Logga in   |  Bli kund
 
 

Skapa balans i din portfölj

Världens börser har under fler veckors tid nu rasat och många sparare är oroliga för det rådande läget. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av det som händer och nästan omöjligt att förutspå framtiden. Nedan följer några punkter som vi tycker kan vara bra att tänka på.

Se över din risknivå och sparhorisont
Drabbas inte av panik, utan tänk igenom din ursprungliga plan - Vad har jag för riskvilja och sparhorisont för mitt sparande? När kommer jag behöva pengarna? Vad ska pengarna användas till? Är du fortfarande bekväm med din risknivå och har en lång sparhorisont så håll dig till din plan. Det är just för lägen som detta man har sin sparplan till.  

Om du däremot kommer fram till att du har en för hög risk, eller behöver pengarna inom kort, är det kanske läge att se över din portfölj, och eventuellt omplacera, även om det innebär att ta en förlust. Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att ha korrekt risknivå i sin portfölj kontra sin faktiska placeringshorisont. Man vill ju i största mån undvika att behöva sälja fonder med förlust för att man är i behov av pengarna i det kortsiktiga perspektivet.

Månadssparande sprider riskerna
En viktig sak att komma ihåg är att vid oro på marknaderna så är det många som säljer av sina fonder när börsen går ner, men sedan missar att gå in i rätt tidpunkt när börsen vänder. Detta kan vara riskabelt och eventuellt medföra att man är med på det mesta av nedgången, men sedan går miste om en stor del av uppgången. Sanningen är att fler småsparare än man tror gör motsatsen till den gamla (och självklara) tesen; Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt, på grund av att man får panik och säljer när börsen står som lägst, och köper in sig igen när återhämtningen redan är ett faktum. Det är i stort sätt omöjligt att tajma marknaden så att man säljer på toppen och köper på botten. Därför är det viktigt att hålla sig till sin ursprungliga plan och sprida ut sina köp över tid, att månadsspara är ett jättebra sätt att få ner risken i sina köp, samt att få en långsiktig och bra utveckling. På så sätt köper man ibland på toppen och ibland på botten, men för det mesta där emellan.

Hur kan man sänka risken i sitt sparande?
Se över din portfölj, är du väldigt exponerad mot aktiemarknaden med aktiefonder kan du välja att öka andelen ränte- och hedgefonder. Det finns många alternativ och med olika risker. Gå gärna in på www.fondmarknaden.se och använd vårt sökverktyg för att hitta dina alternativ. Generellt sett så kan man säga att inom räntesegmentet så är företagsobligationer med lång löptid åt det mer riskfyllda hållet, och korträntefonder benämns oftast som säkrare. (Det finns så klart undantag i båda fallen).

Hur ser framtiden ut?
Att sia om framtiden är alltid svårt, men speciellt svårt i detta läge. Det är många faktorer som spelar in, till exempel  hur länge Coronasmittspridningen kommer att pågå. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är ju en lång period att föredra medans ekonomiskt så är det tvärtom. Det enda vi vet är att detta är en tuff period på börserna och att det kan få stor påverkan på folks ekonomi. Vi är dock övertygade om att detta går över och för de flesta av oss så kommer det i slutändan att gå bra. Som vi sett historiskt så kommer börserna tillbaka, men det gäller att sätta sig ner och fundera igenom sin ursprungliga plan med sparandet, och inte drabbas av panik.


Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.