Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 80-tal ökade 4,18 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 80-tal ökade 4,18 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 80-tal steg 4,18 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,95 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,78 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 70-tal ökade 4,18 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 70-tal ökade 4,18 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 70-tal steg 4,18 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,95 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,78 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 60-tal ökade 3,79 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 60-tal ökade 3,79 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 60-tal steg 3,79 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,94 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 50-tal ökade 1,63 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 50-tal ökade 1,63 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 50-tal steg 1,63 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,39 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Undervikt av duration i SPP Grön Obligationsfond, som ökade 0,43 procent i augusti  

  Undervikt av duration i SPP Grön Obligationsfond, som ökade 0,43 procent i augusti

  Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,43 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,10 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  - Vi lägger ännu en stark månad bakom oss där alla ”risky asset” i någon form har performat. Aktieindex runt om i världen slog i all time high barometern flera gånger om och kreditspreadarna fortsätter stadigt sin väg tillbaka mot marknadsnivåer B.C - Before Corona. Även om sommarmånaderna som sig bör har bjudit på tunn handel med en nyemissionsmarknad på semester så har spreadarna fortsatt att gå ihop. Såklart som en direkt följd av de enorma stimulanser från centralbankerna som delvis redan kommit och som kommer att komma. Stimulanser som är utformade för att ”normalisera” tillbaka ekonomin till en ”normal situation”, även om en direkt följd blir att finansmarknaderna blir allt annat än normaliserade, kommenterar förvaltaren Helena Lindahl.

  Förvaltaren menar att hon är lite försiktig med att vara med på och investera i de krediter som lite grann har nått vägs ände vad gäller ihopspreadning.

  Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka 0,66 år kortare än sitt benchmarkindex. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag. Fondens andel som saknar officiell rating är 2,9 procent. Fondens andel av gröna obligationer är 88,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,97 procent i augusti  

  SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,97 procent i augusti

  Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,97 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kreditspreadarna i euro fortsatte nedåt precis som varje månad sen mars, men i betydligt makligare takt nu.

  - Det är rimligt i och med att marknaden i princip tagit tillbaka hela isärspreadningen och utrymmet nedåt börjar bli begränsat. Värt att notera dock är att återhämtningen varit splittrad i svenska marknaden. Financials och corporates är tillbaka på nivåerna från februari, medan fastighets– och till viss del även fordonssektorn släpat efter i rallyt sen mars. Det har dock varit en hel del fastighetsrelaterade emissioner under månaden där i princip alla gått mycket bra och emissionerna ofta kommit med negativa new issue premiums, det vill säga tightare än marknaden låg innan emissionen. Det innebär att varje emission har dragit ned spreadarna ordentligt och fastighetssektorn är den huvudsakliga förklaringen till att såväl IG-krediter i allmänhet som fonden fortsatt avkasta bra under augusti, kommenterar förvaltaren Andreas Hälldahl.

  I september startar Riksbankens köp av företagsobligationer, vilket enligt Hälldahl bör tala för stora möjligheter till fortsatt tightare spreadar framöver. Såväl kreditduration som YTM är fortfarande lite lägre än målet i fonden och förväntas gradvis öka något under hösten. Andelen AAA ligger fortfarande något högre än normalt, men i övrigt är riskprofil och exponering relativt oförändrade jämfört med sista månaderna.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 5,8 procent i augusti  

  SPP Aktiefond Japan ökade 5,8 procent i augusti

  Fonden SPP Aktiefond Japan steg 5,8 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiemarknaderna i tillväxtregionerna steg med 2 procent i augusti, vilket var svagare än bredare aktiemarknader. Hittills i år ligger dock tillväxtmarknadsaktier på plus 4 procent, vilket är högre än bredare aktiemarknader. Aktiemarknaden i Kina steg något i augusti medan Brasilien och Ryssland tappade.

  - Den fortsatta utvecklingen av pandemin är av särskilt stor betydelse för tillväxtmarknaderna. Även det amerikanska presidentvalet kommer att ha betydelse för tillväxtmarknaderna, kommenterar förvaltaren Henrik Wold Nilsen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA ökade 5,9 procent i augusti  

  SPP Aktiefond USA ökade 5,9 procent i augusti

  Fonden SPP Aktiefond USA steg 5,9 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De globala aktiemarknaderna, med USA i spetsen, nådde nya historiska toppnivåer i augusti och har därmed hämtat in hela covid-19-raset på fem månader. Det ledande amerikanska aktieindexet S&P 500 levererade den högsta avkastningen under en månad sedan 1986 och fortsatte därmed att stiga med oförminskad styrka.

  - Teknikaktier fortsatte att leda den positiva trenden och har visat sig vara vinnare efter covid-19-utbrottet till följd av ändrade vanor och konsumtion efter införandet av sociala restriktioner. Energi- och finanssektorn har däremot tappat mark på grund av reserestriktioner, konkurser och låga räntor. Kreditspreadarna har också nästan hämtat in hela utvidgningen sedan mars medan statsräntorna fortsatt ligger på låga nivåer även om de har rört sig uppåt sedan juli. Finansmarknaderna är med andra ord i så kallat risk-on-läge med starkt stöd från centralbankernas kvantitativa åtgärder som håller statsräntorna på låga nivåer. Utvecklingen av pandemin samt det amerikanska presidentvalet kommer sannolikt vara huvudfokus för marknaderna framöver, kommenterar förvaltaren Andreas Poole.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa ökade 2,9 procent i augusti  

  SPP Aktiefond Europa ökade 2,9 procent i augusti

  Fonden SPP Aktiefond Europa steg 2,9 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De globala aktiemarknaderna, med USA i spetsen, nådde nya historiska toppnivåer i augusti och har därmed hämtat in hela covid-19-raset på fem månader. Det ledande amerikanska aktieindexet S&P 500 levererade den högsta avkastningen under en månad sedan 1986 och fortsatte därmed att stiga med oförminskad styrka.

  Teknikaktier fortsatte att leda den positiva trenden och har visat sig vara vinnare efter covid-19-utbrottet till följd av ändrade vanor och konsumtion efter införandet av sociala restriktioner. Energi- och finanssektorn har däremot tappat mark på grund av reserestriktioner, konkurser och låga räntor.

  - Kreditspreadarna har också nästan hämtat in hela utvidgningen sedan mars medan statsräntorna fortsatt ligger på låga nivåer även om de har rört sig uppåt sedan juli. Finansmarknaderna är med andra ord i så kallat risk-on-läge med starkt stöd från centralbankernas kvantitativa åtgärder som håller statsräntorna på låga nivåer. Utvecklingen av pandemin samt det amerikanska presidentvalet kommer sannolikt vara huvudfokus för marknaderna framöver, kommenterar förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige ökade 3 procent i augusti  

  SPP Aktiefond Sverige ökade 3 procent i augusti

  Fonden SPP Aktiefond Sverige steg 3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I och med de stora uppgångarna på sistone har covid-19-fallet nästan helt hämtats igen och nu ligger avkastningen på plus igen hittills i år i Sverige.

  - Uppgången har fått stöd av fortsatt förbättrade makrotal och fortsatta stimulanser från både centralbanker och myndigheter såväl i Sverige som internationellt. Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Utvecklingen av pandemin samt det amerikanska presidentvalet kommer sannolikt vara huvudfokus för de globala marknaderna framöver, kommenterar förvaltaren Andreas Poole.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i augusti - BioMarin och BioNTech bidrog negativt  

  UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i augusti - BioMarin och BioNTech bidrog negativt

  Fonden UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,1 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Nathalie Lötscher Petrus, Matthew Konosky och Florian Töpfl.

  Enligt förvaltarna laggade fonden bakom andra biotechmarknader på grund av dess övervikt i BioMarin och BioNTech.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Natera, Mirati och Denali. Natera steg efter att ha kommunicerat en ny guidning och Mirati efter att ha släppt sin Q2-rapport.

  Negativa bidragsgivare för månaden var BioMarin, Alnylam och Novavax.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav AbbVibe Inc, Vertex Pharmaceuticals, Seattle Genetics och Amgen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur klassificerar ytterligare en fond i linje med Parisavtalet  

  Swedbank Robur klassificerar ytterligare en fond i linje med Parisavtalet

  Finwire har tidigare skrivit om att Swedbank Robur fonder säkerställer att några av fondbolagets fonder ligger i linje med Parisavtalet. Fondbolaget kallar det att fonderna är så kallade ”Paris Aligned”.

  Nu lägger man till den nya fonden Access Edge Europe.

  Nedan är de tidigare fonderna som förvaltas i linje med Parisavtalet.

  Swedbank Robur Access Edge Global
  Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
  Swedbank Robur Access Edge Sweden
  Swedbank Robur Access Edge Japan
  Swedbank Robur Access Edge USA  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • UBS Equity China Opportunity ökade 4,4 procent i augusti - Yihai bidrog positivt  

  UBS Equity China Opportunity ökade 4,4 procent i augusti - Yihai bidrog positivt

  Fonden UBS Equity China Opportunity steg 4,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvaltare Bin Shi, Morris Wu och Denise Cheung.

  Enligt förvaltarna gynnades fonden av aktier i konsumentvaror och finans. Mer specifikt var Yihai International en positiv bidragsgivare.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Meituan-Dianping.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Alibaba Group, Tencent Holdings, TAL Education, Ping An Insurance och Kweichow Moutai.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv månad UBS Equity European Opportunity Unconstrained som ökade med 2,4 procent  

  Positiv månad UBS Equity European Opportunity Unconstrained som ökade med 2,4 procent

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg 2,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Maximilian Anderl och Jeremy Leung.

  Positiv bidragsgivare för månaden var Sampo. Fonden gynnades även av finans, fastighet, IT och förnybar energi.

  Fonden missgynnades av aktier i kommunikation, konsumentvaror och sjukvård.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav UBS Irl Investor Selection, Nestle SA, Roche Holding, Sanofi och ASML Holding

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordnets sparare sålde småbolagsfonder i september  

  Nordnets sparare sålde småbolagsfonder i september

  Nordnets kunder fortsatte att köpa aktiefonder under september, trots en oro på marknaderna.

  En spaning som banken gör är att kunderna har valt att kliva av småbolag. Fyra av sex mest sålda fonderna är småbolagsfonder under höstens första månad. Aktiefonder köptes dock.

  "Småbolagen har gått som raketer och nu väljer fondspararna att hämta hem vinsten", säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, och fortsätter.
  "Trots en ny coronavåg och eventuella nya nedstängningar, och därtill en rejäl osäkerhet i de amerikanska techjättarna, så präglas fondköpen i september av optimism. Många resonerar uppenbarligen som så att rekyler är rimliga i ljuset av den uppgång vi haft, och det har de ju rätt i."

  Det har spekulerats i en rotation från USA till Europa efter en stark utveckling i amerikanska techjättar. Det har inte hänt i september.


  Mest köpta och sålda fonder i september

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds   #stocks  

 • Avanzas kunder nettoköpte fonder för sjätte månaden i rad i september  

  Avanzas kunder nettoköpte fonder för sjätte månaden i rad i september

  Nätmäklaren Avanza Banks kunder fortsätter att nettoköpa fonder, och september var den sjätte månaden i rad som köpen översteg försäljningarna.

  I toppen ligger Sverigefonder följt av teknikfonder och på tredje plats kommer globalfonder. Vad säljer då privatpersoner? Ädelmetallsfonder, Europafonder och läkemedelsfonder.

  Antalet affärer hos Avanza har gått upp med 32 procent mot föregående år. Antalet fondkunder steg lika mycket mätt som årstakt. I månadstakt steg antalet fondkunder med 3 procent.

  ”Trots vinsthemtagningar i teknikaktier och oro för en andra coronavåg, har världens börser fortsatt att stiga senaste månaden. Privatspararna är optimistiska och nettoköper fonder för sjätte månaden i rad”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.


  [Tabell 1]


  Fondhandel

  [Tabell 2]


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Eventmandat gav högst avkastning - Nordic Cross Stable Return ökade 3,8 procent i augusti  

  Eventmandat gav högst avkastning - Nordic Cross Stable Return ökade 3,8 procent i augusti

  Fonden Nordic Cross Stable Return steg 3,8 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Ulf Strömsten.

  Angående månadens utveckling uppger förvaltaren att fondens eventmandat gav högst avkastning. Bland innehav som såg uppgångar fanns Alcadon, Cantargia och Lyko som sammantaget gav ett positivt bidrag på 266 punkter.

  I augusti stod derivatmandatet för ett minus på 34 punkter. Enligt förvaltaren används mandatet dock främst för att anpassa netooexponeringen till fondens målbild och reducera marknadsrisken i eventmandadet, vilket gör att derivatmandatet naturligt visar en negativ utveckling då OMX stiger.

  Räntemandatet blev under månaden en positiv bidragsgivare och gav ett överskott på tio punkter.

  "Kreditspreadarna på såväl investment grade som high yield fortsatte att falla under augusti och kurserna på många företagsobligationer är nu tillbaka på de nivåer vi såg innan fallet i mars. Vi bibehåller en försiktig strategi där investeringarna i första hand görs i säkerställda bostadsobligationer samt företagsobligationer med god kreditkvalitet", skriver Strömsten.

  Inför framtiden lyfter förvaltaren flera orosmoln på marknaden. Bland annat nämns risken för en andra pandemivåg, presidentvalet i USA samt handelskriget mellan USA och Kina. Med dessa risker som bakgrund menar Strömsten att man strävar efter hög flexibilitet i portföljen. Fondens nettoexponering låg vid månadsskiftet nära noll och utöver det nämner han att man också riktar sina investeringar mot konjunkturokänsliga aktier.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund ökade 1,3 procent i augusti - duration på 1,6 år  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund ökade 1,3 procent i augusti - duration på 1,6 år

  Fonden Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 1,3 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Fredrik Tauson, Magnus Nilsson och Emil Nordström.

  Enligt förvaltarna bidrog både fondens direktinvesteringar i företagsobligationer och dess exponering genom derivatstrategin till månadens avkastning.

  "I takt med att flertalet företagsobligationer nu handlat tillbaka mot sina återbetalningskurser har fonden nu realiserat merparten av de opportunistiska positioner som köptes under vårens turbulens. Pull-to-par effekt i andrahandsmarknaden har minskat och fonden söker istället avkastning genom den carry som direktavkastningen bidrar med samt den indirekta exponeringen fonden får genom derivatexponeringen", forstätter förvaltarna.

  Detta menar man möjliggör för fonden att ha en stor andel likvida medel som kan användas i den förbättrade nyemissionsaktiviteten. Alternativt kan de likvida medlena sättas i arbete då man ser attraktiva möjligheter i en fallande marknad.

  Fonden hade vid månadskiftet en duration som uppgick till 1,6 år.

  Fondens största emittenter var vid månadsskiftet Länsförsäkringar Hypotek, Stadshypotek och Nordea Hypotek med portföljvikterna 6,2, 6,1 respektive 6,1 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tyska HelloFresh nytt innehav för Naventi Fonder - varannandagshandel efter återinförda restriktioner  

  Tyska HelloFresh nytt innehav för Naventi Fonder - varannandagshandel efter återinförda restriktioner

  Naventi Fonders förvaltare skriver på måndagen en marknadsuppdatering.

  - Det blev varannandagshandel på börserna när virusoron tilltog och restriktioner återinfördes i flera länder. Svenska Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och indikerar nollränta till tredje kvartalet 2023, liknande räntebana som tidigare presenterades av den amerikanska centralbanken, FED, inleder förvaltarna.

  Områden där fondbolaget noterat fortsatt stark utveckling är bland annat inom e-handel som växte med 49 procent under andra kvartalet 2020. Högst tillväxt redovisas inom dagligvaror som steg med 115 procent, följt av apoteksvaror med en tillväxt om 69 procent.

  Fondbolaget har investeringar i två kinesiska bolag som gynnas av just apotekstjänster online, där både Alibaba Health Information Technology och Ping An Healthcare and Technology erbjuder rådgivning online samt möjligheten att få dina varor hemskickade.

  Man har investerat i tyska HelloFresh, som levererar mat direkt hem till dörren.

  - Vi har haft bolaget på vår radar under en längre tid och bolaget visar nu positiv nettovinst och stigande volymer, samtidigt som bolaget börjar växa i andra länder, däribland Sverige. Vi tror att matleverans hem till dörren är här för att stanna och med rådande pandemi har man nu nått kritisk skala för att göra detta till en lönsam verksamhet.

  Fondbolaget ökar obligationsinnehaven i Bulk Industries, Jyske, M2 och SBAB.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Korta positioner drog ner avkastningen - Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i augusti  

  Korta positioner drog ner avkastningen - Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i augusti

  Fonden Jupiter Global Absolute Return minskade 2,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren James Clunie.

  Förvaltaren uppger att fondens långa positioner under augusti bidrog positivt till den totala avkastningen, medan utveckling tyngdes ner av den negativa utvecklingen i de korta positionerna.

  Bland positionerna som gick sämst på den korta sidan fanns placeringar i exempelvis Tesla, Wayfair och Salesforce. Genom hedgear i form av kortvariga optioner i de underliggande aktierna lyckades man dock minska förlusterna, skriver Clunie.

  Den långa portföljen gynnades av innehav i exempelvis GoCo Group, som enligt förvaltaren släppte en stark kvartalsrapport. Även positionerna i spelbolaget GVC Holdings samt i IG Group utvecklades i positiv riktning.

  Fondens hedge i guld, genom en ETF i fysiskt guld och i flera gruvbolag, blev i augusti en negativ bidragsgivare.

  Förvaltaren uppger att aktiviteten i fonden under månaden var förhållandevis begränsad, men att man öppnat en liten lång position i brittiska husbyggaren Barratt Developments. Enligt Clunie har bolaget fina utsikter och en stark balansräkning. I augusti öppnade man även en kort position i danska medicinteknikbolaget Ambu.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lågt värderade bolag gick starkt - Jupiter Japan Select ökade 6,1 procent i augusti  

  Lågt värderade bolag gick starkt - Jupiter Japan Select ökade 6,1 procent i augusti

  Fonden Jupiter Japan Select steg 6,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Dan Carter och Mitesh Patel.

  Förvaltarna uppger att fondens bästa bidragsgivare under månaden blev byggbolaget Hazama Ando. Förvaltarna uppger att bolaget vid månadsskiftet handlades till p/b-tal runt 1 med en nettokassa på balansräkningen som motsvarade 72 procent. Enligt förvaltarna var flera av fondens bäst presterande innehav tillgångstunga utdelningsbolag med låga multiplar. Exempelvis lyfts kemibolaget KH Neochem, Toyota och storbanken SMFG.

  Bland fondens negativa bidragsgivare fanns flera innehav inom tekniksektorn. Trots att det finns vissa fundamentala orosmoln kring sektorn på kort sikt (bland annat konflikt mellan USA och Kina med), menar förvaltarna att månadens nedgång i sektorn främst handlade om en viss återhämtning efter sektorns hittills urstarka år. Fondens sämsta innehav blev under augusti KDDI.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Emerging Markets Equity HALO ökade 1,3 procent i augusti - Ny vd redde ut HDFC Bank  

  UBS Emerging Markets Equity HALO ökade 1,3 procent i augusti - Ny vd redde ut HDFC Bank

  Fonden UBS Emerging Markets Equity HALO steg 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Yandex, HDFC Bank och Kweichow Moutai.

  Enligt fonden återhämtade sig HDFC Bank efter förra månadens fall. Bland annat har den nya VD:n hjälpt till att reda ut oklarheter kring företaget. Fonden hade en överviktig position i aktien vilket bidrog positivt.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Meituan Dianping, TAL Education och SK Hynix.

  Enligt fonden föll TAL Education på grund av att investerare hämtade hem vinsten efter en tid av uppgång för företaget.

  I det korta perspektivet framöver ser fonden ekonomiska problem för företag kring Covid-19. Dock skriver förvaltarna att de tror att en möjlig andra våg kommer vara mer lätthanterlig för markanden. Trots att fonden globalt sett ser början på en ekonomisk återhämtning håller de sig försiktiga gentemot marknaden. Enligt förvaltarna fortsätter fonden att fokusera på företag som kan ta sig igenom hårda ekonomiska tider de närmsta 24 månaderna.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Kweichow Moutai, Taiwan Semiconductor Manufactor, TAL Education Group, HDFC Bank och Jiangsu Hengrui Medicine.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norska aktier bidrog positivt till Norron Target som ökade 2,8 procent i augusti  

  Norska aktier bidrog positivt till Norron Target som ökade 2,8 procent i augusti

  Fonden Norron Target steg 2,8 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltare Ulf Frykhammar.

  Enligt Frykhammar gynnades fonden av sina norska innehav. Vaccibody steg efter lyckade vaccinresultat. Enligt Frykhammar finns det en hög efterfrågan efter företagets produkter. Även Gentian steg efter att ha lämnat en stark rapport.

  Sämre gick det för Atlantic Sapphire. Företaget förtsatte att sjunka efter denn rapporterade olyckan i Miami samtidigt som företagets Q2-rapport visade ett behov efter finansiering. Dock fortsätter fonden att tro på företaget.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Vaccibody AS, Norron Active RC SEK, Norron Alpha RC SEK, Atlantic Sapphire AS Ordinary Shares och Arnarlax.

  Framöver fortsätter fonden att ha en normal gamma i sin portfölj.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Select har en mer aggressiv position än tidigare - ökade 5,9 procent i augusti  

  Norron Select har en mer aggressiv position än tidigare - ökade 5,9 procent i augusti

  Fonden Norron Select steg 5,9 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvarlate Marcus Plyhr.

  Enligt Plyhr är fondens position mer aggressiv än tidigare. Dock inte för aggressiv.

  Framöver ser Plyhr tre faktorer som kan öka volatiliteten på marknaden.
  Den första rör ett vaccin för Covid-19. I nuläget tror marknaderna på att ett vaccin kan vara färdigt till årsslutet. Den andra gäller det geopolitiska läget mellan USA och Kina. Den tredje är det amerikanska valet.

  I den långa boken var fondens bästa innehav Sirius Group, Aker Carbon, Aker Offshore Wind, Vaccinbody och 24SevenOffice.

  I den långa boken var fondens sämsta innehav Atlantic Sapphire, iTech, SATS, Yara och Solon Eiendom. I den korta boken var fondens bästa innehav Bygghemma och Avanza. I den korta boken var fondens sämsta innehav Latour, Addtech och SCA.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Sverige (kungariket), G-Loot Global Esporst AB, Volati AB Participating Preffered, Yara Intl Asa Cfd och Atlantic Sapphire AS Ordinary Shares.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sinch, Addtech och Mycronic med uppgångar - SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk ökade 5,9 procent i augusti  

  Sinch, Addtech och Mycronic med uppgångar - SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk ökade 5,9 procent i augusti

  Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk steg 5,9 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Per Trygg.

  De största positiva bidragsgivarna blev under augusti Sinch, Addtech och Mycronic. Bland innehaven som utvecklades svagast fanns exempelvis Wihlborgs, Kojamo och Balder.

  Förvaltaren uppger att de största köpen under månaden gjordes i Lifco, Dometic och Sinch. De största försäljningarna gjordes i HiQ och Elekta.

  "Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet, samtidigt som marknaden på kort sikt från tid till annan tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha starka marknadspositioner, god lönsamhet och en bevisad förmåga att uppnå lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge bättre utveckling över tid", skriver förvaltarna.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Sweco, Addtech och Indutrade med portföljvikterna 5,6, 5,0 respektive 4,5 procent.

  Störst sektorallokering hade fonden vid tidpunkten mot industri, IT och därefter fastigheter.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinsthemtagningar i Yandex för SEB Rysslandfond, som ökade 0,7 procent i augusti  

  Vinsthemtagningar i Yandex för SEB Rysslandfond, som ökade 0,7 procent i augusti

  Fonden SEB Rysslandfond C EUR - Lux steg 0,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Pavel Lupandin.

  "Tillväxtmarknaderna fortsatte släpa efter S&P Index som steg hela 7 procent i augusti, jämfört med bara 2,1 procent för det breda tillväxtmarknadsindexet. Dollarn försvagades för femte månaden i rad. Oljan fortsatte uppåt och Brentoljan närmade sig 45 dollar per fat. Steg gjorde även metaller, och för första gången sedan mars hade guld en stabil månad. Ryssland var blekt överlag och störst aktivitet noterades i teknikföretagen", skriver förvaltaren.

  Trots det stigande oljepriset uppger Lupandin att de ryska oljebolagen visade en slätstruken utveckling. Samtidigt menar förvaltaren att den ryska företagssektorn fortsatt står stark med robusta kassaflöden.

  Som framtida orosmoln på den ryska marknaden lyfter Lupandin exempelvis ökade politiska spänningar och läget i Belarus.

  Bland innehaven som under augusti bidrog starkast till fondens avkastning fanns främst Yandex, Mail.Ru och Sistema.

  Till positionerna som drog ner utvecklingen hörde undervikten i metall- och gruvföretagen Polyus, NLMK och POG.

  På grund av geopolitiska risker uppger förvaltaren att man sålde aktier i Sberbank.

  Vinsthemtagningar gjordes under augusti i Sistema, Mail.ru, Polymetal och Yandex. Den sistnämnda hade vid månadsskiftet ett p/e-tal på 100.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Tatneft, Lukoil och Gazprom med portföljvikterna 7,7, 7,6 respektive 6,9 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Starka kvartalsrapporter från Timken och Woodward - SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 1,3 procent i augusti  

  Starka kvartalsrapporter från Timken och Woodward - SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 1,3 procent i augusti

  Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Mark Sherlock.

  Bland fondens bästa innehav under månaden fanns Timken, som tillverkar kullager och andra liknande komponenter. Förvaltaren uppger att bolaget i augusti släppte en stark kvartalsrapport.

  Även Woodward (flygplanskomponenter) redovisade enligt Sherlock fina kvartalssiffror. Detta främst till följd av effektiv kostnadshantering och ökad efterfrågan på företagets produkter.

  Bland månadens sämsta innehav fanns Brunswick och Power Integrations, som efter medvind på börsen utsattes för betydande säljtryck, uppger förvaltaren.

  Nytt innehav för månaden blev skoföretaget Sketchers. Man investerade även i National Instruments och PerkinElmer. Dock avyttrade fonden samtliga aktier i CAE och delar av Alliant Energy och Cubic Corporation.

  Inför framtiden är Sherlock positivt inställd till den amerikanska marknaden.

  "Vi anser att den amerikanska ekonomin bör fortsätta repa sig när nu många återvänder till
  arbetet och fortsätter spendera tack vare rekordstora penning- och finanspolitiska
  stimulanser. Det amerikanska presidentvalet närmar sig, och som vanligt lär det bli en del
  turer fram och tillbaka innan valutgången är klar, även om det nog kommer vara av mindre
  betydelse i år än tidigare", skriver förvaltaren.

  Fondens största positioner var vid månadsskiftet Fortune Brands, PTC och Teradyne med portföljvikterna 3,0, 2,7 respektive 2,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv påverkan från kvalitet och sentiment - SEB Hållbarhetsfond Världen ökade 2,4 procent i augusti  

  Positiv påverkan från kvalitet och sentiment - SEB Hållbarhetsfond Världen ökade 2,4 procent i augusti

  Fonden SEB Hållbarhetsfond Världen steg 2,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anna Sigurd.

  "Fonden hade en positiv utveckling men svagare än sitt jämförelseindex. På toppnivå bidrog
  faktorallokeringen något positivt. Value och låg risk utvecklades svagt och stora bolag
  utvecklades starkare relativt de mindre, vilket tyngde fondens utveckling", skriver förvaltaren.

  Sigurd uppger dock att fondens exponering mot kvalitet och sentiment bidrog positivt och kunde kompensera för underavkastningen i Value och låg risk-allokeringen.

  Enligt förvaltaren gynnades fonden under månaden av sina undervikter i energi samt i allmännyttiga bolag. Fondens relativa underavkastning beror enligt Sigurd på de enskilda bolagsvalen, där främst IT och sällanköpsvaror påverkades negativt.

  Bland positionerna som påverkade relativavkastningen mest negativt fanns undervikter i Tesla, Apple, Facebook och Salesforce samt en övervikt i Quest Diagnostics. En undervikt i EQT och en övervikt i Nintendo blev månadens bästa innehav.

  Förvaltaren uppger att ränteportföljen under månaden varit exponerad mot stigande räntor och brantare räntekurva vilket påverkade den relativa avkastningen positivt.

  Fondens största aktieinnehav var vid månadsskiftet Microsoft, Apple och Investor med portföljvikterna 2,3, 1,8 respektive 1,7 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt i Nintendo bidrog mest till den relativa avkastningen - SEB Hållbarhetsfond Global ökade 4,2 procent i augusti  

  Övervikt i Nintendo bidrog mest till den relativa avkastningen - SEB Hållbarhetsfond Global ökade 4,2 procent i augusti

  Fonden SEB Hållbarhetsfond Global steg 4,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Johansson.

  "Fonden hade en positiv utveckling men svagare än sitt jämförelseindex. På toppnivå bidrog
  faktorallokeringen något positivt. Fondens exponeringar mot value och mot mindre bolag
  tyngde den relativa utvecklingen då value utvecklades svagt och stora bolag utvecklades
  starkare relativt de mindre. Exponeringarna mot kvalitet och sentiment bidrog positivt och
  kunde kompensera för den negativa påverkan", skriver förvaltaren.

  Förvaltaren uppger att fondens sektorallokering gav ett positivt bidrag, där fonden exempelvis gynnades av sin undervikt i energi samt övervikten i sällanköpsvaror.

  Den svaga relativa avkastningen beror enligt Johansson på de enskilda bolagsvalen, där valen inom IT och sällanköpsvaror bidrog mest negativt. Förvaltaren menar att utvecklingen i dessa sektorer var starka, men att denna utveckling drevs av bara ett fåtal tongivande bolag.

  Bland innehaven som tyngde avkastningen mest fanns undervikter i exempelvis Tesla och Salesforce samt övervikter i Quest Diagnostics och Cisco.

  På den andra sidan fanns Nintendo, som med sin övervikt bidrog allra starkast.

  Fondens största positioner var vid månadsskiftet Apple, Microsoft och S&P500 EMINI FUT Sep20 med portföljvikterna 4,6, 4,2 respektive 2,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svag månad för fondens marknader - SEB Eastern Europe ex Russia minskade 0,2 procent i augusti  

  Svag månad för fondens marknader - SEB Eastern Europe ex Russia minskade 0,2 procent i augusti

  Fonden SEB Eastern Europe ex Russia minskade 0,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 30,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 22,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Alo Kullamaa.

  Förvaltaren uppger inledningsvis att fondens marknader i augusti underpresterade de globala marknaderna. Bland annat sjönk den turkiska börsen efter att konflikten med Grekland intensifierats och EU hotat med sanktioner.

  Fondens bästa geografiska marknad blev under månaden Rumänien, som trots en andra spridningsvåg av coronaviruset steg med 7,4 procent.

  På sektornivå blev industri sämsta bidragsgivare medan material presterade bäst.

  De enskilda innehaven som under augusti skapade störst positiv relativavkastning var Addiko Bank, OTP and BIM. Avkastningen drogs främst ner av CD Projekt, Banca Transilvania och Garanti Bankas.

  Angående månadens aktivitet uppger förvaltaren att man i Polen reducerade vikten i Orange Polska och LPP. I Ungern sålde man av delar av innehavet i OTP Bank och i Turkiet har man återtagit en position i Tekfen.

  Man köpte även aktier i BIM, Ulker, Mavi, Koc Holding, Turk Telekom men sålde Anadolu Efes och Tupras.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Bank Polski, Bank Pekao och OTP Bank med portföljvikterna 7,7, 7,0 respektive 5,6 procent.

  Störst geografisk allokering hade man vid tidpunkten mot Polen, Turkiet och Tjeckien.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Corporate Bond SEK - Lux minskade 0,5 procent i augusti - förvaltarna fortsatt försiktigt positiva  

  SEB Corporate Bond SEK - Lux minskade 0,5 procent i augusti - förvaltarna fortsatt försiktigt positiva

  Fonden SEB Corporate Bond SEK - Lux minskade 0,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Anttila, Xuli Qian och Staffan Fredholm.

  Förvaltarna uppger att bolagens rapporter i sin helhet kom in starkt, där omsättningssiffrorna låg i linje med förvaltarnas förväntningar medan resultaten överraskade positivt.

  Vid månadsskiftet hade fonden placeringar utgivna i både euro och amerikanska dollar. Samtliga innehav var dock valutasäkrade till svenska kronor.

  Fondens duration var vid tidpunkten något lägre än durationen för jämförelseindexet, uppger förvaltarna.

  Angående den ökade spridningen av coronaviruset menar förvaltarna att detta har en förhållandevis begränsad effekt på marknaderna.

  "Trots att det under sommaren dykt upp många fall av covid-19 är trenden att länderna öppnar upp ekonomierna mer och mer. Inget land har valt att återgå till en total karantänstrategi när spridningen tagit ny fart. Det har också återspeglats i makrostatistiken"; skriver förvaltarna.

  Förvaltarna anser dock att det fortsatt finns flera orosmoln kvar och att värderingarna dessutom är höga.

  Avslutningsvis uppger man dock att man bibehåller sin försiktigt positiva syn på kreditmarknaden och fortsätter övervikta "starka kvalitetsbolag".

  Bland fondens största innehav vid månadsskiftet fanns exempelvis BNP, Bank of America och Pfizer.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mycket stark månad för Tellus Midas - ökade 10,2 procent i augusti  

  Mycket stark månad för Tellus Midas - ökade 10,2 procent i augusti

  Fonden Tellus Midas steg 10,2 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 34,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jan Petersson.

  Innehaven som under månaden bidrog allra mest positivt till avkastningen var norska miljöbolaget Quantafuel (+81 procent) samt svenska Bayn som tillverkar naturliga sötningsmedel. Bayn steg i augusti 55 procent.

  På den negativa sidan fanns bioteknikbolaget Scandion Oncology som efter ett hittills starkt år såg vinsthemtagningar under månaden, uppger förvaltaren. Även franska vårdbolaget Orpea blev ett av fondens sämsta innehav.

  Under augusti gjorde förvaltaren fyra nyinvesteringar. Man köpte aktier i e-handelsbolagen Mercadolibre och Alibaba, samt i amerikanska IT-säkerhetsföretaget Fortinet. Dessutom deltog fonden i börsnoteringen av det svenska medicinteknologibolaget Biovica. Förvaltarern nämner även att man helt avyttrat innehaven i norska Vow och tyska Evotec.

  Angående försäljningen av Vow menar förvaltaren att bolagets verksamhet inom kryssningsbranschen inför framtiden är ofördelaktig, med tanke på coronapandemins effekter på branschen. Trots det har positionen i bolaget varit en mycket bra investering, menar Petersson.

  Inför framtiden lyfter förvaltaren flera orosmoln på börsmarknaden.

  "Orosmolnen består som vi tidigare framhållit framförallt i det stundande amerikanska presidentvalet, liksom framförallt de amerikansk-kinesiska handelsrelationerna. Vi är mindre bekymrade för att utbredingen av corona ska störa den globala börsutvecklingen, då vi trots allt närmare oss ett vaccin för varje månad. Att de stora ekonomierna skulle stå inför nationella nedstängningar ser vi som uteslutet", avslutar förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Bayn Europe, Quantafuel och Scandion Oncology med portföljvikterna 8,11, 7,68 respektive 4,34 procent.

  Störst geografisk exponering hade fonden mot Sverige, Norge och USA.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Globala Investmentbolag ökade 5,8 procent i augusti - förvaltaren fortsatt positivt inställd till teknologisektorn  

  Tellus Globala Investmentbolag ökade 5,8 procent i augusti - förvaltaren fortsatt positivt inställd till teknologisektorn

  Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 5,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jan Petersson.

  Fondens största positiva bidrag kom under augusti från kommunikationskonglomeratet Apple samt från innehavet i Facebook. På den negativa sidan fanns Tal Education och Fortinet.

  Förvaltaren uppger att man under månaden inte gjorde några nyinvesteringar, men att man helt avyttrat innehaven i Lundbergs och American Express.

  Angående beslutet att sälja investmentbolaget Lundbergs uppger Petersson att man är negativt inställd till bolagets stora fastighetsexponering. Inför framtiden tror förvaltaren att efterfrågan på kontorsfastigheter kommer minska, vilket kan bli en effekt av ökad flexibilitet mellan arbete på kontor och i hem.

  Trots vissa kraftiga nedgångar bland bolagen inom teknologi, menar Petersson att man inte tror att det rör sig om ett trendskifte på börsen.

  "Det finns ingenting som talar för att investeringsteman som fortsatt digitalisering, investeringar inom miljö och hälsa kommer att minska varför vi tror att dessa områden är fortsatt mycket intressanta att placera inom", skriver förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Apple, Kinnevik och Amazon med portföljvikterna 5,03, 3,99 respektive 3,96 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Preserve ökade 0,9 procent i augusti - har inte längre någon exponering mot energi  

  Norron Preserve ökade 0,9 procent i augusti - har inte längre någon exponering mot energi

  Fonden Norron Preserve steg 0,9 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondförvaltare Jan Thörnstrand och Peter Werleus.

  Under månaden var EUR IG oförändrad på 64bp, US IG minskade 3bp till 128, EUR HY -31bp till 401, US HY -28bp till 505. Enligt Werleus finns det fortfarande utrymme för en tajtare marknad.

  Från och med september kommer Riksbanken att börja köpa IG-rateade företagsobligationer för 10 miljarder svenska kronor, vilket Werleus och Thörnstrand inte ser som mycket. Samtidigt höjer förvaltarna ett varningens finger kring Riksbankens köp och menar att den svenska marknaden inte är idealisk för att en centralbank ska köpa på den.

  Fonden är fortfarande positiva i det korta perspektivet men ser volatilitet längre fram.

  Portföljen har en avkastning på 2,4 procent med en kredittid på 2,8 år och en räntetid på 1,1 år. Kontantavkastningen är 1,9 procent. Genomsnittliga kontantpris är 99.

  Fonden har sålt allt sitt innehav i B2 och har nu ingen exponering mot energi.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Landshypotek Bank, Skandiabanken, Nykredit Realkredit och Scania CV.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium skeptiska inför Riksbankens obligationsköp  

  Norron Premium skeptiska inför Riksbankens obligationsköp

  Fonden Norron Premium steg 1,9 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondförvaltare Peter Werleus.

  Under månaden var EUR IG oförändrad på 64bp, US IG minskade 3bp till 128, EUR HY -31bp till 401, US HY -28bp till 505. Enligt Werleus finns det fortfarande utrymme för en tajtare marknad.

  Från och med september kommer Riksbanken att börja köpa IG-rateade företagsobligationer för 10 miljarder svenska kronor, vilket Werleus inte ser som mycket. Samtidigt höjer Werleus ett varningens finger kring Riksbankens köp och menar att den svenska marknaden inte är idealisk för att en centralbank ska köpa på den.

  Fonden är fortfarande positiva i det korta perspektivet men ser volatilitet längre fram.

  Portföljen har en avkastning på 4,25 procent med en kredittid på 3,2 år och en räntetid på 1,7 år. Kontantavkastningen är 4 procent. Genomsnittliga kontantpris är 98.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Sirius, B2 Holding och Selecta.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Akelius, Storebrand Livisforisikring, RSA Insurance Group, Norsk Hydro och Heimstaden Bostad.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cykliska aktier bidrog positivt - Norron Alpha ökade 1,1 procent i augusti  

  Cykliska aktier bidrog positivt - Norron Alpha ökade 1,1 procent i augusti

  Fonden Norron Alpha steg 1,1 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvaltare Gustaf Sjögren.

  Sjögren skriver att teknikaktier var de bästa under månaden, men att även cykliska aktier började prestera i samband med att världen öppnar upp igen.

  Enligt Sjögren är sparandet bland konsumenter stort just nu, speciellt i USA. Det ser han som ett tecken på att ekonomin kan ta fart igen när arbetslösheten har gått ner.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Volvo, Hexagon, Electrolux, Stora Enso och Investor.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Atlantic Sapphire, AstraZeneca, Pexip, Balder och Neles.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Volvo AB, Atlas Copco A, Hexagon B, Investor B och Essity B.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Active ökade 4,4 procent i augusti - sparandet stort i USA  

  Norron Active ökade 4,4 procent i augusti - sparandet stort i USA

  Fonden Norron Active steg 4,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,5 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvaltare Gustaf Sjögren.

  Sjögren skriver att teknikaktier var de bästa under månaden, men att även cykliska aktier började prestera i samband med att världen öppnar upp igen.

  Enligt Sjögren är sparandet bland konsumenter stort just nu, speciellt i USA. Det ser han som ett tecken på att ekonomin kan ta fart igen när arbetslösheten har gått ner.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Volvo, Hexagon, Electrolux, Stora Enso och Investor.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Atlantic Sapphire, AstraZeneca, Pexip, Balder och Neles.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Volvo AB, Atlas Copco A, Hexagon B, Investor B och Essity B.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB European REIT ökade 0,6 procent i augusti - Tyskland drog upp  

  UB European REIT ökade 0,6 procent i augusti - Tyskland drog upp

  Fonden UB European REIT steg 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Tyska bostäder, industrilokaler, och övriga specialiserade fastigheter var återigen bland de bättre. Även brittiska studentbostäder var gynnande under månaden. Tvärt om gällde för retail, som presterade sämst under månaden.

  Rabatten i fonden mot marknadsvärde är 0,87, jämfört med index på 0,92.

  Dividend yield i fonden ligger på 4,7 procent med en EBITDA yield på 4,6.

  Fonden är till en fjärdedel exponerad mot Storbritannien respektive Tyskland. Man har 29 procent kontor, 18 i både retail och bostäder samt 16 i industrilokaler.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Asia REIT Plus ökade 1,3 procent i augusti - viktade ner logistik  

  UB Asia REIT Plus ökade 1,3 procent i augusti - viktade ner logistik

  Fonden UB Asia REIT Plus A steg 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Både japanska och indonesiska fastighetsmarknaderna steg över fem procent under månaden. Filippinerna och Thailand däremot sjönk med med cirka fem procent.

  Man justerade ner logistik i fonden efter att den gått starkt. Man ökade däremot vikten mot både sjukvård och Australien.

  Dividend yield ligger på 4,4 procent och EBITDA yielden ligger på 6,1 procent.

  Fonden var exponerad till 33 procent mot Singapore och 19 procent mot Hongkong, respektive 18 procent mot Japan.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Essity inköpt i Aktie-Ansvar Sverige, som ökade 4,0 procent i augusti  

  Essity inköpt i Aktie-Ansvar Sverige, som ökade 4,0 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 4,0 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Avvikelsen gentemot index kan i stort hänvisas till undervikt av fastighetsaktier. Fonden har länge varit skeptiska till fastighetsvärderingarna och förvaltaren har svårt att se vad som ska driva kurserna när räntan ”bottnat”.

  -Nu har många fastighetsaktier fallit vilket gör värderingen något mindre ansträngd. Vi har gjort en del förändringar i portföljen under augusti, skriver Lars-Erik Lundgren.

  Både Billerud och Boliden har fått lämna portföljen efter en stark utveckling. Billerud har varit med länge och vi ser fortfarande uppsida, förvaltaren tror att aktien behöver en paus.

  Boliden köptes in under våren då börsen föll och har sedan dess presterat väl. Essity har återigen gjort entré i portföljen efter en tids frånvaro.

  - Essity är visserligen defensivt, men har inte alls hängt med i uppgången. Bolaget är dessutom inte särskilt påverkat av den svaga dollarn.

  Bland fondens bästa bidragsgivare fanns Volvo, Stora Enso och Investor. Bland bolag som tyngde fanns Getinge, Fabege och Telia.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ingen aktieexponering i augusti i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,6 procent  

  Ingen aktieexponering i augusti i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,6 procent

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 1,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från
  fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

  Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar månaden.

  - Under augusti har avkastningen till stor del drivits av ett enskilt innehav. Ett nytt förslag på rekapitaliseringsplan för SAS mejslades ut och detta förslag var betydligt bättre för obligationsinnehavarna än det tidigare förslaget. Under augusti rapporterades om att detta förslag, till skillnad från det förra, fick bra stöd från obligationsinnehavarna och detta drev upp
  kursen på obligationerna. Det finns dock en betydande och något förbryllande diskrepans mellan hur å ena sidan hur obligationsmarknaden implicit prissätter värdet på SAS-aktien som hybridobligationerna ska konverteras till och hur å andra sidan aktiemarknaden har prissatt samma aktie där aktiekursen ligger betydligt högre än vad obligationskurserna implicerar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Marknadsklimatet i augusti inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj, fonden minskade 1,7 procent i augusti  

  Marknadsklimatet i augusti inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj, fonden minskade 1,7 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv minskade 1,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktivs positionering blev något mer defensiv under augusti. Förvaltaren Peder Du Reitz kommenterar.

  - Rekordhöga värderingar på många risktillgångar, den djupaste lågkonjunkturen sedan depressionen, snabbt fallande företagsvinster, i kombination med fortsatt hög politisk osäkerhet är inte en miljö där investerare kompenseras för att ta risk. Nuläget styrs delvis av hur pandemin utvecklas, vilket är väldigt osäkert. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden har därför legat på mellan 10 och 20 procent, vilket är nästan lika lågt som i februari. Aktieportföljen som är global, består till cirka 50 procent av mer defensiva aktier och till resterande del av aktier med mer potential såsom tillväxtmarknader och lågt värderad ”värdebolag”. De två sistnämnda förväntas successivt utgöra en allt större andel. Fonden gynnas i dagsläget av en svagare krona (speciellt mot dollarn), fallande amerikanska långräntor, en starkare yen, stigande aktiepriser, stigande guldpris och en gynnsam utveckling för statsobligationer i tillväxtmarknader.

  Marknadsklimatet i augusti var inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj. Utvecklingen för aktier var positiv, speciellt i USA och Japan. MSCI World steg 6,7 procent i dollar och 5,0 procent i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30 inkl. utdelningar) steg 3,5 procent. I svenska kronor ökade börsen i Euroområdet 2,8 procent och den amerikanska 5,5 procent. Den japanska börsen gick upp 4,9 procent medan övriga Asien steg 1,9 procent. Långa obligationsräntor steg 18 punkter i USA och 13 punkter i Tyskland. Svenska långräntor steg 12 punkter. Dollarn deprecierades 1,7 procent och euron 0,3 procent mot kronan. Råvarupriserna gick upp 5,0 procent i kronor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i augusti  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg 0,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

  Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar.

  - En av utgångpunkterna för ränteförvaltningen i början av juli var som tidigare att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn till följd av pandemin. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som hade bäst risk- och avkastningsprofil. Dessa utgångspunkter fungerade bra i augusti. I slutet av augusti brantade nämligen statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti. Placeringar i en korg med statsobligationer med 1-3 år i ränteduration skulle givit marginellt positiv avkastning.

  Portföljräntan har sjunkit i augusti. Räntedurationen har ökat och spreaddurationen har minskat. Förvaltaren bedömer att kreditrisk fortsatt ger bäst avkastning i förhållande till risk givet de låga
  statsobligationsräntorna, men utsikterna är enligt henne svårbedömda och beror mycket på pandemin som ingen vet om den är under kontroll.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa ökade 2,8 procent i augusti - tror på skakig höst  

  Aktie-Ansvar Europa ökade 2,8 procent i augusti - tror på skakig höst

  Fonden Aktie-Ansvar Europa steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 12,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  - Vi hade överlag en bra utveckling för många av våra innehav. Samtliga sektorer utom en bidrog. Mest utmärkte sig industri och hälsovård. Vi har gjort en del förändringar i portföljen där bland annat bolag som SEB SA lämnat efter en stark utveckling. Vi har även trimmat vårt innehav i Trigano då positionen blev alltför stor. Vi har en investeringsprocess där vi försöker hitta bra hållbara bolag med en spännande framtid till en rimlig värdering. I det sammanhanget har vi bland annat adderat UCB, Compugroup och ASML. Bästa bidragsgivare under augusti var Trigano, ING och Norma. Bland innehaven som tyngde fanns Schaeffler, Glanbia och Bellway, kommenterar Lars-Erik Lundgren.

  Förvaltaren tror att hösten kommer bjuda på många risker och en balanserad portfölj är enligt honom att föredra.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti - fusioneras in vid sista september  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti - fusioneras in vid sista september

  Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Som tidigare meddelats kommer denna fond att fusioneras in i fonden Saxxum vid månadsskiftet september-oktober. Inför denna omläggning avvecklades kvantstrategierna den 10 juli och därefter har fonden enbart haft exponering mot svenska räntebärande tillgångar och medel på konto.

  - Fonden har haft en ränteduration på endast runt 0,3 och har därmed inte påverkats så mycket av rörelserna i statsobligationsräntorna under månaden. I slutet av augusti brantade statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti, kommenterar Maria Ljungqvist.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Dometic sålt i Case Fair Play, som ökade 2,90 procent i augusti  

  Dometic sålt i Case Fair Play, som ökade 2,90 procent i augusti

  Fonden Case Fair Play steg 2,90 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,24 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Andreas Ras kommenterar.

  - Bolagens tysta period vid kvartalsrapporteringen är nu över och primärmarknaden här i Norden har återigen vaknat till liv. Många är gamla välkända emittenter, andra är förstagångsemittenter som nu väljer att ta klivet in på företagsobligationsmarknaden. Handeln på den befintliga kreditmarknaden fortsatte också att repa sig under augusti månad och kreditspreadarna för högavkastande krediter sjönk något ytterligare under månaden.

  Fonden har bland annat sålt innehavet i Dometic.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play ökade 1,75 procent i augusti - köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo  

  Case Safe Play ökade 1,75 procent i augusti - köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo

  Fonden Case Safe Play steg 1,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Tom Andersson kommenterar månaden.

  - Bolagens tysta period vid kvartalsrapporteringen är nu över och primärmarknaden här i Norden har återigen vaknat till liv. Många är gamla välkända emittenter, andra är förstagångsemittenter som nu väljer att ta klivet in på företagsobligationsmarknaden. Handeln på den befintliga kreditmarknaden fortsatte också att repa sig under augusti månad och kreditspreadarna för Investment Grade sjönk något ytterligare under månaden.

  Fonden har köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AIFM officiell partner till Antiloop Hedge  

  AIFM officiell partner till Antiloop Hedge

  Fondhotell AIFM annonserar att man är partner till hedgefonden Antiloop Hedge med Anna Svahn, Martin Sandquist, Karl-Mikael Syding, and Peter Dahlberg.

  AIFM bistod med hjälp vid etablering och kommer framgent även fungera som extern riskhanterare, så kallad Risk Manager, på löpande basis.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond - ska verka för FNs 17 hållbarhetsmål  

  Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond - ska verka för FNs 17 hållbarhetsmål

  Norron lanserar en ny fond, Norron Sustainable Equity, den 1 oktober. Det är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond med fokus på den gröna omställningen, enligt ett pressmeddelande.

  Målsättningen är att verka för FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid där den nya EU-taxonomin enligt fondbolaget kommer att spela en central roll för den gröna omställningen. Fonden kommer att förvaltas av Norrons investeringsteam under ledning av förvaltarna Joachim Sverre och Johan Svantesson, i nära samarbete med Norrons hållbarhetsarbetsgrupp.

  ”Fondens investeringsfilosofi – att fokusera på omsorgsfullt utvalda och noggrant analyserade bolag som arbetar innovativt och hållbart och därmed värnar om en hållbar framtid speglar Norrons syn och är helt rätt i tiden. Detta känns väldigt spännande och relevant,” säger Joachim.

  Fondbolaget har den senaste tiden bland annat anställt en hållbarhetsansvarig, etablerat en ESG-arbetsgrupp. Aktiv förvaltning innebär också för fondbolaget ett aktivt ägande där man menar att man arbetar nära fonderas innehav för att säkerställa att verksamheterna utvecklas i linje med de hållbarhetsmål som finns.

  ”För oss är hållbarhet en central och integrerad del i bolaget och hela investeringsprocessen. Då känns det som ett naturligt steg att utöka vårt produktutbud med en fond som tar vårt arbete till ytterligare en nivå och där målsättningen är just hållbarhet”, säger Ulf Frykhammar, medgrundare och styrelseledamot i Norron. Han understryker att produkten också kommer att sträva efter en mer europeisk distribution än Norrons befintliga produkter.  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • Största ägaren Lannebo avser acceptera Tritons bud på Hiq  

  Största ägaren Lannebo avser acceptera Tritons bud på Hiq

  Fondbolaget Lannebo är största ägare i Hiq. Nu meddelas att man avser acceptera det höjda budet på Hiq från Triton.

  ”Höjningen av budet innebär att det ligger på en nivå som är rimlig och som gagnar våra
  andelsägare”, säger Mats Gustafssson, ägaransvarig på Lannebo.

  Triton lämnade den 26 augusti ett bud värt 70 kronor kontant för varje aktie i Hiq. Lannebo ställde sig då avvaktande till budet. Den 15 september höjde Triton budet till 72 kronor per aktie vilket styrelsen i Hiq ställde sig bakom och enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera.

  ”Genom höjningen har budet nu nått en nivå som Lannebo finner rimlig och Lannebo avser därför att acceptera det nya, högre budet. Vi agerar utifrån det alternativ vi anser vara bäst för våra andelsägare och vi bedömer att det är ett acceptera kontantbudet” säger Mats Gustafsson.

  Lannebo Fonder äger i dagsläget 9,1 procent av kapitalet och rösterna i Hiq och är därmed största ägare. Fonden Lannebo Småbolag har varit en av de största aktieägarna i HiQ under många år.

  Även Swedbank Robur med 6,3 procent av aktierna i Hiq har meddelat att man avser att acceptera erbjudandet.  Taggar:
  #financials   #itconsultants   #ma   #privateequity   #tech  

 • Swedbank Robur tänker acceptera Tritons höjda bud på Hiq  

  Swedbank Robur tänker acceptera Tritons höjda bud på Hiq

  Storägaren Swedbank Robur Fonder bedömer att Tritons höjda bud på Hiq är finansiellt skäligt och avser att acceptera erbjudandet. Det skriver fondbolaget på sin hemsida.

  Robur-fonderna äger 6,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Hiq.

  Triton höjde den 26 augusti sitt bud från 70 till 72 kronor per aktie. Styrelsen i Hiq har ställt sig bakom erbjudandet.  Taggar:
  #financials   #itconsultants   #ma   #mutualfunds   #privateequity   #tech  

 • AMF Pensionsförsäkring ökar innehavet i Beijer Ref  

  AMF Pensionsförsäkring ökar innehavet i Beijer Ref

  AMF Pensionsförsäkring har ökat innehavet i Beijer Ref till 6 705 694 aktier från 4 138 694 aktier. Posten motsvarar därefter 5,3 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond  

  Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond

  Norron lanserar en ny fond, Norron Sustainable Equity, 1 oktober. Den är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond med fokus på den gröna omställningen. Det framkommer av meddelande på LinkedIn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simon Blecher spår att NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 blir framtida vinnare - Carnegie Sverigefond  

  Simon Blecher spår att NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 blir framtida vinnare - Carnegie Sverigefond

  Fonden Carnegie Sverigefond steg 2,74 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,45 procent. Det framgår av en månadsrapport.


  Förvaltaren Simon Blecher kommenterar teknik-hypen.

  "På börsen har vi sett ett tekniklyft som vi inte sett sedan slutet av nittiotalet och i USA är handeln nästintill galen bland mindre sparare som låter aktier flyga på splittar (!) och vaga nyheter. Uppgången är också smal med ett fåtal stora bolag som vinnare."

  Han fortsätter med att lyfta potentiella framtida vinnare.

  "Här hemma börjar äntligen värdeaktier vakna till liv och vi ser hur flera cykliska aktier börjar stiga igen, Electrolux och Volvo för att nämna några. Ett par billiga aktier är dock totalt ute i kylan: NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 för att nämna några bolag som knappt rör sig oavsett vad de levererar. Billiga bolag får förr eller senare sin rätta värdering."

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vitryssland påverkar Ryssland - Carnegie Rysslandsfond ökade 1,23 procent i augusti  

  Vitryssland påverkar Ryssland - Carnegie Rysslandsfond ökade 1,23 procent i augusti

  Fonden Carnegie Rysslandsfond steg 1,23 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,80 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Fredrik Colliander kommenterar kopplingen Ryssland-Vitryssland i samband med det senare landets oroligheter i och med starkt ifrågasatta valet.

  "Den politiska oron i Vitryssland har påverkan även på Ryssland. Utvecklingen i Vitryssland är viktig för Ryssland och frågan är hur Ryssland kommer att agera om utvecklingen går åt fel håll ur rysk synvinkel. Ryssland kommer inte att tillåta att man förlorar inflytande i landet och kan
  komma att agera på något sätt om detta ser ut att hända. Rysk inblandning skulle då leda till
  ytterligare försämring av relationerna med väst och det är inget marknaden vill se. Marknaden
  skulle reagera negativt på en sådan händelse."

  Direktavkastningen ser ut att hamna på över 6 procent. Bland flera andra kom telekombolaget MTS, gödseltillverkaren Phosagro och byggbolaget LSR kom med starka siffror och uppvisade tillväxt trots covid-19. Oljebolagen Lukoil och Gazpromneft uppvisade däremot kraftigt negativ påverkan av Covid och även Gazprom uppvisade mycket svaga siffror. Inget av detta var dock enligt förvaltaren oväntat.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Intercontinental Exchange nytt innehav i Carnegie Global, som ökade 8,00 procent i augusti  

  Intercontinental Exchange nytt innehav i Carnegie Global, som ökade 8,00 procent i augusti

  Fonden Carnegie Global steg 8,00 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,88 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Augusti blev en bra månad för Carnegie Global. Fonden steg med 8 procent. De största positiva
  bidragarna var Salesforce, Mastercard och Alphabet. Det var bara två innehav som hade negativ avkastning: Unilever och Qualitas.

  Under augusti investerade fonden i ett nytt bolag, Intercontinental Exchange. Förvaltaren kommenterar.

  "Det är ett amerikanskt bolag som driver handelsplatser för aktier, derivat och råvaror, där den mest kända är New York Stock Exchange. Bolaget leds fortfarande av grundaren Jeffrey Sprecher, vilket vi tycker är fantastiskt. Han har byggt ett exceptionellt bolag genom kloka förvärv och bra genomförande."

  Förvaltaren avslutar:

  "Det finns delar av marknaden som ser klart övervärderade ut och andra delar som sannolikt är undervärderade. Men det är precis som det ska vara; vårt jobb som förvaltare är ju att försöka hitta de undervärderade".


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia ökade 5,26 procent i augusti  

  Carnegie Asia ökade 5,26 procent i augusti

  Fonden Carnegie Asia steg 5,26 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltaren Gunnar Påhlson är det även om Kina markerade sin styrka genom att avfyra missiler i Sydkinesiska sjön i veckan ingen militär konflikt det handlar om, utan ett handelskrig och ett retorik krig där tonläget från USA:s sida trappats upp högst väsentligt i augusti inför det amerikanska presidentvalet i november.

  De asiatiska marknaderna utvecklades starkt i augusti, framförallt kinesiska teknologi- och internet bolag.

  Alibaba, JD.com, Netease, Meituan Dianping och Xiaomi Corp. tillhör fondens större innehav i den kinesiska teknologisektorn.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SCA ökat i Carnegie Strategy, som ökade 2,56 procent i augusti  

  SCA ökat i Carnegie Strategy, som ökade 2,56 procent i augusti

  Fonden Carnegie Strategy steg 2,56 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren kommenterar de stora uppvärderingarna av IT-aktier och att det verkar rimligt att andra branscher kan få viss revansch när våra samhällen och våra beteenden successivt återgår till det som vi känner som det normala.

  Fonden ökade innehavet något i SCA under perioden. I slutet av augusti tillkännagav SCA att tillverkningen av grafiska papper i Ortviken avvecklas, samtidigt avser man öka produktionskapaciteten inom mekanisk massa. Även om beslutet kortsiktigt ger upphov till strukturkostnader och nedskrivningar ter det enligt förvaltaren sig logiskt på längre sikt. SCA är enligt honom en för liten aktör inom segmentet för att få tillräckliga skalfördelar. Därtill är framtidsutsikterna och efterfrågan för tryckpapper svårbedömda.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond ökade 6,10 procent i augusti  

  Carnegie Småbolagsfond ökade 6,10 procent i augusti

  Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 6,10 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Viktor Henriksson kommenterar innehavet Systemair.

  - Systemair har haft en synnerligen god utveckling sedan vi tog in aktien i portföljen för ett halvår
  sedan. I ett längre perspektiv tror vi att ventilation kommer allt mer i fokus drivet av att miljö och energieffektivitet står högt på dagordningen samtidigt som coronapandemin belyser vikten av ett bra inomhusklimat. Systemair har historiskt växt kraftigt genom förvärv, något som lagts på is när lönsamhetsförbättring varit i fokus. Kanske kan förvärv komma åter på agendan när lönsamhetsförbättringen är exekverad? Miljövinkeln är intressant då ESG-favoriter åtnjuter en rejäl värderingspremie på börsen. Systemair har fortfarande en attraktiv värdering. Aktien steg med 32 procent i augusti.

  Han kommenterar även innehavet Dometic.

  - Dometic har presterat starkt sedan botten i början av april och det är lätt att tycka att den procentuella kursuppgången känns hisnande. Värt att beakta är naturligtvis att kursutvecklingen
  dessförinnan var riktigt svag samt att aktien idag handlas ungefär på samma nivå som i början av året. Vår uppfattning är att marknaden för husbilar, som är Dometics viktigaste marknad, strukturellt har förbättrats. Vi tror inte att det rör sig om en kortsiktig coronaeffekt utan är av uppfattningen att marknaden beständigt har förbättrats. I ljuset av det kan man tycka att det motiverar ett högre värde på Dometic. Julistatistik från Tyskland och USA var exceptionellt starka och vi tror på rejält höjda vinstprognoser för Dometic framgent och i ljuset av det är aktien lågt värderad i absoluta tal och jämfört med sin egen historik. Aktien steg med 25 procent i augusti.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond ökade 1,62 procent i augusti  

  Carnegie Corporate Bond ökade 1,62 procent i augusti

  Fonden Carnegie Corporate Bond 3 SEK steg 1,62 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna kommenterar månaden.

  "Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet. Trots att virusets på flera håll blossar upp på nytt kommer dagligen besked om framgångar i vaccinjakten, vilket kombinerat med att rapporterna för Q2 slagit förväntningarna och fortsatta centralbanksstöd driver globala börser mot rekordnivåer. Riskaptiten speglar återigen FOMO/TINA men givet diskrepansen mellan finansmarknader och utvecklingen i realekonomin tåls att fundera en extra gång vad som händer när stödprogrammen framöver successivt ska fasas ut."

  Förvaltarna vidhåller sin konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. man fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket man är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad vikt mot High Yield i Carnegie Total, som ökade 2,85 procent i augusti  

  Ökad vikt mot High Yield i Carnegie Total, som ökade 2,85 procent i augusti

  Fonden Carnegie Total steg 2,85 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,08 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Global, Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Asia väl med en uppgång mellan 5,3 och 8 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades positivt under månaden.

  Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 3,6 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,6 respektive 0,5 procent. Under månaden har fonden ökat vikten i Carnegie High Yield.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap ökade 9,55 procent i augusti  

  Carnegie Micro Cap ökade 9,55 procent i augusti

  Fonden Carnegie Micro Cap steg 9,55 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har ökat i Bulten. Förvaltaren kommenterar.

  "Vi får signaler om en stigande bilproduktion och om det materialiseras kommer vinstutvecklingen för Bulten att vara synnerligen god. Bolaget levererar fästelement till personbilsindustrin och det spelar ingen roll för bolaget om det är en el- eller förbränningsmotorbil även om en hybridbil med dubbla drivlinor naturligtvis är bäst. Bolaget har en rörelsemarginal om 8 procent som målsättning och vi ser den som realistisk på sikt. Om den nås är värderingsmultiplarna exceptionellt låga. Vi förväntar oss inte att man når riktigt dit nästa år men kommer man en bit på väg är värderingen av bolaget mycket attraktiv. Aktien steg med 22 procent i augusti."

  Vostok New Ventures har enligt förvaltaren haft ett intressant år.

  "E-hälsobolaget Babylon Health utvecklas extremt starkt samtidigt som samåkningstjänsten Bla Bla Car och elsparkcykeltjänsten Voi av naturliga skäl haft en tuff period. Detta bekräftades i den nyligen släppta kvartalsrapporten. Babylon Health är bolagets överlägset största innehav och det är svårt att inte bli exalterad över utvecklingen. Här hemma har många åsikter om elsparkcyklar och Voi väcker känslor. Vi ser nu hur städer öppnar upp och Vois verksamhet kommer igång. Det är ingen tvekan om att elsparkcykeln är här för att stanna och Voi verkar vara en mycket skicklig operatör. Styrande politiker vill helt enkelt att den skall finnas i våra städer. Vois långsiktiga plan sträcker sig långt bortom elsparkcykeln. Vostok New Ventures steg med 20 procent i augusti."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fonder tycker budet på Ahlstrom-Munksjö är för lågt - Di  

  Odin Fonder tycker budet på Ahlstrom-Munksjö är för lågt - Di

  Uppköpsbudet på pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö med en premie på cirka 24 procent är för lågt. Det uppger storägaren Odin Fonders förvaltare till Dagens industri som anser att erbjudandet underskattar den långsiktiga potentialen.

  Förvaltaren Hans Christian Bratterud understryker att risken nu är mindre i företaget och att man ligger helt rätt till med sina fiberbaserade nischlösningar.

  Enligt Bratterud får man själva fram betydligt högre värden när man tittar på Ahlstrom-Munksjö, men vill inte ge någon exakt bedömning av hur mycket bolaget kan vara värt.

  Odin Fonder är med sina 2,2 procent fjärde största ägare i Ahlstrom-Munksjö.  Taggar:
  #analytics   #commodities   #forestrypaper   #ma   #mutualfunds   #stocks  

 • Fem stjärnor hos Morningstar för Norron Premium  

  Fem stjärnor hos Morningstar för Norron Premium

  Norron Premium har nu fem stjärnor hos Morningstar. Detta gäller både rating på tre och fem år.  Taggar:

 • Starka rapporter lyfte AXA Rosenberg globa small cap Alpha, som ökade 7 procent i augusti  

  Starka rapporter lyfte AXA Rosenberg globa small cap Alpha, som ökade 7 procent i augusti

  Fonden AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD steg 7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en balanserad månad för tillväxtaktier.

  Positiva bidragsgivare för månaden var BMC, First Solar och Groupon.

  Enligt förvaltarna gynnades BMC av en sammanslagning med sektorskollegan Builders FirstSource, vilket också är ett av fondens innehav. First Solar och Groupon steg efter positiva rapporter vilka var bättre än förväntat.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Henry Schein, Amkor Technology och Western Union.

  Sektorsvis gick det bra för industri-, informations-, fastighets- och konsumentaktier. Sämre gick det för aktier inriktade mot material och råvaror.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav First Solar Inc, SYNNEX Corp, Snap-on Inc och Western Union Co.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income har kvar sin överviktsposition - ökade 1,1 procent i augusti  

  AXA WF Defensive Optimal Income har kvar sin överviktsposition - ökade 1,1 procent i augusti

  Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 1,1 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna fortsatte krediter att överprestera gentemot statsobligationer. Fortsättningsvis finns det flera element enligt förvaltarna att vara positiva inför, som positiva policies, återvänd riskaptit, höga nivåer av likviditet samt en svag dollar. Samtidigt skriver förvaltarna att de är medvetna om de höga värderingarna på vissa aktier.

  Fonden fortsätter att ha kvar sin överviktiga position i bland annat aktier, råvaror och krediter.

  Framåt är enligt förvaltarna huvudfokuset debatterna i den amerikanska kongressen gällande den nya budgeten. Förvaltarna skriver att de tror att chanserna för ett nytt stödpaket blir allt mindre som en konsekvens av den politiska oenighet som råder inom kongressen.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav den amerikanska dollarn, Johnson & Johnson, MSCI EMGMKT, Nestle SA och Prysmian SpA.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech ökade 4,9 procent i augusti - mjukvara och robotik presterade bra  

  AXA WF Framlington Robotech ökade 4,9 procent i augusti - mjukvara och robotik presterade bra

  Fonden AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 4,9 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Trimble, som specialiserar sig på mjukvara för bygg- och jordbruksmarknaden, var en positiv bidragsgivare för månaden. Även Aspen presenterade bra resultat under månaden. Aspen utvecklar mjukvara för automatisering inom industrier som olja och gas.

  Vidare presterade Intuitive Surgical bra enligt förvaltarna. Intuitive Surgical producerar maskiner för kirurgi.

  Under månaden sålde fonden sitt innehav i Varian. Anledningen bakom skriver förvaltaren är för att Siemens Healthineers planerar på att köpa upp bolaget.

  Framåt ser förvaltarna intressanta scenarier i robotik och automatisering som en följd av Covid-19.

  Fonden minskade även och tog hem vinster i teknikaktier, vilka har gått bra i år. Exempel är Nvidia och Amazon. Samtidigt ökade fonden i sjukvårdsaktier och halvledaraktier.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Intuitive Surgical Inc, Keyence Corp, QUALCOMM Inc, Alphabet Inc och Amazon.com Inc.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur klassificerar fem fonder i linje med Parisavtalet  

  Swedbank Robur klassificerar fem fonder i linje med Parisavtalet

  Swedbank Robur fonder säkerställer nu att några av fondbolagets fonder ligger i linje med Parisavtalet. Fondbolaget kallar det att fonderna är så kallade ”Paris Aligned”.

  Det handlar om ett antal punkter fonden måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Utsläppen behöver minska med 7 procent årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden ska även gynna bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna.

  Swedbank Robur har som mål att hela fondkapitalet, vilket idag överstiger 1 000 miljarder kronor, som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040. I planen framåt är också ambitionen att regelbundet redovisa ett antal nyckeltal för de fonder som klassificeras som förvaltade i linje med Parisavtalet.

  Nedan är fonderna som Swedbank Robur hittills har klassificerat som förvaltade i linje med Parisavtalet.

  Swedbank Robur Access Edge Global
  Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
  Swedbank Robur Access Edge Sweden
  Swedbank Robur Access Edge Japan
  Swedbank Robur Access Edge USA  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • Fidelity flaggar upp i Readly  

  Fidelity flaggar upp i Readly

  Fidelity, FMR, har ökat sitt ägande i digitala magasinbolaget Readly till 5,16 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #consumergoods   #insider   #retail   #tech  

 • Räntor, krediter och råvaror positiva bidrag för Skandia Smart Balanserad som ökade 2,6 procent i augusti  

  Räntor, krediter och råvaror positiva bidrag för Skandia Smart Balanserad som ökade 2,6 procent i augusti

  Fonden Skandia Smart Balanserad steg 2,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att de ser en volatil tid framöver.

  "Coronapandemin har å andra sidan börjat florera upp igen i en andra våg. Många länder såg högre smittspridning jämfört med sin första våg. Amerikanska dollarn fortsatte sin svaga utveckling, både mot kronan och andra valutor. Vi kommer att ha en mer volatil marknad framöver då både valet i USA (november) och Brexit (slutet på året) är på agendan".

  På aktiemarknaden utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst. Fondens aktieportföljen gav i stort sett ett positivt bidrag till den relativavkastningen. Månadens främsta bidrag kom från räntor, krediter och råvarustrategierna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig ökade 0,8 procent i augusti - Ser en volatil framtid  

  Skandia Smart Försiktig ökade 0,8 procent i augusti - Ser en volatil framtid

  Fonden Skandia Smart Försiktig steg 0,8 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att de ser en volatil tid framöver.

  "Coronapandemin har å andra sidan börjat florera upp igen i en andra våg. Många länder såg högre smittspridning jämfört med sin första våg. Amerikanska dollarn fortsatte sin svaga utveckling, både mot kronan och andra valutor. Vi kommer att ha en mer volatil marknad framöver då både valet i USA (november) och Brexit (slutet på året) är på agendan".

  På aktiemarknaden utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst. De defensiva och värderingbaserade strategierna backade gentemot sina referensindex samtidigt som ränteportföljen, krediterna och råvarustrategierna gav positiva bidrag.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Offensiv ökade 4,3 procent i augusti - Fed ger förtroende till marknaden  

  Skandia Smart Offensiv ökade 4,3 procent i augusti - Fed ger förtroende till marknaden

  Fonden Skandia Smart Offensiv steg 4,3 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna skapar Federal Reserves nya beslut förtroende bland investerarna.

  "Augusti blev en lugn sommarmånad på räntemarknaden med små ränterörelser. Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Enligt förvaltarna utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst under månaden. Svenska aktier gick tillbaka något medan europeiska aktier och aktier på tillväxtmarknader gav positiva bidrag till portföljen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Grønt Norden steg mer än index i augusti - positiva bidrag från Vestas och DSV  

  DNB Grønt Norden steg mer än index i augusti - positiva bidrag från Vestas och DSV

  Fonden DNB Grønt Norden steg 5,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades gentemot index av sin undervikt i fastigheter och finans.

  Bland de positiva bidragsgivarna fanns danska vindturbintillverkaren Vestas och danska transport‐ och logistikföretaget DSV.

  De största negativa bidragsgivarna var EQT och Novo Nordisk.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Novo Nordisk, Vestas och Genmab med portföljvikterna 8, 6,4 respektive 5,3 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care utvecklades negativt i augusti - lyfter fram Alexion och Bristol Myers‐Squibb  

  DNB Health Care utvecklades negativt i augusti - lyfter fram Alexion och Bristol Myers‐Squibb

  Fonden DNB Health Care minskade 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Hälsosektorn följde inte uppgången på den breda marknaden i augusti, ändå har sektorn hållit bättre än den breda marknaden uppmätt från början av året. Aktiemarknaderna återspeglar nu en uppfattning om att coronaviruspandemin i allmänhet är under kontroll och att bolagens intäkter snart kommer att återgå till mer normala nivåer", skriver fondens förvaltare Benedicte Bakke och Eirik Larsen.

  Fondens främsta bidragsgivare var Alexion, som gynnades av att det spekulerades om potentiella förvärv under månaden. Även Bristol Myers‐Squibb hade en bra månad hjälpt av positiva kliniska studier kring företagets viktigaste cancerläkemedel.

  Sanofi var fondens sämsta innehav under månaden.

  På lång sikt är förvaltarna fortsatt positiva till utvecklingen inom hälsosektorn och de väntar sig att sektorn kommer leverera konkurrenskraftig avkastning.

  Fondens tre största innehav var per utgång av månaden Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals och AbbVie.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Nordamerika REIT har minskat allokeringen mot logistik och kontor  

  UB Nordamerika REIT har minskat allokeringen mot logistik och kontor

  Fonden UB Nordamerika REIT A minskade 0,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade innehaven i Kanada och Mexiko bättre än de i USA. Innehaven inom hotell och resort steg medan kontorssektorn föll cirka 3 procent.

  Fonden har omakollerat och skiftat fokus från logistik- och kontorsinnehav till sjukvård och bostadsområden.

  Vid månades slut var Simon Property Group, Physicians Realty Trust, Healthpeak Properties bland fondens största innehav med portföljvikterna 2,1 procent. Geografiskt stod USA för 84,5 procent av den totala allokeringen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Readly  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Readly

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i digitala magasinbolaget Readly till 5,06 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #consumergoods   #insider   #retail   #tech  

 • Catellas försäljning av 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase genomförd  

  Catellas försäljning av 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase genomförd

  Finansbolaget Catella försäljning av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning till Athanase Industrial Partners har genomförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Affären som aviserades den 10 juni var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg. Samtliga godkännanden är nu erhållna och förvärvet därmed genomfört.

  Den slutliga köpeskillingen uppgår till 140 miljoner kronor och den totala resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -9 miljoner kronor varav kostnader om 7 miljoner kronor redovisats under första halvåret 2020. Resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020.

  Det strategiska partnerskapet mellan Catella och Athanase där man genom Catella Fondförvaltning avser att utveckla och förbättra kunderbjudandet fortgår. Catella har under januari 2022 rätt att avyttra och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 miljoner kronor.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Palomar lyfte Didner & Gerge US Small and Microcap, som ökade 5,2 procent i augusti  

  Palomar lyfte Didner & Gerge US Small and Microcap, som ökade 5,2 procent i augusti

  Fonden Didner & Gerge US Small and Microcap steg 5,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 12,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens bästa bidragsgivare återfinns förskolebolaget Bright Horizons, fastighetsrådgivaren Colliers samt fondens nya innehav, specialförsäkringsbolaget Palomar. Förvaltarna kommenterar.

  "Palomar är ett försäkringsbolag som erbjuder naturkatastrofskydd i 29 delstater i USA med störst närvaro i Kalifornien. Genom egenutvecklad teknik som är länkad till geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla försäkringsprodukter än vad ett traditionellt försäkringsbolag kan. Försäkring mot naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som är helt automatiserad, innebär att bolaget kan erbjuda försäkringar till mer fördelaktiga priser samtidigt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt prissatta försäkringar och ett starkt distributionsnät tar Palomar andelar på en ineffektiv och växande marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong som dessutom är en stor ägare i bolaget."

  Fondens sämsta bidragsgivare i augusti var specialistkonsultbolaget Exponent, sportfiskebolaget Johnson Outdoors samt komponenttillverkaren UFP Technologies.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap ökade 8,5 procent i augusti - Atoss och Kopparbergs i topp  

  Didner & Gerge Small and Microcap ökade 8,5 procent i augusti - Atoss och Kopparbergs i topp

  Fonden Didner & Gerge Small and Microcap steg 8,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De två innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var tyska Atoss och svenska Kopparbergs Bryggeri. Förvaltarna kommenterar det första.

  "Atoss Software tillverkar mjukvara som mäter och optimerar bemanning. Bolagets produkter vänder sig till kunder med allt från 50 till 10 000 anställda. Atoss har konsekvent ökat försäljningen kvartal efter kvartal de senaste åtta åren, men sedan andra halvan av 2018 har tillväxten fått ytterligare en skjuts uppåt tack vare en lyckad lansering av nya molntjänster. Prenumerationsavgifter ökade i absoluta tal med 70 procent i H1 jämfört med samma period i fjol."

  Två av de svagaste innehaven under perioden var de amerikanska bolagen Thor och Somero.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global ökade 3,1 procent i augusti - minskat högt värderade Salesforce  

  Didner & Gerge Global ökade 3,1 procent i augusti - minskat högt värderade Salesforce

  Fonden Didner & Gerge Global steg 3,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under augusti fanns två av bolagen som påverkas av de demografiska förändringarna i Kina i toppen för fondens innehav - Alibaba och Prudential. Både fick extra vind i seglen tack vare kommande företagshändelser som förväntas synliggöra värden ytterligare.

  På den negativa sidan märktes främst Centene (osäkerhet kring hur valet i USA faller ut), B3 (generell börsnedgång i Brasilien), Gilead (viss besvikelse på att de inte prissätter sitt läkemedel mot Covid­19, Remdesivir, högre).
  Mest avkastningsbidrag under månaden kom från Salesforce, som steg 30 procent efter att med råge ha överträffat förväntningarna för andra kvartalet. Även om det fanns många positiva signaler har Globalfonden på grund av värdering minskat sin position i bolaget.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag ökade 8,7 procent i augusti - Sobi nytt innehav  

  Didner & Gerge Småbolag ökade 8,7 procent i augusti - Sobi nytt innehav

  Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 8,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades i augusti av kursutvecklingen i Embracer, Schouw och Mekonomen. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i Coor, Securitas och Enento.

  Sobi blev ett nytt innehav i fonden under augusti.

  "Vi bedömer att marknaden underskattar den kommersiella uthålligheten i SOBIs produkter inom blödarsjuka, där farhågor om ökad konkurrens gjort ett kraftigt avtryck i aktievärderingen under det senaste året. Vi tar i detta resonemang fasta på den patienttillväxt som de facto hittills skett under året för Elocta (som numera ser konkurrens från Hemlibra) samt att delar av portföljen inte alls ser samma konkurrens (Alprolix). Förvärvet av Dova Pharmaceuticals under fiolåret öppnar samtidigt upp nya tillväxtben", säger man och fortsätter:

  "Sobi har under de senaste åren även breddat sig med en portfölj inom immunologi där flera kliniskt beprövade produkter nu är i en mer intensiv kommersialiseringsfas, vilket bedöms driva tillväxt. Baserat på de starka kassaflöden som Sobi genererar finns även en möjlighet till fler förvärv, vilket kan komma att skifta fokus från oron kring Hemlibra."

  Portföljmässigt har man valt att öka innehaven i Konecranes, AAK och Hexpol samtidigt som förvaltarteamet minskat i Sweco, Embracer och Lifco.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Aktiefond ökade hela 7,4 procent i augusti - ett år med nya förvaltare  

  Didner & Gerge Aktiefond ökade hela 7,4 procent i augusti - ett år med nya förvaltare

  Fonden Didner & Gerge Aktiefond steg 7,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den sista augusti har det gått ett år sedan Simon Peterson och Carl Bertilsson tog över förvaltningen. De kommenterar.

  "Under året som gått har vi fokuserat på att göra en grundlig analys av bolag i och utanför portföljen, vilket har inneburit en hög aktivitetsnivå vad gäller bolagsinteraktioner och analysarbete. Vi investerar där vi bedömer att marknaden underskattar potentialen i förhållande till vår analys av bolagens framtida utveckling. Detta har inneburit något fler innehav med en god långsiktig vinsttillväxt, medan vi är mer försiktiga med mogna bolag i mogna branscher."

  Sammantaget har året resulterat i tretton nya innehav och tre innehav som har lämnat portföljen. Större nya innehav är Hexagon, H&M, Thule, Electrolux, AstraZeneca, Bravida, GN Store Nord, Ericsson och Systemair. Autoliv, Danske Bank och Nolato har lämnat portföljen.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti  

  Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti

  Rhenman Healthcare Equity L/S (SEK) steg 3,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades, likt föregående månad, svagare än den globala marknaden. Delsektorn bioteknik var fortsatt svag under augusti, men är sedan årsskiftet den delsektor som har utvecklats starkast, med en uppgång på cirka 6 procent i euro (Nasdaq Biotech Index), trots en försvagning av den amerikanska valutan på över 6 procent.

  Delsektorn medicinteknik har haft en fördröjd återhämtning, men har under de senaste två månaderna haft en starkare utveckling än övriga delsektorer.

  Fonden steg med 4,0 procent räknat i fondens huvudklass IC1 (EUR), och steg med 3,8 procent räknat i RC1 (SEK). Samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling. Tre av
  fondens innehav blev föremål för uppköp under perioden.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Therapeutics och Aimmune Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Biomarin Pharmaceuticals och Adverum Biotechnologies.

  Förvaltaren kommenterar hur höjda försäljningsutsikter för Horizon Therapeutics
  Tepezza fick aktiekursen att stiga.

  "Horizon Therapeutics är ett amerikanskt läkemedelsbolag med fokus på sällsynta sjukdomar. Bolagets produkt Tepezza som lanserades tidigare i år uppvisade en fortsatt stark tillväxt under
  andra kvartalet och slog återigen marknadens förväntningar. Tepezza är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon orsakade av för högt sköldkörtelhormon. Förutom kirurgi har alternativa behandlingsmetoder tidigare saknats. Lanseringen av Tepezza har tagits emot mycket väl av behandlande läkare som ser en bred potential för produkten i olika stadier av sjukdomen.
  I samband med delårsrapporten för andra kvartalet höjde bolaget försäljningsutsikterna för produkten och ser nu en marknadspotential på 3 miljarder dollar mot tidigare 1 miljard dollar, vilket fick aktiekursen att reagera mycket positivt."

  Presidentvalet en av de tyngsta händelserna framöver, enligt förvaltaren.

  "Vi går nu in i en höst med ett amerikanskt val och allt vad det innebär av hög volatilitet, politiska utspel och sektorrotationer. Ett jämnt val är för handen och spänningen kommer att stiga markant inför valdagen. Oron för ett eventuellt behov av omräkning av valresultatet diskuteras redan intensivt. Marknaden i sin helhet är dock stark, sektorn är i gott skick och värderingarna av våra bolag är attraktiva. I själva verket är bolagen prissatta för låg tillväxt, vilket knappast är i samklang med demografi och medicinska behov och möjligheter. Framför allt är den politiska inställningen till sektorn en annan nu än för fyra år sedan. Då sågs läkemedelsbolagen som en betydande del av problemet. Idag ses de snarast som en del av lösningen. En skördetid torde ligga framför oss med nya produkter, nya indikationer och nya marknader. Vi går en spännande och lovande period till mötes."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S ökade 1,64 procent i augusti - bra fundamental utveckling i innehaven  

  Rhenman Global Opportunities L/S ökade 1,64 procent i augusti - bra fundamental utveckling i innehaven

  Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,64 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kommunikationstjänster och informationsteknologi bidrog mest positivt medan innehaven i sällanköpsvaror stod för det största negativa bidraget. Fondens långa positioner gav ett bidrag på 3,1 procent medan korta innehav belastade utvecklingen med 1,5 procent räknat i kronor. Fondens bästa bidragsgivare under augusti var Square Enix och Veoneer. De sämsta bidragsgivarna var ICBC samt kortpositionen i Tesla.

  Förvaltaren menar att situationen för bolagen i fonden förbättrats.

  "Om vi bortser från aktiekursutvecklingen och i stället ser till den fundamentala utvecklingen i de bolag fonden investerat i blir bilden betydligt ljusare. När nu alla fondens innehav rapporterat sina resultat för årets andra kvartal kan vi konstatera att utfallet överlag blev bättre än väntat.
  Även i innehaven inom sektorer som banker och olja, där reserveringar och nedskrivningar tyngde, överraskade de underliggande resultaten positivt. Fonden har en tydlig inriktning på värdebolag och har därmed utvecklats svagt i den tudelade aktiemarknad som varit förhärskande hittills under 2020. Vi har stor respekt för de utmaningar som finns i världsekonomin, men när den förbättras kommer innehavens inneboende kvalitet att leda
  till en betydande omvärdering."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Söderberg & Partners påverkansfond har gjort sin första investering i Bergman & Beving  

  Söderberg & Partners påverkansfond har gjort sin första investering i Bergman & Beving

  Söderberg & Partners fond Aktiv Påverkan har gjort sin första investering i teknikhandelskoncernen Bergman & Beving, enligt ett pressmeddelande.

  Placeringen har gjorts för att Söderberg & Partners inför lanseringen av fonden 2018 fått veta i en undersökning att pensionssparare helst vill motverka barnarbete.

  I Bergman & Beving uppger man sig ha identifierat märket Guide, som framställer och säljer arbetshandskar för industri- och byggsektorn, och där risken för barnarbete i tillverkningsprocessen är hög. Mot bakgrund av detta har fonden valt att göra investeringen för att hantera och lösa identifierade öppna risker kopplade till barnarbete i underleverantörskedjorna.

  - Investeringen i Bergman & Beving är den första av flera som fonden Aktiv Påverkan kommer att genomföra med spararnas kollektiva vilja och mandat i ryggen, och vi hoppas verkligen att fler fondaktörer kan bli inspirerade av vår modell för att engagera pensionssparare och aktivt påverka den globala utvecklingen, säger Johanna Påhlsson, ansvarig projektledare för Aktiv Påverkan på Söderberg & Partners.  Taggar:
  #financials   #industrials  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti - förväntar sig en volatil höst  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti - förväntar sig en volatil höst

  Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en stark månad för aktier.

  "Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Den lågt inkomna inflationen i Sverige gav enligt förvaltarna negativ avkastning för realräntor.

  Både oljepriset och den amerikanska dollarn utvecklades positivt.

  Framöver ser förvaltarna en volatil marknaden som en konsekvens av Brexit och det amerikanska presidentvalet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond ökade 0,1 procent i augusti - Fed ändar inflationsmål  

  Skandia Korträntefond ökade 0,1 procent i augusti - Fed ändar inflationsmål

  Fonden Skandia Korträntefond steg 0,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer riktar förvaltarna fokus mot USA och Federal Reserves senaste beslut.

  "Dels kommer arbetsmarknaden inte få samma betydelse för räntenivån som tidigare. Sen ändrar man även inflationsmålet till ett mer flexibelt mål där inflationen ska ligga på i snitt 2 procent över tiden".

  Enligt förvaltarna blev konsekvensen att den annars vanligt starka räntemarknaden under augusti föll tillbaka något.

  Vidare var kreditmarknaden stark enligt förvaltarna. De frågar sig själva om den positiva trenden kommer stärkas av Riksbankens kommande köp.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti - stark tilltro till Fed  

  Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti - stark tilltro till Fed

  Fonden Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en stark månad för aktier.

  "Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Den lågt inkomna inflationen i Sverige gav enligt förvaltarna negativ avkastning för realräntor.

  Både oljepriset och den amerikanska dollarn utvecklades positivt.

  Framöver ser förvaltarna en volatil marknad som en konsekvens av Brexit och den amerikanska presidentvalet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia steg 2,8 procent i augusti - tagit in Samsung SDI och Sri Trang Gloves Thailand  

  C WorldWide Asia steg 2,8 procent i augusti - tagit in Samsung SDI och Sri Trang Gloves Thailand

  Fonden C WorldWide Asia 1A steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  SEA Ltd, LG Chem och Shenzhou International var några av månadens främsta bidragsgivare. På den negativa sidan märktes Sunny Optical, Mediatek och Sunac.

  Under månaden tog fonden två nya positioner i handsktillverkaren Sri Trang Gloves Thailand samt Samsung SDI, vars batteriteknik har en god exponering mot utvecklingen inom elbilar.

  Fonden ökade även innehaven i Meituan Dianping och Hong Kong Exchanges and Clearing. Samtidigt avyttrades SK Hynix.

  Vid månadens utgång var fondens tre största innehav Alibaba, TSMC och Tencent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i augusti - nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels  

  C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i augusti - nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels

  Fonden C WorldWide Emerging Markets steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta positiva bidragsgivarna var Alibaba, Meituan, Sea Ltd och Universal Vision. Negativa bidragsgivare var Sunny Optical och Mediatek.

  Under månaden initierade fonden nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels. Samtidigt avyttrades positionerna i SK Hynix, Hangzhou Hikvision, Bank Central Asia, Chroma och PVR. Bolagen såldes för att frigöra kapital till de nya investeringarna.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Alibaba, Tencent och TSMC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities tog nya positioner i Hoya och Coca-Cola i augusti  

  C WorldWide Stable Equities tog nya positioner i Hoya och Coca-Cola i augusti

  Fonden C WorldWide Stable Equities 1A steg 1,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden avyttrade fonden innehaven i varuhusoperatören TJX och vårdförsäkringsbolagen Anthem och UnitedHealth. Samtidigt togs nya positioner i japanska Hoya och amerikanska Coca-Cola.

  Månadens positiva bidrag kom från innehaven i bank och finans medan hälsovårdssektorn relativt sett tyngde utvecklingen. På bolagsnivå var det tyska fastighetsbolaget Aroundtown som tyngde avkastningen mest.

  Vid utgång av månaden var fondens tre största innehav Intercontinental Exchange, Atlantica Sustainable Infrastructure och Grand City Properties.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 3 procent för C WorldWide Global Equities Ethical i augusti - positivt bidrag från Visa, Microsoft och Amazon  

  Upp 3 procent för C WorldWide Global Equities Ethical i augusti - positivt bidrag från Visa, Microsoft och Amazon

  Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A steg 3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största bidragsgivare var Visa, som gynnades av ökade kortransaktioner, samt Microsoft och Amazon som gynnades av ökad efterfrågan på molntjänster och att e-handeln fortsätter att öka.

  Bland de negativa bidragsgivarna fanns Philips, vars aktie föll efter en inställd order från USA:s hälsodepartement, samt American Tower och Keyence.

  Inga portföljförändringar gjordes under månaden.

  Vid månades slut var fondens tre största innehav Visa, Amazon och HDFC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Visa, Microsoft och Amazon bidrog till C WorldWide Global Equities uppgång i augusti  

  Visa, Microsoft och Amazon bidrog till C WorldWide Global Equities uppgång i augusti

  Fonden C WorldWide Global Equities 1A steg 3,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Visa, Microsoft och Amazon var de största positiva bidragsgivarna. För Visas del har korttransaktionerna återigen börjat öka och för Microsoft och Amazon fortsätter efterfrågan på molntjänster samt e-handel att öka.

  De största negativa bidragen kom från American Tower, Keyence och Unilever.

  Fonden gjorde inga portföljförändringar under månaden.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Visa, Amazon och HDFC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner 2,5 procent för C Worldwide Healthcare Select i augusti - har ökat i Aerie, Biohaven och Exact Sciences  

  Ner 2,5 procent för C Worldwide Healthcare Select i augusti - har ökat i Aerie, Biohaven och Exact Sciences

  Fonden C Worldwide Healthcare Select minskade 2,5 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden erhöll fonden positivt bidrag från Horizon Pharma som släppte en stark delårsrapport och höjde försäljningsprognosen för nyligen lanserade Tepezza. Även Oncopeptides, Myokardia och Novocure bidrog positivt.

  På den negativa sidan märktes Biomarin, Exact Sciences och TherapeuticsMD. Biomarin föll efter att FDA inte godkänt bolagets nya genterapi för behandling av hemofili, den amerikanska läkemedelsmyndigheten krävde istället mer data från bolaget.

  Fonden har ökat sina positioner i Aerie, Biohaven och Exact Sciences.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Thermo Fisher Scientific, Roche Holding och Astrazeneca.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap avyttrade Evolution Gaming och tog in Stillfront i augusti  

  C WorldWide Sweden Small Cap avyttrade Evolution Gaming och tog in Stillfront i augusti

  Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 5 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  "Positiva bidrag erhölls från Systemair och Bilia, som båda kom med starka rapporter, och HiQ, som blev föremål för ett kontantbud till en premie på ca 30 procent", uppger fondens förvaltarteam.

  Negativa bidrag kom från innehaven i Invisio och Mips.

  Under månaden avyttrade fonden Evolution Gaming och tog en ny position i Stillfront. Stillfront beskrivs som en förvärvsdriven spelproducent med en bred portfölj av spelutvecklare och spel.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Mycronic, Addtech och Storytel.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden gynnades av Bilia och Systemair under augusti - steg 3,2 procent  

  C WorldWide Sweden gynnades av Bilia och Systemair under augusti - steg 3,2 procent

  Fonden C WorldWide Sweden 1A steg 3,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från Bilia och Systemair, som båda kom med positiva delårsrapporter.

  Negativt bidrag kom från bland annat Artificial Solutions och Xspray Pharma.

  "Artificial Solutions minskade sin orderingång men har fortfarande en stark orderstock att beta av. XSpray Pharmas preliminära resultat från den första av två bioekvivalentstudier på friska frivilliga med HyNap-Dasa kommer sannolikt att leda till förseningar då FDA troligen vill att de gör ytterligare en studie. Båda innehaven tillhör de mindre bolagen i fonden och är förhållandevis illikvida samt volatila", uppger fondens förvaltare.

  Inga större portföljförändringar gjordes.

  Vid utgång av månaden var fondens tre största innehav Atlas Copco, Hexagon och Storytel.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Riksbanken väntas inte sänka till minusränta, aktivt bruk av balansräkningen mer sannolikt - Öhman Fonder  

  Riksbanken väntas inte sänka till minusränta, aktivt bruk av balansräkningen mer sannolikt - Öhman Fonder

  Riksbanken lämnade som förväntat reporäntan oförändrad på noll procent vid dagens räntebesked. Räntan väntas ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren. Riksbanken konstaterar att svensk ekonomi nu har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren samtidigt som vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. Inflationen väntas vara fortsatt låg under kommande år.

  - Som väntat lämnade Riksbanken sitt räntebesked i morse utan några dramatiska ändringar från förra mötet i augusti. Oförändrad reporänta- och bana, inga ändringar i obligationsköpen samt att de uppreviderar BNP-tillväxten något. Under sommaren har flera spekulerat i en räntesänkning för att få fart på ekonomin så att inflationen kommer upp mot 2 procent, kommenterar Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste räntebeskedet.

  - All kommunikation från Riksbanken ger oss ingen grund till att tro att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till negativt territorium. Mycket av orsaken är troligtvis att negativ ränta inte gav någon effekt på inflationen. Mer sannolikt är aktivt bruk av balansräkningen framöver. Men, oavsett vad som kommer av penningpolitiska stimulanser kan det ta flera år för den svenska ekonomin har återhämtat sig från pandemin och någon inflation upp mot 2 procent är osannolik. Inte ens Riksbanken tror att inflationen kommer upp till 2 procent i centralbankens analysperiod (KPIF 1,8 procent i tredje kvartalet 2023), fortsätter Lars Kristian Feste.

  - Med den utvecklingen vi ser i kölvattnet av pandemin kommer inflationen att ligga under 1,5 procent under överskådlig framtid eftersom löneinflationen inte tar fart när arbetslösheten kan vara över 9 procent i 2021. Vi tror Riksbanken kommer fortsätta stödköp i obligationsmarknaden eftersom marknaden mer eller mindre är beroende av detta. Å andra sidan tror vi att Riksbanken inte kommer att agera på lägre inflation de nästa 12-15 månader eftersom "allt" är i limbo efter coronapandemin och att det är svårt med åtgärder när realekonomin fortfarande är i en kris, avslutar Lars Kristian Feste sin kommentar.  Taggar:
  #fx   #macro   #mutualfunds  

 • SEB Bioteknik minskade 1,11 procent i augusti - Horizon Theraputics, Jazz samt Alexion bäst under månaden  

  SEB Bioteknik minskade 1,11 procent i augusti - Horizon Theraputics, Jazz samt Alexion bäst under månaden

  Fonden SEB Bioteknikfond C EUR LUX minskade 1,11 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,69 procent och är därmed sämre än index som har ökat 5,65 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under augusti utvecklades bioteknikmarknaden negativt uttryckt i SEK och EUR. SEB Bioteknikfond gick något sämre än sitt jämförelseindex.

  Faktorallokeringen påverkade den relativa utvecklingen negativt, där exponeringen mot attraktivt värderade bolag var ogynnsam. Valen av bolag bidrog istället positivt till den relativa utvecklingen, där övervikter i bolagen Horizon Theraputics, Jazz Pharmaceuticals samt Alexion Pharmaceuticals bidrog mest. Att fonden ej var positionerad i Aimmune Therapeutics, ett bolag som steg över 150 procent på grund av uppköp, hade en negativ påverkan på fondens utveckling relativt index.

  Amgen, Vertex Pharmaceuticals och Gilead är största innehav i fonden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Asset Selection minskade 0,01 procent i augusti  

  SEB Asset Selection minskade 0,01 procent i augusti

  Fonden SEB Asset Selection C H-SEK minskade 0,01 procent i augusti. Det framgår av en månadsrapport.

  Störst negativ påverkan kom från obligationsterminer med -1,4 procent. Aktieindexterminer gav ett positivt bidrag på 0,7 procent och valutaterminer på 1,2 procent. På strateginivå var bidraget från modeller med kort investeringshorisont 0,25 procent, följt av modeller med medellång investeringshorisont där bidraget var 0,12 procent. På instrumentnivå kom de största bidragen till avkastningen från AUD/USD, GBP/USD och CAD/USD, som bidrog med 0,28 procent, 0,25 procent respektive 0,24 procent.

  De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom valutaterminer, där exponeringen ökade med 12,1 procent, och inom ränteterminer där exponeringen minskades med 11,6 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont minskades med 11 procent, medan exponeringen mot modeller med lång investeringshorisont ökades med 10,5 procent. Valutorna GBP/USD och CAD/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 6,1 respektive 4,9 procent.

  Risken i fonden mätt som årlig standardavvikelse uppgick till 7,5 procent. Den största risken kommer från valutaterminer med en riskprognos på 5,1 procent följt av obligationsterminer på 3,9 procent. De största riskerna på instrumentnivå kommer från JPY/USD, GBP/USD and CHF/USD. Diversifieringseffekter mellan tillgångsslagen reducerar risken med 5,0 procent.

  Exponeringen mot tillgångsslagen är enligt följande: aktieindexterminer 29 procent; obligationsterminer 164 procent och valutor 87 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sensor Sverige Select ökade 4,1 procent i augusti - pekar ut tre viktiga punkter  

  Sensor Sverige Select ökade 4,1 procent i augusti - pekar ut tre viktiga punkter

  Fonden Sensor Sverige Select steg 4,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Stefan Olsson och Ulf Öster.

  Enligt Olsson och Öster är tre saker viktiga på marknaden just nu. Den första gäller den amerikanska centralbanken.

  "1. ”Follow the Fed”, det vill säga vad gör den amerikanska centralbanken, världens viktigaste. Nyligen deklarerade ordföranden Jerome Powell en ny policy för inflationshantering i USA. Man kommer acceptera att inflationen överstiger 2-procentsmålet om inflationen dessförinnan legat under 2 procent".

  Den andra de olika inköpschefsindexen i världen.

  "2. Inköpschefsindexarna är stigande sedan de extremt låga nivåerna vi såg i våras".

  Den tredje punkten handlar om värderingarna på börsen.

  "3. Värderingarna på börsen måste stå paritet till förväntningar om framtida vinster, utdelningar, ränteläget med flera faktorer".

  Portföljmässigt presterade Embracer och Cibus bra.

  "Embracer levererade en mycket stark rapport som vida översteg förväntningarna egentligen på alla punkter. Bolaget presenterade dessutom hela 8 förvärv som även de kommer addera värde till bolaget. Vår tro är att bolaget kommer att fortsätta genomföra lyckosamma förvärv de närmsta åren och trots aktiens starka utveckling anser vi att det finns mer uppsida i aktien".

  Fonden har inte gjort några större förändringar under månaden. Fondens nettoexponering var vid månadens slut 71 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds