Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • JPM Global Macro Opportunities backade 2 procent i oktober - missgynnades bland annat av lång position i USA-volatilitet  

  JPM Global Macro Opportunities backade 2 procent i oktober - missgynnades bland annat av lång position i USA-volatilitet

  JPM Global Macro Opportunities A EUR backade 2 procent i oktober med negativt bidrag från fondens skyddsstrategier. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att vi under månaden såg avtagande politisk risk och signaler på en stabilisering i den makroekonomisk data, vilket gav stöd till aktiemarknaderna.

  Positiva bidragsgivare var fondens långa positioner i aktier, framförallt inom teknik och hälsosektorerna.

  Det främsta negativa bidraget kom från skyddsstrategierna, däribland en lång position i USA-volatilitet, säljoptioner mot den europeiska aktiemarknaden och en lång dollar mot kort euro exponering.

  Inför framtiden bibehåller förvaltarna en viss grad av försiktighet och har i åtanke en potentiell återupptrappning av politiska risker. Fonden är flexibel och har möjlighet att öka sin risk.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Alpha ökade 2,3 procent i oktober - Bioarctic och Kindred största positiva bidragsgivare  

  Norron Alpha ökade 2,3 procent i oktober - Bioarctic och Kindred största positiva bidragsgivare

  Norron Alpha steg 2,3 procent i oktober och är därmed ner 7,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Oktober var en positiv månad generellt på den globala aktiemarknaden, men den svenska utmärkte sig ändå med en uppgång på 4,4 procent. De globala positiva vindarna kan hänföras till bland annat förbättrad utveckling i både handelskonflikten mellan USA/Kina och brexit. Detta fick marknaden att utvecklas positivt och investerare att söka sig till mer riskfyllda innehav, däribland mer cykliska bolag.

  Rapportsäsongen för det tredje kvartalet bjöd under oktober mestadels på positiva överraskningar. Atlas Copco blev ett av flera exempel på bolag där marginalerna lyckades hållas uppe trots att försäljning gick tillbaka.

  Bioarctic, Kindred, Electrolux, Sandvik och Atlas Copco drog upp fonden mest under månaden. IAR Systems, Xvivo, Oncopeptides, Nokian Tyres and Telia tyngde mest.

  Bioarctic steg hela 58 procent efter att en konkurrents Alzheimers läkemedel gått vidare och därmed kan det anses ha ökat chansen för Bioarctic att lyckas med sitt liknande läkemedel. Kindred ökade 22 procent efter en rapport som slog förväntningarna efter att bolaget främst lyckats kapa kostnader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium ökade 0,2 procent i oktober - fortsatte minska risk  

  Norron Premium ökade 0,2 procent i oktober - fortsatte minska risk

  Norron Premium avkastade 0,2 procent i oktober. Fonden har därmed stigit 5,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden gynnades under månaden av framgångar i handelskonflikten mellan USA och Kina, minskad risk för en hård brexit samt åtgärder från centralbanker. Detta ledde bland annat till att tyska statsobligationer landade ner 1,7 procent för månaden, de svenska statsobligationerna följde i samma mönster.

  På makrosidan var det desto stabilare, men framöver kommer amerikanska konsumtionen spela en väldigt viktig roll.

  Vanligtvis är oktober en mindre händelserik månad för att emittera företagsobligationer, dessutom har vissa förmodligen skjutits på framtiden för att invänta ECB:s stödköpsprogram.

  Framöver ser förvaltaren ingen anledning till att öka risken mot marknaden, snarare tvärt om.

  "2019 har varit ett väldigt starkt år för kredit- och räntemarknaden. Räntor och kreditspreadar är på låga nivåer, drivet av centralbankernas vilja att hålla nere räntorna samt stora inflöden."

  Enligt förvaltaren är marknaden i ett 50/50-läge där den globala tillväxten skulle kunna ta fart under 2020, men också skulle kunna vända till recession 2020/2021. Fonden ligger redo att anpassa risken.

  Fonden fortsatte i oktober att minska risken.

  De största obligationsinnehaven i portföljen var per utgången av månaden utgivna av SBAB, Ocean Yield och Sirius International med portföljvikterna 2,8, 2,0 respektive 2,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Active ökade i oktober 6,3 procent - index upp 4,4 procent  

  Norron Active ökade i oktober 6,3 procent - index upp 4,4 procent

  Norron Active ökade 6,3 procent i oktober och har därmed stigit 15,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Oktober vare en positiv månad på marknaden och den svenska stack ut om extra genom att öka hela 4,4 procent. De allra största bolagen fortsatte överprestera gentemot småbolagen. Nu är det enligt förvaltaren allt viktigare att ha flexibilitet i portföljen, när marknaden är så volatil.

  Under månadens offentliggöranden av kvartalsrapporter reagerade marknaden positivt efter att rapporterna generellt sett överraskade positivt.

  Hos industribolagen imponerade det att marginalerna lyckade hållas uppe samtidigt som intäkterna sjönk, här är Atlas Copco ett exempel på bolag. Electrolux är ytterligare ett exempel på innehav som presterade bra under månaden. Även Kindred och Bioarctic imponerade med sina 22 respektive 58 procent upp.

  IAR Systems, Xvivo, Oncopeptides, Nokian Tyres och Telia tyngde fonden under månaden. IAR Systems tyngde fonden även förra månaden.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, Ericsson och SEB med portföljvikterna 6,4, 6,0 respektive 5,9 procent. Ericsson har under månaden tagit Astra Zenecas andraplats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Target steg i oktober 1,3 procent - gynnades av flera goda kvartalsrapporter  

  Norron Target steg i oktober 1,3 procent - gynnades av flera goda kvartalsrapporter

  Norron Target ökade i oktober med 1,3 procent och har stigit med 2,4 procent hittills i år. Detta framgår av en månadsrapport.

  Oktober var en stark månad, driven av bland annat åtgärder från centralbanker världen över, goda konjunktursiffror från Kina och framgångar i diskussioner kring handelskonflikten mellan Kina och USA.

  I Sverige lyfte Bioarctic and Kindred fonden under månaden efter att Bioarctics konkurrent inom Alzheimers läkemedel presenterade goda resultat samt att man går vidare till den så kallade fas 3. Kindreds aktie presterade bra efter att man presenterat oväntat goda vinstsiffror. IAR tyngde fonden under månaden, detsamma gäller för Cibus.

  I Norge gynnade Storebrand fonden efter att bolaget presenterat siffror från ett starkt tredje kvartal. Detsamma gäller för Norwegian Finance Holding. Scatec Solar tyngde fonden.

  Framöver fortsätter fondens förvaltare att föredra värde och tillväxtaktier, samtidigt som man håller noga koll på hur makron och generella trender utvecklar sig.

  De största aktieinnehaven i portföljen var per utgången av månaden Ocean Yield, Norron Alpha och Norron Active med portföljvikter på 2,8, 2,6 respektive 2,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Select upp 0,9 procent i oktober - aktier överpresterade obligationsmarknaden  

  Norron Select upp 0,9 procent i oktober - aktier överpresterade obligationsmarknaden

  Norron Select ökade 0,9 procent i oktober, vilket medför att fonden backat 4,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden lagt ett kortsiktigt, till december, bet på uppsidan mot OMX index. Detta för att kunna dra nytta av att marknaden har fortsatt öka och har brutit igenom motståndet på ovansidan.

  Den senaste månaderna har fonden ökat sin volatilitet och ökat sin exponering mot marknaden. Som trygghet på nedsidan har fonden en hedge på nedsidan för att skydda sitt kapital, minus 1 procent om marknaden sjunker 5-10 procent, med neutral prestation gentemot index.

  Under månaden ökade riskaptiten igen i oktober, där aktier överpresterade företagsobligationer. Även ett sektorskifte från defensivt till cykliskt kunde identifieras, vilket fonden gynnas av. I Europa visade banker, fordon och gruvor positiva siffror.

  Nettoexponeringen ökade under månaden till 40 procent, upp cirka 10 procent gentemot månaden innan.

  De största bidragsgivarna i långboken var Kindred, Bioarctic, Electrolux, Bank Norwegian och Storebrand. De långpositioner som tyngde var IAR Systems, Catena Media, Sirius Intl, Yara och Xvivo.

  På kortsidan gynnades fonden av kortpositionen i Gränges, Wihlborgs, Dometic, Fabege och ICA. Samtidigt tyngdes portföljen av de korta positionerna i Holmen, Lundin Petroleum, Assa Abloy och UPM.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden svenska statspapper, Ocean Yield och Volati med portföljvikter om 6,6, 3,8 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Flyttstopp inför årsskiftet  

  Flyttstopp inför årsskiftet

  Fondmarknaden.se kommer att ha ett stopp för in- och utflyttar i andelar och likvid inför årsskiftet. Det görs för att det över årsskiftet inte ska ligga flyttar som inte är färdigställda, då det kan orsaka att ofullständiga uppgifter skickas till dig som kund och till Skatteverket. Flyttanmälningarna tas dock emot som vanligt under denna period men hanteringen av dem återupptas enligt nedan datum.

  Fonddepå
  Andelsflyttar inom fonddepåer stoppas mellan 6 december 2019 och 7 januari 2020.

  ISK
  Flytt av likvida medel inom ISK stoppas mellan den 16 december 2019 och 7 januari 2020.

  IPS
  Flytt av likvida medel inom IPS kommer att stoppas mellan den 16 december 2019 till dess att vi mottagit statslåneräntan som förväntas rapporteras under januari.

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se

 • Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018  

  Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018

  Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till Årets Sverigefond 2018 av Fondmarknaden.se. Men hur har det gått i år?

  Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

  Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.
  “Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

  Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

  Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

  Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

  “Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

  Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbetet med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader  

  Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader

  Fondmarknaden.se rapporterar i oktobers handelsstatistik att fonder med USA-fokus varit mest populära under månaden.

  SPPs Aktiefond USA toppar listan med flest köpordrar men återfinns även på säljsidan. Desamma gäller för MSIMs US Advantage Fund som noteras som topp fyra för både flest köp och säljordrar under månaden.

  Förutom fonder med USA fokus är det fortsatt populärt med globalfonder, på köpsidan går det även att se en trend mot fonder med fokus på Indien, BRIC och Baltics. Exempel på det är Schroders BRIC och INVLs Baltic Fund, som köpts mycket av kunderna hos Fondmarknaden.se.

  Swedbank Robur Ny Teknik och Didner och Gerges Aktiefond Sverige återfinns bland de mest sålda fonderna för månaden. Båda fonderna har genomgått stora förändringar och båda har på senare tid bytt förvaltare.

  Didner och Gerges Aktiefond Sverige har historiskt presterat goda resultat, fonden har på sistone bytt förvaltare och haft det tuffare resultatmässigt. Swedbank Robur Ny Teknik bytte för cirka ett år sedan förvaltare och sparare fortsätter att sälja i fonden.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Nuvarande fokus gynnar globalfonder  

  Nuvarande fokus gynnar globalfonder

  Analytiker på fondbolagen har blivit mer positiva till globalfonder som kategori i den turbulenta tid som vi nu befinner oss i. Globalfonder är också den kategori av fonder som är absolut populärast bland de svenska fondspararna.  

  Globalfonderna slår andra fondtyper på fingrarna när det gäller popularitet. Enligt fondinformationsjätten Morningstar har segmentet globalfonder hela 40 procent av sparandet i aktiefonder. Inte mindre än en biljon svenska kronor återfinns i segmentet.

  Bakgrunden är naturligtvis att det ger en balanserad risk. Globalfonden investerar över hela världen vilket innebär att du får en exponering mot allt från USA och Sverige till tillväxtmarknaderna.

  Hur har utvecklingen sett ut i år?
  Globalfonderna har hos Fondmarknaden.se stigit med i snitt 24,5 procent. Det är något sämre än aktiefonder i stort men bättre än exempelvis tillväxtmarknadsfonder. Kurserna har tripplats sedan botten i mars 2009.

  Men hur ser framtiden ut?
  Flera kapitalförvaltare, däribland SEB, är skeptiska till utvecklingen av världsekonomin. Storbanken menar att osäkerheten kring konjunkturen kombinerat med politisk oro för allt från handelskrig till Brexit motiverar försiktighet och helheten ger en dämpad börsbild. Banken har för första gången sedan 2016 valt att undervikta aktier. Samtidigt lyfter man upp globala aktier.

  “Det kan därför vara klokt att se över diversifieringen mellan tillgångsslagen, men också inom tillgångsslaget aktier. Den globala aktiemarknaden erbjuder diversifiering via valutor, branscher, affärsmodeller och kundstrukturer, som gör att förhållandet mellan framtida avkastning och risk balanseras, något som kan vara klokt i tider av oro”, skrev banken i sin senaste utgåva av “Investment Outlook”.

  Fondjätten SPP Fonder är också mer positiva till globala aktier än vad man är för exempelvis svenska aktier eller tillväxtmarknadsaktier. Globala aktier har normalvikt medan svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier har undervikt i portföljerna hos SPP.

  “Positiva makrotal, centralbanksåtgärder samt positiva signaler kring handelskriget bidrog till nya högstanivåer för globala aktier. Vi har utnyttjat uppgången till att sälja en del globala aktier men är sammantaget fortsatt normalviktade inom globala aktier”, skrev fondjätten i en kommentar.

  Även bankjätten Citigroup har varit ute och lyft upp globala aktier. Kapitalförvaltaren bedömer att världens börser kommer att stiga till 2020.

  “Det är för tidigt att förklara det tioåriga globala börsrallyt som över, även om riskerna fortsatt är betydande”, skrev banken i en kommentar i oktober enligt Bloomberg News. Banken anser att USA-börserna kommer att leda vägen och att tillväxtmarknaderna ska underviktas.

  Slutsatsen är att i den turbulenta tiden vi lever i just nu erbjuder en global fond en större bredd och därmed också en lägre risk än vad enskilda länder gör.


  Möjligheter

  +    Bredd likt inga andra fonder
  +    Exponering mot hela världsekonomin
  +    Köper stora stabila företag i hela världen

  Hot
  -    Ofta hög avgift
  -    Tvingas nästan alltid köpa endast stora bolag
  -    Stor exponering mot USA - världens största ekonomi


  Analys producerad av Finwire 2019-11-07

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen  

  Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen

  Oktober månad var en bra börsmånad globalt. Högre företagsvinster än väntat i det tredje kvartalet gav kursuppgångar. Marknaden gläds samtidigt åt sänkt amerikansk styrränta och en uppskjuten Brexit. Under månaden fortsatte det att komma dubbla budskap om hur handelssamtalen mellan USA och Kina egentligen går.

  USA
  De amerikanska bolagen har generellt överraskat positivt och den amerikanska centralbanken sänkte räntan som väntat med 25 punkter. De amerikanska börserna har därmed stigit till all-time high.

  Fortfarande kommer dubbla budskap inom de viktiga handelsförhandlingarna. Uppgångar följde på besked att USA och Kina beslutat att skjuta upp tullar som skulle ha införts men Kina uppger sig också ha sagt sig tveksamma till möjligheterna till ett långtgående handelsavtal.

  Marknaden tog fasta på det positiva i en räntesänkningen av den amerikanska centralbanken Federal Reserve som dock samtidigt signalerade en paus i sänkningarna vilket fick marknaden att skruva lite på sig. Fed lade samtidigt till att de kommer att agera om utsikterna ändras betydligt.

  Vägledande bolag som överraskade positivt med sin rapport för det tredje kvartalet var Apple och Facebook. Spotifys aktie rusade efter att ha gjort en vinst, då analytikerna räknat med en förlust. Det fanns dock bolag som inte levererade lika bra siffror, där ibland Twitter vars aktie sjönk efter en svag kvartalsrapport.

  Tungviktaren Microsoft tog hem Pentagons molnkontrakt på 10 miljarder dollar och snuvade därmed rivalen Amazon på det prestigefulla kontraktet.

  Konkurrensen inom streamingbranchen hårdnar. Barclays spår att Apple kan få fler än 100 miljoner kunder på sin videostreamingtjänst inom ett års tid, vilket skulle kunna påverka marknadsledande Netflix, men även andra tjänster som AT&T-ägda HBO med flera.

  En stor-affär som bekräftats är samgåendet mellan Fiat Chrysler och PSA Group som äger bland annat Peugot och Citroën.

  Kvar i bilbranschen kan nämnas att GM:s aktie steg efter att ha gjort en högre vinst än väntat, även om vinstprognosen sänktes och en avslutad strejk kostat företaget betydligt mer än vad de flesta analytiker räknat med.


  Europa
  För Europas del har delårsrapporter, Brexit och utvecklingen i handelsfrågan varit viktiga inslag. Breda Stoxx600 har sett en uppgång under månaden.

  Även om utvecklingen har varit positiv i stort bör flera sänken nämnas. Bland Europeiska bolag kan kursslakten i Nokia nämnas efter sänkta utsikter. Ett annat finskt bolag som gjorde marknaden besviken var verkstadsjätten Wärtsilä vars aktie rasade på sämre siffror än väntat. Även prognosen för de kommande tolv månaderna var dyster. En annan aktie som backade var Deutsche Bank som gjorde förlust i det tredje kvartalet.

  Även i Sverige har bolagen överträffat vinstförväntningarna. Den svenska börsen nådde årshögsta under oktober och strax under rekordnivån från april 2105. Det Large Cap-bolag som överraskat mest positivt är Saab, men även Intrum och Ericson. På nedsidan återfinns storbanken Nordea som istället för vinst uppvisade en förlust. SSAB underpresterade också i analytikernas ögon.

  En bransch som inbördes sett stora skillnader är klädbolagen där H&M sticker ut på uppsidan med ett resultat över förväntan. En besvikelse blev istället MQ som tappat stort.

  En uppskjuten Brexit gladde de europeiska börserna något, även om uppgången var marginell vid detta beslut. Senare kom besked om nyval i Storbritannien vilket även detta sågs som positivt av Londonbörsen.


  Asien
  Börserna i Asien har också påverkats positivt av att den amerikanska centralbanken sänkt räntan och intar en försiktig hållning till framtida räntejusteringar. Även här har det varit rapportsäsong med vitt skilda utslag.

  Bland större bolag kan Samsung Electronics nämnas som mer än halverade sitt resultat i räkenskapsårets tredje kvartal. Japanska speljätten Nintendo däremot gladde marknaden med så väl högre vinst som omsättning i sin kvartalsrapport. Även Sony överraskade positivt och höjde samtidigt sin prognos för helåret.

  Kina har länge brottats med fallande bilförsäljning. Det går även trögt för elbilstillverkarna då Kinas regeringen har tagit bort subventioner på området, vilket påverkar branschen stort.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Etiskt har slagit börsen i stort  

  Etiskt har slagit börsen i stort

  Greta Thunberg har talat i FN, somliga politiker uppmanar till nödläge för klimatet, begrepp som flygskam har uppstått. Miljö och hållbarhet har verkligen varit på tapeten i år. Avkastningsmässigt har det också varit bra att investera etiskt.

  Det är lätt att blanda ihop olika begrepp. På Fondmarknaden.se har vi en kategori för etiska fonder. De fonder som klassas under kategorin är de som uttalat har en etiskt inriktad fond. För andra hållbara fonder finns Morningstars hållbarhetsbetyg som ett hjälpmedel samt deras klimatmärkning, vilken markerar fonder med lågt koldioxidavtryck.

  Två begrepp är viktiga när det gäller etiska och hållbara investeringar. Fondbolagen använder sig av ESG och SRI. ESG står för Environment, Social, Governance, vilket är frågor som rör miljöhänsyn, social hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning. SRI står för Sustainable/Socially Responsible Investments, vilket kan sammanfattas som hållbara investeringar.

  I år har det varit en bra affär att investera etiskt. De etiska fonder som finns med i Fondmarknaden.se’s plattform har stigit med 24,5 procent i snitt. Det är bättre än exempelvis aktiefonder i stort och även Sverigefonder. Det enda som slår avkastningen är Nordamerikafonder.

  Bästa fond i år är Nordea Klimatfond BP följt av Öhman Etisk Index samt Öhman Etisk Index USA. Uppgångarna har varit 34,2, 32,7 respektive 32,6 procent.

  Privatpersoner och institutioner har visat ett ökat intresse för att investera etiskt och hållbart. Det innebär också att kapitalförvaltarna har fått upp ögonen för området.

  Det går också att kvantifiera det ökade intresset. Kapitalförvaltaren Invesco släppte nyligen en rapport där det framkom att statliga investerare, som bland annat investerar pensionspengar, i en allt högre omfattning väljer att väga in etiska ståndpunkter i sina investeringar. I år svarar inte mindre än nära två tredjedelar av de tillfrågade investerarna att man väger in etik i sina investeringar. För två år sedan var siffran under 50 procent. Även centralbankerna blir mer etiska även om de ligger väsentligt efter. I år väljer 20 procent av centralbankerna att väga in etiska ställningstaganden i sina investeringar, vilket är nära en fördubbling på två år, enligt datan från Invesco. Västländer är bättre än övriga att investera etiskt. 76 procent av investerarna uppger att man väljer att investera etiskt. Andra regioner som exempelvis Mellanöstern har legat betydligt efter men börjar nu komma upp rejält även dem.

  Den ökade efterfrågan återspeglas också i antalet produkter som investerar etiskt. Antalet fonder ökar och kapitalförvaltarna bedömer att det är ett prioriterat område. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock, har exempelvis uppgett att hållbarhet som område är ett strategiskt tillväxtområde. Bolaget är inte ensamma om analysen. Pimco, som är världens största obligationsinvesterare, har fått upp ögonen på allvar för ESG och pekar ut det som ett nyckelområde för framtiden.

  “Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan”, uppgav Pimcos Europachef Craig A Dawson för en tid sedan.

  Investmentbanken Jefferies har satt siffror på hur stort området blivit i USA. Fondernas förvaltade kapital uppgick i slutet av förra året till 11,6 biljoner dollar, upp från 3,7 biljoner 2012.

  Men hur viktigt är det etiska för fondbolagens investeringsobjekt, alltså bolagen?

  Finansinformationsjätten Factset har lyssnat igenom samtliga presentationer av börsbolagen som ingår i storbolagsindexet S&P 500 i senaste rapportsäsongen. Totalt har 24 bolag nämnt ESG i sin presentation. Det är en fördubbling mot det första kvartalet och en rejäl ökning från 2017 då blott två bolag nämnde ESG. Det är samtidigt bara en bråkdel av bolagen som faktiskt nämner ESG. En betydande uppsida finns således.

  Bolagen agerar också likt vad Pimco pekade på när det gäller obligationer. ESG är allt viktigare och ett stort antal länder och bolag ger ut gröna obligationer, vilket innebär att företagen öronmärker kapital åt hållbara investeringar. Området förväntas växa rejält framöver vilket gör det lättare för etiska fonder att hitta investeringsobjekt.

  Slutsatsen blir att etiska fonder kommer att vara ett fortsatt tillväxtområde.

   

  Analys producerad av Finwire 2019-10-02

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1750 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket