Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • JPM Global Macro Opportunities backade 2 procent i oktober - missgynnades bland annat av lång position i USA-volatilitet  

  JPM Global Macro Opportunities backade 2 procent i oktober - missgynnades bland annat av lång position i USA-volatilitet

  JPM Global Macro Opportunities A EUR backade 2 procent i oktober med negativt bidrag från fondens skyddsstrategier. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att vi under månaden såg avtagande politisk risk och signaler på en stabilisering i den makroekonomisk data, vilket gav stöd till aktiemarknaderna.

  Positiva bidragsgivare var fondens långa positioner i aktier, framförallt inom teknik och hälsosektorerna.

  Det främsta negativa bidraget kom från skyddsstrategierna, däribland en lång position i USA-volatilitet, säljoptioner mot den europeiska aktiemarknaden och en lång dollar mot kort euro exponering.

  Inför framtiden bibehåller förvaltarna en viss grad av försiktighet och har i åtanke en potentiell återupptrappning av politiska risker. Fonden är flexibel och har möjlighet att öka sin risk.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Alpha ökade 2,3 procent i oktober - Bioarctic och Kindred största positiva bidragsgivare  

  Norron Alpha ökade 2,3 procent i oktober - Bioarctic och Kindred största positiva bidragsgivare

  Norron Alpha steg 2,3 procent i oktober och är därmed ner 7,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Oktober var en positiv månad generellt på den globala aktiemarknaden, men den svenska utmärkte sig ändå med en uppgång på 4,4 procent. De globala positiva vindarna kan hänföras till bland annat förbättrad utveckling i både handelskonflikten mellan USA/Kina och brexit. Detta fick marknaden att utvecklas positivt och investerare att söka sig till mer riskfyllda innehav, däribland mer cykliska bolag.

  Rapportsäsongen för det tredje kvartalet bjöd under oktober mestadels på positiva överraskningar. Atlas Copco blev ett av flera exempel på bolag där marginalerna lyckades hållas uppe trots att försäljning gick tillbaka.

  Bioarctic, Kindred, Electrolux, Sandvik och Atlas Copco drog upp fonden mest under månaden. IAR Systems, Xvivo, Oncopeptides, Nokian Tyres and Telia tyngde mest.

  Bioarctic steg hela 58 procent efter att en konkurrents Alzheimers läkemedel gått vidare och därmed kan det anses ha ökat chansen för Bioarctic att lyckas med sitt liknande läkemedel. Kindred ökade 22 procent efter en rapport som slog förväntningarna efter att bolaget främst lyckats kapa kostnader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium ökade 0,2 procent i oktober - fortsatte minska risk  

  Norron Premium ökade 0,2 procent i oktober - fortsatte minska risk

  Norron Premium avkastade 0,2 procent i oktober. Fonden har därmed stigit 5,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden gynnades under månaden av framgångar i handelskonflikten mellan USA och Kina, minskad risk för en hård brexit samt åtgärder från centralbanker. Detta ledde bland annat till att tyska statsobligationer landade ner 1,7 procent för månaden, de svenska statsobligationerna följde i samma mönster.

  På makrosidan var det desto stabilare, men framöver kommer amerikanska konsumtionen spela en väldigt viktig roll.

  Vanligtvis är oktober en mindre händelserik månad för att emittera företagsobligationer, dessutom har vissa förmodligen skjutits på framtiden för att invänta ECB:s stödköpsprogram.

  Framöver ser förvaltaren ingen anledning till att öka risken mot marknaden, snarare tvärt om.

  "2019 har varit ett väldigt starkt år för kredit- och räntemarknaden. Räntor och kreditspreadar är på låga nivåer, drivet av centralbankernas vilja att hålla nere räntorna samt stora inflöden."

  Enligt förvaltaren är marknaden i ett 50/50-läge där den globala tillväxten skulle kunna ta fart under 2020, men också skulle kunna vända till recession 2020/2021. Fonden ligger redo att anpassa risken.

  Fonden fortsatte i oktober att minska risken.

  De största obligationsinnehaven i portföljen var per utgången av månaden utgivna av SBAB, Ocean Yield och Sirius International med portföljvikterna 2,8, 2,0 respektive 2,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Active ökade i oktober 6,3 procent - index upp 4,4 procent  

  Norron Active ökade i oktober 6,3 procent - index upp 4,4 procent

  Norron Active ökade 6,3 procent i oktober och har därmed stigit 15,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Oktober vare en positiv månad på marknaden och den svenska stack ut om extra genom att öka hela 4,4 procent. De allra största bolagen fortsatte överprestera gentemot småbolagen. Nu är det enligt förvaltaren allt viktigare att ha flexibilitet i portföljen, när marknaden är så volatil.

  Under månadens offentliggöranden av kvartalsrapporter reagerade marknaden positivt efter att rapporterna generellt sett överraskade positivt.

  Hos industribolagen imponerade det att marginalerna lyckade hållas uppe samtidigt som intäkterna sjönk, här är Atlas Copco ett exempel på bolag. Electrolux är ytterligare ett exempel på innehav som presterade bra under månaden. Även Kindred och Bioarctic imponerade med sina 22 respektive 58 procent upp.

  IAR Systems, Xvivo, Oncopeptides, Nokian Tyres och Telia tyngde fonden under månaden. IAR Systems tyngde fonden även förra månaden.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Ericsson och SEB med portföljvikterna 6,4, 6,0 respektive 5,9 procent. Ericsson har under månaden tagit Astra Zenecas andraplats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Target steg i oktober 1,3 procent - gynnades av flera goda kvartalsrapporter  

  Norron Target steg i oktober 1,3 procent - gynnades av flera goda kvartalsrapporter

  Norron Target ökade i oktober med 1,3 procent och har stigit med 2,4 procent hittills i år. Detta framgår av en månadsrapport.

  Oktober var en stark månad, driven av bland annat åtgärder från centralbanker världen över, goda konjunktursiffror från Kina och framgångar i diskussioner kring handelskonflikten mellan Kina och USA.

  I Sverige lyfte Bioarctic and Kindred fonden under månaden efter att Bioarctics konkurrent inom Alzheimers läkemedel presenterade goda resultat samt att man går vidare till den så kallade fas 3. Kindreds aktie presterade bra efter att man presenterat oväntat goda vinstsiffror. IAR tyngde fonden under månaden, detsamma gäller för Cibus.

  I Norge gynnade Storebrand fonden efter att bolaget presenterat siffror från ett starkt tredje kvartal. Detsamma gäller för Norwegian Finance Holding. Scatec Solar tyngde fonden.

  Framöver fortsätter fondens förvaltare att föredra värde och tillväxtaktier, samtidigt som man håller noga koll på hur makron och generella trender utvecklar sig.

  De största aktieinnehaven i portföljen var per utgången av månaden Ocean Yield, Norron Alpha och Norron Active med portföljvikter på 2,8, 2,6 respektive 2,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Select upp 0,9 procent i oktober - aktier överpresterade obligationsmarknaden  

  Norron Select upp 0,9 procent i oktober - aktier överpresterade obligationsmarknaden

  Norron Select ökade 0,9 procent i oktober, vilket medför att fonden backat 4,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden lagt ett kortsiktigt, till december, bet på uppsidan mot OMX index. Detta för att kunna dra nytta av att marknaden har fortsatt öka och har brutit igenom motståndet på ovansidan.

  Den senaste månaderna har fonden ökat sin volatilitet och ökat sin exponering mot marknaden. Som trygghet på nedsidan har fonden en hedge på nedsidan för att skydda sitt kapital, minus 1 procent om marknaden sjunker 5-10 procent, med neutral prestation gentemot index.

  Under månaden ökade riskaptiten igen i oktober, där aktier överpresterade företagsobligationer. Även ett sektorskifte från defensivt till cykliskt kunde identifieras, vilket fonden gynnas av. I Europa visade banker, fordon och gruvor positiva siffror.

  Nettoexponeringen ökade under månaden till 40 procent, upp cirka 10 procent gentemot månaden innan.

  De största bidragsgivarna i långboken var Kindred, Bioarctic, Electrolux, Bank Norwegian och Storebrand. De långpositioner som tyngde var IAR Systems, Catena Media, Sirius Intl, Yara och Xvivo.

  På kortsidan gynnades fonden av kortpositionen i Gränges, Wihlborgs, Dometic, Fabege och ICA. Samtidigt tyngdes portföljen av de korta positionerna i Holmen, Lundin Petroleum, Assa Abloy och UPM.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden svenska statspapper, Ocean Yield och Volati med portföljvikter om 6,6, 3,8 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Preserve nära oförändrat i oktober - marknadens framtid i ett 50/50-läge  

  Norron Preserve nära oförändrat i oktober - marknadens framtid i ett 50/50-läge

  Norron Preserve backade 0,02 procent i oktober, fonden har därmed stigit 2,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden gynnades under månaden av framgångar i förhandlingarna kring handelskriget mellan USA och Kina, samtidigt som risken för att det blir en hård brexit sjunkit. Statsobligationer backade dock under månaden där tyska statsobligationer presterade minus 1,7 procent. Samma mönster följde i Sverige.

  Oktober är säsongsmässigt en månad där det sällan emitteras många nya emission och nu finns dessutom anledning att vänta tills efter ECB:s start av stödköp på marknaden. Däremot ser förvaltarna att det många nya företagsobligationer till marknaden i början av november, där fonden ska fortsätta att agera försiktigt.

  "Vi ser ingen anledning till att öka risken i den nuvarande miljön, snarare tvärt om. 2019 har varit ett väldigt starkt år för krediter och räntemarknaden", skriver fondbolaget i sin rapport.

  "Det känns som 50/50 i odds att världsekonomins tillväxt kommer ta fart igen 2020, kontra en recession under 2020/2021", fortsätter förvaltarna.

  Inget särskilt innehav stack ut under månaden ut prestationsmässigt.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Skandiabanken, Swedbank och Landshypotek Bank med portföljvikterna 2,3, 2,3 respektive 2,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Ambea  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Ambea

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i vårdbolaget Ambea till 5,52 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare   #healthservices   #insider  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv backade en procent i oktober - Getinge främsta negativa bidragsgivare  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv backade en procent i oktober - Getinge främsta negativa bidragsgivare

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv backade en procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden backade 12,9 procent, vilket är sämre än index som stigit 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden inleddes svagt för att sedan vända upp på plus i slutet av månaden. Tillförsel av likviditet från centralbankerna FED och ECB hjälpte marknaderna. Samtidigt gjordes framsteg i handelskriget mellan Kina och USA vilket bidrog till mindre osäkerhet på marknaderna.

  Aktie- och obligationsplaceringar tyngde avkastningen, medan derivatstrategier bidrog positivt.

  Aktieinnehaven i SCA, Medicover och SHB gynnade avkastningen. Samtidigt bidrog de korta aktiepositionerna negativt, varav Getinge bidrog mest negativt.

  Fondens tre största långpositioner var per utgången av månaden Traton, Medicover och SEB med största kortpositionerna var Nibe, betinge och Tele2.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Multistrategi backade 1,1 procent i oktober - de underliggande fonderna sjönk  

  Aktie-Ansvar Multistrategi backade 1,1 procent i oktober - de underliggande fonderna sjönk

  Aktie-Ansvar Multistrategi backade 1,1 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden en negativ avkastning på -0,5 procent, mot index som stigit 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren skriver att man haft en försiktig inställning till konjunkturen under året där man väntat på nedgången man nu ser. Den tydligaste inbromsningen har visat sig inom bilindustrin som dragit med sig Tyskland. Även handelskriget mellan Kina och USA har bidragit till att dämpa ekonomin.

  De underliggande fonderna Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, Kvanthedge och Saxxum Aktiv sjönk under månaden med 0,1, 1,5 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge föll 1,5 procent i oktober - aktieindexportföljen bidrog positivt  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge föll 1,5 procent i oktober - aktieindexportföljen bidrog positivt

  Aktie-Ansvar Kvanthedge föll 1,5 procent i oktober, vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som backade 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden backat 4 procent, mot index som backat 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att börserna inledningsvis i oktober backade för att sedan vända upp på plus i slutet av månaden. Bäst utvecklades de svenska och japanska börserna.

  Aktieindexportföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden där positionerna i TOPIX och FTSE MIB kompenserade förlusterna i OMX30 och SMI.

  Ränteportföljen var oförändrade. Volatilitetsportföljen steg något vilket främst kan knytas till ställda optioner på valutor samt positionen i VIX-termer.

  Valutaportföljen backade där vinsterna i SEK/USDA inte kunde kompensera för förlusterna i GBP/USD och EUR/USD.

  Råvaruportföljen var oförändrad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Aktiehedges backade 0,1 procent i oktober - SCA, Medicover och SHB bidrog positivt  

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedges backade 0,1 procent i oktober - SCA, Medicover och SHB bidrog positivt

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge backade 0,1 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex ökade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden backat 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att oktober började svagt för att sedan vända upp i slutet av månanden. Huvudsakligen efter tillförsel av likviditet från FED och ECB. Även framgångar i handelskriget mellan Kina och USA gynnade marknaderna.

  Obligationsplaceringar och derivatstrategier bidrog positivt till avkastningen. Av aktievalen bidrog SCA, Medicover och SHB positivt.

  Fondens korta positioner bidrog negativt under månaden, varav Getinge var främsta negativa bidragsgivare.

  Kreditdurationen låg vid månadsskiftet på 1,7 år vilket beskrivs vara gynnsamt i en miljö där det finns risk att kreditspreadarna ska börja öka.

  Fondens största långpositioner var per utgången av månaden Traton, Medicover och SEB och största kortpositioner var Nibe, betinge och Tele2.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa ökade 1,6 procent i oktober - minskat i Michelin efter stark uppgång  

  Aktie-Ansvar Europa ökade 1,6 procent i oktober - minskat i Michelin efter stark uppgång

  Aktie-Ansvar Europa ökade 1,6 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 21,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Lars-Erik Lundgren skriver i en kommentar att fonden hittills under året haft en försiktig inställning till ekonomin och väntat på den nedgång som nu sker. Den tydligaste inbromsningen har visat sig i bilindustrin vilket dragit med sig Tyskland. Vidare har även handelskriget mellan USA och Kina bidragit till att dämpa ekonomin.

  Bland innehaven som tyngde avkastningen återfinns KPN, Sanofi och Banco Santander.

  Främsta bidragsgivaren under månaden var Michelin, Novo Nordisk och Atos.

  När det kommer till portföljförändringar minskade man något i Michelin efter en stark utveckling under månaden.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Nestle och Roche Holdings med portföljvikterna 7,6, 5,4 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige A steg tre procent i oktober - Electrolux, Alfa Laval och Stora Enso gynnade avkastningen  

  Aktie-Ansvar Sverige A steg tre procent i oktober - Electrolux, Alfa Laval och Stora Enso gynnade avkastningen

  Aktie-Ansvar Sverige A steg tre procent i oktober, vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som steg fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren skriver i en marknadskommentar att den tydligaste inbromsningen i ekonomin visar sig inom bilindustrin vilket dragit med sig Tysklands ekonomi. Vidare har även handelskriget mellan Kina och USA bidragit till att dämpa ekonomin.

  Bästa bidragsgivaren under månaden var Electrolux, Alfa Laval och Stora Enso. Tyngde avkastningen gjorde Sandvik, H&M och Millicom.

  När det kommer till förändringar i portföljen har man sålt i Industrivärden, Sandvik och Ericsson. Samtidigt har man ökat i Essity, Skanska och Electrolux.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SEB, Investor och Nordea med portföljvikterna 7, 6,7 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv backade 1,9 procent i oktober - defensiva aktier bidrog negativt  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv backade 1,9 procent i oktober - defensiva aktier bidrog negativt

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv backade 1,9 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som backade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,1 procent, vilket är sämre än index som ökat 19,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att oktober började med fallande börser för att sedan i slutet av månaden nå upp till nya högstanivåer.

  Fondens defensiva aktier och derivaten på aktieindex bidrog negativt till utvecklingen. Cirka en tredjedel av nedgången härleds till kronförstärkningen mot dollarn.

  Den ekonomiska statistiken beskrivs som fortsatt svag, däremot har den inte försämrats ytterligare. Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet slog i stora drag förväntningarna, samtidigt som trenden för vinsterna är fallande.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering utvecklades positivt i oktober - svenska kronan stärktes 2,5 procent mot japanska yen  

  Skandia Japan Exponering utvecklades positivt i oktober - svenska kronan stärktes 2,5 procent mot japanska yen

  Skandia Japan Exponering steg 2,8 procent i oktober och utvecklades därmed i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

  "Den japanska ekonomin såg en blandad utveckling under månaden. Den japanska arbetslösheten steg från 2,2 procent till 2,4 procent. Konsumentprisinflationen föll till 0,2 procent i årstakt i september, huvudsakligen nedtryckt av bensinpriser. En minskande global efterfrågan samt handelskriget mellan USA och Kina fortsatte att påverka den japanska exporten som sjönk med -5,2 procent i årstakt i september", skriver fondens förvaltarteam i en månadskommentar.

  Data över försäljning i detaljhandeln kom in över förväntan samtidigt som industriproduktionen i landet ökade något i årstakt. Bank of Japan beslutade under månaden om att behålla styrräntan oförändrad.

  Den svenska kronan stärktes med 2,5 procent mot den japanska yen, vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering steg 0,5 procent i oktober - tyngdes av svenska kronans utveckling  

  Skandia Global Exponering steg 0,5 procent i oktober - tyngdes av svenska kronans utveckling

  Skandia Global Exponering steg 0,5 procent i oktober, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens strategi är att följa index med avvikelser för transaktionskostnader och effekten av att man avstår från vissa investeringar på grund av en policy för etik- och miljöhänsyn. Effekten av detta blev positiv med 6 baspunkter under oktober.

  Under månaden kom makrodata in som visade att inköpsindex i eurozonen för tillverkningsindustrin var oförändrat samt att det i USA skapades 136 000 nya jobb under september.

  ECB, Bank of Japan och Riksbanken beslutade om att behålla sina styrräntor oförändrade. Samtidigt sänkte FED sitt målintervall för räntan med 25 baspunkter. Svenska kronan stärktes därmed mot dollarn och yen men försvagades mot euron och pundet.

  Den svenska kronans utveckling bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering ökade 3,9 procent i oktober - Kindred och Getinge bland månadens vinnaraktier  

  Skandia Sverige Exponering ökade 3,9 procent i oktober - Kindred och Getinge bland månadens vinnaraktier

  Skandia Sverige Exponering ökade 3,9 procent i oktober vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland de bolagen som presenterade sina kvartalsrapporter under månaden noterades positiva kursreaktioner i Ericsson, H&M, Getinge, Sandvik, Atlas Copco, Alfa Laval, Kindred och Evolution Gaming.

  Bolag som föll på sina rapporter var Telia, Husqvarna och Swedbank. Samtidigt kom vinstvarningar från Probi och BioGaia.

  De främsta positiva bidragen till fondens avkastning kom från Kindred som steg 21,7 procent, Getinge med 19,6 procent och Nordic Entertainment Group som handlades upp 19,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering påverkades negativt av svenska kronans utveckling i oktober  

  Skandia Nordamerika Exponering påverkades negativt av svenska kronans utveckling i oktober

  Skandia Nordamerika Exponerings utveckling var oförändrad i oktober, medan fondens jämförelseindex backade marginellt. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har som strategi att följa index, men små avvikelser kan uppstå beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.

  "Nettoeffekten av exkluderingen påverkade fondens relativavkastning positivt med 6 baspunkter under perioden", beskriver fonden i rapporten.

  Svenska kronan stärktes mot dollarn med 1,8 procent under månaden, vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige steg 2,7 procent i oktober - Mycronic ökade kraftigt  

  Skandia Småbolag Sverige steg 2,7 procent i oktober - Mycronic ökade kraftigt

  Skandia Småbolag Sverige utvecklades i linje med sitt jämförelseindex med en avkastning på 2,7 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade de stora bolagen generellt bättre än småbolagen och marknaden präglades globalt av Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt konflikten i Syrien.

  Mycronic var ett av de bolagen som utmärkte sig under månaden med en avkastning på 32 procent.

  "Mycronic levererade ett starkt EBIT under det tredje kvartalet som var bättre än väntat medan försäljningen var lite svagare. Positiva avvikelsen i EBIT var drivet av Pattern Generators medan divisionen Assembly Solution var svagare på försäljning. Viktigt är dock att nämna orderingångstillväxten inom Assembly Solution på 59 procent, vilket var väldigt bra", kommenterar fondens förvaltarteam.

  Även Kindred, Sweco, Nordic Entertainment Group och Beijer Ref kom med bra kvartalsrapporter under månaden.

  Kindred redovisade något högre resultat än väntat, Swecos försäljning och EBITA kom in bättre än väntat och Beijer Ref rapporterade en omsättningstillväxt på 5,2 procent.

  Nordic Entertainment Group steg kraftigt efter att bolaget offentliggjort att man skapar ett joint venture med Telenor gällande Viaplay och Canal Digital.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar överpresterade index i oktober - positivt bidrag från Sweco  

  Skandia Sverige Hållbar överpresterade index i oktober - positivt bidrag från Sweco

  Skandia Sverige Hållbar steg 4,6 procent i oktober, vilket var 0,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presenterades en något blandad makrostatistik globalt. I USA sjönk ISM till tioårslägsta medan även arbetslösheten sjönk till 3,5 procent. I eurozonen var inköpschefsindex för tillverkningsindustrin oförändrad och därmed fortsatt i ett område för kontraktion.

  Sweco, Nordic Entertainment, SCA och Atlas Copco var alla starka bidragsgivare.

  "Sweco avancerade 10 procent på rapportdagen drivet av bättre försäljning och EBITA än väntat. Den organiska tillväxten uppgick till cirka 6 procent (justerat för kalendereffekt) och den förbättrade utvecklingen för bolaget drevs av en positiv arvodesutveckling och ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderstock", beskriver fondens förvaltarteam.

  Nordic Entertainment ökade kraftigt under månaden efter besked om att man bildar ett joint venture med Telenor gällande Viaplay och Canal Digital.

  Atlas Copco levererade en stark rapport med bättre orderintag för vakuumteknik än förväntat och SCA:s rapport visade på goda resultat i alla divisioner utom massa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allfunds köper Nordic Fund Market av Nasdaq  

  Allfunds köper Nordic Fund Market av Nasdaq

  Allfunds annonserar i ett pressmeddelande sitt köp av Nasdaqs Nordic Fund Market (NFM). Köpet är känt sedan tidigare och annonserades i mars 2019, men har nu fått olika typer av godkännanden som krävs för att affären ska fullföljas.

  Allfunds är idag en av Europas största aktörer inom fondhandelsplattformar för fonddistribution och har efter detta förvärv mer än 500 miljarder euro i distribuerat kapital.

  Inom Allfunds distributionsnätverk finns idag fler än 20 regionala distributörer i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Mattias Hammarqvist, som tidigare var vd för Nasdaq Broker Services, blir vd för Allfunds Sweden.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds   #stocks  

 • UB Infra backade 0,1 procent i oktober - köpt el och flygplatser  

  UB Infra backade 0,1 procent i oktober - köpt el och flygplatser

  Infrastrukturfonden UB Infra backade 0,1 procent i oktober och presterade därmed sämre än sitt jämförelseindex som ökade 0,2 procent. Fonden är därmed upp 20,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Den globala aktiemarknaden noterar en gynnsam månad och fonden köpte in sig i amerikansk infrastruktur inom el samt el-infrastruktur och flygplatser i Europa.

  Aktiemarknaden har rört sig uppåt och obligationsmarknaden har stabiliserats. Samtidigt har prognoser skrivits ner, men detta har besvarats med sänkta räntor från centralbanker. Efter det har aktiemarknaderna åter igen nått nya all time highs.

  Fondens största positiva bidragsgivare för månaden var Pennon Group, Japan Airport Terminal och Grupo Aeroportuario som ökade med 12,9, 12,6 respektive 10,3 procent.

  Fonden var per månadens utgång till 34 procent exponerad mot USA, följt av Frankrike på 11,0 procent..

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Japan Airport Terminal, Koninklijke Vopak och NextEra Energy med portföljvikterna 2,1, 2,0 respektive 2,0 procent.  Taggar:

 • UB EM Infra steg 3,2 procent i oktober - tror på asiatisk infrastruktur  

  UB EM Infra steg 3,2 procent i oktober - tror på asiatisk infrastruktur

  Infrastrukturfonden UB EM Infra steg 3,2 procent i oktober och presterade därmed starkare än sitt jämförelseindex som steg 1,8 procent. Fonden är därmed upp 10,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden sålt av några innehav som har presterat bra i fonden. Detta för att istället gå in i flygplatsbolag i Kina och Malaysia.

  Den ökade optimismen kring handelskonflikten mellan USA och Kina har gynnat marknaderna och försvagade tillväxtsiffror avhjälps genom penningpolitik från centralbankerna. Värderingarna är historiskt sett låga och särskilt kinesisk infrastruktur har låga värderingar.

  Fondens största innehav var per utgången av månaden SATS, Grupo Aeroportuario del Pacifico och China Gas Holdings där alla har portföljvikten 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Semcon  

  Nordea Fonder flaggar upp i Semcon

  Nordea Fonder har ökat sitt ägande i teknikföretaget Semcon marginellt och passerar därmed flaggningsgränsen på 10 procent. Ägarandelen uppgår därefter till 10,08 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Origo Quest 1 utvecklades negativt i oktober - upp till bevis för Qliro  

  Origo Quest 1 utvecklades negativt i oktober - upp till bevis för Qliro

  Origo Quest 1 tappade 1,6 procent i oktober med negativt bidrag från fondens korta positioner i råvaror. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaderna fortsatte under oktober att präglas av en extrem penningpolitik från världens centralbanker samt ökad optimism kring ett handelsavtal mellan USA och Kina. Nordiska småbolagsindexet steg 1,8 procent, främst drivet av sentimentstyrda sektorer som råvaror och industri.

  Fondens långa investeringar bidrog positivt och har under 2019 överträffat småbolagsindex. Kindred presenterade en stark kvartalsrapport och fonden ökade inför rapporten sin position från liten till medelstor.

  De korta positionerna inom råvaror tyngde avkastningen.

  I rapporten lyfter förvaltarna, Stefan Roos och Carl Rydin, fram Qliro som ett av de långsiktiga innehaven som underpresterat det senaste året. Bedömningen är att det samlade värdet av Qliro överstiger dagens börskurs, men att diverse skäl, såsom otillräcklig kommunikation, lett till att aktien utvecklats svagt.

  "Men nu är det upp till bevis för Lindqvist & Co – Nelly måste stabiliseras och QFS och CDON måste visa att de kan skala upp verksamheten med lönsamhet under de kommande tolv månaderna. Den nyligen aviserade särnoteringen av QFS är ett steg i rätt riktning", beskriver Roos och Rydin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer Multi-Strategy backade i oktober - minskat allokeringen till Black-and-White och Bodenholm  

  Brummer Multi-Strategy backade i oktober - minskat allokeringen till Black-and-White och Bodenholm

  Brummer Multi-Strategy backade 1,3 procent i oktober, främst till följd av en negativ utveckling i long/kort aktiefonderna Manticore, Black-and-White och Bodenholm. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden minskade oron över den globala tillväxten och handelskonflikten mellan USA och Kina vilket ledde till stigande aktieindex samt sjunkande priser på statsobligationer. På valutamarknaden steg pundet markant mot den amerikanska dollarn till följd av att risken för ett Brexit utan avtal blivit alltmer osannolik.

  "Cirka två tredjedelar av Brummer Multi-Strategys förluster under oktober kan härledas till lång/kort-aktiefonderna Manticore, Black-and-White och Bodenholm som alla påverkades av alfarelaterade förluster till följd av det tredje kvartalets resultatrapporter", kommenterar fondens förvaltarteam gällande månadsavkastningen.

  Även de trendföljande strategierna Lynx och Florin Court utvecklades negativt, framförallt Lynx pressades negativt av långa dollarpositioner och långa obligationspositioner.

  På den positiva sidan fanns den systematiska aktiefonden AlphaCrest och makrofonden Arete. Det nya tillskottet, Lynx Constellation, föll marginellt under månaden.

  Vid månadsskiftet mot november minskade fonden sin allokering till Black-and-White och Bodenholm samt ökade allokeringen till Manticore och Arete.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Småbolag A sjönk i oktober - ökade i Embracer efter kursfallet i slutet av månaden  

  Consensus Småbolag A sjönk i oktober - ökade i Embracer efter kursfallet i slutet av månaden

  Consensus Småbolag A sjönk 1,8 procent i oktober, många av innehaven rapporterade och fonden lyfter särskilt fram Enea, Kambi och Mips. Det framgår av en månadsrapport.

  "Enea, rapporterade en försäljningstillväxt på 19 procent och en ännu högre resultattillväxt. Det som glädjer är att beroendet av deras större nyckelkunder fortsätter att minska. Detta i kombination med att bolagets nätverkslösningar växer med 38 procent gör att bolaget ser attraktivt ut utifrån dagens värdering", kommenterar förvaltarteamet gällande innehavet Enea.

  Vidare beskriver förvaltarteamet att Kambi rapporterade ökad försäljning i kvartalet trots tuffa jämförelsesiffror på grund av fotbolls-VM förra året. Inför framtiden ser man god potentiell gällande verksamheten i USA.

  Mips har till följd av fortsatta orosmoln kring tullar backat under månaden, men förvaltarteamet är fortsatt högintresserade av bolaget och inväntar kvartalsrapporten med spänning.

  Embracer, som nyligen bytt bolagsnamn från THQ, föll i slutet av månaden kraftigt på grund av en säljrekommendation från en brittisk analysfirma. Efter att ha läst rapporten ansåg fonden att fallet gav goda möjligheter att utöka det nuvarande innehav.

  Till följd av månadens avkastning har fonden stigit 23,9 procent hittills i år.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Fortnox, Hexatronic och Kambi med portföljvikterna 9,4, 8,9 respektive 8,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund oförändrad i oktober - Stadshypotek och Länsförsäkringar Hypotek största innehaven  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund oförändrad i oktober - Stadshypotek och Länsförsäkringar Hypotek största innehaven

  Nordic Cross Total Return Bond Funds utveckling var oförändrad i oktober och hittills i år uppgår den totala avkastningen till 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam skriver i en kommentar att positiva tongångar i handelskriget mellan USA och Kina resulterat i ökad riskaptit, stigande aktiekurser och minskade kreditspreadar under månaden.

  "Den relativt kraftiga ränterörelsen påverkade fonden negativt vilket delvis kompenserades av högre kurser i fondens företagsobligationsexponering", beskriver förvaltarteamet.

  Vid månadsskiftet var 59 procent av fonden exponerad mot investmentgrade, säkerställda bostadsobligationer och kassa. Medan 41 procent var exponerat mot high yield.

  De största innehav var per utgång av månaden Stadshypotek, Länsförsäkringar Hypotek och NDASS med portföljvikterna 1,5, 1,5 respektive 1,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag steg 1,5 procent i oktober - Sweco, Trelleborg, Hexpol, Storebrand och Lifco månadens vinnare  

  Didner & Gerge Småbolag steg 1,5 procent i oktober - Sweco, Trelleborg, Hexpol, Storebrand och Lifco månadens vinnare

  Didner & Gerge Småbolag steg 1,5 procent i oktober, jämfört med fondes jämförelseindex som steg 2,7 procent. Även på årsbasis slår index fonden med en avkastning på 30,6 procent mot fondens 19,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.

  Avkastningen gynnades av Sweco, Trelleborg, Hexpol, Storebrand och Lifco. Embracer Group, Husqvarna, Mekonomen, Lagercrantz och Volati tyngde avkastningen.

  Fonden lyfter även fram Rejlers.

  "Teknikkonsulten Rejlers rapporterade en god omsättningsökning för det tredje kvartalet samt ett förbättrat rörelseresultat. Ett stort omställningsarbete pågår och bolaget har en ambitiös strategi att fördubbla verksamheten fram till 2025", berättar förvaltarna.

  Fonden deltog i en riktad nyemission från Rejlers. Nyemission gjordes för att delfinansiera förvärvet av Neste Engineering Solutions.

  Man har även avyttrat Sydbank.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lagercrantz, Ambea och Trelleborg med portföljvikterna 6,6, 5,1 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global steg 1,5 procent i oktober - avyttrat Autoliv och Carl Zeiss  

  Didner & Gerge Global steg 1,5 procent i oktober - avyttrat Autoliv och Carl Zeiss

  Didner & Gerge Global steg 1,5 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 24,2 procent, vilket är sämre än index som avkastat 29,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Andersson och Lars Johansson.

  Förvaltarna skriver i en kommentar att oktober månad brukar beskrivas som en händelserik månad och informationstung månad i och med kvartalsrapporterna. För fondens del ser anser de att väldigt lite ny information kommer fram som leder till en ändring av innehaven i fonden.

  Under månaden har fonden avyttrat Autoliv och Carl Zeiss.

  "Fondens avkastning hjälptes av framförallt Centene och Prudential/M&G (en avknoppning vi tycker om!). Månadens sämre bidrag kom från VF Corp och Fairfax Financial", skriver förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Fairfax Financial Holdings, Centene och Brookfield Asset Management med portföljvikterna 5,2, 5 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap var oförändrad i oktober - discoverIE och Thor främsta bidragsgivare  

  Didner & Gerge Small and Microcap var oförändrad i oktober - discoverIE och Thor främsta bidragsgivare

  Didner & Gerge Small and Microcap var oförändrad i oktober, mot fondens index som avkastade 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit 9,2 procent, jämfört med index som stigit 26,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Granath och Henrik Sandell.

  Främsta bidragsgivare under månaden var discoverIE och Thor. Svenska Embracer Group och amerikanska Superior Group of Companies tyngde avkastningen.

  THOR Industries, som är Nordamerikas ledande tillverkare av husvagnar och husbilar, har gått med vinst varje år sedan bolaget grundades 1980. I början av 2019 förvärvade bolaget tyska Erwin Hymer Group, som är en av de största aktörerna i Europa.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Paradox, Bahnhof och ATOSS Software med portföljvikterna 6, 5,5 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap backade 1,6 procent i oktober - Colliers och MTY Food tyngde avkastningen  

  Didner & Gerge Small and Microcap backade 1,6 procent i oktober - Colliers och MTY Food tyngde avkastningen

  Didner & Gerge Small and Microcap backade 1,6 procent i oktober, mot fondens jämförelseindex som backade 0,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,6 procent, vilket är sämre än index som stigit 29,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jessica Frank och Linn Fransson.

  Flera av fondens innehav kom med sina rapporter för det tredje kvartalet under månaden.

  Främsta bidragsgivare var under månaden förpackningsbolaget Winpak och industribolaget MSA Safety som kom med bra kvartalsrapporter.

  "MSA Safety visade en stark orderbok samt en något högre lönsamhet än väntat. Winpaks resultat kom in i linje med förväntningarna och bolaget annonserade även ett förvärv som mottogs väl av marknaden. Med förvärvet ökar Winpak sin exponering mot hälsovårdssektorn", berättar förvaltarna.

  Sämsta bidragsgivare var fastighetsservicebolaget Colliers och restaurangkedjan MTY Food Group som kom med sämre kvartalsrapporter än väntat.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Winpak, UFP Technologies och Winmark med portföljvikterna 4,6, 4,2 respektive 4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Aktiefond steg 4,8 procent i oktober - främsta bidragsgivare var Trelleborg, Hexpol och Atlas Copco  

  Didner & Gerge Aktiefond steg 4,8 procent i oktober - främsta bidragsgivare var Trelleborg, Hexpol och Atlas Copco

  Didner & Gerge Aktiefond steg 4,8 procent i oktober, vilket var bättre än index som steg fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,2 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Peterson och Carl Bertilsson.

  "Stockholmsbörsen utvecklades positivt under oktober månad. Detta drevs bland annat av cykliska bolag, som generellt klarade avmattningen i industrikonjunkturen bra", skriver förvaltarna.

  Flera av fondens innehav kom med sina kvartalsrapporter under månaden. Främsta bidragsgivare under månaden var Trelleborg, Hexpol och Atlas Copco. AK, Embracer och Husqvarna tyngde avkastningen.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Indutrade och Atlas Copco med portföljvikterna 7,9, 5,7 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge utvecklades platt i oktober - lyfter fram flera spännande bolag  

  Nordic Cross Small Cap Edge utvecklades platt i oktober - lyfter fram flera spännande bolag

  Nordic Cross Small Cap Edge utvecklades platt i oktober och är därmed ner 0,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden fortsatte cykliska bolag gå starkt på börsen på bekostnad av defensivt och mindre bolag. Fonden väntar nu med spänning resultaten av småbolagens kvartalsrapporter som främst släpps i november.

  I fondens aktiemandat lång/kort var Sportamore, Sivers IMA, Midsona, BTS och Transtema de främsta bidragsgivarna. Transtema fick ett tilldelningsbeslut från E.ON Energidistribution gällande mätarbyten med tillhörande underhållstjänster.

  "Affärsvärdet uppskattas till cirka 180 miljoner kronor under avtalsperioden tre år, Affären innebär i korthet att Transtema ska byta ut en tredjedel av E.ONs bestånd av elmätare mot nästa generations smarta elmätare", beskriver förvaltarteamet.

  Mandatets negativa bidragsgivare var OssDesign, NGS, Alcadon och Hanza Holding.

  Det kvantbaserade mandatet som står för cirka 35 procent av fondens exponering backade under månaden.

  Avslutningsvis lyfter förvaltarna upp TagMaster, Awardit, OrganoClick, Intervacc och Bublar Group som några av fondens mest spännande innehav inför framtiden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Småbolagsfond steg 1,8 procent i oktober - Evolution Gaming, Lindab och Sdiptech kom med bra rapporter  

  Strand Småbolagsfond steg 1,8 procent i oktober - Evolution Gaming, Lindab och Sdiptech kom med bra rapporter

  Strand Småbolagsfond steg 1,8 procent i oktober, mot fondens jämförelseindex som steg 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att den senaste tidens volatilitet på marknaderna lugnades ner av framgång i handelskriget mellan Kina och USA samt att Brexit skjutits upp.
  "Rapportperioden utvecklades bättre än många räknat med. Bolag i fonden som utmärkte sig var bland annat Evolution Gaming, Lindab och Sdiptech", skriver förvaltarna.

  Riksbanken meddelade under månaden att man vidhåller sin prognos om en räntehöjning till noll procent i oktober.

  Aktievikten vid månadsskiftet uppgick till 80 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Climeon, Xvivo Perfusion och Tobii.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond steg 1,45 procent i oktober - Volvo utvecklades svagt  

  Strand Förmögenhetsfond steg 1,45 procent i oktober - Volvo utvecklades svagt

  Strand Förmögenhetsfond steg 1,5 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att den senaste tidens volatilitet på marknaderna lugnades ner av framgång i handelskriget mellan Kina och USA samt att Brexit skjutits upp.

  "Rapportperioden utvecklades bättre än många räknat med. Att ekonomin går mot en avmattning har visserligen satt sina spår i rapporterna, men detta hade analytikerna i de flesta fallen mer än väl tagit hänsyn till. Därför blev en majoritet av rapporterna till och med bättre än väntat och detta innebar lättnadsrallyn i ett flertal aktier", skriver förvaltarna

  Avkastningen gynnades under månaden av Trelleborg, Atlas Copco, Boliden, Intrum och Electrolux efter starka rapporter. Volvo utvecklades svagt under månaden.

  Riksbanken meddelade att man vidhåller sin prognos om en räntehöjning i december till noll procent.

  Aktievikten vid månadsskiftet uppgick till 52 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Handelsbanken, Climeon, Intrum.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return utvecklades positivt i oktober - samtliga aktiemandat bidrog till avkastningen  

  Nordic Cross Stable Return utvecklades positivt i oktober - samtliga aktiemandat bidrog till avkastningen

  Nordic Cross Stable Return steg 0,3 procent i oktober med positivt bidrag från samtliga av fondens aktiemandat. Avkastningen hittills i år är 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fondens eventmandat erhöll positivt bidrag från sin position i Lyko och tyngdes något av Alcadon.

  "Största bidragsgivare var Lyko där kursen steg efter ytterligare en stark kvartalsrapport. Lyko säljer hud- och hårvårdsprodukter och har byggt en stark marknadsposition inom online, men under det tredje kvartalet bröts också den negativa trenden för de fysiska butikerna", beskriver förvaltarteamet.

  Lång/kort-mandatets främsta bidragsgivare var mediabolaget Nent som steg efter att bolaget meddelat att man bildar ett joint venture med Telia kring Viasat och Canal Digital.

  Även det marknadsneutrala-mandatet utvecklades positivt, med hjälp av en stark utveckling för spreaden mellan lång SCA och kort Stora Enso.

  Räntemandadet och derivatmandatet var månadens enda negativa mandat. Förvaltarna beskriver att nedgången i räntemandadet helt och hållet skedde till följd av innehavet i norska Melin Group, vars kurs föll närmare 15 procent under månaden.

  Under månaden gjordes inga större förändringar av fondens portfölj.

  Snittdurationen ligger nu på 1,2 år med en löpande avkastning på dryga 2,9 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge sjönk 0,4 procent i oktober - redo att investera vid ökad marknadsoro  

  Nordic Cross Credit Edge sjönk 0,4 procent i oktober - redo att investera vid ökad marknadsoro

  Nordic Cross Credit Edge sjönk 0,4 procent i oktober och avkastningen är hittills i år 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam beskriver att man i dagsläget har 90,6 procent i likvida tillgångar som är redo att sättas i arbete vid ökad marknadsoro.

  Inga ändringar i portföljen gjordes under månaden. Den sista oktober var exponeringsbeloppet 212,3 procent av fondförmögenheten, med fördelningen marknadsmandat på 121,7 procent och taktiskt mandat på 90,6 procent.

  Sveriges Säkerställda Obligationer, Kommuninvest och SAS utgjorde fondens största emittenter vid månadsskiftet. Durationen löd 1,78 år, upp från 1,59 år månaden före.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Global Defence & Security Fund backade 1,7 procent i oktober - konsolideringstrend i branschen gynnar fonden  

  Global Defence & Security Fund backade 1,7 procent i oktober - konsolideringstrend i branschen gynnar fonden

  Global Defence & Security Fund utvecklades negativt i oktober med minus 1,7 procent, jämfört med index som steg 0,6 procent. Fonden är hittills i år upp med 12,8 procent, vilket är helt i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens utveckling är främst hänförlig till att kronan stärktes gentemot dollarn, något som förvaltarna tror är en kortsiktig förändring.

  Uppköp och rykten till uppköp har historiskt gynnat fonden, det görs när större bolag vill kunna bredda sin portfölj med intressanta produkter och tjänster som kan dra nytta av stordriftsfördelar samt utvecklas distribution. Enligt förvaltarna är detta en tydlig trend.

  Det var en stark månad för fondens cybersäkerhetsinnehav. FireEye och Palo Alto Networks tillhör två av de bolags om drog upp fonden under månaden med deras uppgångar på 15,6 respektive 11,4 procent. Utöver dessa två presterade även Raytheon, Airbus och Saab bra under månaden.

  Fonden har ökat i FireEye med 2 procentenheter. Köp skedde även i Northrop Grumman, United Technologies och L3Harris Technologies.

  Fonden var vid månadsskiftet till 78 procent exponerad mot USA.  Taggar:
  #defence   #industrials   #mutualfunds   #tech  

 • UBS Emerging Markets Equity HALO upp 5,6 procent i oktober - tror långsiktigt på tillväxtmarknader  

  UBS Emerging Markets Equity HALO upp 5,6 procent i oktober - tror långsiktigt på tillväxtmarknader

  UBS Emerging Markets Equity HALO ökade i oktober med 5,6 procent, jämfört med index som ökade 4,2 procent. Fonden är därmed upp 17,4 procent hittills i år, vilket är bättre än index som är upp 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har marknaden stärkts av att handelskonflikten mellan USA och Kina utvecklats positivt, nu är parterna nära ett så kallas fas 1-avtal. Dessutom har vi andra ljusglimtar som gynnat marknaden där ryska centralbanken sänkte räntan med en halv procentenhet i kombination med ökat pris på gas.

  På andra sidan hittar vi Turkiet som blivit drabbat efter det att man gått in militärt i Syrien och risken för eventuella sanktioner från andra länder hänger nu över Turkiet.

  Förvaltarna skriver att de är vaksamma för att inte vara överoptimistiska, men tror ändå på att tillväxtmarknader borde vara attraktivt för den med lång tidshorisont. Värderingen fortsätter generellt vara attraktiv och det finns många möjligheter.

  Fastighet, finans och konsumentvaror drev upp fonden samtidigt som infrastruktur och energi höll tillbaka fonden.

  Tal Education, Jiangsu Hengrui och China Jinmao var de enskilda bolag som drog upp fonden mest. Naspers, Prosus, HDFC Bank och Cnocc tyngde fonden.  Taggar:
  #emergingmarkets   #mutualfunds  

 • AMF Pension har minskat innehavet i Skanska, äger nu 4,97 procent av kapitalet  

  AMF Pension har minskat innehavet i Skanska, äger nu 4,97 procent av kapitalet

  AMF Pension har minskat innehavet i byggbolaget Skanska till 20 850 000 aktier, från tidigare 21 100 000 aktier. Därefter uppgår innehavet till 4,97 procent av aktiekapitalet och 3,49 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #construction   #industrials   #insider  

 • Axa bedömer att det dröjer innan investerarnas tilltro på Storbritannien vänder  

  Axa bedömer att det dröjer innan investerarnas tilltro på Storbritannien vänder

  Finansjätten Axa skriver i månadsanalysen Iggo's insights att investerarnas tilltro till Storbritannien inte vänt på grund av att Brexit skjutits upp flera gånger.

  Osäkerheten som skapats av Brexit har påverkat Storbritanniens BNP sedan folkomröstningen i juni 2016. Främst har detta varit i form av reduktion av kapitalinvesteringar. Efter folkomröstningen har ekonomin i landet legat efter, 3,5 procentenheter bakom USA och en bit efter flera europeiska länder vad gäller BNP.

  Enligt analysen är det troligt att anta en ökad konsumtion i Storbritannien de kommande åren, oavsett hur valresultatet i det utlysta extravalet blir i landet. Vanligen ökar offentliga utgifter i valtider, men i detta val är det inte troligt att de kommer slå på delar som privat konsumtion i första hand, eftersom att fokus snarare ligger på bland annat den offentliga vården i landet.

  FTSE-100 index har sedan folkomröstningen tydligt underpresterat gentemot Dow Jones, S&P 500 och Eurostoxx 50. Trots att man anser att Storbritanniens aktiemarknad ser attraktiv ut konstaterar man att beräknade vinstutvecklingen de kommande 12 månaderna ser mycket svagare ut än marknaderna i USA och Kontinentaleuropa.

  Det anses inte som troligt att den generella aktören på marknaden vågar sig in på den brittiska marknaden förrän i alla fall några av de största osäkerheterna rätt ut sig någorlunda. Där nämns bland annat extravalet, frågan om Skottlands självständighet samt en ökad polarisering mellan Labour och Tory.  Taggar:

 • Alfred Berg Ryssland steg 1,9 procent i oktober - räntesänkningar av Rysslands centralbank väntas ge stöd till aktiemarknaden  

  Alfred Berg Ryssland steg 1,9 procent i oktober - räntesänkningar av Rysslands centralbank väntas ge stöd till aktiemarknaden

  Alfred Berg Ryssland steg 1,9 procent i oktober men underpresterade gentemot sitt jämförelseindex med 1,8 procent. Fonden är upp 38 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens ansvariga förvaltare Dan Fredrikson skriver i rapporten att den ryska aktiemarknaden steg i oktober och överpresterade övriga emerging markets.

  "Den ryska marknaden fick stöd av centralbankens beslut att sänka styrräntan med 0,5 procent och minskade spänningar i handelssamtalen mellan USA och Kina. I synnerhet investerades det i aktier med starka värdekaraktärer på den ryska marknaden", beskriver Fredriksson.

  Underprestationen gentemot jämförelseindexet förklaras av fondens undervikter i Surgutneftegas, Norilsk Nickel och MTS som alla utvecklades starkt under månaden.

  Inga större portföljförändringar gjordes under månaden.

  Inför framtiden beskriver Fredrikson att totalt tre faktorer kommer driva den ryska aktiemarknaden.

  "Fortsatta räntesänkningar av Rysslands centralbank på grund av den låga inflationen. 2) Den ryska ekonomin kan komma att vara relativt motståndskraftig mot externa chocker på grund av sin låga företags- och statsskuld samt en balanserad budget. 3) Vi förväntar oss en relativt låg risk för ytterligare sanktioner i nära framtid"

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Gazprom, Lukoil och Sberbank of Russia med portföljvikterna 9,7, 9,4 respektive 9,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden utvecklades negativt i oktober - deltagit i nyemission av D-aktier i Akelius  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden utvecklades negativt i oktober - deltagit i nyemission av D-aktier i Akelius

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A föll 3,8 procent före avgifter i oktober, vilket var något bättre än jämförelseindex som föll 4,1 procent. Fonden har därmed avkastat 41,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden utmärktes sig John Mattson och Catena på uppsidan med sina kursuppgångar på cirka 9 procent. På minussidan märktes samtidigt Bonava som föll 15 procent.

  Avkastningen tyngdes även av fondens positioner i Samhällsbyggnadsbolaget och Klövern.

  Fonden deltog i en nyemission av D-aktier i Akelius samt ökade sina innehav i Bonava, Magnolia och Wallenstam. Exponeringen mot traditionella fastighetsbolag med hög kontorsexponering, såsom Skanska, sänktes något.

  "Vi bedömer att de faktorer som för närvarande påverkar bolagen positivt kommer att bestå under flera år framöver (lågräntemiljö kombinerat med god efterfrågan från hyresgäster). Vår strategi är att äga tillväxtbolag till rimlig värdering", kommenterar fondens förvaltarteam avslutningsvis.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Balder, Kungsleden och Fabege med portföljvikterna 9,3, 7,4 respektive 7,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige överpresterade index i oktober - minskat innehavet i Powercell efter stark kursutveckling  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige överpresterade index i oktober - minskat innehavet i Powercell efter stark kursutveckling

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 5 procent före avgifter i oktober, vilket är 1 procentenhet bättre än sitt jämförelseindex som steg 4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På sektornivå erhöll fonden positivt bidrag från verkstad och råvaror, medan positioneringen i IT gav det största negativa bidraget.

  De enskilda aktieinnehaven som gav främst bidrag var Powercell och Sweco. Negativt bidrag kom samtidigt från fastighetsbolaget Fabege samt fondens avsaknad av Ericsson i portföljen.

  I rapporten lyfter ansvariga förvaltarna Cecilia Persson och Anita Lindberg fram Powercell som utvecklats mycket starkt den senaste tiden.

  "Powercell fortsatte att stiga kraftigt under månaden på ökat intresse för bränslecellsteknik. Bolaget har nu öppnat ett kontor i Kina och presenterade en kvartalsrapport i linje med förväntan", beskriver förvaltarna.

  Vidare skriver Persson och Lindberg att Fabege rapporterat en negativ nettouthyrning och en något försiktigare investeringstakt. Även fastighetsbolaget Castellum redovisade negativ nettouthyrning vilket fick Fabege att falla 7 procent på grund av sektororo. Efter det har andra fastighetsbolag redovisat starkare nettouthyrning och sektorn har återhämtat sig.

  Under månaden sålde fonden delar av innehavet i Powercell, köpte fler aktier i Stora Enso och drog ner innehavet i Husqvarna något.

  De största innehaven per utgång av månaden var Essity, Sandvik och Atlas Copco med portföljvikterna 5,7, 5,2 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,3 procent i oktober - gynnades av mjukare centralbanker  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,3 procent i oktober - gynnades av mjukare centralbanker

  Alfred Berg Ränteallokering Plus gynnades av en mjukare retorik från centralbanker och steg 0,3 procent före avgifter i oktober. Fonden är därmed upp 3,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Utöver den positiva effekten från mjukare centralbanker gynnades fonden också av ljusnande utsikter i handelskonflikten mellan USA och Kina.

  "Detta fyttade upp räntorna främst i den längre delen av yield-kurvan, medan kreditspreadar gick ihop något", beskriver fondens förvaltarteam i en kommentar.

  Under månaden ökade fonden sin position i Fortum, Alfred Berg, i svenska kronor. Utöver det var portföljaktiviteten relativt låg.

  Inför framtiden ser förvaltarteamet att företagsobligationer gentemot statspapper fortsatt ser ut som ett bra placeringsalternativ. Till följd av att FED sänkte sin ränta och ECB annonserade stödköp av obligationer finns fortfarande goda möjligheter att behålla och gradvis addera risk framöver.

  Per utgång av månaden var fondens ränteduration 0,3 och kreditduration 2,8. Portföljräntan var 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA fyllde tre år den 31 oktober - avkastat 18,5 procent sedan start  

  Odin USA fyllde tre år den 31 oktober - avkastat 18,5 procent sedan start

  Aktiefonden Odin USA fyllde tre år den 31 oktober och avkastade under oktober månad 0,4 procent. Fonden har därmed stigit 18,5 procent sedan start, vilket är mer än jämförelseindexet som stigit 16,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam beskriver att det varit tre mycket händelserika år med god absolut och relativ avkastning.

  "I oktober köpte vi aktier i Microsoft som har genomgått stora förändringar under de senaste fem åren. VD Satya Nadella, som tog över 2014, har vänt affärsmodellen mot att sälja programvara som prenumerationsbaserade lösningar och har investerat mycket i utvecklingen av molnbaserade tjänster. Tillsammans med Amazon Web Services dominerar Microsoft Azure det offentliga molnet (public cloud) och hybridmolnmarknaderna", beskriver förvaltarteamet.

  Månadens främsta bidrag kom från UnitedHealth, Siteone Landscape Supply och Facebook. Negativt bidrag kom från Anheuser-Busch, Roper Technologies och Ball Corp.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Thermo Fisher Scientific, Visa och S&P Global med portföljvikterna 5,3, 5,2 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige steg 3,4 procent i oktober - sålt aktier i Sweco, Addtech, Axfood och Essity  

  Odin Sverige steg 3,4 procent i oktober - sålt aktier i Sweco, Addtech, Axfood och Essity

  Odin Sverige steg 3,4 procent i oktober, vilket generellt anses vara en utmanande månad på börsen. Fonden är därmed upp 30,1 procent i år och överpresterar gentemot sitt jämförelseindex som stigit 26,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Oktober är normalt en utmanande månad, men samtidigt visar statistik att det kan vara en bra tid att positionera sig på marknaden. De låga räntorna har kommit att stanna och därför tror vi att aktiemarknaden på längre sikt tål högre priser än vi har sett historiskt", beskriver fondens ansvariga förvaltare Vegard Søraunet i en månadskommentar.

  Under månaden sålde fonden delar av sina innehav i Sweco, Addtech, Axfood och Essity. Samtidigt köptes aktier i Dometic, EQT och Beijer Alma.

  De främsta positiva bidragsgivarna var Beijer Ref, Sweco och Duni. På minussidan märktes istället Addlife, Embracer Group och Atrium Ljungberg .

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 6, 5 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets utvecklades positivt i oktober - upp 10 procent i år  

  Odin Emerging Markets utvecklades positivt i oktober - upp 10 procent i år

  Odin Emerging Markets avkastade 2,2 procent i oktober, vilket var marginellt mindre än jämförelseindexet som steg 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Oddbjørn Dybvad skriver i rapporten att fonden fokuserat på investeringar i företag med exponering mot förmögenhetsutvecklingen på tillväxtmarknader.

  "Det är både konsumentföretag, bank- och försäkringsbolag och hälso- och wellnessföretag. Vi är mycket nöjda med portföljens sammansättning och har valt att använda de svaga räntorna för att öka exponeringen i några av våra befintliga innehav" beskriver Dybvad.

  Under månaden erhölls positivt bidrag från Bid, Bidvest och PSG. Negativt bidrag kom från Tencent, Garware Technical Fibres och Mold-Tek Packaging.

  Till följd av månadens avkastning är fonden upp 10 procent hittills i år.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Bid, Bidvest och HDFC Bank med portföljvikterna 8,1, 7,8 respektive 7,5 procent.  Taggar:
  #emergingmarkets   #mutualfunds  

 • Odin Europa ökade 1,9 procent i oktober - ökat innehaven i Alten, EssilorLuxoticca och DCC  

  Odin Europa ökade 1,9 procent i oktober - ökat innehaven i Alten, EssilorLuxoticca och DCC

  Aktiefonden Odin Europa ökade 1,9 procent i oktober med starkt bidrag från de stora företagen i fonden som levererade starka kvartalsrapporter. Det framgår av en månadsrapport.

  "Den starka kursutvecklingen under den senaste månaden har drivits av bland annat goda kvartalsrapporter från de stora företagen i fonden - till stor del de tyska företagen SAP (Software) och Fresenius (Health Services)", skriver fondens ansvariga förvaltare Håvard Opland i rapporten.

  De svagast presterande aktierna var Hugo Boss och Subsea 7.

  Under månaden har fonden fortsatt öka sina innehav i Alten, EssilorLuxoticca och DCC. Köpen har finansierats genom att man sålt ut det sista av sitt innehav i Hugo Boss.¨

  "Även om aktien ser billig ut och den interna omstruktureringen går enligt plan ser vi ingen förbättring för företaget på viktiga slutmarknader, till exempel USA och Asien. Vi finner en mer stabil och dynamisk tillväxt inom andra konsumtionsområden", kommenterar Opland.

  De största innehaven per utgången av månaden var SAP, IMCD Group och Roche Holding med portföljvikterna 7, 5,6 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global C överpresterade index i oktober - positivt bidrag från SAP, Judges Scientific och DCC  

  Odin Global C överpresterade index i oktober - positivt bidrag från SAP, Judges Scientific och DCC

  Odin Global C steg 1,4 procent i oktober och överpresterade därmed klart gentemot sitt jämförelseindex som steg 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden besökte fondens förvaltarteam ett antal mindre företag i Storbritannien som man även börjat studera närmare.

  "ODIN Global har flera mindre företag i fonden. Det här är företag som generellt växer mer än de stora företagen vi äger och som vi har möjlighet att investera i på grund av fondens storlek. Vi vill dra fördel av fondens storlek och fortsätta hitta några mindre företag som ligger precis under radarn för många investerare" beskriver förvaltarteamet.

  Fondens senaste investering från början av 2019, Judges Scientific, är ett bra exempel på den typen av bolag.

  Månadens främsta bidrag kom från SAP, Judges Scientific och DCC. På den negativa sidan märktes MTY Food Group, Roper Technologies och Accenture.

  Till följda av månadens avkastning har fonden stigit 34,9 procent hittills i år.

  De största innehaven per utgången av månaden var Constellation Software, DCC och IMCD Group med portföljvikterna 8,1, 8,1 respektive 7,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden steg 2,7 procent i oktober - köpt aktier i Dometic, EQT och Beijer Alma  

  Odin Norden steg 2,7 procent i oktober - köpt aktier i Dometic, EQT och Beijer Alma

  Odin Norden steg 2,7 procent i oktober, vilket var starkare än jämförelseindex som steg 2 procent. Fonden är därmed upp 26,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiemarknaden presterade starkt under oktober och fokus låg främst på bolagens kvartalsrapporter. Hittills har mer än hälften av företagen rapporterat och resultaten har varit blandade. Fonden fokuserar därför på om företagens kortsiktiga resultat kan säga något om den långsiktiga utvecklingen.

  Månadens främsta bidragsgivare var Beijer Ref, Sweco och Huhtamäki. Negativa bidrag kom från SP Group, XXL och Addlife.

  Under månaden köpte fonden aktier i Dometic, EQT och Beijer Alma. Samtidigt såldes delar av innehaven i Sweco, Addtech, Axfood och Essity.

  Fondförvaltarna Truls Haugen och Vegard Søraunet tror att de låga marknadsräntorna är här för att stanna och att aktiemarknaden därmed tål högre priser än innan.

  "Vi tror att stimulansen från centralbankerna också börjar påverka den makroekonomiska mot slutet av året. Kanske har vi sett botten? Oavsett botten eller inte fortsätter vi att leta efter företag med god kvalitet och goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande", beskriver förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Beijer Ref, Huhtamäki och Hexagon med portföljvikterna 5,1, 3,9 respektive 3,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norge C backade i oktober - lyfter fram laxaktierna Lerøy och Mowi  

  Odin Norge C backade i oktober - lyfter fram laxaktierna Lerøy och Mowi

  Odin Norge C backade 3,9 procent i oktober, men erhöll positivt bidrag från de norska laxbolagen Lerøy och Mowi. Fonden är därmed upp 12,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Månadens främsta bidragsgivare var Lerøy Seafood, Mowi och Sparebank 1 Østlandet.

  Fondens förvaltare Vigdis M. Almestad skriver i rapporten att laxaktierna stigit trots att laxpriserna varit mycket svaga under sommaren. Kommande period väntas laxpriserna istället stiga.

  Bland bolagen som tyngde avkastningen fanns Yara International, Borregaard och Subsea 7. Yara har påverkats negativt av den ökade kinesiska exporten av gödselmedel som lett till sjunkande priser, medan Borregaards aktie fallit tillbaka efter en stark period på börsen.

  "De låga räntorna har kommit för att stanna och därför tror vi att aktiemarknaden på sikt tål högre priser än vad vi har sett historiskt", kommenterar Almestad gällande aktiemarknaden avslutningsvis.

  Per utgången av månaden var fondens största innehav Equinor, Yara International och Telenor med portföljvikterna 7,2, 7 respektive 7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet C sjönk 3,3 procent i oktober - tagit in Platzer i portföljen  

  Odin Fastighet C sjönk 3,3 procent i oktober - tagit in Platzer i portföljen

  Odin Fastighet C sjönk 3,3 procent i oktober medan jämförelseindex backade 3,2 procent. Fonden är därmed upp 38,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden fortsatte marknaden för kontor och logistikfastigheter i norden att utvecklas starkt.

  "Detta gäller även hyresfastigheter inom bostäder i Sverige där hyresköerna i storstäderna är rekordlånga. De senaste direkta transaktionerna på marknaden visar också mycket höga värderingar", kommenterar fondens förvaltarteam.

  Bland de positiva bidragsgivarna fanns Catena, Stendorren Fastigheter och Balder. Medan Wihlborgs, Fabege och Atrium Ljungberg tyngde månadsutvecklingen.

  Fonden tog under månaden in Platzer i portföljen och sålde hela sitt innehav i Klöverns preferensaktie.

  "Platzer är ett företag med exponering främst mot kontor i Göteborgsområdet. En solid projektportfölj och goda marknadsutsikter gör att den passar bra in i vår portfölj", beskriver förvaltarteamet gällande det nya tillskottet till portföljen.

  De största innehaven per utgången av perioden var Balder, Sagax och Wihlborgs med portföljvikterna 9, 7,8 respektive 7,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober - Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing främsta bidragsgivare  

  PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober - Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing främsta bidragsgivare

  PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober, vilket medför att fonden avkastat 13,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  "Idea har under månaden ökat exponeringen mot telekommunikationsbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Ericsson, Essity, Trianon. Fonden har minskat innehav i Klövern, Diös, Nordea och SEB. Idea har sålt innehaven i Cloetta, LVMH och Securitas", skriver förvaltaren Torgny Prior och Martin Lindqvist.

  Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing var fondens främsta bidragsgivare.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Essity med portföljvikterna 5,7, 3,9 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober - positiva bidrag från långpositionerna i Ericsson och Billerud  

  PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober - positiva bidrag från långpositionerna i Ericsson och Billerud

  Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som backade 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,27 procent, vilket är bättre än index som backat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från långa positioner i Ericsson och Billerud samt från innehav i Xact Bear och kort position i Fabege. Negativt bidrag kom fram allt från innehav i Swedbank. Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +2,77%", skriver förvaltaren PO Nilsson.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober - SCA, John Matsson och Boliden var största bidragsgivare  

  PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober - SCA, John Matsson och Boliden var största bidragsgivare

  PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskifte har fonden avkastat 32,5 procent, vilket är bättre än index som stigit 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och investmentbolag och minskat exponeringen mot byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i John Mattson, Castellum och Strora Enso samt minskat i Klövern, NCC och Billerud. Realinvest har under månaden köpt in Industrivärden samt sålt innehaven i Scandic Hotels, Leroy Seafood och ICA", skriver förvaltaren PO Nilsson.

  SCA, John Matsson och Boliden var fondens tre största bidragsgivare.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, John Mattson och Klövern med portföljvikterna 9,3, 6,3 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober - Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C främsta bidragsgivare  

  PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober - Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C främsta bidragsgivare

  PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,2 procent, vilket är sämre än index som ökat 31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Unilever, CVS Health Corp, Colgate-Palmolive, Pentair och Procter & Gamble", skriver förvaltaren Martin Lindqvist.

  Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var L'Orela, Chubb och Pennon Group med portföljvikterna 1,6, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober - Ericsson, Hexpol och Sandvik främsta bidragsgivare  

  PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober - Ericsson, Hexpol och Sandvik främsta bidragsgivare

  PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,7 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och telekommunikationsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Ericsson, Sandvik, Hexpol samt minskat i Skanska, Essity, Nordea och Klövern. Fonden har sålt av innehav i SCA, Balder, Platzer och Securitas", skriver förvaltarna.

  Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Ericsson, Hexpol och Sandvik.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Essity med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tung start på oktober slutade positivt efter att handelsamtalen mellan Kina och USA visat på framgång - PriorNilsson fonder  

  Tung start på oktober slutade positivt efter att handelsamtalen mellan Kina och USA visat på framgång - PriorNilsson fonder

  PriorNilsson fonder förklarar att starten på oktober var tung på världens marknader, för att sedan vända efter positiva besked om ett fas-ett avtal mellan USA och Kina. Under månaden var det även fokus på rapporterna för det tredje kvartalet där majoriteten av bolagen kom med rapporter som överträffade estimaten. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

  Fastighetsbolagen Castellum, Atrium Ljungberg och Fabege rapporterade minskad nettouthyrning vilket fick sektorn att rekylera nedåt.

  "Verkstadsbolagens rapporter blev bättre jämfört med estimaten. Analytikerkåren hade tagit ner förväntningarna för 2019 i takt med all negativ makrodata som presenterats under hösten. Bra utfall från verkstadssektorn i kombination med en minskad handelsoro gav en rejäl uppgång i cykliska aktier", skriver PO Nilsson.

  Rapporter som beskrivs som imponerande kom från Essity, Ericsson, Atlas Copco. Mindre imponerande rapporter kom från Nokia och Bonava.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Lighthouse ökade 0,6 i oktober - tror på Sobi under årets sista kvartal  

  Consensus Lighthouse ökade 0,6 i oktober - tror på Sobi under årets sista kvartal

  Consensus Lighthouse Asset A steg 0,6 procent i oktober vilket innebär att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Månaden var full av rapporter från fondens innehav och den svenska börsen slutade upp 3,7 procent samtidigt som den amerikanska ökade 2 procent. Marknaden tog glatt emot de positiva överraskningar rapportsäsongen bjöd på och dessutom sköts nya tariffer på framtiden. Dock är en svagare tillväxt under 2020 att vänta.

  Förvaltaren tror ändå på att handelskonflikten kommer lösas, då det ligger i båda parters intresse att få det löst i och med att osäkerheten bromsar den globala marknadens utveckling.

  Framöver anses det viktigaste för konjunkturens utveckling vara handelskonflikten och amerikanska konsumenters fortsatta konsumtion. Det som talar för att det håller i sig, och att det till och med tar fart är en möjlig skattesänkning för privatpersoner.

  NENT och Stillfront bidrog mest positivt under månaden, detta efter att bolagen lämnat positiva rapporter.

  Förvaltaren lyfter särskilt Sobi som ett av de större innehaven och ett innehav man tror på under årets sista kvartal.

  På hedgefondsidan fortsatte fondens två största innehav i räntehedgefonder att utveckla sig stabilt med årsuppgångar på +11 procent respektive +6 procent.

  De tre största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Stillfront, Evolution Gaming och Sampo med portföljvikterna 2,7, 2,5 respektive 2,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity flaggar upp i Lagercrantz  

  Fidelity flaggar upp i Lagercrantz

  Fidelity/FMR har ökat sitt innehav i teknikhandelsbolaget Lagercrantz till 5,43 procent av kapitalet och 3,82 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Lyxor ser hur de små hedgefonderna inte längre överpresterar de stora  

  Lyxor ser hur de små hedgefonderna inte längre överpresterar de stora

  Fondbolaget Lyxor, med fokus på alternativa tillgångar, skriver i sitt veckobrev på tisdagen att små hedgefonder inte längre överpresterar de stora. Små fonder tenderar att ligga före tidigt och i mitten på cykler, men hala efter sent i cyklerna och i eventuella recessioner.

  Även om gapet i performance minskade mellan de stora och de små hedgefonderna i alla regioner har globala och europeiska små förvaltare lyckats lite bättre än deras motsvarigheter i USA och tillväxtmarknader.

  De små har underpresterat sedan 2017 efter att oroligheterna på marknaderna ökat och den ekonomiska tillväxten mattats av.

  Under oktober fortsatte börsen uppåt, boostat av bolagens redovisade vinster och framgångar i handelskonflikten mellan USA och Kina där man ser att det kan leda till lättnader på tariffer. Även global makro fortsatte presentera data som marknaden svarade positivt på, särskilt för de systematiska strategierna.  Taggar:

 • Carnegie Småbolagsfond ökade marginellt i oktober - Nordic Waterproofing drog upp  

  Carnegie Småbolagsfond ökade marginellt i oktober - Nordic Waterproofing drog upp

  Carnegie Småbolagsfond presterade i oktober en ökning om 0,2 procent och är upp 19,9 procent i år. Det går att läsa i en månadsrapport från fondbolaget.

  Nent noterar en uppgång för månaden på 19 procent efter att det annonserades en sammanslagning mellan bolagets Viasat Consumer och Telenors Canal Digital.

  Även Nordic Waterproofing presterade bra efter sin rapport.

  "Bolaget, som framför allt sysslar med taktätning, har tidigare felaktigt förknippats med svenskt bostadsbyggande trots att bara en bråkdel av försäljningen går dit", säger förvaltaren Viktor Henriksson.

  Fastighetssektorn i fonden utvecklades negativt under månaden efter att nettouthyrningen rapporterades svag, räntorna är något högre och en stark utveckling för konjunkturkänsliga aktier.

  Fonden var vid månadens slut till 85 procent viktad mot Sverige, en procentenhet lägre än förra månaden.

  Vad gäller fondens tre största innehav finner man Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Stillfront med portföljvikterna 8,8, 6,9 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total ökade 1,4 procent i oktober - sålde av Carnegie Likviditetsfond  

  Carnegie Total ökade 1,4 procent i oktober - sålde av Carnegie Likviditetsfond

  Carnegie Total noterar ett positivt resultat om 1,4 procent i oktober. Detta innebär att fonden är upp 18,4 procent hittills i år. Det framgår i ett månadsbrev.

  Fonden är en så kallad allokeringsfond med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Totalt förvaltar fonden cirka 72 miljarder.

  "I motsats till tillverkningsindustrin har tjänstesektorn utvecklats bättre. Det har gett stöd till arbetsmarknaden och bidragit till lugnare löneökningar i de utvecklade ekonomierna. Den
  inbromsning som vi sett i diverse konjunktursignaler har dock under senare tid mattats av.
  Makrostatistiken bekräftar en inbromsning, men det kanske inte är så illa som befarat", skriver förvaltarna.

  Carnegie Sverigefond och Carnegie Rysslandsfond var de bäst presterande aktiefokuserade fonderna under månaden med uppgångar på 4,9 respektive 2,3 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select väl och steg med 0,42 procent.

  Carnegie Likviditetsfond såldes av helt och Carnegie total omallokerade istället till att vikta upp i Carnegie Investment Grade.

  Carnegie Sverigefond väger tyngst med en andel på 19 procent, följt av C WorldWide Global Eq Ethical på 18 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap ökade 1 procent i oktober - Nordic Waterproofing och AQ Group lyfte fonden  

  Carnegie Micro Cap ökade 1 procent i oktober - Nordic Waterproofing och AQ Group lyfte fonden

  Carnegie Micro Cap ökade 1,0 procent i oktober, vilket medför att fonden sedan årsskiftet stigit 27,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Henriksson.

  Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing presterade bra under månaden.

  "Bolaget, som framför allt sysslar med taktätning, har tidigare felaktigt förknippats med svenskt bostadsbyggande trots att bara en bråkdel av försäljningen går dit. Både Danmark och Finland är större marknader och såväl renovering som kommersiella byggnader är viktigare än nybyggda bostäder för Nordic Waterproofing", skriver Viktor Henriksson.

  Även AQ Group lyftes upp som ett positivt innehav, bolaget steg med 6 procent efter att bolaget släppt sin rapport under månaden.

  Fastighetssektorn presterade sämre under månaden, men fondens innehav Catena och Platzer klarade sig bra och förvaltaren tror fortsatt på dessa aktier i framtiden.

  Fondens största innehav per utgången av månaden var Knowit, Addnode och Formpipe med portföljvikterna 8,7, 6,6 respektive 6,3 procent.

  Scandi Standard halkade ner från en tredjeplats till att bli fyra.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond steg 2,3 procent i oktober - upp 39,2 procent i år  

  Carnegie Rysslandsfond steg 2,3 procent i oktober - upp 39,2 procent i år

  Carnegie Rysslandsfond utvecklades positivt i oktober och noterar en ökning om 2,3 procent. Hittills i år är fonden upp 39,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren.

  Även denna månad var Ryssland en stark marknad och Surgutneftegaz oförklarliga stigning på 20 procent var det största samtalsämnet. Det finns spekulationer att man kommer använda den stora kassan till att köpa Lukoil eller delta i privatiseringen av Saudi Aramco. Dessutom har bolaget beslutat om nya riktlinjer gällande utdelningar, de nya riktlinjerna säger att man ska betala ut minst 100 procent av det fria kassaflödet som utdelning.

  Ryska parlamentet, duman, för diskussioner om att begränsa utländskt ägande i så kallade viktiga internetbolag, detta har fått Yandex att agera volatilt på börsen.

  Energi och råvaror var de största sektorexponeringarna vid månadsskiftet med energi på drygt 40 procent och råvaror på drygt 20 procent.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Gazprom, Sberbank och Surgutneftegas med portföljvikterna 9,4, 9,2 respektive 8,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia steg 1,9 procent i oktober - avknoppningen Vinhomes är ny i fonden  

  Carnegie Asia steg 1,9 procent i oktober - avknoppningen Vinhomes är ny i fonden

  Carnegie Asia noterar en uppgång på 1,9 procent i oktober. Det innebär en ökning på 17,8 procent i år. Det går att utläsa i en månadsrapport från fonden.

  Tongångarna mellan USA och Kina har, enligt förvaltaren, varit lite mildare på sistone. Det så kallade fas 1-avtalet i handelskonflikten är planerat att skrivas under och detta lugnar marknaden. Trots detta är det troligt att handelskonfliktens oro kommer fortsätta in i nästa år.

  Swire Pacific såldes av helt efter att ha sålts av delvis förra månaden. Fonden fick ett nytt innehav i form av Vinhomes, som är en avknoppning från fondinnehavet Vingroup. Vinhomes äger mark och utvecklar fastigheter och nya bostadsområden framförallt i åtta av de större städerna i Vietnam.

  I takt med att medelklassen växer och hushållens inkomster ökar växer behovet av moderna bostäder. Denna trend drivs också av ökad urbanisering i landet. Företaget har ansenliga landtillgångar och utvecklingsplanerna sträcker sig fram till år 2036", kommenterar förvaltaren Gunnar Påhlson.

  Största branschexponeringarna för fonden var finans, följt av fastigheter och teknik.

  De tre största innehaven i fonden var vins månadsskiftet Taiwan Sem, Samsung och Hdfc Bank med portföljvikterna 9,2, 5,7 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond ökade i oktober med 0,12 procent - tre nya investeringar i portföljen  

  Carnegie Corporate Bond ökade i oktober med 0,12 procent - tre nya investeringar i portföljen

  Carnegie Corporate Bond har under oktober ökat med 0,12 procent. Detta innebär att fonden ökat 3,9 procent under 2019.

  Fondens förvaltare, Niklas Edman och Maria Andersson, kommenterar läget på emissionsmarknaderna.

  "Marknaden fortsätter att trotsa signaler om vikande konjunktur och fortsätter att sätta priset
  på risk lågt, delvis drivet av att centralbankerna under det senaste halvåret gjort en
  helomvändning och uttalat sagt sig stötta ekonomin så mycket som krävs."

  Innan rapporterna släpptes var det oroligt, men den oron lade sig till stor del efter att en stor del av rapporterna kom in i linje med eller över förväntningarna. Dock väntas majoriteten av bolagen
  inom high yield att rapportera först under november.

  Bland nya investeringar hittar vi emittenterna Frontmatec, Bulk Infrastructure och Logent.

  Fonden är per den sista oktober fortsatt till 47 procent exponerad mot Sverige och 29 procent mot Norge (en procentenhet ner gentemot förra månaden). Fördelningen vad gäller ränta förhåller sig med en dryg femtedel fast ränta och resten rörlig ränta.

  Fondens största emittenter per utgången av månaden var B2 Holding, SBB och Heimstaden med portföljvikterna 2,8, 2,8 respektive 2,7 procent. SBB var vid förra månadsskiftet störst med sina då 3,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond steg 2,4 procent i oktober - gynnades av rapporter från Holmen och Essity  

  Carnegie Strategifond steg 2,4 procent i oktober - gynnades av rapporter från Holmen och Essity

  Carnegie Strategifond ökade 2,4 procent under oktober och noterar därför en positiv utveckling om 22,6 procent för i år. Det framkommer i en månadsrapport.

  Under månaden har marknaden sett ljusningar i två orosmoln. Dels att handelskonflikten mellan USA och Kina verkar landa i ett så kallat fas 1-avtal inom kort samt att risken för ett avtalslöst Brexit anses vara lägre efter månadens utveckling. Ovanpå det läggs dessutom att kvartalsrapporterna kom in starkt och många slog förväntningarna.

  För fonden var Essity och Holmen två av de innehav som utmärkte sig med fina rapporter. Normalt är båda beroende av massapriset där en förändring i pris är bra för den ena och dåligt för den andra, men denna gång bidrog bolagens rapporter båda till kursuppgångar. Essitys oväntat stora organiska tillväxt och Holmens uppvärderade skogstillgångar låg bakom uppgångarna.

  Till besvikelserna hörde Epiroc. Främst var det orderingången för utrustning som var sämre än
  väntat och projekt har dessutom skjutits upp.

  Under månaden har fonden minskat något i Dometic, Epiroc, NCC och Skanska. Fonden har ökat i Lifco, Orkla och Securitas. På obligationssidan har fonden köpt Bulk som bland annat äger IT-infrastruktur och logistikfastigheter i Norge samt Frontmatec som levererar automatiska styckningslösningar till köttindustrin. Det har finansierats genom att sälja av innehavet i Örsted (före detta Dong).

  Fondens tre största innehav var fortsatt Investor, Holmen och Lifco. Dessa hade vid slutet av september portföljvikterna 7,3, 5,6 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global backade 0,7 procent i oktober - förvaltaren motiverar innehavet i Ryanair  

  Carnegie Global backade 0,7 procent i oktober - förvaltaren motiverar innehavet i Ryanair

  Carnegie Global backade i oktober med 0,7 procent och noterar därmed en uppgång på 21,1 procent hittills i år. Det framkommer i ett månadsbrev från fonden.

  Under 2018 köpte fonden det irländska flygbolaget Ryanair, bolagets aktiekurs ökade under månaden 14,5 procent. Fondförvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin motiverar innehavet och argumenterar för att innehavet går att förena med fondbolagets hållbarhetsstrategi. Han lyfter bland annat den moderna och bränsleeffektiva flygplansflottan och höga kabinfaktorn relativt konkurrenter i branschen. Exempel är att bolaget senaste året släppte ut 66 gram koldioxid per passagerarkilometer, att jämföra med till exempel SAS på 95 gram.

  "Flyget står för cirka 2 procent av koldioxidutsläppet i Europa. Det finns idag dock inget riktigt bra alternativ till flyget för längre resor och vi får nog anta att flyget som transportmedel är här för att stanna. På sikt kommer det sannolikt att utvecklas elmotorer för flyg men det går inte att helt undvika flyget tills dess. Men om du vill göra något för miljön nästa gång du flyger så välj Ryanair. Då sänker du ditt koldioxidutsläpp med 25-50 procent jämfört med om du väljer ett annat flygbolag", skriver förvaltaren.

  Fonden var vid månadsskiftet till 52 procent viktad mot den amerikanska marknaden.

  Fondens största innehav per utgången av perioden var Alphabet, Mty Food Group och Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,3, 6,7 respektive 6,4 procent.  Taggar:

 • Carnegie Sverigefond upp 4,8 procent i oktober - anser Stockholmsbörsen vara attraktivt värderad  

  Carnegie Sverigefond upp 4,8 procent i oktober - anser Stockholmsbörsen vara attraktivt värderad

  Carnegie Sverigefond ökade 4,8 procent i oktober, vilket medför att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 30,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare, Simon Blecher.

  Kvartalsrapporterna visar på avmattad konjunktur, men marginalerna håller i sig och svenska bolag har visat sig vara bra på att bibehålla lönsamheten. Förvaltaren motiverar de senaste uppgångarna med att marknaden oroat sig för konjunkturen sedan 2017 och att kurserna på särskilt cykliska bolag hållits tillbaka.

  "Snarare börjar marknaden spekulera i att konjunkturen snart bottnar ut och har vi ingen
  recession i närtid utan bara en klassisk lågkonjunktur kvarstår uppsidan på börsen", skriver Blecher.

  Holmen tillhör ett av bolagen som gynnade fonden, efter att dess skogstillgångar värderats upp. NCC bjöd på månadens besvikelse och marknaden verkar inte hittills uppskatta bolagets nya strategi att redovisa mer konservativt.

  Förvaltaren anser Stockholmsbörsen vara attraktivt värderad, särskilt för den med ett långsiktigt perspektiv.

  Av fondens 25 innehav är, per sista oktober, följande störst: Investor, Holmen och Volvo och med portföljvikterna 8,8, 7,8 respektive 7,1 procent. Detta med störst vikt mot branscherna industri, följt av finans. Holmen gick under månaden om till att bli fondens andra största innehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lyxor utser Vincent Denoiseux till chef för ETF Research and Solutions  

  Lyxor utser Vincent Denoiseux till chef för ETF Research and Solutions

  Fondbolaget Lyxor utnämner Vincent Denoiseux till ny chef för ETF Research and Solutions.

  Rollen hos bolaget har inte funnits sedan tidigare och nyskapad. Den nya rollen för Denoiseux gäller formellt från och med 21 oktober, med placering i London.

  "Tillväxten för ETFer kommer i framtiden mer och mer fokusera på distributionsnätverk och direkt retailförsäljning än någonsin. Jag är övertygad om att utnämnandet av en senior inom området, som Vincent, kommer hjälpa oss att arbeta effektivare med våra partners och ge våra klienter allt innehåll, data och verktyg de behöver för att ta sina investeringsbeslut", säger klientansvarig på Lyxor ETF, Matthieu Mouly.  Taggar:

 • Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i G5 Entertainment  

  Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i G5 Entertainment

  Swedbank Robur Fonder har minskat med 42 248 aktier i mobilspelsföretaget G5 Entertainment och går under flaggningsgränsen på 5 procent. Innehavet uppgår nu till 423 698 aktier vilket motsvarar 4,57 procent av aktierna och 4,68 procent av rösterna i bolaget.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #insider   #tech  

 • Nya fondplattformen Savr pressar avgifterna  

  Nya fondplattformen Savr pressar avgifterna

  Savr lanserar idag, tisdag, en fondplattform där alla provisioner sägs återbetalas till kunderna. Detta ska enligt bolaget kunna leda till att kunder i snitt betalar halverad fondavgift.

  "Med dagens plattformar betalar du provisioner år efter år bara för att du har dina pengar där. Vi vänder på hela modellen och tar endast betalt i det fall vi faktiskt tillför värde”, skriver Daniel Aarenstrup, vd och grundare av Savr.

  Plattformen finns tillgänglig på både webb och app. Tjänsten erbjuder 1 300 fonder och inkluderar bland annat samtliga av de fyra storbankernas egna fonder.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Fonder flaggar upp i MTG  

  Nordea Fonder flaggar upp i MTG

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i MTG till 5,45 procent av kapitalet och 5,08 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #esport   #gaming   #insider   #tech  

 • SEB Investment Management flaggar ned i Bonava för andra gången idag  

  SEB Investment Management flaggar ned i Bonava för andra gången idag

  SEB Investment Management har minskat sitt ägande i bostadsutvecklaren Bonava ytterligare till 9,90 procent till kapitalet och 4,98 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  SEB Investment Management flaggade ned för en minskning av innehavare i Bonava även på måndag förmiddag.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Rhenman Global Opportunities L/S backade något i oktober - Volkswagen drog upp  

  Rhenman Global Opportunities L/S backade något i oktober - Volkswagen drog upp

  Rhenman Global Opportunities L/S backade 0,2 procent i oktober, fonden är därmed upp 24,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under perioden har hälso- och sjukvårdssektorn samt IT presterat bra och alla större regioner har också presterat bra. Dock sjönk dagligvaruhandel och energi under månaden.

  Viktigast för fonden var under månaden var banker och industriföretag, samtidigt som fondens innehav inom IT och dagligvaror utvecklades negativt. De långa positionerna i fonden gav +0,4 procent och de korta -0,6 procent.

  Enskilt bästa innehav vad Volkswagen Group som presterade bra efter att nyhetsflödet kring bolaget varit positivt. Där gällde det främst spekulationer kring dotterbolagens värderingar samt upptrappningen av elbilstillverkning. Det ryktas om en målsättning på dubbelt marknadsvärde till år 2030.

  Förvaltaren kommenterar framtidsutsikterna.

  "Vi tycker att höstens händelseutveckling i allt väsentligt har verifierat våra ståndpunkter. Vår uppfattning har varit att konjunkturen förvisso bromsar in, men att det inte nödvändigtvis leder till recession. Vi har också menat att näringslivet i stort har visat på höjd beredskap för att möta sämre tider."

  Fonden har minskat sin exponering något, men den är fortfarande hög. Fonden är fortsatt fokuserad på värdebolag.

  Fonden är högst exponerad mot euro och dollar med 79 respektive 22 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 6,5 i oktober - ser positivt på branschens framtid  

  Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 6,5 i oktober - ser positivt på branschens framtid

  Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 6,5 procent i oktober, och har därmed gett ett positivt resultat i år om 18,1 procent.

  Hälso- och sjukvård samt informationsteknologi noterade starka uppgångar samtidigt som dagligvaror och energi sjönk. Alla större regioner var på plus med Japan i täten, följt av Europa, medan USA och Hongkong släpade efter.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden var RA Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals. Sämsta bidragsgivare var MacroGenics och Nektar Therapeutics.

  RA Pharmaceuticals bidrog mest positivt till fonden under månaden, detta efter att bolaget varit föremål för uppköp. Bioteknikbolaget har en utvecklingsportfölj för sjukdomar inom komplementsystemetoch har utvecklat bland annat Zilukoplan, som är en av läkemedelskandidaterna. UCB lade bud på bolaget till ett värde på 2,1 miljarder dollar, det innebar en premie på 97 procent.

  Förvaltaren skriver att branschen står inför ett viktigt besked.

  "Vi går i väntans tider. Den juridiska processen att få Obamacare förklarad oförenlig med den amerikanska konstitutionen fortsätter. Ett besked är att vänta vilken dag som helst, men det kan självklart dröja något."

  Förvaltaren tror att sektorn borde ha möjligheter att bli högre värderad inom ett år. Detta på premisserna att nästa amerikanska president inte blir en demokrat på vänsterkanten i kombination med demokrat-majoritet i senaten. Förvaltarna anser dock att detta scenario inte ska ses som det högst troliga scenariot.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Placeringar i ETFer passerar 4 biljoner dollar i förvaltat kapital  

  Placeringar i ETFer passerar 4 biljoner dollar i förvaltat kapital

  Marknaden för USA-baserade ETFer, börshandlade fonder, har exploderat och passerat 4 biljoner dollar i förvaltat kapital. Det rapporterar CNBC.

  Totalt finns, enligt ETFGI, 136 ETF-leverantörer som erbjuder 2 062 ETFer. Enligt bolagets grundare är denna trend mot ökat intresse för ETFer inget som lär avta inom den närmsta tiden.

  Med en kommande förändring i regleringen kring ETFer tror hon ökningen kommer fortsätta efter att det blir lika lätt att köpa ETFer, som att köpa fonder.  Taggar:
  #etp  

 • Plain Capital Bronx ökade 0,6 procent i oktober - fortsatt defensiv position  

  Plain Capital Bronx ökade 0,6 procent i oktober - fortsatt defensiv position

  Blandfonden Plain Capital Bronx noterar en positiv utveckling om 0,58 procent i oktober. Det innebär en total utveckling om 18,45 procent i år. Fonden har under sju av årets månader genererat positivt resultat. Det framgår av en månadsrapport.

  Redan i september allokerades fonden mot en mer defensiv inställning till aktier och ökade därför kassa för att få en minskad riskexponering.

  Månaden har var rapportintensiv, där majoriteten slog förväntningarna på marknaden, men förvaltaren tror fortfarande att de största riskerna finns på nedsidan och har därför minskat exponering mot exportbolag och ökat mot defensiva. Främst håller man sig negativ till dollarkänsliga exportbolag, samt industrisektorn.

  Exportbolagen spås riskera komma med sämre rapporter i framtiden, detta efter att Riksbanken flaggat för höjd ränta samtidigt som Fed sänkt sin.
  Portföljens positiva bidragsgivare för månaden var Swedish Match, SAAB samt Nobina. Negativa bidragsgivare var IPCO, Netent och Oncopeptides.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • HealthInvest Small & MicroCap ökade 6,4 procent i oktober - låg fondvärdering gentemot sektorsnitt  

  HealthInvest Small & MicroCap ökade 6,4 procent i oktober - låg fondvärdering gentemot sektorsnitt

  HealthInvest Small & MicroCap A genererade ett positivt resultat om hela 6,4 procent i oktober, varefter avkastningen sedan årsskiftet landar på 21,8 procent. Index ökade under månaden 3,1 procent och 23,7 procent under 2019.

  Nytt innehav för fonden var under månaden amerikanska läkemedelsdistributören Amerisource Bergen. Köpet görs med motiveringen att den amerikanska marknaden för läkemedelsdistribution är en oligopolmarknad och att den prispress som drabbat bolaget, och straffat aktien, har chans att gå tillbaka. Bolagets värdering på tolv gånger fritt kassaflöde anses vara en låg värdering.

  Fonden som helhet handlades vid månadsskiftet till 12,3 gånger fritt kassaflöde, mot globala hälsosektorns värdering på 19,2.

  "Sammantaget är vi väldigt bekväma med HealthInvest Small & MicroCaps innehav.
  Värderingen är låg, drygt 12x fritt kassaflöde, vilket är 36 procent lägre än hälsosektorns
  genomsnitt. Det innebär således att även om fonden skulle stiga med 57 procent, är fondens värdering bara i linje med hälsosektorn", skriver förvaltaren.

  Hälsosektorn värderas till rabatt gentemot aktiemarknaden som helhet. Detta tillhör ovanligheterna eftersom att det snarare brukar vara omvänt med argumentet att branschen är relativt konjunkturokänsligt samt har en hög strukturell tillväxt.

  Fonden nettoexponering mot marknaden var vid månadsskiftet 84 procent, ner en procentenhet mot förra månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer lanserar investmentbolagsfond  

  Kavaljer lanserar investmentbolagsfond

  Kavaljer fonder lanserar idag, 11 november, sin nya fond Kavaljer investmentbolagsfond. Kavaljer erbjuder sedan tidigare diskretionär förvaltning och fonden Kavaljer Quality Focus.

  "Genom att investera i investmentbolag tar man som investerare rygg på framgångsrika investerare, som exempelvis Warren Buffett genom hans Berkshire Hathaway, och man får, trots relativt få innehav, en stor riskspridning genom att varje bolag i sig investerar i en mängd underliggande bolag", skriver Jan-Ove Sundgren på fondbolaget.

  Fondens förvaltningsavgift är på 0,3 procent per år och fonden uppges vara lämplig för de med minst fem års placeringshorisont.

  Fonden finns från och med i dag att handla på flera olika handelsplatser.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Arden X Global Entertainment Fund steg 0,74 procent i oktober - ökat aktieandelen efter starka rapporter  

  Arden X Global Entertainment Fund steg 0,74 procent i oktober - ökat aktieandelen efter starka rapporter

  Arden X Global Entertainment Fund steg 0,74 procent i oktober, vilket medför att fonden avkastat 10,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Stefan Westin skriver i en kommentar att viss osäkerhet råder kring konjunkturen. Däremot tror han att börsutvecklingen kommer att vara fortsatt positiv framför allt i USA efter starka kvartalsrapporter och låga räntor.

  "Av de hittills rapporterade amerikanska S&P bolagen har en klar majoritet av bolagen överträffat vinstförväntningarna. Vi har med anledning därav successivt ökat aktieandelen under den gångna månaden", skriver Westin.

  Fonden tyngdes under månaden av att kronan försvagades något mot den amerikanska dollarn. Man har minskat andelen amerikanska bolag och ökat andelen nordiska bolag för att vara mindre beroende av den amerikanska dollarn.

  I månadskommentar lyfter man även fram MTG som i och med sin kvartalsrapport kom med några positiva nyheter. Bland annat planerar man att bli ett renodlat eSport-bolag och man utreder möjligheterna till en börsnotering i USA som är en av världens största marknader för e-Sport. Fonden är fortsatt långsiktigt positiv till MTG, som sedan slutet av oktober stigit drygt 20 procent.

  Fondens tre största innehav var utgången av månaden var Activision Blizzard, Swedbank Robur Ny Teknik och Disney med portföljvikterna 6,9, 6,2 respektive 6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality Fund A steg 3,3 procent i oktober - lyfter fram Lumentum och Apple  

  Augmented Reality Fund A steg 3,3 procent i oktober - lyfter fram Lumentum och Apple

  Augmented Reality Fund A steg 3,3 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 2,7 procent. På årsbasis har fonden avkastat 35,7 procent, vilket är bättre än index som avkastat 17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Magnus Nicklasson skriver i en kommentar att oktober var återigen en ganska volatil månad. Handelskriget mellan USA och Kina visade på framsteg där parterna påstådd att de ska signera att fas-ett avtal senare i år. Många av fondens innehav påverkas starkt av handelskriget.

  "Flera av fondens innehav har levererat sina Q4-rapporter. Ett exempel är Apple, som vi som bekant tror kommer bli världens ledande aktör inom Augmented Reality. Apple slog förväntningarna och vad som är särskilt intressant att se är att deras nyare affärsområden ”services” (App Store, Apple Music, Apple Pay and iCloud) och ”wearables” accelererar", skriver Nicklasson.

  Vidare lyfter man fram innehavet Lumentum som även rapporterade för det fjärde kvartalet under månaden. Bolag slog marknadens förväntningar och steg tio procent samma dag. Under hela oktober steg bolaget 17 procent. Lumentum är Apples huvudleverantör av VCSEL-lasers som är en central komponent för 3D-igenkänning i kameror.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lumentum, Apple och Shopify med portföljvikterna 8,2, 7,6 respektive 6,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AGCM Asia Growth steg 3,3 procent i oktober - stark kvartalsrapport från Alibaba  

  AGCM Asia Growth steg 3,3 procent i oktober - stark kvartalsrapport från Alibaba

  AGCM Asia Growth steg 3,3 procent i oktober med positivt bidrag från Alibaba, fondens största innehav. Hittills i år har fonden stigit 27,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens chefsförvaltare Gustav Rhenman skriver i rapporten att Alibabas rapport slog analytikernas estimat med bred marginal medan konkurrenten Amazons rapport blev en besvikelse för marknaden.

  Trots detta är multiplarna på Amazons marknadsvärde betydligt högre, vilket Rhenman anser beror på att investerare globalt fortfarande är mer trygga i att investera i USA och Europa, men detta tror fonden kommer skifta och vara en fördel för asiatiska bolag.

  Den 1 november, precis efter månadsskiftet, lanserades 5G-tjänster i Kina och senare i november ska Kina och USA mötas för att möjligen genomföra ett så kallat fas-1 avtal. Om avtalet genomförs kan det bli gynnsamt för fondens portföljbolag Ant Financial och Tencent, som skulle kunna få tillgång till den amerikanska marknaden för digitala betalningar.

  Avslutningsvis skriver Rhenman att Singapore ekonomiskt kan gynnas av oroligheterna i Hongkong då man attraherar kapital, enligt Goldman Sachs ska hela 3 till 4 miljarder dollar flödat till Singapore från Hongkong i augusti. Fonden äger i dagsläget aktier i två banker i Singapore som framöver kan dra nytta av kapitalflödet.

  Per utgång av månaden var fondens största innehav Alibaba, Tencent och Samsung Electronics med portföljvikterna 8,2, 6,9 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity fortsatte sin positiva utveckling i oktober - upp 43 procent i år  

  OPM Listed Private Equity fortsatte sin positiva utveckling i oktober - upp 43 procent i år

  OPM Listed Private Equity steg 1,5 procent i oktober och är därmed upp 43 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden bidrog ICG, Ares och HG Capital mycket positivt med sina avkastningar på 11,1, 8,3 respektive 8,0 procent.

  "Alla har publicerat rapporter med god utveckling och de har gedigna track-records sedan 1980-1990-talen. HG Capital är Europas största investerare i mjukvara och skulle vara det tredje största teknologibolaget i Europa om portföljbolagen räknas samman", kommenterar fondens förvaltarteam.

  Fondens strategiska allokering består till största del av direktinvesteringar, följt av en stor andel fondbolag och en mindre andel noterade PE-fonder.

  Per utgång av månaden var de största innehaven Blackstone, Apollo global manage och KKR & CO med portföljvikterna 7,9, 7,6 respektive 7,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Investment Management flaggar ned i Bonava  

  SEB Investment Management flaggar ned i Bonava

  SEB Investment Management har minskat sitt ägande i bostadsutvecklaren Bonava till 9,99 procent av kapitlet och 5,03 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Pareto Global Corporate Bond backade 0,3 procent i oktober - deltog i nyemissioner av Schoeller Allibert och Frontmatec  

  Pareto Global Corporate Bond backade 0,3 procent i oktober - deltog i nyemissioner av Schoeller Allibert och Frontmatec

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond backade 0,3 procent i oktober och deltog under månaden i nyemissioner utgivna av Schoeller Allibert och Frontmatec. Fonden är därmed upp 2,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i rapporten att månaden började svagt för fonden, men sedan repade sig mot slutet. Det har varit hög aktivitet med nyemissioner både i norden och globalt.

  Vidare beskriver förvaltarna att en hoppfull trend i samhället är det ökade fokuset på miljön. I fonden försöker man leta efter bolag som inte skapar stora rubriker, men har konkreta lösningar till alla de utmaningar som finns.

  Förutom deltagandet i Schoeller Allibert och Frontmatecs nyemissioner medverkande fonden också i att förlänga finansieringen av Scan Global.

  "Schoeller Alliberts mantra är minska, återanvända och återvinna och försöka bemöta de problem som skapats av dagens samhälle. Företaget är marknadsledare i Europa för returförpackningar (RTP) och tillhandahåller återanvändbara behållare, vilket bidrar till att minska kostnader och materialavfall", kommenterar förvaltarna gällande Schoeller Alliberts.

  Under månaden minskades positioner i flera cykliska bolag, såsom Nissens, Toll Brothers och MDC Partners. Samtidigt har vinster tagits hem i de positioner som handlats upp.

  De största emittenterna var per utgång av månaden Upm Kymmene, qvia och Grupo Antolin med portföljvikterna 3,4, 3,1 respektive 3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Pareto Global steg klart mer än index i oktober - ser potential i finansföretag och USA:s sjukförsäkringssektor  

  Pareto Global steg klart mer än index i oktober - ser potential i finansföretag och USA:s sjukförsäkringssektor

  Pareto Global B steg 4,1 procent i oktober med positivt bidrag från i stort sett alla innehav. Fonden överpresterade därmed gentemot jämförelseindexet som steg 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "De allra flesta företagen i portföljen bidrog till den kraftiga uppgången, särskilt Prudential, Centene, Ryanair, Polaris, SAP, Lennar och Michelin. Vi får nu betalt för att vara tålmodiga ägare till bra företag med en stark drivkraft för underliggande värdeskapande, och inte minst för att ha varit trogna mot vår värdeorienterade stil", skriver fondens förvaltare i en månadskommentar.

  Ett av bolagen som särskilt lyfts fram är Polaris som varit en stark bidragsfaktor till fondens avkastning under hela året. Under oktober höjde bolaget återigen sin helårsprognos för justerad vinst per aktie. Till följd av detta steg aktien 11 procent på sin kvartalsrapport.

  Inför framtiden ser förvaltarna stor potential i finansföretag som i dagsläget handlas på rekordlåga multiplar trots stigande vinstutveckling. Fonden har även en betydande exponering mot USA:s sjukförsäkringssektor, som handlas till låga prisnivåer jämfört med tidigare i år.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Microsoft, Prudential och Schneider Electric med portföljvikterna 6,6, 6,4 respektive 5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,4 procent i oktober - deltog i flera nyemissioner  

  Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,4 procent i oktober - deltog i flera nyemissioner

  Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C ökade 0,4 procent i oktober och deltog under månaden i fyra nyemissioner. Fonden är därmed upp 4,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Oktober var ytterligare en bra månad för fonden med en stabil, positiv avkastning. Den nordiska kreditmarknaden hade en god utveckling, driven av ett bra kapitalflöde", skriver fondens förvaltare Stefan Ericson, Øyvind Hamre och Eric von Koss Torkildsen i en kommentar.

  Aktiviteten på den nordiska primärmarknaden beskrivs som fortsatt god, volymerna som emitterades i oktober var nära två gånger så stora som under samma månad 2018. I sin helhet ligger antalet nyemissioner under 2019 något under rekordåren 2017 och 2018.

  "På andrahandsmarknaden har vi gjort några portföljjusteringar, inklusive försäljningen av Höegh LNG mot exponering för Teekay Shuttle Tankers obligationer som förfaller 2022", beskriver förvaltarna.

  Under månaden deltog fonden i nyemissioner utgivna av kundtjänstföretaget SSG och oljebolaget Neptune Energy. De två sista emissionerna man deltog i var en refinansiering av skuld till logistikföretaget Scan Global Logistics och en efterställd obligation för SEB emitterad i dollar.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av oktober Ekornes QM, Ice Group Scandinavia och Siccar Point Energy med portföljvikterna 1,8, 1,7 respektive 1,7 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • RPM Galaxy utvecklades negativt i oktober - kortsiktiga förvaltningen gjorde vinster i aktier  

  RPM Galaxy utvecklades negativt i oktober - kortsiktiga förvaltningen gjorde vinster i aktier

  RPM Galaxy E (SEK) föll 5,3 procent i oktober till följd av en svagare utveckling i den trendföljande förvaltning. Hittills är fonden ner 7,2 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam beskriver att den trendföljande förvaltningen backade främst på grund av förluster i obligationer och valutor.

  "Den kortsiktiga förvaltaren var upp och vägde upp avkastningen i fonden främst på grund av vinster i aktier", kommenterar förvaltarteamet.

  Under månaden steg aktiemarknaderna till nya höjder samtidigt som vi på valutamarknaden såg att pundet och euron stärktes kraftigt mot dollarn. På räntesidan föll obligationer på grund av en allt mer positiv stämning på börsen och gällande råvaror stod oljepriset i princip still eftersom inventariedata och geopolitiska spänningar balanserade varandra.

  Positivt bidrag erhölls från bland annat kontraktshandel i Mexican PSO och Dax index. Medan negativt bidrag främst kom från kontraktshandel i Euro fx.

  Fonden gör sig redo att öka risknivån till över genomsnittet, men för närvarande hålls portföljrisker nära den långsiktiga genomsnittsnivån.

  Vid månadsskiftet stod aktier för 28 procent av exponeringen i fonden, följt av valutor med 27 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Evolving CTA backade i oktober - redo att öka risken till över genomsnittet  

  RPM Evolving CTA backade i oktober - redo att öka risken till över genomsnittet

  RPM Evolving CTA Fund backade 5,9 procent i oktober medan långsiktiga trender i räntor och valutor kraftigt vände. Fonden har därmed avkastat 3,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Amerikanska aktier nådde under månaden nya rekordnivåer efter en förnyad optimism gällande handelsavtalet mellan USA och Kina. På valutamarknaden stärktes pundet samt euron markant mot dollarn och på räntesidan föll obligationer.

  För fondens del hade både de trendföljande förvaltarna och fundamentala förvaltarna blandade resultat.

  Inför framtiden hålls de ekonomiska utsikterna om att en återhämtning i den amerikanska ekonomin avbrutits eftersom den globala ekonomin förblir i en cyklisk avmattning kvar.

  "Våra interna indikatorer vänder långsamt mot “CTA-positivt” läge och vi gör oss redo att öka risken till över genomsnittet under de kommande veckorna. För närvarande hålls dock portföljrisker nära långsiktigt genomsnittliga nivåer", beskriver fondens förvaltarteam i rapporten.

  De största sektorexponeringarna var per månadens slut aktier på 35 procent respektive räntor med 24 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Quality Focus steg 1,9 procent i oktober - avyttrat innehavet i Balder  

  Kavaljer Quality Focus steg 1,9 procent i oktober - avyttrat innehavet i Balder

  Aktiefonden Kavaljer Quality Focus steg 1,9 procent i oktober och avyttrade under månaden hela sitt innehav i fastighetsbolaget Balder. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden kom positiva signaler från handelskonflikten mellan USA och Kina där ett hopp om ett så kallat fas 1-avtal uppstått. Samtidigt undveks ett avtalslöst Brexit, vilket bidrog till börsoptimismen.

  Fondens förvaltare, Peter Lindvall och Håkan Telander, beskriver att det fortsatt väntas en vinsttillväxt för börsbolagen kommande år och att det tillsammans med låga räntor talar för aktier som en god investering.

  Till följd av månadens avkastning har fonden stigit 1,9 procent sedan sin start den 5 augusti.

  Positiva bidragsgivare var Pandora, Dometic och Trelleborg. Negativa bidragsgivare var Immunovia, ITAB och Qliro. Under månaden avyttrades hela innehavet i Balder.

  Avslutningsvis lyfter förvaltarna upp Dometic som i framtiden kan gynnas av en ny marknad i kyla till matleveranser, vilket ser ut att växa snabbt.
  "Förutom att bolaget gynnas av denna trend kan bolaget bli lönsammare genom effektiviseringar samt skapa aktieägarvärde genom förvärv. VD Juan Vargues har stor erfarenhet av förvärv från sin tid på Assa Abloy Entrance Systems som under Juan Vargues ledning ökade försäljningen från 1,9 miljarder kronor 2002 till cirka 22 miljarder genom åtskilliga förvärv", beskriver förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ny rekordfondförmögenhet i Sverige under oktober - Fondbolagens Förening  

  Ny rekordfondförmögenhet i Sverige under oktober - Fondbolagens Förening

  Nettosparandet fortsatte att öka på den svenska marknaden även under oktober och uppgick till totalt 14,3 miljarder kronor. Aktiefonder blev enda undantaget med negativa 1,5 miljarder kronor. Det är tredje månaden i rad som nettosparandet minskar i aktiefonder.

  Bäst gick långa räntefonder där sparandet ökade med 10,1 miljarder kronor, medan korta växte 2,0 miljarder kronor.

  Hos blandfonder ökade nettosparandet 2,7 miljarder kronor och för hedgefonder var den 1,0 miljarder kronor högre. Det visar färska siffror från Fondbolagens förening.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

  Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 67,7 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Lannebo Mixfond Offensiv steg fyra procent i oktober - positiva bidrag från Kindred, Boliden och Alfa Laval  

  Lannebo Mixfond Offensiv steg fyra procent i oktober - positiva bidrag från Kindred, Boliden och Alfa Laval

  Lannebo Mixfond Offensiv steg fyra procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 23 procent, mot index som stigit 21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Främsta bidragsgivare var Kindred, Boliden och Alfa Laval, medan Bonava, Castellum och Husqvarna tyngde avkastningen.

  "Oktober var som vanligt en intensiv rapportmånad där resultaten för det tredje kvartalet presenterades. Sammanfattningsvis kan konstateras att konjunkturen bromsar in, men inte så mycket som befarat. Undantaget är främst bilindustrin där efterfrågan försämrades ytterligare", skriver förvaltarna.

  Under månaden ökade man i SEB, SSAB och Boliden, Samtidigt minskade man i några räntebärande innehav för att finansiera köpen.

  Fondens tre största innehav var per utgången av månaden AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 4,9, 4,6 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • IKC Fonder viktade aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige i oktober  

  IKC Fonder viktade aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige i oktober

  Fondbolaget IKC Fonder fick i inledningen av oktober se aktiemarknaderna falla efter att tecken på en global avmattning visat sig vilket skapade oro bland investerare. I samband med att handelssamtalen mellan Kina och USA visade på framsteg steg aktiemarknaderna något. Det skriver IKC Fonder i sin senaste månadsuppdatering.

  Vidare var det rapportsäsong för det tredje kvartalet under oktober månad där flera bolag kom med positiva rapporter. FED valde att sänka styrräntan med 0,25 punkter för att stödja tillväxten vilket gynnade de amerikanska aktiemarknaderna.

  "I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi nära normalvikt i aktiemarknaderna under i stort sett hela oktober. Under månaden viktades aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader i Asien viktades ned i takt med svagare konjunktursignaler från bl.a. Kina", skriver IKC Fonders chefsförvaltare Inge Knutsson.

  Den amerikanska ekonomin har gett flera tecken på att en inbromsning är runt hörnet. I början av oktober kom svag arbetsmarknadsstatistik in samt sämre inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I Europa ser utsikterna något bättre ut än vad som tidigare befarats.

  Slutligen beskrivs den svenska ekonomin vara på väg in i en avmattningsfas. Riksbanken meddelade att man kommer behålla styrräntan oförändrad under månaden men upprepade prognosen om en sänkning av styrräntan till noll i december. Kronan stärktes något av beskedet, men föll sedan tillbaka något.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Teknik steg 1,5 procent i oktober - Apple, Sinch och Microsoft främsta bidragsgivare  

  Lannebo Teknik steg 1,5 procent i oktober - Apple, Sinch och Microsoft främsta bidragsgivare

  Lannebo Teknik steg 1,5 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex ökade 1,4 procent. Sedan årsskifte har fonde avkastat 32,9 procent, samtidigt som index ökat 43,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under oktober stod kvartalsrapporterna i fokus, även om Donald Trump och Boris Johnson fortsätter att ta en hel del mediautrymme. Det fanns en konjunktursoro och förväntningarna hade kommit ner inför rapporterna", skriver förvaltarna.

  Innehaven i fonden som bidrog mest till avkastningen var Apple, Sinch och Mycronic. På den negativa sidan återfinns IBM .

  Under månaden har man köpt aktier i Activision Blizzard och minskat i Kindred och NetEnt.

  Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Apple, Microsoft och Alphabet med portföljvikterna 9,5, 9,4 respektive 9,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Plus steg 3,4 procent i oktober - ökat i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia  

  Lannebo Sverige Plus steg 3,4 procent i oktober - ökat i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia

  Lannebo Sverige Plus steg 3,4 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex ökade 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,6 procent, mot index som ökat 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Främsta bidragsgivare under månaden var Trelleborg, Electrolux samt Veoneer som alla utvecklades bättre än börsen. På den negativa sidan återfinns Nokia, Swedbank samt Telia.

  "Under oktober fortsatte Stockholmsbörsen att stiga, bland annat med stöd av bolagens kvartalsrapporter. I jämförelse med övriga nordiska, europeiska och amerikanska börser var avkastningen på den svenska börsen stark. Aktiekurser i flertalet cykliska företag steg markant efter rapporter som överträffade aktiemarknadens nedjusterade förväntningar", berättar förvaltarna.

  Fonden har under månaden köpt aktier i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia. Samtidigt har man minskat i Electrolux, Essity och Skanska.

  Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Nordea, Swedbank och ABB med portföljvikterna 7,7, 5,8 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds