Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • Ålandsbanken Europe Value steg 5,4 procent i februari, har köpt Hexagon och avyttrat Swedbank  

  Ålandsbanken Europe Value steg 5,4 procent i februari, har köpt Hexagon och avyttrat Swedbank

  Ålandsbanken Europe Value, som är en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, ökade 5,4 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 13,3 procent hittills i år. Uppgången ligger i linje med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

  "En förändring att nämna är att innehaven i både Swedbank och UBS avyttrades under månaden", berättar fondens förvaltningsteam.

  Bolag där man under månaden fortsatt ökat vikten i är Daimler, Infineon och Reckitt Benckiser där förvaltarteamet tycker värderingen och den förväntade avkastningspotentialen framstår som attraktiv.

  Nya bolag i fonden under månaden är Hexagon och Mowi.

  Fokus under perioden har fortsatt legat på att fokusera portföljen ytterligare genom att minska antalet innehav.

  Inför framtiden är förvaltarteamets marknadssyn fortsatt positiv, även om osäkerheten kring konjunkturbilden kvarstår. Trots att finansiella marknader signalerar stor osäkerhet om framtiden så är tillförsikten bland företag och hushåll förhållandevis god, vilket tillsammans med ett högt kapacitetsutnyttjande och god intjäning hos bolagen brukar vara en bra grogrund för investeringsledd tillväxt.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Lloyds Banking Group, Nestle och AXA. På minussidan märktes Swedbank, Sanofi och BT Group.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, Investor och Total med portföljvikterna 4,5, 3,5 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden steg 4,5 procent i februari, har minskat innehavet i Swedbank rejält  

  Ålandsbanken Norden steg 4,5 procent i februari, har minskat innehavet i Swedbank rejält

  Ålandsbanken Norden steg 4,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 4,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Novo Nordisk, Hexagon och DNB. På minussidan märktes framförallt Swedbank.

  "Vi minskade innehavet i Swedbank rejält efter medieuppgifterna och lyckades sälja större delen av positionen på nivåer som är väsentligt högre än nuvarande kursnivå", berättar fondens förvaltningsteam.

  Man avyttrade också innehavet i DSV efter en mycket god kursutveckling på kort tid. Innehavet i Tieto såldes då man ser bättre potential i andra investeringar på medellång sikt.

  Bland nya innehav märks Industrivärden, där substansrabatten ökat markant under de senaste månaderna och nu ligger 6-7 procent över de nivåer förvaltarteamet ser som långsiktigt motiverade.

  Fonden investerade också i danska ISS som bedöms visa tecken på stigande lönsamhet efter några kvartal av omstrukturering samt Sobi, där man bedömer att värderingen mer än väl reflekterar ett ökat konkurrenstryck inom preparat för blödarsjuka.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 8,7, 7,8 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro Bond steg 0,41 procent i februari, deltog i tre nyemissioner  

  Ålandsbanken Euro Bond steg 0,41 procent i februari, deltog i tre nyemissioner

  Räntefonden Ålandsbanken Euro Bond steg 0,41 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 0,81 procent hittills i år. Det är klart bättre än jämförelseindex som har tappat 0,05 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i februari var de ekonomiska tillväxtsiffrorna fortsatt svaga och indikerade att tillväxten i världsekonomin eventuellt avtar.

  Detta anses avspeglas särskilt i Europa och siffrorna för Tyskland, som är drivkraften bakom tillväxten i Europa.

  Under den pågående resultatperioden var antalet nyemissioner litet till mitten av februari. Fonden deltog dock i tre nyemissioner, bland annat emissionen av finländska Fortums fyra år långa obligation.

  "Vi har fortfarande fokuserat fondens investeringar på nordiska obligationer, dessa står för cirka 75 procent", berättar förvaltarteamet.

  De största obligationsinnehaven var per utgången av månaden utgivna av Konecranes, TVO och Sponda med portföljvikterna 1,9, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield steg i februari, väntar sig ökad aktivitet på nyemissionsmarknaden i mars  

  Ålandsbanken Euro High Yield steg i februari, väntar sig ökad aktivitet på nyemissionsmarknaden i mars

  Ålandsbanken Euro High Yield steg 0,88 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 1,93 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 4,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i februari var de ekonomiska tillväxtsiffrorna fortsatt svaga och indikerade att tillväxten i världsekonomin eventuellt avtar.

  För fondens del var transaktionerna i februari ringa. Under månaden var nyemissionsmarknaden, särskilt på euromarknaden, fortfarande så gott som obefintlig.

  "Vi förväntar oss att läget förändras i mars, eftersom refinansieringsbehoven har ökat något på grund av de svaga marknadsförhållandena i slutet av 2018", kommenterar förvaltarteamet.

  Fonden lägger fortfarande stor vikt på nordiska företagsobligationer och har hållit durationen låg.

  Snittkreditbetyget för fondens investeringar är fortfarande detsamma som tidigare, BB-.

  Till följd av korrigerade riskmarginaler i slutet av 2018 har fondens förväntade avkastning också ökat betydligt och är nu 4,3 procent.

  De största obligationsinnehaven var per utgången av månaden utgivna av Finnair, Smakraft och Sunborn Gibraltar med portföljvikterna 2,8, 2,7 respektive 2,4 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 2,5 procent i februari, Novo Nordisk främsta bidragsgivaren  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 2,5 procent i februari, Novo Nordisk främsta bidragsgivaren

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 2,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 6,9 procent på två månader. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader har lyft med kraft under inledningen av 2019 vilket innebär att stora delar av den nedgång som ägde rum under fjärde kvartalet har återhämtats.

  Men trots att börskurserna står något lägre jämfört med när höstens nedgångar startade så har värderingarna återgått till neutrala nivåer, då vinstförväntningarna för 2019 och 2020 tydligt har justerats ned i kölvattnet av svagare konjunktursignaler.

  Det är förvaltarteamets bedömning att nuvarande värdering ger förutsättningar för en totalavkastning på 8-10 procent under de kommande tolv månaderna, vilket fortfarande överträffar de flesta andra tillgångsslag.

  "För att aktiemarknaden varaktigt ska återta än mer av den kurshöjd som förlorades under hösten krävs sannolikt en stabilisering av ledande konjunkturindikatorer", tillägger förvaltarteamet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fonden var Novo Nordisk, Investor och Atlas Copco. Swedbank, Nokia och Balder hörde till de negativa bidragsgivarna.

  De största innehaven var per utgången av månaden United States Def.Party, Lyxor Smart Cash ETF och Nyf-Ice Futures US Indices med portföljvikterna 7,4, 3,6 respektive 3,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade 3,2 procent i februari, minskade aktieövervikten  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade 3,2 procent i februari, minskade aktieövervikten

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade 3,2 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 9,3 procent på två månader. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under inledningen av februari valde man att minska aktieövervikten från 65 till 60 procent.

  De ser fortsatt positivt på aktiemarknaden på medellång sikt, även om den snabba uppgången under inledningen av året gör att en paus för att hämta andan vore
  välbehövlig.

  "Vi ser även den förväntade avkastningen i högräntesegmentet i kreditmarknaden som rimligt attraktiv", berättar förvaltarteamet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Novo Nordisk, Atlas Copco och Investor. På minussidan märktes Swedbank, Nokia och Balder.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars  

  Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars

  Börsuppgången fortsatte under februari även om euforin i januari dämpades något. Marknaden har nu inprisat en handelsuppgörelse mellan USA och Kina. Sentimentet försämrades i början av mars på en tilltagande konjunkturoro.

  New York-börsen föll fem handelsdagar i rad under den första hela handelsveckan i mars och gav därmed den sämsta amerikanska handelsveckan hittills i år. 

  Marknaden har ännu alltså inte fått någon bekräftelse på att Trump och hans motpart Xi Jinping kommer att landa de sista detaljerna i det handelsavtal som är under utformning. 

  Den amerikanska rapportsäsongen bjöd inte på några negativa överraskningar. Vad gäller den viktiga detaljhandeln steg till exempel Target på sin rapport. Makrostatistik visar dock att den amerikanska privatkonsumtionen nu fallit i månadstakt, vilket har bidragit till det negativa sentimentet.

  Den amerikanska industrin är fortsatt i expansion men de viktiga inköpschefsindexen har i stort inte nått upp till förväntningarna, med undantag av inköpschefsindex för tjänster som enligt ISM stack ut på uppsidan. 

  Konjunkturoron som tilltagit den senaste tiden växte ytterligare med besvikelsen i de amerikanska jobbsiffrorna. Under februari skapades bara 20 000 nya jobb i USA, vilket var en bra bit under marknadens förväntningar på 180 000 nya jobb. 

  Samtidigt har ordföranden för Federal Reserve, Jerome Powell, gått ut och tonat ner riskerna för en recession. Han ser inga skäl till varför ekonomin inte skulle kunna fortsätta att expandera.


  Europa

  Europas investerare har tvingats ta ställning till makrosiffror av blandad karaktär. Eurozonens samlade inköpschefsindex steg mer än väntat i februari medan makrosiffror från Tyskland tynger sentimentet hos investerarna. Bland annat sjönk industriorderingången mer än väntat och även orderingången av maskiner, VDMA, blev en besvikelse. 


  Tillväxtmarknaderna

  Tillväxtmarknadernas starka uppgång i början av året toppade i slutet av februari. Dollarn som hittills fallit och gynnat marknaderna har istället stärkts den senaste tiden. I den negativa vågskålen återfinns också ett stigande oljepris. Enligt de senaste uppgifterna har Saudiarabien planer på att fortsätta produktionsbegränsningarna även under april månad.


  Kina

  Asienbörserna har under månaden stärkts av uppgifter om att handelssamtalen mellan Kina och USA befinner sig i ett slutskede. 

  Uthålligheten i Kinas tillväxt har dock varit ett frekvent samtalsämne. Fjolårets tillväxt på 6,6 procent blev den lägsta tillväxttakten på tre årtionden. Under månaden kom så landet med ett sänkt tillväxtmål för ekonomin till 6,0-6,5 procent för 2019.

  Handelsstatistik under februari tynger sentimentet. Den kinesiska exporten sjönk med en femtedel under månaden, vilket var betydligt sämre än väntat. Samtidigt blev överskottet i den kinesiska handelsbalansen mindre än väntat i februari. 

  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i februari och signalerar fortsatt kontraktion.

  Kinas regering hoppas tillsammans med tidigare lättnader att få fart på tillverkningsindustrin igen, bland annat genom att göra en riktad sänkning av momsen med tre procentenheter. Samtidigt växlar landet upp sina försvarsutgifter. 

  Färsk statistik från bilindustrin tynger. För Kinas del sjönk bilförsäljningen med nära 40 procent i februari, jämfört med månaden innan då nedgången låg på 9,5 procent.

  Ett annat orosmoln som seglat upp på himlen de senaste dagarna att Nordkorea kan komma att skjuta upp missiler eller raketer igen, enligt en amerikansk nyhetstjänst. Trump och den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un misslyckades nyligen med att nå en överenskommelse om nedrustning.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari  

  Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari

  Nordamerikafonder är den kategori som gått bäst hittills i år, enligt en fondöversikt. Bland de tio mest sålda fonderna hos Fondab som driver handelsplatsen Fondmarknaden.se var också fem aktiefonder riktade mot den amerikanska marknaden, vilket tyder på vinsthemtagningar.

  De mest handlade fonderna under februari hos Fondab var Spiltans högräntefond, Morgan Stanleys Global Opportunity Fund och Catellas Hedgefond.

  Stor handel har det också varit i Didner & Gerges Globalfond och SEB:s Nordamerikafond Småbolag.

  Den fond som flest kunder hos Fondab valde att köpa var Öhman Fonders Obligationsfond, Carnegies Sverigefond och Swedbank Roburs Access Global. Av de tio mest köpta fonderna har hälften global karaktär. SPP fonder och Handelsbanken har två fonder vardera i topplistan.

  På säljsidan återfinns SPP Fonders Aktiefond USA i topp, följt av Alliance Bernsteins American Growth Portfolio och Morgan Stanleys US Advantage Fund.

  Av de tio mest sålda fonderna går det alltså att konstatera att hälften amerikanska aktiefonder.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter  

  Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter

  Den japanska aktiemarknaden steg i början av året likt den övriga globala marknaden. Efter en svaghet i slutet av förra året som främst berodde på åtstramningar från den amerikanska centralbanken och den pågående handelskonflikten svängde sentimentet starkt uppåt. Detta när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar i januari.

  Japans BNP steg med 1,4 procent under det fjärde kvartalet, vilket inte var någon överraskning åt något håll. Det är dock en oerhörd förbättring jämfört med nedgången på 2,6 procent i årstakt under det tredje kvartalet.

  Landet brottas dock fortfarande mot bilden av en nation med stagnerande ekonomi och åldrande befolkning. Under januari gick till exempel den japanske premiärministern ut med positiv statistik i ett försök att bryta denna uppfattning.

  Ser potential trots olöst handelskonflikt

  En titt i backspegeln visar till exempel att den japanska automationsbranschen hade ett tufft fjolår efter att 2017 varit exceptionellt bra. Axa som förvaltar en robotech-fond lyfter fram att värderingarna nu har blivit attraktiva och att de räknar med en god orderingång under de kommande kvartalen.

  En titt i Facset visar att p/e-talet för Japan just nu ligger på 12,7. Värderingen har dock kommit upp från 11,1 i slutet av december men är fortfarande lägre än historiska snittet på 14,5. Värderingarna har de facto fallit på ett år då p/e-talet låg på 16,8.

  Det kan jämföras med ett p/e-tal på 15 för Sverige just nu, strax under genomsnittet på 16.

  Axa-förvaltarna är positiva till såväl robotik som automations-sektorn och detta trots den fortsatt olösta handelskonflikten mellan USA och Kina. Det finns en potential för industri och tillverkning, något som kan ge stöd till branschen under de närmaste åren. Samtidigt räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt.

  En katalysator för vidare uppgång är det nya handelsavtal mellan Japan och EU som trädde i kraft den 1 februari. Avtalet innebär att nästan samtliga tullar tas bort. Det är samtidigt de första avtalet mellan de båda sidorna som står för nästan en tredjedel av världens BNP.

  Att utländska bolag höjer priserna i landet kan vara ett tecken på att ekonomin är på uppgång. Coca-Cola höjde till exempel priserna för första gången i landet på 27 år. Det handlar om prishöjningar på mellan 6-10 procent.

  Parallellt med att landets BNP ökat tillväxttakten steg det preliminära inköpschefsindexet (Nikkei) vilket indikerade på fortsatt expansion.

  Landets hushållskonsumtion ökade också med 2,0 procent i januari. Det var en positiv överraskning då analytikerna istället hade räknat med en nedgång om 0,5 procent. Det är också en förbättring jämfört med föregående månad med en uppgång på marginella 0,1 procent.

  Underskottet i den japanska handelsbalansen ökade dock mer än väntat i januari. Främst föll exporten med drygt 8 procent, även importen föll med mindre än en procent. Orderingången av maskiner (kärn) ökade mindre än väntat medan industriproduktionen fortsatte att falla i samma takt som föregående månad.

  Japans arbetslöshet har inte rört sig nämnvärt men har ändå fallit tillbaka till 2,4 procent från tidigare 2,5 procent. De japanska arbetarna ser dock ut att få nöja sig med lägre löneökningar i år. Bolagen gör nu motstånd efter flera års press från regeringen om att dela ut högre löneökningar. Regeringen med premiärministern Shinzo Abes har drivit en kampanj för högre löner för att Japan ska återgå till stabil ekonomisk tillväxt,

  Japan påverkas naturligtvis av Kina där BNP-tillväxten justerats ned för 2019. Den kinesiska staten har genomfört en serie stimulanser där den senare karaktäriseras av en riktad momssänkning med tre procentenheter för industrin.


  Möjligheter

  • Lägre värdering än genomsnitt
  • Nytt handelsavtal med EU
  • Innovation/teknisk utveckling

  Hot

  • Frånvaro av handelsavtal mellan USA och Kina
  • Global konjunkturnedgång
  • Image - åldrande befolkning

   
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto  

  Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto

  Att ha sparpengarna på ett bankkonto ger fördelen att du har snabb åtkomst om du behöver pengarna till oförutsedda utgifter. Fördelarna slutar ungefär där och nackdelarna är dock många.


  Bland annat är avkastningen, i detta fallet räntan, nästan obefintlig. Den kompenserar inte heller för inflationen. Ju längre tiden går desto mindre får man för pengarna när priserna stiger, köpkraften på dina sparpengar minskar helt enkelt.

  Genom att spara i aktier ökar värdet över tid och kompenserar för inflationen. För den som har tid och vilja att sätta sig in i enskilda företag ger det stora möjligheter. För den som inte har lust eller tid men ändå vill få en bra värdeökning är fonder ett bra alternativ.

  Genom att investera i fonder får man tillgång till många olika värdepapper utan att behöva köpa dem var för sig. Du behöver inte ägna tid åt att fatta beslut vilka aktier, obligationer, råvaror eller några andra tillgångar du ska köpa och när, förvaltarna sköter det åt dig.

  Genom att månadsspara sprider man också riskerna. Skulle börsen gå minskar förvisso ditt kapital tillfälligt, men med nya insättningar kan du dra nytta av att de investeras i ett läge med lägre värdering. Rent matematiskt går det påvisa att risken sprids avsevärt genom månadssparande. Genom att alltid ha pengarna på börsen, i detta fall fonder, kommer du att vara med på nedgångar men du missar heller de perioder med stark värdeökning.

  Värdepapper som fonderna investerar i ger ofta utdelning. Dessa återinvesteras i fonden. Ju längre tiden går desto mer ränta på ränta-effekt uppstår. Avkastningen tenderar därmed att öka exponentiellt och ökningen blir större för varje år.

  Den som vill ha låga avgifter kan spara i passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder. Det innebär, som namnet antyder, att fonden innehåller värdepapper som efterliknar ett index.

  Den som istället vill att en professionell förvaltare ska sköta handeln med värdepapper i fonden kan välja aktivt förvaltade fonder. Dessa har en högre avgift, ger större möjligheter till avkastning men innebär också en risk att de kan gå sämre än en indexfond.


  Fördelar med fondsparande:

  • Enkelt
  • Du sprider riskerna jämfört med att själv investera i enskilda aktier
  • Avkastning motverkar att pengarna tappar i värde på grund av inflation
  • Ränta på ränta-effekt vid långsiktigt sparande
  • Låga avgifter vid indexnära fonder
  • Bra möjligheter till avkastning med aktiv förvaltning

   

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrev februari 2019  

  Nyhetsbrev februari 2019

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.
  Läs vår fondkommentar här


  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.
  Läs mer

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.
  Läs mer


  Till nyhetbrevet för februari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare  

  Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare

  Riskviljan hos sparare kom tillbaka under januari, efter en tung avslutning på förra året. Aktiefonder såg det största inflödet. Som grupp gick Nordamerika bäst. Sett till enskilda länder gick Turkiet bäst medan Indien placerar sig i botten bland aktiefonderna. Det framgår av statistik från Fondab som äger och driver handelsplatsen Fondmarknaden.se.

  Under månaden har aktiefonder inriktade på Nordamerika presterat bäst som kategori. Därefter är det påfallande snarlik och positiv utveckling för flera kategorier: I fallande ordning Nordenfonder, Globalfonder, Tillväxtmarknadsfonder, Europafonder och Sverigefonder.

  Turkiet har som enskild geografisk marknad gått bäst medan flera Indienfonder placerar sig på förlorarsidan. Som fondgrupp har hedgefonder gått sämst, men håller sig över nollan. Denna kategori har slagits av räntefonder.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondabs plattform under januari 2019 spretar statistiken något. Listan toppas av Swedbank Robur Access Global, följt av Öhmans Obligationsfond och JP Morgan Global Corporate Bond Fund. Bland mest sålda utmärker sig Case Safe Play följt av Monyx Strategi Balanserad och Öhmans Obligationsfond.

  Enligt fondbolagens förening har nettoinflödet till fonder varit totalt 4,5 miljarder kronor under januari. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Aktiefonder hade som grupp sett det största inflödet med 2 miljarder kronor.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1768 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket