Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • JPM Emerging Markets Small Cap steg 6,1 procent i januari, ser fortsatt uppgångspotential  

  JPM Emerging Markets Small Cap steg 6,1 procent i januari, ser fortsatt uppgångspotential

  JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD ökade 6,1 procent under januari, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det blev en stark inledning för aktier på utvecklingsmarknaderna där small cap utvecklades relativt något sämre jämfört med bredare index. Det kan jämföras med den avslutande månaden på förra året då small cap-bolagen fortsatte att gå bättre än sina motsvarigheter inom large cap.

  I den positiva vågskålen under januari återfanns aktieval i Taiwan och Mexiko medan aktieval i Rumänien och Brasilien, samt en undervikt på den indonesiska marknaden återfanns i den negativa vågskålen.

  Förvaltarna bedömer att det finns mer att ge på EM-marknaderna trots den starka inledningen på året. Det bedöms finnas potential för mer positiva nyheter främst gällande Kina men även andra marknader. Den senaste försvagningen av den amerikanska dollarn har också gett en relativ styrka till utvecklingsländer.

  På aktienivå gav vitryska EPAM System störst bidrag till avkastningen utan några företagsspecifika nyheter. Uppgången kom dock efter en korrektion i december likt övriga it-sektorn och lyftes också av Luxoft bud på DXC, enligt förvaltarna.

  Bland negativa bidrag återfanns majoriteten på den indiska marknaden, även om Indien överlag bidrog positivt till avskastningen. Detta inför det indiska valet. Shiriram Transport drabbades hårdast på grund av en lägre lånetillväxt.

  Den rumänska banken Transilvania som förra månaden lyftes fram på grund av en av regeringen föreslagen bankskatt återkom i januarirapporten. Om bankskatten genomförs bedömer förvaltarna att den kommer att få en betydande negativ inverkan. Pressen på aktien bestod under månaden och förvaltarna nämner att det råder osäkerhet hur mycket av detta som är inprisat i kursen.

  Fonden har minskat sin position i Arezzo och Lojas Renner under månaden på grund av att värderingen stigit.

  Försäljningen finansierade en ökad position i Moscow Exchange.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Realräntefond steg 0,2 procent under 2018 - positionering för minskade ränteskillnader bidrog positivt  

  Swedbank Robur Realräntefond steg 0,2 procent under 2018 - positionering för minskade ränteskillnader bidrog positivt

  Swedbank Realräntefond ökade 0,2 procent under 2018 och underpresterade därmed mot jämförelseindex som steg 0,4 procent under perioden.

  Fondens position för minskade ränteskillnader mellan korta- och långa reala statsobligationer bidrog positivt: räntan för realränteobligationer med kort löptid blev högre under året men lägre för obligationer med lång löptid. Vid årets utgång var skillnaderna mindre vilket gör att fonden positionerats mer neutralt inför 2019.

  Under 2018 hade fonden innehav i nominella bostadsobligationer och undervikt i reala statsobligationer. Detta gynnade fondens avkastning då förräntningstakten var högre för nominella bostadsobligationer och ränteskillnaden mellan de två tillgångsslagen vid årets slut var ungefär samma som vid årets början.

  Vid två tillfällen under året ägde fonden tyska reala obligationer då förvaltaren ansåg att den tyska så kallade jämviktsinflationen, alltså skillnaden mellan den nominella och reala räntan var attraktivt prissatt jämfört med Sverige på samma löptid.

  Denna positionering var gynnsam vid det första tillfället medan det andra tillfället vid årets slut ännu inte hade genererat något positivt bidrag till avkastningen, men behölls som position i fonden.

  Under året noterades rekordstora ränteskillnader för 10-åriga statsobligationer mellan USA och Tyskland. Detta efter ökade skillnaderna i styrräntor mellan Fed och ECB.

  Den svenska Riksbanken genomförde den första höjningen på sju år och styrräntan höjdes till –0,25 procent av en oenig direktion.

  Den svenska inflationen närmade sig varaktigt inflationsmålet, främst beroende på stigande energipriser medan det underliggande inflationstrycket fortfarande var lägre.

  Trots en stark arbetsmarknad steg svenska löner endast måttligt under året och gav inte heller någon impuls till stigande priser. I spåren av den varma sommaren förväntas högre priser på livsmedel hjälpa Riksbanken mot målet under inledningen av 2019.

  ECB:s minskning av obligationsköpen under året var en av anledningarna till en svagare utveckling för företagsobligationer där ränteskillnaden mot statsobligationer ökade kraftigt.

  Samtidigt fortsatte företagen under året att ge ut stora volymer i kreditmarknaden, vilket ökat risken för en fortsatt ökande ränteskillnad mot statsobligationer, tillägger förvaltaren.

  En svag börsutveckling under hösten ökade oron i marknaden för kreditobligationer ytterligare. För att dämpa oron diskuterar ECB nya lån till europeiska banker som kan komma att minska effekterna av det avslutade programmet för obligationsköp. Den svenska kreditmarknaden påverkades först mot slutet av året av den internationella oron, men inför inledningen av 2019 ser situationen inte gynnsam ut för kreditmarknaden, bedömer förvaltaren.  Taggar:

 • Swedbank Robur Technology steg 4,9 procent under 2018, Microsoft och Mastercard utvecklades bäst  

  Swedbank Robur Technology steg 4,9 procent under 2018, Microsoft och Mastercard utvecklades bäst

  Swedbank Robur Technology hade draghjälp av positionerna i Microsoft och Mastercard under helåret 2018. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Innehav som tappade mest var halvledarbolaget Marvell och det koreanska internetföretaget Naver. I förhållande till jämförelseindex gav Mastercard och Wirecard de största positiva bidragen medan halvledarbolagen Ams och Renesas bidrog mest negativt.

  Sammantaget steg Swedbank Robur Technology 4,9 procent i värde under 2018 och nådde inte upp till utvecklingen för jämförelseindex som ökade 5,3 procent.

  Snabbväxande teknikbolag hade en bättre utveckling i början av året än mogna bolag med låg tillväxt. Förvaltaren nämner specifikt SaaS-bolag, alltså software as a service.

  Börsutvecklingen på tillväxtmarknaderna, där många teknikbolag finns, var dock svag sedan början av året och mot hösten tilltog oron kring de handelspolitiska förvecklingarna mellan USA och Kina.

  Störst portföljvikt vid årets slut var Microsoft, Visa, Google och Mastercard.  Taggar:

 • Swedbank Robur Råvarufond sjönk med 15,6 procent under 2018, bolagsval i energisektorn tyngde  

  Swedbank Robur Råvarufond sjönk med 15,6 procent under 2018, bolagsval i energisektorn tyngde

  Swedbank Robur Råvarufond utvecklades i linje med jämförelseindex under de tre första kvartalet men avslutade året med en negativ avkastning både i absoluta tal och relativt jämförelseindex. Främst var det bolagsval inom energisektorn som tyngde. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Swedbank Robur Råvarufond tappade 15,6 procent under 2018, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som minskade 8,1 procent.

  Fondens inriktning inom energisektorn på stora integrerade oljebolag och skifferoljeproducenter i USA var ogynnsam mot slutet av året.

  Främst var det bolagen inom skifferolja och tillväxtbolag med hög skuldsättning som drabbades hårt av höstens snabba prisnedgång på råolja, beskriver förvaltarna.

  Innehaven som hade sämst utveckling var Premier Oil, International Petroleum Corp och Parsley Energy. Positioner som ökade mest i värde var Exxon, BP och Shell. Innehavet i International Petroleum Corp avyttrades under kvartalet. Orsaken är att bolaget gjorde ett större förvärv inom oljesand och därigenom inte passar i fondens inriktning.

  Även metalldelen av fonden avslutade året svagt, tyngd av oro för ett omfattande handelskrig. Detta ledde till negativa prognoser för den framtida konsumtionen av basmetaller och därmed prisfall på basmetallerna.

  Av den senaste kvartalsrapporten framgår även att oron väntas fortsätta under 2019.

  Flera av fondens mer nischade innehav drog ned avkastningen. De sämst avkastande var SSAB, Lucara Diamond och First Quantum Minerals. I den positiva vågskålen återfanns Freeport-McMoran, ArcelorMittal och Steel Dynamics.

  Fonden portfölj innehöll 36 bolag vid årets slut.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari, utvecklingen i handelskriget kommer ha kortsiktigt stor betydelse  

  SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari, utvecklingen i handelskriget kommer ha kortsiktigt stor betydelse

  SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i likhet med globala aktier kom den kraftiga uppgången efter den betydande korrigeringen i december. Nivåmässigt är svenska aktier tillbaka på nivåerna från oktober/november i fjol.

  Inför framtiden bedömer man att den svenska marknaden följer den globala utvecklingen enligt sitt normala mönster. Den aggregerade globala makrodatan fortsätter att falla.

  "Även konsensusprognoserna för 2019 års BNP-tillväxt fortsätter att justeras ned. Framförallt har de senaste två månadernas nedjusteringar i USA bidragit negativt tillsammans med den negativa trenden i euroområdet och Japan som har pågått ett tag", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  På kort sikt bedömer man att utvecklingen i handelskriget kommer att ha stor betydelse.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Nordea med portföljvikterna 6,2, 5,5 respektive 5,4 procent.

  Industri stod för 30,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 24,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, Electrolux positiv bidragsgivare  

  Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, Electrolux positiv bidragsgivare

  Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På plussidan utmärkte sig ett flertal innehav.

  "Electrolux har fortsatt sin starka kursutveckling drivet av fortsatta förhoppningar om kommande prishöjningar och sjunkande råvarupriser. Efter månadens sista handelsdag meddelade bolaget att de förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter", berättar fondens förvaltningsteam.

  En annan ljuspunkt var PowerCell som annonserade under januari att bolaget fått en order på två av deras bränslecellssystem från en global tillverkare av byggmaskiner.

  Vestas Wind Systems hade en stark utveckling under perioden. Under slutet av månaden presenterade bolaget en ny generation av vindturbinsteknologi med bland annat kapacitet som är mer anpassad till olika vindomständigheter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige steg 6,6 procent i januari, Vestas positiv bidragsgivare efter teknologirelaterad nyhet  

  Skandia Sverige steg 6,6 procent i januari, Vestas positiv bidragsgivare efter teknologirelaterad nyhet

  Skandia Sverige steg 6,6 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  THQ som är ett innehav i fonden hade en stark utveckling under perioden.

  "En drivare var att bolaget Epic som har världens populäraste spel Fortnite lanserar en konkurrerande plattform till Steam med ett betydligt mer förmånligt erbjudande för spelutvecklare. Förväntningar på THQ:s stora lansering i februari av Metro Exodux har också bidragit", berättar fondens förvaltningsteam.

  Andra ljuspunkter var Electrolux och Vestas.

  Den förstnämndas aktiekurs drevs av fortsatta förhoppningar om kommande prishöjningar och sjunkande råvarupriser.

  I Vestas fall presenterade man under slutet av månaden en ny generation av vindturbinsteknologi med bland annat kapacitet som är mer anpassad till olika vindrelaterade omständigheter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Offensiv ökade 8,7 procent i januari, ser positivt på planerade möten mellan Kina och Nordkorea  

  Skandia Smart Offensiv ökade 8,7 procent i januari, ser positivt på planerade möten mellan Kina och Nordkorea

  Skandia Smart Offensiv ökade 8,7 procent i januari, vilket var 0,4 procentenheter sämre än jämförelseindexutvecklingen under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att vad gäller avkastningen så var det i absoluta tal en stark månad. Kronförsvagningen gav ytterligare draghjälp till aktiemarknadsuppgången. För den relativa avkastningen blev däremot den defensiva profilen kostsam. Undervikten i aktier gav upphov till ett negativt avkastningsbidrag.

  De skriver även i en marknadskommentar att det finns planer på möten med både Kina och Nordkorea, vilket man lägger i den positiva vågskålen. Däremot drar sig USA ur nedrustningsavtalet med Ryssland, vilket anses vara ett steg bakåt i termer av politisk stabilitet.

  På hemmaplan har svenskar fått en regering efter en överenskommelse som i finanspolitiska termer får bedömas som expansiv, berättar man vidare.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad steg 4,6 procent i januari, defensiv profil tyngde relativavkastningen  

  Skandia Smart Balanserad steg 4,6 procent i januari, defensiv profil tyngde relativavkastningen

  Skandia Smart Balanserad steg 4,6 procent i januari, vilket var 0,9 procent sämre än utvecklingen för fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i EU fortsatte förhandlingarna om Brexit och i USA öppnades statsapparaten temporärt, efter att ha varit nedstängd i veckor.

  "Det finns planer på möten med både Kina och Nordkorea, vilket läggs i den positiva vågskålen. Däremot drar sig USA ur nedrustningsavtalet med Ryssland, vilket är ett steg bakåt i termer av politisk stabilitet", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Börsen gick starkt under perioden. Kronförsvagningen gav ytterligare draghjälp till uppgången på aktiemarknaden och de fallande långräntorna gav obligationsportföljen medvind.

  För den relativa avkastningen blev den defensiva profilen hos fonden kostsam. Undervikt i aktier och långa obligationer gav negativa avkastningsbidrag.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mycket stark rapport från Paradox - Swedbank Robur-förvaltare  

  Mycket stark rapport från Paradox - Swedbank Robur-förvaltare

  Det var en mycket stark rapport från Paradox, enligt Johan Söderström som förvaltar Swedbank Robur Ny Teknik.

  "Försäljningen växer med 51 procent i fjärde kvartalet jämfört med året innan och vinsten ännu snabbare. I en period där de största spelutvecklarna haft det kämpigt i konkurrensen visar Paradox att det går bra för en medelstor svensk spelutvecklare att hävda sig med rätt strategi och exekvering", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Fondförvaltaren berättade i slutet av förra året att ändrade Steam-regler kring intäktsfördelningen kommer påverka spelbolaget Paradox positivt, i likhet med Paradox-vd:n Ebba Ljungerud.

  Paradox var ett av de största innehaven i fonden vid årsskiftet, som då utgjorde 4,4 procent av portföljen.

  Aktien stiger strax över 7 procent på rapporten och är därmed upp drygt 30 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Vinnarfonderna på Paradox rapportrusning, mycket stark rapport enligt Swedbank Robur-förvaltare  

  Vinnarfonderna på Paradox rapportrusning, mycket stark rapport enligt Swedbank Robur-förvaltare

  Gamingbolaget Paradox stiger strax över 7 procent på börsen efter morgonens kvartalsrapport, vilket medför att aktien är upp nästan 30 procent i år.

  Omsättningen för Paradox i det fjärde kvartalet uppgick till 336,9 miljoner kronor (222,4), en ökning med 51 procent mot föregående år. Intäkterna för fjärde kvartalet är framförallt hänförliga till speltitlarna Cities: Skylines, Stellaris, Crusader Kings II, Europa Universalis IV och Hearts of Iron IV.

  Rörelseresultatet blev 146,8 miljoner kronor (86,7), med en rörelsemarginal på 43,6 procent (39,0).

  En fond som gynnas av den positiva rapportreaktionen är Didner & Gerge Small & Microcap, enligt analystjänsten Morningstar.

  Det var fondens största innehav vid utgången av januari med en portföljvikt om 6,2 procent.

  Efter Didner & Gerge Small & Microcap i ägarlistan, sorterat efter portföljvikt bland aktivt förvaltade aktiefonder tillgängliga för svenska småsparare, kommer Swedbank Robur Ny Teknik. Innehavet stod för 4,4 procent av portföljen vid årsskiftet. Positionen motsvarade en bit över 4 procent av marknadsvärdet.

  Enligt fondens förvaltare Johan Söderström var det en mycket stark rapport från spelbolaget.

  "Försäljningen växer med 51 procent i fjärde kvartalet jämfört med året innan och vinsten ännu snabbare. I en period där de största spelutvecklarna haft det kämpigt i konkurrensen visar Paradox att det går bra för en medelstor svensk spelutvecklare att hävda sig med rätt strategi och exekvering", uppger Söderström i en kommentar för Finwire.

  Fondförvaltaren berättade i slutet av förra året att ändrade Steam-regler kring intäktsfördelningen kommer påverka spelbolaget Paradox positivt, i likhet med Paradox-vd:n Ebba Ljungerud.

  Paradox är även ett mindre innehav hos Swedbank Robur-fonderna Småbolagsfond Norden samt Småbolagsfond Sverige. Paradox utgjorde 2,4 respektive 2,3 procent av dessa fonders portföljer vid inledningen av det nya året.

  En annan storbank som har exponering mot spelbolaget är Handelsbanken genom sin Sverigefond, där innehavet hade en portföljvikt om 3,1 procent vid det senaste månadsskiftet.

  Därefter i ägarlistan är det skralare med exponering bland fonder.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 11,3 procent i januari, ökat i flera innehav  

  SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 11,3 procent i januari, ökat i flera innehav

  SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 11,3 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 12,1 procent. Förvaltarteamet har gjort flera portföljförändringar. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi minskade ett antal innehav som vi ansåg hade stigit för mycket, eller vars fundamenta talade emot ytterligare uppgångspotential. Hit hörde Alrosas och Surguts preferensaktier. Däremot kompletterade vi investeringarna i Magnit, Qiwi, Global Ports och Sistema", berättar fondens förvaltningsteam.

  Fonden inledde året defensivt, vilket drog ned resultatet något med tanke på en stark månad för risktillgångar.

  Det bästa bidraget i januari var det aktiva innehavet i Sistema. Positiv inverkan hade även undervikten i NLMK och X5.

  På minussidan märktes HSBK, MTS och Moex.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sberbank, Gazprom och Lukoil med portföljvikterna 10,5, 9,7 respektive 8,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 6,5 procent i januari, ökade i Hemfosa, Nyfosa och Loomis  

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 6,5 procent i januari, ökade i Hemfosa, Nyfosa och Loomis

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg 6,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 8,3 procent. Förvaltarteamet gjorde ett antal portföljförändringar under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen utvecklades starkt i december med en uppgång på 8,1 procent.

  Sektorerna med bäst utveckling bland de svenska småbolagen under perioden var material, IT och fastigheter. De svagaste sektorerna var kraftförsörjning, kommunikation och energi.

  För fondens del var de största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling innehaven i Dometic Group, Lagercrantz Group och Wihlborgs. Innehaven som utvecklades svagt var Beijer Ref, Sweco och ÅF.

  De största aktieköpen under perioden gjordes i Hemfosa, Nyfosa och Loomis. De största aktieförsäljningarna gjordes istället i Hufvudstaden, Balder och Thule.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ahlsell, Nibe och Beijer Ref med portföljvikterna 5,3, 4,8 respektive 4,6 procent.  Taggar:

 • SEB Östeuropa ex. Ryssland steg 6,4 procent i januari, gick bättre än index  

  SEB Östeuropa ex. Ryssland steg 6,4 procent i januari, gick bättre än index

  SEB Östeuropa ex. Ryssland C EUR - Lux steg 6,4 procent i januari, vilket var bättre än jämförelseindexet som ökade 5,4 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari var en bra månad då fonden levererade positiv absolutavkastning men även gick relativt sett bättre. Aktieval inom finans, material och konsumentsektorer var en positiv bidragsgivare till relativavkastningen under månaden.

  Bland specifika bolagsnamn på plussidan återfinns Banca Transilvania (undervikt) samt Vakifbank och Yapi Kredi Bankasi.

  På minussidan märktes en undervikt mot polska spelutvecklaren CD Projekt Red som gick starkt på börsen, ihop med Nova Ljubljanska Banka och BRD.

  Från förvaltarhåll har man gjort flera förändringar.

  Förvaltarteamet har minskat innehaven i turkiska banker och konglomerat, samt ett antal bolag inom sällanköpssektorn. Istället har man ökat i Moneta och PKO BP.

  De största innehaven per utgången av månaden var Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Bank Pekao och Nova Ljubljanska Banka med portföljvikterna 8,6, 7,4 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Asset Selection tappade 3 procent i januari, negativt bidrag från aktier och valutor  

  SEB Asset Selection tappade 3 procent i januari, negativt bidrag från aktier och valutor

  SEB Asset Selection C H-SEK tappade 3 procent i januari, efter förluster från aktier och valutor. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i princip alla aktiemarknader i världen noterade uppgångar den senaste månaden. Den genomsnittliga aktiemarknaden steg med 6,6 procent.

  Bland de bästa marknaderna hörde amerikanska Russell, amerikanska Nasdaq, och Hong Kongs Hang Seng Index. Räntemarknaderna levererade också positiv avkastning.

  Fonden noterade ett positivt bidrag från ränteportföljen. Det räckte dock inte för att kompensera för förlusterna från aktier och valutor. Ett breakeven-resultat noterades för råvaror.

  Vid utgången av månaden hade portföljen en volatilitetsprognos om 9,9 procent, med störst riskbidrag från räntor. Diversifieringseffekter reducerade den prognostiserade volatiliteten med 2,9 procentenheter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Corporate Bond steg 1,4 procent i januari, förväntar sig ökning av volatilitet senare i år  

  SEB Corporate Bond steg 1,4 procent i januari, förväntar sig ökning av volatilitet senare i år

  SEB Corporate Bond SEK C steg 1,4 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Förvaltarteamet förväntar sig en ökning i volatilitet senare under året. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi har för närvarande en positiv syn på krediter som ett resultat av centralbankernas duvaktiga agerande, vilket är stödjande för risktillgångar. Vidare anser vi att krediter är relativt attraktivt värderade", berättar fondens förvaltningsteam och fortsätter:

  "På lite längre sikt är vi dock något försiktiga då bolagsfundamenta, inklusive obeståndsfrekvensen, är på väg att försämras i linje med svagare makroekonomisk data. Vi förväntar oss en ökning i volatilitet och potentiellt vidgade kreditspreadar senare under året".

  Efter ett turbulent slut på 2018 återhämtade sig risktillgångar och även statsobligationer under januari.

  Fondens duration är något kortare än jämförelseindexet. Vidare är räntedifferensen över statsobligationsräntorna lägre än den för fondens jämförelseindex.

  Andelen likvida medel är högre än vanligt och uppgick till cirka 11 procent av fondens totala värde vid utgången av januari månad.

  De största innehaven per utgången av månaden var en tysk statsobligation, följt av två amerikanska statsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Bioteknikfond C steg 12,9 procent i januari, övervikt i Celgene bidrog positivt efter BMS-bud  

  SEB Bioteknikfond C steg 12,9 procent i januari, övervikt i Celgene bidrog positivt efter BMS-bud

  SEB Bioteknikfond C steg 12,9 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bioteknikmarknaden hade en starkt positiv utveckling under perioden, mot bakgrund av en bredare marknadsåterhämtning.

  För fondens del bidrog övervikten i Celgene positivt efter att Bristol-Myers Squibb lagt ett bud på bolaget.

  Undervikten jämfört med index i Illumina bidrog också klart positivt då bolagets aktie utvecklades svagt under månaden.

  På minussidan märktes en underviktposition i Loxo Oncology som fick ett bud på sig från Eli Lilly, varpå aktien steg. Även undervikten i Seattle Genetics påverkade negativt då bolagets aktie utvecklades starkt under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Celgene, Biogen och Gilead Sciences med portföljvikterna 8,9, 8,9 respektive 8,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 10,9 procent med flera portföljförändringar i januari  

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 10,9 procent med flera portföljförändringar i januari

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 10,9 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 13,8 procent. Fondens förvaltningsteam har gjort ett antal förändringar. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaderna steg i januari och att de därmed repade sig från decembersvackan.

  "Förklaringen var bland annat vapenvilan i handelskriget mellan USA och Kina som väntas vara åtminstone till den 1 mars. En annan bidragande faktor var mer duvaktiga signaler från US Federal Reserve i fråga om räntepolitiken under 2019", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Den relativt svagare utvecklingen för fonden var en följd av aktievalet, främst inom finansiella tjänster, hälsovård samt råvaror och förädling.

  På plussidan märktes Woodward som levererade en stark kvartalsrapport med oväntat goda siffror för samtliga affärsområden.

  Istället tyngdes fonden av innehavet i Alleghany, verksamma inom egendoms- och olycksfallsförsäkringar. Detta då investerarna förutsåg en slätstruken prisutveckling i januari och sökte sig till områden med högre risk och bättre avkastningsmöjligheter.

  Förvaltarteamet har varit aktiva under månaden och gjort ett antal förändringar.

  De har minskat innehaven i sencykliska företag som Snap-On, Wabco och Wabtec efter en bra utveckling, medan hela innehavet i Superior Energy har avyttrats.

  Behållningen investerade man i företag med upplevt större uppgångsmöjligheter, som Smith, Kirby och Aptar Group.

  De största innehaven per utgången av månaden var Woodward, Alleghany och Reinsurance Group of America med portföljvikterna 2,9, 2,8 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Hållbarhetsfond Global steg 10,4 procent i januari, övervikt i sällanköpssektorn bidrog positivt  

  SEB Hållbarhetsfond Global steg 10,4 procent i januari, övervikt i sällanköpssektorn bidrog positivt

  SEB Hållbarhetsfond Global steg 10,4 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Federal Reserve som väntat lämnade styrräntan oförändrad men var i sitt pressmeddelande mer duvaktiga än tidigare. Dollarn tappade något, räntekurvan brantade och marknadsförväntningarna skiftade mot oförändrad amerikansk styrränta under 2019, berättar fondens förvaltningsteam.

  I Europa inkom statistik som var åt de svagare hållet. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin sjönk och balanserar nu på gränsen till vad som indikerar recession.

  Fonden utvecklades väl under månaden och överträffade också sitt jämförelseindex.

  "Sektorallokeringen bidrog positivt vilket framförallt förklarades av att övervikten i sällanköpssektorn föll väl ut då sektorn utvecklades bättre än marknaden, samt att fondens undervikt mot den defensiva dagligvarusektorn också gick bra då den sektorn utvecklades svagare än marknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Energisektorn utvecklades däremot starkare än marknaden generellt vilket påverkade relativavkastningen negativt på grund av fondens fossilfria inriktning.

  De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Pfizer och Intel med portföljvikter om 2,9 procent vardera.  Taggar:

 • SEB Världenfond steg 7 procent i januari, positivt avkastningsbidrag från övervikt i råvaror  

  SEB Världenfond steg 7 procent i januari, positivt avkastningsbidrag från övervikt i råvaror

  SEB Världenfond steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknader världen över utvecklades positivt under januari medan obligationsräntor globalt sjönk.

  Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte med begränsad framgång. I Europa kvarstår brexitoron då ingen överenskommelse kring ett utträdesavtal är på plats. Vidare var europeisk statistik under månaden fortsatt åt det svagare hållet.

  På sektornivå kom de största positiva bidragen för fonden från en övervikt i råvaror och en undervikt i allmännyttiga bolag. Däremot påverkade en undervikt i sällanköpsvaror utvecklingen negativt.

  På bolagsnivå kom det största positiva bidraget till fondens relativa utveckling från en övervikt i brittiska hustillverkaren Persimmon, samt en övervikt i Seagate Technology.

  På minussidan märktes istället övervikten i Macy´s som hade en tuff månad på börsen.

  Ränteportföljen utvecklades i linje med jämförelseindexet.  Taggar:

 • Skandia Småbolag Sverige steg 7,4 procent i januari, THQ Nordic utmärkte sig på plussidan  

  Skandia Småbolag Sverige steg 7,4 procent i januari, THQ Nordic utmärkte sig på plussidan

  Skandia Småbolag Sverige steg 7,4 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 8,3 procent. Fondens innehav i THQ Nordic utmärkte sig på plussidan. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att makrostatistiken som presenterades under månaden visar fortsatt expansion både i USA och i eurozonen.

  Vad gäller fondens innehav fanns det ett antal ljuspunkter.

  "THQ hade en stark utveckling under januari månad. En drivare var att bolaget Epic som har världens populäraste spel Fortnite lanserar en konkurrerande plattform till Steam med ett betydligt mer förmånligt erbjudande för spelutvecklare. Förväntningar på THQ:s stora lansering i februari av Metro Exodux har också bidragit", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Hela fastighetssektorn gick starkare än börsen och även avknoppade Nyfosa steg över 14 procent under januari. Hemfosa lanserade nya mål i slutet av månaden innefattande bland annat en tillväxt i fastighetsportföljen från drygt 35 miljarder till 50 miljarder i fastighetsvärde inom 5 år.

  Wihlborgs Fastigheter gick starkt som hela sektorn och slutade månaden med 15 procent. Ett antal nya hyresavtal i Hyllie och centrala Malmö samt en fortsatt stor efterfrågan på kontor i regionen bidrog, berättar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg noterar att många ryska bolag är mer aktiva inom hållbarhetsområdet  

  Alfred Berg noterar att många ryska bolag är mer aktiva inom hållbarhetsområdet

  Alfred Berg Ryssland noterar att många ryska bolag är mer aktiva inom hållbarhetsområdet. Det framgår av ett utskick.

  Kapitalförvaltaren har nyligen genomfört en klimatanalys av den ryska marknaden och deras egna innehav.

  "Vi såg att nuvarande rysk klimatlagstiftning verkar ha begränsad påverkan på bolagens verksamhet. Den ryska ekonomin vilar historiskt på sina naturresurser – olja, gas och mineraler – vilket innebär att det finns ett generellt motstånd mot striktare nationell klimatlagstiftning på alla nivåer. Här tror vi att externa påtryckningar kan hjälpa till, som när vi som utländska investerare i Ryssland visar att vi tar klimatfrågan på allvar", kommenterar fondbolaget.

  Trots ett allmänt motstånd såg dock flera respondenter klimatförändringarna som en risk för den egna verksamheten.

  Ryska företag uppges samtidigt bli allt mer medvetna om att leva upp till internationella kunders skärpta klimatkrav, vilket också studien pekar på.

  "Vi märker det också mycket tydligt när vi träffar ryska bolag, att de numera ofta förekommer oss med att ta upp ESG-frågor i sina presentationer", berättar Alfred Berg.

  Man nämner vidare att en aspekt är att det har påvisats att det finns en starkare positiv korrelation mellan ESG-nivå och avkastning, ett samband man är övertygade om även finns på den ryska marknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig steg en procent i januari, undervikt i aktier och långa obligationer tyngde  

  Skandia Smart Försiktig steg en procent i januari, undervikt i aktier och långa obligationer tyngde

  Skandia Smart Försiktig steg en procent i januari, vilket var en procentenhet sämre än jämförelseindexutvecklingen under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i januari kom det in statistik som indikerar att både konjunkturen och företagsvinsterna går mot en avmattning.

  "Trots att denna typ av nyheter borde utgöra dystra besked för bolagen uppvisade aktiemarknaden den starkaste månaden sedan början av 90-talet", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  En slutsats många drar är att den amerikanska centralbanken är nu är något mer lyhörd till marknaderna mot att tidigare vilja höja till varje pris.

  Börsen var stark under månaden. Kronförsvagningen gav ytterligare draghjälp till aktiemarknadsuppgången och de fallande långräntorna gav obligationsportföljen medvind.

  För den relativa avkastningen blev den defensiva profilen kostsam.

  "Undervikt i aktier och långa obligationer gav negativa avkastningsbidrag. Extra tufft hade den defensiva strategin inom aktier, som inte lyckades hålla jämna steg med marknaden i den kraftiga rekylen som uppstod då riskviljan kom tillbaka", berättar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mips har goda möjligheter att bredda kundbasen och nå nya tillväxtområden - Enter Fonder  

  Mips har goda möjligheter att bredda kundbasen och nå nya tillväxtområden - Enter Fonder

  Mips har goda möjligheter att bredda sin kundbas och därmed nå nya tillväxtområden, bedömer småbolagsförvaltaren Catrin Jansson på Enter Fonder.

  Mips rapporterade i fredags en omsättning som uppgick till 62,2 miljoner kronor (40,6) i det fjärde kvartalet, en ökning med 53 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (14,6), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (36,0). Vidare föreslår Mips för första gången i bolagets historia en utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

  Aktien backade dock på rapporten, mot bakgrund av att aktien gått starkt hittills i år.

  "Det är inte märkligt att det sker viss vinsthemtagning efter den starka utvecklingen, men det syns inga moln på horisonten. De växer väldigt starkt hos befintliga kunder, jag tror de har goda möjligheter att fortsätta bredda sin kundbas och därmed nå nya tillväxtområden", uppger Jansson för Finwire.

  Därutöver bedöms det finnas potential från helt nya produktkategorier. Enligt förvaltaren lyckas de också i allra högsta grad visa att de har bra hävstång på tillväxten.

  Jansson tror även att ledningen i företaget kan lägga mer fokus på att driva bolaget framöver, istället för att den tiden ägnas åt patenttvister.

  "Efter senaste årens patentstrider har de visat att deras teknologi står sig stark och framöver kommer också ledningen kunna lägga mer fokus på att driva bolaget framåt, istället för att ödsla tid på segdragna tvister. Deras mål 2020 finns i sikte och det blir spännande att se var de lägger ribban därefter", avslutar förvaltaren med.

  Mips var ett av de största innehaven i Enter Småbolagsfond per utgången av januari, med portföljvikten 3,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra har ökat exponeringen mot attraktivt värderade Airport Services-bolag  

  UB Infra har ökat exponeringen mot attraktivt värderade Airport Services-bolag

  Förvaltarteamet bakom infrastrukturfonden UB Infra ökade exponeringen mot attraktivt värderade Airport Services-bolag i Europa. Det framgår av en månadsrapport.

  UB Infra A steg 5,6 procent i januari, medan MSCI World Index ökade 8,0 procent. Det sker dock mot bakgrund av att infrastrukturfonden parerade nedgången i december relativt väl.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaden betedde sig återigen som en koffeinstinn hare, nervöst skuttande av och an med högre risk och lägre avkastning som följd under en turbulent period.

  De största innehaven per utgången av månaden var Dominion Resources, American Water Works och Severn Trent med portföljvikter om cirka 2 procent vardera.

  Det genomsnittliga P/E-talet för portföljen var 17,4 medan direktavkastningen var 3,9 procent. Det markerar en mindre multipelexpansion jämfört med 6 månader sedan.  Taggar:

 • DNB Health Care steg 7,1 procent i januari, bedömer Bristol‐Myers Squibb betalar för mycket för Celgene  

  DNB Health Care steg 7,1 procent i januari, bedömer Bristol‐Myers Squibb betalar för mycket för Celgene

  DNB Health Care steg 7,1 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att hälsovårdssektorn gick något svagare än den breda marknaden i januari. Det anses delvis bero på en rotation till mer cykliska sektorer, medan hälso‐ och sjukvårdssektorn hade ett starkt andra halvår 2018.

  Det finns även andra orosmoln inom sektorn, enligt fondens förvaltningsteam.

  "Rapporteringsperioden för de globala företagen har börjat och vi har sett att några av de större läkemedelsbolagen har gjort investerare besvikna om framtidsutsikterna. Detta ledde till en svagare månad för läkemedelsbolagen och dessutom fortsätter den kontinuerliga debatten om höga läkemedelspriser i USA att dämpa kursutvecklingen".

  Ser man till ljuspunkter i portföljen, var sjukförsäkringsbolaget Anthem en av månadens vinnare efter en bra kvartalsrapport och optimistiska framtidsutsikter.

  På minussidan märktes positionen i Bristol‐Myers Squibb (BMS) som sjönk mest efter att bolaget tillkännagav förvärvet av Celgene, en affär man ställer sig skeptiska till.

  "Vår bedömning är att BMS betalar för mycket och att Celgene kommer att möta stora utmaningar under de kommande åren".

  De största innehaven per utgången av månaden var Johnson & Johnson, Sanofi och Cigna med portföljvikterna 8,3, 7,2 respektive 5,9 procent.

  De två största överviktade innehaven var Sanofi och Cigma, medan de största undervikterna var Abbvie och Amgen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi fortsatte att överprestera mot jämförelseindex i januari, Square Enix och Nintendo bidrog  

  DNB Teknologi fortsatte att överprestera mot jämförelseindex i januari, Square Enix och Nintendo bidrog

  DNB Teknologi steg 11,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 9,5 procent. Det sker mot bakgrund av ett starkt fjolår, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari var en positiv månad för teknologi-, media- och telekomaktier.

  På plussidan utmärkte sig de överviktade spelbolagen Square Enix och Nintendo samt Fitbit.

  Square Enix utvecklades väl då deras nya mobilspel Romancing Saga rankades högt i App
  Store och deras nya konsolspel Kingdom Hearts III fick positiva recensioner. Nintendo utvecklades också bra till följd av positiva kommentarer från ledningen om försäljningen av Nintendo Switch. Fitbit steg efter positiv försäljning vid julen av smartklockor", berättar fondens förvaltningsteam.

  Istället tyngde Vodafone och Ingenico. Telekomoperatören Vodafone utvecklades svagt efter nyheten om att en fjärde operatör lägger bud på 5G‐satsningen i Tyskland.

  Inför framtiden bedömer man att teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det bedöms finnas ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn.

  De största innehaven per utgången av månaden var Alphabet, Oracle och Lenovo med portföljvikterna 9,3, 5,9 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail steg 17,7 procent i januari, Tesla mest underviktade innehavet  

  DNB Renewable Energy retail steg 17,7 procent i januari, Tesla mest underviktade innehavet

  DNB Renewable Energy retail A inledde året starkt och steg 17,7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att förnybart som sektor återhämtade sig kraftigt i januari tillsammans med aktiemarknaderna generellt efter ett svagt slut på 2018.

  De två bästa bidragsgivarna för fondens del var American Axle och Dana, varav båda signalerade positiva framtidsutsikter på Detroit Auto Show.

  "American Axle guidade intäkter över marknadens förväntningar. Båda företagen ser också ett starkt orderintag, och för Dana var det mycket oro inför eventet, medan den faktiska guidningen var i linje med våra förväntningar. Det uppvisades också starka vinster i vind och solkraftsföretag. Det har signalerats om positiva volymer nyligen och marginalerna verkar vara på väg upp", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Vad gäller portföljen berättar man att fonden handlas till en värderingsrabatt till MSCI World trots att den anses ha en högre förväntad resultatutveckling.

  Vidare bedöms tillväxten i förnybara energikällor vara i stor utsträckning strukturell, och kanske mindre cyklisk än vad marknaden diskonterar. Totalt sett anser man att utsikterna vad gäller risk/reward är positiva.

  De största innehaven per utgången av månaden var China Longyuan Power, American Axle och Renewable Energy med portföljvikterna 7,4, 7,2 respektive 5,3 procent.

  De två största överviktade innehaven var American Axle och China Longyuan Power. På underviktssidan märktes Tesla och Cree.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet  

  Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet

  Lannebo Fonder har ökat med 44 918 aktier i industriunderleverantören Nolato och äger därefter cirka 1,35 miljoner aktier. Det motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet och 2,6 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande daterat 15 februari.  Taggar:
  #industrials   #insider   #mutualfunds  

 • Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt  

  Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt

  Aktiefonder som investerar i europeiska bolag hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt, med de största utflödena sedan det tredje kvartalet 2016. Det rapporterar EPFR.

  Även europeiska obligationsfonder hade det tufft med utflöden för 24:e gången under de senaste 30 veckorna.

  Särskilt drabbade var italienska obligationsfonder samt spanska obligationsfonder.

  På plussidan finns istället aktiefonder som investerar i Brasilien samt Hongkong, med stora inflöden.

  Kinesiska aktiefonder attraherade modesta mängder nytt kapital efter det kinesiska nyåret.

  Data visar på att förvaltarna av dessa aktiefonder fortsätter att rotera bort från teknologi till industrirelaterade bolagsnamn. Den genomsnittliga viktningen av den förstnämnda, vilket inbegriper bland annat jättar som Tencent, är nu på de lägsta nivåerna sedan det fjärde kvartalet 2015.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018  

  Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018

  Fondjättarna Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de nya, globala nettoflödena för fonder i 2018. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till Morningstar.

  Samtidigt visar statistik på att nya flöden till passiva och aktiva fonder minskade med nästan 70 procent i fjol till 606 miljarder dollar. 2017 sattes ett rekord om två biljoner dollar. I dessa siffror ingår inte korta räntefonder.

  En senioranalytiker på Morningstar bedömer att de kraftigt minskade inflödena beror på stora fall på aktiemarknader samt oro runt utsikterna för kreditmarknader.

  Istället hade korta räntefonder som investerar bland annat i statsobligationer det bästa året sedan 2008 med nettoinflöden på 331 miljarder dollar.

  På geografisk nivå hade USA det tungt där aktivt förvaltade aktiefonder noterade utflöden på 246,4 miljarder dollar.

  Indexfonder, som även noterade stora utflöden under året, fortsatte att vinna marknadsandelar på bekostnad av aktiefonder.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity Fund A perf (acc) EUR ökade 5,8 procent under januari, medan jämförelseindex steg 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en undervikt-position i läkemedelsbolaget Astra Zeneca bidrog positivt till den relativa avkastningen under perioden. Flera chefsavhopp gav en svag utveckling.

  En undervikt-position i brittiska storbanken HSBC gav också ett positivt bidrag till fondens avkastning.

  En övervikt i franska flyg- och försvarsbolaget Thales bidrog negativt för utvecklingen. Även en övervikt inom Beazley var dåligt för den relativa avkastningen. Bolaget väntas få betala 40 miljoner dollar på grund av krav efter skogsbränderna i Kalifornien i somras.

  Förvaltarna noterar att deadlinen för brexit är den 29 mars och att EU-valet hålls den 26 maj. Snart väntas flera ledare att bytas ut, så väl EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och ECB:s ordförande Mario Draghi.

  Förvaltarna räknar med en återhämtning i efterfrågan efter utbytet av nyckelpersoner på EU-nivå. De ser också tecken på en återhämtning på kreditmarknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången  

  JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD ökade 9,6 procent under januari, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragen till fondens uppgång under månaden var exponeringen mot Brasilien. Optimismen i landet gällande privatiseringar och reformer inom finanspolitiken har bidragit till att aktiemarknaden har stigit i landet. Två innehav som nämns specifikt är Itaú
  Unibanco och B3. Även utbildningsföretaget Kroton Educacional bidrog positivt. En neutral vikt i Vale, världens största järnmalmsproducent var också bra då bolaget drabbats av en stor dammolycka.

  På landsnivå bidrog aktieval i Kina. Alibaba steg över 20 procent efter att ha slagit vinstförväntningarna. Andra innehav som steg var China Life, China Merchants och Midea.

  I den negativa vågskålen återfanns aktieval i Sydkorea. Trots svaga resultat, steg SK Hynix och Samsung Electronics när riskviljan återvände, något som tyder på att avmattningen på minnessidan är helt inprisad. I slutet av 2018 gjorde fonden exit i SK Hynix och minskade sin position i Samsung Electronics på grund av risk för prispress.

  Samsung SDI steg men mindre än den bredare tillgångsklassen. En överexponering i innehavet var därför negativt. Förvaltarna är dock fortsatt positiva till batteriverksamheten med en ökad exponering mot elbilsmarknaden.

  Den indiska aktiemarknaden backade på oro kring den ekonomiska tillväxten och de stundande valen. HDFC och HDFC Bank var de största innehaven som bidrog negativt på lands- och portföljnivå. Innehavet i Coal India hade ockås en negativt påverkan på avkastningen.

  Förvaltarna ser möjligheter för vidare uppgång på EM-marknaden. För närvarande handlas aktier i emerging markets på nivåer som innebär en rabatt om 10 procent, jämfört det långsiktiga genomsnittet. Det ses därför som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta positioner.

  De största riskerna för tillväxtmarknaderna är fortsatt en kraftig inbromsning i den globala tillväxten, korrektion på utvecklade marknader och ytterligare dollarstyrka.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen  

  AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen

  AXA WF Framlington Robotech A EUR ökade 9,5 procent under januari, samtidigt som fondens jämförelseindex steg 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaden återhämtade sig snabbt i januari efter den skarpa nedgången i december. Svagheten berodde i huvudsak på åtstramningar från Fed och den pågående handelskonflikten.

  Sentimenten svängde snabbt i januari när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar under året. Den amerikanska statsapparaten öppnade också upp efter Trumps stängning. Viktigt var också att företagens intjäningsförmåga i huvudsak blev bättre än väntat.

  Förvaltarna fortsatte att bygga upp innehav i Daifuku, som levererar utrustning till tillverkningsindustrin och logistikcenter. Därtill ökades innehavet i den japanska robot-tillverkaren Fanuc. Fonden tog vidare en position i Keyence, ett japanskt företag verksamma inom integration av automatiseringsteknik.

  Den japanska automationsbranschen hade ett tufft år 2018 efter ett exceptionellt 2017. Värderingarna har nu blivit attraktiva och förvaltarna räknar med god orderingång under de kommande kvartalen.

  Köpen finansierades med avyttringen av återstoden av innehavet i Mitsubishi Electric som gradvis har sålts av under de gångna månaderna.

  I början av året är fondens förvaltare fortsatt positiva till fundamentan för robotiksektorn såväl som automatiksektorn. Trots osäkerheten gällande handelskonflikten mellan USA och Kina så ser den amerikanska ekonomin fortfarande stark ut med potential för investeringar inom industrin och tillverkningen. Detta kan ge ett stöd till branschen under de närmaste åren.

  Därtill räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt. Förvaltarna ser en generell svaghet i den europeiska ekonomin, med svaghet i den tyska industrin som sänkt, den politiska situationen i Italien och den pågående brexit-förhandlingen.

  Förvaltarna nämner att de har utnyttjat den senaste tidens svängningar på marknaden till att ta positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, ser uppsida för tillväxtmarknader  

  Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, ser uppsida för tillväxtmarknader

  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 9,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick bättre än sitt referensindex till följd av positiv sektorallokering samt aktieval inom sällanköpsvaror & tjänster, främst brasilianska utbildningsföretag. Det största bidraget kom däremot från det största innehavet i fonden, i form av Samsung.

  Under månaden har förvaltarteamet reducerat exponeringen mot Taiwan Semiconductor och istället köpt Banco Bradesco och Indraprastha Gas.

  I sitt basscenario argumenterar fondens förvaltningsteam för att tillväxtmarknadsaktier är fortsatt attraktiva på lång sikt. Man pekar bland annat på låga värderingar, en bättre vinsttillväxtprofil än den för utvecklade marknader samt strukturella reformer vilket kan komma att gynna lokala aktiemarknader.

  De tror att marknaden kommer vara fortsatt volatil framöver mot bakgrund av handelskriget. Däremot verkar tillväxtmarknadsaktier ha prisat in de mesta av de negativa nyheterna på nuvarande kursnivåer.

  Ett exempel på detta är Samsung-aktien som, trots att ha redovisat ett rörelseresultat 19 procent under konsensus, har slutat reagera negativt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung Electronics, Tencent, Taiwan Semiconductor, DBS Group och Lukoil. Antalet innehav var 48 stycken.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Fonder vinnare på stark Saab-rapport  

  Case Fonder vinnare på stark Saab-rapport

  Case Fonder gynnas av Saabs kursrusning efter morgonens kvartalsrapport från bolaget.

  Det var det största innehavet i fonden Case Power Play samt det tredje största innehavet i Case All Star vid årsskiftet, enligt databasen Morningstar. Det var därutöver det största aktieinnehavet i blandfonden Fair Play.

  Saabs portföljvikt i dessa tre fonder var 9,1, 5,6 respektive 4,7 procent vid utgången av året.

  Case Fonder har varit med som ägare under lång tid och hela tiden trott på bolaget, uppgav förvaltaren Georg Norberg för Finwire i höstas.

  Skandia Småbolag Sverige är en annan fond som tror på Saab, där innehavet stod för 5,3 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet.

  Andra aktivt förvaltade fonder med betydande exponering mot Saab är storbanksfonderna Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Exportfond, med 4,5 respektive 4 procent portföljvikt i Saab vid senaste månadsskiftet.

  Längre ned i ägarlistan sorterat efter portföljvikt finns även Pacific Global Dynamic och Nordea Småbolagsfond Sverige där innehavet stod för 3,8 procent av portföljen i det förstnämnda fallet, och 3,5 procent i det senare.

  Omsättningen för Saab uppgick till 11 018 miljoner kronor (10 150) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 071. Rörelseresultatet blev 1 422 miljoner kronor (995), väntat rörelseresultat var 1 281.

  I och med dagens uppgång på 6,2 procent har aktien ökat 11,3 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #defence   #industrials  

 • Handelsbanken Fonder går under 5 procent i Boule Diagnostics  

  Handelsbanken Fonder går under 5 procent i Boule Diagnostics

  Handelsbanken Fonder har minskat med 20 000 aktier i diagnostikbolaget Boule Diagnostics och går därmed under flaggningsgränsen 5 procent. Efter försäljningen som är daterad 13 februari äger fondbolaget 961 916 aktier, motsvarande 4,95 procent av kapital och röster.  Taggar:
  #healthcare   #lifescience   #medtech  

 • Evli GEM steg 9,1 procent i januari, positiva bidrag från IT-sektorn, hälsovård och material  

  Evli GEM steg 9,1 procent i januari, positiva bidrag från IT-sektorn, hälsovård och material

  Evli GEM steg 9,1 procent i januari, medan utvecklingen för jämförelseindex var 9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades av sektorallokeringen. Positiva bidrag noterades från IT-sektorn, hälsovård och material. Däremot tyngde aktieval inom kommunikationstjänster och dagligvaror.

  På aktienivå var de främsta bidragsgivarna Kroton, en avsaknad av Taiwan Semiconductor och en investering i QGEP Participacoes. På minussidan märktes en avsaknad av Alibaba som hade en bra månad på börsen, samt exponeringarna mot Beijing Capital International Airport och Hindustan Zinc.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Frontier ser positivt på ett innehav i Puerto Rico  

  Evli Emerging Frontier ser positivt på ett innehav i Puerto Rico

  Evli Emerging Frontier B ser positivt på ett försäkringsbolag i Puerto Rico, efter att ha mött vd:n och finanschefen under januari. Det framgår av en månadsrapport.

  De har noggrant övervakat försäkringsbolaget sedan det påverkades kraftigt av en oväntad ökning av begärda skadeutbetalningar kopplat till orkanen Maria.

  "Det värsta ser ut att vara bakom dem nu, och deras kärnverksamhet har visat förbättringar trots en utmanande makromiljö, varför vi ser mycket värde i bolaget då det handlas till 0,5 gånger det egna kapitalet, långt under det normala 0,8 gånger", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De väntar sig att aktien kommer att återhämta sig när vinsten normaliseras senare detta år då aktien kommer handlas till en rabatt om 40 procent mot den vanliga vinstmultipeln.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Sverige Småbolag steg 8,7 procent i januari, avyttrade Attendo under perioden  

  Evli Sverige Småbolag steg 8,7 procent i januari, avyttrade Attendo under perioden

  Evli Sverige Småbolag B steg 8,7 procent i januari medan jämförelseindexet ökade 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att året började väldigt positivt för svenska aktier och alla orosmoment från det föregående kvartalet verkar ha glömts bort, åtminstone för tillfället.

  Förvaltarteamet väntar fortsatt på mer klara indikationer på hur brexit, handelskriget och den kinesiska tillväxten kommer utveckla sig.

  Det har varit en del nedrevideringar av vinsterna under 2019 men oavsett bedöms värderingarna för vissa av de svenska företagen vara väldigt attraktiva ur ett historiskt perspektiv.

  Fonden gick något bättre än index under perioden, vilket är delvis hänförligt till positiva bidrag från THQ Nordic och Boozt. På minussidan märktes övervikter i Beijer Ref och Attendo, där den senare påverkades av en pågående äldrevårdsskandal i Finland.

  Från förvaltarhåll har man valt att avyttra positionen i Attendo då det kommande parlamentsvalet i Finland sannolikt kommer att medföra ökat strålkastarljus på situationen, och möjligtvis resultera i ökade kostnader för sektorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic steg 7 procent i januari, Europris och Netent i toppen bidragsmässigt  

  Evli Nordic steg 7 procent i januari, Europris och Netent i toppen bidragsmässigt

  Evli Nordic B steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På sektornivå var den främsta bidragsgivaren en undervikt mot hälsovård. På det stora hela var allokeringen sett till sektorer något som bidrog till den relativa överavkastningen.

  På aktienivå kom de främsta bidragen från Europris, Netent och en undervikt mot Novo Nordisk. På minussidan märktes investeringar i Sweco och Mycronic, samt en avsaknad av DSV i portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Global steg 8,1 procent i januari, NIC, Lam Research och Persimmon främsta bidragsgivarna  

  Evli Global steg 8,1 procent i januari, NIC, Lam Research och Persimmon främsta bidragsgivarna

  Aktiefonden Evli Global B SEK steg 8,1 procent i januari, vilket var något bättre än jämförelseindexutvecklingen om 7,8 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  De mest positiva aktievalen för fondens del kom från IT-sektorn, finans och hälsovård. Industri var däremot en tyngande sektor avkastningsmässigt.

  På aktienivå var de främsta bidragsgivarna NIC, Lam Research och Persimmon. På minussidan märktes Helen of Troy, Maeda Road Construction och Church & Dwight.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Short Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, ser låg sannolikhet för europeisk räntehöjning i år  

  Evli Short Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, ser låg sannolikhet för europeisk räntehöjning i år

  Evli Short Corporate Bond B SEK steg 0,6 procent i januari, efter en större marknadsåterhämtning. Det framgår av en månadsrapport.

  Samtliga sektorer uppvisade en positiv avkastning, men de bäst presterande sektorerna var finanstjänster, retail och fastighet. Detta medan försäkring, telekom och kapitalvaror laggade.

  Den starka månaden fick stöd av en låg aktivitet på primärmarknaden, vilket resulterade i att mer investerades på sekundärmarknaden.

  Samtidigt berättar fondens förvaltningsteam att ekonomisk data har fortsatt att visa svaghet vad gäller BNP-tillväxt, vilket har lämnat räntorna på väldigt låga nivåer.

  "Svaghet i tillväxtutsikterna och inflationsförväntningarna reducerar den europeiska centralbankens manövreringsutrymme, och chansen för en räntehöjning 2019 är väldigt svårt att se", kommenterar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, marknadsåterhämtning efter svagt december  

  Evli Nordic Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, marknadsåterhämtning efter svagt december

  Evli Nordic Corporate Bond B SEK steg 0,6 procent i januari, efter en stark månad för nordiska företagsobligationer. Det framgår av en månadsrapport.

  De nordiska företagsobligationerna återhämtade sig efter en svag utveckling i december. Däremot var aktiviteten på emissionsmarknaden fortsatt väldigt låg.

  Under månaden har man från förvaltarhåll valt att minska allokeringen mot finanssektorn. Nya investeringar gjordes inom BBB-segmentet.

  Fonden har nu en yield på 2,2 procent, med en duration på 2,3.  Taggar:

 • Evli High Yield ökade 2,1 procent i januari, duvaktig amerikansk centralbank blev börsbränsle  

  Evli High Yield ökade 2,1 procent i januari, duvaktig amerikansk centralbank blev börsbränsle

  Evli High Yield steg 2,1 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari inleddes som en väldigt aktiv månad på företagsobligationsmarknaden och spreadarna ökade betydligt. Särskilt den amerikanska centralbankens uttalande att skjuta upp räntehöjningsbanan gav stöd till marknaden.

  High yield-marknaden var särskilt stark då spreadarna steg med mer än 50 baspunkter. Nyemissionsmarknaden var däremot ovanligt tyst vilket emellertid gav stöd till marknaden då det investerades mer i sekundärmarknaden.

  För fondens del kom de främsta bidragen från bankobligationer och teknologi.

  Förvaltarteamet har minskat exponeringen mot cykliska obligationer och istället köpt mer stabila obligationer inom hälsovård och telekom.

  "I vår mening är det största frågetecknet den ekonomiska tillväxten i Europa under 2019", berättar förvaltarteamet. Man tror dock på en fortsatt positiv ekonomisk tillväxt, vilket bör översättas till god avkastning under 2019.  Taggar:

 • Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader - Evli Emerging Markets Credit  

  Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader - Evli Emerging Markets Credit

  Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader, enligt förvaltarteamet bakom Evli Emerging Markets Credit.

  Den största marknadsdrivaren var de relativt svagare utsikterna för den amerikanska ekonomin, vilket i sin tur blev en drivkraft för tillväxtmarknaderna.

  Duvaktiga kommentarer från den amerikanska centralbanken och lägre amerikansk ekonomisk tillväxt anses skapa bättre förutsättningar för tillväxtmarknader på en makronivå.

  Evli Emerging Markets Credit steg 1,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 2,4 procent.

  Den största delen av differensen förklaras av att fonden har lägre exponering mot långsiktiga obligationer.

  Från förvaltarhåll har man under månaden adderat lite risk, exempelvis i Indonesien. Landet kan fortsatt ses som attraktivt värderat efter ett svagt fjolår. Man har även ökat exponeringen mot Latinamerika.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond steg 1,1 procent i januari, bra månad på high yield-marknaden  

  Evli Corporate Bond steg 1,1 procent i januari, bra månad på high yield-marknaden

  Evli Corporate Bond B steg 1,1 procent i januari, vilket var något sämre än marknadens utvecklingen under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari inleddes som en väldigt aktiv månad på företagsobligationsmarknaden och spreadarna ökade betydligt. Särskilt den amerikanska centralbankens uttalande att vänta med räntehöjningar gav stöd till marknaden.

  High yield-marknaden var särskilt stark då spreadarna steg med mer än 50 baspunkter. Nyemissionsmarknaden var däremot ovanligt tyst vilket emellertid gav stöd till marknaden då det investerades mer i sekundärmarknaden.

  För fondens del förklarar fondens korta duration den något lägre avkastningen relativt index.

  Från förvaltarhåll har man inte gjort några större förändringar i portföljen utan man fortsätter att vara överviktade företagsobligationer med kortare löptid och nordiska företagsobligationer utan kreditbetyg.

  Spreadarna anses just nu vara på en nivå som kompenserar för en svagare ekonomi, men inte en faktisk recession. Förvaltarteamet bedömer vidare att den ekonomiska tillväxten kommer vara fortsatt positiv, vilket bör översättas till bra avkastning under 2019.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan US Smaller Companies Fund steg 8 procent i januari, ser positivt på Toro och Brightview  

  JP Morgan US Smaller Companies Fund steg 8 procent i januari, ser positivt på Toro och Brightview

  JP Morgan US Smaller Companies Fund A acc USD steg 8 procent i januari, efter att marknaden återhämtade sig under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick starkt i absoluta tal men underpresterade sitt jämförelseindex under månaden.

  Intresset i tillväxtaktier inom småbolagssegmentet återupptogs under månaden efter en rotation till större bolag och defensivare positionering under förra kvartalet.

  För fondens del tyngde aktieval inom sektorerna hälsovård och material den relativa avkastningen under perioden.

  På bolagsnivå var en negativ bidragsgivare Toro. Aktien steg under månaden men gick ändå sämre än sektorn.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt positiva till aktien som anses vara konkurrenskraftigt med en bra företagsledning, vilket resulterar i hög avkastning på investerat kapital och goda kassaflöden.

  På plussidan utmärkte sig dock övervikten mot Brightview. Bolagets ledning upprepade guidance för helåret 2019. Aktien har gynnats av den starka uppgången hos cykliska aktier och förvaltarteamet är fortsatt trygga med innehavet.

  Inför framtiden fokuserar förvaltarteamet fortsatt på hur ekonomin mår samt företagsvinsterna. Deras analytiker spår en fortsatt expansion under 2019.

  De fortsätter dock att kolla på utvecklingen av handelsspänningarna och effekten av stigande räntor, som kan potentiellt bidra till marknadsturbulens under året.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Ny Teknik fortsatt populär hos bankens kunder, två Access-fonder även bland mest köpta  

  Swedbank Robur Ny Teknik fortsatt populär hos bankens kunder, två Access-fonder även bland mest köpta

  Swedbank Robur Ny Teknik är fortsatt populär hos storbankens kunder och var på bankens plattform den näst mest köpta fonden i januari. Det framgår av nyhetsportalen Swedbank Aktiellt.

  Indexnära fonder och branschfonder var populärast bland Swedbank-kunder under januari.

  Nummer ett på listan är den indexnära fonden Access Sverige som enligt beskrivningen erbjuder ett hållbart sparande till en av marknadens lägsta avgifter. Förvaltningsavgiften för fonden är 0,2 procent.

  Därefter är det Swedbank Robur Ny Teknik som nu förvaltas av Johan Söderström tillsammans med Ingemar Syhrén. Fonden har ökat 10,6 procent sedan årsskiftet.

  Trea i listan är den aktivt förvaltade fonden Swedbank Robur Fastighet, som stigit drygt 15 procent hittills i år.

  De tre fonderna följs av blandfonden Swedbank Robur Bas Mix och Access Asien.  Taggar:

 • Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019  

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Fonden har minskat i Autoliv och Balder samt avyttrat hela innehavet i Kone. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att starka bolagsrapporter, goda framtidsutsikter från företagsledningar och en mjukare penningpolitik från den amerikanska centralbanken bidrog till en stark svensk börs i januari.

  "Oron för en lågkonjunktur har minskat även om det finns tydliga tecken på att konjunkturen mattas av", berättar man.

  Det som talar för ett positivt börsklimat under 2019 är låga värderingar och stigande bolagsvinster under 2019 i kombination med låga räntor.

  Den förväntade genomsnittliga direktavkastningen som är hela 4 procent, samtidigt som 5-års räntan är negativ, anses också tala till aktiers fördel.

  "På kort sikt är det omöjligt att förutspå börsens utveckling men på lång sikt har aktier visat sig ge en bättre avkastning än de flesta andra tillgångsslag. Vi väljer att investera i kvalitetsbolag med förväntat goda tillväxtutsikter", kommenterar förvaltarteamet.

  Positiva bidragsgivare för fondens del under månaden var Xano, Svedbergs och Dometic. Negativa bidragsgivare var ITAB, Systemair och Ages.

  Aktieandelen uppgick vid månadsskiftet till 79 procent, en marginell ökning från 78 procent föregående månad.  Taggar:

 • AP7 Såfa har dragit ned risken i portföljen  

  AP7 Såfa har dragit ned risken i portföljen

  Premiepensionssystemets AP7 Såfå har dragit ned risken i portföljen, då man upplever att många marknader är ganska fullvärderade. Det rapporterar Realtid.

  Fondens hävstång är enligt den senaste siffran 14,5 procent, jämfört med normallägets 25 procent. För ett par år sedan var hävstången uppe i 50 procent.

  Fonden har runt 4 miljoner sparare och cirka 500 miljarder kronor i kapital. 460 miljarder ligger i aktiefonden och resterande cirka 40 miljarder i räntefonden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Core Ny Teknik nu ansluten till fondplattformen MFEX  

  Core Ny Teknik nu ansluten till fondplattformen MFEX

  Fonden Core Ny Teknik är nu ansluten till fondplattformen MFEX, vilket innebär att majoriteten av svenska banker, finansiella institut och sparplattformar kan erbjuda Core Ny Teknik till sina kunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Det framgick tidigare under veckan att Core Ny Teknik som lanserades i början på februari är väldigt populär bland kunderna hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.  Taggar:

 • Strand-förvaltaren Simon Tarvainen ser positivt på IoT, Tobii och NRC lyfts fram som intressanta innehav  

  Strand-förvaltaren Simon Tarvainen ser positivt på IoT, Tobii och NRC lyfts fram som intressanta innehav

  Den nya Strand-förvaltaren Simon Tarvainen med ett förflutet på EFN samt Ålandsbanken ser positivt på teknologin Internet of Things (IoT), eller sakernas internet som den kallas på svenska.

  I en intervju med Finwire lyfter Tarvainen även fram teknikbolaget Tobii och järnvägsentreprenören NRC som intressanta innehav.

  Han tillträdde sin nya roll på Strand Kapitalförvaltning i december.

  "Mitt arbete består till stor del av att träffa och analysera bolag, vilket är roligt att få göra i Strands regi då vi ofta tittar på börsens riktigt små bolag där det verkligen lönar sig att göra analysen", berättar den nya förvaltaren.

  I inledningen av intervjun tas trender på teknikmarknaden upp, framförallt vilka möjligheter och hot som finns.

  "Generellt finns alltid möjligheter att hitta bolag som drivs av strukturella trender och som erbjuder den bästa produkten på marknaden. En sådan trend under 2019 kommer vara behovet av ökad säkerhet inom Internet of Things", uppger Tarvainen.

  Förvaltaren pekar på att endast cirka 5 procent av samtliga IoT-enheter på marknaden idag bedöms vara skyddade mot intrång. För att säkerställa ett skydd införs GDPR-liknande reglering inom både USA och Europa, berättar han.

  Ett bolag som verkar på den marknaden är Uppsala-baserade IAR Systems som anses leverera marknadsledande IoT-lösningar. De har nyligen lanserat en programvara som enligt Tarvainens uppfattning skyddar kundernas IoT-produkter klart mer effektivt än de lösningar som finns på marknaden idag.

  Riskerna, anser han, finns främst i bolag där marknaden värderar tillväxt i en användarbas utan att fundera över vilka marginaler bolaget kan uppnå och utan att förvanska sitt erbjudande och tappa marknadsandelar.

  "Snapchat har varit ett uppenbart exempel och jag tror att till exempel många streamingtjänster kommer att möta samma problematik framöver", kommenterar Strand-förvaltaren.

  En sektor som Tarvainen följer inom teknikuniversumet är gaming. Under gårdagen tittade han bland annat på spelbolagen THQ Nordic och G5 Entertainment. De släppte kvartalsrapporter med helt olika mottaganden på aktiemarknaden.

  Den förstnämnda steg kraftigt under gårdagen och är upp cirka 36 procent hittills i år.

  Omsättningen för THQ i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Resultatet efter skatt blev 114,3 miljoner kronor (73,4), analytikerkonsensus 125.

  Bolagets vd Lars Wingefors uttryckte i rapporten stor optimism om framtiden och nämnde att man vid kvartalets slut hade 77 spel under utveckling, vilket är fler än vid något tidigare tillfälle.

  "Det var återigen ett mycket stabilt kvartal från THQ och som väntat nya förvärv som bör skapa värden på sikt. Årets pipeline ser bra ut och jag tror de överträffar analytikernas förväntningar även i år", säger Tarvainen.

  Speljätten släpper storspelet Metro Exodus imorgon. I dagsläget har spelet ett kritikerbetyg om 83 procent på Opencritic, en sida som sammanställer recensioner för de olika formaten.

  Däremot har det varit mycket rubriker i media och bland spelare kring spelet, efter beslutet att tidsexklusivt lansera PC-versionen av spelet på den nya plattformen Epic Games. Det huvudsakliga motivet är att plattformen tar en lägre intäktsandel än den ledande spelplattformen Steam, som har flest användare.

  "Värt att ha i åtanke är att Metro Exodus antagligen får en del negativa användarrecensioner vid lanseringen imorgon till följd av kontroversen kring Epic Games-exklusiviteten, vilket dock inte bör påverka resultatet i det andra kvartalet", kommenterar förvaltaren.

  G5 som haft en tuff tid på börsen sedan i somras kom däremot med en rapport för det fjärde kvartalet som var svagare än väntat på både omsättning- och resultatnivå. Aktien föll kraftigt på rapportdagen, men har återhämtat sig något idag.

  Omsättningen för G5 uppgick till 340,7 miljoner kronor (356,8), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 362. Rörelseresultatet blev 18,6 miljoner kronor (15,9), väntat rörelseresultat var 20,7.

  "G5 ser inte ut att komma på fötter i närtid och jag tror fortfarande att konsensus för 2020 står för högt. Med det sagt har värderingen pressats något enormt och vid tecken på tillväxt i de nyare spelen bör det finnas anledning att värdera upp aktien", säger Tarvainen.

  Han nämner även att ledningen inte fick en enda fråga under telefonkonferensen vilket anses säga något om marknadens intresse för bolaget.

  På ämnet egna bolagscase lyfter han fram Tobii inom tekniksektorn. Utanför tekniksektorn ses järnvägsentreprenören NRC som ett intressant innehav.

  Marknadens höga förväntningar på Virtual Reality, förkortat VR, ser äntligen ut att kunna uppfyllas.

  "VR:s höga krav på övrig hårdvara, vilket idag är en enorm tröskel för konsumenten, sjunker drastiskt genom Tobiis teknik som lanseras i HTC:s nya Vive Pro Eye under det andra kvartalet", berättar Strand-förvaltaren.

  HTC:s produkt blir fortfarande för dyr för att ta VR till den breda massan. Han tillägger dock att det förhoppningsvis bara är början på Tobii:s framfart inom segmentet.

  Vad gäller NRC har bolagets aktivitet i Norge varit hög, medan det svenska järnvägsunderhållet ses av Tarvainen som fortsatt extremt eftersatt.

  "Vi bör se en ökad aktivitet i Sverige under 2019 och förvärvet av VR-track ger nya möjligheter på den finska marknaden", bedömer den tidigare Ålandsbanken-analytikern.

  Järnvägsbolagets värdering ses även som attraktiv med ett P/E-tal strax under 10 baserat på konsensusprognoser för 2019.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag - Lannebo Vision  

  Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag - Lannebo Vision

  Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag, anser Johan Nilke som förvaltar den globala teknikfonden Lannebo Vision.

  "Teknikdriven tillväxt drabbades hårt efter september när investerare skiftade till mer defensiva innehav. Fonden var trots det upp på året och lägre värderingar ger nu nya möjligheter i flera intressanta bolag", kommenterar förvaltaren i ett utskick.

  En bransch som överraskat extra positivt är molntjänster, både i form av mjukvara för företag och lagring av data, som har haft en väldigt stark utveckling under året. Fler och fler företag ser skalfördelarna med att inte lagra eller köra sin mjukvara på egna servrar.

  Något man ska hålla ögonen öppna på är datasäkerhet.

  "Det är och kommer vara ett viktigt område framöver. Nu är värderingarna riktigt låga på grund av nedgångarna framförallt i halvledarsektorn. Samtidigt finns det strukturell tillväxt för vissa av dessa bolag inom bland annat datacenter, självkörande bilar, 5G mobilnät och Internet of things (IoT). Går vi inte in i en djup recession kan det vara värt att titta på dessa bolag", säger Nilke.

  Han tror på fortsatt positiv utveckling för teknikdriven tillväxt. Han tillägger dock att marknaden nog får vänja sig vid en försiktigare inställning till värderingar och det blir än viktigare med ett aktivt aktieurval, varför han spår en långsiktigt god utveckling för Lannebo Vision.  Taggar:

 • Analytikerna gillar Astra Zenecas positiva guidning avseende vinstutveckling - Aktiespararna Direktavkastning  

  Analytikerna gillar Astra Zenecas positiva guidning avseende vinstutveckling - Aktiespararna Direktavkastning

  Aktiespararna Direktavkastnings förvaltare Tomas Eriksson ställer sig positiv till AstraZenecas rapport för det fjärde kvartalet som släpptes under morgonen.

  ”Vi gläds med uppgången i AstraZeneca idag och aktien har ju gått starkt om man tittar ett år bakåt. Det verkar som analytikerna gillar den positiva guidningen avseende vinstutvecklingen för 2019 vilket förmodligen är en viktig förklaring till dagens kursutveckling”, kommenterar Eriksson.

  Vid utgången av januari var läkemedelsbolaget det näst största innehavet i Aktiespararna Direktavkastning. Aktien ingår även i Aktiespararna Topp Sverige.

  Omsättningen för Astra Zeneca uppgick till 6 417 miljoner dollar (5 777) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 327. Justerat resultat per aktie blev 1,58 dollar (1,30), vilket är 7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,48.  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Simplicity bland vinnarna på Diös rapportrusning  

  Simplicity bland vinnarna på Diös rapportrusning

  Aktiefonden Simplicity Sverige är en av vinnarna på Diös rapportrusning. Aktien har stigit 3,5 procent efter drygt tre timmars handel, och är därmed upp 19,7 procent sedan årsskiftet.

  Det var det största innehavet i den aktivt förvaltade fonden vid utgången av januari, med en portföljvikt på 6,7 procent. Detta enligt analystjänsten Morningstar.

  Fonden som investerar i svenska bolag utan sektorbegränsning har även betydande exponering mot fastighetsbolaget Kungsleden, vars kvartalsrapport under morgonen istället mottogs neutralt på börsen.

  Även Simplicity Sverige Småbolag gynnas av kursuppgången i Diös, där innehavet i bolaget utgjorde 4,8 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet.

  Andra aktivt förvaltade fonder i toppen på ägarlistan är Spiltan Aktiefond Dalarna, Odin Fastighet och Alfred Berg Fastighetsfond Norden. Deras senast rapporterade portföljvikter för Diös i databasen var 6,0, 4,4 respektive 3,9 procent.

  Förvaltaren av Odin Fastighet, Øystein Bogfjellmo, ser positivt på morgonens kvartalsrapport.

  "Trots en stark aktiekursutveckling såhär långt under 2019 och en bra historik värderas Diös relativt billigt i relation till den underliggande intjäningen och justerat bokfört värde, baserat på våra estimat för 2019", uppgav Odin-förvaltaren tidigare idag till Finwire.

  Diös hyresintäkter och serviceintäkter i det fjärde kvartalet uppgick till 447 miljoner kronor under fjärde kvartalet (437), en ökning med 2 procent mot föregående år. Även förvaltningsresultatet ökade. Samtidigt blev resultatet efter skatt 451 miljoner kronor (256), en ökning med 76 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat.  Taggar:
  #realestate  

 • Stark kvartalsrapport från Diös vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar, fortsatt relativt billig - Odin Fastighet  

  Stark kvartalsrapport från Diös vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar, fortsatt relativt billig - Odin Fastighet

  Diös släppte en stark kvartalsrapport under morgonen vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar på fastigheterna, enligt Odin-förvaltaren Øystein Bogfjellmo.

  Diös hyresintäkter och serviceintäkter i det fjärde kvartalet uppgick till 447 miljoner kronor under fjärde kvartalet (437), en ökning med 2 procent mot föregående år. Bolagets förvaltningsresultat blev 225 miljoner kronor (197), 14 procent bättre än föregående år.

  Samtidigt blev resultatet efter skatt 451 miljoner kronor (256), en ökning med 76 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat.

  Rapporten togs emot relativt väl av marknaden inledningsvis, och aktiekursen har stigit ytterligare under dagen. Den positiva kursreaktionen på i skrivande stund 3,4 procent medför att aktien har ökat nästan 20 procent sedan årsskiftet.

  "Trots en stark aktiekursutveckling såhär långt under 2019 och en bra historik värderas Diös relativt billigt i relation till den underliggande intjäningen och justerat bokfört värde, baserat på våra estimat för 2019", kommenterar Odin-förvaltaren.

  Vidare anses Diös ha en god diversifiering mellan de olika fastighetssegmenten i växande städer i norra Sverige, varför man ser positivt på fastighetsbolagets marknadsutsikter.

  Diös har även minskat sin målsättning vad gäller belåningsgrad till under 55 procent, från tidigare under 60 procent.

  "Detta menar vi är klokt för att kunna ha en god finansiell flexibilitet för att kunna göra investeringar som bidrar till ytterligare värdeutveckling", säger Øystein Bogfjellmo.

  Något som kan agera katalysator för aktien och bidra till ytterligare kursuppgång är det underliggande kassaflödet kombinerat med en hög direktavkastning på 5,3 procent, vilket uppges vara betydligt högre än genomsnittet för sektorn.

  Diös var ett av de största innehaven i fonden Odin Fastighet vid utgången av januari månad, enligt analystjänsten Morningstar. Innehavet hade då portföljvikt om 4,4 procent.  Taggar:
  #realestate  

 • Vinnarfonderna på Evolution Gamings rapportrusning  

  Vinnarfonderna på Evolution Gamings rapportrusning

  Live kasinoutvecklaren Evolution Gaming släppte under morgonen en kvartalsrapport som mottogs väl av marknaden. Aktien har under morgonen närmat sig 700-kronors nivån men har backat tillbaka något och är upp strax över 4 procent i skrivande stund.

  Ser man till toppen på ägarsidan bland aktivt förvaltade fonder finns IKC Pension Variabel. Det är en aktiefond med global inriktning där innehavet i Evolution Gaming utgjorde 5,4 procent av portföljen, vid utgången av januari. Även IKC 0-100 har en stor exponering mot spelbolaget.

  Fonden följs av Sensor Sverige Select där innehavet hade en portföljvikt på 4,5 procent. Det var det fjärde största innehavet i fonden vid det senaste månadsskiftet och förvaltaren Stefan Olofsson ser positivt på kvartalsrapporten.

  "Rapporten är bättre än förväntat och ledningen är optimistisk inför 2019. Bolagets vd flaggar för fortsatt stark tillväxt och stigande marginaler vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen", uppgav förvaltaren i en kommentar till Finwire under morgonen.

  Därefter är det Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och C WorldWide Sweden Small Cap med portföljvikter runt 3,5 procent, enligt den senaste innehavsrapporteringen i Morningstar (utgången av december respektive januari).

  Det sker mot bakgrund av att Swedbank Robur Småbolagsfond och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden har förekommit i flera vinnarfondnyheter under veckan, däribland avseende kvartalsrapporter från THQ Nordic och Kindred.

  Ett annat fondbolag som talat sig varm om aktien tidigare är Strand Kapitalförvaltning. Strand Småbolagsfond har ett större innehav i aktien, som stod för 2,6 procent av portföljen vid inledningen av februari.

  Enligt David Lindström som är analytiker och partner på Strand Kapitalförvaltning indikerar Evolution Gamings stora ökning av personalstyrkan under det fjärde kvartalet på god tillväxt för det första kvartalet.

  Lindström nämnde även under morgonen att kommentarerna i kvartalsrapporten indikerar på att första kvartalet blir bra.

  Dagens rapportreaktion medför att aktien är upp drygt 25 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Stark rapport på alla punkter från Mips, kursreaktion beror sannolikt på stark utveckling hittills i år - Lancelot Avalon  

  Stark rapport på alla punkter från Mips, kursreaktion beror sannolikt på stark utveckling hittills i år - Lancelot Avalon

  Erik Bertilsson som förvaltar fonden Lancelot Avalon bedömer att Mips rapport för det fjärde kvartalet var stark på alla punkter med god tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

  "Mips fortsätter att addera nya kunder i snabb takt och befintliga kunder fortsätter att öka antalet Mips-modeller i sitt sortiment. Bolaget delar också ut något mer än årets vinst, vilket tyder på att styrelsen ser positivt på framtiden", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för Mips uppgick till 62,2 miljoner kronor (40,6) i det fjärde kvartalet, en ökning med 53 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (14,6), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (36,0). Vidare föreslår Mips för första gången i bolagets historia en utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

  Mips är dock i skrivande stund ned strax över 4 procent på kvartalsrapporten, mot bakgrund av att aktien stigit över 25 procent sedan årsskiftet.

  "Att aktien går ner beror sannolikt på att aktien redan utvecklats väldigt starkt i år. Möjligen också att fjärde största ägaren Bell Technology Acquisitions lock-up har gått ut och att det därmed inte är omöjligt att de kommer att sälja sitt resterande innehav, vilket skapar ett överhäng på kort sikt", säger förvaltaren.

  Bertilsson bedömer att på längre sikt finns det fortfarande en enorm potential och Mips bedöms kunna fortsätta växa snabbt även efter 2020, vilket är året som bolagets nuvarande finansiella mål sträcker sig.

  "Mips affärsmodell binder i princip inget kapital, vilket innebär starka kassaflöden och ökad utdelningskapacitet över tid", avslutar Lancelot-förvaltaren med.

  Mips var det näst största aktieinnehavet för Lancelot Avalon vid årsskiftet, enligt analystjänsten Morningstar. Innehavet utgjorde då 7,2 procent av portföljen, vilket placerar fonden på andra plats vad gäller portföljvikt för Mips bland aktivt förvaltade fonder.

  Det näst största innehavet följs av spelbolaget THQ Nordic, som istället rusade på sin kvartalsrapport under gårdagen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evolution Gamings personalökning indikerar på god tillväxt under det första kvartalet - Strand Kapitalförvaltning  

  Evolution Gamings personalökning indikerar på god tillväxt under det första kvartalet - Strand Kapitalförvaltning

  Evolution Gamings stora ökning av personalstyrkan under det fjärde kvartalet indikerar på god tillväxt under det innevarande kvartalet, enligt David Lindström som är analytiker och partner på Strand Kapitalförvaltning.

  Kommentaren sker mot bakgrund av att live kasinoutvecklaren släppte kvartalsrapport under morgonen.

  Omsättningen för Evolution Gaming uppgick till 70,2 miljoner euro (50,7) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 69. Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner euro (18,8), väntat rörelseresultat var 26. Utdelningen höjdes även mer än väntat.

  "Rapporten var lite bättre än vi räknat med. Resultatet var cirka en miljon euro (4 procent) över våra förväntningar och jag ser att genomsnittsförväntningarna låg på ungefär samma nivå som vår prognos. Bolaget räknar med en EBITDA-marginal på 44-46 procent i år vilket också ligger över marknadsförväntningarna", uppger Lindström i en kommentar till Finwire.

  En parameter analytikern brukar kolla på är hur mycket antalet anställda ökar, då det brukar vara en bra indikation på hur stor efterfrågan på nya bord från kunderna har varit.

  "Antalet ökade mer än jag räknat med under fjärde kvartalet, vilket indikerar att tillväxten innevarande kvartal kommer att bli god", bedömer Lindström.

  Han nämner även att kommentarerna i rapporten indikerar på att första kvartalet blir bra.

  Spelbolaget var ett större innehav i Strand Småbolagsfond med portföljvikten 2,6 procent vid utgången av januari, enligt dataanalystjänsten Morningstar. Det var dock inte en av fondens tio största positioner.

  Evolution Gaming är upp strax under 10 procent på rapporten efter cirka en timmes börshandel.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, optimistisk bolagsledning inför 2019 - Sensor Fonder  

  Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, optimistisk bolagsledning inför 2019 - Sensor Fonder

  Live kasinoutvecklaren Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, enligt Sensor-förvaltaren Stefan Olofsson.

  "Rapporten är bättre än förväntat och ledningen är optimistisk inför 2019. Bolagets vd flaggar för fortsatt stark tillväxt och stigande marginaler vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för Evolution Gaming uppgick till 70,2 miljoner euro (50,7) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 69. Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner euro (18,8), väntat rörelseresultat var 26. Utdelningen höjdes även mer än väntat.

  "Tillväxten i Norden verkar tagit fart igen och tillväxten i USA är bara i sin linda", säger förvaltaren.

  Han ser det även som mycket positivt att bolaget vill lansera ett återköpsprogram vilket man tror kommer bli mycket värdeskapande för aktieägarna.

  Evolution Gaming var Sensor Select Sveriges fjärde största innehav per utgången av januari månad, ett innehav som utgjorde 4,5 procent av portföljen.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Blackrock anlitar tidigare Fed-topp  

  Blackrock anlitar tidigare Fed-topp

  Fondjätten Blackrock har rekryterat den tidigare vice ordföranden för den amerikanska centralbanken Federal Reserve Stanley Fischer till rollen som senior rådgivare. Det rapporterar Reuters och hänvisar till ett memo.

  Fischer är en verklig veteran inom centralbanksvärlden. Före arbetet hos Fed var han centralbankschef i Israel under perioden 2005-2013. Han har också arbetat för IMF samt varit chefsekonom på Världsbanken.

  Fischer är 75 år.


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Stark rapport som väntat från Mips, hög lönsamhet ljuspunkt - Consensus Asset Management  

  Stark rapport som väntat från Mips, hög lönsamhet ljuspunkt - Consensus Asset Management

  Det var en stark rapport som väntat från Mips, enligt förvaltaren Anders Wright på Consensus Asset Management.

  En ljuspunkt i rapporten är den höga lönsamheten, enligt förvaltaren.

  "Det mest positiva i rapporten är att bolaget visar på mycket stark skalbarhet i affären. Rörelsemarginalen i kvartalet är 46,3 procent jämfört med deras mål om 40 procent", kommenterar Wright.

  Under året ökade antalet varumärken från 60 till 78 stycken, vilket ses som mycket positivt.

  Förvaltaren pekar även på den positiva kundutvecklingen som noterats den senaste tiden.

  "Dessa nya kunder bidrar inte med så mycket omsättning under 2018 och krävs inte för att nå bolagets mål 2020. Men med tanke på detta ser vi det som än mer troligt att bolaget når sitt mål 2020 och att tillväxtresan fortsätter även efter 2020", avslutar förvaltaren med.

  Omsättningen för Mips uppgick till 62,2 miljoner kronor (40,6) i det fjärde kvartalet, en ökning med 53 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (14,6), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (36,0). Vidare föreslår Mips för första gången i bolagets historia en utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

  Mips var det största innehavet i fonden Consensus Småbolag per utgången av januari, med portföljvikten 13,9 procent.

  Aktien backar cirka 2 procent på rapporten vid inledande handel. Aktien är dock upp 8,7 procent den senaste månaden medan uppgången sedan årsskiftet lyder 28,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Core Ny Teknik populär hos Avanza och Nordnet  

  Core Ny Teknik populär hos Avanza och Nordnet

  Fonden Core Ny Teknik som lanserades i början på februari är populär hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

  Efter fem dagar från det att den lanserades hade 5 000 kunder hos Avanza köpt fonden, rapporterar Realtid. Hos Nordnet var det den femte mest nettoköpta fonden i februari.

  Förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt som ligger bakom den nya fonden sade upp sig i höstas på Swedbank Robur, där de förvaltade Swedbank Robur Ny Teknik.

  I samma artikel kommenterar Swedbanks kommunikationschef att man tycker att det är ett bra betyg för banken att deras medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, samt att man inte har något problem med fondens namn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fjärde AP-fonden minskar innehavet i New Wave till 4,4 procent av kapitalet  

  Fjärde AP-fonden minskar innehavet i New Wave till 4,4 procent av kapitalet

  Fjärde AP-fonden minskar innehavet i profilklädersbolaget New Wave till 2 917 567 aktier, från 3 317 567 aktier. Innehavet motsvarar därefter 4,4 procent av aktierna och 1,2 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #insider   #retail  

 • Väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året - Aktiespararna Direktavkastning  

  Väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året - Aktiespararna Direktavkastning

  Det har varit väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året, enligt förvaltaren Tomas Eriksson på Aktiespararna Direktavkastning.

  "Marknaden fokuserar nog mycket på utrullningen i större skala avseende det tobaksfria nikotinsnuset ZYN som kommer ske i framförallt USA under 2019. Förväntningar om en bra tillväxt inom detta segment driver nog aktien idag samtidigt som aktien kommit ned en bit i värdering efter kurstoppen runt 530 kr i augusti förra året", kommenterar Eriksson.

  Innehavet i Swedish Match utgjorde 7,4 procent av fondens portfölj vid utgången av januari, enligt Morningstar.

  Omsättningen för Swedish Match i det fjärde kvartalet uppgick till 3 301 miljoner kronor (2 951), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 279. Rörelseresultatet blev 1 196 miljoner kronor (1 178), vilket var samma som det förväntade.  Taggar:

 • Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars  

  Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars

  Carnegie lanserar en ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars. Det framgår av ett mejl.

  Fonden beskrivs som fondbolagets mest diversifierade fond hittills.

  Enligt en beskrivning investerar fonden i Carnegie Fonders bästa aktie- och räntefonder samt hedgefonder från utvalda leverantörer.  Taggar:

 • Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari  

  Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari

  Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden noterades vinstvarningar från bland annat Mekonomen och Oriflame, samt en omvänd vinstvarning från Boozt. I överlag präglades månaden dock av föregående års svaga avslutning med en studs uppåt efter juldagarna.

  Bland månadens vinnare återfinns bland annat Fingerprint Cards (74,1 procent), Eniro (68,8 procent) och Dedicare (47,1 procent). På minussidan märktes Catena Media (-22,3 procent), Mekonomen (-21,2 procent) och Nuevolution (-16,7 procent).

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar (saknar Swedish Match) påverkade fondens relativavkastning negativt med 8 baspunkter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Time Global slog jämförelseindex - Nintendo och Square Enix som tidigare tyngt gav nu skjuts uppåt  

  Skandia Time Global slog jämförelseindex - Nintendo och Square Enix som tidigare tyngt gav nu skjuts uppåt

  Skandia Time Global avancerade 11,8 procent under årets första månad och överavkastade 1,6 procentenheter mot jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Vinnare under månaden var Square Enix, Nintendo och Fitbit.

  Square Enix gick bra på börsen tack vare att deras nya spel Romancing Saga rankades högt i App Store samtidigt som deras nya konsolspel Kingdom Hearts III fick positiva recensioner.

  Nintendo steg till följd av positiva kommentarer från ledningen avseende Switch-försäljningen.

  Det kan jämföras med föregående månad då det istället var Nintendo och Square Enix som tyngde utvecklingen för fonden.

  Under månaden steg Fitbit tack vare goda försäljningssiffror från julförsäljningen.

  I den negativa vågskålen återfanns Vodafone och Ingenico. Telekomoperatören Vodafone försvagades följt av nyheterna att en fjärde operatör budar på 5G-auktionen i Tyskland.

  Ingenico föll efter en vinstvarning eftersom bolaget har motvind inom affärsgrenen för betalningsterminaler.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari  

  Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari

  Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 10,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar bidrog negativt med 16 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan försvagades däremot mot dollarn (-0,5 procent) under perioden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, arbetslösheten i landet föll tillbaka i linje med förväntan  

  Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, arbetslösheten i landet föll tillbaka i linje med förväntan

  Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, i likhet med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i landet så föll arbetslösheten tillbaka till 2,4 procent från tidigare 2,5 procent, vilket var i linje med förväntan. Den japanska industriproduktionen sjönk med 1,9 procent under månaden jämfört med samma månad föregående år. Vidare steg det preliminära inköpschefsindexet (Nikkei) vilket indikerade på fortsatt expansion.

  Under månaden gick den japanske premiärministern ut med positiv statistik i ett försök att bryta uppfattningen av landet som en åldrande och stagnerad nation, berättar man vidare.

  Effekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar var försumbar under perioden.

  Svenska kronan försvagades med -2,1 procent mot japanska yen under perioden vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,3 procent i januari - flera osäkerhetsfaktorer talar för fortsatt volatilitet på marknaderna  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,3 procent i januari - flera osäkerhetsfaktorer talar för fortsatt volatilitet på marknaderna

  Skandia Kapitalmarknadsfond klättrade 0,3 procent under årets första månad i likhet med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden och året började med kraftiga fall i nominella räntor som en reaktion på de stökiga aktiemarknaderna som var fallet strax innan julledigheten.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom nytt år oftast innebär optimism", kommenterade förvaltarna och fortsatte:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter".

  Förvaltarna noterar en mjukare ton från Fed men mer databeroende istället för att tidigare vilja höja till varje pris. "Det gjorde att risktillgångar har haft en bra månad – man är inte rädd för aggressiva räntehöjningar".

  Flera osäkerhetsfaktorer tas upp av förvaltarna, bland annat Trumps nedstängning av statsapparaten, handelskriget, nedrustningen av Nordkorea och utträdet ur nedrustningsavtalet med Ryssland. Sammantaget räknar förvaltarna med en högre volatilitet på marknaderna i fortsättningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefond var oförändrad i januari - räknar med fortsatt högre volatilitet  

  Skandia Realräntefond var oförändrad i januari - räknar med fortsatt högre volatilitet

  Skandia Realräntefond utvecklades varken positivt eller negativt under januari, medan jämförelseindex backade 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden och året började med kraftiga fall i nominella räntor som en reaktion på de stökiga aktiemarknaderna som var fallet strax innan julledigheten.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom nytt år oftast innebär optimism", kommenterade förvaltarna och fortsatte:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter".

  Förvaltarna noterar en mjukare ton från Fed men mer databeroende istället för att tidigare vilja höja till varje pris. "Det gjorde att risktillgångar har haft en bra månad – man är inte rädd för aggressiva räntehöjningar".

  Förvaltarna räknar med en högre volatilitet i fortsättningen.

  "Realräntorna har mestadels rört sig sidledes, när nominella gått ner och break/even-inflationen gått ner som resultat", avslutar de i rapporten.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, amerikansk arbetslöshet steg mer än väntat  

  Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, amerikansk arbetslöshet steg mer än väntat

  Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i USA inkom den officiella mätningen av arbetsmarknaden över konsensus då den visade att 312 000 nya jobb skapades i december, mot väntade 184 000. Samtidigt steg arbetslösheten till 3,9 procent från väntade 3,7 procent.

  Relationen mellan Nordamerika och Kina var därutöver fortsatt ansträngd med en ökad oro huruvida Huawei-fallet kan komma att påverka pågående handelsförhandlingar mellan USA och Kina.

  Ser man till fondens avkastning, påverkade nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar fondens relativavkastning negativt med 16 baspunkter under perioden.

  Svenska kronan försvagades däremot mot euro, brittiska pund, amerikanska dollar och japanska yen, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari  

  Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari

  Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till regler för miljö och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning negativt med 20 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan försvagades mot både euron (-2,4 procent) och det brittiska pundet (-5,1 procent) under perioden, vilket däremot påverkade fondens absolutavkastning positivt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond hölls oförändrad i januari - inga räntehöjningar i sikte från ECB och Fed  

  Skandia Korträntefond hölls oförändrad i januari - inga räntehöjningar i sikte från ECB och Fed

  Skandia Korträntefond, tidigare Penningmarknadsfond, hade ett oförändrat värde i januari, vilket var något bättre än fondens jämförelseindex som backade 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Januari blev en stark börsmånad och även kreditmarknaden återhämtade sig något efter att ha handlat riktigt surt i slutet av förra året. Räntor sjönk kraftigt i början av januari men studsade tillbaka något senare under månaden.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom ett nytt år oftast innebär optimism", kommenterar förvaltarna och fortsätter:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter. ECB lämnade räntebesked och framförde att räntan kommer ligga kvar på samma nivå till efter sommaren. Även Fed verkar hålla en mjukare ton än tidigare om kommande räntehöjningar och marknaden räknar inte med någon höjning den närmaste tiden".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)  

  Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)

  (Rättelse: Lagt till hedgefonden Origo Quest som är den fond med klart störst innehav i Lindab, sett till portföljvikt).

  Ett flertal fonder gynnas av att Lindab stiger strax över 7 procent på sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan bland aktivt förvaltade fonder finns hedgefonden Origo Quest. Enligt den senaste månadsrapporten för januari var Lindab det näst största innehavet i fonden, med portföljvikten 12,9 procent. Carl Rydin som ingår i förvaltarteamet uppgav i en intervju med Affärsvärlden under förra året att Lindabs aktiekurs har potential att mer än dubblas inom tidsramen tre år.

  Den andra fonden på ägarlistan är Peab-fonden, en fond från Cicero Fonder som placerar upp till 40 procent i Peab-aktier. Innehavet i Lindab utgjorde 4,2 procent av portföljen vid utgången av januari.

  De två fonderna följs av Lannebo Småbolag Select och Fidelity Nordic, där Lindab hade en portföljvikt på 3,7 respektive 3,5 procent i samband med innehavsrapporteringen vid årsskiftet.

  Därefter får man söka sig längre ned i listan sett till portföljvikt för att hitta aktivt förvaltade fonder med större innehav i Lindab, däribland Strand Småbolagsfond, Catella Småbolag, Coeli Sverige och Lannebo Småbolag.

  Omsättningen för Lindab uppgick till 2 384 miljoner kronor (2 185) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 413. Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (109), väntat rörelseresultat var 159.

  Aktien är efter dagens positiva rapportreaktion upp 28,7 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,8 procent i januari, håller fortsatt hög likviditet för att kunna utnyttja möjligheter  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,8 procent i januari, håller fortsatt hög likviditet för att kunna utnyttja möjligheter

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC steg 0,8 procent i januari, medan jämförelseindexet tappade 0,1 procent. Likviditeten i fonden hålls fortsatt hög. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska centralbanken inledde året med försiktiga kommentarer kring framtida räntehöjningar. Detta resulterade i en kraftig återhämtning för riskfyllda tillgångar efter höstens svaga utveckling.

  "Avkastningskurvan, skillnaden mellan kortare och längre löptider på statsobligationer, är emellertid fortsatt flack vilket signalerar svagare ekonomisk tillväxt. Huruvida det blir en mjuklandning eller lågkonjunktur är fortfarande oklart men bakåtblickande data visar också på en svagare utveckling", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del var det främst dess investeringar i företagskrediter som återhämtade sig efter en svag utveckling i slutet på fjolåret. Sjunkande marknadsräntor bidrog även positivt till avkastningen under perioden.

  Det största innehavet per utgången av månaden var en termin på den svenska femåringen. Durationen hölls oförändrad under perioden och uppgick till 2.1.

  Vidare håller fonden fortsatt hög likviditet i syfte att utnyttja potentiella, attraktiva investeringsmöjligheter.  Taggar:

 • Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity  

  Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity

  Ett intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga, enligt förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity.

  Detta särskilt i en miljö där tillväxten fortsätter att sakta in.

  "Vi söker därför bolag som antingen, i utgångsläget har lägre marginaler än historiskt, eller bolag som vi bedömer kommer att kunna möta kostnadsökningar med prishöjningar på sina produkter och tjänster", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Under månaden övertog teamet bakom Catella Hedgefond förvaltningen av fonden.

  Fokus för förvaltningen är att öka bruttoexponeringen, sänka nettoexponeringen samt minska korrelationen mot aktiemarknaden.

  Catella Nordic L/S Equity var oförändrad i januari, samtidigt som fondens referenstillgångar minskade med 0,1 respektive ökade med 8,2 procent.

  Derivatskyddet drog ned fondens avkastning under månaden i spåren av den starka börsutvecklingen. På minussidan märktes även kortpositionen i Getinge.

  På den positiva sidan bidrog SSAB mest till avkastningen, följt av den korta positionen i det norska flygbolaget Norwegian. Flygbolaget presenterade planer på nyemission under månaden och utvecklades svagt.  Taggar:

 • Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, sjunkande marknadsräntor bidrog positivt  

  Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, sjunkande marknadsräntor bidrog positivt

  Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, medan jämförelsetillgången ökade 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden steg samtidigt som börser återhämtade sig och marknadsräntor fortsatte ner. Sjunkande marknadsräntor bidrog positivt till avkastningen under perioden.

  Ränterisken höll man oförändrad och durationen uppgick till 1,9 vid slutet på månaden. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, har avvaktande inställning till ytterligare risktagande  

  Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, har avvaktande inställning till ytterligare risktagande

  Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, medan fondens två referenstillgångar tappade 0,1 respektive ökade 7,7 procent. Fondens avkastning drevs främst av fondens långa aktieinnehav. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari präglades av en stark återhämtning för de globala börserna efter den svaga utvecklingen under hela fjärde kvartalet.

  "Uppgången på aktiemarknaden har till stor del sin förklaring i den omsvängning som Federal Reserve annonserade i slutet av december och mitten av januari gällande penningpolitiken och i kombination med att pendeln svängt för långt i en riktning vad gäller sentiment och positionering i marknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Makroekonomisk data, såväl officiell statistik som barometrar, fortsatte dock att komma in svagt på bred front i alla större regioner. Givet svagare realekonomiska utsikter reviderades också börsens vinstestimat nedåt, trots en relativt god rapportsäsong.

  Vad gäller fonden har man valt att fortsatta att dra ned på mindre likvida innehav inom energi och oljeservice.

  Förvaltarteamet har även en avvaktande inställning till ytterligare portföljrisk.

  "Med börsens värdering tillbaka i intervallet som rådde innan marknadssättningen bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande - även om vi sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer".

  De främsta bidragsgivarna under månaden var SSAB, Boozt och Corem Property. SSAB är ett relativt nytt innehav, medan Boozt anses ha presenterat överraskande bra siffror för kvartalet.

  På minussidan märktes indexderivat i OXMS30, Ovzon och Ambea. Ovzon tappade kraftigt i och med genomförandet av den nyemission som väntats vid börsintroduktionen.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Fidelity Nordic och Norron Select bland vinnarna på Kambis kvartalsrapport  

  Fidelity Nordic och Norron Select bland vinnarna på Kambis kvartalsrapport

  Fidelity Nordic och Norron Select är ett par av vinnarna på Kambis kvartalsrapport, enligt dataanalystjänsten Morningstar. Aktien är idag upp över 7 procent och har därmed stigit strax under 14 procent sedan årsskiftet.

  I toppen bland aktivt förvaltade fonder finns Fidelity Nordic Fund där innehavet hade en portföljvikt på 3,1 procent vid årsskiftet.

  Fonden följs av SEF EME European Best Ideas där Kambi stod för 3 procent av portföljen. Enligt beskrivningen av fonden söker den upp och rangordnar systematiskt de skickligaste europeiska aktiva aktieförvaltarna och investerar sedan i de 40 främsta aktieinnehaven.

  Norron Select som även har ett betydande innehav i Kambi har under januari ökat innehavet i bolaget något, och vid utgången av månaden utgjorde innehavet 2,9 procent av portföljen.

  Norron-fonden följs av Swedbank Robur-fonderna Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden med portföljvikter om 2,2 respektive 1,7 procent, enligt innehavsrapporteringen vid årsskiftet. Fonderna har även betydande exponering mot spelbolaget THQ Nordic, en annan rapportvinnare under morgonen.

  Omsättningen för Kambi uppgick till 21,7 miljoner euro (19) under det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 21,2. Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner euro (5), väntat rörelseresultat var 3,8.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure   #tech  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent i januari, ser fortsatt olösta frågetecken  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent i januari, ser fortsatt olösta frågetecken

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent under januari, medan fondens två referenstillgångar sjönk med 0,1 respektive ökade med 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att månaden präglades av en stark riskaptit där både aktier och kreditspreadar rekylerade kraftfullt efter den dåliga avkastningen i december.

  "Detta trots att samma frågetecken kvarstår kring den ekonomiska tillväxten, Brexit och handelssamtal som fortfarande inte är lösta", kommenterar förvaltarteamet.

  Deras analys är att mycket av uppgången är flödesdriven där investerare var underviktade aktier- och kreditrisk och har justerat upp risken i portföljen.

  För fondens del har man passat på att sälja både investment grade samt high yield-krediter. Istället har man köpt bostadsobligationer. Detta för att öka likviditetsprofilen på innehaven för att ha en större flexibilitet när volatiliteten går upp i riskfyllda tillgångar.

  Inför framtiden håller fonden en relativt hög andel kassa och fokuserar i stor utsträckning på valet av företagskrediter för att maximera risk/avkastningsprofilen i fonden.

  Fokus för fondens investeringar ligger fortsatt i zonen mellan BBB-krediter och BB-krediter med relativt kort kreditduration.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden  

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, och överträffade därmed utvecklingen för fondens två referenstillgångar som backade 0,1 respektive ökade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden lyckades avkasta 1,3 procent trots en nettoexponering på i genomsnitt drygt tre procent, vilket man uttrycker sig nöjda med.

  Det bästa mandatet för månaden blev lång/kort motsvarande drygt 19 procent av portföljen, med ett avkastningsbidrag på 91 punkter. Större bidrag erhölls från Veoneer som återhämtade sig samt Essity med en stark kvartalsrapport.

  Det marknadsneutrala mandatet gav ett bidrag på 47 punkter.

  "Den starka återhämtningen i Veoneer gjorde att spreaden lång Veoneer/kort Autoliv gav ett bidrag på närmare 15 punkter trots att även Autoliv steg under månaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Event-mandatet bidrog med 75 punkter. Såväl IBT som Cantargia steg under månaden och tog därmed igen en del av det tapp som noterades under det sista kvartalet 2018.

  "Cantargia har nu inlett sina Fas II-studier med CAN04 och beträffande IBT räknar vi med att den försenade Fas III-studien skall starta under första halvåret, vilket också är i linje med vad bolaget kommunicerat", kommenterar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes enbart derivat-mandatet.

  Inför framtiden bedömer man att vid en sammanfattning av rapportperioden upplevs riskerna för ett bakslag nu vara överhängande. Mycket av den börsuppgång som skett anses vara ett resultat av fallande riskpremier snarare än höjda vinstprognoser.

  "Vi kommer att fortsätta den inslagna vägen med att höja fondens bruttoexponering men göra det genom att matcha de investeringar vi gör i långa aktiepositioner med korta positioner i bolag eller index. Ambitionen är också fortsättningsvis att aktieandelen i portföljen skall öka främst genom en ökad allokering till mandaten Marknadsneutral och Lång/kort", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, lyckade kortpositioner i Cloetta och Attendo har stängts  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, lyckade kortpositioner i Cloetta och Attendo har stängts

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, med en standardavvikelse på 2,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari var en av de starkaste börsmånaderna på länge, drivet av storbolag och då framförallt verkstadssektorn som levererade bra rapporter.

  I fondens delmandat lång/kort aktier var de största bidragsgivarna under januari Sportamore och Bygghemma Group. Andra bidragsgivare var bland annat BTS Group, Iconovo och Addnode.

  På minussidan märktes istället en kort position i OMX, som var en positiv bidragsgivare under december månad.

  Två av förvaltarteamets case på kortsidan bedöms ha levererat under den starka börsmånaden, i form av Cloetta och Attendo.

  "Fonden stängde de korta positionerna i Cloetta som efter en svag rapport präglades av motgångar. Aktien föll cirka 10 procent på rapporten och positionen har gett fonden ett bra bidrag sedan den initierades", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Positionen i Attendo är även stängd efter ett positivt avkastningsbidrag.

  "Attendo gjorde en rapportmiss som visade på fortsatt marginalpress efter diskussioner i Finland om den dåliga kvalitén bland de privata vårdalternativen. Eftersom detta kan leda till regleringar, gick aktien ner kraftigt", berättar förvaltarteamet.

  Nettoexponering har successivt ökat under månaden och vid utgången av januari låg nettoexponeringen på cirka 30 procent.  Taggar:

 • Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, reducerat positioner i bankobligationer efter uppgång  

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, reducerat positioner i bankobligationer efter uppgång

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, samtidigt som fondens två referenstillgångar tappade 0,1 respektive ökade 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en av fondens portföljer i form av det taktiska riskmandatet har reducerats till hälften genom att AT1:or emitterade av Swedbank och Nordea Bank har avyttrats. Detta efter en stark uppgång.

  Effektiv avkastning, uttryckt som IRR, i lokal valuta, uppgår till 8,2 procent för fondens positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning  

  Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning

  Ett flertal fonder gynnas av att Lindab stiger strax över 7 procent på sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan bland aktivt förvaltade fonder finns Peab-fonden, en fond från Cicero Fonder som placerar upp till 40 procent i Peab-aktier. Innehavet i Lindab utgjorde 4,2 procent av portföljen vid utgången av januari, och placerar sig därmed högst upp i listan.

  Specialfonden följs av Lannebo Småbolag Select och Fidelity Nordic, där Lindab hade en portföljvikt på 3,7 respektive 3,5 procent i samband med innehavsrapporteringen vid årsskiftet.

  Därefter får man söka sig längre ned i listan sett till portföljvikt för att hitta aktivt förvaltade fonder med större innehav i Lindab, däribland Strand Småbolagsfond, Catella Småbolag, Coeli Sverige och Lannebo Småbolag.

  Omsättningen för Lindab uppgick till 2 384 miljoner kronor (2 185) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 413. Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (109), väntat rörelseresultat var 159.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Aktiespararna Direktavkastning vinnare på rapportrusning i Swedish Match  

  Aktiespararna Direktavkastning vinnare på rapportrusning i Swedish Match

  Fonden Aktiespararna Direktavkastning är en av vinnarna på snusjätten Swedish Matchs kursuppgång på strax över 6 procent efter sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  Aktiespararna Direktavkastning återfinns i ägartoppen bland aktivt förvaltade fonder, sorterat efter portföljvikt. Innehavet utgjorde 7,4 procent av portföljen vid utgången av januari.

  Fonden följs av storbanksfonderna Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fund och Nordea 1 Nordic Equity Fund, där Swedish Match hade en portföljvikt på 6,7 respektive 5,8 procent vid årsskiftet.

  Längre ned i listan bland svenska fonder återfinns Sensor Sverige Select samt SEB Sverige Expanderad där innehavet utgjorde 4 respektive 3,4 procent av portföljerna.

  Omsättningen för Swedish Match i det fjärde kvartalet uppgick till 3 301 miljoner kronor (2 951), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 279. Rörelseresultatet blev 1 196 miljoner kronor (1 178), vilket var samma som det förväntade.  Taggar:
  #consumergoods   #personalgoods   #tobacco  

 • Swedbank Robur och Norron bland vinnarna på Kindreds kvartalsrapport  

  Swedbank Robur och Norron bland vinnarna på Kindreds kvartalsrapport

  Flera fonder gynnas efter bettingjätten Kindreds kraftiga kursuppgång efter morgonens kvartalsrapport, enligt dataanalystjänsten Morningstar.

  I ägartoppen bland aktivt förvaltade fonder sett till portföljvikt återfinns fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend, som placerar koncentrerat i ett urval aktier. Innehavet stod för 4,6 procent av portföljen vid utgången av januari månad.

  Fondbolaget har även två andra fonder med i ägartoppen. Kindred hade en portföljvikt på strax över tre procent i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden. De två fonderna har även gynnats av positiva rapportreaktioner i THQ Nordic och Kambi, som fonderna har exponering mot.

  Swedbank Robur Sweden High Dividend följs av av Öhman Sweden Micro Cap, där Kindred-innehavet hade en portföljvikt om 4 procent vid årsskiftet. Kindred är även ett större innehav i Öhman Småbolagsfond. I det fallet hamnar dock innehavet utanför fondens tio största positioner.

  Ett annat fondbolag som är representerat i ägarlistan är Norron. Bland de egna fonderna är Norron Alpha överst sett till portföljvikt, följt av Norron Sicav Active och Norron Select. Kindred utgjorde 4,4, 4 respektive 3 procent av dessa fonders portföljer vid utgången av januari månad.

  I toppen finns även Lannebo Nordic Equities och Skandia Småbolag Sverige. Kindred hade i de fallen portföljvikter om 3,5 respektive 3 procent.

  Kindreds spelöverskott uppgick till 250,1 miljoner brittiska pund (238) i det fjärde kvartalet, enligt morgonens kvartalsrapport. Väntat var 240 miljoner pund, enligt Factset. Rörelseresultatet blev 47 miljoner pund (58), väntat rörelseresultat var 46.

  Aktien är i skrivande stund upp strax över 5 procent på rapporten, och har därmed ökat 22,6 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Vinnarfonderna på THQ Nordics kvartalsrapport  

  Vinnarfonderna på THQ Nordics kvartalsrapport

  THQ Nordic redovisade under morgonen en kvartalsrapport som mottogs väl av marknaden. Aktien är i skrivande stund upp över 5 procent och ett antal fonder har större innehav i spelaktien, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i fondägarlistan, sorterat efter portföljvikt, återfinns Consensus Småbolag. THQ Nordic var det näst största innehavet vid utgången av januari för fonden, ett innehav som utgjorde 10,8 procent av portföljen.

  "Högre omsättning och ebitda-resultat än vad vi hade förväntat oss, framförallt Partner Publishing-affären imponerade. Avskrivningarna var något högre än vad vi hade skissat på", uppgav Consensus-förvaltaren Anders Wright i en kommentar till Finwire under morgonen.

  Fonden följs av Lancelot Avalon som nyligen ökat innehavet med strax under 40 procent. Där hade THQ Nordic en portföljvikt på 6,9 procent, vid årsskiftet.

  En annan fond som tror på aktien är Handelsbanken Sverigefond, där innehavet utgjorde 6,2 procent av portföljen vid inledningen av februari. Deras stora position i absoluta tal motsvarar 4,2 procent av bolagsvärdet.

  Längre ned i listan återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden med portföljvikterna 3,6, 3,0 respektive 2,8 procent (rapporterat vid årsskiftet).

  Omsättningen för THQ Nordic i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Stark rapport från THQ Nordic, visar på god affärsmodell med lägre risk - Carl Armfelt  

  Stark rapport från THQ Nordic, visar på god affärsmodell med lägre risk - Carl Armfelt

  Carl Armfelt som förvaltar nystartade Core Ny Teknik tillsammans med Erik Sprinchorn bedömer att kvartalsrapporten från THQ Nordic var stark.

  "Electronic Arts och Activision har haft det lite stökigt sista tiden, men THQ visar i rapporten att ett mellanstort bolag som gör mindre titlar är en bättre modell med lägre risk", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Han ser även positivt på förvärvet av Warhorse, som anses vara ett bra strategiskt drag. THQ-bolaget Koch Media har agerat förläggare för det storsäljande spelet Kingdom Come: Deliverance sedan 2016.

  "Kingdom Come: Deliverance har varit en av THQ:s bästa titlar den sista tiden", berättar förvaltaren.

  Armfelt kommenterar även plattformsutvecklingen som pågår i branschen. Detta mot bakgrund av att THQ:s stortitel Metro Exodus som släpps om två dagar kommer att lanseras tidsexklusivt på Epic Store, där spelutvecklare får en högre andel av intäkterna än den största PC-plattformen Steam.

  "Intäktsfördelningen från plattformar, samt för e-sportsturneringar, visar på ett tydligt maktskifte till spelutvecklare och är en fördel för THQ. Content is King", säger Armfelt.

  Omsättningen för THQ Nordic i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.

  THQ Nordic är i skrivande stund upp över 7 procent på rapporten. Spelbolaget var det första bolaget som fonden Core Ny Teknik investerade i.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Stabil rapport återigen från THQ Nordic, förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut - Consensus Asset Management  

  Stabil rapport återigen från THQ Nordic, förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut - Consensus Asset Management

  Consensus-förvaltaren Anders Wright anser att morgonens kvartalsrapport från THQ Nordic var stabil återigen, med högre omsättning och ebitda än vad man hade räknat med.

  "Högre omsättning och ebitda-resultat än vad vi hade förväntat oss, framförallt Partner Publishing-affären imponerade. Avskrivningarna var något högre än vad vi hade skissat på", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för spelbolaget i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.

  Wright ser positivt på det aviserade förvärvet av Prag-baserade Warhorse Studios som ligger bakom spelet Kingdom Come: Deliverance.

  "Förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut. Förvärvet sker till en låg mutipel på cirka 1,3 gånger ebitda drivet av ett rekordår med varumärket Kingdom Come: Deliverance, multiplarna för 2019 kommer säkerligen bli högre", kommenterar Wright och fortsätter:

  "THQ lyckas återigen med att göra ett attraktivt förvärv och kommer åt ett mycket fint IP".

  THQ var det näst största innehavet i Consensus Småbolag per utgången av januari, med 10,8 procent i portföljvikt.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Nettoinflöde för aktiefonder 2,0 miljarder i januari - Fondbolagens Förening  

  Nettoinflöde för aktiefonder 2,0 miljarder i januari - Fondbolagens Förening

  Under januari månad noterade samtliga fonder en nettoinsättning på totalt 4,5 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande.

  Aktiefonder hade det största inflödet med 2 miljarder kronor. Därefter kom blandfonder där nettoinsättningarna uppgick till 1,8 miljarder. Även korta- respektive långa räntefonder noterade nettoinflöden på 1 respektive 0,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 1 miljard kronor.

  "Positiva kursreaktioner och lättnadssuckar från USA bidrog till en av de bästa börsstarterna på 30 år. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Inför ett år med stora makroekonomiska frågetecken finns det anledning att påminna spararna om vikten av att sprida riskerna och att månadsspara", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med över 250 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till 4 230 miljarder.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, företagsobligationer ses som relativt bra placeringsalternativ  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, företagsobligationer ses som relativt bra placeringsalternativ

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, främst hänförligt till ett förbättrat marknadssentiment. Det framgår av en månadsrapport.

  Sentimentet på marknaden förbättrades i kölvattnet av mjukare centralbanker med Federal Reserve i spetsen, skriver fondens förvaltningsteam.

  Detta medförde att kreditspreadar gick ihop rejält, vilket bidrog starkt till avkastningen. De största positiva bidragen till avkastningen kom bland annat från BBVA, Allianz, SEB, SHB och Nordea.

  Från förvaltarhåll har man gjort ett antal förändringar under månaden. Innehaven i bland annat Nibe, Intrum, SEB och SHB reducerades något. Vidare köpte man i säkerställda obligationer i Stadshypotek och Länsförsäkringar.

  Företagsobligationer ses fortfarande som ett relativt bra placeringsalternativ jämfört med statspapper, varför fondens kreditduration på drygt tre år bibehålls.

  Framsteg i handelskriget mellan USA och Kina, samt att centralbankerna har antagit en något mjukare ton, ser ut att gynna risksentimentet.

  "Därför ser vi fortfarande goda möjligheter att addera risk gradvis och selektivt framöver i vissa krediter som fått oproportionerligt med stryk", kommenterar förvaltarteamet.

  I den andra vågskålen finns risker som oro i Venezuela, en oordnad Brexit och en frånvaro av ett handelsavtal mellan USA och Kina.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Länsförsäkringar, Stadshypotek och Sirius International. Portföljvikterna för dessa innehav var 9,2, 7,5 respektive 4,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige ökade 7,4 procent i januari, har köpt in sig i Husqvarna  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige ökade 7,4 procent i januari, har köpt in sig i Husqvarna

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 7,4 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Vidare har förvaltarteamet valt att ta en position i Husqvarna. Det framgår av en månadsrapport.

  Positionen i Husqvarna har initierats på bekostnad av innehavet i Fagerhult som har minskats.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att Stockholmsbörsen tog ett glädjeskutt i januari. Svenska småbolag utvecklades också bra och starkare än storbolagsaktierna.

  "Stockholmsbörsens återhämtning har flera orsaker. Den amerikanska centralbanken meddelade vid sitt senaste möte att de inte bara ska följa sin kommunicerade räntehöjningsplan, utan även beakta mer aktuell data, vilket fick aktiemarknaderna att studsa uppåt efter att ha fallit kraftigt i december. Det svenska regeringsdebaklet löste sig, medan oron kring Brexit och handeln mellan Kina och USA kvarstår", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Rapportperioden inleddes under perioden och Sandvik levererade ett helårsresultat som mottogs väl av marknaden.

  "Dessutom var den amerikanska sidan oväntat stark, vilket medförde att flertalet bolag inom verkstadssektorn steg. Analytiker pratade om att det kanske bara kommer att bli en svagare tillväxt under 2019 och att efterfrågan kommer att återhämta sig redan under 2020", berättar förvaltarteamet.

  För fondens del sett till bolag var det Powercell och Electrolux som bidrog mest positivt till avkastningen. På minussidan märktes Hansa Biopharma som kom med uppdaterad information om möten med regulatoriska myndigheter angående sin njurtransplantationsprodukt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Essity, SEB och Sandvik med portföljvikterna 5,1, 5,0 respektive 4,6 procent. De största innehaven vid den föregående månadsrapporteringen var SEB, Essity och ABB.  Taggar:

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastighetsaktier utvecklades återigen bra och steg kraftigt. Minskad oro för fortsatta räntehöjningar medförde att fastighetssektorn utvecklades starkt på börsen. Därutöver uppvisade bolagen som rapporterade under månaden på fortsatt god hyresutveckling.

  "Trots den goda aktieutvecklingen för sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen", kommenterar fondens förvaltningsteam med Jonas Andersson i spetsen.

  De tre aktier som bidrog mest positivt till fondens avkastning relativt index var Platzer, Kungsleden och Diös.

  Fondens undervikt i Castellum, Balder och Wallenstam påverkade däremot den relativa avkastningen negativt, där den förstnämnda släppte en stark kvartalsrapport.

  Från förvaltarhåll har man endast gjort marginella ändringar bland innehaven i portföljen.

  De ser positivt på framtiden för fastighetsmarknaden.

  "Vi bedömer att de faktorer som för närvarande påverkar bolagen positivt kommer att bestå under flera år framöver (lågräntemiljö kombinerat med god efterfrågan från hyresgäster)".

  De största innehaven per utgången av månaden var Balder, Fabege och Kungsleden med portföljvikterna 8,8, 7,9 respektive 7,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Ryssland steg 13,8 procent i januari, har ökat exponeringen mot Lenta och Yandex  

  Alfred Berg Ryssland steg 13,8 procent i januari, har ökat exponeringen mot Lenta och Yandex

  Alfred Berg Ryssland steg med 13,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 14,8 procent. Förvaltarteamet har valt att öka exponeringen mot Lenta och Yandex. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi bedömer att Lenta har störst kurspotential inom sin sektor detaljhandel. Aktien har pressats de senaste månaderna på grund av svagare resultat än förväntat och förändringar i bolagsledningen annonserade i december", kommenterar fondens förvaltningsteam med Dan Fredrikson i spetsen.

  IT-bolaget Yandex anses för närvarande ha störst potential inom den ryska IT-sektorn.

  På försäljningssidan finns positionen i Luxoft efter ett budrelaterat kursrally.

  Det fanns flera anledningar till varför den ryska aktiemarknaden överträffade andra tillväxtmarknader. Oljepriset återhämtade sig, positiva nyheter meddelades från OPEC-länderna samt lättade sanktioner mot de ryska företagen Rusal och EN+.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fondens del var innehavet i Luxoft som inte ingår i index. Amerikanska DXC Technology lade ett bud på hela bolaget med 86 procent premium mot rådande aktiekurs vid annonseringen.

  Vidare saknade fonden exponering mot NLMK som tyngde mot bakgrund av en generellt sett svag månad för stålbolag.

  Inför framtiden bedömer man att flera faktorer förväntas stötta den ryska marknaden under 2019, däribland en hög direktavkastning, en lägre skuldsättningsgrad för företag och stat samt förväntningar om ett stabilare oljepris.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sberbank, Lukoil och Alrosa med portföljvikterna 9,7, 9,0 respektive 8,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vanguard sänker avkastningsförväntningarna för kommande decenniet rejält  

  Vanguard sänker avkastningsförväntningarna för kommande decenniet rejält

  Fondbjässen Vanguard, som bland annat populariserade indexfonden, sänker nu sin förväntade börsavkastning rejält för det kommande decenniet. Det rapporterar CNBC.

  Vanguards investeringschef, CIO, Greg Davis bedömer att medianavkastningen för USA-börserna blir 5 procent per år. För fem år sedan hade avkastningen varit cirka 8 procent, uppger han vidare. Snittavkastningen har historiskt varit cirka 7 procent.

  "Våra förväntningar har tydligt kommit ned" ,säger Davis.

  S&P 500 har stigit med 15 procent sedan julafton. Davis bedömer att vinsterna växer med ett ensiffrigt tal i år och att den amerikanska tillväxten mattas till cirka 2 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Wisdomtree har haft samtal om en försäljning med JP Morgan - BN  

  Wisdomtree har haft samtal om en försäljning med JP Morgan - BN

  Fondbjässen Wisdomtree har haft samtal med JP Morgan Chase rörande en möjlig försäljning av verksamheten. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till källor.

  Samtalen skall ha ägt rum under förra året. Affären skall ha fallit på grund av att parterna inte kommit överens om ett pris.

  Wisdomtree skall inte ha en pågående process för att finna köpare.

  Ingen av parterna har velat kommentera uppgifterna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Alfa Laval nytt innehav, hög lönsamhet kombinerat med rimlig värdering - Ålandsbanken Norden  

  Alfa Laval nytt innehav, hög lönsamhet kombinerat med rimlig värdering - Ålandsbanken Norden

  Förvaltarteamet bakom Ålandsbanken Norden har valt att avyttra hela innehavet i ABB då man ser en begränsad potential i aktien på medellång sikt. Vidare har man köpt in sig i Alfa Laval. Det framgår av en månadsrapport.

  Avyttringen sker efter att ABB aviserat en försäljning av affärsdivisionen Power Grids.

  Även innehavet i Holmen har avyttrats och nu är exponeringen i skogssektorn koncentrerad mot UPM och Stora Enso.

  Ett nytt innehav är istället Alfa Laval, där man ser en god tillväxt inom Marinedivisionen och hög lönsamhet tillsammans med en rimlig värdering som främsta attraktioner.

  Vidare har förvaltarteamet ökat innehaven i Hexagon och Mowi under månaden, främst till följd av attraktiva värderingsnivåer.

  Ålandsbanken Norden steg med 7,7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 8,2 procent.

  De största positiva bidragsgivarna var övervikterna i industribolag, informationsteknologi och basindustri - typiskt konjunkturkänsliga branscher - vilket delvis motverkades av en låg exponering mot energibolag, som steg kraftigt under månaden.

  Inför framtiden noterar man att vinstestimaten för 2019 och 2020 har justerats ned något under den senaste månaden. Detta tillsammans med högre aktiekurser resulterat i en i stort sett neutral värdering, varför den förväntade avkastningspotentialen lyder 8-10 procent på tolv månaders sikt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo (i likhet med föregående månad) med portföljvikterna 8,4, 7,4 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds