Logga in   |  Bli kund
 
 

Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.

Det nya börsåret har i absoluta tal inletts positivt för hälsovårdssektorn, även om den halkat efter något i januari, jämfört med många andra sektorer.

Handelsavtalsdiskussionerna med Kina påverkar förstås sektorn i viss utsträckning och sentimentet på marknaden, men det finns en del branschspecifika utmaningar.

Läkemedelspriserna i USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. President Donald Trump har tidigare utlovat att han skulle göra något åt de ökande läkemedelspriserna, men ännu har inget hänt.

Båda politiska lägren i USA är dock angelägna om att förbättra situationen och till det demokratiska primärvalet strömmar det in kandidater som har olika målsättningar när det kommer till sjukvården. Vissa eftersträvar ett Medicare ska omfatta alla medan andra vill utvidga systemet. Båda vägar kan innebära ett hot för läkemedelsindustrin, som vanligen tjänar mer pengar när den privata sektorn köper in läkemedel.

Under 2018 minskade förvärvsaktiviteten i hälsovårdssektorn globalt med 5 procent till 308 miljarder dollar. Detta till följd av politisk osäkerhet och nya regleringar. Denna siffra väntas öka till 400 miljarder dollar enligt Baker McKenzie. Vi har redan i år noterat Bristol-Myers Squibb jätteförvärv av Celgene för nästan 700 miljarder kronor, med en budpremie om strax över 50 procent.

Något som också har blivit allt mer aktuellt är förvärv och avknoppningar med anknytning till riskkapital. Riskkapitalbolagens affärer inom hälsovårdssektorn har mellan 2009 och 2016 tredubblats, och aktiviteten var fortsatt hög under 2017 och 2018.

Revisionsjätten PwC tror att denna trend kommer att fortsätta under 2019 då många läkemedelsbolag kan komma att överväga försäljningar av icke-essentiella verksamhetsdelar. Fler storaffärer i linje med riskkapitalbolaget KRR:s förvärv av Envision Healthcare kan komma att utannonseras under året.

För hälsovårdsfonder kan aviserade förvärv resultera i stora värdeökningar, samt potentiellt resultera i uppvärderingar av andra innehav.

Ser man till exponering mot sektorn för småspararen, finns det många fonder att välja på. C Worldwide Medical Small & Mid Cap har gått väldigt starkt hittills i år och toppar utvecklingen bland branschfonder med en uppgång om 19,8 procent. Även Rhenman Healthcare Equity finns i toppen med en uppgång om 17 procent sedan årsskiftet.


Möjligheter

• Digitaliseringen av sjukvården, e-hälsa.
• Konsolidering i branschen kan medföra lägre kostnadsbas som i slutändan överförs till patienter
• Stor tillväxtpotential hos utvecklingsekonomier för läkemedelsbolagen

Hot
• Höga läkemedelspriser kan medföra politiska motåtgärder
• Sämre finansieringsmöjligheter för främst mindre läkemedelsbolag vid försämrade konjunkturutsikter
• En försvagad opinion för ett allmänt sjukförsäkringssystem i USA

 

Analysen producerad av Finwire

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.