Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Fjärde AP-fonden flaggar upp i Getinge  

  Fjärde AP-fonden flaggar upp i Getinge

  Fjärde AP-fonden har ökat sitt innehav i medicinteknikbolaget Getinge och äger nu 8,07 procent av kapitalet och 5,04 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #medtech  

 • DNB Health Cares förvaltare ser hälsovård som intressant defensiv investering med god tillväxtpotential - Bakke  

  DNB Health Cares förvaltare ser hälsovård som intressant defensiv investering med god tillväxtpotential - Bakke

  Hälsovårdssektorn har visat stark avkastning under senare år och de underliggande trender som styr efterfrågan på hälsoindustrins produkter och tjänster visar ingen tendens att avta, snarare tvärtom om man frågar Benedicte Bakke, som är en av tre förvaltare av DNB Health Care.

  I takt med att jordens befolkning lever längre och att tillväxtländernas disponibla inkomster ökar samtidigt som man får allt större problem med sjukdomar relaterat till nya levnadsmönster likt de i västvärlden, finns det enorm potential för sektorn, enligt förvaltaren.

  "Det blir vanligare med hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes i takt med att tillväxtmarknaderna blir rikare och tar efter västvärldens levnadsmönster. Detta i kombination med att vi i den utvecklade världen blir allt äldre gynnar sektorn", säger förvaltaren.

  DNB Health Care investerar enligt Bakke i en relativt koncentrerad portfölj om 25-40 bolag, samtliga etablerade företag med god intjäning, starka marknadspositioner och breda intressanta pipelines.

  "Vi undviker binära risker som typiskt finns i mindre bolag som befinner sig tidigt i sin utveckling. Vi försöker hitta bolag som är solida, lönsamma, har goda marknadspositioner och där värderingen ser rimlig ut i förhållande till potentialen.

  Fonden har idag en tonvikt på amerikanska bolag och bland toppositionerna återfinns Johnson & Johnson, Sanofi och Pfizer. Mot bakgrund av sin värdebaserade investeringsstrategi placerar man med en lång investeringshorisont.

  Det finns för närvarande inga nordiska bolag i portföljen, om man bortser från Astrazeneca som åtminstone har en nordisk koppling. Ett bolag man valt bort är Novo Nordisk som förvaltaren menar ser för dyr ut och att det huvudsakligen fokuserar på ett medicinskt område som är under hög prispress.

  Bakke menar att pharma, där man är överviktad, ser relativt attraktivt värderat ut samtidigt som man är underviktad i medicinteknik som anses högt värderat.

  "Vi håller oss till vår strategi som bygger på att hitta intressanta bolag som är billiga i förhållande till marknaden", säger hon.

  I termer av andra trender som hon ser som intressanta inom läkemedelssektorn för närvarande nämns robotisering och artificiell intelligens.

  "Vi ser att dessa tekniker kan skapa stora möjligheter för många av branschens bolag som bland annat kan använda den patientdata de har för att analysera stora datamängder. Det kan potentiellt driva innovation av nya produkter", resonerar Bakke.

  Gällande hotbilder mot sektorn nämner förvaltaren prissättningen av läkemedel i USA som på senare tid kommit lite i skymundan men som kan blossa upp igen inför det kommande kongressvalet i USA.

  Sammanfattningsvis menar Bakke att hälsovårdssektorn står inför en fortsatt kraftig tillväxt drivet av en rad underliggande starka trender. Att sektorn är att betrakta som defensiv, det vill säga att efterfrågan är relativt konjunkturokänslig, ses som ett annat starkt argument, i synnerhet när oron på börsen börjar tillta.

  Per den sista september hade DNB Health Care avkastat 23 procent sedan årsskiftet och överavkastat sitt jämförelseindex, MSCI Health Care, konsekvent under de senaste fem åren inräknat innevarande år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Sverige Kort Ränta får ny delförvaltare  

  Danske Invest Sverige Kort Ränta får ny delförvaltare

  Danske Invest Sverige Kort Ränta har vid sidan av Stefan Rocklind adderat Anders Ohlsson till förvaltningsteamet. Förändringen registrerades den 16 oktober.

  Det framgår av en uppdatering från fonddatabasen Morningstar Direct.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Global Equity Insights steg en procent i september, främsta bidragsgivaren satellitbolaget Aerovironment  

  Allianz Global Equity Insights steg en procent i september, främsta bidragsgivaren satellitbolaget Aerovironment

  Allianz Global Equity Insights AT EUR steg en procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10 procent. Det är bättre än dess jämförelseindex som har ökat med 7,3 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier steg i september då robust amerikansk makrodata rapporterades samt mot bakgrund av att M&A-aktiviteten var god.

  För fondens del var den främsta bidragsgivaren Aerovironment som steg 27 procent. Det efter att den amerikanska tillverkningen av militära småsatelliter tillkännagav förväntningar om en uppgraderingscykel, i ljuset av satsningar på det militära från amerikanskt håll.

  På minussidan återfinns taiwanesiska telekomutrustningstillverkaren Accton Technology som sjönk 22 procent. Aktien påverkades negativt av handelsrelaterad oro. Från förvaltarteamets sida tror man att den motvind som noterats för aktien på sistone kommer vara kortvarig, samt att bolaget står att gynnas inför trender som innebär fler och snabbare datacenter.

  I september köpte man in sig i Entertainment One, CenturyLink och Eicher Motors. Vidare ökades positionerna i Sony och Blue Prism, medan positionsminskningar gjordes i Aerovironment och Covestro.

  Fem innehav avyttrades helt under månaden, däribland Wynn Resorts.

  De största innehaven per utgången av månaden var Aerovironment, Axon Enterprise och Neurocrine Biosciences med portföljvikterna 3,7, 3,7 respektive 3,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Europe Equity Growth Select sjönk 1,9 procent i september, Infineon tyngde  

  Allianz Europe Equity Growth Select sjönk 1,9 procent i september, Infineon tyngde

  Allianz Europe Equity Growth Select AT-EUR sjönk med 1,9 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 1,5 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att europeiska aktier steg något i september. Däremot backade den tyska aktiemarknaden då exportörer fortsätter att påverkas av oro runt högre tullskatt.

  På bolagsnivå var Infineon den främsta negativa bidragsgivaren för fondens del. Aktien fortsätter att påverkas av oro runt halvledarindustrin och valutarörelser. Från förvaltarteamets sida tror man att värdedrivare som elbilar och körassistanssystem är i sin linda, och bedömer att de kan erbjuda tvåsiffrig tillväxt även efter 2019.

  Även Zalando tyngde under månaden efter att ha minskat guidance för helåret efter svagare försäljning, i spåren av det varma sommarvädret.

  Inga positioner såldes under månaden. Däremot köpte man in sig i det danska hälsovårdsföretaget Ambu som anses ha goda marknadsförutsättningar, givet man är den enda leverantören av endoskopiutrustning med engångsanvändning. Företaget anses även ha en skalbar tillverkningsfabrik i Malaysia.

  De största innehaven per utgången av månaden var SAP, Novo Nordisk och Prudential med portföljvikterna 7,4, 4,8 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Europe Equity Growth sjönk 2,1 procent i september, köpt in sig i danska Ambu  

  Allianz Europe Equity Growth sjönk 2,1 procent i september, köpt in sig i danska Ambu

  Allianz Europe Equity Growth A EUR sjönk med 2,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,7 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 1,7 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier i eurozonen steg något i september. På makrofronten bekräftade den europeiska centralbanken att man tänker fortsätta med att minska den expansiva penningpolitiken från och med denna månad.

  På bolagsnivå var Infineon den främsta negativa bidragsgivaren för fondens del. Aktien fortsätter att påverkas av oro runt halvledarindustrin och valutarörelser. Från förvaltarteamets sida tror man att värdedrivare som elbilar och körassistanssystem är i sin linda, och bedömer att de kan erbjuda tvåsiffrig tillväxt även efter 2019.

  Även Zalando tyngde under månaden efter att ha minskat guidance för helåret efter svagare försäljning, i spåren av det varma sommarvädret.

  Inga positioner såldes under månaden. Däremot köpte man in sig i det danska hälsovårdsföretaget Ambu som anses ha goda marknadsförutsättningar, givet man är den enda leverantören av endoskopiutrustning med engångsanvändning. Företaget anses även ha en skalbar tillverkningsfabrik i Malaysia.

  Inför framtiden tror man att europeiska aktier kommer fortsätta att leverera attraktiv avkastning, men i takt med att värderingarna ökar kommer mycket av avkastningen bero på aktiva aktieval (alfa).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ryssland steg 4,1 procent i september, ökat exponering mot två finansbolag  

  Alfred Berg Ryssland steg 4,1 procent i september, ökat exponering mot två finansbolag

  Alfred Berg Ryssland steg med 4,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 17,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den ryska aktiemarknaden steg i september delvis med hjälp av en starkare rubel. Två faktorer stödde den ryska valutan och marknaden, i form av penningpolitiska beslut och stigande oljepriser.

  Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under månaden, vilket är hänförligt till innehavet i VEON som utvecklades sämre än marknaden i avsaknad av nyheter. Därutöver har undervikten i Rosneft belastat, i likhet med en undervikt i Gazprom.

  Under september ökades exponeringen mot Moscow Exchange, Bank of St. Petersburg och MMK. Moscow Exchange och Bank of St. Petersburg har utvecklats svagt under året och handlas enligt förvaltarteamet långt under deras verkliga värden.

  Man har finansierat dessa köp huvudsakligen med Alrosa, Lukoil och Inter RAO, som utvecklats bättre än marknaden.

  Inför framtiden bedömer teamet bakom fonden att den ekonomiska situationen ger stöd åt den ryska aktiemarknaden och rubeln under de närmaste 12 månaderna.

  De största innehaven per utgången av månaden var Lukoil, Sberbank och Alrosa med portföljvikterna 9,6, 8,8 respektive 8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM China A (acc) USD tappade 1,7 procent i september, teknologi och hälsovård tyngde  

  JPM China A (acc) USD tappade 1,7 procent i september, teknologi och hälsovård tyngde

  JPM China A (acc) USD tappade 1,7 procent i september, vilket var svagare än fondens jämförelseindex som backade motsvarande 0,9 procent.

  Fonden påverkades negativt av sin exponering på sektornivå där man varit underviktad energi och överviktad hälsovård. Att fonden inte hade någon exponering mot CNOOC tyngde den relativa avkastningen då aktien steg med 15 procent under månaden.

  Teknologisektorn påverkade också fonden negativt under perioden där bolag inom Apples leverantörskedja sålde av på oro gällande svag försäljning av iPhone XS.

  Inom hälsovårdsektorn missgynnades fonden av sin exponering mot Sino Biopharm och CSPC Pharmaceutical.

  Finanssektorn bidrog positivt till fondens avkastning. Bland innehav som utmärkte sig fanns China Merchants Bank och försäkringsbolaget Ping An. Den sistnämnda positionen adderade man till givet vad man anser vara starka konkurrensfördelar och en attraktiva värdering.

  Konsumentbolag var också en positiv bidragsgivare, däribland e-handelsplattformen Pinduoduo, som är en nyligen köpt position till portföljen, även Kweichow Moutai, som är ett premiumvarumärke inom sprit, utvecklades väl.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 1,1 procent i september, Hansa Medical och Bonesupport bidragsgivare  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 1,1 procent i september, Hansa Medical och Bonesupport bidragsgivare

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg med 1,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,2 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 11,3 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektormässigt utvecklades servicesektorn bäst under månaden med en uppgång på cirka 11 procent och även kraftsektorn var stark med en uppgång på cirka 7 procent.

  De svagaste sektorerna var dagligvaror samt telekom som båda föll med cirka 2 procentenheter vardera.

  H&M publicerade sin delårsrapport, vilken gladde aktiemarknaden som belönade högre marginaler och försäljningstillväxt, och aktien återhämtade en del av nedgången som man sett under det senaste året.

  Främst var det hälsosektorn som bidrog till den positiva avkastningen, då Hansa Medical rapporterade positiva data från Fas-2 studier samt även från Bonesupport.

  På den negativa sidan vinstvarnade bland annat Zalando och Essity. Essity lanserade ett besparingsprogram efter att under året ha påverkats negativt av högre råvarupriser. Autoliv och Electrolux bidrog även båda svagt negativt till fondens utveckling under månaden.

  Fonden har ökat något i Boliden och Atlas Copco under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, ABB och Sandvik med portföljvikterna 5,2, 4,9 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden sjönk 2,2 procent i september, ökat i Amasten och Balder  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden sjönk 2,2 procent i september, ökat i Amasten och Balder

  Aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A sjönk med 2,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 18 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter flera månader med stark kursutveckling föll även fastighetsaktier i september. Efterfrågan på kommersiella fastigheter, både som investeringsobjekt och som lokal för hyresgäster anses dock vara fortsatt mycket hög.

  Under de senaste två veckorna har man träffat management i ett 20-tal svenska fastighetsbolag.

  "I stort sett alla bolag säger att marknadshyrorna har fortsatt upp efter sommaren, och att det om något är en ännu hetare hyresmarknad nu än före sommaren (kontor och logistik). Dessutom verkar det som att avkastningskraven fortsätter att komma ner (stigande fastighetsvärden), något som alla före sommaren var överens om inte skulle ske", skriver teamet bakom fonden.

  Fonden har endast ändrat marginellt bland innehaven i portföljen. Positionerna i Kungsleden och Hufvudstaden har minskats, medan exponeringen har ökat något mot Amasten och Balder.

  De största innehaven per utgången av månaden var Balder, Fabege och Hufvudstaden med portföljvikterna 8,9, 7,3 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,3 procent i september, företagsobligationer ses som relativt bra placering  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,3 procent i september, företagsobligationer ses som relativt bra placering

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att investerarnas aptit har varit fortsatt god vid de nyemissioner som kommit under hösten i den nordiska kreditmarknaden.

  Fonden har varit aktiva i SEK-primärmarknaden under månaden, bland annat i industribolaget Gränges som kom med deras första obligation. Positionerna i TVO, Telia- och SBAB subordinerad skuld reducerades. I sekundärmarknaden ökade man positionerna i Tryg, Leaseplan, Akelius samt Santander i en subordinerad obligation i dollar.

  Företagsobligationer ses fortfarande som ett relativt bra placeringsalternativ jämfört med statspapper, varför man bibehåller fondens kreditduration kring fyra år.

  "Vi har stor vaksamhet över den senaste tidens utveckling i Europa, med osäkerheten kring Italien vars statsskuld ser ut att öka ytterligare med den nya budgeten. Dock ser det ut att finnas goda möjligheter att addera risk gradvis och selektivt framöver i vissa namn som fått oproportionerligt med stryk", skriver förvaltarteamet.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av SEB, Sirius International och Handelsbanken. Portföljvikterna var 4,5, 4,5 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Globals förvaltare anser att börsnedgången skapat attraktiva värderingar för långsiktiga investerare - Gezelius  

  Skagen Globals förvaltare anser att börsnedgången skapat attraktiva värderingar för långsiktiga investerare - Gezelius

  Skagen Globals förvaltare Knut Gezelius anser att den senaste tidens börsnedgång har skapat möjligheter om man som investerare har en längre placeringshorisont. Det sade han i en intervju med den norska affärstidningen Dagens Næringsliv.

  - Den här marknaden är som att gå in i en godisaffär. Vi har inga problem med att använda likvida medel till att köpa mer aktier. Det ser ganska attraktivt ut om man har en längre tidshorisont, säger han till tidningen.

  Knut ser få tecken på att detta skulle vara starten på långvarig nedgång. Han säger att han tror att robothandel och algoritmer ligger bakom raset.

  Enligt Gezelius har få bolag signalerat sämre resultat, istället är man fortsatt försiktigt optimistiska. Däremot kommer den mångåriga uppgången att ta slut någon gång, säger förvaltaren.

  - Det kommer att komma en nedgång, men vi vet inte när. Genom vår portfölj försöker vi att gardera oss mot en nedgång och vara beredda när den eventuellt kommer. Det har vi bland annat gjort genom att köpa aktier med låg skuldsättningsgrad. De är mer motståndskraftiga vid ett fall, samtidigt som de inte påverkas så hårt när räntorna stiger.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Gladiator, Nordic Cross och Adrigo bland institutionella investerare i Immunicums riktade emission  

  Gladiator, Nordic Cross och Adrigo bland institutionella investerare i Immunicums riktade emission

  Immunicum genomför en riktad emission samt företrädesemission på totalt 351 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Detta för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av immunläkemedlet ilixadencel.

  Den riktade emissionen omfattar drygt 20,9 miljoner aktier vilka emitteras till aktiekursen 8,50 kronor.

  Villkoren i företrädesemissionen som är fullt garanterad innebär att två nya aktier emitteras för varje fem befintliga aktier. Detta medför att högst 20,4 miljoner aktier emitteras inom ramen för företrädesemissionen till aktiekursen 8,50 kronor.

  Flera institutionella investerare deltar, däribland Fjärde AP-fonden, Gladiator, Andra AP-fonden, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo.

  "Den föreslagna finansieringen möjliggör fortsatta investeringar för att våra kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå en rad väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar", uppger bolagets vd Carlos de Sousa.

  Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november.  Taggar:
  #funding   #pharmaceuticals  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Novotek  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Novotek

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i Novotek och äger nu 5,03 procent av kapitalet och 2,21 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • JPM US Smaller Companies Fund steg i tredje kvartalet, tror på ökad omsättningstillväxt för Aspen Technologies  

  JPM US Smaller Companies Fund steg i tredje kvartalet, tror på ökad omsättningstillväxt för Aspen Technologies

  JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg i det tredje kvartalet och presterade i linje med sitt jämförelseindex. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval inom teknologisektorn samt material & bearbetning bidrog mest till den positiva avkastningen under perioden.

  Två namn som gick bra under kvartalet var Aspen Technologies och Grubhub.

  Grubhub, en ledande mobil plattform för matbeställningar, redovisade en kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar. Verksamheten anses fortsätta att gynnas av hälsosamma trender, god exekvering och ökande varumärkeskännedom.

  För Aspen Technologies del, som även släppte en stark rapport, tror man att omsättningstillväxten kan accelerera inom de närmsta åren mot bakgrund av en förbättrad situation på efterfrågesidan och nya produkter.

  Inför framtiden beräknar analytiker på fonden att vinsttillväxten kommer vara tvåsiffrig för de amerikanska småbolagen detta år, drivet av stark organisk tillväxt samt positiva skatteeffekter.

  Goda företagsvinster och solida makrosiffror ger stöd till aktiemarknaden, men förvaltarteamet håller likväl ett extra öga på handelsspänningar och konsekvenserna av stigande räntor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Bank tror på volatilitet men kursuppgång för aktier - Landeborn  

  Danske Bank tror på volatilitet men kursuppgång för aktier - Landeborn

  Danske Bank tror att volatiliteten på marknaden är sannolikt här för att stanna men man förväntar sig fortfarande att aktier står högre om tolv månader. Det framgår av en artikel från sparekonomen Maria Landeborn på bankens nyhetsportal Nextconomy.

  På makrosidan är det tunt de närmaste dagarna, varför fokus kommer istället att ligga på kvartalsrapporterna.

  "Amerikanska bolag väntas öka vinsterna med 19 procent jämfört med samma kvartal förra året till följd av de omfattande skattesänkningarna. Bolag som använder komponenter tillverkade i Kina eller anlitar kinesiska underleverantörer kommer att synas extra i sömmarna, i jakt på information om hur handelskriget slår på resultaten", skriver sparekonomen.

  Landeborn tillägger att IMF under förra veckan sänkte sin tillväxtprognos till följd av risken att handelskriget stör den globala handeln. Marknadsoron för handelskriget minskade dock något i fredags då källor gjorde gällande att Donald Trump och Xi Jingping kommer att träffas i Buenos Aires i slutet av november.

  "Detta är i linje med vår bild att handelskriget kan ta ett steg närmare en lösning efter mid-term elections den 6:e november", skriver Landeborn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income sjönk 0,1 procent i september, ökat allokering mot investment grade  

  AXA WF Defensive Optimal Income sjönk 0,1 procent i september, ökat allokering mot investment grade

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR sjönk med 0,1 procent i september, vilket medför att fonden är oförändrad sett till utvecklingen hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att finansmarknader rörde sig i linje med politiska nyheter i september, som fokuserade på handelskrig mellan USA och Kina såväl som Brexit och det italienska budgetunderskottet.

  Från fondens sida valde man att bibehålla sin hedge mot statsobligationer utgivna av perifera länder i eurozonen med löptiden ett till tre år. Vidare valde man att öka allokeringen mot investment grade-segmentet.

  På bolagsnivå ökades positionerna i Daimler, MSCI, Pagseguro Digital, Keyence och Total. Vinsthemtagningar gjordes i Cars.Com samt Naturex.

  På valutasidan valde teamet bakom fonden att gå lång euron mot schweizerfranc med motsvarande drygt två procent portföljvikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige steg 5,8 procent i tredje kvartalet, innehavet Saab gick starkt  

  Skandia Småbolag Sverige steg 5,8 procent i tredje kvartalet, innehavet Saab gick starkt

  Skandia Småbolag Sverige steg med 5,8 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som dess jämförelseindex steg med 6,6 procent. Hittills i år är fonden upp 19,3 procent, vilket innebär en relativ överavkastning om 5,9 procentenheter. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att innehavet Saab har haft en god kursutveckling på börsen under kvartalet i spåren av att det amerikanska flygvapnet valt Boeing som leverantör av pilotträningssystem.

  I egenskap av partner och underleverantör till Boeing anses även Saab vara en vinnare på detta avtal som initialt omfattar fem nya skolflygplan och sju simulatorer men förväntas växa till 350 flygplan.

  Innehavet Beijer Ref som säljer kylsystem, luftkonditionering och värmepumpar presenterade en stark rapport för årets andra kvartal vilket fick aktien att lyfta.

  Sobi redovisade en betydligt starkare rapport än vad marknaden förväntat sig. Bolaget reviderade upp sin helårsprognos markant och aktien som finns i fonden fick en mycket stark utveckling under kvartalet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige steg 4,6 procent i tredje kvartalet, Sobi levererade stark kvartalsrapport  

  Skandia Sverige steg 4,6 procent i tredje kvartalet, Sobi levererade stark kvartalsrapport

  Skandia Sverige steg 4,6 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 9,5 procent. Det innebär en relativ underavkastning om 1,8 procentenheter, enligt en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att makrostatistiken som presenterades under kvartalet indikerar överlag en fortsatt stark konjunktur. Trumps handelskrig har fortsatt och USA har infört importtullar både mot EU och Kina men samtidigt godkänt undantag på stål- och aluminiumtullar för vissa länder.

  Innehavet Veoneer steg hela 54 procent under kvartalet jämfört med det indikativa värdet vid avknoppningen.

  Sobi redovisade en betydligt starkare rapport än vad marknaden förväntat sig. Bolaget som är ett innehav i fonden reviderade upp sin helårsprognos markant och aktien fick en mycket stark utveckling under kvartalet.

  Även Saab bidrog positivt till avkastningen under perioden, i spåren av att det amerikanska flygvapnet valt Boeing som leverantör av pilotträningssystem.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar steg 5,8 procent i tredje kvartalet, Tomra ordnade lyckad kapitalmarknadsdag  

  Skandia Sverige Hållbar steg 5,8 procent i tredje kvartalet, Tomra ordnade lyckad kapitalmarknadsdag

  Skandia Sverige Hållbar steg med 5,8 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,8 procent. Det innebär en relativ överavkastning om 1,6 procentenheter, enligt en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Trumps handelskrig har fortsatt och USA har infört importtullar både mot EU och Kina men samtidigt godkänt undantag på stål- och aluminiumtullar för vissa länder.

  Veoneer var en positiv bidragsgivare, vars aktiekurs steg med 54 procent jämfört med det indikativa värdet vid avknoppningen.

  Tomra Systems, tillverkare av bland annat system för återvinning av dryckesflaskor och burkar, har haft en stark kursutveckling under kvartalet. Bolaget anses ha ordnat en lyckad kapitalmarknadsdag där finansiella mål för de kommande åren presenterades vilka mottogs positivt av marknaden.

  Midsummer bidrog även positivt, som fick en uppföljningsorder från Asien av betydande storlek och presenterade en bra första kvartalsrapport som noterat bolag.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Strategic Bond Fund steg med 0,1 procent i september, high yield bidrog positivt  

  JPM Global Strategic Bond Fund steg med 0,1 procent i september, high yield bidrog positivt

  JPM Global Strategic Bond Fund A perf (acc) EUR steg med 0,1 procent i september, vilket medför att fonden tappat 1,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,3 procent. Detta enligt en månadsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att statsräntor stod för större delen av fondens positiva avkastning då amerikanska statsräntor såväl som tyska steg.

  Även high yield-segmentet var en positiv bidragsgivare under månaden. Värderingar i Europa anses nu ha börjat att uppmärksammas globalt, då flödena ökade i slutet av september.

  Under månaden har man initierat långpositioner i den colombianska peson samt den mexikanska peson. Kortpositionen i den polska valutan zloty avyttrades.

  Inför framtiden skriver förvaltarteamet att givet den ökade politiska risken har man minskat sannolikheten för sitt basscenario. De tillägger dock att den globala ekonomin är i ett väldigt bra skick.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Bond Opportunities steg 0,3 procent i september, skuldpapper på tillväxtmarknader bidrog positivt  

  JPM Global Bond Opportunities steg 0,3 procent i september, skuldpapper på tillväxtmarknader bidrog positivt

  JPM Global Bond Opportunities A (acc) EUR steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fonden tappat 2,4 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att statsräntor bidrog positivt då både amerikanska och tyska statsobligationer steg under månaden. Även långexponering mot perifera europeiska länder som Spanien och Portugal var en positiv bidragsgivare under perioden.

  Placeringar i skuldpapper på tillväxtmarknader bidrog även positivt då sentimentet förbättrades efter ett par svåra månader. En svagare dollar mot tillväxtmarknadsvalutor var gynnsam för sektorn generellt sett.

  Från förvaltarhåll fortsätter man att vara positiva till krediter, särskilt inom high yield-segmentet. De ser ingen chans för en recession inom de närmsta tre till sex månaderna, även man tror att det kommer bli fortsatt oroligt kring Italiens budget.

  BB-segmentet stod för 27,3 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av BBB-segmentet med 23,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech sjönk 1,2 procent i september, minskat positioner i Amazon och Apple  

  AXA WF Framlington Robotech sjönk 1,2 procent i september, minskat positioner i Amazon och Apple

  AXA WF Framlington Robotech A EUR sjönk med 1,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 7,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader steg något i september, då marknader fortsatte att stabiliseras. Mediafokus låg på handelsdispyter mellan USA och Kina.

  Fonden har ökat positionen i designmjukvaruföretaget Autodesk där man ser ett starkt företagsmomentum, attraktiva värderingar och kassaflödespotential under de kommande åren.

  Istället har man från förvaltarhåll minskat positionerna i Amazon och Apple, medan positionen i Alphabet har ökats där mer värde upplevs finnas.

  Därutöver har positionerna i diabetesföretaget Dexcom, Parker Hannifin och Renesas reducerats.

  Inför framtiden bedömer teamet bakom fonden att efter ett starkt 2017 för robotik och automatisering ser man en fortsatt stark efterfråga även detta år, något som väntas fortsätta. Det anses drivas av fortsatta tekniska innovationer men även ett bredare anammande av automatiseringsutrustning i nya industrier.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Investment Management flaggar upp i Loomis  

  SEB Investment Management flaggar upp i Loomis

  SEB Investment Management har ökat sitt innehav i kontanthanteringsjätten Loomis till 5,11 procent av kapitalet och 3,62 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Rejlers  

  Nordea Fonder flaggar upp i Rejlers

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i teknikkonsulten Rejlers till 15,00 procent av kapitalet och 8,02 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Templeton Global Bond steg 1,1 procent i tredje kvartalet, väntar sig fortsatt låga räntor i eurozonen  

  Templeton Global Bond steg 1,1 procent i tredje kvartalet, väntar sig fortsatt låga räntor i eurozonen

  Templeton Global Bond A (Mdis) USD steg med 1,1 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 1,7 procent. Det medför att fonden tappat 0,4 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindex har backat 2,6 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fondens nettonegativa positioner i den japanska yenen och euron bidrog till avkastningen under det tredje kvartalet.

  Istället var det valutapositioner i Asien exklusive Japan som tyngde avkastningen under perioden, medan valutapositioner i Latinamerika hade en överlag neutral effekt.

  Även selektiv durationsexponering mot Latinamerika tyngde under kvartalet då räntorna steg på ett flertal lokala marknader.

  Inför framtiden tror man att inom utvecklade marknader kommer statsräntorna i USA att fortsätta stiga, samtidigt som räntorna väntas bli fortsatt låga i Japan och eurozonen. Man fortsätter att ha selektiv exponering mot tillväxtmarknader som anses associeras med hälsosam fundamenta samt högre räntenivåer än utvecklade marknader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets Smaller Companies sjönk 3,5 procent i tredje kvartalet, attraktiva värderingar på tillväxtmarknader  

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies sjönk 3,5 procent i tredje kvartalet, attraktiva värderingar på tillväxtmarknader

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (USD) sjönk med 3,5 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fonden tappat 9,5 procent sedan årsskiftet. Det är bättre än jämförelseindex som sjunkit med 12,1 procent under samma period. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mindre tillväxtmarknadsaktier föll i det tredje kvartalet och gick sämre än storbolag. Blandade nyheter kring handelssamtal, landsspecifika risker samt en starkare dollar skapade en utmanande miljö för tillväxtmarknader.

  Bland positiva bidragsgivare under kvartalet återfanns Fila Korea, Huaxin och IMAX. På minussidan utmärkte sig innehaven i Sunny Optical Technology, Apollo Tyres och Middle East Healthcare.

  Amerikanska IMAX som har betydande exponering mot tillväxtmarknader steg då man tecknat ett avtal att upprätta mer biografer i Kina. Biograferna kommer använda sig av IMAX senaste laserprojektorsystem och innebär att man ökar marknadsnärvaron.

  På minussidan fanns kinesiska Sunny Optical Technology som redovisade svaga siffror för det första halvåret.

  Inför framtiden bedömer man att sentimentet på marknaden är frikopplat från bolagen och den fundamentala utvecklingen, vilket inbegriper hälsosamma vinster, stigande kassaflöden och attraktiva värderingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Global Total Return oförändrad i tredje kvartalet, ser fortsatt positiva utsikter för globala ekonomin  

  Templeton Global Total Return oförändrad i tredje kvartalet, ser fortsatt positiva utsikter för globala ekonomin

  Templeton Global Total Return A (acc) USD var oförändrad i det tredje kvartalet, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 0,8 procent. Det medför att fonden tappat 3,2 procent sedan årsskiftet, enligt en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att selektiv exponering i Latinamerika var en negativ bidragsgivare under det gångna kvartalet.

  Även valutapositioner i Asien exklusive Japan samt Latinamerika tyngde avkastningen under perioden. Tillväxtmarknadsvalutor försvagades mot dollarn under perioden, men från förvaltarhåll bedömer man att den senaste tidens volatilitet kommer att minska i takt med att marknaden prisar in den långsiktiga fundamenta som finns på de marknaderna.

  På den positiva sidan återfinns fondens nettonegativa positioner i den japanska yenen och euron.

  Inför framtiden fortsätter man se positiva utsikter för amerikansk tillväxt och den globala ekonomin under 2018, även om förvaltarteamet fortsatt bevaka potentiella ekonomiska faktorer som kan störa tillväxten.

  På tillväxtmarknader är fokuset på vissa marknader med låg extern känslighet och som drivs mer av den inhemska efterfrågan. Marknaderna ska även associeras med trovärdiga centralbanker för att anses intressanta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets sjönk 0,2 procent i tredje kvartalet, gillar strukturell tillväxt inom teknologisektorn  

  Templeton Emerging Markets sjönk 0,2 procent i tredje kvartalet, gillar strukturell tillväxt inom teknologisektorn

  Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD sjönk 0,2 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk en procent. Det medför att fonden tappat 8,3 procent sedan årsskiftet, enligt en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknadsaktier inledde det tredje kvartalet starkt men stod vid utgången av perioden lägre. Blandade nyheter kring handelssamtal, landsspecifika orosmoln och en starkare dollar skapades en utmanande miljö för tillväxtmarknader.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Fila Korea, Taiwan Semiconductor och Banco Santander (Mexico). På minussidan återfanns Naspers, Brilliance China och BAIC Motor.

  Fila Korea steg på en kvartalsrapport med vinstsiffror som var bättre än väntat, hänförligt till ökad försäljning och förbättrade marginaler. Resultaten återspeglade en återhämtning hos både den inhemska verksamheten och den amerikanska. Tillväxten var även hög i Kina.

  Brilliance China sjönk mot bakgrund av oro kring dess samriskbolag med BMW.

  Inför framtiden fortsätter förvaltarteamet att gilla teman som strukturell tillväxt inom teknologisektorn, stigande konsumtion och ekonomiska reformer. Man säger sig titta bortom negativa nyheter och istället fokusera på underliggande fundamenta för tillväxtmarknader, där det enligt teamet finns en rad faktorer som talar för högre värderingar. Bland dessa nämns stigande kassaflöden, förbättrad kapitalallokering och sund intjäning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Dyster vecka för tillväxtmarknadsfonder, global- och småbolagsfonder fortfarande positiva på året efter nedgång i förra veckan - Di  

  Dyster vecka för tillväxtmarknadsfonder, global- och småbolagsfonder fortfarande positiva på året efter nedgång i förra veckan - Di

  Det kraftiga börsfallet under förra veckan skördade sina aktiefondoffer som i snitt tappade fem procent av kapitalet. Det skriver Di i en genomgång av de största fondförlorarna på börsturbulensen.

  Bland de aktiefondskategorier som Di gått igenom noterades sämst utveckling för teknikfonder som föll med 8 procent, dessa har dock fortfarande genererat en positiv avkastning på 13 procent sedan årets början.

  Sverigefonderna, där hushållen har placerat 680 miljarder kronor, backade på fem dagar med 5,6 procent enligt analyssajten Morningstar.

  Bland de Sverigefonder som tappade mest märks Spiltan, AMF Småbolag och C World Wide Small Cap som tappade 7-8 procent under börsdramatiken, skriver Di som lägger till att även Handelsbanken, Didner & Gerge och Skandia tappade närmare 7 procent.

  Den genomsnittliga Sverigefonden har sedan årsskiftet avkastat närmare 4 procent. Småbolagsfonder ligger bättre till med en snittavkastning på nästan 6 procent för 2018.

  Globalfonder, som är svenskarnas mest populära aktiefondkategori, har i veckan backat med 5,4 procent.

  Av de svenska globalförvaltarna noterade Swedbank Robur och Handelsbanken de största bakslagen med omkring 7 procent i värdetapp. Även globalfonder ligger som grupp på plus sedan årsskiftet, i snitt upp med cirka 6 procent.

  Många tillväxtmarknadsfonder har haft en dyster vecka då flera asiatiska börser rasade rejält.

  Kinafonder hos Handelsbanken, Nordea och Swedbank Robur har tappat nästan 10 procent under veckan. Året har också varit besvärligt för tillväxtmarknaderna med genomsnittliga värdefall för fonder på 7 procent, skriver Di.

  Även Europafonder har backa på bred front och har haft svårt att hänga med amerikanska börser under året.

  Under den senaste veckan tappade Europafonder drygt 5 procent. Europeiska småbolagsfonder förvaltade av Swedbank Robur, Lannebo och Didner & Gerge hör till de största förlorarna då de backat med runt 8 procent.

  Bland de mer defensiva hedgefonderna har utvecklingen bland de fonder som hittills rapporterat visat på spridda skurar.

  Amundi, DNB och Schroder är några absolutavkastande hedgefonder med daglig handel som under veckan har lyckats med att ge positiv avkastning. Bland förlorarna märks fonder som Lynx Dynamic, SEB Asset Selection och RPM Galaxy.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin US Opportunities steg 5,9 procent i tredje kvartalet, e-handeln i sina tidiga dagar  

  Franklin US Opportunities steg 5,9 procent i tredje kvartalet, e-handeln i sina tidiga dagar

  Franklin US Opportunities A (acc) USD steg 5,9 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 18,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 17 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska aktiemarknaden steg något under det tredje kvartalet, vilket separerade denna marknad från utvecklingen i resten av världen. Uppgången hänförs till robusta företagsvinster samt goda makrosiffror.

  Positiva bidragsgivare under det tredje kvartalet var bland annat Amazon, Zendesk och West Pharmaceutical. På minussidan återfanns Nevro, Heron Therapeutics och SBA Communications.

  Medicinteknikföretaget Nevro tyngde mot bakgrund av problem med försäljningsorganisationen samt patenttvister. Förvaltarteamet är fortsatt positiva till bolagets långsiktiga tillväxtpotential.

  Amazon bidrog istället positivt. Från förvaltarhåll bedömer man att e-handel är i sina tidiga dagar samtidigt som Amazon fortsätter att addera nya segment och länder.

  I ett marknadsutblick skriver teamet bakom fonden att man har fortsatt höga tillväxtförväntningar runt teman som avancerade läkemedelsbehandlingar och teknisk innovation. De pekar bland annat ut betydande innovationer inom områdena genterapi och immunonkologi.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Technology steg 5,8 procent i tredje kvartalet, undervikt i Facebook främsta bidragsgivare  

  Franklin Technology steg 5,8 procent i tredje kvartalet, undervikt i Facebook främsta bidragsgivare

  Franklin Technology A Acc (USD) steg 5,8 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 19,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 18,7 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska aktiemarknaden steg under perioden, till skillnad från resten av världen. IT-aktier noterade en hög volatilitet men gick likväl bättre än sju av tio andra sektorer, delger man från förvaltarhåll.

  Bland positiva bidragsgivare under kvartalet fanns Facebook, Integrated Device Technology och Amazon. På minussidan dominerade innehaven i Apple, Alibaba och Tencent.

  Fonden har varit strategiskt underviktad Facebook, som levererade en svag kvartalsrapport. Kostnaderna har stigit snabbare än intäkterna, vilket har resulterat i marginalpress.

  Innehaven i Alibaba och Tencent tyngde dock mot bakgrund av åtgärder från kinesiskt håll samt handelskriget mellan USA och Kina. Tencent redovisade en vinstminskning samt en försäljning som var svagare än väntat under perioden.

  Inför framtiden bedömer man att återstoden av 2018 kommer vara gynnsam för fundamenta i IT-sektorn, i form av stigande intäkter, stigande vinst per aktie samt högre utdelningar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Biotechnology Discovery Fund steg 4,6 procent i tredje kvartalet, solida rapporter utan prishöjningar av läkemedel  

  Franklin Biotechnology Discovery Fund steg 4,6 procent i tredje kvartalet, solida rapporter utan prishöjningar av läkemedel

  Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc (USD) steg med 4,6 procent i det tredje kvartalet, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,5 procent. Fondens jämförelseindex har under året avkastat 14,3 procent. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att hälsovårdsaktier noterade ett starkt rally under perioden, men att bioteknologi och läkemedelsaktier laggade andra delsektorer inom segmentet något.

  Bland positiva bidragsgivare återfanns Fate Therapeutics, Reata Pharmaceuticals och Neurocrine Biosciences. På minussidan fanns Clovis Oncology, Heron Therapeutics och Array BioPharma.

  Fondens relativa underavkastning under det tredje kvartalet hänförs till aktiva aktieval. Den främsta negativa bidragsgivaren i form av Clovis Oncology gick svagt i spåren av att det cancerfokuserade bioteknikbolaget redovisade kvartalssiffror som gjorde marknaden besviken, även om goda nyheter rapporterades kring kliniska studier samt på den regulatoriska sidan.

  Inför framtiden konstaterar fondteamet att läkemedelsbolag har redovisat solida vinstsiffror och guidningar utan att ha höjt priserna, vilket ses som positivt. Man är särskilt intresserade av företag verksamma inom bland annat genterapi, särläkemedel och immunonkologi.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar har växlat ned nettoexponering i aktier, ser negativ trend på Stockholmsbörsen - Wendt  

  Aktie-Ansvar har växlat ned nettoexponering i aktier, ser negativ trend på Stockholmsbörsen - Wendt

  Aktie-Ansvars förvaltare Philip Wendt, säger i en kommentar till den senaste tidens turbulens på aktiemarknaderna att det är takten i vilken amerikanska räntor stigit som varit den utlösande faktorn till de kraftigt sjunkande kurserna.

  – I den mån att vi skall försöka förklara vad som hände i veckan är det vår bedömning att takten i vilken de amerikanska räntorna steg var den utlösande faktorn. Stor del av börsvärdet har förskjutits mot tillväxt- och momentumaktier. Dessa är särskilt utsatta när långa räntor stiger. Ofta är en korrektion på börsen föranlett av ett skifte i ledarskapet. Denna gång sannolikt, från tillväxt till värdeaktier, säger han i en kommentar på fondbolagets sajt.

  Aktie-Ansvars Graalfonder har klarat turbulensen väl där de under nedgången noterat svagt stigande kurser. Det förklarar Wendt med att de korta positionerna fallit mer än de långa som är av mer defensiv karaktär.

  – Vi hanterar nettoexponeringen aktivt och inför den här tysta perioden har vi haft en neutral exponering till aktiemarknaden. Fast det vi egentligen haft högst bidrag från har varit våra korta aktiepositioner. Innehaven är lite mer defensiva och inte lika populära aktier, vilket inneburit att de inte fallit lika mycket som de korta.

  Wendt har växlat ned nettoexponeringen mot aktier i Graal-fonderna, vilket medfört en neutral nettoexponering där aktieinnehaven ska vara lika stora som de blankade positionerna. Han bedömer att Stockholmsbörsen inte längre befinner sig i en positiv trend mot bakgrund av att den endast marginellt noterat nya högsta kurser sedan våren 2017.

  På frågan hur förvaltarteamet agerar framåt, svarar Wendt:

  – När aktiepositioner når våra riktkurser agerar vi. Antingen att vi då köper aktier vi innehar eller köper tillbaka kortade aktier som fallit till nivåer vi inte längre ser ytterligare nedsida från. Under veckan har vi med andra ord köpt en hel del aktier. Vi är aktiva med derivatstrategier för att skydda fondens tillgångar. Under veckan har vi realiserat värdeökningen från dessa skydd och i vissa tagit nya om aktiekurserna skulle fortsätta ner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, svagare tillväxtmarknadsvalutor positivt för exporten  

  SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, svagare tillväxtmarknadsvalutor positivt för exporten

  SPP Fonder gör inga förändringar för oktober, och man bedömer att handelskriget mellan USA och Kina går troligtvis in i fas tre, där alla kinesiska importvaror kommer att beläggas med tull. Det framgår av en marknadsrapport.

  Fondbolaget upprepar normalviktning för svenska aktier. Den svenska kronan stärktes i september, dock från historiskt svaga nivåer, men i övrigt har svenska aktier följt globala aktier och nyheterna om handelskrig.

  Aktiemarknaderna i tillväxtländer stabiliserades något och steg i absoluta tal, men är fortfarande ner hittills i år. Svagare valutor på många håll kommer i slutändan att vara positivt för exportsektorn men trycker upp inflationen, bedömer fondbolaget som upprepar normalvikt för tillväxtmarknader.

  Ser man till globala aktier anser SPP Fonder att makrostatistiken i USA har fortsatt att överraska positivt, men uppgången förväntas avta då effekten av skattesänkningarna ebbar ut.

  På kreditsidan minskade spreadarna tydligt och är tillbaka på maj-nivåer i den lägre delen av intervallet under de senaste tio kvartalen. Statsbudgeten i Italien har varit i fokus igen men ser inte längre ut att påverka marknaderna negativt, bedömer fondbolaget som är fortsatt normalviktade företagsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen sjönk 1,4 procent i september, Volvo fortsatt största innehavet  

  GodFond Sverige & Världen sjönk 1,4 procent i september, Volvo fortsatt största innehavet

  GodFond Sverige & Världen sjönk med 1,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 9,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Volvo, Nordea och Ericsson med portföljvikterna 3,6, 3,5 respektive 3,0 procent.

  Sverige stod för 46,3 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av USA med 20,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Systematic Alpha sjönk 0,4 procent i september, blandad utveckling bland aktiestrategier  

  JPM Systematic Alpha sjönk 0,4 procent i september, blandad utveckling bland aktiestrategier

  JPM Systematic Alpha A (acc) SEKH sjönk med 0,4 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex var oförändrat. Det medför att fonden tappat 7,3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att utvecklingen bland aktiemarknadsstrategier var blandad under månaden. Värdestrategin var marginellt ned under perioden och negativ under kvartalet. Momentumstrategin var dock positiv, medan kvalitetstrategin var i princip oförändrad.

  Futurestrategier hade dock en negativ månad i september och stod för större delen av fondens negativa avkastning, där fixed income var den största negativa bidragsgivaren.

  Även strategin kring konvertibelarbitrage tyngde avkastningen något under månaden.

  Inför framtiden bedömer man att fokuset på värdestrategi i fonden har inneburit motvind i en miljö där marknaden har en preferens för tillväxt. Förvaltarteamet bedömer att företagens förmåga att leverera på vinstförväntningar under de kommande kvartalen kommer sannolikt att vara kritiskt för att skapa en turn-around för strategin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Grön Obligationsfond sjönk 0,2 procent i september  

  SPP Grön Obligationsfond sjönk 0,2 procent i september

  SPP Grön Obligationsfond sjönk 0,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,27 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största obligationsinnehaven var utgivna av Castellum, Rikshem och African Development Bank. Portföljvikterna för dessa var 3,9, 3,9 respektive 3,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa sjönk 2,4 procent i september  

  SPP Aktiefond Europa sjönk 2,4 procent i september

  SPP Aktiefond Europa sjönk med 2,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,1 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med sex procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, Roche och HSBC med portföljvikterna 3,4, 2,1 respektive 2,0 procent.

  Finans stod för 19,9 procent av allokeringen, följt av hälsovård och industri med 13,2 respektive 12,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige sjönk med 0,1 procent i september  

  SPP Aktiefond Sverige sjönk med 0,1 procent i september

  SPP Aktiefond Sverige sjönk med 0,1 procent i september, vilket var bättre än jämförelseindex som backade 0,5 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 10,8 procent, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo och Ericsson med portföljvikterna 6,8, 6,3 respektive 5,6 procent.

  På sektornivå stod industri för 32,8 procent av allokeringen, följt av finans med 25,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA sjönk 2,4 procent i september, gått bättre än jämförelseindex i år  

  SPP Aktiefond USA sjönk 2,4 procent i september, gått bättre än jämförelseindex i år

  SPP Aktiefond USA sjönk med 2,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 20 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 19,7 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 4,3, 3,3 respektive 3,2 procent.

  På sektornivå stod IT för 26,9 procent av allokeringen, följt av hälsovård med 14,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan steg 0,4 procent i september, Softbank andra största innehavet  

  SPP Aktiefond Japan steg 0,4 procent i september, Softbank andra största innehavet

  SPP Aktiefond Japan steg 0,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Toyota, Softbank och Sony med portföljvikterna 4,1, 2,4 respektive 2,2 procent.

  Industri stod för 21,1 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av sällanköpsvaror & tjänster med 20,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal sjönk 0,8 procent i september  

  SPP Generation 50-tal sjönk 0,8 procent i september

  SPP Generation 50-tal sjönk 0,8 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 4,8 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var en svensk statsobligation, en obligation utgiven av Kommuninvest och SPP Emerging Markets. Portföljvikterna för dessa var 6,6, 4,0 respektive 3,9 procent.

  Sverige stod för 57 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av USA med 17,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal sjönk med 1,2 procent i september  

  SPP Generation 60-tal sjönk med 1,2 procent i september

  SPP Generation 60-tal sjönk med 1,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,5 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 9,8 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, en svensk statsobligation och Nordea. Portföljvikterna för dessa var 6,1, 2,7 respektive 2,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal sjönk med 1,3 procent i september  

  SPP Generation 70-tal sjönk med 1,3 procent i september

  SPP Generation 70-tal sjönk med 1,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 10,7 procent, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea och en svensk statsobligation. Portföljvikterna för dessa var 6,7, 2,7 respektive 2 procent.

  Sverige stod för 39,7 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av USA med 35,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal sjönk 1,3 procent i september  

  SPP Generation 80-tal sjönk 1,3 procent i september

  SPP Generation 80-tal sjönk med 1,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 10,7 procent, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea och en svensk statsobligation med portföljvikterna 6,7, 2,7 respektive 2,1 procent.

  Sverige stod för 38,9 procent av allokeringen, följt av USA med 36,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Företagsobligationsfond A steg 0,1 procent i september  

  SPP Företagsobligationsfond A steg 0,1 procent i september

  SPP Företagsobligationsfond A steg 0,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,2 procent. Fondens jämförelseindex är under samma period oförändrad. Det framgår av en månadsrapport.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av den svenska staten, Fabege och Nordea. Portföljvikterna för dessa var 6,0, 4,3 respektive 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Storebrand Global Multifactor tappade 2,7 procent i september, utvecklades sämre än index  

  Storebrand Global Multifactor tappade 2,7 procent i september, utvecklades sämre än index

  Storebrand Global Multifaktor (NOK) backade med 2,7 procent under september, vilket innebär att fonden stigit med 3,4 procent sedan årets början. Fonden utvecklades under månaden sämre än sitt jämförelseindex som tappade 2,1 procent. Även sedan årsskiftet är fondens relativa avkastning svagare än index då detta gått upp med cirka 5 procent.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Amphenol, Micron och Fiserv.

  Största geografiska exponering stod USA för med 54 procent. Informationsteknologi utgjorde största sektorvikten med 18 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i september, delvis berättigad nedgång i Danske Bank-obligationer  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i september, delvis berättigad nedgång i Danske Bank-obligationer

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg med 0,1 procent i september, vilket medför att fonden tappat 0,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att riskaptiten var överlag god trots fortsatt träta kring handelshinder mellan Kina och USA, strandade Brexit-förhandlingar samt ett osäkert parlamentariskt läge i Sverige.

  Efterställda obligationer utgivna av Danske Bank sjönk kraftigt efter det att bankens förmodade inblandning i penningtvätt uppdagades.

  "Detta smittade även av sig mot andra skandinaviska banker. Vår bedömning är att en del av nedgång är berättigad men att en fortsatt nedgång i efterställda obligationer utgivna av de skandinaviska bankerna snarare kan erbjuda köplägen", skriver förvaltarteamet.

  Mycket av det som har emitterats under månaden anses ha generellt prissatts relativt dyrt vilket har medfört att fonden har tackat nej till mycket av det teamet bakom fonden har tittat på.

  Fonden har under månaden köpt obligationer utgivna av Landshypotek, Barclays samt Samhällsbyggnadsbolaget. Fondens korta position i svenska statsterminer har däremot stängts.

  Inför framtiden uppger förvaltarteamet att man har en försiktig inställning till företagskrediter i och med rådande prissättning och fokuserar därför i stor utsträckning på valet av företagskrediter för att maximera risk/avkastningsprofilen i fonden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond tappade 1,1 procent under det tredje kvartalet, högre amerikanska och australiensiska obligationsräntor bakom nedgång  

  Jupiter Dynamic Bond tappade 1,1 procent under det tredje kvartalet, högre amerikanska och australiensiska obligationsräntor bakom nedgång

  Jupiter Dynamic Bond tappade 1,1 procent under det tredje kvartalet, vilket innebär att fonden sjunkit med 3,7 procent sedan årets början. Det framgår av en kvartalsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Ariel Bezalel att det var ett volatilit kvartal för globala olbigationsmarknader där en starkare dollar och stigande oljepriser satte press på tillväxtmarknader.

  Vad fonden beträffar missgynnades den av högre amerikanska och australiensiska obligationsräntor. Fondens CDS-skydd mot amerikanska och europeiska high yield obligationer bidrog också negativt. Fondens selektiva investeringar i Argentina hade ett positivt bidrag liksom placeringar i cypriotiska statsobligationer.

  I termer av taktiska exponeringar har fonden köpt in sig i Vodafones nyemitterade hybridobligationer samt ökat exponeringen mot den amerikanska olja och gas sektorn för att ta rygg på det stigande oljepriset.

  Förvaltaren håller fortsatt en defensiv och konservativ hållning och förordar en selektiv hållning till företagskrediter och tillväxtmarknader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sjunde AP-fonden håller fast vid tung position i amerikanska tech-aktier  

  Sjunde AP-fonden håller fast vid tung position i amerikanska tech-aktier

  Den svenska pensionsjätten Sjunde AP-fonden har genom sin indexstrategi hamnat tungt i amerikanska teknikjättar, de så kallade Faang, en strategi som vd Richard Gröttheim håller fast vid. Det framgår av en intervju med Dagens industri.

  ”Jag ser det som en rätt förutsägbar utveckling, att vi skulle se en korrektion. Förra årets och årets börsuppgång var mycket att konjunkturen överraskade på uppsidan, nu har frågan varit när konjunkturen viker och med hur mycket. Det är det som har skapats en osäkerhet kring”, säger fondens vd Richard Gröttheim till Dagens industri.

  I vilket läge ska man ompröva positionen att det här inte är något att oroa sig över?

  ”Jag tycker inte man ska röra i vikterna relativt ett index. Sedan kan man fråga sig hur mycket total exponering man ska ha, men den har vi dragit ned till 15 procents hävstång", säger Richard Gröttheim och spår att index inte kommer gå ned ytterligare i dag.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks   #tech  

 • Jupiter Global Absolute Return tappade 1,8 procent under det tredje kvartalet, fortsatt utmanande marknad för värdeförvaltning  

  Jupiter Global Absolute Return tappade 1,8 procent under det tredje kvartalet, fortsatt utmanande marknad för värdeförvaltning

  Jupiter Global Absolute Return (L EUR Acc) backade 1,8 procent under det tredje kvartalet 2018, vilket innebär att fonden tappat 3,0 procent sedan årets början. Det framgår av en kvartalsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren James Clunie att fonden fick en positiv start i juli men att augusti blev en besvikelse, trots att fonden återhämtade sig under slutet av kvartalet blev resultatet under perioden negativt. Förlusten återspeglade ett utmanande klimat för fondens värderdrivna strategi, enligt Clunie. Fondens korta positioner bidrog till förluster medan de långa positionerna i genomsnitt adderade värde.

  Bland positiva bidrag på bolagsnivå nämner förvaltaren esure Group som varit en lång position i fonden under många år. Aktien steg kraftigt efter ett uppköpsbud från ett private equity bolag. Andra positiva bidrag innefattade Burford Capital, AP Moller-Maersk och BP. Bland negativa bidrag i den långa boken märktes IG Group.

  I den korta boken tyngdes fonden av dess blankade innehav i Wayfair, Middleby, Ball Corp, Transdigm och Amazon. Tesla var den bäst presterande korta positionen under perioden.

  Vid augusti månads utgång var fondens nettoexponering -4,6 procent, fonden hade 90 innehav i den långa boken och 130 innehav i den korta.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Skandia Japan Exponering steg 0,3 procent i september, kronrörelser mot yenen tyngde absoluta avkastningen  

  Skandia Japan Exponering steg 0,3 procent i september, kronrörelser mot yenen tyngde absoluta avkastningen

  Skandia Japan Exponering steg i september med 0,3 procent, i likhet med dess jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Den svenska kronan stärktes mot japanska yenen (+5,0 procent) under perioden vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

  Effekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö och samhällsansvar bidrog positivt med trio baspunkter till fondens relativa avkastning denna månad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering sjönk 2,5 procent i september, kronrörelse tyngde avkastningen  

  Skandia Nordamerika Exponering sjönk 2,5 procent i september, kronrörelse tyngde avkastningen

  Skandia Nordamerika Exponering sjönk 2,5 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex backade 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den svenska kronan stärktes mot dollarn (+2,7 procent) under perioden, vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning negativt med 16 baspunkter under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering sjönk 2,3 procent i september, kronans rörelser tyngde absoluta avkastningen  

  Skandia Global Exponering sjönk 2,3 procent i september, kronans rörelser tyngde absoluta avkastningen

  Skandia Global Exponering sjönk 2,3 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kronan stärktes mot euron (+2,8 procent), dollarn (+2,7 procent), pundet (+2,3 procent) och yenen (+5,0 procent), vilket påverkade fondens absoluta avkastning negativt.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning negativt med nio baspunkter under perioden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering sjönk 2,3 procent i september  

  Skandia Europa Exponering sjönk 2,3 procent i september

  Skandia Europa Exponering sjönk med 2,3 procent i september, i likhet med dess jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Den svenska kronan stärktes mot både euron (2,8 procent) och det brittiska pundet (2,3 procent) under perioden, vilket påverkade fondens absolutavkastning negativt.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till regler för miljö och samhällsansvar påverkade inte fondens relativavkastning anmärkningsvärt denna månad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering steg med 0,2 procent i september  

  Skandia Sverige Exponering steg med 0,2 procent i september

  Skandia Sverige Exponering steg med 0,2 procent i september, vilket är något bättre än jämförelseindex som ökade med 0,1 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bland det fåtal bolag som publicerade delårsrapporter under månaden noterades positiva reaktioner i form av kursreaktioner från H&M och Clas Ohlson medan rapporten från Sectra fick ett negativt mottagande.

  Ett antal svenska bolag vinstvarnade under månaden, däribland Husqvarna, Essity och ITAB Shop Concept.

  Exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning positivt med åtta baspunkter.

  Bland månadens vinnare återfinns H&M (+33,3 procent), SSAB (+12,9 procent) och Lundin Mining (+10,5 procent).

  Kindred (-11,2 procent), SOBI (-10,8 procent) och Kinnevik (-10,4 procent) var några av månadens sämsta aktier.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Market Opportunities steg 0,6 procent i september, rabattvärderingar på tillväxtmarknader  

  JPM Emerging Market Opportunities steg 0,6 procent i september, rabattvärderingar på tillväxtmarknader

  JPM Emerging Market Opportunities A (acc) USD steg med 0,6 procent i september, vilket medför att fonden tappat 8,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att taiwanesisk och kinesisk exponering i teknologisektorn var bland de största negativa bidragsgivarna under månaden.

  Oro runt svagare försäljning av den senaste generationen iPhone-mobiler ihop med cyklisk nedgång inom halvledarindustrin tyngde sektorn. Som ett resultat blev övervikter i Apple-leverantörer som Largan Precision och ACC Technologies negativt för fondens avkastning under månaden.

  På den positiva sidan återfinns aktiva aktieval i Mexiko. Aktier man valde att ha övervikt mot bidrog alla positivt till avkastningen. Under året har man initierat ett antal positioner, däribland i konsumentbolaget Walmex samt flygplatsbolagen Asur och Gap.

  Inför framtiden bedömer man att händelseutvecklingar den senaste tiden utanför USA tyder på utfall som är mer marknadsvänliga än vad man tidigare varit oroade för. Samtidigt bedöms nuvarande värderingar på tillväxtmarknader erbjuda en rabatt mot ett historiskt genomsnitt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Macro Opportunities sjönk 0,1 procent i september, avser allokera mer defensivt  

  JPM Global Macro Opportunities sjönk 0,1 procent i september, avser allokera mer defensivt

  JPM Global Macro Opportunities A EUR sjönk 0,1 procent i september, vilket medför att fonden tappat 2,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att geopolitiska risker var fortsatt ett huvudämne på marknaden under månaden då handelsspänningar fortsatte mellan USA och viktiga handelspartners. Denna motvind fortsätter att vara en orsak till varför man har en defensiv portfölj.

  En positiv bidragsgivare under månaden var fondens strategi att korta europeiska och brittiska aktiefutures. Att långa amerikansk duration var även en strategi som bidrog positivt.

  Givet en avsaknad av bredd på tillväxtsidan samt ökade risker har man valt att minska exponeringen mot mer cykliska delar på aktiemarknaden, särskilt halvledarrelaterade bolag inom IT-sektorn. Nettoexponeringen mot aktier har minskat under perioden.

  I närtid väntar man sig ett upprätthålla en mer defensiv portfölj då handelsspänningar kommer sannolikt att fortsätta inför det amerikanska mellanårsvalet. Man bedömer även att tillväxtmarknader ser mer svaga ut mot bakgrund av svagare tillväxtsiffror och stigande amerikanska räntor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity Fund sjönk 0,2 procent i september, Ryanair tyngde  

  JPM Europe Select Equity Fund sjönk 0,2 procent i september, Ryanair tyngde

  JPM Europe Select Equity Fund A perf (acc) EUR sjönk 0,2 procent i september, vilket medför att fonden har under de senaste 12 månaderna ökat 0,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en överviktposition i läkemedelsbolaget Lonza bidrog positivt till avkastningen under perioden. Aktien steg efter bolagets kapitalmarknadsdag där företaget upprepade guidance för 2022 och en framgångsrik integration av det nyligen förvärvade bolaget Capsugel.

  En underviktposition i tyska läkemedelsbolaget Bayer var även positivt för den relativa avkastningen. Aktien har underpresterat hittills i år sedan stängningen av Monsanto-förvärvet.

  Däremot var en överviktposition i Ryanair en negativ bidragsgivare under månaden, efter en serie strejker som belastat anseendet samt vinsten. Därutöver har stigande oljepriser och lägre priser pressat marginalerna.

  Inför framtiden bedömer man att ännu ett år av övergenomsnittlig tillväxt, en inflation som återhämtat sig samt stigande vinster tyder på att den fundamentala biten är solid, men som överskuggas av politiska händelseutvecklingar. Värderingar anses av förvaltarteamet ha blivit mer attraktiva i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tundra Sustainable Frontier har fått fem stjärnor av Morningstar  

  Tundra Sustainable Frontier har fått fem stjärnor av Morningstar

  Tundra Sustainable Frontier Fund, en global aktiefond i kategorin “frontier markets”, har fått sin femte stjärna av fondutvärderaren Morningstar. Det framgår av ett pressmeddelande från Tundra Fonder.

  Enligt fondbolaget har fonden en unik hållbarhetsansats och var bland annat den första tillväxt- och frontierfonden som miljöcertifierades av Svanen. Bland ett 40-tal frontierfonder världen över tillhör fonden nu topp 10 procent inom sin kategori avseende riskjusterad avkastning efter avgifter, skriver Tundra.

  I en kommentar säger Tundra förvaltningschef Mattias Martinsson:

  "Vi har som målsättning att vara världens ledande förvaltare på nästa generations tillväxtmarknader och betyget är ett kvitto på att våra förvaltningsresultat nu tillhör yttersta världseliten. Det är särskilt kul att fonden med sin starka hållbarhetsansats kan visa att det inte finns någon konflikt mellan hög riskjusterad avkastning och ett väl utvecklat hållbarhetsarbete."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark  

  Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark

  Det var rejäla nedgångar på de amerikanska börserna under gårdagen sedan oron för snabbt stigande marknadsräntor tagit ett allt fastare grepp om marknaden. Störst var nedgången för teknologisektorn som under lång tid har noterat kraftiga uppgångar.

  Raset har fortsatt i Asien nu på morgonen. Bland de marknader som drabbats hårdast märks Japan, Kina och Taiwan med nedgångar på mellan 3,9 och 6,3 procent. Nedgångarna spär på den senaste tidens svaga utveckling för tillväxtmarknader i synnerhet.

  Fondförvaltare och strateger som Finwire pratat med ser inte nedgången som ett tecken på en långsiktig sättning eller en så kallad björnmarknad. Men de pekar på signaler man som investerare ska vara uppmärksam på.

  Mattias Martinsson som är tillväxtmarknadsförvaltare på Tundra Fonder, understryker att denna nedgång spär på en redan svag utveckling för tillväxtmarknadssegmentet där värderingarna, i synnerhet relativt USA, ser riktigt attraktiva ut.

  ”Frontier- och tillväxtmarknader har redan haft sitt svåraste år sedan 2011. På kort sikt drabbar globala börsfall alla marknader. Om vi skulle se tecken på en svagare amerikansk ekonomi och därmed en svagare amerikansk dollar kommer det dock att innebära att tillväxt- och frontiermarknader inleder en period av överavkastning kontra USA", säger Martinsson.

  Georg Norberg som är aktieförvaltare på Case, säger att denna nedgång kan hålla i sig kortsiktigt men att det är först när inflation och räntor på allvar vänder upp som man ska vara observant på en mer långsiktig nedgång.

  "Vi har studerat den amerikanska 10-åringen länge nu. Det hände inget vid 3,00 procent men däremot tycks det som att 3,25 procent blev en nivå som triggade igång en rekyl. Således en väntad rekyl. Rapportperioden står vi inför och det innebär samtidigt tyst period och att återköp av aktier inte kan äga rum. Kan vara oroligt någon vecka men sannolikt inte någon krasch ännu. Den kommer först när räntor och inflation på allvar vänder upp", säger Norberg.

  Johan Nilke, som förvaltar teknologifonden Lannebo Vision, är inne på att högre räntor i kombination med tariffer i spåren av handelskriget kan komma att slå mot vissa bolags marginaler, men understryker samtidigt att det finns få tecken som tyder på att en majoritet av tech-bolagens rapporter för det tredje kvartalet kommer att komma in sämre än förväntat.

  "Tvärtom tyder det mesta på att marknaden är fortsatt stark. Det har funnits en viss oro på halvledarsidan att man nått toppen av cykeln men samtidigt finns det även där underliggande drivkrafter som verkar positivt på ett antal av halvledarbolagen. Det finns också en hel del pengar på sidlinjen så borde kunna se lägen att plocka upp bolag som dras med i nergången", säger Nilke.

  Jonas OIavi, som är allokeringschef på Alfred Berg, menar att konjunkturen ser fortsatt stark ut och tror inte på en långsiktig nedgång.

  "Återigen har vi blivit påminda om riskerna på marknaden när främst teknikaktier fallit på, men även medicinteknikbolag och småbolag har följt med ned i kraftiga fall. Är detta början på något nytt och till och med början på en nedgångsperiod kan man fråga sig. Som jag ser det är det en mer en korrektion än början på en lång nedgång", säger han och fortsätter:

  "Man måste komma ihåg att konjunkturen, som ju driver bolagens förutsättningar, fortfarande är stark, om än divergerande om man tittar globalt. En mindre börsnedgång kommer inte att räcka för att försämra förutsättningarna för konjunkturen. För detta krävs en ihållande nedgång som gör konsumenterna försiktiga med att investera och det tror åtminstone inte jag kommer ske."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Dometic  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Dometic

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt ägande i Dometic till 5,04 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Novotek  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Novotek

  Handelsbanken Fonder har minskat sitt ägande i Novotek till 4,95 procent av kapitalet och 2,18 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Viking Fonder Sverige backade 2,3 procent i september, neutral portfölj under månaden  

  Viking Fonder Sverige backade 2,3 procent i september, neutral portfölj under månaden

  Viking Fonder Sverige backade med 2,3 procent under september, vilket innebär att fonden stigit med 10,8 procent sedan årets början. Fonden presterade sämre än sitt jämförelseindex under månaden då detta avancerade med 0,2 procent. Räknat från årets början har fonden däremot avkastat betydligt bättre än index.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att globala marknader mätt som MSCI World steg i lokal valuta under månaden. Som svensk investerare var dock månaden negativ. Nyheter som påverkade marknaderna under månaden var att handelskriget fortsatte att eskalera, att Fed höjde räntan samt att makrodata fortsatte att komma in positivt.

  Förvaltaren pekar på att fondens modeller antyder att man kan vara mer positivt inställd till marknaderna och att man börjat allokera portföljen därefter. Under månaden har man dock haft en relativt neutral portfölj där aktieinnehaven underpresterat marknaden, vilket gjorde att resultatet blev sämre än för börsen som helhet.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Astrazeneca, Sobi och Elekta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained föll med 3,4 procent i september, indonesiskt fastighetsbolag tyngde  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained föll med 3,4 procent i september, indonesiskt fastighetsbolag tyngde

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained föll med 3,4 procent under september, vilket medför att fonden backat med 21,7 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under det tredje kvartalet har fonden signifikant underpresterat sitt jämförelseindex då MSCI Emerging Markets föll med 0,9 procent i dollartermer under perioden medan fonden tappade 11,3 procent.

  Bland de största negativa bidragen märktes det indonesiska fastighetsbolaget PT Bumi Serpong Damai som sjönk med 17 procent under kvartalet efter att ha presenterat ett svagt resultat för det andra kvartalet. Ett annat negativt bidrag var Interglobe Aviation som driftar det indiska budgetflygbolaget IndiGo, som utvecklats svagt. Det turkiska konfektionsbolaget Ulker Biskuvi sällade sig också till förlorarna under perioden.

  I den positiva vågskålen fanns innehaven i det mexikanska fastighetsbolaget Vesta som gynnades av ett rally i peson och ett starkt kvartalsresultat.

  Under perioden har fonden utnyttjat marknadens volatilitet för att ta nya positioner i bolag som man upplevde översålda. Till dessa hörde Bizlink. Nya positioner i onlineresebokaren Despegar och det kinesiska hygienbolaget Vinda initierades också.

  Förvaltaren har en positiv syn på tillväxtmarknader och fondens förvaltningsfilosofi trots den senaste tidens bistra marknadsklimat. Fondens innehav anses lågt värderade i ett historiskt perspektiv och relativt utvecklade marknader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S sjönk 1,5 procent i september, kortposition i Tesla bidrog positivt  

  Rhenman Global Opportunities L/S sjönk 1,5 procent i september, kortposition i Tesla bidrog positivt

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,5 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter en säsongsmässigt ovanligt god utveckling i augusti föll de flesta av världens större aktiemarknader tillbaka i september. I avsaknad av resultatrapporter och andra större företagsspecifika nyheter hamnade politiska händelser i centrum för investerarnas intresse under månaden.

  Fondens långa positioner belastade fondens utveckling med 1,8 procent, medan kortpositionerna gav ett positivt bidrag med 0,3 procent.

  Bland fondens bästa placeringar i september återfanns kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla. Aktiekursen föll kraftigt i samband med nyheten att den amerikanska finansinspektionen, SEC, hade valt att stämma bolagets vd Elon Musk för ett, enligt inspektionen, vilseledande Twitterinlägg från tidigare i somras.

  "Risken att Musk skulle tvingas lämna sin roll mottogs mycket negativt av investerarna, som tillskriver en stor del av bolagets värde och framtid till denna visionära individ", skriver förvaltarteamet.

  Bemanningsjätten Adecco blev en av månadens sämsta bidragsgivare. Aktien föll efter att företaget flaggat för en svagare försäljning i början av hösten.

  I ett marknadsutblick skriver teamet bakom fonden att deras uppfattning är att en svagare konjunkturutveckling och negativa utfall av handelskonflikter i stor utsträckning redan är inprisade i många sektorer och regioner.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Nestle, Exxon och Ericsson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång  

  Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i september, möjligheter i banksektorn efter Danske Bank-nedgång

  Nordic Cross Stable Return steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bakom uppgången låg en stabil utveckling i såväl det marknadsneutrala mandatet som i event-mandatet.

  Det marknadsneutrala mandatet gav under månaden ett positivt bidrag på 9 punkter. Merparten av uppgången är hänförlig till fondens spread-position lång Veoneer, kort Autoliv som fortsatte att utvecklas väl efter det att Veoneer stigit med drygt 9 procent under månaden medan Autoliv föll.

  Lång/kort-mandatet gav för månaden ett minus på 4 punkter. Nedgången är i sin helhet hänförligt till fondens långa position i Kinnevik. Zalando, som utgör drygt en tredjedel av bolagets tillgångar, vinstvarnade och kursen i Kinnevik föll med drygt 9 procent.

  Event-mandatet bidrog med 16 punkter och uppvisade en blandad utveckling, medan räntemandatet sjönk marginellt under månaden främst till följd av utvecklingen i bankobligationer.

  Oron kring Danske Banks inblandning i penningtvätt smittade av sig på andra banker.

  "Även om nedgången är motiverad ser vi i förlängningen också affärsmöjligheter i att marknaden inte tillräckligt skiljer mellan riskerna i de olika bankerna", skriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,3 procent i september, tror Alcadon kan leverera rapport i linje med fjolårets  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,3 procent i september, tror Alcadon kan leverera rapport i linje med fjolårets

  Nordic Cross Small Cap Edge steg med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 13,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i det första av fondens delmandat, lång/kort aktier, var den största bidragsgivaren under september Camurus som fick ett godkännande av Europeiska läkemedelsmyndigheten för sitt CAM2038 mot opiatberoende.

  Övriga bidragsgivare var Addnode, och BTS och Cantargia.

  Fonden tog en opportunistisk position i Bergs Timber för några månader sedan, en position som nu avvecklats efter stark uppgång.

  På minussidan återfinns Recipharm, Sportamore, fondens andra delmandat samt Alcadon som föll ytterligare under september.

  "Vi tror att bredbandsutrullningen förskjuts i något kvartal till. Vi tror Alcadon kan leverera en rapport i linje med fjolåret trots att bredbandsmarknaden var betydligt hetare ifjol", bedömer förvaltarteamet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • DNB Teknologi sjönk 2,9 procent i september, ser antal strukturella tillväxtfaktorer för sektorn  

  DNB Teknologi sjönk 2,9 procent i september, ser antal strukturella tillväxtfaktorer för sektorn

  DNB Teknologi sjönk med 2,9 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 23,9 procent. Detta i likhet med dess jämförelseindex, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att några av de faktorer som påverkade de globala marknaderna under september var det upptrappade handelskriget mellan USA och Kina, den amerikanska centralbankens höjning av styrräntan, de stormiga budgetförhandlingarna i Italien samt negativa effekter av stigande oljepriser.

  Positiva bidragsgivare var datortillverkaren Lenovo och mjukvaruföretaget Oracle. Lenovo fortsatte sin starka utveckling efter förra månadens kvartalsresultat. Oracle utvecklades också starkt efter goda kvartalsresultat i linje med förväntningar.

  Negativa bidragsgivare var Vishay, tillverkaren av halvledare och passiva komponenter, och Mellanox, tillverkaren av data- och nätverksprodukter.

  Inför framtiden bedöms räntorna vara låga samt att det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn.

  "Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT- och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden", skriver förvaltarteamet.
  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var Alphabet, Lenovo Group och Oracle med portföljvikterna 8,8, 7,0 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail sjönk 4,9 procent i september, innehavet i Lynas tyngde  

  DNB Renewable Energy retail sjönk 4,9 procent i september, innehavet i Lynas tyngde

  DNB Renewable Energy retail A sjönk 4,9 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,9 procent. Det innebär en överavkastning relativt jämförelseindex på 13,3 procentenheter under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektorn backade i september i likhet med aktiemarknaderna i allmänhet. De globala spänningarna gällande handelsrestriktioner pressar fortfarande många delsektorer men det finns också många positiva tecken som exempelvis generellt stigande oljepriser.

  Lynas var det innehav som bidrog mest negativt till avkastningen efter att den malaysiska regeringen bildat en kommitté för att granska företagets verksamhet.

  Siemens Gamesa backade också efter att ledningen guidat ned marginalutsikterna för 2020 till de lägre nivåerna 8-10 procent.

  "Vi tror att en hel del negativa nyheter är diskonterade och marknadstillväxten kan komma att överraska positivt istället", skriver förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att globala handelsrestriktioner är en risk som för tillfället försvagar sentimentet, men tillägger att det också kan komma att pressa resultatbilden.

  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var American Axle & Manufacturing, Renewable Energy Group och China Longyuan Power. Portföljvikterna var 8,4, 7,9 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care sjönk 0,3 procent i september, positiva till hälsosektorn på lång sikt  

  DNB Health Care sjönk 0,3 procent i september, positiva till hälsosektorn på lång sikt

  DNB Health Care sjönk med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 23 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 22,7 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att debatten runt höga läkemedelspriser kan blossa upp och sannolikt leda till viss turbulens för aktiekurserna samtidigt som det skapas goda investeringsmöjligheter.

  På lång sikt är man positiva till hälsosektorn och förväntar sig god avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstil och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier.

  Innehavet i sjukvårdsförsäkringsbolaget Cigna bidrog mest positivt efter det stod klart att fusionen med Express Scripts godkänts och blir av. Pfizer var också en stark bidragsgivare utan några anmärkningsvärda bakomliggande nyheter.

  Det svagaste innehavet var Perrigo, där spekulationer om negativa kostnadseffekter relaterade till bolagets planer på att dela upp verksamheten belastade aktiekursen.

  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var Johnson & Johnson, Sanofi och Pfizer med portföljvikterna 7,3, 6,5 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pictet rekommenderar att öka exponeringen mot Japan, USA anses vara dyrast  

  Pictet rekommenderar att öka exponeringen mot Japan, USA anses vara dyrast

  Den schweiziska kapitalförvaltaren Pictet rekommenderar att öka exponeringen mot Japan som idag anses vara den enskilt billigaste marknaden för aktier. Det framgår av en månatlig barometer från bolaget.

  Bank of Japan bedriver fortsatt en lågräntepolitik, i motsats till exempelvis USA då den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde räntan i september för tredje gången i år. USA bedöms vara den dyraste aktiemarknaden.

  Enligt Pictets bedömning är japanska aktier 26 procent billigare än jämförbara aktier globalt.

  Kring utvecklingsmarknader bedömer kapitalförvaltaren att bytesbalansen i ekonomierna har under de senaste fem åren förbättrats väsentligt. Aggregerat har dess budgetöverskott växt från 0,1 procent år 2013 till 0,8 procent idag. Likväl har utvecklingsländernas budgetunderskott minskat från nästan 4 procent till 1,7 procent under perioden.

  I kombination med en inflationsnivå långt under det långsiktiga genomsnittet i utvecklingsekonomierna blir valutor och obligationer på dessa marknader ett särskilt attraktivt placeringsalternativ enligt Pictet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norge C steg med 3,2 procent i september, Equinor, Tomra och Subsea 7 bästa bidrag  

  Odin Norge C steg med 3,2 procent i september, Equinor, Tomra och Subsea 7 bästa bidrag

  Odin Norge C steg med 3,2 procent i september, vilket innebär att fonden har stigit med cirka 20 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens bästa bidrag under månaden fanns innehaven i Equinor, Tomra och Subsea 7 medan XXL, Hexagon Composites och Protector Forsikring återfanns i den negativa vågskålen.

  Bland vinnaraktierna kommenteras särskilt Tomra som haft en kapitalmarknadsdag under månaden. Bolaget anses av förvaltarna befinna sig i en attraktiv position när det gäller att ta del av många nya marknader, såsom nya pantsystem, anpassning av pantsystem för att kunna hantera nya material och stark tillväxt inom källsortering som på kort sikt stärks av de kinesiska restriktionerna för avfallsimport.

  Man kommenterar vidare Schibsted som under månaden annonserade att man vill lyfta ut och börsnotera de internationella marknadsplatserna (MPI) och att den resterande delen av bolaget därefter kommer att bestå av mediehusen inklusive Finn, Blocket och Tori.

  "Vi ser positivt på denna uppdelning och de båda bolagen kommer tack vare den nya strukturen att få bättre fokus var för sig än tillsammans. Vi tror att uppdelningen kan bidra till ökat värdeskapande i bägge verksamheterna", kommenterar förvaltarna uppdelningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige backade 1,1 procent i september, köpte Hoist och sålde Avanza  

  Odin Sverige backade 1,1 procent i september, köpte Hoist och sålde Avanza

  Odin Sverige tappade 1,1 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 9,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden köpt in sig i inkassobolaget Hoist Finance som ersätter positionen i Avanza som man beslutat sig för att sälja. Stark aktiekursutveckling och höga priser i kombination med nedslående underliggande resultattillväxt, har fått förvaltarna omvärdera positionen, framgår det av månadstexten.

  "Även om vi gillar företaget och kulturen finns det en del orosmoln i och med att fondbranschen i allt högre grad övergår till att sälja nettoklasser direkt till kunderna. Vi är osäkra på vilken effekt detta kommer att få på Avanza", skriver man vidare.

  Gällande Hoist Finance ser man att prispressen kring portföljköp är på väg att mattas av. Detta anser man beror på att finansieringskostnaderna har stigit och att de renodlade finansiella aktörerna inte är lika aktiva. Hoist Finance är en aktör i branschen med egen banklicens, vilket anses vara gynnsamt i sammanhanget.

  Av fondens positioner noterades negativa bidrag från Oriflame, Byggmax och Essity medan Addnode, Beijer Alma och Lifco fanns i den positiva vågskålen.

  Fondens förvaltare kommenterar innehavet i Essity som under månaden kommit med ett slags vinstvarning där man varslar om en ny vända nedskärningar.

  "Anledningen till detta är att man behöver kompensera för kostnadsinflationen på råvaror som pappersmassa, energi och oljerelaterade råvaror. Vi betraktar detta som positivt ur ett långsiktigt perspektiv och bedömer aktiens prislapp som attraktiv."

  Fonden har köpt fler Essity-aktier till fallande kurs under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Invesco minskade sitt förvaltade kapital under september  

  Invesco minskade sitt förvaltade kapital under september

  Fondbjässen Invesco minskade sitt förvaltade kapital under september.

  Enligt preliminära siffror sjönk det förvaltade kapitalet med 0,7 procent till 980,9 miljarder dollar under september, ned från 988 miljarder månaden före.

  Nedgången förklaras bland annat med en otillfredsställande avkastning och långsiktigt utflöde.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Asset Selection sjönk med 1,4 procent i september, förluster i aktier och räntor bakom nedgång  

  SEB Asset Selection sjönk med 1,4 procent i september, förluster i aktier och räntor bakom nedgång

  SEB Asset Selection C H-SEK backade med 1,4 procent under september, vilket innebär att fonden tappat 6,9 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden tjänade fonden pengar på valutor men förlorade samtidigt på aktier och räntor, råvaror noterade ett oförändrat resultat. Vad gäller risktagandet låg volatiliteten under de 30 senaste handelsdagarna på 6,0 procent.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att de flesta aktiemarknader i världen avslutade månaden i princip oförändrat (inom +/‐0,5 procent). Den genomsnittliga aktiemarknaden noterade en förändring om ‐0,1 procent.

  Bland de bättre aktiemarknaderna återfanns japanska Topix (+4,7 procent) och schweiziska SMI (+1,3 procent). Bland de sämre australiska S&P200 (‐1,8 procent) och amerikanska Russell (‐2,5 procent).

  Investerarna på räntemarknaden drabbades av förluster. På valutamarknaden apprecierade många valutor mot den amerikanska dollarn. De största valutaförstärkningarna (gentemot US‐dollarn) skedde hos svenska kronan (+2,9 procent), Kanada‐dollarn (+1,0 procent) och brittiska pundet (+0,5 procent).

  På råvarusidan steg Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) med 3,9 procent under perioden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA sjönk 2,7 procent i september, minskat Nike-position efter stark kursutveckling  

  Odin USA sjönk 2,7 procent i september, minskat Nike-position efter stark kursutveckling

  Aktiefonden Odin USA sjönk med 2,7 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 18 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 19,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under den gångna månaden minskade man positionen i Nike.

  "Aktien har fått en betydligt högre värdering baserat på bättre tillväxtutsikter efter ett antal nya produktlanseringar och högre marginaler som resultat av ökad direktförsäljning. Bolagets goda utsikter till trots ser vi en mer begränsad uppsida för aktien", skriver man från förvaltarhåll.

  Under månaden köptes fler aktier i 3M och SiteOne.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Henry Schein, Oracle och Ball Corp. På minussidan återfinns Siteone Landscape Supply, Anheuser-Busch ADR och Alphabet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Thermo Fisher Scientific, Visa och Alphabet med portföljvikterna 4,8, 4,7 respektive 4,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet sjönk med 1,8 procent i september, Balder, JM och Wallenstam tyngde  

  Odin Fastighet sjönk med 1,8 procent i september, Balder, JM och Wallenstam tyngde

  Odin Fastighet C sjönk med 1,8 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14,8 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 13,5 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Under september har man inte gjort några väsentliga förändringar i portföljen.

  De främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var Sagax, NP3 och Olav Thon. På minussidan återfinns Balder, JM och Wallenstam.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sagax, Wihlborgs och Balder med portföljvikterna 8,7, 8,6 respektive 8,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets sjönk 6,5 procent i september, köpt in sig i indiska reptillverkaren Garware  

  Odin Emerging Markets sjönk 6,5 procent i september, köpt in sig i indiska reptillverkaren Garware

  Odin Emerging Markets sjönk med 6,5 procent i september, vilket medför att fonden tappat 2,1 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under hösten köpte man ett nytt bolag i Indien i form av Garware Technical Fibers som tillverkar rep och nät för en mängd olika användningsområden.

  "Vi har valt att investera i Garware med anledning av den ökade närvaron i nya tillväxtområden för bolagets produkter. Garware Technical Fibers har minimerat risken med expansionen genom att dra nytta av befintlig kunskap om fiskenät när man investerar i nya tillväxtområden", skriver man från förvaltarhåll.

  Bolaget är förhållandevis litet med låg likviditet och blygsam analytikerbevakning, vilket anses bidra till en attraktiv prislapp.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Vietnam Dairy Products, PSG Group och Premier Marketing. På minussidan återfinns Bidvest, HDFC Bank och Housing Development Finance.

  De största innehaven per utgången av månaden var Bid Corp, HDFC och Bidvest med portföljvikterna 7,9, 7,7 respektive 7,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Europa sjönk 5 procent i september, positiva möten med portföljbolagen SAP och IMCD  

  Odin Europa sjönk 5 procent i september, positiva möten med portföljbolagen SAP och IMCD

  Aktiefonden Odin Europa sjönk med 5,0 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i september har man varit på resande fot och träffat flera av de företag som återfinns i fonden.

  Några av höjdpunkterna var möten med ledningen i SAP och IMCD, som är fondens största och tredje största positioner.

  "SAP är världens största leverantör av mjuk- varuprodukter för företag som fokuserar på att koppla ihop olika affärsfunktioner. De ser en stor tillväxtpotential i att koppla fler av kundens affärsfunktioner till molnbaserade lösningar som i slutändan leder till högre lönsamhet och mer förutsägbara resultat", uppger man från förvaltarhåll.

  Fondteamets positiva syn på IMCD förstärktes även efter möte.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Reckitt Benckiser Group, Wood Group och Subsea 7. På minussidan återfinns Austriamicrosystems, SEB och Henkel.

  De största innehaven per utgången av månaden var SAP, Bunzl och IMCD Group med portföljvikterna 6,1, 4,9 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Finland C sjönk 3,6 procent i september, innehaven Valmet och Kone har hållit kapitalmarknadsdagar  

  Odin Finland C sjönk 3,6 procent i september, innehaven Valmet och Kone har hållit kapitalmarknadsdagar

  Odin Finland sjönk med 3,6 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den 11 september bekräftade Amer Sports att det kinesiska bolaget Anta Sports kontaktat dem för att meddela att man överväger att lägga ett bud på bolaget. Aktien anses för närvarande vara i ”standby-läge” i väntan på ytterligare förtydliganden och ett formellt bud.

  Både Valmet och KONE som är två innehav i fonden höll sina kapitalmarknadsdagar under september månad. Bägge bolagen anses ha tagit tillfället i akt att fokusera på långsiktiga drivfaktorer och infriade också sina finansiella mål och resultatförväntningar för 2018.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Amer Sports, Cramo och Marimekko. På minussidan återfinns Huhtamäki, Tikkurila och Kesko.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sampo, Valmet och Kone med portföljvikterna 7,5, 6,9 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global C sjönk 2,8 procent i september, goda utsikter för största innehavet DCC  

  Odin Global C sjönk 2,8 procent i september, goda utsikter för största innehavet DCC

  Odin Global C sjönk 2,8 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 14,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i september deltog man i kapitalmarknadsdagen hos irländska DCC i Marseille i Frankrike. Det är Odin Globals största position.

  "DCC har en förvärvsbaserad affärsmodell och har under många år visat prov på en stark förmåga att konsolidera fragmenterade slutmarknader. DCC är även duktiga på kapitalallokering och har en organisation som främjar entreprenörsanda och en ledning som förstår hur långsiktiga värden skapas", skriver man från förvaltarhåll.

  Förvaltarteamet tror att utsikterna framöver är bättre än någonsin med tanke på att bolaget har etablerat sig på stora marknader som USA och Tyskland.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Lifco, Reckitt Benckiser och Indutrade. På minussidan återfinns Diploma, Bank OZK och Bidvest.

  De största innehaven per utgången av månaden var DCC, Lifco och Diploma med portföljvikterna 8,1, 6,4 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden sjönk 2,8 procent i september, positiva till danska SP Group  

  Odin Norden sjönk 2,8 procent i september, positiva till danska SP Group

  Odin Norden sjönk med 2,8 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex backade två procent. Det medför att fonden stigit 4,2 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under september månad investerade man i danska SP Group. Det är ett mindre bolag som tillverkar plastkomponenter, kompositmaterial och ytbeläggningar.

  "Flytt av produktion till låglöneländer, förvärv i en fragmenterad bransch, egna produkter med högre bruttomarginaler och ett ökat inslag av defensiva slutmarknader gör att vi tror på bolagets framtid. Bolaget har en mycket stark historik med en resultattillväxt på nästan 30 procent under de senaste fem åren", skriver man från förvaltarhåll.

  Det norska IT-bolaget Atea har lidit mer skada av korruptionsanklagelserna i Danmark än vad fondteamet initialt trodde.

  Teamet bakom fonden är likväl positiva till aktien: "Vi tror att rörelsemarginalerna är på god väg upp mot fyra procent och att tillväxten i Norge och Sverige kommer att hålla i sig. Aktien borde enligt vår mening ligga på 200 norska kronor".

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Atea, Indutrade och Marine Harvest. På minussidan återfinns Huhtamäki, Novo Nordisk och Danske Bank.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Nibe och Sweco med portföljvikterna 5,0, 4,0 respektive 4,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt tufft för utländska investerare i Pakistan efter beslut att ansöka om IMF-lån - Tundra  

  Fortsatt tufft för utländska investerare i Pakistan efter beslut att ansöka om IMF-lån - Tundra

  Aktiemarknaden i Pakistan nådde under gårdagen sin lägsta nivå på två år efter ett fall på 3,4 procent. Detta då investerare oroas över landets förmåga att hantera en fördjupad ekonomisk kris, enligt Bloomberg.

  Efter att finansministern idag annonserat att man beslutat sig för att ansöka om ett nödlån hos IMF, studsade marknaden tillbaka, men det har varit fortsatt stora svängningar i landets valuta. Det kommer drabba utländska investerare i Pakistan, enligt Mattias Martinsson på Tundra Fonder.

  "Finansministern har officiellt sagt att de beslutat sig för att söka ett lån hos IMF. Dock är inget klart. Han har nu åkt till Bali där IMF har möte. Vi ser det som sannolikt att de nu bestämt sig, säger Martinsson och fortsätter:

  "Det är stora svängningar i valutan idag. Enligt Bloomberg tappar den 4 procent till knappt 129 men i interbankmarknaden är den just nu ner 8 procent till 137. Ryktet på marknaden säger att IMF begärt att man ska låta valutan försvagas till 147."

  "Aktiemarknaden reagerar med uppgång på 2 procent, men det ser ut att bli en hård dag för utländska investerare i Pakistan", avslutar förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock oroas inte över smal uppgång på aktiemarknaden, starka fundamenta talar fortsatt för aktier  

  Blackrock oroas inte över smal uppgång på aktiemarknaden, starka fundamenta talar fortsatt för aktier

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på den senaste tidens bullmarknad.

  Det råder för närvarande oro på aktiemarknaden om att den innevarande bullmarknaden i alltför hög grad styrs av ett fåtal bolag.

  På S&P 500-indexet har tio aktier stått för 53 procent av den totala uppgången i år. Detta kan ställas mot 17 procent under föregående år.

  Men Turniell oroas inte över detta utan pekar istället på att medianaktien har haft en positiv avkastning i år. Under IT-bubblan var avkastningen för medianaktien 21 procent under index.

  En annan faktor som bör stilla oron är att spridningen i dagens avkastning mellan företag är den lägsta på 20 år på aktiemarknaden.

  När man räknar in även för starka fundamenta blir det ett fortsatt val av aktier framför obligationer, säger Turnill som föredrar den amerikanska marknaden.

  Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Över hälften av aktivt förvaltade Sverigefonder slog sitt passiva index över ett år - SPIVA Europe Scorecard  

  Över hälften av aktivt förvaltade Sverigefonder slog sitt passiva index över ett år - SPIVA Europe Scorecard

  En majoritet av svenska aktivt förvaltade aktiefonder överavkastade sitt passiva index under den ettårsperiod som slutade den sista juni 2018. Det framgår av den senaste undersökningen från S&P Dow Jones Indices kallad SPIVA Scorecard.

  Enligt undersökningen lyckades 54 procent av de aktiva Sverigefonderna slå indexet S&P Sweden BMI över den nämnda ettårsperioden. Sett över 10 år avkastade dock 77 procent av fonderna sämre än det passiva indexet.

  Rensat för de minsta fonderna lyckades aktiva Sverigefonder överavkasta på såväl ett som tio år. Ett kapitalviktat index överavkastade index med 1 procent över ett år och med 0,1 procent över 10 år, enligt undersökningen

  Gällande nordiska fonder var resultaten sämre där 75 procent av nordiska aktiefonder underpresterade sitt index över ett år, 83 procent underpresterade över en treårsperiod och hela 90 avkastade sämre än index under en tioårsperiod.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder dumpar spelbolag - Di  

  Handelsbanken Fonder dumpar spelbolag - Di

  Handelsbanken Fonder har under den senaste tremånadersperioden sålt av aktier i kasino- och bettingrelaterade bolag för över 1,2 miljarder kronor. Det visar en sammanställning från Dagens industri.

  Avyttringarna sker på etiska grunder där Handelsbanken uppger att bolagen har en negativ effekt på omvärlden och att spelmissbruk leder till högre samhällskostnader.

  Fondbolaget är nästan helt ute ur sektorn efter att i september ha sålt av allt i Catena Media och Scout Gaming. Tidigare hade man även dumpat allt ägande i bland annat Leo Vegas och Mr Green.

  De enda innehaven kvar är Evolution Gaming, mot vilka man halverat exponeringen till 0,5 procent av kapitalet under perioden, samt Raketech där man äger 1,7 procent av aktierna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond sjönk med 2,2 procent i september, för tidigt blåsa faran över i H&M  

  Strand Förmögenhetsfond sjönk med 2,2 procent i september, för tidigt blåsa faran över i H&M

  Strand Förmögenhetsfond sjönk med 2,2 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 5,4 procent sedan årets början.

  I en kommentar skriver fondteamet att september bjöd på en blandad utveckling för aktiemarknaden där månadsavkastningen för börsen som helhet låg nära noll. Vad gäller fonden pressades den under perioden av rekyler i en rad innehav samtidigt som index drogs upp av uppgången i H&M

  "Många imponerades av HM’s höga onlinetillväxt, men vår bedömning är att den till stor del
  var readriven och dessutom ser det rekordstora varulagret fortsatt oroande ut. Därför anser vi att det är för tidigt att blåsa 'faran över'", skriver Strand Kapitalförvaltning.

  Vad gäller den makroekonomiska bilden skriver fondens förvaltare att världen börjar gå i lite olika riktningar.

  "Eurozonens tillväxt toppade kring årsskiftet och har sedan dess sjunkit ned till mer normala nivåer. USA drivs fortfarande av Trumps skattelättnader men jämförelsetalen blir allt tuffare under nästa år vilket leder till att tillväxten med största sannolikhet kommer att toppa under 2019. USA är också det enda område av betydelse där även investeringarna ligger på högkonjunkturnivåer och därför kan det där bli en något större baksmälla när tillväxten börjar falla."

  Vad gäller handelskonflikten mellan USA och Kina skriver Strand att det för närvarande är svårt att se att någon kommer att ge sig men att USA:s agerande inte är helt omotiverat.

  "Kina har fördelar i handeln mot omvärlden som härrör från den tid då landet var ekonomiskt
  betydligt svagare och det är inte orimligt att jämna ut förhållandena", kommenterar man läget.

  Slutligen behandlas den kommande rapportsäsongen:

  "Om ett par veckor startar rapportperioden för tredje kvartalet och vi ser framför oss starka
  rapporter drivna av högkonjunktur och doping från en svag krona. Kronan har varit svag
  länge, men det är först detta kvartal som vi möter lägre jämförelsevärden på de viktigaste
  valutakurserna och detta ger en extra skjuts åt vinsttillväxten."

  Fondens aktievikt uppgick till cirka 35 procent vid månadens slut. Största positioner var Novo Nordisk, Climeon, Xvivo Perfusion, Securitas och HiQ.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Småbolagsfond sjönk med 3,3 procent i september, rekyler i Climeon, Sectra, Xvivo Perfusion och Evolution Gaming tyngde  

  Strand Småbolagsfond sjönk med 3,3 procent i september, rekyler i Climeon, Sectra, Xvivo Perfusion och Evolution Gaming tyngde

  Strand Småbolagsfond sjönk med 3,3 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 15 procent sedan årets början.

  I en kommentar skriver fondteamet att september bjöd på en blandad utveckling för aktiemarknaden där månadsavkastningen för börsen som helhet låg nära noll. Vad gäller fonden pressades den under perioden av rekyler i en rad innehav såsom Climeon, Sectra, Xvivo Perfusion och Evolution Gaming.

  Dessa aktier har tidigare utvecklats mycket starkt och utgör fortfarande några av de största bidragsgivarna till avkastningen under året, skriver Strand Kapitalförvaltning.

  Vad gäller den makroekonomiska bilden skriver fondens förvaltare att världen börjar gå i lite olika riktningar.

  "Eurozonens tillväxt toppade kring årsskiftet och har sedan dess sjunkit ned till mer normala nivåer. USA drivs fortfarande av Trumps skattelättnader men jämförelsetalen blir allt tuffare under nästa år vilket leder till att tillväxten med största sannolikhet kommer att toppa under 2019. USA är också det enda område av betydelse där även investeringarna ligger på högkonjunkturnivåer och därför kan det där bli en något större baksmälla när tillväxten börjar falla."

  Vad gäller handelskonflikten mellan USA och Kina skriver Strand att det för närvarande är svårt att se att någon kommer att ge sig men att USA:s agerande inte är helt omotiverat.

  "Kina har fördelar i handeln mot omvärlden som härrör från den tid då landet var ekonomiskt
  betydligt svagare och det är inte orimligt att jämna ut förhållandena", kommenterar man läget.

  Slutligen behandlas den kommande rapportsäsongen:

  "Om ett par veckor startar rapportperioden för tredje kvartalet och vi ser framför oss starka
  rapporter drivna av högkonjunktur och doping från en svag krona. Kronan har varit svag
  länge, men det är först detta kvartal som vi möter lägre jämförelsevärden på de viktigaste
  valutakurserna och detta ger en extra skjuts åt vinsttillväxten."

  Fondens aktievikt uppgick till cirka 75 procent vid månadens slut. Största positioner var Xvivo Perfusion, Evolution Gaming, Sectra, Know IT och NRC Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap sjönk 4,5 procent i september, Victoria, ISRA Vision och Thor Industries tyngde  

  Didner & Gerge Small and Microcap sjönk 4,5 procent i september, Victoria, ISRA Vision och Thor Industries tyngde

  Didner & Gerge Small and Microcap sjönk 4,5 procent i september, i likhet med dess jämförelseindex. Det medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,3 procent, enligt en månadsrapport.

  De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Bahnhof, TFF Group och Proactis. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Victoria, ISRA Vision och Thor Industries.

  Paradox var det största innehavet vid utgången av månaden, följt av Bahnhof och Victoria. Portföljvikterna för dessa innehav var 6,1, 5,1 respektive 4,7 procent.

  IT stod för 28,3 procent av portföljen vid månadsskiftet, med industrivaror & tjänster på andra plats med 18,3 procent portföljvikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge US Small and Microcap sjönk 4,2 procent i september, Grand Canyon Education tyngde  

  Didner & Gerge US Small and Microcap sjönk 4,2 procent i september, Grand Canyon Education tyngde

  Didner & Gerge US Small and Microcap sjönk 4,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 13,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen J & J Snack Foods, Polyone och Kinsale. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Littelfuse, Grand Canyon Education och Cass Information Systems.

  De största innehaven per utgången av månaden var Grand Canyon Education, Littelfuse och Toro med portföljvikterna 5,6, 4,8 respektive 4,1 procent.

  Industrivaror & tjänster stod för 27,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av sällanköpsvaror & tjänster med 21,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global sjönk 1,2 procent i september, Jain Irrigation, Orbotech och Carl Zeiss tyngde  

  Didner & Gerge Global sjönk 1,2 procent i september, Jain Irrigation, Orbotech och Carl Zeiss tyngde

  Didner & Gerge Global sjönk 1,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 12,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De innehav som bidrog mest positivt var Activision Blizzard, B3 och Value Partners. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Jain Irrigation, Orbotech och Carl Zeiss Meditec.

  De största innehaven per utgången av månaden var Fairfax Financial, Centene och Markel med portföljvikterna 5,8, 5,1 respektive 4,9 procent.

  På sektornivå stod finans för 35,4 procent av allokeringen, följt av IT med 19,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag steg 0,2 procent i september, Veoneer, Husqvarna och Elanders bland vinnarna  

  Didner & Gerge Småbolag steg 0,2 procent i september, Veoneer, Husqvarna och Elanders bland vinnarna

  Didner & Gerge Småbolag steg med 0,2 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med 13,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De innehav som hade störst positiv påverkan var Veoneer, Husqvarna och Elanders. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Securitas, Nolato och Coor Service Management.

  De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Husqvarna och Trelleborg med portföljvikterna 6,0, 5,9 respektive 5,8 procent.

  På sektornivå stod industrivaror & tjänster för 39,1 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 14,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Aktiefond sjönk 0,6 procent i september, Volkswagen, Indutrade och Veoneer bland vinnarna  

  Didner & Gerge Aktiefond sjönk 0,6 procent i september, Volkswagen, Indutrade och Veoneer bland vinnarna

  Didner & Gerge Aktiefond sjönk 0,6 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 0,1 procent. Det innebär att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,6 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de innehav som hade störst positiv påverkan var Volkswagen, Indutrade och Veoneer. De innehav som hade störst negativ påverkan var Danske Bank, Nordea och Autoliv.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Danske Bank och Handelsbanken med portföljvikterna 9,6, 9,5 respektive 9,0 procent.

  På sektornivå stod industrivaror & tjänster för 39,8 procent av allokeringen, följt av finans med 34,7 procent.

  Inga positionsförändringar rapporteras.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3 procent i september, valutaeffekt och nedgång i små bolag bakom negativ månad  

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3 procent i september, valutaeffekt och nedgång i små bolag bakom negativ månad

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade med 3,0 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 27,0 procent sedan årets början.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Henrik Rhenman att rekylen under månaden främst orsakades av nedgångar för små bolag samt av förstärkningen av den svenska kronan.

  "Nedgången bör dock betraktas som ganska naturlig och rimlig; augusti var en mycket stark månad, och september brukar statistiskt sett vara årets sämsta månad", skriver förvaltaren.

  Inför oktober varnar Rhenman för att vi går in i årets mest volatila månad och att det dessutom snart är val i USA, vilket sannolikt kommer spä på oron i marknaden.

  Under månaden har uppgångar skett i sub-sektorerna services, läkemedel och medicinsk teknik. Bioteknikindex har underpresterat det bredare hälsosjukvårdsindexet MSCI HC. På bolagsnivå missgynnades fonden av innehaven i Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals medan innehaven i Alexion Pharmaceuticals och Cigna bidrog positivt.

  Alexions aktiekurs reagerade under månaden positivt på att bolaget under månaden presenterade lovande fas-III data för ytterligare en indikation för preparatet Soliris. Indikationen gällde en sällsynt autoimmunliknande sjukdom. I fallet Cigna fick bolagets aktie en skjuts uppåt efter att ett tidigare annonserat bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager, fått godkänt att genomföras av det amerikanska justitiedepartementet.

  Bland de negativa bidragen tyngdes Iovance aktiekurs av att en studie gällande bolagets terapi mot icke-småcellig lungcancer presenterats med ett utfall som inte föll marknaden i smaken. I fallet Alnylam påverkades aktien negativt av en ökad oro kring säkerhetsprofilen gällande dess läkemedel Onpattro.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Skagen m2 får toppranking av Citywire och höga betyg av Morningstar  

  Skagen m2 får toppranking av Citywire och höga betyg av Morningstar

  Skagen m2, som är en global fastighetsfond, har av den oberoende fondanalysfirman Citywire rankats som nummer ett av av 225 globala fastighetsfonder världen över sett över tre år. Detta per den 31 augusti 2018.

  Över fem år placerar sig Skagen m2 som nummer 68 av 196, enligt Citywires ranking.

  Fonden har även tilldelats höga betyg av analysföretaget Morningstar som ger den fyra av fem stjärnor överlag, och fem av fem stjärnor på tre års sikt, per den 28 september 2018.

  Det framgår av ett utskick från Skagen Fonder.

  Fondens förvaltare, Michael Gobitschek är AA-ratad av Citywire och rankas som nummer ett av 140 portföljförvaltare sett över tre år i kategorin Fastigheter – Globala aktier. På Citywires femårslista placerar sig Michael Gobitschek som nummer 29 av 140.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige ökade med en procent i september, ser fortsatt uppsida i ABB  

  Cliens Sverige ökade med en procent i september, ser fortsatt uppsida i ABB

  Cliens Sverige ökade med en procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala tillväxtutsikter dras ned på grund av effekterna av handelskriget med svagare tillväxt främst i Kina men även i Europa.

  Största positiva bidrag relativt index under månaden kom från innehaven i Addnode, NCAB och Swedbank. Sämsta bidrag relativt index av innehav i fonden gav ABB och Troax.

  Förvaltarteamet ser fortsatt uppsida i ABB och väntar sig att bolagets sencykliska positiva vinsttrend består.

  Under september adderades handelsbolagen Addtech, Indutrade och Lagercrantz, samt vårdbolaget Attendo som nya innehav i fonden. Gemensamt för dessa bolag är att de anses hålla hög kvalitet med imponerande vinsttillväxt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Småbolag A ökade 0,3 procent i september, stigit över 23 procent i år  

  Cliens Småbolag A ökade 0,3 procent i september, stigit över 23 procent i år

  Cliens Småbolag A ökade med 0,3 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 23,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 13,4 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att handelskriget med epicentrum i Kina kommer fortsätta dra ned tillväxten de närmaste månaderna och en lösning är viktig för att aktiemarknaderna inte skall påverkas mer negativt.

  Septemberbörsen blev betydligt lugnare med mindre nedgångar överlag bland småbolagen efter den starka sommaren.

  Största positiva bidragen till fondens avkastning kom från mjukvarubolaget Addnode, sorterings- och återvinningsbolaget Tomra samt Halmstadbaserade IT-bolaget HMS Networks. Sämsta innehav under månaden blev innehaven i Addtech, Sectra och Wallenstam.

  Under månaden har man på nytt tagit in Elekta i portföljen efter uppmuntrande besked på bolagets kapitalmarknadsdag. Förvaltarteamet har även ökat i Vitec och Addnode. I den andra vågskålen återfinns innehavet i fastighetsbolaget Hufvudstaden som avyttrats helt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond A sjönk 0,5 procent i september, ökat aktievikten något  

  Cliens Mixfond A sjönk 0,5 procent i september, ökat aktievikten något

  Cliens Mixfond A sjönk med 0,5 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 5,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att handelskriget med epicentrum i Kina kommer fortsätta dra ned tillväxten de närmaste månaderna och en lösning är viktig för att aktiemarknaderna inte skall påverkas mer negativt.

  Störst positiva bidrag under september kom främst från innehav i Hennes & Mauritz, Swedbank, NCAB och Veoneer. Störst negativa bidrag kom främst från Kinnevik, Dometic, Essity och Balder.

  Större aktieköp gjordes främst i Sandvik, MTG, H&M och Veoneer. På minskningssidan återfinns Kinnevik, Magnolia och Skanska.

  Förvaltarteamet ökade aktievikten från knappt 61 procent till drygt 63 procent.

  "Vi gör fortsatt bedömningen att det går att hitta avkastning i aktiemarknaden och att möjligheterna i aktiemarknaderna överväger hoten. Handelskriget mellan USA och Kina ser ut att bli utdraget och ökar risken i främst cykliska bolag",  Taggar:
  #mutualfunds