Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Fidelity flaggar upp i Indutrade  

  Fidelity flaggar upp i Indutrade

  Kapitalförvaltaren Fidelity/FMR har ökat sitt innehav i teknikhandelsbolaget Indutrade till
  8,01 av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Öhman Etisk Index Pacific steg 3,2 procent i juli  

  Öhman Etisk Index Pacific steg 3,2 procent i juli

  Öhman Etisk Index Pacific steg 3,2 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 29,8 procent sedan årsskiftet. Det överträffar jämförelseindexutvecklingen under samma period som lyder på 26,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Commonwealth Bank of Australia, AIA Group och CSL med portföljvikterna 8,8, 8,5 respektive 6,9 procent.

  Finans stod för 49,9 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industri med 10,3 procent.

  Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Japan avancerade 4,3 procent i juli, gått något bättre än index i år  

  Öhman Etisk Index Japan avancerade 4,3 procent i juli, gått något bättre än index i år

  Öhman Etisk Index Japan steg 4,3 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 18,6 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 16,8 procent. Det är framgående av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Sony. Portföljvikterna löd 6,1, 3,6 respektive 3,0 procent.

  På sektornivå utgjorde cykliska konsumentvaror 19,0 procent av allokeringen, följt av industri med 17,9 procent.

  Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Europa steg marknadslikt i juli med uppgången 1,4 procent  

  Öhman Etisk Index Europa steg marknadslikt i juli med uppgången 1,4 procent

  Öhman Etisk Index Europa steg 1,4 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 22,9 procent i år. Detta är i nivå med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 6,1, 3,6 respektive 2,4 procent.

  Finans stod för 22,0 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av sjukvård med 16,0 procent.

  Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index USA utvecklades positivt i juli  

  Öhman Etisk Index USA utvecklades positivt i juli

  Öhman Etisk Index USA A utvecklades positivt i juli med en uppgång som löd 5,7 procent, vilket medför att fonden är upp 30,2 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexet har under samma period ökat med 30,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Apple, Microsoft och Alphabet med portföljvikterna 5,5, 5,4 respektive 2,1 procent.

  På sektornivå stod teknik för 30,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 18,1 procent.

  Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige sjönk 0,03 procent i juli  

  Öhman Etisk Index Sverige sjönk 0,03 procent i juli

  Öhman Etisk Index Sverige A sjönk 0,03 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 18,45 procent sedan årsskiftet. Detta i linje med jämförelseindexutvecklingen. Det framgår av en månadsrapport.

  Ericsson, Volvo och Assa Abloy utgjorde de största innehaven i fonden per utgången av månaden med portföljvikterna 7,0, 5,9 respektive 5,9 procent.

  Industri stod för 37,1 procent av allokeringen på sektornivå, följt av finans med 16,4 procent.

  Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Pension & Försäkring får ny chef för strategiska initiativ  

  SPP Pension & Försäkring får ny chef för strategiska initiativ

  SPP Pension & Försäkring inrättar nu en ny funktion i ledningen.

  Den nya funktionen heter Strategiska initiativ och kommer att ledas av Jan Ridderwall, tidigare försäljningsdirektör.

  Jenny Rundbladh kommer framöver att axla rollen som försäljningsdirektör.  Taggar:
  #financials  

 • Didner & Gerge Aktiefond sjönk - gynnades av AAK och Epiroc  

  Didner & Gerge Aktiefond sjönk - gynnades av AAK och Epiroc

  Didner & Gerge Aktiefond, som är en av Sveriges största aktiefonder, sjönk med 1,9 procent under juni. Det var sämre än index som under samma månad ökade med 0,2 procent.

  AAK och Epiroc rapporterade bra resultat och var fondens största positiva bidragsgivare under högsommarmånaden, medan Sandvik och Nordea var fondens största negativa bidragsgivare på svagare rapporter.

  AAK presenterade en stark rapport och förvaltarduon Gustaf Setterblad och Carl Bertilsson lyfter upp resultatet i sin månadsrapport.

  "Aktien har utvecklats starkt i år vilket delvis kan förklaras med at man har en produktportfölj som förefaller vara väl positionerad att möta efterfrågan på växtbaserade alternativ till kött- och mjölkprodukter."

  Företaget släppte en ny produktlinje som Didner & Gerge Aktiefond-förvaltarna bedömer kommer att kunna växa framöver.

  Epiroc gynnas av en ökad efterfrågan på produktivitet i gruvindustrin.

  "Bolaget är innovativt och bör ha goda förutsättningar att komma väl ut i den omställning som sker mot automatiserad gruvdrift och batteridriven utrustning. Bolagets stora serviceaffär ger även motståndskraft den cykliska gruvindustrin", skriver förvaltarna.

  Nordea var samtidigt ett sänke med sina rapport. Kostnaderna stiger kopplat till investeringar och regelefterlevnad. Som en följd av detta är det troligt att framtida utdelningsnivåer blir lägre, uppger förvaltarna.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, SKF och Nordea med portföljvikterna 8,2, 6,4 respektive 6,0 procent.  Taggar:

 • Fidelity America pekade uppåt - tror på Grubhub  

  Fidelity America pekade uppåt - tror på Grubhub

  Fidelity America A-Acc-USD steg med 0,9 procent under juli, vilket var sämre än index som under samma period ökade med 1,4 procent.

  Under högsommarmånaden påverkades relativavkastningen negativt av att fonden inte innehade megacaps såsom Apple och Alphabet. Vidare gick Grubhub, som är stora på leveranser från restauranger, ned efter en tidigare uppgång.

  Rapporten från Grubhub var starkare än väntat, men utsikterna var lite besvikesle. Trots svagare utsikter bjuder företaget på en möjlighet att gynnas av trenden med hemleveranser från restauranger, skriver förvaltarna.

  Alexion Pharmaceuticals presenterade en stark rapport menar förvaltarna. Marknaden oroar sig däremot för ökade forskningskostnader i spåren av fler studier. Fidelity America A-Acc-USD-förvaltarna menar dock att aktien är attraktiv ur ett värderingsperspektiv.

  Bland vinnarna märks mobiloperatören T-Mobile som fick tummen upp av myndigheterna för sitt samgående med Sprint. Rapporten för det andra kvartalet var också stark.

  En annan vinnare var Willis Towers Watson vars aktie steg efter en stark rapport. Även Northern Trust var en vinnare under perioden. Bolaget har specialiserat sig på segmentet för ultrarika. Avsaknaden av Johnson & Johnson och Pfizer bidrog också till relativavkastningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Bioteknikfond C ökade - Amgen största innehavet  

  SEB Bioteknikfond C ökade - Amgen största innehavet

  SEB Bioteknikfond C steg med 0,2 procent under juli och hittills i år är fonden upp med 7,8 procent. Fonden slog sitt jämförelseindex under sommarmånaden.

  "I absoluta mått mätt utvecklades fonden positivt uttryckt i SEK och EUR. Faktorallokeringen bidrog till den relativa utvecklingen positivt, främst till följd av att attraktivt värderade bolag samt bolag med lägre risk utvecklades bra", skriver förvaltaren Maria Werner och Christian
  Darenhill i en kommentar.

  När det gäller bolagsnivå var det främst övervikter i Genomic Health Inc samt Neurocrins Biosciences som bidrog positivt till den relativa avkastningen. Undervikt i Novocure påverkades den relativa avkastningen mest negativt.
  Förvaltarna skriver inget om förändringar i portföljen. Amgen är största innehav följt av Gilead Sciences och Celgene.  Taggar:

 • Öhman Global Growth steg 4,7 procent i juli, Alphabet bidrog mest till uppgången  

  Öhman Global Growth steg 4,7 procent i juli, Alphabet bidrog mest till uppgången

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Öhman Global Growth steg mer än jämförelseindex i juli med en uppgång om 4,7 procent. Det medför att fonden är upp 29,9 procent sedan årsskiftet, vilket är bättre än jämförelseindexutvecklingen om 26,1 procent under samma period.

  Förvaltarteamet, med Filip Boman som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att
  globala aktiemarknader var i en svagt positiv trend fram till månadens absolut sista dagar, när kurserna vände ner något.

  "Månadens andra hälft dominerades som brukligt av kvartalsrapporter,och överlag var utfallen mer positiva än befarat. Amerikanska bolag överträffade förväntningarna mest, men även i Europa var utfallen något bättre än väntat."

  Den i särklass bästa bidragsgivare till fondens avkastning i juli var Alphabet i kraft av sin storlek i portföljen och en kursuppgång på 13 procent efter stark rapport. Bioteknikbolaget Galapagos var fondens främsta kursraket, med en uppgång på nära 40 procent under månaden efter utökat samarbete med och ägande av Gilead. Även innehaven i Apple och Sony bidrog starkt på den positiva sidan.

  Mest negativt bidrog japanska batteriunderleverantören W-Scope.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Adobe med portföljvikterna 6,0, 5,0 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman FRN Hållbar utvecklades positivt i juli  

  Öhman FRN Hållbar utvecklades positivt i juli

  Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman FRN Hållbar A steg 0,2 procent i juli. Fonden överpresterande sitt index. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månaden präglades av centralbankerna ECB och Federal Reserve.

  "Långräntor fick en kort korrektion uppåt i början av månaden efter den kraftiga nedgången under andra kvartalet, men precis lika snabbt vände de återigen nedåt på något svag ekonomiska data i Europa och förväntan på extra stimulanser från ECB och Fed", skriver förvaltarna.

  Fonden fokuserar främst på krediter i kortare löptider.

  "Långräntor är nu mycket låga men inte många goda argument för att långräntor ska stiga i tiden som kommer. ECB kommer med ett nytt stödpaket i september och då är det också sannolikt att Fed sänker styrräntan ännu en gång i år. Ledande indikatorer pekar fortsatt ned och oro för tillväxt och politiska risker kvarstår. Vi fokuserar därför främst på krediter i kortare löptider och i bättre kvalitet, och kreditduration i fonden var i utgången av juli 0,5 år kortare än index."

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden SBB, Akelius och Sagax med portföljvikterna 2,3, 1,5 respektive 1,4 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i IBT  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i IBT

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i forskningsbolaget IBT, Infant Bacterial Therapeutics, till 6,67 procent av kapitalet och 5,12 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #insider   #lifescience  

 • SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg i juli - marknaden tycks rimligt värderad - köpte SKF-rival  

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg i juli - marknaden tycks rimligt värderad - köpte SKF-rival

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade med 3,6 procent under juli och fonden är nu upp med 29,7 procent sedan årsskiftet.

  "Marknaden tycks skäligt värderad överlag, men i vissa segment finns övervärderade aktier
  vars kursnivåer inte motsvarar bolagens fundamenta. Vi fortsätter dock att hitta aktier med
  god värdeutvecklingspotential i många delar av marknaden och behåller fokus på
  högkvalitetsföretag som har bra möjligheter att få skjuts av marknadsuppgångar och
  skyddas vid en eventuell nedgång", skriver förvaltaren Mark Sherlock i en kommentar.

  Fonden köpte under månaden SKF:s rival Timken. I övrigt plockades även nVent (elsäkerhetsprodukter) och Cubic Corporation (betalningslösningar för transportsektorn) in som innehav. SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag tryckte samtidigt på säljknappen i klädföretaget Gilden Activewear och utbildningsleverantören 2U.

  Bland vinnarna fanns Teradyne, specialiserad på automatiserad testutrustning, vars aktie steg på grund av en stark rapport och bra utsikter. Innehavet var fondens bästa under högsommarmånaden.

  Uppåt var det även för RPM International (tillverkare av färg och beläggningsmaterial) efter en rad positiva besked. Bolaget ökade omsättningen både på kvartals- och årsbasis och är optimistiskt i fråga om att öka försäljningen ytterligare under 2020. Steg gjorde också West Pharmaceuticals, som tillhandahåller lösningar för dosering och paketering av läkemedel. I det fallet berodde uppgången på en uppjusterad prognos för försäljning och vinst till följd av att både den organiska intäktstillväxten och marginalerna fortsatte stiga.

  I den negativa vågskålen återfanns utbildningsföretaget U2 vars resultat tyngdes av ökad konkurrens och regleringar. Företaget sänkte också sin försäljningsprognos. Ett annat sänke var Oceaneering, som säljer instrument och tjänster till olje- och gasindustrin vars utsikter var en besvikelse.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alleghany, Reinsurance Group of America samt Wintrust Financial med portföljvikterna 2,7, 2,6 respektive 2,6 procent.  Taggar:

 • SEB Corporate Bond steg 0,6 procent - behåller försiktig syn på kreditmarknaden  

  SEB Corporate Bond steg 0,6 procent - behåller försiktig syn på kreditmarknaden

  SEB Corporate Bond SEK C ökade med 0,6 procent under juli och fonden behåller en försiktig syn på kreditmarknaden. Det framgår av en månadsrapport.

  "Den starka marknadsutvecklingen fortsatte i juli, dock inte i samma takt som under
  föregående månad", konstaterar fondförvaltarna i en kommentar.

  Hittills i år är fonden upp med 6,8 procent, vilket kan jämföras med index som ökat 7,9 procent.

  "Vi behåller en något försiktig syn på kreditmarknaden. Det finns en risk att den negativa
  trend vi såg i slutet av juli består. Handelskonflikten kan komma att trappas upp under
  hösten och en hård Brexit är inte helt osannolik då ett avtal måste komma till stånd senast i
  oktober. Utbud och efterfrågan på kreditmarknaden är för tillfället balanserad, men kan
  försämras om primärmarknadsaktiviteten ökar efter sommaren", skriver förvaltarteamet.

  Fondens duration är något kortare än dess jämförelseindex. Vidare är räntedifferensen över statsobligationsräntorna lägre än den för fondens jämförelseindex.

  Cirka 10 procent av fondens kreditexponering består av kreditderivat.

  Andelen likvida medel är högre än vanligt och uppgick till cirka 4 procent av fondens totala värde vid utgången av månaden.

  Största innehav är amerikanska statspapper följt av tyska statspapper.  Taggar:

 • SEB Östeuropa ex. Ryssland fortsatte upp i juli - Turkiet vinnare trots omfattande nyhetsflöde - nynoterat största innehavet  

  SEB Östeuropa ex. Ryssland fortsatte upp i juli - Turkiet vinnare trots omfattande nyhetsflöde - nynoterat största innehavet

  SEB Östeuropa ex. Ryssland C EUR - Lux fortsatte uppåt under juli och fonden steg med 1,5 procent. Hittills i år är avkastningen 7,9 procent, vilket är bättre än index som ökat med 5,6 procent. Området gick bättre än tillväxtmarknaderna i stort under högsommarmånaden.

  Turkiet gick starkt trots att oron ökade kring dels styrning av centralbanken men även vapenleveranser från Ryssland. Rumänien var en annan marknad som gick starkt. Ungern och Tjeckien gick också upp. Förlorare var Polen vars börs backade med 0,9 procent.

  När det gäller relativavkastningen så gynnades den av aktieval inom finans, verkstad och material. Allmännytta samt konsumtionsvaror bidrog negativt.

  Vinnare var Anadolu Grubu Holding, Vakifbank samt Migros medan de största sänkena var OTP (UW), NLB och BIM.

  SEB Östeuropa ex. Ryssland C EUR - Lux har gjort flera förändringar i sina portföljer under månaden. Inom finans minskades exponeringen mot Vakifbank, Garanti Bankasi och Sabanci Holding medan man köpte i Bank Millennium samt börsnoteringsaktuella Addiko Bank. Inom konsumentområdet minskades innehavet i Migros och i material minskades innehaven i Koza Gold och Petkim.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden nynoterade Addiko Bank följt av Bank Pekao och Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,5 procent.  Taggar:

 • SEB Rysslandsfond pekade uppåt i juli - letar nya investeringsmöjligheter  

  SEB Rysslandsfond pekade uppåt i juli - letar nya investeringsmöjligheter

  SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 4,3 procent i juli vilket medför att fonden är upp 35,2, procent i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 29,6 procent. Fonden slog sitt jämförelseindex rejält i juli. Det framgår av en månadsrapport.

  Brentoljan, som är viktig för Ryssland, handlades i intervallet 62-67 dollar under månaden.

  "Rubeln gynnades av skatteperioden och låg på en nivå omkring 63,5 mot dollarn, medan det dollarbaserade RTS-indexet var slätstruket omkring 1950-nivån. Marknadsutvecklingen
  var överlag ganska robust och påverkades inte nämnvärt av det globala handelsbråket som
  blossade upp igen. Oljan hade stöd av ökade spänningar med Iran, trots svagare globala
  tillväxt- och efterfrågeutsikter", skriver förvaltarteamet i en kommentar.

  Bästa innehav under månaden var Tatneft, Qiwi och Alrosa UW samt Sistema och HSBK. Sämst inverkan hade däremot HMS Group, Poluys UW och Globaltrans.

  "I juli hämtade vi hem en del vinster i olika företag och håller nu fortsatt utkik efter nya investeringsmöjligheter", skriver förvaltarna.

  SEB Rysslandfond C EUR - Lux ökade innehavet i internetföretaget Mail.Ru, men drog ned exponeringen mot Yandex.

  "nledningen var att vi tror att det nya samarbetet mellan Sberbank och Mail.Ru kommer gynna Mail.Ru men vara till nackdel för Yandex", förklarar förvaltarteamet.

  Fokus ligger fortsatt på aktieval.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Gazprom, Sberbank och Lukoil med portföljvikterna 9,6, 9,6 respektive 9,4 procent. Gazprom är nu största innehav istället för Lukoil.  Taggar:

 • SEB Sverige Småbolag chans/risk steg - köpte Holmen, Pandox och SBB  

  SEB Sverige Småbolag chans/risk steg - köpte Holmen, Pandox och SBB

  SEB Sverige Småbolag chans/risk ökade med 0,8 procent under juli och fonden är upp 34,9 procent hittills i år. Utvecklingen i juli var något svagare än index.

  De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var innehaven i Mycronic, AAK och Vitec. Addtech, Lagercrantz och Concentric var sänken.

  Under juli var de största aktieköpen Holmen, Pandox och SBB, medan de största aktieförsäljningarna gjordes i Hoist Finance, Addlife och Indutrade.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden var AAK, Sweco och Nibe med portföljvikterna 4,6, 4,6 respektive 4,1 procent. AAK har seglat om Addtech som största innehav.  Taggar:

 • SEB Hållbarhetsfond Global ökade med 2,6 procent under juli - Procter & Gamble vinnare  

  SEB Hållbarhetsfond Global ökade med 2,6 procent under juli - Procter & Gamble vinnare

  SEB Hållbarhetsfond Global steg med 2,6 procent under juli, vilket var något sämre än index.

  Faktorallokeringen hade en svagt negativ påverkan, främst beroende på exponeringen mot
  attraktivt värderade bolag. Fondens fossilfria inriktning bidrog positivt till avkastningen då
  energisektorn utvecklades svagare än marknaden

  På bolagsnivå gynnades fondens relativa avkastning framförallt av övervikt i Procter & Gamble som steg efter en stark kvartalsrapport.

  I övrigt missgynnades fonden av en övervikt i Japan Post som backade efter rapporterad olaglig handel med försäkringar.

  Fonden nämner inget om förändringar i portföljen. S&P 500 future är största innehavet följt av Microsoft och Procter & Gamble. USA är viktigaste området följt av Japan och Storbritannien.  Taggar:

 • SEB Hållbarhetsfond Världen steg 1,7 procent under juli - undervikt i energi gynnar  

  SEB Hållbarhetsfond Världen steg 1,7 procent under juli - undervikt i energi gynnar

  (rättelse avser namn)

  SEB Hållbarhetsfond Världen steg 1,7 procent i juli, med särskilt positiva bidrag från övervikter i Kohl’s Corp, Best Buy och Genworth MI Canada. Det framgår av en månadsrapport. Index steg med 2,1 procent.

  Hittills i år är fonden upp med 12,2 procent.

  Faktorallokeringen påverkade negativt, främst drivet av exponeringen mot value. Övervikter i Sandvik och LG Electronics hade däremot störst negativ påverkan då bolagens aktier handlades ned kraftigt under månaden

  Fonden har nu en tydlig hållbarhetsinriktning vilket innebär att man underviktar energibolag. Det bidrog till relativavkastningen under juli.

  Fonden har i förhållande till sitt jämförelseindex en undervikt i aktier.  Taggar:

 • SEB Hållbarhetsfond Global steg 1,7 procent under juli - undervikt i energi gynnar  

  SEB Hållbarhetsfond Global steg 1,7 procent under juli - undervikt i energi gynnar

  SEB Hållbarhetsfond Global steg 1,7 procent i juli, med särskilt positiva bidrag från övervikter i Kohl’s Corp, Best Buy och Genworth MI Canada. Det framgår av en månadsrapport. Index steg med 2,1 procent.

  Hittills i år är fonden upp med 12,2 procent.

  Faktorallokeringen påverkade negativt, främst drivet av exponeringen mot value. Övervikter i Sandvik och LG Electronics hade däremot störst negativ påverkan då bolagens aktier handlades ned kraftigt under månaden

  Fonden har nu en tydlig hållbarhetsinriktning vilket innebär att man underviktar energibolag. Det bidrog till relativavkastningen under juli.

  Fonden har i förhållande till sitt jämförelseindex en undervikt i aktier.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Sverige backade - Ericsson gjorde comeback i portföljen  

  Aktie-Ansvar Sverige backade - Ericsson gjorde comeback i portföljen

  Aktie-Ansvar Sverige sjönk tillbaka i juli efter en starkt utveckling under juni. Fonden sjönk med 1,2 procent samtidigt som index ökade med 0,2 procent.

  Förvaltaren Lars-Erik Lundgren uppger i en kommentar att avvikelsen mot index inte beror på att fonden har haft sänken utan att differensen beror på att Aktie-Ansvar Sverige helt enkelt saknar vissa rapportvinnare som finns i index.

  "Vi har generellt valt bolag med lägre värdering då vi antagit att det funnits ett visst värderingsstöd givet de ekonomiska förutsättningarna. Men i denna rapportperiod har snarare dyrt blivit dyrare trots att bolagen torde möta ungefär samma konjunktur", skriver Lundgren.

  Rörelserna har också varit onödigt stora menar förvaltaren och pekar på att Ericsson var ett sådant exempel. Aktien gjorde comeback i Aktie-Ansvar Sverige efter nedgången i samband med rapporten. Fonden har minskat i bank.

  "Oavsett utgången av USA-Kina konflikten tror vi att Ericsson har ett gynnsamt läge de närmaste åren. Dessutom är Ericssons efterfrågeläge stabilt givet dagens konjunkturläge", fortsätter han.

  Bästa innehav var under månaden SEB, Investor samt Skanska. Sänken var Nordea, Alfa Laval och Sandvik.

  Under högsommarmånaden köpte fonden Ericsson, Tele2 och Sandvik medan man sålde SKF, Billerud och Telia.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv positionerat sig för tuffare marknadskilimat - slog all time high - fortsatt låg aktieandel  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv positionerat sig för tuffare marknadskilimat - slog all time high - fortsatt låg aktieandel

  Mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg med 2,5 procent och noterades under juli till sin högsta notering någonsin. Under det senaste året är fonden upp med 14 procent.

  - Saxxums nuvarande portfölj är konstruerad för att överleva de flesta marknadsklimat, speciellt ett lite tuffare sådant. Gissningsvis blir årets andra halvår inte lika enkelt som det första och portföljen får på nytt visa sin styrka, berättar fondens förvaltare Peder Du Rietz i en kommentar.

  Alla delar bidrog till avkastningen under högsommarmånaden. Mest bidrag kom från aktier och amerikanska statsobligationer. Även fysiskt guld och yen/euro var vinnare under juli. Kronförsvagningen var också av godo då det gynnade dollarinnehaven.

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktivs aktieexponering var relativt oförändrad under månaden och ligger fortsatt lågt. Andelen likvida medel minskade något.

  Peder Du Rietz menar att investerare skall positionera sig för en ökad volatilitet i marknaden. Han uppger också att augusti tenderar att bjuda på negativa överraskningar.  Taggar:

 • UB EM Frontier Real Assets steg i juli - Brasilien gick starkt - ökade i Filippinerna  

  UB EM Frontier Real Assets steg i juli - Brasilien gick starkt - ökade i Filippinerna

  Den aktivt förvaltade realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets steg med 1,1 procent under juli vilket var något svagare än jämförelseindexet MSCI EM.

  Brasilianska aktier gick starkt under månaden och börsen var upp med nära 10 procent. Indonesien gick också starkt medan Mexiko och Chile var sänken.

  UB EM Frontier Real Assets ökade under månaden på sin exponering mot Filippinerna. Fonden adderade även mexikanska och chilenska infrastrukturbolag. Investeringarna togs från kassan. Yielden ligger på 4 procent för fonden, vilket är högre än index.

  När det gäller rapportsäsongen har den i stort överraskat positivt, skriver förvaltarna.  Taggar:
  #emergingmarkets   #mutualfunds   #stocks  

 • UB Global REIT A ökade under sommaren - ökat i tyska bostadssektorn  

  UB Global REIT A ökade under sommaren - ökat i tyska bostadssektorn

  Fonden UB Global REIT A steg med 2,5 procent under juli, vilket var något svagare än jämförelseindex FTSE EPRA/NAREIT Developed index som ökade med 3 procent.

  Japan och Kanada var de länder som gick starkast under högsommaren. Storbritannien, där det är politiskt oroligt, gick sämst.

  När det gäller portföljförändringar har Atrium European Real Estate mottagit ett bud från största ägaren. Företaget är en operatör av shoppingcenter i östra Europa. Styrelsen står bakom budet.

  I övrigt har UB Global REIT A också ökat på sin exponering mot den tyska bostadsmarknaden.

  UB Global REIT A pekar ut brexit som det största hotet mot Europa på kort sikt. REIT-värderingarna är nedtryckta och brittiska REIT:s inom detaljhandel pressas fortsatt.  Taggar:

 • OPM Listed Private Equity fortsatte upp i juli - Ares gick bäst  

  OPM Listed Private Equity fortsatte upp i juli - Ares gick bäst

  OPM Listed Private Equity, som likt vad namnet antyder investerar i private equity, ökade med 4,3 procent under juli och hittills i år är avkastningen 34,4 procent. Fonden har stigit sex av sju månader.

  Under månaden har Nordamerika har varit bästa region, följt av Asien och Europa. Högst avkastning hade Ares Management med 15,4 procent, följt av Blackstone och SoftBank med 12,5 respektive 11,2 procent.

  Innehaven i Tyskland gick sämst under högsommarmånaden. Det största tyska innehavet, Aurelius, tappade 4,5 procent och aktien handlas nu med 21 procent rabatt. Aktien är dock upp hittills i år.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden fortsatt Blackstone, KKR och Apollo med portföljvikter på mellan 7,9 och 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Hållbar steg 4 procent i juli med stöd av uppgångar för teknologi  

  Öhman Global Hållbar steg 4 procent i juli med stöd av uppgångar för teknologi

  Öhman Global Hållbar utvecklades något bättre än sitt jämförelseindex i juli, mycket tack vare teknologibolagen i portföljen. Det medför att fonden är upp 25,7 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 26,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader var i en svagt positiv trend fram till månadens absolut sista dagar, när kurserna vände ner något.

  På sektornivå bidrog teknologibolag mest positivt till fondens avkastning under månaden, med god utveckling för till exempel Apple, Microsoft och Palo Alto. Även finanssektorn bidrog positivt, där bland annat det brasilianska försäkringsbolaget Sul America steg 12 procent. På enskild nivå bidrog dock Alphabet mest givet sin storlek.

  Om utsikterna skriver förvaltarna:

  "I början av augusti gjorde President Trump nya uttalanden om utökade tariffer mot Kina, och marknaden vände återigen nedåt. Medan det finns förutsättningar för lite makroekonomisk stabilisering under hösten, i takt med att jämförelsetal blir lättare och vissa stimulanser börjar ge effekt, är marknaden samtidigt uppenbart känslig för nyheter kring handelskriget. Hur de politiska vindarna blåser förefaller svårbedömt, under tiden består sannolikt volatiliteten i marknaden".

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Apple med portföljvikterna 3,9, 3,6 respektive 2,2 procent.  Taggar:

 • Öhman Sverige Fokus sjönk 0,6 procent i juli, Astra Zeneca största innehavet  

  Öhman Sverige Fokus sjönk 0,6 procent i juli, Astra Zeneca största innehavet

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus sjönk 0,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 19,2 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexutvecklingen lyder under samma period 18,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Astra Zeneca, Volvo och Veoneer med portföljvikterna 7,3, 6,3 respektive 6,1 procent. Astra Zeneca har därmed seglat upp som det största innehavet i fonden.

  Industri stod för 23,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av teknik med 20,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Småbolagsfond sjönk 0,1 procent i juli  

  Öhman Småbolagsfond sjönk 0,1 procent i juli

  Aktiefonden Öhman Småbolagsfond sjönk 0,1 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 24,2 procent sedan årsskiftet. Detta är något lägre än jämförelseindexet.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen sjönk marginellt i juli.

  "Den amerikanska ekonomin visar så här långt små tecken på avmattning. I Europa är emellertid det ekonomiska läget svagare med överlag fallande industrikonjunkturdata. Allra svagast är den tidigare motorn Tyskland där både det framåtblickande inköpsindex och industriproduktionen fortsatte falla. Boris Johnsson valdes till ny brittisk premiärminister, sannolikheten ökar för ytterligare turbulens i Europa", skriver förvaltarna.

  Om utsikterna skriver förvaltarna: "Börsutvecklingen står nu och väger mellan den svagare ekonomisk utvecklingen och ytterligare finansiella stimulanser".

  De bolag som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Veoneer, Mycronic och Nobia. På förlorarsidan fanns Concentric, MTG och Dometic. Alla tre bolagen levererade rapporter med svagare resultat än förväntat, vilket fick kurserna att backa.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Husqvarna, Dometic och Tele2 med portföljvikterna 6,3, 5,5 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Europe Value steg 1,1 procent i juli, upp 20,2 procent sedan årsskiftet  

  Ålandsbanken Europe Value steg 1,1 procent i juli, upp 20,2 procent sedan årsskiftet

  Ålandsbanken Europe Value, en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, utvecklades med en uppgång om 1,1 procent i juli. Jämförelseindexet steg samtidigt med 1,4 procent. Det medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 20,2 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månaden präglades och drevs i hög grad av kvartalsrapporterna och förväntningar om en mer expansiv penningpolitik från centralbankerna i USA och Eurozonen. Börsutvecklingen i Europa steg svagt under månaden.

  Uppgången i Europaindexet drevs under månaden av de mer defensiva sektorerna dagligvaror, hälsovård och konsumentvaror. De sektorer som gav fonden bästa bidrag under månaden var återigen konsumentvaror och IT. Industri var den sektor som gav mest negativt bidrag till fonden under månaden.

  De bolag som utvecklade sig bäst i fonden under månaden var Vodafone efter en stark rapport och där bolaget ser över möjligheten att synliggöra stora värden, genom att börsnotera sina mobiltelefonmaster i ett separat bolag. Sämsta bolaget i fonden under månaden var Wärtsilä som levererade både en svag kvartalsrapport samt sänkta utsikter.

  Fonden har under månaden genomfört en del portföljförändringar.

  "Förändringar att nämna är att innehavet i Hexagon avyttrades under månaden efter vinstvarning och svag rapport. Bolag där vi under månaden fortsatt ökat vikten i är BP, Volkswagen och STMicroelectronics där vi tycker värderingen och den förväntade avkastningspotentialen framstår som fortsatt attraktiv på sikt. Nya bolag i fonden under månaden är Husqvarna och StoraEnso där både värdering, dividend yield och avkastningspotentialen är attraktiv."

  Fonden är försiktigt positiv inför återstoden av 2019.

  "Vår marknadssyn är försiktigt positiv inför återstoden av 2019, trots en något mer dämpad bild i den globala tillväxten. Värderingen av europeiska bolag är fortsatt attraktiv och alternativen till aktier i form av räntebärande placeringar inte speciellt lockande."

  De främsta bidragsgivarna för fonden under månaden var Nestle, ASML och Astra Zeneca.
  På minussidan märktes Sap, Wärtsilä och Lloyds Banking.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Royal Dutch och Allianz med portföljvikterna 5,1, 3,5 respektive 3,0 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Euro Bond steg 0,6 procent i juli, upp 3,2 procent hittills i år  

  Ålandsbanken Euro Bond steg 0,6 procent i juli, upp 3,2 procent hittills i år

  Ålandsbanken Euro Bond ökade 0,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 3,2 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit 0,6 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaderna under juli berördes speciellt av spekulationer om centralbankernas nya stimulansåtgärder. Marknaderna kalkylerade redan under mötet i slutet av juli med att USA skulle sänka räntan, och detta bekräftades de facto den sista dagen i månaden i och med en räntesänkning på -0,25 procent. Det spekulerades även om att ECB skulle återuppta stödköpen och sänka inlåningsräntan till mera negativa tal. ECB gjorde dock ännu inget annat än kommenterade att de ekonomiska utsikterna är allt sämre. I praktiken förberedde ECB marknaderna på stimulanspaketet som ska publiceras i september.

  De skriver vidare att fondens aktivitet var svag i juli då det rådde stiltje på marknaden på grund av semestrar och den pågående resultatperioden. "Vi är mycket selektiva vad gäller investeringar eftersom räntorna blir allt mer negativa."

  "För närvarande utgår marknadens prissättning från en bedömning om att 3 mån. Euribor är negativ minst till slutet av 2022, och i USA från en bedömning om att räntan sänks mer än tre gånger under följande tolvmånadersperiod."

  De största obligationsinnehaven i fonden var per utgången av månaden utgivna av Konecranes, Sagax och TVO med portföljvikterna 1,9, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield ökade 0,7 procent i juli  

  Ålandsbanken Euro High Yield ökade 0,7 procent i juli

  Ålandsbanken Euro High Yield steg 0,7 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 5,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att juli var en positiv månad på samma sätt som för alla andra riskfyllda tillgångsklasser. Under månaden var marknadens spekulationer om centralbankernas nya stimulansåtgärder den faktor som styrde marknaden för företagsobligationer.

  "Företagens utsikter är allmänt taget fortsatt goda och balansräkningarna historiskt sett starka. De förväntade fallissemangen (default rates) är fortfarande rekordsmå. De rekordlåga långa räntorna på statsobligationer gör att investerarna söker avkastning från något mer riskfyllda tillgångsklasser. Därför var efterfrågan på high yield-obligationer i juli god på både nyemissionsmarknaden och sekundärmarknaden. Företagsobligationer, och speciellt investeringar med hög risk, förväntas ge god avkastning. Fonden klarade sig bra på denna marknad."

  Fonden skriver vidare att resultatperioden i juli dämpade nyemissionsmarknaden, och fonden deltog endast i en nyemission under månaden. Fondens kontanter var omkring 4,5 procent vid månadsskiftet. Den förväntade avkastningen från fonden är för närvarande cirka 3,94 procent, den duration som betecknar ränterisken är 2,9 år och snittkreditbetyget är oförändrat, BB-

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Finnair, Europcar och Sunborn Gibraltar med portföljvikterna 2,6, 2,6 respektive 2,2 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 0,6 procent i juli  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 0,6 procent i juli

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond som investerar i både aktier och räntor steg 0,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 12,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader fortsatt uppåt under juli, drivet av förhoppningar om ökade penningpolitiska stimulanser från centralbankerna och återupptagna handelssamtal mellan USA och Kina. Dessa två drivkrafter motverkades delvis av fortsatt svag makrostatistik från eurozonen och Kina, samt bolagsrapporter som generellt sett varit i underkant av marknadens förväntningar.

  De långa obligationsräntorna var förhållandevis stabila under juli, efter att ha fallit kraftigt under maj och juni.

  "Allt lägre obligationsräntor under första halvåret har bidragit till att avkastningskurvan i USA har inverterat, då tioåriga räntor backat ned under nivån på tremånadersräntor."

  Förvaltarna konstaterar att juli bjudit på en blandad utveckling.

  "Juli bjöd en blandad utveckling i såväl aktiemarknaden som kreditmarknaden. Våra premiumfonder utvecklades förhållandevis svagt. Vår exponering i aktiemarknaden tyngdes av ett litet antal enskilda innehav som föll kraftigt i samband med sina kvartalsrapporter medan vår exponering i kreditmarknaden gynnades av minskande räntedifferenser."

  Under juli ökade Ålandsbanken åter exponeringen mot aktiemarknaden till övervikt och höjde även risktagandet i kreditmarknaden genom att addera till bankens position i företagsobligationer med högre kreditrisk.

  "Sammantaget innebar våra portföljförändringar, och det ökade risktagandet, att den förväntade avkastningen i våra portföljer höjs."

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fonden var Nokia, Astra Zeneca och Investor. På minussidan märktes Sandvik följt av Hexagon och Sampo.

  Novo Nordisk och Investor hörde till de största aktieinnehaven med portföljvikterna 1,4 respektive 1,3 procent vid utgången av månaden.  Taggar:

 • Ålandsbanken Norden sjönk 0,9 procent i juli, upp 15,9 hittills i år  

  Ålandsbanken Norden sjönk 0,9 procent i juli, upp 15,9 hittills i år

  Ålandsbanken Norden föll 0,9 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 15,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Lars Söderfjell i spetsen skriver i en kommentar att globala aktiemarknader fortsatt uppåt under juli, drivet av förhoppningar om ökade penningpolitiska stimulanser från centralbankerna och återupptagna handelssamtal mellan USA och Kina. Dessa två drivkrafter motverkades delvis av fortsatt svag makrostatistik från eurozonen och Kina, samt bolagsrapporter som generellt sett varit i underkant av marknadens förväntningar.

  Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under månaden, vilket till största delen förklaras av ett litet antal enskilda innehav som föll kraftigt i samband med sina kvartalsrapporter.

  "Dessa var Hexagon (-9 procent), Alfa Laval (-11 procent), Sandvik (-13 procent), Aker Solutions (-18 procent) och Securitas (-8 procent). Visserligen var resultaten för dessa bolag något sämre än marknadens förväntningar, men kursreaktionerna framstår ändå som mycket stora i förhållande till effekterna på vinstprognoserna för 2019–2021."

  Fonden har i nuläget en mindre exponering än normalt mot traditionellt konjunkturkänsliga sektorer som verkstads- och basindustri då vi anser att värderingen av många sektorbolag inte avspeglar risken för ett svagare konjunkturläge.

  "Vi har en positiv inställning till de nordiska aktiemarknaderna på 6–12 månaders sikt. Det krävs dock en tydlig förbättring av konjunkturläget och fortsatta framsteg i handelssamtalen för att kurspotentialen fullt ut ska materialiseras."

  Fonden sålde under månaden innehaven i Industrivärden och Wärtsilä. Industrivärdens substansrabatt har minskat till under 10 procent vilket minskar potentialen för ytterligare uppvärdering. Wärtsilä rapporterade ett i alla avseenden mycket svagt resultat för 2Q19, och sänkte dessutom utsikterna för helåret rejält. Fonden investerade i Neste, Vestas och Intrum.

  De främsta bidragsgivarna på bolagsnivå var under månaden Nokia, Astra Zeneca och Investor. På minussidan märktes Sandvik, Hexagon och Alfa Laval.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 8,2, 7,0 respektive 4,7 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 0,4 procent i juli  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 0,4 procent i juli

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 0,4 procent i juli, vilket medför att fonden som investerar i både räntor och aktier är upp 9,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader fortsatt uppåt under juli, drivet av förhoppningar om ökade penningpolitiska stimulanser från centralbankerna och återupptagna handelssamtal mellan USA och Kina. Dessa två drivkrafter motverkades delvis av fortsatt svag makrostatistik från eurozonen och Kina, samt bolagsrapporter som generellt sett varit i underkant av marknadens förväntningar.

  De långa obligationsräntorna var förhållandevis stabila under juli, efter att ha fallit kraftigt under maj och juni.

  "Allt lägre obligationsräntor under första halvåret har bidragit till att avkastningskurvan i USA har inverterat, då tioåriga räntor backat ned under nivån på tremånadersräntor. En negativ lutning på avkastningskurvan har historiskt varslat om risken för svagare tillväxt. Ränteutvecklingen förklaras av att konjunktursignaler har dämpats, men den främsta förklaringsfaktorn är sannolikt det högt uppskruvade tonläget i handelskonflikten mellan USA och Kina vilket minskar riskaptiten i finansiella marknader."

  Fondförvaltarteamet skriver vidare de tror att det kommer ta ytterligare en period innan konjunkturbilden stabiliseras.

  "Vinstförväntningarna för de nordiska bolagen har i genomsnitt justerats ned med drygt 1 procent under juli, vilket innebär att värderingen är mer eller mindre oförändrad jämfört med situationen för en månad sedan. Internationellt har vinstmultiplarna stigit något, främst till följd av en uppvärdering av teknologisektorn i spåren av lägre marknadsräntor. I ljuset av det extremt låga ränteläget framstår dock värderingen av de flesta aktiemarknader som rimlig givet nuvarande förväntningar om lönsamhet och tillväxt."

  Under juli ökade Ålandsbanken åter exponeringen mot aktiemarknaden till övervikt och höjde även risktagandet i kreditmarknaden genom att addera till bankens position i företagsobligationer med högre kreditrisk.

  "Sammantaget innebar våra portföljförändringar, och det ökade risktagandet, att den förväntade avkastningen i våra portföljer höjs."

  De främsta bidragsgivarna under månaden om man ser till enskilda innehav var Nokia, Astra Zeneca, Investor, UPM-Kymmene och Intrum. På minussidan märktes Sandvik, Hexagon, och Alfa Laval.

  Finska Pohjolan Voima, Finnair och Dometic hörde till de största aktieinnehaven per utgången av månaden med portföljvikterna 2,1, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:

 • Delphi Nordic ökade marginellt i juli - marknaden har varit förlåtande mot svaga rapporter  

  Delphi Nordic ökade marginellt i juli - marknaden har varit förlåtande mot svaga rapporter

  Aktiefonden Delphi Nordic, som likt vad namnet antyder investerar i de nordiska länderna, steg med 0,1 procent under juli, vilket var något svagare än jämförelseindex. Hittills i år är fonden upp med 12,9 procent medan index backat 5,1 procent.

  I en kommentar skriver förvaltarna att marknaden under rapportsäsongen varit något förlåtande inför svaga rapporter.

  "Juli markerade starten på bolagens rapportering för andra kvartalet. Bakgrunden för rapporteringen var något lägre fart på världsekonomin, samtidigt som analytikerna hade justerat ned sina uppskattningar i förväg. Som vanligt har vi fått överraskningar såväl på uppsidan som på nedsidan, men totalt sett har det inte varit några stora tematiska överraskningar. Marknadens reaktion kan också tyda på att förväntningarna har varit förhållandevis lågt ställda. Investerarna har dessutom varit relativt förlåtande mot svaga siffror", skriver förvaltarteamet.

  Inom verkstad signalerade Atlas Copco en svagare tillväxt medan SKF för första gången sedan 2015 visade på en negativ organisk utveckling. Båda faktorerna var väntat, enligt förvaltarna.

  Fastigheter och allmännytta, utilities, gick starkast under juli. Båda gynnas enligt förvaltarna av lägre räntor. Konsumtion var annars den starkaste sektorn.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Carlsberg och Essity med portföljvikterna 8, 6,5 respektive 4,9 procent. Vestas som var störst månaden före har nu halkat ned till fjärde plats.  Taggar:

 • JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund ökade i juli - spår högre vinsttillväxt andra halvåret  

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund ökade i juli - spår högre vinsttillväxt andra halvåret

  Aktiefonden JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund, som likt vad namnet antyder investerar i Indonesien, ökade med 3,9 procent i juli. Hittills i år är fonden upp med 18,1 procent.

  Under det första halvåret har portföljbolagen i snitt ökat vinsten. Mediantillväxten var 11 procent, ned något från det första kvartalet. Förvaltarna förklarar nedgången i tillväxt med bland annat en osäkerhet kring valet under perioden. Tillväxten väntas öka under det andra halvåret och förvaltarna pekar bland annat på räntesänkningen.

  Under högsommarmånaden började företaget att köpa in sig i ett investmentbolag/kapitalförvaltare som varit sömnigt värderat i flera år. P/e-talet är 5,5 medan direktavkastningen är 6 procent. Vinsterna börjar dock peka uppåt och förvaltarna ser en trend där unga människor köper fonder och aktier vilket gynnar företaget.

  "Väldigt intressanta tider ligger framför oss", skriver förvaltarna.

  Under juli stod Industri för 25 procent av allokeringen på sektornivå vid månadsskiftet, följt av finans och fastigheter med 17 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund upp marginellt i juli - sålde av i Indien  

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund upp marginellt i juli - sålde av i Indien

  Aktiefonden JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg med 0,1 procent under juli. Fonden är hittills i år upp med 5,9 procent.

  De asiatiska börserna låg mer eller mindre stilla eller steg något under högsommarmånaden. Indien gick dock svagt och föll brant. Vietnam var bästa marknaden under månaden.

  I fallet med Indien var budgeten för 2020 en tydlig besvikelse för marknaden. Förvaltarna betonar dock att man anser att budgeten i år kändes mer realistisk än exempelvis fjolårets dito.

  Inga större förändringar skedde i portföljen under juli, meddelar fondens förvaltningsteam. Indiska Sobha såldes av och fonden ökade sin allokering mot Indonesien.

  Indonesien stod för 38 procent (33) av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Kina med 24 procent (26).  Taggar:

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, inga större förändringar i portföljen  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, inga större förändringar i portföljen

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, vilket medför att fonden är upp tio procent i år. Jämförelseindexutvecklingen under samma period uppgår till 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Ross Teverson skriver i en kommentar att handelskriget mellan USA och Kina var det som påverkade fonden mest under månaden. Marknaderna var känsliga för vilka tecken som helst på antingen framsteg eller eskalering vilket fått marknaderna att svänga väldigt mycket. Fonden strävar efter att förbise bolag som påverkas av den politiska debatten och söker istället bolag som med större sannolikhet klarar sig igenom stundande händelser.

  Det som bidrog positivt till fondens utveckling var främst främst innehaven i small- och midcap-bolag. Bland annat presterade den kinesiska kreditgivaren Qudian och brasilianska uthyrningsfirman av byggutrustning Mills Estruturas.

  GT Bank i Nigeria var den sämsta bidragsgivaren under juli månad.

  Fonden har inte gjort stora förändringar i portföljen under perioden, förutom att de köpte lite aktier i SK Hynix, Mills och PagSeguro.  Taggar:

 • Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, upp 6,1 procent i år  

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, upp 6,1 procent i år

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som noteras för en uppgång på 0,4 procent. Hittills i år har fonden stigit 6,1 procent, vilket är något mer än jämförelseindex som stigit fem procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ariel Bezalel.

  Förvaltaren skriver i en kommentar att marknadsrörelserna främst dominerades av två stora centralbanksmöten i juli. Det enda var europeiska centralbanksmötet den 23 juli och det andra var USA:s centralbank Federal Reserves möte den 31 juli. Fed sänke styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket fått marknaden att förvänta sig ytterligare lättnader. Globalt fortsatte makrodatan vara svag, speciellt i Europa.

  Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte även i juli utan större framgångar. I Storbritanninen blev Boris Johnson vald till premiärminister vilket ökar sannolikheten på brexit med eller utan avtal.

  Fonden steg under juli vilket beror på breda uppgångar i de flesta innehaven i portföljen, speciellt amerikanska och australiensiska obligationer.

  I en kommentar kring framtiden skriver förvaltaren att han tror att den amerikanska ekonomin är i slutet av en konjunkturcykel och är på väg mot en nedgång. Han tror även att Fed kommer sänka styrräntan ytterligare.  Taggar:

 • Jupiter European Growth uppvisar positiv utveckling i juli, fonden slår sitt jämförelseindex igen  

  Jupiter European Growth uppvisar positiv utveckling i juli, fonden slår sitt jämförelseindex igen

  Jupiter European Growth steg 1,2 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som under samma period steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Alexander Darwall skriver i en kommentar att inflationen i eurozonen föll från 1,1 procent till 0,9 procent i juli. I Kina, minskningen i tillverkningssektorn visade tecken på stabilisering i juli. I USA, trots att konsumentförtroendet var den högsta på åtta månader efter förbättrade framtidsutsikter för jobb, växte den amerikanska tillverkningssektorn väldigt långsamt.

  Aktierna i Grifols steg efter att FDA, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, godkände en av deras produkter för primär immunbrist. Detta borde hjälpa till att driva tillväxten och förbättra marginalerna.

  Aktierna i Londonbörsen steg efter att de bekräftat att de köper Refinitiv. Adidas-aktien fortsatte stiga inför rapporten för det andra kvartalet i augusti, bland annat upprepar de sina årsprognoser.

  Grenke var bland de svagare bolagen under månaden efter att de kommit med en vinstvarning för 2019.

  Fonden noteras i år för en uppgång på 21,2 procent, medan jämförelseindexutvecklingen under samma period stigit 17,2 procent.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att deras framtidsutsikter ser oförändrade ut. De kommer fortsättningsvis undvika att investera i bolag som lätt påverkas av politik eller bolag med stora skulder.  Taggar:

 • Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,4 procent i juli, Sandvik och Tesla besvikelser  

  Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,4 procent i juli, Sandvik och Tesla besvikelser

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) ökade 1,4 procent i juli, vilket medför att fonden stigit 22,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juli, som är en av fyra stora rapportmånaderna har det hänt mycket. Bland annat sänkte den amerikanska centralbanken Fed styrräntan med 0,25 procentenheter vilket var i linje med förväntningarna. En annan stor nyhet som sänkte det brittiska pundet var att Boris Johnson valdes till ny premiärminister i Storbritannien.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det under juli främst var företag inom kommunikationstjänster och dagligvaror som bidrog mest medan innehaven inom sjukvård och banker var oförändrade.

  Fondens kortpositioner belastade utvecklingen med 0,1 procent, medan långpositionerna gav ett positivt bidrag med 1,5 procent.

  Fondens starkaste bidragsgivare i juli var det belgiska bryggerikonglomeratet Anheuser-Busch InBev.

  "Aktien steg kraftigt efter bolagets andra kvartalsrapport som visade bättre än väntade resultat på samtliga områden. AB Inbev kunde stolt presentera bolagets starkaste organiska tillväxt på fem år (2,1%) som var långt bättre än marknadens förväntningar (1%)," berättar förvaltarteamet bakom fonden.

  En annan kraftigt positiv bidragsgivare var den amerikanska IT-jätten IBM som kom med en kvartalsrapport som slog analytikernas förväntningarna. Bland de positioner som fick negativ inverkan på fonden var Sandvik sämst, som rapporterade sämre operationell vinst än väntat. Även kortpositionen Tesla bidrog negativt.

  "Vi har successivt minskat fondens exponering under våren och försommaren. Rapporterna för det andra kvartalet har dock ingett förtroende för att utvecklingen i fondens innehav överlag är god och att motståndskraften för en sämre efterfrågesituation är tillfredsställande. Vi behåller därför såväl exponering som sektorfördelning oförändrad", skriver förvaltarna.

  De största innehaven per utgången av månaden var Chevron, Volkswagen och Anheuser-Busch InBev.  Taggar:

 • Odin Sverige backade två procent i juli, har ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon  

  Odin Sverige backade två procent i juli, har ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon

  Odin Sverige har under juli månad ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon och sålt en del aktier i Beijer Ref och Lifco. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Vegard Søraunet.

  De bästa bidragsgivarna under månaden var Hoist Finance och Axfood, med de som bidrog minst till avkastningen var Hexagon och Addlife.

  Även Sweco, Ahlström-Munksjö och Intrum var bland månadens bästa bidragsgivare.

  Odin Sverige backade två procent i juli, vilket medför att fonden är upp 26,2 procent i år. Jämförelseindexutvecklingen under samma period uppgår till 19,2 procent.

  Fondens största innehav per utgången av perioden var Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 5,1, 4,7 respektive 4,2 procent.  Taggar:

 • Negativ utveckling för Odin Norge C i juli, norska ekonomin utvecklas väl  

  Negativ utveckling för Odin Norge C i juli, norska ekonomin utvecklas väl

  Odin Norge C noteras för en nedgång på 2,3 procent i juli, vilket innebär att fonden är upp 15,9 procent i juli. Jämförelseindexutvecklingen uppgår under samma period till 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Vigdis M. Almestad.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Mowi och Yara. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Equinor och Borregaard", skriver förvaltaren i en kommentar.

  Subsea 7, Sparebank 1 SR-Bank och TGS Nopec Geophysical var också bland de svagare portföljinnehaven under juli.

  Förvaltaren beskriver den norska ekonomin som robust och att den utvecklas väl.

  "Den fria valutan och de goda statsfinanserna dämpar effekterna av fluktuerande råvarupriser. Den norska ekonomin har stått sig väl under oljekrisen", förklarar Almestad.

  Yara International, Telenor och Equinor var de tre största portföljinnehaven per utgången av månaden med portföljvikterna 8,4, 7,3 respektive 6,7 procent.  Taggar:

 • Odin Norden backade 1,7 procent i juli, Addlife och Instalco nya i portföljen  

  Odin Norden backade 1,7 procent i juli, Addlife och Instalco nya i portföljen

  Under juli investerade Odin Norden i två nya företag i portföljen, Addlife och Instalco. För att finansiera köpen sålde de några aktier i Huhtamäki, Sampo och Novo Nordisk. Det framgår av en månadsrapport.

  "Addlife fokuserar på nischer inom laboratorieanalys och behandling, kunderna är bland annat sjukhus, universitet och laboratorier. Addlife är en av de största positionerna i ODIN Sverige, och vi tror att företaget också kommer att bidra bra i ODIN Norden i framtiden. Instalco består av över 60 företag som tillhandahåller installationstjänster som rör, värme, el, ventilation i Norden. Marknaden kännetecknas av många små aktörer som ger möjligheter till lönsamma förvärv", förklarar förvaltarna bakom fonden.

  Odin Norden noteras för en nedgång på 1,7 procent i juli, samtidigt som fondens jämförelseindex steg 0,3 procent.

  De bästa bidragsgivarna under juli var Axfood, Ossur och Sweco. De svagare bidragsgivarna var Addtech, Protector Forsikring och Hexagon.

  Hittills i år är Odin Norden upp 23,3 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex stigit 17,3 procent.

  Beijer Ref, NIBE och Huhtamäki var per utgången av perioden fondens största innehav med portföljvikterna 4,3, 3,9 respektive 3,5 procent.  Taggar:

 • Odin Global C steg med 1,7 procent i juli, klart bättre än jämförelseindex i år  

  Odin Global C steg med 1,7 procent i juli, klart bättre än jämförelseindex i år

  Odin Global C noteras under juli månad för en uppgång på 1,7 procent, vilket medför att fonden är upp 33,4 procent i år. Jämförelseindex har under samma period ökat med 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Alphabet och Constellation Software. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var SAP och Lifco", skriver förvaltaren Oddbjørn Dybvad.

  Även Accenture, Compass Group och Ball Corp bidrog till uppgången i juli.

  De största innehaven per utgången av månaden var Constellation Software, DCC och Lifco med portföljvikterna 8,2, 7,6 respektive 7,5 procent.  Taggar:

 • ODIN Finland C backade 2,6 procent, finska ekonomin på bättringsväg  

  ODIN Finland C backade 2,6 procent, finska ekonomin på bättringsväg

  Odin Finland backade 2,6 procent i juli, vilket medför en uppgång på 18 procent i år. Det kan jämföras med jämförelseindexutvecklingen om 16,8 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Nokia och Kesko. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Sampo och Valmet", skriver fondförvaltaren Truls Haugen i en kommentar.

  Andra bolag som bidrog minst till avkastningen under juli var Cramo, Nordea och Tieto.

  "Finsk ekonomi är på bättringsvägen efter flera svaga år. Optimismen är hög bland såväl konsumenter som bolag och förtroendeindikatorerna har skjutit i höjden. BNP-tillväxten för innevarande, och kommande, år har justerats upp rejält", fortsätter förvaltaren.

  En av Finlands stora resurser är skogen där det finns flera bra bolag. Kombinationen av minskad användning av plast och fokus på hållbar materialanvändning kommer fiberbaserade produkter ta mer plats. Fonden äger flera bolag som är väl positionerade i trenden.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Sampo, Kone och Huhtanmäki med portföljvikterna 6,6, 6,5 respektive 6,5 procent.  Taggar:

 • Odin Europa steg 1,3 procent i juli, europeiska marknaden fortsatt attraktiv  

  Odin Europa steg 1,3 procent i juli, europeiska marknaden fortsatt attraktiv

  Under juli månad steg aktiefonden Odin Europa med 1,3 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som noteras för en uppgång på 1,4 procent. Fonden är i år upp 22 procent vilket är i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var AMS och Arrow. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var SAP och Spectris", berättar förvaltaren Håvard Opland.

  Andra portföljbolag som bidrog till utvecklingen var Teleperformance, Wood Group och Henkel.

  Förvaltaren skriver att fonden har en bra riskspridning mellan flera olika sektorer och regioner. I Europa befinner vi oss i en period av stark ekonomisk tillväxt och stor optimism. Om man jämför med andra marknader har europeiska börser en attraktiv prissättning.

  "I Europa befinner vi oss i en period av stark ekonomisk tillväxt och stor optimism. Makrostatistiken är starkare än på länge och utsikterna goda. Den låga räntenivån tillsammans med fortsatt ekonomisk stimulans bidrar också positivt. Vi ser en stadigt ökad optimism bland såväl chefer inom industrin som vanliga konsumenter. OECDs indikatorer pekar nu på att den ekonomiska aktiviteten i områdena växer och att tillväxten befinner sig i en expansionsfas", fortsätter förvaltaren.

  SAP, IMCD Group och Teleperformance var per utgången av juli fondens största innehav med portföljvikterna 6,6, 6,2 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets utvecklades negativt i juli, klart sämre än jämförelseindex  

  Odin Emerging Markets utvecklades negativt i juli, klart sämre än jämförelseindex

  Odin Emerging Markets backade 0,6 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Fonden noteras i år för en uppgång på sex procent, jämfört med jämförelseindexet som stigit 16,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Oddbjørn Dybvad.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Tencent Holdings och Oracle Financial Services. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Garware Technical Fibres och HDFC Bank", skriver förvaltaren i en kommentar.

  De portföljbolag som bidrog mest till nedgången var HDFC Bank - ADR och Oracle med en nedgång på 0,7 respektive 0,2 procent.

  Bid Corp, Bidvest och HDFC Bank var fondens största portföljinnehav per utgången av månaden med portföljvikterna 7,6, 7,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:

 • Odin USA ökade 7 procent i juli, stigit 33,6 procent i år  

  Odin USA ökade 7 procent i juli, stigit 33,6 procent i år

  Aktiefonden Odin USA ökade sju procent i juli, medförande att avkastningen under 2019 uppgår till 33,6 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som stigit 29,7 procent i år. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa
  bidragsgivarna under månaden var Alphabet och Sherwin-Williams. De bolag som bidrog
  minst till avkastningen under månaden var Nike och Covetrus", skriver förvaltarna Vigdis M. Almestad och Harald Nissen på Odin Fonder.

  De största innehaven per utgången av månaden var Visa, Thermo Fisher Scientific och Ball Corp med portföljvikterna 5,2, 5,1 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli, bästa månaden i år för fonden  

  Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli, bästa månaden i år för fonden

  Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli jämfört med jämförelseindexet som steg 5,5 procent. Fonden är därmed upp 30,9 procent i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Resultatet i juli har varit mycket bra och är hittills den bästa månaden för fonden i år. Rapporter för andra kvartalet 2019 har varit solida för våra företag i portföljen. 86
  procent av fonden har nu rapporterat sina resultat och den årliga vinsttillväxten är 18
  procent", skriver fondens förvaltare Øystein Bogfjellmo på Odin Fonder.

  Wihlborgs rapporterade, med mycket exponering inom kontor i södra Sverige, och NP3, med exponering för norra Sverige i olika fastighetssegment, en årlig underliggande vinsttillväxt på 33 procent respektive 35 procent.

  Fonden har sålt JM efter en stark prisutveckling på 50 procent 2019.

  De största innehaven per utgången av perioden var Balder, Wihlborgs och Sagax med portföljvikterna 8,6, 8,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal (oms)  

  C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal (oms)

  (Omsändning)
  C WorldWide Sweden Small Cap ökade 3,7 procent i juli medan jämförelseindexet enbart steg 1,9 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Under månaden rapporterade ett stort antal av fondens bolag. Förvaltarteamet beskriver att Mycronic, Evolution Gaming och Enea bidrog positivt och visade starka kvartalssiffror.

  "Onlinecasinoleverantören Evolution Gamings rapport var fenomenal och visar på skalbarheten i deras affärsmodell. Även mjukvarubolaget Enea visade imponerande siffror i sin rapport", kommenterar förvaltarteamet.

  Större negativa bidrag kom från Kindred och Addtech. Teamet beskriver att Kindred redovisade en svag omsättningstillväxt och vinst i förhållande till förväntningarna och därmed sänktes estimaten för helåret. Men fonden ser fortfarande en stor långsiktig potential i Kindred.

  Under månaden gjordes inga större förändringar och vid periodens slut var de största innehaven Evolution Gaming, Elekta och Mycronic med portföljvikterna 5,7, 5,5 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder minskar i Thule (oms)  

  Lannebo Fonder minskar i Thule (oms)

  Lannebo Fonder har minskat med 396 002 aktier i takboxproducenten Thule. Innehavet uppgår därefter till cirka 4,83 miljoner aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #retail  

 • Sensor Sverige Select steg 1,3 procent i juli på starka rapporter  

  Sensor Sverige Select steg 1,3 procent i juli på starka rapporter

  Sensor Sverige Select utvecklades positivt i juli och noteras för en uppgång på 1,3 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som endast steg 0,1 procent. Fonden är därmed upp 17,8 procent i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna skriver i en kommentar kring marknaden att det trots en intensiv rapportperiod med mycket nyheter av både makroekonomisk och geopolitiks karaktär blev kursutvecklingen stillsam totalt sett. Konjunkturen viker och en övergång till placeringar av defensiv karaktär väntar. Stockholmsbörsen steg 0,2 procent i juli beräknat efter SIXRX-indexet.

  "Vi prövar hela tiden vår syn på marknaden utifrån ett antal variabler, som från tid till annan varierar i styrka och vikt. Marknaden är kortsiktig, en tweet kan förändra stämningsläget totalt. Fundamentalt viktig är ändå vinstutvecklingen hos de noterade bolagen, och bedömningen av hur den kommer att se ut framåt", förklarar förvaltarteamet.

  De innehav som bidrog mest till fondens positiva utveckling var Evolution Gaming, Balder och Investor. Sämst utveckling hade Swedish Match, Sandvik och Thule.

  "Fonden klarade sig annars mycket bra genom rapportperioden. Fonden hade några innehav som rapporterade mycket starkt samtidigt som fonden inte hade några stora positioner i aktier som straffades hårt vid sina rapporter", fortsätter förvaltarna bakom fonden.

  Vidare kommenterar de att Evolution Gaming återigen levererade en stark rapport. Även Sobi och Astra Zeneca kom med bra rapporter och steg kraftigt.

  De största innehaven per utgången av perioden var Investor, Evolution Gaming och Balder med portföljvikterna 8,6, 6,5 och 4,6 procent. Fondens nettoexponering löd 55 procent, en minskning med fyra procentenheter från föregående månad.  Taggar:

 • Lannebo Fonder minskar i Thule  

  Lannebo Fonder minskar i Thule

  Lannebo Fonder har minskat med 396 002 aktier i takboxproducenten Thule. Innehavet uppgår därefter till cirka 4,83 miljoner aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #retail  

 • Pareto Global Corporate Bond noteras för positiv uppgång i juli, deltagit i tre nyemissioner  

  Pareto Global Corporate Bond noteras för positiv uppgång i juli, deltagit i tre nyemissioner

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond ökade med 0,08 procent i juli och noteras för en uppgång i år på 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet har under månaden följt Boris Johnson som tog över rollen som Storbritanniens premiärminister och Feds sänkning av ränta med 0,25 procentenheter. Detta har lett till att den brittiska valutan tappat, aktiemarknaden har hållit sig stabil och emissionerna av företagsobligationerna har varit övertecknade.

  "Kvartalsrapporterna har varit av blandad karaktär. Klart är dock att det sker en marginell avmattning i de cykliska bolagens affärer. Utsikterna är också mer avvaktande. Bolagen nämner ord som ”stärka balansräkningen” istället för ”stark expansion”. Det ger oss som kreditinvesterare en viss trygghet", berättar förvaltarna bakom fonden.
  Pareto Global Corporate Bond deltog i IQVIA, Loxam och Oriflames nyemissioner som alla tre mottogs positivt av marknaden.

  Fonden hade en positiv månad där några av de cykliska bolagen backade, medans de mer defensiva hade en bättre utveckling.

  I andrahandsmarknaden har fonden köpt mer av Eurofins, Unity och Davita och minskat lite i Radisson Holding.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Liberty Global, Eurofins Scientific och Upm Kymmene med portföljvikterna 4,6, 3,8 respektive 3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal  

  C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal

  C WorldWide Sweden Small Cap ökade 3,7 procent i juli medan jämförelseindexet enbart steg 1,9 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Under månaden rapporterade ett stort antal av fondens bolag. Förvaltarteamet beskriver att Mycronic, Evolution Gaming och Enea bidrog positivt och visade starka kvartalssiffror.

  "Onlinecasinoleverantören Evolution Gamings rapport var fenomenal och visar på skalbarheten i deras affärsmodell. Även mjukvarubolaget Enea visade imponerande siffror i sin rapport", kommenterar förvaltarteamet.

  Större negativa bidrag kom från Kindred och Addtech. Teamet beskriver att Kindred redovisade en svag omsättningstillväxt och vinst i förhållande till förväntningarna och därmed sänktes estimaten för helåret. Men fonden ser fortfarande en stor långsiktig potential i Kindred.

  Under månaden gjordes inga större förändringar och vid periodens slut var de största innehaven Evolution Gaming, Elekta och Mycronic med portföljvikterna 5,7, 5,5 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli, negativa bidrag från Sandvik och Nordea  

  C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli, negativa bidrag från Sandvik och Nordea

  C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli och presterade sämre än sitt jämförelseindex som steg 0,2 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet beskriver i en kommentar att Mycronic och Astra Zeneca redovisade mycket starka kvartalsrapporter. Mycronic, som är en global tillverkare av produktionsutrustning för elektronikindustrin, visade en stark orderingång.

  "Astra Zenecas rapport överträffade förväntningarna avseende såväl produktförsäljning som marginalförbättringar. Bolaget höjde prognosen för helåret och vi ser potential för fortsatt momentum i aktien då flera studiedata (Lynparza, Imfinzi, Farxiga och Calquence)
  väntas presenteras under H2", beskriver förvaltarteamet.

  Under månaden har fonden avyttrat sitt innehav i esport-bolaget MTG.

  De bolagen som bidragit mest negativt var Sandvik och Nordea. Sandvik lyckades inte möta tillväxtförväntningarna eller hålla uppe marginalerna i sin rapport och Nordea redovisade en resultatbesvikelse.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy med portföljvikterna 8,7, 7,1 respektive 6,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity steg 0,43 i juli och utvecklades därmed starkare än jämförelseindexet som steg 0,3 procent. Därmed är fonden upp totalt 16,66 procent i år.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de europeiska marknaderna utvecklades relativt platt under månaden.

  En övervikt i sektorn för teknologi och hårdvara bidrog till den positiva utvecklingen medan bolagen inom hälsovård och icke durabla konsumentvaror tyngde portföljen. Förvaltarna ser det även som positivt att man avstått från att äga telekombolaget Ericsson vars kvartalsrapport blev en besvikelse för marknaden.

  Övervikten i den franska bolaget Accor bidrog kraftigt till den positiva avkastningen medan övervikten i danska Novo Nordisk och italienska FinecoBank bidrog negativt.

  "Företaget gör framsteg gällande kapitaldisciplin och i sina planerna att avyttra ickerelevanta tillgångar från det tidigare förvärvet av hotellvarumärkena Mantra och Mövenpick", kommenterar förvaltarteamet gällande Accor.

  Avslutningsvis beskriver förvaltarna att börsen troligen kommer röra sig mer i sidled efter ett väldigt starkt första halvår.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade i juli, slog jämförelseindex  

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade i juli, slog jämförelseindex

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade med 0,8 procent i juli, jämfört med jämförelseindexet som sjönk 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna bakom fonden.

  Förvaltarteamet bakom fonden förklarar att aktievalen inom tekniksektorn i norra Asien bidrog med positiva uppgångar. Förväntningarna på efterfrågan på nya tekniska produkter och tjänster visar tidigt förbättringar, främst drivet av lanseringen av 5G.

  Övervikten i Korea bidrog till nedgången i fonden.

  Förvaltarteamet är särskilt intresserade av tillväxtmarknadsaktier som erbjuder stark vinsttillväxt. Nuvarande P/B-värdering om 1,6 gånger är fortsatt i den lägre delen av det historiska spannet, samtidigt som marknadsförväntningarna vad avser vinsttillväxten är låga.

  Fonden har stigit 12,5 procent i år, jämfört med sitt jämförelseindex som endast ökat 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindex  

  JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindex

  JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, vilket är drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindexet som steg 0,56 procent. Fonden noteras för en uppgång i år på 23 procent, jämfört med jämförelseindexet som stigit 17,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieval inom sjukvård och producentvaror inom sällanköp bidrog till den positiva avkastningen i juli. Bland annat sjukvårdsbolaget West Pharmaceutical Services som slog analytikernas estimat och annonserade ökad utdelning för 2019.

  En av de största bidragsgivarna till månadens uppgång var IAA som steg 20 procent i juli.

  Inom teknik- och materialsektorerna var utvecklingen negativ.

  I en framåtblick nämner förvaltarna att det är fortsatt fokus på fundamenta inom ekonomin och intjäningsförmågan hos bolagen. De räknar med en fortsatt expansion under innevarande år samt nästa år. Det handlar dock om en blygsam expansion för ekonomin.  Taggar:

 • C WorldWide Asia steg i juli, tagit nya positioner i BTPS och Godrej Properties  

  C WorldWide Asia steg i juli, tagit nya positioner i BTPS och Godrej Properties

  C WorldWide Asia steg 2,5 procent i juli, vilket är bättre än jämförelseindex som ökade 1,6 procent. Det medför att fonden är upp totalt 21,4 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden tog fonden nya positioner i indiska Godrej Properties och indonesiska BTPS.

  BTPS är en mikrolåneorganisation som fokuserar på kvinnor i underprivilegierade områden, det grundades 2011 och har sedan dess visat en otrolig tillväxt. Det indiska Godrej Properties är en bostadsutvecklare som fonden anser gynnas av den pågående konsolideringen i sektorn tack vare sitt varumärke och sin marknadsposition.

  Fonden har en sektorfördelning där finans står för 28 procent av portföljen, tätt följt av informationsteknik som står för 25,2 procent samt fastighetssektorn som står för 14,8 procent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tencent, Samsung Electronics och TSMC med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic utvecklades negativt i juli, Novo Nordisk fortsatt största innehavet  

  C WorldWide Nordic utvecklades negativt i juli, Novo Nordisk fortsatt största innehavet

  C WorldWide Nordic backade 1,8 procent under juli, vilket var sämre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 14,3 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid utgång av månaden var Novo Nordisk, Volvo och Essity de största innehaven med portföljvikterna 9,7, 5,4 respektive 5,0 procent.

  Industri stod för 32,8 procent av allokeringen på sektornivå följt av Hälsovård som stod för 17,9 procent och finans med en vikt på 11,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets steg 2,3 procent i juli, avyttrat ett flertal bolag från portföljen  

  C WorldWide Emerging Markets steg 2,3 procent i juli, avyttrat ett flertal bolag från portföljen

  C WorldWide Emerging Markets styrde om ordentligt i portföljen och ökade 2,3 procent i juli. Därmed slog fonden sitt jämförelseindex och är upp totalt 18,4 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet beskriver i rapporten att fonden avyttrat sina innehav i Adani Ports, Geely och Han’s Laser till följd av oro och frustration över bolagsstyrningarna.

  Även Naspers, Fu Shou Yuan och Geopark såldes. Gällande Naspers anser teamet att finns problem med den underliggande bolagsstrukturen.

  Under månaden togs nya positioner i Tencent Music Entertainment, som är den ledande musikströmningstjänsten i Kina, samt det brasilianska fintech-bolaget Via Varejo och det sydafrikanska investmentbolaget PSG.

  Fonden har störst vikt i finanssektorn som står för 27,5 procent av portföljen, följt av Informationsteknik och sällanköpsvaror.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung Electronics, Alibaba och Tencent med portföljvikterna 7,0, 6,5 respektive 6,2 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Stable Equities ökade med 5,6 procent i juli och slog sitt jämförelseindex  

  C WorldWide Stable Equities ökade med 5,6 procent i juli och slog sitt jämförelseindex

  C WorldWide Stable Equities ökade 5,6 procent i juli, vilket är 1,9 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex och medför att fonden är upp totalt 26,9 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastigheter är fortsatt fondens största sektor och står för 20,3 procent av portföljen, tätt efter kommer informationsteknik som står för 17,3 procent av portföljen.

  De största innehaven per utgången av månaden var Franco-Nevada, AT&T och Atlantica Yield med portföljvikterna 4,8, 4,4 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Global Defence & Security Fund utvecklades positivt i juli, säkerhets och IT-sektorerna presterade bäst  

  Global Defence & Security Fund utvecklades positivt i juli, säkerhets och IT-sektorerna presterade bäst

  Global Defence & Security Fund ökade 4,3 procent i juni och utvecklades i linje med sitt jämförelseindex som steg 4,4 procent. Därmed är fonden upp totalt 10,1 procent hittills i år.

  Det var säkerhets och IT-sektorerna som presterade bäst och på bolagsnivå bidrog Dell, Carbon Black och Palo Alto Networks allra mest.

  "Vår uppfattning är att Dell är ett välskött bolag, dock är vår bedömning att bolaget påverkas mycket av det pågående handelskriget mellan USA och Kina. Dell jobbar aktivt med att
  minska den risken", kommenterar förvaltarteamet.

  Carbon black är upp 40 procent sedan fondens inledande investering i april och teamet tror på fortsatt uppsida inom säkerhetsbolag, men till en hög framtida risk.

  Bland försvarsbolagen var L3 Harris Technologies, Mantech, Northrop Grumman,
  CACI och Raytheon i topp. Ett flertal bra rapporter har släppts under månaden och bland annat Raytheon har visat starka finansiella siffror.

  De sämst presterande bolagen under månaden var Kongsberg Gruppen, Flir, Thales, Textron och Boeing. Boeing rapporterade sin största kvartalsförlust genom tiderna, hela 2,9 miljarder dollar.

  De fem största innehaven i fonden var per utgången av månaden Lockheed Martin, Northrop Grumman och Booz Allen Hamilton med portföljvikter på 7,9, 7,8 respektive 7.3 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Global Equities Ethical har avytratt Naspers och tagit position i Bank Central Asia  

  C WorldWide Global Equities Ethical har avytratt Naspers och tagit position i Bank Central Asia

  C WorldWide Global Equities Ethical har under juli sålt sitt innehav i Naspers och tagit en ny position i den indonesiska banken Bank Central Asia. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet kommenterar både Naspers och Bank Central Asia i rapporten. Gällande Naspers har "Tencent-rabatten" minskat sedan fonden köpte aktien och framöver ser man en risk för ökade regulatoriska utmaningar i Kina.

  "Vi tog en ny position i Bank Central Asia, Indonesiens största privatägda bank, som är mycket välskött och lönsam, med stark marknadsposition och i digital framkant", beskriver förvaltarteamet.

  Under juli utvecklades fonden positivt med en ökning på 4,8 procent vilket är bättre än jämförelseindex som ökade med 3,7 procent. Det medför att fonden är upp 30,9 procent hittills i år.

  De innehaven som bidragit mest positivt var Googles moderbolag Alphabet som visade en accelererande tillväxt tack vare mobilsök och Youtube, samt Sony och Visa. De största negativa bidragsgivarna var SAP, Thermo Fisher och Novo Nordisk.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Visa, HDFC och Ecolab med portföljvikterna 8,4, 7,2 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Evolving CTA Fund ER-SEK noteras för positiv uppgång i juli, fonden har stigit 7,2 procent i år  

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK noteras för positiv uppgång i juli, fonden har stigit 7,2 procent i år

  RPM Evolving CTA Fund steg med 1,7 procent i juli vilket göra att fonden noteras för en uppgång på 7,2 procent totalt i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Uppgången berodde mycket på vinster i valutor, aktier och räntemarknader när investerarna gladdes över utsikterna till ny ekonomisk stimulans från centralbanker och genomgående starka rapporter.

  "I valutamarknaderna stärktes dollarn främst gentemot euron och pundet när ECB bjöd under Fed genom att lova mer QE om nödvändigt och när Boris Johnson valdes till ny brittisk premiärminister, vilket antagligen har ökat risken för en Brexit utan uppgörelse", förklarar förvaltarna.

  Förvaltarna bakom fonden ser de globala ekonomiska utsikterna som fortsatt svaga, även fast det hittills blivit mindre dramatiskt än vad många befarat. De tvivlar på att en konjunkturavmattning kan undvikas trots räntesänkningar genom QE.  Taggar:

 • RPM Galaxy E (SEK) steg 13,1 procent i juli, konjunkturavmattning kan inte undvikas  

  RPM Galaxy E (SEK) steg 13,1 procent i juli, konjunkturavmattning kan inte undvikas

  RPM Galaxy E (SEK) ökade 13,1 procent i juli, med positiva bidrag från både trendföljarna samt den kortsiktiga förvaltarstrategin. Hittills i år har fonden stigit 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom RPM Galaxy skriver i en kommentar att juli blev en stark månad för fonden med vinster i valutor, aktier och räntemarknader när investerarna gladdes över utsikterna till ny ekonomisk stimulans från centralbanker och genomgående starka rapporter.

  "I valutamarknaderna stärktes dollarn främst gentemot euron och pundet när ECB bjöd under Fed genom att lova mer QE om nödvändigt och när Boris Johnson valdes till ny brittisk premiärminister, vilket antagligen har ökat risken för en Brexit utan uppgörelse", förklarar förvaltarna.

  Förvaltarna bakom fonden ser de globala ekonomiska utsikterna som fortsatt svaga, även fast det hittills blivit mindre dramatiskt än vad många befarat. De tvivlar på att en konjunkturavmattning kan undvikas trots räntesänkningar genom QE.  Taggar:

 • Brummer Multi-Strategy genererade i juli en estimerad avkastning på 0,6 procent  

  Brummer Multi-Strategy genererade i juli en estimerad avkastning på 0,6 procent

  Brummer Multi-Strategy genererade i juli månad en estimerad avkastning på 0,6 procent där sex av de åtta underliggande fonderna noterades för en positiv avkastning, enligt en månadsrapport.

  Förvaltningsteamet förklarar att det varit en händelserik månad där förhandlingarna om ett handelsavtal mellan USA och Kina återupptogs, Fed sänkte styrräntan med 25 procentenheter och Boris Johnson blev vald till ny premiärminister.

  "Aktiemarknader var generellt något ner eller nära noll under månaden. Förväntningar på nya stimulanser från Europeiska centralbanken pressade ner räntor i euroområdet, medan den amerikanska dollarn stärktes mot flertalet andra valutor", fortsätter förvaltarna.

  Tittar man på fondens portfölj utmärkte sig den systematiska trendföljande fonden Lynx med en avkastning andra månaden i rad över fem procent. Även Florin Court noterades igen för en positiv avkastning.

  "Lång/kort-aktiefonderna uppvisade mer blandade resultat där Manticore (+2,6 procent) och Bodenholm (+2,2 procent) hade ett starkt positivt alfabidrag till BMS, medan Black-and-White (-1,6 procent) gav tillbaka en del av föregående månaders avkastning", skriver förvaltarna bakom fonden.

  Fonden har per den 1 augusti minskat allokeringen i de trendföljande fonderna och ökat i Arete, AlphaCrest, Black-And-White och Bodenholm.

  Brummer Multi-Strategy har hittills en årsavkastning på 6,3 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Global Equities ökade 3,9 procent i juli, tagit ny position i Bank Central Asia  

  C WorldWide Global Equities ökade 3,9 procent i juli, tagit ny position i Bank Central Asia

  C WorldWide Global Equities var upp 3,9 procent i juli och utvecklades därmed något bättre än sitt jämförelseindex. Det medför att fonden är upp 28,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under månaden avyttrat Naspers från portföljen och intagit en ny position i Bank Central Asia.

  Förvaltarteamet beskriver i en kommentar att man inför framtiden ser regulatoriska utmaningar i Kina för Naspers. Bank Central Asia är Indonesiens största privatägda bank och beskrivs av teamet som ett mycket välskött bolag som är i digital framkant samt innehar en stark marknadsposition.

  Månadens största positiva bidragsgivarna var Alphabet, Youtube samt Sony och Visa. Medan de innehaven som tyngde portföljen mest var SAP, Siemens och AIA.

  SAP:s tillväxt i molnverksamheten visade under månaden vissa tecken på svaghet.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Visa, HDFC och AIA med portföljvikterna 8,8, 7,6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sector Healthcare Value Fund utvecklades positivt i juli trots att hälsovårdsektorn föll  

  Sector Healthcare Value Fund utvecklades positivt i juli trots att hälsovårdsektorn föll

  Sector Healthcare Value Fund ökade 0,4 procent under juli och slog därmed sitt jämförelseindex och hälsovårdssektorn som föll 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att många bolag inom sektorn uppvisat solida kvartalsrapporter, men de positiva resultaten har överskuggats av osäkerhet kring USA:s reformer för läkemedelspriser och det eskalerande handelskriget.

  "Bortsett från fortsatt oro kring handelskrig och valutavolatilitet har aktier drivits främst av idiosynkratiska faktorer som intäkter, M&A och nyhetsflödet i juli, vilket gjorde det till en attraktiv månad för strategier med ett noggrant aktieurval", kommenterar förvaltarteamet.

  Innehaven inom medicinteknik och hälsovårdstjänster överavkastade och bidrog starkt till den positiva avkastningen medan life-science och bioteknikbolagen bidrog mest negativt.

  De aktierna som presterade allra bäst var Nuvasive, Philips, Otsuka, Glaxo och Humana som alla släppte rapporter som kom in över förväntan. De bolagen som presterade sämst var Perkin Elmer, Clovis, Sanofi och Roche.

  Fonden är till följd av månadens positiva avkastning upp 11,1 procent hittills i år.  Taggar:

 • QQM Equity Hedge utvecklades positivt i juli, steg 16 av 23 handelsdagar  

  QQM Equity Hedge utvecklades positivt i juli, steg 16 av 23 handelsdagar

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, steg 1,6 procent i juli och har därmed ökat 9,8 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de rapporterade vinsterna för de europeiska bolagen andra kvartalet hittills varit 1,5 procent över analytikernas estimat, vilket är lägre än det historiska genomsnittet på 3,8 procent. Det breda europeiska aktieindexet S&P Europe 350 Index steg med 0,28 procent i juli.

  Fonden noteras för en positiv avkastning 16 av 23 handelsdagar och dess svenska, spanska och schweiziska delportföljer stod för de största bidragen.

  "På branschnivå har fonden under juli ökat exponeringen till Materials, Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences och Retailing samt minskat till Energy, Automobiles & Components och Capital Goods", berättar förvaltarna.

  Ser man till exponeringen mot aktiemarknaden, uttryckt som fondens estimerade beta till världsindex, har den varierat mellan 0,01 och 0,06 med ett genomsnitt på 0,04.

  Fondens aktieportfölj bestod vid utgången av juni av 336 långa aktiepositioner samt 285 korta aktiepositioner. Bruttoexponeringen till aktier löd 254 procent.  Taggar:

 • SEB Asset Selection ökade 2,63 procent i juli, exponering mot statsobligationer och valutor bidrog positivt  

  SEB Asset Selection ökade 2,63 procent i juli, exponering mot statsobligationer och valutor bidrog positivt

  SEB Asset Selection C EUR ökade 2,63 procent i juli med positivt bidrag från två av totalt fyra tillgångsslag. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i rapporten att fonden erhöll positiv avkastning från statsobligationer och valutor men förlorade marginellt med pengar inom aktier och räntor.

  Inför månaden hade fonden en lång nettoexponering mot aktiemarknaden på 43 procent. Marknaden har under månaden haft en mixad utveckling och exponeringen steg till 68 procent vid månadens slut.

  Marknaden för räntor sjönk något och därmed bidrog fondens långa position med en marginellt negativ avkastning, positionens storlek behölls vid månadens slut.

  Vad gäller statsobligationer och valutor avkastade tillgångslagen cirka 1,1 respektive 1,7 procent. Inom statsobligationer hade fonden en lång nettoexponering som steg i samband med marknadens rörelser. Inom valuta hade man en överlag kort positionering på 39 procent, vilken har reducerats till 19 procent vid månadens slut.

  Fonden är upp 6,27 procent hittills i år och har inför framtiden kvar sin positiva syn på statsobligationer.  Taggar:

 • C WorldWide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli, Novocure bidrog positivt  

  C WorldWide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli, Novocure bidrog positivt

  C Worldwide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli och slog sitt jämförelseindex som ökade 2,2 procent. Fonden är därmed upp 16,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i rapporten att innehavet Novocure bidrog positivt då bolaget steg på en stark kvartalsrapport.

  Även Edward Lifesciences redovisade en bra kvartalsrapport och bidrog tillsammans med Cara Therapeutics till fondens positiva utveckling.

  De innehaven som tyngde portföljen var Coherus, Aerie och Acccelerate Diagnostics.
  Under månaden ökade fonden innehaven i Oncopeptides, Aerie, Biohaven, Horizon och Coherus samtidigt som man minskade sina positioner i Amarin, Exact Sciences, Dexcom, Thermo Fisher och Illumina.

  De största innehaven var per utgången av månaden Anthem, AstraZeneca och Thermo Fisher med portföljvikterna 5, 4 respektive 3,9 procent.

  Fonden är en sammanslagning av de två tidigare fonderna C WorldWide Medical och C WorldWide Medical Small & Mid Cap. Syftet med fonden är att samla förvaltarteamens bästa idéer globalt i en portfölj, utan hänsyn till jämförelseindex.  Taggar:

 • Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,7 procent i juli, uppgång på fyra procent i år  

  Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,7 procent i juli, uppgång på fyra procent i år

  Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C utvecklades positivt i juli med en uppgång på 0,7 procent, vilket medför att fonden är upp fyra procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom fonden skriver i en kommentar att juli månad traditionellt sett är en lugn månad präglad av semester i Norden, dock har aktiviteten varit något högre i år än tidigare.

  Viktiga händelser under juli är att Boris Johnson blev vald till premiärminister i Storbritannien och att Federal Reserve sänkte räntorna med 0,25 procentenheter. Sammantaget visade den internationella hugh yield-marknaden en positiv utveckling under juli.

  "Pareto Nordic Corporate Bond har fortsatt att växa starkt under juli, och fondens totala tillgångar har nu nått motsvarande 10 miljarder norska kronor. Nytt kapital investeras i marknaden genom emissioner på primärmarknaden och sekundärmarknaden, främst i existerande innehav", berättar förvaltarna.

  Fondens fokus kommer fortsätta vara investeringar i välkända nordiska företag, bred diversifiering, låg räntekänslighet och god underliggande likviditet.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av juli SBB, Ekornes och Ship Finance International Limited med portföljvikterna 1,8, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur flaggar till över 5 procent av rösterna i Electrolux  

  Swedbank Robur flaggar till över 5 procent av rösterna i Electrolux

  Swedbank Robur Fonder har gått över gränsvärdet på 5 procent av rösträtterna i Electrolux efter att ha ökat innehavet med 100 000 aktier den 13 augusti. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Innehavet uppgår nu till drygt 19,2 miljoner aktier, motsvarande 6,2 procent av kapitalet och strax över 5 procent av rösterna.  Taggar:
  #consumergoods   #industrials   #insider   #retail  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli, företagsobligationerna bidrog mest  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli, företagsobligationerna bidrog mest

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli med en uppgång på 0,7 procent, vilket medför att fonden i år är upp 2,8 procent. Jämförelseindexet har hittills i år backat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom fonden skriver att den gynnsamma miljön för räntebärande tillgångar under månaden bidrog till att portföljen utvecklades positivt under juli.

  "Fondens innehav i företagsobligationer var den främsta bidragsgivaren till portföljens avkastning men fonden gynnades också av fallande obligationsräntor", förklarar förvaltarna och fortsätter:

  "Den divergens mellan hur olika tillgångsmarknader prissätter sannolikheten för lågkonjunktur är inte hållbar i längden. Vår bedömning är att aktie- och kreditmarknader är sårbara för väsentligt svagare ekonomisk statistik. Om vi får positiva konjunktursignaler kommer de långa obligationsräntorna att behöva justeras upp."

  Förvaltarna beskriver risknivån i fonden som balanserad med en fortsatt hög kassaposition. Under juli minskade fonden sin ränterisk.

  Durationen, ett mått på räntekänslighet, löd 1,4 år vid utgången av månaden.  Taggar:

 • Catella Nordic L/S Equity backade 4,26 procent i juli, tuff rapportperiod påverkade fonden  

  Catella Nordic L/S Equity backade 4,26 procent i juli, tuff rapportperiod påverkade fonden

  Catella Nordic L/S Equity har påverkats negativt under rapportperioden i juli. Fondens långa position i Skanska och dess korta positioner i Alfa Laval, Thule och Subsea 7 är dn enda lyckade positionerna. Det skriver förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity.

  "Trots fallande aktiekurser och svagt negativ nettoexponering utvecklades fondens korta positioner positivt under månaden. Överraskande starka rapporter i mathandelsbolagen Ica, Axfood och Kesko var de främsta negativa bidragsgivarna på kortsidan. På den långa sidan presenterade SSAB, Sampo, Hexagon samt Securitas svagare rapporter än väntat vilket drabbade fondens avkastning", förklarar förvaltarna.

  Fonden backade med 4,3 procent i juli och är hittills i år ned 7,3 procent.

  Förvaltarna skriver att det råder en stor värderingsskillnad mellan dyra defensiva och billiga, mer cykliska bolag.

  "Om konjunkturen fortsätter att försvagas kommer även de defensiva bolagen att ha svårt att ge en positiv avkastning och i ett läge där framtidsutsikterna bedöms gå mot det bättre finns en stor potential i billiga, men mer cykliska bolag", skriver de.  Taggar:

 • Catella Avkastning erhöll positiva bidrag från fallande räntor i juli och ökade med 0,25 procent  

  Catella Avkastning erhöll positiva bidrag från fallande räntor i juli och ökade med 0,25 procent

  Räntefonden Catella Avkastning noteras för en uppgång på 0,25 procent i juli, med positivt bidrag från fallande räntor vilket medför att fonden är upp 1,29 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Trots fortsatta indikationer på svagare konjunkturutveckling var risksentimentet gott, vilket gjorde att fondens innehav i företagsobligationer även de bidrog till månadens avkastning. Fondens ränterisk minskades under månadens sista dagar och durationen var 0,8 år vid månadsskiftet", förklarar förvaltarteamet.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fortsatt svag inkommande makrodata och allt högre förväntningar på lägre styrräntor från centralbankerna stödde under perioden trenden med fallande obligationsräntor.

  Rapportmånaden gav blandade resultat med mindre nedgångar på aktiemarknaden.

  "Räntenivåerna är de lägsta vi haft sedan finanskrisen och vår bedömning är att obligationsmarknaden nu är fullt prissatt för lågkonjunktur och ekonomisk data måste fortsätta att överraska negativt för att räntenivåerna ska sjunka ytterligare", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond steg åtta procent i juli, kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen  

  Catella Hedgefond steg åtta procent i juli, kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen

  Catella Hedgefond steg 0,8 procent under juli månad och kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen främst drivet av högre än normal ränteduration. Det framgår av en månadsrapport.

  "Aktier stod för svagt positiv avkastning och därtill tillkommer viss intjäning också från derivatpositioner. Vad gäller enskilda positioner var Ovzon en tydlig vinnare. Under våren har bolaget snabbt tagit de avgörande stegen för att säkra uppskjutningen av egen satellit i tillägg till den redan etablerade verksamheten baserad på hyrd kapacitet", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Även Assa Abloy, Sobi och Epiroc kom med positiva besked under rapportmånaden. Alfa Laval, Nordea, Kindred och Sandvik utgjorde besvikelser.

  "Även Ambea bidrog positivt under månaden då aktien återhämtade sig efter den nyemission som genomfördes i anslutning till förvärvet av Aleris. Främsta negativa bidragsgivare var SSAB, Alligator, Axfood och Castellum Det kan noteras att Alligator föll 35 procent på månadens sista dag efter att det meddelats att bolagets partner avslutar samarbetet kring antikroppen ADC-1013", förklarar förvaltarteamet.

  Catella Hedgefond är hittills i år upp 2,54 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Fonder minskar i Ambea  

  Catella Fonder minskar i Ambea

  Catella Fondförvaltning har minskat med 400 000 aktier i vårdbolaget Ambea. Därefter äger fondbolaget per den 13 augusti 4 624 259 aktier, motsvarande cirka 4,9 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

  Under morgonen har Carnegie därefter internmäklat en post om 1,2 miljoner aktier i Ambea till kursen 65,70 kronor. Aktieposten motsvarar cirka 1,3 procent av aktierna i Ambea.  Taggar:
  #healthcare   #healthservices   #insider  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Boule Diagnostics  

  Nordea Fonder flaggar upp i Boule Diagnostics

  Nordea Fonder har ökat till drygt 1,12 miljoner aktier i diagnostikbolaget Boule Diagnostics, vilket motsvarar cirka 5,78 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Under gårdagen mäklade SEB en aktiepost på 295 227 aktier i Boule Diagnostics, motsvarande cirka 1,5 procent av antalet aktier i bolaget.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #lifescience   #medtech   #mutualfunds  

 • Nysparandet i aktiefonder uppgick till 6,1 miljarder kronor under juli - Fondbolagens Förening  

  Nysparandet i aktiefonder uppgick till 6,1 miljarder kronor under juli - Fondbolagens Förening

  Under juli fortsatte nettosparandet i fonder på den svenska marknaden. Bäst gick aktiefonder med ett nysparande på 6,1 miljarder kronor, följt av långa räntefonder 3,5 miljarder och blandfonder 2,6 miljarder. Det visar färska siffror från Fondbolagens förening. Det totala inflödet var 12,9 miljarder kronor.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 737 miljarder.

  Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit aktiefonder, följt av räntefonder.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • PriorNilsson Smart Global upp 3 procent i juli, har erhållit utdelningar från ett flertal bolag  

  PriorNilsson Smart Global upp 3 procent i juli, har erhållit utdelningar från ett flertal bolag

  PriorNilsson Smart Global som fokuserar på investeringar i utdelande bolag ökade med 3 procent under juli, vilket är något lägre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 20,6 procent i år.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit utdelningar från bland annat Procter & Gamble, Pentair PLC, CVS Health Corp och Colgate-Palmolive.

  De främsta bidragsgivarna var Sysmex, Rpm international och WW Grainger.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ecolab, Sysmex och National Grid med portföljvikter om 1,4 procent vardera.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli, TF Bank var månadens glädjeämne  

  Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli, TF Bank var månadens glädjeämne

  Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli i en börsmånad som präglades av kvartalsrapporter med blandade resultat. Det framgår av en månadsrapport skriven av Carnegie Micro Caps förvaltare Viktor Henriksson.

  Månadens klart bästa rapport kom från nischbanken TF Bank som rapporterade vinsttillväxt med mer än 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget handlas till p/e 8 och har den senaste tiden växt kraftigt, vilket andra storbanker inte har. Aktien steg med 17 procent under juli.

  Även Addnode, som är ett av fondens största innehav, kom också med en stark rapport.

  "Addnode är ett välskött bolag som besitter flera egenskaper som uppskattas av börsen. Bolaget växer, såväl genom förvärv som organiskt och har en stor andel repetitiva intäkter. Addnode har till stor del genomfört en transformation av intäkterna till mjukvara som en service snarare än en engångsbetalning av licens", förklarar Henriksson.

  It-konsulten Know IT, som är fondens största innehav, kom med en rapport som var svagare än analytikernas förväntningar. Aktien backade 11 procent i juli.

  "Månadens sämsta innehav var Concentric som redovisade ett resultat i linje med förväntningarna. Återigen imponerar bolaget med en fantastisk rörelsemarginal trots att försäljningsutvecklingen är aningen negativ. Det som sänkte aktien var en sänkt prognos för försäljningen i det tredje kvartalet. Vi är lite förvånade över genomslaget för den sänkta prognosen", avslutar förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid periodens utgång Addnode, Know It och Formpipe Software.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield steg 0,02 procent under juli, positivt bidrag från positionen i Xact Bear  

  PriorNilsson Yield steg 0,02 procent under juli, positivt bidrag från positionen i Xact Bear

  PriorNilsson Yield steg 0,02 procent i juli samtidigt som jämförelseindexet minskade med 0,04 procent. Fonden är därmed upp 0,7 procent sedan årsskiftet, vilket även det slår jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden är en aktivt förvaltat hedgefond med tyngdpunkten på placeringar i Sverige och som mål att skapa absolutavkastning.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit positiva bidrag under månaden från Xact Bear samt långa positioner i SCA, John Matsson och Skanska.

  De innehaven som har tyngt portföljen har varit långa positioner i Electrolus, Nordea och korta positioner i JM och Castellum.

  JM som fonden var kort steg nästan 10 procent på sin kvartalsrapport då man redovisade högre resultat och intäkter än väntat.  Taggar:

 • Återigen positiv månad för Carnegie Corporate Bond, brist på nyemissioner  

  Återigen positiv månad för Carnegie Corporate Bond, brist på nyemissioner

  Carnegie Corporate Bond hade sin sjunde positiva månad under 2019 i juli och steg 0,45 procent. Under månaden var det brist på nyemissioner vilket gjort att tillgångspriserna stigit till nya rekordnivåer, skriver Niklas Edman och Maria Anderson som förvaltar Carnegie Corporate Bond.

  "Storbolagen har överlag rapporterat i linje med förväntningarna samtidigt som utsikterna skruvats ned något mot bakgrund av både handelskrig samt sämre makrodata", fortsätter förvaltarna.

  När juli och semestertider närmade sig stannade aktiviteten på primärmarknaderna och blickarna vändes mot de europeiska marknaderna. Fonden har under månaden varit aktiv i Hedin Bil, Kistefos, Nordax, Heimstaden, Intrum, Oriflame och Ellos.

  "Samtidigt har innehaven i tidigare återköpsannonserade obligationer återlösts och vi har sagt adjö till namn som Seagull och EG Group", avslutar förvaltarna.

  De största emittenterna var vid periodens slut SBB, B2 Holding och Heimstaden med portföljvikterna 2,9, 2,9 och 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv utvecklades positivt i juli, ökat exponering mot fastighets- och finansbolag  

  PriorNilsson Sverige Aktiv utvecklades positivt i juli, ökat exponering mot fastighets- och finansbolag

  PriorNilsson Sverige Aktiv har utvecklats positivt i juli och ökat sin exponering mot både fastighets och finanssektorn. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man förutom att ha ökat inom fastighets och finanssektorn även minskat sin exponering mot verkstadsbolag och telekomföretag.

  På bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Skanska, Klövern, Essity och SEB. Medan man minskat innehaven i Volvo, Ericsson och Nordea.

  PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent under juli, vilket är mer än jämförelseindex som enbart ökade 0,25 procent under samma period. Därmed är fonden upp totalt 15,8 procent i år.

  Under månaden har man avyttrat sina positioner i Industrivärden, Telia, Atlas Copco och Stora Enso.

  De främsta bidragen under månaden kom från Diös, Klövern och Skanska.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Skanska, Essity och SEB med portföljvikterna 6,7, 6 respektive 6 procent.  Taggar:

 • Carnegie Total steg 1,4 procent i juli, stor turbulens på världens aktiemarknader  

  Carnegie Total steg 1,4 procent i juli, stor turbulens på världens aktiemarknader

  Carnegie Total påverkas av att det på världens aktiemarknader råder en stor turbulens vilket lett till en hög volatilitet, skriver fondens förvaltare Magnus Gustafsson i en månadsrapport.

  "Federal Reserve sänkte styrräntan med 25 punkter till 2,25 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Sänkningen är den första sedan finanskrisen 2008. Feds sänkning beror på en försämring av de ekonomiska utsikterna och då främst den internationella inbromsningen", fortsätter förvaltaren.

  Historiskt sett kommer det alltid en dipp på aktiemarknaden efter att Fed genomfört lättnader vilket borde leda till att dollarn försvagas.

  Det upptrappade handelskriget mellan USA och Kina bidrar också till fortsatt turbulens och osäkerhet på marknaden.

  Av Carnegie Totals aktiefonder utvecklades Carnegie Global och CWorldWide bäst med en uppgång på 6,6 respektive 5,2 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select och Carnegie Corporate Bond väl och steg med 0,8 respektive 0,5 procent.

  Fonden minskade innehavet i Carnegie Indien under juli.

  "Carnegie Rysslandsfond kom in som ett nytt innehav i början av månaden. Ryssland uppvisar en hög direktavkastning i kombination med en låg värdering, vilket borde kunna driva den ryska börsen ytterligare framöver", avslutar förvaltaren av Carnegie Total.

  Carnegie Total steg 1,4 procent i juli och har hittills i år stigit 14,9 procent.  Taggar:

 • Vi ser troligtvis en period framöver med risk för kursrörelser neråt - PriorNilsson  

  Vi ser troligtvis en period framöver med risk för kursrörelser neråt - PriorNilsson

  Juli har dominerats av bolagens kvartalsrapporter och det första som slagit en har varit den väldigt stora volatiliteten som uppstått när bolagen presenterar sina rapporter. Det skriver PriorNilsson förvaltaren PO Nilsson i juli månads förvaltningskommentar.

  Nilsson menar att bolag som presenterat förhållandevis små avvikelser i sina rapporter under månaden har haft kursrörelser på uppemot 8 till 13 procent. Det hände i fallen Ericsson, Billerud och Hexpol som alla föll på sina rapporter.

  Han konstaterar sammantaget att rapporternas utfall trots detta i stort sett var i linje med förväntningarna.

  "Trots vissa tveksamheter inför Q2-rapporterna, efter uttalande i samband med Q1-rapporterna, hölls försäljning och marginaler uppe väl i Q2-rapporterna. Emellertid har flera bolag sagt att de såg ett svagare utfall i juni än de förväntat" beskriver PO Nilsson.

  Fondbolaget håller fast vid sin uppfattning om att konjunkturen toppade för ett år sedan och nu blir allt sämre i flera segment. Handelskriget mellan USA och Kina har fått allt fler bolag att skjuta på investeringar.

  "Sammantaget kan man nog säga att det enda positiva för börsen för tillfället är låga räntor så troligtvis blir det en period med risk för kursrörelser nedåt", avslutar Nilsson sin kommentar med.  Taggar:

 • Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli, fastighetsbolagen fortsatt starka  

  Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli, fastighetsbolagen fortsatt starka

  Under juli månad visade återigen fondens fastighetsbolag Hufvudstaden, Fabege och Atrium Ljungberg stora uppgångar. Alla tre levererade starka kvartalsrapporter med stigande substansvärden och hyresintäkter. Det skriver Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Viktor Henriksson i en månadsrapport.

  "Vi har valt i första hand högkvalitativ kontorsexponering i Stockholm eftersom vi där ser en ganska låg risk och högt intresse från institutionella investerare i direktmarknaden", fortsätter Henriksson.

  Även Peab redovisade en stark kvartalsrapport.

  BillerudKorsnäs resultat levde däremot inte upp till förväntningarna och aktien backade nio procent i juli. Förvaltaren säger att fonden minskat sitt innehav i BillerudKorsnäs.

  "Förra året var tungt för bolaget och året karaktäriserades av resultatbesvikelser. Därför var det glädjande att bolaget inledde 2019 på ett bra sätt resultatmässigt och att den sedan länge emotsedda skogsaffären genomfördes på ett bra sätt. I ljuset av det är det tråkigt att gå genom en kvartalsrapport som uppvisar en otillfredsställande lönsamhet", konstaterar Henriksson.

  Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli. Vid periodens utgång var de största innehaven Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Stillfront Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,62 procent i juli, mot bakgrund av att fonden har gynnats av ett ökat risksentiment. Avkastningen sedan årsskiftet summeras till 2,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet beskriver inledningsvis att det ekonomiska sentimentet fortsatt är negativt. Centralbankerna är rädda för svagheten i tillverkningsindustrin och agerar därmed förebyggande. Förväntan är att centralbankerna fortsätter med penningpolitiska stimulanser i form av lägre räntor.

  "Med marknadens förtroende att centralbankerna fixar alla problem så finns det en risk att dåliga nyheter blir bra nyheter med stigande tillgångspriser och ytterligare fallande räntor som följd", förklarar förvaltningsteamet.

  Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid föll under månaden till minus 0,68 procent och räntemarginalerna mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 53 baspunkter.

  Kreditobligationer utvecklades positivt relativt referens-swapränta då kreditspreadarna föll med 2 baspunkter.

  Till fondens positiva avkastning bidrog Unicredit positivt till följd av att dess kreditspread gick ihop rejält.

  Slutligen anser man att företagsobligationer fortsatt ser ut som en relativt bra placering gentemot statspapper och därmed behåller man fondens kreditduration på drygt tre år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporter, SEB fortsätter vara bästa bankaktien - Cliens Sverige Fokus  

  Noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporter, SEB fortsätter vara bästa bankaktien - Cliens Sverige Fokus

  Det noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporterna, menar förvaltarteamet bakom Cliens Sverige Fokus.

  "I frånvaro av tydliga makroutsikter blev rapportutfallen väldigt vägledande för avkastningen i enskilda aktier. Vi ser nu tydliga effekter från avmattningen i den globala tillväxten. När merparten av de svenska bolagen rapporterat, indikeras att den aggregerade organiska tillväxten har fallit från 4 procent i det första kvartalet till 3 procent under det andra kvartalet", kommenterar man.

  Motvikten till den avtagande tillväxten tror man framåt kommer att vara en mer expansiv räntepolitik från centralbankerna.

  Cliens Sverige Fokus backade 1,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 17,1 procent i år.

  Sandvik, Hexagon och Alfa Laval stod för de största negativa bidragen, då verkstadsbolag generellt hade en tung månad på börsen.

  De största positiva bidragen kom istället från innehaven i Investor, SEB och Midsona.

  "SEB fortsätter att vara bästa bankaktien efter att levererat den överlägset bästa kvartalsrapporten bland storbankerna", uttrycker förvaltarteamet.

  Vad gäller Midsona ser man ljust på förvärvet av fransk/spanska Alimentation Sante för 604 miljoner kronor.

  "Bolaget är en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel. Växtbaserade köttalternativ utgör någonstans mellan 25 till 50 procent av försäljningen och växer mycket starkt. Det breddar Midsonas produktportfölj på ett positivt sätt. Det förvärvade bolaget har en högre lönsamhet och växer organiskt snabbare än Midsonas nuvarande verksamhet", lyder förvaltarteamets uppfattning om förvärvet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiva bidrag från hållbarhetsprofiler i Öhman-fonder  

  Positiva bidrag från hållbarhetsprofiler i Öhman-fonder

  Det framgår av en sammanställning att positiva bidrag har erhållits från samtliga hållbarhetsprofiler i Öhmans indexnära aktiefonder under detta år.

  Det rör sig om sammanlagt åtta fonder som väljer bort bolag baserat på hållbarhetskriterier, vilket har under detta år gynnat fondernas avkastning relativt sina jämförelseindex.

  Öhman Etisk Index Sverige har gynnats av att Alfa Laval saknas i portföljen, då innehavet har valts bort på grund av oljerelaterade produkter.

  Öhman Etisk Index USA har gynnats av att fossilrelaterade bolag som Berkshire Hathaway (äger fossilbolag) och oljejätten Exxon Mobil utvecklats svagt på börsen. Just fossilrelaterade exkluderingar har gynnat flera andra indexnära aktiefonder hos Öhman.

  Därutöver har Öhman Etisk Index Europa och Öhman Etisk Index Pacific gynnats av bortscreeningar av HSBC respektive Oversea-Chinese Banking, varav den sistnämnda banken uppges ha ett lågt ESG-betyg.  Taggar:

 • Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent under juli, har inlett positioner i Novolipetsk Steel och Sistema  

  Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent under juli, har inlett positioner i Novolipetsk Steel och Sistema

  Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent i juli, vilket är 0,7 procentenheter bättre än jämförelseindex. Fonden är därmed upp 35,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att höga utdelningar samt den ryska centralbankens räntesänkning med 25 punkter har varit bränsle för landets aktiemarknad som fortsätter att överträffa övriga tillväxtmarknader mätt i amerikanska dollar.

  "Rysslands centralbank (CBR) sänkte styrräntan med 25 baspunkter till 7,3 procent. Banken sa att de främsta orsakerna till sänkningen var att inflationen och den ekonomiska tillväxten börjat avta. CBR ser möjligheten till ytterligare räntesänkning under de kommande månaderna", förklarar förvaltarteamet.

  Fondens positiva avkastning kom till följd av en stark utveckling av preferensaktier i Tatneft. Bolaget meddelade en högre förväntad utdelning för första halvåret 2019. Även innehavet Veon bidrog till den positiva utvecklingen.

  Under månaden inledde fonden positioner i Novolipetsk Steel och Sistema, två bolag som förvaltarteamet ser en värdemässig uppsida i. Samtidigt sålde man en del av innehavet i Veon men har fortsatt kvar ett betydande värde i företaget.

  Inför framtiden spår man att ytterligare räntesänkningar kommer stödja den ryska aktiemarknaden. Fonden ser även att den ryska ekonomin är relativt motståndskraftig mot externa chocker på grund av låga skuldsättning.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Lukoil, Sberbank och Gazprom med portföljvikterna 9,5, 9,4 respektive 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond köpte SEB, Swedbank och SCA i juli, svenska ekonomin pekar nedåt  

  Carnegie Strategifond köpte SEB, Swedbank och SCA i juli, svenska ekonomin pekar nedåt

  De preliminära BNP-siffrorna och bolagens halvårsrapporter pekar på att den svenska ekonomin krympte under andra kvartalet. Det skriver John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, i en månadsrapport.

  "Centralbanker världen över fortsätter dock att signalera om att olika former av lättnader kan komma ifråga om konjunkturen visar sig försvagas. Det har hållit marknaderna på ett ganska gott humör under juli", säger förvaltaren och fortsätter:

  "Essitys rapport var bra, men marknaden blev besviken över den organiska tillväxten. Volvos rapport var stark som vanligt nu för tiden. I synnerhet kassaflödet sticker ut som positivt."

  Även Epiroc och Lifco överraskade och kom med bra rapporter.

  Fonden har under juli köpt mindre positioner i SEB och Swedbank. Positionen i SCA har också utökats.

  "På obligationssidan har exponeringen utökats marginellt i befintliga innehav som Heimstaden och Nordea Liv & Pension, medan exponeringen mot Intrum har reducerats", avslutar Strömgren.

  Carnegie Strategifond steg 0,3 procent i juli.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global steg med 6,6 procent i juli, Alphabet bidrog med urstark rapport  

  Carnegie Global steg med 6,6 procent i juli, Alphabet bidrog med urstark rapport

  Juli var en bra månad för Carnegie Global där uppgången var bred och de flesta bolagen i portföljen utvecklades bra, inleder Mikael Tarnawski-Berlin som förvaltar Carnegie Global.

  "Månadens största bidragsgivare var Alphabet. Bolaget, som är fondens största position, rapporterade ett starkt andra kvartal. Vinsten per aktie ökade med 21 procent jämfört med samma kvartal förra året. På en årsbasis har omsättningen ökat med svindlande 24 miljarder dollar", berättar förvaltaren.

  Alphabet annonserade även att man dubblar återköpsprogrammet till 25 miljarder dollar.

  En annan stark bidragsgivare var Qualitas, som är Mexikos största bilförsäkringsbolag. Tillväxtpotentialen i bolaget ser förvaltaren som stor eftersom endast 30 procent av alla bilar i Mexiko är försäkrade och att det sedan 1 januari finns en lag som säger att det är obligatoriskt med bilförsäkring.

  Fonden ökade med 6,6 procent i juli och är upp 20,9 procent för helåret. Alphabet, Mty Food Group och Ryman Healthcare utgjorde fondens största innehav vid periodens slut.  Taggar:

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg i juli, SBB har utmärkt sig  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg i juli, SBB har utmärkt sig

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg med 7,2 procent under juli, vilket är något bättre än jämförelseindex. Fonden är därmed upp 32,6 procent i år och slår sitt jämförelseindex.

  Förvaltarteamet beskriver att svenska långräntor har fortsatt nedåt trots att de redan är på mycket låga nivåer.

  "Som vi tidigare nämnt bedömer vi att avkastningskraven kan komma ner med 100 baspunkter om långräntan skulle parkera på dessa nivåer en längre tid. Det skulle i så fall vara mycket positivt för fastighetsbolagen och därmed fastighetsaktier", förklarar förvaltningsteamet.

  Under månaden har förvaltarna deltagit vid de årliga fastighetsdagarna i Båstad. Många av portföljinnehavens bolagsledningar var där och det sammanfattade budskapet från dagarna är att fastighetsmarknaden är fortsatt stark.

  Styrkan på fastighetsmarknaden anses bekräftas av resultatrapporterna för det andra kvartalet. De största positiva värderevideringarna redovisade Fabege, Platzer och Hembla. Men det var SBB som hade den högsta tillväxten i substansvärde.

  SBB utmärkte sig med en avkastning på dryga 30 procent och Lehto föll kraftigast med totalt 8 procent under månaden. Övervikten i SBB och undervikten i Wallenstam har bidragit positivt, medan undervikten i Castellum och positionen i NCC har varit de bolag som tyngt mest.

  Man har minskat positionen i Amasten och låtit SBB öka som andel av portföljen. Temporärt har även kassan ökat.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Balder, Fabege och Klövern med portföljvikterna 9,1, 7,8 respektive 7,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Carnegie Asia steg 2,1 procent i juli, påverkas av handelskrig och protesterna i Hongkong  

  Carnegie Asia steg 2,1 procent i juli, påverkas av handelskrig och protesterna i Hongkong

  Till en början fick börserna i Kina och Hongkong en positiv utveckling efter förhoppningarna om att Kina och USA skulle återuppta samtalen om handelskonflikten samt beskedet från Fed om lägre räntor, berättar Gunnar Påhlsson som förvaltar Carnegie Asia.

  De positiva signalerna vände dock snabbt efter att protesterna i Hongkong bröt ut och att Trump aviserade nya handelstullar på 10 procent på import från Kina till ett värde av 300 miljarder dollar.

  Kina svarade med importstopp av amerikanska jordbruksprodukter och en valutaförsvagning av yuanen.

  "De negativa nyheterna fortsatte att dugga tätt mot slutet av juli. Handelskonflikten mellan Japan och Sydkorea fick till följd att båda länderna införde restriktioner och tullar på utvalda varor. Det är negativt för Sydkoreas teknologisektor", fortsätter förvaltaren.

  Påhlsson förklarar även att den indiska marknaden föll som ett resultat svagare guidning från bolagen avseende framtida tillväxt och vinstvarningar.

  Taiwan Semiconductor, Tencent och Hdfc Bank utgjorde fondens största innehav vid periodens utgång.  Taggar:
  #mutualfunds