Handelsrutiner

Fondab kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat kursdatum. På Fondab gäller dock alltid, att ordern skickas till respektive fondbolag samma bankdag som ordern läggs, under förutsättning att det görs före kl 12.00. För en köporder gäller detta när medel finns på likvidkonto hos Fondab. Hämtas köplikvid från bankkonto bör en bankdag läggas till informationen om kurssättning för köp.

Erhållen säljlikvid förs omedelbart in på kundens likvidkonto. Skickas säljlikvid vidare till bankkonto bör två bankdagar läggas till informationen om säljlikvid. För att se respektive fonds handelsrutin gå in på fondens sida och läs under rubriken Handelsrutiner.

Fondab använder MFEX för all fondhandel i enlighet med Fondabs policy om utförande av order.