SEB Sverige Indexnära A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 641,25 SEK -6,50 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -6,50%
  i år
 • -1,06%
  1 vecka
 • -1,82%
  1 mån
 • 2,31%
  3 mån
 • 2,44 %
  6 mån
 • 26,50%
  1 år
 • 90,27%
  3 år
 • 108,93%
  5 år
 • 345,71 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument som handlas på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att så nära som möjligt följa utvecklingen av SIX Return Index. Förvaltarteamet strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att på samma gång försöka undvika att ta risk gentemot jämförelseindex. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.

Fondens startår: 2008-10-22 Fondens Bolag: SEB Investment Management AB FondStorlek: 35391,32 milj SEK