Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Alfred Berg ökar upp vikten i aktier inför juni  

  Alfred Berg ökar upp vikten i aktier inför juni

  Alfred Bergs taktiska allokeringsteam har ökat vikten i aktier inför juni månad enligt ett utskick från fondbolagets nordiska allokeringschef Jonas Olavi.

  Som stöd för beslutet anges det positiva marknadssentiment som Alfred Berg ser framför sig i samband med de kända riskhändelserna som kommer utspela sig under juni månad.

  Bland dessa nämns Fed:s räntebeslut som äger rum den 15 juni, här lutar det enligt Alfred Berg snarare åt en höjning i juli, man bedömer dock att marknaden inte kommer reagera negativt på en eventuell höjning. Brexit-omröstningen, som kommer ske den 23 juni, tror man inte kommer resultera i ett utträde då stanna-sidan förefaller gå framåt.

  Sammantaget tror man på ett positivt utfall för aktier kontra räntor där övertygelsen beskrivs som medelhög då varken värderings- eller makroförutsättningar bedöms som särskilt gynnsamma, man menar dock att förutsättningarna är goda nog för att våga ta risken. Skulle det bli ett positivt utfall av kända riskfaktorer i juni ser Alfred Berg framför sig stigande räntor vilket man bedömer ökar attraktionskraften för aktier.

  Alfred Berg ökar därför aktier på bekostnad av kassa där man temporärt varit överviktad. Inom aktier tar man upp Europa till övervikt medan tillväxtmarknader sänks från övervikt till neutral.

  Inom ränteallokeringen behåller man en övervikt i investment grade obligationer och fortsätter med maximal undervikt i statsobligaitioner.


  Taggar:
  #aktier   #analytics   #macro  

 • Stark avkastning gör att AMF sätter av 20 miljarder för stärkta garantier  

  Stark avkastning gör att AMF sätter av 20 miljarder för stärkta garantier

  Fondjätten AMF kan på grund av den starka börsutvecklingen sätta av 20,3 miljarder kronor till stärkta garantier.

  - För att skapa försäkringar med en bättre balans mellan trygghet och möjlighet till avkastning har AMF beslutat att tilldela 20,3 miljarder kronor i garantier till kunder inom avtalsområde SAF-LO. Det känns väldigt bra att AMFs stabila finansiella ställning gör det möjligt för oss att stärka tryggheten för en betydande del av våra kunder, inte minst mot bakgrund av det osäkra läget på världens finansmarknader. Det här kommer givetvis att påverka våra nyckeltal, men vi kommer även fortsättningsvis att ha den starkaste solvensen i branschen, och vårt manöverutrymme förblir gott, säger Tomas Flodén, riskchef på AMF, i en kommentar.

  AMF har för det första beslutat att höja de garanterade beloppen på försäkringar inom avtalspension SAF-LO som har pågående pensionsutbetalningar och höga överskott. Höjningen motsvarar ett värde av 10 miljarder kronor. Totalt berörs cirka en halv miljon kunder av beslutet.

  AMF har vidare beslutat att tilldela pensionsförmåner till ett värde av 10,3 miljarder kronor till försäkringar inom avtalspension SAF-LO definitiva övergångsregler där den försäkrade inte fyllt 60 år. Totalt berörs drygt 300.000 kunder av beslutet.

  AMFs solvensgrad sjunker cirka 20 procentenheter till följd av tilldelningarna.


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Monyx och Solidar bildar samägt fondbolag för alfa-förvaltning  

  Monyx och Solidar bildar samägt fondbolag för alfa-förvaltning

  Fondbolagen Monyx och Solidar etablerar ett samägt förvaltningsbolag, Alphacore Fonder, vars syfte är att fokusera på alfa-förvaltning och utveckling av nya förvaltningsprodukter, framgår det av ett pressmeddelande.

  AlphaCore kommer att drivas oberoende med Mikael Kadri från Monyx som vd, samtidigt kommer fondförvaltarna Daniel Dinef och Martin Edemalm övergå till AlphaCore.

  I en kommentar skriver Monyx och Solidar:

  "Det finns ett stort behov av renodlade alfaprodukter och vi startar en oberoende specialiserad verksamhet som kommer att fokusera på att bygga upp en slagkraftig alfaförvaltning. Vi kommer först och främst vända oss till värdeskapande förvaltningsverksamheter, såsom institutioner och stiftelser, som har en målsättning om jämn avkastning över tiden."


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nytt avsnitt av Fondpodden ute - diskussion om varför företag lämnar Sverige  

  Nytt avsnitt av Fondpodden ute - diskussion om varför företag lämnar Sverige

  Fondpodden har släppt avsnitt 43. Podden leds av ekonomijournalisten Jacob Bursell som den här gången träffar forskaren och journalisten Sophie Nachemson-Ekwall.

  "Fondpodden börjar med en enkel fråga, men slutar med en diskussion om hur Europas mest liberala ägarmodell har fått svenska företag att rinna ur landet", framgår det av beskrivningen.

  Avsnittet finns att lyssna på nedan.


  Taggar:
  #mutualfunds   #podd  

 • Svenska fondförvaltare ser Brexit-omröstningen i juni som vägledande för aktiemarknaden  

  Svenska fondförvaltare ser Brexit-omröstningen i juni som vägledande för aktiemarknaden

  Juni månad bjuder på såväl räntebesked från den amerikanska centralbanken, Fed, som på Storbritanniens omröstning vad gäller ett vara eller icke-vara i EU. Två avgörande händelser för marknadens utveckling framåt om man frågar svenska fondförvaltare. Framförallt oroas förvaltarna av Brexit-omröstningen, framgår det av en intervju som FinWire låtit göra med representanter från Alfred Berg och Lannebo Fonder.

  Hur ser ni på det kommande räntebeskedet från Fed som äger rum den 15 juni, vad är inprisat och vad är att betrakta som en överraskning?

  Jonas Olavi, Alfred Berg - "Studerar man marknadsprissättningen på en höjning av amerikanska styrräntan verkar nu placerarna acceptera en höjning i sommar, troligtvis i juli. Enligt manus har FED-ledamöterna testat marknaden flera gånger genom hökaktiga uttalanden och lyckats med bedriften att inte förskräcka marknaden. Därför lär inte detta heller utgöra något större hot mot marknaderna under sommaren. Vi ställer oss något mer positiva till aktier i ljuset av vår bedömning att dessa två välkända orosmoment troligtvis ebbar ut."

  Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder - "Förväntningarna har förskjutits kraftigt mot att det blir en räntehöjning efter det att protokollet från det senaste Fed FOMC-mötet släpptes förra veckan. Dessutom har många FOMC-ledamöter i olika tal tydligt signalerat att en räntehöjning mycket väl kan komma på det stundande mötet. Marknaden prisätter nu att det är mer sannolikt med en höjning än oförändrad ränta. Min bedömning är att en höjning inte kommer få så stor marknadspåverkan eftersom det till stor del redan är diskonterat. Behåller man räntan oförändrad borde det på marginalen vara positivt."

  Vad tror ni om utfallet i Brexit-omröstningen den 23 juni och hur kommer detta påverka marknaden?

  Jonas Olavi, Alfred Berg - "Som marknaden nu, genom bettingbolagens odds, prissätter sannolikheten för en eventuell Brexit ser det ut som om britterna kommer rösta för att stanna kvar. Detta bör minska oron för den oreda som ett utträde riskerar att skapa och man kan åter se konstruktivt på Europa. Regionen, Europa, har minskats bland allokerare och inte minst privatpersoner under flera månader i följd. Ett undanröjt hot skulle kunna vända flödena till det positiva i Europa med en bättre börsutveckling än säsongsmönstret normalt skulle medge."

  "Skulle britterna emellertid rösta ut sig ur EU och FED redan i juni höjer räntan så kan vi se framför oss en betydligt svagare marknad, rent av en sättning på de globala aktiemarknaderna samt flykt till säkerhet. Detta skulle gynna dollarn, långa obligationer och troligtvis guld också. Samtidigt bör ett sådant scenario missgynna aktier (främst europeiska) samt krediter."

  Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder - "Utfallet här är givetvis viktigare för marknaden än vad Fed gör. Det sämsta för marknaden vore om det blev en klar majoritet för att lämna EU. Då skulle det stunda förhandlingar om ett utträdesavtal för Storbritannien. Dessa förhandlingar bedöms ta åtminstone två år vilket skulle innebära en lång period med politisk osäkerhet i Europa. Det bästa utfallet för marknaden skulle vara ett klart ja. Men det mest sannolika är dock att det blir ett jämnt val med lågt valdeltagande. Det visar så gott som alla opinionsundersökningar. Eftersom folkomröstningen bara är rådgivande blir det i så fall upp till regeringen att bedöma om man fått ett tydligt mandat från folket som man bör följa eller inte. Även det alternativet kommer att skapa osäkerhet i marknaden."


  Taggar:
  #exclusive   #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Nya telefontider för kundsupporten  

  Nya telefontider för kundsupporten

  Från och med den 1 juni har kundsupport nya telefontider.
  Måndag - fredag: 09:00 – 16:00
  Lunchstängt: 12:00 -13:00

 • Färsk nordamerikaanalys - Nordamerikafonder bra eller dåligt?  

  Färsk nordamerikaanalys - Nordamerikafonder bra eller dåligt?

  Nu kan vi presentera en ny nordamerikaanalys skriven åt oss av Invesco. Läs om vilka hot och möjligheter som finns inom regionen.  

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

 • Status Quo  

  Status Quo

  Efter den mycket dramatiska starten på året var april en månad med lite lugnare marknader. Det globala aktieindexet var i stort sett oförändrat men mer säkra statspapper föll något i spåren av högre räntor. Bakom återhämtningen på världens börser och den lugnare utvecklingen ligger den globala ekonomin där recessionsoron i både Kina och USA har blåst över. Trots detta ser inte tillväxtbilden inspirerande ut och det är svårt att se vad som skall få den globala tillväxten att lyfta på allvar. Det är troligt att den globala tillväxten fortsätter att hanka sig fram på relativt låga nivåer. Sannolikt har vi sett lite för höga prognoser i början av året som nu justeras ned. Med högre kurser den senaste tiden har värderingarna därmed blivit högre.

  På vår egen börs har i stort sett allt fokus legat på rapportsäsongen (Q 1). Överlag har det varit en relativt odramatisk rapportperiod. Få bolag vågar ännu måla framtiden i ljusare färger. Kursreaktionerna har dock överlag varit mer positiva än negativa vilket kan förklaras av de nedställda förväntningarna som analytiker haft sedan början av året.

  Framåt i tiden står flera viktiga händelser för den globala ekonomin, valet i Storbritannien (Brexit) den 23 juni, pågående förhandlingar om nya lån till Grekland är inne i ett slutskede samt längre fram; Vem blir president i USA? Allt detta kommer att påverka börsutvecklingarna framöver.

  Ser man till den gångna månadens vinnare, så hittar man ånyo råvarufonder i topp och vad gäller länder, så hittar vi Norge, Brasilien och Ryssland. De två sistnämnda har även en negativ tillväxt i ekonomin men det verkar inte investerarna bry sig särskilt mycket om. Detta talar tydligt för den osäkerhet som vi genomlider just nu!

  Bäst utveckling alla fondkategorier

  Bland vinnarfonderna under april månad  hittar vi fonder som placerar i råvaror och främst guld- och oljerelaterade fonder. Under sen-vintern har hela råvarusegmentet haft en påtaglig ökning vilket hänger samman med prisökningar på råvaror.

  Siffror från Fondmarknaden.se 2016-05-02.


  Bästa fonder (1 månad)
  BlackRock – GF World Golf Fund A2 USD + 21,81%
  Schroders – SISF Global Energy  +21,73 %
  BlackRock – GF World Mining Fund A2 USD + 17,31 %
  Allianz Global Investors – Allianz Global Metals and Mining +16,48 %
  Amundi Luxemburg – Amundi Funds Equity Global Gold Mines +14,05 %


  Nordamerika
  Nordamerika fortsätter att ge bidrag till den globala utvecklingen I år. Ser man till världsindex har denna sektor gett ett positivt bidrag.

  Nordamerikafonder med bäst utveckling (1 månad)
  Insiderfonder AB – Inside Canada +7,36 %
  Cie Financière Ed.de Rothschild – Edr US Value & Yield + 5,32 %
  Credit Suisse – CS (lux) USA Value Equity Fund +4,94 %
  JP Morgan – JPMF US Small Cap Growth (a) +3,67%
  Nordea Fonder – Nordea 1 North American All Cap Fund +2,61 %


  Europafonder
  Europa har haft en blandad utveckling med inslag från framförallt länderfonder i Europa. Regionen präglas just av det kommande valet i England om ett utträde ur EU eller ej, valet om detta sker den 23 juni och kommer, vid ett ja eller nej, att sätta sin prägel på kategorin Europa.

  Europafonder med bäst utveckling (1 månad)
  Franklin Templeton – Euroland Fund + 5,77 %
  UBS Asset Management – Equity Fund-Great Britain +5,37 %
  Franklin Templeton – European Fund USD (dist) +3,64)
  AXA Rosenberg – Eorpes Ex UK Equity Alpha Fund + 3,48 %
  Aberdeen Internat.Fund Managers Ltd-Aberdeen Global – Eastern European Fund + 3,16 %

  Sverigefonder
  Vår egen hemmamarknad har i stort sett följt med utveckingen i Europa under april månad.

  Sverigefonder med bäst utveckling  (1 månad)
  Movestic  – Sverige +5,67 %
  Prior Nilsson – PrioNilsson Sverige Aktiv +5,42 %
  PSG Capital – PSG Micro Cap +4,87%
  Gustavia Kapitalförvaltning AB – Sverige +4,64 %
  Lennebo Fonder – Lannebo Sverige Plus +4,61 %


  Tillväxtmarknadsfonder

  Det breda tillväxtmarknadesindexet uppvisar stora olikheter. De mer udda inslagen dominerar utvecklingen under april månad.

  Tillväxtmarknadnadsfonder med bäst utveckling (1 månad)
  Tundra fonder AB – Tundra Nigeria och Sub-Sahara +10,49 %
  Handelsbanken Fonder AB – Brasilienfond +8,94 %
  Tundra Fonder AB – Pakistan Fund +7,73 %
  BTG Pactual – Brasil Equity Plus Fund +5,81 %
  Tundra Fonder AB – Frontier Opportunities Fund + 5,61 %

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • En ny global analys - "I väntan på bekräftelse"  

  En ny global analys - "I väntan på bekräftelse"

  Nu kan vi presentera en färsk global analys skriven åt oss av Nordea. De beskriver den stökiga inledningen på året med oro för recession i USA, Kinas tillväxt och valuta, råvarukollaps samt tvivel om centralbankerna verkligen hade någon möjlighet att påverka ekonomin. Men också hur de flesta marknaderna sedan hämtade sig under våren. Frågan är hur kommer de finansiella marknaderna att utvecklas? Nordea menar att det främst är tre faktorer som är avgörande den närmaste tiden, läs vilka de är i en aktuell och intressant analys.  

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

   

   

   

 • Färsk branschanalys - "Investeringar som drar nytta av den digitala utvecklingen"  

  Färsk branschanalys - "Investeringar som drar nytta av den digitala utvecklingen"

  Nu kan vi presentera en ny branschanalys skriven åt oss av Lannebo Fonder. Läs om vilka bolag inom IT som påvisar tillväxt och vilka hot och möjligheter som finns inom denna sektor. Lannebo Fonder beskriver bland annat fyra olika bolag som visat god utveckling, läs om vilka de är i en intressant analys.     

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

   

   

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket