Logga in   |  Bli kund

Kategori | Nordenfonder +13,57% i år

Nordenfonder

Norden är ett samlingsbegrepp på ett område i norra Europa, bestående av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland) samt Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska rådet. De nordiska länderna har kulturella och historiska gemensamma nämnare, såväl som politiska, genom det samarbete som bedrivits under större delen av 1900-talen.

I kategorin Aktiefonder Norden har vi samlat fonder som placerar i börsnoterade företag i Norden. De flesta Nordenfonder domineras av Sverige och Finland men det danska och norska inslaget har ökat under de senaste åren. I Danmark och Norge är riskspridningen större än på de svenska och finländska börserna, som domineras av Telecom-giganterna Ericsson och Nokia. På den danska börsen återfinns livsmedelsföretag och en del företag specialiserade på ny energi och på den norska börsen dominerar oljan.

Olika Nordenfonder har skilda placeringsregler för hur de ska fördela sina investeringar mellan de nordiska länderna. Över tiden skiljer sig också fördelningen åt i fonderna beroende på förvaltarens tro om framtiden.

Nordiska aktiefonder tillhör kategorin Regionfonder. En nordisk aktiefond har en hög risk då det är en aktiefond men då fonderna sprider sina risker mellan olika länder och branscher ger det en relativt god riskspridning.

 
Utveckling detta år
Kategorins risk
Kategorins risknivå
Risken är beräknad på 36 mån.

Välj fondkategori:

 
Analys

Norden ser stark ut även 2018 2018-03-13
Vi har snart kommit genom det tredje kvartalet och kan dra slutsatsen att Norden har varit en gynnsam region att ha varit investerad i hittills i år. Med undantag för energisektorn och delvis konsumentprodukter har alla sektorer utvecklats bra. I takt med stadigt bättre makrotal globalt sett, i synnerhet från Europa, har Nordens höga andel av cykliska aktier gått särskilt starkt. (Analys producerad av Storebrand 2018-03-13) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Nordenfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Alfred Berg Norge - Gambak 32 039,91 20,53% ej betygsatt    
Holberg Fondsforvaltning AS - Holberg No... 416,01 20,14% ej betygsatt    
Aktia - Nordic Small Cap 3,02 19,93% ej betygsatt    
FIM Fonder - Artificiell Intelligens 24,50 19,40% ej betygsatt    
ODIN Fonder - Finland C 9 550,81 18,61% ej betygsatt    
ODIN Fonder - Norden C 2 460,82 18,46% ej betygsatt    
Storebrand - Norge 366 630,15 18,35% ej betygsatt    
Handelsbanken Fonder AB - Finlandsfonden 82,27 18,19% ej betygsatt    
DNB - Nordic Equities 46,84 17,89% ej betygsatt    
ODIN Fonder - Norden D 122,82 17,89% ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 51
Resultat per sida: