Logga in   |  Bli kund
 
 

Läkemedelsfonder har utklassat Stockholmsbörsen hittills i år

Läkemedelsfonder har hittills i år stigit med 23,5 procent. Branschen som helhet har utklassat Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 som ökat med 4,8 procent under samma tidsperiod.

Fondteamet hos Rhenman Healthcare Equity skriver i en marknadsutblick att de ser ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i läkemedelsprisfrågan.


I den förra månadsrapporten skrev de att hälso- och sjukvårdssektorn har ett p/e-tal på drygt 17,5 vilket kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam, tillägger de. Rhenman Healthcare Equity har hittills i år stigit 27 procent.

HealtInvest Value Fund A som lyfter fram två stora läkemedelsjättar bland innehaven har stigit 19,2 procent sedan årsskiftet. Läkemedel står för mer än hälften av allokeringen, följt av sjukvårdstjänster. Två bidrag lyfts fram i en månadsrapport; Johnson & Johnson och Merck.

Johnson & Johnson bedöms ha gynnsamma framtidsutsikter med en vinsttillväxt årligen på 12 procent under en femårsperiod. Aktien anses vara relativt attraktivt värderad om 20 gånger fritt kassaflöde.

Läkemedelsjätten Merck äger storsäljare Keytruda som är ett immunoterapiläkemedel som är verksamt mot många olika cancerformer. Från förvaltarhåll bedömer man att den redan höga försäljningen av produkten kan komma att fördubblas till 2020, vilket väntas ge ett vinstlyft för Merck.

En av fonderna som tittar bortom den amerikanska marknaden och är inriktad på småbolag inom hälsosektorn i Asien och Europa är HealthInvest MicroCap Fund som ökat 10 procent hittills i år.

I en månadsrapport lyfter de fram att den globala hälsovårdssektorn är relativt lågt värderad då den handlas med en rabatt på 14 procent till den globala aktiemarknaden mätt som MSCI World. Detta anser de är ovanligt då hälsosektorn oftast handlas med en tydlig premium om 10-15 procent på grund av sin höga strukturella tillväxt och låga konjunkturkänslighet.

Medicinsk utrustning står för mer än en fjärdedel av fondens följt av läkemedel och distributörer. Ett innehav som utvecklats bra är det svenska mjukvarubolaget Surgical Science som som sett en stark försäljning av kirurgiska VR-simulatorer till bland annat universitetssjukhus.

Fondens gigant i branschen som förvaltar drygt 26 miljarder kronor är BGF World Healthscience A2. Den femstjärniga fonden har stigit 27,9 procent hittills i år.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.