Betyg

Fondbetyg

För att du lättare ska kunna hitta rätt fonder till ditt sparande har vi inkluderat Morningstars Rating, som är ett branschledande betygsystem som visar de bästa fonderna inom varje kategori. Detta görs efter en rad kriterier och endast för de fonder som har funnits i minst tre år. Rangordningen sträcker sig från ett till fem i betyg, där ett är lägst och fem är högst betyg.

Morningstar Rating™

o Stjärnbetygen

Fonderna rangordnas inom varje morningstar-kategori efter Morningstars rating. De två nyckelfaktorerna för Morningstars rating inkluderar samtliga avgifter och den riskjusterade avkastningen. Morningstar Europe Star Rating för 3, 5 och 10 år fördelas sedan så här:


Bästa10%★★★★★
Nästa22.5%★★★★
Mitten35%★★★
Nästa22.5%★★
Sämsta10%

Dessa beräkningar görs en gång per månad, och drygt en vecka efter varje månadsskifte offentliggörs nya fondbetyg baserad på fondernas resultat fram till den sista andelskursen i föregående månad. Därmed kan fondernas Rating ibland skilja sig mellan månader, precis som fondernas avkastning relativt konkurrerande fonder varierar.


o Total Morningstar Rating (Overall rating)

Total Morningstar Rating är ett vägt genomsnitt av 3-årig, 5-årig och 10-årig Morningstar Rating. Total Morningstar Rating beräknas så här:

Historisk avkastning

Vikter

Rating

36 - 59 månaderTotal = 100%3-årig Rating
 
60 - 119 månaderTotal = 60%5-årig Rating
 40%3-årig Rating
 
120 månader eller merTotal = 50%10-årig Rating
 30%5-årig Rating
 20%3-årig Rating

Mer info om Morningstar Rating™: