Logga in   |  Bli kund
SPP Fonder GodFond Sverige & Världen
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 266,77 SEK 13,13 % Jämför Köp
 

Hållbarhetsbetyg

Hög hållbarhetsbetyg
Hållbarhetsvärde: 55,19
Hållbarhetsbetyg per 2019-01-31. Sustainalytics analyser av börsföretag används i beräkningen av hållbarhetsvärdet. Info om hållbarhetsmandat är hämtat från fondbestämmelserna.

Nuvarande hållbarhetsbetyg kan förändras över tid. De bolag som fonden investerar i kan både förbättra och försämra sitt hållbarhetsarbete i sig samt relativt innehav i andra fonder. Läs mer

Klimatmärkt fond

Låg koldioxidrisk
För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige är det just nu 638 som klarar kraven.

Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Även fonder inriktade på tillväxtföretag i Europa och USA tar ofta låg risk att innehaven drabbas av problem vid en omställning av världsekonomin till låga utsläpp av koldioxid, eftersom de har en stor del av fondförmögenheten investerad i branscherna IT och läkemedel. Läs mer