Logga in   |  Bli kund
 
 

Öhman har hittat köplägen i tech-raset, reducerat Amazon

Öhman Global Growth, som är en aktiefond med fokus på teknikdriven tillväxt, har under den senaste tidens kraftiga nedgång för sektorn passat på att öka i vissa innehav som Infineon och Nvidia. Samtidigt har man reducerat risken i Amazon efter bolagets senaste rapport.

Det framkommer i en intervju som Finwire gjort med förvaltaren Ellinor Hult.

Hult understryker att hon inte tror att vi står inför en kollaps i tech-bolagen utan ser snarare den senaste tidens nedgång som en korrigering efter en lång period av stark avkastning.

"Vi tror inte att det som har varit är en föraning om vad vi såg runt år 2000. Det vi såg då var att bolagen hade obefintlig intjäning och i bästa fall intäkter om några år. De stora teknologibolagen av idag är betydligt mer mogna, de tjänar pengar. Skörheten består i att värderingarna på vissa håll är ansträngda."

Ellinor är relativt ny som delförvaltare av fonden och har givet sin bakgrund inom analys och förvaltning av läkemedels- och hälsovårdsbolag fått ett mandat att öka andelen teknikbolag verksamma inom just dessa sektorer.

"Fonden ska investera i teknikdriven tillväxt och det är just vad vi ser i många av de teknikbolag som fokuserar på hälsovårdssektorn", säger hon och nämner ett bolag som hon precis köpt in i portföljen efter att kursen backat kraftigt.

"Vi har köpt in oss i Align Technologies, ett bolag som gör genomskinliga tandställningar. Bolaget har 90 procent marknadsandel och är väldigt högteknologiskt. Tekniken bygger på 3D-printing och man skapar genom denna teknik skräddarsydda uttagbara tandställningar som man bär tills problemet är löst. Med andra ord är den klassiska rälsen ett minne blott."

Enligt Hult växer Align kraftigt men aktien föll som en sten under början av oktober och fallet eskalerade efter en rapport som visade på högre rabatter i bolagets prisbild än förväntat. Det såg hon som ett köpläge.

Vad gäller andra bolag som fonden adderat till under månaden nämns Nvidia och Infineon.

"Vi har ökat i namn som är kopplade till bilindustrin, vilken utvecklats väldigt svagt. Infineon är ett sådant namn, ett annat är Nvidia som vi ser som ett relativt dyrt men väldigt intressant bolag. De tillverkar chip och är utöver exponering mot trenden självkörande bilar även exponerade mot gaming-industrin som vi tror väldigt mycket på."

Ett bolag som man har sålt av under turbulensen är Amazon som lämnat över som fondens största position till Microsoft.

"Vi reducerade Amazon efter rapporten som visade på svagare försäljningstillväxt än väntat. Bolaget växer och tjänar väldigt mycket pengar inom Amazon Web Services, men behöver investera mycket av den intjäningen i andra delar för att fortsätt växa. Vi tror inte på något sätt att det är ett dåligt bolag, men det kommer ställas fler frågor framöver gällande varifrån tillväxten kommer komma."

Bland svenska bolag som fonden har innehav i nämns Sectra, Qliro och CLX. Fonden avvyttrade det svenska spelbolaget NetEnt i samband med att fonden blev ESG-anpassad under sommaren.

På frågan om vilken typ av tech-bolag som fonden står utanför nämner Hult sådana fall där potentialen överskuggas en alltför hög risk. Ett sådant exempel är genterapibolag.

"Med min bakgrund inom hälsovård har jag tittat extra på just genterapi-bolagen. De erbjuder en fantastisk möjlighet att upptäcka genetiska förändringar som tidigt kan visa på risken för cancer bland annat. Men att gå från att upptäcka till att behandla ligger fortfarande långt fram i tiden. Den osäkerheten har än så länge varit för stor för oss som investerare", säger Hult avslutningsvis.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.