Swedbank Robur Kinafond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Kina 438,16 SEK 1,30 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,30%
  i år
 • 0,88%
  1 vecka
 • 0,23%
  1 mån
 • 4,23%
  3 mån
 • -5,25 %
  6 mån
 • -4,77%
  1 år
 • 66,83%
  3 år
 • 103,52%
  5 år
 • 266,48 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Kinafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar brett i stora bolag i olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondens startår: 2006-06-07 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 3487,02 milj SEK