Logga in   |  Bli kund

BalansiPortfoljen.png

Fondnyheter

 • Teknikdrivna bolag har framtiden framför sig - Lannebo Teknik Småbolag  

  Teknikdrivna bolag har framtiden framför sig - Lannebo Teknik Småbolag

  Fonden Lannebo Teknik Småbolag minskade 10,5 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 13,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman.

  Förvaltarna beskriver mars som en utmanande månad efter coronavirusets påverkan på såväl ekonomin som samhället. Situationen har lett till kraftiga börsfall och den kommande tiden väntas bli fortsatt volatil på grund av ovissheten med viruset.

  "En positiv ljusglimt i situationen är att vi som förvaltare av Lannebos teknikfonder har blivit än mer övertygade om att teknikdrivna tillväxtbolag har framtiden framför sig. Den digitala transformationen i samhället, som blivit extra framträdande när stora delar av arbetskraften har behövt jobba hemifrån, har skett i snabbare takt än vad vi hade kunnat föreställa oss. Digitaliseringsresan bland företag har börjat och vi ser framför oss en accelererad transformation som får bränsle av coronakrisen. Vägen framåt kan vara krokig, men är i våra ögon tydlig", skriver Nilke och Broman.

  Under rådande situation stannar allt fler personer hemma eller sitter i karantän vilket lett till att människor spenderar mer tid framför datorn. Detta har gynnat fondens innehav dataspelsutvecklarna Team17 och Pandox som steg 24 respektive 19 procent i mars.

  Största negativa bidragsgivare under månanden var BTS Group, fondens största innehav, som föll 24 procent.

  BTS Group, Ping Identity Holding och Biotage var fondens tre största innehav per utgången av perioden med vikterna 4,1, 4,1 respektive 3,6 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Indexkross för Lannebo Teknik som landar på noll, trots katastrofmars på börsen  

  Indexkross för Lannebo Teknik som landar på noll, trots katastrofmars på börsen

  Fonden Lannebo Teknik minskade 0,9 procent i mars, vilket var klart bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman.

  Förvaltarna Nilke och Broman skriver inledningsvis i månadsrapporten att mars var en utmanande månad på grund av coronavirusets påverkan på samhället och ekonomin.

  "En positiv ljusglimt i situationen är att vi som förvaltare av Lannebos teknikfonder har blivit än mer övertygade om att teknikdrivna tillväxtbolag har framtiden framför sig. Den digitala transformationen i samhället, som blivit extra framträdande när stora delar av arbetskraften har behövt jobba hemifrån, har skett i snabbare takt än vad vi hade kunnat föreställa oss", skriver förvaltarna.

  Vidare skriver de att fokus under månaden har legat på att föreställa sig vilka beteendemönster som viruset kommer att medföra och vilka bolag som kommer överleva krisen. Bland annat kommer flera bolag inse att det finns stora möjligheter att jobba på distans.

  Ett innehav som stått emot börsfallen är Citrix som "utvecklar mjukvara för att organisationer ska kunna driva och kontrollera sin it-miljö oberoende av var anställda befinner sig". Citrix steg 37 procent i mars. Fonden ökade innehavet i Citrix under månaden.

  Ett nytt innehav i fonden är Nintendo. Efterfrågan den senaste tiden på bolagets konsol Switch har varit stark efter att flera är hemma på grund av viruset.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, Alphabet och Apple med portföljvikterna 9,4, 8,8 respektive 7,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köpt aktier i Assa Abloy och NCC till en attraktiv värdering - Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars  

  Köpt aktier i Assa Abloy och NCC till en attraktiv värdering - Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars

  Fonden Lannebo Sverige Plus minskade 17,5 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin & Robin Nestor.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att den rådande pandemin fått konsekvenser för såväl ekonomin som samhället och liv. Bolag över hela världen vidtar åtgärder för att minska spridningen genom permitteringar och stängda fabriker vilket kommer leda till minskade bolagsvinster den kommande tiden.

  "Fonden är positionerad i finansiellt stabila bolag med möjliga vinstförbättringar och i aktier med attraktiv värdering. Innehaven är på nuvarande nivåer intressanta både i ett absolut och relativt perspektiv då vi ser att avkastning över tid är korrelerad med värdering", skriver förvaltarna.

  Under månaden stod Ericsson, AstraZeneca och Sobi emot de kraftiga börsfallen med uppgångar på 6, 6 respektive 3 procent.

  I den negativa vågskålen hittar vi Loomis, Veoneer och Electrolux som föll 39, 31 respektive 30 procent.

  Under månaden köpte fonden aktier i Assa Abloy och ökade innehavet i NCC. Båda bolagen beskrivs ha attraktiva värderingar.

  Volvo, Nokia och Securitas var fondens tre största innehav per utgången av månaden med portföljvikterna 6,7, 5,5 respektive 5,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AstraZeneca och Novo Nordisk står emot börsfallen - Lannebo Sverige Hållbar  

  AstraZeneca och Novo Nordisk står emot börsfallen - Lannebo Sverige Hållbar

  Fonden Lannebo Sverige Hållbar minskade 13,9 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

  "I slutet av 2019 pratades det mycket om vad som skulle kunna få börsen på fall. Då fanns det få moln på himlen. Visst, vi hade lite svagare konjunktursignaler inom industrin men bolagen var finansiellt starka och det kändes som att de kunde parera en nedgång på ett bra sätt. Optimismen var hög bland konsumenter och världens börser gick spikrakt uppåt. Det verkade till och med som att vi fick en ljusning i handelskriget mellan Kina och USA", skriver förvaltarna.

  Under denna tiden pratade man på Lannebo om att det enda som skulle kunna få börsen att falla var en "black swan", som till exempel terrorattacken 9/11. I år kan man absolut säga att vi fått se denna "black swan" och den har fått världens börser att rasa kraftigt.

  Bland bolag som stått emot börsfallen är läkemedelsbolagen AstraZeneca och Novo Nordisk. Ett bolag som däremot tagit stryk är Pandox som fått se sin aktiekurs halveras.

  "Hur agerar man då som förvaltare i en sådan här situation? Om vi sa säga att vi agerar precis som vanligt så skulle nog ingen tro på oss. Men så är det faktiskt. Vår strategi kring hur vi letar efter intressanta bolag har inte ändrats på grund av börsfallet. I vanliga fall är vi till exempel försiktiga med att investera i bolag med väldigt hög skuldsättning och så är vi fortsatt. I den ekonomiska härdsmälta vi går igenom kanske just detta är extra viktigt", fortsätter de.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var AstraZeneca, AFRY och Sandvik med vikterna 7,8, 5,7 respektive 5,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Försiktig positivism på lång sikt - Lannebo Sverige  

  Försiktig positivism på lång sikt - Lannebo Sverige

  Fonden Lannebo Sverige minskade 16,4 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin och Robin Nestor.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att den pågående pandemin fått förödande konsekvenser för både ekonomin och samhället. Flera bolag har vidtagit åtgärder för att minska spridningen genom stängda fabriker och permitteringar vilket kommer leda till minskade bolagsvinster under första halvåret.

  "Förloppet på de finansiella marknaderna har varit aggressivt och centralbankerna har snabbt svarat genom att tillföra det finansiella systemet stora mängder likviditet. Land efter land har även presenterat olika finanspolitiska åtgärder. Att ge en kvalificerad åsikt om hur aktiemarknaden kommer att röra sig på kortare horisont är omöjligt och nyhetsflödet är väldigt negativt, men på lite längre sikt är vi försiktigt positiva", skriver förvaltarna.

  Innehaven Ericsson, Astra Zeneca och Sobi stod emot börsfallen i mars och steg 6, 6 respektive 3 procent.

  På den negativa sidan återfinns Loomis, Veoneer och Electrolux som föll 39, 31 respektive 30 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Nokia och SEB med portföljvikterna 6,9, 5,6 respektive 5,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • En av de sämsta börsmånaderna genom historien - Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars  

  En av de sämsta börsmånaderna genom historien - Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars

  Fonden Lannebo Småbolag Select minskade 21,1 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 18,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 23,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mats Gustafsson och Hjalmar Ek.

  Inledningsvis skriver förvaltarna i en marknadskommentar att mars blev en av de sämsta börsmånaderna genom historien efter coronavirusets fortsatt spridning.

  Fonden noterades för en sämre avkastning än index vilket beskrivs bero på att fondens innehav i den industriella sektorn tog mer stryk än börsen i helhet.

  Innehaven som klarade sig bäst under månaden var Holmen, Bygghemma och Össur. Bland bolagen som klarade sig sämre kan nämnas Trelleborg, Lindab, Bonava och Pandox.

  Nolato är ett nytt innehav i fonden. Samtidigt ökade man i Bygghemma, Vitrolife, NCC, Alimak och Lagercrantz.

  Innehavet i NENT Group avyttrades I sin helhet.

  "Vi utgår ifrån att den ekonomiska nedgången till följd av coronaspridningen kommer att bli en av de kraftigaste någonsin. Hur långvarig och djup den blir beror till stor del på hur smittspridningen utvecklas och därmed hur långvariga de omfattande åtgärderna för att stoppa virusspridningen blir. Vi vet dock att Coronaviruset så småningom kommer att ha tyglats och att åtgärderna för att bromsa viruset kommer att tas bort", skriver förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Alimak med vikterna 9,3, 8,1 respektive 5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Orderhantering under påsk  

  Orderhantering under påsk

  För att säkerställa att order går iväg i tid har vi därför lagt in ett extra orderskick vid kl 09:40. I orderskicket går alla köp iväg där det finns pengar tillgängligt på depåns likvidkonto tillsammans med placerade säljorder. Vi kommer som vanligt att skicka order vid kl 12:00 och då hanteras alla köp där pengar kommit in via autogiro samt köp och sälj order från likvidkontot som placerats efter 09.40.

  Observera att Fondab aldrig kan garantera att en order blir hanterad en viss dag. Det är respektive fondbolags rutiner som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på depå.

  Inga order skickas under de röda dagarna 10, 13 april.

  Kundsupportens öppettider:

  Skärtorsdagen 9 april: 09.00-12.00
  Långfredagen 10 april: stängt
  Måndag, Annandag påsk 13 april: stängt

  Glad Påsk önskar
  Fondmarknaden.se

 • Kunderna valde räntefonder, global- och branschfonder under mars  

  Kunderna valde räntefonder, global- och branschfonder under mars

  När vi avslutat mars månad, som präglats av kraftiga börsras och sammanställer statistik över hur Fondmarknaden.se´s kunder har agerat under denna tid, kan vi konstatera att mer defensiva fonder toppar köplistan.

  Det är främst räntefonder som står för de defensiva fonderna på listan. Det finns dock lika många aktiefonder när vi tittar på topp 10 handlade fonderna. Mycket handel i globalfonder, t.ex. så toppar Morgan Stanleys Global Opportunity Fund listan och vi hittar även en hel del branschfonder så som TIN Fonder Core ny teknik och Länsförsäkringars Fastighetsfond.

  Vi kan konstatera att många av våra kunder har varit aktiva under perioden och antalet sälj har ökat. Tittar vi på månadssparanden under mars så har kunderna fortsatt spara, ingen förändring i belopp eller antal månadssparanden i mars om man jämför hur det såg ut i januari i år.

  ”Det är glädjande att se att kunderna fortsätter att månadsspara, eftersom det är det bästa sättet att få en långsiktigt bra avkastning på sitt sparande. Nu i oroliga tider och när börsen rör sig mycket är det extra viktigt att hålla sig till sin sparplan och att köpa fonder vid fler tidpunkter för att på det sättet vara med också när börsen vänder upp, säger Mikael Tjäder, VD på Fondmarknaden.se.


  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Fondkommentar Mars - Kraftiga ras på världens börser, är botten nådd nu?  

  Fondkommentar Mars - Kraftiga ras på världens börser, är botten nådd nu?

  Spridningen av Covid-19 ökade ordentligt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 18 procent till den 31 mars. 

  Många företag har det tufft just nu och värst drabbade är bolag inom turistnäring och nöjesbranschen. Flygbolag har dragit ned på antalet turer, hotell gapar tomma och restauranger kämpar med allt dom har för att överleva. Detta har resulterat i att många anställda antingen blivit korttidspermitterade eller uppsagda. Enligt vissa experter kan vi sannolikt vänta oss vår tids största arbetslöshet.

  Efterfrågan på varor och tjänster har minskat drastiskt på grund av att människor isolerar sig och slutar konsumera. Detta har lett till ett överskott i oljeproduktionen, och låg efterfrågan ledde till att oljepriset rasade till under 30 dollar fatet. Utöver detta så finns även stora oenigheter inom OPEC, (Organization of the Petroleum Exporting Countries), framför allt mellan Saudiarabien och Ryssland som inte lyckas komma överens om produktionsbegränsningar. Detta kan leda till ett enormt överutbud och riskera dra ner oljepriset ytterligare. Oljepriset ligger just nu på en nivå som inte är hållbart i längden, om det fortsätter som nu skulle det kunna leda till att mindre kapitalstarka aktörer kan riskera att slås ut.

  Samtidigt gör världens riksbanker sitt yttersta för att stötta ekonomierna med diverse stimulanser och stödpaket. Det är uppmuntrande att se att beslutsvägarna verkar ha kortats ned. Man har förstått att det krävs snabba och kraftfulla beslut för att stötta kapitalmarknaden och dess aktörer.

  Några av Svenska riksbankens åtgärder är att man:
  •    Utökar köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor 2020, köpen kommer vid behov att innefatta såväl stats-, som kommun-, och bostadsobligationer samt företagspapper.
  •    Sänker utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan.
  •    Erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige.
  •    Erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan
  Detta ser marknaden såklart som positivt och är en bidragande orsak till den återhämtning som skett på slutet. Företagen ropar dock efter mer hjälp med kostnader för personal och hyror för att klara krisen och fler stödpaket är att vänta.


  USA
  Liksom för resten av världen så har mars varit en blytung månad för de amerikanska börserna. Det amerikanska indexet Dow Jones föll den 16 mars hela 12,9 procent vilket är den sämsta handelsdagen sedan ”svarta måndagen” 1987. Många bolag föll extremt kraftigt och några av de värst drabbade var flygplanstillverkaren Boeing som föll över 23 procent, bankerna JP Morgan Chase och Bank of America tappade cirka 15 procent vardera. Även oljebolagen drabbades hårt denna dag med nedgångar mellan 15-20 procent.

  Det som förvånade många var att raset blev så stort som det blev, trots att den amerikanska centralbanken FED stimulerat ekonomin med räntesänkningar och andra stödpaket.
  Om vi ska tala om USA och Corona så såg det först ut som att landet var relativt förskonat från smittan, men det vände sedan snabbt. I dagsläget är USA det värst drabbade landet sett till antalet bekräftat smittade. Värst drabbat är New York som nästan är helt nedstängt och där sjukvården är kraftigt överbelastad.


  Kina
  Från Kina har det under mars rapporterats att produktionstakten i landets fabriker börjat återhämta sig. Rapporterna pekar på att man kan vara tillbaka till nästan 90 procent av produktionstakten som var innan Corona. Det ser också ut som att livet börjat återgå till något som kan liknas mer normalt, och människor har synts på marknader och torg i större utsträckning. Samtidigt kommer dock nya rapporter som meddelar att nya regioner stängs ned och isoleras på grund av smittan.

  De kinesiska aktierna har dock återhämtat sig relativt bra och visade den 31/3 en nedgång på cirka 10 procent sedan årsskiftet, vilket går att jämföra med OMXS30 som samma period var ned cirka 18 procent eller S&P 500 som var ned cirka 20 procent. Detta kan härledas till att Kina ligger före både Europa och USA i tiden i och med att det var i Kina som smittan startade, samt att landet förde ett väldigt aggressivt arbete att förhindra spridningen .


  Vad gäller den närmsta framtiden så kan vi inget annat än att gissa och hoppas. Även bland experterna går meningarna isär, vissa tror på ett kortare och snabbare scenario och att vi mot sommaren kommer se mer normala tider igen, vissa tror att det kan dröja ända fram till 2022 innan det sker. Om botten är nådd återstår alltså att se, men vi får nog räkna med en volatil börs under en period framöver.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.   Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Skapa balans i din portfölj  

  Skapa balans i din portfölj

  Världens börser har under fler veckors tid nu rasat och många sparare är oroliga för det rådande läget. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av det som händer och nästan omöjligt att förutspå framtiden. Nedan följer några punkter som vi tycker kan vara bra att tänka på.

  Se över din risknivå och sparhorisont
  Drabbas inte av panik, utan tänk igenom din ursprungliga plan - Vad har jag för riskvilja och sparhorisont för mitt sparande? När kommer jag behöva pengarna? Vad ska pengarna användas till? Är du fortfarande bekväm med din risknivå och har en lång sparhorisont så håll dig till din plan. Det är just för lägen som detta man har sin sparplan till.  

  Om du däremot kommer fram till att du har en för hög risk, eller behöver pengarna inom kort, är det kanske läge att se över din portfölj, och eventuellt omplacera, även om det innebär att ta en förlust. Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att ha korrekt risknivå i sin portfölj kontra sin faktiska placeringshorisont. Man vill ju i största mån undvika att behöva sälja fonder med förlust för att man är i behov av pengarna i det kortsiktiga perspektivet.

  Månadssparande sprider riskerna
  En viktig sak att komma ihåg är att vid oro på marknaderna så är det många som säljer av sina fonder när börsen går ner, men sedan missar att gå in i rätt tidpunkt när börsen vänder. Detta kan vara riskabelt och eventuellt medföra att man är med på det mesta av nedgången, men sedan går miste om en stor del av uppgången. Sanningen är att fler småsparare än man tror gör motsatsen till den gamla (och självklara) tesen; Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt, på grund av att man får panik och säljer när börsen står som lägst, och köper in sig igen när återhämtningen redan är ett faktum. Det är i stort sätt omöjligt att tajma marknaden så att man säljer på toppen och köper på botten. Därför är det viktigt att hålla sig till sin ursprungliga plan och sprida ut sina köp över tid, att månadsspara är ett jättebra sätt att få ner risken i sina köp, samt att få en långsiktig och bra utveckling. På så sätt köper man ibland på toppen och ibland på botten, men för det mesta där emellan.

  Hur kan man sänka risken i sitt sparande?
  Se över din portfölj, är du väldigt exponerad mot aktiemarknaden med aktiefonder kan du välja att öka andelen ränte- och hedgefonder. Det finns många alternativ och med olika risker. Gå gärna in på www.fondmarknaden.se och använd vårt sökverktyg för att hitta dina alternativ. Generellt sett så kan man säga att inom räntesegmentet så är företagsobligationer med lång löptid åt det mer riskfyllda hållet, och korträntefonder benämns oftast som säkrare. (Det finns så klart undantag i båda fallen).

  Hur ser framtiden ut?
  Att sia om framtiden är alltid svårt, men speciellt svårt i detta läge. Det är många faktorer som spelar in, till exempel  hur länge Coronasmittspridningen kommer att pågå. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är ju en lång period att föredra medans ekonomiskt så är det tvärtom. Det enda vi vet är att detta är en tuff period på börserna och att det kan få stor påverkan på folks ekonomi. Vi är dock övertygade om att detta går över och för de flesta av oss så kommer det i slutändan att gå bra. Som vi sett historiskt så kommer börserna tillbaka, men det gäller att sätta sig ner och fundera igenom sin ursprungliga plan med sparandet, och inte drabbas av panik.


  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Coronasmällen i februari gav inget förändrat beteende hos Fondmarknaden  

  Coronasmällen i februari gav inget förändrat beteende hos Fondmarknaden

  Hos Fondmarknaden.se har de mest köpta fonderna under februari till större del än vanligt präglats av  mer defensiva fonder.

  Mot slutet av månaden fick de globala marknaderna en kraftig vändning nedåt till följd av oron för effekterna av Coronavirusets härjningar. Börsen förblev efter det volatil och orolig. Om man jämför flödena för fondhandeln, med 20 februari som bryttid, skiljer sig dock inte fondspararnas beteende märkbart. Detta gäller både på köp och sälj.

  Tittar man på köptoppen för hela februari har Spiltans högräntefond seglat upp till en förstaplats. Fondbolagets mest populära fond föregående månad var deras Aktiefond Investmentbolag, som både under förra och denna månaden är tredje mest köpta fonden.

  Andra fonder som blev populärare under månaden var bland annat Morgan Stanleys Global Opportunity Fund, Core Ny Teknik, Cliens småbolag och PriorNilssons Realinvest.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.   

 • Corona - ny pärs för Kina efter segt handelskrig  

  Corona - ny pärs för Kina efter segt handelskrig

  Den kinesiska aktiemarknaden föll kraftigt när Coronaviruset började sprida sig och landets styre tog till dramatiska och oprövade åtgärder genom att stänga ner stora delar av ekonomin.

  Coronavirusets utbrott inträffade i hjärtat av landet, Wuhan, som är en knutpunkt för resor och dessutom inför världens största reseperiod, det kinesiska nyåret.

  När börsen öppnade efter nyårsfirandet, som officiellt ställdes in, rasade kurserna men återhämtade sig gradvis och har sedan dess faktiskt gått bättre än de amerikanska och de europeiska börserna.

  Innan utbrottet hade landets BNP legat stadigt över 6 procent per år, men har i olika scenarion skruvats ner ordentligt. Morgan Stanley bedömer att tillväxten under det första kvartalet i år kan falla till 3,5 procent om inte industriproduktionen återställs till normala nivåer.

  Medan vissa analytiker hävdar att tillväxten kan halveras under ett kvartal menar andra att ekonomin tillfälligt kan minska. I ett sämsta scenario beskrivs en andra våg av Coronautbrott i landet.

  Humöret bland Kinas inköpschefer är det sämsta sedan finanskrisen 2008-2009. Kinas officiella inköpschefsindex för industrin rasade ända till 35,7 i februari, från att ha prickat det viktiga expansionsstrecket 50 föregående månad. Nivån är nu lägre än vad som sågs under finanskrisen 2008-2009 då indexet som lägst stod vid 38,8.

  En viktig bransch som fått stryk i det segdragna handelskriget är fordonsbranschen. Försäljningen har, mätt i årstakt, krympt under mer än ett års tid. I februari tvärnitade försäljningen på grund av att landets ”lock down”, vilket resulterade i en nedgång med 80 procent. Ytterligare en annan bransch som drabbats hårt är smartphoneförsäljningen som krympte 37 procent i januari.

  Ett osäkerhetsmoment är hur hårt flygbranschen drabbas av minskat resande i Corona-tider. Kina har nyligen signalerat att de är beredda att rädda konglomeratet HNA Group och sälja av bolagets flygbolag. HNA hör hemma i den hårt drabbade provinsen Hainan.

  Kina kommer att motverka negativa effekter av Corona genom nya stimulanser. Det kan bli tal om såväl sänkta företagsskatter och lättnader för företag inom nyckelbranscher för ekonomin.

  USA och Kina har tidigare enats om ett fas1-avtal, men en katalysator för landet, och något som skulle minska osäkerheten vore ett fas2-avtal, vilket dock kan ligga långt fram i tiden, inte minst mot bakgrund av den osäkerhet som råder i Coronatider.

  En negativ effekt av det utdragna handelskriget med USA är att många företag redan innan Corona sökt sig utanför Kina i jakt på nya leverantörer. Något som kan gynna grannländerna.

  En osäkerhet som kommer att bestå även efter Corona är den politiska oro som finns i Hongkong. Kommer protesterna att blossa upp igen och hur kommer i så fall Kina att agera. Risken för militära ingrepp är påtaglig enligt vissa bedömare.

  Kina har goda möjligheter att växa ekonomin igen, inte minst mot bakgrund av den enorma infrastruktursatsningen som skett under en längre tid. Det bästa exemplet på det är järnvägssatsningen “One belt, one road”.

  I skymundan av handelskriget och Corona har också den spända situationen i Sydostasien kommit. Hur kommer Kinas ökade militära närvaro i Sydkinesiska sjön att utveckla sig och hur agerar omvärlden? Kina har genomfört militärövningar med Ryssland, vilket USA inte ser på med blida ögon.

  Med den tekniska utvecklingen förändras efterfrågan på viktiga metaller. Här kan Kina sitta med trumf på hand då en stor del av sällsynta jordartsmetaller kontrolleras av Kina.


  Möjligheter
  + Fas2-avtal med USA
  + Stark efterfrågan när Coronaviruset svept över
  + Ökade förutsättningar för handel i regionen med infrastruktursatsningar


  Hot
  - En utdragen Coronaepidemi, eller ännu värre en andra våg av Corona.
  - Global recession
  - Flyttad produktion ur landet  

   

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1725 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket