Så väljer vi fonder till Fondmarknaden.se's topp 3

Vi använder samma urvalskriterier för Fondmarknaden.se's topp 3 som i den aktiva förvaltningen. Bland urvalskriterierna återfinns båda kvantitativa och kvalitativa mått.

Kvantitativa mått som används:

  • Avgifter; Förvaltningsavgift, Köp/Säljavgift, Performance avgift, TER
  • Minsta insättning; engångsköp resp månadssparande
  • Nyckeltermer; Sharpkvot, volatilitet, värdebolag, tillväxtbolag, Alpha, Beta, rating, tracking error,investeringsstrategi.

Kvalitativa mått som används:

  • Förvaltningshistorik
  • Personalomsättning
  • Fondbolagets historik
  • Arbetsmetod

Det är viktigt att poängtera att Fondmarknaden.se's topp 3  är de fonder som vi anser vara bäst i respektive kategori. Det är inte en direkt rekommendation.

Visa Fondmarknaden.se's topp 3 inom varje kategori