Logga in   |  Bli kund
 
 

Hur har det gått för robotrådgivarna jämfört med Fondmarknadens aktiva portföljer?

Det är goda tider för robotrådgivning just nu, med många satsningar på olika håll och kanter. Lysa, Avanza, Nordnet och Nordea är några av de aktörer som satsar på området. Danske Bank har också lanserat sin populära robotrådgivare i Sverige och nyligen har även den norska storbanken DNB startat igång en liknande tjänst, vilket visar på att intresset är stort.

Det finns andra robotrådgivningstjänster som inte uppbackas av någon större bank, och de har ökat betydligt i antal de senaste åren. Ett exempel på det är Lysa, som både den tidigare finansministern Anders Borg samt Cevian-chefen Christer Gardell investerat i.

Finansinspektionens hållning är att automatiserade tjänster kommer sannolikt att spela en allt större roll på finansmarknaden. Samtidigt drog myndigheten igång en granskning i fjol i syfte att kartlägga området. En punkt var hur tjänsterna tog betalt för robotrådgivningen, men det ska tilläggas att myndigheten uppgav då att man inte hade några farhågor kring området.

Tjänsterna tar generellt sett betalt för robotrådgivningen ovanpå fondavgifter och eventuella administrationsavgifter. En fördel med robotrådgivning är att man slipper vara aktiv när det kommer till att köpa och sälja fonder, utan robotrådgivningen optimeras efter sparbehoven.

Avgiften för robotrådgivare varierar, men för de billigare ligger förvaltningsavgiften på runt 0,4 procent. Avgifterna är alltså normalt sett lägre än i aktivt förvaltade fonder. De är dock fortsatt högre jämfört med vad de största amerikanska aktörerna erbjuder, däribland Betterment och Wealthfront.

Robotrådgivningen har ingen lägre historik och eftersom de skräddarsyr fondportföljer för individer finns det därmed ingen enhetlig avkastningssiffra för en specifik tjänst.

De största robotrådgivningstjänsterna menar att de själva presterar bättre än de flesta aktivt förvaltade portföljerna om man ser historiskt.

Samtidigt framgår det att Betterment-portföljer, som ses som en föregångare ur många avseenden på området, hade det tufft i slutet av 2018 i samband med börsturbulensen. Det är naturligt givet att de underliggande fonderna i dessa tjänster är oftast indexfonder i syfte att pressa ned priset på tjänsten.

Således, när börsen eller ränteinvesteringar går svagt gör även dessa portföljer komponerade av robotrådgivare det också. Samtidigt går portföljen sämre än de underliggande innehaven till följd av avgiften som läggs ovanpå. Föreslås en hög allokering mot en enskild fond som det går att köpa själv, samtidigt som tjänsterna saknar förmåga att erbjuda aktiv förvaltning, är då frågan om kunden erhåller något riktigt mervärde av tjänsten.

Fondmarknaden erbjuder sparare aktiva sammansatta fondportföljer. Fondportföljerna presterade bra under 2018, där 3 av 4 överpresterande sitt respektive jämförelseindex (efter avgifter). En stor del av överavkastningen jämfört med index kom utifrån hur vi med aktiv förvaltning lyckades parera den stora turbulensen på aktiemarknaderna och den stora sell-off på obligationsmarknaden under det fjärde kvartalet.

Exempelvis så presterade Fondmarknadens Offensiva portfölj en positiv årsavkastning på 0,2 procent (efter avgifter), jämfört med sitt jämförelseindex MSCI World NR som presterade -1,15 procent i svenska kronor.

Vid stora rörelser så kunde vi snabbt upptäcka hur portföljen var exponerad mot de risker som uppenbarade sig på marknaderna. Fördelen med vårt aktiva tillvägagångssätt visade sig då att vi snabbt kunde justera risknivån till flera nivåer under jämförelseindex, genom att allokera in defensiva aktiefonder med diversifierade valutor. När marknaderna gått ned kraftigt kunde vi justera om igen då vi såg möjligheter i undervärderade marknader, säger Nils Thulin, Kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se.

Till skillnad från robotrådgivning som främst arbetar med portföljteori, så tillämpar vår aktiva förvaltning utöver portföljteori även makroöversyn, fundamental analys samt allokeringsstrategi.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.