Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, lyfter fram Moody´s som ett innehav med ljus framtid  

  Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, lyfter fram Moody´s som ett innehav med ljus framtid

  Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 7,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin skriver i en kommentar att årets hittills bästa investering är Moody´s vars aktie är upp 40 procent i år.

  "Moody’s har en enkel verksamhet: de säljer kreditbetyg. Om ett bolag vill låna pengar genom att utfärda obligationer, bedömer Moody’s deras kreditvärdighet. Bedömningen leder till ett betyg som påverkar hur mycket ränta företaget måste betala för sin skuld", skriver förvaltaren.

  Moody’s har tillsammans med S&P 80 procent av marknaden. De är inbyggda i det finansiella systemet på så sätt att de flesta finansmyndigheter kräver att banker och försäkringsbolag endast köper obligationer med kreditbetyg.

  "Jag tror att bolagets framtid är ljus. Dels ökar skuldvolymerna i takt med att ekonomin växer (även om andelen kan gå upp och ner både kortsiktigt och långsiktigt) och dels sker en allt större del av utlåningen utanför bankerna (vilket ökar behovet för Moody’s tjänster). Men viktigare är att Moody’s starka position gör att de kan höja sina priser med någon procent varje år", skriver förvaltaren.

  De främsta bidragsgivarna hittills i år för fonden har varit CACC, Alphabet och Moody's. De minsta procentuella bidragen har kommit från Gym Group och Davita.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Mty Food Group, Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,0, 7,4 respektive 6,7 procent.  Taggar:

 • Nordic Cross Stable Return avancerade 1,9 procent i maj, eventmandatet bidrog till uppgången  

  Nordic Cross Stable Return avancerade 1,9 procent i maj, eventmandatet bidrog till uppgången

  Nordic Cross Stable Return var upp 1,9 procent under maj månad i en turbulent omvärldsmiljö. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet nämner i en kommentar att den positiva utvecklingen främst var hänförbar till event-mandatet och att de under månaden haft en negativ nettoexponering i fonden.

  Innehavet i läkemedelsbolaget IBT gav ett bidrag på drygt 70 punkter för månaden. Detta efter en övenskommelse med FDA om en fas III-studie. Även Cantargia utvecklades starkt och gav ett bidrag för månaden på 29 punkter.

  Även det marknadsneutrala mandatet gav ett överskott under maj på 13 punkter. Den främsta förklaringen var spreaden inom tekniska konsulter där fonden har varit långa ÅF Pöyry och som motposition haft en värdemässigt lika stor, kort position, i Sweco.

  Lång/kort-mandatet gav ett negativt bidrag på drygt 70 punkter. Främsta orsaken var att mandatet hade en positiv nettoexponering på knappt 10 procent som skyddades med sålda OMX terminer. De största negativa bidragen kom från fondens långa positioner i verkstadsbolagen Atlas Copco, Sandvik och Volvo som sammantaget gav ett underskott på 48 punkter. På plussidan återfanns bland annat korta positioner i Stora Enso och Loomis som gav ett positivt bidrag på 16 punkter.

  Räntemandatet gav för maj ett överskott på 8 punkter.

  "Efter en stark inledning på året tog räntemarknaden en paus under maj. Fokus har på nytt flyttats till USA där investerarkollektivet, nu förväntar sig två räntesänkningar innan årsskiftet varav den första redan under sommaren. Vi ser fortsatt en risk för att kreditspreadarna, inte minst på high yield-obligationer, kan komma att stiga", bedömer förvaltarna.

  Ränteandelen i fonden har minskats till 42 procent från drygt 45 procent i april.

  Derivatmandatet gav i maj ett positivt bidrag på 136 punkter.

  Efter nedgången i maj har riskerna i marknaden minskat. Vi avser därför att marginellt öka nettoexponeringen i fonden till en nivå nära noll, avslutar förvaltarna.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i maj, räknar med gynnsam miljö för företagsobligationer på sikt  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i maj, räknar med gynnsam miljö för företagsobligationer på sikt

  Nordic Cross Total Return Bond Fund var upp 0,1 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att rallyt i riskfyllda tillgångar sedan årsskiftet tagit en välbehövlig paus under maj månad då fokus återigen hamnade på den försämrade samtalstonen mellan USA och Kina avseende ett handelsavtal.

  Investerare tog tillfället i akt och hämtade hem vinster på såväl aktier som high yield. I Norden var rörelsen på high yield mer begränsad än i Europa på grund av kassastinna kreditfonder i kombination med undermålig likviditet. Nyemissionstakten i Norden var också fortsatt hög, enligt förvaltarna som fortsätter:

  "Rörelsen på kreditspreadar speglar riskaptiten i stort vilket gör att det finns en viss samvariation med rörelserna med aktiemarknaden, om än med en helt annan magnitud. På lång sikt förväntar vi oss en gynnsam miljö för företagsobligationer då vi inte ser några påtagliga risker för ökade default nivåer och då jakten på högre avkastning än statsobligationer kommer att fortsätta prägla marknaden. Det medför att vi kommer vara opportunistiska köpare av företagsobligationer om vi i närtid ser stigande kreditspreadar och sjunkande kurser på företagsobligationer".

  Fonden beskrivs ha en relativt stor andel AAA-ratade bostadsobligationer tillsammans med likviditet som avses läggas in i primärmarknaden eller sekundärmarknaden om förvaltarna ser att kreditspreadar skulle öka till följd av ökad marknadsturbulens.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge backade 1,6 procent i maj, upp 3,7 procent hittills i år  

  Nordic Cross Credit Edge backade 1,6 procent i maj, upp 3,7 procent hittills i år

  Nordic Cross Credit Edge sjönk 1,6 procent i maj, medan fondens två referenstillgångar var oförändrad respektive tappade 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det innebär att kreditfonden har ökat 3,7 procent hittills i år till en volatilitet på 2,0 procent. Den första referenstillgången har under samma period backat med 0,2 procent till en standardavvikelse på strax under 0,1 procent, medan den andra referenstillgången har ökat 5,6 procent till en standardavvikelse om 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,3 procent i maj, har sålt Storytel och går vidare med fler avyttringar  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,3 procent i maj, har sålt Storytel och går vidare med fler avyttringar

  Nordic Cross Small Cap Edge klättrade 2,3 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens kärninnehav lämnade starka rapporter samtidigt som marknadsskyddet gav stöd i den brutala nedgången på närmare 10 procent.

  Förvaltaren ser en avmattning i global tillväxt men ser ingen risk för recession då centralbankerna nu tydligt har signalerat ytterligare stimulanser om det behövs.

  Rimligtvis borde börsen ta en paus på uppsidan och röra sig mer sidledes under kommande månader, bedömer man från förvaltarhåll.

  Fonden har under månaden avyttrat positionen i Storytel och håller på att avyttra ytterligare några innehav för att göra plats för nya intressanta bolag med potential.

  I det första av fondens delmandat, lång/kort aktier, var de största bidragsgivarna under maj månad, Sivers IMA, Oncopeptides, C.A.G, Eolus vind och Sportamore.

  Positioner som bidrog negativt var Transtema, Recipharm, BTS, OSSdesign och Midsona.  Taggar:

 • Carnegie Micro Cap sjönk 3,9 procent i maj, stark månad för fastighetsaktier  

  Carnegie Micro Cap sjönk 3,9 procent i maj, stark månad för fastighetsaktier

  Carnegie Micro Cap minskade 3,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 22,3 procent på årets fem första börsmånader. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltare Viktor Henriksson skriver i en kommentar att maj präglades av ett negativt börssentiment. Det var ett stort fokus på det eskalerade handelskriget men också på konjunktursignaler som indikerar en inbromsande konjunktur.

  Catena var fondens bästa innehav med en uppgång om 7,4 procent under maj. Det var generellt en stark månad för fastighetsaktier, drivet av räntor som föll kraftigt från redan låga nivåer, skriver förvaltaren.

  Även Coor lyckades uppvisa en positiv kursutveckling i maj. Bolaget redovisade i början
  av månaden en kvartalsrapport med god omsättningstillväxt men kanske en lönsamhet
  som var lite åt det låga hållet.

  "Vi oroar oss inte över lönsamhetsutvecklingen. Coor har växt kraftigt organiskt och när bolaget tar en ny stor order brukar det kosta lite initialt, den riktigt fina lönsamheten på ett kontrakt kommer först när verksamheten är inkörd. Så den lägre lönsamheten har goda anledningar. Även i maj vanns flera stora uppdrag, bolaget gör ett bra jobb."

  Förvaltaren skriver vidare att konjunkturkänsliga papper var svaga i maj. I synnerhet gällde detta fordonsrelaterat.

  "Concentrics kurs föll med 16,2 procent. Underleverantören till lastvagnsindustrin är ett imponerande företag med en sällsynt hög och stabil lönsamhet. Bolagets kvartalsrapport för årets första kvartal som presenterades i början av maj var inget undantag. Lönsamheten imponerar. Bolaget lider kortsiktigt av en tappad storkund, men i ljuset av det är det mycket imponerande att kunna leverera rekordlönsamhet."

  De främsta bidragsgivarna hittills i år för fonden har varit Addnode, Knowit och Stillfront. Ser man till de minsta bidragen har de kommit från Bulten och Byggmax.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Know IT, Addnode och Catena med portföljvikterna 10,8, 10,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,3 procent i maj, kreditrisk och Securelink-uppköp bidrog till uppgången  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,3 procent i maj, kreditrisk och Securelink-uppköp bidrog till uppgången

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC ökade 0,3 procent under maj månad, vilket medför att fonden är upp 1,8 procent hittills i år. Fondens referenstillgång har under samma period varit oförändrad. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att portföljen utvecklades positivt under månaden trots att riskfyllda tillgångar hade en svag utveckling.

  Den främsta bidragsgivaren till den positiva utvecklingen var fondens innehav i Securelink, som blev uppköpt av telekombolaget Orange.

  Kreditrisken var sammantaget den främsta drivaren bakom månadens avkastning, även om även ränterisken bidrog till det positiva resultatet.

  Risknivån i fonden beskrivs som balanserad och kassapositionen fortsatt hög. Durationen i fonden ökades under maj och uppgift till 2,64 vid slutet på månaden.  Taggar:

 • Carnegie Total sjönk 3,0 procent i maj, nedgången i långa obligationsräntor väcker farhågor om konjunkturen  

  Carnegie Total sjönk 3,0 procent i maj, nedgången i långa obligationsräntor väcker farhågor om konjunkturen

  Carnegie Total utvecklades negativt i maj med en nedgång om 3,0 procent, vilket medför att fonden är upp 10,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Magnus Gustafsson skriver i en kommentar att maj blev en dyster börsmånad sedan handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerat och att de långa obligationsräntorna har kommit ner vilket väcker en hel del farhågor angående konjunkturen.

  "De flacka avkastningskurvorna skickar inte direkt någon lugnande signal, utan indikerar snarare att investerare ser en betydligt lägre tillväxt framöver", skriver Gustafsson.

  På enskilda marknader sågs en nedgång i kinesiskt inköpschefsindex för tillverkning. Uppgången som sågs under mars/april blev därmed kortvarig. Under maj föll PMI
  tillbaka under 50-nivån och indikerar därmed åter kontraktion i ekonomin. Det finns en uppenbar risk för svagare tillväxt i Kina trots nya stimulanser, skriver förvaltaren.

  Den tyska ekonomin har haft en hel del motvind men lyckades återvända till tillväxt under det första kvartalet. Tillväxten blev 0,4 procent efter att under fjärde kvartalet uppvisat nolltillväxt.

  På hemmaplan fortsätter kronan att vara svag mot både euron och dollarn. Den penningpolitik som förs ökar risken för värderingsbubblor, men riksbanken sitter i knät på ECB, vilket begränsar utrymmet att agera, skriver förvaltaren.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Carnegie Sverigefond, C WorldWide Global Equity Ethical och Carnegie Corporate Bond med portföljvikterna om 19, 19 respektive 18 procent vardera.

  Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Indienfond bäst med en uppgång på 1 procent. Övriga aktiefonder utvecklades negativt under månaden. Carnegie
  Global och Carnegie Sverige minskade med 7,3 respektive 7,6 procent.  Taggar:

 • Catella Nordic L/S Equity sjönk 4,9 procent i maj, har avyttrat långa innehav i Outokumpu, Outotec och Lundin Mining  

  Catella Nordic L/S Equity sjönk 4,9 procent i maj, har avyttrat långa innehav i Outokumpu, Outotec och Lundin Mining

  Catella Nordic L/S Equity var ned 4,9 procent i maj medan referenstillgångarna var oförändrade respektive backade med 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nettoexponeringen har varit negativ under månaden, vilket innebär att ogynnsam stockpicking ligger bakom månadens svaga utveckling.

  Nedgången är framförallt drivet av förvaltarnas korta positioner som sammantaget gick ner väsentligt mindre än börsen som helhet.

  "Fondens korta positioner i, som vi bedömer det, dyra bolag såsom ICA, den finska telekomoperatören Elisa och Axfood gick upp under månaden och bidrog därmed till fondens svaga utveckling under månaden", skriver de och tillägger:

  "Även om våra långa positioner sammantaget sjönk något mindre än börsen som helhet drog de mer cykliska inslagen såsom Stora Enso, SSAB och Volvo ned fondens avkastning".

  Under månaden har exponeringen mot cykliska bolag minskat och fonden har avyttrat de långa innehaven i Outokumpu, Outotec och Lundin Mining.

  Bruttoexponering uppgår per månadsskiftet till 133 procent. Värderingsskillnaden mellan dyra defensiva bolag och i flera fall billiga, men mer cykliska bolag är i förvaltarnas tycke alltför stor.

  "Om konjunkturen fortsätter att försvagas kommer även de defensiva bolagen ha svårt att ge positiv avkastning och i ett läge då framtidsutsikterna bedöms gå mot det bättre finns stor potential i billiga, men mer cykliska bolag", kommenterar fondens förvaltningsteam.  Taggar:

 • Didner & Gerge US Small and Microcap backade 2,1 procent i maj, tror fortsatt på Littelfuse som tyngde  

  Didner & Gerge US Small and Microcap backade 2,1 procent i maj, tror fortsatt på Littelfuse som tyngde

  Didner & Gerge US Small and Microcap föll tillbaka 2,1 procent under maj månad, vilket medför att fonden är upp 15,8 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period avancerat 19,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de amerikanska börserna föll under månaden främst till följd av den handelskonflikt som pågår mellan USA och Kina.

  De bolag som bidrog mest positivt till utvecklingen var innehaven i försäkringsbolaget Kinsale, stapelbolaget Lassonde och restaurangkedjan MTY Foods.

  Innehavet i Littelfuse bidrog negativt till avkastningen. Förvaltarteamet tror fortsatt att bolaget har goda möjligheter till långsiktig tillväxt driven av ett ökat elektronikinnehåll samt krav på effektivare energianvändning i bolagets slutmarknader.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden var Grand Canyon Education, UFP Technologies och Winpak med portföljvikterna 5,1, 4,1 respektive 4,1 procent.

  Sällanköpsvaror & tjänster stod för 39,5 procent av allokeringen, följt av industrivaror & tjänster med 17,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder har ökat i Munters i samband med Nordic Capitals försäljning  

  Swedbank Robur Fonder har ökat i Munters i samband med Nordic Capitals försäljning

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i Munters med 3,5 miljoner aktier till 12,33 miljoner aktier. Fondbolaget passerar därmed flaggningsgränsen på 5 procent och äger nu 6,72 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Storägaren Nordic Capital sålde i veckan 25 miljoner aktier i Munters.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Catella Avkastningsfond oförändrad i maj, starka sentimentet kvarstår om inte penningpolitiken blir mindre expansiv  

  Catella Avkastningsfond oförändrad i maj, starka sentimentet kvarstår om inte penningpolitiken blir mindre expansiv

  Catella Avkastningsfond var oförändrad i maj, vilket innebär att fonden är upp 0,6 procent sedan årets början. Det är sämre än jämförelseindex som under årets fem första månader ökat 1,4 procent, enligt en månadsrapport.

  Börserna och marknadsräntorna fortsatte ned under den aktuella månaden. Räntorna trycktes ned på förväntningar om penningpolitiska stimulanser i USA och Europa, medan aktiemarknaden rekylerade på Trumps tullar mot Kina, vilket bidrog till att trycka ned räntenivåerna.

  ”Det finns nu en stor divergens mellan olika tillgångsmarknader prissättning av sannolikheten för lågkonjunktur. Räntemarknaden pekar mot att tillväxten och inflationen fortsätter att försvagas, samtidigt som kredit och aktiemarknader bedömer denna risk som låg”, skriver förvaltarteamet.

  Samtidigt bedömer förvaltarna själva att det starka sentimentet väntas kvarstå så länge inte det blir några signaler om mindre expansiv penningpolitik. För att det ska inträffa krävs sannolikt starkare konjunktursignaler och högre förväntad inflation, uppges det.

  Endast mindre justeringar gjordes i portföljen under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond utvecklades negativt i maj, kärninnehaven tyngde  

  Catella Hedgefond utvecklades negativt i maj, kärninnehaven tyngde

  Catella Hedgefond utvecklades negativt i maj med 0,6 procent, vilket medför att hedgefonden är upp 1,8 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj blev ett bakslag för börserna efter eskalerad handelskonflikt och svagare makroindikatorer.

  ”Den cykliska oron satte spår i fallande räntor och även råvaror som hittills klarat sig relativt väl. Sektormässigt ledde detta till att verkstad- och råvarusektorer var förlorare på börsen”, kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Hedgefonden utvecklades negativt under månaden, främst drivet av fondens långa aktieinnehav. Bland dessa förekom kärninnehaven Boozt och Ambea.

  På kortsidan blev det inte heller önskat resultat då man hade övervikt i dyra tillväxtaktier.

  Ovzon var en positiv bidragsgivare på starkt nyhetsflöde och så var även Elekta efter en stark rapport.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus backade 0,8 procent i maj, negativ avkastning på handelsoro  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus backade 0,8 procent i maj, negativ avkastning på handelsoro

  Alfred Berg Ränteallokering Plus minskade 0,8 procent i maj, vilket medför att den aktivt förvaltade räntefonden är upp 1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att utsikterna kring handelskonflikten mellan USA och Kina har svängt och att konsekvensen är försämrade konjunkturutsikter. För räntemarknaden har detta betytt en snabb övergång till förväntningar om en expansiv penningpolitik. Den fallande trenden för långa obligationsräntor tilltog i styrka under maj.

  Fonden var negativ under månaden på handelsoron som medförde ökad riskaversion, och att det blev isärspreadning för företagsobligationer och flackare kurvor.

  De största positiva bidragen till avkastningen kom bland annat från Ellevio, Fortum, Landshypotek och Humlegården.

  Vad angår portföljen har man varit aktiva i primärmarknaden med en grön obligation (SEK) från Hemfosa, samt i rederiet DFDS som emitterade i norska kronor.

  Förvaltarteamet ser fortfarande företagsobligationer som ett relativt bra placeringsalternativ jämfört med statspapper och bibehåller därför fondens kreditduration runt tre år.

  De största emittenterna i portföljen var Landsförsäkringar hypotek, Unicredit och Tyskland med portföljvikterna 11, 5,6 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar sjönk 6,5 procent i maj, Tomra återhämtade sig från svag rapport  

  Skandia Sverige Hållbar sjönk 6,5 procent i maj, Tomra återhämtade sig från svag rapport

  Skandia Sverige Hållbar backade 6,5 procent under maj månad, vilket var bättre än jämförelseindexet som var ned 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de svenska småbolagen utvecklades något bättre än de stora bolagen. Makrostatistiken som presenterades under månaden visar fortsatt expansion i USA men kontraktion i eurozonen.

  Två innehav som utmärkte sig under månaden var Addtech och Tomra.

  Addtech rapporterade sitt brutna räkenskapsår under maj där vd:n såg ett "exceptionellt starkt fjärde kvartal”. Omsättningen steg 35 procent, varav 22 procent var organiskt och under året gjordes 14 förvärv. Efter kvartalet adderades ytterligare fyra förvärv och aktien steg under månaden med 9,5 procent.

  Tomras kvartalsrapport kom in något svagare än väntat och aktien sjönk något men återhämtade sig snabbt efter den mindre nedgången. Bolaget fortsätter att leverera stabil tillväxt och nya marknader väntas under 2020.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige sjönk 1,2 procent i maj, lyfter fram Sinch, Mips och Addtech  

  Skandia Småbolag Sverige sjönk 1,2 procent i maj, lyfter fram Sinch, Mips och Addtech

  Skandia Småbolag Sverige backade 1,2 procent i maj, vilket var bättre än jämförelseindex som var ned 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de svenska småbolagen utvecklades något bättre än de stora bolagen. Makrostatistiken under månaden visar på fortsatt expansion i USA men kontraktion i eurozonen.

  I portföljen fanns det ett antal ljuspunkter och förvaltarteamet lyfter fram innehaven i Sinch, Mips och Addtech.

  Sinch var upp 28 procent efter rapporten som visade på stigande ebitda och omsättning. En drivare i kvartalet var tillväxt hos åtta av USA:s tio största techbolag som är kunder till Sinch.

  Mips avancerade 17,2 procent på positiv rapport med stark tillväxt och ökad rörelsemarginal. Under månaden tog tidigare CFO Max Strandwitz över som vd och andra nyheter som presenterades var världens första ishockeyhjälm med TRUE Hockey samt världens första säkerhetshjälm med MIPS Brain Protection System genom Guardio.

  Addtech å sin sida var upp 9,5 procent under månaden, med ett exceptionellt starkt fjärde kvartal, enligt vd:n.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige sjönk 6,6 procent i maj, stark rapport från Addtech  

  Skandia Sverige sjönk 6,6 procent i maj, stark rapport från Addtech

  Skandia Sverige backade 6,6 procent under maj månad, medan jämförelseindexet var ned 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de svenska småbolagen utvecklades något bättre än de stora bolagen. Makrostatistiken som presenterades under månaden fortsatte att visa expansion i USA men kontraktion i eurozonen.

  Addtech rapporterade sitt brutna räkenskapsår under maj där vd:n såg ett "exceptionellt starkt fjärde kvartal”. Omsättningen steg 35 procent, varav 22 procent var organiskt och under året gjordes 14 förvärv. Efter kvartalet adderades ytterligare fyra förvärv och aktien steg under månaden med 9,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap föll 4,7 procent i maj, Cembre och Flexqube var sänke  

  Didner & Gerge Small and Microcap föll 4,7 procent i maj, Cembre och Flexqube var sänke

  Didner & Gerge Small and Microcap tappade 4,7 procent under maj månad, vilket medför att fonden är upp 7,8 procent hittills i år. Detta medan jämförelseindex har avancerat 17,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar de två innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var tyska Atoss Software och svenska Bahnhof. De två svagaste innehaven i maj var italienska Cembre och svenska Flexqube.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Paradox, Bahnhof och Corticeira Amorim med portföljvikterna 6,3, 4,8 respektive 4,8 procent.

  IT stod för 32,8 procent av allokeringen, följt av konsument, stabil med 18,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global sjönk 3,9 procent i maj, låg budpremie när Broodfield köpte Oaktree Capital  

  Didner & Gerge Global sjönk 3,9 procent i maj, låg budpremie när Broodfield köpte Oaktree Capital

  Didner & Gerge Global föll 3,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 16,6 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 17,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Globalfonden har under snart åtta års tid varit inblandad i få uppköp, men nu var det dags: Under månaden köpt Brookfield  Asset  Management upp Oaktree Capital, något som förvaltarna hade tudelade känslor för, då förvärvspriset inte alls var i närheten av det värde som teamet såg i Oaktree. Uppköpspriset innebar en premie på 13 procent jämfört med börskursen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Fairfax Financial Check Point Software och Brookfield med portföljvikterna 6,0, 4,6 respektive 4,5 procent.

  Finans stod för 36,7 procent av allokeringen, följt av IT med 17,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag sjönk 3,8 procent i maj, Sbanken tyngde  

  Didner & Gerge Småbolag sjönk 3,8 procent i maj, Sbanken tyngde

  Didner & Gerge Småbolag backade 3,8 procent under maj månad medan jämförelseindex var ned 2,1 procent. Hittills i år har fonden stigit 12,1 procent medan jämförelseindex har avancerat 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har bolaget tagit en position i Fagerhult.

  "Aktien har haft en svag utveckling under det senaste året i spåren av en svag utveckling i UK och Mellanöstern och en tidigare relativt hög värdering. Fagerhult har dock haft en god utveckling över tid och det finns flera värdedrivande åtgärder i den plattform som har skapats via iGuzziniförvärvet", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Under månaden gynnades fonden av en god utveckling i Lagercrantz som rapporterade en stark utveckling där förbättringsåtgärder i flera dotterbolag nu har slagit igenom. Portföljen missgynnades av utvecklingen för norska Sbanken där en aggressiv priskonkurrens på bolån har lett till fallande marknadsandelar.

  I rapporten framgår också att teamet ser långsiktigt goda tillväxtutsikter för Bufab i Europa. Bolaget växte nyligen med förvärvet av danska HT Bendix i början av juni.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Husqvarna, Lagercrantz och Securitas med portföljvikterna 6,6, 6,3 respektive 6,2 procent.

  Industrivaror & tjänster stod för 39,1 procent av allokeringen, följt av IT med 17,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Aktiefond backade 9,3 procent i maj, ser positivt på Sandvik  

  Didner & Gerge Aktiefond backade 9,3 procent i maj, ser positivt på Sandvik

  Didner & Gerge Aktiefond sjönk 9,3 procent i maj vilket medför att fonden är upp 9,3 procent hittills i år, vilket kan jämföras med jämförelseindexet som är upp 13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det var en nervös börs under maj månad och som tappade en del av årets uppgång. Oro för att Kina och USA inte ska nå en snar lösning i sina handelssamtal var det övergripande temat.

  Under månaden har teamet besökt Sandviks kapitalmarknadsdag och besökt bolagets testgruva. Teamets bedömning är att det är övervägande positivt för bolaget med elektrifiering och automatisering, samt att de ligger bra till produktmässigt och kunskapsmässigt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Nordea och SKF med portföljvikterna 8,1, 7,5 respektive 7,2 procent.

  Industrivaror & tjänster stod för 50,2 procent av allokeringen, följt av finans med 26,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond sjönk 3,7 procent i maj, riskaptit förbyttes till riskaversion  

  Carnegie Strategifond sjönk 3,7 procent i maj, riskaptit förbyttes till riskaversion

  Carnegie Strategifond utvecklades negativt i maj med en nedgång om 3,7 procent, vilket medför att fonden är upp 11,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med John Strömgren i spetsen skriver i en kommentar att riskaptiten från i april förbyttes i maj till riskaversion.

  "Aktiebörserna föll på bred front och kreditspreadarna vidgades. Långräntorna föll och
  i USA har vi nu sedan en tid en så kallad inverterad yieldkurva, det vill säga långräntorna är lägre än de korta. Det är normalt en indikator på att risken för en snar recession är hög."

  Flera bedömare hävdar dock att yieldkurvans lutning inte ska spela samma roll när ränteläget är så lågt som det är nu. Andra rimliga förklaringar till den förändrade synen på risk är eskaleringen av USA:s handelskrig som nu pågår på flera fronter, skriver fondförvaltaren.

  Fondens innehav backade som sagt med 3,7 procent i maj, medan Stockholmsbörsen sjönk 6,9 procent.

  "Det inte obetydliga innehavet av företagsobligationer bidrog starkt till att fonden ändå stod emot aktiemarknadens nedgångar relativt väl", skriver förvaltaren.

  Duni tillkom som ett nytt aktieinnehav i maj.

  "Duni tillverkar produkter för dukning samt förpacknings- och take awaylösningar och riktar sig till både privat- och företagssektorn. Produkterna är i huvudsak för engångsbruk och marknadsförs globalt med en marknadsledande position i Nordeuropa [...] Värderingen är låg för ett så pass stabilt bolag, vilket möjligen kan förklaras av att det är få analysfirmor som bevakar bolaget."

  De största aktieinnehaven var per utgången av månaden Investor, Lifco och Volvo med portföljvikterna 9,0, 4,5 respektive 4,0 procent. Den största emittenten inom räntedelen var SBB med portföljvikten 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Global gick klart bättre än index i maj, sålde NN Group och Capgemini  

  Skagen Global gick klart bättre än index i maj, sålde NN Group och Capgemini

  Skagen Global tappade 2,9 procent i maj, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex som föll med 5,4 procent. Hittills i år är fonden upp med 21,0 procent, vilket än bättre än jämförelseindex som ökat med 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De globala aktiemarknaderna och obligationsräntorna sjönk i maj till följd av den intensifierade retoriken kring handelskriget mellan USA och Kina och införandet av nya handelstariffer som skakade marknaderna. Oljepriset har fallit med nästan 20 procent sedan toppnoteringen i april. Fonden har idag ingen direkt oljeexponering i sin portfölj.

  Skagen Global gick betydligt bättre än index i maj och låg vid utgången av månaden före jämförelseindex både sedan årsskiftet och på rullande tolv månader.

  Fondens tre starkaste aktierna i maj var Tyson Foods, Deutsche Wohnen och Marsh & McLennan och de tre sämsta aktierna var samtidigt UPM, Beazley och JP Morgan.

  "Generellt sett motsvarar den här kortsiktiga utvecklingen den underliggande cyklikaliteten i bolagen. Vi sålde det holländska försäkringsbolaget NN Group då vår ursprungliga investeringsidé har utvecklats som förväntat och aktien har utvecklats starkt under vår nästan femåriga tid som ägare. Vi har också sålt den franska it-tjänsteleverantören Capgemini då vi tror att aktien har begränsad uppsida efter årets kursuppgång och vi ser bättre långsiktiga möjligheter i andra aktier", skriver fondförvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Insight gick sämre än i index i maj  

  Skagen Insight gick sämre än i index i maj

  Skuggaktivistfonden Skagen Insight sjönk med 7,6 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 5,2 procent. Hittills i år är fonden upp med 17,3 procent, vilket är lägre än jämförelseindex som ökat 18,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktivistiska investerare över hela världen skulle helst glömma bort månaden maj, då förnyad handelsoro skakade marknaderna.

  "Vi är dock fortsatt tillitsfulla för resterande del av året och vi har haft en uppmuntrande start på juni. Vi fortsätter att se betygande framsteg inom bolagsförändringar i hela portfölj, det främsta exemplet är fondens största innehav, Thyssen Krupp. Bolaget har aviserat en avknoppning av sin kronjuvel, hissverksamheten, en åtgärd som syftar till att skapa ett signifikant aktieägarvärde.Vi väntar nu på att marknaden ska belöna de som förtjänar att belönas", skriver fondförvaltarna.

  Maxell var den aktien som gav störst positivt bidrag efter att bolaget överraskat marknaden med en stor extrautdelning, vilken dock var i linje med Skagen Insights förväntningar.

  Armstrong Flooring var den sämsta aktien och bolaget påverkades negativt av högre amerikansk handelstariffer. Bolaget svarade dock med att lansera ett återköpsbud på 10 procent av aktierna i bolaget.

  "Det finns mycket värdepotential i hela portföljen då många av våra innehav tidigare har tappat till följd av nervositeten hos närsynta investerare och inte till följd av försämrad fundamenta. Den stora majoriteten av våra portföljbolag och de framsteg som de har gjort, är fortsatt djupt missförstådda och undervärderade av marknaden", skriver fondförvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Vekst tappade i linje med index i maj, utnyttjade nedgången till att köpa i flera innehav  

  Skagen Vekst tappade i linje med index i maj, utnyttjade nedgången till att köpa i flera innehav

  Skagen Vekst sjönk med 5,6 procent i maj, vilket var i linje med jämförelseindex som tappade 5,7 procent. Hittills i år är fonden upp med 16,1 procent vilket är bättre än jämförelseindex som ökat med 15,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förnyad oro över ett långvarigt handelskrig mellan USA och Kina tyngde de globala aktiemarknaderna i maj, vilket särskilt drabbade bolag inriktade på global handel och generell ekonomisk tillväxt. Bolag som Broadcom, Citigroup och Borr Drilling tillhörde därför förlorarna i maj.

  De aktier som bidrog positivt var främst drivet av bolagsspecifika nyheter. Det norska holding-bolaget Bonheur gynnades av att den första analytikern tog upp bevakningen på bolaget. Ryska energijätten Gazprom klättrade med stöd av en höjning av utdelningen med 60 procent och en positiv guidning för framtida utdelningar. Amerikanska försäkringsbolaget AIG levererade också en stark rapport.

  Skagen Vekst har efter den senaste tidens svaga börs ökat sina positioner i Outokumpu, Danske Bank, Northern Drilling, Flex LNG och Gazprom.

  "Vi bedömer att den globala aktiemarknaden fortfarande är attraktiv värderad, i synnerhet jämfört med den implicita avkastningen för andra tillgångsklasser. Vi noterar dock att ett långvarigt globalt handelskrig skulle ha en negativ inverkan på den globala ekonomin och aktiemarknaden", skriver fondförvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella går under 10 procent i Electra Gruppen  

  Catella går under 10 procent i Electra Gruppen

  Catella Fondförvaltning har minskat med 5 000 aktier i Electra Gruppen och äger därefter 516 814 aktier. Det motsvarar 9,93 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods  

 • Lannebo Fonder flaggar ned i Elanders  

  Lannebo Fonder flaggar ned i Elanders

  Lannebo Fonder har minskat sitt ägande i Elanders till 3,74 procent av kapitalet och 2,56 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #insider  

 • Kavaljer Multi sjönk 4,5 procent i maj, har sålt Balder och Scandic Hotel, köpt Trelleborg och Bahnhof  

  Kavaljer Multi sjönk 4,5 procent i maj, har sålt Balder och Scandic Hotel, köpt Trelleborg och Bahnhof

  Kavaljer Multi (SEK A) backade 4,5 procent under maj månad, vilket medför att uppgången hittills i år summerar till 16,2 procent. Det är därmed den blandfond som utvecklats bäst i kategorin blandfonder SEK/Balanserad, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det finns tecken på att den globala ekonomiska utvecklingen har stabiliserats efter att stora centralbanker bromsat normaliseringen av penningpolitiken. Detta trots rådande oro över handelskonflikter, vilket också var huvudförklaringen till den svagare utvecklingen på världens börser under månaden, enligt förvaltarna.

  Teamet räknar med fortsatt stigande bolagsvinster under 2019 och 2020. Detta i kombination med allt mjukare uttalanden från världens centralbanker talar för ett fortsatt positivt börsklimat.

  Under månaden har innehavet i Balder och Scandic Hotel avyttrats till förmån för Trelleborg och Bahnhof.

  Positiva bidragsgivare under månaden var ITAB, Xano och Bahnhof. Negativa bidragsgivare var Veoneer, Autoliv och Atlas Copco.

  Aktieandelen i Kavaljer Multi uppgick vid månadsskiftet till 79 procent, i linje med föregående månad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 gick betydligt bättre än index i maj  

  Skagen m2 gick betydligt bättre än index i maj

  Skagen m2 backade 0,3 procent i maj, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex som sjönk 2,9 procent. Hittills i år är fonden upp med 17,5 procent, vilket är något bättre än jämförelseindex som ökat med 17,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Maj var en relativt sett stark månad för fonden. Retoriken i handelskriget mellan USA och Kina eskalerade och den geopolitiska oron ökade generellt. Volatiliteten steg och investerarna blev allt mer nervösa. Det här gällde även den globala fastighetssektorn, men till en mindre grad.

  Fondens starkaste innehav i maj var finska Kojamo, en operatör av hyresbostäder, efter en höjd guidning och att bolaget aviserat att tillväxtstrategin är på rätt spår. Den österrikiska kontorsoperatören CA Immo hade också en bra månad efter att bolaget levererat på höga förväntningar och bolaget upprepade sin guidning. Fortsatt efterfrågan på logistikfastigheter gav uppgång för svenska Catena. Sektorn gynnas av en strukturell tillväxt som drivs av den ökade e-handeln.

  Fondens sämsta innehav i maj var Singaporebaserade Capitaland. Aktien föll tillbaka efter en stark start på året till följd av en generell turbulens kring Kina där bolaget har stora tillgångar.

  "Fastighetssektorn är tämligen polariserad när det gäller geografi och segment. Vi fortsätter att se volatiliteten på aktiemarknaden lika mycket som en möjlighet som en frustration. Vi ser långsiktigt på områden med strukturell tillväxt och fokuserar på sektorer med sekulär medvind. Underliggande fundamenta är fortfarande positiva, särskilt inom vissa städer eller delsegment", skriver fondförvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki tappade 5,5 procent i maj, sålde ryska Lenta efter uppköpsbud  

  Skagen Kon-Tiki tappade 5,5 procent i maj, sålde ryska Lenta efter uppköpsbud

  Skagen Kontiki sjönk med 5,5 procent i maj, vilket var bättre än jämförelseindex som tappade 7,1 procent. Hittills i år är fonden upp med 14,8 procent vilket är starkare än jämförelseindex som ökat med 11,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna konstaterar att maj bjöd på turbulens efter att handelskriget mellan USA och Kina blossade upp igen, vilket överraskande investerarna och gav kursnedgångar på börserna. USA hindrade i praktiken kinesiska Huawei från att sälja sina produkter i USA till följd av säkerhetsskäl. Kina vidtog i sin tur motåtgärder mot USA.

  State Bank of India gick starkt med stöd av utfallet i Indien. Laxodlaren Atlantic Sapphire var en annan vinnare. På den negativa sidan fanns Samsung Electronics som tyngs av oro för handelskriget och en försvagning i den koreanska wonen. Norska riggoperatören Borr Drilling och branschen drabbades negativt av lägre oljepriser.

  Fonden sålde sitt innehav i ryska livsmedelsbolaget Lenta efter ett uppköpsbud från Severgroup. Inga nya bolag togs in i portföljen.

  Fondförvaltarna bedömer att portföljen är fortsatt attraktivt värderad och pekar på att den handlas till ett p/e-tal på 9 på vinstprognoserna för 2019 och 0,9 gånger det bokförda värdet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Focus föll med 7,4 procent i maj, köpte ST Microelectronics och sålde Pilgrim’s Pride  

  Skagen Focus föll med 7,4 procent i maj, köpte ST Microelectronics och sålde Pilgrim’s Pride

  Skagen Focus föll med 7,4 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 5,4 procent. Hittills i år är fonden upp med 14,9 procent, vilket är lägre än jämförelseindex som har ökat med 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nedgången i maj förklaras av att handelskriget mellan USA och Kina intensifierades, vilket sammanföll med fallande råvarupriser. Fondförvaltarna noterar att den japanska aktiemarknaden handlas till en rekordlåg värdering i jämförelse med den amerikanska aktiemarknaden.

  "Sammantaget tror vi att den senaste eskaleringen i handelskriget mellan USA och Kina har skapat djupa marknadsrubbningar, vilket har resulterat i omotiverade rabatter i ett antal tillgångar av högre kvalitet. Vi har utnyttjat detta tillfälle att ta en position i
  halvledarproducenten ST Microelectronics, då den nuvarande värderingen indikerar en substantiell potential på uppsidan", skriver fondförvaltarna.

  På förlorarsidan fanns det koreanska konglomeratet KCC där delårsrapporten var en besvikelse. Avaya var en annan förlorare i portföljen.

  Fondens största innehav, det amerikanska försäkringsbolaget AIG, var den bästa bidragsgivaren i maj efter bolaget lämnat sin starkaste delårsrapport på ett decennium.

  Skagen Focus har sålt sitt innehav i kycklingproducenten Pilgrim’s Pride efter en kursuppgång på drygt 75 procent. Fondens relativt nya position i det kanadensiska guldgruvbolaget Roxgold utvecklades också starkt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige föll 5,5 procent i maj, råvarusektorn bidrog mest negativt  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige föll 5,5 procent i maj, råvarusektorn bidrog mest negativt

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A backade med 5,5 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 15,2 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen vände ned i maj på handelsoron och backade med 8 procent, sämst av alla nordiska börser. Desto bättre gick småbolagen som stretade emot och tappade bara cirka 2 procent.

  Fonden utvecklades negativt under månaden men var bättre än sitt jämförelseindex.

  På sektornivå bidrog undervikten i finans mest då banker hade en svag utveckling, medan positionen i råvarusektorn var mest negativ efter att ha fallit tillbaka under perioden.

  ”Energibolagen med framförallt olja och gas var månadens sämsta sektor då oljepriset föll med cirka 11 procent, men även råvarubolagen som stigit kraftigt tidigare under året, tack vare stigande metallpriser föll tillbaka på ökad konjunkturoro”, kommenterar fondens förvaltningsteam.

  På bolagsnivå bidrog Volvos avsaknad mest till portföljen tillsammans med övervikterna i Elekta och Mips.

  Fonden har även minskat vikten något i Powercell och tagit hem lite vinst efter en stark utveckling under året.

  De största överviktade innehaven var per utgången av månaden Atlas Copco B, ABB och Electrolux. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns Investor, Atlas Copco A och Ericsson.  Taggar:

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden ökade i maj, ser utrymme för högre fastighetspriser  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden ökade i maj, ser utrymme för högre fastighetspriser

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A ökade 3,1 procent i maj, att jämföra med uppgången på 4,1 procent för jämförelseindex. Fonden är hittills i år upp 20,8 procent, mot 21 procent för jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att räntorna har kommit ned den senaste tiden, vilket ger utrymme för fortsatt lägre avkastningskrav och därmed högre fastighetspriser.

  Av fondens innehav kom Amasten att utmärka sig med en uppgång på 15 procent, medan övervikten i Klövern och SBB bidrog mest positivt i förhållande till jämförelseindex.

  För byggbolagen var utfallet lite magrare och förutom Peab kom alla bolagen in med kvartalsrapporter som var något svagare än väntat.

  ”Antalet sålda bostäder sjunker inte längre, men bolagen är försiktiga med att starta nya projekt”, skriver fondens förvaltningsteam.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden Klövern, Kungsleden och SBB. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns Wallenstam, Castellum och Balder.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Svag maj månad för Carnegie Sverigefond, köper tillbaka gamle vännen Electrolux  

  Svag maj månad för Carnegie Sverigefond, köper tillbaka gamle vännen Electrolux

  Carnegie Sverigefond utvecklades negativt i maj med en nedgång om 7,6 procent, vilket medför att aktiefonden är upp 12,1 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Simon Blecher skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen föll tillbaka som en följd flera faktorer: Trump, Kina, Mexiko, Brexit, tysk politik och Italiens ekonomi.

  "Vi förstår att det politiska läget oroar det flesta, men handen på hjärtat: när under de senaste 60-70 åren (för att inte tala om åren innan dess) har det INTE varit politisk oro runt om i världen?", skriver förvaltaren.

  Simon Blecher skriver att Carnegie istället fokuserar på bolagen och deras lönsamhet och han konstaterar att de flesta företagen i portföljen mår och går bra. Lönsamheten är hög
  och aktivitetsnivån likaså.

  Han uppger vidare att långräntorna fullständigt kollapsade under maj, vilket fick fondens innehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg att stiga, men marknaden glömmer bort att även Skanska är en stor fastighetsägare och mest mark av alla bolag i portföljen äger Holmen. "Värdet på Holmens skog har knappast blivit mindre under månaden, ändå blev aktien en av de stora förlorarna, vilket känns en smula obegripligt."

  "Oron fick också Electrolux att falla kraftigt och äntligen har vi därmed fått en chans att köpa
  tillbaka aktien som förr var ett av våra stora innehav. Electrolux kommer inom något år att
  delas i två delar och Professionella produkter (Storköksutrustning och tvättutrustning för
  hotell och dylikt) ska särnoteras och bli ett eget bolag."

  De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning hittills i år har varit Lifco, Volvo och Essity. Mest negativt bidrag kommer från Swedbank.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Investor, Volvo och Holmen med portföljvikterna 9,3, 7,3 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ryssland steg i maj, ökade exponeringen mot utdelningshöjaren Gazprom  

  Alfred Berg Ryssland steg i maj, ökade exponeringen mot utdelningshöjaren Gazprom

  Alfred Berg Ryssland steg i maj med 0,7 procent, vilket medför att fonden är upp 22 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 25,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den ryska aktiemarknaden var upp i maj, främst på aviserade utdelningshöjningar från storbolag så som Gazprom, Sberbank och Rosneft. Utvecklingen var också avsevärt bättre än övriga tillväxtmarknader (MSCI EM) som backade 7,2 procent.

  Under maj månad blev det alltså en positiv avkastning, men 1,7 procent sämre än jämförelseindex.

  Förvaltarteamet skriver att de huvudsakliga negativa bidragen kom från off-benchmarkpositionen i Tatnefts preferensaktier, övervikten i Alrosa och undervikten i Gazprom.

  Fonden ökade i Gazprom under maj efter att företaget sagt att utdelningen höjs med 60 procent för bokslutsåret 2018. Aktieköpet finansierades från det sålda innehavet i Lenta.

  De tre största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Gazprom, Lukoil och Sberbank med vikterna 9,7, 9,3 och 9,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige sjönk 5,0 procent i maj, flera portföljbolag överraskade på uppsidan i rapportsäsongen  

  Odin Sverige sjönk 5,0 procent i maj, flera portföljbolag överraskade på uppsidan i rapportsäsongen

  Odin Sverige backade 5,0 procent under maj månad vilket medför att fonden är upp 19,0 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 11,6 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsen föll tillbaka i maj, i linje med de flesta större börser världen över. Detta efter en stark aprilmånad.

  Det handlar om förnyad brexitoro och att det ännu inte har blivit något handelsavtal mellan USA och Kina. Det handlar även om svagare makroekonomiska utsikter och en något svagare tillväxt för bolagsresultaten än vad marknaden hoppats på.

  För Odin Sveriges del så redovisade de elva senaste företagen i portföljen sitt resultat för första kvartalet.

  "Av dessa elva var det bara två som hade något lägre resultat än marknadens förväntningar. Av de andra som rapporterade var det flera företag som hade betydligt högre resultat än väntat", skriver förvaltaren bland annat.

  I månadsrapporten sägs inget om några större förändringar i portföljen under månaden.

  De främsta bidragsgivaren i portföljen under månaden var Addtech och Beijer Ref, följt av Lagercrantz, Axfood och THQ Nordic. På minussidan märktes främst Hexagon, Beijer Alma och Atuoliv, samt Byggmax och Trelleborg.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 6,1, 5,0 respektive 4,2 procent. Hexagon petar därmed ner Lifco från tredjeplatsen till en fjärde plats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond föll 4,2 procent i maj, Fabege bästa innehavet i maj  

  Carnegie Småbolagsfond föll 4,2 procent i maj, Fabege bästa innehavet i maj

  Carnegie Småbolagsfond sjönk 4,2 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 13,2 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj präglades av ett negativt börssentiment. Det
  var ett stort fokus på det eskalerade handelskriget men också på konjunktursignaler
  som indikerar en inbromsande konjunktur.

  Fabege steg med 8,0 procent i maj och var portföljens bästa innehav. "Det var generellt en stark månad för fastighetsaktier, drivet av räntor som föll kraftigt från redan låga nivåer."

  Fabege sålde under månaden en fastighet i Stockholm för 1,6 miljarder kronor eller 80 000 kronor per kvadratmeter. "Ett fantastiskt pris. Det säger en hel del om det värdeskapande som Fabege hela tiden lyckas med", skriver förvaltarna.
  Tele2 steg med 5,3 procent. "Bolaget fortsätter framgångsrikt på den inslagna vägen
  med att avyttra perifera tillgångar."

  Cloetta steg med 2,7 procent. "Vi tror att de defensiva egenskaper som bolaget besitter tilltalar i tider av konjunkturoro."

  De främsta bidragsgivarna hittills i år har varit Stillfront, Dometic och Fabege. På minussidan märks Hoist och Millicom.

  De största innehaven var per utgången av månaden Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Stillfront med portföljvikterna 8,9, 6,3 respektive 5,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond upp knappt 0,1 procent i maj, har sålt exponering i Lebara  

  Carnegie Corporate Bond upp knappt 0,1 procent i maj, har sålt exponering i Lebara

  Carnegie Corporate Bond ökade knappt 0,1 procent i maj, vilket medför att räntefondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,7 procent.

  Förvaltarteamet med Niklas Edman och Maria Andersson i spetsen skriver i en kommentar att efter en urstark inledning på 2019 svängde sentimentet i samband med att Trump
  annonserade nya tullar efter att förhandlingarna med Kina enligt hans tycke raserats.

  Fonden har varit aktiva i flera nya namn där Millicom, Nordic Entertainment Group och Hemfosa är några av dem. Danska Nykredit emitterade sin första gröna bostadsobligation, en trend som blir alltmer vanlig.

  "Parallellt med detta har vi i andrahandsmarknaden fortsatt gjort mindre justeringar mot en något mer defensiv portfölj där kreditdurationen kortats ned samtidigt som vi
  fördelat exponeringen mot flera förfall hos enskilda emittenter."

  Fonden bibehåller en något mer konservativ portfölj.

  "Även om 2019 börjat i dur, upplever vi viss osäkerhet gällande de globala utsikterna för
  risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Detta gör att vi bibehåller en något mer konservativ och balanserad portfölj."

  Vidare har fonden sålt sin resterande exponering i Lebara.

  "Vi avyttrade vår resterande exponering i Lebara. Under ett drygt års tid har vi arbetat i nära dialog med bolaget och andra obligationsägare för att få till stånd en pragmatisk långsiktig lösning, men har nu valt att gå skilda vägar."

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden B2 Holding, SBB och Heimstaden med portföljvikterna 3,0, 2,9, respektive 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia utvecklades negativt i maj, Samsung kan bli en vinnare om Huaweis försäljning drabbas  

  Carnegie Asia utvecklades negativt i maj, Samsung kan bli en vinnare om Huaweis försäljning drabbas

  Carnegie Asia utvecklades negativt i maj med en nedgång om 6,8 procent, vilket medför att fonden är upp 9,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Gunnar Påhlson i spetsen skriver i en kommentar att de asiatiska marknaderna sålde av under månaden efter en stark utveckling under våren.

  "Sammanbrott i förhandlingarna mellan USA och Kina avseende handelskonflikten innebar förstås att oron spred sig. Trots att båda sidor försäkrat under vårvintern att man gjorde framsteg i förhandlingarna, blev det tydligt nu i maj att parterna är djupt oense på flera punkter."

  Konflikten handlar om viktiga frågor för USA såsom skydd för patenträttigheter, industrispionage och missnöje med att statsägda kinesiska företag konkurrerar på ojämlika villkor.

  "Ökad protektionism i en värld där alla affärsmodeller och försörjningsled är uppbyggda
  med utgångspunkt från frihandel och globalisering, gynnar ingen. Inte ens USA har
  någon praktisk nytta av denna utveckling."

  En vinnare kan ändå vara Samsung Electronics som kan öka sin marknadsandel för mobiltelefoner när Huaweis försäljning globalt drabbas.

  De främsta bidragsgivarna på bolagsnivå har hittills i år varit Ping An, Hdfc Bank och Swire Pacific. På minussidan märks Sunny Optical och Momo Inc-Spo.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Taiwan Semiconductor, Tencent och ICBC med portföljvikterna 7,2, 6,3 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden sjönk 4,0 procent i maj, köpte isländska Össur  

  Odin Norden sjönk 4,0 procent i maj, köpte isländska Össur

  Odin Norden backade 4,0 procent under maj månad, vilket medför att fonden är upp 20,1 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 11,9 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsen föll tillbaka i maj, i linje med de flesta större börser världen över. Detta efter en stark aprilmånad.

  Under månaden togs en position i det isländska företaget Össur, världsledande inom proteser.

  "Vi gillar att 95 procent av försäljningen omfattas av ersättningssystem, samtidigt som de har en stark position på en marknad med exponering mot en alltmer åldrande befolkning. Vi tittar på Össur som ett högkvalitativt bolag med stabil tillväxt, stark kassaflödesgenerering och attraktiva förvärvsmöjligheter", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Förvaltarna kommer också hålla ögonen på Dometic som i samband med sin kapitalmarkandsdag i slutet av maj betonade att det skulle omorganisera företaget till ett "livsstillsmärke utomhus", med mer konsumentfokus, högre innovation och lägre cyklikalitet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Addtech, Mowi och Beijer Ref, följt av Axfood och Schouw & Co. På minussidan märktes främst Autoliv, Nilfisk, Hexagon, Atlas Copco och Sbanken.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Beijer Ref och Sampo med portföljvikterna 5,2, 4,4 respektive 4,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norge tappade 3,2 procent i maj och är upp 16,3 procent i år, räknar med lägre tillväxt för laxindustrin men med priser kvar på högre nivåer  

  Odin Norge tappade 3,2 procent i maj och är upp 16,3 procent i år, räknar med lägre tillväxt för laxindustrin men med priser kvar på högre nivåer

  Odin Norge C sjönk 3,2 procent i maj vilket medför att fonden är upp 16,3 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 14,1 procent, vilket alltså är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsen föll tillbaka i maj, i linje med de flesta större börser världen över. Detta efter en stark aprilmånad.

  Fonden håller utkik efter ett klartecken av en sammanslagning av Telenor med det malaysiska teleföretaget Axiata, något som väntas skapa betydande synergier.

  En sektor som fonden lyfter i rapporten är laxindustrin har nyligen kämpat med ett utbrott av alger, vilket hittills inte direkt har påverkat de listade uppfödningsbolagen. Utbrottet har tagit livet av omkring 8 miljoner laxar.

  "Därför ser det nu ut som att den förväntade tillväxten blir mindre än vad som tidigare antagits. Med en tuffare marknad kommer priserna att stanna på högre nivåer", kommenterar förvaltaren.

  De bästa bidragsgivarna under maj var Borregard, Telenor och Mowi, samt Tomra och Hexagon. På minussidan märktes Equinor, Subsea 7 och Norsk Hydro, men även XXL och Veidekke.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Yara, Telenor och Equinor, med portföljvikterna 7,5, 7,2 respektive 7,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Finland sjönk 5,4 procent i maj, Nokian Tyres rapporterade svagt medan Harvia visade fina siffror  

  Odin Finland sjönk 5,4 procent i maj, Nokian Tyres rapporterade svagt medan Harvia visade fina siffror

  Odin Finland backade 5,4 procent i maj, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 12,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Truls Haugen som ansvarig förvaltare skriver i en kommentar att åtta av portföljbolagen rapporterade sina siffror för första kvartalet under maj. Rapporterna var
  överlag bra, men vissa levererade något svagare än förväntat.

  Nokian Tyres levererade något under förväntningarna då lönsamheten i Centraleuropa var något svagare på grund av ökad priskonkurrens. Å andra sidan levererade Harvia, vår bastuproducent, fina siffror. Försäljningsökningen var 17 procent drivet av förvärv, men också en god organisk tillväxt på nästan 8 procent. Lönsamheten var över 20 procent mätt i rörelseresultatet.

  Inga större förändringar gjordes i portföljen under maj, förutom ett inköp av lite fler aktier i Neste.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Elisa, Kesko, Neste, VMP samt Vaisala. På minussidan märktes Valmet, Metso och Stora Enso, följt av Nokian Renkaat/Tyres och Nordea.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Sampo, Huhtamäki och Kone med portföljvikterna 7,2, 6,7 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet steg 2,7 procent i maj, sålt Corem Property Groups preferensaktie och viktat upp mot Sverige  

  Odin Fastighet steg 2,7 procent i maj, sålt Corem Property Groups preferensaktie och viktat upp mot Sverige

  Odin Fastighet C var upp 2,7 procent i maj, vilket medför att fonden har avancerat 19,9 procent hittills i år. Jämförelseindex var under samma tid plus 21,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att trots turbulens och generell nedgång på finansmarknaderna har maj varit en mycket bra månad för Odin Fastighet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Wihlborgs, Hemfosa fastigheter och Fabege. På minussidan märktes Olav Thon Eiendomsselskap, Stendörren Fastigheter och Pandox.

  Förvaltarteamet med Øystein Bogfjellmo i spetsen berättar att fonden under månaden har avyttrat preferensaktien till Corem Property Group och viktat upp mot Sverige genom bolagen Balder och Wihlborgs som nu är fondens två största investeringar.

  "Detta beror på att båda företagen har ett attraktivt pris när det gäller både justerade bokförda värden och underliggande resultat. Dessutom finns det i Sverige ett rekordhögt yieldgap kombinerat med rekordlåg ledighet för kontorssegmentet", skriver förvaltarteamet.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Wihlborgs, Balder och Sagax med portföljvikterna 8,9, 8,7 respektive 6,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Odin Emerging Markets backade 2,5 procent i maj, har köpt kinesiska Zhejiang Supor  

  Odin Emerging Markets backade 2,5 procent i maj, har köpt kinesiska Zhejiang Supor

  Odin Emerging Markets sjönk 2,5 procent under maj månad och slog jämförelseindex som retirerade 6,2 procent. Hittills i år är fonden upp 6,9 procent medan jämförelseindexet avancerat 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden tog fonden en position i kinesiska Zhejiang Supor. Supor beskrivs som en ledande tillverkare och distributör av köksredskap och små hushållsapparater i Kina.

  Supor har ett omfattande och brett distributionsnätverk och distribuerades tidigt via e-handel som Alibaba och Amazon. E-handel står för nästan hälften av den totala försäljningen. Bolagets största ägare med 80 procents ägande är French Groupe SEB, en strategisk partner som är världsledande inom samma segment.

  "En sådan strategisk partner har stora fördelar, där innovation och teknikutbyte har skapat fler produkter och bidragit till att Supor tar marknadsandelar i Kina", kommenterar förvaltaren.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var HDFC, Housing Development Finance och Garware Technical Fibres. På minussidan märktes Smith, Tencent och Travelsky Technology.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden HDFC, Bid Corp och Bidvest, med portföljvikterna 8,2, 8,1 respektive 7,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global sjönk 3,2 procent i maj, letar mindre företag att ta position i  

  Odin Global sjönk 3,2 procent i maj, letar mindre företag att ta position i

  Odin Global backade 3,2 procent under maj månad vilket var bättre än jämförelsefonden som tappade 5,4 procent. Utfallet medför att fonden hittills i år har avancerat 25,5 procent medan jämförelseindex har ökat 17,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det varit en bra avkastningsmånad för fonden med de tio största positionerna som bidragit mest till avkastningen i år. Detta gäller särskilt Constellation Software, Lifco och IMCD.

  Under månaden har förvaltarna inte gjort några stora förändringar i fonden.

  "Vi har tillbringat de senaste kvartalen med att leta efter mindre företag för fonden. Det har resulterat i investeringar i British Judges Scientific som är en "buy-and-build-modell" i vetenskapliga instrument. Vi kommer att fortsätta leta efter mindre företag som kan växa med lönsamhet i framtiden", skriver teamet i en kommentar.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var MTY Food, HDFC och IMCD. På minussidan märks Atlas Copco B, Diploma och DCC.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Constellation Software, DCC och Lifco med portföljvikterna 8, 7,6 respektive 7,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nettoinflöde för aktiefonder 4,4 miljarder i maj - Fondbolagens Förening  

  Nettoinflöde för aktiefonder 4,4 miljarder i maj - Fondbolagens Förening

  I maj noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 5,3 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i långa räntefonder och aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag.

  Det bör dock observeras att omflyttningarna mellan, och inom, olika fondtyper under maj till stor del förklaras av flyttar inom premiepensionssystemet samt institutionella omallokeringar.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 164 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 4 479 miljarder.

  Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 23 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

  Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Odin USA var ned 4,5 procent i maj, har sålt i Dollar General och ökat i Cognizant  

  Odin USA var ned 4,5 procent i maj, har sålt i Dollar General och ökat i Cognizant

  Aktiefonden Odin USA backade 4,5 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 20,2 procent i år, vilket är bättre än jämförelseindexet som stigit 18,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den amerikanska aktiemarknaden korrigerades efter en kraftig ökning under årets första fyra månader.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsutvecklingen präglades av svagare makrodata, både i USA och internationellt, och en intensifiering av handelskonflikten mellan Kina och USA.

  Fonden har ökat sin position i IT-tjänstebolaget Cognizant efter att aktien sjönk på svaga kvartalstal.

  "Siffrorna präglades av lägre aktivitet bland några av företagets stora kunder inom bank
  och försäkring. Vi anser att den något svagare efterfrågan på Cognizants tjänster är
  tillfällig, med begränsad inverkan på företagets underliggande värde", heter det.

  Fonden har även sålt en del i Dollar General efter en period med stark kursutveckling.

  "Dollar General har blivit belönad för god tillväxt i försäljningen i befintliga butiker, i kombination med den snabba öppningen av nya butiker. Dollar Generals kombination av attraktiva butiker, ofta i mindre urbana områden där de ligger långt ifrån de stormarknaderna, och ett grundläggande urval av billiga varor attraherar särskilt konsumenter med låg inkomst", sammanfattar förvaltarteamet.

  Bästa bidragsgivare under månaden blev Medtronic, Ball och Broadridge Financial Solutions. På minussidan återfinns Cognizant Tech Solutions, Booking och 3M.

  De största innehaven i fonden var per utgången av maj Thermo Fisher, Visa och Alphabet med portföljvikterna 5,3, 5,1 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Europa backade 6,1 procent i maj, har avyttrat allt i ING Group och köpt British Sanne Group  

  Odin Europa backade 6,1 procent i maj, har avyttrat allt i ING Group och köpt British Sanne Group

  Aktiefonden Odin Europa föll 6,1 procent under maj månad, vilket medför att fondens uppgång sedan årsskiftet summerar till 15,3 procent. Dess jämförelseindex har under samma period ökat 15,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Håvard Opland i spetsen skriver i en kommentar att negativ avkastning förra månaden ser ut att drivas av ökade rädslor på marknaden för lägre ekonomisk tillväxt och ökat handelskrig. Företagen levererar fortfarande goda resultat.

  Förvaltarteamet har sålt allt i den nederländska banken ING Group under maj.

  "Även om detta är en av de bästa bankerna i Europa har utsikterna för värdeskapande försämrats. Frånvaron av tillväxt och fortsatt tryck på avkastning på eget kapital innebär att vi säljer innehavet", motiverar teamet.

  En del av pengarna från försäljningen har investerats i tjänster inom fondadministration: British Sanne Group är en de globala marknadsledarna i den branschen som drivs av ökad reglering, outsourcing och konsolidering.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Kerry, IMCD och Teleperformance. På minussidan märktes istället Continental, Austriamicrosystems och Bunzl.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden SAP, IMCD Group och Teleperformance med portföljvikterna 6,8, 5,9 respektive 5,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Första AP-fonden ökar innehavet i Saab  

  Första AP-fonden ökar innehavet i Saab

  Första AP-fonden har köpt aktier i försvarsbolaget Saab. Innehavet uppgår därefter till drygt 7,9 miljoner aktier, upp från tidigare drygt 7,7 miljoner. Innehavet motsvarar 5,8 procent av kapitalet och 5,0 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #defence   #industrials   #insider  

 • SPP Fonder har sålt aktier och har nu undervikt för svenska aktier - underviktar aktier totalt för första gången sedan 2011  

  SPP Fonder har sålt aktier och har nu undervikt för svenska aktier - underviktar aktier totalt för första gången sedan 2011

  Fondjätten SPP Fonder har sålt aktier på den svenska marknaden och därmed också plockat ned aktier från normal- till undervikt. Fondbolaget har nu en undervikt för aktier.

  "Den svenska aktiemarknaden prissätts utifrån den globala konjunkturen och dess utsikter har försämrats i och med de eskalerande handelskrigen", uppger fondjätten.

  Fondbolaget har även sålt av globala aktier, men vikten är alltjämt normal. Handelskrigen sätter press.

  "Den löpande makrobilden har inte heller bättrat sig nämnvärt och handelskrigen bidrog
  till försämrade tillväxtsiffror. Kina väntas fortsatt införa motåtgärder, samtidigt som USA sannolikt kommer att införa tullar på resterande importvaror", uppger fondbolaget.

  Tillväxtmarknader har också sänkts från normal- till undervikt.

  Svenska statsobligationer har en fortsatt undervikt i portföljerna medan globala obligationer har höjts till normalvikt.

  "Vi har också ökat andelen säkra tillgångar i och med försäljningen av aktier, och är därmed
  normalviktade inom globala statsobligationer", uppger SPP Fonder.

  Krediter har en fortsatt normalvikt.

  SPP Fonder har nu totalt sett en undervikt för aktier medan man har en övervikt för penningmarknaden. Det är första gången som fondjätten har undervikt för aktier sedan 2011.

  "Globala aktier i lokal valuta föll i maj efter att ha nått en ny toppnotering. Eskaleringen av
  handelskrigen försämrade tillväxtutsikterna, och då makrotalen inte stabiliserade sig
  tillräckligt är vi nu underviktade inom aktier för första gången sedan 2011", skriver SPP Fonder.

  Obligationer har en normalvikt.  Taggar:

 • Carnegie Rysslandsfond ökade 3,1 procent i maj, kommande utdelningssäsong drivande  

  Carnegie Rysslandsfond ökade 3,1 procent i maj, kommande utdelningssäsong drivande

  Carnegie Rysslandsfond ökade 3,1 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 24,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Fredrik Colliander i spetsen skriver i en kommentar att det är den kommande utdelningssäsongen som varit den drivande faktorn. Under sommaren beräknas många ryska bolag betala ut rekordutdelningar.

  Månadens stora vinnare blev Gazprom sedan bolaget meddelat en utdelning på 16,6 rubel per aktie mot förväntade 10,8. För 2018 delar bolaget ut 27 procent av nettovinsten.

  "Vi förväntar oss att bolaget kommer att gå mot 50 procent av nettoinkomsten i framtiden, vilket på några års sikt kommer att innebära väsentligt högre utdelning", skriver förvaltaren.

  Surgutneftegaz kom med besked om rekordutdelning.

  Phosagro rapporterade starka siffror för det första kvartalet och kassaflödet blev det högsta på många år, skriver förvaltaren.

  Guldbolaget Polyuz rapporterade en fortsatt fin tillväxt. Polyuz kommer snart att vara världens största guldproducent. Kassaflödet steg med 43 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

  Gazpromnefts kvartalssiffror var som förväntat starka. En stark rapport kom också från InterRAO.

  De främsta bidragsgivarna för fonden har hittills i år varit Gazprom, Sberbank och Novatek. På minussidan märks Hms Group.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Gazprom, Sberbank och Surgutnefteg preferensaktie med portföljvikterna 9,6, 9,3 respektive 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB EM Frontier Real Assets gick bättre än börsen - Argentina gick starkt  

  UB EM Frontier Real Assets gick bättre än börsen - Argentina gick starkt

  Den aktivt förvaltade realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets sjönk med 0,9 procent under maj. Det kan jämföras med tillväxtmarknadsindex som under samma period backade med 6,9 procent. Maj var sämsta månaden för tillväxtmarknader sedan 2015.

  Argentina var det land som presterade bäst under månaden, efter flera månader av en svag utveckling. Filippinerna gick också starkt medan Mexiko och Indonesien var sänken.

  Värderingen är under 12, mätt som p/e-tal, vilket ligger nära det femåriga historiska snittet. Prognoserna har också justerats ned. Förvaltarteamet uppger i en kommentar att värderingen inte ser överdrivet hög ut.

  Fonden gjorde inte några väsentliga förändringar under månaden.

  Största exponering är Mexiko, andel 16,2 procent, följt av Filippinerna, 14,6 procent, samt Thailand, 12,5 procent.  Taggar:
  #emergingmarkets   #mutualfunds   #stocks  

 • UB EM Infra A slog index rejält - köpte i Malaysia och Thailand  

  UB EM Infra A slog index rejält - köpte i Malaysia och Thailand

  Tillväxtmarknadsfonden UB EM Infra A, som investerar i infrastruktur, sjönk med 1,3 procent under maj. Det var klart bättre än index som tappade 6,9 procent under vårmånaden.

  UB EM Infra A köpte allmännytta i Malaysia och Thailand medan man sålde av aktier som gått starkt i Filippinerna och Singapore.

  Värderingen av fonden har under månaden sjunkit något.

  Förvaltaren Pekka Niemelä pekar på att värderingen är fortsatt attraktiv.

  Förväntningarna på tillväxten i tillväxtekonomierna har gått ned något, men det har även de långsiktiga räntorna.

  "Den relativa värderingen av tillväxtmarknadsaktier är fortsatt attraktiv", skriver Niemelä.

  "Efter årets starka inledning beror mycket på hur realekonomi utvecklar sig. Kinas handelskrig med USA börjar nu påverka ekonomin", fortsätter han.

  Fonden har störst exponering mot Hongkong följt av Kina och Brasilien. Andelarna är 36,6 procent följt av 12,9 respektive 8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Global REIT backade i maj - köpte Host Hotels & Resorts  

  UB Global REIT backade i maj - köpte Host Hotels & Resorts

  Fastighetsfonden UB Global REIT A sjönk med 1,6 procent under maj, vilket var sämre än index som under samma period ökade med 0,1 procent.

  Japan var bästa land medan Storbritannien och Mexiko var sänken.

  När det gäller portföljen har fonden köpt Host Hotels & Resorts, vilket nu är största innehavet i fonden.

  "HST är ett högkvalitativt, lågt belånat med disciplinerad ledning", skriver förvaltarteamet i en kommentar.

  Bolaget är världen största REIT inom logi. Avkastningen är 10 procent.

  Fonden har en substansrabatt, vilket kan jämföras med index som har ett premium om 2 procent.

  När det gäller utsikter ser fonden störst hot mot Europa från Brexit.

  När det gäller detaljhandel är den branschen hotad av e-handeln. Förvaltarna vittnar om en polariserad marknad där vissa aktörer klarar av att höja hyrorna medan andra kämpar för sin överlevnad.

  Förvaltarna väljer även att lyfta fram två sektorer - industri samt hotell i USA.

  Industrier har varit pressat men nu stiger hyrorna, enligt förvaltarna. När det gäller hotell har det funnits en oro i USA för att de dagliga intäkterna trendar nedåt efter en lång positiv trend. Förvaltarna pekar dock på att efterfrågan på den amerikanska marknaden gick upp under det första kvartalet.

  Fonden har störst exponering mot USA följt av Japan och Storbritannien. Andelarna är 37,6, 10,9 respektive 9,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • UB Infra gick bättre än börsen i turbulent maj  

  UB Infra gick bättre än börsen i turbulent maj

  Infrastrukturfonden UB Infra sjönk med 0,5 procent under maj. Det kan jämföras med nedgången på världens börser med 5,8 procent under den turbulenta vårmånaden, bland annat på grunda av handelskriget mellan Kina och USA.

  Under vårmånaden sålde fonden innehav i allmännytta inom vatten i USA. Försäljningen skedde efter en stark utveckling.

  När det gäller värderingen av portföljen är den stabil.

  "Avtagande ekonomisk tillväxt ökar osäkerhet på aktiemarknaden. Det pågående handelskriget mellan USA och Kina börjar skada ekonomier på ett mer väsentligt sätt. Även Fed indikerar nu att räntesänkningarna finns i korten", skriver förvaltarna i en kommentar där man även lyfter upp att efterfrågan går upp på aktier som betecknas som säkra hamnar, safe haven.

  UB Infra A har fortsatt stark koppling till USA. 34,7 procent av värdet är investerat på den amerikanska marknaden.

  Största innehav är American Water Works följt av Transurban Group och Veolia Enviro med andelar om 2, 2 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge tappade i maj, råvaru- och volatilitetsportföljerna tyngde  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge tappade i maj, råvaru- och volatilitetsportföljerna tyngde

  Aktie-Ansvar Kvanthedge tappade 0,5 procent i maj efter svag utveckling för råvaruportföljen och volatilitetsportföljen. Därmed har portföljen hittills i år gett en avkastning på minus 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieindexportföljen utvecklades däremot väl under månaden.

  ”Positionerna i OMXS30 och S&P500 lyckades mer än kompensera för förlusterna från positionerna i bland annat Topix och AEX”, berättar fondens förvaltningsteam.

  Bidraget från ränteportföljen var också positivt tack vare den långa positionen i tyska statsobligationer.

  Valutaportföljen steg också något och det tack vare att vinsterna från positionerna i brittiska pundet och euron marginellt översteg förlusterna från positionerna i yenen och schweizerfrancen.

  Bland större köp i portföljen under månaden märktes den japanska tioåringen, den tyska tioåringen samt valutaparet SEK/USD.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge tappade 1,2 procent i maj, aktieportföljen bidrog negativt  

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge tappade 1,2 procent i maj, aktieportföljen bidrog negativt

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge backade 1,2 procent i maj. Aktier bidrog negativt medan derivatstrategier och obligationer utvecklades positivt. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att förhoppningar om ett handelsavtal mellan USA och Kina grusades den 5 maj. Då kom en Trump-tweet om istället planer på höjda kinesiska tullar. Stockholmsbörsen tappade nio procent under månaden som följd av detta.

  Fondens aktieplaceringar bidrog negativt och det var främst de cykliska bolagen som agerade sänke. De positiva innehaven för perioden var bland annat Cloetta, Tele2 och Attendo.

  Fondens kortpositioner bidrog marginellt positivt, medan korta positioner specifikt inom fastighetssektorn utvecklades i motsatt riktning.

  Fondens räntebärande portfölj utvecklades starkt på att kreditriskpremierna föll under större delen av månaden.

  ”Mot slutet av månaden blev utvecklingen svagare även på den svenska kreditmarknaden och kreditspreadarna tenderade att öka något” förklarar förvaltarteamet.

  Inför framtiden ser man framför sig att aktiemarknaden till följd av ökad lageruppbyggnad nu bör ge tillbaka en del av uppgången från tidigare under året.

  De största aktieinnehaven på långsidan var Stora Enso, Telia och SEB. De största kortningarna var istället Klövern, Ericsson och H&M.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Aktie-Ansvar Multistrategi backade marginellt i maj, positiva börsutvecklingen slutade samma månad  

  Aktie-Ansvar Multistrategi backade marginellt i maj, positiva börsutvecklingen slutade samma månad

  Aktie-Ansvar Multistrategi tappade 0,1 procent i maj vilket var bättre än jämförelseindex som var ned 1 procent. Hittills i år är fonden upp 0,4 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Philip Wendt i spetsen skriver i en kommentar att den positiva börsutvecklingen marknaden sett vid inledningen av året fick ett abrupt slut i maj. Det skedde i samband med beskedet om att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina brutit samman.

  ”Trots ihärdigt twittrande från president Trump verkar de två nationerna stå relativt långt ifrån varandra och inget nytt datum har annonserats då samtalen kan återupptas”, skriver förvaltarteamet.

  I kommentaren lyfts även de försämrade utsikterna kring det makroekonomiska läget vilka som följd har lett till en tilltagande riskaversion.

  Positiva avkastningsbidrag kom från Avkastningsfonden och Ansvar Saxxum Aktiv, medan Kvanthedge och Graal Aktiehedge tyngde.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Graal Aktiehedge, Kvanthedge och Saxxum Aktiv med portföljvikterna 36,8, 36,3 respektive 23,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Smart Global sjönk i maj - Kimberly Clark största innehavet  

  PriorNilsson Smart Global sjönk i maj - Kimberly Clark största innehavet

  Aktiefonden PriorNilsson Smart Global, som investerar globalt, likt namnet antyder, sjönk med 2,7 procent under maj. Globalfonden är hittills i år upp med 14,4 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat McDonalds, Nike, Dover Corp, S&P Global, 3M, Essilorluxottica, Fresenius SE och Archer-Daniels-Midland.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Sysmex, Kddi samt Mercury Gen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Kimberly Clark, Procter & Gamble och Sysmex med portföljvikterna 1,7, 1,5 respektive 1,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Idea steg 0,4 procent under maj - ökat i Klövern, Essity och Nolato - minskat i Ericsson och banker  

  PriorNilsson Idea steg 0,4 procent under maj - ökat i Klövern, Essity och Nolato - minskat i Ericsson och banker

  Specialfonden PriorNilsson Idea steg 0,4 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 8,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under vårmånaden har fonden ökat sin exponering mot fastighetsbolag och konsumentbolag samt minskat telekommunikationsbolag och finansbolag.

  PriorNilsson Idea har ökat sin exponering mot Klövern, Essity och Nolato medan man minskat ned i Ericsson, Nordea och SEB.

  Specialfonden har även sålt ut innehaven i Wallenstam, Fabege, Inwido och Atlas Copco.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Klövern, Nyfosa och Brinova.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Klövern och Nyfosa med portföljvikterna 5,2, 4,7 respektive 3,9 procent. Nettoexponeringen uppgick till 33,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield backade 0,1 procent - tror på SCA  

  PriorNilsson Yield backade 0,1 procent - tror på SCA

  Hedgefonden PriorNilsson Yield sjönk med 0,1 procent under maj och hittills i år är fonden upp med 0,3 procent.

  Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från skydd i Xact Bear och från fastighetsbolaget Klövern.

  I den negativa vågskålen återfanns SCA som fallit cirka 11 procent under de sista månaderna.

  "Dagens värdering av SCA bygger som vi ser på det stora framtida prisnedgångar på massa . Vi tror detta kommer ändras något då resultatet kommer vara stabilare än marknaden tror på grund av positiv valuta effekt och att den nybyggda massafabriken, Östrand i Timrå, successivt taktar upp produktionen", skriver förvaltaren PO Nilsson.

  Nettoexponeringen var 2,1 procent, upp från 0,9 procent i april.  Taggar:

 • PriorNilsson Realinvest sjönk i maj - ökat i SCA, Hufvudstaden och Lundbergs - sålt Thyssenkrupp  

  PriorNilsson Realinvest sjönk i maj - ökat i SCA, Hufvudstaden och Lundbergs - sålt Thyssenkrupp

  PriorNilsson Realinvest sjönk med 2,2 procent i maj och fonden är hittills i år upp med 13,8 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden under vårmånaden har ökat exponeringen mot fastighetsbolag, skogsbolag och investmentbolag samt minskat ned mot konglomerat.

  På bolagsnivå rör det sig om ökningar i SCA, Hufvudstaden och Lundbergs samt minskningar i Kungsleden och Nyfosa. PriorNilsson Realinvest har också sålt Thyssenkrupp och Bakkafrost.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Klövern, Corem och Nyfosa.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden SCA, Klövern och Telia med portföljvikterna 8,9, 8,6 respektive 7,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv sjönk 4,9 procent under maj - ökat i Nolato, Klövern och Essity  

  PriorNilsson Sverige Aktiv sjönk 4,9 procent under maj - ökat i Nolato, Klövern och Essity

  PriorNilsson Sverige Aktiv sjönk med 4,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 8,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under maj ökat sin exponering mot fastighetsbolag och konsumentbolag men minskat mot finansbolag och investmentbolag.

  På aktienivå har PriorNilsson Sverige Aktiv ökat i Nolato, Klövern och Essity och minskat i Ericsson, Nordea och Investor. Innehaven i Wallenstam och Inwido har sålts.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Klövern, Nyfosa och Corem.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, SEB och Volvo med portföljvikterna 6,4, 5,8 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson fonder varnar för att handelskonflikten kan pågå under en väldigt lång tid  

  PriorNilsson fonder varnar för att handelskonflikten kan pågå under en väldigt lång tid

  PriorNilsson fonder varnar för att man inte ser ett potentiellt handelskrig mellan Kina och USA utan att det istället handlar om en pågående konflikt som kan hänga kvar under en väldigt lång tid. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i en månadskommentar.

  "USA:s ursprungliga syn att de har mindre att förlora på oenighet länderna emellan kommer med stor sannolikhet att ändras. Det mest positiva just nu för börsen är de låga räntorna
  och att vi fått en korrektion på börsen av de uppvärderade cykliska bolagen på börsen", skriver han vidare.

  Förvaltaren pekar också på att euforin från tidigare i år förbyttes till pessimism under maj.

  "Maj blev lite av det omvända vilket vi flaggade för. Tillväxtsiffrorna för världskonjunkturen har varit svagare. Inte minst i Kina där det kom svaga PMI siffror som landande under 50, vilket indikerar avmattning i ekonomin och svaga siffror gällande nya kundordrar. Antalet placings och annonsering av kommande börsnoteringar har ökat markant i en miljö där inflödet till börsen stannat av", skriver PO Nilsson.  Taggar:
  #analytics   #stocks  

 • Swedbank Robur minskar innehavet i Kinnevik  

  Swedbank Robur minskar innehavet i Kinnevik

  Swedbank Robur Fonder har minskat innehavet i Kinnevik till drygt 13,6 miljoner aktier, från knappt 13,9 miljoner. Innehavet motsvar därefter 4,93 procent av kapitalet och 2,35 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #financials   #insider  

 • Lannebo Sverige Plus sjönk 8,6 procent i maj, avyttrade innehavet i Nobia  

  Lannebo Sverige Plus sjönk 8,6 procent i maj, avyttrade innehavet i Nobia

  Lannebo Sverige Plus sjönk 8,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 4,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en svag månad på Stockholmsbörsen där ledande indikatorer för konjunkturutvecklingen föll tillbaka. Upptrappningen av handelskonflikten mellan USA och Kina ledde till stora nedgångar i aktiekurserna på grund av ökad riskaversion.

  Av fondens innehav utvecklades Tele2, Telia samt Astra Zeneca bättre än börsen som helhet med relativt marginella kursrörelser om +3, -2 samt -3 procent.

  "Tele2 tog fortsatta kliv i sin renodling då man under månaden meddelade att man säljer sin del av det samriskbolag man har i Kazakstan, samt säljer sin verksamhet i Kroatien. Likviderna för dessa transaktioner möjliggör sannolikt extrautdelning till aktieägarna. Telias eventuella förvärv av Bonnier broadcasting gick som väntat in i en fördjupad granskningsfas efter beslut av EU-kommissionen. Ett beslut väntas tas inom 90 arbetsdagar. Astra Zeneca redovisade ett antal behandlingsresultat där bolagets läkemedel uppnådde primära mål."

  Veoneer, Autoliv och Trelleborg utvecklades mycket svagare än marknaden med kursnedgångar om 26, 24 respektive 19 procent.

  "Bilrelaterade aktier fortsätter att vara under press då bilförsäljningen för närvarande är svag, inte minst i Kina."

  Under maj köpte fonden köpt aktier i SEB, Nokia och Sandvik medan innehaven i Investor och Tele2 minskats. Hela innehavet i Nobia avyttrades.

  De största innehaven per utgången av månaden var AstraZeneca, H&M och SEB A med portföljvikterna 7,0, 6,3 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Vision sjönk 4,9 procent i maj, men upp 19,9 procent hittills i år  

  Lannebo Vision sjönk 4,9 procent i maj, men upp 19,9 procent hittills i år

  Lannebo Vision minskade 4,9 procent i maj, vilket medför att teknikfonden är upp 19,9 procent hittills i år. Detta enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj blev en negativ börsmånad som dominerades av handelskriget mellan USA och Kina, som åter igen verkar stå långt ifrån varandra.

  "Samtidigt har USA även hindrat amerikanska bolag från att samarbeta med kinesiska informations- och kommunikationsföretaget Huawei vilket tolkas som ett verktyg i handelskriget även om det sägs införas på grund av säkerhetsskäl.

  Det rapporterades också att Kina kan komma att hindra amerikanska bolag från att få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Ett hot, som om det blir verklighet, kan få stor påverkan då Kina står för cirka 80 procent av amerikansk import av sällsynta jordartsmetaller. Dessa används inom mängder av produkter som bland annat mobiltelefoner, elbilar och vindturbiner."

  De innehav i fonden som utvecklades bäst under maj var det svenska mjukvarubolaget Sinch, det amerikanska mjukvarubolaget Amdocs och det amerikanska halvledarbolaget AMD.

  Den svenska bildelsleverantören Veoneer, det amerikanska halvledarbolaget Microchip och det finska säkerhetsmjukvarubolaget F-secure visade svagast utveckling.

  Fonden investerade i Sinch under maj och juni 2018 och mycket har hänt i bolaget sedan dess. "Bland annat har hela ledningen bytts ut och en mer renodlad strategi har antagits. Det har gjort att kommunikationen från bolaget har blivit mycket tydligare samt att bolaget fokuserar mer på produkter där ledningen idag ser en stark efterfrågan. Det syns också i bolagets senaste kvartalsrapport där Sinch visade en organisk omsättningstillväxt på 17 procent och en vinsttillväxt på 21 procent."

  Veoneer fortsatte att gå ned på grund av den svagare utvecklingen inom bilindustrin. Bolaget genomförde också en förväntad kapitalinjektion om 627 miljoner dollar.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Microsoft, Alphabet och Apple med portföljvikterna 9,5, 8,8 respektive 7,0 procent.  Taggar:

 • Lannebo Sverige Hållbar sjönk 4,5 procent i maj, bättre utveckling än jämförelseindex i år  

  Lannebo Sverige Hållbar sjönk 4,5 procent i maj, bättre utveckling än jämförelseindex i år

  Lannebo Sverige Hållbar sjönk 4,5 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 14,2 procent hittills i år. Detta är något bättre än jämförelseindexet som är upp 13,0 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en svag månad på den svenska aktiemarknaden då man fick se svagare konjuktursignaler och en fortsatt upptrappning av handelskriget.

  De innehav som påverkade fonden mest positivt var Garo, ÅF och Castellum. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Storebrand, Sandvik och Fagerhult

  "Även bortsett från handelsfrågorna har det skett en dämpning av tillväxten runt om i världen. Svagheten är främst koncentrerad till bilförsäljningen, vilken har gått ner på alla stora marknader", skriver teamet.

  "Vad gäller exponering mot en svagare konjunktur har fonden minskat innehaven i verkstadsindustrin väsentligt under våren. Däremot har fonden kvar en exponering mot råvarubolag då vi tycker att värderingarna kommit ner till attraktiva nivåer i kombination med att de gynnas påtagligt av den starka dollarn."

  Fondens största köp var Castellum, Fagerhult och Eolus Vind. Samtliga ökningar var i bolag som finns i fonden sedan tidigare. Köpet i Fagerhult gjordes då fonden tecknade aktier i en nyemission som bolaget gjort för att finansiera förvärvet av det italienska företaget Iguzzini.

  Fondens innehav i AstraZeneca och Handelsbanken minskades.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden ÅF, Astra Zeneca och SCA B med portföljvikterna 6,0, 5,6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige föll 8,7 procent i maj, köpt aktier i SEB, Nokia och Sandvik  

  Lannebo Sverige föll 8,7 procent i maj, köpt aktier i SEB, Nokia och Sandvik

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige sjönk 8,7 procent i maj, medan jämförelseindexet minskade 6,9 procent. Det medför att fonden är upp 4,9 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en svag månad på Stockholmsbörsen där ledande indikatorer för konjunkturutvecklingen föll tillbaka. Upptrappningen av handelskonflikten mellan USA och Kina ledde till stora nedgångar i aktiekurserna på grund av ökad riskaversion. Därtill hotade USA att införa nya tullar mot Mexiko.

  Av fondens innehav utvecklades Tele2, Telia samt Astra Zeneca bättre än börsen som helhet med relativt marginella kursrörelser om +3, -2 samt -3 procent.

  "Tele2 tog fortsatta kliv i sin renodling då man under månaden meddelade att man säljer sin del av det samriskbolag man har i Kazakstan, samt säljer sin verksamhet i Kroatien. Likviderna för dessa transaktioner möjliggör sannolikt extrautdelning till aktieägarna."

  "Telias eventuella förvärv av Bonnier broadcasting gick som väntat in i en fördjupad granskningsfas efter beslut av EU-kommissionen. Ett beslut väntas tas inom 90 arbetsdagar."

  "Astra Zeneca redovisade ett antal behandlingsresultat där bolagets läkemedel uppnådde primära mål."

  Veoneer, Autoliv och Trelleborg utvecklades mycket svagare än marknaden med kursnedgångar om 26, 24 respektive 19 procent.

  "Bilrelaterade aktier fortsätter att vara under press då bilförsäljningen för närvarande är svag, inte minst i Kina. Bilindustrins produktionsapparat är karaktäriserad av stora flöden mellan länder och regioner. Därmed påverkas branschen tydligt negativt av tullar och andra handelshinder. Autoliv har till exempel en stor produktion i Mexiko."

  Fonden har under maj köpt aktier i SEB, Nokia och Sandvik medan innehaven i Investor och Tele2 minskats. Hela innehavet i Nobia avyttrades

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Astra Zeneca, H&M och Volvo med portföljvikterna 6,9, 6,3 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Lannebo Småbolag Select föll 2,8 procent i maj, tror på Cramo som står inför uppdelning  

  Lannebo Småbolag Select föll 2,8 procent i maj, tror på Cramo som står inför uppdelning

  Lannebo Småbolag Select, som är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden, minskade mer än sitt jämförelseindex i maj med en nedgång om 2,8 procent. Det medför att fonden är upp 15,7 procent hittills i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 18,4 procent under samma period.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter den starka aprilmånaden backade börsen något under maj. Månadens konjunkturstatistik var överlag sämre än väntat, vilket bidrog till den svagare börsutvecklingen.

  De skriver att den fortsatt god konjunkturen, låga räntor och en försvagad krona har varit en gynnsam mix för aktiemarknaden.

  "Aktievärderingarna är som en följd av årets uppgång åter på höstens nivåer, vilket gör oss något försiktiga till börsen som helhet, speciellt som tidigt cykliska branscher som personbilar och halvledare utvecklas negativt."

  Månadens främsta innehav var den isländska protestillverkaren Össur som steg med drygt 15 procent efter en stark kvartalsrapport. Össur är ett välskött bolag med en stark position på en växande marknad. Annan vinnare var bostadsutvecklaren JM som steg med drygt 10 procent under maj. "Bostadspriserna verkar ha stabiliserats och JM är en av få aktörer som i dagsläget startar nya projekt."

  Sämre gick det för belysningsföretaget Fagerhult, som är ett av fondens största innehav, som utvecklades tyvärr svagt. Fagerhult genomförde i maj sin företrädesemission för att finansiera förvärvet av italienska iGuzzini, vilket kan ha hämmat aktieutvecklingen på kort sikt. På minussidan återfanns även läkemedelstillverkaren Recipharm vars rapport var något svagare än väntat, skriver teamet.

  Fonden köpte aktier i Cramo som är noterat på Helsingsforsbörsen.

  "Under 2019 avser Cramo att dela ut Adapteo till sina aktieägare och Adapteo-aktien kommer därefter vara noterat på Stockholmsbörsen. Vi tror att uppdelningen av Cramo kommer synliggöra värdena i de två verksamheterna."

  Fonden tecknade också sin andel i Fagerhults nyemission och köpte också aktier i Hexpol.

  Fonden reducerade sina innehav i Securitas, fastighetsbolaget Fabege och TV- och streamingbolaget Nent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden OEM International, Securitas och Fagerhult med portföljvikterna 8,7, 5,9 respektive 5,5 procent.  Taggar:

 • Lannebo Småbolag sjönk 4,0 procent i maj, har minskat innehavet i Fabege  

  Lannebo Småbolag sjönk 4,0 procent i maj, har minskat innehavet i Fabege

  Lannebo Småbolag sjönk 4,0 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 18,0 procent hittills i år. Det är något sämre än jämförelseindex som under samma period lyft 18,4 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att temat i maj var kvartalsrapporter och den förnyade oron för handelskriget mellan USA och Kina.

  "Efter en längre tid med positiva tongångar, där det funnits förhoppningar att flera av de frågor som stått i vägen för ett avtal var på väg att lösas, trappade USA istället oväntat upp retoriken och meddelade höjda tullar på kinesiska varor. Den förnyade osäkerheten påverkade världens börser negativt och kurserna i många industribolag i synnerhet."

  Bland de innehav som presenterade starkare rapporter återfanns Addtech med en organisk tillväxt på 22 procent och förbättrad marginal. Även Sweco hade ett starkt kvartal.
  Svagare rapporter återfanns hos Holmen och Ambea.

  Under månaden minskades innehaven i Fabege, Nibe och Sweco.

  "Fastighetsmarknaden i Stockholm har varit stark, med hyreshöjningar och låga vakanser. Fabege har haft en god utveckling både när det gäller utvecklingsportföljen och det befintliga beståndet. Vi tror att den fortsatta potentialen är begränsad och har minskat innehavet. Aktierna i Nibe och Sweco har utvecklats bra och värderingarna är höga och vi har minskat innehaven."

  Fonden har ökat innehaven i Hexpol, Fagerhult och Mycronic.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Securitas, Huhtamäki och Castellum med portföljvikterna 5,8, 5,8 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 2,6 procent i maj, nuvarande rally inte hållbart enligt förvaltaren  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 2,6 procent i maj, nuvarande rally inte hållbart enligt förvaltaren

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv ökade 2,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 9,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Peder Du Rietz skriver i en kommentar att risktillgångar för närvarande åtnjuter ett rally från ”översålda” nivåer. Han gissar dock att detta inte håller i sig speciellt längre.

  ”Min bedömning är att det krävs en mer panikartad nedgång för att en mer uthållig botten ska etableras, det vill säga en botten som möjliggör en uppgång som varar en eller ett par månader”, skriver Peder Du Rietz.

  Han lyfter i kommentaren också marknadens förväntningar om tre till fyra räntesänkningar i USA under det kommande året. Det tyder enligt honom på att sannolikheten för en lågkonjunktur är relativt hög.

  ”Aktiemarknaden gör, trots nedgången i maj, hittills en annan bedömning”, skriver Peder Du Rietz.

  Vad gäller fondens utveckling för månaden var uppgången främst driven av långa amerikanska statsobligationer. Betydande bidrag kom även från den japanska yenen. Aktieportföljens bidrag blev också positivt, men detta efter att kärninnehavens förluster kompenserats för av aktiehedgar på derivat.

  Aktieexponeringen steg ett par procentenheter i slutet av månaden men är alltjämt låg. Andelen likvida medel är fortsatt hög.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv föll 1,93 procent i maj, cykliska innehav bidrog mest negativt  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv föll 1,93 procent i maj, cykliska innehav bidrog mest negativt

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv tappade i maj 1,93 procent på en negativ utveckling för aktier. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaden fick sig en kalldusch den 5 maj med Trump-tweeten om höjda tullar för Kina. Det satte stopp för den positiva tonen från april med kvartalsrapporterna och bidrog till att OMX föll med drygt nio procent under månaden.

  Fondens aktieplaceringar bidrog negativt, där den övervägande delen av det negativa bidraget kom från cykliska placeringar. Även korta positioner i fastighetsbolagen var mindre lyckade.

  De positiva bidragen fanns bland annat i Cloetta, Tele2 och Attendo. Fondens korta positioner var marginellt positiva och här utmärkte sig Holmen, Avanza och H&M mest.

  Inför framtiden ser man framför sig att aktiemarknaden till följd av ökad lageruppbyggnad nu bör ge tillbaka en del av uppgången från tidigare under året. En högre volatilitet är troligen här för att stanna, skriver förvaltarteamet.

  De största aktieinnehaven på långsidan var Stora Enso, Telia och SEB. De största kortpositionerna var istället Klövern, Ericsson och H&M.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa föll 4,7 procent i april, BASF och Stora Enso tyngde  

  Aktie-Ansvar Europa föll 4,7 procent i april, BASF och Stora Enso tyngde

  Aktie-Ansvar Europa backade 4,7 procent i april, medan jämförelseindexet var ned 4,3 procent för samma period. Det medför att fonden är upp 11,9 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen skriver i en kommentar att Trumps twittrande satte ett stopp för det positiva sentiment som präglat 2019. I början av månaden bröt handelsförhandlingarna samman och USA har sedan dess höjt tullarna, med Kina-replik om motåtgärder. Under månaden har även den ekonomiska makrobilden försämrats med en tilltagande riskaversion hos investerare.

  Fondens svagare utveckling mot jämförelseindex förklaras av att råvarubranschen med BASF och Stora Enso bidrog negativt. Även finansinnehaven agerade som sänken under perioden.

  Under maj månad har fonden fått ett nytt innehav i Atos-avknoppningen Wordline.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Novartis, Nestle och Unilever.

  På minussidan märktes ING, Stora Enso och Banco Santander.

  Framöver bedömer man att marknaden lär behöva justera ned förväntningarna ytterligare då en konjunkturåterhämtning under andra halvåret ser ut att bli allt svårare.
  De största innehaven vid utgången av månaden var Novo Nordisk, Koninklijke och Orange med vikterna 6,55, 5,54 och 5,25 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden sjönk med 8,6 procent i maj, sålde XM Reality och ökade i Veoneer  

  C WorldWide Sweden sjönk med 8,6 procent i maj, sålde XM Reality och ökade i Veoneer

  C WorldWide Sweden sjönk med 8,6 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 6,9 procent. Ackumulerat hittills i år är fonden upp med 14,6 procent, vilket är bättre än jämförelseindex som ökat med 13,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Oncopeptides bidrog mest till portföljens avkastning. Aktien steg efter att bolaget meddelade att de efter samtal med FDA beslutat att lämna in en registreringsansökan om villkorat godkännande för Ygalo i USA för behandling av trippel-refraktära multipelt myelom-patienter.

  Större negativa bidrag till portföljens utveckling erhölls från Veoneer, Autoliv och Sandvik. Det eskalerande handelskriget fick en stor påverkan på industrisektorn i allmänhet, läs Sandvik, och bilsektorn i synnerhet, läs Autoliv och Veoneer. Veoneer genomförde därutöver en visserligen väl kommunicerad nyemission under månaden, men som medförde extra press på aktien.

  Fondens större transaktioner i maj inkluderar en avyttring av XM Reality och en ökning i Veoneer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic gick sämre än index i maj och tappade 6,0 procent  

  C WorldWide Nordic gick sämre än index i maj och tappade 6,0 procent

  C WorldWide Nordic sjönk med 6,0 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 5,4 procent. Ackumulerat från årsskiftet är fonden upp med 12,2 procent och jämförelseindex har ökat med 11,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Största innehavet vid utgången av maj var Novo Nordisk med 9,9 procent portföljvikt, följt av Atlas Copco med 6,0 procent, Ericsson på 5,0 procent och Essity med 4,9 procent.

  Industrivaror och -tjänster var den största sektorn med 30,4 procent av portföljen, följt av hälsovård med 18,1 procent och finans med 16,1 procent. Sverige och Danmark dominerade portföljen med mindre innehav i Finland och Norge.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets möblerade om rejält i portföljen och tappade 7,6 procent i maj  

  C WorldWide Emerging Markets möblerade om rejält i portföljen och tappade 7,6 procent i maj

  C WorldWide Emerging Markets sjönk med 7,6 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 6,8 procent. Ackumulerat från årsskiftet är fonden upp med 11,3 procent vilket är bättre än jämförelseindex som ökat med 10,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden avyttrade sina positioner i CCC, baserat på oro för tillväxten utanför Östeuropa, samt AAC Technologies och SK Hynix med motiveringen ökad konkurrens och osäkerhet runt efterfrågan.

  Fonden tog nya positioner i argentinska e-handelsplattformen Mercadolibre, även kallad Meli och kinesiska plattforms- och dataleverantören Autohome.

  Meli är välpositionerat för att dra fördel av tillväxtmöjligheterna inom e-handel och fintech över hela Latinamerika, med 250 miljoner registrerade användare och den egna betalningslösningen MercadoPago som ligger långt framme.

  Autohome är en datadriven leverantör av digitala marknadsföringstjänster med fokus på bilmarknaden i Kina. Bolaget har viss motvind just nu mot bakgrund av en tillfälligt svag bilmarknad men framtidsmöjligheterna är betydande enligt fondförvaltarnas mening.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia gjorde inga förändringar i portföljen och föll med 9,1 procent i maj  

  C WorldWide Asia gjorde inga förändringar i portföljen och föll med 9,1 procent i maj

  C WorldWide Asia föll med 9,1 procent i maj, vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 8,4 procent. Ackumulerat från årsskiftet har fonden stigit med 13,0 procent, vilket är bättre än jämförelseindex som ökat 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Negativa bidrag kom främst från fondens exponering mot internet- och teknologibolag, som
  Alibaba, Tencent, Baidu och Sunny Optical. Fondens övervikt i Indien bidrog positivt då indiska aktier gick starkt efter Modis och BJP:s valvinst. Inga förändringar gjordes i fonden under månaden.

  "Vi är fortsatt försiktigt positiva till regionen, trots ökade handelsspänningar, och ser attraktiva värderingar av de asiatiska aktiemarknaderna. Vårt huvudscenario är att USA och Kina kommer att nå en överenskommelse som sätter punkt för dagens eskalerande konflikt", skriver fondförvaltarna i en kommentar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities slog index och steg med 2,3 procent i maj  

  C WorldWide Stable Equities slog index och steg med 2,3 procent i maj

  C WorldWide Stable Equities ökade med 2,3 procent i maj, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex som tappade 1,0 procent. Ackumulerat från årsskiftet är ökningen 20,7 procent, där jämförelseindex har stigit med 17,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Franco-Nevada var det största innehavet med 4,6 procent portföljvikt, följt av Progressive och Crown Castle, bägge med vardera 4,5 procent samt Atlantica Yield och Aroundtown, bägge med vardera 4,4 procent.

  Fastigheter var den klart största sektorn med 22,6 procent av portföljen investerad, följt av kraftförsörjning och hälsovård med vardera 12,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities Ethical sjönk 2,5 procent i maj, sålde CRH och köpte ASML  

  C WorldWide Global Equities Ethical sjönk 2,5 procent i maj, sålde CRH och köpte ASML

  C WorldWide Global Equities Ethical tappade 2,5 procent i maj, vilket var betydligt bättre än fondens jämförelseindex som sjönk 5,8 procent. Ackumulerat från årsskiftet är fonden upp med 20,7 procent och jämförelseindex har ökat 17,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största positiva bidragsgivarna var HDFC, American Tower och Nestlé, medan de största negativa bidragsgivarna var Amazon, AIA och Keyence.

  "Vi slutförde vår avyttring av CRH och tog en ny position i ASML. Vi är inte längre lika övertygade om CRH:s långsiktiga fördelar och de senaste förvärven har gjort bolaget mer cykliskt känsligt vilket sannolikt kommer att leda till mer volatil intjäning. Vi ser ett bättre alternativ i ASML där vi får högre avkastning på investerat kapital och högre tillväxt i en närmast monopolliknande sektor. ASML är marknadsledande inom litografisystem som används i halvledarindustrin, och som bidrar till att effektivisera tillverkningen av integrerade kretsar", kommenterar fondförvaltarna.

  De största innehaven vid utgången av maj var Visa med 8,2 procent och HDFC med 7,9 procent portföljvikt. Drygt 52 procent av portföljen var investerad i USA och Kanada.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities tappade 3,1 procent i maj, sålde CRH och köpte ASML  

  C WorldWide Global Equities tappade 3,1 procent i maj, sålde CRH och köpte ASML

  C WorldWide Global Equities sjönk med 3,1 procent i maj, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex som föll 5,8 procent. Ackumulerat från årsskiftet är fonden upp med 20,0 procent och jämförelseindex har ökat 17,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största positiva bidragsgivare var HDFC, American Tower och Nestlé, medan största negativa bidragsgivare var Amazon, AIA och Keyence.

  "Vi slutförde vår avyttring av CRH och tog en ny position i ASML. Vi är inte längre lika övertygade om CRH:s långsiktiga fördelar och de senaste förvärven har gjort bolaget mer cykliskt känsligt vilket sannolikt kommer att leda till mer volatil intjäning. Vi ser ett bättre alternativ i ASML där vi får högre avkastning på investerat kapital och högre tillväxt i en närmast monopolliknande sektor. ASML är marknadsledande inom litografisystem som används i halvledarindustrin och som bidrar till att effektivisera tillverkningen av integrerade kretsar", kommenterar fondförvaltarna.

  De största innehaven vid utgången av maj var Visa med 8,5 procent och HDFC med 8,2 procent portföljvikt. Nästan exakt hälften av fonden är investerad i USA och Kanada.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap slog index - Elekta nu största innehavet  

  C WorldWide Sweden Small Cap slog index - Elekta nu största innehavet

  Småbolagsfonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A sjönk med 0,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 14,6 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 17,7 procent. Under maj slog fonden sitt index. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden genomförde inga större transaktioner.

  Större positiva bidrag kom från Oncopeptides och Mips. Oncopeptides steg efter samtal med FDA. Bolaget har beslutat att lämna in en registreringsansökan om villkorat godkännande för Ygalo i USA för behandling av trippel-refraktära multipelt myelom-patienter.

  Mips presenterade en stark kvartalsrapport där såväl tillväxt som lönsamhet accelererade.

  I den negativa vågskålen återfanns Mycronic, Enea och Beijer Alma.

  "Mycronics kvartalsresultat var starkt, men tillväxten i orderingång något svagare och den globala halvledarmarknaden är negativ", skriver förvaltaren.

  I toppen har det möblerats om. Evolution Gaming är nu det tredje största innehavet med en andel på 5,3 procent. Föregående månad var spelaktien störst.

  Elekta har susat om och är nu största innehav med 5,4 procent av portföljen. På andra plats kommer Mips med en andel om 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond steg 1,9 procent i maj - positiva till statsobligationer  

  Jupiter Dynamic Bond steg 1,9 procent i maj - positiva till statsobligationer

  Räntefonden Jupiter Dynamic Bond steg med 1,9 procent under maj och fonden är upp 5,2 procent hittills i år. Fonden har såväl på månads- som årsbasis slagit sitt index.

  Förvaltaren Ariel Bezalel skriver i en kommentar att amerikanska och australiensiska statsobligationer var bästa innehaven under månaden. Tillväxtmarknadsobligationer bidrog också till avkastningen, och då främst ryska och indiska obligationer.

  High yield-segmentet var det enda som bidrog negativt under perioden.

  Fonden fortsätter att trimma ned sin kreditrisk. High yield svarar nu för 27 procent av substansen. Jupiter Dynamic Bond kommer dock fortsatt agera i eventuella händelser. Fonden köpte exempelvis proteinproducenter efter svinpestutbrottet i Kina, ett utbrott som drivit upp priserna på kött.

  När det gäller konjunkturen tror förvaltarna att nedgången i konjunkturen kommer att sprida sig bortom industrisektorn till att även omfatta tjänstesektorn. Det globala inköpschefsindexet för industrin var under 50, vilket signalerar en tillbakagång. Jupiter bedömer att det även kan ske inom service. I övrigt är de långsiktiga räntorna låga över hela världen.

  Förvaltarna följer noga utvecklingen av den kinesiska ekonomin och dollarutvecklingen. En fortsatt stark dollar kan påverka tillgångspriserna negativt och då främst i tillväxtländer.

  "Vi förväntar oss att de svåra marknadsförhållandena består", skriver Bezalel. Han betonar också att tuffare tider väntar för risktillgångar. Således är man positivt inställda till statsobligationer.

  Fonden fortsätter också att ha en stor andel amerikanska och australiensiska statspapper. Jupiter Dynamic Bond letar också bra ingångar i tillväxtmarknadsskulder.  Taggar:

 • Cliens Mixfond A sjönk i maj - minskade aktievikten till ovanligt låg nivå  

  Cliens Mixfond A sjönk i maj - minskade aktievikten till ovanligt låg nivå

  Cliens Mixfond A sjönk under ett turbulent maj med 1,4 procent. Det innebär att fonden är upp 9 procent hittills i år, medan jämförelseindexet har ökat 6,3 procent under samma period. Fonden slog också sitt index under maj.

  Under vårmånaden minskade fonden sin aktievikt till cirka 43 procent, vilket är en tydlig minskning från i april då den var 50 procent. Det innebär också att fonden har en allokering i den nedre delen av fondens allokeringsintervall.

  Största köp under månaden var främst på räntesidan. Investeringar i obligationer som NENT, Nordax och Sparbanken Rekarne har gjorts under månaden. Större aktieförsäljningar gjordes i H&M, Volvo och Investor.

  Den största positiva bidragsgivarna till fondens avkastning var Vitec, Elekta och Addtech
  som stod emot börsturbulensen väl. Elekta presenterade enligt förvaltarna en mycket stark kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar.

  Innehaven i Autoliv, Hexagon och Atlas Copco bidrog negativt och hör också till fondens mer cyckliska innehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Småbolag backade marginellt - köpte mindre cykliskt som Tele2 och Securitas  

  Cliens Småbolag backade marginellt - köpte mindre cykliskt som Tele2 och Securitas

  Cliens Småbolag A sjönk med 0,3 procent under maj. Uppgången sedan årsskiftet summerar därmed till 26,9 procent, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen som ökat med 18,4 procent under perioden. Fonden slog även sitt jämförelseindex under maj. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Carl Sundblad i spetsen skriver i en kommentar att man minskat ned sin cykliska exponering.

  "I takt med att makrostatistiken blir allt sämre, än så länge dock med Sverige som ett undantag från den bilden i viss mån, har vi under månaden minskat i en del cykliska innehav och investerat i ett antal defensiva bolag. Dessutom indikerar räntemarknaden att marknaden förväntar sig en sämre konjunktur framöver och dessutom sänkt styrränta under året i USA."

  Fondförvaltaren har köpt aktier i Securitas, Castellum och Tele2 samt sålt i NCAB, Trelleborg och Hexpol.

  Fonden motiverar köpen i Securitas och Tele2 med följande kommentar.

  "Våra nyinvesteringar i form av Tele2 och Securitas är relativt stora bolag och sticker ut ifrån den övriga portföljen i den bemärkelsen men har den fördelen att de bör vara relativt opåverkade av de pågående handelskonflikterna och dessutom är de jämfört med bolagen som såldes betydligt mindre cykliska."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige sjönk i maj - slog index - köpte Assa Abloy  

  Cliens Sverige sjönk i maj - slog index - köpte Assa Abloy

  Aktiefonden Cliens Sverige sjönk med 4,4 procent under maj, vilket medför att fonden är upp 16,1 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 13 procent, enligt en månadsrapport. Fonden slog också sitt index under maj.

  Förvaltarteamet med Roger Hedberg i spetsen skriver i en kommentar att det mesta under månaden kretsade kring handelskriget.

  Cliens Sverige köpte under vårmånaden in sig i Assa Abloy.

  Fonden hade i likhet med månaden före 33 innehav.

  "Låsleverantören är mindre konjunkturkänslig än många andra verkstadsbolag och gynnas av strukturell tillväxt inom digitala lås", skriver Hedberg.

  Cliens Sverige sålde ut sina innehav i Boliden och Epiroc. Hedberg motiverar försäljningarna med att det reducerade fondens exponering mot den tilltagande konjunkturoron.

  Största positiva bidrag under månaden kom från innehaven i Addtech, Elekta och AAK, där
  de stigande aktiekurserna backades upp av starka kvartalsrapporter. Innehaven i Sandvik, Hexagon och Alfa Laval bidrog negativt på grund av en tilltagande konjunkturoro.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus sjönk i turbulent maj - ser ytterligare potential i Elekta  

  Cliens Sverige Fokus sjönk i turbulent maj - ser ytterligare potential i Elekta

  Aktiefonden Cliens Sverige Fokus gick sämre än sitt jämförelseindex under maj. Fonden sjönk med 7,6 procent, vilket innebär att avkastningen nu är 10,6 procent för året. Jämförelseindex har ökat med 13 procent. Historiskt har dock fonden slagit sitt index.

  "Fonden har en övervikt i fina och lågt värderade verkstadsbolag. Denna övervikt låg bakom den svaga utvecklingen i maj efter att Donald Trump eskalerat handelskonflikten med Kina. De största negativa bidragen i fonden utgjordes av Volvo, Sandvik och Hexagon. I början av månaden såldes innehavet i Telia som en defensiv aktie som utvecklats väl i innehavsperioden om knappt 1,5 år", skriver förvaltaren Thomas Brodin i en kommentar.

  De största positiva bidragen kom från Elekta, Netcompany och Nyfosa.

  Brodin ser en fortsatt potential i medicinteknikbolaget Elekta.

  "Elekta presenterade mot slutet av månaden en kvartalsrapport som slog förväntningarna ordentligt vad gäller resultat, organisk tillväxt, marginaler samt orderingång. Dessutom gav bolaget positiva utsikter för de kommande året. Vi anser att aktien har ytterligare potential i denna stökiga makromiljö eftersom bolaget har möjlighet att genom stark organisk tillväxt
  och marginalförbättringar, från en redan bra nivå, lyfta lönsamheten ytterligare de kommande åren", skriver förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • IKC Fonder minskade aktieandelen successivt under maj  

  IKC Fonder minskade aktieandelen successivt under maj

  IKC Fonder låg överviktade i aktier under inledningen av maj. I samband med nya tullbråk viktades aktier ned i Sverige, USA och Asien. Nedjusteringen skedde i flera omgångar och i slutet av vårmånaden hade fondbolaget en undervikt i aktier. Det skriver chefsförvaltaren Inge Knutsson.

  Den ökade osäkerheten i marknaden hämmar tillväxten, fortsätter Knutsson.

  "De sämre utsikterna för den ekonomiska tillväxten framöver sätter press på Kina och USA att återuppta handelsförhandlingarna. Konsensus är fortfarande att det kommer en lösning och att det kommer ge stöd åt tillväxten."

  Knutsson pekar också på att det finns allt fler tecken på att den amerikanska ekonomin håller på att sakta in.

  "Handelskrig och svagare tillväxt i den kinesiska ekonomin bidrar till nedåtrisker för konjunkturen framöver. Å andra sidan visar den globala ekonomin motståndskraft med stöd av allt mjukare centralbanker och stimulanser i den kinesiska ekonomin", skriver chefsförvaltaren.

  Tillståndet för den kinesiska ekonomin förbättrades något under det första kvartalet med starkare tillväxt än väntat och inflationstrycket var måttligt. Statistiken för april visade dock däremot att återhämtningen i den kinesiska ekonomin bromsade in igen både i industriproduktionen och i detaljhandeln.  Taggar:
  #analytics   #stocks  

 • Lannebo Mixfond sjönk 3,9 procent i maj, drog ned aktieallokeringen marginellt  

  Lannebo Mixfond sjönk 3,9 procent i maj, drog ned aktieallokeringen marginellt

  Lannebo Mixfond sjönk 3,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 11,7 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 7,1 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en svag månad på den svenska aktiemarknaden då man fick se svagare konjunktursignaler och fortsatt upptrappning av handelskriget.

  Under månaden minskades andelen aktier i fonden marginellt till 52 procent från 54 procent. I februari och mars i år gjordes den stora förändringen i aktieallokeringen från 75 procent till dagens lägre nivåer då fonden minskade den cykliska aktieexponeringen.

  "Fondens största köp var i ett företagscertifikat som ställts ut av Nent Group. Innehaven i Stora Enso och Vestas Wind System ökades på då värderingen är attraktiv. Största minskning gjordes i Handelsbanken då vi befarar att kostnadstillväxten kommer att vara hög en tid framöver. Innehavet i Dometic minskades efter stark kursutveckling. Investor minskades då substansrabatten befann sig på låga nivåer."

  De största aktieinnehaven i portföljen var vid utgången av månaden Novo Nordisk, AstraZeneca och Kinnevik med portföljvikterna 2,9, 2,8 respektive 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Lannebo Mixfond Offensiv föll 5,7 procent i maj, oförändrad aktieandel  

  Lannebo Mixfond Offensiv föll 5,7 procent i maj, oförändrad aktieandel

  Lannebo Mixfond Offensiv sjönk 5,7 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 13,3 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 10 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj var en svag månad på den svenska aktiemarknaden då man fick se svagare konjunktursignaler och ett upptrappat handelskrig.

  De innehav som påverkade fonden mest positivt under månaden var ÅF, Castellum och Thule. Och de innehav som påverkade mest negativt till fondens utveckling var Sbanken, Stora Enso och Sandvik.

  "Vad gäller exponeringen mot en svagare konjunktur har fonden minskat innehaven i verkstadsindustrin väsentligt under våren. Däremot har fonden kvar en exponering mot råvarubolag då vi tycker att värderingarna kommit ner till attraktiva nivåer i kombination med att de gynnas påtagligt av den starka dollarn."

  Under månaden hölls aktieandelen oförändrad vid 74 procent.

  Fondens största köp gjordes i Stora Enso, Vestas Wind och SCA. Största minskningar gjordes i Dometic, Handelsbanken och Investor.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Astra Zeneca och Kinnevik portföljvikterna 4,3, 4,0 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Nordic Equities sjönk 7,3 procent i maj, Eolus Vind nytt innehav  

  Lannebo Nordic Equities sjönk 7,3 procent i maj, Eolus Vind nytt innehav

  Lannebo Nordic Equities sjönk 7,3 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 14,9 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 12,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den nordiska aktiemarknaderna varit svaga under maj då tonen i handelskriget eskalerade samtidigt som det kom svagare konjunktursignaler.

  De innehav som påverkade fonden mest positivt var Garo, Castellum och Harvia medan Boozt, SBanken och Sandvik utvecklades sämst.

  Fondens största köp gjordes i det nya innehavet Eolus Vind.

  "Eolus Vind bygger vindkraftverk åt kunder i främst Sverige och Norge, men har även verksamhet i andra länder. Tillväxten inom vindkraft väntas accelerera ytterligare de kommande åren. Med den nya generationens verk är vindkraft ett av de billigaste sätten att producera el på."

  Fonden ökade också innehaven i Subsea 7 och SBanken.

  På försäljningssidan sålde fonden sitt innehav i The Drilling Company of 1972 på grund av konjunkturoro. NNIT såldes då bolaget vinstvarnade på grund av marginalpress från en större kund. Innehavet i Dometic såldes efter en stark kursutveckling.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Europris och SBanken med portföljvikterna 8,2, 4,2 respektive 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Likviditet steg 0,03 procent i maj  

  Lannebo Likviditet steg 0,03 procent i maj

  Lannebo Likviditet steg 0,03 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 0,7 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den svenska kreditmarknaden fortsatte sina goda utveckling den haft sedan årsskiftet och det var stigande obligationspriser över hela tillgångsslaget. Det var också bra aktivitet på både primär- och sekundärmarknaden.

  Kvartalsrapporterna för det första kvartalet kom in ungefär som förväntat ur ett kreditperspektiv.

  "Aktiviteten på primärmarknaden var god och fonden deltog i emissioner utgivna av Hennes & Mauritz, Nibe och Wallenstam. H&M gjorde debut på räntemarknaden med sitt nya företagscertifikatsprogram."

  Fonden fortsätter att hålla samma struktur som tidigare. Kreditdurationen låg vid månadsskiftet på 1,8 år. Räntedurationen var oförändrad på 0,3 år. Den låga räntedurationen innebär att en förändring i långräntan inte har någon större påverkan på fonden.

  De största emittenterna i fonden var per utgången av månaden Castellum, Volvo Treasury och Nibe Industrier med portföljvikterna 8,2, 7,7 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo High Yield Allocation ökade 0,3 procent i maj, lite mer avvaktande ton på nordiska kreditmarknader  

  Lannebo High Yield Allocation ökade 0,3 procent i maj, lite mer avvaktande ton på nordiska kreditmarknader

  Lannebo High Yield Allocation ökade 0,3 procent i maj, vilket medför att den aktivt förvaltade räntefonden är upp 2,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tonen på de nordiska kreditmarknaderna var lite mer avvaktande än tidigare i år men det var bra aktivitet på både primär- och sekundärmarknaden. Upptrappat handelskrig och svagare konjunktursignaler var några bidragande faktorer till avmattningen.

  Temat skriver vidare att kvartalsrapporterna för det första kvartalet har nu kommit in och de kom in som förväntat ur ett kreditperspektiv. Det var bra aktivitet på primärmarknaden men fonden deltog inte i några emissioner. Ett av fondens större innehav, finska Forchem, löste in sina obligationer i förtid med en premie.

  Den fortsatta strategin i fonden är att hålla låg ränteduration för att skydda fonden mot stigande räntor.

  De största emittenterna i fonden var vid utgången av månaden Cibus Nordic Real Estate, Hexagon Composites och B2 Holding med portföljvikterna 3,7, 3,7 respektive 3,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Komplett utvecklades svagare än jämförelseindex i maj  

  Lannebo Komplett utvecklades svagare än jämförelseindex i maj

  Lannebo Komplett föll mer än sitt jämförelseindex med en nedgång om 3,1 procent i maj, vilket medför att fonden har stigit 8,6 procent hittills i år. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att maj månad var en svag månad på den svenska aktiemarknaden mot bakgrund av svagare konjunktursignaler och ett upptrappat handelskrig.

  Konjunkturoron tilltog under månaden och som så många gånger tidigare var det handelskonflikter som var i fokus. Förutom att USA höjde tullarna ytterligare på varor från Kina, hotade USA med att införa tullar även mot Mexiko.

  "Även bortsett från handelsfrågorna har det skett en dämpning av tillväxten runt om i världen. Svagheten är främst koncentrerad till bilförsäljningen, vilket har gått ner på alla stora marknader", skriver förvaltarteamet och lyfter fram att tyska ekonomin påverkats hårt då bilar står för 20 procent av landets totala export.

  Räntorna sjönk kraftigt i maj i alla stora länder som följd av den konjunkturella motvinden.

  "I USA blev avkastningskurvans lutning alltmer negativ, det vill säga de långa räntorna blev lägre än de korta, vilket är ett påtagligt tecken på svagare konjunktur."

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Europa Småbolag med portföljvikterna 17,9, 17,9 respektive 12,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Galaxy E SEK föll med 8,4 procent i maj  

  RPM Galaxy E SEK föll med 8,4 procent i maj

  RPM Galaxy E (SEK) föll med 8,4 procent i maj då vinsterna från räntesidan övervägdes av förluster i aktier och råvaror då börserna föll och obligationspriserna steg. Kornpriset steg i höjden efter extremt blöta väderförhållanden. Avkastningen var negativ mellan förvaltare och substrategier. Ackumulerat har fonden tappat 7,4 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadskommentar.

  De övergripande marknadstrenderna ökade något ytterligare i maj. Tidsseriemomentum flyttade emellertid från aktier till räntesidan. När oron för handelskrig återuppstod med ny kraft efter en våg av nya av tariffer mellan USA och Kina samt händelserna kring Huawei drabbades de globala aktiemarknaderna av sin sämsta månad hittills i år.

  Obligationspriserna steg i takt med att investerarna flydde från aktier till den relativa säkerheten hos statsobligationer. På valutasidan stärktes den amerikanska dollarn och emerging markets-valutor hade sin sämsta månad sedan krisen 2018.

  På råvarusidan föll oljepriset efter att statistik visat att de amerikanska oljedepåerna oväntat stigit till den högsta nivån på två år. I övrigt fortsatte majs- och andra spannmålspriser först sitt fall innan de plötsligt steg till en treårshögstanivå efter en kraftig fördröjning av nyplanteringar i mellanvästern i USA på grund av extremt blöta väderförhållanden med kraftiga regn och översvämningar som följd.

  Förvaltarteamet bedömer att de makroekonomiska utsikterna är osäkra. Då handelskriget har intensifierats ser den konjunkturella avmattningen åter ut att vara nära förestående. Med det sagt förblir fondens indikatorer i stort sett neutrala över hela linjen och därmed hålls portföljriskerna på långsiktigt genomsnittliga nivåer för närvarande.

  Trendföljare stod för 81 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTA-strategier utgjorde resterande 19 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets tappade 0,6 procent i maj, indexförändringar hos länder tyngde  

  Coeli Frontier Markets tappade 0,6 procent i maj, indexförändringar hos länder tyngde

  Coeli Frontier Markets Lux R SEK minskade 0,6 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 6,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Relativt jämförelseindex gick fonden 3 procent sämre, vilket beror huvudsakligen på två länders indexförändringar.

  Visserligen gick Argentina bra på grund av uppgraderingen till MSCI Emerging Markets men för fonden blev detta negativt då man hade undervikt mot landet. Detta bidrog till att Argentina stod för halva underavkastningen.

  Kuwait stod för andra halvan av underavkastningen då fonden är starkt underviktad mot landet samtidigt som det spekuleras om en inkludering i MSCI Emerging Markets.

  Fonden påverkades under perioden också negativt av bombningen i Sri Lanka under påskhelgen. Fondens innehav i landet var ned 6,5 procent på grund av detta men också dåliga resultat från vissa av bolagen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Humansoft, Safaricom och Phu Nhuan Jewelry med portföljvikterna 7, 6,6 respektive 5,7 procent.  Taggar:

 • Lannebo Europa Småbolag backade i maj med nästan 6 procent, Interpump och Dürr tyngde portföljen  

  Lannebo Europa Småbolag backade i maj med nästan 6 procent, Interpump och Dürr tyngde portföljen

  Lannebo Europa Småbolag tappade 5,7 procent i maj, vilket ändå var bättre än jämförelseindex som var ned 6,2 procent för samma period.

  Ackumulerat för samtliga månader hittills i år är Lannebo Europa Småbolag upp 18,6 procent, medan jämförelseindex är upp 17,3 procent.

  Maj månad blev den första negativa månaden för Lannebo-fonden, en nedgång som uppstod ur höjda politiska spänningar kring brexit samt handelskriget mellan USA och både Kina och Mexiko.

  De innehav i fonden som påverkade mest negativt var Interpump och Dürr. Italienska Interpump, som är marknadsledare inom hydrauliska pumpar, släppte en rapport i linje med förväntan men kursen svek. Samtidigt påpekas det att aktien hade gått starkt inför rapportsläppet.

  Dürr, som är en tysk underleverantör till fordonsindustrin, utvecklades svagt på minskad aktivitet och oro för ytterligare inbromsning vid ett eskalerat handelskrig, skriver fondens förvaltarteam.

  Under maj var AAK och Tecan de mest positiva bidragen till fonden, som även utökades med Solutions 30, ett franskt företag inom outsourcad support.

  De tre största innehaven vid utgången av månaden var AAK, Tecan och Beazley med vikterna 4,3, 4,3 och 4,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Global Selektiv backade betydligt mindre än jämförelseindex i maj, sålt av portugisisk bank  

  Coeli Global Selektiv backade betydligt mindre än jämförelseindex i maj, sålt av portugisisk bank

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Coeli Global Selektiv backade 2 procent i maj, vilket var betydligt bättre än jämförelseindexet som sjönk nästan 6 procent under samma period. Fonden är hittills i år upp 19,8 procent, att jämföra med jämförelseindexets ökning på 16,7 procent.

  Maj månad kännetecknades av att AAK steg ordentligt och att det blev ett uppköp med det nya amerikanska innehavet TSS.

  ”En aktie vi köpte i våras just med tanken att det här bolaget kommer bli uppköpt. Uppköpet gjordes med aktier så uppköpspremien blev inte så stor som vi hade hoppats men aktien ökade i alla fall med ungefär 20 procent under månadens gång, vilket summa summarum adderade runt 0,8 procent till fondens utveckling”, skriver förvaltarteamet i en kommentar.

  På minussidan fanns de cykliska innehaven Chemours, Siltronic och United Rentals. Men eftersom de är små i storlek blev deras negativa påverkan på fonden kontrollerad, uppges det.

  Under månaden gjordes det också ett byte i den europeiska delen av fonden. Den portugisiska banken BCP såldes av på grund av orörlighet på marknaden.

  ”Även om banken fortsätter att utvecklas väl så är det tydligt att ingen vill äga den här typen av tillgång i den noll-räntemiljö vi nu ser ut att vara fast i under överskådlig tid”, skriver förvaltarteamet som istället investerade i holländska kemikaliedistributören IMCD.

  Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden, uppges det.  Taggar:

 • RPM Evolving CTA Fund ER-SEK steg med 3,0 procent i maj  

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK steg med 3,0 procent i maj

  RPM Evolving CTA Fund steg med 3,0 procent i maj då vinsterna från räntemarknaden uppvägde förlusterna i aktier då börserna föll och obligationspriserna steg. När det gäller substrategiernas avkastning var trendföljarna ned medan de diversifierande förvaltarna hade positiva bidrag. Ackumulerat sedan årsskiftet har fonden backat med 1,4 procent. Det framgår av en månadskommentar.

  De övergripande marknadstrenderna ökade något ytterligare i maj. Tidsseriemomentum flyttade emellertid från aktier till räntesidan. När oron för handelskrig återuppstod med ny kraft efter en våg av nya tariffer mellan USA och Kina samt händelserna kring Huawei drabbades de globala aktiemarknaderna av sin sämsta månad hittills i år.

  Obligationspriserna steg i takt med att investerarna flydde från aktier till den relativa säkerheten hos statsobligationer. På valutasidan stärktes den amerikanska dollarn och emerging markets-valutor hade sin sämsta månad sedan krisen i 2018. På råvarusidan föll oljepriset efter att statistik visat att de amerikanska oljedepåerna oväntat stigit till den högsta nivån på två år. I övrigt fortsatte majs- och andra spannmålspriser först sitt fall innan de plötsligt hoppade till en treårig högstanivå efter en kraftig fördröjning av nyplanteringar i mellanvästern i USA till följd av extremt blöta väderförhållanden med kraftiga regn och översvämningar som följd.

  Förvaltarteamet bedömer att de makroekonomiska utsikterna är osäkra. Handelskriget har intensifierats och den konjunkturella avmattningen förefaller åter vara nära förestående. Med det sagt förbli fondens indikatorer i stort sett neutrala över hela linjen och därmed hålls portföljriskerna på långsiktigt genomsnittliga nivåer för närvarande.

  Trendföljare stod för 47 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga CTA-strategier 23 procent, VIX CTA 16 procent samt fundamentala CTA med 14 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S hade negativ avkastning i maj - blankning av Tesla gick bäst  

  Rhenman Global Opportunities L/S hade negativ avkastning i maj - blankning av Tesla gick bäst

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) gick svagt under maj och fonden backade med 8,7 procent. Hittills i år är fonden upp med 16,2 procent.

  Banker och energibolag var sänken under månaden. Dagligvaror var i princip oförändrade. Fondens positioner inom hälso- och sjukvård gick också mindre dåligt. De långa positionerna föll med 9,2 procent medan de korta bidrog med 0,5 procent.

  Fondens bästa innehav under månaden var blankningen av Tesla. Även blankningen i Amazon bidrog till avkastningen under månaden.

  Sänken var chipjätten Qualcomm, ett innehav som var bäst i portföljen under april. Teknikaktien var förlorare på de allt sämre handelsrelationerna mellan Kina och USA. Det finns också oro på det regulatoriska området.

  Vidare var oljeservicejätten Halliburton ett sänke. Aktien pressades bland annat av en svag utveckling för oljepriset.

  Oron i marknaden har gjort att riskaptiten i marknaden är låg och det finns oro för att världsekonomin till följd av ökade handelskonflikter skall minska ned sin tillväxt långsiktigt.

  "Verkligheten som den ser ut för ögonblicket är emellertid inte lika skrämmande. USA fortsätter att växa stabilt. Europa visar trots allt vissa tecken på att återhämta sig och i Kina har skattesänkningar och andra stimulansåtgärder börjat ge resultat", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Rhenman Global Opportunities L/S-förvaltarna menar att värderingarna nu avspeglar en mer försiktig syn på framtiden. Exponeringen mot aktier är också den försiktig.

  "Mot denna bakgrund skulle det sannolikt inte behövas många positiva tweets för att förändra riskaptiten till det bättre", skriver förvaltarna.

  Rhenman Global Opportunities L/S behåller en relativt stor övervikt av värdebolag. Riskprofilen är oförändrad.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks