Logga in   |  Bli kund

Min kund- och kontoprofil

Ingen kund är den andra lik och det har vi tagit fasta på. Alla kunder hos oss har möjlighet att skaffa sig en egen personlig kundprofil. Kundprofilen hjälper dig när du ska välja fonder och följer med dig genom hela sparandecykeln. Profilen skapas genom att du besvarar ett antal frågor.

Kundprofilen kombineras sedan med en kontoprofil. Kontoprofilen återspeglar din syn på investeringarna för den aktuella depån. Du har en kontoprofil per depå.

Din kundprofil tillsammans med din kontoprofil ger dig en målrisk. Målrisken är ett mått på risk och visas i form av en riskmätare. Den hjälper dig att hitta rätt fonder och att bevaka risken i ditt sparande över tiden.

kn_fyllidinprofil.gif