Logga in   |  Bli kund
Banner_FM.jpg

Fondnyheter

 • Boozt vinnare efter rapport - Consensus Småbolag fonden med störst exponering följt av Carnegie och Catella  

  Boozt vinnare efter rapport - Consensus Småbolag fonden med störst exponering följt av Carnegie och Catella

  Boozt är dagens vinnare efter att bolaget har släppt sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

  Aktien var vid lunchtid upp 10,5 procent till 68,50 kronor. I det senaste kvartalet är aktien dock ned 11,9 procent, enligt data från SIX Edge. Aktien noterades i slutet av maj och har successivt fallit under hösten. Idag går emellertid e-handelsbolaget upp.

  Det är inte så många fonder som står som inregistrerade ägare.

  Consensus Småbolag är den enskilt största och har 3,42 procent av sin portfölj i e-handelsbolaget. Posten är värd 13,5 miljoner kronor, enligt Morningstars data.

  Carnegie Investment Fund Nordic Equity Fund sitter med 1,35 procent av kapitalet i Boozt.

  Catella Hedge har 1,11 procent av sitt kapital, motsvarande 101 miljoner kronor, i bolaget medan Aktia Europe Small Cap sitter på 1,02 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PPM-förvaltaren Solidar kan ha tjänat 100 miljoner kronor på dolda avgifter - SvD  

  PPM-förvaltaren Solidar kan ha tjänat 100 miljoner kronor på dolda avgifter - SvD

  Solidar som är Sveriges största renodlade PPM-förvaltare har i flera år mörkat fondavgifter som gjort det möjligt att ta ut vinster på upp emot 100 miljoner kronor. Det uppger källor till SvD.

  Vinsterna ska ha generats genom en missvisande rapportering om avgifterna för fem PPM-fonder med registrering på Irland. Perioden som fusket avser är mellan 2012 och 2016.

  Bakgrunden till varför Solidar valt att mörka avgifterna är PPM:s omfattande rabattsystem. Den tvingar fondbolagen att ge ifrån sig en stor del av fondavgiften i rabatt till spararna.

  Om fondbolagen kan ge sken av att spararna betalar lägre avgifter så slipper man att ge full rabatt. Därmed finns det ett underlag för potentiellt döljande kring delar av avgiften.

  Solidar förvaltar drygt 18 miljarder dollar, inklusive de populära Plus-fonderna som totalt samlar 75 000 sparare. Den felaktiga rapporteringen ska ha förekommit bland annat i dessa fonder, enligt uppgift.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Skandias kapitalförvaltning kommer att bygga ut med mer ESG-analytiker  

  Skandias kapitalförvaltning kommer att bygga ut med mer ESG-analytiker

  Sparjätten Skandia kommer att bygga ut sin kapitalförvaltning med fler ESG-analytiker.

  Satsningen är ett led i Skandias långsiktiga arbete med att stärka hållbarhetsarbetet och svara upp ännu bättre mot de krav som ställs från såväl kunder som marknad, heter det i ett pressmeddelande.

  ESG står för Environmental, Social and Governance.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur väljer att stå för externa analyskostnader  

  Swedbank Robur väljer att stå för externa analyskostnader

  Fondbolaget Swedbank Robur har beslutat att stå för externa analyskostnader själva när MiFID II-direktivet träder i kraft den 3 januari 2018. Det innebär att kostnaderna inte längre kommer att tas i respektive fond. Beslutet ökar transparensen för de 4,2 miljoner sparare som sparar i Swedbank Roburs fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

  - För oss var det ett enkelt beslut att själva ta de externa analyskostnaderna. Vi är fondbolaget för de många spararna och vi vill att det ska vara tydligt för våra kunder vilken avkastning, vilka kostnader och vilken risk man kan förvänta sig vid sparande i våra fonder säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

  I och med implementeringen av MiFID II-direktivet måste alla företag som tillhandahåller sparprodukter redovisa samtliga kostnader och avgifter för produkterna på ett liknande sätt över hela Europa.

  Tidigare har Nordea Fonder fattat samma beslut som Swedbank Robur nu gjort.  Taggar:
  #financials  

 • Brummer Multi-Strategy byter förvaltare  

  Brummer Multi-Strategy byter förvaltare

  Brummer Multi-Strategy och versionen 2xL byter inregistrerad förvaltare, visar en uppdatering hos Morningstar.

  Tidigare har Patrik Brummer och Klaus Jäntti stått som förvaltare av fonderna. Nu står det istället att Patrik Brummer samt Mikael Spångberg förvaltar fonderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock tror inte på långvarig bullmarknad inom olja, gör inga ändringar i sina vikter  

  Blackrock tror inte på långvarig bullmarknad inom olja, gör inga ändringar i sina vikter

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckorapport satt fokus på oljan.

  Den svarta råvaran befinner sig för närvarande i en bullmarknad som backas upp av att Opec-länderna väntas besluta om att förlänga produktionstaket fram till slutet av 2018.

  Men på Blackrock bedömer man att det hela handlar om en kortvarig prisuppgång som kommer att stävjas på längre sikt av en ökad produktion från icke Opec-länder under nästa år.

  Därför förespråkar man aktieinvesteringar i finans- och teknikbolag men ser också stora möjligheter inom energisektorn. Den sistnämnda kategorin bedöms gå in i en fas med mer fokus på kostnader efter att länge jagat tillväxt till varje pris.

  Vad gäller de brukliga rekommendationerna för olika tillgångar väljer Richard Turnill att inte göra några förändringar.

  Det innebär fortsatt övervikt för aktier i Europa, Japan, tillväxtmarknader och Asien. USA stannar kvar på neutral vikt. Ingen aktiemarknad har undervikt.

  Inom räntor är det undervikt som råder för amerikanska och europeiska statspapper. Även europeiska krediter har undervikt. Övriga räntor har neutral vikt.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Delphi Nordics förvaltare menar att bolagsspecifika faktorer och dollarn kommer styra de nordiska börserna framöver  

  Delphi Nordics förvaltare menar att bolagsspecifika faktorer och dollarn kommer styra de nordiska börserna framöver

  delphi_static_810x200_05.jpg

  I mars i år tog Håkon H. Sætre över förvaltningen av fonden Delphi Nordic. Målet för Sætre var tydligt - att med den så kallade Delphi-metoden som grund fortsätta förvaltningsarbetet på samma framgångsrika sätt som tidigare. Sætre, som tidigare under många år förvaltat en annan fond inom Delphi enligt samma metodik, ger i en intervju med nyhetsbyrån Finwire sin syn på utvecklingen för Delphi Nordic under sitt första halvår som ansvarig förvaltare.

  HakonHS.png

  Fonden har utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex under året, vad är det som tyngt utvecklingen?

  ”Kort efter att jag tog över fonden i slutet på mars fick vi en kraftig försvagning av råvaru- och energiaktier, sektorer där vi hade hög exponering. Detta ledde till att avkastningen i maj blev väldigt svag. I synnerhet var det fondens positioner i Outokumpu och oljeservicebolaget Subsea 7 som tyngde utvecklingen.

   


  Hur ser risktagandet i fonden ut efter den senaste tidens något mer skakiga börsutveckling?


  ”Jag skulle säga att fonden har en god diversifiering med inslag av såväl defensiva läkemedelsbolag som mer cykliska verkstads- och energibolag. Sedan jag tog över har vi bland annat ökat exponeringen mot Novo Nordisk som nu är den största positionen i portföljen.”

  Vad visar fondens trendmodeller för närvarande?

  ”Under det sista halvåret har trenderna blivit mer oförutsägbara i Norden och det är färre sektorer som sticker ut. Samtidigt har en kraftig försvagning av den amerikanska dollarn medfört att verkstadsbolagen, som började året väldigt starkt, har tappat fart. Det finns starka trender i enskilda bolag, men många av bolagen som inledde året starkt har vikt ner sig. Efter det andra kvartalets rapporter har man också kunnat se att bolag som levererat goda resultat, trots detta noterat sjunkande aktiekurser. I många fall handlar det om att marknaden uppvärderat bolag lite för snabbt efter de starka rapporterna för det första kvartalet.”

  Vilka större positionsförändringar har fonden gjort sedan du tillträdde som ny förvaltare?

  ”Trendbilden för många av våra innehav ändrades relativt snabbt kort efter att jag tillträdde och i spåren av detta har vi gjort flera förändringar. Bland annat har vi avyttrat innehaven i Nokian Tires, Huhtameki, Nobia, Pandora och Statoil och minskat positionerna i SAAB, ABB, Securitas och Subsea 7. Bland innehav som köpts till portföljen märks Electrolux, William Demant, Cargotec, Kesko samt shippingbolagen Maersk och Golden Ocean. Den senaste tiden har vi även försiktigt köpt in oss i laxbolaget Marine Harvest. På råvarusidan sålde vi av en del innehav under maj då aktierna för dessa bolag sjönk, men vi har ökat upp dessa exponeringar igen under sommaren i spåren av stigande råvarupriser.”

  Vad säger fondens modeller om utvecklingen framåt?

  ”Det senaste året har världsekonomin stadigt förbättrats och utvecklats bättre än förväntat, vilket medfört ett markant lyft för den mer cykliska delen bland de nordiska bolagen. Därutöver har räntor stigit, vilket lyft finansbolag. Trendbilden visar nu på att dessa effekter i mångt och mycket är inprisade och att bolagsspecifika faktorer blir viktigare än sektorspecifika sådana framöver. Samtidigt kommer utvecklingen av den amerikanska dollarn styra vilka bolag som kommer avsluta året starkast. Fundamentalt ser dollarförsvagningen väl tilltagen ut på kort sikt men trenden visar samtidigt få tecken på att vända.”  

  Läs mer om Storebrand - Delphi Nordic 

  Jonathan Furelid
  Redaktör, FinWire Investment Funds


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrev november 2017 - Stark rapportperiod!  

  Nyhetsbrev november 2017 - Stark rapportperiod!

  Hösten har bjudit på en mycket god avkastning för globala aktier. Sedan slutet av augusti har de levererat runt 8 procent. Långräntorna har krupit upp, en svensk 10-årig statsobligation har stigit med 0,25 %.

  I denna utgåva:

   
   
  Erbjudande & Tävling
  Börja fondspara nu! Ta del av vårt erbjudande där vi dubblar din första investering när du börjar månadsspara. Dessutom; tävla om en fondportfölj värd 5000 kr. Läs mer här
   

  Till nyhetbrevet för november månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Amerikanska inhemska småföretag kan gynnas av Trumps skattereform enligt Jonas Olavi, tillgångsstrateg på Alfred Berg.  

  Amerikanska inhemska småföretag kan gynnas av Trumps skattereform enligt Jonas Olavi, tillgångsstrateg på Alfred Berg.

  Det har nu gått mer än ett år sedan Donald Trump valdes till USA:s president. Ett av hans mest omtalade vallöften var en skattereform. Går den igenom blir det den största på på tre decennier i USA.

  Reformen har störst tonvikt på företagsskatterna. I korthet går den ut på att sänka bolagsskatten från 35 till 20 procent. För privatpersoner kan det handla om en renodling av skattenivåerna med färre brytgränser.

  Just nu manglas skattereformen i senaten och skapar lite friktion och oro på marknaderna och den 13 november beräknas förslaget debatteras i senatens skattekommitté.

  I mångt och mycket påminner det om representanthusets skatteförslag, men skiljer sig ändå på några få punkter. Det handlar bland annat om att begränsa ränteavdragen och full avdragsrätt för investeringar.

  Hur ser analytiker på Trumps skattereform. Vilka branscher kan gynnas mest av den - om den går igenom? Finwire frågade Jonas Olavi, tillgångsstrateg på Alfred Berg.

  “Förslaget förväntas få ett bifall. Frågan, som kanske inte är så viktig i sammanhanget är sedan om själva beslutet kommer före eller efter årsskiftet”, är hans sammanfattning om den politiska biten.

  Så här säger han om tillväxten:

  “För privatpersoner på aggregerad nivå kommer skattesänkningarna vara relativt begränsade. För vissa grupper kan förstås stimulansen bli större, men är knappast något som kommer förändra synen på den amerikanska tillväxten. Genom att rikta in sig mer på företagen så visar Trump att hans protektionistiska politik blir allt mer verklig.

  Vilka vinnare och förlorare kan man tänka sig med anledning av skattereformen?

  “Bland vinnarna bör ändock inhemskt inriktade företag gynnas bättre än bolag med stor andel utlandsverksamhet. Då bör till exempel småbolag vara intressantare än stora bolag.

  Hur ser det ut för svensk del?

  “För svenska bolag kommer den amerikanska skattereformen knappast lämna något större avtryck. Stimulanserna må vara tunna, särskilt i början på dess implementation, vilket kan komma att punktera ett eventuellt Trumprally på börsen. Dollarn försvagades och långräntorna steg när insikten infunnit sig – den att reformerna kanske inte blev så breda och djupgående som förhandssnacket gjort gällande”.

  Jonas Olavi ger mer kött på benen om reformen: Som det ser ut nu kommer senatens förslag göra skattesänkningarna mindre dramatiska 2018, utan få mer fäste först 2019. Till exempel föreslås att bolagsskatten kvarstår på 35 procent under 2018 och sänkas till 20 procent först 2019. Sänkningen motsvarar ungefär 140 miljarder dollar per år, vilket är en betydande stimulativ summa. Samtidigt förefaller kassor utomlands beskattas hårdare 2018, vilket då egentligen ökar bolagens skattebelastning under nästa år."

  Enligt Joint Committee On Taxations (JCT) kommer skatterna endast att sänkas med 0,06% av BNP, vilket knappast kommer räcka för att stimulera till nytt beteende bland företag och privatpersoner.

  Dessutom vill senaten sprida ut andra skattesänkningar över 10 istället för 5 år, vilket ger en mindre impuls än man tidigare hoppats på.

  Marginalskatten för privatpersoner föreslås förvisso sänkas men möts av försämrade bostadsrelaterade avdragsmöjligheter.

  För företag kommer avdragsmöjligheterna för ränteutgifter begränsas relativt hårt vilket ökar skatteintäkterna med 308 mdr USD (enligt JCT) över kommande 10 år.

  "För att locka hem kapital så bestraffas inkomster och tillgångar utomlands, samt så påläggs skatt på överföringar till dotterbolag utomlands. Dessa skatter kommer som det ser ut överstiga den föreslagna inhemska skatten på 20% som väntas implementeras 2019. Poängen med detta är att få bolagen att flytta hem både produktion och vinster som sedan kan beskattas i USA istället."

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Miljöfonder har gått bättre än världsindex det senaste året  

  Miljöfonder har gått bättre än världsindex det senaste året

  Hur har renodlade miljöfonder gått jämfört med världsindex? Finwire har jämfört hur sex miljöfonder gått jämfört med Länsförsäkringar Global Indexnära som följer MSCI World Total Net Return.


  Sex renodlade miljöfonder har alla gått bättre än världsindex det senaste året. Det visar en genomgång som Finwire gjort. På tre månaders sikt har miljöfonderna stigit med 10,17 procent, jämfört med Länsförsäkringars Global Indexnära fond som ökat 8,09 procent.


  Flyttar man tidsspannet är utvecklingen detsamma. Hittills i år är avkastningen 17,47 procent för miljöfonderna, jämfört med globalindexet på 10,57 procent.


  För exakt ett år sedan så vann Donald Trump det amerikanska presidentvalet, en intressant startpunkt. Han har också kritiserats för att tona ned miljöfrågan och för att USA har dragit sig ur Parisavtalet. Det tycks dock inte påverkat miljöaktier. På ett år har miljöfonderna stigit med 22,15 procent, jämfört med det globala indexet som under samma period ökat med 15,58 procent.


  På tre månaders sikt har UBS Glbl Sust Innovtr som handlas i euro stigit 12,5 procent. Hittills i år är det Pictet Global Envir Opps som ökat mest bland de jämförda miljöfonderna med en ökning på drygt 21 procent. På ett års sikt är det jämnt i toppen mellan Nordea Klimatfond och UBS Glbl Sust Innovtr som vardera gått upp med drygt 26,5 procent.


  De sex miljöfonderna som jämförts är CB Save Earth Fund, Nordea Klimatfond, UBS Glbll Sust Innovatr, Pictet- Global Envir Opps, Jupiter Global Elgy samt Parvets Global Environment. De har alla ställts mot Länsförsäkringars Global Indexnära som följer MSCI World Total Net Return.


  Renodlade miljöfonder
  3 månader 
  Hittills i år
  1 år
  CB Save Earth Fund RC 10,39 19,10 21,58
  Nordea Klimatfond BP SEK 9,72 19,6726,66
  UBS (Lux) EF Glbl Sust Innovtr EUR P 12,52 17,9326,40
  Pictet - Global Envir Opps P USD 11,1021,08
  24,25
  Jupiter Global Elgy Gr L EUR acc 8,6713,60 17,63
  Parvest Global Environment C C 8,60 13,44 16,40
    10,17 17,47 22,15
  Länsförsäkringar Global Indexnära 8,09 10,57 15,58

   
  Finwire har också jämfört fem olika fonder som har hållbarhet som ett av sina investeringskriterier men som nödvändigtvis inte investerar i olika typer av miljöteknik.


  Två fonder som verkar på den svenska marknaden, SPP Sverige Plus A och Öhman Sverige Hållbar A, har gått ungefär likvärdigt med jämförelsefonden som i det här fallet är Länsförsäkringar Sverige Indexnära. Med ett lite längre tidsperspektiv, hittills i år och på ett års sikt så har dessa fonder gått bättre än den indexnära jämförelsefonden.


  Två fonder som har större spridning geografiskt är Länsförsäkringar Global Hållbar A och SPP Global Plus. När fonderna ställs mot Länsförsäkringars Globala Indexnära fond på tre månader sikt visar det sig att Länsförsäkringars Global Hållbar gått bättre medan SPP Global Plus gått något sämre.

   

  Fonder med hållbarhetsaspekter

   
  3 månader
  Hittills i år
  1 år
  Länsförsäkringar Global Hållbar A 8,74 10,66 17,42
  SPP Sverige Plus A 6,23 16,05 22,31
  SPP Global Plus A 7,58 12,00 17,13
  SPP Tillväxtmarknad Plus A 8,07 22,71 17,95
  Öhman Sverige Hållbar A  6,36 12,09 17,74
    7,40 14,70 18,51
      
  Jämförelseindex
   3 månader Hittills i år
   1 år
  Länsförsäkringar Global Indexnära 8,09 10,57 15,58
  Länsförsäkringar Sverige Indexnära 6,32 15,79 22,57
      

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Vilka branscher har överraskat uppåt och nedåt i rapportsäsongen?  

  Vilka branscher har överraskat uppåt och nedåt i rapportsäsongen?

  Skogs- och råvarubolagens vinster har överraskat mest uppåt i det tredje kvartalet medan IT-bolagens vinster underpresterat mest i analytikernas ögon. Finwire har gjort en sammanställning när rapportsäsongen nu börjar lida mot sitt slut för börsens storbolag.

  Bästa bransch hittills är råvaror och skog vars vinster överträffade analytikernas förväntningar med 9,65 procent, i median. I gruppen utmärker sig Lundin Mining mest på uppsidan som slog vinstförväntningarna med 38,5 procent. Även SCA har ångat på med en vinst som landade 19 procent högre än konsensus. I stort sett alla aktier inom råvaror och skog ligger högre än väntat. En aktie som sticker ut på nedsidan är Boliden som rapporterade 19 procent lägre vinst än förväntat. Även Billerudkorsnäs vinst överraskade något på nedsidan.

  Ericsson har tyngt IT-branschen med sin rapport då resultatet jämfört med konsensus blev minus 115 procent. Sammantaget underpresterar branschens vinster 8,8 procent i analytikernas ögon.

  Rese- och fritidsbolag har också haft en positiv utveckling, medianvinsten hamnade 7 procent högre än konsensus. Spelbolagen Kindred och Mr Green överraskade mest på uppsidan medan Betsson och Leo Vegas vinster hamnade något lägre än konsensus.

  En bransch som inte har ångat på som analytikerna räknat med är byggbranschen. Medianbolagets vinst har hamnat 3,2 procent lägre än vad analytikerna räknade med. Faktum är att alla bolag i branschen med undantag av Peab underpresterade jämfört med prognosen. Störst negativ skillnad mellan utfall och prognos återfinns hos Lindab och Sweco. Peab är klassens stjärna som överträffade vinsten med 4,2 procent jämfört med vad den samlade bedömningen låg på före delårsrapporten.

  Hälso- och sjukvård såg ut att vara den bransch som missat resultatförväntningarna mest då Getinge underpresterade vinstmässigt med 79 procent. Astra Zenecas rapport förbättrade dock siffran.

  Bästa enskilda aktie hittills är Nolato och Lundin Mining, som båda överträffade analytikernas prognoser med 38,5 procent.

  Sämsta enskilda aktie hittills är Ericsson vars kvartalsvinst underpresterade mest sett till förväntningarna. På andra plats kommer Getinge.

  Antalet aktier som ingått i underlaget är totalt 75 stycken. Sammanställningen innehåller inga investmentbolag eller fastighetsbolag. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet pågår november månad ut.

  Bransch
  Differens utfall-prognos medel
   Skillnad utfall-prognos median
  Bank och finansiella tjänster
   2,31 %
  2,20 %
  Bygg -7,59 %
  -3,20 %
  Hälsovård
   -22,20 % -1,80 %
  Industrivaror och tjänster 2,75%0,40%
  IT
  −20,22%-8,80 %
  Konsumtionsvaror 4,81 %
   3,75%
  Resor och fritid 7,31 %
   7,00 %
  Råvaror och skog 8,96 %
   9,65%
  Sällanköp -1,00 %

   0,00 %

  Teleoperatörer
  4,08 %
  3,35 %


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Analytikerna tror att flera index kommer att sjunka fram till nyår  

  Analytikerna tror att flera index kommer att sjunka fram till nyår

  Börsen har gått starkt den senaste tiden. Är det läge att köpa aktier eller aktiefonder? Analytikerna har en negativ syn på flera ledande index fram till nyår. Det visar en genomgång som Finwire gjort med riktkurser från ledande banker.

  Finwire har gjort sammanställningen för att ge vägledning på fondmarknaden rent geografiskt. Till vår hjälp har vi tagit Bloombergs gigantiska databas. Sammanställningen är hämtad från den 18 oktober och bygger på mängder av bankers prognoser för olika index. Vi har även gjort en avstämning med stängningskursen den 7 november för att få en mer aktuell bild. Riktkurserna från bankerna är ett snitt av många analyser.

  Det index som ansågs ha störst potential fram till nyår när Bloomberg gjorde sin avstämning var Stoxx 600 som analytikerna trodde skulle gå upp med blygsamma 0,37 procent. Så väl det amerikanska S&P500-indexet som det brittiska FTSE 100, tyska Dax 30 och europeiska Stoxx 50 förväntades ha en negativ utveckling. Sämst prognos lades för tyska Dax 30 med en potentiell nedgång på 2,63 procent.

  När Finwire gör sin avstämning onsdagen 7 november är potentialen än mindre. Värt att ha i åtanke är att analytikernas samlade bild är tre veckor gammal och mycket har hänt sedan dess. Sämst utveckling väntas dock fortsatt tyska Dax ha med en negativ avkastning på 5,1 procent. Bäst utsikter väntas det breda indexet Stoxx 600 ha med en negativ avkastning på 0,37 procent.

   

  Index
  Stängningskurs 18 oktober
  Stängningskurs 7 november
  Prognos nyår median
  Potential från 18 oktober
  Potential från 7 november
  S&P 500
   2 561,26
   2 594,38
   2 530,00
   -1,22 -2,48
  FTSE 100
   7 542,87
   7 529,72
   7 500,00
   -0,57 -0,39
  Tyska Dax 13 043,03
   13 382,42
   12 700,00
   -2,63 -5,10
  Stoxx 50
   3 602,08
   3 655,04
   3 575,00
   -0,75 -2,19
  Stoxx 600
   319,56 394,45 393,00 0,37 -0,37

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
Delphi