Logga in   |  Bli kund

AktivaPortföljer.png

Fondnyheter

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 80-tal ökade 4,18 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 80-tal ökade 4,18 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 80-tal steg 4,18 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,95 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,78 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 70-tal ökade 4,18 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 70-tal ökade 4,18 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 70-tal steg 4,18 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,95 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,78 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 60-tal ökade 3,79 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 60-tal ökade 3,79 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 60-tal steg 3,79 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,94 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 50-tal ökade 1,63 procent i augusti  

  Nedjusterad aktievikt i början av månaden - SPP Generation 50-tal ökade 1,63 procent i augusti

  Fonden SPP Generation 50-tal steg 1,63 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,39 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I augusti steg Stockholmsbörsen med 2,7 procent. Globala aktier mätt i svenska kronor steg med 4,2 procent medan aktier i tillväxtregioner steg med 1,7 procent i svenska kronor. Den svenska penningmarknaden tappade 0,01 procent, svenska statsobligationer tappade 0,47 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,09 procent.

  Under augusti bidrog fondens övervikt inom aktier och hållbarhetsprofil genomgående positivt i samtliga investeringar. Uppgången på finansmarknaderna har även fått stöd av fundamentala faktorer som stigande makrotal, inte minst om man jämför med förväntningarna efter covid-19 i mars.

  - Jämfört med analytikernas förväntningar har makrotalen aldrig tidigare överraskat så mycket på uppsidan efter en period med lägre siffror än förväntat. De så kallade PMI-talen och industribarometrarna har även hämtat in hela fallet i absoluta tal och därmed följt en så kallad "V-formad" återhämtningskurva. Även arbetslösheten har gått ned snabbt, även om nivåerna fortsatt är högre än innan covid-19. Även om media har fortsatt att rapportera om rekordsvaga BNP-tal under Q2 handlar det egentligen bara om det som har varit samtidigt som de flesta förväntar sig en rejäl uppgång för BNP-tillväxten under Q3 som troligtvis blir rekordstark, kommenterar förvaltaren Olav Chen.

  Under augusti har fonden reducerat sin aktieexponering. Marknadsutvecklingen tog dock tillbaka fonden till en övervikt om cirka 6 procent, samma nivå som i början av månaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Undervikt av duration i SPP Grön Obligationsfond, som ökade 0,43 procent i augusti  

  Undervikt av duration i SPP Grön Obligationsfond, som ökade 0,43 procent i augusti

  Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,43 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,10 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  - Vi lägger ännu en stark månad bakom oss där alla ”risky asset” i någon form har performat. Aktieindex runt om i världen slog i all time high barometern flera gånger om och kreditspreadarna fortsätter stadigt sin väg tillbaka mot marknadsnivåer B.C - Before Corona. Även om sommarmånaderna som sig bör har bjudit på tunn handel med en nyemissionsmarknad på semester så har spreadarna fortsatt att gå ihop. Såklart som en direkt följd av de enorma stimulanser från centralbankerna som delvis redan kommit och som kommer att komma. Stimulanser som är utformade för att ”normalisera” tillbaka ekonomin till en ”normal situation”, även om en direkt följd blir att finansmarknaderna blir allt annat än normaliserade, kommenterar förvaltaren Helena Lindahl.

  Förvaltaren menar att hon är lite försiktig med att vara med på och investera i de krediter som lite grann har nått vägs ände vad gäller ihopspreadning.

  Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka 0,66 år kortare än sitt benchmarkindex. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag. Fondens andel som saknar officiell rating är 2,9 procent. Fondens andel av gröna obligationer är 88,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,97 procent i augusti  

  SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade 0,97 procent i augusti

  Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,97 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kreditspreadarna i euro fortsatte nedåt precis som varje månad sen mars, men i betydligt makligare takt nu.

  - Det är rimligt i och med att marknaden i princip tagit tillbaka hela isärspreadningen och utrymmet nedåt börjar bli begränsat. Värt att notera dock är att återhämtningen varit splittrad i svenska marknaden. Financials och corporates är tillbaka på nivåerna från februari, medan fastighets– och till viss del även fordonssektorn släpat efter i rallyt sen mars. Det har dock varit en hel del fastighetsrelaterade emissioner under månaden där i princip alla gått mycket bra och emissionerna ofta kommit med negativa new issue premiums, det vill säga tightare än marknaden låg innan emissionen. Det innebär att varje emission har dragit ned spreadarna ordentligt och fastighetssektorn är den huvudsakliga förklaringen till att såväl IG-krediter i allmänhet som fonden fortsatt avkasta bra under augusti, kommenterar förvaltaren Andreas Hälldahl.

  I september startar Riksbankens köp av företagsobligationer, vilket enligt Hälldahl bör tala för stora möjligheter till fortsatt tightare spreadar framöver. Såväl kreditduration som YTM är fortfarande lite lägre än målet i fonden och förväntas gradvis öka något under hösten. Andelen AAA ligger fortfarande något högre än normalt, men i övrigt är riskprofil och exponering relativt oförändrade jämfört med sista månaderna.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Analys Japan - Buffet satsar stort på ett Japan i recession  

  Analys Japan - Buffet satsar stort på ett Japan i recession

  Den japanska börsen har likt Sveriges och andra länders börser återhämtat börsnedgången från i våras. Idag den 4 september står indexet Nikkei faktiskt på 0,00 procents utveckling sedan årsskiftet. En återhämtning på 40 procent sedan bottennoteringen den 19 mars.

  Japans ekonomi har drabbats hårt av Coronapandemin och BNP krympte med 4,8 procent jämfört med första kvartalet. Landet är såklart inte ensamma om att BNP sjunker, flera länder har drabbats ännu hårdare, mätt i BNP, däribland Sverige. Men jämför man med andra asiatiska länder så sticker Japan ut något. Det mest problematiska är att det inte enbart är covid-19 och börskraschen som är problemet, som för många andra länder, utan även innan denna kris minskade Japans BNP, och det är tredje kvartalet i rad som BNP minskar.

  Arbetsmarknaden ser till synes opåverkad ut trots att ekonomin ser ut som den gör. I januari hade landet en arbetslöshet på 2,4 procent, och i juli låg den något högre, men fortfarande på låga 2,9 procent. Detta beror till stor del på Japans problem med åldrande befolkning. En stor del av landets invånare är pensionärer, och det finns således stor efterfrågan på arbetskraft bland de i arbetsför ålder. Japan har även en stark arbetskultur där det ligger stor prestige i att inte behöva säga upp anställda, om det inte är absolut nödvändigt.

  Veckans stora snackis i medierna om Japan måste nog vara att världens mest kända investerare, Warren Buffet, ”satsat” 6 miljarder dollar i form av investeringar i fem japanska bolag. Buffet har köpt ca fem procent av aktierna i vardera bolag. Det handlar om fem av japans största trading-hus som investerar stort och brett, inte enbart i Japan, men också globalt. Oraklet från Omaha, som Buffet ofta kallas, har tidigare nästan helt avstått investeringar i Japan. Varför han nu valt att satsa stort (i pengar mätt, inte procentuellt, Berkshire Hathaway’s portfölj har innehav om totalt cirka 250 miljarder dollar) diskuteras det febrilt om runt om i finansvärlden. Vissa, mer frispråkiga analytiker, säger att Buffet har tappat tron på USA, medan andra istället tror att han hittat en möjlighet i fem undervärderade bolag. En annan teori, och kanske den troligaste, är att han genom dessa investeringar får en bred exponering mot hela den japanska ekonomin, och även mot den japanska valutan. Vad motiven än är så ses en investering från den store Buffet alltid som positivt, och det är säkerligen andra som kommer att ta rygg.

  Trots att Buffet nu ser ut att vara positiv till den japanska marknaden, så tror vi att det kan bli svårt för landet framöver. Det finns långtgående problem med en åldrande befolkning, svag tillväxt, om ens någon tillväxt, underskott i handelsbalansen, stillastående löner och så vidare. Att landet nu också befinner sig i recession gör såklart inte saken bättre. Det som talar för Japan är möjligtvis att man ligger i framkant när det kommer till teknologi och utveckling och har flera fina och stora bolag inom segmentet. Man kan också konstatera att en stor del av bolagen som ingår i indexet Nikkei handlas under bokfört värde, vilket absolut kan ses som en möjlighet, om man lyckas vända internationella investerares vanligtvis negativa syn på landet såklart.

  Möjligheter:
  -    Warren Buffet lockar andra investerare?
  -    Låg värdering på börsen
  -    Opåverkad arbetslöshet trots covid-19

  Hot:
  -    Fortsatta problem med åldrande befolkning
  -    Landet befinner sig nu i recession
  -    Stillastående löner

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Tillbaka till vardagen och rutiner  

  Tillbaka till vardagen och rutiner

  Visst är det skönt ändå att vara tillbaka till vardagen och rutiner igen. Med skola, jobb, träning, matlådor och inte minst sparande. Du vet väl att det bästa sättet till ett bra och långsiktigt sparande är att spara lite varje månad och att göra det direkt när lönen kommer in. Så starta igång ditt månadssparande redan idag så dras det automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Det viktigaste är inte att spara mycket på en gång utan att göra det kontinuerligt. Kolla in vår räknessnurra och ta reda på när du kan nå ditt sparmål.

  Ränta på ränta
  Varje insatt krona som växer gör att summan du får avkastning på blir större för varje år som går och där av genererar högre avkastning. 10 procents avkastning på 100 kronor gör att du får 110 kronor och att 10 procent på 110 kronor gör att du får 121 kronor och så vidare. Det är det som kallas ränta-på-ränta effekten och är det fina med långsiktigt sparande.

  Svårt att välja fonder?
  Vi på Fondmarknaden.se har många bra analysverktyg och tips för att bygga ihop en bra portfölj som passar just dig. I vårt breda utbud kan du inte bara se historisk avkastning utan även välja bland andra kriterier såsom hållbarhet, betyg mm. Inom varje kategori tipsar vi även om våra Topp 3 fonder, som vår Investeringskommitté anser är bra inom sin kategori.

  Det viktigaste när du sätter ihop din fondportfölj är att se till så att du hamnar på en risknivå som passar dig och din sparplan.

  Modellportföljer
  Vi har även färdiga modellportföljer där vi hjälper dig med valet av fonder utifrån din riskvilja och sparlängd. Du har väl inte missat att vi nyligen lanserat våra modellportföljer med en rebalanseringsfunktion där du som kund får notiser när vi gjort förändringar i portföljerna och med ett knapptryck kan välja att hålla din portfölj uppdaterad enligt den senaste fördelningen? Logga in och läs mer om tjänsten här.

  Aktiva portföljer
  För dig som inte har tid eller intresse att välja fonder själv, kan vi hjälpa dig. Med våra aktiva portföljer behöver du endast svara på ett antal frågor kring din ekonomiska situation och välja risknivå, sen sköter vi fondval och byten över tid åt dig. Läs mer om hur våra aktiva portföljer presterat och fungerar.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. • Fondkommentar augusti - Teknikjättarna agerar draglok åt börsen  

  Fondkommentar augusti - Teknikjättarna agerar draglok åt börsen

  Börserna fortsatte uppåt även under augusti och Stockholmsbörsen i form av OMXS30 slutade på plus 3,45 procent för månaden. Detta innebär att indexet är -0,31 procent sedan årsskiftet, och alltså har tagit igen i stort sett hela vårens nedgång. Det bredare Stockholmsindexet OMXSPI ligger snäppet före och landar på plus 2,59 procent för året. En stark utveckling måste vi ändå säga och vi är fortfarande förvånade över att återhämtningen gått så snabbt som den gjort. Även om vi tycker att det gått snabbt i Sverige så bleknar vi i jämförelse med USA. Indexet S&P 500 ligger per den 31 augusti 7,44 procent upp sedan årsskiftet. Vi får dock inte glömma att de största bidragarna i USA är teknikjättarna som har agerat draglok för den amerikanska börsen, vi har nämnt det tidigare men bolag som Apple (+71%), Amazon (+82%), Facebook (+40%), med sina enorma börsvärden, får en stor påverkan på de amerikanska indexen. Detta innebär en samlad ökning av börsvärde på närmare 2 900 miljarder dollar, en siffra som är svår att riktigt ta på, och mer liknar ett lands ekonomi än börsuppgången för tre börsbolag.


  Presidentvalet i USA närmar sig och den 3 november avgörs det om Trump får sitta kvar, eller om Joe Biden tar över presidentskapet. Opinionsmätningarna visar just nu att Joe Biden har ett övertag i kampen om USA, men dessa siffror vet vi haft fel förut, bara dagar innan presidentvalet 2016 visade siffrorna att Hillary Clintons vinstchanser låg på över 70 procent. Snacket från Trump låter ungefär lika i år som då, att hans väljarbas inte ”når fram” i opinionsmätningarna och att hans faktiska stöd är högre än siffrorna visar. (Vilket faktiskt var sant 2016). Hur det går i årets val återstår att se, men det vi vet är att börsen mest troligt kommer se det positivt om Trump får sitta kvar.


  Under förra månaden skrev vi lite om guldpriset och att det nått all time high, sedan dess har priset sjunkit något, men ligger fortfarande kvar på historiskt sett mycket höga nivåer, och fortfarande några procent över toppnoteringarna under 2011. Detta är väl ett tydligt tecken på att det fortfarande är oroligt på marknaderna, och att många söker sig till andra sorters tillgångsslag.


  Det har talats mycket om alla de penning- och finanspolitiska stöden som rullats ut sedan i våras, och det är väl fullt naturligt med tanke på vilken kraft de gett åt börserna. Vi har nog aldrig tidigare skådat en så snabb återhämtning från en så stor börskrasch. Man kan verkligen säga att de nästan 20 000 miljarder dollar som har pumpats ut i systemen i form av olika finanspolitiska program har haft en viktig roll. Det har sista månaderna varit ganska tyst kring nya program, och tur är väl kanske det, någonstans måste det ju finnas ett stopp. Däremot så blir det tydligare och tydligare att räntepolitiken världen över kommer att ta en ny riktning. Inflationsmålen sänks och de stora centralbankerna kommer mest troligt hålla räntorna på noll under en lång tid. Detta ger såklart också fortsatt stöd för börsen då det blir svårt att hitta avkastning på annat håll.


  Sammanfattningsvis så ser börsläget bra ut för tillfället. Visst, värderingarna är lika höga som innan kraschen, men samtidigt finns nu också mycket mer pengar i systemet. Det är tydligt att man tittar bortom 2020 och fokuserar på 2021 istället, och bra är väl det kanske? Det är nog många av oss som gärna lägger detta år bakom sig, och istället blickar framåt mot nya möjligheter.


  Tycker du att det är ett klurigt börsläge och svårt att fatta rätt beslut? Ta gärna en titt på Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer eller Modellportföljer . Två tjänster som låter dig släppa börsen och fokusera på något annat istället, medan vi tar hand om sparandet åt dig!

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september  

  ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september

  ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september.
   
  ODIN:s önskan är att alla kunder ska kunna handla fonder i sin egen valuta. I dagsläget handlas vissa fonder i SEK och andra i NOK. ODIN arbetar intensivt med att alla fonder framöver ska kunna handlas i SEK. Mellan den 14:e tom den 17:e september kommer vi att konvertera alla kunders innehav i NOK i fonden ODIN Sverige C NO0008000023 till SEK. Med anledning av detta behöver vi stänga handeln i fonden under denna tid.

  Om du önskar mer information, vänligen kontakta fondbolaget.

  Med vänlige hälsningar
  Fondmarknaden.se

 • Analys Europa - Stark återhämtning på många börser, men trögt i Europa  

  Analys Europa - Stark återhämtning på många börser, men trögt i Europa

  Efter den kraftiga börsras som skedde i våras så har flera av världens börser återhämtat sig starkt. Tyvärr har det varit tuffare för länderna i Europa där börserna i genomsnitt låg på minus 11 procent den 31 juli.

  Det svenska indexet OMXS30 har återhämtat sig bra men har ändå några procentenheter kvar till nollan, det danska indexet OMXC25 låg det 31 juli på nästan 14 procent plus för året. I Norge har det varit tyngre då landet till stor del förlitar sig på oljan, som dykt i värde under året. Osloindexet låg den sista juli på minus 11 procent, vilket är i linje med snittet för Europa.

  De tre största ekonomierna i Europa har en bit kvar innan de når nollstrecket, tyska DAX-indexet låg på minus 7 procent, brittiska Dow Jones UK minus 23 och franska CAC 40 på minus 21 procent. Det är tydligt att dessa länder haft det tufft, och de stora nedstängningarna har tagit ut sin rätt på börserna. Trots de rekordstora stödpaketen så blir det svårt när nästan hela samhället stått stilla.

  Det finns flera anledningar till att Europa är så hårt drabbat, en är att flera länder haft det skralt i många år (då främst inte länderna ovan), vissa länder har kämpat på sedan börskraschen 2008 och framförallt eurokrisen 2012 – 2013 med att återställa sina statsskulder till mer normala nivåer. En annan anledning är att många europeiska index är mer konjunkturkänsliga än till exempel USA, som klarat sig bra genom krisen. USA har många stora (läs gigantiska) teknikbolag, där flera av dessa nästintill gått starkare ur denna kris än när den började, vilket har tryckt upp avkastningarna.

  För att hålla liv i ekonomierna och för att förhindra en total kollaps på marknaderna så har stödpaketen varit av aldrig tidigare skådad storlek. Detta har varit livsnödvändigt, men är samtidigt oroande för framtiden. Kortsiktigt tolkas detta positivt på aktiemarknaden då det innebär att räntorna trycks ner och att den potentiella avkastningen på ränteinvesteringar blir lägre, då stödköp av obligationer sänker risken. På lång sikt så ökar statsskulderna, och någonstans måste det väl ändå finnas en gräns? När slutar stödköpen och krispaketen? Hög arbetslöshet, högre statsskulder och redan låga räntor, vad händer då? Ja det återstår att se, men visst finns det orosmoln framöver. Kortsiktigt däremot så verkar det sannolikt att börserna fortsätter uppåt, men det kan vara klokt att ta sig en funderare på hur stora risker man vill ta i sitt sparande, och hur lång ens sparhorisont är.


  Möjligheter:

  • Förväntat låga räntor under lång tid
  • Stödköp av obligationer sänker risken/avkastningen på ränteplaceringar, vilket i sin tur gynnar aktiemarknaden då man söker avkastning.
  • Man kommer allt närmare ett vaccin mot Covid-19, ett sådant skulle säkerligen göra många investerare lugnare och tryggare.

  Hot:

  • Ökande statsskulder. Vi kommer komma till en gräns där länder inte längre kan pumpa in pengar i det finansiella systemet.
  • Många länder ser att antalet insjuknande i Covid-19 återigen ökar, nya nedstängningar lär skapa rädsla på börserna.
  • Ökande arbetslöshet, vilket är oundvikligt. Minskar konsumtion och investeringsviljan.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Stark trend för Teknikfonder  

  Stark trend för Teknikfonder

  Trots coronapandemins framfart har företag inom tekniksektorn gått starkt och varit populära att investera i. Många teknikbolag hade redan innan pandemin en stark underliggande tillväxt och har nu med den ökande digitaliseringen, som exempelvis efterfrågan på teknik för hemarbete, online-konferenser och så vidare, fått ytterligare skjuts.

  ”Teknikfonder har länge varit populära att investera i bland svenskar, och med vårens börskrasch samt efterföljande livsstilsförändringar ser intresset ut att öka ännu mer, relativt andra fondkategorier. Många fonder med inriktning mot IT / teknik finns med på topplistan för de mest handlade fonderna under sommaren”, säger Richard Kristoffersson, portföljförvaltare på Fondmarknaden.se.

  Det är även dessa fonder som hittills är årets vinnarfonder sett till bäst avkastning. Tittar vi på avkastningen för innevarande år finner vi flera teknikfonder i topp. Swedbank Robur Ny Teknik toppar listan och är upp nästan 47 % i år. Den absolut populäraste fonden när vi tittar på de fonder som handlats mest under sommaren (från 1 maj fram tills 10 augusti) är TIN Ny Teknik som har stora innehav i ”gaming”-bolag som visat sig vara väldigt bra investeringar under rådande turbulens.

  "Av topp 5 mest handlade fonderna under hela sommaren är tre teknikfonder, det säger en hel del", säger Richard.

  Bland Fondmarknaden.se’s globala kategori finner vi också ett par fonder som fokuserar mycket på teknik, Öhman Global Growth samt Finserve Global Technology Fund, som avkastat 32 respektive 33 procent i år. (2020-08-10)

  Många av dessa fonder investerar i teknikjättar som Microsoft, Facebook och Amazon (bara för att ta några få exempel). Dessa tre bolag är en bidragande anledning till fondernas goda avkastning och har hittills i år avkastat 33, 31 respektive 70 procent. (2020-08-10).
  Att Amazon gått så starkt kan delvis ha att göra med de ”lock-downs” som varit runt om i världen. När folk inte kunnat ta sig ut på stan och shoppa så har man valt att shoppa mer online istället.

  Det man bör tänka på är att fonder med en så specifik nisch som teknik, är att de generellt sett har en hög risk, och bör därför endast utgöra en del av din totala portfölj. Vad gäller framtiden för teknikfonder så kan man ju konstatera att efterfrågan på digitala tjänster och lösningar troligtvis inte kommer att minska, snarare tvärtom. Teknik, även om begreppet är ofantligt brett, är nog den största så kallade ”megatrenden” globalt just nu.

  Bästa teknikfonderna hittils i år
  (2020-08-09):

   FondAvkastning sedan årsskiftet Risk
   Swedbank Robur Ny Teknik A46,69% 6
   Thematica- Future Mobility Retl SEK Acc46,58% 6
   BGF Next Generation Technology A2 USD 45,81% 6
   TIN Ny Teknik A 39,59% 6
   Allianze Global Artfcl Intlgc AT EUR36,09% 6
   JPM US Technology A (dist) USD36,10% 6
   AB International Tech A Acc24,74% 6
   Franklin Technology A Acc USD24,39% 6
   Swedbank Robur Technology A SEK24,02% 6
   Lannebo Teknik21,29% 6

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1755 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket