Logga in   |  Bli kund
 
 

Raset på Kinas aktiemarknad - en överreaktion enligt förvaltare

Kinesiska aktier fortsatte att ta stryk i handelskriget mellan USA och Kina. Hittills i år har MSCI China fallit 16,8 procent, mätt i USD. Det kan jämföras med amerikanska S&P500 som stigit 5 procent och Nasdaq med 9,1 procent under samma period.

Asia Growth RC SEK som har tre fjärdedelar av sitt innehav placerat på Kinamarknaden har hittills i år backat 6,9 procent.

Oktober månads börsturbulens slog globalt. För AGCM Asia Growth innebar det ett tapp på 9,4 procent, men har precis som utvecklingen generellt sett en återhämtning i inledningen av november.

Nedgången i kinesiska aktier har dock lite att göra med bolagens intjäning eller makroekonomiska faktorer, anser fondens förvaltare Gustav Rhenman. Han påpekar att de kinesiska aktierna nu värderas kring de nivåer som sågs runt finanskrisen.

Hur agerar då fonden i detta läget. Förvaltaren tror att investerare kommer inse att de överreagerat gällande handelsdispyten mellan USA och Kina och investerar i kvalitetsbolag med tillväxtfokus.

Rhenman lyfter fram åtgärder som regeringen gjort för att stimulera tillväxt som sänkta inkomstskatter och investeringar i teknologi, energi och transportinfrastruktur. Dessutom har regeringen annonserat att de är redo att göra stödköp på aktiemarknaden.

Fondens största innehav är nu Alibaba, Tencent och China Overseas Land and Investment med portföljvikter om 7,4 och 6,7 samt 5,9 procent.

Även månaden innan handlade det om en nedgång på den kinesiska marknaden. Rhenman som besökte regionen vittnade om business as usual. Undantagen är bilindustrin och underleverantörer inom mobiltelefoni; leverantörskedjan av Apples iPhone komponenter tycks gått in i en svagare period.

Den digitala utvecklingen nämns särskilt och han tar Tencent som exempel som har 1 miljard aktiva månatliga användare. Potentialen anses också stor för branschen med AI och 5G, inte bara för Tencent utan för hela Kinas digitala ekonomi.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.