Kategori | Aktiefonder +3,64% i år

Aktiefonder

Fonder som huvudsakligen placerar i aktier kallas för aktiefonder. En aktiefonds fondförmögenhet måste till minst 75 procent bestå av aktier eller aktierelaterade värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier är i första hand ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet. Gemensamt för vanliga aktiefonder är att de investerar i minst 16 olika aktier vilket ger dig som sparare en god riskspridning.Om de aktier som förvaltarna köpt ökar i värde eller ger utdelning, stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna, sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder har många olika placeringsinriktningar och risknivåer. Fonden kan ha en speciell geografisk inriktning som exempelvis Sverigefonder vilka endast placerar i svenska aktier. En aktiefond som placeras endast i ett land kallas för Landfond. Andra fonder har valt att placera i större regioner som exempelvis Norden, Europa eller Nordamerika och kallas för Regionfonder. De fonder som placerar över hela världen kallas för Globala Aktiefonder.

En fondkategori som är på stark frammarsch är aktiefonder som valt att placera på tillväxtmarknader vilka omfattas av Östeuropa, Sydamerika, Afrika och vissa länder i Asien. Det finns även aktiefonder som valt att specialisera sig på en specifik bransch exempelvis teknologi eller läkemedel, dessa fonder kallas för Branschfonder. En sista underkategori av aktiefonder är Etik och Miljöfonder, dessa fonder har specialiserat sig på företag med god etik och ansvarsfulla företag.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Diversifierad portfölj ger högre och stabilare avkastning 2020-04-02
En av de bästa metoderna för att du långsiktigt ska lyckas med dina investeringar är att ha en väldiversifierad portfölj med inslag av både aktier och räntepapper utifrån din riskprofil. Anledningen är att uträkningar visar att investeringar i olika tillgångsklasser minskar investerarens risk utan att det behöver gå ut över den förväntade avkastningen. Sett till längre tidsperioder har aktier historiskt varit det överlägset bästa investeringsalternativet. (Producerad av Fondmarknaden.se ) Se hela analysen

 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Aktiefonder

 

Fonder i kategorin Aktiefonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc 332,84 30,13% 6 ej betygsatt    
NN (L) Greater China Equity P Cap USD 2 161,38 16,89% 6 ej betygsatt    
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd A1 (USD) 2 636,39 16,49% 6 ej betygsatt    
BNP Paribas Energy Transition C USD C 213,72 16,37% 7 ej betygsatt    
Handelsbanken Kinafond 319,71 15,42% 6 ej betygsatt    
Swedbank Robur Kinafond A 477,04 15,41% 6 ej betygsatt    
Nordea Kinafond 408,86 14,22% 6 ej betygsatt    
Pictet-China Index R EUR 183,73 14,14% 6 ej betygsatt    
New Capital China Equity USD Ord Acc 314,00 13,79% 6 ej betygsatt    
Templeton China A(acc)USD 45,94 13,66% 6 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 1237
Resultat per sida: