Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Manticore och Black-and-White bäst i Brummer Multi-Strategy, som ökade 1,5 procent i juni  

  Manticore och Black-and-White bäst i Brummer Multi-Strategy, som ökade 1,5 procent i juni

  Fonden Brummer Multi-Strategy steg 1,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren beskriver hur oro för en andra virusvåg i juni stod mot stimulanser och förhoppningar.

  "Marknadsvolatiliteten ökade i juni då förhoppningarna om en förbättring av den ekonomiska aktiviteten och fortsatt monetär och skattemässig stimulans tyngdes av oro för en andra våg av virusspridning framförallt i USA samt ökad geopolitisk spänning."

  USA-baserade lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White var de främsta bidragsgivarna.

  "Juni var en bra alfamiljö för bägge strategierna. Den Hongkongbaserade makrofonden Arete bidrog också positivt och tjänade på det stigande guldpriset och relativvärdespositioner inom aktier."

  Lång/kort-kreditstrategin Observatory hade även en stark månad. Även fonden Frost med inriktning på relativvärdespositioner inom räntor och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var positiva bidragsgivare.

  Florin Court, den systematiskt trendföljande strategin, hade en svårare månad med energipositioner som stod för huvuddelen av förlusterna. Systematiska aktiefonden AlphaCrest var ner under månaden medan trendföljande strategin Lynx slutade månaden svagt negativt efter att vinster i aktier utvägdes av valutaförluster.

  Under månaden gjordes inga innehavsförändringar av nämnvärd storlek.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1 (R)  

  Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1 (R)

  (rättelse: I tidigare text står att Enea har Apple TV som kund, det stämmer inte. Bolagets finanschef Björn Westberg förklarar. "Ett exempel på Eneas innovationsförmåga är videooptimeringstjänsten med bland annat nyutvecklat stöd för streamingtjänsten Apple TV+.")

  Fonden Origo Quest 1 steg 2,9 procent i juni, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Juni beskrivs, efter urstarka april och maj, av förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin som en volatil och splittrad månad.

  "Å ena sidan dundrade det in rekordsvaga makrosiffror samtidigt som pandemin fortsatte att öka på global nivå. Å andra sidan valde flera länder och industrier att öppna upp och flera aktivitetsindex och ledande indikatorer vände norrut. Världsindex slutade på +2,5 procent under månaden. Nordiska småbolag hängde på trenden och klättrade 1,7 procent."

  De långa innehaven i fonden fortsatte utvecklas klart bättre än index, medan de korta positionerna som helhet bidrog marginellt negativt. De långa innehaven Musti, Stillfront och Enea stack ut på den positiva sidan.

  Förvaltarna lyfter fram Enea som ett av de bolag som gynnats av strukturella förändringar. Bolaget är dessutom ett bolag där man fyllt på under våren.

  "Från att under många år ha varit beroende av en OS-marknad med negativ tillväxt så har Enea gradvis förflyttat sig upp i värdekedjan, mot öppen källkod, cybersäkerhet och 5G. Inom flera applikationer är bolaget numera global marknadsledare", skriver förvaltarna.

  Vidare tror man att gynnsamma trender kommer fortsätta gynna bolaget.

  "Video har växt snabbt, och med utvecklingen i samhället efter Covid-19 (jobba hemifrån, videomöten, mobil-spel osv) lär den trenden accelerera. Vi gillar också att Eneas produkter bidrar direkt och indirekt till ökad säkerhet, lägre energiförbrukning och minskat koldioxidutsläpp. Vi har köpt mer aktier under våren."

  Vidare bedömer man idag att marknaden kommer fortsätta vara nervös och volatil minst några kvartal till. Kvalitetsskillnaderna mellan bolagen väntas bli mer synliga. "För vår del är det ingen dålig marknad, tvärtom", avslutar förvaltarna.

  Catena, Lindab och Recipharm är största innehav med andelar av fonden på 8,3, 7,9 respektive 7,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo fonder flaggar ner i Addtech  

  Lannebo fonder flaggar ner i Addtech

  Lannebo fonder har den 2 juli minskat innehavet i Addtech till 4,96 procent av aktierna och cirka 3,5 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Innan transaktionen ägde Lannebo fonder 3 434 619 aktier i Addtech och efter transaktionen uppgår antalet till 3 384 815.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1  

  Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1

  Fonden Origo Quest 1 steg 2,9 procent i juni, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Juni beskrivs, efter urstarka april och maj, av förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin som en volatil och splittrad månad.

  "Å ena sidan dundrade det in rekordsvaga makrosiffror samtidigt som pandemin fortsatte att öka på global nivå. Å andra sidan valde flera länder och industrier att öppna upp och flera aktivitetsindex och ledande indikatorer vände norrut. Världsindex slutade på +2,5 procent under månaden. Nordiska småbolag hängde på trenden och klättrade 1,7 procent."

  De långa innehaven i fonden fortsatte utvecklas klart bättre än index, medan de korta positionerna som helhet bidrog marginellt negativt. De långa innehaven Musti, Stillfront och Enea stack ut på den positiva sidan.

  Förvaltarna lyfter fram Enea som ett av de bolag som gynnats av strukturella förändringar. Bolaget är dessutom ett bolag där man fyllt på under våren.

  "Från att under många år ha varit beroende av en OS-marknad med negativ tillväxt så har Enea gradvis förflyttat sig upp i värdekedjan, mot öppen källkod, cybersäkerhet och 5G. Inom flera applikationer är bolaget numera global marknadsledare. Ett exempel på Eneas innovationsförmåga är videooptimeringstjänsten med bland annat Apple TV som ny kund. Video har växt snabbt, och med utvecklingen i samhället efter Covid-19 (jobba hemifrån, videomöten,
  mobil-spel osv) lär den trenden accelerera. Vi gillar också att Eneas produkter bidrar direkt
  och indirekt till ökad säkerhet, lägre energiförbrukning och minskat koldioxidutsläpp. Vi har
  köpt mer aktier under våren."

  Vidare bedömer man idag att marknaden kommer fortsätta vara nervös och volatil minst några kvartal till. Kvalitetsskillnaderna mellan bolagen väntas bli mer synliga. "För vår del är det ingen dålig marknad, tvärtom", avslutar förvaltarna.

  Catena, Lindab och Recipharm är största innehav med andelar av fonden på 8,3, 7,9 respektive 7,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catalyst Pharmaceuticals nytt innehav för HealthInvest Small & MicroCap - fonden minskade 3,5 procent i juni  

  Catalyst Pharmaceuticals nytt innehav för HealthInvest Small & MicroCap - fonden minskade 3,5 procent i juni

  Fonden HealthInvest Small & MicroCap A minskade 3,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni investerade fonden i Catalyst Pharmaceuticals, ett bolag som är inriktade mot behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar. Bolaget lanserade under 2019 läkemedlet Firdapse, som behandlar muskelsjukdomen LEMS. Trots redan starka försäljningssiffror för Firdapse ser förvaltaren fortsatt potential för kraftig tillväxt och menar att aktien besitter en attraktiv värdering.

  Angående coronavirusets spridning i USA uttrycker förvaltaren viss oro.

  "Tyvärr blev det under juni månad alltmer uppenbart att USA inte har hanterat COVID-19 på ett optimalt sätt då många amerikanska delstater har hög och okontrollerad spridning av coronaviruset. Risken är överhängande att delstaterna återigen tvingas stänga ned delar av ekonomin då dödstalen antagligen kommer att öka drastiskt i juli, vilket kommer att skada konjunkturkänsliga bolags försäljning och minska konsumenternas optimism ytterligare", skriver förvaltaren.

  Däremot menar förvaltaren att hälsosektorn är förhållandevis okänslig mot ekonomiska svängningar och bör klara sig väl även när ekonomin befinner sig i en långvarig lågkonjunktur.

  Vid månadsskiftet hade fonden 24 aktieinnehav och en nettoexponering på 95 procent.

  Fondens största innehav var Halozyme Therapeutics, Owens & Minor och Supernus Pharmaceuticals, alla med portföljvikten 7,5 procent.

  Störst geografisk exponering hade fonden mot Nordamerika (72 procent portföljvikt).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'värderingarna på kinesiska aktier fortsatt låga' - AGCM Asia Growth ökade 5,7 procent i juni  

  'värderingarna på kinesiska aktier fortsatt låga' - AGCM Asia Growth ökade 5,7 procent i juni

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden trotsade den kinesiska marknaden det politiska omvärldsläget, där spänningarna mellan USA och Kina ökade ytterliggare. Enligt förvaltaren verkar det finnas en fortsatt stark optimism kring länders och ekonomiers återöppnande.

  En av månadens större nyheter kring fondens innehav rör Hongkong-baserade försäkringsbolaget AIA. I juni beviljades bolaget tillstånd för att kraftigt utöka sin verksamhet i fastlandskina.

  Under månaden blev bland andra JD.com och NetEase positiva bidragsgivare till fonden. Båda bolagen sekundärnoterades i juni på Hongkong-börsen och aktierna gick starkt både före och efter respektive notering.

  Förvaltaren nämner avslutningsvis att Kina av bland annat IMF förväntas ha en betydligt mycket starkare BNP-utveckling än exempelvis USA och flera andra industriländer. Samtidgt nämner förvaltaren att värderingarna på kinesiska aktier fortsatt är förhållandevis låga, vilket han under andra halvan av 2020 tror kommer locka fler utländska investerare.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Shopify skalas ner i Augmented Reality Fund, som ökade 8,6 procent i juni  

  Shopify skalas ner i Augmented Reality Fund, som ökade 8,6 procent i juni

  Fonden Augmented Reality Fund A steg 8,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,91 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,67 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltaren Magnus Nicklasson är läget på marknaden fortsatt ovisst, vilket gör att man agerar något defensivt. Att världsekonomin påverkats negativt av coronapandemin menar Nicklasson är uppenbart, samtidigt som marknaden under senaste månaderna till stor del ignorerat just detta. Under resterande del av 2020 tror förvaltaren på en volatil börs, vilket motiverar fondens relativt stora andel likvida medel.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Shopify. Bolaget erbjuder både små och stora företag en plattform för e-handel och AR tillämpas till stor del i produkten, skriver förvaltaren. Trots att Shopify gynnats av coronakrisen, menar förvaltaren att värderingen har blivit för hög och under nästa månad kommer exponeringen mot innehavet skalas ner.

  Microvision har under juni gått starkt och är vid månadsskiftet fondens näst största innehav. Förvaltaren betraktar dock fortfarande bolaget som ett högriskinnehav och menar att det kan finnas skäl sälja delar av innehavet.

  Månadens sämsta innehav var österrikiska AMS. Bolaget har drabbats hårt av coronapandemin och har på årsbasis gått ner nästan 50 procent. Däremot är förvaltaren positiv till bolaget och öppnar för att i framtiden kanske öka sina positioner.

  Vid utgången månad var fondens största innehav Shopify (5,81 procent vikt), Microvision (5,77 procent) och II-VI Incorporated (5,44 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra månad för största innehavet Stillfront - Arden X ökade 4,13 procent i juni  

  Bra månad för största innehavet Stillfront - Arden X ökade 4,13 procent i juni

  Fonden Arden X steg 4,13 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland innehaven som under månaden blev positiva bidragsgivare finns bland andra Stillfront, Activision, Tobii och Embracer.

  På den negativa sidan fanns främst Pardox och MTG.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Stillfront (6,71 procent vikt), Take-Two Interactive (5,23 procent) och Frontier (5,16 procent).

  Branschfördelningen i fonden vid utgången månad står nedan.

  Spelutvecklare och utgivare - 45 procent
  eSport - 30 procent
  Underleverantörer - 13 procent
  Likviditet - 12 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Urstark månad för Netent - Consensus Småbolag ökade 10,21 procent i juni  

  Urstark månad för Netent - Consensus Småbolag ökade 10,21 procent i juni

  Fonden Consensus Småbolag A steg 10,21 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 34,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden bidrog i stort sett samtliga innehav positivt till fondens avkastning. Allra bäst presterade Netent, som efter uppköpsbudet från Evolution Gaming steg 61 procent.

  Nya innehav för juni blev Swedencare, Mercell och Bambuser.

  Swedencare är ett bolag verksamma inom den växande marknaden för husdjursrelaterade produkter. Förvaltarna tror på en fortsatt tillväxt inom marknaden och att detta kommer gynna Swedencares lönsamhet kraftigt.

  Bambuser är enligt förvaltarna en pionjär inom digitala livevideo-sändingar. Förvaltarna menar att en allt större del av all försäljning sker via video, vilket motiverar investeringsbeslutet. Dessutom har bolaget nyligen tecknat avtal med flera nya kunder.

  Fondens tre största innehav var vid månadskiftet Stillfront (13,91 procent vikt), Evolution (8,24 procent) och Embracer (7,26 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Deltog i tre riktade emissioner och agerar ankarinvesterare i ett kommande börsbolag - TIN Ny Teknik steg 3,1 procent i juni  

  Deltog i tre riktade emissioner och agerar ankarinvesterare i ett kommande börsbolag - TIN Ny Teknik steg 3,1 procent i juni

  Fonden TIN Ny Teknik steg 3,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna är coronavirusets effekter på bolagens vinster fortsatt svåra att tyda, men i samband med rapportsläpp för andra kvartalet menar man att konsekvenserna av pandemin kommer bli allt tydligare.

  Enligt förvaltarna kommer bolagens kortsiktiga resultatnivåer dock inte vara det viktigaste, utan fokus ligger främst på bolagens signaler kring framtiden.

  Innehaven som under juni steg mest var Embracer, Stillfront och Sinch.

  Bland månadens negativa bidragsgivare fanns bland andra Elekta, Nemetschek och Frontier Developments.

  Angående månadens förändringar i fonden nämner förvaltarna ett par transaktioner.

  "Affärsaktiviteten i marknaden var fortsatt intensiv med många större transaktioner. Vi har deltagit i riktade emissioner i Stillfront, Sinch och Bambuser och kommer att agera som ankarinvesterare i börsintroduktionen av norska Mercell", skriver förvaltarna.

  Vid månadskiftet var fondens största segment mjukvara (31 procent av förvaltat kapital), följt av digitala varumärken (28 procent) och hälsa (24 procent).

  Fondens tre största innehav var Embracer, Evolution Gaming och Take-Two Interactive.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Minskad exponering mot Norden i Simplicity Global Corporate Bond, som ökade 1,81 procent i juni  

  Minskad exponering mot Norden i Simplicity Global Corporate Bond, som ökade 1,81 procent i juni

  Fonden Simplicity Global Corporate Bond steg 1,81 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,52 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Efter ett par månader med stabil utveckling ökade osäkerheten och volatiliteten på marknaden återigen under juni. Enligt förvaltarna beror detta främst på en ökad rädsla för en andra virusvåg samt fortsatt hög oro för handelskonflikten mellan USA och Kina. I juni meddelade amerikanska centralbanken att man kommer inleda sina köp av enskilda företagsobligationer, vilket gav positiv effekt på kreditmarknaden. "Även om den högre volatiliteten spred sig till kreditmarknaderna så höll de senaste månadernas starka utveckling i sig med understöd av bland annat Feds besked om kommande köp av företagsobligationer", skriver förvaltarna. I maj ökade fonden sina innehav i amerikanska bolag samtidigt som den nordiska delen av portföljen minskades.

  Fonden hade vid månadsskiftet en ränteduration på 1,82 år och en kreditduration på 3,24 år.

  Största innehaven var Nordea, Niam och 4Finance med vikterna 1,6, 1,5 och 1,5 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad bankexponering i Simplicity Norden, som minskade 1,5 procent i juni  

  Ökad bankexponering i Simplicity Norden, som minskade 1,5 procent i juni

  Fonden Simplicity Norden minskade 1,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade fondens industriinnehav starkt, vilket enligt förvaltarna främst beror på förbättrad makrostatistik. Volvo, Atlas Copco och ABB blev samtliga positiva bidragsgivare.

  Bland månadens negativa bidragsgivare återfinns främst dagligvarubolag samt bolag inom hälsovård.

  Till följd av rykten om att coronavirusets nya spridning i Kina gick att koppla till import av norsk lax sjönk laxbolagen Mowi och Bakkafrost inledningsvis, men återhämtade sig senare starkt då ryktena motbevisades, uppger förvaltarna.

  I juni minskade fonden sina innehav i främst ICA, Axfood, Orkla, Novo Nordisk, Getinge och Coloplast.

  Fonden ökade sin exponering gentemot storbankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Investor (4,8 procents vikt), Gjensidige (3,2 procent) och Novo Nordisk (3,1 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 12 av 22 dagar för QQM Equity Hedge, som minskade 2,0 procent i juni  

  Upp 12 av 22 dagar för QQM Equity Hedge, som minskade 2,0 procent i juni

  Fonden QQM Equity Hedge minskade 2,0 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månadens första halva blev fondens exponering gentemot procykliska aktier en negativ bidragsgivare. Senare i juni återhämtades dock delar av tappet i innehaven.

  Österrike, Schweiz och Spanien var de regioner där innehaven i fonden presterade bäst.
  Fondens avkastning var positiv i 12 av 22 dagar, uppger förvaltarna.

  Förvaltarna skriver att man i juni gjorde mest nettoköp inom kapitalvaror, material och läkemedel.
  Försäljningar gjordes bland annat i bolag inom sjukvårdsutrustning/-tjänster samt tobak.

  Störst lång exponering hade fonden vid månadsskiftet mot läkemedel, bioteknologi och life science.

  Störst korta innehav fanns i bank- och bilindustrin.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiters köp av Merian Global Investors har genomförts  

  Jupiters köp av Merian Global Investors har genomförts

  Jupiter Fund Management meddelar att man köpt Merian Global Investors. Affären blev klar 1 juli.

  Bolaget blir en del av Jupiter Group, men investerare i Merians fonder kan fortsatt få information och övrig kommunikation i Merians namn tills senare detta år.

  Förvärvet annonserades i februari i år.  Taggar:
  #ma   #mutualfunds  

 • Simplicity startar ny High Yield-fond  

  Simplicity startar ny High Yield-fond

  Simplicity startar en ny fond den 14 augusti, framgår det av fondbolagets hemsida.

  Fonden Simplicity High Yield kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, så kallade high yield-innehav. Typen av obligationer innebär traditionellt sett högre risk, men också möjlighet till högre avkastning.

  "Tankarna på fonden har funnits länge, då vi har många kunder och rådgivare som ställt oss frågan om inte vi kan starta en renodlad High Yield-fond. Turbulensen som varit i de finansiella marknaderna under våren har inneburit att kreditspreadarna, det vill säga den extra avkastning vi som investerare får för att låna ut pengar till ett företag, har stigit kraftigt. Det gör att vi tycker att förutsättningarna är de rätta för att starta fonden nu", säger förvaltarna av fonden.

  Målsättningen är att Simplicity High Yield skall vara den av Simplicitys företagsobligationsfonder som skall kunna ge högst avkastning över tid.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarförändringar i fyra Fidelity-fonder  

  Förvaltarförändringar i fyra Fidelity-fonder

  Kapitalförvaltaren Fidelity genomför förvaltarförändringar i fyra fonder.

  I Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR kvarstår Peter Khan,Tae Ho Ryu och Terrence Pang. Bryan Anthony Collins är inte längre förvaltare i fonden.

  I Fidelity China RMB Bond A-Acc-RMB kvarstår Morgan Lau som frövaltare. Bryan Anthony Collins försvinner och både Tae Ho Ryu samt Terrence Pang blir nya förvaltare.

  I Fidelity FAST Asia I-ACC-USD får Suranjan Mukherjee efter förändringen också sällskap av Karthik Sankaran som förvaltare.

  Fidelity China High Yield A-Acc-USDs förvaltare Peter Khan, Tae Ho Ryu och Terrence Pang får numera även sällskap av Bryan Anthony Collins.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar över fem procent i Ascelia Pharma  

  Handelsbanken Fonder flaggar över fem procent i Ascelia Pharma

  Handelsbanken Fonder flaggar över fem procent i Ascelia Pharma. Innan transaktionen hade man 1 126 032 aktier, som nu ökat till 1 443 281 aktier. Det motsvarar drygt 5 procent av antalet utestående aktier. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare  

 • Lannebo Fonder flaggar under fem procent i BHG Group  

  Lannebo Fonder flaggar under fem procent i BHG Group

  Fondbolaget Lannebo flaggar under fem procent i BHG Group. Innan säljtransaktionen hade man 5 380 394 aktier, som reducerats till 5 310 394 stycken. Det motsvarar drygt 4,95 procent av antalet utestående aktier. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #ecommerce   #insider   #retail   #tech  

 • Skandia investerar halv miljard fond för att bidra till globala hållbarhetsmål  

  Skandia investerar halv miljard fond för att bidra till globala hållbarhetsmål

  Pensionsjätten Skandia meddelar idag att man kommer investera en halv miljard kronor i en ny fond för att bidra till globala hållbarhetsmål. Investeringen är en del i pensionsbolagets strategi för att skapa god avkastning och samhällsnytta.

  Fonden är inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut i utvecklingsländer.

  Skandia är ankarinvesterare i fonden som förvaltas av Developing World Markets.

  "Det är inspirerande att se utvecklingen av nya investeringsmöjligheter som bidrar till god avkastning, riskspridning och hållbar utveckling. Att vara en del av investeringar med mätbar positiv effekt på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning är mycket viktigt för Skandia", säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.  Taggar:
  #energy   #financials   #sustainability  

 • GS India Equity Portfolio ökade 3,96 procent i maj  

  GS India Equity Portfolio ökade 3,96 procent i maj

  Fonden GS India Equity Portfolio OC Acc steg 3,96 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,08 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,06 procent och är därmed sämre än index som har ökat 22,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De sektorer som gick bäst i maj var finans och IT, medan energi och sjukvård var de sektorer som presterade sämst.

  Inom finans gick Housing Development Finance Corporation bäst i portföljen och storbanken ICICI Bank underpresterade i maj.

  Vid utgången månad hade fonden totalt 78 bolag där Infosys (9,5 procent), ICICI Bank (5,8 procent) och Bharti Airtel (4,9 procent) var de tre största positionerna.

  Förvaltaren anser att den indiska ekonomin är i en långsam återhämtningsfas och att Indien är hyfsat isolerade från den globala ekonomin.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förbättrad utblick för Europa - Ålandsbanken fonder  

  Förbättrad utblick för Europa - Ålandsbanken fonder

  Ålandsbanken fonder släpper sin marknadsutblick en gång i månaden. I den för juni gör man bedömningen att marknadsläget fortfarande är osäkert, men man menar också att rådande volatilitet skapar intressanta investeringsmöjligheter.

  Fondbolaget har i det senaste ökat sin exponering mot Europa, vilket i marknadsutblicken uppges bero på ett par olika faktorer.

  "Under senare tid har det dock kommit tydliga signaler på att Tyskland och Frankrike vill gå i bräschen för ett stort stimulanspaket inom EMU. I kombination med att flera länder är på väg att öppna sina ekonomier, borgar dessa stimulanser för en signifikant konjunkturell återhämtning under andra halvåret och vidare 2021. Genom att öka vår europaexponering positionerar vi oss för en sektorrotation från tillväxt mot cykliska sektorer. Vår omviktning motiveras även av att Europa märkbart släpat efter i den allmänna återhämtningen finansiella marknader haft under våren", står det i marknadsutblicken.

  Bankens sexmånadersutblick är fortsatt 60, på en 100-gradig skala där 50 är normalläge. Föregående månad höjdes den från 50 till 60 procent.

  Aktiemarknaden bedöms på en femgradig skala där 1 är undervikt, 3 neutral och 5 övervikt, föregående månad skrivs inom parentes. Norden får betyget 3(3), Europa 4(2), USA 3(4) och tillväxtmarknader 2(2).

  Räntor bedöms efter samma skala. Här får korta räntor betyget 3(3), långa räntor 1(1), företagsobligationer med bättre kreditvärdighet 3(3) och företagsobligationer med lägre kreditvärdighet 4(3).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Asia Ex-Japan equitiy byter en av två förvaltare  

  BNP Paribas Asia Ex-Japan equitiy byter en av två förvaltare

  Fonden BNP Paribas byter en av dess två förvaltare. Anthony Siu Cheuk Ho sitter kvar och Arthur Lok Tin Kwong byts ut mot Leonnie Yu.

  Detta enligt Morningstar.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • BNP Paribas Asia ex-Japan Small Cap byter en av två förvaltare  

  BNP Paribas Asia ex-Japan Small Cap byter en av två förvaltare

  Fonden BNP Paribas Asia ex-Japan Small Cap C byter förvaltare. Från att ha Leonnie Yu och Felix Wing Him Lam till att byta ut den senare till Shukri Wan Kamaruzaman.

  Detta enligt Morningstar.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Fördubblat hållbart sparande sedan Parisavtalet - SPP Fonder  

  Fördubblat hållbart sparande sedan Parisavtalet - SPP Fonder

  Enligt SPP Fonder har andelen konsumenter som uppger att de har ett hållbart sparande fördubblats sedan Parisavtalet undertecknades 2015.

  Undersökningen kallas "Blinda Fläcken" och är gjord av Silentium på uppdrag av SPP. Syftet med den är att få svar på svenska folkets attityder till hållbart sparande generellt och specifikt gällande tjänstepensionen, samt hur detta har förändrats över tid. 1 006 svenskar i varierande åldrar från hela Sverige deltog i undersökningen. Det nationella representativa urvalet skedde helt automatiskt.

  De som tror att ett företags hållbarhetsarbete påverkar möjligheten till högre avkastning i deras investeringar har ökat med 7 procentenheter till 39 procent mellan år 2014 och 2020.

  -Här har vi pensionsbolag ett stort ansvar för att öka kunskapen hos våra kunder. Hållbarhet behöver inte kosta mer. Samtidigt är det positivt att fler börjar förstå att det inte behöver finnas någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Tvärtom finns det goda möjligheter i att investera med de politiska vindarna i ryggen, säger Staffan Hansén som är vd på SPP.

  Sedan 2019 har SPP undersökt vad svenskarna tycker är viktigt avseende tjänstepensioner. Hållbart sparande värderas, enligt undersökningen, högre än såväl bra kundtjänst och möjligheten att kunna hantera pensionen digitalt. Här ser man en ökning med 12 procentenheter till 91 procent från 2019 när 79 procent svarade att det är viktigt eller mycket viktigt att pengarna investeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordnet lanserar fyra nya indexfonder - avgifter på 0,2 till 0,4 procent.  

  Nordnet lanserar fyra nya indexfonder - avgifter på 0,2 till 0,4 procent.

  Nordnet lanserar fyra egna indexfonder som ska täcka de största regionerna i världen. Fonderna finns tillgängliga från och med idag.

  Fonderna är Nordnet Indexfond Global, USA, Europa och Tillväxtmarknader.

  -En indexfond är något av den ultimata sparprodukten, som passar för såväl månadssparande som större investeringar. Jag är väldigt stolt över den här lanseringen. Vi har lyckats sätta ihop fonder som följer breda och välkända index, och som har ett lågt pris. Just den kombinationen är väldigt kraftfull och ger hög spararnytta, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

  USA-fonden följer indexet S&P 500, och de tre övriga fonderna följer MSCI World, MSCI Europa och MSCI Emerging Markets. De årliga avgifterna för fonderna är 0,20 procent för Global, USA och Europa, samt 0,40 procent för Tillväxtmarknader.

  Nordnet har sedan tidigare indexfonder som täcker de nordiska marknaderna.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • GS Global Small Cap CORE ökade 5,2 procent i maj  

  GS Global Small Cap CORE ökade 5,2 procent i maj

  Fonden GS Global Small Cap CORE Snap SEK Acc steg 5,2 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 18,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,18 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens undervikt inom konsumentvaror drog ner fonden. Inom detta stack särskilt undervikten inom hotell, restaurang och nöje ut om det som missgynnade fonden mest under månaden.

  Som enskilt innehav var övervikten mot JBCC Holdings var det som missgynnade fonden mest under månaden. Aktien sjönk efter att det japanska bolaget presenterat dystra siffror för första kvartalet 2020.

  Fastly var tvärtom det enskilda innehav som gynnade fonden mest, ett bolag man låg överviktade mot. Bolaget steg efter att man presenterat sin rapport för första kvartalet.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Eric Strand om senaste tidens gulduppgång: 'det har inte ens börjat'  

  Eric Strand om senaste tidens gulduppgång: 'det har inte ens börjat'

  Eric Strand förvaltar branschfonden AuAg Silver Bullet och säger till Finwire att det finns flera faktorer som talar för en positiv period den närmsta tiden. Senast i dag rapporterade Avanza att guld var det som fondspararna sålde mest under juni. Banken lyfter vinsthemtagning som potentiell anledning, efter en tids stark uppgång.

  Förvaltaren lyfter att investerartrycket i världen är starkt och att storbankerna sitter i knipa.

  "Med sina korta positioner önskar de att få ner priset men verkar inte lyckas. Snarare en ”short squeeze” i korten. Guld laddar och har byggt en lång bas för att bryta igenom 1 800", säger Eric Strand.

  Han menar också att resan uppåt för guld bara har börjat och att augusti
  till februari dessutom borde bli starka månader, om utvecklingen ska ske enligt säsongsmönstret för guldet. Dessutom tror han att det kan fortsätta upp om man når över 1 800-strecket.

  "När 1 800 bryts för guld så kommer tidigare all-time high på 1 921 verka som en magnet och efter 2 000 är det fritt uppåt."  Taggar:
  #commodities   #gold   #mutualfunds   #precious  

 • Blackrock ser risker med amerikanska aktier i andra halvåret på grund av politik och virusspridning  

  Blackrock ser risker med amerikanska aktier i andra halvåret på grund av politik och virusspridning

  Blackrocks globala chef för investeringsstrategi Mike Pyle rekommenderar försiktighet med amerikanska aktier under andra halvåret 2020 till följd av volatilitetsriskerna som höstens presidentval och den fortsatta virusspridningen i landet medför. Det rapporterar CNBC.

  Mike Pyle tror även att den fortsatta spänningen mellan USA och Kina kan påverka marknaderna negativt.

  Blackrock förtydligar att man inte är negativt inställd till amerikanska aktier, utan att man har en försiktig inställning efter den senaste tidens uppgångar. Man förväntar sig att amerikanska aktier kommer prestera i linje med den globala aktiemarknaden.

  Blackrock har i sin strategi överviktigat krediter och förväntar sig att europeiska aktier kommer att gå bättre än jämförbara placeringar.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #coronavirus   #mutualfunds   #stocks  

 • Teknikfonder stod för nästan hälften av alla fondköp i juni - Avanza Fonder  

  Teknikfonder stod för nästan hälften av alla fondköp i juni - Avanza Fonder

  Avanza Fonder kommenterar fondmarknaden i juni.

  "Återhämtningen på börsen har varit enastående och sedan botten 16 mars är stockholmsbörsens breda index upp 38 procent. Det, tillsammans med något mindre illröda makrosignaler, har gjort att fondspararnas optimism ökat", säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

  Nettoköpen i fonder var dubbelt så stort i juni 2020 jämfört med i juni 2019. Nära hälften av dessa köp gick till teknikfonder. Hälften av topp tio för fonder som gått bäst under månaden är just teknikfonder.

  Därefter kom Sverigefonder som tvåa i popularitet.

  Guldfonder såldes mest. Vinsthemtagning anges som förklaring.

  "Guldfonder är månadens klart mest sålda fonder. Den stora osäkerheten tillsammans med centralbankernas stimulanser och de mycket låga räntorna har gynnat guldpriset som stigit till rekordnivåer", skriver Avanza.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lägre fondavgifter inom alla segment visar AMF-rapport  

  Lägre fondavgifter inom alla segment visar AMF-rapport

  Avgifterna för svenska fonder var under 2019 på på den lägsta nivån sedan AMF Fonder började publicera sin avgiftsrapport för 13 år sedan.

  Det årliga fondavgifterna sjönk från 1,41 till 1,38.

  "För huvudkategorin aktiefonder sjönk snittavgiften till 1,55 procent (1,58). Även snittavgiften för räntefonder och Sverigeregistrerade blandfonder har minskat, till 0,96 procent (0,98) respektive 0,99 procent (1,05). Samtidigt ökade svenskarnas fondsparande under 2019, delvis tack vare börsåterhämtningen efter nedgången i slutet av 2018, och den svenska fondförmögenheten nådde för första gången 5 000 miljarder kronor. Coronakrisen har dock satt tydliga spår med kraftigt fallande börser världen över under våren 2020, och 100 miljarder kronor flödade ut från den svenska fondförmögenheten i mars 2020 innan fallet dämpades", skriver fondbolaget.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP lanserar nya fonden High Yield Företagsobligation  

  SPP lanserar nya fonden High Yield Företagsobligation

  SPP High Yield Företagsobligation är fondbolagets senaste fond, fonden ska vara en fossilfri företagsobligationsfond. Det meddelar fondbolaget i ett pressmeddelande.

  Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetskriterier som investerar i framför allt nordiska företagsobligationer som saknar investment grade-rating. det betyder bolag med högst BB+ rating eller bolag som saknar rating. Fonden kan även placera i utomnordiska emittenter och i viss mån i företagsobligationer med högre kredit­värdighet.

  - Fonden är ett tydlig och kompletterande alternativ till obligations- och företagsobligationsfonder med högre kreditvärdighet och är dessutom en av få företagsobligationsfonder på marknaden som erbjuder långtgående hållbarhetskriterier och är fossilfri, säger Åsa Wallenberg vd på SPP Fonder.  Taggar:

 • SEB lanserar robotsparande - fyra Autofonder  

  SEB lanserar robotsparande - fyra Autofonder

  SEB ska nu erbjuda robotsparande i form av vad man kallar fyra Autofonder. Det rapporterar Dagens industri.

  ”Syftet är att få fler kunder att komma igång med ett sparande, det är ett bra sätt att komma över den första tröskeln.”, säger Patrick Åhren som är erbjudandeansvarig Spara på SEB.

  Regelstyrd förvaltning är vad banken kallar fonderna. Fonderna kan placera i fonder, aktier och räntor.

  Avgiften ska vara 0,62 procent per år, vilket ligger i linje med övriga robotrådgivare på marknaden från både storbanker och nischbanker.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Nordnets kunder köpte aktiefonder och sålde företagsobligationsfonder i juni  

  Nordnets kunder köpte aktiefonder och sålde företagsobligationsfonder i juni

  Nordnets kunder köpte aktiefonder och sålde företagsobligationsfonder i juni.

  ”Risken i fonder som placerar i företagsobligationer gjorde sig smärtsamt påmind under turbulensen”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, i en kommentar.

  Mest köpta fonden under juni var Spiltan Aktiefond Investmentbolag och mest sålda var AMF Räntefond Kort.

  Se hela listan över mest köpta och sålda nedan.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Teknikfonder i topp bland Avanzas fondsparare i juni  

  Teknikfonder i topp bland Avanzas fondsparare i juni

  Avanzas fondsparare har under juni fortsatt hysa optimism och köpt på sig aktiefonder. I toppen ligger teknikfonder.

  ”Nästan varannan fondkrona går i juni i till teknikfonder. Fonderna tillhör årets riktiga vinnarfonder och fem av de tio fonder som genererat högst avkastning i år, är just teknikfonder. Teknikbolagen hade redan en stark underliggande tillväxt och har nu fått ytterligare vind i ryggen av den accelerering i digitalisering som pandemin och ”stanna hemma”-trenden fört med sig”, säger sparekonom Johanna Kull.

  Antalet gjorda fondaffärer var 3,1 per fondkund i juni, en ökning med tre procent från samma period i fjol.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds   #tech  

 • Samsung SDI med stark rapport - RobecoSAM Smart Materials Fund ökade 6,35 procent i maj  

  Samsung SDI med stark rapport - RobecoSAM Smart Materials Fund ökade 6,35 procent i maj

  Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR steg 6,35 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,10 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare fanns bland annat IPG Photonics och Samsung SDI.

  Batteritillverkaren Samsung SDI släppte under maj en stark rapport och förväntas under närmaste år gynnas av produktionsökningen inom elbilsindustrin, där batterierna används.

  Fonden hade vid månadsskiftet fortsatt störst exponering mot IT, med 35,6 procent vikt. Störst geografisk exponering var mot USA

  IPG Photonics, PTC och Coherent var störst i fonden. Tillsammans utgjorde de drygt 14 procent av portföljen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Global Total Return Fund ökade 0,27 procent i maj  

  Templeton Global Total Return Fund ökade 0,27 procent i maj

  Fonden Templeton Global Total Return Fund A (acc) SEK-H1 steg 0,27 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,81 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,57 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gynnades fonden av sina placeringar i norsk och svensk krona, samt indonesiska rupiah.

  På den negativa sidan fanns australiensisk dollar (nettonegativ position), euro (nettonegativ) och japanska yen (nettopositiv).

  Förvaltarna betonar att marknaden just nu är instabil och volatil, vilket medför att det fortsatt är viktigt att vara selektiv i sina val av innehav.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Exponering mot svenska kronan blev lönsam - Franklin Templeton Global Bond ökade 0,17 procent i maj  

  Exponering mot svenska kronan blev lönsam - Franklin Templeton Global Bond ökade 0,17 procent i maj

  Fonden Franklin Templeton Global Bond (Euro) Fund (acc) steg 0,17 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,43 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Placeringar i Norge, Sverige och Indonesien blev under månaden gynnsamma för fonden. Exponeringarna mot euro, australiensisk dollar och japanska var månadens förlorare.
  I euron var positionen nettopositiv, medan positionerna i australiensisk valuta och yen var nettonegativa

  Med hänsyn till rådande ekonomiskt läge samt marknadens instabilitet skriver förvaltarna att man är defensivt inriktad i sina positioner. Förvaltarna uttrycker att man på grund av osäkerheten kring virusets framtida utbredning utgår från att dess effekter på marknaden kommer vara under flera månader framöver.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets Smaller Companies ökade 4,93 procent i maj  

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies ökade 4,93 procent i maj

  Fonden Templeton Em Mkts Smlr Coms A USD steg 4,93 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,38 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,23 procent och är därmed sämre än index som har minskat 19,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Health and Happiness (H&H), Merida och Hoa Phat gynnade fonden under månaden. Baozun, Luk Fook och Huami tyngde avkastningen.

  Förvaltarna uppger att fokus ligger på bolag med robusta affärsmodeller och tydliga konkurrensfördelar.Trots covid-19 och dess enorma effekter på tillväxtmarknader tror förvaltarna att långsiktiga trender förändras relativt lite. Som intressanta framtidsmarknader nämns bland andra fordonsbranschen, försäkring och teknologi.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarna tror fortsatt på långsiktiga strukturella trender - Templeton Emerging Markets ökade 1,72 procent i maj  

  Förvaltarna tror fortsatt på långsiktiga strukturella trender - Templeton Emerging Markets ökade 1,72 procent i maj

  Fonden Templeton Emerging Markets A USD steg 1,72 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,79 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,73 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens positiva bidragsgivare blev under maj Naver, Lukoil och PT Astra.

  På den negativa sidan fanns ICICI Bank, Brilliance China och Samsung Life Insurance.

  Trots coronavirusets kortsiktigt negativa effekter på utvecklingsmarknader menar förvaltarna att ländernas långsiktiga strukturella trender förblir relativt oförändrade. Bland trender man tror på nämns bland annat ökad konsumtion samt tillväxt inom teknologi och digitalisering.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund slog index - ökade 4,11 procent i maj  

  Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund slog index - ökade 4,11 procent i maj

  Fonden Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund steg 4,11 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,21 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Health and Happiness (H&H), Hoa Phat och Xinyi blev under månaden positiva bidragsgivare.
  På den negativa sidan bland innehaven fanns Baozun, Xtep och Great Eastern Shipping.

  Förvaltarna skriver att man fortsatt fokuserar på bolag med god finansiell ställning och attraktiva värderingar. Bland sektorerna fonden är exponerad mot har främst sjukvård, konsumtion och teknologi växt fram som portföljens tydligaste teman.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro Bond ökade 0,56 procent i maj - deltog i fyra nyemissioner  

  Ålandsbanken Euro Bond ökade 0,56 procent i maj - deltog i fyra nyemissioner

  Fonden Ålandsbanken Euro Bond steg 0,56 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,78 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden drevs uppgången på marknaden av ECB:s fortsatta stödköp. Dock ingår de flesta finska företagsobligationer inte i centralbankens köplista och därför steg dessa i maj något långsammare, menar förvaltaren Jarkko Toivonen.

  Fonden deltog under månaden i fyra nyemissioner, alla i investment grade-obligationer. Bland annat i Scania och Volvo.  

  För nyemissioner uppger Toivonen att riskmarginalerna fortfarande är höga, vilket lockar investerare. Under andra halvan av maj minskade dock riskmarginalerna betydligt, allra främst i IG-obligationer som ECB köper. 

  Förvaltaren uppger att han tror på en fortsatt återhämtning på marknaden under juni.  


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder ökar innehavet i Sinch margiellt  

  Handelsbanken Fonder ökar innehavet i Sinch margiellt

  Handelsbanken Fonder har ökat sin ägarandel i kommunikationstjänstbolaget Sinch marginellt till 5,01 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Franklin K2 Alt Strats ökade 2,10 procent i maj  

  Franklin K2 Alt Strats ökade 2,10 procent i maj

  Fonden Franklin K2 Alt Strats A(acc)USD steg 2,10 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De positivt bidragsgivande strategierna blev under maj Long Short Equity, Relative Value och Global Macro.

  Fondens långa positioner gav under månaden positiv avkastning. Exponeringen gentemot bolag inom IT och sjukvård blev i maj gynnsam för portföljens utveckling.

  I relative value gavs den positiva avkastningen främst av innehav i high yield-obligationer.

  Under marknadens rådande turbulenta period, tror förvaltarna att fondens strategi kommer få positiva effekter. Med fondens bredd i investeringsmöjligheter och exponeringsområden, menar förvaltarna att man är väl positionerade för framtidens osäkra omständigheter på marknaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SolarEdge med starkt kvartal - BNP Paribas Climate Impact ökade 5,76 procent i maj  

  SolarEdge med starkt kvartal - BNP Paribas Climate Impact ökade 5,76 procent i maj

  Fonden BNP Paribas Climate Impact steg 5,76 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,30 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland månadens positiva bidragsgivare fanns Sabesb, SolarEdge, Ormat, Vestas Wind och Generac.

  Amerikanska SolarEdge redovisade under månaden ett starkt kvartal och har under årets början gjort flera förvärv av mindre bolag inom solcellsbranschen.

  På den negativa sidan fanns Itron, Zhuzou, Xylem, Lenzing och Landis + Gyr.

  Kina-baserade Zhuzhou är verksamma inom tågindustrin och har under senaste åren gynnats av landets utbyggnad av järnvägsnätverket. Till följd av coronaviruset har bolaget dock haft en svag orderingång under våren och aktien har gått tungt, skriver förvaltarna.

  Fonden har under månaden avyttrat sitt innehav i Hollysys Automation. Enligt förvaltarna har bolaget bland annat en ofördelaktig konkurrenssituation gentemot andra aktörer inom branschen.

  Förvaltarna tror att coronaviruset och dess spridning på sikt kommer leda till en ökad medvetenhet kring hygienrelaterade frågor inom bland annat vatteninfrastruktur och sjukvård.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark månad för aktiemandat - Nordic Cross Stable Return ökade 2,25 procent i maj  

  Stark månad för aktiemandat - Nordic Cross Stable Return ökade 2,25 procent i maj

  Fonden Nordic Cross Stable Return steg 2,25 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Samtliga mandat förutom derivat bidrog positivt till uppgången under månaden.

  Under månaden utgjorde aktier 68 procent av portföljen, vilket sammantaget gav ett bidrag på 274 punkter. Det största bidraget kom under månaden från eventmandatet som gav ett överskott på 251 punkter.

  Bakom mandatets avkastning fanns innehav i Lyko och Cantargia. Förvaltaren uppger även att fonden deltog i börsnoteringen av norska Pexip, som också skapade positiv avkastning för portföljen.

  Det lång/korta-mandatet gav ett överskott på 20 punkter. Det största bidraget kom från Cellink, som i maj presenterade nytt samarbete med AstraZeneca. På minussidan fanns flera av fondens korta positioner. Under månaden minskades innehavet i Cellink och exponeringen mot cykliskt ökade i form av nya köp i ABB och Husqvarna.

  Ränteplaceringar bidrog med tio punkter positivt till månadens resultat.

  Derivatmandatet gav under maj ett negativt bidrag på 59 punkter. Mandatet består huvudsakligen av sålda OMX-terminer, vilket medförde att mandatet visade minus då börsen steg.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Bravida  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Bravida

  Handelsbanken Fonder har minskat sitt ägande i installationsbolaget Bravida till 4,82 procent av kapitalet och 4,83 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider   #services   #tech  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 1,48 procent i maj  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 1,48 procent i maj

  Fonden Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 1,48 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens exponering gentemot värdepapper i USA och mot aktier generellt bidrog under månaden positivt till fondens avkastning i förhållande till index. Genom en överviktad kreditrisk blev även portföljens räntedel positiv bidragsgivare under månaden.

  Förvaltaren uppger att han i framtiden räknar med en succesiv efterfrågeökning under årets andra halva, vilket motiverar beslutet att under månaden öka exponeringen mot cykliska bolag.
  Fonden ökade även vikten mot USA-baserade tillväxtbolag som man tror gynnas av det låga ränteläget.

  Vid månadsskiftet hade fonden totalt 146 innehav. Intrum, Vestas Wind och Neste presterade bäst medan Simon Property, Amazon och Berkshire Hathaway blev största negativa bidragsgivare.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Överviktad kreditrisk blev gynnsam - Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade 1,58 procent i maj  

  Överviktad kreditrisk blev gynnsam - Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade 1,58 procent i maj

  Fonden Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 1,58 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månadens exponering gentemot värdepapper i USA samt aktier som helhet bidrog under månaden positivt till fondens avkastning i förhållande till index. Genom en överviktad kreditrisk blev även portföljens räntedel positiv bidragsgivare under månaden. Förvaltaren uppger att han i framtiden räknar med en successiv efterfrågeökning under årets andra halva, vilket motiverar beslutet att under månaden öka exponeringen mot cykliska bolag. Fonden ökade även vikten mot USA-baserade tillväxtbolag som man tror gynnas av det låga ränteläget. Vid månadsskiftet hade fonden totalt 177 innehav. Intrum, Vestas Wind och Neste presterade bäst medan Simon Property, Amazon och Novo Nordisk blev största negativa bidragsgivare.  

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 1,48 procent i maj  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 1,48 procent i maj

  Fonden Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 1,48 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens exponering gentemot värdepapper i USA och aktier bidrog under månaden positivt till fondens avkastning i förhållande till index. Genom en överviktad kreditrisk blev även portföljens räntedel positiv bidragsgivare under månaden.

  Förvaltaren uppger att han i framtiden räknar med en successiv efterfrågeökning under årets andra halva, vilket motiverar beslutet att under månaden öka exponeringen mot cykliska bolag.
  Fonden ökade även vikten mot USA-baserade tillväxtbolag som man tror gynnas av det låga ränteläget.

  Vid månadsskiftet hade fonden totalt 146 innehav. Intrum, Vestas Wind och Neste presterade bäst medan Simon Property, Amazon och Berkshire Hathaway blev största negativa bidragsgivare.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Minskad exponering mot konjunkturstabila aktier - Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj.  

  Minskad exponering mot konjunkturstabila aktier - Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj.

  Fonden Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,70 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Att fonden i maj underpresterade index beror enligt förvaltaren på fondens underviktade exponering mot högt värderade tillväxtaktier.

  Bästa positiva bidragsgivare blev under månaden Intrum, Vestas och H&M.

  Negativa bidrag blev under månaden bolag som fonden har låg eller obefintlig expoenring mot, bland andra Genmab och Örsted.

  Förvaltaren uppger att man i samband med börsens höga volatilitet försökt hitta kvalitativa bolag med attraktiv värdering.

  Fonden ökade i maj sin exponering mot konsumentvarubolag i form av Autoliv, Dometic, Electolux, H&M och Pandora. Förvaltarna tror att nämnda bolag kommer gynnas av samhällets gradvisa återöppnande.

  Försäljningar gjordes i konjunkturstabila bolag som AstraZeneca, Sobi, Telenor och Tigo.

  Vid utgången månad var fondens största innehav Novo Nordisk, Investor och Volvo med vikterna 8,74, 6,28 och 5,02 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Minskad exponering mot konjunkturstabila aktier - Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj  

  Minskad exponering mot konjunkturstabila aktier - Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj

  Fonden Ålandsbanken Norden steg 4,15 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,70 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Att fonden i maj underpresterade index beror enligt förvaltaren på fondens underviktade exponering mot högt värderade tillväxtaktier.

  Bästa positiva bidragsgivare blev under månaden Intrum, Vestas och H&M.

  Negativa bidrag blev under månaden bolag som fonden har låg eller obefintlig exponering mot, bland andra Genmab och Örsted.

  Förvaltaren uppger att man i samband med börsens höga volatilitet försökt hitta kvalitativa bolag med attraktiv värdering.

  Fonden ökade i maj sin exponering mot konsumentvarubolag i form av Autoliv, Dometic, Electolux, H&M och Pandora. Förvaltarna tror att nämnda bolag kommer gynnas av samhällets gradvisa återöppnande.

  Försäljningar gjordes i konjunkturstabila bolag som AstraZeneca, Sobi, Telenor och Tigo.

  Vid utgången månad var fondens största innehav Novo Nordisk, Investor och Volvo med vikterna 8,74, 6,28 och 5,02 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Flera nya cykliska innehav i Ålandsbanken Europe Value, som steg 2,24 procent i maj  

  Flera nya cykliska innehav i Ålandsbanken Europe Value, som steg 2,24 procent i maj

  Fonden Ålandsbanken Europe Value steg 2,24 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,20 procent och är därmed bättre än index som har minskat 15,68 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden bidrog främst exponeringen mot sektorerna energi och industri till avkastningen. Månadens bästa innehav blev Vestas Wind, Metso och SoftwareOne.

  Fondens största negativa bidragsgivare blev i maj Lloyds Bank och Prudential.

  Under månaden satsade fonden enligt förvaltaren på att köpa in kvalitativa bolag som man tidigare ansett vara för dyra. Man har ökat innehaven i Iberdrola, Enel, SoftwareONE, AXA, SEB, Cap Gemini, Intrum och Deutsche Post som man menar besitter attraktiv värdering.

  Nya innehav i portföljen blev under månaden bolag med cykliska inslag som S&T, SIKA, AMS, Inditex och Mowi.

  Innehaven i Engie, Tesco och Telenor avyttrades helt.

  Nestle, AstraZeneca och Sanofi var de största innehaven vid utgången månad med vikterna 5,26, 3,38 och 3,31 procent.

  Störst branschexponering har fonden mot hälsovård, IT och industrivaror.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köp i Elekta, Sinch och HiQ för SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, som ökade 11,9 procent i maj  

  Köp i Elekta, Sinch och HiQ för SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, som ökade 11,9 procent i maj

  Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk steg 11,9 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Per Trygg.

  I maj steg Stockholmsbörsen, mätt i OMX Stockholm Benchmark, med 4,5 procent. Svenska småbolag, CSX Sweden, utvecklades starkt med en uppgång om 8,9 procent. De starkaste sektorerna bland de svenska småbolagen var sällanköpsvaror, kraftförsörjning och kommunikationstjänster. Svagast utveckling hade energi, konsumentvaror och fastigheter.

  Fondens största positiva bidragsgivare under månaden var AddTech, Beijer Ref och Stillfront. Bland innehaven som utvecklades svagt kan nämnas Balder, Lagercrantz och Loomis.

  Största köpen gjordes i Elekta, Sinch och HiQ, medan de största försäljningarna gjordes i Nibe, Stillfront och Beijer Alma.

  "Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet, samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet och en bevisad förmåga att uppnå lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge bättre utveckling över tid", skriver förvaltaren.

  Sweco, AddTech och AAK var fondens tre största innehav per utgången av månaden med vikterna 5,1, 4,9 respektive 4,5 procent av fondens innehav.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Går från undervikt till övervikt i Sberbank - SEB Rysslandfond ökade 5,2 procent i maj  

  Går från undervikt till övervikt i Sberbank - SEB Rysslandfond ökade 5,2 procent i maj

  Fonden SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 5,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 14,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Pavel Lupandin.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att central- och östeuropeiska marknader samt Ryssland steg under månaden och var steget före globala tillväxtmarknader. Detta till följd av att virusläget stabiliserats i regionerna.

  "Ryssland har dock släpat efter i samband med nedstängningarna och i maj nådde karantänsituationen sin peak. Tack vare återhämtningen i oljepriserna och rubeln noterade ryska aktier en uppgång på 6,8 procent i euro. Rubeln steg med 4,3 procent. Eventuellt kan Ryssland besluta att tillfälligt upphäva en budgetregel som vanligtvis har en försvagande effekt på valutan om Brentoljan handlas över 42 dollar fatet. Detta vore negativt för exportsidan men positivt för inhemska företag", förklarar Lupandin.

  Under månaden ökade fonden de redan befintliga innehaven i några innehav, däribland Qiwi och Halyk. Man ökade även i Sberbank och gick därmed från undervikt till övervikt i det innehavet. Vidare fyllde man på i fondens övervikt i Tatneft. Investeringarna finansierades av undervikt i Norilsk Nickel, Gazprom och Lukoil.

  "Vi fortsätter välja ut aktier utifrån företagens fundamenta och har goda förhoppningar att hitta attraktiva möjligheter i östeuropeiska små och medelstora bolag även framöver. Sektor- och landallokeringen är sekundär i vår process och framför allt ett resultat av aktiva aktieval", skriver förvaltaren.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var MMC Norilsk Nickel, Gazprom och LUKOIL med portföljvikterna 8,9, 8,8 respektive 8,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Abiomed har påverkats oväntat positivt av pandemin - SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 0,6 procent i maj  

  Abiomed har påverkats oväntat positivt av pandemin - SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 0,6 procent i maj

  Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 0,6 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mark Sherlock.

  Efter svackan i mars fortsatte världens aktiemarknader att återhämta sig i maj. I fokus under månaden stod främst att nedstängningarna världen över fortsattes att trappas ned.

  "Investerarna uppmuntrades också av nya stimulanser och beskedet att amerikanska Federal Reserve utökar sin balansräkning ytterligare. Dessutom förbättrades stämningsläget av förhoppningarna om ett fungerande vaccin, vilket överskuggade de rekordhöga arbetslöshetssiffrorna. Att oljepriserna repade sig och riskaptiten steg bidrog också till momentum och fortsatt medvind för tillväxtaktier, inte minst för teknikbolag som gynnats av nedstängningarna", förklarar Sherlock.

  Två bolag som gick starkt under månaden var Abiomed och Brunswick. Abiomed steg på nyheter om att bolaget påverkats oväntat positivt av pandemin. Brunswick steg efter att båthamnarna successivt öppnas upp igen.

  Sämre gick det däremot för livförsäkringsföretaget Reinsurance Group of America och Silicon Laboratories.

  "Förvaltningsteamet har hittills hittat bäst uppsidepotential i värdesegmenten och har kompletterat innehaven inom flygteknik, bostadsbyggnation och finans. Under perioden investerade teamet också i det ledande Life Science-företaget PerkinElmer som har goda chanser att dra nytta av strukturella möjligheter inom testinfrastruktur", fortsätter förvaltaren.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Abiomed, Wintrust Financial och PTC med portföljvikterna 2,9, 2,7 respektive 2,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Övervikt i Sweco och Williams-Sonoma bidrog positivt till SEB Hållbarhetsfond Världens avkastning i maj  

  Övervikt i Sweco och Williams-Sonoma bidrog positivt till SEB Hållbarhetsfond Världens avkastning i maj

  Fonden SEB Hållbarhetsfond Världen steg 0,5 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anna Sigurd.

  Sigurd skriver inledningsvis i månadsrapporten att världens breda aktiemarknader steg i maj. Främst steg de mer utvecklade marknaderna medan tillväxtmarknaderna släpade efter något och hade en mer ojämn utveckling, som dock var positiv.

  "Coronapandemins framfart fortsatte med höga sjukdoms- och dödstal över världen, ljusglimtar från vissa länder där ekonomierna började öppna upp. Trots den stora osäkerheten om framtida riktning har den stabilisering vi såg på marknaderna i april fortsatt i maj. Större delen av sättningarna vi såg på världens aktiemarknader under mars har nu återhämtats. Läget är dock fortsatt osäkert avseende bolags överlevnad, framtida vinster och hur hårt avmattningen i ekonomin kommer att slå mot efterfrågan på varor och tjänster", förklarar Sigurd.

  På sektornivå gynnades fondens avkastning av undervikt i energi medan övervikt inom finans tyngde avkastningen.

  Bland specifika bolag tyngde övervikt i exempelvis Singapore Exchange, NTT DoCoMo, Amgen och Gilead Sciences fondens avkastning. På den positiva sidan återfinns övervikt i bolag som Sweco AB och Williams-Sonoma.

  "Fonden har en objektiv och disciplinerad investeringsprocess med tydliga kvalitets- och värderingsinslag samt hållbar profil. Det är vår övertygelse att bolag som arbetar mot ett mer hållbarart samhälle och karakteriseras av hög kvalitet, gynnsam värdering och stigande sentiment i längden kommer att generera positiv avkastning. Med de nu stora kurssvängningarna på marknaden ligger stort fokus på att hantera risk på ett ansvarsfullt sätt", fortsätter förvaltaren.

  Stadshypotek, Nordea Hypotek och Skandinaviska Enskilda Banken var fondens tre största positioner per utgången av perioden med vikterna 9, 7 respektive 5,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt i Pultegroup, Williams-Sonoma och eBay gynnade SEB Hållbarhetsfond Global i maj  

  Övervikt i Pultegroup, Williams-Sonoma och eBay gynnade SEB Hållbarhetsfond Global i maj

  Fonden SEB Hållbarhetsfond Global minskade 0,7 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Johansson.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att världens breda aktiemarknader steg under månaden. Det var främst de utvecklade marknaderna som steg medan tillväxtmarknaderna släpade efter något.

  "Coronapandemins framfart fortsatte med höga sjukdoms- och dödstal över världen, dock fanns ljusglimtar i vissa länder där ekonomierna började öppna upp. Trots den stora osäkerheten om framtida riktning har den stabilisering vi såg på marknaderna i april fortsatt i maj. Större delen av de kraftiga sättningar vi såg på världens aktiemarknader under mars har nu återhämtats. Läget är dock fortsatt osäkert avseende bolags överlevnad, framtida vinster och hur hårt avmattningen i ekonomin kommer att slå mot efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

  På sektornivå gynnades fonden av undervikt i energisektorn. Tyngde avkastningen gjorde övervikt i finanssektorn.

  Av enskilda innehav bidrog exempelvis övervikt i Singapore Exchange, NTT DoCoMo, Amgen och Gilead Sciences negativt till avkastningen. På den positiva sidan återfinns övervikt i Pultegroup, Williams-Sonoma och eBay.

  "Fonden har en objektiv och disciplinerad investeringsprocess med kvalitets- och värderingsinslag samt hållbar profil. Det är vår övertygelse att bolag som arbetar mot ett hållbart samhälle och som karakteriseras av hög kvalitet, gynnsam värdering och stigande sentiment i längden kommer att generera en positiv avkastning. Givet de stora kurssvängningarna på i marknaden just nu ligger fokus på att hantera risk på ett ansvarsfullt sätt", förklarar Johansson.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, Apple och S&P500 EMINI FUT Jun20 med portföljvikterna 4,3, 3,6 respektive 2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Flera portföljförändringar i SEB Eastern Europe ex Russia i maj  

  Flera portföljförändringar i SEB Eastern Europe ex Russia i maj

  Fonden SEB Eastern Europe ex Russia steg 4,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 28,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 24 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Alo Kullamaa.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaderna fortsatte att återhämta sig i maj. Pandemin fortsätter att stabiliseras i långsam takt och fokus skiftas alltmer till att öppna upp samhället och ekonomin. Alla sektorer utvecklades positivt i maj. Den bästa sektorn var material med en uppgång på 11,8 procent.

  Aktieval inom sällanköpsvaror- och tjänster samt sjukvård bidrog mest positivt till fondens avkastning under månaden. Aktieval inom teknologi, telekom, material och finans bidrog negativt till avkastningen.

  Av enskilda aktier bidrog BRD samt undervikt i PZU och Gedeon Richter mest positivt till fondens avkastning. Största negativa bidragsgivare var undervikt i CD Projekt och Addiko Bank.

  Förvaltarna gjorde en del förändringar i portföljen under månaden. Inom finanssektorn minskade man i Yapi Kredi och OTP. Detta samtidigt som man ökade i Bank Pekao, Garanti Bankasi, Komercni Banka and Moneta. I energisektorn minskade fonden i PKN Orlen och köpte tillbaka Tupras. Man gjorde även en del förändringar bland konsument-, telekom- och fastighetsaktier.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Bank Pekao SA och Polski Koncern Naftowy Orlen med portföljvikterna 7,9, 7,3 respektive 7,1 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 0,7 procent för SEB Corporate Bond i maj - slår index för helåret  

  Upp 0,7 procent för SEB Corporate Bond i maj - slår index för helåret

  Fonden SEB Corporate Bond SEK - Lux steg 0,7 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Anttila, Xuli Qian och Staffan Fredholm.

  I maj fortsatte världens marknader att gå starkt som främst klan förklaras av att antalet rapporterade fall av insjuknade personer av coronaviruset minskade.

  "Bevisligen kan spridningstakten tyglas med social distansering och många länder valde att stegvis öppna upp sina ekonomier. Dessutom fortsatte marknaden att få hjälp av massiva penning- och finanspolitiska stimulanser. I slutet av månaden tillkännagav EU-kommission ett stödpaket på 500 miljarder euro plus ytterligare 250 miljarder euro i form av lån. Många bolag har valt att stärka sina kassor genom att emittera obligationer. Men under de senaste veckorna har den här trenden mattats av", skriver förvaltarteamet.

  Bland fondens största innehav per utgången av månaden återfinns BNP Paribas, Bank of America, Svensk Exportkredit, Mastercard, Amazon och Royal Bank of Scotland.

  "Vi har aldrig tidigare upplevt penningpolitiska stimulanser till den utsträckning som vi gör idag. Men den positiva effekten från centralbanksstödet och den negativa från den ekonomiska tillbakagången tar inte helt ut varandra. Vår bedömning är att de positiva effekterna från penning- och finanspolitiska stimulanser är störst för stora bolag med god kreditkvalité", fortsätter de.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt i Horizon Therapeutics och Genmab gav positiva bidrag till SEB Bioteknikfond i maj  

  Övervikt i Horizon Therapeutics och Genmab gav positiva bidrag till SEB Bioteknikfond i maj

  Fonden SEB Bioteknikfond EUR - Lux steg 4,6 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Maria Werner.

  Inledningsvis skriver Werner i en marknadskommentar att de globala aktiemarknaderna steg under månaden, främst i de utvecklade marknaderna medan tillväxtmarknaderna släpade efter.

  "Coronapandemins effekter var fortsatt stora med höga sjukdoms- och dödstal över världen, men med vissa ljusglimtar från länder där ekonomierna började öppnas upp. Trots den stora osäkerheten om framtida riktning har den stabilisering vi såg på marknaderna i april fortsatt i maj. Större delen av de kraftiga sättningar vi såg på världens aktiemarknader under mars har nu återhämtats", förklarar Werner.

  I maj stärktes den svenska kronan mot både euron och den amerikanska dollarn.

  Fondens relativa utvecklingen påverkades negativt av faktorallokeringen under månaden, framförallt på grund av exponering mot bolag med attraktiv värdering. Bolagsspecifika innehav kompenserade för den negativa utvecklingen. Av specifika bolag som bidrog positivt kan lyftas fram övervikt i Horizon Therapeutics och Genmab. Samtidigt bidrog undervikt i Moderna avkastningen negativt.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Vertex Pharmaceuticals, Gilead Sciences och Amgen med portföljvikterna 8,8, 7,1 respektive 6,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Ränteterminer gynnade SEB Asset Selection i maj  

  Ränteterminer gynnade SEB Asset Selection i maj

  Fonden SEB Asset Selection C SEK - Lux minskade 1,2 procent i maj, vilket medför att fonden sedan årsskiftet har minskat 7,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att maj präglades av stigande aktiemarknader. Den genomsnittliga uppgången för aktieindexterminer var 2,7 procent och fallande obligationsterminer på med en genomsnittlig nedgång på 0,3 procent.

  Största negativa bidrag till avkastningen under månaden kom från valutaterminer med -0,69 procent. Även aktieindexterminer bidrog negativt med -0,19 procent. Ränteterminerna bidrog positivt med 0,2 procent.

  "De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom aktieindexterminer, där exponeringen ökade med 14,7 procent, och inom valutaterminer där exponeringen ökades med 8,1 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont ökades med 20,9 procent, medan exponeringen mot modeller med medellång investeringshorisont ökades med 3 procent. Valutan JPY/USD och CHF/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 4,4 respektive -4 procent", skriver förvaltarna.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • TIN Ny Teknik ankarinvesterare i Mercell - 'vi gillar hög tillväxt kombinerat med goda marginaler'  

  TIN Ny Teknik ankarinvesterare i Mercell - 'vi gillar hög tillväxt kombinerat med goda marginaler'

  Fonden TIN Ny Teknik är en av fyra ankarinvesterare när norska mjukvarubolaget Mercell ska göra en riktad emission på upp till 850 miljoner norska kronor och därefter börsnoteras på Merkur Market.

  TIN Ny Teknik tecknar i emissionen aktier för 60 miljoner norska kronor. Priset per aktie är satt till 6,75 norska kronor och värderar företaget före emissionen till 1,51 miljarder norska kronor.

  Finwire har intervjuat förvaltaren Erik Sprinchorn.

  "Vi gillar hög tillväxt kombinerat med goda marginaler"

  Förvaltaren menar att marknaden som Mercell verkar på har en tydlig karaktär som liknar börsen eller radannonser på nätet där likviditet föder likviditet och fler användare genererar större utbud i en positiv spiral.

  "Likadant är det med information om offentliga upphandlingar och leverantörer, ju fler upphandlingar de lägger upp på sin plattform, desto mer intressant blir det för leverantörer. Och ju fler leverantörer som finns på plattformen, desto bättre utfall för de som söker anbud. Därmed blir det lite av en marknad där vinnaren tar allt. Mercell är tydligt nummer ett i Norge och Danmark, med goda chanser att utmana i fler länder alternativt förvärva sig till starkare positioner."

  Sprinchorn menar att marknaden relaterat till anbud och offentlig upphandling är stabil och har en hög grad av återkommande intäkter. Därtill ska möjligheter att växa inom segmentet ”post award” finnas, det innebär till exempel mjukvara för uppföljning av anbud. Utöver det lyfter han möjligheter att förvärva i fler geografier. Här ska en börsnotering vara en strategisk fördel för bolaget.

  Förvaltaren menar att vissa nyckeltal och KIPer lämpar sig mer för vissa typer av bolag. Dessutom skulle förvärv kunna komma.

  "I Mercells fall ser vi med spänning fram emot att följa trenden i ARR (återkommande intäkter) och är så klart särskilt nyfikna på om de kan få till några intressanta förvärv."  Taggar:
  #mutualfunds   #software   #tech  

 • Ännu en stark månad för största innehavet Scandion Oncology - Tellus Midas ökade 13,44 procent i maj  

  Ännu en stark månad för största innehavet Scandion Oncology - Tellus Midas ökade 13,44 procent i maj

  Fonden Tellus Midas steg 13,44 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,52 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens bästa bolag blev under maj biotechbolaget Scandion Oncology och norska Quantafuel, som utvinner bränsle ur använd plast.

  Fondens sämsta innehav blev norska Vow och tyska Drägerwerk.

  Aktieandelen i fonden ökade under månaden från 81 procent till 90 procent. Fonden har under månaden köpt aktier i Wells fargo, Alphabet, Mastercard, Netflix och Walt Disney. Man har dessutom ökat exponeringen mot finanssektorn i Europa genom att investera i Deutsche Bank. Enligt förvaltaren Jan Petersson gynnas finansbolag ofta väl av nomaliseringar och stabiliseringar i ekonomin, vilket han menar för tillfället sker i världen.

  Under månaden avyttrades innehaven i Bilia och Drägerwerk helt.

  Angående marknadstrender och ekonomins utveckling pekar förvaltaren bland annat på en snabb digitalisering.

  "Ser vi på långsiktiga trender så har den redan tidigare starka digitaliseringstrenden förmodligen fått sig en knuff två år framåt i tiden under dessa plågsamma corona månader. Effekter av detta är bland annat att förmodligen kommer affärsresandet inte att återgå till hur det var i fornstora dagar då många upptäckt effektiviteten i videokonferenser. Många har blivit bekväma med att arbeta hemifrån, vilket sannolikt leder till mindre efterfrågan på kontorslokaler. En annan långsiktig trend som återigen kommit tillbaka i fokus är miljön, där vi ser många intressanta
  investeringsmöjligheter", skriver förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Scandion Oncology (11,18 procent vikt), Quantafuel (8,96 procent) och Bayn (6,21 procent).


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Flera nya innehav i Tellus Globala Investmentbolag, som ökade 2,56 procent i maj  

  Flera nya innehav i Tellus Globala Investmentbolag, som ökade 2,56 procent i maj

  Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 2,56 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,67 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,95 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,95 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens främsta bidragsgivare blev under maj IT-säkerhetskonglomeratet Fortinet och betaltjänstbolaget Paypal.

  På den negativa sidan fanns bland annat Amazon och Netflix.

  Fondens nya innehav för månaden blev Volvo, Kinnevik, American Express, Wells Fargo och Walt Disney. Man avyttrade helt Barrick Gold, CME, Fuji Film, Veolia och Iberdrola.

  "Ser vi på långsiktiga trender så har den redan tidigare starka digitaliseringstrenden förmodligen fått sig en knuff två år framåt i tiden under dessa plågsamma corona månader. Effekter av detta är bland annat att förmodligen kommer affärsresandet inte att återgå till hur det var i fornstora
  dagar då många upptäckt effektiviteten i videokonferenser. Många har blivit bekväma med att arbeta hemifrån, vilket sannolikt leder till mindre efterfrågan på kontorslokaler. En annan långsiktig trend som återigen kommit tillbaka i fokus är miljön, där vi ser många intressanta investeringsmöjligheter", skriver förvaltaren Jan Petersson.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Microsoft och Apple med portföljvikterna 4,44, 4,42 respektive 4,4 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli om Netent-budet: 'Inget vi såg komma nu, men heller inte överraskande då det är strategiskt riktigt'  

  Coeli om Netent-budet: 'Inget vi såg komma nu, men heller inte överraskande då det är strategiskt riktigt'

  Coeli SICAV II European Opportunities tillhör de fonder som är mest viktade mot Netent som Evolution Gaming idag lade ett bud på med en premie på över 40 procent.

  Mikael Petersson på Coeli Asset Management kommenterar budet. Han menar att det inte var något man såg komma nu, men man är inte överraskande i och med att det är strategiskt riktigt.

  "EVO handlas med betydande premie även inkluderat budpremie på Netent så bara där har du fördelar för EVO’s aktieägare. Sannolikt världens starkaste valuta inom sitt segment (men välförtjänt). Det betyder att de nu kan investera och få incremental avkastning som sannolikt ingen annan."

  Petersson menar att det är omöjligt att tacka nej till budet från bästa bolaget i klassen och ser positivt på de synergier på 30 miljoner euro som nämns i affären.

  "Största vinnaren just idag är Netents ägare, men Evolutions ägare kommer också att belönas. Visserligen printade Evolution igår en ny all time high, men baserat på affären idag borde aktien enligt oss gå upp, inte ner."  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure   #ma   #mutualfunds  

 • Novavax steg på nyheter om vaccinutveckling - Franklin US Opportunities ökade 8,74 procent i maj  

  Novavax steg på nyheter om vaccinutveckling - Franklin US Opportunities ökade 8,74 procent i maj

  Fonden Franklin US Opportunities A(acc)USD steg 8,74 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,87 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,13 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,47 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden var fondens exponering mot IT, sjukvård och konsumentvaror gynnsam för fondens avkastning.

  Sjukvårdsbolaget Novavax tillhörde ett av månadens starkaste innehav. Aktien steg på nyheter om framsteg kring bolagets forskning kring ett möjligt vaccin mot coronaviruset.

  Amazon, CoStar och MSCI tyngde under månaden ner fondens avkastning.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Urstark månad för IT - Franklin Technology ökade 10,85 procent i maj  

  Urstark månad för IT - Franklin Technology ökade 10,85 procent i maj

  Fonden Franklin Technology A Acc $ steg 10,85 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,75 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,92 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,40 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gynnades fonden av sin exponering mot IT och fondens aktier i sektorn ökade i snitt med 50 procent.

  Fondens största innehav, mjukvarubolaget Twilio, släppte under början av månaden en mycket stark rapport och redovisade vinster som låg långt över analytikernas konsensus.

  Bland innehaven vars avkastning hamnade under fondens utveckling finns bland annat aprils vinnare Amazon, som enligt förvaltarna fått se stora vinsthemtagningar bland ägarna. Annars uppger förvaltarna att det inte finns någon tydlig orsak till aktiens något svaga månad.

  Inför framtiden menar förvaltarna att fokus ligger på kvalitativa bolag som förknippas med den strukturella digitalisering som sker i världen. Exempel på intressanta områden är enligt förvaltarna artificiell intelligens, cloud computing och 5G-nätverk.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Sinch  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Sinch

  Handelsbanken Fonder har minskat sitt ägande i kommunikationstjänstbolaget Sinch marginellt till 4,97 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Doro  

  Nordea Fonder flaggar upp i Doro

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i Doro marginellt till 10,02 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Stora framsteg för Perseus - Franklin Gold and Precious Metals ökade 12,2 procent i maj  

  Stora framsteg för Perseus - Franklin Gold and Precious Metals ökade 12,2 procent i maj

  Fonden Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ steg 12,2 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,94 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare finns främst Perseus Mining, Barrick Gold och Red 5.

  Perseus, som äger och förvaltar guldgruvor i Västafrika presterade mycket starkt och visade under maj framsteg i utvecklingen av gruvan i Yaouré. I december förväntas guldbrytandet i gruvan kunna inledas. 

  Även det australiensiska guldbolaget Red 5 hade en bra månad och väntas i närtid inleda utvecklandet av en ny tillverkningsanläggning i landet.

  Bland fondens få negativa bidragsgivare finns främst Eldorado Gold, som till följd av COVID-19 rapporterade ett svagt första kvartal. Dock är förvaltarna fortsatt positiva till bolaget och ser potential till en kraftig marginalförbättring under närmsta år.

  Förvaltarna tror fortfarande att rådande volatilitet på marknaden kan gynna guld som tillgångsslag, då investerare söker alternativ till den osäkra aktiemarknaden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin European Growth ökade 0,84 procent i maj  

  Franklin European Growth ökade 0,84 procent i maj

  Fonden Franklin European Growth A Acc € steg 0,84 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,17 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,12 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens exponering mot energi och industri bidrog under månaden positivt till avkastningen.

  Spanska Applus erbjuder inspektionsverksamhet inom fordonsbranschen. Under maj har indikationer på ökad aktivitet inom branschen fått aktiens värde att stiga.

  Brittiska tobaksbolaget Imperial Brands tillhör ett av månadens svagare innehav. Aktien föll på bolagets beslut att kapa utdelningen, ett beslut som togs för att istället minska skuldsättningen.

  Trots ökad optimism på börsen, skriver förvaltarna att man fortsatt är osäkra på ekonomins utveckling. Därför fortsätter man att vara vaksamma och försiktiga, diversifiering inom aktieportföljen ska fortsätta prägla förvaltningsstrategin.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Biotechnology Discovery ökade 9,85 procent i maj - Förvaltarna tror inte på flerårig pandemi  

  Franklin Biotechnology Discovery ökade 9,85 procent i maj - Förvaltarna tror inte på flerårig pandemi

  Fonden Franklin Biotechnology Disc A Acc $ steg 9,85 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 8,45 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,46 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,70 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens innehav i Novanax blev under månaden en positiv bidragsgivare. Bolaget har nyligen startat tester för vaccin mot coronaviruset och aktiekursen dubblades under maj.

  På den negativa sidan fanns främst Reata, som drabbats av problem och störningar i flera av bolagets utvecklingsprogram och tester. Under maj tappade aktien 8 procent.  

  Enligt förvaltarna söker man exponering mot bolag verksamma inom behandlingen av Covid-19, trots det tror man att virusets närvaro inte kommer vara allt för långvarig och på längre sikt är förvaltarnas syn på sektorn oförändrad.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Amazon steg även i maj - Fidelity Global Consumer Industries ökade 2,5 procent  

  Amazon steg även i maj - Fidelity Global Consumer Industries ökade 2,5 procent

  Fonden Fidelity Global Consumer Industries ökade 2,5 procent i maj. Index ökade lika mycket. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade innehav inom underhållningsindustrin samt hushållsprodukter starkt och bidrog till fondens positiva avkastning.

  E-handelsjätten Amazon har under våren gynnats av ökad e-handel och aktien ligger fortsatt på höga nivåer.

  Innehavet i Nike återhämtade sig under maj också väl och under månaden har bolagets egna affärer öppnat igen.

  Negativa bidragsgivare var under månaden bland annat de kinesiska bolagen Alibaba och New Oriental.   
  Alibaba-aktien har påverkats negativt av den ökade spänningen mellan USA och Kina och stor osäkerhet har rått kring bolagets framtid på den amerikanska börsen. På lång sikt är förvaltaren dock positivt inställd till Alibaba och menar exempelvis att bolaget besitter gynnsam exponering mot artificiell intelligens och cloud computing.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tung månad för korta positionerna i Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i maj  

  Tung månad för korta positionerna i Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i maj

  Fonden Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gick marknaden starkt vilket medförde att fondens långa positioner bidrog med positiv avkastning, samtidigt gick de korta positionerna sämre vilket försvagade fondens totala avkastning.

  Fondens hegde i guld bidrog i maj positivt till fondens prestation genom den fortsatta ökningen i priset på råvaran.

  Bland de långa innehaven presterade brittiska DIY-återförsäljaren Kingfisher starkt och i och med lättnader i landets isolering har aktien nästan återhämtat hela årets fall.

  Fondens korta position i japanska M3 tillhörde den negativa sidan av innehaven. I samband med aktiens kraftiga ökning menar förvaltarna dock att bolaget är orimligt högt värderat och fonden ligger fortsatt kort i aktien.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra månad för teknikinnehav - Jupiter Financial Innovation ökade 6,3 procent i maj  

  Bra månad för teknikinnehav - Jupiter Financial Innovation ökade 6,3 procent i maj

  Fonden Jupiter Financial Innovation steg 6,3 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 25,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens innehav som bidrog starkast till månadens avkastning finns sydamerikanska e-handelsbolaget MercadoLibre, Paypal och Sea.

  MercadoLibre rapporterade under månaden ett mycket starkt resultat för första kvartalet och aktien nådde ny rekordhöjd.

  Betaltjänstbolaget Paypal uttryckte under maj en förväntan om en snabb återhämtning i betalningsvolymer under andra kvartalet. Dessutom lanserades flertalet nya tjänster i appen och aktien presterade under månaden starkt.

  Att fonden inte har någon exponering mot försäkringsbolagen Aon och Chubb samt bankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs var enligt förvaltarna negativt för avkastningen.

  Fondens fokus ligger fortsatt på uthålliga bolag med starka balansräkningar, som besitter exponering mot långsiktiga strukturella trender.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Portföljinnehav oförändrade i Jupiter European Growth, som ökade 4,8 procent i maj  

  Portföljinnehav oförändrade i Jupiter European Growth, som ökade 4,8 procent i maj

  Fonden Jupiter European Growth steg 4,8 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 15,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare blev under månaden bland andra DiaSorin, Eurofins Scientific och KIngspan.

  Biotech-bolaget DiaSorin steg på en bra rapport och levererade långt över marknadens förväntningar.

  Eurofins, som arbetar med laboratorieanalyser, har under 2020 sett en global efterfrågeökning i diagnostiktestning och aktien har gått starkt.

  Förvaltarna nämner att inga större justeringar gjorts bland innehaven i fonden.
  Strategin uppges fortsatt vara att köpa och behålla kvalitativa bolag med tydliga konkurrensfördelar.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Två nya innehav i Jupiter Japan Select, som ökade 6,6 procent i maj  

  Två nya innehav i Jupiter Japan Select, som ökade 6,6 procent i maj

  Fonden Jupiter Japan Select steg 6,6 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens överprestation i förhållande till index beror främst på den japanska marknadens starka återhämtning under månaden. Under coronakrisen har Japan i förhållande till sin folkmängd haft mycket låg dödlighet i viruset.

  Bland bolagens positiva bidragsgivare återfanns bland andra Katitas, Zenkoku Hosho och Lasertac. Lasertac utvecklar halvledare och har under våren fått kraftigt ökat ägande bland utländska investerare.

  På den negativa sidan finns innehav som försäkringsbolaget Tokio Marine, telekombolaget KDDI and NTT och byggnadskonstruktionsbolaget Hazama Ando.

  Under maj fick fonden två nya innehav i Nakanishi och Aruhi. Nakanishi är global aktör inom tandvårdsutrustning och trots minskad efterfrågan under våren ser förvaltarna långsiktig potential i aktien.

  Atruhi är en japansk bolåneförmedlare. Bolaget besitter enligt förvaltarna låga fasta kostnader och har en förmånlig marknadsposition.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra månad för innehav inom bank och energi - Jupiter Dynamic Bond ökade 1,2 procent i maj  

  Bra månad för innehav inom bank och energi - Jupiter Dynamic Bond ökade 1,2 procent i maj

  Fonden Jupiter Dynamic Bond steg 1,2 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Även under maj gynnades fonden av dess high yield-exponering, vilket leddes av fondens innehav i bank och energi. Bland innehaven som gynnades av oljeprisets återhämtning finns bland annat Talos och Enquest.

  Under månaden drogs avkastningen ner av fondens hedge mot amerikanska dollarn.

  Förvaltaren uppger att man fortsatt letar efter defensiva bolag som överlever en längre kris. Fonden ökade sina innehav i Teva, Tesco, Kraft Heinz, Virgin Media och Nokia. Nytt innehav för månaden blev Rolls Royce.

  I maj minskade fonden sin exponering mot Grekland och Cypern, vars marknader under månaden visat en kraftig återhämtning som möjliggjorde vinsthemtagningar. 

  Förvaltaren tror att marknaden i den närmaste framtiden kommer vara mycket volatil. Fondens fokus ligger på att hitta kvalitativa bolag inom investment grade och defensiva High Yield- bolag med en attraktiv spread.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svag månad för fastighetsinnehav i Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, som minskade 4,7 procent i maj  

  Svag månad för fastighetsinnehav i Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, som minskade 4,7 procent i maj

  Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 4,7 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 15,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna beror månadens underprestation i förhållande till index på ett par olika faktorer. Bland annat presterade fastighetsinnehaven svagt. Fondens sämsta innehav blev i maj China Overseas Land & Investment.

  Under maj ökade fonden sina innehav i HDFC Bank, LG Households och Health Care. Samtidigt sålde fonden delar av sina aktier i JD.com.

  Antalet bolag i portföljen uppgick vid månadsskiftet till 47.

  Fondens största innehav var Alibaba, Tencent och Taiwan Semiconductor med vikterna 7,2, 5,9 respektive 5,6 procent.

  Störst geografisk exponering har fonden mot Kina (40,1 procent), följt av Korea (13,8 procent) och Taiwan (8,3 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svenska fonderna som gynnas av Boozts prognoshöjning  

  Svenska fonderna som gynnas av Boozts prognoshöjning

  E-handelsbolaget Boozt rusar på börsen efter att ha höjt sina prognoser för 2020. Bolaget konstaterar att det starka momentum som upplevdes under första delen av andra kvartalet har fortsatt.

  Beskedet har fått aktien att rusa med över 20 procent på onsdagen och i den inledande handeln noterades en ny rekordnivå.

  De svenska fonder som har störst exponering mot Boozt är följande, i procent av fonden.

  Söderberg & Partners Aktiv Påverkan R5 - 2,11
  Länsförsäkringar Småbolag Sverige - 1,53
  Swedbank Robur Ny Teknik - 0,86

  Data är hämtad från Morningstar daterad sista maj och sista april.  Taggar:
  #consumergoods   #ecommerce   #mutualfunds   #retail   #tech  

 • Proethos Fond sänker total årlig avgift till 0,80 procent  

  Proethos Fond sänker total årlig avgift till 0,80 procent

  Proethos Fond meddelar att man sänker sin totala årliga avgift till 0,8 procent. Tidigare var den på 0,84.

  Man delar upp avgiften i förvaltningsavgift och transaktionskostnad. Vad förvaltaren kallar transaktionskostnad är fondens courtage och växlingsavgifter vid handel. Förvaltningsavgiften är den samma som den alltid varit, 0,65 procent. Man motiverar sänkningen med att fonden blivit större och förvaltningen är långsiktig, därmed har fondens transaktionskostnader minskat.

  På Savr och Alpcot är totala avgiften några punkter lägre.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP/storebrand ställer nya Amazonaskrav på Brasilien  

  SPP/storebrand ställer nya Amazonaskrav på Brasilien

  SPP/Storebrand meddelar att man tillsammans med 29 andra investerare ställer nya klimatkrav på Brasilien. Tillsammans förvaltar bolagen 4,1 biljoner dollar.

  "I brevet till de brasilianska myndigheterna ställer SPP/Storebrand och övriga undertecknare krav på ett tydligt engagemang för att eliminera avskogning och skydda ursprungsbefolkningens rättigheter. Investerarna begär även ett möte med representanter från landets ambassad så snart som möjligt för att diskutera en hållbar omställning av förvaltningen av Amazonas regnskog", skriver bolaget.  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • Nordea Fonder lanserar ny fond med inriktning på hälsovård, teknik och hållbarhet - Nordea Innovation Stars  

  Nordea Fonder lanserar ny fond med inriktning på hälsovård, teknik och hållbarhet - Nordea Innovation Stars

  Nordea Fonder meddelar att man lanserar en ny fond, Nordea Innovation Stars. Den ska ha inriktning på hälsovård, teknik och hållbarhet.

  Fonden ska följa Nordeas Stars-koncept. Det innebär enligt fondbolaget att bolagen som tar plats i portföljen har särskilt goda betyg för sitt arbete som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

  – Vi kommer vara inriktade på bolag med innovation som drivkraft som skapar ett tydligt förbättrat kunderbjudande. Vi vill även att affärsmodellen i bolagen ska vara skalbar så att de har bra förutsättningar att växa under en lång tid, säger Niklas Kristoffersson.

  Vid lansering är de största innehaven i fonden bland annat svenska ljudboksbolaget Storytel, medicinteknikbolaget Sectra och hälsovårdsbolaget Biogaia.

  Upp till 30 procent av portföljen skall bestå av investeringar i icke-nordiska bolag.

  Fonden förvaltas av Niklas Kristoffersson och Carl Mattiasson. Niklas förvaltar idag några av Nordeas nordiska aktiefonder och Carl är nyligen rekryterad till Nordea från hedgefondförvaltaren Bodenholm Capital.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Småbolags förvaltare Anders Wright om budet på Netent - Ryktena besannas nu och affären känns naturlig  

  Consensus Småbolags förvaltare Anders Wright om budet på Netent - Ryktena besannas nu och affären känns naturlig

  "Vi äger både EVO och Netent på deras egna meriter men affären har känts naturlig och det har därför funnits en del rykten i marknaden om ett samgående."

  Det säger Anders Wright, förvaltare på fonden Consensus Småbolag, i en kommentar till Finwire. Fonden är hittills i år upp 32 procent. Han ser ser positivt på affären och menar att han ser fram mot vad han kallar Evolutions fortsatta imponerande företagsbygge.

  "Utöver dom nämnda kostnadssynergierna på 30 MEUR ser vi det mycket positivt för satsningen i USA, vilket vi bedömer kommer öka tillväxten där ytterligare", avslutar Wright.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure   #ma   #mutualfunds  

 • Nordea, Coeli, Dividend House och Consensus har störst vikt i budaktuella Netent  

  Nordea, Coeli, Dividend House och Consensus har störst vikt i budaktuella Netent

  Evolution Gaming lade idag fram ett rekommenderat bud på branschkollegan Netent som värderar det senare till 19,6 miljarder kronor. Premien är på 43 procent mot tisdagens stängningskurs.

  De fonder som har högst vikt mot NetEnt är följande, i procent av fonden.

  Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund - 6,71
  Coeli SICAV II European Opportunities - 6,55
  Dividend House Nordic Small Cap - 6,46
  Consensus småbolag - 5,78
  Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund - 4,98

  Data är hämtad från Morningstar per dagens datum, där de flesta fonder i databasen har senast uppdaterad information per sista maj (samtliga i ovan lista).  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure   #ma   #mutualfunds  

 • RobecoSAM Sustainable Water ökade 5,00 procent i maj  

  RobecoSAM Sustainable Water ökade 5,00 procent i maj

  Fonden RobecoSAM Sustainable Water B EUR steg 5,00 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,69 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Amerikanska innehav utgör störst del av fonden med sina 45,3 procent. Industri är den bransch som väger tyngst med 41,4 procent.

  Fondens största innehav anges nedan.

  Agilent - 5,21 procent
  Suez - 4,16 procent
  Danaher - 3,63 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robeco New World Financial - köper bolag inom digital finance  

  Robeco New World Financial - köper bolag inom digital finance

  Fonden Robeco New World Financial E EUR steg 5,15 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,19 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,26 procent och är därmed sämre än index som har ökat 25,20 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

  De bolag som gick bäst i maj var PayPal, Apollo, Adyen. De innehav som genererade sämst avkastning var Prudential, HDFC, Ping An Insurance.

  Digital finance var den sektor som gick bäst för månaden.

  Fonden sålde sitt innehav i MetLife, reducerade positionen i Aon och ökade sitt innehav i Turkiye Garanti Bankasi. I och med trenden i digital finance tog fonden in tre nya placeringar, Alibaba, Virtu Financial och Flow Traders (ett innehav man sålde tidigare i år, men väljer att köpa tillbaka på grund av den höga volatiliteten).

  Förvaltarna anser att digital finance kommer fortsätta vara den starkaste trenden globalt.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Digitala konsumenttrenden mest gynnsam för Robeco Global Consumer Trends i maj  

  Digitala konsumenttrenden mest gynnsam för Robeco Global Consumer Trends i maj

  Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR steg 8,4 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Richard Speetjens och Jack Neele.

  Digitala konsumenttrenden fortsätter att var den trend som går bäst. Fondens fintech-innehav gick starkt under månaden, bolag som Adyen, Paypal och Square utmärkte sig extra.

  Även andra techbolag gick bra under månaden. Uber, Spotify och Nvidia hade en positiv avkastning. Uber gynnades av UberEats.

  Under maj tog fonden in ett nytt innehav i den kinesiska Netease. Bolaget är Kinas andra största företag efter Tencent inom mobil och online spel. Förvaltarna spår en global tillväxt, vilket man tror kommer gynna aktien.

  Under månaden blev PayPal fondens största innehav till förmån för Mastercard.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder månadskommentar - tillväxtmarknader fortsätter stiga  

  SPP Fonder månadskommentar - tillväxtmarknader fortsätter stiga

  SPP Fonder skriver i sin marknadsrapport för juni att allt fler länder börjar minska på sina restriktioner och att det inte synts några tecken på en andra våg av covid-19. Dock kommer flera sektorer att genomgå en långsammare normalisering av försiktighetsskäl menar man.

  Siffror indikerar nu på en återhämtning inom klädförsäljning och frisörbesök. Flyg, hotell, och kulturupplevelser är fortsatt långt ifrån sina normala nivåer.

  "Tillväxtmarknaderna steg marginellt under månaden och det finns stora skillnader i hur långt de olika tillväxtekonomierna har kommit i covid-19-förloppet".

  Under månaden beslutades även att europeiska centralbanken kommer utöka sitt obligationsköp från 750 miljarder till 1 350 miljarder euro.

  "Det var mer än väntat och dessutom förlängdes programmets löptid", heter det i rapporten från SSP.

  Konflikten mellan USA och Kina har eskalerat vilket resulterat i en ökad oro för ett kommande handelskrig mellan parterna.

  Fondbolaget bedömer marknadsutsikterna för sex olika tillgångsslag: svenska aktier (övervikt), globala aktier (övervikt), tillväxtmarknader (övervikt), svenska obligationer (normalvikt), globala obligationer (normalvikt) och krediter (övervikt). Samtliga är oförändrade från sen förra månaden

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • IKC Fonders Inge Knutsson menar att marknaden har fokus på framtiden  

  IKC Fonders Inge Knutsson menar att marknaden har fokus på framtiden

  IKC Fonders chefsförvaltare, Inge Knutsson, skriver i ett marknadsbrev att börserna reagerade positivt på att processen av att försiktigt öppna upp samhällena runtom i världen påbörjats.

  Dock finns enligt honom fortsatt orosmoln, även utöver det rörande corona. Det handlade främst mitten av maj om relationen mellan USA och Kina.

  "Ökad riskaptit i takt med att allt fler länder lättade på restriktionerna bidrog till att aktiemarknaderna steg i slutet av månaden. Även oljepriset steg efter de senaste månadernas kraftiga prisfall", skriver Knutsson.

  I fondbolagets globala mixfonder låg man överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. I maj bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och teknologi positivt medan dagligvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Chefsförvaltaren menar att aktiemarknaderna fortsatte att stärkas under månaden när allt mer fokus riktades mot en kommande återhämtning i den globala ekonomin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal ökade 1,44 procent i maj  

  SPP Generation 80-tal ökade 1,44 procent i maj

  Fonden SPP Generation 80-tal steg 1,44 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,46 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,16 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  av förvaltaren Olav Chen.

  Största geografiska exponering för fonden var per månadens utgång USA, Sverige och Japan med vikterna 37,7, 35,5 respektive 5,2 procent.

  Fondens störta innehav vid utgången månad var bland annat svenska storbolag, Apple och Microsoft. Totalt hade fonden 1021 innehav varav de tio största stod för 25,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal ökade 1,47 procent i maj  

  SPP Generation 70-tal ökade 1,47 procent i maj

  Fonden SPP Generation 70-tal steg 1,47 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,32 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Olav Chen.

  Största geografiska exponering för fonden är per månadens utgång USA, Sverige och Japan med vikterna 37,8, 34,6 respektive 5,3 procent.

  Vd majs slut hade fonden 1238 innehav. Tillsammans står de tio största innehaven för 25,4 procent av fondens kapital. Svenska storbolag, Apple och Microsoft är bland de största innehaven.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal ökade 1,35 procent i maj  

  SPP Generation 60-tal ökade 1,35 procent i maj

  Fonden SPP Generation 60-tal steg 1,35 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,16 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,44 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,26 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Olav Chen.

  Totalt utgjorde fondens tio största innehav 22 procent av fondens 1377 innehav. Bland de största positionerna vid månadsskiftet fanns svenska storbolag och amerikanska techbolag så som Apple och Amazon.

  De tre största regionerna som fonden har positioner i var Sverige, USA samt Japan.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal ökade 0,55 procent i maj  

  SPP Generation 50-tal ökade 0,55 procent i maj

  Fonden SPP Generation 50-tal steg 0,55 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,33 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Olav Chen.

  Vid utgången månad hade fonden totalt 1350 innehav. De tio största utgjorde tillsammans 22,3 procent och bestod bland annat av svenska statspapper, kommunobligationer och bankobligationer.

  Fondens största geografiska allokering var mot Sverige, USA och Finland. Med vikterna 52,1, 15,7 respektive 6,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Grön Obligationsfond ökade 0,316 procent i maj  

  SPP Grön Obligationsfond ökade 0,316 procent i maj

  Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,316 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,091 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,848 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,751 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Helena Lindahl.

  Fondens yield låg på 1,10 procent vid majs slut. Den modifierade kreditdurationen låg på 4,02 procent.

  De största emittenterna var DNB, Balder och Fabege. Med en portföljvikt på 5,1, 3,5 respektive 3,3 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,649 procent i maj  

  SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,649 procent i maj

  Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,649 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,327 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,219 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,930 procent. Det framgår av en månadsrapport Andreas Hälldahl och Helena Lindahl.

  Fondens yield ligger per månadsskiftet på 2,64 procent. Detta med en modifierad kreditduration på 3,44 procent.

  Vid utgången månad var de största emittenterna Landshypotek 3,86 procent, Nordea Bank 3,1 procent följt av Santander 2,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 1,92 procent i maj  

  SPP Aktiefond Japan ökade 1,92 procent i maj

  Fonden SPP Aktiefond Japan steg 1,92 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,88 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största sektorsexponering vid månadsskiftet var mot hälsovård, industri samt IT, med vikterna 19,9, 18,0 respektive 12,6 procent.

  Totalt hade fonden 289 innehav vid utgången månad där de tio största utgjorde 22,2 procent.

  De tre största positionerna vid majs slut var:
  Toyota Motor 4,9 procent
  Sony 2,7 procent
  Softbank 2,4 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA ökade 1,49 procent i maj  

  SPP Aktiefond USA ökade 1,49 procent i maj

  Fonden SPP Aktiefond USA steg 1,49 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,38 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,80 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Apple, Microsoft och Amazon var fondens största positioner per utgående månad med vikterna 6,1, 5,7 respektive 3,9 procent.

  Totalt hade fonden 526 innehav där de tio största utgjorde en vikt på 26,2 procent.

  Störst exponering hade fonden mot IT, hälsovård samt konsumentvaror. Med vikterna 27,1, 15, 3 respektive 12,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa ökade 1,03 procent i maj - Nestlé största innehavet  

  SPP Aktiefond Europa ökade 1,03 procent i maj - Nestlé största innehavet

  Fonden SPP Aktiefond Europa steg 1,03 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,87 procent och är därmed bättre än index som har minskat 15,68 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De tio största innehaven utgjorde tillsammans 23,5 procent av fondens 364 innehav.

  De tre största positionerna vid månadsskiftet var:
  Nestlé 5.3 procent
  Roche 3.7 procent
  AstraZeneca 2.3 procent

  Hälsovård, finans samt konsumentvaror var fondens största sektorsallokeringar vid majs slut med vikterna 17,5, 16,6 respektive 15,8 procent.

  Storbritannien, Schweiz och Frankrike var de länder fonden hade störst exponering mot vid utgången månad.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige ökade 4,12 procent i maj - tung vikt i industri  

  SPP Aktiefond Sverige ökade 4,12 procent i maj - tung vikt i industri

  Fonden SPP Aktiefond Sverige steg 4,12 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Totalt hade fonden 97 innehav där de tio största utgjorde 46,1 procent. Atlas Copco, Ericsson och Investor var de största innehaven med vikterna 8,1, 6,1 respektive 5,6 procent.

  Fondens största exponeringar per utgången av månaden var industri, finans samt hälsovård med vikterna 35,5, 20,9 respektive 7,4 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds