Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Hållbara fonder har haft högre avkastning och lägre avgifter de senaste fem åren - PPM  

  Hållbara fonder har haft högre avkastning och lägre avgifter de senaste fem åren - PPM

  Färsk statistik från Premipensionsmyndigheten, PPM, visar att de premiepensionsfonder som per den 31 december 2015 var klassade som miljömässigt eller etiskt hållbara också levererat högre avkastning och dessutom erbjudit lägre avgifter jämfört med övriga fonder. Det framgår av en genomgång som finansanalytiker på Pensionsmyndigheten har gjort, enligt ett pressmeddelande.

  Det är fonder med så kallad M/E-märkning, vilket innebär att de ska ta hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar, som i undersökningen visat sig stå ut från mängden.

  - Det är tydligt att hållbara fonder har lägre avgifter än övriga fonder. Detta gäller oavsett om man tittar på kapitalviktade- eller oviktade genomsnittliga avgifter, säger Niklas Näsström, finansanalytiker på Pensionsmyndigheten.

  Även vad gäller avkastning så sticker hållbara fonder ut då de levererat ett högre genomsnitt än övriga fonder, såväl under de senaste 36 månaderna som under de senaste fem åren.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fonder   #mutualfunds  

 • Hedgefonder redovisade inflöde till fonder i augusti - råvaror hetast  

  Hedgefonder redovisade inflöde till fonder i augusti - råvaror hetast

  Hedgefonder redovisar ett inflöde om 6,3 miljarder dollar i augusti. Hittills i år är dock siffrorna betydligt deppigare då investerarna plockat ut totalt 51,7 miljarder i investeringskategorin hedgefonder under årets åtta första månader, visar färska siffror från eVestements.

  Råvaror är hett. Totalt köptes fonder för 2,3 miljarder dollar, vilket är den högsta nivån sedan i augusti 2009. Fondtypen har nu sett inflöden i sex av de senaste åtta månaderna. Managed futures är en annan kategori som visar inflöden.

  Det är främsta amerikanska fonder som upplever ett inflöde. Europa, Asien och tillväxtmarknaderna redovisar utflöden.  Taggar:
  #commodities   #hedgefunds  

 • Privata Affärers podcast lyfter fram nya småbolagsfonder från Lannebo, Didner och Cliens  

  Privata Affärers podcast lyfter fram nya småbolagsfonder från Lannebo, Didner och Cliens

  Privata Affärers podcast "Ett rikare liv" som fokuserar på tips for aktie- och fondsparande lyfter i det senaste avsnittet upp en rad nylanseringar inom småbolagsfonder som man anser intressanta.

  Affärstidningens fondredaktör Sofia Ullerstam och Thomas Holmström, analytiker på Fondmarknaden.se, menar att kommande lanseringar från Lannebo, Didner och Gerge samt Cliens är värt att titta närmare på.

  Holmström anser att Lannebos småbolagsfond, som lanseras i mitten på oktober och som fokuserar på europeiska bolag, sticker ut som extra intressant. Det faktum att Lannebo lyckats rekrytera över två fondförvaltare från SEB talar för succé, menar han.

  "Vi utsåg fonden som dessa förvaltare tidigare hade ansvar för till bästa Europa-aktör 2014 och 2015 och det här ser jag som ett superintressant tillskott för Lannebo. Jag utgår från att förvaltarna tar med sig sina bästa idéer när man nu startar den nya fonden", säger Holmström.

  Sofia Ullerstam lyfter i sin tur upp Didner och Gerge US Small Cap som ett intressant alternativ inom småbolag, en fond som fokuserar på amerikanska bolag.

  "Förvaltarna har man rekryterat från Handelsbanken där de tidigare förvaltat amerikanska småbolag. Vad som utmärker förvaltningen är att man satsar på en koncentrerad portfölj där man vill att bolagen ska vara förutsägbara, placeringshorisonten är långsiktig", säger Ullerstam.

  En tredje småbolagsfond som nämns är Cliens småbolagsfond. Fonden kommer förvaltas av Carl Sundblad med förflutet som småbolagsanalytiker på SEB och lanseras under hösten.

  "Jag tycker det här är en väldigt kompetent Sverigeförvaltare som nog har arbetat i det dolda under lång tid. Man ska ha ett öga på den här förvaltaren", säger Holmström.

  Bland andra nylanseringar som nämns finns en så kallad allokeringsfond vilken syftar till att sprida riskerna över tillgångsslag. Här lyfter man fram Carnegie Total, en paraplyfond som investerar i Carnegie Fonders samlade produktutbud och som ska allokera 40 procent till räntor och 60 procent till aktier.

  "Det här ser jag som en latmansinvestering. Den som vill ha en färdig portfölj med fonder som över tiden levererar en hygglig avkastning har här ett bra alternativ", säger Holmström.

  Ullerstam och Holmström diskuterar även så kallade hållbara fonder. I detta sammanhang menar Holmström att SPP går i bräschen och lyfter fram två stycken plusfonder som lanserades under våren samt en kommande plusfond som lanseras under hösten.

  "SPP har lanserat två stycken plusfonder under året, en globalfond och en emerging market fond, i oktober kommer man även lansera en Sverige plus fond som ligger indexnära med mycket fossilfria placeringar, fonden kan även placera upp till tio procent i fossilfria placeringar utanför Sverige. Den kostar bara 0,4 procent och lever man efter ett fossilfritt tänk så tycker jag man ska snegla på SPP fonder", säger Holmström.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fonder   #mutualfunds   #podd  

 • SEB döper om en stiftelsefond för obligationer  

  SEB döper om en stiftelsefond för obligationer

  SEB döper om sin stiftelsefond med inriktningar på obligationer. Namnet byts därmed till SEB Institutionell Obligationsfond SEK, från tidigare SEB Stiftelsefond Obligation SEK. Det skriver storbanken på sin sajt.

  Samtidigt sänks också avgiften och den högsta tillåtna förvaltningsavgiften. Fonden får också hållbarhetskritierier och ett jämförelseindex. Avgiften blir framöver 0,25 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond ökade 0,8 procent i augusti - kreditpositioner vinnare  

  Jupiter Dynamic Bond ökade 0,8 procent i augusti - kreditpositioner vinnare

  Jupiter Dynamic Bond steg med 0,8 procent i augusti, vilket kan jämföras med fondens Morningstar kategori, Morningstar Global Flexible Bond EUR Hedged, som steg med 0,9 procent under samma period. Det framgår av ett månadsbrev.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare, Ariel Bezalel, att augusti var en lugn månad präglad av få emissioner och låg volatilitet i räntesektorn. Amerikanska räntor slutade månaden högre i spåren av att investerare började prisa in åtminstone en räntehöjning innan årets slut, skriver Bezalel.

  Fonden gynnades under månaden av innehav i brittiska kreditpositioner som steg i värde mot bakgrund av Bank of Englands beslut att återinföra kvantitativa lättnader. Fondens duration har minskats med ett år under månaden och uppgår för närvarande till tre och ett halvt år. Anledningen till detta var att förvaltaren såg ökade risker för kommande räntehöjningar efter kommentarer från amerikanska centralbanksrepresentanter.

  Exponeringar har dock ökats mot obligationer med kort löptid i lokala valutor i Indien och Argentina. Detta mot bakgrund av att man har en positivt inställning till framtidsutsikterna för dessa eknomier. Fondens exponering mot tillväxtmarknader uppgår därefter till 15 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Spännande fondnyheter  

  Spännande fondnyheter

  Bland annat Lannebo, Didner & Gerge och Carnegie Fonder lanserar nya fonder i höst. 
  Privata Affärers fondskribent Sofia Ullerstam och Thomas Holmström, kapitalförvaltare 
  hos Fondmarknaden.se, diskuterar de mest intressanta fondnyheterna.

 • Nyhetsbrev september  

  Nyhetsbrev september

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för september. Vi ger dig en summering av utveckling under augusti månad. Efter en händelserik sommarperiod med Brexit blev augusti blev en något lugnare månad. Läs vår fondkommentar. 

  Vi bjuder även på en intressant intervju med Vegard Søraunet Portföljförvaltare på ODIN Sverige & ODIN Norden.

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post:info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

   

 • Ny norden analys; Mer av samma sak?  

  Ny norden analys; Mer av samma sak?

  Nu kan vi presentera en färsk analys av den nordiska marknaden skriven åt oss av Storebrand. I skrivande stund under september 2016 befinner sig de nordiska aktiemarknaderna avkastningsmässigt kring nollstrecket sedan årsskiftet. Även om det är bättre än vad många fruktat med tanke på nedgången vid årets början samt oron kring brexit är det ändå en betydligt svagare utveckling jämfört med de senaste åren. Är börsuppgången över för den här gången?

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av en och aktuell analys.

  Analyser

   

 • Tillbaka till verkligheten  

  Tillbaka till verkligheten

  Efter en händelserik sommarperiod med Brexit och förväntningar om kraftiga marknadssättningar, rekylerade börserna uppåt under juli. Augusti blev en något lugnare månad på världens finansmarknader med en utveckling i globalindex i stort sett +- 0 %, samma utveckling gäller även för statsobligationer. Den ekonomiska bilden har stabiliserats och därmed har även recessionsriskerna minskat.

  Vad kan vi vänta oss?

  Fler episoder med oro kommer givetvis att dyka upp, likväl kan det sägas att förutsättningarna för en fortsatt uppgång har förbättras. Den ekonomiska bilden har stabiliserats under sommaren, och även om en acceleration över utvecklingen inte är synbar så har recessionsriskerna minskat. En global tillväxt omkring 3 % ligger i potten.
  Utvecklingen på aktiemarknaden har självklart smittat av sig på den svenska marknaden. Under augusti månad steg Stockholmsbörsen med ca 2 % och utsikterna framöver pekar på en stabil global tillväxt. Vinstförväntningarna kan anses vara mer realistiska idag vilket i kombination med stigande vinster framöver ger stöd för den inhemska aktiemarknaden.

  Det som är allra viktigast är utvecklingen i Nordamerika; med högre tillväxt kommande år.
  I sammahanget hör att den amerikanska centralbankschefen, Janet Yellen, har börjat prata igen om höjda styrräntor. Samma sak gällde förra året, 2015, och till sist så kom den första räntehöjningen i december månad 2015. Initialt kan detta motverka stigande aktiemarknader, för den relativa värderingen av aktier påverkas negativt, men en räntehöjning är en effekt av stigande ekonomisk aktivitet vilket gynnar oss alla.

  Utvecklingen i vår förvaltning under augusti månad 2016
  Under augusti månad har tre av våra förvaltningsportföljer en bättre utveckling än sina index, undantag gäller för Tillväxt-portföljen.

  Vid ingången av månaden har de tre portföljerna, Defensiv, Balanserad och Offensiv haft betydande innehav i en likviditetsfond med mycket låg risk. Succesivt har vi omallokerat denna position till att på aktiesidan öka vår andel i Nordamerika samt även i de defensiva klasserna öka andelen i lågrisk-fonder, som vi haft sedan tidigare.
   
  Bäst utveckling alla fondkategorier
  Bland vinnarfonderna under augusti månad hittar vi uteslutande fonder som placerar i Kina. Många fonder har gett en månadsavkastning på mellan 5-7 % och topp fem ser ut som följer:

  Nordamerika
  Trenden med framgång för fonder som placerar små- medelstora aktier fortsätter. De fem bästa fonderna i Augusti i Nordamerika är;
   
  Europafonder
  Trenden med fonder som placerar i småbolag världen över ligger högt upp på vinnarlistorrna även i  Europa.Topp fem i Europa;
   
  Sverige fonder:
  Småbolagsfonderna dominerar även i Sverige under August.
  ODIN Fonder-Sverige C +5,47 %
   
  Tillväxtmarknadsfonder
  Inom tillväxtmarknadsfonder återfinns China högt på alla listor under Augusti månad;
   
  Thomas Holmström 
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Sofia Ullerstam, Privata Affärer: Så överlistar du storbanken  

  Sofia Ullerstam, Privata Affärer: Så överlistar du storbanken

  Krönika Sparar du i en storbank? Då är fondutbudet  ofta uselt. Men med lite list kan du komma åt  fler alternativ, skriver Privata Affärers fondskribent Sofia Ullerstam. Läs hela artikeln här


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket