Legg Mason CB Value A EUR Acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordamerikafonder 166,57 EUR 21,87 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 21,87%
  i år
 • -2,36%
  1 vecka
 • -0,81%
  1 mån
 • 10,47%
  3 mån
 • 27,51 %
  6 mån
 • 44,08%
  1 år
 • 40,57%
  3 år
 • 83,51%
  5 år
 • 252,97 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som främst investerar i aktier i amerikanska företag. Fonden kommer att investera i aktier i företag som portföljförvaltarna anser är undervärderade. Normalt sett kommer fonden att investera i 30 till 50 stora företag. Fonden kan investera i derivat (finansiella instrument vars värde härleds ur värdet på andra tillgångar) för att bidra till att uppnå fondens mål och för att minska risker, kostnader eller skapa ytterligare tillväxt eller avkastning för fonden.

Fondens startår: 2007-06-12 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 616,33 milj USD