Logga in   |  Bli kund

Kategori | Europafonder +14,28% i år

Europafonder

Europa är jordens till ytan näst minsta kontinent och till befolkningen tredje största världsdel. Sedan 1700-talet har gränsen mellan Europa och Asien vanligen ansetts gå vid Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, Kaukasus, Svarta havet, Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna. Idag har Europa cirka 730 miljoner invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.

Europas politik präglas idag av samarbetet inom den Europeiska unionen, EU. EU växte fram ur tidigare europeiska samarbeten och idag är 27 av de europeiska staterna medlemmar i EU.

I kategorin Aktiefonder Europa har vi samlat fonder som placerar i börsnoterade företag i Europa. Europamarknaden domineras av Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Schweiz med stor spridning mellan stora och små företag. Bank och finanssektorn är två sektorer som spelar en mycket stor roll inom Europa.

Olika Europafonder har vitt skilda placeringsregler för hur de ska fördela sina investeringar mellan de Europeiska länderna. Vissa fonder fokuserar på ett antal länder och andra på hela Europa. Över tiden skiljer sig också fördelningen åt i fonderna beroende på förvaltarens tro om framtiden.

Europa är efter Nordamerika den nästa största sektorn med en andel av världsindex av ca 33 %. Europiska aktiefonder tillhör kategorin Regionfonder. En europisk aktiefond har en hög risk då det är en aktiefond men då fonderna sprider sina risker mellan ett stort antal länder och branscher ger det en god riskspridning. Vissa Europeiska fonder handlas i EUR i dessa fall ska man även beakta valutarisken vid en investering.

 

 
Utveckling detta år
Kategorins risk
Kategorins risknivå
Risken är beräknad på 36 mån.

Välj fondkategori:

 
Analys

Det är Europas tur 2017-06-09
Den gånga perioden har vi fått en fortsatt jämn ström av bra makrodata från USA och i ännu högre grad från Europa. De återkommande inköpschefs index ligger väl över 50 nivån vilket indikerar en överraskande stark tillväxt. Det andra kvartalets BNP siffror för USA ser ut att överträffa förväntningarna. I Europa har data kommit in ännu en nivå starkare vilket indikerar att det i viss mån är Europas tur att växa. Europa har god ledig kapacitet och bankerna stabiliseras gradvis, förutsättningarna är goda för en bra period framöver. (Analys producerad av SEB 2017-06-09) Se hela analysen

 

Utveckling 2017

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Europafonder

 

Fonder i kategorin Europafonder