Nordea Kinafond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Kina 256,89 SEK -22,73 % 6 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -22,73%
  i år
 • 1,00%
  1 vecka
 • 2,66%
  1 mån
 • -20,06%
  3 mån
 • -30,16 %
  6 mån
 • -31,24%
  1 år
 • 0,09%
  3 år
 • 21,71%
  5 år
 • 119,29 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Placeringsfond Nordea Kina är en matarfond som avses i lagen om pla-ceringsfonder. Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor. Avkastningen för matarfonden kan avvika från avkastningen för mot-tagarfonden beroende på hur stor andelen likvida medel av matarfonden utgör (högst 5 %).Matarfonden Nordea Kina avviker från en fond-i-fond på grund av att den placerar i en fond medan en fond-i-fonden i regel placerar i minst fem fonder. Matarfonden använder inte vanligtvis derivat. När placeraren ger ett uppdrag lönar det sig att beakta att uppdrag om teck-ning, inlösen och byte kan ges alla finländska bankdagar, men att de end-ast verkställs sådana bankdagar då bankerna har öppet i Finland och Lux-emburg och då värdet på båda fonderna beräknas.

Fondens startår: 2005-09-26 Fondens Bolag: Nordea Funds Ab FondStorlek: 201,05 milj EUR