Logga in   |  Bli kund
Atlant Fonder Atlant Edge
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 4909,15 SEK -0,53 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,53%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -0,18%
  1 mån
 • -0,23%
  3 mån
 • -13,04 %
  6 mån
 • 5,27%
  1 år
 • 16,70%
  3 år
 • 7,01%
  5 år
 • 240,01 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Atlant fonders förvaltare intar en neutral ansats inför mars månad - hade en för negativ syn på februari  

  Atlant fonders förvaltare intar en neutral ansats inför mars månad - hade en för negativ syn på februari

  Utvecklingen för Atlant-fonderna spretade under februari. Den bästa utvecklingen hade fonden Sharp medan Stability Offensiv gick bäst bland de marknadsneutrala fonderna. Protect som strävar efter att ha god avkastning när aktiemarknaden hade svagast utveckling. Det framgår av en månadsuppdatering.

  Fondbolagets förvaltningsteam skriver i en månadskommentar att de hade en för negativ syn för en månad sedan Börsuppgången har istället fortsatt upp. Förvaltarna har nu en neutral ansats inför mars månad.

  "Uppgången har eldats på av kvartalsrapporter som mestadels varit bättre än förväntat i kombination med ökad tro på en lösning i handelskriget mellan USA och Kina. På den positiva sidan kan även läggas allt större förhoppningar om uteblivna räntehöjningar", skriver förvaltarna och fortsätter:

  "För svenskt vidkommande har även den allt svagare valutan spelat in som en kursdrivande faktor. Vi noterar att i princip alla tekniska indikatorer nu har slagit om till köp."

  Fundamentalt är bilden splittrad där flera makroindikatorer indikerar för fortsatt försvagning i konjunkturen samtidigt som det har fått begränsat genomslag i bolagsrapporterna.

  "Den oväntade styrkan gör att marknaden har möjligheter att klättra ännu en bit, och inför mars intar vi därför en helt neutral ansats. På lite längre sikt är fortsatt vår bedömning att lättnaden över ett omslag i centralbankernas räntepolitik och en överenskommelse mellan USA och Kina inte mer än temporärt kommer att förmå mildra oron över den kommande konjunkturavmattningen, något som också lär börja visa sig tydligare i bolagsrapporterna framöver."

  Tills konjunkturbilden ljusnar behåller förvaltarna sin neutrala/negativa börssyn i ett medellångt perspektiv.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • De flesta Atlant-fonderna steg under januari, har fortsatt negativ grundsyn i det lite längre perspektivet  

  De flesta Atlant-fonderna steg under januari, har fortsatt negativ grundsyn i det lite längre perspektivet

  De flesta Atlant-fonderna steg under januari med fonden Sharp i täten. Fondbolagets förvaltningsteam har en fortsatt negativ grundsyn i det lite längre perspektivet. Det framgår av en månadsrapport.

  Upprekylen på börsen uppges ha inte kommit som någon överraskning och samtliga marknadsneutrala fonder steg svagt.

  Från förvaltarhåll noterar man att kvartalsrapporterna har överlag varit starka, och att företagsledarna uttrycker sig mer optimistiskt än vad man kunde förvänta sig. Detta utifrån de olika makroindikatorer som försvagats på senare tid avseende förväntad global tillväxt och konsumentförtroendet i exempelvis Sverige.

  I USA har färsk statistik överraskat åt det positiva hållet, samtidigt som Fed gjort helt om avseende framtida räntehöjningar.

  "Oavsett ser vi det som att konjunkturuppgången i USA är inne på elfte timmen och att värderingarna i flera fall är för höga", säger förvaltarteamet.

  Med utgångspunkt i marknadsuppfattningen har Edge, Opportunity och Stability nu en svagt negativ exponering mot börsen inför februari, medan Stability Offensiv i princip har en neutral ansats.

  Vid fortsatt stigande börs avser man att försiktigt utöka kortpositioner.

  Fonden Edge som varit en aktiemarknadspåverkad fond återgår till att bli en marknadsneutral fond. I korthet beskrivs strategin som en mer offensiv variant av Opportunity.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Atlant Stability Offensiv fick utmärkelse som årets hedgefond på Årets Fonder  

  Atlant Stability Offensiv fick utmärkelse som årets hedgefond på Årets Fonder

  Årets hedgefond 2018 på Årets Fonder blev Atlant Stability Offensiv under förvaltarteamet bestående av Anders Kullberg, Taner Pikdöken och Nikos Georgelis.

  Hedgefonden ökade med 5,2 procent under 2018, mot bakgrund av ett tufft år globalt såväl som lokalt för den fondkategorin.

  Atlant Fonder-förvaltaren Nikos Georgelis som mottog priset uppgav att man hoppas på fortsatt volatilitet i marknaden, vilket bedöms vara gynnsamt avkastningsmässigt för fonden.

  I slutet av förra veckan berättade Georgelis för Finwire att sannolikheten för en större korrektion på marknaden har ökat väsentligt, samt att man har en negativ syn till företagsobligationer som allokeringsslag.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en hög avkastning. Fondens mål är att över längre perioder avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). En eventuell nedgång i fonden ska normalt begränsas till cirka 20 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller. Edge fokuserar på akti erelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30- index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer.

Fondens startår: 2002-06-30 Fondens Bolag: Atlant Fonder FondStorlek: 127,09 milj SEK