Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Defensiva egenskaper hos hälsovårdssektorn bidrog till att dämpa sektorfallet i maj - JP Morgan Global Healthcare  

  Defensiva egenskaper hos hälsovårdssektorn bidrog till att dämpa sektorfallet i maj - JP Morgan Global Healthcare

  De defensiva egenskaperna hos hälsovårdssektorn bidrog till att dämpa sektorns fall i maj, förklarar förvaltarteamet bakom JP Morgan Global Healthcare i en månadsrapport.

  Hela hälsovårdssektorn tappade i maj mot bakgrund av bred marknadsturbulens, men gick bättre än den generella marknaden. Detta till skillnad från tidigare månader under 2019.

  Däremot har debatter fortsatt kring hur olika amerikanska policyförslag kan tänkas påverka prissättningen av läkemedel. Även om fundamenta i sektorn beskrivs som fortsatt solid väntar man sig att osäkerheten fortlöper.

  Fonden utvecklades i linje med sitt jämförelseindex under perioden. Aktieallokeringen inom biotekniksektorn tyngde avkastningen relativt jämförelseindex, vilket dock motverkades av aktievalen inom läkemedelssektorn.

  Går man ned på bolagsnivå var en ljuspunkt Insulet. Bolaget redovisade ett resultat klart över förväntan ihop med förbättrad guidance för återstoden av året.

  Två andra ljuspunkter i portföljen var Coherus samt Pfizer, varav den sistnämnda förmedlade större optimism kring pipelinen.

  På minussidan märktes övervikten i Altara Biotherapeutics som aviserade en modest försening i slutförandet av en viktig klinisk studie.

  Övervikten i Evolent Health tyngde även den relativa avkastningen. Under månaden utannonserade bolaget ett förvärv av en majoritetspost i Passport, som utgör en av bolagets största kunder. Från förvaltarhåll tycker man att affären verkar såväl finansiellt som strategiskt förnuftig, men marknadsreaktionen var negativ.

  Från förvaltarhåll anser man att förutsättningarna för hälsovårdssektorn är fortsatt goda, vilket frontas av dramatiska förbättringar i teknologi och forskning. Vad gäller prissättningen av läkemedel tror man att det endast föreligger en låg sannolikhet för större strukturella förändringar.

  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Special Situations har fortsatt köpa aktivt i marknaden under nedgången - Lyxor  

  Special Situations har fortsatt köpa aktivt i marknaden under nedgången - Lyxor

  Hedgefondkategorin Special Situations har fortsatt köpa aktivt i marknaden under nedgången som inleddes vid början av maj. Vidare har amerikanska aktivistinvesterare lanserat inte mindre än 40 nya kampanjer. Det framgår av en veckorapport från förvaltningsjätten Lyxor.

  Hedgefonderna som använder denna strategi, vilket inbegriper bland annat aktivisthedgefonder, har fokuserat mest på de mer isolerade segmenten inom småbolag samt medelstora bolag. Lyxor har noterat att de flesta av hedgefonderna har fokuserat på en gynnsam blandning av intäktstillväxt och vinsttillväxt, samt att de har undvikit rena turnaround-case.

  Vidare har Special Situations-hedgefonderna koncentrerat sig på sektorerna energi, industri och sällanköpssektorn, och haft en tendens att fokusera mer på attraktivt värderade bolag.

  "Även om avkastningen från dessa nya positioner har varit blandad såhär långt, har svaga marknadsförhållanden låst upp fler möjligheter", förklarar Lyxor.

  Man berättar vidare att historiskt har börsperioder med högre riskaversion varit negativt för avkastningen hos Special Situations-hedgefonder, då strategin associeras med en naturligt högre betaexponering.

  Däremot tenderar dessa fonder att vara mer aktiva under börsturbulens då de letar efter intressanta värdecase, vilket uppges även ha varit fallet under maj månad.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i NP3  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i NP3

  Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt innehav i fastighetsbolaget NP3 till 5,06 procent av kapitalet och 7,05 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Stark månad relativt jämförelseindex för Jupiter European Growth i maj, Adidas och Deutsche Boerse ljuspunkter  

  Stark månad relativt jämförelseindex för Jupiter European Growth i maj, Adidas och Deutsche Boerse ljuspunkter

  Jupiter European Growth backade klart mindre än sitt jämförelseindex i maj, vilket beskrivs bero på individuella aktier i portföljen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Alexander Darwall i spetsen skriver i en kommentar att efter fyra starka börsmånader försvann riskaptiten på marknaden i maj. Marknaden påverkades även negativt av en eskalering av det så kallade teknikkriget mellan USA och Kina.

  Däremot förbättrades det ekonomiska sentimentet i europeisk industri samt europeiska tjänstesektorer, trots svaga tyska konsumtionssiffror.

  Fonden utvecklades negativt under perioden med en nedgång om 0,9 procent men backade klart mindre än index som tappade 4,8 procent.

  Den relativa överavkastningen hänförs till individuella aktier, däribland tyska Adidas samt Deutsche Boerse.

  Adidas levererade tvåsiffrig avkastning efter starka siffror för det första kvartalet. En förbättrad bruttomarginal bidrog till vinstsiffror klart över konsensus.

  Deutsche Boerse förklarade att investeringar i bland annat Big Data kommer öka företagets konkurrenskraft. Detta medan ett antal mindre förvärv har bidragit till att diversifiera intäkterna ytterligare.

  På minussidan under perioden märktes främst Umicore med försenade planer för att öka batteriproduktionskapaciteten, med anledning av svagare efterfrågan för elbilar. Kina, som är den största marknaden för elbilsbatterier, halverade sina subventioner för elbilar detta år.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att deras marknadssyn är oförändrad, och har fortsatt ambitionen att identifiera bolag med differentierade, monitiserbara attribut. De är särskilt försiktiga när det kommer till politiskt känsliga bolag samt företag som har en stor del fasta tillgångar och höga skuldnivåer.  Taggar:

 • Jupiter Global Absolute Return trotsade börsoron i maj, gynnades av negativ nettoexponering  

  Jupiter Global Absolute Return trotsade börsoron i maj, gynnades av negativ nettoexponering

  Jupiter Global Absolute Return trotsade börsoron i maj efter en svag inledning på året, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med James Clunie som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att hopp om att handelskriget mellan USA och Kina skulle få en konklusion grusades efter att Trump hotat med utökade tullar. Vidare försvagades sentimentet av svaga inflationssiffror i eurozonen samt svag ekonomisk data i Tyskland.

  Risk-off miljön på marknaden var till fördel för fondens strategi, som har en negativ nettoexponering och beta. Fonden steg 1,6 procent i maj medan jämförelseindex var oförändrat.

  Portföljen hade dock ett flertal ljuspunkter i såväl långboken som kortboken. En kortning av Tesla och långpositioner i Gazprom samt Serco stack ut avkastningsmässigt.

  Från förvaltarhåll bedömer man att narrativet runt Tesla har förändrats efter att bolaget släppte svaga siffror för det första kvartalet. Aktien har sänkts av ett antal analytiker, och nu handlar det om bolagets sårbarhet mot handelskriget samt finanserna i bolaget.

  Vad gäller Gazprom berättar man att det har varit en av de billigaste aktierna globalt, med ett P/E-tal på runt tre gånger.

  Nu har det ryska bolaget aviserat att en större del av kassaflödet kommer att återvända till aktieägarna genom utdelningar, vilket man ser positivt på. Förvaltarteamet tänker hålla utkik efter signaler om detta kan vara början på en bredare förändring av företagets utdelningspolicy.

  Vad gäller Serco anses aktien erbjuda en ovanlig kombination av värde, tillväxt, återhämtning samt lite momentum. Förra året ratades bolaget av marknaden till följd av Brexit-oro samt Carillion-situationen. Marknadens aptit för aktien har dock ökat i takt efter att bolaget släppt positiva finansiella siffror, och i maj blev marknadsreaktionen positiv på ett aviserat förvärv av ett amerikanskt försvarsbolag.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att deras marknadssyn är till stor del oförändrad.

  Uppgången hittills i år ses som ett bear-market rally som drivits av ett potentiellt felplacerat förtroende i den amerikanska centralbankens mjukare hållning.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt positiva till sin strategi och avser utnyttja kurssvaghet för att öka i långinnehav och kortsiktig kursstyrka för kortningar.  Taggar:

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade mindre än index i maj, ökat i halvledarbolaget SK Hynix  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade mindre än index i maj, ökat i halvledarbolaget SK Hynix

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade mindre än sitt jämförelseindex i maj, vilket medför att fonden är upp 5,6 procent sedan årsskiftet. Indexavkastningen under samma period lyder 4,2 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Ross Teverson som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att tillväxtmarknader tappade i maj till följd av eskaleringen i handelskriget mellan USA och Kina.

  Handelskriget gäller nu inte enbart Asien, utan även Mexiko som blivit föremål för amerikanska tullar. Även om de drogs tillbaka anses det visa på hur oförutsägbar makrosituationen är i dagsläget.

  Från förvaltarhåll håller man fast vid sin bottom-up strategi, att investera i attraktivt värderade aktier som ser bra ut fundamentalt sett.

  Fonden utvecklades negativt i marknadsturbulensen, men gick bättre än sitt jämförelseindex.

  Tillväxtmarknadsfonden gynnades av en avsaknad av innehav i Tencent och Alibaba, två kinesiska jättar som drabbades av handelskrigseskaleringen.

  Däremot missgynnades fonden av exponeringen mot Baidu, efter svag guidance för det andra kvartalet.

  Under månaden har man valt att öka fondens innehav i den koreanska chiptillverkaren SK Hynix.

  "Halvledarsektorn har drabbats av oro rörande att teknik kan komma att bli indraget i handelsdispyten och DRAM-priserna har försvagats. Men vi tror att vår investeringstes är intakt", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden berättar man inledningsvis att politiska faktorer har vägt tungt på tillväxtmarknader, men nu har val hållits i ett flertal stora ekonomier som Indien, Brasilien och Mexiko.

  Den politiska risken anses ha minskat generellt sett, särskilt eftersom en del av valutfallen innebär reformagendor som marknaden emottagit positivt. Mexiko anses fortsatt utgöra ett riskmoment dock med en mindre marknadsvänlig regeringspolitik.  Taggar:

 • AXA WF Defensive Optimal Income fortsatt negativa till kärnländerna i eurozonen på räntesidan  

  AXA WF Defensive Optimal Income fortsatt negativa till kärnländerna i eurozonen på räntesidan

  Förvaltarteamet bakom AXA WF Defensive Optimal Income är fortsatt negativa till kärnländerna i eurozonen på räntesidan, enligt en månadsrapport.

  De skriver i en kommentar till fondens utveckling att maj kännetecknades av förnyad oro kopplat till handelssamtalen mellan USA och Kina, där båda sidor utannonserade tullar.

  I USA så bekräftades den ekonomiska tillväxten i det första kvartalet till 3,1 procent, samtidigt som arbetslösheten sjönk ytterligare.

  "Siffrorna indikerar på att aktivitetsnivåerna i USA är relativt goda", förklarar fondens förvaltningsteam.

  I eurozonen så var den ekonomiska aktiviteten blandad. Exportsiffrorna börjar nu drabbas av osäkerheter med koppling till handelskriget.

  Fonden utvecklades negativt i denna marknadsmiljö. I termer av allokering på aktiesidan skedde det inga större förändringar.

  Inom räntebenet väljer man att bibehålla en låg modifierad duration, och man är fortsatt negativa till kärnländerna i eurozonen.

  Förvaltarteamet bedömer att allokeringen inom tillväxtmarknadsskuld bör kunna gynnas av den amerikanska centralbankens beslut att pausa räntehöjningsprogrammet.  Taggar:

 • Vid någon tidpunkt kommer värderingar bli ett problem på kreditmarknaden - Chris Iggo, AXA IM  

  Vid någon tidpunkt kommer värderingar bli ett problem på kreditmarknaden - Chris Iggo, AXA IM

  Vid någon tidpunkt kommer värderingar bli ett problem på kreditmarknaden, bedömer Chris Iggo som är investeringschef på räntesidan hos AXA Investment Management (AXA IM).

  "Det fanns ett tydligt värderingscase för att addera krediter i december men caset är mycket mindre övertygande idag, om vi kollar direkt på yielder eller kreditspreadar", förklarar räntechefen.

  Han tillägger att på lång sikt framstår statsobligationer som väldigt dyra och på AXA IM väntar man sig att de blir ännu dyrare.

  Vid något tillfälle kommer värderingarna på marknaden bli ett problem, men det kräver i sin tur att miljön förändras.

  "Optimismen kring tillväxten måste förbättras, inflationsförväntningarna måste öka och några av de politiska riskerna måste försvinna", säger Iggo.

  Han nämner vidare att kombinationen av krafter som demografi och digitalisering har gjort ekonomier mindre inflationsbenägna, och landar i slutsatsen att slutet på låga räntor är inte här ännu.  Taggar:

 • Svag utveckling för AXA WF Framlington Robotech i maj, ökat i flera innehav  

  Svag utveckling för AXA WF Framlington Robotech i maj, ökat i flera innehav

  AXA WF Framlington Robotech A EUR utvecklades svagt i maj med en nedgång om 12,1 procent. Det medför att fonden är upp 14,7 procent i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 12,7 procent. Detta enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter en stark inledning på året så föll globala aktiemarknader kraftigt i maj, som ett resultat av eskalerande handelsspänningar.

  Fonden underpresterade den bredare marknaden under månaden. Generellt noterades svaghet inom halvledarindustrin, som påverkades ytterligare av ett negativt domstolsbeslut för Qualcomm rörande licensverksamheten ihop med 5G-relaterad oro.

  Mot bakgrund av turbulensen runt Huawei som dragits in i handelskriget har förvaltarteamet valt att avyttra de två innehav med störst exponering mot Huawei, i form av Xilinx och Lumentum.

  Likviden från dessa försäljningar har istället gått till att öka i det tyska halvledarbolaget Infineon samt amerikanska Silicon Labs, som beskrivs vara marknadsledande inom chip som används för Internet of things (IoT).

  En ny position i portföljen är den i Advanced Micro Devices (AMD).

  "Företaget förefaller vara väl positionerat för att vinna betydande marknadsandelar från Intel med sina nyligen utannonserade nya serverchip", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vidare har man ökat innehaven i Accelerate Diagnostics och Ocado.

  Förvaltarteamet är fortsatt positiva till utsikterna för robotik och automatisering, och ser framför sig en höjning vad gäller investeringsnivån inom industri och tillverkning. Det bör agera stöd för sektorerna.

  De tillägger dock att den ekonomiska situationen i Europa har försvagats, där den politiska situationen i Italien samt i Storbritannien ses som två orosmoln.  Taggar:

 • JPM Europe Sustainable Equity tappade mindre än index i maj, ökat i dagligvarubolaget Danone  

  JPM Europe Sustainable Equity tappade mindre än index i maj, ökat i dagligvarubolaget Danone

  JPM Europe Sustainable Equity A (acc) EUR backade 3,9 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att risk/reward på marknaden är mer balanserad nu. Om handelssamtalen mellan USA och Kina blir framgångsrika bedömer man att aktiemarknaderna kan röra sig uppåt.

  Däremot anses de ekonomiska tillväxttakterna i Europa se ganska ointressanta ut. Skulle den kinesiska ekonomin accelerera hade det hjälpt den europeiska exporten, men handelsspänningarna och Brexit-situationen utgör fortsatt två orosmoln i förvaltarteamets mening.

  Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under perioden, vilket hänförs främst till en övervikt i finska Neste.

  Från förvaltarhåll gillar man Neste på grund av de framsteg som bolaget har gjort inom biodiesel.

  På minussidan märktes däremot fondens överviktposition i Dialog Semiconductor, ett brittiskt halvledarbolag. Aktien drabbades av det negativa sentimentet runt global handel och de potentiella konsekvenserna för halvledarbolaget.

  Förvaltarteamet har under månaden ökat i dagligvarubolaget Danone. Innehavet köptes in efter starka siffror för det första kvartalet, vilket resulterade i höjda analytikerrekommendationer. Från ett hållbarhetsperspektiv anses aktien vara intressant då försäljningen av vegetariska produkter ökar.

  De största överviktade innehaven var vid utgången av månaden Roche, Nestle och Rio Tinto. De största undervikterna var istället i BP, HSBC och Shell.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utmanande månad i maj för high yield-krediter - Allianz Global High Yield  

  Utmanande månad i maj för high yield-krediter - Allianz Global High Yield

  Det var en utmanande månad i maj för high yield-krediter, enligt förvaltarteamet bakom Allianz Global High Yield.

  De skriver i en månatlig kommentar att det svaga sentimentet under månaden beror på handelsspänningarna mellan USA och Kina. Statsobligationer föll samtidigt som spreadarna för krediter ökade.

  På regional nivå gick Europa något bättre än USA, vilket hänförs till den högre genomsnittliga kreditkvaliteten.

  I denna marknadsmiljö gick fonden svagt efter en stark inledning på året, i likhet med sitt jämförelseindex.

  Fonden gynnades dock av den defensiva riskprofilen i portföljen. En annan ljuspunkt var övervikten i midstream-bolag inom energisektorn som mer beror på flöden snarare än priser.

  Tidigt under maj valde man att reducera portföljens beta för att invänta signaler på stabilisering i marknaden samt klarare framtidsutsikter. Förvaltarteamet har valt att minska undervikten i finanssektorn samt är nu något överviktad utilities-sektorn.

  Inför framtiden bedömer man att fundamenta i high yield-segmentet är generellt stabilt. Vad gäller risk är man något försiktiga men man noterar vissa segment med möjligheter, särskilt inom det amerikanska kreditsegmentet B.  Taggar:

 • Allianz Global Equity Insights köpte in sig i tre nya bolag under maj  

  Allianz Global Equity Insights köpte in sig i tre nya bolag under maj

  Allianz Global Equity Insights köpte in sig i tre nya bolag under maj, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier föll under månaden, och flera marknader redovisade de svagaste månadssiffrorna hittills under 2019.

  Teknikbolag drabbades särskilt av att den amerikanska regeringen i princip förbjudit amerikanska bolag från att använda utrustning som tillverkats av Huawei.

  Fonden presterade i linje med den globala aktiemarknaden i maj. Fondens mer defensiva positionering gynnade avkastningen relativt jämförelseindex, men det motverkades av specifika aktier i portföljen.

  Den främsta aktien i portföljen var Novocure som utvecklar cancerbehandlingar. Företaget har en FDA-godkänd teknologi med elfält som används för att sakta ned celldelningen hos hjärntumörer, och man har nyligen fått en andra indikation godkänd.

  Från förvaltarhåll bedömer man att det är väldigt troligt att tekniken kan utvidgas till ännu fler indikationer.

  På minussidan under månaden märktes den franska bilunderleverantören Valeo, mot bakgrund av stark motvind i fordonsindustrin med anledning av handelskriget.

  Fonden köpte in sig i tre nya bolag under perioden, i form av Zai Lab, Ocean Outdoor och Appen.

  Istället avyttrades den kinesiska bryggerijätten Kweichow Moutai efter stark kursuppgång, samt säkerhetsbolaget Radware.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i K2A  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i K2A

  Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter till 8,11 procent av kapitalet och 3,89 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha ned i maj, ökad riskaversion på marknaden  

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha ned i maj, ökad riskaversion på marknaden

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD backade 7,2 procent i maj, vilket var något sämre än jämförelseindexutvecklingen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala småbolagsaktier såldes av i maj, med den största nedgången sedan slutet av 2018 då investerare fokuserade mer på eskaleringen av handelskriget och hotet det utgör för den globala tillväxten.

  I denna miljö med ökad riskaversion tappade fonden och gick något sämre än sitt jämförelseindex.

  Värdeaktier utvecklades svagt och fondens övervikt i denna faktor missgynnade således fonden.

  På bolagsnivå tyngde kemibolagen Arkema och Huntsman, samt metalltillverkaren Kennametal. Samtliga beskrivs som attraktivt värderade.

  En ljuspunkt i portföljen var däremot allokeringen inom IT-sektorn. Tyska Bechtle hörde till de främsta bidragsgivarna efter stark försäljning- och vinsttillväxt. Bolaget upprepade även positiva framtidsutsikter.

  Fonden gynnades även av en övervikt i REIT-bolag inom fastighetssektorn.  Taggar:

 • JP Morgan Global Bond Opportunities oförändrad i maj, ökat durationen  

  JP Morgan Global Bond Opportunities oförändrad i maj, ökat durationen

  JP Morgan Global Bond Opportunities A (acc) SEKH var oförändrad i maj, efter att high yield-allokeringen motverkat positiva bidrag från durationsexponering samt tillväxtmarknadsskuld. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att lägre statsobligationsräntor medförde att durationsexponering genererade ett positivt avkastningsbidrag för fonden, framförallt långpositioner på australienska och amerikanska statsobligationer.

  Vidare gynnades fonden av allokeringen inom tillväxtmarknadsskuld, däribland brasilianska statsobligationer.

  På minussidan märktes istället high yield-krediter med ökade spreadar i både Europa och USA.

  Från förvaltarhåll har man valt att öka fondens duration till fem år genom ökad exponering mot australienska, amerikanska och brittiska statsobligationer. Andelen high yield-krediter har reducerats till något under 20 procent.

  Inför framtiden bedömer man att handelskrig utgör fortsatt den största risken på marknaden, och så kallad tail risk bedöms ha ökat.

  Givet marknadssynen har man valt att reducera risken i fondportföljen. Detta med tillägget att den kraftiga marknadsnedgången kan innebära en mer tillmötesgående ton på handelsfronten, vilket ses som positivt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige köpte aktier i Sandvik, Alfa Laval och Elekta under maj  

  Aktie-Ansvar Sverige köpte aktier i Sandvik, Alfa Laval och Elekta under maj

  Aktie-Ansvar Sverige köpte aktier i Sandvik, Alfa Laval och Elekta under maj månad, enligt en månadsrapport.

  På försäljningssidan i portföljen märktes istället Atlas Copco och Assa Abloy.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det positiva sentimentet som präglat 2019 fick ett abrupt slut i maj då det visade sig att förhandlingarna om ett nytt handelsavtal mellan USA och Kina bröt samman.

  Fonden backade 7,6 procent i marknadsturbulensen, medan jämförelseindex tappade 6,9 procent.

  "Avvikelsen kan förklaras med vår övervikt av större bolag kontra de mindre", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De bästa bidragsgivarna under månaden blev Elekta, FM Mattsson och Tele2. Nordea, Volvo och Stora Enso tyngde emellertid avkastningen.

  En del av portföljen som föll kraftigt var skogsrelaterade innehav.

  "Vi tror fortsatt mycket på skogen som i dagsläget värderas väldigt lågt. Skulle Stora Ensos skog marknadsvärderas innebär det att industridelen handlas på en vinstmultipel cirka två gånger. Även ett nyckeltal som P/B antyder att kursnivåerna är väldigt låga", kommenterar förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att det ser onekligen ut som aktiemarknaden behöver justera ned sina förväntningar ytterligare. Från förvaltarhåll förespråkar man som tidigare en viss försiktighet när det gäller rena verkstadsbolag.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Investor, Nordea och SEB med portföljvikterna 7,4, 6,7 respektive 6,7 procent.  Taggar:

 • UBS Equity European Opportunity Unconstrained gått klart bättre än index i år  

  UBS Equity European Opportunity Unconstrained gått klart bättre än index i år

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained var ned 2,5 procent i maj medan jämförelseindexet tappade 4,9 procent. Fondens avkastning de senaste 12 månaderna summerar därmed till 7,9 procent, vilket klart överträffar jämförelseindexnedgången om 0,7 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det skedde en skarp omsvängning i börshumöret gentemot en rad tillgångsklasser under maj. Ett antal händelseutvecklingar avseende internationell handel emottogs generellt negativt av investerarkåren.

  Europeiska aktiemarknader utvecklades negativt i denna marknadsmiljö. Även om tillväxtutsikterna i eurozonen pekar fortsatt på en lägre tillväxttakt så kom bolagsvinsterna för det första kvartalet in något bättre än väntat.

  Fonden gick bättre än sitt jämförelseindex under månaden, med positiva bidrag från både långinnehaven och kortpositionerna.

  På långsidan gynnades fonden framförallt av innehaven inom materialsektorn, följt av dagligvarusektorn.

  På kortsidan återfinns även materialsektorn som ljuspunkt, då en kortposition i ett stålföretag genererade ett stort avkastningsbidrag med anledning av försämrade framtidsutsikter.

  Det genomfördes inga större förändringar vad gäller sektorpositionering under månaden. Övervikten i finanssektorn minskade något då man valde att ta hem vinsten i Crédit Agricole.

  Vidare har man intagit ett antal nya kortpositioner i industrisektorn, vilket medför en ökad undervikt mot sektorn.

  Vid utgången av månaden hörde SAP, Reckitt Benckiser och BP till fondens största överviktpositioner. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns HSBC, Total och en kortposition inom dagligvarusektorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity China Opportunity backade mindre än index i maj, upp 26,2 procent i år - reducerat i mer fullvärderade bolag  

  UBS Equity China Opportunity backade mindre än index i maj, upp 26,2 procent i år - reducerat i mer fullvärderade bolag

  Aktiefonden UBS Equity China Opportunity utvecklades negativt i maj med en nedgång om 9,2 procent, medan indextappet löd 12,3 procent. Fondens avkastning hittills i år summerar därmed till 26,2 procent, vilket också överträffar jämförelseindexutvecklingen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den kinesiska aktiemarknaden gav tillbaka en del av uppgången hittills i år, främst till följd av en eskalering av handelskriget mellan USA och Kina.

  I maj gynnades fonden främst av aktieallokeringen inom finanssektorn samt sällanköpssektorn. Två ljuspunkter på bolagsnivå var Yihai International och China Merchants Bank.

  Däremot missgynnades fonden av en underviktposition i utilities-sektorn, då den defensiva sektorn gick bättre än marknaden mot bakgrund av turbulensen.

  Från förvaltarhåll bedömer man att handelskonflikten mellan USA och Kina utgör fortsatt ett stort orosmoln.

  Förvaltarteamet har med anledning av marknadsläget valt att reducera exponeringen mot bolag som anses vara mer fullvärderade.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tal Education, Tencent och Alibaba med portföljvikterna 10, 9 respektive 8,6 procent.

  Enligt analystjänsten Morningstar är UBS Equity China Opportunity en av de Kinafonder som gått bäst i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positivt marknadssentiment i Indonesien kommer fortsätta under andra halvåret - JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund  

  Positivt marknadssentiment i Indonesien kommer fortsätta under andra halvåret - JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund backade 1,8 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 10,1 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den indonesiska aktiemarknaden var relativt volatil under inledningen av månaden, men återhämtade sig under senare delen efter att det visat sig att den sittande presidenten Jokowi vunnit mot den oppositionella kandidaten med bred marginal.

  Vid slutet av månaden uppgraderades även Indonesien av kreditratinginstitutet S&P Global, som höjt betyget till BBB från tidigare BBB-.

  "Vi tror nu att det positiva sentimentet kommer att fortsätta under det andra halvåret, då den valrelaterade stressen är nu äntligen bakom oss", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Under månadens nedgång på den lokala aktiemarknaden valde man att köpa in sig i ett antal såväl nya som nygamla innehav.

  Ett av dem är kycklingbolaget Japfa, som anses vara ett välskött bolag som gynnas av den strukturella trenden med ökad proteinkonsumtion.

  På sektornivå stod industri för 26 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av konsument cyklisk med 18 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Indiens vikt i JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade något i maj, förväntar sig vågade Modi-reformer  

  Indiens vikt i JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade något i maj, förväntar sig vågade Modi-reformer

  Indiens vikt i JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade något i maj till följd av att landets ekonomi drivs mer av inhemska faktorer, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den indiska ekonomin är sannolikt mycket mindre sårbar för handelskriget mellan USA och Kina jämfört med andra asiatiska länder.

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund backade 4,4 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 3,6 procent hittills i år.

  Under maj eskalerade handelskriget mellan USA och Kina, men även det mellan USA och Mexiko. Trump utökade tullarna på kinesiska varor samt varnade amerikanska företag för att göra affärer med Huawei.

  Förvaltarteamet frågar sig om handelskriget mellan USA och Kina kan likställas vid ett nytt kallt krig, och om handelskonflikten potentiellt kan pågå i årtionden framöver.

  På indiskt håll däremot hölls det största valet i landets historia, och det visade sig att den sittande premiärministern Modi lyckades vinna valet med stor marginal.

  "Därför kan man vänta sig vågade reformer även under Modis andra mandatperiod", förklarar fondens förvaltningsteam.  Taggar:

 • Nordea Fonder flaggar upp i Kabe  

  Nordea Fonder flaggar upp i Kabe

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i Kabe till 10,62 procent av kapitalet och 6,64 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #automotive   #consumergoods   #industrials   #insider   #retail  

 • Fidelity Global Financial Services backade i maj, betalbolag en portföljmässig ljuspunkt  

  Fidelity Global Financial Services backade i maj, betalbolag en portföljmässig ljuspunkt

  Fidelity Global Financial Services backade 5 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 5,5 procent. En ljuspunkt i portföljen var betalbolagen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier tappade i maj då förnyad handelsrelaterad oro tyngde sentimentet på marknaden. Finanssektorn gick även svagt, där framförallt aktier inom diversifierade finanstjänster och kapitalmarknader utmärkte sig på minussidan.

  Fonden gick något bättre än sitt jämförelseindex under perioden, vilket hänförs till framförallt betalbolagen i portföljen.

  Ett innehav som utvecklades väl var det i Total System Services, som erbjuder elektroniska betallösningar. Aktien steg på uppgifter om en potentiell fusion med Global Payments, och från förvaltarhåll bedömer man att det kombinerade företaget skulle gynnas av stordriftsfördelar och kostnadssynergier.

  Betalbolaget Worldpay gick även bra på börsen, med anledning av starka kvartalsresultat.

  En annan del av portföljen som genererade ett bra bidrag till avkastningen var indiska banker, däribland HDFC Bank och Axis Bank. Båda bankerna anses vara högkvalitativa och ses som vinnare på ökad tillväxt i landet.

  Vad gäller positioneringen av fonden har man ökat i bland annat det amerikanska försäkringsbolaget Athene Holding.

  Vidare har man köpt in sig i Ping An Insurance, som anses ha starka konkurrensfördelar inom livsförsäkring.

  På försäljningssidan i portföljen märktes istället Bank of New York Mellon, London Stock Exchange och US Bancorp.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech tappade något mindre än index i maj, gynnades av Sage Therapeutics, Ironwood och Coherus  

  UBS Equity Biotech tappade något mindre än index i maj, gynnades av Sage Therapeutics, Ironwood och Coherus

  Bioteknikfonden UBS Equity Biotech tappade 7,2 procent i maj, medan jämförelseindexet backade 8,2 procent. Fonden har därmed gått något bättre än sitt jämförelseindex i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att biotekniksektorn som gått starkt inledningsvis under 2019 gav bort en stor del av uppgången i maj. Politisk retorik kring prissättningen påverkade hälsovårdssektorn, kombinerat med en sektorrotation samt en risk-off inställning bland investerare.

  Fonden gynnades av exponering mot Sage Therapeutics, Ironwood och Coherus, tre aktier som utvecklades starkt under månaden.

  Coherus lanserade sitt biosimilar-läkemedel Neulasta framgångsrikt, medan Sage tillhandahöll större kliniska uppdateringar, särskilt kring sin fas 3-studie inom depression.

  På minussidan märktes övervikter i Incyte och Vertex. Incytes samarbetspartner Novartis redovisade försäljning för läkemedlet Jakafi som var svagare än väntat. Vertex-aktien å andra sidan har drabbats främst av prisoro runt särläkemedel samt en avsaknad av kortsiktiga katalysatorer.

  Förvaltarteamet har valt att minska exponeringen mot stora bioteknikbolag, medan man har ökat i läkemedelsbolag.

  De ser attraktiva investeringsmöjligheter inom små- och medelstora bioteknikbolag (SMID), där sektorkonsolidering ihop med forskningsmässiga framsteg bör skapa aktieägarvärde.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Vertex, Incyte och Gilead Sciences med portföljvikterna 8,7, 7,4 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Väldigt aktiv maj månad vad gäller emissioner av gröna obligationer - Allianz Green Bond  

  Väldigt aktiv maj månad vad gäller emissioner av gröna obligationer - Allianz Green Bond

  Det var en väldigt aktiv maj månad vad gäller emissioner av gröna obligationer, enligt förvaltarteamet bakom Allianz Green Bond. Fonden utvecklades positivt under månaden, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att emissionsvolymen på gröna obligationsmarknaden översteg 20 miljarder dollar i maj.

  Från förvaltarhåll bedömer man att den goda aktiviteten under månaden talar för att den gröna obligationsmarknaden kan nå 100 miljarder dollar i nyemitterat belopp under sommaren.

  Fonden utvecklades positivt under månaden med en avkastning strax under jämförelseindex som steg 0,9 procent.

  I termer av positionering var undervikter i franska OAT, EIB samt avsaknad av exponering mot Mexico City Airport det som tyngde fonden mest under månaden.

  Ljuspunkter i portföljen var däremot övervikter i det koreanska kemibolaget LG Chem samt fastighetsbolaget Swire Properties.

  Fonden har deltagit i flera nyemissioner på primärmarknaden under månaden, i form av Russian Railways, Avangrid, KfW, LBBW, Nordea, Koninklijke Philips, Orsted, Vodafone, Tennet, och Vesteda.

  På sekundärmarknaden har man valt att minska positionerna i Sumitomo Mitsui, Toronto Dominion Bank och Bank of China.

  Inför framtiden bedömer man att EU:s kommande standardiserade och slutgiltiga version av taxonomin för klimatåtgärder kan komma att förbättra marknadssentimentet genom att erbjuda klarare definitioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Greater China backade något mindre än index i maj, positiva till MediaTek  

  Fidelity Greater China backade något mindre än index i maj, positiva till MediaTek

  Fidelity Greater China A-USD tappade 10,2 procent i maj mot bakgrund av bred marknadsturbulens, medan jämförelseindexet gick ned 10,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sentimentet mot kinesiska aktier försvagades i maj efter förnyade handelsspänningar mellan USA och Kina. Vidare var ekonomiska makrosiffror sämre än förväntat i landet vilket bidrog till det svaga sentimentet.

  Alla sektorer inom Greater China-området bortsett från utilities landade i negativt territorium under månaden. Särskilt svagt gick sällanköpssektorn och kommunikationstjänster, framförallt beroende av låga vinstförväntningar.

  Fonden gick något bättre än sitt jämförelseindex, vilket hänförs till gynnsam aktieallokering inom IT-sektorn.

  En ljuspunkt var övervikten i halvledarbolaget MediaTek som steg på en förbättrad produktmix samt ökad konkurrenskraft hos dess produkter.

  Från förvaltarhåll är man positiva till företagets lansering av 5G-chip som sannolikt kommer höja det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) och resultera i en marginalexpansion.

  Även en undervikt i kinesiska Baidu gynnade fondens avkastning under perioden.

  På minussidan märktes istället det kinesiska teknikbolaget Lenovo som tappade på tarifforo runt datorer och smartphones, samt China Lodging Group.  Taggar:

 • Fidelity Global Consumer Industries backade något mindre än index i maj, Sonova och Adidas två ljuspunkter  

  Fidelity Global Consumer Industries backade något mindre än index i maj, Sonova och Adidas två ljuspunkter

  Fonden Fidelity Global Consumer Industries A-EUR backade 5 procent i maj, vilket var något bättre än indextappet om 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den relativa överavkastningen under perioden beror framförallt på överviktpositioner i bryggerisektorn samt hälsovårdsutrustning.

  En ljuspunkt i portföljen var hörspecialisten Sonova som redovisade starka finansiella siffror med en europeisk verksamhet som utvecklats väl.

  Ett annat innehav med bidrag till fonden var Adidas, som presenterade en ökad vinst i det första kvartalet.

  På minussidan märktes positionen i PVH, en aktie som föll efter en sänkt guidance för helåret med anledning av tariffer och avtagande tillväxt i detaljhandeln.

  Därutöver tyngde handelsoron mellan USA och Kina det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba, trots positiva kvartalssiffror.

  Från förvaltarhåll bedömer man att Alibaba väntas att bli en långsiktig vinnare på ökad e-handel samt fler digitala betalningar.  Taggar:

 • Fidelity flaggar ned i Loomis  

  Fidelity flaggar ned i Loomis

  Kapitalförvaltaren Fidelity/FMR har sålt aktier i kontanthanteringsbolaget Loomis och äger därefter 4,91 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #insider  

 • Fidelity America backade indexlikt i maj, köpt in sig i Activision Blizzard  

  Fidelity America backade indexlikt i maj, köpt in sig i Activision Blizzard

  Fidelity America backade 6,4 procent i maj i likhet med sitt jämförelseindex, och från förvaltarhåll bedömer man att osäkerheten kring amerikansk handelspolitik kommer fortgå i närtid. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att osäkerheten på handelsfronten kommer fortsätta dominera aktiemarknadsutvecklingen den kommande tiden, och tros få en oundviklig kortsiktig påverkan på den amerikanska ekonomin.

  Man tillägger dock att den ekonomiska expansionen i USA har potential att fortsätta, även om tillväxten sannolikt kommer dämpas.

  Vidare sticker regionen ut i en global kontext, samt favoriseras av investerare som ser marknaden som den minst exponerade mot cykliska sektorer, vilket gör den amerikanska marknaden mycket mer defensiv.

  Fonden utvecklades svagt i maj, där framförallt övervikter i Mylan, Qualcomm och Tripadvisor tyngde.

  Det fanns dock vissa ljuspunkter i portföljen, däribland övervikter i T-Mobile och Amdocs. T-Mobile släppte starka kvartalssiffror mot slutet av månaden, samtidigt som det skett framsteg vad gäller samgåendet med Sprint.

  Fonden gynnades även av en undervikt i den amerikanska teknikjätten Apple.

  Vad gäller fondens positionering berättar man att fokuset ligger på bottom-up strategi snarare än att ta specifika sektorbets. Förvaltaren av fonden beskrivs ha hög conviction i finanssektorn samt materialsektorn.

  Ett nytt innehav i portföljen är Liberty Global, som har ägarposter i en rad mediebolag.

  Ett annat nytt innehav är speljätten Activision Blizzard. Bolaget anses ha en robust franchise-portfölj som inbegriper Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch och Candy Crush.

  Istället har innehavet i Dollar General avyttrats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan Global Macro Opportunities utvecklades negativt i maj  

  JP Morgan Global Macro Opportunities utvecklades negativt i maj

  JP Morgan Global Macro Opportunities A EUR utvecklades negativt i maj med en nedgång om 1,8 procent, vilket medför att fonden är upp knappt 0,1 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,2 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader sjönk anmärkningsvärt under månaden medan obligationer visade positiva avkastningar mot bakgrund ökande handelsspänningar och svagare makrodata.

  MSCI World Equity Index föll under månaden med 5,9 procent medan JP Morgan Global GBI Index steg 1,7 procent.

  Risktillgångar bör få fortsatt stöd av en hygglig tillväxt och lättnader i penningpolitiken, uppger förvaltarna. Samtidigt är de beredda på att de globala handelsbråken kan eskalera, vilket skulle påverka tillväxten negativt, och fonden har därför tagit ytterligare något skydd i marknaden.

  Teamet skriver att centralbanker har blivit mer duvaktiga - vilket har varit helt i linje med JP Morganförvaltarnas förväntningar - vilket motiveras primärt med låg inflation och förväntningarna om lättnader har stigit ytterligare med handelsoron och risken för att tillväxten kan komma försvagas under kommande månader.

  "I ett sådant scenario räknar vi med att centralbankerna, ledda av Federal Reserve, agerar kraftfullt."

  Fonden utnyttjade möjligheter som uppstod när risktillgångar rörde sig nedåt till att ta mer cykliska positioner på aktiemarknaden, inkluderat områden som är exponerade mot den kinesiska tillväxten - som också bör få stöd från pågående stimulanser från myndigheter i Kina.

  Inför framtiden målar fondteamet upp två scenarier:

  Det ena är där den globala tillväxten är hygglig, handelsbråken stabiliseras och centralbankerna är fortsatt duvaktiga och där risktillgångar utvecklas bra.

  Det andra scenariot är det motsatta förhållandet där eskalerande handelsbråk påverkar tillväxten och risktillgångar negativt.

  Teamet bedömer att sannolikheten är större för det första scenariot, men har adderat ytterligare skydd för händelse av scenario två.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific backade i linje med index under maj, australienska innehav en portföljmässig ljuspunkt  

  Fidelity Pacific backade i linje med index under maj, australienska innehav en portföljmässig ljuspunkt

  Fidelity Pacific backade 6,5 procent i maj, i linje med sitt jämförelseindex. Detta mot bakgrund av bred marknadsturbulens som även påverkade sydostasiatiska aktiemarknader. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oro runt handelskriget mellan USA och Kina förnyades i maj, med nya aviserade tullar.

  Fonden utvecklades svagt i en marknadsmiljö där investerare straffade kortsiktiga besvikelser. Det påverkade ett antal innehav.

  De främsta bidragsgivarna under månaden på bolagsnivå var Lynas Corp, Opera och Lovisa Holdings. På minussidan märktes Noah Holdings, Sanden Holdings och Softbank.

  Förmögenhetsförvaltaren Noah Holdings som är ett innehav i fonden redovisade stabil vinsttillväxt för det senaste kvartalet. Däremot påverkades aktien negativt av de volatila aktiemarknaderna samt kortsiktig svaghet hos de prestationsbaserade intäkterna inom kapitalförvaltningen.

  En ljuspunkt i portföljen var däremot australienska innehav som adderade värde till fonden, vilket inbegriper Lynas Corp. Aktien steg på uppgifter att Kina överväger att blockera export av sällsynta jordartsmetaller till USA, vilket skulle kunna gynna Lynas Corp.

  Inför framtiden väljer man att lyfta fram ett antal intressanta innehav, varav ett är Universal Entertainment. Aktien anses erbjuda goda tillväxtutsikter vad gäller kasinoverksamheten i Filippinerna, samt en potentiell återhämtning i en annan affärsenhet.

  Ett annat innehav man ställer sig positiva till är China Pacific Insurance, som erbjuder exponering mot den växande kinesiska försäkringsbranschen.

  Fonden är fortsatt överviktad Kina, Indien och Indonesien. På sektornivå har man övervikter i sällanköpssektorn, IT och hälsovård.  Taggar:

 • SEB Sverige Småbolag chans/risk tappade marginellt i maj - Concentric, Beijer Alma och Loomis tyngde  

  SEB Sverige Småbolag chans/risk tappade marginellt i maj - Concentric, Beijer Alma och Loomis tyngde

  SEB Sverige Småbolag chans/risk backade 0,1 procent i maj vilket medför att fonden är upp 26,6 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen vände nedåt i maj men att småbolagen hade en relativt starkare utveckling. Fonden slog dock sitt jämförelseindex.

  Största positiva bidragsgivare till fondens utveckling var innehaven i Addtech, ÅF Pöyry och Wihlborgs. Innehav som utvecklades svagt var Concentric, Beijer Alma och Loomis.

  Största köpen under månaden var Paradox Interactive, THQ Nordic och Vitec. Största försäljningarna gjordes i Hexpol, Bure Equity och IAR Systems.

  ”Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer ge bättre utveckling över tid", skriver förvaltaren Per Trygg i en kommentar.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden OMXS30, Sweco och Addtech med portföljvikterna 6,8, 4,6 respektive 4,4 procent.  Taggar:

 • SEB Rysslandfond steg 3,2 procent i maj - ökad exponering mot Tatneft efter ny indexsammansättning  

  SEB Rysslandfond steg 3,2 procent i maj - ökad exponering mot Tatneft efter ny indexsammansättning

  SEB Rysslandfond C EUR - Lux avancerade 3,2 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 21,2 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 19,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens bättre utveckling än jämförelseindexet hittills i år beror på undervikten i Alrosa, Tatneft och Magnit samt att flera guldföretag haft positiv inverkan på den relativa utvecklingen.

  Sämst inverkan på avkastningen hade NLMK, HMS och Unipro.

  Under maj minskade fonden något i Rosneft samt väsentligt i Alrosa på grund av svaga utsikter. Däremot ökade fonden exponeringen mot Tatneft på grund av ändrad sammansättning av MSCI-jämförelseindexet.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Gazprom, Lukoil och Sberbank med portföljvikterna 10,1, 9,6 respektive 9,5 procent.  Taggar:

 • Blivit svårare för Riksbanken att eventuellt höja räntan givet Fed och ECB - räntechef, Öhman  

  Blivit svårare för Riksbanken att eventuellt höja räntan givet Fed och ECB - räntechef, Öhman

  Öhmans räntechef Lars Kristian Feste bedömer att det har blivit svårare för Riksbanken att eventuellt höja räntan, givet det senaste Federal Reserve-mötet samt uttalanden från den europeiska centralbankschefen Mario Draghi.

  Federal Reserve kommer att agera vid behov för att bibehålla expansionen i ekonomin, men det fanns inte mycket stöd i direktionen vid veckans möte för att sänka styrräntan nu i juni. Det sade ordföranden Jerome Powell vid presskonferensen som hölls efter gårdagens penningpolitiska besked.

  "Det som jag tror är viktigt här är att den amerikanska centralbanken ser inte framför sig att inflationen kommer upp mot två procent förrän slutet av 2021 eller kanske 2022", uppger räntechefen på Öhman till Finwire.

  Han nämner att inflationsmåttet PCE (Personal Consumption Expenditures) ligger runt 1,5 procent, en av två huvudvariabler Federal Reserve kollar på, vid sidan av BNP-tillväxt. Detta mot bakgrund av en hyfsat bra ekonomisk tillväxt i USA samt den lägsta arbetslösheten på 50 år.

  Han bedömer att den svaga inflationen beror till stor del på att löneinflationen har försvunnit.

  "Inflationen så som vi känner den från slutet av förra århundradet är borta", konstaterar räntechefen.

  Vidare bedömer han att centralbanker har svårt att hantera eller stävja stora trender som globalisering i kombination med digitalisering och demografiska utvecklingar.

  ECB:s ordförande Mario Draghi uppgav på tisdagen att ytterligare penningpolitiska stimulanser kan behövas, om de ekonomiska utsikterna inte förbättras. Vidare uttryckte han att räntesänkningar och utvidgat QE (kvantitativa lättnader) är fortfarande en del av verktygslådan.

  Vad gäller ECB bedömer Feste att marknaden blev tagen lite på sängen.

  "De var mjukare än vad man hade trott på förhand", förklarar räntechefen som hänvisar till större fall i statsobligationsräntor efter Draghis uttalande.

  Feste nämner att den europeiska ekonomin, givet förutsättningarna, är helt okej om man bortser från industriproduktionen i Tyskland. Han hänför istället den duvaktiga hållningen till de låga inflationsförväntningarna på marknaden.

  "Om man ser på en 5y5y inflation swap, som är ett mått på 10 års inflationsförväntningar, har den fallit ganska kraftigt under våren. Det är nog en viktig faktor som ECB ser på", berättar Öhman-förvaltaren.

  Under 2016 noterades en likartad nedgång hos 5y5y inflation swap, varpå ECB beskrivs ha fått panik och inlett kvantitativa lättnader.

  "Denna 5y5y inflation swap är ett uttryck för inflationsförväntningarna. Du kan tänka dig om marknaden upplever att inflationsförväntningarna på tio års års sikt är nere mot en procent... Om marknaden har rätt så är det ingen stor sannolikhet för att inflationen ska upp till två procent inom den närmaste framtiden", berättar Feste.

  Den senaste veckans stora centralbankshändelser anses få implikationer för Stefan Ingves och Riksbanken.

  "Det som har hänt är lite av ett bekymmer för Riksbanken", inleder Feste med.

  Öhman-förvaltaren närmast utesluter en svensk räntehöjning som planerats i slutet av detta år eller början på nästa, givet hur duvaktiga hållningar såväl Fed som ECB har intagit.

  "Det är rimligt att anta att inflationen i Sverige inte utvecklas mycket annorlunda än i Europa de kommande åren. Vi står inför en lönerörelse och mycket tyder på att LO kommer att vara återhållsamma eftersom de också ser dessa megatrender inom globalisering, digitalisering och demografi. Om lönerörelsen ger för höga löneökningar kan många jobb försvinna ut av Sverige. Då är det bättre att godta en måttlig löneökning och behålla jobbet".

  Han fortsätter med att berätta hur Öhman Fonder själva agerar.

  "Vi på Öhman Fonder gör vår egen reporänteprognos och vi har träffat ganska bra på Riksbanken historiskt. Vi förvaltare som tar risk, vi bryr oss inte om vad Riksbanken bör göra. Vår viktigaste uppgift är att lista ut vad Riksbanken gör och anpassa risken efter det", förklarar räntechefen.

  Deras huvudscenario är att Riksbanken inte kommer höja räntan under de närmsta två åren om inte det kommer ett chock från det ena eller det andra hållet. Men utifrån dagens inflationsutsikter bedöms det finnas mycket som tyder på att Riksbankens reporänta kommer vara kvar på dagens nivå.  Taggar:
  #macro  

 • Tellus Globala Investmentbolag tappade i maj, men upp 20,3 procent i år  

  Tellus Globala Investmentbolag tappade i maj, men upp 20,3 procent i år

  Tellus Globala Investmentbolag backade i maj med 4,7 procent, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 20,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 16 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att återigen förklaras det mesta av nedgången med president Trumps hot om handelstullar mot Kina. I maj blev även Mexiko en potentiell kandidat för tullarna, men dessa ställdes in efter en överenskommelse.

  ”På marknaden hörs allt oftare förvaltare som säger att man kanske borde ta fram en "Trump algoritm” för att kunna förstå och prissätta marknader och bolag. Och tyvärr så börjar nu stora investmentbanker som Goldman Sachs och Morgan Stanley att tro att en större recession kan komma inom ett år ifall handelskrigen förvärras”, skriver förvaltarteamet.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Veeva Systems, HBMI Healthcare Investments och Intertek med portföljvikterna 4,1, 3,6 respektive 3,6 procent.  Taggar:

 • Kan vara mest lönsamt att köpa när marknaden oroar sig som mest, minskad aktievikt - Strand Förmögenhetsfond  

  Kan vara mest lönsamt att köpa när marknaden oroar sig som mest, minskad aktievikt - Strand Förmögenhetsfond

  Det kan vara mest lönsamt att köpa när marknaden oroar sig som mest, förklarar förvaltarteamet bakom Strand Förmögenhetsfond i den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att säsongsmönstret har varit en tämligen opålitlig följeslagare det senaste året, men maj följde sitt klassiska mönster med svag börs och det anses återigen ha varit de numer ganska uttjatade spökena som visade sig.

  "Den viktigaste faktorn var sannolikt att handelssamtalen mellan USA och Kina återigen resulterat i en upptrappning. USA började med höjda importtullar och gick vidare med sanktioner mot Huawei, som bland annat innebär att bolaget inte får tillgång till uppdateringar av Googles operativsystem Android. Kinas svar är en plan för exportbegränsning av sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för bland annat tillverkningen av batterier och mycket elektronik", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Slutsatsen de själva drar är att det för närvarande inte saknas anledningar att oroa sig vilket gör att nedgången är motiverad.

  Förvaltarteamet tillägger dock att det ofta är mest lönsammast att köpa när marknaden oroar sig som mest.

  "För närvarande är förmodligen handelskonflikten mellan Kina och USA det största hotet mot börsen men det innebär också att en eventuell lösning är den potentiellt största positiva faktorn och båda parter gynnas av ett sådant scenario. Vår strategi för att hantera detta är för närvarande att ha en relativt neutral aktievikt", berättar man.

  Fonden backade 2,1 procent i denna marknadsmiljö, medan referenstillgången tappade 3,4 procent.

  Vid utgången av månaden var de största aktieinnehaven Climeon, Atlas Copco, Xvivo, Securitas och Intrum.

  Aktievikten exklusive aktiefonden Arisaig Asia uppgick vid månadsskiftet till 38,2 procent, vilket markerar en markant minskning från förra månadens 44,8 procent.  Taggar:

 • Strand Småbolagsfond trotsade börsoron i maj, Tobii seglar upp som femte största innehavet  

  Strand Småbolagsfond trotsade börsoron i maj, Tobii seglar upp som femte största innehavet

  Strand Småbolagsfond trotsade börsoron i maj med en uppgång om 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att säsongsmönstret har varit en tämligen opålitlig följeslagare det senaste året, men maj följde sitt klassiska mönster med svag börs och det anses återigen ha varit de numer ganska uttjatade spökena som visade sig.

  "Den viktigaste faktorn var sannolikt att handelssamtalen mellan USA och Kina återigen resulterat i en upptrappning. USA började med höjda importtullar och gick vidare med sanktioner mot Huawei, som bland annat innebär att bolaget inte får tillgång till uppdateringar av Googles operativsystem Android. Kinas svar är en plan för exportbegränsning av sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för bland annat tillverkningen av batterier och mycket elektronik", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Slutsatsen de själva drar är att det för närvarande inte saknas anledningar att oroa sig vilket gör att nedgången är motiverad.

  Förvaltarteamet tillägger dock att det ofta är mest lönsammast att köpa när marknaden oroar sig som mest.

  "För närvarande är förmodligen handelskonflikten mellan Kina och USA det största hotet mot börsen men det innebär också att en eventuell lösning är den potentiellt största positiva faktorn och båda parter gynnas av ett sådant scenario. Vår strategi för att hantera detta är för närvarande att ha en relativt neutral aktievikt", berättar man.

  Fonden utvecklades i absoluta tal positivt under maj och bättre än Stockholmsbörsens OMX Midcap GI som tappade 2,9 procent.

  De största positiva bidragen till avkastningen kom från Arjo, Tobii och Oncopeptides. Know It och Evolution Gaming utvecklades emellertid svagt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Climeon, Sectra, Xvivo, Know It och Tobii. Tobii har därmed seglat upp som det femte största innehavet i fonden. Aktievikten uppgick vid månadsskiftet till 73,8 procent.  Taggar:

 • Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders backade mindre än index i maj, ökat i Banco Bradesco  

  Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders backade mindre än index i maj, ökat i Banco Bradesco

  Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade innehavet i banken Banco Bradesco under maj, samt avyttrade Hangzhou Hikvision Digital Technology. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under månaden, med en nedgång om 6,4 procent. Det medför att fonden är upp 7,3 procent hittills i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 4,4 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknader hade det tufft i maj, mot bakgrund av att handelskonflikten mellan USA och Kina tynger framförallt asiatiska marknader. Det påverkar i sin tur sentimentet för tillväxtmarknader i sin helhet.

  Den relativa överavkastningen under perioden hänförs till positiv sektorallokering samt ett bra bidrag från innehaven i sällanköpssektorn. Det största bidraget kom från Banco Bradesco.

  I sitt basscenario argumenterar fondens förvaltningsteam för att tillväxtmarknadsaktier är fortsatt attraktiva på lång sikt, trots en stark uppgång under det första kvartalet.

  Man pekar bland annat på låga värderingar relativt utvecklade marknader, en bättre vinsttillväxtprofil än den för utvecklade marknader samt strukturella reformer vilket kan komma att gynna lokala aktiemarknader.

  Det anses finnas flera katalysatorer som kan materialiseras under återstoden av 2019 vilket innefattar minskade handelsspänningar och positiva vinstrevideringar. Därutöver kan kinesiska stimulansåtgärder för ekonomin få effekt och därmed gynna tillväxtmarknadsaktier.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tencent, DBS Group, Ping An Insurance, Samsung och Banco Bradesco. Lukoil var det femte största innehavet förra månaden.  Taggar:

 • Pacific Explorer Dynamic backade i maj, kinesiska teknikbolag tyngde  

  Pacific Explorer Dynamic backade i maj, kinesiska teknikbolag tyngde

  Pacific Explorer Dynamic backade 8,3 procent i maj i linje med marknaden, vilket medför att fonden är upp 8,9 procent hittills i år. Det genomfördes ett antal portföljförändringar under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en inledande marknadskommentar att återigen var det fokus på handelspolitik och de sammanbrutna handelssamtalen mellan USA och Kina som låg bakom nedgången, men så klart fanns det utrymme för rekyl efter återhämtningen i april.

  "Vi hade ökat upp likviditeten något i slutet av april för att ha utrymme att agera vid en korrigering", berättar man.

  Under perioden såldes hela innehavet i Ambev som inte utvecklats som önskat och istället köpte fonden tillbaka det israeliska cyber security-bolaget Check Point Software under nedgången för teknikrelaterat.

  Man ökade även på innehavet i brasilianska Cosan som fonden minskat i tidigare efter en kraftig uppgång.

  "Som synes av portföljvikterna så är det de indiska bolagen som seglat upp i topp då den marknaden gått starkt på valresultatet. Sämre har det gått för Kina-relaterat och då främst tekniksektorn", kommenterar förvaltarteamet.

  Fondens avkastningsmässigt främsta innehav i portföljen under månaden var State Bank of India, Novus Holdings och X5 Retail Group. På minussidan märktes Weibo, Baidu och Tencent Music.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Mahindra & Mahindra, ICICI Bank och Banco Bradesco med portföljvikterna 6, 5,8 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Extraordinary Brands tog in Aston Martin Lagonda i portföljen under maj, kan ha bottnat  

  Pacific Extraordinary Brands tog in Aston Martin Lagonda i portföljen under maj, kan ha bottnat

  Pacific Extraordinary Brands tog in biltillverkaren Aston Martin Lagonda i portföljen under maj, en aktie som man tror kan ha bottnat. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Mattias Gromark i spetsen skriver i en kommentar att Aston Martin Lagonda har gått svagt på börsen sedan noteringen i slutet av förra året men nu kan det vara så att aktien bottnat ut på dessa nivåer.

  "Det har även börjat trilla in lite köprekar på bolaget", tillägger man.

  Vad gäller marknaden var det återigen handelsbråket mellan Kina och USA som var i fokus efter att samtalen havererat. Marknaden hade förväntat sig en uppgörelse då indikationerna från samtalen hade varit mycket positiva.

  "Reaktionen blev kraftig på världens kapitalmarknader med fallande börser och räntor. Då handelskriget kostar i form av lägre tillväxt på grund av den ökade osäkerheten så prisar nu marknaden in en relativt hög sannolikhet för att Fed kommer skifta fot och sänka räntan i flera steg redan under andra halvan av innevarande år", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Aktiefonden backade 8,8 procent i denna marknadsmiljö, vilket innebär att årets uppgång summerar till 13,3 procent.

  De främsta aktierna under månaden var Coty, Ferrari och Aston Martin Lagonda.

  På minussidan märktes emellertid PVH, Chow Tai Fook Jewellery och Tiffany.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ferrari, LVMH och Tiffany med portföljvikterna 6, 5,3 respektive 5,3 procent.  Taggar:

 • Pacific Global Dynamic har ökat i Nokia som man bedömer bör gynnas på sikt av Huaweis problem  

  Pacific Global Dynamic har ökat i Nokia som man bedömer bör gynnas på sikt av Huaweis problem

  Pacific Global Dynamic har ökat i Nokia, som man bedömer bör gynnas på sikt av Huaweis problem, samt i den amerikanska hemmafixarkedjan Lowes. Vidare har man tagit in det israeliska teknikbolaget Check Point Software. Det framgår av en månadsrapport.

  Det israeliska teknikbolaget som är verksamt inom Cyber Security anses ha kommit ned betydligt efter det breda raset för teknikaktier.

  Fonden backade 9,1 procent under maj, vilket medför att årets uppgång summerar till 12,3 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att man hade ökat likviditeten i slutet av april till som mest 12 procent för att kunna utnyttja en eventuell sättning, och nu kom den.

  "Reaktionen blev kraftig på världens kapitalmarknader med fallande börser och räntor. Då handelskriget kostar i form av lägre tillväxt på grund av den ökade osäkerheten så prisar nu marknaden in en relativt hög sannolikhet för att Fed kommer skifta fot och sänka räntan i flera steg redan under andra halvan av innevarande år", kommenterar fondens förvaltningsteam med Mattias Gromark i spetsen.

  Fondens främsta innehav under perioden avkastningsmässigt var Newmont Mining och Ericsson. På minussidan märktes Infineon, Nachi Fujikoshi och Continental.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nokia, Kinnevik och Newmont Mining med portföljvikterna 6, 5,6 respektive 5,5 procent.  Taggar:

 • Pacific Multi Asset avyttrat en rad bolag i portföljen, ser bra marknadsklimat för defensiva investeringar  

  Pacific Multi Asset avyttrat en rad bolag i portföljen, ser bra marknadsklimat för defensiva investeringar

  Hedgefonden Pacific Multi Asset har efter utgången av maj avyttrat en rad bolag i portföljen som utvecklats svagt. Vidare noterar man ett bra marknadsklimat just nu för defensiva investeringar. Det framgår av en månadsrapport.

  Det rör sig om innehaven i Weyerheuser, Albermarle, Biogen, Deere & Co och Quimica Minera som nu fått lämna portföljen.

  Pacific Multi Asset tappade 1,5 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 2,1 procent hittills i år.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att perioden präglades av att USA och Kina lämnat förhandlingsbordet precis när marknaden trodde att ett handelsavtal var nära förestående.

  Då handelskriget kostar i form av lägre tillväxt pga den ökade osäkerheten så prisar nu marknaden in en relativt hög sannolikhet för att Fed kommer skifta fot och sänka räntan i flera steg redan under andra halvan av innevarande år. Även ECB har signalerat fortsatt duvaktighet och beredskap för att stötta tillväxten.

  "Detta är dock ett klimat som passar defensiva investeringar som ädelmetaller och reala tillgångar", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De bästa innehaven i portföljen under perioden var Proshares Ultra Short China, SGAM CAC XBEAR och ETFS Agriculture.

  De innehaven som utvecklades svagast var emellertid Livent Corporation, Umicore och Albermarle Corporation.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Boost FTSE 250 Short China, ETFS Agriculture och Xetra Gold med portföljvikterna 8,7, 8,3 respektive 8,2 procent.  Taggar:

 • Parvest Equity Nordic Small Cap backade något mindre än index i maj, Sedana Medical ljuspunkt i portföljen  

  Parvest Equity Nordic Small Cap backade något mindre än index i maj, Sedana Medical ljuspunkt i portföljen

  Parvest Equity Nordic Small Cap backade något mindre än index i maj, vilket medför att fonden är upp 9 procent hittills i år. Sedana Medical var en ljuspunkt i portföljen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den nordiska aktiemarknaden gick något sämre än den globala. Inom Norden gick Sverige allra svagast. Detta samtidigt som småbolag gick klart bättre än storbolagen.

  Fonden backade 2,9 procent under månaden, medan jämförelseindex tappade 3,2 procent.

  Sedana Medical och Grieg Seafood hörde till de främsta bidragsgivarna. I det förstnämnda fallet reagerade marknaden positivt på bolagets kvartalsrapport, med såväl ökad försäljning som ett bra nyhetsflöde på forskningssidan.

  På minussidan under månaden märktes emellertid Outotec och Outokumpu. Outotec drabbades av sentimentsförsvagningen för cykliska aktier, medan ståltillverkaren Outokumpu utvecklades svagt på ökade råvarupriser.

  Inga innehav köptes in eller avyttrades under perioden, men man ökade samt minskade ett antal positioner.

  Innehaven i Sedana Medical, Grieg Seafood, Klövern, Ovzon och CLX ökades under månaden, medan positionerna i Konecranes, Heba, Outokumpu, SAS och Outotec minskades.

  Inför framtiden bedömer man att tillväxten i de nordiska länderna är välsynkroniserad samt ökar i hållbara takter. Vad gäller den svenska ekonomiska tillväxten har den försvagats men man anser ändå att ekonomin utvecklas relativt väl.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Klövern, Sedana Medical och Kungsleden med portföljvikterna 2,8, 2,7 respektive 2,6 procent.  Taggar:

 • Skandia Smart Försiktig backade klart mindre än index i maj, gynnades av defensiv positionering  

  Skandia Smart Försiktig backade klart mindre än index i maj, gynnades av defensiv positionering

  Skandia Smart Försiktig backade klart mindre än sitt jämförelseindex i maj, vilket hänförs till den defensiva positioneringen. Nedgången löd 0,22 procent, vilket var 0,7 procentenheter över referensindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj präglades av oro, både vad gäller den globala politiken och de finansiella marknaderna.

  "Handelskriget mellan USA och Kina trappades upp samtidigt som den brittiska premiärministern sa upp sig och Brexit gick in i en ny, okänd fas. Riskviljan försvann från marknaderna, vilket reflekterades i klassiska riskindikatorer såsom fallande oljepris och stigande pris på guld, japanska yen och schweizerfranc. Även kreditspreaden (ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer) ökade, vilket förstärkte bilden av att många marknadsaktörer var stressade", konstaterar fondens förvaltningsteam.

  Aktiemarknaderna föll kraftigt och backade över 6 procent i svenska kronor. De asiatiska aktierna uppvisade störst motståndskraft mot börsfallet, medan tillväxtmarknader och Sverige hade det tuffare.

  Fonden gynnades av den defensiva profilen, både avseende exponering mot risktillgångar samt den interna kompositionen.

  Under maj gjordes en justering av ränteportföljen. Dels ökades andelen bostadsobligationer och dels ökades räntekänsligheten något.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad backade i maj, justerat ränteportföljen med ökad räntekänslighet  

  Skandia Smart Balanserad backade i maj, justerat ränteportföljen med ökad räntekänslighet

  Skandia Smart Balanserad backade 3,8 procent i maj, vilket var drygt 0,2 procentenheter under sitt jämförelseindex. Under månaden genomfördes en justering av ränteportföljen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj präglades av oro, både vad gäller den globala politiken och de finansiella marknaderna.

  "Handelskriget mellan USA och Kina trappades upp samtidigt som den brittiska premiärministern sa upp sig och Brexit gick in i en ny, okänd fas. Riskviljan försvann från marknaderna, vilket reflekterades i klassiska riskindikatorer såsom fallande oljepris och stigande pris på guld, japanska yen och schweizerfranc. Även kreditspreaden (ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer) ökade, vilket förstärkte bilden av att många marknadsaktörer var stressade", konstaterar fondens förvaltningsteam.

  Aktiemarknaderna föll kraftigt och backade över 6 procent i svenska kronor. De asiatiska aktierna uppvisade störst motståndskraft mot börsfallet, medan tillväxtmarknader och Sverige hade det tuffare.

  För fondens del gav en generell aktieundervikt ett positivt bidrag till avkastningen. Detta medan kompositionen inom den svenska aktieportföljen, råvaruportföljen och undervikten i långa obligationer blev kostsamma i termer av avkastning.

  Under maj gjordes en justering av ränteportföljen. Dels ökades andelen bostadsobligationer och dels ökades räntekänsligheten något.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Offensiv backade i linje med sitt index i maj, positivt bidrag från aktieundervikt  

  Skandia Smart Offensiv backade i linje med sitt index i maj, positivt bidrag från aktieundervikt

  Skandia Smart Offensiv backade i linje med sitt jämförelseindex i maj. Nedgången löd 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj präglades av oro, både vad gäller den globala politiken och de finansiella marknaderna.

  "Handelskriget mellan USA och Kina trappades upp samtidigt som den brittiska premiärministern sa upp sig och Brexit gick in i en ny, okänd fas. Riskviljan försvann från marknaderna, vilket reflekterades i klassiska riskindikatorer såsom fallande oljepris och stigande pris på guld, japanska yen och schweizerfranc. Även kreditspreaden (ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer) ökade, vilket förstärkte bilden av att många marknadsaktörer var stressade", konstaterar fondens förvaltningsteam.

  Aktiemarknaderna föll kraftigt och backade över 6 procent i svenska kronor. De asiatiska aktierna uppvisade störst motståndskraft mot börsfallet, medan tillväxtmarknader och Sverige hade det tuffare.

  För fondens del gav den generella undervikten i aktier ett positivt bidrag.

  Kompositionen inom den svenska aktiemarknaden i kombination med svag utveckling för råvaruportföljen var emellertid kostsam relativt jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond har fortsatt försiktig inställning till marknaden, osäkerhet kring Danske Bank och Swedbank  

  Tellus Bank och Finansfond har fortsatt försiktig inställning till marknaden, osäkerhet kring Danske Bank och Swedbank

  Förvaltarteamet bakom Tellus Bank och Finansfond har en fortsatt försiktig inställning till aktiemarknaden just nu, vilket beror på framförallt två faktorer. Det framgår av en månadsrapport.

  Man pekar på den starka marknadsuppgången generellt i år, ihop med en avtagande tillväxttakt och det eskalerande handelskriget.

  En ljuspunkt för finanssektorn är dock de höga direktavkastningarna.

  "Sektorns mycket höga direktavkastning kommer dock att kunna tjäna som ett golv även om aktiemarknaderna skull fortsätta att falla, åtminstone så länge dessa finansföretag behåller sina utdelningar. Vi tror att företagen inom sektorn i allt väsentligt kommer att fortsätta att dela ut en stor del av sina vinster, så länge vi i inte får en väsentlig tillbakagång i konjunkturen som skulle innebära ökade kreditförluster", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Man går in efteråt på Baltikumskandalerna inom den nordiska banksektorn.

  "Baltikumskandalerna ligger fortfarande som en våt filt över framförallt Danske Bank och Swedbank och det är svårt att se den stora potentialen i aktierna innan man vet de ekonomiska konsekvenserna för bankerna i form av böter från de amerikanska myndigheterna", uppger förvaltarteamet och fortsätter:

  "På nuvarande nyckeltal ser dessa banker naturligtvis attraktivt värderade ut, men det är som sagt en mycket stor osäkerhetsfaktor förknippade med dessa banker".

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, backade 7,1 procent i maj, efter en stark månad i april. Fonden är därmed upp 2,3 procent hittills i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 1,1 procent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Resurs, Storebrand och Amundi med portföljvikterna 7,2, 7,2 respektive 6,9 procent.  Taggar:

 • Tellus Midas backade något i maj och är upp 20,4 procent i år - köpt in sig i Powercell, minskat aktieandelen  

  Tellus Midas backade något i maj och är upp 20,4 procent i år - köpt in sig i Powercell, minskat aktieandelen

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, backade relativt blygsamt i maj med 1,9 procent, medan referenstillgångarna tappade 5,7 respektive 0,03 procent. Fonden är därmed upp 20,4 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Donald Trump har nyligen vapenskramlat för att inleda ett handelsmässigt tvåfrontskrig med Mexico som den nya motståndaren, vilket oroade aktiemarknaderna.

  "Många såväl svenska som övriga europeiska företag som säljer mot den amerikanska marknaden har valt att förlägga sin produktion till just Mexiko på grund av kostnadsskäl, men ändå vara geografiskt nära USA som tjänar som huvudmarknad för dessa produkter", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden backade något men det fanns ett antal ljuspunkter i portföljen, däribland svenska bioteknikbolaget ISR Immune System.

  "Aktiekursen triggades av Amgens bud på ett annat svenskt biotechbolag – Nuevolution. Budet visar vilka värden de stora läkemedelsjättarna ser i bioteknikbolag som har något substantiellt att bidra med i sina forskningsportföljer", berättar man.

  Även det svenska parkskötselbolaget Green Landscaping beskrivs ha bidragit starkt till avkastningen.

  På minussidan märktes istället Bayn Europe samt den tyska bilunderleverantören Durr.

  Aktieandelen under maj minskade från 72 till 65 procent. Förvaltarteamet avyttrade två bolag i form av tyska Norma samt den norska regionala sparbanken SPOL Östlandet.

  En nyinvestering är emellertid det svenska bränslecellsbolaget Powercell som ganska nyligen slöt ett stort avtal med tyska Bosch.

  Inför framtiden håller man fast vid synen att huvuddelen av börsuppgången för året är bakom oss. Under tiden fortsätter förvaltarteamet att leta efter aktier inom mer defensiva teman som miljö och hälsa, men med en något mindre aktieandel än vad fonden brukar ha.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Temenos, Green Landscaping och Evotec med portföljvikterna 8,8, 8,4 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Globala Investmentbolag backade mindre än index i maj, stora investmentbanker börjar tro på recession  

  Tellus Globala Investmentbolag backade mindre än index i maj, stora investmentbanker börjar tro på recession

  Den aktivt förvaltade fonden Tellus Globala Investmentbolag backade mindre än sitt jämförelseindex i maj med en nedgång om 4,7 procent. Fonden är därmed upp 20,3 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 16 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att återigen kan det mesta av nedgången förklaras med president Trumps inte bara hot om handelstullar mot Kina, utan också mot Mexiko.

  "Trump hotade att införa tullar på varor och tjänster som är producerade i Mexiko, vilket skulle kunnat slå hårt på europeiska bolag, inklusive svenska, som har produktion förlagd till Mexiko. Ett sådant bolag är det svenska Autoliv", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Man tillägger att tyvärr så börjar nu stora investmentbanker som Goldman Sachs och Morgan Stanley att tro att en större recession kan komma inom ett år ifall handelskrigen förvärras.

  Från förvaltarhåll bedömer man att världens problem har inte blivit mindre. De refererar till Jared Diamonds nya bok Upheaval som tar upp hur världen ska kunna tackla miljöproblem och livsmedelsförsörjningen.

  "Kan det vara som så att den enda pragmatiska lösningen är ”The End of Globalization” (något som vi har skrivit om tidigare)? I vilket fall tror Diamond att vi redan inom 30 år kommer att se en väldigt annorlunda värld", avslutas månadskommentaren med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Veeva Systems, HBMI Healthcare Investments och Intertek Group med portföljvikterna 4,1, 3,6 respektive 3,6 procent.  Taggar:

 • OPM Listed Private Equity backade i maj och är upp 23,1 procent i år, slutar med resultatbaserad avgift  

  OPM Listed Private Equity backade i maj och är upp 23,1 procent i år, slutar med resultatbaserad avgift

  OPM Listed Private Equity backade 4,8 procent i maj, och har därmed gått upp 23,1 procent i år. Fonden har beslutat att upphöra med resultatbaserad avgift, vilket resulterar i en lägre avgiftsnivå. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att OPM Listed Private Equity höll emot väl under marknadsturbulensen, något som fonden anses även ha gjort vid tidigare marknadssättningar. Fonden gick bättre än sitt jämförelseindex under månaden.

  Bäst utveckling hade HBM Healthcare, Ares Managements och Brookfield Renewable.

  "Risken hålls ned med vårt fokus på kvalitetsteam, värdebolag och riskspridning genom hög diversifiering av sektorer, geografier och strategier. Månadens bästa innehav är goda exempel på detta där HBM Healthcare rapporterat om god utveckling, Ares har en bred portfölj inklusive krediter som går bra vid marknadsturbulens och Brookfield Renewables innehav har låg konjunkturkänslighet med stabila kassaflöden", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Under månaden har ett antal möten med innehav genomförts.

  "Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en positiv syn på möjligheterna för god värdeutveckling framåt i linje med historisk avkastning. Våra innehav rapporterar god vinstutveckling i underliggande portföljbolag, lönsamma avyttringar och stora inflöden i fonderna", berättar man.

  De största innehaven i fonden var er utgången av månaden Blackstone, Apollo och KKR med portföljvikterna 7,1, 6,8 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälsosektorn utvecklades något svagare än marknaden i maj, anser nedgång i J&J är överdriven - DNB Health Care  

  Hälsosektorn utvecklades något svagare än marknaden i maj, anser nedgång i J&J är överdriven - DNB Health Care

  Hälsosektorn utvecklades något svagare än den breda marknaden i maj, förklarar förvaltarteamet bakom DNB Health Care. Detta mot bakgrund av osäkerhet knuten till valet i USA och förändrade ramvillkor för hälsovillkoren. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi hävdar att denna rädsla är överdriven och menar att företag som utvecklar produkter som skapar värde för både patienter och vårdgivare kommer att kunna ta betalt för detta även i framtiden, oavsett politisk regim. Resultatrapporterna för första kvartalet är solida och företagen rapporterar goda utsikter", kommenterar fondens förvaltningsteam inledningsvis.

  Fonden utvecklades något bättre än sitt jämförelseindex under månaden med en nedgång om 1,8 procent. Det medför att den aktivt förvaltade aktiefonden är upp 8,2 procent hittills i år.

  "DNB Health Care hade en lugn månad. Sjukförsäkringsbolaget Anthem hämtade in mycket av tappet från förra månaden och var den största bidragsgivaren i maj. Sjukförsäkringsbolag är de bolag som drabbats hårdast av den politiska osäkerheten, men med Joe Biden som toppkandidat i det amerikanska presidentvalet så har osäkerheten minskat något", berättar man.

  Johnson & Johnson bidrog däremot mest negativt på grund av eventuella skadeståndsanspråk kopplade till försäljning av smärtstillande medel.

  Från förvaltarhåll anser man att prisnedgången i fallet Johnson & Johnson är överdriven.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden GSK, Dentsply Sirona och Cigna. I den andra vågskålen med de största undervikterna märks Abbvie, Amgen och Thermo Fisher.  Taggar:

 • Norron Alpha backade 0,6 procent i maj, europeiska ISM-siffror kommer bli viktiga att följa framöver  

  Norron Alpha backade 0,6 procent i maj, europeiska ISM-siffror kommer bli viktiga att följa framöver

  Marknaden prisar nu in en amerikansk räntesänkning under detta år. Detta kommer leda till en svagare dollar som kommer påverka och skada vissa exportbolag, exempelvis SKF och Ericsson. Det förklarar förvaltarteamet bakom Norron Alpha i en månadsrapport.

  Maj var en svag börsmånad, framförallt den svenska aktiemarknaden hade det tufft ur en nordisk kontext. Den amerikanska marknaden liksom tillväxtmarknader noteras även för minussiffror.

  I Europa bedömer man att det kommer bli viktigt att följa ISM-siffrorna under de kommande månaderna då de ännu inte helt reflekterar skiftet i handelskriget med utökade tullar.

  Norron Alpha backade 0,6 procent i maj mot bakgrund av en bred marknadsturbulens, vilket medför att fonden är ned 3,8 procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Oncopeptides, Atlantic Sapphire, Xvivo, Essity and Investor.

  På minussidan märktes istället Sandvik, Volvo, Veoneer, Hexagon och Aker.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Sandvik och SEB med portföljvikterna 6,1, 5,1 respektive 4,9 procent.  Taggar:

 • Svag dollar kan påverka vissa exportbolag som SKF och Ericsson negativt - Norron Active  

  Svag dollar kan påverka vissa exportbolag som SKF och Ericsson negativt - Norron Active

  Marknaden prisar nu in en amerikansk räntesänkning under detta år. Detta kommer leda till en svagare dollar som kommer påverka skada exportbolag, exempelvis SKF och Ericsson. Det förklarar förvaltarteamet bakom Norron Active i en månadsrapport.

  Maj var en svag börsmånad, framförallt den svenska aktiemarknaden hade det tufft ur en nordisk kontext. Den amerikanska marknaden liksom tillväxtmarknader noteras även för minussiffror.

  I Europa bedömer man att det kommer bli viktigt att följa ISM-siffrorna under de kommande månaderna då de ännu inte helt reflekterar skiftet i handelskriget med utökade tullar.

  Norron Active backade 8,2 procent i maj mot bakgrund av en bred marknadsturbulens, vilket medför att fonden är upp 6,4 procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Oncopeptides, Atlantic Sapphire, Xvivo, Essity and Investor.

  På minussidan märktes istället Sandvik, Volvo, Veoneer, Hexagon och Aker.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Sandvik och SEB med portföljvikterna 6,1, 5,1 respektive 4,9 procent.  Taggar:

 • Norron Select trotsade börsoron i maj, bedömer obligationsmarknaden signalerar recession  

  Norron Select trotsade börsoron i maj, bedömer obligationsmarknaden signalerar recession

  Norron Select utvecklades positivt i maj med en uppgång om 2 procent samtidigt som det nordiska börsindexet tappade 6 procent. Det medför att fonden är upp 2,3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har under en längre period ansett att marknaden är överköpt.

  De tillägger att man tror fortsatt att marknadens syn på konsensusnivå är att ekonomin återhämtar sig under det andra halvåret, samt att en recession inte är förestående.

  Förvaltarteamet intar en mer försiktig hållning och är inne på recessionshållet, då obligationsmarknaderna bedöms signalera på det. Man nämner även att makrosiffrorna inte har varit helt positiva, och mot bakgrund av sin marknadssyn har man svårt att addera risk till portföljen för närvarande.

  "Den globala ekonomin saktar ned i termer av tillväxt och vi borde ifrågasätta vikten av centralbanker samt ta hänsyn till att många regioner sänker sina BNP-prognoser", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden presterade bättre än sitt jämförelseindex i långboken, men kortningarna gick något sämre. I absoluta tal levererade dock kortningarna positiv avkastning.

  Fjordkraft, IBT Group, Akva Group, Sedana Medical och NRC Group hörde till de främsta bidragsgivarna i långboken, medan bland annat Aker och Veoneer tyngde.

  På kortsidan gynnades fonden av kortningar av framförallt Autoliv och Atlas Copco, medan kortpositioner i ICA, JM och Skistar var mindre lyckosamma.

  De största innehaven per utgången av månaden var Kindred, Volati preferensaktie och svenska statsobligationer med portföljvikterna 4,2, 3,9 respektive 3,8 procent.  Taggar:

 • Norron Target backade i maj, tror på fortsatt volatilitet ifall handelsavtal uteblir  

  Norron Target backade i maj, tror på fortsatt volatilitet ifall handelsavtal uteblir

  Norron Target backade 1,3 procent i maj mot bakgrund av bred marknadsturbulens, vilket medför att fonden är upp 2,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj visade sig bli en distinkt negativ månad för globala finansmarknader, vilket hänförs till förnyad oro kopplat till handelsdiskussionerna mellan USA och Kina.

  Man berättar vidare att det finns vissa som tror på att ett avtal kan nås under G20-mötet i slutet av juni, vilket man påpekar naturligtvis skulle vara positivt för marknaden.

  Om ett avtal uteblir tror förvaltarteamet att marknaden istället kommer vara fortsatt volatil. Mot bakgrund av denna marknadssyn väljer man att ha en låg betajusterad nettoexponering i fonden.

  Fonden utvecklades negativt under perioden, med negativa bidrag framförallt från Aker, Sandvik, Veoneer, Nordic Semiconductor och Ocean Yield.

  På plussidan i portföljen märktes istället Fjordkraft, Atlantic Sapphire, Spectrum, Adevinta och TGS.

  Från förvaltarhåll har man allokerat mer kapital till delstrategin med höga direktavkastningar, som beskrivs ha en låg korrelation mot marknaden.

  De största aktieinnehaven i portföljen var per utgången av månaden Ocean Yield, Aker och Volati preferensaktie med portföljvikterna 2,6, 2,5 respektive 2,4 procent.  Taggar:

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Enea  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Enea

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i Enea till 6,14 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Första minusmånaden för Norron Premium i maj, minskat portföljrisken  

  Första minusmånaden för Norron Premium i maj, minskat portföljrisken

  Norron Premium backade 0,1 procent i maj efter en stark inledning på året, vilket medför att fonden är upp 3,8 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det noterades stora utflöden i amerikanska Investment grade-fonder samt high yield-fonder under maj, mot bakgrund av ökade kreditspreadar.

  Denna isärspreadning noterades dock inte på den svenska eller norska marknaden, som var oförändrade om man ser till spreadarna.

  Norden karaktäriserades även av en hög aktivitet på nyemissionsmarknaden. Norron deltog i ett antal men inte alltför många, och fonden köpte Sampo (T2) samt en mindre position i Bayport.

  Fonden utvecklades något negativt under månaden, vilket hänförs framförallt till negativa bidrag från Floatel, Borr Drilling och Kongsberg Automotive.

  På plussidan i portföljen märktes istället UPM Kymmene, Tresu och Teekay Shuttle Tanker.

  Från förvaltarhåll har man valt att minska risken i portföljen under månaden, och fonden beskrivs ha mycket likviditet redo för att antingen skydda portföljen eller öka risken.

  De största obligationsinnehaven i fonden var per utgången av månaden utgivna av Storebrand Livsforsikring, Heimstaden och Ocean Yield med portföljvikterna 2,4, 2,3 respektive 2,3 procent.  Taggar:

 • Norron Preserve oförändrad i maj, hög aktivitet på nordiska kreditmarknaden  

  Norron Preserve oförändrad i maj, hög aktivitet på nordiska kreditmarknaden

  Norron Preserve var avrundat sett oförändrad i maj, vilket medför att fonden är upp 1,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaden diskonterar nu flera räntesänkningar av den amerikanska centralbanken. Från förvaltarhåll bedömer man att den mer duvaktiga hållningen beror sannolikt på ökade handelsspänningar och avtagande global tillväxt.

  I Norden var det en hög aktivitet på kreditmarknaden.

  Norron deltog i ett antal emissioner av obligationer, men inte alltför många. Fonden köpte Sampo och Hemsö, medan norsk exponering antingen såldes eller reducerades, bland annat i Aker, Ocean Yield och Aker BP.

  Fonden utvecklades något negativt under perioden, med positiva bidrag framförallt från Aker Solutions, Islandsbanki och Ocean Yield.

  På minussidan märktes istället Y-foundation, Storebrand T2 och Neptune.

  Inför framtiden har man valt att minska risken i portföljen, och fonden beskrivs ha mycket likviditet på sidlinjen för att antingen skydda portföljen eller öka risken.

  De största obligationsinnehaven i fonden var per utgången av månaden utgivna av Skandiabanken, Swedbank Mortgage och Landshypotek Bank med portföljvikterna 2,2, 2,2 respektive 2,2 procent.  Taggar:

 • Simplicity Global Corporate Bond backade i maj, kreditmarknader påverkades negativt av ökad osäkerhet  

  Simplicity Global Corporate Bond backade i maj, kreditmarknader påverkades negativt av ökad osäkerhet

  Simplicity Global Corporate Bond backade 0,32 procent i maj, vilket medför att den aktivt förvaltade räntefonden är upp 2,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondbolaget skriver i sin senaste lägesrapport att under maj ökade de politiska spänningarna mellan USA och Kina då USA införde strafftullar på kinesiska varor vilket Kina bemötte med hot om att begränsa exporten av jordartsmetaller till USA.

  "För närvarande verkar handelsförhandlingarna gå trögt och det första tillfället för parterna att nå någon form av formell överenskommelse verkar vara i samband med G20-mötet i slutet av juni. USA införde även tullar på mexikanska varor för att sätta press på Mexiko att stoppa flödet av immigranter över den amerikanska gränsen", förklarar Simplicity.

  På centralbanksfronten lämnade den amerikanska centralbanken sin styrränta oförändrad samtidigt som de upprepade budskapet om att penningpolitiken befinner sig i ett ”vänta-och-se”-läge.

  Man tillägger dock att protokollet från räntemötet visade att vissa av direktionsmedlemmarna är oroade över den senaste tidens låga inflation. Från fondbolagets håll bedömer man att det är för tidigt att dra slutsatsen att denna utveckling är bestående och därför skulle kunna föranleda en räntesänkning.

  De internationella kreditmarknaderna påverkades negativt av den ökade politiska osäkerheten och kreditspreadarna steg på bred front, varför fonden tappade.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Nordea, Turk Telecom och ICBC med portföljvikterna 1,8, 1,5 respektive 1,4 procent.  Taggar:

 • GodFond Sverige & Världen backade i maj, eskalering av handelskrig lär troligtvis leda till svagare tillväxtutsikter  

  GodFond Sverige & Världen backade i maj, eskalering av handelskrig lär troligtvis leda till svagare tillväxtutsikter

  GodFond Sverige & Världen backade i maj med en nedgång om 6,6 procent, vilket medför att fonden är upp 13,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Henrik Wold Nilsen som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 6 procent i maj, bland annat på grund av de eskalerande handelskrigen.

  "Det började med en tweet från USA:s president Trump som höjde importtullarna från Kina, vilket indikerade att förhandlingarna om ett handelsavtal kört fast. Dessutom har Trump hotat med att höja tullavgifterna för återstående importvaror värda cirka 320 miljarder kronor, och de flesta förväntar sig att de kommer att införas senare i år", berättar man.

  Därefter går man in på utvecklingen på teknikmarknaden som smält samman med handelskriget.

  "En del bedömare har under en längre tid försökt att hålla stormaktsrivaliteten och konkurrensen på teknikmarknaden separerade. Logiken bakom detta har varit att den som vinner den teknologiska kapplöpningen även blir den segrande stormakten. Men i och med de senaste månadernas utveckling smälter handelskrigen samman med teknologikrigen, då svartlistningen av Huawei genomfördes som en direkt konsekvens av de avbrutna förhandlingarna", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är det förvaltarteamets uppfattning att eskaleringen av handelskrigen kommer troligen att leda till försämrade tillväxtutsikter, samtidigt som de löpande makrotalen inte har stabiliserat sig tillräckligt.

  Kina väntas fortsatt införa motåtgärder samtidigt som USA sannolikt kommer att införa tullar på resterande importvaror, berättar man.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver. Om de rådande dystra prognoserna inte blir verklighet kommer det att vara positivt för aktiemarknaden", avslutas månadskommentaren med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Volvo och Investor med portföljvikterna 3,4, 3 respektive 2,5 procent.  Taggar:

 • Simplicity Norden tappade 0,9 procent i maj, gynnades av defensiv profil  

  Simplicity Norden tappade 0,9 procent i maj, gynnades av defensiv profil

  Simplicity Norden tappade 0,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp med 15,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Avkastningen för aktiemarknaderna i Norden var förhållandevis blandad för maj. Den negativa utvecklingen i handelskonflikten ledde till att cykliska bolag föll generellt och sektorerna industri, finans och material var de tydliga förlorarna.

  Till detta kom även några rapportbesvikelser där resultaten inte levde upp till förväntningarna. Exempel på detta var det danska shippingbolaget AP Möller-Maersk, Sandvik och Boliden.

  Besvikelserna kompenserades dock av att de defensiva bolagen steg under månaden, vilket också var till fördel för fondbolagets hemmamarknadsfonder. Fonderna har sedan en längre tid haft en defensiv profil med hög vikt i stabila konsumentbolag och i fastighetssektorn.

  Fondens största innehav är Investor, Tryg, Örsted, Castellum och ICA Gruppen.

  Knappt 59 procent av fonden är investerad i Sverige, följt av knappt 18 procent i Danmark och 16 procent i Norge samt resterande del i Finland.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail utvecklades rejält svagt i maj, men upp 11,8 procent hittills i år  

  DNB Renewable Energy retail utvecklades rejält svagt i maj, men upp 11,8 procent hittills i år

  DNB Renewable Energy retail utvecklades negativt i maj med en nedgång om 13,5 procent, vilket medför att fonden är upp 11,8 procent hittills i år. Det är klart sämre än dess jämförelseindex som under samma period har ökat med 21,2 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden hade en mycket svag utveckling i maj.

  "Detta drevs av en dyster rapporteringssäsong och en växande oro över de pågående handelskrigen och hur detta kommer att påverka ekonomin i allmänhet. Årets rapporteringssäsong har utan tvekan varit en besvikelse, men om man tittar under ytan så verkar många bolag prissättas baserat på en exceptionellt negativ framtidsutsikt som vi inte tror kommer att inträffa."

  De skriver vidare:

  "Fonden handlar till en värderingsrabatt till MSCI World, trots att den har en högre förväntad resultatutveckling. Tillväxten i förnybara energikällor är i stor utsträckning strukturell, och kanske mindre cyklisk än vad marknaden diskonterar. Klimatförändringar bevis och kostnad växer. Sektorn är också alltmer kostnadseffektiv. Många bolag i fonden kommer också att ge stark tillväxt i kassaflödet under 2019 och framöver. Baserat på detta anser vi att risk/reward är positiv."

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden American Axle, China Longyuan Power och First Solar. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns Acuity Brands, Cree and Signify Nv.  Taggar:

 • DNB Teknologi sjönk 7,6 procent i maj, upp 19,7 procent i år  

  DNB Teknologi sjönk 7,6 procent i maj, upp 19,7 procent i år

  DNB Teknologi sjönk 7,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 19,7 procent hittills i år.

  Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en negativ månad för teknologi‐, media‐ och telekomaktier.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Nintendo och TomTom. Nintendo fortsätter att se positiva datapunkter från Nintendo Switch vilket fick bolagets aktie att stiga. Även det digitala navigationsbolaget TomTom hade en bra månad kopplat till Bridgestones tidigare förvärv av bolagets verksamhet inom telematik.

  Bland de negativa bidragsgivarna fanns Lenovo och Vishay. Lenovo föll på grund av osäkerhet kring hur handelstvisten mellan USA och Kina kan komma att påverka på bolaget. Vishay Intertechnology's föll då bolaget guidade andra kvartalet lägre på grund av överskott i kundlagret

  Förvaltarna tror på mer investeringar inom IT framöver.

  Teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. "Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden."

  De största innehaven var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och T-Mobile med portföljvikterna 8,0, 6,3 respektive 5,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Movestic Kortränta Plus steg med 0,12 procent i maj  

  Movestic Kortränta Plus steg med 0,12 procent i maj

  Movestic Kortränta Plus steg 0,12 procent i maj och ackumulerat från årsskiftet är uppgången 1,96 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknadssegmentet försvagades i maj efter att oron för världsekonomin förvärrades och ett större utbud av företagsobligationer. Statsobligationer blev återigen en säker hamn för investerarna och den tyska tioåriga statsobligationen handlades till minus 0,20 procent vid utgången av maj.

  På sektornivå gick konsumentvaror bäst. Nordiska obligationer gick generellt sett starkare på den svag marknad. Fondförvaltarna fortsätter att överviktiga nordiska emittenter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Östeuropa ex. Ryssland backade 2,2 procent i maj - Rumänien åter bästa landet  

  SEB Östeuropa ex. Ryssland backade 2,2 procent i maj - Rumänien åter bästa landet

  SEB Östeuropa ex. Ryssland C EUR - Lux v tappade även i maj. Nedgången för fonden blev 2,2 procent, vilket var bättre än jämförelseindex som tappade 2,4 procent.

  Hittills i år är fonden upp med 2,3 procent.

  Avvikelsen mot index förklaras av aktieval inom material, medan bästa börs var återigen Rumänien. Börsen steg 0,6 procent på att regeringen sannolikt väntas backa på kontroversiella åtgärder, som branschskatter.

  Sämre gick det för Ungern där börsen backade 3,8 procent på en korrektion inom bankaktier. Tjeckien var också ned 2,3 procent för perioden.

  Bästa innehav var under månaden, relativt sätt, NLB, Koza Gold och KGHM (undervikt).

  De största nedgångarna kom från Emlak, Aghol och Alior Bank.

  Fonden gjorde flera justeringar under måndagen, primärt inom finanssektorn. Innehaven i Akbank, PZU och Moneta reducerades medan man fyllde på med mer aktier i Garanti Bankasi, Bank Pekao, Santander Polska och Raiffeisen.

  Inom material köpte fonden KGHM och reducerade innehavet i Koza Gold. Fokus ligger fortsatt på aktieval för fonden.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nova Ljubljanska Banka, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski och Bank Pekao med portföljvikterna 8,6, 8,4 respektive 7,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv avkastning för Evli Nordic Corporate Bond även i maj, ökad aktivitet på primärmarknaden  

  Positiv avkastning för Evli Nordic Corporate Bond även i maj, ökad aktivitet på primärmarknaden

  Evli Nordic Corporate Bond B SEK utvecklades positivt i maj med en uppgång om 0,21 procent. Detta i likhet med tidigare månader under 2019, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sentimentet på kreditmarknaden försvagades i maj mot bakgrund av ökad global ekonomisk oro samt ökat utbud av företagsobligationer.

  Nordiska primärmarknaden var dock mer aktiv, då en del bolag refinansierade sina obligationer efter rapporterna för det första kvartalet.

  På primärmarknaden deltog man i namnen Aker Solutions, Postnord, Nibe och Verisure. Fondens större kassaposition från förra månaden sattes in i marknaden under maj.

  Durationen löd 2,2 år vid utgången av perioden, med yielden 1,9 procent.  Taggar:

 • SEB Corporate Bond steg 0,6 procent i maj, defensiv strategi för HY och IG  

  SEB Corporate Bond steg 0,6 procent i maj, defensiv strategi för HY och IG

  SEB Corporate Bond SEK C steg 0,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 4,4 procent hittills i år. Detta är något under jämförelseindexets uppgång på 5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I maj vände marknaderna tydligt nedåt och företagsobligationer och aktier handlades generellt svagt.

  "Kombinerat så vägde nyheterna om handelstullarna tyngre än en expansiv penningpolitik vilket ledde till svag utveckling för aktier och krediter", skriver förvaltarna. Under månaden noterades det dock en uppgång för statspapper och mer säkra tillgångar.

  Fondens egna placeringar finns i såväl dollar som euro. Samtliga innehav är valutasäkrade. Fondens duration är något kortare än för jämförelseindexet. Räntedifferensen över statsobligationsräntorna är lägre än den för fondens jämförelseindex.

  Cirka 10 procent av fondens kreditexponering består av kreditderivat. Andelen likvida medel är högre än vanligt och uppgick till cirka 4 procent av fondens totala värde vid utgången av månaden.

  "För tillfället föredrar vi en defensiv strategi för både high yield- och investment grade baserat på en ökande osäkerhet och försämrat sentiment på marknaden. Medan stödjande centralbanker är positivt så ser vi också en ökad risk för att bolagen behöver justera ned sina vinstutsikter baserat på nya handelstullar. Vi tror att högkvalitativa bolag inom respektive universum kommer ge bättre avkastning relativt bolag med sämre fundamenta till dess att ett mer positivt sentiment återvänder", skriver förvaltarna.

  Största innehaven var vid periodens utgång tyska och amerikanska statspapper.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Bioteknikfond fortsatte tappade även i maj, Mylan och Puma tyngde mest  

  SEB Bioteknikfond fortsatte tappade även i maj, Mylan och Puma tyngde mest

  SEB Bioteknikfond C fortsatte ned även under maj. Fonden tappade 7 procent, vilket var mer än jämförelseindex som backade 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hittills i år är fonden upp med 1,3 procent.

  Förvaltarna skriver i en kommentar att bioteknikmarknaden tappade i likhet med globala aktiemarknader och att den egna relativa underavkastningen berodde på exponeringen mot attraktivt värderade företag.

  "På bolagsnivå påverkade fondens övervikter i Mylan samt Puma Biotechnology mest negativt, då bolagens aktier tappade efter det att bolagen redovisat kvartalsrapporterna. Det största positiva bidraget kom från fondens innehav i Pacira Biosciences", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna skriver inget om eventuella förändringar.

  De största innehaven var per utgången av månaden Amgen, Gilead Sciences och Celgene med portföljvikterna 9,5, 9,5 respektive 9,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli GEM backade 6,2 procent men något mindre än index i maj, gynnades av avsaknad av Alibaba och Tencent  

  Evli GEM backade 6,2 procent men något mindre än index i maj, gynnades av avsaknad av Alibaba och Tencent

  Evli GEM backade 6,2 procent men något mindre än index i maj som tappade 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nettoeffekten av fondens aktiva aktieval var något positiv, med positiva bidrag från framförallt sällanköpssektorn samt kommunikationstjänster.

  På minussidan återfinns däremot aktievalen inom energisektorn.

  Går man ned på aktienivå gynnades fonden mest av en avsaknad av innehav i Alibaba och Tencent, två aktier som hade det tufft under perioden. Vidare gynnades fonden av en investering i S&T Motiv.

  De aktier i portföljen som istället utvecklades svagast var Sihuan Pharmaceutical, Elite Material och Asia Optical.  Taggar:

 • Evli Short Corporate Bond backade något i maj, övervikt mot nordiska emittenter dock gynnsamt  

  Evli Short Corporate Bond backade något i maj, övervikt mot nordiska emittenter dock gynnsamt

  Evli Short Corporate Bond B SEK backade något i maj med en nedgång om 0,07 procent, ett resultat som hänförs till ökade spreadar. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sentimentet på marknaden försvagades i maj efter global ekonomisk oro samt högre utbud av företagsobligationer. Investment grade-spreadarna ökade, medan statsobligationer agerade Safe haven-tillgång.

  Fonden utvecklades något negativt under perioden, vilket hänförs till isärspreadningen på marknaden.

  Nordiska obligationer presterade dock bättre i marknadsklimatet, och från förvaltarhåll väljer man att fortsätta övervikta nordiska emittenter.

  Fonden hade vid utgången av månaden en duration på två år med yielden 1,53 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Markets Credit utvecklades positivt i maj, mindre övervikt mot Argentina gynnsam  

  Evli Emerging Markets Credit utvecklades positivt i maj, mindre övervikt mot Argentina gynnsam

  Evli Emerging Markets Credit B utvecklades positivt i maj med en uppgång om 0,37 procent, medan jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 0,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknader såg en del volatilitet under maj. Kreditspreadarna ökade, samtidigt som en nedgång hos amerikanska statsobligationer agerade marknadsstöd och övertrumfade isärspreadningen.

  Sett till länder inom tillväxtmarknader utvecklades Argentina särskilt väl efter en mer utmanade månad i april. Det kom inga större positiva nyheter från Argentina utan marknaden återhämtade sig från vad som beskrivs ha varit en överreaktion.

  För fondens del var en blygsam övervikt samt kreditval i Argentina gynnsamma faktorer.

  Fonden gynnades även av positioner i Malaysia samt avsaknad av exponering mot Zambia som utvecklades svagt.

  Under månaden har man tagit in oljerelaterat från Mellanöstern samt exponering mot den östeuropeiska fastighetssektorn i portföljen. Istället såldes obligationer med kortare löptider.

  Vid utgången av månaden hade fonden en något lägre duration än sitt jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond B backade betydligt mindre än index i maj, positiva till cross-over krediter  

  Evli Corporate Bond B backade betydligt mindre än index i maj, positiva till cross-over krediter

  Evli Corporate Bond B utvecklades svagt men bättre än sitt jämförelseindex under maj, med en nedgång om 0,18 procent. Jämförelseindexet tappade 0,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att företagsobligationsmarknaden övergick till att bli mer negativ i maj då oron runt en global avmattning tilltog. Spreadarna på Investment grade-obligationer ökade, liksom spreadarna på high yield-marknaden. Statsobligationer fungerade återigen som en Safe haven-tillgång.

  Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex, trots att en kortare duration påverkade fonden negativt.

  Från förvaltarhåll väljer man att fortsätta övervikta nordiska emittenter och undervikta mer räntekänsliga investment grade-krediter med längre löptid.

  Inför framtiden berättar man att spreadarna på både investment grade-obligationer och high yield-obligationer ligger nära långsiktiga mediannivåer, och förvaltarteamet tror att krediter kommer prestera bra under de kommande tre åren jämfört med andra räntetillgångar.

  Särskilt så kallade cross-over krediter, vilket inbegriper segmenten BBB och BB, ses som attraktiva för närvarande med goda yielder till begränsad kreditrisk.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli High Yield backade i linje med index i maj, lägre aktivitet på marknaden jämfört med mars och april  

  Evli High Yield backade i linje med index i maj, lägre aktivitet på marknaden jämfört med mars och april

  Evli High Yield backade i linje med sitt jämförelseindex under maj, med en nedgång om 1,28 procent. Detta mot bakgrund av bred marknadsturbulens. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att företagsobligationsmarknaden övergick till att bli mer negativ i maj då oron runt en global avmattning tilltog. Spreadarna på Investment grade-obligationer ökade, liksom spreadarna på high yield-marknaden.

  Det var en lägre aktivitet i maj jämfört med mars och april. På sekundärmarknaden tog fonden in Kaefer i portföljen.

  Från förvaltarhåll väljer man att fortsätta övervikta kreditsegmentet B och undervikta BB-emittenter.

  Inför framtiden berättar man att spreadarna på high yield-obligationer ligger nära långsiktiga mediannivåer. Förvaltarteamet tror att krediter kommer prestera bra under de kommande tre åren jämfört med andra räntetillgångar och i den nuvarande miljön med låga yielder.

  "Vi anser därför att spreadarna är attraktiva i denna låg-yieldande miljö", förklarar fondens förvaltningsteam.  Taggar:

 • Arden X Global Entertainment Fund köpte in sig tre bolag under maj, bedömer Ericsson har bra 5G-position  

  Arden X Global Entertainment Fund köpte in sig tre bolag under maj, bedömer Ericsson har bra 5G-position

  Arden X Global Entertainment Fund backade i maj med en nedgång om 6 procent mot bakgrund av bred marknadsturbulens. Fonden köpte in sig i tre nya bolag under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nedgången i fonden var måttlig fram till mitten av månaden men accelererade mot slutet.

  "Även om ett flertal av bolagen i fonden inte är direkt påverkade så får det rådande handelskriget mellan USA och Kina en negativ inverkan på de flesta bolag och börser", lyder deras förklaring.

  Aktieandelen kan komma att minska som en följd av den rådande situationen, berättar man vidare. Om så sker är det en kortsiktig åtgärd tills dess att mer klarhet råder. Fonden kommer sannolikt, även i framtiden, att vara långsiktigt överviktad i aktier och aktierelaterade instrument.

  Förvaltarteamet köpte in sig i tre nya bolag under perioden, i form av mjukvaruföretaget Atlassian, speljätten Netease och Ericsson.

  "Den globala mobildatatrafiken förväntas femdubblas innan utgången av år 2024. När omvärlden ställer allt högre krav på uppkopplingshastigheter tror vi att Ericssons arbete inom 5G kommer att utgöra en viktig del inom framtida gaming och i synnerhet inom Cloud Gaming. 5G kommer att erbjuda bättre kvalitet med högre prestanda och kortare svarstider. Detta är mycket positivt vid speltävlingar i realtid som till exempel inom e-sport", berättar man.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Walt Disney, Activision Blizzard och MTG med portföljvikterna 6,5, 6,5 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality Fund backade i maj, tror på någon form av uppgörelse i handelskriget  

  Augmented Reality Fund backade i maj, tror på någon form av uppgörelse i handelskriget

  Augmented Reality Fund backade mer än sitt jämförelseindex i maj med en nedgång om 8,6 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar dock till 19,8 procent, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 7,9 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj inleddes positivt, men andra halvan av månaden övergick till en kraftigt negativ utveckling på grund av en eskalering av handelskriget mellan USA och Kina.

  "Eskaleringen har konkret bestått utav en höjning av tariffer från 10 till 25 procent på flera produkter producerade i Kina samt ett förbud för amerikanska bolag att bedriva handel med företaget Huawei, med hänvisning till nationell säkerhet", förklarar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del har situationen runt Huawei relevans då bolaget utgör en viktig kund för ett flertal av portföljbolagen som levererar komponenter till smartphones, särskilt Lumentum och Finisar.

  "Mer än 10 procent av båda dessa bolags omsättning kommer från just Huawei. Ovan åtgärd kommer tveklöst påverka deras omsättning på kort sikt om den består. På längre sikt kan dock efterfrågan komma från andra håll och tillväxtpotentialen är fortfarande enorm för dessa bolag", kommenterar man.

  Gällande tarifferna anses betydelsen inte vara lika stor för bolagen i portföljen.

  "Det råder en viss missuppfattning gällande mekanismen av dessa. Målet har varit att straffa företag baserade i Kina som säljer produkter i USA. Det är alltså företag med bas i Kina som påverkas främst av dessa tariffer", förklarar förvaltarteamet.

  En risk som betraktas vara större är om kinesisk nationalism kan påverka amerikanska bolag, exempelvis genom bojkottande av amerikanska produkter.

  Från förvaltarhåll tror man på någon form av uppgörelse mellan USA och Kina vilket ses som positivt för marknaden och portföljbolagen.
  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Shopify, Apple och Finisar med portföljvikterna 7,1, 7 respektive 7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Andra AP-fonden har minskat i Vostok New Ventures  

  Andra AP-fonden har minskat i Vostok New Ventures

  Andra AP-fonden har sålt 1,9 miljoner aktier i investmentbolaget Vostok New Ventures. Efter transaktionen är innehavet cirka 2,9 miljoner aktier, motsvarande 3,4 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Under förmiddagen mäklade Carnegie 1,5 miljon aktier i Vostok New Ventures.  Taggar:
  #financials   #insider  

 • Case Safe Play och Fair Play utvecklades något bättre än index under maj, deltagit i Aker Solutions, B2 och Millicom  

  Case Safe Play och Fair Play utvecklades något bättre än index under maj, deltagit i Aker Solutions, B2 och Millicom

  Räntefonderna Case Safe Play och Case Fair Play utvecklades något bättre än jämförelseindex under maj med nedgångar om 0,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet för fonderna skriver i en kommentar att en accelererande oro kring hur handelskrigen ska påverka världens ekonomier har påverkat marknaderna under den senaste månaden.

  "Trump ökade på oron till att även konkret blanda in Mexiko. Fem procents tullpåslag varje månad framåt så länge inte Mexiko stänger sina gränser för de människor från Mellanamerika som söker ett bättre liv i USA", förklarar fondernas förvaltningsteam.

  Man tillägger att i just Mexiko har ett stort antal biltillverkare förlagt sammansättningsfabriker eftersom löneläge och andra kostnader är förmånliga. Således har allt bilrelaterat på börserna runt om blivit hårt ansatta.

  Inför framtiden berättar man att en spekulation vad det gäller den stora konflikten som pågår mellan Kina och USA är att det nu inte längre går att twittra börsen på bättre humör.

  "Kineserna är inte överdrivet förtjusta över hur deras paradbolag Huawei behandlas i västvärlden. Även om det verkar som att Kina ville ändra på uppnådda förhandlingsresultat vad det gäller upphovsrätt fem över tolv, så är det mycket svårt för Kina att utan att tappa ansiktet krypa tillbaka till förhandlingsbordet. För tillfället så finns inte någon agenda för samtal, G20-mötet i slutet av juni är nästa kontaktpunkt", kommenterar förvaltarteamet.

  Marknadsoron spred sig även i viss mån till räntemarknaden där kreditspreadarna i Europa gick isär något under maj månad.

  Däremot var aptiten god på den nordiska primärmarknaden för obligationer.

  "Vi har bland annat varit med i Aker Solutions, B2 Holding och Millicom. Vi har dessutom sålt i Klövern och Rabobank", berättar man.  Taggar:

 • Case All Star klarade sig bättre än index i maj, Elekta ljuspunkt i portföljen  

  Case All Star klarade sig bättre än index i maj, Elekta ljuspunkt i portföljen

  Aktiefonden Case All Star klarade sig bättre än index i maj, mot bakgrund av bred marknadsturbulens. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en accelererande oro kring hur handelskrigen ska påverka världens ekonomier har påverkat marknaderna under den senaste månaden.

  "Trump ökade på oron till att även konkret blanda in Mexiko. Fem procents tullpåslag varje månad framåt så länge inte Mexiko stänger sina gränser för de människor från Mellanamerika som söker ett bättre liv i USA", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Man tillägger att i just Mexiko har ett stort antal biltillverkare förlagt sammansättningsfabriker eftersom löneläge och andra kostnader är förmånliga. Således har allt bilrelaterat på börserna runt om blivit hårt ansatta.

  Inför framtiden berättar man att en spekulation vad det gäller den stora konflikten som pågår mellan Kina och USA är att det nu inte längre går att twittra börsen på bättre humör.

  "Kineserna är inte överdrivet förtjusta över hur deras paradbolag Huawei behandlas i västvärlden. Även om det verkar som att Kina ville ändra på uppnådda förhandlingsresultat vad det gäller upphovsrätt fem över tolv, så är det mycket svårt för Kina att utan att tappa ansiktet krypa tillbaka till förhandlingsbordet. För tillfället så finns inte någon agenda för samtal, G20-mötet i slutet av juni är nästa kontaktpunkt", kommenterar förvaltarteamet.

  Aktiefonden backade med 6,3 procent under månaden, medan jämförelseindex tappade 7,7 procent.

  En portföljmässig ljuspunkt blev Elekta som i sitt fjärde kvartal kunde redovisa ökad försäljning och vinst.

  "Unity har mottagits väl och målet om 75 maskiner till nästa år ser ut att kunna uppnås. Bolaget höjde också oväntat sin utdelning vilket inte hade förutsetts. Detta sammantaget tolkades så positivt att kursen gick upp med 20 procent på rapportdagen", uppger förvaltarteamet.  Taggar:

 • Sector Healthcare Value Fund backade i maj, marknadsfaktorer snarare kopplade till likviditet  

  Sector Healthcare Value Fund backade i maj, marknadsfaktorer snarare kopplade till likviditet

  Sector Healthcare Value Fund backade 5,2 procent i maj jämfört med den breda aktiemarknaden som tappade 5,7 procent. Detta mot bakgrund av att hälsovårdssektorn gick bättre än mindre defensiva sektorer. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att inom hälsovård så presterade sektorerna hälsovårdstjänster och medicinteknik bäst, då oron runt Medicare for All avtog och fokus flyttades till handelskriget.

  Svagare gick det däremot för Life science-sektorn samt biotekniksektorn.

  Fonden hade en tuff period relativt jämförelseindex under månaden, men har fortsatt avkastat 0,9 procentenheter bättre om man ser till avkastningen under 2019.

  Övervikten i bioteknikaktier samt undervikten i hälsovårdstjänster tyngde fonden under maj.

  Om man ser till enskilda aktier i portföljen presterade Mylan, Perrigo och Perkin Elmer svagast. Mylan föll drygt 40 procent på en svag rapport och negativt nyhetsflöde.

  Det fanns dock ett antal ljuspunkter i portföljen, i form av Smith & Nephew, Boston Scientific, Anthem och Olympus.

  Från förvaltarhåll bedömer man att många av de faktorer som har drivit utvecklingen i maj är mer relaterade till likviditet och riskaversion hos investerare, snarare än fundamentala faktorer.

  "Vi tror inte att dessa faktorer är hållbara drivare av aktiekurser och förhoppningsvis kommer marknaden att snart normaliseras", förklarar fondens förvaltningsteam.  Taggar:

 • Simplicity Företagsobligationer utvecklades positivt i maj, hög aktivitet i primärmarknaden  

  Simplicity Företagsobligationer utvecklades positivt i maj, hög aktivitet i primärmarknaden

  Simplicity Företagsobligationer A utvecklades positivt i maj med en uppgång om 0,15 procent, vilket medför att fonden är upp 1,87 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondbolaget skriver i sin senaste lägesrapport att under maj ökade de politiska spänningarna mellan USA och Kina då USA införde strafftullar på kinesiska varor vilket Kina bemötte med hot om att begränsa exporten av jordartsmetaller till USA.

  "För närvarande verkar handelsförhandlingarna gå trögt och det första tillfället för parterna att nå någon form av formell överenskommelse verkar vara i samband med G20-mötet i slutet av juni. USA införde även tullar på mexikanska varor för att sätta press på Mexiko att stoppa flödet av immigranter över den amerikanska gränsen", förklarar Simplicity.

  På centralbanksfronten lämnade den amerikanska centralbanken sin styrränta oförändrad samtidigt som de upprepade budskapet om att penningpolitiken befinner sig i ett ”vänta-och-se”-läge.

  Man tillägger dock att protokollet från räntemötet visade att vissa av direktionsmedlemmarna är oroade över den senaste tidens låga inflation. Från fondbolagets håll bedömer man att det är för tidigt att dra slutsatsen att denna utveckling är bestående och därför skulle kunna föranleda en räntesänkning.

  De internationella kreditmarknaderna påverkades negativt av den ökade politiska osäkerheten och kreditspreadarna steg på bred front.

  De nordiska marknaderna fortsatte dock utvecklas väl även om takten i uppgången mattades av något, varför räntefonden steg.

  Aktiviteten i primärmarknaden under perioden beskrivs som hög och ett stort antal transaktioner genomfördes.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av VW Finans, Ikano Bank och Vasakronan med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,3 procent.  Taggar:

 • Consensus Lighthouse Asset lyckades parera börsturbulensen väl i maj då man trodde på rekyl  

  Consensus Lighthouse Asset lyckades parera börsturbulensen väl i maj då man trodde på rekyl

  Consensus Lighthouse Asset lyckades parera börsturbulensen väl i maj, då man från förvaltarhåll förväntade sig en rekyl under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi gick som tidigare kommunicerat ner i risk i slutet av april då vi förväntade oss en rekyl under maj. Detta gjorde att vi lyckades hantera nedgången i maj relativt väl med en nedgång i fonden på 1,65 procent när den svenska börsen under samma period föll cirka 7,5 procent", förklarar fondens förvaltningsteam i en kommentar.

  De sista dagarna i maj viktade man upp aktiedelen då förvaltarteamet bedömde att denna rekyl var över. Detta har medfört att fonden haft en bra start på juni månad.

  "Vår tro är dock att vi kommer att få leva med volatila börser under resten av året", tillägger man.

  Förvaltarteamet ger även sin syn på det rådande marknadsläget och konjunkturen.

  "Det är idag slående hur olika aktie- och räntemarknadens aktörer tolkar den framtida utvecklingen av konjunkturen. Räntemarknaden i USA fortsätter att bli alltmer pessimistisk med kraftigt fallande långa räntor som följd. Detta scenario verkar inte delas av aktiemarknaden som ser 2019 som ett mellanår och att tillväxten och vinsterna åter kommer att öka under 2020", berättar man och fortsätter:

  "Frågan är hur mycket som är klarsynthet och hur mycket som är önskedrömmar? Historiskt brukar räntemarknadens aktörer vara mer nära sanningen. Denna dragkamp kommer alldeles oavsett bli intressant och troligen skapa både volatilitet och intressanta affärsmöjligheter för en fond som Consensus Lighthouse Asset".

  Inför framtiden kommer fonden troligen att ta ner risken efter en stark start på juni månad för att återgå till en mer försiktig strategi inför det stundande midsommarfirandet.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Kambi, Hoist och Saab med portföljvikterna 2,1, 2 respektive 1,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index USA backade i maj, något lägre portföljvikt för tekniksektorn  

  Öhman Etisk Index USA backade i maj, något lägre portföljvikt för tekniksektorn

  Öhman Etisk Index USA backade 6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 18,3 procent sedan årsskiftet. Detta i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden, som beskrivs investera i bolag med ledande hållbarhetsarbeten, var per utgången av månaden Microsoft, Apple och J&J. Portföljvikterna för dessa innehav var 5,4, 5 respektive 2,1 procent.

  På sektornivå stod teknik för 29,4 procent av allokeringen, följt av finans med 18,2 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Sverige backade i linje med index under maj  

  Öhman Etisk Index Sverige backade i linje med index under maj

  Öhman Etisk Index Sverige A backade i linje med index under maj med en nedgång om 8,1 procent. Det medför att fonden är upp 11,1 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 11,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Volvo och Assa Abloy med portföljvikterna 8, 5,8 respektive 5,3 procent.

  På sektornivå stod industri för 35,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 17,8 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Pacific gick betydligt bättre än index i maj, Commonwealth nu största innehavet  

  Öhman Etisk Index Pacific gick betydligt bättre än index i maj, Commonwealth nu största innehavet

  Öhman Etisk Index Pacific sjönk 0,8 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 2,7 procent. Det medför att fonden är upp 21,1 procent sedan årsskiftet, samtidigt som jämförelseindexutvecklingen lyder 19,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Commonwealth Bank of Australia, AIA Group och Westpac med portföljvikterna 8,9, 8,4 respektive 6,6 procent. Förra månaden var AIA Group det största innehavet.

  På sektornivå stod finans för 49,6 procent av allokeringen, följt av fastigheter med 13,1 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Europa backade mindre än index i maj, ökad portföljvikt för Nestle  

  Öhman Etisk Index Europa backade mindre än index i maj, ökad portföljvikt för Nestle

  Öhman Etisk Index Europa backade mindre än index i maj med en nedgång om 4,9 procent, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 16,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 5,9, 3,6 respektive 2,6 procent.

  På sektornivå stod finans för 22,9 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av konsument stabil med 16 procent.  Taggar:

 • Öhman Sverige Fokus sjönk 2,3 procent i maj, gått något bättre än index i år  

  Öhman Sverige Fokus sjönk 2,3 procent i maj, gått något bättre än index i år

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus sjönk 7,6 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 8,2 procent. Fonden är därmed upp 12,2 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 11,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Essity och AstraZeneca med portföljvikterna 7, 6,7 respektive 5,7 procent.

  Industrisektorn stod för 25,4 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av teknik med 20,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,4 procent i maj, fortsatte att utvecklas väl i fallande räntemiljö  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,4 procent i maj, fortsatte att utvecklas väl i fallande räntemiljö

  Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,4 procent i maj, vilket var 0,1 procent sämre än jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att baksidan på svaga börser var desto starkare räntemarknader och obligationspriser steg, när räntan föll, på bred front. Fonden fortsatte att utvecklas väl i denna fallande räntemiljö, kreditspreadar gick isär något; också en reaktion på svagare börsklimat.

  Ett tydligt tecken på pessimism var att 2-årsräntan handlades omkring 70 punkter lägre än finansieringen, skriver förvaltarna i en kommentar.

  Under månaden handlades flera räntesegment på ”all time low”-nivåer i många räntesegment både i Sverige och i Europa.

  Den svenska kronan som har handlat svagt hela året stärktes något under månaden "vilket kan det vara ett tecken på att det har fungerat som en finansieringsvaluta, och när det skakar till tvingas nu marknadsaktörerna att täcka sina sålda positioner (köpa tillbaka kronor). Fler och fler tecken pekar i den riktningen", enligt förvaltarna.

  Oljepriset vände ner av geopolitiska skäl.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth backade i maj men CLX Communications ljuspunkt i portföljen  

  Öhman Global Growth backade i maj men CLX Communications ljuspunkt i portföljen

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Öhman Global Growth backade mer än index i maj med en nedgång om 6,5 procent. Det medför att fonden är upp 19,7 procent sedan årsskiftet, vilket är bättre än jämförelseindexutvecklingen om 17,1 procent under samma period.

  Förvaltarteamet, med Filip Boman som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att vårens börseufori kom av sig något under maj månad.

  "I centrum för börsoron stod två numera "gamla bekanta" bekymmer; handelskriget mellan USA och Kina samt de allt svagare konjunktursignalerna", berättar man.

  Från förvaltarhåll är bedömningen att framtidsutsikterna har återigen grumlats betydligt av den upptrappade retoriken och de konkreta politiska besluten runt handelskonflikterna.

  "President Trump har höjt tonen mot såväl Kina som Mexiko, och kineserna har tagit till lite brösttoner i retur. Inget av det uppskattas av aktiemarknaden, som ser ekonomiska risker i förlängningen. Vi fortsätter att hålla ögonen på värderingar på bolag vi gillar tematiskt, och utnyttja möjligheter som kan uppstå i det här klimatet", förklarar förvaltarteamet.

  Fonden utvecklades något svagare än sitt jämförelseindex under perioden. Mest negativt avkastningsmässigt var utvecklingen för teknologiföretagen Nvidia, Infineon och Arista. Samtliga föll med över 20 procent.

  Även bilsäkerhetsföretaget Veoneer, som annonserade en nyemission under månaden, utvecklades svagt och gick ner med nära 30 procent.

  En portföljmässig ljuspunkt var emellertid CLX Communications som var fondens bästa bidragsgivare i maj. Även Globant och Keyword Studios beskrivs ha gått starkt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Adobe med portföljvikterna 6,1, 5,2 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Global Multifaktor Plus backade i maj, positivt för marknaden om dystra prognoser inte slår in  

  SPP Global Multifaktor Plus backade i maj, positivt för marknaden om dystra prognoser inte slår in

  SPP Global Multifaktor Plus utvecklades svagt i maj med en nedgång om 5,7 procent, i linje med sitt jämförelseindex. Det medför att fonden är upp 14,2 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Andreas Poole som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 6 procent i maj, bland annat på grund av de eskalerande handelskrigen.

  "Det började med en tweet från USA:s president Trump som höjde importtullarna från Kina, vilket indikerade att förhandlingarna om ett handelsavtal kört fast. Dessutom har Trump hotat med att höja tullavgifterna för återstående importvaror värda cirka 320 miljarder kronor, och de flesta förväntar sig att de kommer att införas senare i år", berättar man.

  Därefter går man in på utvecklingen på teknikmarknaden som smält samman med handelskriget.

  "En del bedömare har under en längre tid försökt att hålla stormaktsrivaliteten och konkurrensen på teknikmarknaden separerade. Logiken bakom detta har varit att den som vinner den teknologiska kapplöpningen även blir den segrande stormakten. Men i och med de senaste månadernas utveckling smälter handelskrigen samman med teknologikrigen, då svartlistningen av Huawei genomfördes som en direkt konsekvens av de avbrutna förhandlingarna", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är det förvaltarteamets uppfattning att eskaleringen av handelskrigen kommer troligen att leda till försämrade tillväxtutsikter, samtidigt som de löpande makrotalen inte har stabiliserat sig tillräckligt.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver. Om de rådande dystra prognoserna inte blir verklighet kommer det att vara positivt för aktiemarknaden", avslutas månadskommentaren med.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden AGNC Investment Corp, United Continental och Coca-Cola European Partners med portföljvikterna 1,6, 1,2 respektive 1,1 procent.  Taggar:

 • SPP Generation 80-tal backade i maj, behåller normalvikt för amerikanska aktier  

  SPP Generation 80-tal backade i maj, behåller normalvikt för amerikanska aktier

  SPP Generation 80-tal utvecklades svagt i maj i likhet med marknaden med en nedgång om 6,2 procent. Hittills i år är fonden därmed upp 13,8 procent, i linje med sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Olav Chen som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt i svenska kronor föll med drygt 5,7 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med cirka 7,2 procent i svenska kronor.

  På räntesidan tappade den svenska penningmarknaden 0,04 procent. Detta medan svenska statsobligationer steg med 1,03 procent och svenska bostadsobligationer ökade med 0,20 procent.

  "Den kanske mest avvikande marknadsförändringen i maj var att den amerikanska 10-årsräntan föll från 2,50 till 2,12 procent under månaden. Korta räntor, mätt med amerikansk 3-månadersränta, föll från 2,41 till 2,34 procent under samma period, vilket innebär att juni månad inleds med en inverterad räntekurva i USA. Efter andra världskriget har den amerikanska räntekurvan inverterats sju gånger och vid sex tillfällen har detta följts av att landet gått in i recession inom 12-24 månader", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vidare berättar man att efter att nyhetsbilden under en tid präglats av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, riktade sig USA och president Trump mot slutet av månaden till Mexiko och hotade att införa en skatt på alla varor som importeras från landet. Detta så länge som flyktingströmmen från Mexiko till USA fortsätter att öka.

  "Denna kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden under månaden", uppger förvaltarteamet.

  Under maj hade fonden cirka 1,5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex samt kortare duration. Båda dessa exponeringar inverkade negativt på resultatet, vilket gjorde att fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att i början av juni minskade man aktieexponeringen till en undervikt inom aktier för första gången sedan 2011.

  "För närvarande är vi underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier medan vi bibehåller normalvikten inom amerikanska aktier. Detta innebär sammantaget att vi har omkring 1,5 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex", avslutas kommentaren med.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Nordea och Atlas Copco med portföljvikterna 2,2, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:

 • SPP Generation 70-tal tappade i maj, kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden  

  SPP Generation 70-tal tappade i maj, kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden

  SPP Generation 70-tal tappade 6,2 procent i maj, i likhet med sitt jämförelseindex. Det medför att fonden är upp 14 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 13,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt i svenska kronor föll med drygt 5,7 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med cirka 7,2 procent i svenska kronor.

  På räntesidan tappade den svenska penningmarknaden 0,04 procent. Detta medan svenska statsobligationer steg med 1,03 procent och svenska bostadsobligationer ökade med 0,20 procent.

  "Den kanske mest avvikande marknadsförändringen i maj var att den amerikanska 10-årsräntan föll från 2,50 till 2,12 procent under månaden. Korta räntor, mätt med amerikansk 3-månadersränta, föll från 2,41 till 2,34 procent under samma period, vilket innebär att juni månad inleds med en inverterad räntekurva i USA. Efter andra världskriget har den amerikanska räntekurvan inverterats sju gånger och vid sex tillfällen har detta följts av att landet gått in i recession inom 12-24 månader", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vidare berättar man att efter att nyhetsbilden under en tid präglats av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, riktade sig USA och president Trump mot slutet av månaden till Mexiko och hotade att införa en skatt på alla varor som importeras från landet. Detta så länge som flyktingströmmen från Mexiko till USA fortsätter att öka.

  "Denna kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden under månaden", uppger förvaltarteamet.

  Under maj hade fonden cirka 1,5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex samt kortare duration. Båda dessa exponeringar inverkade negativt på resultatet, vilket gjorde att fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att i början av juni minskade man aktieexponeringen till en undervikt inom aktier för första gången sedan 2011.

  "För närvarande är vi underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier medan vi bibehåller normalvikten inom amerikanska aktier Detta innebär sammantaget att vi har omkring 1,5 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex", avslutas kommentaren med.

  De största aktieinnehaven i fonden, som investerar även i räntor, var per utgången av månaden Ericsson, Nordea och Atlas Copco med portföljvikterna 2,2, 1,8 respektive 1,6 procent.  Taggar:

 • SPP Generation 60-tal backade i maj, undervikt inom aktier för första gången sedan 2011  

  SPP Generation 60-tal backade i maj, undervikt inom aktier för första gången sedan 2011

  SPP Generation 60-tal tappade 5,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 12,6 procent hittills i år. Detta i likhet med sitt jämförelseindex, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt i svenska kronor föll med drygt 5,7 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med cirka 7,2 procent i svenska kronor.

  På räntesidan tappade den svenska penningmarknaden 0,04 procent. Detta medan svenska statsobligationer steg med 1,03 procent och svenska bostadsobligationer ökade med 0,20 procent.

  "Den kanske mest avvikande marknadsförändringen i maj var att den amerikanska 10-årsräntan föll från 2,50 till 2,12 procent under månaden. Korta räntor, mätt med amerikansk 3-månadersränta, föll från 2,41 till 2,34 procent under samma period, vilket innebär att juni månad inleds med en inverterad räntekurva i USA. Efter andra världskriget har den amerikanska räntekurvan inverterats sju gånger och vid sex tillfällen har detta följts av att landet gått in i recession inom 12-24 månader", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vidare berättar man att efter att nyhetsbilden under en tid präglats av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, riktade sig USA och president Trump mot slutet av månaden till Mexiko och hotade att införa en skatt på alla varor som importeras från landet. Detta så länge som flyktingströmmen från Mexiko till USA fortsätter att öka.

  "Denna kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden under månaden", uppger förvaltarteamet.

  Under maj hade fonden cirka 1,5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex samt kortare duration. Båda dessa exponeringar inverkade negativt på resultatet, vilket gjorde att fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att i början av juni minskade man aktieexponeringen till en undervikt inom aktier för första gången sedan 2011.

  "För närvarande är vi underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier medan vi bibehåller normalvikten inom amerikanska aktier Detta innebär sammantaget att vi har omkring 1,5 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex", avslutas kommentaren med.  Taggar:

 • SPP Generation 50-tal backade i maj, juni månad inleddes med inverterad räntekurva i USA  

  SPP Generation 50-tal backade i maj, juni månad inleddes med inverterad räntekurva i USA

  SPP Generation 50-tal backade 2,4 procent i maj, vilket medför att fonden som förvaltas av Olav Chen är upp 6,3 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt i svenska kronor föll med drygt 5,7 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med cirka 7,2 procent i svenska kronor.

  På räntesidan tappade den svenska penningmarknaden 0,04 procent. Detta medan svenska statsobligationer steg med 1,03 procent och svenska bostadsobligationer ökade med 0,20 procent.

  "Den kanske mest avvikande marknadsförändringen i maj var att den amerikanska 10-årsräntan föll från 2,50 till 2,12 procent under månaden. Korta räntor, mätt med amerikansk 3-månadersränta, föll från 2,41 till 2,34 procent under samma period, vilket innebär att juni månad inleds med en inverterad räntekurva i USA. Efter andra världskriget har den amerikanska räntekurvan inverterats sju gånger och vid sex tillfällen har detta följts av att landet gått in i recession inom 12-24 månader", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vidare berättar man att efter att nyhetsbilden under en tid präglats av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, riktade sig USA och president Trump mot slutet av månaden till Mexiko och hotade att införa en skatt på alla varor som importeras från landet. Detta så länge som flyktingströmmen från Mexiko till USA fortsätter att öka.

  "Denna kombination av handels- och flyktingpolitik kom som en överraskning för marknaden under månaden", uppger förvaltarteamet.

  Under maj hade fonden cirka 1,5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex samt kortare duration. Båda dessa exponeringar inverkade negativt på resultatet, vilket gjorde att fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att i början av juni minskade man aktieexponeringen till en undervikt inom aktier för första gången sedan 2011.

  "För närvarande är vi underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier medan vi bibehåller normalvikten inom amerikanska aktier Detta innebär sammantaget att vi har omkring 1,5 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex", avslutas kommentaren med.  Taggar:

 • Skandia Korträntefond var oförändrad i maj, tendenser till isär-spreadning av krediter i Europa  

  Skandia Korträntefond var oförändrad i maj, tendenser till isär-spreadning av krediter i Europa

  Skandia Korträntefond stod stilla under maj månad, i linje med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att från att ha haft stigande börser hela året så fick vi i maj en liten sättning med sjunkande börser runt om i världen. Även räntor var ner under månaden, dels på grund av handelskriget men även påverkat av centralbankernas retorik. Marknaden prisar nu in flera sänkningar från FED under året.

  Krediter fortsatte handla starkt på hemmaplan medan man i Europa började se tendenser till
  isär-spreadning.

  Brexitförhandlingarna fick ytterligare en vändning då Theresa May valde att avgå som premiärminister i Storbritannien. I Europa gick man till val till EU-parlamentet, resultatet visade på både gröna och högerpopulistiska vindar men resultatet fick inga större påverkningar på marknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA backade i maj, handelskrigens utveckling kommer ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver  

  SPP Aktiefond USA backade i maj, handelskrigens utveckling kommer ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver

  SPP Aktiefond USA tappade 5,3 procent i maj, medan jämförelseindexet backade 5,5 procent. Fonden är därmed upp 18,3 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Andreas Poole som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 6 procent i maj, bland annat på grund av de eskalerande handelskrigen.

  "Det började med en tweet från USA:s president Trump som höjde importtullarna från Kina, vilket indikerade att förhandlingarna om ett handelsavtal kört fast. Dessutom har Trump hotat med att höja tullavgifterna för återstående importvaror värda cirka 320 miljarder kronor, och de flesta förväntar sig att de kommer att införas senare i år", berättar man.

  Därefter går man in på utvecklingen på teknikmarknaden som smält samman med handelskriget.

  "En del bedömare har under en längre tid försökt att hålla stormaktsrivaliteten och konkurrensen på teknikmarknaden separerade. Logiken bakom detta har varit att den som vinner den teknologiska kapplöpningen även blir den segrande stormakten. Men i och med de senaste månadernas utveckling smälter handelskrigen samman med teknologikrigen, då svartlistningen av Huawei genomfördes som en direkt konsekvens av de avbrutna förhandlingarna", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är det förvaltarteamets uppfattning att eskaleringen av handelskrigen kommer troligen att leda till försämrade tillväxtutsikter, samtidigt som de löpande makrotalen inte har stabiliserat sig tillräckligt.

  Kina väntas fortsatt införa motåtgärder samtidigt som USA sannolikt kommer att införa tullar på resterande importvaror, berättar man.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver. Om de rådande dystra prognoserna inte blir verklighet kommer det att vara positivt för aktiemarknaden", avslutas månadskommentaren med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Microsoft, Apple och Amazon med portföljvikterna 3,9, 3,5 respektive 3,1 procent.  Taggar:

 • SPP Aktiefond Sverige backade i maj men mindre än index, svenska marknaden prissätts utifrån globala konjunkturen  

  SPP Aktiefond Sverige backade i maj men mindre än index, svenska marknaden prissätts utifrån globala konjunkturen

  SPP Aktiefond Sverige backade 7,8 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 8,4 procent. Det innebär att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,1 procent, vilket framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att svenska aktier mätt med OMXS30GI tappade hela 9 procent i maj, vilket raderade ut hela den kraftiga uppgången i april.

  "Eskaleringen av handelskrigen bidrog även till utvecklingen för svenska aktier, som inte fick någon direkt draghjälp av den svaga kronan", berättar man.

  Vad gäller framtidsutsikterna på marknaden är det förvaltarteamets uppfattning att den svenska aktiemarknaden prissätts utifrån den globala konjunkturen, och dess utsikter har försämrats i och med de eskalerande handelskrigen.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på den svenska aktiemarknaden framöver", avslutas kommentaren med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Volvo och Investor med portföljvikterna 7,2, 5,5 respektive 4,5 procent.  Taggar:

 • SPP Aktiefond Japan backade i maj, eskalerande handelskrig  

  SPP Aktiefond Japan backade i maj, eskalerande handelskrig

  SPP Aktiefond Japan tappade 4,5 procent i maj, i linje med sitt jämförelseindex. Det innebär att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Henrik Wold Nilsen som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 6 procent i maj, bland annat på grund av de eskalerande handelskrigen.

  "Det började med en tweet från USA:s president Trump som höjde importtullarna från Kina, vilket indikerade att förhandlingarna om ett handelsavtal kört fast. Dessutom har Trump hotat med att höja tullavgifterna för återstående importvaror värda cirka 320 miljarder kronor, och de flesta förväntar sig att de kommer att införas senare i år", berättar man.

  Därefter går man in på utvecklingen på teknikmarknaden som smält samman med handelskriget.

  "En del bedömare har under en längre tid försökt att hålla stormaktsrivaliteten och konkurrensen på teknikmarknaden separerade. Logiken bakom detta har varit att den som vinner den teknologiska kapplöpningen även blir den segrande stormakten. Men i och med de senaste månadernas utveckling smälter handelskrigen samman med teknologikrigen, då svartlistningen av Huawei genomfördes som en direkt konsekvens av de avbrutna förhandlingarna", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är det förvaltarteamets uppfattning att eskaleringen av handelskrigen kommer troligen att leda till försämrade tillväxtutsikter, samtidigt som de löpande makrotalen inte har stabiliserat sig tillräckligt.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver. Om de rådande dystra prognoserna inte blir verklighet kommer det att vara positivt för aktiemarknaden", avslutas månadskommentaren med.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Sony med portföljvikterna 4,3, 2,4 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa backade i maj i likhet med index, teknologikrigen har smält samman med handelskrigen  

  SPP Aktiefond Europa backade i maj i likhet med index, teknologikrigen har smält samman med handelskrigen

  SPP Aktiefond Europa backade 5,1 procent i maj, i likhet med sitt jämförelseindex. Det medför att fonden är upp 14,6 procent hittills i år, vilket framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet, med Lars Qvigstad Sørensen som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 6 procent i maj, bland annat på grund av de eskalerande handelskrigen.

  "Det började med en tweet från USA:s president Trump som höjde importtullarna från Kina, vilket indikerade att förhandlingarna om ett handelsavtal kört fast. Dessutom har Trump hotat med att höja tullavgifterna för återstående importvaror värda cirka 320 miljarder kronor, och de flesta förväntar sig att de kommer att införas senare i år", berättar man.

  Därefter går man in på utvecklingen på teknikmarknaden som smält samman med handelskriget.

  "En del bedömare har under en längre tid försökt att hålla stormaktsrivaliteten och konkurrensen på teknikmarknaden separerade. Logiken bakom detta har varit att den som vinner den teknologiska kapplöpningen även blir den segrande stormakten. Men i och med de senaste månadernas utveckling smälter handelskrigen samman med teknologikrigen, då svartlistningen av Huawei genomfördes som en direkt konsekvens av de avbrutna förhandlingarna", förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är det förvaltarteamets uppfattning att eskaleringen av handelskrigen kommer troligen att leda till försämrade tillväxtutsikter, samtidigt som de löpande makrotalen inte har stabiliserat sig tillräckligt.

  "Handelskrigens utveckling kommer att ha stor påverkan på aktiemarknaden framöver. Om de rådande dystra prognoserna inte blir verklighet kommer det att vara positivt för aktiemarknaden", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:

 • Massiv sentimentsförändring senaste månaden, mjukare centralbanker talar för en bra kreditmiljö ett tag till - SPP FRN Företagsobligationsfond  

  Massiv sentimentsförändring senaste månaden, mjukare centralbanker talar för en bra kreditmiljö ett tag till - SPP FRN Företagsobligationsfond

  Det har skett en massiv sentimentsförändring den senaste månaden, enligt förvaltarteamet bakom SPP FRN Företagsobligationsfond.

  "I maj rekylerade både börsen och kreditmarknaden efter den mycket starka öppningen på året", förklarar fondens förvaltningsteam inledningsvis.

  I deras mening var det varken oväntat eller konstigt, då en rekyl har legat i korten.

  "Men, icke desto mindre, kommer centralbankerna springande. Så fort marknaden nyser till förväntas de ta fram receptblocket och göra sig beredda. Ekonomin ska väl ändå fortsätta proppas upp till varje pris. Och mycket riktigt, marknaden ser ut att få det den vill ha", berättar man.

  På marknaden uppges det ha skett en stor förändring i sentimentet.

  Fed har varit duvaktiga och där väntas nu en sänkning mot slutet av sommaren. Även ECB har indikerat eventuellt mer och längre stimulanser.

  Sverige har fått en bra skjuts i högkonjunkturen genom kronförsvagningen men även den boosten tror förvaltarteamet kommer gradvis klinga av.

  "Riksbanken kommer då behöva fortsätta försvaga kronan eller åtminstone inte ge incitament till starkare krona, så glöm räntehöjningar om kompisarna i FED och ECB lutar åt ökade stimulanser. Det bör tala för en bra kreditmiljö ett tag till, särskilt som attraktiva alternativ blir färre i takt med att långa räntor kommer ned", kommenterar förvaltarteamet.

  Den aktivt förvaltade räntefonden SPP FRN Företagsobligationsfond backade 0,03 procent i maj, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 1,67 procent. Jämförelseindexet har under samma period ökat 0,76 procent, vilket är sämre.

  Fonden har investerat i SBB i Norden som nytt innehav. I övrigt har det varit mindre justeringar bland innehaven.  Taggar:

 • Skandia Realräntefonden steg 1,3 procent i maj - baksidan på svaga börser var desto starkare räntemarknader  

  Skandia Realräntefonden steg 1,3 procent i maj - baksidan på svaga börser var desto starkare räntemarknader

  Skandia Realräntefonden var upp 1,3 procent under maj månad, vilket var 0,1 procentenheter sämre än jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att baksidan på svaga börser var desto starkare räntemarknader och obligationspriser steg, när räntan föll, på bred front.

  Ett tydligt tecken på pessimism var att 2-årsräntan handlades omkring 70 punkter lägre än finansieringen, skriver förvaltarna i en kommentar.

  Under månaden handlades flera räntesegment på ”all time low”-nivåer i många räntesegment både i Sverige och i Europa.

  Den svenska kronan som har handlat svagt hela året stärktes något under månaden "vilket kan det vara ett tecken på att det har fungerat som en finansieringsvaluta, och när det skakar till tvingas nu marknadsaktörerna att täcka sina sålda positioner (köpa tillbaka kronor). Fler och fler tecken pekar i den riktningen", enligt förvaltarna.

  Oljepriset vände ner av geopolitiska skäl.

  "Det implicerade mer volatilitet i break-even spreadar, lägre oljepriser brukar trigga förväntningar om lägre inflation generellt. En udda observation är att priset på majs gick upp rejält på råvarobörsen som ett resultat av dåliga odlingsförhållanden i USA (minskat utbud i nästa skörd)".

  Fonden utvecklades väl i den fallande räntemiljön med sin långa duration och fortsatt flackning på grund av låg inflation.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering tappade 6,1 procent i maj  

  Skandia Nordamerika Exponering tappade 6,1 procent i maj

  Skandia Nordamerika Exponering sjönk 6,1 procent i maj medan jämförelseindexet var ned 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och miljöhänsyn bidrog positivt med 5 baspunkter denna månad.

  Förvaltarna nämner inga portföljförändringar.

  Den svenska kronan försvagades mot dollarn (-0,4 procent) under perioden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds