Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Fabege och H&M adderat till portföljen för PriorNilsson Idea i mars  

  Fabege och H&M adderat till portföljen för PriorNilsson Idea i mars

  Fonden PriorNilsson Idea minskade 8 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Idea har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag, verkstadsbolag och mediabolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag", skriver fondens förvaltare.

  Bolag fonden ökat i är Volvo, Facebook och Vonovia. Minskningar har gjorts i Hexpol och John Mattson.

  Fabege och H&M har adderats till fondportföljen och avyttringar har gjorts i SKF, Arjo och
  Castellum.

  Månadens bäst presterande innehav var Novo Nordisk, H&M och Fabege.

  Vid månadsskiftet var nettoexponeringen mot aktier 36,2 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Klövern med portföljvikterna 8,3, 5 respektive 3 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield har påverkats relativt negativt av prisförändringarna på kreditmarknaden - ner 3,6 procent i år  

  PriorNilsson Yield har påverkats relativt negativt av prisförändringarna på kreditmarknaden - ner 3,6 procent i år

  Fonden PriorNilsson Yield minskade 3,6 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,6 procent och är därmed sämre än index som är oförändrat under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden erhöll fonden negativt bidrag från Alimak Group, Skistar, Telia och Traton. På den positiva sidan fanns Hexpol, Essity, SCA och Industrivärden.

  "Fonden har under månaden även erhållit negativt bidrag från de prisförändringar som skett på marknaden för krediter, vilket har påverkar värderingen av fondens kreditinnehav negativt", adderar fondens förvaltare.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fabege adderat och ICA avyttrat i PriorNilsson Realinvest  

  Fabege adderat och ICA avyttrat i PriorNilsson Realinvest

  Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 11,6 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 18 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighetsbolag och byggbolag samt minskade i telekommunikation.

  På bolagsnivå gjordes ökningarna i Corem Prop, Wihlborg, JM, Peab och Stora Enso, medan minskningarna skedde i Telia, SCA, Lundbergs och John Mattsons.

  Fonden har initierat en ny position i Fabege och avyttrat innehavet i ICA.

  Månadens bäst presterande innehav var Wihlborg, ICA och Fabege.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, Telia och John Mattson med portföljvikterna 8,2, 7,9 respektive 7,0 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Securitas och TF Bank avsålt i PriorNilsson Sverige Aktiv  

  Securitas och TF Bank avsålt i PriorNilsson Sverige Aktiv

  Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 15,8 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 12,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag, fastighetsbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och investmentbolag.

  På bolagsnivå skedde ökningarna i Skanska, Volvo, Assa Abloy, Sandvik och Klövern. Minskningar gjordes i Nordea och Industrivärden.

  Fonden har helt avyttrat innehaven i Securitas och TF Bank.

  Månadens bäst presterande innehav var Fabege, Hennes Mauritz och Essity.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Volvo med portföljvikterna 7,8, 6,6 respektive 6,0 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • S&P Global Inc och Abbott Laboratories nya största innehav i PriorNilsson Smart Global  

  S&P Global Inc och Abbott Laboratories nya största innehav i PriorNilsson Smart Global

  Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 7,4 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har erhållit utdelningar från bland annat Kimberly Clark, Pepsico, VF Corp, Coca Cola och Ecolab

  "Under månaden har en utdelningssänkning i Dominos Pizza Group skett, innehavet har därför avyttrats. I övrigt har inte några permanenta sänkningar konstaterats, även om vissa bolag har skjutit upp bolagsstämmorna.", kommenterar fondförvaltarna.

  Månadens bäst presterande innehav var Sysmex Corp, KDDI Corp och Roche Hldg-Genus.

  På sektornivå är fonden tyngst investerad mot konsumentvaror, följt av verkstadsindustri och läkemedel.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var S&P Global Inc, Abbott Laboratories och Roper Technologies med portföljvikterna 1,6, 1,6 respektive 1,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Trots sin tragedi skapar coronakrisen många möjligheter på aktiemarknaden - PO Nilsson  

  Trots sin tragedi skapar coronakrisen många möjligheter på aktiemarknaden - PO Nilsson

  Corona-utrbottet präglar fortsatt marknaden och i den tragiska situationen uppkommer på den positiva sidan många möjligheter på aktiemarknaden. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

  Nilsson beskriver att corona fortsatt kommer prägla oss framöver då bolag tvingats stänga butiker, dra ner produktion och i många fall slopa sina utdelningar. Vidare beskriver han att vi ännu inte kan dra några slutsatser om kostnaderna eller effekterna av detta, men att prisbilden på aktiemarknaden nu snarare styrs av rädsla samt ett säljbehov och ibland okunskap istället för rationellt beteende.

  "Denna kris skiljer sig på väldigt många sätt mot tidigare kriser. Tidigare kriser har vid flera tillfällen hotat hela det finansiella systemet, vilket inte bör vara fallet denna gång om vi får en förbättrad situation inom några månader.", beskriver PO Nilsson.

  Avslutningsvis ser Nilsson att vinsterna justeras ner, men att fokus bör ligga på om bolagens individuella affärsidé kommer bli allvarligt påverkad eller ej.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt volatilt läge lär bestå och återhämtningen kommer ta tid - Brummer Multi-Strategy  

  Fortsatt volatilt läge lär bestå och återhämtningen kommer ta tid - Brummer Multi-Strategy

  Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 2,1 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna Patrik Brummer och Mikael Spångberg skriver att månaden präglats av hög volatilitet, med börsras i en extrem hastighet som inte setts sedan 1987. Inom råvaror föll oljepriset kraftigt till följd av oenigheter mellan Ryssland och Saudiarabien samt minskat global konsumtion, men till följd av massiva stimulanser repade sig marknadens sentiment mot slutet av månaden.

  "Vi är givetvis inte nöjda med att avkastningen vid månadsslutet var negativ. Däremot lyckades vår portföljkonstruktion, med fokus på diversifiering och marknadsneutralitet, bidra till att BMS klarade sig relativt väl trots aktiemarknadsrörelser som inte har bevittnats sedan den globala finanskrisen.", kommenterar förvaltarna.

  Fonden började successivt leta efter möjligheter på marknaden, då kriser ofta leder till felprissättningar och snabba ekonomiska förändringar. Förvaltarna tror att den finansiella marknaden förblir volatil, då återhämtningen kommer att ta lång tid.

  Under månaden formaliserades fondens beslut att lösa ut sin investering i Bodenholm och därmed likviderades den portföljen.

  Vid inledningen till april ökade fonden sin allokering till Manticore, Black-and-White och Arete samt reducerade allokeringen till Observatory Capital, AlphaCrest och Lynx Constellation

  Störst allokering ligger nu mot Manticore, följt av Black-and-White och Florin Court med portföljvikter om 20, 17 respektive 13 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedgången i företagsobligationsfonder speglar inte förändrad kreditrisk - Lannebo Corporate Bond  

  Nedgången i företagsobligationsfonder speglar inte förändrad kreditrisk - Lannebo Corporate Bond

  Fonden Lannebo Corporate Bond A minskade 11,2 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Katarina Ponsbach Carlsson och Karin Haraldsson.

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att turbulensen på världens marknader eskalerade under månaden efter coronavirusets fortsatt spridning. De senaste veckorna beskrivs vara bland de med dramatiska under efterkrigstiden.

  "Företagsobligationsmarknaden i Norden har varit särskilt påverkad då stora utflöden ur företagsobligationsfonder bidrog till ett extremt säljtryck över hela spektret av obligationer, allt från bolag med hög till låg kreditvärdighet. Även om coronakrisen har negativ påverkan på bolagen är vår slutsats att nedgången till största del var likviditetsdriven och inte speglar förändrad kreditrisk", skriver förvaltarna.

  Under den mest turbulenta perioden var primärmarknaden för företagsobligationer stängd.

  Förvaltarna skriver att man är långsiktiga i sina investeringar och inte gjort några större förändringar i portföljen, som resultat av viruset. Man gick in i krisen med en stor kassa och jobbar nu för att ha en bra beredskap. Vidare har man utvärderat vilka bolag man tror kommer klara sig bäst ur krisen.

  Innehavet i Color Group minskades under månaden.

  Både kreditdurationen och räntedurationen är i princip oförändrad.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Castellum, Cargotec och Storebrand Livsforsikring med vikterna 6,1, 5 respektive 4,7 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Teknikdrivna bolag har framtiden framför sig - Lannebo Teknik Småbolag  

  Teknikdrivna bolag har framtiden framför sig - Lannebo Teknik Småbolag

  Fonden Lannebo Teknik Småbolag minskade 10,5 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 13,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman.

  Förvaltarna beskriver mars som en utmanande månad efter coronavirusets påverkan på såväl ekonomin som samhället. Situationen har lett till kraftiga börsfall och den kommande tiden väntas bli fortsatt volatil på grund av ovissheten med viruset.

  "En positiv ljusglimt i situationen är att vi som förvaltare av Lannebos teknikfonder har blivit än mer övertygade om att teknikdrivna tillväxtbolag har framtiden framför sig. Den digitala transformationen i samhället, som blivit extra framträdande när stora delar av arbetskraften har behövt jobba hemifrån, har skett i snabbare takt än vad vi hade kunnat föreställa oss. Digitaliseringsresan bland företag har börjat och vi ser framför oss en accelererad transformation som får bränsle av coronakrisen. Vägen framåt kan vara krokig, men är i våra ögon tydlig", skriver Nilke och Broman.

  Under rådande situation stannar allt fler personer hemma eller sitter i karantän vilket lett till att människor spenderar mer tid framför datorn. Detta har gynnat fondens innehav dataspelsutvecklarna Team17 och Pandox som steg 24 respektive 19 procent i mars.

  Största negativa bidragsgivare under månanden var BTS Group, fondens största innehav, som föll 24 procent.

  BTS Group, Ping Identity Holding och Biotage var fondens tre största innehav per utgången av perioden med vikterna 4,1, 4,1 respektive 3,6 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Indexkross för Lannebo Teknik som landar på noll, trots katastrofmars på börsen  

  Indexkross för Lannebo Teknik som landar på noll, trots katastrofmars på börsen

  Fonden Lannebo Teknik minskade 0,9 procent i mars, vilket var klart bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman.

  Förvaltarna Nilke och Broman skriver inledningsvis i månadsrapporten att mars var en utmanande månad på grund av coronavirusets påverkan på samhället och ekonomin.

  "En positiv ljusglimt i situationen är att vi som förvaltare av Lannebos teknikfonder har blivit än mer övertygade om att teknikdrivna tillväxtbolag har framtiden framför sig. Den digitala transformationen i samhället, som blivit extra framträdande när stora delar av arbetskraften har behövt jobba hemifrån, har skett i snabbare takt än vad vi hade kunnat föreställa oss", skriver förvaltarna.

  Vidare skriver de att fokus under månaden har legat på att föreställa sig vilka beteendemönster som viruset kommer att medföra och vilka bolag som kommer överleva krisen. Bland annat kommer flera bolag inse att det finns stora möjligheter att jobba på distans.

  Ett innehav som stått emot börsfallen är Citrix som "utvecklar mjukvara för att organisationer ska kunna driva och kontrollera sin it-miljö oberoende av var anställda befinner sig". Citrix steg 37 procent i mars. Fonden ökade innehavet i Citrix under månaden.

  Ett nytt innehav i fonden är Nintendo. Efterfrågan den senaste tiden på bolagets konsol Switch har varit stark efter att flera är hemma på grund av viruset.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, Alphabet och Apple med portföljvikterna 9,4, 8,8 respektive 7,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köpt aktier i Assa Abloy och NCC till en attraktiv värdering - Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars  

  Köpt aktier i Assa Abloy och NCC till en attraktiv värdering - Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars

  Fonden Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin & Robin Nestor.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att den rådande pandemin fått konsekvenser för såväl ekonomin som samhället och liv. Bolag över hela världen vidtar åtgärder för att minska spridningen genom permitteringar och stängda fabriker vilket kommer leda till minskade bolagsvinster den kommande tiden.

  "Fonden är positionerad i finansiellt stabila bolag med möjliga vinstförbättringar och i aktier med attraktiv värdering. Innehaven är på nuvarande nivåer intressanta både i ett absolut och relativt perspektiv då vi ser att avkastning över tid är korrelerad med värdering", skriver förvaltarna.

  Under månaden stod Ericsson, AstraZeneca och Sobi emot de kraftiga börsfallen med uppgångar på 6, 6 respektive 3 procent.

  I den negativa vågskålen hittar vi Loomis, Veoneer och Electrolux som föll 39, 31 respektive 30 procent.

  Under månaden köpte fonden aktier i Assa Abloy och ökade innehavet i NCC. Båda bolagen beskrivs ha attraktiva värderingar.

  Volvo, Nokia och Securitas var fondens tre största innehav per utgången av månaden med portföljvikterna 6,7, 5,5 respektive 5,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AstraZeneca och Novo Nordisk står emot börsfallen - Lannebo Sverige Hållbar  

  AstraZeneca och Novo Nordisk står emot börsfallen - Lannebo Sverige Hållbar

  Fonden Lannebo Sverige Hållbar minskade 13,9 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

  "I slutet av 2019 pratades det mycket om vad som skulle kunna få börsen på fall. Då fanns det få moln på himlen. Visst, vi hade lite svagare konjunktursignaler inom industrin men bolagen var finansiellt starka och det kändes som att de kunde parera en nedgång på ett bra sätt. Optimismen var hög bland konsumenter och världens börser gick spikrakt uppåt. Det verkade till och med som att vi fick en ljusning i handelskriget mellan Kina och USA", skriver förvaltarna.

  Under denna tiden pratade man på Lannebo om att det enda som skulle kunna få börsen att falla var en "black swan", som till exempel terrorattacken 9/11. I år kan man absolut säga att vi fått se denna "black swan" och den har fått världens börser att rasa kraftigt.

  Bland bolag som stått emot börsfallen är läkemedelsbolagen AstraZeneca och Novo Nordisk. Ett bolag som däremot tagit stryk är Pandox som fått se sin aktiekurs halveras.

  "Hur agerar man då som förvaltare i en sådan här situation? Om vi sa säga att vi agerar precis som vanligt så skulle nog ingen tro på oss. Men så är det faktiskt. Vår strategi kring hur vi letar efter intressanta bolag har inte ändrats på grund av börsfallet. I vanliga fall är vi till exempel försiktiga med att investera i bolag med väldigt hög skuldsättning och så är vi fortsatt. I den ekonomiska härdsmälta vi går igenom kanske just detta är extra viktigt", fortsätter de.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var AstraZeneca, AFRY och Sandvik med vikterna 7,8, 5,7 respektive 5,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Försiktig positivism på lång sikt - Lannebo Sverige  

  Försiktig positivism på lång sikt - Lannebo Sverige

  Fonden Lannebo Sverige minskade 16,4 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin och Robin Nestor.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att den pågående pandemin fått förödande konsekvenser för både ekonomin och samhället. Flera bolag har vidtagit åtgärder för att minska spridningen genom stängda fabriker och permitteringar vilket kommer leda till minskade bolagsvinster under första halvåret.

  "Förloppet på de finansiella marknaderna har varit aggressivt och centralbankerna har snabbt svarat genom att tillföra det finansiella systemet stora mängder likviditet. Land efter land har även presenterat olika finanspolitiska åtgärder. Att ge en kvalificerad åsikt om hur aktiemarknaden kommer att röra sig på kortare horisont är omöjligt och nyhetsflödet är väldigt negativt, men på lite längre sikt är vi försiktigt positiva", skriver förvaltarna.

  Innehaven Ericsson, Astra Zeneca och Sobi stod emot börsfallen i mars och steg 6, 6 respektive 3 procent.

  På den negativa sidan återfinns Loomis, Veoneer och Electrolux som föll 39, 31 respektive 30 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Nokia och SEB med portföljvikterna 6,9, 5,6 respektive 5,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • En av de sämsta börsmånaderna genom historien - Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars  

  En av de sämsta börsmånaderna genom historien - Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars

  Fonden Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 18,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 23,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mats Gustafsson och Hjalmar Ek.

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att mars blev en av de sämsta börsmånaderna genom historien efter coronavirusets fortsatt spridning.

  Fonden noterades för en sämre avkastning än index vilket beskrivs bero på att fondens innehav i den industriella sektorn tog mer stryk än börsen i helhet.

  Innehaven som klarade sig bäst under månaden var Holmen, Bygghemma och Össur. Bland bolagen som klarade sig sämre kan nämnas Trelleborg, Lindab, Bonava och Pandox.

  Nolato är ett nytt innehav i fonden. Samtidigt ökade man i Bygghemma, Vitrolife, NCC, Alimak och Lagercrantz.

  Innehavet i NENT Group avyttrades I sin helhet.

  "Vi utgår ifrån att den ekonomiska nedgången till följd av coronaspridningen kommer att bli en av de kraftigaste någonsin. Hur långvarig och djup den blir beror till stor del på hur smittspridningen utvecklas och därmed hur långvariga de omfattande åtgärderna för att stoppa virusspridningen blir. Vi vet dock att Coronaviruset så småningom kommer att ha tyglats och att åtgärderna för att bromsa viruset kommer att tas bort", skriver förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Alimak med vikterna 9,3, 8,1 respektive 5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Starka bolag med långsiktiga ägare kommer gå vinnande ur krisen - Lannebo Småbolag minskade 20,7 procent i mars  

  Starka bolag med långsiktiga ägare kommer gå vinnande ur krisen - Lannebo Småbolag minskade 20,7 procent i mars

  Fonden Lannebo Småbolag minskade 20,7 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 18,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 23,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Ståhl och Hjalmar Ek.

  Coronapandemins avtryck i februari beskrivs som en västanfläkt jämfört med hur marknaderna påverkades i mars. Börserna föll kraftigt och den svenska kronan försvagades mot de större valutorna. Vidare utbröt ett oljekrig mellan Saudiarabien och Ryssland vilket ledde till att oljepriset föll med cirka 70 procent sedan toppen.

  Förvaltaren Johan Ståhl har varit med om ett antal finansiella kriser under karriären och skriver:

  "Det finns få gemensamma nämnare annat än att det initialt infinner sig panik på de finansiella marknaderna. I den kris vi nu befinner oss i var den initiala nedgången väldigt brant medan tidigare nedgångar varit mer utdragna. En annan viktig skillnad under denna nedgång jämfört med tidigare är de snabba motåtgärderna från centralbanker och regeringar som genomförts för att tillskjuta likviditet och stödja den globala ekonomin vilket är positivt".

  En lärdom som Ståhl tagit med sig under sin karriär gällande finansiella kriser är att kvalitetsbolag med långsiktiga ägare, som agerar med ett lugn, brukar komma ur krisen med starkare marknadspositioner efter att svagare konkurrenter tappat.

  Fonden tog in läkemedelsbolaget Sobi under månande samtidigt som man ökade innehaven i Pandox och Bygghemma. Innehavet i Latour avyttrades och en minskning gjordes i Intrum, Balder och Trelleborg.

  Securitas, Huhtamäki och Nolato var fondens tre största innehav per utgången av perioden med vikterna 5,7, 5,6 respektive 4,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rekorddramatisk månad på börsen - Lannebo Mixfond Offensiv minskade 13,1 procent i mars  

  Rekorddramatisk månad på börsen - Lannebo Mixfond Offensiv minskade 13,1 procent i mars

  Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf, förvaltare för fonden Lannebo Mixfond Offensiv, skriver i en månadsrapport att mars månad blev en av de mest dramatiska månaderna på de finansiella marknaderna under efterkrigstiden.

  Fonden minskade 13,1 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 10,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 14 procent.

  "Trots att vi har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna har vi inte tidigare upplevt en situation där land efter land i princip stängs ned. Unikt är också att det är tjänstesektorn som drabbas hårdast. Industrin har hittills hållit uppe bättre, men nu stänger allt fler fabriker och anställda permitteras eller varslas om uppsägning. Det är inte längre frågan om det blir recession utan hur djup och långvarig den kommer att bli", skriver Faxén och Lagerlöf.

  Vidare skriver de att man hållit en extra stor kassa i fonden under månaden och inte tvingats till några oönskade försäljningar.

  Största köpen under månaden gjordes i Atlas Copco, Sandvik och Valmet som man tror kommer gå segrande ur konjunktursvackan när vändningen kommer.

  Samtidigt gjordes större försäljningar i Tryg och Essity. Boliden avyttrades i sin helhet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var AstraZeneca, Novo Nordisk och Vetsas Wind Systems med portföljvikterna 5,6, 4,8 respektive 3,9 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Atlas Copco, Sandvik och Valmet spås vara väl positionerade vid en konjunkturvändning - Lannebo Mixfond  

  Atlas Copco, Sandvik och Valmet spås vara väl positionerade vid en konjunkturvändning - Lannebo Mixfond

  Fonden Lannebo Mixfond minskade 10,6 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

  Förvaltarna beskriver mars månad som en av de mest dramatiska månaderna på de finansiella marknaderna på mycket länge. Världens marknader föll kraftigt i mars efter coronavirusets spridning och drastiska åtgärder från från regeringar på flera håll.

  "Trots att vi har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna har vi inte tidigare upplevt en situation där land efter land i princip stängs ned. Unikt är också att det är tjänstesektorn som drabbas hårdast. Industrin har hittills hållit uppe bättre, men nu stänger allt fler fabriker och anställda permitteras eller varslas om uppsägning. Det är inte längre frågan om det blir recession utan hur djup och långvarig den kommer att bli", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna skriver att man hållit en ovanligt hög kassa i mars och att man har inte behövt göra några oönskade försäljningar av värdepapper.

  Under månaden ökade fonden i Atlas Copco, Sandvik och Valmet. Bolagen beskrivs handlas till ett lågt pris och som förvaltarna tror kommer vara väl positionerad när konjunkturen vänder. Största försäljningarna gjordes i Tryg och Essity. Boliden avyttrades i sin helhet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, AstraZeneca och Vestas Wind Systems med portföljvikterna 3,8, 3,8 respektive 2,9 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #capitalgoods   #industrials   #mutualfunds  

 • Håll koll på amerikansk data, den blir avgörande - Enter Select  

  Håll koll på amerikansk data, den blir avgörande - Enter Select

  Fonden Enter Select minskade 15 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 12 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Cecilia Persson och Sten Lindquist.

  Mindre konjunkturkänsliga sektorer som hälsovård, material samt teknologi har klarat sig bäst under den pågående oron. Konjunkturkänsliga bolag eller högt belånade sektorer som olja/gas, fastigheter och bank har gått sämst under mars.

  Förvaltarna spår att det är spridningen av corona samt om den kommer att bromsas som kommer att påverka den närmsta framtiden.

  "Här blir inte minst data från USA viktig att följa. Kommer data att understödja en förväntning om en successiv vändning under försommaren, då tror vi att vi får en relativt hygglig aktiemarknad. Och om det hela förlängs flera månader finns det sannolikt en nedsida", skriver Lindquist och Persson.

  De bolag som bidrog med en negativ avkastning var bland annat Dometic, Electrolux och Husqvarna. De som bidrog mest med en positiv avkastning var Essity, AstraZeneca och Atlas Copco.

  Man har sålt ut det mindre innehavet man hade i Veoneer. Man har även tagit del av Electrolux avknoppning, Electrolux Professional som nu har en egen position i portföljen.

  De tre största innehaven vid utgången månad var Essity, Atlas Copco samt Investor. Med en portföljsvikt på 7,47, 6,44 respektive 6,07 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Electrolux Professional nytt innehav i Enter Sverige Pro i och med avknoppning  

  Electrolux Professional nytt innehav i Enter Sverige Pro i och med avknoppning

  Fonden Enter Sverige Pro minskade 16 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarna Cecilia Persson och Sten Lindquist. Mindre konjunkturkänsliga sektorer som hälsovård, material samt teknologi har klarat sig bäst under cornoapandemin. Konjunkturkänsliga bolag eller högt belånade sektorer som olja/gas, fastigheter och bank har gått sämst under mars. Förvaltarna spår att det är spridningen av corona samt om den kommer att bromsas som kommer att påverka den närmsta framtiden. "Här blir inte minst data från USA viktig att följa. Kommer data att understödja en förväntning om en successiv vändning under försommaren, då tror vi att vi får en relativt hygglig aktiemarknad. Och om det hela förlängs flera månader finns det sannolikt en nedsida", skriver Lindquist och Persson.

  De bolag som bidrog med positiv avkastning var bland annat Essity, Arjo och Atlas Copco. De positioner som gav högst negativ avkastning var Dometic, AF Poyry och Troax.

  Man har sålt ut det mindre innehav man hade i Veoneer. Man har även fått del av Electrolux avknoppning, Electrolux Professional som nu har en egen position i portföljen.

  De tre största positionerna i portföljen vid mars slut var Essity, Volvo följt av Sandvik. Med en vikt på 7,53, 5,96 samt 5,91 procent.

  Industrivaror och tjänster utgör 46,3 procent av sektorsexponeringen i portföljen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pandox och Duni avsålda i Enter Småbolagsfond  

  Pandox och Duni avsålda i Enter Småbolagsfond

  Fonden Enter Småbolagsfond minskade 16,9 procent i mars. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Jon Hyltner.

  Mindre konjunkturkänsliga sektorer som hälsovård, material samt teknologi har klarat sig bäst under coronaoron. Konjunkturkänsliga bolag eller högt belånade sektorer som olja/gas, fastigheter och bank har gått sämst under mars.

  Under dessa oroligheter fortsätter man att fokusera på bolag med god lönsamhet, kassaflöden och långsiktig tillväxtpotential. Man undviker de bolag som förvaltaren bedömer vara utsatta för effekterna av cornoa. Vilket lett till att man sålt av fondens innehav i Pandox och Duni som är exponerade mot hotell och restaurang. Fondens nya innehav för mars är AddLife och Sinch, skriver Hyltner.

  "AddLife är verksam inom laboratorie- och medicinteknik och har en utpräglad förvärvsdriven tillväxtagenda. Långsiktig tillväxtpotential är hög och bolaget borde också ha god efterfrågan i dessa tider när vården går på högvarv. Sinch har skapat en globalt stark position inom meddelandetjänster (sms med mera) och växer kraftigt både underliggande och via förvärv och borde klara sig relativt väl i dessa osäkra tider", kommenterar förvaltaren.

  De tre största innehaven vid utgången månad vad Stillfront, 5,92 procent, Balder 5,03 procent följt av Bygghemma 4,37 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Veoneer-innehavet sålt i Enter Select Pro  

  Veoneer-innehavet sålt i Enter Select Pro

  Fonden Enter Select Pro minskade 15 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 12 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Cecilia Persson och Sten Lindquist.

  Mindre konjunkturkänsliga sektorer som hälsovård, material samt teknologi har klarat sig bäst under cornoapandemin. Konjunkturkänsliga bolag eller högt belånade sektorer som olja/gas, fastigheter och bank har gått sämst under mars.

  Förvaltarna konstaterar att det är spridningen av corona samt om den kommer att bromsas som kommer att påverka den närmsta framtiden.

  "Här blir inte minst data från USA viktig att följa. Kommer data att understödja en förväntning om en successiv vändning under försommaren, då tror vi att vi får en relativt hygglig aktiemarknad. Och om det hela förlängs flera månader finns det sannolikt en nedsida", skriver Lindquist och Persson. De bolag som bidrog med positiv avkastning var bland annat Essity, Arjo och Atlas Copco. De positioner som gav högst negativ avkastning var Dometic, AF Poyry och Troax. Man har sålt ut det mindre innehav man hade i Veoneer. Man har även tagit del av Electrolux avknoppning, Electrolux Professional som nu har en egen position i portföljen.

  De största innehaven vid utgången månad var Essity, 7,47 procent, Atlas Copco, 6,44 procent respektive Investor 6,07 procent.

  Fonden hade vid mars slut en sektorsindelning mot industri och tjänster, 38,8 procent, dagligvaror, 12,3 procent följt av teknologi 11,8 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kraftigt minskad nettoexponering bromsade nedgången i mars för Origo Quest 1  

  Kraftigt minskad nettoexponering bromsade nedgången i mars för Origo Quest 1

  Fonden Origo Quest 1 minskade 13,1 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 19,7 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin.

  Förvaltarna bedömer att risken för finanskris har minskat drastiskt i och med centralbankernas agerande senaste tiden. Speciellt då USA står för nästan en fjärdedel av världens BNP och att man nu infört ett stödpaket som är det största i landets historia.

  Man tror dock inte att ekonomin kommer att komma igång förrän myndigheterna anser sig ha kontroll över corona. Roos och Rydin spår att de kommande 6-9 månaderna kan komma att gå mycket svagt.

  "Under andra halvan av februari bedömde vi att pandemin skulle kunna få betydligt större konsekvenser än vad vi initialt trodde. Det resulterade i att vi snabbt försäkrade nästan 1/3 av fonden via terminsmarknaden. Vi ökade även fondens selektiva blankningspositioner. Totalt sett tog vi ned fondens nettoexponering från 61 procent i januari till 37 procent den sista februari. I början av mars fortsatte vi sänka risknivån. Det var en framgångsrik strategiförändring som till stor del förklarar varför fonden har klarat börsfallet bättre än marknaden", skriver förvaltarna.

  Under mars månad har man sett fina möjligheter. Fonden har bland annat köpt tillbaka "försäkringen" samt stängt ett antal av de blankade positionerna. Förvaltarna har ökat flera av de långsiktiga kärninnehaven till låga multiplar.

  De största bolagen vid månadens slut var Catena, Recipharm följt av Hoist Finance. Med en portföljsvikt på 9,95, 9,78 samt 8,26 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Immunova släpper blodtest för pancreascancer efter 17 års forskning - Kavaljer Quality Focus  

  Immunova släpper blodtest för pancreascancer efter 17 års forskning - Kavaljer Quality Focus

  Fonden Kavaljer Quality Focus minskade 21,2 procent i mars, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMX Stockholm All Share index) som backade 12,9 procent samt småbolagsindex (Carnegie Small Cap Sweden Return Index) som minskade 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att de kraftiga börsfallen fortsatte i mars till följd av osäkerheten kring coronaviruset. Världsindex backade 15,7 procent.

  Förvaltarnas utgångspunkt är att coronakrisen är temporär och att den största negativa effekten kommer synas under andra kvartalet för att sedan förbättras gradvis kommande kvartal. För de som har en långsiktig sparhorisont beskrivs nuvarande situation som ett bra tillfälle att öka sin exponering.

  Bäst utveckling under månaden hade Essity, Bahnhof och Atlas Copco. I den negativa vågskålen återfinns New Wave, Dometic och ITAB.

  Fonden avyttrade hela innehavet i Nordea, samtidigt som man tog in Stillfront, Lime Technologies och Medcap i portföljen. Innehaven i Addnode och Immunova ökades.

  I månadsrapporten lyfter förvaltarna fram lifesciencebolaget Immunova som är verksamma inom det snabbväxande området Diagnostik. Bolagets första produkt är ett blodtest för pancreascancer och har säljstart det tredje kvartalet i år, som tagits fram efter 17 års forskning.

  Behovet av Immunovas blodtest beskrivs som stort eftersom det inte finns något sätt att diagnostisera pancreascancer på ett tidigt stadium.

  "Immunovia kan bli ett väldigt stort bolag inom bara några år. Vi betraktar Immunovia som ett av våra kärninnehav under de närmaste åren och tror att kursutvecklingen kan bli spektakulär när fler upptäcker bolaget och när de väl tagit sin första produkt till marknaden", skriver förvaltarna.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utgångspunkten är att krisen är temporär - Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 10,2 procent i mars  

  Utgångspunkten är att krisen är temporär - Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 10,2 procent i mars

  Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 10,2 procent i mars, vilket kan jämföras med Dow Jones världsindex som backade 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter Lindvall ochHåkan Telander

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att de kraftiga börsnedgångarna fortsatte i mars efter coronavirustets fortsatta spridning. Stockholmsbörsen föll 12,9 procent under månaden.

  "Vår utgångspunkt är att krisen är temporär, där den största negativa effekten kommer vara under Q2 2020. Därefter kommer vi se en gradvis förbättring. Temporära vinstnedgångar som varar några kvartal påverkar endast ett bolags värde marginellt, varför vi ser de stora börsnedgångarna som kraftigt överdrivna", skriver Lindvall och Telander.

  Bäst utveckling under månaden hade American States Water, Amazon och Lundbergs. I den negativa vågskålen återfinns Millicon, AQ Group och General Electric.

  Vostok New Ventures är ett nytt innehav i fonden. Vidare ökades innehaven i Addlife och Medcap.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Investor, Industrivärden och Latour med portföljvikterna 7, 6,6 respektive 6,5 procent.

  Aktieandelen uppgick per månadsskiftet till 93 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Söderberg & Partners lyfter High Yield-obligationer till neutral  

  Söderberg & Partners lyfter High Yield-obligationer till neutral

  Söderberg & Partners höjer High Yield till neutral efter att en kraftig omprissättning skett.

  "Sedan aktiemarknaderna började falla kraftigt runt den 20 februari har en tydlig omprissättning av risk även skett på kreditmarknaden. Vi tycker därför, sedan spreadarna på krediter också stabiliserats något att prissättningen av High Yield-obligationer känns rimlig och höjer vårt betyg på High Yield från orange till gult".  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Stor skillnad på kursutveckling för olika typer av infrastrukturbolag - United Bankers  

  Stor skillnad på kursutveckling för olika typer av infrastrukturbolag - United Bankers

  United Bankers Pekka Niemelä kommenterar i en intervju till Finwire läget på marknaden och läget i infrastrukturfonderna.

  Vad som har kommit att kallas coronakrisen har slagit brett globalt och ingen sektor kan vara helt säker på att komma undan. Generellt är infrastrukturbolagen av defensiv karaktär, men denna kris är inte av klassisk ekonomisk karaktär. Det gör att den typen av bolag ändå drabbats. Dock spås utilities såsom vatten framöver prestera bättre relativt andra sektorer som har tvingats stänga eller skära ner kraftigt, med exempel som hamnar och flygplatser. Men det är troligt att även utilities (infrastruktur för till exempel el och vatten) kommer drabbas av krisen med minskad försäljning och minskad fakturering.

  Bolagens multiplar ser dock i detta läge bättre ut och värderingarna har blivit lägre om man tittar på till exempel pris i förhållande till bokfört värde och direktavkastning. Under krisen 2008 var infrastrukturbolagen uthålliga och de flesta fortsatte dela ut till aktieägarna.

  Niemelä varnar dock för att man skulle kunna få problem i bolagen med finansieringen, men konstaterar ändå att de flesta bolag i sektorn har rimlig belåning. De som till större del är lånefinansierade är ofta de bolag som är verksamma inom verksamheter som är aktiva inom hårt reglerade områden, som ger en trygghet. Det finns dock några bolag som är aktiva med uppköp och som på så sätt ökar sin belåning.

  Fondernas dividend yield, avkastning, är i UB Infra strax under 5 procent och något över 5 procent i UB EM Infra. Det är historiskt sett högt, vilket återspeglar hela sektorn.

  Enligt fondens strategi har man nu under tiden skalat ner på de som presterat bättre under perioden, samtidigt som man då istället ökat i mindre innehav som drabbats med tyngre kursfall och man anser har en stabil framtid.

  24 procent av UB EM Infra fonden och 12 procent av UB Infra fonden var i slutet av mars exponerad mot hamnar och flygplatser.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Högre risk i Spiltans räntefonder - DI  

  Högre risk i Spiltans räntefonder - DI

  Spiltans räntefonder spås ha fått ökad risk, som ett resultat av de stora utflödena i fonderna. Det skriver Dagens Industri.

  I och med utflödena i fonderna tvingas förvaltarna sälja av tillgångar i fonden. Det kan vara svårt att sälja av brett fördelat över alla innehav och därför kan de mer likvida och lättsålda pappren ofta säljas av i större utsträckning. Kvar kan då bli de som är svårare att sälja och har högre risk.

  ”Risken för fonden är att den förvandlas till en ren skräp-obligationsfond när allt likvitt försvinner”, säger Erik Nordenskjöld på placeringsrådgivaren Citroneer till DI.

  Tidningen skriver att Spiltan Högräntefond i februari hade 26 procent av portföljen med betyget MVG, som indikerar en mycket låg kreditrisk. Den andelen har i mars backat till 10 procent. I Spiltan Högräntefond har samma andel gått från 41 till 39 procent. Enligt fondbolaget är detta dock ett aktivt val i och med att man köpt in högriskobligationer till attraktiva priser.

  Även förfallostrukturen har förlängts.

  Spiltans förvaltare Lars Lönnquist tror på innehaven och kommenterar till DI.

  ”Spiltan Fonder har köpt obligationer i bolag som har hållbara affärsmodeller, starka kassaflöden och stabila balansräkningar som inte förändrats på kort sikt.”  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Edgeware  

  Nordea Fonder flaggar upp i Edgeware

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i Edgeware till 10,37 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggingsmeddelande.  Taggar:
  #consumerservices   #insider   #media   #tech   #telecom  

 • Guldpriset och ädelmetallsbolagen har historiskt stigit efter kriser - Pacific Precious  

  Guldpriset och ädelmetallsbolagen har historiskt stigit efter kriser - Pacific Precious

  Fonden Pacific Precious minskade 8,6 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under turbulenta tider med hög marknadsoro har meningen med guld och ädelmetallsbolag varit att de ska stå emot starkt, men fondförvaltarna medger att det stämt till hälften under årets nedgång, då guldet är upp cirka 6 procent medan ädelmetallsbolagen fallit med resten av börsen.

  "Värt att ha med sig är att under finanskrisen 2008 såg vi också kraftiga rörelser både i guldet och ädelmetallsbolagen men utfallet blev starkt efterhand som krisen förlöpte.", kommenterar förvaltarna.

  Det har kommit in starka rapporter från guldbolagen med kraftigt stigande vinster, men deras drift har i vissa fall påverkats av coronaviruset vilket därmed tyngt bolagen. Vid en jämförelse med den breda marknaden som väntas ha fallande vinster, är utsikterna, vid ett högt guldpris, betydligt starkare hos guldbolagen.

  Samtidigt har centralbankerna och regeringarna ökat stimulanserna med nytryckta pengar samt ökade balansräkningar, detta är något som enligt förvaltarna stärker argumentet till att äga guld.

  Fondens bäst presterande innehav i mars var Gold Bullion Securities, Xetra Physical Gold och Invesco Physical Gold.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Lunding Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies köptes i Pacific Explorer Dynamic under mars  

  Lunding Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies köptes i Pacific Explorer Dynamic under mars

  Fonden Pacific Explorer Dynamic minskade 14,1 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden föll marknaden och prisade in coroanvirusets påföljder på den globala ekonomin. Fonden agerade genom att minska aktievikten till att tidigt i mars vara på 80 procent, med en kassa om 10 procent samt en kortposition som vägde uppemot 19 procent.

  Lite över en vecka senare togs vinsten i den korta positionen hem och vid slutet av månaden var man förberedda på ytterligare marknadsfall och återtog en kort position.

  "Nedgångsperioden sker ofta i ett antal omgångar eller vågor med kraftiga uppåtrekyler på vägen tills marknaden hittar en botten", beskriver förvaltarna.

  Månadens starkaste innehav var Netease, Tencent samt de korta positionerna. På den negativa sidan utmärktes Banco Bradesco, ICICI Bank och Mahindra & Mahindra.

  Nya innehav i fonden är Lundin Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies.

  Under månaden såldes innehavet i Richter Gideon efter en stark kursutveckling, och samtidigt halverades Naspers och Cosan.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge investerade i mars i Nordea-obligation  

  Nordic Cross Credit Edge investerade i mars i Nordea-obligation

  Fonden Nordic Cross Credit Edge minskade 5,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gjorde fonden en mindre investering i Nordea Banks AT1 obligation.

  Exponeringsbeloppet var vid månadsskiftet 101,4 procent och fonden är till 65,6 procent investerad obligationer, med återstående 30,4 procent i kassa.

  Fondens tre största emittenter var per utgång av månaden Stadshypotek, Kommuninvest och svenska statsobligationer med portföljvikterna 7,7, 6,6 respektive 5,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kraftigt minskad exponering mot derivatinstrument i Nordic Cross Total Return Bond i mars  

  Kraftigt minskad exponering mot derivatinstrument i Nordic Cross Total Return Bond i mars

  Fonden Nordic Cross Total Return Bond Fund minskade 7,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Månadens resultat påverkades kraftigt av stigande kreditspreadar vilket späddes på av stora utflöden från företagsobligationsfonder. I Europa föll high yield index med ca 20 procent från topp till botten och i Sverige resulterade marknadens dysfunktionalitet i att flera av de dagligt handlade företagsobligationsfonderna tvingades stänga för inlösen.", kommenterar fondens förvaltare inledningsvis.

  Riksbanken tog beslutet att köpa företagscertifikat för att stabilisera marknaden, vilket ledde till att de stängda fonderna sedan kunde öppnas upp för handel igen.

  För att hålla en hög kvalitet beskriver förvaltarna att fonden har en bestämd strategi vid ökad turbulens och volatilitet. Först reduceras marknadsexponeringen fort, följt av att de enbart går in i stora marknader med hög likviditet och agerar opportunistiskt.

  Under den skakiga månaden minskades fondens exponering mot derivatinstrument från 50 till 4 procent. Fonden har inte varit tvungen till att sälja några innehav och står därmed redo att agera opportunistiskt med sin kassa samt AA-klassade obligationer på 39,7 procent av förmögenheten.

  Avslutningsvis trycker förvaltarna på att återhämtningen vid tidigare kriser har varit betydligt snabbare i obligationsmarknaden än i aktiemarknaden.

  De tre största innehavda emittenterna per utgången av månaden var Nordea Hypotek, Länsförsäkringar Hypotek och M2 Asset Management med portföljvikterna 10, 6,5 respektive 6,1 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya lägsta-nivåer kan vänta under våren, tror AGCM Asia Growth  

  Nya lägsta-nivåer kan vänta under våren, tror AGCM Asia Growth

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 9,6 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Gustav Rhenman beskriver att månaden bjudit på hög volatilitet samt en uppsjö av rapporter från innehaven i fonden. De flesta rapporterna visar på ett starkt fjärde kvartal 2019, men samtidigt guidar många av bolagen nu för ett svagare första kvartal under 2020.

  Det har gått ett flertal veckor sedan coronakrisens peak i Kina och Rhenman ser att landets ekonomi börjas stabiliseras. Tillverkningsindustrin har satts igång till 98 procent, men det som fattas är konsumenterna, som ännu inte är tillbaka till samma konsumtionsnivå som innan. Överlag har det ekonomiska läget i Kina förbättrats väsentligt fortare än vad analytikerna väntat sig.

  Fondens innehav inom internettjänster, telekom och hälsosektorn väntar sig knappt någon påverkan alls av krisen, men samtidigt har värderingarna kommit ner till följd av det massiva säljflödet.

  Ett av innehaven, JD.com, har utvecklats väl då bolaget lyckats ökat sin marknadsandel. Även NetEase och Tencent har presterat väl till följd av att både online gaming och efterfrågan på underhållning ökat kraftigt.

  Bland bolagen som utvecklats sämst finns finansbolagen DBS och UOB, vars aktier föll på rädslan över ökade kreditförluster.

  Avslutningsvis beskriver Rhenman att fonden fortsatt har en passiv positionering, då marknaden kan sätta nya lägstanivåer i vår, innan den vänder upp igen.

  Fondens tre största innehav var per utgång av månaden var Alibaba, Tencent Holdings och Baidu med portföljvikterna 8,7, 6 respektive 4,7 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktiv mars för DNB Renewable Energy retail som ökat innehaven i bolag med starka kassaflöden och balansräkningar  

  Aktiv mars för DNB Renewable Energy retail som ökat innehaven i bolag med starka kassaflöden och balansräkningar

  Fonden DNB Renewable Energy retail A minskade 22,4 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 18,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 27,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver fondförvaltarna Jon Sigurdsen och Christian Rom att coronavirusets negativa effekter främst syntes på de cykliska delarna av portföljen, där råvarubolag och företag inom energibesparing föll kraftigt. Samtidigt var bolag inom kraftgenerering och vindutrustning extra motståndskraftiga under månaden.

  Bland de innehaven som utvecklats starkast finns Longyuan, Futurefuel och Siemens Gamesa. Futurefuels aktie steg efter att bolaget rapporterat ett starkt resultat och annonserat en överraskande stor engångsutdelning.

  På den negativa sidan fanns Sunrun, Martinrea och Chemours, som alla tyngdes extra hårt av coronaviruset.

  Förvaltarna har varit aktiva i portföljen och ökat innehaven i ett flertal bolag. Fokuset hat legat på aktier med starka kassaflöden och balansräkningar som blivit översålda samt strukturella vinnare. I de bolagen som fått en osäkrare framtid till följd av coronaviruset har fonden minskat sina innehav.

  De största aktieköpen gjordes i Sunrun, TPI Composites och Magna International.
  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var China Longyuan, Renewable Energy Group och First Solar med portföljvikterna 8,2, 7,1 respektive 6,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spår en fortsatt osäkerhet den kommande tiden - Lannebo Komplett minskade 13,2 procent i mars  

  Spår en fortsatt osäkerhet den kommande tiden - Lannebo Komplett minskade 13,2 procent i mars

  Fonden Lannebo Komplett minskade 13,2 procent i mars, vilket var klart sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Karin Haraldsson och Peter Lagerlöf.

  Förvaltarna beskriver mars månad som bland de mest dramatiska månaderna på de finansiella marknaderna under efterkrigstiden. Spridningen av coronaviruset har fått alla världens regeringar att vidta flera drastiska åtgärder vilket fått ekonomiska konsekvenser.

  "Vad tror vi då om aktiemarknaden framöver? Här ger historien i alla fall viss vägledning i denna svårtydda situation. Det brukar ta en tid innan aktiemarknaden stabiliseras efter en så pass kraftig uppgång i volatiliteten som vi nu har sett. Det är aldrig så att börsen går spikrakt upp utan det kommer i regel att vara en period med osäkerhet", skriver förvaltarna.

  Per utgången av månaden uppgick andelen aktiefonder till 52 av procent av fonden, och resterande 48 procent var placerade i företagsobligationer och likviditet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sverige Hållbar med vikterna 16,2, 15,4 respektive 9,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo High Yield Allocation minskade i SAS i mars  

  Lannebo High Yield Allocation minskade i SAS i mars

  Mars blev en extremt turbulent månad till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset. Flera av världens regeringar har vidtagit drastiska åtgärder vilket fått ekonomiska konsekvenser och lett till kraftiga börsfall. Det framgår av en månadsrapport från fonden Lannebo High Yield Allocations förvaltare Katarina Ponsbach Carlsson och Karin Haraldsson.

  Fonden minskade 16,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,2 procent.

  "Handeln i Lannebo High Yield senarelades under handelsdagarna 19-20 mars då fondens tillgångar inte gick att prissätta på ett tillförlitligt sätt. I Sverige är det fondbolagens ansvar att senarelägga handel om prisbilden blir så osäker att det riskerar att leda till olika behandling av andelsägare. Vi tackar för tålamodet och förståelsen som ni andelsägare visat under denna mycket speciella situation", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna skriver att fonden behållit samma struktur och minskat innehaven proportionerligt under månaden. Man har även gått igenom och bedömt vilka bolag man tror kommer klara sig ur krisen med skinnet i behåll.

  Under månaden såldes innehavet i Oriflame, vidare har man minskat i Color Group och SAS.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var BewiSynbra Group, Stockmann och Jyske Bank med portföljvikterna 3,7, 3,6 respektive 3,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SATS in i Lannebo Europa Småbolags portfölj - minskade 19,5 procent i mars  

  SATS in i Lannebo Europa Småbolags portfölj - minskade 19,5 procent i mars

  Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK minskade 19,5 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 19,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 25,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carsten Dehn & Ulrik Ellesgaard.

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att de europeiska marknaderna föll kraftigt i mars drivet av coronavirusets spridning och dess konsekvenser för ekonomin.

  "Ingen vet längden på den nuvarande krisen, men erfarenheten säger att de finansiella marknaderna med största sannolikhet kommer att återhämta sig innan världen stabiliseras. Det skedde 2009, då marknaderna nådde sin bottennivå i början av mars, långt innan den globala ekonomiska återhämtningen inleddes. Det hände även i oktober 2002, då marknaden vände långt innan den ekonomiska aktiviteten tog fart", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna tror att kvalitetsföretag med starka balansräkningar kommer att klara sig bäst ur krisen. Fondportföljen beskrivs vara väl positionerad för detta.

  Innehavet i Greencore ökades under månaden, samtidigt som SATS togs in i portföljen som ett nytt innehav. Det franska ingenjörsföretaget Altran avyttrades i sin helhet. 

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Medios, Interpump Group och Tecan Group med portföljvikterna 5,5, 4,8 respektive 4,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad exponering mot amerikanska sjukförsäkringsbolag i HealthInvest Small & MicroCap  

  Ökad exponering mot amerikanska sjukförsäkringsbolag i HealthInvest Small & MicroCap

  Fonden HealthInvest Small & MicroCap A minskade 0,6 procent i mars, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också minskade 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Inledningsvis skriver förvaltaren i en marknadskommentar att den fortsatta spridningen av coronaviruset tyngde världens aktiemarknader i mars. Stockholmsbörsen, mätt som OMX30 föll 10,6 procent under månanden.

  Under månaden ökade fonden exponeringen mot amerikanska sjukförsäkringsbolag genom köp i Anthem, Cigna och Humana.

  "Vår bedömning är att sjukförsäkringsbolagen borde drabbas relativt lite av COVID-19 då främst personer i arbetsför ålder har privat sjukförsäkring. Försäkringsbolagen är veritabla penningtryckare och ovanstående tre bolag genererade 180 miljarder svenska kronor i kassaflöde under 2019. Värderingarna är attraktiva, då bolagen handlas till 8-11x fritt kassaflöde", skriver förvaltaren.

  Vidare byggde fonden upp en position i det spanska läkemedelsbolaget Almirall som de tycker har en allt för låg värdering för att spegla framtiden.

  Antal aktiepositioner uppgick per månadsskiftet till 28 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Banker kraftigt nedviktade i Simplicity Norden - Swedbank fick lämna portföljen  

  Banker kraftigt nedviktade i Simplicity Norden - Swedbank fick lämna portföljen

  Fonden Simplicity Norden minskade 9,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

  I ett brev till sina andelsägare skriver Ingemarson att börsnedgången på de nordiska marknaderna var omfattande, dock gick fonden bättre än marknaden i stort.

  "Coronakrisen har medfört en markant ökad efterfrågan på livsmedel på grund av hamstring av torrvaror, konserver och toalettpapper och fondens övervikt i ICA, Axfood, Orkla och Essity bidrog positivt. Även hälsovårdsbolagen stod emot i det branta fallet och särskilt innehaven i Coloplast, Novo Nordisk och Getinge utmärkte sig positivt", skriver Ingemarson.

  Generellt sett gynnades fonden av hög exponering mot stabila kvalitetsbolag. Där nämns till exempel den finska hisstillverkaren Kone.

  Fastighetsbolagen bidrog negativt till avkastningen i mars, främst genom innehaven i Castellum och Entra Eiendom.

  "I spåren av de stora börsnedgångarna och de försämrade konjunkturutsikterna har banker viktats ner kraftigt i portföljen och Swedbank har lämnats i sin helhet. Även cykliska verkstadsbolag har viktats ner, exempelvis Volvo, eller till och med lämnats helt som exempelvis Atlas Copco och ABB. Fonden har istället ökat vikten i de hälsovårdsrelaterade bolagen Novo Nordisk (DK), Coloplats (DK), Essity och Getinge samt i stabilare bolag särskilt lämpade för dagens högvolatila marknadsläge i form av Elisa (FIN), Tele2, Axfood, Orkla (NOR), ICA och Kone (FIN)", fortsätter förvaltaren.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Essity och Elisa med portföljvikterna 4,8, 4,6 respektive 4,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Minskad risk i Simplicity Global Corporate Bond - minskade 11,9 procent i mars  

  Minskad risk i Simplicity Global Corporate Bond - minskade 11,9 procent i mars

  Fonden Simplicity Global Corporate Bond minskade 11,9 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Inledningsvis skriver förvaltaren Tommy Taponen att nyhetsflödet den senaste tiden dominerats av coronaviruset och dess spridning, samt vilka åtgärder som världens länder gör för att minska spridningen. Åtgärderna varierar från land till land, men i generell drag rör det sig om social distansering, gränskontroller och inreserestriktioner för att nämna några.

  "Kreditmarknaderna hade en mycket svag utveckling under mars även om en viss återhämtning skedde under slutet av månaden. Nedgångarna drevs av en ökad oro för hur en kommande recession kommer slå mot företagens intjäning, och i förlängningen återbetalningsförmåga, men också av stora utflöden ur kreditfonder", skriver förvaltarna.

  Samtliga Simplicitys fonder hade en svag avkastning under månaden, där Global Corporate Bond inte var ett undantag.

  "Som en konsekvens av de stora kursnedgångarna har yielderna i portföljerna stigit kraftigt trots att vi samtidigt valt att dra ned riskerna i portföljerna, exempelvis genom att minska andelen High Yield-obligationer till förmån för en högre andel Investment Grade-innehav och ökad kassa. Yielderna har dock kommit ner något från de nivåer som rådde under den värsta turbulensen", fortsätter de.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var VW Finans, PTA Bank och Expedia med portföljvikterna 2,7, 1,9 respektive 1,6 procent.

  Kreditdurationen per utgången av perioden uppgick till 3,12 och ränteduration var 1,26.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svag utveckling för kreditmarknaderna i mars - Simplicity Företagsobligationer minskade 9,9 procent i mars  

  Svag utveckling för kreditmarknaderna i mars - Simplicity Företagsobligationer minskade 9,9 procent i mars

  Fonden Simplicity Företagsobligationer A minskade 9,9 procent i mars, vilket medför att fonden backat 9,6 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Inledningsvis skriver förvaltaren Tommy Taponen att den senaste tidens nyhetsflöde helt och hållet dominerats av coronavirusets utveckling och hur olika länder agerar för att minska spridningen.

  Fler av världens centralbanker har den senaste tiden kommit med kraftfulla stödpaket för att minska de negativa ekonomiska effekterna.

  "Kreditmarknaderna hade en mycket svag utveckling under mars även om en viss återhämtning skedde under slutet av månaden. Nedgångarna drevs av en ökad oro för hur en kommande recession kommer slå mot företagens intjäning, och i förlängningen återbetalningsförmåga, men också av stora utflöden ur kreditfonder", skriver förvaltaren.

  Konstateras kan dock att alla tillgångsslag drabbats hårt under den senaste tiden med kraftig volatilitet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Ikano Bank, Nyfosa och Wihlborgs med portföljvikterna 1,7, 1,6 respektive 1,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder minskar ytterligare i Bonava  

  Handelsbanken Fonder minskar ytterligare i Bonava

  Handelsbanken Fonder har minskat med 425 000 aktier i bostadsutvecklaren Bonava och äger därefter 5,26 miljoner aktier. Det motsvarar 4,9 procent av kapitalet och strax under 2,5 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande.

  I slutet av mars gick Handelsbanken Fonder under flaggningsgränsen på 5 procent.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Alcur Fonder flaggar upp i Formpipe  

  Alcur Fonder flaggar upp i Formpipe

  Alcur Fonder har ökat sitt innehav i Formpipe Software till 5,32 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • 'Sitt inte still i båten, byt båt' - Global security fund  

  'Sitt inte still i båten, byt båt' - Global security fund

  Global Defence & Security Funds Tor Sinclair har hållit i ett webinarium där han uppdaterade om marknadsläget, fondens sits och hans hållning till försvarsindustrins läge den senaste och kommande.

  Innan krisen blossade upp hade marknaden hög avkastning bland bolagen och riskaptiten var hög. Då prisades premium för tillväxtbolag, det var en situation där lönsamhet och framtida lönsamhet premierades. Fortfarande anses det ges premiumvärderingar till tillväxtbolag och värdebolag handlas till större rabatter idag.

  Sedan krisens start har fondens innehav blivit färre till antalet. Man har sålt av Airbus, Thales, Leonardo, FireEye, PoloAlto Networks och Dassult. Köp har skett i Crowdstrike.

  Dessutom har fondens dollarexponering ökats från 80 till 90 procent. Detta lyfter förvaltaren som en möjlig fördel på grund av att dollarn kan bete sig som en så kallad safe haven under kriser.

  Hittills i år har teknikbolagen presterat bäst i fonden med exempel som Microsoft och Norton.

  Fonden har sedan start byggt på vad man kallar för fem megatrender och dessa fortsätter. Trenderna tar sikte på var samhället är om 30 år och sammanfattas som ekonomiskt maktskifte, klimatförändringar, demografi, urbanisering och teknologi.

  Sinclair tror på cybersäkerhet och motiverar det med bland annat med trender nära i tid som att jobba på distans och utvecklingen av 5G.

  Han tror också att det är en god tid för den här typen av fond och hänvisar till att försvarsinriktade bolag klarat sig bra historiskt i olika typer av ekonomiska nedgångar. Argumentet bygger mycket på den tredelade indelningen av bolag, Business to consumer, business to business och business to government. Den sistnämnda är enligt förvaltaren en säkrare del under svagare tider. Dels för att kunderna inte nödvändigtvis sparar in, men också för att försäljningen ofta består av mycket stora och långa kontrakt.

  Sinclair avslutar med att det historiskt i liknande nedåtgående lägen varit kostsamt att sitta still i båten, men menar att den som valt att byta båt har kunnat tjäna mycket på det.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder flaggar under 5 procent i Recipharm  

  Lannebo Fonder flaggar under 5 procent i Recipharm

  Lannebo Fonder har sålt 107 200 aktier i Recipharm och äger därefter cirka 3,33 miljoner aktier. Det motsvarar 4,9 procent av kapitalet och 1,6 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Humle Småbolagsfond flaggar ned under 5 procent i FormPipe  

  Humle Småbolagsfond flaggar ned under 5 procent i FormPipe

  Humle Småbolagsfond har sålt 200 000 aktier i FormPipe Software och äger därefter cirka 2,57 miljoner aktier. Det motsvarar 4,8 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • Hamiltonian Global Credit Opportunity skonat från de största fallen tack vare kortningar av HY och S&P 500  

  Hamiltonian Global Credit Opportunity skonat från de största fallen tack vare kortningar av HY och S&P 500

  Fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund SEK – A1 minskade 1,89 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,11 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Spridningen av coronaviruset i världen drog ner de globala marknaderna och fonden var inte immun mot det. Men fonden lyckades ändå hålla tappet relativt begränsat under mars, en månad som på flera sätt varit extremt i både volatilitet och nedgång.

  Fonden räddades från större tapp i mars tack vare blanking av Europa High Yield samt en betydande säljoption på S&P 500. Fonden bibehåller sin noll-duration, korta sektorpositionering av restaurang- och retail samt långa position mot Investment Grade-obligationer.

  "Likviditeten i innehaven är fortsatt en kritisk hygienfaktor, vilket har visat sig helt avgörande i mars", kommenterar förvaltaren Sean George.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Resurs  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Resurs

  Handelsbanken Fonder har minskat sitt ägande i nischbanken Resurs Holding till 4,96 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #bank   #financials   #insider  

 • Hög andel digitala varumärken räddade TIN Ny Teknik under rekordsvag månad på börsen (R)  

  Hög andel digitala varumärken räddade TIN Ny Teknik under rekordsvag månad på börsen (R)

  (Rättelse. Tidigare fel procent i rubrik och fel månadsutveckling i första stycket.)

  Fonden TIN Ny Teknik A har slagit index mätt både på mars månad och hittills i år. Sedan årsskiftet har fonden backat 6,8 procent, fondens jämförelseindex minskade 26,3 procent. I mars backade fonden 6,7 procent, det breda jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN backade 19,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har bytt namn från Core Ny Teknik till TIN Ny Teknik. Fonden förvaltas sedan årsskiftet i ett eget fondbolag med namnet TIN fonder.

  De bolag som bidrog med mest positivt under månaden var Paradox Interactive, Stillfront och Storytel. De bolag som drog ner fonden var bland annat Elekta, Nordic Entertainment och Saab.

  Portföljens största segment är digitala varumärken. Segmentet utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av hälsa (27) och mjukvara (22).

  Fondens största innehav vid mars slut var Embracer, Take Two och Interactive.

  Sinch genomförde en riktad emission där fonden deltog. Emissionens syfte var att finansiera förvärv.

  "Vi känner och uppskattar bolaget sedan länge. Bolaget har en stark affärsmodell och en imponerande kundlista. Genom det förvärv vi har varit delaktiga i att finansiera, expanderar de på nya geografiska marknader" skriver förvaltaren.

  Förvaltaren tror att de stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker har beslutat att implementera stärker tesen att vi kommer att återvända till en miljö där aktier är det bästa långsiktiga investeringsalternativet.

  Avslutningsvis ser man positivt på framtiden. Förvaltaren tror på en utveckling inom digitala affärsmodeller samt digital hälsa de kommande åren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Digitala varumärken utgör 23 procent i TIN Ny Teknik  

  Digitala varumärken utgör 23 procent i TIN Ny Teknik

  Fonden TIN Ny Teknik A minskade 6,8 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har bytt namn från Core Ny Teknik till TIN Ny Teknik. Fonden förvaltas sedan årsskiftet i ett eget fondbolag med namnet TIN fonder.

  De bolag som bidrog med mest positivt under månaden var Paradox Interactive, Stillfront och Storytel. De bolag som drog ner fonden var bland annat Elekta, Nordic Entertainment och Saab.

  Portföljens största segment är digitala varumärken. Segmentet utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av hälsa (27) och mjukvara (22).

  Fondens största innehav vid mars slut var Embracer, Take Two och Interactive.

  Sinch genomförde en riktad emission där fonden deltog. Emissionens syfte var att finansiera förvärv.

  "Vi känner och uppskattar bolaget sedan länge. Bolaget har en stark affärsmodell och en imponerande kundlista. Genom det förvärv vi har varit delaktiga i att finansiera, expanderar de på nya geografiska marknader" skriver förvaltaren.

  Förvaltaren tror att de stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker har beslutat att implementera stärker tesen att vi kommer att återvända till en miljö där aktier är det bästa långsiktiga investeringsalternativet.

  Avslutningsvis ser man positivt på framtiden. Förvaltaren tror på en utveckling inom digitala affärsmodeller samt digital hälsa de kommande åren.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Dataspelssektorn i fokus i coronatider för Consensus Småbolag  

  Dataspelssektorn i fokus i coronatider för Consensus Småbolag

  Fonden Consensus Småbolag A minskade 7,8 procent i mars och 8,23 hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Man har under månaden ökat andelen i de innehav man tror kommer att påverkas minst av coronapandemin. Förvaltaren tror att dataspelsbranschen kommer att klara sig bäst. Man har därför ökat andelen av fonden i Stillfront, Embracer, Paradox och G5.

  Fondens branschexponering mot dataspel är vid utgången månad cirka 35 procent, där samtliga innehav har gått bättre än index under mars.

  "Signalerna vi får från bolagen är att dom har haft en ökning av antal spelare under månaden, vilket också styrks av statistik från försäljningsplattformen Steam, som noterar nya rekordnivåer. Fondens största innehav Stillfront steg under månaden med 5 procent och vi förväntar oss en stark q1-rapport", skriver förvaltaren.

  Förvaltaren spår att de största ekonomiska effekterna av corona inte har hänt än och tror att börsen ska sjunka ännu mer.

  "Centralbankerna runt om i världen har stimulerat marknaden med otroligt stora paket, vilket när dammet har lagt sig borde skapa ett mycket attraktivt klimat för aktieplaceringar", kommenterar förvaltaren.

  Slutligen menar förvaltaren att man kommer att fortsätta att lägga tyngdpunkten på bolagsvalen i portföljen.

  De största innehaven vid mars slut var Stillfront, Evolution Gaming följt av Embracer. Med en portföljvikt på 13,9, 7,9 respektive 7,7 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nollförändring för QQM Equity Hedge trots katastrofmars på börsen - fonden upp 5,5 procent i år  

  Nollförändring för QQM Equity Hedge trots katastrofmars på börsen - fonden upp 5,5 procent i år

  Fonden QQM Equity Hedge minskade 0,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden ökat 5,5 procent. Detta går att till exempel jämföra med EURO STOXX 600 Net Return Index som backade 15 procent under månaden och ner 23 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt.

  Coronaspridningen har skapat hög volatilitet och enormt skarpa fall på börsen. Analytiker på Goldman Sachs har spått bolagsvinster kapade med 10,6 och 8,0 under 2020 respektive 2021.

  Fonden visade under månaden prov på dess icke-korrelation till börsen i och med dess tapp på bara knappt en procent.

  Efter att alltfler bolag kom med vinstvarningar och läget tycktes förvärras tog fondens förvaltare beslutet att sänka dess nettoexponering mot aktier. Man ser med spänning på hur siffrorna för första kvartalet ska komma in, vilket hela marknaden väntar på. Förvaltarnas avsikt är att framöver när bilden klarnat återigen öka nettoexponeringen.

  Bäst gick positionerna man tog på den tyska, schweiziska och nederländska marknaden.

  Per sista mars var de största nettolånga positionerna mot sjukvårdsinstrument och service samt mjukvara och service. Största nettokorta positionerna återfinns inom materials samt fordon och komponenter.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'Vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning' - Lannebo småbolag  

  'Vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning' - Lannebo småbolag

  På onsdagen höll förvaltarna för Lannebo Småbolag, Johan Ståhl och Hjalmar Ek ett webbseminarium när de uppdaterade om marknadsläget och sin syn på det.

  Johan menar att ingen kan veta hur djup denna nedgång blir och att det är avhängigt på hur länge smittspridningen och dess effekter pågår. Det är frågor som den finansiella marknaden ställer sig och gör den såpass instabil.

  Än så länge verkar dock tillverkningsindustrin hålla upp bra. Detta gäller främst mindre tillverkande bolag, som oftare inte har lika avancerade leveranskedjor. De håller upp ganska väl, men han tror ändå att detta givetvis kommer förändras framöver. Bolag med svaga balansräkningar är de stora förlorarna i denna kris.

  Hjalmar kommenterade de faktum att fonden backat mer än sitt jämförelseindex under fallet i mars. Fonden har innehav som normalt sett fungerat defensivt i dåliga tider, men denna krisen är annorlunda hittills och därför är också kursreaktionerna det. Han lyfter fondens största innehav Huhtamäki. Bolaget tillverkar en rad olika produkter inom området förpackningar med engångsmuggar, äggkartonger och take-awaylådor som exempel. Efterfrågan har minskat, men förvaltarna ser glatt på hur efterfrågan snabbt ökade upp igen i Kina efter att man haft delar av samhället nedstängt.

  "vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning"

  Det kommenterar Hjalmar Ek. Budskapet till portföljbolagen i fonden är att det kan vara olämpligt att höja styrelsearvoden om det går sämre och man använder sig av permittering eller andra åtgärder. Det samma gäller med utdelningar, man har varit positiv till att slopa utdelningar.

  "Jag tycker det är bra att bolagen är försiktiga"

  Här menar Johan också att en slopad utdelning skulle kunna bidra till en större kassa att agera med om intressanta uppköpskandidater kommer. Han understryker också att det inte är något som hindrar att ha en extrastämma till hösten för bolagen.

  Man har bibehållit god likviditet i fonden för att kunna ha utrymme att agera. Man menar också att man historiskt har belönats för att ta risk i sådana här tider. Om man fångar de fina bolagen.

  Securitas tror förvaltarna inte ligger dåligt till och tror inte att efterfrågan på deras tjänster kommer minska i stor utsträckning eftersom att bevakning är något av det sista man skär ner på.

  Huhtamäki, Securitas, Trelleborg är i den ordningen största innehaven i fonden.  Taggar:
  #corporateactions   #dividend   #mutualfunds  

 • Handelsstopp för brittiska fastighetsfonder hos BlackRock och Schroders  

  Handelsstopp för brittiska fastighetsfonder hos BlackRock och Schroders

  BlackRock och Schroders meddelar att de tillfälligt har stoppat handel i brittiska fastighetsfonder riktade mot institutionella kunder. Det rapporterar Reuters.

  Förra månaden stängde man fonderna med daglig handel riktade mot konsumenter, men nu gäller det alltså också institutionella fonder med månatlig- eller kvartalshandel.

  Båda fondjättarna hänvisar till svårigheter med att fastställa priser på tillgångarna.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Nuvarande prissättning av företagsobligationer kan vara långsiktig potential - Pareto  

  Nuvarande prissättning av företagsobligationer kan vara långsiktig potential - Pareto

  Stefan Ericson höll på onsdagen ett webinar och gick igenom marknadsläget. Han är head of fixed income på Pareto och förvaltar fonden global corporate bond.

  "Vi behöver inga fler bekräftelser på att vi lever i en extraordinär situation."

  Det menar Ericson som understryker att de förutsättningar som corona skapat är svåra och att framtiden fortsatt är svår att sia om. Samtidigt som detta läge skapar läge att ta positioner nu, i papper som fått lägre värderingar.

  Det extremt låga oljepriset är en parallell kris i sig som påverkar marknaden. Detta påverkar förvaltarens innehav trots uteblivna positioner mot olja. Fonden är också svanenmärkt och har ingen exponering mot flyg, gruvor, fastighet och väldigt lite mot konsumentkonsumtion.

  "Historiken visar att kreditmarknaderna återhämtar sig relativt snabbt."

  Förvaltaren lyfter detta läge som en möjlighet att nu eller snart komma in i en fond som exponeras mot lite mer defensiva innehav. Den ökade kreditpremien som nu prissättningen vittnar om ökar potentialen för avkastning. Dessutom menar han att rädslan för betydande konkurser är prissatt till stor del.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Fortsatt tro på IT och konsumtionsvaror för Templeton Emerging Markets  

  Fortsatt tro på IT och konsumtionsvaror för Templeton Emerging Markets

  Fonden Templeton Emerging Markets A USD minskade 4,62 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index som minskade 5,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Taiwan Semiconductor backade på coronaoron, men förvaltarna tror bara att efterfrågan skjutits framåt i tiden och att den långsiktiga efterfrågan inte är förändrad. Man tror att bolaget är rätt positionerat på marknaden och har ett teknologiskt försprång.

  Tencent gick däremot upp på resonemanget att efterfrågan på mobilspel och andra onlinetjänster som ett resultat på att folk stannar hemma. Dessutom tror man att bolaget har flera långsiktiga områden där man kan växa, med områden inom allt ifrån spel till reklam, finans och molntjänster.

  Lukoil däremot tyngde fonden i och med det kraftiga oljeprisfallet. Dock fortsätter man gilla innehavet tack vare deras fokus på aktieägarvinster, generösa utdelningar och återköpsprogram. Stark balansräkning och en god ledning gör att förvaltarna känner sig trygga med innehavet.

  Trots dessa oroliga tider fasthåller förvaltarna sin tro på att IT- och konsumtionsbolag kommer vara bra drivare på för utvecklingen i tillväxtmarknader.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vitaminbolag en av få ljusglimtar i Templeton Emerging Markets Smaller Companies  

  Vitaminbolag en av få ljusglimtar i Templeton Emerging Markets Smaller Companies

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies minskade 5,44 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex MSCI Emerging Markets Small Cap Index som minskade 7,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kinesiska Xinyi Solar däremot gick mot strömmen och rusade uppåt under månaden. Bolaget tillverkar solpaneler och en ökad efterfrågan ska vara anledningen till de goda reaktionerna på börsen. Den marknadsledande positionen förväntas bli ännu starkare och därmed öka försäljning. Dessutom har kostnaderna för råvaror fallit samtidigt som försäljningspriserna stigit.

  Health and Happiness (H&H) International var också det ett av få bolag som steg svagt när andra föll. Bolaget säljer vitaminer och kosttillskott. Tron på att konsumenter kommer vilja göra det de kan för att hålla sig hälsosamma och ifrån sjukdom gör att tron på bolaget växte och till och med tro på att bolaget skulle kunna komma att gynnas.

  Desto mörkare såg det ut för International Container Terminal Services. Bolaget är baserat i Filippinerna och driftar hamnar. Coronaoron slår hårt mot bolaget.

  Tron på tillväxtmarknader som segment kvarstår dock fortfarande på long sikt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt låg duration i Franklin Templeton Global Bond  

  Fortsatt låg duration i Franklin Templeton Global Bond

  Fonden Franklin Templeton Global Bond (Euro) Fund (acc) minskade 0,56 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden anpassade sig under månaden efter det rådande osäkra läget.

  Placeringar i Brasilien, Indonesien och Norge drog ner fonden under månaden. Däremot gynnades fonden av sina korta positioner mot australiensiska dollarn och euron. Det samma gällde för den långa positionen i mot japanska Yenen.

  Fonden fortsatte per månadsskiftet att hålla en låg duration. Man tror att länder av mindre utländskt beroende kan komma att prestera bättre, dessutom premieras länder om de har stabila centralbanker.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Global Total Return Fund minskade 0,69 procent i februari  

  Templeton Global Total Return Fund minskade 0,69 procent i februari

  Fonden Templeton Global Total Return Fund A (acc) SEK-H1 minskade 0,69 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex Bloomberg Barclays Multiverse Index som steg 0,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens nettokorta positioner mot den australiensiska dollarn och euron bidrog uppåt för fondens utveckling under månaden. Den korta positionen mot den australiensiska dollarn bibehölls, detsamma med euron.

  Fonden bibehåller sin låga duration och är per månadsskiftet positionerad för en sjunkande amerikansk yield-kurva. Man tror att länder av mindre utländskt beroende kan komma att prestera bättre, dessutom premieras länder om de har stabila centralbanker.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Drygt hälften av fondspararna har sett över sitt fondsparande under senaste veckorna  

  Drygt hälften av fondspararna har sett över sitt fondsparande under senaste veckorna

  Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen. Det är ett par av slutsatserna från Fondbolagens förenings undersökning som publiceras idag.

  Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

  Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Andelen är något högre bland kvinnor (89 %) än hos män (85 %).

  12 procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. 1 procent vet inte om de har gjort någon förändring.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Solcellsbolag stack ut och pekade uppåt i Franklin Templeton Asian Smaller Companies  

  Solcellsbolag stack ut och pekade uppåt i Franklin Templeton Asian Smaller Companies

  Fonden Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund (i dollar räknat) minskade 5,22 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex MSCI All Country Asia Ex-Japan Small Cap Index som minskade 4,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens sänken återfinns bland annat sydkoreanska Fila, som rapporterade lägre än väntad vinst. Detta var troligtvis på grund av dålig utveckling i USA. Självklart påverkar också corona bolaget, men förvaltarna tror ändå att e-försäljningen skulle kunna rädda upp bitar av det.

  Kinesiska Xinyi Solar däremot gick mot strömmen och rusade uppåt under månaden. Bolaget tillverkar solpaneler och en ökad efterfrågan ska vara anledningen till de goda reaktionerna på börsen. Den marknadsledande positionen förväntas bli ännu starkare och därmed öka försäljning. Dessutom har kostnaderna för råvaror fallit samtidigt som försäljningspriserna stigit.

  Förvaltarna är i kontakt med ledningarna för sina innehav och tror fortsatt på bolagen på lång sikt, även om de förstår att coronakrisen kommer få breda konsekvenser på sikt. Man understryker också att bolag man brukar gilla ofta är marknadsledare och bolag som rider på en strukturell tillväxt. Dessa egenskaper kan hjälpa bolagen att ta marknadsandelar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB har gjort två flaggningar i Micro Systemation som tar ut varandra (R)  

  SEB har gjort två flaggningar i Micro Systemation som tar ut varandra (R)

  Korrigering:

  Finansinspektionen har på eftermiddagen skickat ut två flaggningsmeddelanden rörande SEB:s innehav i Micro Systemation vilka tar ut varandra.

  I det ena flaggningsmeddelandet ökade SEB innehavet i Micro Systemation till 1 437 588 aktier, från tidigare 25 618 aktier. Innehavet motsvarar 7,5 procent av kapitalet och 5,1 procent av rösterna. Denna transaktion ägde rum den 30 mars.

  I det andra flaggningsmeddelandet har SEB minskat till 25 618 aktier, från tidigare 1 437 588 aktier. Innehavet motsvarar 0,1 procent av kapital och röster. Denna transaktion ägde rum 31 mars.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 7,5 procent av kapitalet  

  SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 7,5 procent av kapitalet

  SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 1 437 588 aktier, från tidigare 25 618 aktier. Innehavet motsvarar 7,5 procent av kapitalet och 5,1 procent av rösterna.

  Det framgår av ett pressmeddelande.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • Coeli lanserar global hedgefonden Coeli Multi Asset  

  Coeli lanserar global hedgefonden Coeli Multi Asset

  Coeli meddelar att man lanserar hedgefonden Coeli Multi Asset.

  Fonden är en global hedgefond och består av en kombination av cirka 80 procent lång/kortinvesteringar i aktier och cirka 20 procent marknadsneutrala investeringar i räntor, krediter och valutor.

  Stefan Åsbrink började på Coeli för att starta upp och förvalta fonden. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef från arbetsplatser såsom SEB, Skandia och DNB.

  Han har även en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.

  ”En systematisk lång/kort strategi i aktier är ett effektivt sätt att förvalta kapital på över tid, speciellt om man lägger till aktivt skydd/hedging av portföljen under perioder av börsoro, då får du en utmärkt kombination." kommenterar Åsbrink.  Taggar:

 • Samtliga Lannebofonder utökar exkludering av kontroversiella branscher  

  Samtliga Lannebofonder utökar exkludering av kontroversiella branscher

  Lannebo Fonder meddelar att man utökar exkludering av kontroversiella branscher per april 2020. Detta innebär att inga av bolagets 19 fonder äger, eller kommer att äga, bolag verksamma inom fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak eller vapen.

  Detta innebär enligt fondförvaltaren att alla fondförvaltarens fonder har samma investeringskriterier som traditionella hållbarhetsfonder på marknaden.

  I övrigt sker ingen förändring. Det blir inget namnbyte eller förändring av förvaltaravgift, detta trots att fonderna enligt fondbolaget skulle kallas "hållbara" i en fondjämförelse på fondmarknaden.

  Förändringen ska ha inneburit en liten anpassning och endast ett fåtal innehav ska ha sålts av.

  ”I och med att vi gör hållbarhetsanalyser för samtliga bolag som vi investerar i har bolag fallit bort naturligt redan tidigare. Exkluderingskriterierna vi nu infört tydliggör det arbete vi redan gör och förenklar analysen för förvaltningsorganisationen”, säger Maria Nordqvist.

  De hållbarhetsinriktade fonderna Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Sustainable Corporate Bond har utöver exkluderingskriterierna också specifika kriterier för att aktivt investera i bolag som förbättrar omvärlden.

  Man lyfter också fram sitt aktiva engagemang i innehaven och understryker ambitionen om att sitta i fler valberedningar än något annat svenskt fondbolag, sett till förvaltat kapital.

  "Det vi kan säga är att vår moraliska kompass styrs av långsiktighet, både som förvaltningsstrategi och hållbarhetsstrategi. Vi tror att vi som förvaltare alltid ska ställa oss frågan vad vi kan göra i dag som har störst effekt på femtio års sikt. Det får oss, och de bolag vi investerar i, att sluta fokusera på nästa kvartal och istället fokusera på nästa generation.", kommenterar Nordqvist.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner mindre än index för Fidelity Global Financial services i februari  

  Ner mindre än index för Fidelity Global Financial services i februari

  Fonden Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR minskade 7,7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Slutet av månaden präglades av nedgångar, ett resultat av coronaoron. Värst gick det för energisektorn.

  Fonden överpresterade gentemot index tack vare aktieval inom betallösningsbolag och andra bolag inom försäkring. Tvärt om tyngde bank och finans bland innehaven. Ingenico var fondens starkaste innehav, detta efter att man fick ett uppköpserbjudande från Worldline.

  Förvaltaren Sotiris Boutsis är försiktig och noterar att andelen investerare som väljer att stå vid sidan av marknaden ökade vid månadsskiftet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien i Fidelity Pacific  

  Övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien i Fidelity Pacific

  Fonden Fidelity Pacific A-USD minskade 6,4 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hela asiatiska marknaden föll efter att coronaviruset spridit sig.

  Bland bolag som dök under månaden återfinns biotechbolaget PolyNovo och smyckesföretaget Lovisa. Fonden missgynnades av undervikt mot Alibaba. Däremot presterade 21Vianet Group bra och kom med positiva siffror inom 5G-segmentet.

  Förvaltaren har satsat på bolag som han bedömer kan stå starka igenom krisen, har bra kassaflöden och starka ledningar.

  21Vianet lyfts fram som en trolig vinnare när efterfrågan på internet ökar i Vietnam och därmed också datacenters som behövs till detta. Detta gäller inom cloud, mobildata och IT-tjänster till bolag.

  Fonden hade per månadsskiftet en övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien. På sektornivå var övervikten mot IT, hälsovård och konsumtionsvaror.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Plan utveckling för Fidelity Greater China i februari  

  Plan utveckling för Fidelity Greater China i februari

  Fonden Fidelity Greater China A-USD steg 0,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Framåt slutet av månaden såg coronautvecklingen ut att plana ut i Kina och de kinesiska innehaven repade sig därför, därav en plan utveckling.

  Fastighet, hälsovård och materials var periodens vinnare. Fonden överpresterade index tack vare aktieval inom kommunikation och materials. Sedan januari har förvaltaren reducerat exponeringen mot vad han kallar högvärderade bolag, detta har inneburit en högre andel cash än normalt.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Aktieval i Fidelity Global Consumer görs baserat på tre trender  

  Aktieval i Fidelity Global Consumer görs baserat på tre trender

  Fonden Fidelity Fidelity Global Consumer Industries A-Dis-EUR minskade 7,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronavirusets spridning i och utanför Kina gjorde att fonden föll kraftigt under månaden.

  På bolagsnivå stack Netflix och koreanska spelpublicisten Nexon ut positivt och var fondens bästa innehav under perioden. Fonden tappade dock bland annat på grund av att man inte hade någon exponering mot Anheuser-Busch. Även bolag som Nike backade, bland annat på grund av tillfälliga butiksnedstängningar som del av att försöka begränsa smittspridningen.

  Förvaltaren har som fokus i sina aktieval på trender hos konsumenter som hon tror kommer gynnas framöver. Hon lyfter fram något hon kalla premiumisering, välbefinnande och digitalisering. Genom det motiveras bland annat tydligt innehavet i LVMH.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lägre riskallokering under februari för Norron Select  

  Lägre riskallokering under februari för Norron Select

  Fonden Norron Select minskade 5,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronakrisen tyngde de globala finansiella marknaderna och denna fond var heller inte den immun. Cirka hälften av alla fondens innehav gav negativt bidrag under månaden. Främst är det småbolagen i både Norge och Sverige som dragit ner. Dock fungerade hedgeportföljen enligt plan.

  Förvaltarna framhåller den stora ovissheten kring framtiden och poängterar att man noga bevakar varje innehav i fonden. Mot månadens slut fortsatte man att minska risk, minska exponering mot småbolag.

  De fem bästa långpositionerna var Kambi, Ericsson, Yara, Husqvarna och Nordea.

  De fem sämsta långpositionerna var Atlantic Sapphire, IBT Group, Nordic Semiconductor,
  Norwegian Air Shuttle och Ocean Yield.

  De fem bästa kortpositionerna var Bure, UPM, ICA, Avance och Aker Solutions.

  De fem sämsta kortpositionerna var Neste, Wihlborgs, Trelleborg, Castellum och Indutrade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Defensiv omallokering för Norron Preserve i februari  

  Defensiv omallokering för Norron Preserve i februari

  Fonden Norron Preserve minskade 0,35 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har redan innan månaden reducerat risk. Planen var att fortsätta göra det fram till sommaren i år.

  Fonden har, och har också sedan tidigare, företagsobligationer där utställarna är lite större och stabilare. Detta på grund av att man generellt inte tycker riskpremien jämfört med de mindre stabila utställarna är tillräckligt stor. Dock föll de större bolagens företagsobligationer i och med att de större och mer likvida obligationerna var stora innehav bland det passiva kapitalet, som sålde av.

  I fonden motiveras företagsobligationer från större bolag med att de är mer likvida och att riskpremien inte är tillräckligt stor i för obligationerna mot mindre bolagen.

  Förvaltaren har minskat risken i både i slutet av februari och början av mars.

  Per månadsskiftet hade fonden en exponering om 80 procent investment grade och 20 procent high yield. Durationen är sänk till 2,0 år, vilket är den lägsta någonsin för fonden sedan starten 2012. Exponeringen mot energi var 0,3 procent och håller 40 procent i kontanter eller motsvarande.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium sänkte risken i februari och början av mars  

  Norron Premium sänkte risken i februari och början av mars

  Fonden Norron Premium minskade 0,8 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har redan innan månaden reducerat risken. Planen var att fortsätta göra det fram till sommaren i år.

  Fonden har, och har också sedan tidigare, företagsobligation där utställarna är lite större och stabilare. Detta på grund av att man generellt inte tycker riskpremien jämfört med de mindre stabila utställarna är tillräckligt stor. Dock föll de större bolagens företagsobligationer i och med att de större och mer likvida obligationerna var stora innehav bland det passiva kapitalet, som sålde av.

  I fonden motiveras företagsobligationer från större bolag med att de är mer likvida och att riskpremien inte är tillräckligt stor i för obligationerna mot mindre bolagen.

  Förvaltaren har minskat risken i både i slutet av februari och början av mars.

  Per månadsskiftet hade fonden en exponering om hälften vardera mellan investment grade och high yield. Durationen är sänk till 2,7 år, vilket är den lägsta någonsin för fonden sedan starten 2012. Man har också minskat exponeringen mot energi till under 10 procent och håller 20 procent i cash.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Alpha sjönk med 3,55 procent i februari - viktat om från små till stora bolag  

  Norron Alpha sjönk med 3,55 procent i februari - viktat om från små till stora bolag

  Fonden Norron Alpha minskade med 3,55 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden började bra med tecken på ökad tillväxt globalt. Dock förändrades det läget när coronaviruset mot slutet av månaden spred sig till Europa. Indexet SBX var först upp sju procent för att sedan landa på minus sex procent.

  Fonden var per slutet av månaden beredd på negativa siffror från både Europa och USA. Förvaltaren medger att det är svårt att pricka botten och ödmjuk för att fallet kan komma att bli ännu djupare. Inte heller en uppgång är utesluten.

  Fonden har den senaste tiden gjort en omallokering från småbolag till de lite större och mer likvida bolagen. Det tror man är ett bättre bet på kort sikt.

  Ericsson, Husqvarna, Kindred, Aker och Nordea gick bäst under månaden. Sämst gick Atlantic
  Sapphire, Bioarctic, Volvo, Electrolux and Sandvik.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Omallokering från små till stora bolag i Norron Active  

  Omallokering från små till stora bolag i Norron Active

  Fonden Norron Active minskade 8,42 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,87 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden började bra med tecken på ökad tillväxt globalt. Dock förändrades det läget när coronaviruset mot slutet av månaden spred sig till Europa. Indexet var först upp sju procent för att sedan landa på minus sex procent.

  Fonden var per slutet av månaden beredd på negativa siffror från både Europa och USA. Förvaltaren medger att det är svårt att pricka botten och ödmjuk för att fallet kan komma att bli ännu djupare. Inte heller en uppgång är utesluten.

  Fonden har den senaste tiden gjort en omallokering från småbolag till de lite större och mer likvida bolagen. Det tror man är ett bättre bet på kort sikt.

  Ericsson, Husqvarna, Kindred, Aker och Nordea gick bäst under månaden. Sämst gick Atlantic
  Sapphire, Bioarctic, Volvo, Electrolux and Sandvik.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Det låga oljepriset inte hållbart i längden - Norron Target  

  Det låga oljepriset inte hållbart i längden - Norron Target

  Fonden Norron Target minskade 3,8 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronaoron drabbade under februari hela den finansiella marknaden och marknaden började falla 24 februari efter att viruset nått Italien. Fallet blev hastigt djupt. Innan det såg marknaden lovande ut med all time-highs i USA.

  Fonden har under månaden gradvis minskat i Atlantic Sapphire, detta efter att aktien hade stärkts till högre nivåer. Även efter detta hade fonden en betydande exponering mot bolaget.

  Parallellt med coronakrisen ligger det låga oljepriset. Detta efter att Saudiarabien 7 mars annonserade en sänkning på oljepriset i och med produktionsökning. Dock tror förvaltaren att det låga oljepriset på 35 dollar per fat inte är långsiktigt hållbart för Saudiarabien.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spiltans återöppnade fonder fortsätter falla - över tre års avkastning borta  

  Spiltans återöppnade fonder fortsätter falla - över tre års avkastning borta

  Spiltan stängde fredagen 20 mars sina två fonder Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige och dessa öppnades igen för handel igår tisdag 31 mars. Tisdagens NAV-kurs visar på fortsatt fall för fonderna.

  Spiltan Räntefond Sveriges NAV-kurs var från innan stängning ner 1,47 procent och är därmed ner 3,80 procent på en månad och 3,57 hittills i år.

  Spiltan Högräntefond NAV-kurs var från innan stängning ner 4,99 procent och är därmed ner 13,3 procent på en månad och 12,99 hittills i år.

  Fonderna har sjunkit till nivåer som senast sågs för drygt tre år sedan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fallen i defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen - BNP Paribas Aqua  

  Fallen i defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen - BNP Paribas Aqua

  Fonden BNP Paribas Aqua minskade 7,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens strukturella övervikt mot industrisektorn tyngde den relativa avkastningen under månaden och bidrog till underprestationen mot jämförelseindexet. På global nivå föll aktiemarknaderna till följd av coronaviruset och sämst utvecklades de cykliska sektorerna med energisektorn i botten.

  Bland fondens främsta bidragsgivare fanns Beijing Enterprises Water, Badger Meter och Advanced Drainage Systems. Beijing Enterprises Water gynnades av marknadens förväntan på stora investeringar till miljöindustrin från den kinesiska regeringen medan Badger Meter utvecklades starkt efter att ha rapporterat solida tillväxtsiffror för det fjärde kvartalet.

  Samtidigt var några av de negativa innehaven Aalberts,vars kvartalsrapport kom in under marknadens förväntan, och Georg Fischer som föll till följd av den allmänna oron om en svagare ekonomisk utveckling framöver. Även Woongjin Coway utvecklades negativt efter att bolaget sänkt sin utdelning kraftigt.

  Under månaden varken köpte eller sålde fonden några bolag.

  Framöver tror fonden att coronasituationen kan bidra till en ökad efterfrågan och medvetenhet för hygien, vattenkvalitet och matsäkerhet. Vidare anser man att fallet i många kvalitativa defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Smart Food har adderat teknik och logistikbolaget Deere & Co till portföljen  

  BNP Paribas Smart Food har adderat teknik och logistikbolaget Deere & Co till portföljen

  Fonden BNP Paribas Smart Food minskade 7,7 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden präglades av skarpa fall i aktiemarknaden och under det volatila klimatet presterade de defensiva sektorerna relativt starkt, medan cykliska bolag inom framförallt energisektorn utvecklades svagt.

  Fonden tog vara på marknadsfallet och initierade en ny position i teknik och logistikbolaget Deere & Co, som tillverkar och distribuerar flera olika produkter inom bland annat jordbruk och bygg.

  Bland månadens positiva bidragsgivare fanns Tomra Systems, Borregaard och Corbion. Tomra systems aktiekurs gynnades av att bolaget rapporterade starka kvartalssiffror, med särskilt god orderingång och marginal.

  På den negativa sidan fanns innehaven i Woongjin Coway, Danone och Sonoco Products. Woongjin Coway verkar inom vattenindustrin och bolagets aktiekurs föll efter att dess nya ledning markant minskar på utdelningen.

  Avslutningsvis ser förvaltarna att coronaviruset påverkan kan leda till en skarp minskning i tillväxten under 2020 och letar därmed fortsatt efter bolag med starka balansräkningar.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Global Environment C har sålt innehavet i Signify efter stark kursutveckling  

  BNP Paribas Global Environment C har sålt innehavet i Signify efter stark kursutveckling

  Fonden BNP Paribas Global Environment C minskade 6,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent och följer index som har minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden utvecklades svagt under månaden med en ovanligt hög volatilitet. De bolagen som generellt utvecklades bäst var de defensiva, medan cykliska bolag såsom energibolag föll kraftigt.

  Inom miljösektorn presterade bolagen inom energieffektivitet starkast medan de vatteninriktade bolagen utvecklades svagt. Vattenbolagen kallas ofta för bond proxys då de följer obligationsräntornas utveckling och under månaden föll yielden på obligationsräntor brett.

  Signify, Kingspan Group, och de kinesiska bolagen Zhuzhou CRRC Times Electric samt Beijing Enterprises Water var fondens främsta bidragsgivare.

  På den negativa sidan fanns Siemens AG, East Japan Railway, Waters Corp och WestRock.

  Under månaden sålde fonden sin position i Signify, vilket var en vinsthemtagning till följd av att aktien haft en stark utveckling.

  Förvaltarna ser att den ökade volatiliteten på marknaden skapar möjligheter för att investera i högkvalitativa bolag. Fondens strategi är fortsatt att hitta en god balans mellan defensiva och cykliska bolag.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CF Korträntefond stängs - ersätts av Carnegie Likviditetsfond  

  CF Korträntefond stängs - ersätts av Carnegie Likviditetsfond

  CF Korträntefond ska stängas och ersättas av Carnegie Likviditetsfond. Det meddelar Movestic. Detta ska ske vecka 17. Fonden stängs på uppdrag av fondbolaget Carnegie Fonder.

  I Carnegie Likviditetsfond får den genomsnittliga räntedurationen i portföljen inte överstiga ett år och den genomsnittlig maximala förfallolöptiden får högst vara två år. Alla placeringar i utländsk valuta valutasäkras mot svenska kronor.

  Carnegie Likviditetsfond kommer inkluderas i Movestics utbud i början av april.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälsosektorn lyfts fram - Goldman Sachs India Equity Portfolio  

  Hälsosektorn lyfts fram - Goldman Sachs India Equity Portfolio

  Fonden GS India Equity Portfolio OC Accminskade 4,5 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den indiska marknaden föll under månaden i linje med världsmarknaderna till följd av coronavirusets fortsatta globala spridning. Men virusets spridning i Indien har inte varit kraftig och hittills hållits någorlunda under kontroll. På makrofronten steg landets inköpschefsindex för tillverkningsindustrin till den högsta nivån sedan 2012 medan BNP tillväxten föll i linje med förväntningarna.

  Fondens innehav i finans- och hälsosektorerna utvecklades starkast medan de i fastighets samt IT-sektorerna tyngde avkastningen.

  På bolagsnivå var Abbott India, som är en av de största läkemedelstillverkare i Indien, den främsta bidragsgivare då bolaget rapporterade starka siffror för det fjärde kvartalet. Fondförvaltarna förväntar sig fortsatta marginalförbättringar hos Abbott India och har därmed behållit sin övervikt i aktien.

  Inför framtiden bedömer förvaltarna att den Indiska marknaden står ut bland utvecklingsländerna till följd av bolagens starka tillväxttrend. Den kommande tiden förväntas en ökad inhemsk efterfrågan i landet, potentiellt också centralbanksstimulanser.

  De tre största innehaven i portföljen vid utgången månad var Infosys, ICICI Bank samt Axis Bank med portföljvikterna 8,2, 6,3 respektive 4,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Alternative Fixed Income läggs ned  

  SEB Alternative Fixed Income läggs ned

  Storbanken SEB lägger ned sin fond SEB Alternative Fixed Income.

  Fonden stängdes för köp och sälj den 16 mars och avvecklingsprocessen inleddes den 25 mars.

  "Bakgrunden till beslutet är en konsekvens av en fortsatt utmanande marknad för fondens investeringsstrategier och att vi bedömer att detta inte kommer att förändras framöver", heter det i ett meddelande från fondbolaget.

  Efter avvecklingen kommer andelsägarna att få en betalning som motsvarar värdet av fondandelarna fondandelar. Målsättningen är att det kommer att ske utbetalning i mitten av april 2020  Taggar:
  #bank   #financials   #hedgefunds   #mutualfunds  

 • IT-sektorn tyngde Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy i februari  

  IT-sektorn tyngde Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy i februari

  Fonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy OC Snap SEK Acc minskade 10,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiemarknaden steg till en början för att sedan falla kraftigt till följd av coronavirusets fortsatta globala spridning. Japan rapporterade en negativ BNP-tillväxt som var kraftigare än väntat, vilket späde på aktiemarknadens fall, och i Europa tyngdes marknaden av virusets spridning.

  Fondens investeringar inom IT-sektorn tyngde avkastningen främst, medan innehaven i kommunikationssektorn utvecklades starkast.

  På bolagsnivå var den främsta bidragsgivaren Zynga, vars aktie steg efter att bolaget rapporterat intäkter över marknadens förväntan för det fjärde kvartalet. Zynga är en speltillverkare med sin bas i Kalifornien.

  Negativt bidrag erhölls främst från energi och råvarubolaget World Fuel Services Corp som föll efter att bolaget sänkt sin intäktsprognos för helåret, till följd av det fallande oljepriset.

  Fondens tre största innehav vid utgången månad var Sonova Holding, Eiffage och Zynga med portföljvikter på 1,3, 1,2 respektive 1,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Februaris förnekelse blev snabbt paniken i mars - Axas Chris Iggo  

  Februaris förnekelse blev snabbt paniken i mars - Axas Chris Iggo

  Finansjätten Axas Chris Iggo skriver i sitt brev den 27 mars om marknadsläget där han beskriver hur vi nu genomgår en enorm global kris, både socialt och ekonomiskt.

  I februari räknade inte marknaden med att följderna skulle bli så stora som de blev under mars, men det har marknaden tagit till sig i mars med stora röda siffror. Dock finns nu hopp på marknaden att de riktigt stora och katastrofala följderna kan undvikas genom de åtgärder av olika typer som nu vidtas världen över.

  Iggo tror att de kommande två veckorna är avgörande och menar att det är av hög vikt att smittotakten avtar, för att alla stimulanspaket ska ge de inverkningar de är tänkta till. Först ligger blickarna på Europa, för att sedan invänta utvecklingen i USA där man ligger senare i virusutvecklingen.

  Även om krisen fortsatt är ett faktum ser marknaden bättre ut nu, jämfört med en vecka sedan.

  Han tror även att testning är avgörande. Dels med tanke på att graden av testande avgöra hur statistiken kommer in och att det här gäller att ta hänsyn till graden av testning när man försöker få sig en bild av spridningen. Dock menar han också att högre grad av testning skulle kunna ge större förståelse på var i utvecklingen man ligger.  Taggar:
  #financials   #insurance   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Bonava marginellt  

  Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Bonava marginellt

  Handelsbanken Fonder har minskat innehavet i bostadsutvecklaren Bonava till 5 418 498 aktier, från tidigare 5 487 000 aktier. Innehavet motsvarar därefter 4,997 procent av kapitalet och 2,51 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Ner 5,26 procent i februari för RobecoSAM Smart Materials, mildare fall än index  

  Ner 5,26 procent i februari för RobecoSAM Smart Materials, mildare fall än index

  Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR minskade 5,26 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,75 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav per månadsskiftet var IPG Photonics, Albemarle följt av PTC med portföljvikterna 5,0, 4,0 respektive 3,9 procent av fonden.

  I fortföljen är sektorerna materials, IT och industri de som väger tyngst. Tillsammans står de för 93,6 procent av fonden.

  Den amerikanska marknaden står för mest med 44,3 procent vikt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner 7,8 procent i februari, i linje med index, för RobecoSAM Sustainable Water  

  Ner 7,8 procent i februari, i linje med index, för RobecoSAM Sustainable Water

  Fonden RobecoSAM Sustainable Water B EUR minskade 7,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,4 procent och är därmed sämre än index som har backat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav per månadsskiftet var Agilent Technologies, Suez och Ecolab med portföljvikterna 5,1, 4,4 respektive 4,3 procent av fonden.

  Fondens största vikt var mot industri med 41 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bemanningsbolag bland de sämsta innehaven för Jupiter Japan Select i februari, IT och telekom gynnade  

  Bemanningsbolag bland de sämsta innehaven för Jupiter Japan Select i februari, IT och telekom gynnade

  Fonden Jupiter Japan Select sjönk 10,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 9,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,4 procent och är därmed sämre än index som har backat 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Generellt gick det inte lika illa för sektorer som traditionellt sett är mindre korrelerade till den globala konjunkturcykeln. Däremot tillhör landtransport (mestadels tåg) en sådan sektor trots att den presterade dåligt under månaden.

  Fonden gynnades av övervikt mot IT och telekom samt undervikt i bland annat stål, flyg och shipping. Däremot missgynnades den bland annat av övervikt i bemanningsföretag, Technopro and Outsourcing är två exempel.

  Byggbolaget Hazama Ando var fondens sämst presterande innehav under månaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Börsen kommer återhämta sig från börsnedgången och tror fortsatt på esport-temat - Arden X  

  Börsen kommer återhämta sig från börsnedgången och tror fortsatt på esport-temat - Arden X

  Fonden Arden X minskade 6,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Westin.

  Westin beskriver inledningsvis att coronaviruset skapat en global osäkerhet och stora börsnedgångar under månaden. Det är även troligt att den globala tillväxten kommer påverkas negativt och att marknaden kommer mötas av centralbanksåtgärder.

  "Börsen är skoningslös i sådana här situationer och behandlar de flesta bolag på samma sätt i ett kort perspektiv. Trots den senaste tidens turbulens så står vi fast vid vår långsiktiga strategi och fortsätter att bevaka och investera, om än något försiktigare, i vår inriktning mot eSport, Spelutvecklare och Underleverantörer.", kommenterar Westin.

  Månadens bästa innehav var Embracer, Nvidia och Huya som alla utvecklades positivt trots börsnedgången.

  Fonden behåller sin långsiktigt positiva tro på framförallt esport-temat och spår att stimulansåtgärderna som nu infaller i framtiden kommer vara gynnsamma för aktiekurserna och den långsiktiga investeraren.

  "Historiskt sett har börsen alltid återhämtat sig vid större börsnedgångar och vår bedömning är att det blir så även i detta fall.", skriver Westin avslutningsvis.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nvidia, Activision Blizzard och NetEase med portföljvikterna 6,2, 5,8 respektive 5,7 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality och ny teknologi gynnas i coronakrisen - Augmented Reality Fund  

  Augmented Reality och ny teknologi gynnas i coronakrisen - Augmented Reality Fund

  Fonden Augmented Reality Fund A minskade 7,7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

  Februari beskrivs av Nicklasson som en utmanande månad där coronaviruset satte skräck i marknaden och virussituationen bedöms vara ett exempel på hur stark negativ inverkan en hög nivå av osäkerhet kan ha på aktiemarknaden.

  Vidare har fonden observerat att användandet av nya teknologier kan gynnas i detta läge.

  "Större bolag ser till möjligheten att medarbetare under en period får arbeta hemma, att möten hålls online istället för fysiskt och att arbetsuppgifter löses på avstånd så mycket som möjligt. Här finns flera use cases där Augmented Reality och andra teknologier skulle kunna bli aktuella.", beskriver Nicklasson.

  På kort sikt anses riskerna i marknaden fortsatt vara stora och därför analyserar fonden sina innehav för att vara säker på att dessa fortsatt har god möjlighet för tillväxt på lång sikt.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lumentum Holding, Himax Technologies och Nvidia med portföljvikterna 6,3, 5,6 respektive 4,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Värderingsbaserade delen av portföljen mötte motvind i februari - Skandia Smart Offensiv  

  Värderingsbaserade delen av portföljen mötte motvind i februari - Skandia Smart Offensiv

  Fonden Skandia Smart Offensiv minskade 7,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Till följd av coronaoron präglades världens aktiemarknader tillsammans med oljan och långräntorna av stora rörelser under framförallt andra halvan av månaden. Medan marknaden föll steg kreditspreadarna och optionspriserna.

  "Till exempel föll världens aktiebörser då med cirka -10 procent. En trigger till det kraftiga fallet var att Coronaviruset spridit sig i stor utsträckning till bland annat Italien. En förklaring till storleken på fallet var nog att aktiemarknaderna har varit mycket optimistiska om framtiden.", skriver fondens förvaltare.

  Fondens värderingsbaserade del av portföljen mötte motvind och presterade relativt dåligt under månadens volatila förutsättningar.

  "I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om storleken på virusets negativa effekter på den riktiga ekonomin och huruvida dessa blir bestående. En rimlig gissning är att ekonomierna åtminstone under de närmaste månaderna kommer att påverkas negativt. Recessionsoron har stigit betydligt samtidigt som många tror att låga räntor blir bestående för en lång tid framöver.", beskriver förvaltarna om utsikterna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Netflix och Chewy starka innehav i Robeco Global Consumer Trends - överpresterat index kraftigt i år.  

  Netflix och Chewy starka innehav i Robeco Global Consumer Trends - överpresterat index kraftigt i år.

  Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR minskade 4,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Jack Neele och Richard Speetjens.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att coronaviruset skapat en säljpanik bland investerarna, men deras bedömning är att virusets negativa påverkan inte kommer vara längre än under 2020.

  Fondens överprestation mot index härleds till att tillväxtaktier utvecklats relativt starkt under månaden, medan de cykliska bolagen underpresterat.

  Både streamingbolaget Netflix och husdjursorienterade bolaget Chewy är fondinnehav som har gynnats av virusutbrottet och faktumet att många människor sitter hemma. Även Square, som tillhandahåller finansiella betalsätt, har utvecklats relativt starkt efter att bolaget sett en tillväxt i antal användare av sin Cash App.

  Bland bolagen som fallit till följd av coronaviruset finns Sony, Adidas, Walt Disney och lyxmärkesföretagen, där bland annat LVMH tyngts av nedstängda affärer och globala reseförbud.

  Under månaden har fonden gjort en del portföljförändringar, innehavet i Sirius XM Holdings såldes av och en ny position initierades i Burberry, vars aktie redan fallit över 20 procent under 2020.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Mastercard, Visa och Microsoft med portföljvikterna 3,2, 2,8 respektive 2,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • schweiziska Julius Baer och kanadensiska Bank of Nova Scotia nya positioner i Robeco New World Financial  

  schweiziska Julius Baer och kanadensiska Bank of Nova Scotia nya positioner i Robeco New World Financial

  Fonden Robeco New World Financial E EUR minskade 7,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Patrick Lemmens och Jan Willem Knoll.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att månaden givetvis präglades av coronaviruset och att det viktiga nu är hur kraftigt myndigheterna kommer agera när spridningen pågår.

  Fondens bäst presterande innehav var EQT, Worldline, Tradeweb och Ping An Insurance. Samtidigt var det Aegon och Lincoln Internationel som tyngde avkastningen mest.

  Digital finans och finans inom utvecklingsländer var de individuella sektorerna som utvecklades främst.

  Under månaden initierade fonden nya positioner i den schweiziska banken Julius Baer och den kanadensiska bankkoncernen Bank of Nova Scotia. Ökningar gjordes i de befintliga innehaven i NN Group, Apollo Global, Worldline, Intercontinental Exchange och Euronet Worldwide.

  Innehavet i Credit Suisse såldes av helt och minskningar gjordes i Metlife.

  Avslutningsvis bedömer förvaltarna att en potentiell recession troligen enbart blir mild samt att de långsiktiga bolagsvärderingarna nu är attraktiva.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Sberbank, Citigroup och Ping An Insurance.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handeln återupptagen i Spiltanfonder  

  Handeln återupptagen i Spiltanfonder

  Handeln är idag återupptagen i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. Det innebär att alla fonder hos fondbolaget nu är uppe för handel.

  De två fonderna har varit stängda för handel sedan 20 mars. Detta på grund av dålig likviditet på företagsobligationsmarknaden och därmed svårigheter att sätta NAV-kurser på fonderna.

  Den NAV-kurs som sätts ikväll efter marknadens stängning i båda räntefonderna gäller för hela perioden från den 20 mars till den 31 mars, den motsvarar alltså inte en dags utveckling i fonderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP tror på en snabb uppgång när det väl vänder  

  SPP tror på en snabb uppgång när det väl vänder

  På måndagen höll Storebrands (ägare av SPP) allokeringsansvarige Olav Chen ett webinar och uppdaterade om läget.

  Chen konstaterar att denna kris skiljer sig från föregående kriser. I denna kris har centralbanker och regeringar varit snabbare på att sätta in åtgärder och agera. Under finanskrisen 2008 var det mycket frågor fram och tillbaka huruvida om man ska ha räddningspaket och så vidare eller inte. Nu är det en större politisk enighet. Tilltagen kommer snabbare under denna kris.

  Coronakrisen kommer att få extremt stora inverkningar på ekonomin där flera aktörer väntar tvåsiffriga negativa procent i BNP, även årets andra kvartal. Däremot tror man på en väldigt snabb tillbakagång. Det ser man ser tecken på i Kina, som fick smittan tidigare än Europa och USA.

  I fonderna där taktiskt allokering görs köpte man för tidigt, att marknaden gått ner de första tio procenten.

  "Det är inte nu vi säljer."

  Det säger Chen och menar att det snarare är så att han nu ser konturen av en bottenformation, men är ödmjuk för att fallet skulle kunna gå längre ner än såhär.

  Finwire frågade ägarstyrningsansvarige för den svenska verksamheten i Storebrand Robert Vicsai om hur fondbolaget tänker kring den aktuella frågan om utdelning. Man vill behålla makten hos varje bolag, men man menar också att vikten av att beakta alla väsentliga aspekter innan ett beslut tas om utdelning är viktig.

  "Det är varje enskild styrelses ansvar att värdera alla händelser, interna som externa, samt konsekvenser av ett beslut innan utdelning föreslås till generalförsamlingen. Innan ett utdelningsförslag läggs fram, förväntar vi oss på Storebrand, att varje enskild styrelse har värderat sitt förslag om utdelning och tar ett beslut som inte äventyrar företagets möjlighet att göra nödvändiga investeringar och stödja pågående verksamhet."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spiltans fonder väntas öppna imorgon tisdag  

  Spiltans fonder väntas öppna imorgon tisdag

  Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond planeras att åter öppna för handel på tisdag 31 mars, första NAV-kurs efter senareläggningen beräknas alltså till sista mars. Detta efter att handeln tillfälligt varit stoppad i dessa sedan fredagen 20 mars.

  Vid den tillfälliga stängningen motiverade fondbolaget stängningen med svårigheter att sätta pris.

  "Problem att prissätta företagsobligationer på marknaden gör att Spiltan Fonder i samråd med Finansinspektionen beslutat att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för fonderna Spiltan Högräntefond samt Spiltan Räntefond Sverige."

  Nu skriver fondbolaget följande i samband med den planerade öppningen.

  "Vi har sedan dess arbetat för att säkerställa rättvisande prissättning av de 330 innehaven som fonderna har. Vi är den största aktören på marknaden för företagsobligationer och likviditeten har varit låg vilket gjort att det tagit tid att säkerställa rättvisande priser."

  Under tiden som handeln varit senarelagd har fonderna fortsatt förvaltats och räntan på obligationerna har fortsatt ge avkastning. Order under perioden har daterats och sparats utan att verkställas. När fondbolaget meddelar att handeln återupptas ska order utföras till bästa möjliga kurs.

  Under perioden som handeln varit senarelagd har Spiltan Fonder inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna.

  "Jag vill återigen be om ursäkt för att det har tagit tid men i dessa tider har det uppstått problem på marknaden som varit utanför vår kontroll och vår viktigaste uppgift är att se till att alla sparare får rättvisa kurser." kommenterar Erik Brändström, vd för Spiltan Fonder.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lyxor lanserar ekosystem av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar  

  Lyxor lanserar ekosystem av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar

  Lyxor ETF meddelar att de är den första ETF-leverantören att erbjuda investerare ett
  komplett utbud av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar.

  Dessa börshandlade fonder, de första av sitt slag i Europa, är utformade i enlighet med målen om minskning av koldioxidutsläppen som antogs vid Parisavtalet 2015.

  "Investerare har möjlighet att på ett enkelt, öppet och kostnadseffektivt sätt få exponering mot Europa, USA, tillväxtmarknader, samt övriga kapitalmarknader", heter det i pressmeddelandet.

  Två av ETF:erna (Emerging Markets och USA) noterades 26 mars på Euronext (i EUR). 7 april kommer de noteras på London Stock Exchange (i USD). Ytterligare två börshandlade fonder kommer att listas inom kort.

  Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF & Indexing, kommenterar:

  “Genom att se över sina regler för investerings-benchmarks har EU gett passiva, regelbaserade investeringsförvaltare en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. ETF-leverantörer har möjligheten, men även ansvaret att hjälpa till i omallokeringen av biljoner genom att erbjuda enkla, transparenta produkter som uppfyller kraven i den nya förordningen. Genom utvidgningen av detta unika utbud ger vi investerare ännu fler verktyg för att nå sina klimatmål.”  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Multistrategi föll mindre än sitt index i februari  

  Aktie-Ansvar Multistrategi föll mindre än sitt index i februari

  Fonden Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 1,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Philip Wendt.

  Februari kommer att gå till historien då coronaviruset nådde Europa. Karantän och restriktioner kommer att sätta spår i konjunkturen, spår förvaltaren.

  "Börsutvecklingen har av naturliga skäl varit svag under februari. Coronaviruset påverkar många delar utav en alltmer sammanvävd global ekonomi. Såväl efterfrågan som tillgång kommer att påverkas. Under perioden har många bolag kommit med sina Q4-rapporter som överlag visat på en viss inbromsning. Men i dagens läge saknar siffrorna betydelse", skriver Wendt.

  Innehaven i portföljen presterade följande avkastning. Graal Aktiehedge sjönk med 0,9 procent, Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk med 3,1 procent, och Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg med 1,1procent.

  Portföljvikten vid utgången månad var följande, Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, 38,30 procent, Aktie-Ansvar Kvanthedge, 36,17 procent följt av Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, 24,36 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Räntebärande tillgångar bidrog positivt i Akte-Ansvar Graal Aktiehedge - tog ner bruttoexponering i februari  

  Räntebärande tillgångar bidrog positivt i Akte-Ansvar Graal Aktiehedge - tog ner bruttoexponering i februari

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge minskade 0,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Maria Ljungqvist och Philip Wendt.

  Fondernas exponering mot räntebärande tillgångar samt aktierelaterade derivatstrategier bidrog till positiv avkastning under februari samtidigt som aktieplaceringarna bidrog negativt. De bolag som bland annat hade en negativ avkastning under månaden var Ambea, Husqvarna och Traton. De korta positionerna bidrog även de negativt, där bolagen EQT, Lundbergs och Nibe var den främsta anledningen.

  Det räntebärande innehav som utvecklades sämst var en hybridobligation utgiven av SAS. Fonden har haft en kort ränteduration på runt 0,1-0,15. Det innebär att fonden inte gynnats av fallet i underliggande marknadsräntor.

  De största innehaven vid utgången månad var i de långa positionerna i Academedia, SCA och Traton. I de största korta positionerna var Getinge, Tele 2 och Volvo.

  "Fondens skyddsstrategier bidrog positivt till avkastningen. Netto har fondens aktieexponering varit som störst mot konsumentaktier och kort mot fastigheter. Med fortsatt stor
  osäkerhet väljer vi att ta ner bruttoexponering ytterligare", skriver förvaltarna.

  "Det som är mer avgörande för om en lågkonjunktur samtidigt står för dörren är hur pass bestående påverkan på tillförsikten bland hushåll och företag coronaproblematiken visar sig ha fått. Detta är mycket svårt att veta idag" kommenterar Wendt och Ljungkvist.

  Den tidigare strategin av att utnyttja första halvåret till att öka på kreditrisken något, är just nu satt i vänteläge på grund av det osäkra marknadsklimatet.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tele2 samt Hexagon sålt i Aktie-Ansvar Sverige  

  Tele2 samt Hexagon sålt i Aktie-Ansvar Sverige

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige A minskade 7,1 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

  Under februari sålde man sista innehaven i Tele2 samt Hexagon.

  "I Tele2s fall anser vi aktien fullvärderad och ser bättre värden på annat håll. Hexagon har klarat sig relativt bra trots sin exponering mot Kina vilket föranledde försäljningen", skriver Lundgren.

  Fonden ökade i februari innehaven i cykliska aktier och tog in Boliden och SKF i portföljen, då man anser att de har fallit till attraktiva nivåer.

  De bolag som genererade bäst positiv avkastning under månaden var Hexagon, Q-Linea och Ericsson. De som tyngde portföljen var bland annat Investor, Volvo och Electrolux.

  "Nyhetsvärdet och fruktan kommer att lägga sig men vinstvarningarna kommer hagla tätt. Men det är förmodligen av underordnad betydelse då marknaden kommer strunta i siffrorna och fokusera på framtiden", kommenterar förvaltaren.

  Lundgren fortsätter och menar att man har utnyttjat situationen genom att vikta upp portföljen i de branscher som det har gått sämre för och tror även att börsen kommer att vända när man får situationen under kontroll.

  Vid utgången månad var Nordea, Investor samt Volvo de största innehaven, med en portföljsvikt på 8,78, 8,14 respektive 6,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds