Logga in   |  Bli kund
 
 

Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA

USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. Uppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt. Den amerikanska ekonomin väntas växa fortsatt starkt jämfört med många andra delar av världen, även om det finns risk för att ledande indikatorer kan ha toppat. Samtidigt är förväntningarna inför den stundande rapportsäsongen i USA relativt lågt ställda, vilket kan utlösa ytterligare uppgång. Värderingarna som ligger strax under det femåriga genomsnittet är inte heller särskilt höga.

Räntekurvan har inverterats

Detta har resulterat i att långräntorna fallit tillbaka väldigt hastigt. Räntekurvan i USA har inverterats för första gången sedan 2007, vilket betyder att den längre 10-årsräntan handlas under 3-månadersräntan. Spreaden mellan just tremånadersräntan och tioårsräntan har uppvisat den historiskt starkaste korrelationen mellan en invertering och en kommande recession. Det finns dock marknadsaktörer som ser positivt på den amerikanska ekonomin, med argumentet att data pekar på att ekonomin i landet är hälsosam.

Framsteg i handelskriget

Vidare har det gjorts framsteg vad gäller handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Flera bedömare tror även att ett handelsavtal mellan länderna är närmare efter Mueller-rapporten med ett positivt utfall för den sittande presidenten Donald Trump.

USA:s och Kinas samtal uppges gå framåt på samtliga punkter. Kina skall även tagit ett kliv för att blidka USA när det gäller tekniköverföring. Detta i ljuset av att USA har anklagat Kina för att stjäla immateriella tillgångar och tvinga amerikanska bolag att genomföra tekniköverföringar. Många bedömare pekar på att ett ingånget handelsavtal kan förbättra konjunkturutsikterna och agera börsbränsle.

De amerikanska teknikjättarna

Förutom de makroekonomiska förutsättningarna är det en viktig fråga om de amerikanska teknikbolagen kommer leverera under 2019. IT-sektorn utgör den klart största delen av den amerikanska marknaden, med jättar som Apple, Microsoft och Amazon.

Ett krav som lyfts upp av den politiska vänsterkanten i USA är att man ska bryta upp teknikjättarna. Dagens stora tech-bolag anser de har för mycket makt över ekonomin, samhället och demokratin i landet. Donald Trump är negativt inställd till det föreslagna konceptet, men i samband med varje skandal uttrycks missnöje globalt. Med ett presidentval på ingång är det tänkbart att liknande förslag lyfts upp igen för att blidka väljare.

Summering


Många bedömare är dock fortsatt optimistiska kring den amerikanska ekonomin. Det kombinerat med att sannolikheten ökat för ett handelsavtal mellan USA och Kina talar för ett fortsatt bra sentiment för amerikanska aktier. Vidare är förväntningarna på det första kvartalet för de amerikanska börsbolagen i dagsläget lågt ställda, vilket kan resultera i positiva överraskningar i USA framöver.

Möjligheter
+ Nedrevideringar av bolagsvinsterna under början av 2019 har medfört lägre förväntningar
+ Den amerikanska ekonomin väntas växa i fortsatt god takt framgent
+ Handelskriget mellan USA och Kina är närmare en lösning

Hot
- En avmattning i den amerikanska ekonomin
- Finns vissa signaler på recession som en inverterad räntekurva, samtidigt kan många ledande indikatorer ha toppat
- En svag rapportsäsong nu i Q1 med försämrad guidance för helåret

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.