Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Fondita Sustainable Europe ökade 9,26 procent i december  

  Fondita Sustainable Europe ökade 9,26 procent i december

  Fonden Fondita Sustainable Europe steg 9,26 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 41,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Marcus Björkstén och Kenneth Blomqvist.

  Största innehav vid utgången månad var Vestas där 6,20 procent av fondens tillgångar var investerade. Även Siemens Gamesa Renewable Energy och Scatec vägde tungt med en portföljvikt på 4,77 respektive 4,45 procent.

  Fondens branschexponering var störst mot industrivaror och -tjänster med 53,9 procent följt av material där 19,9 procent av tillgångarna var exponerade.

  Landsfördelningen var tyngst mot Tyskland, Sverige och Danmark.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Siegfried största innehav i Fondita Healthcare - ökade 1,94 procent i december  

  Siegfried största innehav i Fondita Healthcare - ökade 1,94 procent i december

  Fonden Fondita Healthcare steg 1,94 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 10,81 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Tom Lehto och Markus Larsson.

  Vid utgången månad var fondens geografiska exponering störst mot USA med 23,8 procent, Schweiz med 21,0 procent följt av Tyskland där exponeringen låg på 15,5 procent.

  Fondens största innehav vid månadsskiftet var Siegfried med en allokering på 5,84 procent. Även Medicover och Lonza vägde tungt som hade en portföljvikt på 4,10 respektive 4,03 procent.

  Det största fokuset låg på hälsovårdssektorn där 96,4 procent av fondens tillgångar var allokerade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB European Quality Fund ökade 1,97 procent i december - Vestas största innehavet  

  CB European Quality Fund ökade 1,97 procent i december - Vestas största innehavet

  Fonden CB European Quality Fund A steg 1,97 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,59 procent. Under 2020 har fonden avkastat 5,17 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,47 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson.

  Största aktieinnehaven vid decembers slut var Vestas, Spriax Sarco och Allianz som vägde 5,3, 4,5 och 4,3 procent. Totalt hade fonden 34 innehav varav de 10 största utgjorde 43 procent av portföljen.

  Inför 2021 hade fonden störst geografisk exponering mot Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

  Sektorsfördelningen var störst mot industri, finans samt hälsovård.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB Save Earth Fund slår index - ökade 0,13 procent i december  

  CB Save Earth Fund slår index - ökade 0,13 procent i december

  Fonden CB Save Earth Fund IC steg 0,13 procent i december, vilket var marginellt sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,14 procent. Under 2020 har fonden avkastat 12,27 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,76 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson.

  Vid slutet av december månad hade fonden totalt 45 innehav där Vestas, Xylem och Nibe var de största positionerna. Fondens 10 största innehav utgjorde tillsammans 38,7 procent av portföljen.

  Sektorsallokeringen var tyngst mot industri där 63 procent av tillgångarna var allokerade. Även IT- och hälsosektorn utgjorde stora delar av portföljen med portföljvikter om 12 respektive 10 procent.

  Förvaltaren rapporterar inga portföljförändringar.

  Den geografiska fördelningen var störst mot USA med en exponering på 43 procent. I Storbritannien och Sverige var 8 procent av tillgångarna allokerade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Innehavet i Re:NewCell gynnade fonden Norron Active under december  

  Innehavet i Re:NewCell gynnade fonden Norron Active under december

  Fonden Norron Active steg 1,83 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 10,71 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bidragsgivare till fondens positiva avkastning under månaden inkluderade Re:NewCell och Atlantic Sapphire. Det sistnämnda bolaget har haft ett tufft 2020 med förseningar kring bygget för sin produktionsanläggning, mot slutet av året återhämtade sig aktien och förvaltarna ställer sig positiva inför 2021.

  Avkastningen i december missgynnades av aktieinnehaven i Nordea, SEB, AstraZeneca och Ericsson.

  De största aktieinnehaven inför 2021 var Investor, Volvo, Atlas Copco, Hexagon och Abb.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig har ökat sin aktieallokering inför 2021  

  Skandia Smart Försiktig har ökat sin aktieallokering inför 2021

  Fonden Skandia Smart Försiktig steg 0,11 procent i december. Det framgår av en månadsrapport.

  "Den svenska kronan fortsatte att stärkas och vid månadens slut noterade den sin starkaste nivå för året. Aktiemarknaderna fortsatte att stiga och även kreditmarknaderna avslutade året i dur. Återigen var det riskfyllda tillgångar som krediter och aktier (främst tillväxtmarknaderna) som tog pallplatserna medan defensiva tillgångar som långa statsobligationer, dollar och defensiva aktier halkade efter", kommenterar fondens förvaltare.

  Inför 2021 har fonden ökat sin strategiska aktievikt från 20 till 30 procent, något förvaltaren tror förväntar höja den långsiktiga avkastningen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltare för Norron Alpha tror på Atlantic Sapphire inför 2021  

  Förvaltare för Norron Alpha tror på Atlantic Sapphire inför 2021

  Fonden Norron Alpha steg 1,56 procent i december. Under 2020 har fonden minskat 1,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Norron Alpha utvecklades väl under månaden till följd av nya positioner tagna under november och december. Re:Newcell, som är världens första tillverkare av 100 procent återvinningsbart textilfiber, är upp 200 procent sen noteringen vilket gynnade fonden avkastning.

  Ett av de större innehaven inför 2021 var Atlantic Sapphire. Aktien avslutade 2020 starkt ett annars svagt år för bolaget.

  Till följd av ett bud på Offentliga Hus av SBB valde fondförvaltarna att avyttra innehavet och leta efter nya investeringar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium ökade 0,63 procent i december  

  Norron Premium ökade 0,63 procent i december

  Fonden Norron Premium steg 0,63 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 4,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Från och med december månad har fonden inga innehav i olja, kol, gas eller spel.

  Ration mellan spreaderna för EUR IG och EUR HY är på flera års högsta nivåer. Många obligationer handlas till negativ yield vilket tvingar investerare att ta högre risk, fondens förvaltare Peter Werleus, Jan Törnstrand och Joachim Sverre tror att läget kommer att förbli oförändrat ett tag framöver.

  Bidrog positivt till avkastningen under månaden gjorde Veoneer, Bulk Industries och Arion.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad steg 0,49 procent i december  

  Skandia Smart Balanserad steg 0,49 procent i december

  Fonden Skandia Smart Balanserad steg 0,49 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Ett turbulent år avslutades med relativt lugna finansmarknader under årets sista månad. Under den sista veckan lyckades också den amerikanska kongressen godkänna ett nytt stödpaket för att mildra den akuta ekonomiska effekten av coronakrisen. Dessutom kom Storbritannien och EU till slut överens om hur de framtida relationerna ska se ut och Storbritanniens utträde behövde inte ske avtalslöst. Covid-pandemins andra våg tilltog dock i styrka och nya restriktioner infördes såväl i Sverige som i många andra länder i Europa. Makroekonomisk statistik som presenterades under månaden var dock överlag i linje med förväntningarna. Samtidigt kom nya genombrott på vaccinfronten, vilket ingav optimism inför nästa år. Möjligen bidrog detta till att de långa nominella räntorna i USA steg ytterligare, vilket medförde att även europeiska och svenska räntor steg något", kommenterar fondens förvaltare.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarna för Norron Preserve positiva till marknaden på 1 till 3 månaders sikt  

  Förvaltarna för Norron Preserve positiva till marknaden på 1 till 3 månaders sikt

  Fonden Norron Preserve steg 0,19 procent i december. Det framgår av en månadsrapport.

  Utvecklingen i december följde den under året med fortsatt stimulerande centralbanker och starka marknader över lag.

  Förvaltarna Jan Törnstrand och Peter Werleus ställer sig positivt till marknaden på tre månaders sikt till följd av coronavaccin, fiskala och monetära stimulanser. Förvaltarna kommenterar att de inte framstår som osannolikt att marknaden kommer att värderas väldigt högt inom 1 till 3 månader.

  Positiva bidragsgivare under månaden var UPM Kymmence, Sampo T2 och Heimstaden bostad.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Target gynnades av innehavet i Vaccibody under december  

  Norron Target gynnades av innehavet i Vaccibody under december

  Fonden Norron Target steg 3,94 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 11,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Norron Target avslutade året starkt efter att ha gynnats av sitt fokus på miljöinvesteringar. Förvaltarna pekar på att förändringar i regleringar har skapat ett väldigt stort intresse vilket kan leda till en tillgångbubbla som blir större än den år 1999, vidare menar förvaltarna att det dock är skillnad den här gången då flödena är till följd av politisk reglering.

  Främsta bidragsgivarna till den positiva avkastningen under månaden var Vaccibody, Atlantic Saphire, Volue och Aker Carbon Capture. Vaccibody steg mot bakgrund av lovande pre-klinisk data för sitt andra generationens vaccin mot COVID-19.

  Förvaltarna skriver i rapporten att de fortsatt är väl förberedda inför en nedgång på marknaden men bibehåller en del exponering.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefonden gynnad av lägre realräntor under december månad  

  Skandia Realräntefonden gynnad av lägre realräntor under december månad

  Fonden Skandia Realräntefonden steg 0,11 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,28 procent. Under 2020 har fonden minskat 2,15 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,56 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Sista månaden på året avslutades i positiv anda när det gäller aktiemarknader. Brexit fick till slut ett avtal och USA fick till ett nytt stimulanspaket om 900 miljarder dollar. Samtidigt tog covid fart igen i många länder med en andra våg, större än den första. Det ledde till nya restriktioner och mindre ekonomisk aktivitet och tillväxt, mindre konsumtion, högre arbetslöshet. Samtidigt hade vi genombrott på vaccinfronten som ingav optimism inför nästa år. Det ledde också till att långa nominella räntor i USA steg och tog med sig både europeiska och svenska räntor upp", kommenterar fondens förvaltare.

  Realräntorna föll till följd av inflationsförväntningar och högre priser på råvaror. Lägre realräntor gynnade fonden under december månad. Svenska kronan avslutade december på sin starkaste nivå för året.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond ökade 0,03 procent i december på relativt lugn ränte- och kreditmarknad  

  Skandia Korträntefond ökade 0,03 procent i december på relativt lugn ränte- och kreditmarknad

  Fonden Skandia Korträntefond steg 0,03 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "EU och Storbritannien lyckades till slut komma överens kring ett Brexit-avtal, även om de fortfarande måste röstas igenom i parlamentet. I USA godkände president Trump efter en viss tvekan ett nytt stimulanspaket på 900 miljarder dollar som ska bidra till att försöka få igång den amerikanska ekonomin igen. FED meddelade att de avser att fortsätta köpa värdepapper tills ekonomin visar tecken på avsevärd förbättring och ECB levererade fortsatta köp av obligationer enligt förväntan", kommenterar fondens förvaltare.

  I december var räntemarknaden relativt lugn och under månaden var räntorna i princip oförändrade. Kreditmarknaden var fortsatt stark men även den var relativt händelselös inför julledigheten.

  Att fonden avkastade bättre än jämförelseindex under månaden kunde främst attribueras till en högre kreditexponering än index.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,20 procent i december  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,20 procent i december

  Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,20 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,07 procent. Under 2020 har fonden avkastat 1,50 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under perioden steg långa räntor i USA vilket i sin tur drog med sig europeiska och svenska räntor upp.

  "Marknaden har börjat prisa in högre inflationsförväntningar också och priser på råvaror steg rejält på sina håll. Avkastnings kurvan brantade i Sverige och spreadprodukter fortsatte att må bra pga QE- programmet från Riksbanken. Svenska kronan slutade månaden på sin starkaste nivå för året. Avkastningen för fonden rörde sig knappt, räntor upp påverkade avkastningen negativt medan bostadsobligationer kompenserade en del av rörelsen", kommenterar fondens förvaltare.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltaren för White Fleet Global Esports Fund tror på minskad men god tillväxt inom spel för 2021  

  Förvaltaren för White Fleet Global Esports Fund tror på minskad men god tillväxt inom spel för 2021

  Fonden White Fleet - Finserve Global Esports Fund steg 1,7 procent i december. Det framgår av en månadsrapport.

  "Utvecklingen i marknaden i december återspeglar mycket av det vi sett under året efter Corona utbrottet. Stark utveckling för Esport på alla nivåer förutom live-eventen som har varit helt nedstängda under året. De professionella ligorna har växt på och intresset från tittare och sponsorer har växt på. Den stora nya trenden är dock att vanliga spelare har anmält sig till turneringar för att deltaga, det vill säga att spelare betalar en anmälningsavgift för att vara med i turneringar där man spelar om prispengar och ära", kommenterar förvaltaren.

  Vidare tror förvaltaren att Cyberpunk och nysläppta Call of Duty kommer att vara de spel som drog in mest intäkter under 2020.

  Inför 2021 förväntar sig fondens förvaltare att tillväxten inom spel kommer att mattas av mot bakgrund av att tillväxten under det gånga året varit uppblåst till följd av mycket hemmasittande. Trots detta väntas en god nivå av tillväxt mot bakgrund av ökat spelande kombinerat med att live events kommer starta igen.

  Under månaden har fonden ökat sitt innehav i Nintendo något och samtidigt minskat i Apple.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Eastern Europe ex Russia ökade 4,4 procent i december - negativ avkastning för helåret  

  SEB Eastern Europe ex Russia ökade 4,4 procent i december - negativ avkastning för helåret

  Fonden SEB Eastern Europe ex Russia steg 4,4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,6 procent. Under 2020 har fonden minskat 20,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Alo Kullamaa.

  Angående årets prestation för fonden skriver Kullamaa att utvecklingen i absoluta termer var negativ. Detta var enligt förvaltaren en följd av en utbredd svaghet på fondens marknader och i dess valutor. Fonden underpresterade index något, vilket Kullama främst menar berodde på den undeviktade positionen i polska spelutvecklaren CD Projekt under årets första halva.

  Förvaltaren uppger att man under årets gång gjort flera förändringar i portföljen, då man letat efter bättre förhållande mellan risk och avkastning samtidigt som man behållit exponeringen mot sina kärnområden i Centraleuropa och Turkiet. I övrigt menar Kullamaa att man har varit väldigt aktiva på marknaderna i Baltikum och Balkan.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet CD Projekt (6,7 procent vikt), OTP Bank (5,9 procent) samt Bank Pekao (5,9 procent).

  Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot finans, energi och bolag inom kommunikation.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark utveckling i IT-sektorn, finans och kommunikation - SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk ökade 5,7 procent i december  

  Stark utveckling i IT-sektorn, finans och kommunikation - SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk ökade 5,7 procent i december

  Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk steg 5,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Under 2020 har fonden avkastat 26,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 23,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Per Trygg.

  Förvaltaren uppger inledningsvis att de starkaste sektorerna bland svenska småbolag under december var IT-sektorn, finanssektorn, och kommunikationssektorn. Utvecklingen i dagligvarusektorn, kraftförsörjning och fastigheter var däremot betydligt svagare.

  De största positiva bidragen till fondens avkastning i jämförelse med index kom ifrån Beijer Ref, Invisio och Lifco. Relativavkastningen drogs dock ned något av utvecklingen i till exempel Paradox, Loomis och Wihlborgs. Fondens största köp gjordes under månaden i Biotage, Axfood och Kojamo, medan de största avyttringarna gjordes i Sinch, Sweco och Beijer Ref.

  "Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sina marknadspositioner. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet, integrerat hållbarhetsarbete samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge en bättre utveckling över tid", avslutar förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Indutrade, Lifco och Sagax med portföljvikterna 4,8, 4,7 respektive 4,3 procent.

  Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, informationsteknik och fastighet.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Growth gynnades av innehaven Amadeus IT, Edenred och Pernod Ricard - fonden steg 1,7 procent i december  

  Jupiter European Growth gynnades av innehaven Amadeus IT, Edenred och Pernod Ricard - fonden steg 1,7 procent i december

  Fonden Jupiter European Growth steg 1,7 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,6 procent. Under 2020 har fonden avkastat 4,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Underavkastningen för fonden i det fjärde kvartalet kan främst attribueras till avsaknaden för innehav i banker, olja och gas uppger förvaltarna Mark Nichols and Mark Heslop.

  De innehav som tyngde fondens avkastning mest var bioMerieux, Deutsche Boerse och Experian.

  Främsta bidragsgivare till positiv avkastning var Amadeus IT, Edenred och Pernod Ricard. Amadeus IT steg till följd av vaccinnyheten som gav hopp om ökad flygtrafik framöver. På samma tema steg Edenred som kommer att gynnas av att restaurangnäringen vaknar till liv igen. Pernod Ricard steg till följd av en stark kvartalsrapport.

  Under det fjärde kvartalet initierade fonden två små positioner i Temanos och LVMH.

  Nichols och Heslop tror att pandemin kommer att snabba på tidigare trender i samhället och lyfter fram online banking som en sådan.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Select har valt att minska exponeringen mot aktiemarknaden i början av 2021  

  Norron Select har valt att minska exponeringen mot aktiemarknaden i början av 2021

  Fonden Norron Select steg 6,26 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 26,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under slutet av året har fondens förvaltare varit aktiva med att justera exponeringen mot aktiemarknaden. Inför 2021 var fonden mellan 10 och 15 procent nettolånga. I starten av året har förvaltarna valt att återigen minska exponeringen något och tagit långa positioner i volatilitet då de tror att marknaderna är överköpta.

  Vidare kommenterar fondförvaltarna att inflödena i aktiefonder är på femton års högsta samt att hedgefonder är mycket aktieexponerade. Under perioden har fonden minskat sina innehav i små bolag och samtidigt ökat i större likvida innehav.

  Fondens förvaltare tror att det finns en större risk för en ränteökning från FED, mot bakgrund av stigande inflation, än vad konsensus tror.

  Av fondens långa innehav gick RenewCell, Aker Carbon Capture och Kahoot starkast. I den negativa vågskålen återfanns Nordea, SEB och AstraZeneca.

  På kortsidan gick positionerna i Latour, Kesko och Camurus bra medan MIPS, Fortnox och Embracer utvecklades sämre.

  De tre största aktieinnehaven inför 2021 var G-Lott, Dometic och SEB.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Avanza, Brunello Cucinelli och Fluidra gynnande avkastningen för Jupiter Pan European Smaller Companies  

  Avanza, Brunello Cucinelli och Fluidra gynnande avkastningen för Jupiter Pan European Smaller Companies

  Positiva bidragsgivare under månaden inkluderade bland andra Avanza, Brunello Cucinelli och Fluidra.

  Avanza rapporterade starka siffror för det tredje kvartalet, antal kunder växte med mer än 30 procent och totalt kapital med omkring 40 procent. Brunello Cucinelli, som tillverkar lyxkläder, steg till följd av ökad efterfrågan i synnerhet från kinesiska konsumenter. Även Fluidra utvecklades starkt efter att ha redovisat bra siffror.

  Fondens förvaltare Mark Heslop är imponerad över hur innehaven har lyckats att parera det förändrade konsumentmönster som pandemin har orsakat. Vidare kommenterar han att det är för tidigt att säga om dessa förändringar kommer att bli permanenta men tror att skiftet har snabbats på.

  Fokus för fonden ligger på bolag med stark produktdifferentiering och prissättningsmakt.

  Då fonden lanserades för mindre än ett år sedan väljer förvaltarna att inte redovisa avkastningen.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Förvaltare för Jupiter Financial Innovation är positiva till finanssektorn inför 2021  

  Förvaltare för Jupiter Financial Innovation är positiva till finanssektorn inför 2021

  Fonden Jupiter Financial Innovation steg 7,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Under 2020 har fonden avkastat 24,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 11,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den aktieposition som bidrog mest till avkastningen under det fjärde kvartalet var innehavet i Palantir Technologies som är ett dataanalysbolag. Även latinamerikanska MercadoLibre presterade väl efter att ha redovisat starkt resultat i sin tredje kvartalsrapport för året.

  Vidare kommenterar fondens förvaltare Guy De Blonay att den teknologiska omvälvningen som pågår bara har börjat. För att dra nytta av detta är fonden fortsatt positionerad inom betalningslösningar som ska dra nytta av skiftet från kontanter till digitala alternativ. Fonden har även innehav inom molntjänster och cybersäkerhet som väntas gynnas av den teknologiska omställningen.

  Förvaltarna är positiva till finanssektorn inför 2021. Ett lyckat coronvaccin, gynnsamma lånemöjligheter och ett skifte från tillväxt- till värdebolag pekas ut som anledningar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 2,9 procent i december - nytt innehav i Axon  

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 2,9 procent i december - nytt innehav i Axon

  Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 2,9 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Under 2020 har fonden minskat 4,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Mark Sherlock.

  Sherlock uppger att månadens största positiva bidrag kom från två relativt nya innehav, där det ena var specialförsäkringsbolaget Palomar Holding. Enligt förvaltaren gick aktien svagt under november, efter att man presenterat en liten kvartalsförlust. Uppgången i december var till stor del hänförlig till att fastighetsförsäkringspriserna steg, menar förvaltaren.

  På den positiva sidan av portföljen fanns även CarGurus (bilhandelsplattform på nätet). Bolaget meddelade under december att de köpt CarOffer, en digital marknadsplats för grossister, vilket fick aktien att stiga.

  Bland innehav som bidrog negativt till avkastningen nämner Sherlock Brooks Automation (precisionsinstrument) och Steris.

  Under månaden fick portföljen ett nytt innehav i form av Axon, som säljer självförsvarsutrustning och kroppskameror, vilket bland annat används av olika brottsbekämpande myndigheter. Förvaltaren anser att bolaget har en konkurrensmässigt stark ställning och en lovande abonnemangsbaserad modell för sina produkter och tjänster.

  Inför framtiden är förvaltaren positivt inställd.

  "Vi anser att förutsättningarna för fonden är gynnsamma mot bakgrund av en ackommoderande penningpolitik, nya stimulanser och ljusare ekonomiska utsikter i takt med att världsekonomin öppnar upp igen. Fonden är investerad i välskötta lönsamma företag med stabila balansräkningar och goda chanser att dra nytta av återhämtningen i den cykliska delen av marknaden. Dessutom lär den gynnas av omvärderingen av kvalitetsfaktorn när vi går mot en mer expansiv fas i konjunkturen", skriver Sherlock.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet PTC, Palomar Holdings och Wintrust Financial med portföljvikterna 2,9, 2,8 respektive 2,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Oljeprisets ökning orsakade uppgång i ryska rubeln - SEB Rysslandfond ökade 6,5 procent i december  

  Oljeprisets ökning orsakade uppgång i ryska rubeln - SEB Rysslandfond ökade 6,5 procent i december

  Fonden SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 6,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,0 procent. Under året har fonden minskat 8,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Pavel Lupandin.

  "I december steg oljepriset till över 50 US-dollar fatet för första gången sedan början av mars. Förklaringen var fortsatta insatser från Opec och återhämtad efterfrågan, som i sin tur gav skjuts åt rubeln. Det dollarbaserade RTS-indexet steg med 5,61 procent i euro", skriver förvaltaren inledningsvis.

  Fondens största positiva bidragsgivare till avkastningen blev under december aktiva innehav i MMK (råvaror). Detta menar Lupandin var hänförligt till stigande stålpriser i Ryssland. Undervikterna i teknikföretagen Mail.Ru och Yandex gynnade också relativavkastning. Bland negativa bidragsgivare fanns Halyk Bank, betalningsleverantören Qiwi och Sistema. Enligt förvaltaren hamnade Sistema i skymundan när investerarna skiftade fokus till e-handelsföretaget Ozon. Under månaden köpte fonden aktier i just Ozon.

  "Vi fortsätter att fokusera på aktievalet och tror att vi kan hitta nya intressanta möjligheter på den ryska marknaden. Sektor- och landallokeringen är sekundär i vår process och framför allt ett resultat av aktiva aktieval", avslutar Lupandin.

  Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Gazprom, Sberbank och Norilsk Nickel med portföljvikterna 8,5, 6,3 respektive 6,1 procent.

  Sektorallokeringen var vid tidpunkten störst mot energi, material och finans.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 2020 var bästa året för hedgefonder sedan 2009  

  2020 var bästa året för hedgefonder sedan 2009

  I genomsnitt avkastade hedgefonder 12,3 procent under 2020. Det rapporterar Businessinsider som tagit del av en rapport från analysfirman HFM. De hedgefonder som har fokus på aktier avkastade bättre än S&P 500 i genomsnitt.

  Den starka utvecklingen på aktiemarknaden generellt och bland hedgefonder i synnerhet drev på inflöden. Det totala förvaltade kapitalet för hedgefonder steg med 7,7 procent under året och uppgick till 3,5 biljoner dollar inför 2021.

  Trots ett inflöde av kapital var nivån av nystartade fonder relativt låg. Under 2020 startade 274 nya hedgefonder att jämföra med föregående år då det lanserades 373 fonder. HFM tror att svårigheten att hålla möten till följd av coronapandemin bidrog.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Aktiefond Asien Stilla havet – optimismen kring en återhämtning gav stöd åt börserna under fjärde kvartalet  

  Aktiefond Asien Stilla havet – optimismen kring en återhämtning gav stöd åt börserna under fjärde kvartalet

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet ökade med 8,1 procent under det fjärde kvartalet, vilket var 2,2 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg med 5,9 procent. Börserna i Asien Stilla havet gick starkt, drivet av optimism kring en fortsatt återhämtning.

  Uppgången späddes på av positiva nyheter kring de vaccin mot Corona som presenterades under hösten berättar fondens förvaltare Henrik Oh. Han poängterar att fondens överavkastning i förhållande till index kommer från bolagsspecifika bets i huvudsak.

  Förvaltaren har undvikit att investera i bolag med för svag balansräkning och där det finns risk att bolaget går i konkurs eller att man som aktieägare blir ordentligt utspädd vid en stor nyemission.

  Den främsta bidragsgivaren var Pinduoduo, ett av Kinas största e-handelsbolag, som var upp 120 procent. Bolaget presenterade en mycket stark kvartalsrapport under hösten. En annan stor bidragsgivare var Wuxi Biologics, ett kinesiskt bolag inom kontraktstillverkning och forskning inom läkemedelsindustrin, vars aktiekurs steg med 45 procent.

  Sämsta bidragsgivare var fondens undervikt i Nio (biltillverkare). Aktien rusade med 111 procent under perioden, drivet av stark framtidstro för elbilar i Kina.

  ”Digitalisering har varit ett starkt tema under året som helhet och ur ett sektorperspektiv gick informationsteknologi mycket starkt under fjärde kvartalet. Innehav som Murata Manufacturing inom 5G komponenter, Mediatek inom chipsets till smartphones och TSMC inom tillverkning av halvledare har gått starkt. Vi har haft en övervikt i alla tre aktierna.”, säger Henrik.

  Fonden har inga speciella övervikter på lands- eller sektornivå. Viss övervikt av kinesiska aktier finns liksom inom finans och informationsteknologi. Förvaltaren har ökat på innehaven i de aktier som har gått dåligt under pandemiåret och väntas gynnas av en återhämtning av ekonomierna.

  ”De här aktierna vände uppåt i samband med att coronavaccinen presenterades och fonden följde med genom att öka innehaven i mer konjunkturkänsliga aktier”, berättar förvaltaren och nämner tågoperatörer som ett exempel då en normalisering väntas leda till ett ökat resande.

  Fonden ökade bland annat på sin vikt i de japanska tågoperatörerna som East JR, Central JR och banker som China Construction Bank och de australiensiska bankerna som Commonwealth Bank och National Australia Bank. Fonden sålde hela sitt innehav i CSL, ett stabilt tillväxtbolag inom läkemedel, på grund av för hög värdering. De största innehaven vid slutet av perioden var TSMC, Alibaba och Tencent.

  Kina har antagit ambitiösa klimatmål och satsar stort på utbyggnaden av sol- och vindkraft. Fondens nyinvestering under hösten i Goldwind, en kinesisk tillverkare av vindkraftsturbiner blev mycket lyckosam. Innehavet gick upp med 41 procent under kvartalet.

  ”Vi investerade i aktien i november och det visade sig vara en fullträff. Aktien har en låg värdering jämfört med andra liknande bolag i världen och utsikterna för utbyggnad av vindkraft i Kina, där Goldwin har en marknadsledande position, är god”, säger Henrik.

  Inför det nya året säger förvaltaren att nyheter om pandemin kan fortsätta att påverka börserna, men allteftersom vi ser en normalisering kommer marknadens fokus att skifta till det allmänna konjunkturläget och bolagens tillväxtmöjligheter. Förvaltaren räknar med att vi får se en stark återhämtning av vinsterna under 2021 men reflekterar över hur mycket av detta marknaden redan har prisat in i aktiekurserna.

  På det geopolitiska planet tror Henrik att relationen mellan USA och Kina kommer att vara i fortsatt fokus. Men med Joe Biden på presidentposten kan tongångarna länderna emellan bli lite mildare.

  ”Joe Biden lär hantera relationen med Kina mer diplomatiskt än Donald Trump och han är inte lika full av överraskningar. Att demokraterna nu även tagit hem majoriteten i Senaten kan också tolkas positivt av marknaden då politiken blir mer förutsägbar och omfattande stimulanspaket är redo att sjösättas”, avslutar förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Sverige – starkt kvartal avslutade börsåret  

  AMF Aktiefond Sverige – starkt kvartal avslutade börsåret

  AMF Aktiefond Sverige ökade med 6,5 procent under det fjärde kvartalet och under helåret steg fonden med 11,7 procent. Det breda indexet SIXPRX steg med 6,1 procent under kvartalet och 14,8 procent under helåret 2020.

  Trots pandemin blev 2020 ett starkt börsår och fjärde kvartalet var inget undantag. De svenska småbolagen utvecklades klart bättre än de stora bolagen.

  Nyhetsflödet kretsade kring pandemin och den andra vågen av smittspridning, men marknaden fick stöd av de positiva nyheterna kring coronavaccin som presenterades under kvartalet.

  ”I december nådde också den amerikanska kongressen till sist en överenskommelse om ett enormt virusstödpaket på 900 miljarder dollar. Dessutom har Joe Biden utlovat ytterligare stimulanspaket till stöd för en grön omställning när han tillträder som president”, säger Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker.

  Fusioner och förvärv kom igång under 2020 och även under fjärde kvartalet gjordes flera uppköp och strukturaffärer. Bland annat noterades Telias försäljning av Telia Carrier, Amastens bud på SSM och MTG:s förvärv av Hutch, AstraZenecas förvärv av Alexion och EQT:s bud på Recipharm.

  Bland fondens bästa aktier under kvartalet återfinns Sinch (molnbaserade kommunikationstjänster), Beijer Ref och Recipharm.

  ”Sinchs aktiekurs fick bränsle då den japanska IT-investeraren Softbank gick in som storägare i början av december och Beijer Ref-aktien efter att EQT köpte hela Carriers innehav i bolaget och blev största ägare”, säger Tomas Risbecker.

  Bland de aktier som hade en svag kursutveckling under kvartalet återfinns Astra Zeneca, Stillfront och Essity.

  Affärer som fonden gjorde under kvartalet var bland annat köp i Indutrade, Latour och Kinnevik, medan positionerna i AAK, Sinch och Epiroc minskades. Försäljningen i Sinch och Epiroc skedde mot bakgrund av den goda kursutvecklingen för bolagens aktier under året.

  ”Indutrade (industrikoncern) siktar på att växa hållbart och bolaget har en stark balansräkning och kassaflöden som möjliggör ytterligare förvärv. Kinneviks portfölj har omvandlats i riktning mot digital hälsovård och e-handel – branscher som har gynnats under pandemin”, förklarar Tomas Risbecker.

  Tomas Risbecker säger att utsikterna inför börsåret 2021 är goda när vaccineringarna mot Covid-19 nu kommit igång och att vi bör kunna se fram emot en återhämtning som får stöd av fortsatta stimulanspaket och låga räntor. Största riskerna är att räntorna stiger, från nuvarande extremt låga nivåer samt att konjunkturåterhämtningen inte tar tillräcklig fart. Han menar att vi snart kan börja fokusera på andra saker och att mycket talar för att 2021 kan bli klimatets år.

  ”Trots att klimatfrågan hamnade lite i skymundan under 2020 kan klimatet ändå räknas som en av pandemins vinnare. De nya sätten att kommunicera och arbeta hemifrån tar vi med oss vilket även framöver kommer att innebära färre resor och e-handel. Men framför allt kommer vi att se stora klimatinvesteringar till följd av stimulanspaketen som kommer att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle”, avslutar Tomas Risbecker.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Företagsobligationsfond – Investeringar i längre löptider  

  AMF Företagsobligationsfond – Investeringar i längre löptider

  AMF Företagsobligationsfond ökade med 0,59 procent under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med -0,02 procent för fondens jämförelseindex. Fondens relativavkastning gynnades av den stora efterfrågan på företagsobligationer vilket ledde till minskade kreditspreadar.

  Fondens förvaltare Johan Moeschlin berättar att räntorna, såväl korta som långa, i stort sett var oförändrade under fjärde kvartalet. Det som präglade perioden var förhoppningar om ett 2021 där ekonomin och företagens vinster vänder uppåt, vaccineringarna sätter igång och samhället börjar återgå till det normala.

  Utöver en kort period av oro på aktie- och kreditmarknaderna i oktober påverkade den andra vågen av smittspridning inte marknaden nämnvärt.

  ”Marknaden skakade snabbt av sig oron. Redan i november var vi uppe på bättre nivåer och det goda humöret höll i sig året ut. Det som utmärkte kvartalet var den stora efterfrågan på risktillgångar, såväl aktier som krediter. Det finns väldigt mycket kapital i omlopp som söker avkastningsmöjligheter”, säger Johan Moeschlin.

  De makroindikatorer som presenterades pekade också på en ljusnande konjunktur – bättre sentimentsundersökningar, fortsatt låg inflation och hyggliga siffror från arbetsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten var i linje med förväntningarna men väntas öka under 2021. Under kvartalet kunde också två osäkerhetsfaktorer bockas av i form av Brexit och det amerikanska presidentvalet.

  ”Att centralbankerna dessutom har lovat att hålla räntorna låga de närmaste åren gör att det heller inte finns någon risk att perioden av god avkastning för risktillgångar bryts av en ränteuppgång. Centralbankerna har också signalerat att de kommer att upprätthålla sina stödåtgärder så länge som det är nödvändigt”, säger Johan Moeschlin.

  Fondens förvaltare ser fortsatt låga kort- och långräntor framför sig och en hög efterfrågan på företagsobligationer. Sedan i september finns även Riksbanken bland köparna.

  ”Att Riksbanken nu aktivt köper företagsobligationer har ett betydande signalvärde. Det ger marknaden en extra trygghet och kreditspreadarna är nu nere på historiskt låga nivåer. För företagen innebär det en möjlighet till mycket billig finansiering, vilket i sin tur minskar risken att de ska komma på obestånd”, säger Johan Moeschlin.

  Fonden har under kvartalet investerat i obligationer med längre löptid för att ta del av den högre avkastningspotentialen. Förvaltaren minskade innehaven i ICA, Balder och Castellum, vilka samtliga var innehav som köpts under krisen på mycket förmånliga nivåer och som nu bedömdes vara fullvärderade och värda att sälja.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Räntefond Lång – Bra marknad för risktillgångar  

  AMF Räntefond Lång – Bra marknad för risktillgångar

  Räntefond Lång ökade med 0,30 procent under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 0,03 procent för fondens jämförelseindex. Fondens relativavkastning gynnades av den stora efterfrågan på företagsobligationer vilket ledde till minskade kreditspreadar.

  Fondens förvaltare Johan Moeschlin berättar att räntorna, såväl korta som långa, i stort sett var oförändrade under fjärde kvartalet. Det som präglade perioden var förhoppningar om ett 2021 där ekonomin och företagens vinster vänder uppåt, vaccineringarna sätter igång och samhället börjar återgå till det normala.

  Utöver en kort period av oro på aktie- och kreditmarknaderna i oktober påverkade den andra vågen av smittspridning inte marknaden nämnvärt.

  ”Marknaden skakade snabbt av sig oron. Redan i november var vi uppe på bättre nivåer och det goda humöret höll i sig året ut. Det som utmärkte kvartalet var den stora efterfrågan på risktillgångar, såväl aktier som krediter. Det finns väldigt mycket kapital i omlopp som söker avkastningsmöjligheter”, säger Johan Moeschlin.

  De makroindikatorer som presenterades pekade också på en ljusnande konjunktur – bättre sentimentsundersökningar, fortsatt låg inflation och hyggliga siffror från arbetsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten var i linje med förväntningarna men väntas öka under 2021. Under kvartalet kunde också två osäkerhetsfaktorer bockas av i form av Brexit och det amerikanska presidentvalet.

  ”Att centralbankerna dessutom har lovat att hålla räntorna låga de närmaste åren gör att det heller inte finns någon risk att perioden av god avkastning för risktillgångar bryts av en ränteuppgång. Centralbankerna har också signalerat att de kommer att upprätthålla sina stödåtgärder så länge som det är nödvändigt”, säger Johan Moeschlin.

  Fondens förvaltare ser fortsatt låga kort- och långräntor framför sig och en hög efterfrågan på företagsobligationer. Sedan i september finns även Riksbanken bland köparna.

  ”Att Riksbanken nu aktivt köper företagsobligationer har ett betydande signalvärde. Det ger marknaden en extra trygghet och kreditspreadarna är nu nere på historiskt låga nivåer. För företagen innebär det en möjlighet till mycket billig finansiering, vilket i sin tur minskar risken att de ska komma på obestånd”, säger Johan Moeschlin.

  Fondens förvaltare gjorde inga större förändringar under kvartalet, men minskade innehaven i ICA, Balder och Castellum, vilka samtliga var innehav som köpts under krisen på mycket förmånliga nivåer och som nu bedömdes vara fullvärderade och värda att sälja.

  Fonden har en fortsatt längre duration än jämförelseindex och en övervikt i företagsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Världen – upp 5 procent delvis med stöd från innehav i förnybar energi  

  AMF Aktiefond Världen – upp 5 procent delvis med stöd från innehav i förnybar energi

  AMF Aktiefond Världen avkastade 5,2 procent under fjärde kvartalet, vilket var marginellt sämre än jämförelseindex som steg 5,3 procent. Såväl den europeiska som den svenska aktieportföljen bidrog positivt under kvartalet, liksom innehaven i industribolag i Asien.

  Aktiemarknaderna fick främst stöd av att flera vaccin mot corona presenterades och godkändes under kvartalet. Den kraftiga virusspridningen påverkade däremot inte marknaden nämnvärt.

  ”Det amerikanska presidentvalet som varit en osäkerhetsfaktor kunde läggas till handlingarna vilket marknaden också uppskattade. Med Joe Biden i Vita Huset blir politiken mer förutsägbar och tongångarna mot Kina väntas bli mildare”, säger fondens förvaltare Björn Lind.

  De positiva bidragen kom till stor del från industriföretag i Asien, exempelvis den koreanska tillverkaren av datorminnen SK Hynix, bolaget Murata inom industriautomatisering, samt LG Chem som är en ledande leverantör av bilbatterier till bland annat Tesla och Volvo.

  Bland de negativa bidragen fanns P&G, Prologics och Nestlé, samt det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba. De kinesiska myndigheterna har börjat driva en hårdare linje mot monopolistiska tendenser och inledde i december en utredning mot bolaget vilket fick aktiekursen att falla.

  Bolag inom förnybar energi gick fortsatt starkt, däribland danska Orsted som har en stark, global marknadsposition inom havsbaserad vindkraft – ett område med god tillväxtpotential.

  Även bankaktier gick bra. I samband med att vaccinnyheterna presenterades återhämtade sig bland annat brittiska Lloyds Banks och amerikanska PNCs aktiekurser från låga nivåer. Fonden har en övervikt inom banksektorn som väntas återhämta sig när räntorna stiger.

  Bland de svenska innehaven hade Sinch, Beijer Ref och Recipharm ett starkt kvartal. Sinch ökade efter att den japanska IT-investeraren Softbank gick in som storägare i början av december. Astra Zeneca, Stillfront och Essity hade en svagare kursutveckling under kvartalet.

  Fondens övergripande inriktning är oförändrad, men innehaven inom konjunkturkänsliga bolag ökade på bekostnad av mindre konjunkturkänsliga. Fonden har även ökat innehaven i bolag som väntas ha mest att vinna när restriktionerna lättar, såsom turism- och reserelaterade bolag.

  ”Flera av dessa bolags aktiekurser har lyft från bottennoteringarna och vi kan nämna American Express som ett exempel på detta. En tredjedel av deras verksamhet relaterar till resor och nöjen – en verksamhet som i princip utraderats under pandemin”, säger Björn Lind.

  Ett annat bolag där fonden ökade sitt innehav är Indutrade (industribolag)– ett bolag som fokuserar på att skapa långsiktigt hållbar lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Indutrade har stark balansräkning och stabila kassaflöden vilket möjliggör fortsatta förvärv.

  Fonden ökade även andelen små och medelstora bolag. Positionen i amerikanska Russellsmåbolagsterminer gynnade avkastningen. Björn Lind förklarar att de mindre bolagen har drabbats oproportionerligt hårt under pandemin och bör ha goda utsikter att hämta sig när samhället öppnar igen.

  Ur ett sektorperspektiv hade fonden en övervikt inom informationsteknologi, finans och kommunikationstjänster men en försiktigare positionering till energisektorn. I Sverigedelen var fonden samtidigt överviktad inom teknologi och hälsovård och underviktad i energi. Fonden var vid årets slut överviktad i Europa, Asien och i USA. Fonden hade en undervikt i tillväxtmarknader (Latinamerika/Östeuropa) och i Sverige.

  Fondens förvaltare tror på en successivt förbättrad konjunktur under 2021 vilket bör leda till stigande företagsvinster och en gynnsam aktiemarknad.

  ”Det mesta pekar på en återhämtning men utrullningen av vaccinet blir avgörande under första halvåret, att logistiken kring vaccinet fungerar och att det är så effektivt som vi hoppas så att smittspridningen avtar”, avslutar Björn Lind.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Global – positionerad för en återgång till det normala  

  AMF Aktiefond Global – positionerad för en återgång till det normala

  Aktiefond Global ökade med 4,0 procent under fjärde kvartalet, vilket är 0,1 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg med 3,9 procent. De positiva bidragen till överavkastningen kom till stor del från innehaven i Asien.

  Aktiemarknaderna fick främst stöd av att flera vaccin mot corona presenterades och godkändes under kvartalet. Den kraftiga virusspridningen påverkade däremot inte marknaden nämnvärt.

  ”Det amerikanska presidentvalet som varit en osäkerhetsfaktor kunde läggas till handlingarna vilket marknaden också uppskattade. Med Joe Biden i Vita Huset blir politiken mer förutsägbar och tongångarna mot Kina väntas bli mildare”, säger fondens förvaltare Björn Lind.

  De positiva bidragen kom till stor del från industriföretag i Asien, exempelvis den koreanska tillverkaren av datorminnen SK Hynix, bolaget Murata inom industriautomatisering, samt LG Chem som är en ledande leverantör av bilbatterier till bland annat Tesla och Volvo.

  Bland de negativa bidragen fanns P&G, Prologics och Nestlé, samt det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba. De kinesiska myndigheterna har börjat driva en hårdare linje mot monopolistiska tendenser och inledde i december en utredning mot bolaget vilket fick aktiekursen att falla.

  Bolag inom förnybar energi gick fortsatt starkt, däribland danska Orsted som har en stark, global marknadsposition inom havsbaserad vindkraft – ett område med god tillväxtpotential.

  Även bankaktier gick bra. I samband med att vaccinnyheterna presenterades återhämtade sig bland annat brittiska Lloyds Banks och amerikanska PNCs aktiekurser från låga nivåer. Fonden har en övervikt inom banksektorn som väntas återhämta sig när räntorna stiger.

  Fondens övergripande inriktning är oförändrad, men innehaven inom konjunkturkänsliga bolag ökade på bekostnad av mindre konjunkturkänsliga. Fonden har även ökat innehaven i bolag som väntas ha mest att vinna när restriktionerna lättar, såsom turism- och reserelaterade bolag.

  ”Flera av dessa bolags aktiekurser har lyft från bottennoteringarna och vi kan nämna American Express som ett exempel på detta. En tredjedel av deras verksamhet relaterar till resor och nöjen – en verksamhet som i princip utraderats under pandemin”, säger Björn Lind.

  Fonden ökade även andelen små och medelstora bolag. Positionen i amerikanska Russell småbolagsterminer gynnade avkastningen. Björn Lind förklarar att de mindre bolagen har drabbats oproportionerligt hårt under pandemin och bör ha goda utsikter att hämta sig när samhället öppnar igen.

  Ur ett sektorperspektiv ligger fondens övervikt inom informationsteknologi och samhällsnyttigheter fast (till följd av innehaven i förnybar energi). Fonden har en undervikt inom dagligvaror och hälsovård. Den försiktiga inställningen till läkemedel som förklaras av risken för ökade kontroller och prispress i den amerikanska läkemedelssektorn, världens mest lönsamma.

  De största enskilda innehaven är fortfarande Microsoft och Alphabet – där båda gynnas av digitaliseringen, såsom tillväxten inom molntjänster och gamingtrenden.

  ”Microsoft växer kraftigt inom molntjänster och har en stark position inom gaming. Efterfrågan på företagets nya Xbox-konsoler har varit rekordstor och spelarnas uppgraderingar kan ge marginalerna en skjuts”, säger Björn Lind.

  Fondens förvaltare tror på en successivt förbättrad konjunktur under 2021 vilket bör leda till stigande företagsvinster och en gynnsam aktiemarknad.

  ”Det mesta pekar på en återhämtning men utrullningen av vaccinet blir avgörande under första halvåret, att logistiken kring vaccinet fungerar och att det är så effektivt som vi hoppas så att smittspridningen avtar”, avslutar Björn Lind.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Småbolag – nyintroducerade Renewcell bidrog till kvartalets avkastning  

  AMF Aktiefond Småbolag – nyintroducerade Renewcell bidrog till kvartalets avkastning

  AMF Småbolagsfond gick under fjärde kvartalet upp med 13,8 procent, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex Carnegie Småbolagsindex, CSX som ökade med 8,2 procent. På helåret gick fonden upp 41,5 procent gentemot index 23,0.

  Fondens förvaltare Angelica Hanson tror på ett fortsatt stort intresse för de snabbväxande små- och medelstora bolagen under 2021.

  Småbolagsfondens största övervikter i förhållande till jämförelseindex är Sinch (molnbaserade kommunikationstjänster), Nibe, Swedencare (djurhälsa) och Storytel. De största undervikterna är Lundin Energy, Sagax (fastighetsbolag), SBB och Saab där Lundin Energy, SBB och Saab presterar svagt ur ett ESG- och hållbarhetsperspektiv.

  Fonden köpte under kvartalet aktier i Renewcell, Medicover och Avanza.

  Innehavet i Boliden minskades i december då fondens jämförelseindex CSX omviktades och bolaget försvann ur indexet. Fonden minskade även något i Indutrade och Pandox. I december ökade fonden något i Sinch, Dometic (utrustning till bland annat husbilar) och Husqvarna. De största innehaven utgörs av Sinch, Nibe och Beijer Ref.

  Fonden deltog under kvartalet i emissioner bland annat i Biogaia, Recipharm, Balder, Beijer Ref, Swedencare samt tecknade aktier i Renewcell. Däremot avstod fonden från Nordnet, Readly och Nordic Paper.

  I december gav det nyintroducerade bolaget Renewcell på First North ett mycket fint bidrag. Aktien har sedan slutet av november stigit med mer än 170 procent. Bolaget kommer att gynnas av EU:s striktare regler kring textilåtervinning som träder i kraft från 2025, berättar Angelica Hanson.

  ”Renewcell är ett mycket spännande bolag inom återvinning av textilier. Med beprövad vattenbaserad kemisk processteknik och ändamålsenliga produktionsanläggningar blir kläderna till cellulosafibermassa. Massan blir sen till nya kläder utan att ”ny” råvara, farliga kemikalier och stora land- och vattenmängder tas i anspråk.”

  När det gäller marknadsläget framöver tror Angelica Hanson att aktiviteterna inom uppköp och förvärv fortsätter då ränteläget förblir lågt och det finns hopp om en återgång till ett mer normalt liv i takt med att vaccineringarna genomförs.

  ”Utsikterna om en normalisering gjuter mod i företagen. Konjunkturen blir bättre och vid eventuella bakslag finns stöd från centralbankerna. Trots att alla är överens om återhämtningen, det vill säga mycket är förväntat, ser första halvåret ut att bli bra vinstmässigt då jämförelsetalen för bolagen från fjolåret är förhållandevis låga. På så sätt kan bolagen växa in i sina nu något ”dyra” värderingar.”

  Samtidigt menar Angelica Hanson att man bör ha respekt för att det finns många lösa variabler. En mycket väsentlig fråga är naturligtvis hur snabbt vaccinet kan distribueras eftersom det är nyckeln till återhämtningen. Effekterna av Brexit kan också komma att skapa oro, påpekar hon. Utvecklingen av ESG och EU:s nya taxonomi inom hållbarhet kommer också att spela en stor roll. Sammantaget ser Angelica Hanson ljust på året som ligger framför oss och avslutar:

  ”Jag tror på en cyklisk återhämtning samt att intresset för snabbväxande små- och medelstora företag kommer att hålla i sig dels med tanke på tillväxt, dels fortsatta värdeskapande förvärv. 2021 ser ut att kunna bli ett bra börsår men som vanligt med lite svängningar upp och ned”.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Balansfond – övervikten i aktier fortsatte att gynna fonden som steg med 3,6 procent  

  AMF Balansfond – övervikten i aktier fortsatte att gynna fonden som steg med 3,6 procent

  AMF Balansfond ökade med 3,6 procent under fjärde kvartalet, vilket är något bättre än jämförelseindex som steg med 3,4 procent. Såväl den europeiska som den svenska aktieportföljen bidrog positivt under kvartalet, liksom innehaven i industribolag i Asien.

  Övervikten mot aktier gynnade fonden och gav också ett positivt bidrag. Även ränteportföljen bidrog positivt, främst fondens exponering mot företagskrediter.

  Aktiemarknaderna fick främst stöd av att flera vaccin mot corona presenterades och godkändes under kvartalet. Den kraftiga virusspridningen påverkade däremot inte marknaden nämnvärt.

  ”Det amerikanska presidentvalet som varit en osäkerhetsfaktor kunde läggas till handlingarna vilket marknaden också uppskattade. Med Joe Biden i Vita Huset blir politiken mer förutsägbar och tongångarna mot Kina väntas bli mildare”, säger fondens förvaltare Björn Lind.

  De positiva bidragen kom till stor del från industriföretag i Asien, exempelvis den koreanska tillverkaren av datorminnen SK Hynix, bolaget Murata inom industriautomatisering, samt LG Chem som är en ledande leverantör av bilbatterier till bland annat Tesla och Volvo.

  Bland de negativa bidragen fanns P&G, Prologics och Nestlé, samt det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba. De kinesiska myndigheterna har börjat driva en hårdare linje mot monopolistiska tendenser och inledde i december en utredning mot bolaget vilket fick aktiekursen att falla.

  Bolag inom förnybar energi gick fortsatt starkt, däribland danska Orsted som har en stark, global marknadsposition inom havsbaserad vindkraft – ett område med god tillväxtpotential.

  Även bankaktier gick bra. I samband med att vaccinnyheterna presenterades återhämtade sig bland annat brittiska Lloyds Banks och amerikanska PNCs aktiekurser från låga nivåer. Fonden har en övervikt inom banksektorn som väntas återhämta sig när räntorna stiger.

  Bland de svenska innehaven hade Sinch, Beijer Ref och Recipharm ett starkt kvartal. Sinch ökade efter att den japanska IT-investeraren Softbank gick in som storägare i början av december. Astra Zeneca, Stillfront och Essity hade en svagare kursutveckling under kvartalet.

  Fondens övergripande inriktning är oförändrad, men innehaven inom konjunkturkänsliga bolag ökade på bekostnad av mindre konjunkturkänsliga. Fonden har även ökat innehaven i bolag som väntas ha mest att vinna när restriktionerna lättar, såsom turism- och reserelaterade bolag.

  ”Flera av dessa bolags aktiekurser har lyft från bottennoteringarna och vi kan nämna American Express som ett exempel på detta. En tredjedel av deras verksamhet relaterar till resor och nöjen – en verksamhet som i princip utraderats under pandemin”, säger Björn Lind.

  Ett annat bolag där fonden ökade sitt innehav är Indutrade (industribolag) – ett bolag som fokuserar på att skapa långsiktigt hållbar lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Indutrade har stark balansräkning och stabila kassaflöden vilket möjliggör fortsatta förvärv.

  Fonden ökade även andelen små och medelstora bolag Positionen i amerikanska Russell småbolagsterminer gynnade avkastningen. Björn Lind förklarar att de mindre bolagen har drabbats oproportionerligt hårt under pandemin och bör ha goda utsikter att hämta sig när samhället öppnar igen.

  Fonden var vid årsskiftet överviktad i Europa och Asien, och mer neutral i Nordamerika. Fonden hade marginella undervikter i tillväxtmarknader som Latinamerika och Östeuropa, samt i Sverige. Gällande branscher hade fonden en övervikt inom informationsteknologi, finans och industri, men en försiktigare positionering till energisektorn.

  Det låga ränteläget har bidragit till en ökad aptit på tillgångar med högre risk och fondens aktieandel i slutet av kvartalet var drygt 63 procent. Fonden har en fortsatt längre duration än jämförelseindex och en övervikt i företagsobligationer.

  Fondens förvaltare tror på en successivt förbättrad konjunktur under 2021 vilket bör leda till stigande företagsvinster och en gynnsam aktiemarknad.

  ”Det mesta pekar på en återhämtning men utrullningen av vaccinet blir avgörande under första halvåret, att logistiken kring vaccinet fungerar och att det är så effektivt som vi hoppas så att smittspridningen avtar”, avslutar Björn Lind.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – starkt fjärde kvartal med bidrag från lyckosam investering i kinesisk vindkraft  

  AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – starkt fjärde kvartal med bidrag från lyckosam investering i kinesisk vindkraft

  AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ökade med 9,4 procent under det fjärde kvartalet, 3,7 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg med 5,7 procent. Börserna i tillväxtmarknaderna gick starkt, drivet av optimism kring en fortsatt återhämtning.

  Uppgången späddes på av positiva nyheter kring de vaccin mot Corona som presenterades under hösten, berättar fondens förvaltare Henrik Oh. Fonden har fortsatt att fokusera på att ta utvalda bolagsspecifika bets.

  Förvaltaren har undvikit att investera i bolag med för svag balansräkning och där det finns risk att bolaget går i konkurs eller att man som aktieägare blir ordentligt utspädd vid en stor nyemission.

  En av de främsta bidragsgivarna var Pinduoduo, ett av Kinas största e-handelsbolag, som steg med 120 procent. Bolaget presenterade en mycket stark kvartalsrapport under hösten. En annan stor bidragsgivare var Wuxi Biologics, ett kinesiskt bolag inom kontraktstillverkning och forskning inom läkemedelsindustrin, vars aktiekurs steg med 45 procent.

  Sämsta bidragsgivare var innehavet i Reliance Industries (indiskt konglomerat). Aktien backade med 18 procent under kvartalet efter att ha gått mycket starkt under årets första nio månader.

  ”Digitalisering har varit ett starkt tema under året som helhet och ur ett sektorperspektiv gick informationsteknologi mycket starkt under perioden. Innehav som TSMC inom tillverkning av halvledare, har gått mycket starkt”, säger Henrik Oh.

  Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och har inga speciella övervikter på lands- eller sektornivå. Viss övervikt av cykliska konsumentvaror och en viss undervikt i basindustri finns.

  Fonden har inte heller gjort några strukturella köp eller försäljningar men valde att köpa fler aktier i Alibaba (e-handelsbolag) som utvecklades svagt under kvartalet. Fonden sålde aktier i Pinduoduo som utvecklades starkt. De största innehaven vid slutet av perioden var TSMC, Alibaba och Tencent (IT-tjänster).

  Kina har antagit ambitiösa klimatmål och satsar stort på utbyggnaden av sol- och vindkraft. Fondens nyinvestering under hösten i Goldwind, en kinesisk tillverkare av vindkraftsturbiner blev mycket lyckosam. Innehavet gick upp med 41 procent under kvartalet.

  ”Vi investerade i aktien i november och det visade sig vara en fullträff. Aktien har en låg värdering jämfört med andra liknande bolag i världen och utsikterna för utbyggnad av vindkraft i Kina, där Goldwin har en marknadsledande position, är god”, säger Henrik Oh.

  Inför det nya året säger förvaltaren att nyheter om pandemin kan fortsätta att påverka börserna, men allteftersom vi ser en normalisering kommer marknadens fokus att skifta till det allmänna konjunkturläget och bolagens tillväxtmöjligheter. Förvaltaren räknar med att vi får se en stark återhämtning av vinsterna under 2021 men reflekterar över hur mycket av detta marknaden redan har prisat in i aktiekurserna.

  På det geopolitiska planet tror Henrik Oh att relationen mellan USA och Kina kommer att vara i fortsatt fokus. Men med Joe Biden på presidentposten kan tongångarna länderna emellan bli lite mildare.

  ”Joe Biden lär hantera relationen med Kina mer diplomatiskt än Donald Trump och han är inte lika full av överraskningar. Att demokraterna nu även tagit hem majoriteten i Senaten kan också tolkas positivt av marknaden då politiken blir mer förutsägbar och omfattande stimulanspaket är redo att sjösättas”, avslutar förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Europa – innehaven i förnybar energi fortsatta draglok för avkastningen  

  AMF Aktiefond Europa – innehaven i förnybar energi fortsatta draglok för avkastningen

  Aktiefond Europa steg under fjärde kvartalet med 7 procent, klart bättre än jämförelseindex som steg med 5 procent. Den andra vågens virusspridning drabbade Europa hårt men bortsett från ett tapp i oktober pekade aktiekurserna uppåt, bland annat med stöd av vaccinframgångar och resultatet av USA-valet.

  Fondens förvaltare Anders Fagerlund framhåller att fondens överavkastning jämfört med index inte har så mycket med länder eller sektorer att göra, utan att det handlar om rätt aktieval.

  ”Det är framför allt val av aktier som bidragit till att fonden gått så bra men liksom tidigare sticker den stora exponeringen mot förnybar energi ut. Dessa bolag har gått bra under hela 2020 och utvecklingen under fjärde kvartalet var exceptionellt”, säger Anders Fagerlund.

  Utöver de vanliga ”jättarna” i sektorn som Vestas och Örsted steg även kurserna i några mindre bolag kraftigt som Grenergy (+99 procent) och Ceres Power (+130 procent). Även Traton (Scania), mediebolaget Publicis och den brittiska banken Lloyds bidrog positivt till fondens avkastning.

  Sämre gick det för det tyska mjukvaruföretaget SAP (–23 procent), det litauiska elbolaget Ignitis (–16 procent) och producenten av rengöringsprodukter Reckitt Benckiser (–16 procent). SAP-aktien tappade efter att bolaget flaggade för betydligt sämre försäljning de kommande åren eftersom kunderna går över till molnbaserade tjänster.

  Aktiefond Europa deltog i börsintroduktionen av det litauiska elbolaget Ignitis i början av kvartalet. Aktiekursen utvecklades därefter svagt men Anders Fagerlund tror starkt på bolaget:

  ”Ignitis står inför en spännande omställning från traditionellt elbolag och behöver göra stora investeringar i förnybar energi de närmaste åren. Köpet i Ignitis var ett av de större jag gjorde under perioden”, säger han.

  Trots Fagerlunds starka tilltro till branschen skedde kvartalets två största nettoförsäljningar i bolag verksamma inom förnybar energi – Vestas och EDPR. Förvaltaren förklarar att aktiekurserna stigit kraftigt och att försäljningen skedde för att bibehålla deras relativa vikt i portföljen.

  Kvartalets största nettoköp var en återinvestering i hygien- och hälsobolaget Essity vars aktiekurs Anders Fagerlund tyckte kommit ner till attraktiva nivåer under hösten. Ett annat redan stort innehav som han ökade på ytterligare var däcktillverkaren Michelin.

  ”Bilbranschen är under stor omställning till elbilar och medan vissa leverantörer av komponenter drabbas av trenden kan däcktillverkare sticka ut som en strukturell vinnare. Elbilarnas tunga batterier och snabba acceleration gör till och med att däckslitaget ökar”, förklarar Anders Fagerlund.

  Det franska byggmaterialföretaget Saint Gobain, fondens största övervikt, är ett annat innehav Anders Fagerlund tror på. Utöver bedömningen att bolaget är lågt värderat tror förvaltaren att det kommer att gynnas av att delar av de europeiska och amerikanska stimulanspaketen går till renovering och isolering av byggnader för att göra dem mer energisnåla.

  Inför börsåret 2021 är Anders Fagerlund optimistisk och förväntar sig, liksom resten av aktiemarknaden, att tillvaron och den ekonomiska tillväxten återgår till det normala i takt med utrullningen av vaccineringarna.

  ”Vaccineringarna blir avgörande för utvecklingen och det är väl den största risken jag ser just nu, att något i den processen går snett – då har vi ett problem”, avslutar han.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Nordamerika – positionerad för återhämtning  

  AMF Aktiefond Nordamerika – positionerad för återhämtning

  AMF Aktiefond Nordamerika steg med 2,3 procent under fjärde kvartalet. Fondens jämförelseindex steg med 2,6 procent. För helåret 2020 avkastade fonden 6,2 procent vilket var klart bättre än jämförelseindex som steg med 3,7 procent.

  ”Efter ett tumultartat 2020 avslutades året med att S&P 500 stängde på högsta nivån någonsin. Förhoppningarna kring vaccin, ett avgjort presidentval och förväntade stimulanspaket var några av drivkrafterna. Även Nasdaq och andra större index nådde rekordnoteringar i december. Dollarn försvagades mot kronan med 8 procent under kvartalet”, säger förvaltaren Ulf Alexandersson i en kommentar.

  För mindre bolag var det fjärde kvartalet generellt ett mycket starkt kvartal. Sektormässigt hade oljerelaterade bolag starkast utveckling, följt av banker. Räntekänsliga sektorer som utilities (här ingår företag som tillhandahåller bland annat vatten, el och gas), vissa fastigheter, samt stapelvaror hade en svagare utveckling.

  De positioner som bidrog positivt till fonden under fjärde kvartalet var främst Silicon Valley Bank som steg med 48 procent, halvledarbolaget Lam Research som steg med 31 procent, samt verkstadsbolaget Parker Hannifin som steg med 24 procent.

  Sämst utveckling hade kreditvärderingsinstitutet S&P Global (-16 procent), datacenterbolaget Equinix (-13 procent) samt logistikfastighetsbolaget Prologis (-9 procent). Ulf Alexandersson har inte gjort några större förändringar i fonden under kvartalet. Liksom tidigare kvartal har fonden gradvis ökat innehaven i cykliska bolag som är positionerade för en återhämtning, samt minskat exponeringen mot större, mer defensiva bolag med utmanande värderingar.

  ”Det ser allt mer lovande ut för vacciner att motverka viruset, men det kan komma att ta lite tid. En kombination av finanspolitisk stimulans och bred vaccinfördelning bör tillsammans ge en gynnsam grund för den fortsatta ekonomiska återhämtningen. Kina och USA kommer sannolikt fortsatt leda tillväxten”, avslutar Ulf Alexandersson. De största innehaven vid kvartalets slut var Microsoft, Google, samt Tesla. (Samtliga procenttal är angivna i SEK om inte annat anges)  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Varma investerar 240 miljoner dollar i Nordeas tillväxtfond - BN  

  Varma investerar 240 miljoner dollar i Nordeas tillväxtfond - BN

  Det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma har investerat 240 miljoner dollar i Nordeas Emerging Stars Equity Fund, som investerar på den globala tillväxtmarknaden, rapporterar Bloomberg News.

  Varma valde fonden bland annat på grund av en "välfungerande process för ansvarsfull investering" samt att investeringen stödjer bolagets klimatmål.  Taggar:
  #bank   #energy   #financials   #mutualfunds   #sustainability  

 • Savr tar in 50 miljoner kronor i övertecknad investeringsrunda  

  Savr tar in 50 miljoner kronor i övertecknad investeringsrunda

  Savr, som är en uppstickare bland fondplattformar, tar in ytterligare 50 miljoner kronor i en övertecknad investeringsrunda. Det rör sig om en serie-A runda som genomfördes med Redeye som rådgivare och det uppges vara privata investerare som går in med kapital.

  "Vi är givetvis mycket glada över det stora förtroendet våra investerare har för det vi gör och tror på. Tack vare vårt unika erbjudande där vi återbetalar alla provisioner till kunderna så har vi sett en otrolig tillströmning av nya kunder under den senaste tiden. Vi hittar flera tunga namn inom finans och tech bland våra investerare och det står klart att de ser oss som en stark utmanare med en imponerande tillväxt och vinnande affärsidé", kommenterar vd och grundare Daniel Aarenstrup

  Savr, som passerade en miljard kronor i förvaltat kapital under sitt första år, uppger att kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt expansion. Bolaget ämnar att bredda sitt erbjudande med tjänster för kapitalförsäkringar för företag, tjänstepension och tjänster för rådgivning.  Taggar:
  #funding   #mutualfunds  

 • Förvaltarna för Templeton Emerging Markets Fund tror att Taiwan är väl positionerade inför framtiden  

  Förvaltarna för Templeton Emerging Markets Fund tror att Taiwan är väl positionerade inför framtiden

  Taiwan har lyckats hantera pandemin väl då landet under en period på 255 dagar inte hade några nya smittfall. Hanteringen vittnar om landets goda styre och sjukvårdssystem menar förvaltarna av Templeton Emerging Markets Fund, Alistair MacDonald och Chetan Sehgal.

  70 procent av Taiwan's bolags intjäning kommer från exporter. Varorna som exporteras är av god kvalité och inte särskilt cykliska något som annars vanligtvis förknippas med emerging markets. En viktig exportvara för landet är teknologikomponenter vilket gör att Taiwan gynnas av den ständiga teknologiutvecklingen i samhället.

  Kombinerat med de stora samhällstrenderna som förvaltarna tror kommer gynna landet framgent lyfter man att bolagen generellt är duktiga inom bolagsstyrning och hållbarhetsarbete.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Spin-Off tror på Momentum Group och Annehem  

  Carnegie Spin-Off tror på Momentum Group och Annehem

  Fonden Carnegie Spin-Off steg 1,64 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,05 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Simon Blecher och Mattias Montgomery.

  Under månaden fick fonden ett nytt innehav i portföljen då PEAB valde att spinna av större delen av sina fastigheter genom att notera Annehem. Ett bolag som äger hållbara kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Skåne, Oslo och Helsingfors. Bolagets substansvärde uppgår till en bit över 30 kronor men handlas till och från till lägre nivåer.

  "Här såg vi en möjlighet då jakten på bra fastigheter fortfarande är mycket stor, avkastningskraven pressats ner, och det pågår en huggsexa om norska kontorsfastigheter varje dag, i form av alla bud på Entra", kommenterar förvaltarna.

  Fonden ökade sitt innehav i Momentum Group under december och är nu fondens andra största innehav efter Essity.

  Metso, Kinnevik samt Electrolux Professional vad fondens bästa bidragsgivare medan Millicom, Essity och Electrolux var fondens största negativa bidragsgivare.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategy tar in Link mobility i portföljen - ökade 1,43 procent i december  

  Carnegie Strategy tar in Link mobility i portföljen - ökade 1,43 procent i december

  Fonden Carnegie Strategy steg 1,43 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,86 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren John Strömgren.
  Under månaden tog fondens obligationsportfölj in Oslo-baserade Link Mobility som tillhandahåller mjukvarulösningar för sms-kommunikation och mobila tjänster till företag. Bolaget emitterade nyligen en ny senior obligation som enligt Strömgren attraherade många investerare. Största aktieinnehav vid utgången månad var Holmen, Investor och Lifco. Med vikterna 8,2, 5,8 respektive 5,5 procent. Vid utgången månad hade fonden en ränteduration på 0,8 år samt en kreditduration på 2,4 år. Tillgångsfördelningen var 66 procent i aktier och 34 procent i räntor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt fokus på hållbara bolag i Carnegie Corporate Bond - ökade 0,62 procent i december  

  Fortsatt fokus på hållbara bolag i Carnegie Corporate Bond - ökade 0,62 procent i december

  Fonden Carnegie Corporate Bond A steg 0,62 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Maria Andersson och Niklas Edman.

  Förvaltarna inleder med att konstatera att flera olika nyheter den senaste tiden lett till att oron på marknaden minskat. Bland annat godkännandet av vaccin mot covid-19, Joe Bidens vinst i valet samt ECB och FED:s stöd till finansmarknaden.

  På fondens primärmarknad presenterade Axactor en fullständig rekapitalisering, med starkt stöd från ägarna i form av nytt eget kapital. Vilket resulterade i att obligationen steg 5 procent och återlöstes till 2 procent överkurs.

  SBB meddelade under månaden att de förvärvar majoritet i innehavet Offentliga Hus obligationer varpå fonden valt att minska sitt innehav. Bolaget kommer successivt att avyttras.

  Förvaltarna avser att fortsätta sin konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet och hållbara bolag.

  Vid utgången månad hade fonden en ränteduration på 1,2 år samt en kreditduration på 3,1 år. Största emittenter var Heimstaden, SBB följt av Storebrand.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Sverigefond minskade 0,45 procent i december - ökar innehavet i Essity  

  Carnegie Sverigefond minskade 0,45 procent i december - ökar innehavet i Essity

  Fonden Carnegie Sverigefond minskade 0,45 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,44 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Simon Blecher.

  Blecher kommenterar att många innehav i portföljen just nu är lågt värderade och ser detta som en möjlighet då de kan öka sina vinster samt sitter på stora möjligheter i form av överkapitaliserade balansräkningar. Bland dessa bolag lyfter Blecher bland annat Skanska, Tele 2 och Essity.

  Essity handlas idag till en rabatt mot OMX på 20 procent vilket kan jämföras med mellan 2016-2019 då aktien handlades till en premie på 20 procent mot samma index. Med anledning av detta valde fonden att öka sitt innehav i bolaget och är nu fondens sjunde största bolag med en vikt på 4,5 procent.

  De bolag som hade störst positiv påverkan för fonden var Holmen, Kinnevik, följt av Volvo. Missgynnade fondens avkastning gjorde Atrium Ljungberg, Electrolux och Duni. Största innehav vid utgången månad var Holmen, Volvo och Investor.

  Fonden hade störst vikt mot industri följt av finans.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond ökade 3,77 procent i december - förändrad utdelningspolicy för Transnefts  

  Carnegie Rysslandsfond ökade 3,77 procent i december - förändrad utdelningspolicy för Transnefts

  Fonden Carnegie Rysslandsfond steg 3,77 procent i december. Under 2020 har fonden minskat 12,34 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Fredrik Colliander.

  Den senaste tidens efterfrågan på stål har snabbt ökat vilket har lett till att stålpriserna stigit. De ryska priserna på varmvalsad plåt steg 42 procent på en månad.

  Portföljens innehav Transnefts delar i dagsläget ut 25 procent av deras vinst och meddelar att de planerar att öka till 50 procent, vilket Colliander tror kommer gynna fondens innehav.

  Polyus, Polymetal International och Yandex var de bolag som hade störst positiv påverkan på fonden under månaden medan Gazprom och Sberbank OF Russia var de som tyngde fonden mest.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Gazprom med en portföljvikt på 9,5 procent. Även Sberbank OF Russia och Surgutneftegas utgjorde en stor del med 9,1 respektive 6,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia minskade 0,63 procent i december  

  Carnegie Asia minskade 0,63 procent i december

  Fonden Carnegie Asia minskade 0,63 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 1,87 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Gunnar Påhlsson.

  Under månaden avyttrade fonden innehavet i Meituan Dianping samt minskade sitt innehav i Tencent, JD.com och Alibaba.

  I Sydkorea köpte man aktier i bolagen K Hynix, som är en halvledartillverkare, SK Telecom samt KB Financial. Fonden investerade i Mediatek samt ökade exponeringen mot Sydostasien genom köp i Bank Central Asia, (Indonesien), BDO Unibank, (Filippinerna) och CP All, (Thailand).

  Största innehav i fonden vid utgången månad var Taiwan Semiconduct, Samsung Electronics följt av Tencent.

  Jd.com, Taiwan Semiconduct samt Meituan var de bolag som steg mest under månaden medan Bajaj Finance, Bank Central Asia och Housing DEV Finance tyngde utvecklingen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global minskade 0,17 procent i december - ökar sitt innehav i Salesforce  

  Carnegie Global minskade 0,17 procent i december - ökar sitt innehav i Salesforce

  Fonden Carnegie Global minskade 0,17 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,74 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin.

  Största vinnarna i fonden under månaden var Disney, Qualitas och Progressive. De bolag som missgynnade fondens avkastning mest var Salesforce, Inditex och Hikari Tsushin.

  Disneys uppgång berodde främst på bolagets positiva prognoser under en kapitalmarknadsdag. Bolaget har höga förhoppningar om att antal prenumeranter kommer att öka för streamingtjänsten Disney+ under 2021.

  Under månaden förvärvade Salesforce bolaget Slack, som tillhandahåller ett samarbetsverktyg vars mål är att ersätta e-mail.

  Fonden ökade sitt innehav i Salesforce efter att aktien sjunkit samt minskat innehavet i Disney efter aktiens uppgång.

  Största innehav vid månadens slut var Disney, Qualitas och Mastercard. Branschfördelningen var störst mot finans följt av teknik.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond ökade 7,03 procent i december- Nordic Waterproofing rusar  

  Carnegie Småbolagsfond ökade 7,03 procent i december- Nordic Waterproofing rusar

  Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 7,03 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,97 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Viktor Henriksson.

  Concentric, som sedan länge är ett kärninnehav i fonden, gjorde under månaden ett förvärv av Allied Enterprises, Henriksson kommenterar förvärvet:

  "Det är inget stort förvärv men vi tar med oss två slutsatser. För det första, Concentric vill och kan göra förvärv. För det andra Allied tillför viktig strategisk kompetens inom elektriskt drivna fordon och bränsleceller. När nu mycket pekar på en återhämtning av ekonomin under 2021 bör det gynna Concentrics huvudsakliga kundgrupper, anläggningsmaskins- och lastbilstillverkare. Därtill kommer bolagets skickliga positionering inom elektrifiering. En aktie att äga långsiktigt, kursen steg med 13 procent i december".

  Stillfront, Nordic Waterproofing och Loomis var fondens bästa bidragsgivare under månaden medan Atrium Ljungberg, Resurs och Hufvudstaden var fondens största negativa bidragsgivare.

  För taktätningsbolaget Nordic Waterproofing var 2020 ett positivt år. Både försäljning och lönsamhet hade en fin utveckling. Bolaget har nu flyttat sin juridiska hemvist till Sverige från Danmark. Under månaden steg aktien med 20 procent.

  Största innehav vid månadens slut var Nordic Waterproofing som vägde 9,0 procent. Även Bufab och Nordic Entertainment var stora positioner.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Thunderful nytt innehav i Carnegie Micro Cap - ökade 14,47 procent i december  

  Thunderful nytt innehav i Carnegie Micro Cap - ökade 14,47 procent i december

  Fonden Carnegie Micro Cap steg 14,47 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,10 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 47,60 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Viktor Henriksson.

  Under månaden deltog fonden i börsintroduktionen av Thunderful Group som är den nordiska distributören av Nintendos produkter sedan 40 år. Henriksson tycker att spelutvecklingsdelen ser lovande ut och har en stark tilltro till ledningen. Aktien steg 62 procent under december.

  För taktätningsbolaget Nordic Waterproofing var 2020 ett positivt år. Både försäljning som lönsamhet hade en fin utveckling. Bolaget har nu flyttat sin juridiska hemvist till Sverige från Danmark. Under månaden steg aktien med 20 procent. Trots detta anser Henriksson att bolaget har del förbättringspotential och kommenterar:

  "Alla delar av bolaget går inte på alla cylindrar så vi ser en fortsatt förbättringspotential vilket vi bedömer att den skickliga ledningen skall kunna leverera. Bolaget är synnerligen välkapitaliserat så det finns gott om utrymme för fortsatta förvärv. Och aktiens värdering ser fortfarande attraktiv ut", kommenterar förvaltaren.

  Största innehav vid utgången månad var Enad Global 7, Instalco följt av Nordic Waterproofing. Sektorsallokeringen var störst mot Industri följt av teknik.

  Sillfront följt av Enad Global var de bolag som steg mest under månaden medan TF Bank och New Wave Group tyngde utvecklingen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total ökade 1,04 procent i december  

  Carnegie Total ökade 1,04 procent i december

  Fonden Carnegie Total steg 1,04 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,93 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Magnus Gustafsson.

  Under december var aktiemarknaden relativt lugn efter en mycket turbulent tid. En del positiva nyheter presenterades i form av underskrivna avtal under månaden, inleder förvaltaren.

  Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond bäst med en uppgång på 7 procent. Även Carnegie Rysslandsfond, OPM Listed Private Equity och Carnegie Spin-off utvecklades väl med uppgångar mellan 1,6 och 4 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,9 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,6 respektive 0,2 procent.

  "De flesta av de stora analyshusen har en väldigt positiv syn på 2021. När samstämmigheten är stor brukar oväntade händelser få ett stort genomslag på aktiemarknaden. Risken för bakslag har definitivt ökat i takt med högt uppdrivna f företagsvärderingar. Aktiemarknadens snabba återhämtning har överträffat många investerares förväntningar både när det gäller hastighet och magnitud. Första kvartalet kommer med all sannolikhet att präglas av hur pandemin utvecklas och hur vaccinationen fortlöper", avslutar Magnus Gustafsson.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder ligger kvar med övervikt för svenska aktier  

  SPP Fonder ligger kvar med övervikt för svenska aktier

  Fondbjässen SPP Fonder gör inte om några vikter inför 2021.

  Fondbolaget ligger överviktade för svenska, globala och tillväxtaktier. Även övervikten för krediter behålls. Vidare kvarstår normalvikter för svenska statsobligationer och globala statsobligationer.

  "Global ekonomisk återhämtning i kombination med fortsatta stimulanser gör att vi bibehåller vår övervikt inom svenska aktier i enlighet med globala aktier", skriver SPP Fonder.

  "Centralbanksstimulanserna har hela tiden varit en viktig anledning till denna utveckling, inte minst då den amerikanska centralbanken meddelade att den skulle börja köpa även högavkastande obligationer", kommenterar fondbolaget angående övervikten för krediter.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Storebrand Asset Management har rekryterat Kamil Zabielski som ny chef för hållbara investeringar  

  Storebrand Asset Management har rekryterat Kamil Zabielski som ny chef för hållbara investeringar

  Kapitalförvaltaren Storebrand Asset Management har rekryterat Kamil Zabielski som ny chef för hållbara investeringar. Tidigare var Zabielski anställd på norska Garantiinstituttet i en likande roll.

  "Vi är väldigt glada över att få Kamil till i teamet. Han tar med sig värdefulla erfarenheter och kunskaper inom hållbara investeringar som vi är övertygade kommer att stärka oss. Hans internationella erfarenheter är också mycket relevanta när vi nu fortsätter att stärka vår position utanför hemmamarknaderna i Norge och Sverige", kommenterar Jan Erik Saugestad som är vd.

  Zabielski tillträder tjänsten som chef för hållbara investeringar den 1 februari 2021.

  SPP Fonder är en del av Storebrand Asset Management.  Taggar:
  #energy   #sustainability  

 • Delphi Nordic upp 9,3 procent i december - köp i H&M, Royal Unibrew, Nordea och SKF  

  Delphi Nordic upp 9,3 procent i december - köp i H&M, Royal Unibrew, Nordea och SKF

  Fonden Delphi Nordic steg 9,3 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,33 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  Fondens uppgång i december var till stor del drivet av fondens innehav inom förnybar energi, kommunikation och industri skriver förvaltaren Andreas Berdal Lorentzen. Vidare uppger förvaltaren att de bolag som bidrog mest till den positiva avkastningen var vätgasföretaget Hexagon Purus, koldioxidavskiljningsföretaget Aker Carbon Capture och teknik- och lärplattformsföretaget Kahoot!.

  Negativt för perioden bidrog kommunikationstjänstföretaget Link Mobility och bioteknikföretaget Zealand Pharma.
  I december köpte fonden Hennes & Mauritz, Royal Unibrew, Nordea och SKF. Fonden har sålt av Sampo, Recipharm, Ericsson, Atlas Copco, Telenor och Photocure.

  I december deltog fonden och var en ”cornerstone”-investerare vid börsintroduktionen av Hexagon Purus och Thunderful Group.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Novo Nordisk, Vestas Wind Systems och Hexagon Ab Class B.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal minskade 0,44 procent i december - största innehaven inför 2021 var Apple, Atlas Copco och Volvo  

  SPP Generation 80-tal minskade 0,44 procent i december - största innehaven inför 2021 var Apple, Atlas Copco och Volvo

  Fonden SPP Generation 80-tal minskade 0,44 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,30 procent. Under året har fonden avkastat 3,95 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,50 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade vid slutet av december 20,4 procent av tillgångarna allokerade till industrisektorn. Fokus låg även på finans- och tekniksektorn där exponeringen låg på 17,7 respektive 16,4 procent.

  Den geografiska fördelningen var till stor del fokuserad på Nordamerika där exponeringen låg på 42,5 procent. Fonden hade även betydande allokering till Sverige och Västeuropa med 27,3 respektive 14,8 procent.

  Vid december månads slut hade fonden 93,9 procent av tillgångarna allokerade till aktier. De största innehaven inför 2021 var Apple, Atlas Copco och Volvo.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal minskade 0,44 procent i december men avslutade året upp 3,89 procent  

  SPP Generation 70-tal minskade 0,44 procent i december men avslutade året upp 3,89 procent

  Fonden SPP Generation 70-tal minskade 0,44 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,30 procent. Under 2020 har fonden avkastat 3,89 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,50 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade vid slutet av december 20,1 procent av tillgångarna allokerade till industrisektorn. Fokus låg även på finans- och tekniksektorn där exponeringen låg på 17,6 respektive 16,7 procent.

  Den geografiska fördelningen var till stor del fokuserad på Nordamerika där exponeringen låg på 42,8 procent.

  Inför 2021 hade fonden 93,9 procent av tillgångarna allokerade mot aktier. De största innehaven var Apple, Atlas Copco och Volvo.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal minskade 0,40 procent i december - största aktieinnehaven inför 2021 var Apple, Atlas Copco och Ericsson  

  SPP Generation 60-tal minskade 0,40 procent i december - största aktieinnehaven inför 2021 var Apple, Atlas Copco och Ericsson

  Fonden SPP Generation 60-tal minskade 0,40 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,28 procent. Under 2020 har fonden avkastat 3,89 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,34 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Efter en period med minskade restriktioner, normalisering och delvis kontroll över smittspridningen av covid-19 har nu fler länder återigen infört mer omfattande restriktioner som kommer att påverka den ekonomiska aktiviteten negativt framöver. Antalet smittade ökar nu framför allt i enskilda europeiska länder som Frankrike, Spanien och Storbritannien och de har infört åtgärder som kommer att drabba tjänstesektorn. Även om detta till viss del var att vänta på grund av de reducerade restriktionerna, samtidigt som de nya nedstängningarna knappast kommer att bli lika omfattande som i mars/april, så förstärks dock inbromsningen för makroutvecklingen efter en tid med stark återhämtning. Den nya regeringen i USA förväntas kunna enas om ett nytt ekonomiskt stödpaket relativt omgående", kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Inför 2021 var fonden överviktad aktier där exponeringen låg på 82,0 procent. De största aktieinnehaven var Apple, Atlas Copco och Ericsson.

  19,9 procent av tillgångarna var allokerade till industrisektorn. Även finans och tekniksektorn utgjorde en stor del med 17,5 respektive 16,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal minskade 0,20 procent i december men avslutade året upp 2,54 procent  

  SPP Generation 50-tal minskade 0,20 procent i december men avslutade året upp 2,54 procent

  Fonden SPP Generation 50-tal minskade 0,20 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,15 procent. Under 2020 har fonden avkastat 2,54 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fondens överavkastning under 2020 bestod av ungefär lika stora bidrag från allokeringseffekten samt valet av enskilda aktier. Allokeringsmässigt så tjänade vi på att fonden hade en dubbelt så stor aktieövervikt i slutet av mars 2020 som i början av månaden och vi köpte aktier på de lägre nivåerna i mars. Samtliga investeringar i SPPs generationsfonder är fossilfria och i linje med SPPs hållbarhetsprinciper, vilket bidrog positivt för de indexnära aktiefonderna som vi investerar i. Även aktiv svensk ränteförvaltning bidrog återigen positivt", kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Inför 2021 är fonden överviktade aktier där exponeringen låg på 33,8 procent. Den geografiska fördelningen var främst inriktad på Nordamerika och Sverige där 42,2 respektive 25,9 av fondens tillgångar var allokerade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa ökade 0,27 procent i december  

  SPP Aktiefond Europa ökade 0,27 procent i december

  Fonden SPP Aktiefond Europa steg 0,27 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Det råder optimism på aktiemarknaderna tack vare att vaccineringen mot covid-19 har kommit igång. Utrullningstakten för vaccinationerna kan komma att påverka marknadsutsikterna positivt om det går snabbare än förväntat och negativt om det går långsammare", kommenterar förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

  Fonden hade vid slutet av december 17,3 procent av tillgångarna allokerade till finanssektorn. Fokus låg även på sjukvård- och industrisektorn där exponeringen låg på 15,9 respektive 14,8 procent.

  Den geografiska fördelningen var till stor del fokuserad på Västeuropa där exponeringen låg på 91,6 procent.

  De största innehaven inför 2021 var Nestle, Roche och Unilever.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Grön Obligationsfond ökade 0,07 procent i december  

  SPP Grön Obligationsfond ökade 0,07 procent i december

  Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,07 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som sjönk 0,03 procent. Under 2020 har fonden avkastat 1,79 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu ca 0,97 år kortare än sitt benchmarkindex. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag. Fondens andel som saknar officiell rating är 3,10%. Fondens andel av gröna obligationer är 93,7%", kommenterar förvaltaren Helena Lindahl angående fondens positionering.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,39 procent i december  

  SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,39 procent i december

  Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,39 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Året avslutades bra både absolut och relativt benchmark efter indexbytet i slutet på maj. Efter den starka utvecklingen i november började första halvan av december på samma sätt… spreadarna fortsätter tryckas ihop och nyemissionerna kommer på allt tightare nivåer. Efter mitten av månaden gick dock ångan ur marknaden, aktiviteten gick ner, marknaden tog en paus och fokus låg på annat. Början på januari har dock varit relativt stark och framförallt BBB/A kurvorna fortsätter flacka. Single A-namn generellt börjar dock komma ned på nivåer där det finns begränsat utrymme att tighta härifrån medan BBB-ratade fastighetsbolag fortfarande har potential att spreada ihop en aning. Fondens utveckling sista halvåret kan därför fortsätta ett tag, men bör gå in i en lugnare fas framöver", kommenterar förvaltaren Andreas Hälldahl.

  De största innehaven inför 2021 var räntor i DNB Bank, Nordea Bank och Castellum. Majoriteten av tillgångarna var allokerade till långa räntor där vikten låg på 80,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan minskade 0,06 procent i december  

  SPP Aktiefond Japan minskade 0,06 procent i december

  Fonden SPP Aktiefond Japan minskade 0,06 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta fortsatte att stiga med 4 procent under december till en ny historisk rekordnivå. Under helåret 2020 blev uppgången över 13 procent trots nedgången om hela 33 procent under bara några veckor i mars. USA och teknikaktier ledde utvecklingen medan energisektorn tappade mest innan centralbanksstimulanser och ekonomisk återhämtning ledde till en historiens snabbaste uppgångar för aktier efter en ekonomisk recession", kommenterar förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

  Fonden hade vid slutet av december 20,2 procent av tillgångarna allokerade till industrisektorn. Fokus låg även på teknik- och konsumentsegmenten där exponeringen låg på 16,7 respektive 15,9 procent.

  De största innehaven inför 2021 var Toyota Motor, Sony och Softbank.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA minskade 0,26 procent i december - största innehaven inför 2021 Apple, Microsoft och Amazon  

  SPP Aktiefond USA minskade 0,26 procent i december - största innehaven inför 2021 Apple, Microsoft och Amazon

  Fonden SPP Aktiefond USA minskade 0,26 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Det råder optimism på aktiemarknaderna tack vare att vaccineringen mot covid-19 har kommit igång. Utrullningstakten för vaccinationerna kan komma att påverka marknadsutsikterna positivt om det går snabbare än förväntat och negativt om det går långsammare", kommenterar förvaltaren Andreas Poole.

  Fonden hade vid slutet av december 26,2 procent av tillgångarna allokerade till tekniksektorn. Fokus låg även på sjukvård- och finanssegmenten där exponeringen låg på 14,0 respektive 13,4 procent.

  Den geografiska fördelningen näst intill enbart fokuserad på Nordamerika där exponeringen låg på 98,2 procent.

  De största innehaven inför 2021 var Apple, Microsoft och Amazon.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige ökade -0,15 procent i december - största innehav Ericsson, Volvo och Atlas Copco  

  SPP Aktiefond Sverige ökade -0,15 procent i december - största innehav Ericsson, Volvo och Atlas Copco

  Fonden SPP Aktiefond Sverige sjönk -0,15 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade vid slutet av december 37,8 procent av tillgångarna allokerade till industrisektorn. Fokus låg även på finans- och tekniksektorn där exponeringen låg på 19,4 respektive 7,8 procent.

  Den geografiska fördelningen var till stor del fokuserad på Sverige där exponeringen låg på 93,2 procent.

  De största innehaven inför 2021 var Ericsson, Volvo och Atlas Copco.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Global Multifaktor ökade 0,53 procent i december  

  SPP Global Multifaktor ökade 0,53 procent i december

  Fonden SPP Global Multifaktor steg 0,53 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden hade vid slutet av december 23,2 procent av tillgångarna allokerade till tekniksektorn. Även till sjukvård- och konsumentsektor var en stor andel av kapitalet exponerat med 14,0 respektive 13,1 procent.

  Den geografiska fördelningen var till stor del fokuserad på Nordamerika där exponeringen låg på 65,3 procent.

  De största innehaven inför 2021 var Swisscom, Check Point Software Technologies och Micron Technology.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP GodFond Sverige och Världen, ökade 0,21 procent i december  

  SPP GodFond Sverige och Världen, ökade 0,21 procent i december

  Fonden SPP Fonder steg 0,21 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,62 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Det råder optimism på aktiemarknaderna tack vare att vaccineringen mot covid-19 har kommit igång. Utrullningstakten för vaccinationerna kan komma att påverka marknadsutsikterna positivt om det går snabbare än förväntat och negativt om det går långsammare", kommenterar förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

  Största innehav inför 2021 var Ericsson, Volvo och Investor. Den geografiska fördelningen var fokuserad på Sverige där 45 procent av tillgångarna var investerade. Även Nordamerika och Västeuropa utgjorde stora delar med 25,4 respektive 12,1 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Funds: Fokus på digitalisering och avregleringar kan bädda för gynnsamt investeringsklimat i Japan  

  Jupiter Funds: Fokus på digitalisering och avregleringar kan bädda för gynnsamt investeringsklimat i Japan

  Fonden Jupiter Japan Select steg 4,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Under 2020 har fonden avkastat 15,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  IPO marknaden i Japan var väldigt aktiv under december månad med 27 nya noteringar, den högsta nivån sedan december 2014. Under december deltog fonden i IPOs för bolagen Roland, Plaid, Wealthnavi och Yappli.

  Under det fjärde kvartalet har teknologirelaterade innehav gått starkt där Jeol och Tokyo Electron utmärkte sig. Även Sony utvecklades väl under perioden och noterade sin högsta aktiekurs på 20 år.

  Förvaltarna Dan Carter och Mitesh Patel menar att det krävs avregleringar och mer fokus på digitalisering i Japan och att myndigheterna är av samma mening. Det kommer inte att bli enkelt men om reformen skulle lyckas kan effekterna för Japan och dess investerare komma att bli massiva. Fonden är väl positionerad att gynnas av reformen med sina innehav i bland annat Tokyo Electron och Jeol.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global tar under 2020 in Schneider Electric och Vestas i portföljen  

  Didner & Gerge Global tar under 2020 in Schneider Electric och Vestas i portföljen

  Fonden Didner & Gerge Global minskade 0,2 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Under 2020 har fonden avkastat 2,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bidrog negativt till avkastningen under månaden gjorde innehavet i SolarWinds som till följd av en hackerattack föll kraftigt. Förvaltarna för Didner & Gerge Global valde att minska positionen i bolaget. Även bolaget Salesforce som under perioden lade ett bud på Slack missgynnade avkastningen i december.

  Aktieinnehavet i WSP Global bidrog till positiv avkastning då bolaget lade ett bud på Golder som förväntas komplettera WSPs utbud och bidra till både kostnads- och intäktssynergier.

  "Vi har under året nyinvesterat i två bolag, Schneider Electric och Vestas. Dessa två spurtade väl och tog sig in på topp 5 listan över årets bästa bidragsgivare i absoluta termer. Tillsammans med övriga bolag inom klustret miljö­ och energiteknik och framförallt tvåan på totallistan, Brookfield Renewable, bidrog samtliga till positiv avkastning under 2020. Klustret som helhet blev näst bästa bidragsgivare under året", kommenterar förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson.

  De tre största innehaven i fonden inför 2021 var Fairfax Financial Holdings, WSP Global och NEXON.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap avslutade året starkt - Embracer största innehavet  

  Didner & Gerge Small and Microcap avslutade året starkt - Embracer största innehavet

  Fonden Didner & Gerge Small and Microcap steg 8,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,3 procent. Under 2020 har fonden avkastat 35,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De innehav som bidrog mest till den goda avkastningen i december var VNV Global, ATOSS Software och Carasent. På den negativa sidan återfanns Ansell, THOR Industries och Paradox Interactive.

  Inför 2021 var det största innehavet i portföljen Embracer med en portföljvikt på 4,2 procent. Även Sumo Group och ATOSS Software ställer sig förvaltarna Carl Granath och Henrik Sandell där allokeringen ligger på 4,0 respektive 3,8 procent.

  Den främsta geografiska exponeringen var vid december månads slut mot Sverige, Storbritannien och Italien.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Global Environment C-förvaltare tror på återhämtning av BNP-tillväxt under 2021  

  BNP Paribas Global Environment C-förvaltare tror på återhämtning av BNP-tillväxt under 2021

  Fonden BNP Paribas Global Environment C steg 2,42 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,91 procent. Under 2020 har fonden avkastat 15,52 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,33 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bidragande innehav till den positiva avkastningen under månaden inkluderar bland annat Aptiv, Trimble och Delta Electronics. Trimble som är marknadsledare inom GPS datainsamling avslutade året starkt efter att ha redovisat oväntat bra resultat. Även Delta Electronics som tillverkar automationsutrustning steg efter att ha redovisat starka siffror.

  Negativa bidragsgivare under december månad var Kingspan Group, SAP, Interek Group, Equinix och Pennon Group. SAP föll efter att ha reviderat sina prognoserna för perioden 2020 till 2025 och efter att ha lidit större inverkan från COVID än marknaden förväntade sig.

  Fondens förvaltare förväntar sig att BNP-tillväxten och intäktstillväxten kommer att återhämta sig starkt under 2021 när ekonomier på nytt öppnar upp. Förvaltarna pekar på uppdämd efterfrågan i sektorer som drabbats hårt av pandemin som en bidragande faktor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • BNP Paribas Smart Food tar in Beyond Meat i portföljen  

  BNP Paribas Smart Food tar in Beyond Meat i portföljen

  Fonden BNP Paribas Smart Food steg 2,52 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,30 procent. Under 2020 har fonden avkastat 4,71 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,65 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bidragsgivare till fondens positiva avkastning under december inkluderade Darling Ingredients, Lenzing, Valmont, Agco Corp och Trimble. Lenzing, som är marknadsledare inom cellulosafiber såsom viskos och tencel, steg till följd av en bra kvartalsrapport och upprevideringar från analytiker. Agco Corp, som är en marknadsledare inom jordbruksmaskiner, steg mot bakgrund av förbättrat sentiment bland jordbrukare drivet av en ökning i priser på grödor.

  I den negativa vågskålen återfanns bland andra Joyoung, Puregold Price Club och Yukiguni Maitake. Joyoung som är en sojamjölk producent, föll efter marginalpress till följd av ökad konkurrens och mindre attraktiv produktmix.

  Under perioden valde fondens förvaltare att initiera en position i Beyond Meat efter att aktien har utvecklats svagt. Fonden sålde hela sitt innehav i Kubota Corp i syfte att konsolidera exponeringen mot jordbruksmaskinssektorn.

  Förvaltarna pekar på att osäkerheten kring pandemin är stor men tror att segment såsom matingredienser kommer att fortsatt vara motståndskraftigt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • BNP Paribas Aqua ser potentiella möjligheter inom vattenrening - fonden steg 3,76 procent i december  

  BNP Paribas Aqua ser potentiella möjligheter inom vattenrening - fonden steg 3,76 procent i december

  Fonden BNP Paribas Aqua steg 3,76 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,91 procent. Under 2020 har fonden avkastat 10,16 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,33 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fem aktieinnehav som bidrog till fondens positiva utveckling under december var Rexnord Corp, Trimble, Valmont Industries, Itron och Arcadis. Det sistnämnda bolaget steg till följd av en stark rapport i det tredje kvartalet. Valmont Industries utvecklades väl delvis på grund av ett stort bevattningsprojekt i Egypten samt högre försäljningstal inom solprojekt.

  Negativt under perioden bidrog Novozymes, Pennon, Coway, Severn Trent och China Everbright Environment. Coway som är verksamma i Sydkorea föll mot bakgrund av ökad pandemioro inom regionen.

  På medium till lång sikt ser förvaltarna potentiella möjligheter inom vattenkvalité. Fonden är i dagsläget redan exponerad mot bolag som renar vatten från kemikalier men tror att fler investeringsmöjligheter kan komma att ges.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Asia REIT Plus överavkastade index i december - fastighetsexponeringen mot Filippinerna var gynnsam  

  UB Asia REIT Plus överavkastade index i december - fastighetsexponeringen mot Filippinerna var gynnsam

  Fonden UB Asia REIT Plus A steg 1,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,3 procent. Under 2020 minskade fonden 17,4 procent och var därmed sämre än index som minskade 16,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastighetsbolagen i Filippinerna utvecklades starkast under månaden, medan boalgen i Hong Kong, Thailand och Malaysia föll. På segmentnivå var fastighetsexponeringarna mot kontor och retail bland de bäst presterande.

  Fonden har ökat sin fastighetsvikt mot Malaysia.

  Vid årets slut hade fonden en direktavkastning på 4,3 procent och det tre största innehaven var CapitaLand, Ascendas India Trust och Ascendas Real Estate Investment Trust.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Nordamerika REIT har skiftat fastighetsexponeringen mot bostadssektorn  

  UB Nordamerika REIT har skiftat fastighetsexponeringen mot bostadssektorn

  Fonden UB Nordamerika REIT A steg 0,8 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Under 2020 minskade fonden 20,1 procent, vilket var sämre än index som minskade 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven inom hotell och resebranschen utvecklades bäst under månaden, medan de kontorsexponerade fastighetsinnehaven föll efter att ha utvecklats starkt i november.

  Geografiskt presterade fastighetsbolagen i Mexiko bäst medan de i Kanada var svagare.

  Fonden har skiftat en del av sin allokering från fastighetsexponering inom hälsosektorn till bostadssektorn.

  Förvaltarna anser att fastighetssektorn fortsatt är attraktivt värderad i relation till investment grade obligationer inför 2021.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav STAG Industrial, CyrusOne och Simon Property Group I.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD ökade 6,45 procent i december  

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD ökade 6,45 procent i december

  Fonden AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD steg 6,45 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,62 procent. Under 2020 har fonden avkastat 3,51 procent och är därmed sämre än index som har ökat 16,48 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inför 2021 hade fonden 456 innehav och en kassa om 1,43 procent. Aktierna med störst allokering var First Solar, Agco Corp och Snap-on Inc.

  De sektorer som fonden hade störst exponering mot var IT- och industrisektorn. Geografiskt fokus var mot Nordamerika där fonden hade 61,47 procent av tillgångarna allokerade.

  Sedan starten av fonden har den årliga avkastningen varit 6,97 procent och sharpekvoten har uppgått till 0,36.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income F EUR ökade 1,76 procent i december  

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR ökade 1,76 procent i december

  Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 1,76 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 0,80 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid decembers slut var fonden mest exponerad mot IT- och Industrisektorn. Allokeringen var 19,39 respektive 18,82 procent.

  Det främsta geografiska fokuset låg på Europa och Nordamerika med en allokering på 14,28 respektive 11,71 procent.

  Inför 2021 hade fonden 186 innehav där de största bolagsexponeringarna var Johnson & Johnson, Nestle och Pyrsmian.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech A EUR steg i december - tyngd mot informationsteknologi  

  AXA WF Framlington Robotech A EUR steg i december - tyngd mot informationsteknologi

  Fonden AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 3,34 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,61 procent. Under 2020 har fonden avkastat 32,04 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven vid månadens slut var Keyence Corp, Qualcomm, Intuitive Surgical, Teradyne och Amazon.

  På sektornivå är fonden tungt allokerad mot informationsteknologi där vikten ligger på 51,58 procent. Även industri- och hälsosektorn väger tungt med 18,20 respektive 17,19 procent.

  Geografiskt fokus ligger på USA där exponeringen ligger på 63,21 procent. Även Japan och Tyskland är stora marknader där 15,37 respektive 8,23 procent av fondens tillgångar är investerade. Den mest underviktade marknaden gentemot jämförelseindex är Kina.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge US Small and Microcap steg 1,7 procent i december  

  Didner & Gerge US Small and Microcap steg 1,7 procent i december

  Fonden Didner & Gerge US Small and Microcap steg 1,7 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Under 2020 har fonden minskat 1,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Främsta positiva bidragsgivare under december månad var Johnson Outdoors, Palomar och Construction Partners. Johnson Outdoors utvecklades väl mot bakgrund av en stark kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar. Förvaltarna Jessica Frank och Linn Hansson pekar på att bolaget lyckats behålla sin ledande marknadsposition genom produktinnovation, hög produktkvalitet och god marknadsföring.

  Bidrog negativt till avkastningen under perioden gjorde Kinsale och Colliers.

  "Specialförsäkringsbolaget Kinsale hade en svag kursutveckling under december månad. Bolaget har dock utvecklats bra under året och är en av fondens bästa bidragsgivare under 2020. Kinsale erbjuder sak­ och olycksfallsförsäkring främst till mindre kunder. Egenutvecklad databas gör det möjligt för bolaget att ständigt förbättra sina processer, vilket har lett till både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet", kommenterar förvaltarna angående bolaget.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark utveckling för Implantica och Sinch bidrog till positiv avkastning i det fjärde kvartalet för Skandia Sverige Hållbar  

  Stark utveckling för Implantica och Sinch bidrog till positiv avkastning i det fjärde kvartalet för Skandia Sverige Hållbar

  Fonden Skandia Sverige Hållbar steg 7,60 procent i det fjärde kvartalet, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Starkt bidragande till den positiva avkastningen under det fjärde kvartalet var Implantica.

  "Implantica är ett medicinteknikbolag där RefluxStop kan bli deras första produkt till marknaden för behandling av sura uppstötningar. I början av november lämnade bolaget in en pre-submission till FDA för RefluxStop och några dagar senare presenterades treårsresultaten för RefluxStop. Studiens resultat var enligt VD anmärkningsvärda då ingen av studiens 47 patienter behövde dagligen äta protonpumpshämmare, vilket alla gjorde före operationen", kommenterar förvaltarna för fonden.

  Även aktieinnehavet i Sinch gynnade fondens avkastning. Detta mot bakgrund av en stark kvartalsrapport där omsättning och EBITDA-resultat var omkring 10 respektive 15 procent bättre än väntat. Till följd av den starka rapporten uppreviderade en del analytiker sina riktkurser vilket eldade på uppgången för aktiekursen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enad Global 7, Implantica och Sinch bidrog till positiv avkastning för Skandia Småbolag Sverige  

  Enad Global 7, Implantica och Sinch bidrog till positiv avkastning för Skandia Småbolag Sverige

  Fonden Skandia Småbolag Sverige steg 8,21 procent i det fjärde kvartalet, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bidrog till den positiva avkastningen under kvartalet gjorde Enad Global 7 som steg till följd av insiderköp samt ett flertal förvärv.

  "För dataspelsbolaget Enad Global 7 var det ett händelserikt kvartal som startades med insiderköp av både VD och styrelseledamot. Kvartalet fortsatte med 2 emissioner där den första tillförde 429 miljoner SEK där en del användes för att förvärva det kanadensiska bolaget Piranha Games Inc. Detta följdes sedan upp av förvärvet Daybreak Game Company i USA för 300 miljoner USD och en emission på 1,7 miljarder SEK. Daybreak har bland annat gjort spel på tredjeparts-IP såsom DC, Lord of the Rings och Dungeons & Dragons. Enad Global 7s aktie steg 87,1 procent under kvartalet och med 545,5 procent för året 2020", kommenterar förvaltaren angående bolaget.

  Även innehaven i Sinch och Implantica gynnade fonden. Implantica noterades på First North i september där fonden var en cornerstone-investerare och aktien avslutade året upp 141,7 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR avslutade 2020 upp 17,7 procent - steg 2,9 procent i december  

  Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR avslutade 2020 upp 17,7 procent - steg 2,9 procent i december

  Fonden Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR steg 2,9 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,3 procent. Under året har fonden avkastat 17,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 12,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid månadens slut hade fonden störst exponering mot informationsteknologi, sällanköpsvaror och finans där den förstnämnda utmärker sig med en allokering på 30,9 procent.

  Fokus låg på större bolag där 79,4 procent av tillgångarna var allokerade till bolag med ett börsvärde som överstiger 10 miljarder euro.

  Största relativa bidragsgivare till fondens positiva avkastning under december månad var SK Hynix, Kweichow Moutai och Innovent Biologics. Missgynnande fondens avkastning gjorde innehaven i Samsung Electronics, Franco Nevada och Alibaba Group.

  Största innehaven relativt index var inför 2021 var Hangzhou HIK-V Dig Tech, Kweichow Moutai och HDFC Bank.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg fonders Chris Iggo tror på Storbritanniens aktiemarknad inför 2021  

  AXA Rosenberg fonders Chris Iggo tror på Storbritanniens aktiemarknad inför 2021

  AXA Rosenberg fonders Chris Iggo skriver i fondbolagets Iggo's Insights att mot bakgrund av attraktiva värderingsmultiplar utgör Storbritannien en intressant marknad 2021. Strategen ställer sig dock tveksam till finanssektorn och pekar på att Brexit utgör en stor risk för sektorn.

  Iggo tror istället på ett uppsving för industri- och hälsosektorn då cykliska verksamheter bör gynnas av ett uppsving i konjunkturen närmsta tiden.

  Vidare menar Iggo att investeringsklimatet är svårnavigerat då aktiemarknaderna generellt sett gick starkt under 2020 och väldigt få bolag framstår som billiga. Trots detta så tror förvaltaren att räntorna globalt inte kommer stiga alltför mycket vilket bäddar för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

  Italien har dykt upp som en risk för europeiska investerare igen då Matteo Renzi har tagit bort två av sina ministrar från koalitionsregeringen. Iggo nämner att Mario Draghi har diskuterats som en potentiell lösning på problemet, om han hade blivit tillsatt tror Iggo att riskerna kommer att anses mildare.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • UB European REIT har adderat exponering mot självförvaring och kontorsfastigheter i Nederländerna  

  UB European REIT har adderat exponering mot självförvaring och kontorsfastigheter i Nederländerna

  Fonden UB European REIT steg 2,1 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,6 procent. Under 2020 minskade fonden med 13,4 procent, vilket var sämre än index som minskade 10,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven inom retail och kontor presterade starkt och steg över 3 procent under månaden, medan industriinnehaven var oförändrade. Geografiskt sågs de största uppgångarna inom REITs i Tyskland och Storbritannien.

  Fonden har minskat sin position i norska Entra till följd av att svenska fastighetsbolag försökt flertalet gånger köpa upp bolaget. Istället adderades nya positioner i fastighetsbolag i Nederländerna med fokus mot kontor.

  Även fastighetsexponeringen mot självförvaring ökades under månaden.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav Aroundtown, Alstria Office och LEG Immobilien.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB EM Frontier Real Assets bedömer att realtillgångar är väl positionerade under 2021  

  UB EM Frontier Real Assets bedömer att realtillgångar är väl positionerade under 2021

  Fonden UB EM Frontier Real Assets steg 4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,8 procent. Under 2020 minskade fonden 17,6 procent, vilket var sämre än index som ökade 8,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden utvecklades innehaven i Latinamerika och EMEA-länderna väl, medan innehaven i Asien presterade sämre.

  Fonden har minskade vikten i vissa asiatiska fastighetsbolag till följd av att de utvecklats starkt under 2020, samtidigt har vikten mot transport- och infrastruktursegmentet ökats.

  Fondens förvaltare bedömer att realtillgångar är väl positionerade för att gynnas av fortsatt låga realräntor kommande år. Samtidigt anses även värderingarna på fondens bolag inte vara särskilt krävande.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav Fibra Uno Administracion, Federal Grid Co Unified Energy System och Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Global REIT har minskat i Entra efter uppköpsförsöken från svenska fastighetsbolag  

  UB Global REIT har minskat i Entra efter uppköpsförsöken från svenska fastighetsbolag

  Fonden UB Global REIT A steg 0,7 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Under 2020 minskade fonden 17,8 procent, vilket var sämre än index som minskade 16,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade de europeiska marknaderna bäst, delvis till följd av försvagningen i den amerikanska dollarn. Inom fastighetssektorn var exponering mot sjukvård, retail och kontorsfastigheter det som utvecklades starkast.

  Fonden minskade sin position i norska Entra, efter flera uppköpsförsök från svenska fastighetsbolag. Vidare gjordes ökningar i nederländska fastighetsbolag med fokus på kontor.

  Vid årets utgång var fondens tre största innehav amerikanska Highwoods Properties, Cousins Properties och CyrusOne. Alla med portföljvikter om 2,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allfunds planerar notering på Amsterdam-börsen - media  

  Allfunds planerar notering på Amsterdam-börsen - media

  Allfunds som erbjuder finansiella tjänster till fondbolag planerar att notera sina aktier på Euronext Amsterdam till en värdering som väntas ligga mellan 6 och 7 miljarder kronor. Det rapporterar Reuters med hänvisning till spanska tidningen Expansion.

  Bolaget riktar sig till fondbolag och agerar som en distributör av fonder. Företaget ägs i dagsläget av Hellman & Friedman, BNP Paribas, Credit Suisse och Singapores statliga fond.

  Allfunds valde att inte kommentera uppgiften men enligt anonyma källor väntas noteringen ske under det andra kvartalet.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #ipo   #mutualfunds   #stocks  

 • UB EM Infra ser positiva utsikter för tillväxtmarknader - fonden steg 2,5 procent i december  

  UB EM Infra ser positiva utsikter för tillväxtmarknader - fonden steg 2,5 procent i december

  Fonden UB EM Infra A steg 2,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,8 procent. Under 2020 föll fonden 18,7 procent, vilket var sämre än index som ökade 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Totalt steg 28 av fondens innehav i december medan 14 stycken utvecklades negativt. Det främst presterande innehavet var Ultrapar Participacoes, som steg 16,2 procent. Även Zhejiang Expressway och Cemig SA utvecklades starkt.

  Under månaden avyttrade fonden innehav inom elektricitets-utilites i Hong Kong.

  Fondens förvaltare kommenterar att 2020 avslutades med positiva utsikter för tillväxtmarknader, framförallt i Kina som visat robusta tillväxtsiffror de senaste månaderna. Förvaltarna ser att tillväxtmarknaderna kommer öka sitt momentum och att värderingen på aktier inom infrastruktur på marknaden är lågt värderade jämfört med sitt historiska snitt.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav ENN Energy Holdings, SATS och Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kronförstärkning bidrog till negativ avkastning i december för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv  

  Kronförstärkning bidrog till negativ avkastning i december för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

  Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv minskade 2,7 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,2 procent. Under 2020 har fonden minskat 6,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens aktieexponering har varit defensiv i december och legat mellan 20 och 30 procent. Fonden gynnas i dagsläget av svagare krona, fallande amerikanska räntor, starkare yen, stigande guldpris och en gynnsam utveckling för statsobligationer i tillväxtmarknader.

  "Saxxum Aktiv sjönk 2,7 procent under månaden. Cirka fyra femtedelar av nedgången kan härledas till kronförstärkningen. I kronor räknat bidrog alla innehaven förutom guld negativt till avkastningen. Det totala bidraget från aktier var -0,4 procentenheter justerat för aktiehedgar via derivat", kommenterar förvaltaren Peder Du Rietz.

  Vid periodens slut låg tillgångsfördelningen på 41,9 procent i aktier, 34,9 procent i obligationer, 8,5 procent i råvaror och resterande 14,8 procent i övrigt.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europas förvaltare positiva inför 2021 - gjorde inga större förändringar i december  

  Aktie-Ansvar Europas förvaltare positiva inför 2021 - gjorde inga större förändringar i december

  Fonden Aktie-Ansvar Europa steg 0,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Under 2020 har fonden minskat 11,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under december månad gjorde fonden inte gjort några större förändringar i sina innehav. Främsta bidragsgivare var positioner i konjunkturkänsliga bolag inom industrisektorn. Specifika bolag som bidragit med positiv avkastning inkluderar BE Semiconductor, Corticeira Amorim och Croda International. I den negativa vågskålen återfanns bolag såsom ING Groep, Sanofi och AstraZeneca.

  "Nu står vi inför en återhämtning som liknar en vanlig konjunkturuppgång. Dessutom har vi nu finanspolitiken i ryggen vilket i princip inte skett sedan EU bildades. Internationella placerare är också underviktade Europa vilket kan stödja börserna. Europa har många stora industriföretag som kommer att gynnas just i den här delen av konjunkturcykeln. Det bådar gott inför 2021", kommenterar förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

  Fondens största innehav vid årets slut var Solvay S.A, BE Semiconductor, ING Group, ASML Hold och Bellway PLC.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Atlant Fonder skeptiska till värderingarna på aktiemarknaden men tror att börsnedgången ligger en bit bort  

  Atlant Fonder skeptiska till värderingarna på aktiemarknaden men tror att börsnedgången ligger en bit bort

  Förvaltarna för Atlant Fonder höjer ett varningens finger angående värderingarna på aktiemarknaden inför 2021.

  "Inför 2021 ligger i korten förväntningar om en global ekonomisk återhämtning i kombination med ultra låga räntor under flera år framöver. Och med tanke på hur värderingarna sprungit iväg vill det till att dessa förväntningar infrias. Vår grunduppfattning är att marknaden värderar aktier generellt, och tillväxtaktier speciellt, alldeles för högt utifrån riskbilden. I vår värld är det solklart att marknaden håller på att bygga enorma bubblor både avseende aktier och obligationer", kommenterar förvaltarna.

  Med detta sagt pekar dock förvaltarna på att uppgången troligtvis inte är över än på ett tag. Huvudscenariot att förhålla sig till är enligt deras mening att ytterligare uppgångar om 50-100 procent väntas innan vändningen kommer. Mot bakgrund av detta har fonderna positiva positioner men med vaksamhet för en vändning under 2021.

  År 2020 var som helhet ett bra år för Atlant Fonder då flera av fonderna överträffande sina avkastningsmål. Fonderna Atlant Multi Strategy och Atlant Oppurtunity var två av dessa. Atlant Stability som prioriterar säkerhet främst nådde inte upp till sitt avkastningsmål 2020 men förvaltarna anser att avkastningen ligger inom ramarna för fondens placeringsfilosofi.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Aktie-Ansvar Sveriges förvaltare positiv till stora bolag under 2021  

  Aktie-Ansvar Sveriges förvaltare positiv till stora bolag under 2021

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige minskade 1,2 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Under 2020 har fonden avkastat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bästa bidragsgivare under perioden var Stora Enso, Intervacc och Sandvik. Under perioden har fondens största inköp varit i Atlas Copco, SKF och Autoliv. I december månad valde förvaltaren Lars-Erik Lundgren att minska fondens innehav i Hexagon, Scandi Standard och Nordnet.

  Fonden som har sitt största fokus på stora bolag har under december lidit av att det främst är mindre bolags aktiekurser som gått starkt.

  "Det är framförallt bland de mindre bolagen som kurserna stuckit. Många större bolag har inte följt med lika bra men i en konjunkturuppgång kan rollerna bli omvända då tillväxten kan bli högre för de större bolagen. Vi är försiktigt optimistiska inför 2021 där vi tror, och hoppas, att världen återgår till det normala", kommenterar förvaltaren.

  De bolag som fonden hade mest exponering mot vid slutet av 2020 var Ericsson, Nordea, Investor, Volvo och Stora Enso.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltare för fonden Tellus Globala Investmentbolag tror på Maersk, Morgan Stanley, Iberdrola och Samsung  

  Förvaltare för fonden Tellus Globala Investmentbolag tror på Maersk, Morgan Stanley, Iberdrola och Samsung

  Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 1,4 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,3 procent. Under 2020 har fonden avkastat 17,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under december månad initierade fonden ett innehav i danska bolaget Maersk AS som rapporterar höga fraktrater, något som förvaltarna tror komma gynna bolaget framöver. Fonden ökade även sitt innehav i Morgan Stanley, då de mot bakgrund av stigande räntor bör gynnas.

  Under perioden valde förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius även att öka innehaven i Iberdrola och Samsung Electronics.

  Inför 2021 hade fonden störst exponering mot USA där 57,5 procent av tillgångarna var allokerade.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Förvaltare för Tellus Midas positiva till Haldex, Lindab och Industrivärden  

  Förvaltare för Tellus Midas positiva till Haldex, Lindab och Industrivärden

  Fonden Tellus Midas steg 3,2 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Under 2020 har fonden avkastat 34,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under december har förvaltarna för fonden valt att öka innehavet i Haldex som de tror kommer att gynnas av en stark efterfrågan på tunga fordon. Även positionerna i Lindab och Industrivärden ökades under månaden.

  Innehaven i Braincool och Scandion fortsattes att minskas. Förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius valde även att sälja hela innehavet i Bayn Europe.

  Inför 2021 var fondens största aktiepositioner Fortinet, Apple, Kinnevik, Investor och Mastercard.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #construction   #industrials   #mutualfunds  

 • Odin Small Cap tar in Swedencare i portföljen  

  Odin Small Cap tar in Swedencare i portföljen

  Fonden Odin Small Cap steg 9,78 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,07 procent. Under 2020 har fonden avkastat 43,75 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,47 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den största förändringen i fonden under månaden var att förvaltarna valde att köpa in Swedencare.

  "Swedencare säljer exklusiva djurvårdsprodukter, vilket är en marknad med strukturell tillväxt, drivet av att husdjur i ökande grad ses som familjemedlemmar. Detta är en ny typ av exponering som vi tycker kompletterar portföljen väl, och kombinerat med att bolaget nu har fått ordentlig fart på sin förvärvsverksamhet tror vi detta kan bli en god investering över de kommande åren", kommenterar förvaltarna för fonden.

  Under december månad hade fonden relativt starka inflöden, likviderna kommer främst att användas för att öka nuvarande innehav. De tre största innehaven inför 2021 var Sdiptech, Bredband 2 och Lime Technologies.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra backade i december - infrastrukturbolagen värderas nära sina långsiktiga medelvärden  

  UB Infra backade i december - infrastrukturbolagen värderas nära sina långsiktiga medelvärden

  Fonden UB Infra A minskade 1,3 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,8 procent. Under 2020 föll fonden 7,1 procent, vilket var sämre än index som ökade 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Totalt steg 24 av fondens innehav i december, medan 48 stycken genererade negativ avkastning. De främst presterande innehaven var Verbund och Flughafen Wien som steg 16,8 respektive 11,3 procent.

  Värderingarna på infrastrukturbolag anses nu vara nära sina långsiktiga medelvärden, medan värderingarna på aktier generellt har stigit kraftigt. USAs nyvalda president Joe Biden väntas driva en stimulerande agenda för ekonomin under 2021, men samtidigt tar vaccineringen mot covid-19 längre tid än väntat, vilket kan sänka den förväntade avkastningen, skriver förvaltarna.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav Verbund, NextEra Energy och Iberdrola.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Didner & Gerge Aktiefond gjort rejält förändringar under året - fonden steg 1,4 procent i december  

  Didner & Gerge Aktiefond gjort rejält förändringar under året - fonden steg 1,4 procent i december

  Fonden Didner & Gerge Aktiefond steg 1,4 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Främsta bidragsgivare till fondens goda utveckling under 2020 var Indutrade, Embracer, Hexagon och Husqvarna. De aktieinnehav som påverkade avkastningen mest negativt var Securitas, Hexpol och Handelsbanken.

  "Det har gått ett drygt år sedan vi tillsammans tog över förvaltningen av fonden. Vi har gjort en grundlig analys av bolag i och utanför portföljen, vilket har inneburit en hög aktivitetsnivå gällande bolagsinteraktioner och analysarbete. Det har varit ett händelserikt och intensivt år. Arbetet har resulterat i 15 nya innehav och 5 innehav som lämnat portföljen. Av de nya har vi störst positioner i Hexagon, H&M, Thule, Ericsson och Bravida", kommenterar förvaltarna Carl Bertilsson och Simon Peterson.

  Inför 2021 har fonden positionerat sig i aktier med attraktiva värderingar i förhållande till förvaltarnas analys, där fokus ligger på långsiktig vinsttillväxt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarna för Didner & Gerge Småbolag ökar i Cargotec och Konecranes - positiva inför den kommande fusionen  

  Förvaltarna för Didner & Gerge Småbolag ökar i Cargotec och Konecranes - positiva inför den kommande fusionen

  Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 7,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Under 2020 har fonden avkastat 22,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 23,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehav som bidrog till den positiva avkastningen under december inkluderar Recipharm, Bufab och Embracer. Recipharm steg mot bakgrund av att EQT tillsammans med ordförande och vd lade ett bud på bolaget. Bufab avslutade månaden +20 procent. Förvaltarna för Didner & Gerge Småbolag är dock fortsatt positiva till bolaget och pekar på att det handlas till rabatt gentemot förvärvintensiva bolag såsom Addtech och Indutrade.

  "Aktieägarna i både Konecranes och Cargotec röstade för att godkänna fusionen mellan de två bolagen, vilket innebär att det nu återstår en konkurrensprövning. Som aktieägare i båda dessa bolag framstår affären som logisk och följaktligen röstade vi för den vid båda stämmorna. Ett motargument som framförts är att det skapas en än mer konglomeratliknande struktur efter fusionen, men vi ser en lösning till detta i en avknoppning av Cargotecs fina HIAB­-verksamhet. Vi ökade innehavet i både Cargotec och Konecranes i december. Det finns flera intressanta långsiktiga möjligheter som inte fångas i den nuvarande värderingen, bland dem en strukturellt stark position inom hamnautomation samt en tillväxtdrivare i elektrifiering av lyftutrustning", kommenterar förvaltarna Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • MicroVision och Vuzix bidrog till att Augmented Reality Fund steg 9,4 procent i december  

  MicroVision och Vuzix bidrog till att Augmented Reality Fund steg 9,4 procent i december

  Fonden Augmented Reality Fund A steg 9,4 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Under 2020 har fonden avkastat 48,7 procent, vilket är bättre än index som har ökat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Magnus Nicklasson sammanfattar 2020 som en volatil resa där börserna initialt föll dramatiskt för att sedan avsluta året urstarkt.

  De största bidragsgivarna i december var MicroVision och Vuzix som båda steg med över 100 procent, även Immersion som steg 31,5 procent bidrog positivt.

  "Dessa är alla spännande bolag inom AR, med stor potential men som inte är lönsamma idag. Risken är således högre samtidigt som möjligheten till avkastning är stor. Genom att med en del av fonden exponera oss mot denna typen av bolag uppnår vi en bra balans mellan risk och möjlighet till avkastning", kommenterar Nicklasson.

  Vid årets slut var fondens tre största innehav II-VI Incorporated, Lumentum och Vuzix.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • eSports Fund avslutade året starkt - adderat Thunderful och Asatek  

  eSports Fund avslutade året starkt - adderat Thunderful och Asatek

  Fonden eSports Fund steg 4,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Under 2020 har fonden avkastat 4,4 procent, är bättre än jämförelseindexets avkastning på 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden startades den 16 oktober och förvaltaren Stefan Westin är nöjd med avkastningen som levererats sedan dess, med tanke på vaccinnyheterna och den efterföljande sektorrotationen.

  "Nyheten om vaccinet startade något som kan benämnas som en sektorrotation. Det är inte på något sätt märkligt att enorma orealiserade vinster i gamingaktier realiserades för att söka sig till andra lukrativa investeringar. Det ligger nog i investerarens natur att ständigt söka efter, för tillfället, bättre placeringar", uppger Westin.

  Trots sektorrotationen hade fondens största innehav MTG en stark månad med en uppgång på 15 procent.

  Fonden har adderat Thunderful, som under månaden noterades, till portföljen. Thunderful utvecklar och förlägger spel för PC, mobil och konsoler, samt är distributör till Nintendos produkter i Norden.

  Ett annat nytt innehav är Asatek, som tillverkar kylsystem för gamingdatorer samt är en sponsor genom Asatek eSports Academy.

  Under 2021 förväntar sig Westin en fortsatt stark utveckling inom gaming och eSport, spelbranschen anses inte vara särskilt konjunkturkänslig och tillväxten kommer från ett ständigt ökande intresse.

  Fondens största innehav vid årets slut var MTG, Take-Two Interactive och Electronic Arts.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #consumergoods   #esport   #gaming   #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity avkastade 1,4 procent under 2020 - ser goda förutsättningar för Private Equity  

  OPM Listed Private Equity avkastade 1,4 procent under 2020 - ser goda förutsättningar för Private Equity

  Fonden OPM Listed Private Equity steg 2,7 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 1,4 procent vilket är bättre än jämförelseindexet som minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  2020 var ett av fondens bästa år relativt liknande fonder och jämförelseindex. Avkastningen stod sig även starkt mot aktieindex på de större marknaderna, förutom USA, som alla slutade året på minus i svenska kronor.

  Månadens främsta bidragsgivare var nyligen adderade InterActiveCorp, Chrysalis Investments, och Jafco.

  För helåret levererade Softbank, som steg 58,6 procent, högst avkastning. Även Brookfield Renewable och HBM Healthcare levererade stark avkastning.

  Nya investeringar i fonden under året har gjorts i Wendel, Syncona, InterActiveCorp och Chrysalis Investments.

  Framöver ser fonden positivt på förutsättningarna för Private Equity att fortsatt leverera värdeutveckling. När marknadsläget normaliseras väntas förhoppningsvis de stora rabatterna för aktiekurserna mot underliggande att minska.

  Fondens tre största aktieinnehav vid årets slut var Blackstone, KKR och Apollo.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Uppgångar i Beijer Ref, Lifco och Lagercrantz - Cliens Mixfond ökade 1,1 procent i december  

  Uppgångar i Beijer Ref, Lifco och Lagercrantz - Cliens Mixfond ökade 1,1 procent i december

  Fonden Cliens Mixfond B steg 1,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Under 2020 har fonden avkastat 6,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Wilhelm Högström och Carl Sundblad.

  Fondens största positiva bidragsgivare till avkastningen blev i december Beijer Ref, Lifco och Lagercrantz. Utvecklingen drogs dock ned av SEB, AstraZeneca och Ericsson.

  Under månaden köpte fonden räntebärande värdepapper utgivna av SEB, Nordea och Stadshypotek. Förvaltarna uppger också att man sålde delar av innehaven i bland annat Vitec och Lagercrantz. Detta efter en stark utveckling i respektive aktie. Aktievikten låg vid månadsskiftet på ca 52,5.

  "Detta mycket märkliga år slutade trots allt väl för aktiemarknadens del, även om vi inte är nöjda med vår relativa avkastning för helåret. Det har dock varit ett svårt år att hamna rätt i allokeringen då rörelserna på marknaden varit exceptionellt stora åt båda hållen och med facit i hand var vi länge alltför försiktiga i vår allokering", skriver Högström och Sundblad.

  Fondens bästa innehav blev för helåret Vitec, Kinnevik och Lagercrantz.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus ökade 3,3 procent i december - sålt långvariga innehavet i Sandvik  

  Cliens Sverige Fokus ökade 3,3 procent i december - sålt långvariga innehavet i Sandvik

  Fonden Cliens Sverige Fokus steg 3,3 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Under 2020 har fonden avkastat 22,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Brodin.

  "Fonden är tydligt aktivt förvaltad och innehavsförändringarna har varit fler under året än historiskt på grund av att Corona-pandemin skapade ändrade marknadsförutsättningar för de flesta bolagen på Stockholmsbörsen. De innehavsförändringar fonden gjort under året har tydligt bidragit till årets överavkastning", skriver förvaltaren.

  Fondens största positiva bidrag kom under året från innehaven i BHG Group, Hexagon, Kinnevik och SCA. Sedan BHGs debut i portföljen i februari 2020 har aktien avkastat 155 procent. Enligt förvaltaren är utvecklingen ett resultat av stark organisk tillväxt samt långt bättre marginaler och lönsamhet än marknadens förväntningar.

  Årets sämsta innehav utgjordes av Essity, Elekta, Sandvik och Scandi Standard. Under året såldes positionerna i Elekta, Nordea och Sandvik. Angående Sandvik menar förvaltaren att bolaget har strategiska utmaningar framför sig som han bedömer kommer hålla tillbaka värderingsmultiplarna i framtiden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige ökade 5,0 procent i december - Förvaltaren lyfter vaccineringen som nyckelfråga inför 2021  

  Cliens Sverige ökade 5,0 procent i december - Förvaltaren lyfter vaccineringen som nyckelfråga inför 2021

  Fonden Cliens Sverige steg 5,0 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Under 2020 har fonden avkastat 23,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Roger Hedberg.

  Angående avkastningen under året uppger Hedberg att denna fördelades över många innehav. Av de 15 största bidragen stod samtliga dessa för 4 procent eller mer av portföljens totalavkastning under året.

  Årets bästa bidragsgivare blev under 2020 Lime, BHG Group, samt ett av fondens två icke svenska innehav, danska storbolaget Vestas. De sämsta innehaven blev Fabege, Balder och Castellum och under året avyttrades både Castellum och Fabege.

  Inför 2021 lyfter förvaltaren två centrala faktorer för ekonomisk tillväxt.

  "Vi bedömer är att de två mest avgörande faktorerna för hur den ekonomiska tillväxten under 2021 kommer att utvecklas blir hur effektiv vaccineringen mot covid-19 visar sig vara, samt huruvida politiker och centralbanker lyckas fortsatta leverera de fiskala och penningpolitiska stimulanser som utlovats. En misslyckad vaccinering skulle vara klart negativ för den ekonomiska tillväxten 2021", skriver förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds