Danske Invest Japan A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Japanfonder 309,15 SEK 8,15 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 8,15%
  i år
 • 1,13%
  1 vecka
 • -3,92%
  1 mån
 • -1,72%
  3 mån
 • 6,82 %
  6 mån
 • 10,51%
  1 år
 • 4,03%
  3 år
 • 58,18%
  5 år
 • 135,27 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i japanska aktier. Fonden integrerar på ett systematiskt sett materiella ESG-faktorer tillsammans med finansiella faktorer. Detta görs holistiskt med risk-avkastningsperspektivet i fokus. Materiella ESG-aspekter tas upp och adresseras inom ramen för aktivt ägarskap.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fondens startår: 2004-07-07 Fondens Bolag: Danske Invest Management A/S FondStorlek: 6741,34 milj JPY
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Japanfonder