Sommarledigheten är ett gyllene tillfälle att se över ditt sparade

Sommaren är här med lata dagar i hängmattan, sommaren är även en tid då börsen oftast är ”lite lugnare”. Det är alltså ett ypperligt tillfälle att ta några minuter att se över sitt sparande och göra eventuella förändringar. Vi har gjort en checklista på fyra punkter du kan tänka på:

  • Sparar du tillräckligt för att nå dina mål?
  • Har du rätt risknivå?
  • Hur ser fördelningen ut, har du för få, för många eller lämpligt många fonder?
  • Olika depåer för olika mål?


Sparar du tillräckligt för att nå dina mål?
Den första frågan du bör svara på är om du har ett definierat sparmål? Oavsett om du har ett långsiktigt mål som pensionen eller ett mer kortsiktigt mål som en resa, bostad eller ett mer diffust mål som en buffert, är det viktigt att sätta upp ett mål. Då är det lättare att sätta en strategi för att nå målet. Hur lång tid har du på dig att nå ditt mål och hur stor summa behöver du? När du vet detta kan du se hur mycket du behöver spara varje månad för att nå ditt mål.

Testa vår räknesnurra för att se hur du kan nå ditt mål.

Rätt risknivå
Avgörande för att du ska nå ditt mål är också om du har rätt risknivå i ditt sparande. Att ha en för hög risknivå för att snabbare nå sitt mål kan ge motsatt effekt om börsens rörelser gör att värdet av dina investeringar svänger kraftigt och du får kalla fötter och väljer att sälja av i en nedgång. Ett vanligt misstag är att sälja vid en nedgång och sedan vänta för länge med att köpa tillbaka och då missa börsens uppgång. Tänk efter hur stor förlust du kan ta under ett enskilt år utan att bli stressad och avvika från din plan. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur nära eller långt bort ditt sparmål ligger i tiden. Du bör inte ha för hög risk om ditt sparmål ligger nära i tiden eftersom du kanske då behöver pengarna just i en nedgång. Har du en längre sparhorisont kan du oftast välja en högre risknivå eftersom det finns större möjligheter för dina investeringar att återhämta sig efter en tillfällig nedgång. Det är också därför det är bra att justera sin risknivå ju närmare målet du kommer.

Generellt kan man utgå från denna tabell:
0-5 år – låg risk
5-10 år – medelrisk
10-15 år – hög risk
Längre än 15 år – mycket hög risk

Min sida ser du aktuell risknivå för din fondportfölj. Logga in här

Fördelning av fonder
Se över fördelningen av fonder och antalet fonder. Det är såklart viktigt att sprida sina risker men tänk även på att inte ha allt för många innehav, i en fond har du redan exponering mot flera bolag. Du behöver till exempel inte ha allt för många fonder inom samma kategori. En bra tumregel är att ha cirka fem fonder i sitt sparande. En bra grund med en bred globalfond (inklusive USA), en räntefond, en sverige/norden fond och sedan krydda med någon branschfond eller tillväxtmarknadsfond. Tänk på att vika fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder utefter din riskvilja.

Olika depåer för olika sparmål

Ett bra sätt att få en bra överblick över sitt sparande är att ha olika depåer för olika sparmål. Ett ISK har ingen depåavgift och du kan därför välja att ha flera olika depåer. Om du sparar till pensionen på ett ISK har du kanske en längre sparhorisont och vill ha en högre risknivå än på en depå med ett sparmål som är på 5 år. Du kan även ha olika depåer för sparande till barn.

Glad sommar och lycka till med ditt sparande!

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.