Logga in   |  Bli kund
 
 

Japanska aktier noterar högsta nivån på 27 år, förvaltare och strateger optimistiska

Japanska aktier, uttryckt som Nikkei 225 index, steg till den högsta nivån på 27 år under det tredje kvartalet 2018. Marknaden understöddes under perioden av förbättrade bolagsresultat i kombination med en starkare ekonomi och en svagare valuta, enligt Wall Street Journal.

Bland svenska fondförvaltare och strateger lyfts Japan upp i positiva ordalag.

Johan Thulin, som är taktisk allokeringschef på Erik Penser Bank, skriver i sin senaste marknadsutblick att man exponerat sig mot en stigande japansk börs.

"Det som förändrats över senaste månaden är att Japan visar en riktigt bra uppgång sett
till makroekonomin. Detta har sedan lett till att den japanska börsen är en av de starkaste sett till senaste månaden. Vi har redan agerat och köpt japanska aktier", skriver strategen.

Även Jonas Olavi, som är nordisk allokeringschef på Alfred Berg tycker att det är läge att ha en relativt hög exponering mot Japan.

"Den marknad vi bedömer har mest intressanta förutsättningar förutom USA är faktiskt Japan, som vi tidigare viktade ned till neutral. Japanska börsindexet ser konstruktivt ut och är för närvarande inne i en fortsättningsformation, vilket innebär att investerarna på aggregerad nivå ser fler möjligheter än risker och accepterar allt högre kurser", skrev strategen i ingången av september månad med rekommendationen "övervikt".

Jonas Edholm, som förvaltar Skagen Focus, sade i en intervju med Finwire i början på september att han ser Japan som en av de mest intressanta framtidsmarknaderna.

- Vi tycker att Japan är en av de mest intressanta och billigaste aktiemarknaderna som finns just nu. De har släpat efter många andra utvecklade nationer då man har haft väldigt dålig disciplin på att allokera kapital till skillnad från USA som är otroligt duktiga på det.

- Tittar man på vad vi betalar för pris för ”hårda” tillgångar i USA är det cirka 9 gånger medan samma siffra i Japan ligger på 1 gång. Det har att göra med att japanska bolags balansräkningar innehåller mycket nettokassa och icke-kärnbetonade aktiviteter. Vi äger flera innehav där vi menar att en förbättring i kapitalallokering kan leda till mycket stor uppsida.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.