Logga in   |  Bli kund
 
 

Nu uppgraderar vi vårt system och ökar kvaliteten på fondinformationen!

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi har implementerat Morningstar som ny leverantör av fonddata på hela vår plattform.

Förändringen genomfördes den 5 juni och innebära en ökad kvalitet i fondinformationen, förbättrad riskskala samt införandet av Morningstars Rating för alla fonder.

Förbättringar:

Fondinformation

Vi har gått igenom hela vårt fondutbud och uppdaterat all information enligt senast rapporterad information från fondbolagen själva. Information gällande placeringsinriktning, bransch- och regionsfördelning samt förvaltare kommer att hämtas från Morningstar. Vi har även uppdaterat fondnamnen enligt Morningstars namnstandard, detta kan göra att en fond som du har innehav i får ett lite annorlunda namn än tidigare. Det innebär ingen annan förändring än själva fondens namn.

Betyg

Befintliga betyg kommer att ersättas med Morningstars Rating. Det innebär att fonderna kan få ett annat betyg än tidigare då Morningstars Rating beräknas på ett annat sätt än det betygsystem vi haft tidigare. Anledningen till att vi byter ut betyget är att Morningstars Rating är standard i branschen och är efterfrågat från våra kunder. Läs mer om hur Morningstars Rating beräknas och fungerar här

Risk

Riskmätaren kommer att ersättas med en siffra, 1-7, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.
Riskgrupperna 1-7 kallas av EU ”synthetic risk and reward indicator” (SRRI) och ska vara med i alla fondfaktablad i Sverige enligt den nya lagen om värdepappersfonder som började gälla augusti 2011. Skalan 1-7 baseras på avkastningens historiska svängning, som enligt reglerna från ESMA beräknat som standardavvikelse under de senaste fem åren omräknad till årstakt (volatilitet). Om fondens andelskurs har svängt så mycket att volatiliteten är över 25 procentenheter, då hamnar fonden i grupp 7. Mellan 15 och 25 procentenheter volatilitet ger grupp 6, och så vidare. Läs mer här

Index

Vi kommer att ersätta de befintliga indexen med Morningstars Open index. Dessa 17 index kommer att göra det enkelt för dig som sparare att veta vilken index du skall använda som jämförelse för dina fonder. Läs mer om Morningstar Open Indexes här

 

I och med dessa förändringar kommer vi att avaktivera ett par tjänster under en kortare period för att kunna förbättra dem enligt den nya informationen. Larm på betyg och risk samt kontorisken kommer att vara avaktiverade under sommaren. Du som berörs har fått ett mail kring detta.