Logga in   |  Bli kund

Kategori | Nordenfonder +3,98% i år

Nordenfonder

Norden är ett samlingsbegrepp på ett område i norra Europa, bestående av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland) samt Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska rådet. De nordiska länderna har kulturella och historiska gemensamma nämnare, såväl som politiska, genom det samarbete som bedrivits under större delen av 1900-talen.

I kategorin Aktiefonder Norden har vi samlat fonder som placerar i börsnoterade företag i Norden. De flesta Nordenfonder domineras av Sverige och Finland men det danska och norska inslaget har ökat under de senaste åren. I Danmark och Norge är riskspridningen större än på de svenska och finländska börserna, som domineras av Telecom-giganterna Ericsson och Nokia. På den danska börsen återfinns livsmedelsföretag och en del företag specialiserade på ny energi och på den norska börsen dominerar oljan.

Olika Nordenfonder har skilda placeringsregler för hur de ska fördela sina investeringar mellan de nordiska länderna. Över tiden skiljer sig också fördelningen åt i fonderna beroende på förvaltarens tro om framtiden.

Nordiska aktiefonder tillhör kategorin Regionfonder. En nordisk aktiefond har en hög risk då det är en aktiefond men då fonderna sprider sina risker mellan olika länder och branscher ger det en relativt god riskspridning.

 
Utveckling detta år
Kategorins risk
Kategorins risknivå
Risken är beräknad på 36 mån.

Välj fondkategori:

 
Analys

Norden ser stark ut även 2018 2018-03-13
Vi har snart kommit genom det tredje kvartalet och kan dra slutsatsen att Norden har varit en gynnsam region att ha varit investerad i hittills i år. Med undantag för energisektorn och delvis konsumentprodukter har alla sektorer utvecklats bra. I takt med stadigt bättre makrotal globalt sett, i synnerhet från Europa, har Nordens höga andel av cykliska aktier gått särskilt starkt. (Analys producerad av Storebrand 2018-03-13) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Nordenfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Pareto Asset Management AS - Aksje Norge... 2 258,80 18,11% ej betygsatt    
Alfred Berg Norge - Gambak 31 513,56 15,75% ej betygsatt    
Alfred Berg - Fastighetsfond Norden A 350,82 14,13% ej betygsatt    
Storebrand - Norge 350 234,84 13,78% ej betygsatt    
Handelsbanken Fonder AB - AstraZeneca Al... 1 647,04 12,35% ej betygsatt    
ODIN Fonder - Norge C 3 434,34 10,71% ej betygsatt    
Nordic Cross Asset Management - SEB Prim... 108,08 8,22% ej betygsatt    
SEB Lux - SEB SICAV 2 - Nordic Small Cap... 382,51 7,83% ej betygsatt    
Handelsbanken Fonder AB - Nordiska Småbo... 1 045,64 7,68% ej betygsatt    
Evli Fondbolag - Finland Select B 37,08 6,42% ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 47
Resultat per sida: