Logga in   |  Bli kund
 
 

Kortsiktigt turbulent men goda förutsättningar för 2018

2018-02-12

Förra året överraskade positivt både ekonomiskt och vinstmässigt.

Även om fjärde kvartalet ännu inte är färdigrapporterat kommer vinsttillväxten globalt troligen att hamna omkring 15 procentenheter, vilket är det bästa resultatet sedan 2010. Det finns dessutom gott hopp om att utvecklingen fortsätter. Den globala ekonomin presterade bättre än väntat förra året och den trenden ser ut att fortsätta. Visserligen har vi sannolikt den starkaste ökningstakten bakom oss.

Stigande konsumtion, investeringar, medvind från finanspolitiken och låga lager är alla faktorer som kan höja tillväxten ytterligare. Det i sin tur innebär goda förutsättningar för att bolagens vinster kommer att fortsätta öka. Estimatet för 2018 ligger i nuläget på cirka 12 procents vinsttillväxt då trenden i vinstrevideringarna är uppåt.

Risken för bakslag på kort sikt finns dock. Marknadens optimism är en faktor. Det är dock svårt att se att en korrektion skulle vara början på en större nedgång, då de underliggande utsikterna helt enkelt är för robusta.

En risk på medellång sikt är inflationen. Skulle den visa sig vara högre än förväntat kan vi stå inför scenariot att centralbankerna stramar åt mer än väntat. Det är just denna faktor som har skapat den senaste veckans marknadsoro på alla börser.

Några nyckeltal, januari månad

Aktier, globalindex svensk krona - 0,2 %

Svenska börsen + 1,0 %

Bästa marknad Brasilien + 9,7 %

Valutor

USD/SEK 7,90 sedan årsskiftet - 3,4 %

EUR/SEK 9,85 sedan årsskiftet + 0,1 %

Bästa fond alla kategorier
RPM RPM Evolving CTA Fund + 12,68 %

Nordamerika
Franklin Templeton Franklin U.S. Opportunities Fund SEK-H1 + 6,79 %

Europa
Allianz Global Investors Allianz Europe Small Cap Equity + 3,93 %

Sverige
Indecap Fonder AB Indecap Guide Q30 + 4,01

Tillväxtmarknader
Cicero Fonder China Index A + 10,25

Räntefonder
Indecap Fonder AB Guide Företagsobligation + 1,97 %


Thomas Holmström
Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.