Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, lyfter fram Moody´s som ett innehav med ljus framtid  

  Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, lyfter fram Moody´s som ett innehav med ljus framtid

  Carnegie Global sjönk 7,3 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 7,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin skriver i en kommentar att årets hittills bästa investering är Moody´s vars aktie är upp 40 procent i år.

  "Moody’s har en enkel verksamhet: de säljer kreditbetyg. Om ett bolag vill låna pengar genom att utfärda obligationer, bedömer Moody’s deras kreditvärdighet. Bedömningen leder till ett betyg som påverkar hur mycket ränta företaget måste betala för sin skuld", skriver förvaltaren.

  Moody’s har tillsammans med S&P 80 procent av marknaden. De är inbyggda i det finansiella systemet på så sätt att de flesta finansmyndigheter kräver att banker och försäkringsbolag endast köper obligationer med kreditbetyg.

  "Jag tror att bolagets framtid är ljus. Dels ökar skuldvolymerna i takt med att ekonomin växer (även om andelen kan gå upp och ner både kortsiktigt och långsiktigt) och dels sker en allt större del av utlåningen utanför bankerna (vilket ökar behovet för Moody’s tjänster). Men viktigare är att Moody’s starka position gör att de kan höja sina priser med någon procent varje år", skriver förvaltaren.

  De främsta bidragsgivarna hittills i år för fonden har varit CACC, Alphabet och Moody's. De minsta procentuella bidragen har kommit från Gym Group och Davita.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Mty Food Group, Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,0, 7,4 respektive 6,7 procent.  Taggar:

 • Nordic Cross Stable Return avancerade 1,9 procent i maj, eventmandatet bidrog till uppgången  

  Nordic Cross Stable Return avancerade 1,9 procent i maj, eventmandatet bidrog till uppgången

  Nordic Cross Stable Return var upp 1,9 procent under maj månad i en turbulent omvärldsmiljö. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet nämner i en kommentar att den positiva utvecklingen främst var hänförbar till event-mandatet och att de under månaden haft en negativ nettoexponering i fonden.

  Innehavet i läkemedelsbolaget IBT gav ett bidrag på drygt 70 punkter för månaden. Detta efter en övenskommelse med FDA om en fas III-studie. Även Cantargia utvecklades starkt och gav ett bidrag för månaden på 29 punkter.

  Även det marknadsneutrala mandatet gav ett överskott under maj på 13 punkter. Den främsta förklaringen var spreaden inom tekniska konsulter där fonden har varit långa ÅF Pöyry och som motposition haft en värdemässigt lika stor, kort position, i Sweco.

  Lång/kort-mandatet gav ett negativt bidrag på drygt 70 punkter. Främsta orsaken var att mandatet hade en positiv nettoexponering på knappt 10 procent som skyddades med sålda OMX terminer. De största negativa bidragen kom från fondens långa positioner i verkstadsbolagen Atlas Copco, Sandvik och Volvo som sammantaget gav ett underskott på 48 punkter. På plussidan återfanns bland annat korta positioner i Stora Enso och Loomis som gav ett positivt bidrag på 16 punkter.

  Räntemandatet gav för maj ett överskott på 8 punkter.

  "Efter en stark inledning på året tog räntemarknaden en paus under maj. Fokus har på nytt flyttats till USA där investerarkollektivet, nu förväntar sig två räntesänkningar innan årsskiftet varav den första redan under sommaren. Vi ser fortsatt en risk för att kreditspreadarna, inte minst på high yield-obligationer, kan komma att stiga", bedömer förvaltarna.

  Ränteandelen i fonden har minskats till 42 procent från drygt 45 procent i april.

  Derivatmandatet gav i maj ett positivt bidrag på 136 punkter.

  Efter nedgången i maj har riskerna i marknaden minskat. Vi avser därför att marginellt öka nettoexponeringen i fonden till en nivå nära noll, avslutar förvaltarna.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i maj, räknar med gynnsam miljö för företagsobligationer på sikt  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,1 procent i maj, räknar med gynnsam miljö för företagsobligationer på sikt

  Nordic Cross Total Return Bond Fund var upp 0,1 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att rallyt i riskfyllda tillgångar sedan årsskiftet tagit en välbehövlig paus under maj månad då fokus återigen hamnade på den försämrade samtalstonen mellan USA och Kina avseende ett handelsavtal.

  Investerare tog tillfället i akt och hämtade hem vinster på såväl aktier som high yield. I Norden var rörelsen på high yield mer begränsad än i Europa på grund av kassastinna kreditfonder i kombination med undermålig likviditet. Nyemissionstakten i Norden var också fortsatt hög, enligt förvaltarna som fortsätter:

  "Rörelsen på kreditspreadar speglar riskaptiten i stort vilket gör att det finns en viss samvariation med rörelserna med aktiemarknaden, om än med en helt annan magnitud. På lång sikt förväntar vi oss en gynnsam miljö för företagsobligationer då vi inte ser några påtagliga risker för ökade default nivåer och då jakten på högre avkastning än statsobligationer kommer att fortsätta prägla marknaden. Det medför att vi kommer vara opportunistiska köpare av företagsobligationer om vi i närtid ser stigande kreditspreadar och sjunkande kurser på företagsobligationer".

  Fonden beskrivs ha en relativt stor andel AAA-ratade bostadsobligationer tillsammans med likviditet som avses läggas in i primärmarknaden eller sekundärmarknaden om förvaltarna ser att kreditspreadar skulle öka till följd av ökad marknadsturbulens.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge backade 1,6 procent i maj, upp 3,7 procent hittills i år  

  Nordic Cross Credit Edge backade 1,6 procent i maj, upp 3,7 procent hittills i år

  Nordic Cross Credit Edge sjönk 1,6 procent i maj, medan fondens två referenstillgångar var oförändrad respektive tappade 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det innebär att kreditfonden har ökat 3,7 procent hittills i år till en volatilitet på 2,0 procent. Den första referenstillgången har under samma period backat med 0,2 procent till en standardavvikelse på strax under 0,1 procent, medan den andra referenstillgången har ökat 5,6 procent till en standardavvikelse om 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,3 procent i maj, har sålt Storytel och går vidare med fler avyttringar  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,3 procent i maj, har sålt Storytel och går vidare med fler avyttringar

  Nordic Cross Small Cap Edge klättrade 2,3 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens kärninnehav lämnade starka rapporter samtidigt som marknadsskyddet gav stöd i den brutala nedgången på närmare 10 procent.

  Förvaltaren ser en avmattning i global tillväxt men ser ingen risk för recession då centralbankerna nu tydligt har signalerat ytterligare stimulanser om det behövs.

  Rimligtvis borde börsen ta en paus på uppsidan och röra sig mer sidledes under kommande månader, bedömer man från förvaltarhåll.

  Fonden har under månaden avyttrat positionen i Storytel och håller på att avyttra ytterligare några innehav för att göra plats för nya intressanta bolag med potential.

  I det första av fondens delmandat, lång/kort aktier, var de största bidragsgivarna under maj månad, Sivers IMA, Oncopeptides, C.A.G, Eolus vind och Sportamore.

  Positioner som bidrog negativt var Transtema, Recipharm, BTS, OSSdesign och Midsona.  Taggar:

 • Carnegie Micro Cap sjönk 3,9 procent i maj, stark månad för fastighetsaktier  

  Carnegie Micro Cap sjönk 3,9 procent i maj, stark månad för fastighetsaktier

  Carnegie Micro Cap minskade 3,9 procent i maj, vilket medför att fonden är upp 22,3 procent på årets fem första börsmånader. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltare Viktor Henriksson skriver i en kommentar att maj präglades av ett negativt börssentiment. Det var ett stort fokus på det eskalerade handelskriget men också på konjunktursignaler som indikerar en inbromsande konjunktur.

  Catena var fondens bästa innehav med en uppgång om 7,4 procent under maj. Det var generellt en stark månad för fastighetsaktier, drivet av räntor som föll kraftigt från redan låga nivåer, skriver förvaltaren.

  Även Coor lyckades uppvisa en positiv kursutveckling i maj. Bolaget redovisade i början
  av månaden en kvartalsrapport med god omsättningstillväxt men kanske en lönsamhet
  som var lite åt det låga hållet.

  "Vi oroar oss inte över lönsamhetsutvecklingen. Coor har växt kraftigt organiskt och när bolaget tar en ny stor order brukar det kosta lite initialt, den riktigt fina lönsamheten på ett kontrakt kommer först när verksamheten är inkörd. Så den lägre lönsamheten har goda anledningar. Även i maj vanns flera stora uppdrag, bolaget gör ett bra jobb."

  Förvaltaren skriver vidare att konjunkturkänsliga papper var svaga i maj. I synnerhet gällde detta fordonsrelaterat.

  "Concentrics kurs föll med 16,2 procent. Underleverantören till lastvagnsindustrin är ett imponerande företag med en sällsynt hög och stabil lönsamhet. Bolagets kvartalsrapport för årets första kvartal som presenterades i början av maj var inget undantag. Lönsamheten imponerar. Bolaget lider kortsiktigt av en tappad storkund, men i ljuset av det är det mycket imponerande att kunna leverera rekordlönsamhet."

  De främsta bidragsgivarna hittills i år för fonden har varit Addnode, Knowit och Stillfront. Ser man till de minsta bidragen har de kommit från Bulten och Byggmax.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Know IT, Addnode och Catena med portföljvikterna 10,8, 10,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare  

  Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare

  fondutbildning.png

  Att skapa hög avkastning med fonder

  Vill du lära dig fungerande beslutsmodeller för hög avkastning?
  Har du svårt att förstå de märkliga kursrörelser som uppstår på börser?
  Vill du förstå börspsykologi och hur det påverkar dig och andra investerare?
  Vill du få insikt i hur man sätter samman en smart fondportfölj?
  Eller hur man tar ett helhetsgrepp på alla sina fondinvesteringar?

  Det och mycket annat får du lära dig på denna unika utbildning den 26:e september.
  Den är exklusivt för kunder på Fondmarknaden.se och riktar sig till fondinvesterare.
  Kunskaperna kan dock tillämpas för alla typer av investeringsbeslut och finansiella
  instrument. Oavsett kunskapsnivå kommer du att få nya viktiga insikter om
  fondportföljer, fondstrategier och hur marknadens psykologi fungerar.

  Kursledare - Lars-Erik Boström

  Ansvarig för utbildningen är Lars-Erik Boström som har över 20 års erfarenhet av
  portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken Fonder och
  Handelsbanken Kapitalförvaltning. Han är idag Senior Advisor inom kapitalförvaltning på The
  Council. 2015 publicerades hans uppmärksammade bok om marknadspsykologi ”Börsens
  Psykologi - så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Han är Ekonomie
  Magister och auktoriserad finansanalytiker (AFA). Han har hållit ett flertal utbildningar för
  stora institutionella investerare. 

  Se klipp från EFN med Lars-Erik Boström

  Mer information om kursen hittar du här


  Anmäl dig nu!

  De 5 första anmälda får boken ”Börsens Psykologi – så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”.

  Anmälan: https://www.supersaas.se/form/The_Council/Fondutbildning_26_september
  Datum: 26 September 2019
  Tid: 17.30-20.30
  Pris: 1495 kr ink moms
  Inkluderar: Föredrag och skriftligt kursmaterial. Kaffe/Te och fikabröd
  Plats: Kursen hålls i Stockholm men kurslokal är beroende av antalet anmälda och
  meddelas senare via E-post och på Fondmarknaden.se.
  Betalning: När du gjort din anmälan kommer ett inbetalningskort med e-post.
  Efter din anmälan får du ett inbetalningskort via E-post som behöver betalas fyra
  veckor innan kursen.

   

 • Nyhetsbrev juni  

  Nyhetsbrev juni

  Eskalerande handelskonflikt och förväntningar om amerikansk räntesänkning
  Handelskonflikten mellan USA och Kina har eskalerat från att tidigare enbart handla om import-tullar till hot om exportbegränsningar. Investerarsentimentet har också tyngts av den senaste tidens negativa makrosignaler. Därmed har oron för företagens vinsttillväxt tilltagit.

  Politisk osäkerhet tynger Europa
  Europabörserna inledde året starkt men har sedan fallit tillbaka något på ökad osäkerhet där handelskriget mellan USA och Kina starkt färgat av sig på den europeiska börsmarknaden.

  Nu uppgraderar vi vårt system och ökar kvaliteten på fondinformationen!
  Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi har implementerat Morningstar som ny leverantör av fonddata på hela vår plattform.

  Så fungerar utdelningar och fonder
  Den svenska utdelningssäsongen går mot sitt slut. Det betyder att stämmorna har genomförts och utdelningarna har skiljts av. Samtidigt ger detta tillskott för fonderna. Här går vi igenom hur det fungerar. 

   

  Till nyhetbrevet för juni månad


  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.
  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Så fungerar utdelningar och fonder  

  Så fungerar utdelningar och fonder

  Den svenska utdelningssäsongen går mot sitt slut. Det betyder att stämmorna har genomförts och utdelningarna har skiljts av. Samtidigt ger detta tillskott för fonderna. Här går vi igenom hur det fungerar.

  Fonder får naturligtvis mängder med kuponger på dels obligationer men även på aktier. Äger man en aktie får man en kupong varje år om bolaget ger utdelning.


  I länder som USA finns det till och med aktier som delar ut kapital till sina aktieägare varje månad. Det kapitalet som man erhåller som ägare kan man antingen återinvestera eller plocka ut och använda till exempelvis andra investeringar. Valet ligger på dig som aktieägare.

  Fonder fungerar egentligen exakt likadant. En väsentlig skillnad är dock att det finns två fondtyper, en som delar ut pengar likt en aktie och en som återinvesterar hela din utdelning i nya andelar i fonden.


  Låt tidshorisont påverka ditt beslut

  Hur skall man välja? Det är helt beroende på horisont på din investering. Vill du själv styra din utdelning bör du välja en utdelande fond. Du kanske inte vill öka din exponering mot den specifika fonden eller helt enkelt plocka ut kapital för andra investeringar eller konsumtion.

  Traditionellt brukar fondbolagen dock ha ackumulerande utdelningar. Det betyder att nya andelar köps för din utdelning, för privatpersoner, medan stiftelser och institutioner istället har fonder som delar ut pengar.

  Är det exempelvis ett pensionssparande med lång horisont och där du inte har något intresse av att ta ut kapital är det avsevärt bekvämare med en fond som varje år återinvesterar dina utdelningar i nya fondandelar. Du får långsiktigt ränta på ränta och slipper exempelvis courtage. Givetvis kan man även i detta fallet sälja av de andelar som man fått i utdelning.


  De flesta fonder återinvesterar utdelningarna

  Går det enkelt att se om det är en utdelande eller ackumulerande fond? Det stora flertalet fonder för privatpersoner är ackumulerande. Fonderna återinvesterar utdelningarna åt dig. Flertalet fonder som delar ut pengar brukar ha en förkortning i sitt namn, exempelvis “dist”, vilket står för att man distribuerar kapital till sina andelsägare. Ackumulerande fonder brukar ha förkortningen “acc”. Då många utdelande fonder riktar sig mot andra grupper än privatpersoner kan kraven på insättning av kapital ligga väsentligt högre den vanliga fonden.

  Finns det skattemässiga effekter? Har du inte ett ISK-konto så är det skattemässigt negativt med en utdelande fond. Bakgrunden är att du måste skatta för utdelningen precis som på aktier, vilket man slipper med ISK-konto. Har du inget ISK kommer du således att betala utdelningsskatt precis som på aktier.

  Vill du läsa mer om hur olika fonder fungerar så har vi tagit fram en ordlista och beskrivning av de viktigaste områdena, läs mer här.


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Politisk osäkerhet tynger Europa  

  Politisk osäkerhet tynger Europa

  Europabörserna inledde året starkt men har sedan fallit tillbaka något på ökad osäkerhet där handelskriget mellan USA och Kina starkt färgat av sig på den europeiska börsmarknaden.

  Trots svaga makrosiffror i Europa fick regionen ändå lite ny energi av den oväntat svaga amerikanska jobbstatistiken som gav stöd åt spekulationer om kommande räntesänkningar.

  Det breda Stoxx 600 toppade vid månadsskiftet april-maj och är för närvarande upp 12,0 procent för året.

  Det finns en risk att Trump tar sikte på Europa som nästa motpart i handelskriget efter Kina. Nyligen skapades en snabb uppgörelse med Mexiko där landet lyckades avvärja gradvis upptrappade handelstullar då landet på pappret skulle ta tag i migrant-strömningen till USA från och genom Mexiko.

  Mexiko är särskilt viktigt för fordonsindustrin som såg ett uppåtsving efter uppgörelsen. Den senaste tidens stimulanser i Kina har börjat få effekt och bedömare menar att det kan gynna Europa.

  Europa präglas annars av politisk osäkerhet på flera håll, främst i Storbritannien och Italien. EU har också ögon på Italien och Grekland av budgetskäl.


  Tyskland

  Den tyska ekonomin är tudelad där industrin brottas med låga förväntningar medan tjänstesektorn istället är positiv. Inköpschefsindex för industrin är alltså nere på låga 44,3 i maj vilket signalerar kontraktion. För tjänstesektorn var det i stället överraskande bra med en ökning till 55,0. Industriorderingången och industriproduktionen fortsätter att sjunka, mätt i årstakt.

  Tysklands centralbank säger sig se en "betydande inbromsning" i ekonomin och har helt sonika kapat sina tillväxtprognoser för landet.

  Betydelsefulla Volkswagen minskade till exempel leveranser inom alla delmarknader i maj, där Asia Pacific tyngde mest med en nedgång om 10,5 procent. Bäst klarade sig bolagen på den inhemska marknaden, där nedgången var 2,0 procent.


  Italien


  Italien är det första EU-landet som fallit i kontraktion och landet slåss med ett kreditbetyg som ligger strax ovanför skräpnivå-status. Skulle det bli en nedgradering kan det leda till ny oro på marknaderna, i kraft av Italiens storlek. Italien, som i samband med Greklandskrisens uppsegling sades vara för stort för EU att rädda.

  Premiärministern Giuseppe Conte är trött på ständiga politiska kampanjer som tar energi från regeringsuppdraget. Nyligen ökades konfliktnivån när han ställde ett ultimatum till sina vice premiärministrar. Båda var tvungna att förnya sitt löfte om att gå vidare med samarbete annars hotade han med att avgå. Både 5-stjärnerörelsen och Lega måste således utlova att man skall fortsätta samarbetet.

  I EU-valet gick det högerpopulistiska Lega Nord starkt. Partiet säger sig vilja fortsätta att regera med 5-stjärnerörelsen. Från analytikerhåll ses det en möjlighet att partiledaren Matteo Salvini tillika vice premiärminister kan komma att utlysa ett nyval för att därigenom ta premiärministerposten i ett samarbete med Forza Italia.

  Nyligen konstaterade EU-kommissionen att Italien bryter mot EU:s budgetregler på grund av sin höga statsskuld, vilket kan leda till disciplinära åtgärder. Grekland riskerar samtidigt att missa budgetmålen i år under räddningspaketet med EU.

  För Italiens del fortsatte industriproduktionen att falla mer än väntat i april. Det handlade även om en nedgång förra månaden.


  Storbritannien

  Brexitsoppan i Storbritannien fortsätter. Det är ännu oklart vem som efterträder Theresa May som ny premiärminister och alltså ska ta de sista steget för landet att lämna den europeiska unionen. En av favoriterna att ta över är den tidigare utrikesministern Boris Johnson som nyligen gick mothårs mot EU och ansåg att britterna måste vara beredda att lämna förhandlingsbordet för att få till ett bra brexitavtal. Därmed ökade risken för en hård brexit i slutet av oktober när landet ska ha lämnat unionen enligt den senaste överenskomna deadlinen. Trycket ökade samtidigt på det brittiska ledarskapet att ta landet ur EU då brexitpartiet gick starkt i EU-valet.

  Därtill kom oväntat svaga BNP-siffror. Ekonomin krympte 0,4 procent i april, jämfört med en minskning på 0,1 procent månaden innan. Detta samtidigt som industriproduktionen föll, tvärtom förväntningarna på en stigande produktion.

  Den viktiga bilförsäljningen för Storbritannien fortsatte att falla i årstakt under maj. nedgången var 4,6 procent, jämfört med en minskning på 4,1 procent för en månad sedan.

  Storbritannien och Sydkorea har nått en principöverenskommelse om ett frihandelsavtal i som garanterar fortsatt normal handel oavsett brexit-utgång. Det uppgav Storbritanniens handelsminister Liam Fox i ett gemensamt uttalande med Sydkorea, rapporterar Sky News. För Sydkorea utgör Storbritannien den näst största handelspartnern inom EU-blocket.


  Norden


  Norden har en relativt jämn tillväxttakt med starka statsfinanser.

  Norge har för närvarande en hög BNP-tillväxt som gynnas av en uppgång i oljepriset och höga investeringar inom olje-industrin.

  Finland, med den starka euron som valuta, har märkt av en svagare export. Den inhemska efterfrågan är dock stark.

  För Sveriges del är siffrorna svårtolkade. Ekonomin är i tillväxt, till stor del tack var en stark export som gynnas av den svaga kronan. Sverige har dock känt av en lägre efterfrågan i Tyskland. Samtidigt tyngs Sveriges ekonomi av sjunkande bostadsinvesteringar.


  Summering


  Europa har påverkats av handelskonflikten mellan USA och Kina. Förväntningar om räntesänkningar i USA och stimulanser i Kina kan dock gynna den europeiska ekonomin, där särskilt fordonsindustrin kan gynnas av Kina-stimulanser. Politisk osäkerhet i Storbritannien och Italien ligger som en blöt filt över regionen och dragloket Tyskland ger ingen entydig bild av vart ekonomin är på väg.


  Möjligheter


  + Kinesiska stimulanser drar upp Europa med dragloket Tyskland och dess fordonsindustri.
  + När brexit är över i höst kan unionen äntligen fokusera på andra viktiga områden.
  + Ett enskilt handelsavtal med USA kan skapa möjligheter för enskilda sektorer.


  Hot

  - Ett sänkt kreditbetyg för Italien skulle leda till ökad osäkerhet för regionen.
  - En hård brexit vid oktober månads utgång kan skapa oöverblickbara konsekvenser.
  - Skulle Trump pressa Europa som nästa part i sitt handelskrig kan industrin ta skada.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Eskalerande handelskonflikt och förväntningar om amerikansk räntesänkning  

  Eskalerande handelskonflikt och förväntningar om amerikansk räntesänkning

  Handelskonflikten mellan USA och Kina har eskalerat från att tidigare enbart handla om import-tullar till hot om exportbegränsningar. Investerarsentimentet har också tyngts av den senaste tidens negativa makrosignaler. Därmed har oron för företagens vinsttillväxt tilltagit.

  För USA:s del är ISM-siffran och jobbsiffran de viktigaste makrosignalerna. ISM-siffran, som speglar produktionsförändringar sjönk medan marknaden hade räknat med en oförändrad nivå. Det var samtidigt den lägsta siffran sedan 2016, även om det fortfarande signalerar expansion i den amerikanska ekonomin.

  Under maj månad skapades oväntat få nya jobb i USA. Detta har kraftigt ökat förväntningarna i marknaden på att den amerikanska centralbanken ska sänka räntan. Det som skulle kunna tala mot en räntesänkning är att en fortsatt expansion i ekonomin, på pappret, inte innebär en omedelbar nödvändighet att sänka räntan.

  Svängningarna har varit stora på marknaden den senaste tiden där veckan kring månadsskiftet maj-juni blev den hittills sämsta veckan i år med en nedgång på tre procent.

  Juni har dock börjat bra då Fed-chefen Powell signalerat att centralbanken är redo att lätta på penningpolitiken om de pågående handelsdispyterna tynger ekonomin.

  Ytterligare osäkerhet har skapats med den negativa avkastningskurvan, alltså att den långa räntan är lägre än den korta räntan, vilket historiskt sett ökat risken för en recession.

  Osäkerheten kring ledande teknikbolag i USA har också ökat då de amerikanska myndigheterna och lagstiftare riktat in sig på de största bolagen angående deras starka ställning på marknaden, bland annat Google, Facebook, Apple och Amazon.

  Handelskonflikten har trappats upp till fler regioner där ett omedelbart tullhot mot Mexiko lyckats avvärjas. Detta sedan landet gått med på hårdare tag kring migrantströmmarna mot USA.

  Konflikten mellan USA och Kina har också tagit ett nytt steg då det utökats från importtullar till att även innefatta exportbegränsningar, vilket alltså inte bara gör att en vara blir dyrare utan även riskerar att försvinna från marknaden. Bland annat har Kina hotat att begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller.

  Bland de större företagsnyheterna märks den inställda sammanslagningen mellan Fiat Chrysler och Renault. Fiat motiverade sitt inställda bud med att Frankrike inte har ett tillräckligt gott politiskt klimat för en affär.

  Världens näst största försvarskoncern, näst efter Boeing, bildas efter nyheten om sammanslagningen av United Technologies och Raytheon. Det har fortfarande inte kommit något klartecken för Boeing att återigen ta den olycksdrabbade flygplansmodellen 737 Max 8 i drift igen.


  Europa

  Trots svaga makrosiffror i Europa fick regionen ändå lite ny energi av den oväntat svaga amerikanska jobbstatistiken som gav stöd åt spekulationer om kommande räntesänkningar.

  Tysklands centralbank säger sig se en "betydande inbromsning" i ekonomin och har helt sonika kapat sina tillväxtprognoser för landet.

  Det är även stökigt i Italien där premiärministern Giuseppe Conte kommit med ultimatum, annars skulle han avgå. Inte långt därefter konstaterade EU-kommissionen att Italien bryter mot EU:s budgetregler på grund av sin höga statsskuld, vilket kan leda till disciplinära åtgärder. Grekland riskerar samtidigt att missa budgetmålen i år under räddningspaketet med EU.

  Brexitsoppan i Storbritannien fortsätter. Det är ännu oklart vem som efterträder Theresa May som ny premiärminister och alltså ska ta de sista steget för landet att lämna den europeiska unionen. Därtill kom oväntat svaga BNP-siffror. Ekonomin krympte i april, jämfört med månaden innan samtidigt som industriproduktionen föll, tvärtom förväntningarna på en stigande produktion.

  För Sveriges del är siffrorna lite mer svårtolkade. BNP-siffran var positiv stärkt av exporten på grund av den svaga kronan. Industriproduktionen vände till en ökning i april, mätt i årstakt, jämfört med en nedgång vid avstämningen månaden innan. Orderingången vände också blygsamt upp jämfört med en kraftig nedgång för en månad sedan.


  Kina


  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat och föll i kontraktion. Även för tjänster handlade det om en inbromsning, enligt inköpscheferna, där siffran dock fortfarande innebär en expansion för denna delen av ekonomin.

  En bransch som varit i särskilt blickfång är Kinas bilförsäljning som fortsätter att backa som den har gjort det senaste året. Värt att notera är att bilsektorn på börsen såg ett uppåtsving i den annars nedåtgående trenden i och med att USA:s tullhot mot Mexiko tillfälligt avvärjdes. Mexiko är en avgörande produktionsmarknad för många fordonsjättar.

  För kinesiskt vidkommande kräver nu den kinesiska branschorganisationen Caam att bilförsäljningen stimuleras med statliga ingrepp.

  När det gäller finanspolitiska stimulanser så har landet redan ett omfattande program som bland annat innehåller skattesänkningar men det har också kommit nya besked att landet lagt fram en tvåårig plan för att öka efterfrågan på bilar, elektronik och vitvaror.

  Tonen mellan USA och Kina skruvas alltså upp ytterligare efter att handelssamtalen för ett tag sedan bröt samman. För Kinas del handlar det bland annat om en varning till sina medborgare för att arbeta och resa i USA.

  Den kinesiska centralbanken har kontrat med att de har ett "enormt utrymme" att förändra sin penningpolitik om handelskriget med USA förvärras, både vad gäller räntan och reservkraven inom banksektorn.

  Den internationella valutafonden, IMF, reviderade nyligen ned prognosen på landets BNP i år till en ökning med 6,2 procent i år, jämfört med tidigare 6,3 procent. Samtidigt väntas tillväxten nästa år bli 6,0 procent, lägre än tidigare 6,1 procent.

  Den sydkoreanska jätten Samsung kommer att dra ned sin produktion av mobiltelefoner i Kina, vilket är en marknad där man har det tufft. Bolaget skall istället satsa på Indien, enligt Korea Herald.

  På nyhetsfronten kan också nämnas att Kina har delat ut sina första 5G-licenser. Först ut att få licens är flera av de stora operatörsjättarna, till exempel China Mobile.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nu uppgraderar vi vårt system och ökar kvaliteten på fondinformationen!  

  Nu uppgraderar vi vårt system och ökar kvaliteten på fondinformationen!

  Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi har implementerat Morningstar som ny leverantör av fonddata på hela vår plattform.

  Förändringen genomfördes den 5 juni och innebära en ökad kvalitet i fondinformationen, förbättrad riskskala samt införandet av Morningstars Rating för alla fonder.

  Förbättringar:

  Fondinformation

  Vi har gått igenom hela vårt fondutbud och uppdaterat all information enligt senast rapporterad information från fondbolagen själva. Information gällande placeringsinriktning, bransch- och regionsfördelning samt förvaltare kommer att hämtas från Morningstar. Vi har även uppdaterat fondnamnen enligt Morningstars namnstandard, detta kan göra att en fond som du har innehav i får ett lite annorlunda namn än tidigare. Det innebär ingen annan förändring än själva fondens namn.

  Betyg

  Befintliga betyg kommer att ersättas med Morningstars Rating. Det innebär att fonderna kan få ett annat betyg än tidigare då Morningstars Rating beräknas på ett annat sätt än det betygsystem vi haft tidigare. Anledningen till att vi byter ut betyget är att Morningstars Rating är standard i branschen och är efterfrågat från våra kunder. Läs mer om hur Morningstars Rating beräknas och fungerar här

  Risk

  Riskmätaren kommer att ersättas med en siffra, 1-7, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.
  Riskgrupperna 1-7 kallas av EU ”synthetic risk and reward indicator” (SRRI) och ska vara med i alla fondfaktablad i Sverige enligt den nya lagen om värdepappersfonder som började gälla augusti 2011. Skalan 1-7 baseras på avkastningens historiska svängning, som enligt reglerna från ESMA beräknat som standardavvikelse under de senaste fem åren omräknad till årstakt (volatilitet). Om fondens andelskurs har svängt så mycket att volatiliteten är över 25 procentenheter, då hamnar fonden i grupp 7. Mellan 15 och 25 procentenheter volatilitet ger grupp 6, och så vidare. Läs mer här

  Index

  Vi kommer att ersätta de befintliga indexen med Morningstars Open index. Dessa 17 index kommer att göra det enkelt för dig som sparare att veta vilken index du skall använda som jämförelse för dina fonder. Läs mer om Morningstar Open Indexes här

   

  I och med dessa förändringar kommer vi att avaktivera ett par tjänster under en kortare period för att kunna förbättra dem enligt den nya informationen. Larm på betyg och risk samt kontorisken kommer att vara avaktiverade under sommaren. Du som berörs har fått ett mail kring detta.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1752 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
SPP