Logga in   |  Bli kund
SPP Fonder GodFond Sverige & Världen
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 280,54 SEK 18,97 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 18,97%
  i år
 • 0,96%
  1 vecka
 • 4,33%
  1 mån
 • 13,34%
  3 mån
 • 10,43 %
  6 mån
 • 11,65%
  1 år
 • 44,88%
  3 år
 • 68,33%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • GodFond Sverige & Världen steg 4,3 procent i februari, försvagad tillväxtbild ett orosmoln  

  GodFond Sverige & Världen steg 4,3 procent i februari, försvagad tillväxtbild ett orosmoln

  GodFond Sverige & Världen steg 4,3 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 12,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i februari. Hittills i år är uppgången därmed hela 11 procent, och hälften av korrektionen sedan oktober har hämtats in.

  Allt fler signaler om att handelskriget är på väg mot ett avtal, samt signaler från Fed om en QT-paus, fortsatte att trycka upp aktiekurserna.

  Däremot är tillväxten ett orosmoln.

  "En försvagad tillväxtbild utan tecken på stabilisering bör trots allt tynga ned marknadsutsikterna. Framförallt har konsumtionstalen i USA varit svaga, även om de troligtvis påverkades negativt av nedstängningen av den offentliga sektorn vilket innebär att de kan komma att återhämta sig", kommenterar fondens förvaltningsteam.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen steg med 9,1 procent under janauri - följer handelskriget  

  GodFond Sverige & Världen steg med 9,1 procent under janauri - följer handelskriget

  GodFond Sverige & Världen steg med 9,1 procent i januari. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 9,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Även om recessionscenariot prisats ut av finansmarknaderna så fortsätter de aggregerade globala makrotalen att falla. Även konsensusprognoserna för 2019 års BNP-tillväxt fortsätter att justeras ned. Framförallt har de senaste två månadernas nedjusteringar i USA bidragit negativt tillsammans med den negativa trenden i euroområdet och Japan som har pågått ett tag", uppger förvaltaren Henrik Wold Nilsen i en kommentar.

  Wold Nielsen kommer att följa handelskriget noga.

  "Dessutom har förväntningarna för BNP-tillväxten i Kina justerats ned. Mer påfallande är kanske de nedjusterade inflationsförväntningarna för 2019 både i USA och i euroområdet. Hur makrobilden utvecklas kommer att påverka aktiemarknaderna på längre sikt, och på kort sikt kommer utvecklingen i handelskriget att ha stor betydelse."

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Nordea med portföljvikterna 3,2, 3,1 respektive 3,1 procent.

  Sverige stod för 43,6 procent av allokeringen jämfört med föregående månads 43,9 procent, följt av Nordamerika med 22,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen sjönk i december, ökad Sverigevikt  

  GodFond Sverige & Världen sjönk i december, ökad Sverigevikt

  GodFond Sverige & Världen sjönk 7,5 procent i december, vilket medför att fonden backat 4,9 procent under 2018. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 3,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Nordea med portföljvikterna 3,4, 3,1 respektive 3,1 procent.

  Sverige stod för 43,9 procent av allokeringen jämfört med föregående månads 41,7 procent, följt av USA med 19,3 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att följa utvecklingen på den svenska och globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader. GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Den största delen av fondens förvaltningsavgift går till stiftelsen GoodCause som delar ut pengarna till sina sju välgörenhetspartners. Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på koncernens modell för hållbarhetsrating, i den rangordnas bolag utifrån hur väl det är positionerat för globala trender, hållbar verksamhet/drift samt finansiell stabilitet. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher och länder. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonden även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från Risk/avkastningsprofil produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Fondens startår: 2009-04-22 Fondens Bolag: SPP Fonder FondStorlek: 939,69 milj SEK