Logga in   |  Bli kund
 
 

Våra fondnyheter

 • Skattelättnader och låg känslighet för handelskrig har gynnat amerikanska småbolag

  Våra nyheter 2018-07-11

  Amerikanska småbolag har hittills i år haft en bättre utveckling på börsen, jämfört med storbolagen. Det visar både index och Morningstars fondöversikt. Orsaker till uppgången är att amerikanska småbolag är mindre känsliga för handelskrig och svängningar i dollarkursen, men även Trumps skattelättnader. Det framgår bland annat av en analys från JP Morgan.

 • Analys Europa - Vår syn på Europa är tudelad med en bra färdriktning på den ekonomiska återhämtningen samtidigt som de globala geopolitiska riskerna har ökat.

  Våra nyheter 2018-07-11

  Halvvägs in på 2018 kan man konstatera att Europa fortsätter att släpa efter loket USA när det gäller både ekonomisk och börsrelaterad utveckling. I skrivandets stund ligger de bredare amerikanska börserna på cirka +3 % medan Europa ligger runt knappa nollstrecket. Skillnaderna är dels sektormässiga, där Europa saknar en stor del av tech-sektorn som har gått väldigt bra, men även makroekonomiska där Europa ser ut att ha drabbats hårdare av politiska företeelser.

 • Är det dags att vikta om mot värdebolag?

  Våra nyheter 2018-07-08

  De senaste årens starka börsuppgångar har medfört att aptiten för risk varit stor. Det har gynnat investerare som satsat på tillväxtaktier framför så kallade värdeaktier. Men med en tilltagande oro på världens finansmarknader och med historiskt högt värderade börser kan det finnas anledning att vikta om mot relativt lågt värderade värdebolag.

 • Swedbank Roburs nya fond ska investera i bolag som förbättrar världen

  Våra nyheter 2018-06-11

  Den 29 maj lanserade Swedbank Robur fonden Swedbank Robur Global Impact. Enligt Robur är det den första fonden i sitt slag i Sverige som uteslutande fokuserar på att investera i bolag vars affärsidéer, produkter och tjänster bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till år 2030.

 • Ökat intresse för kinesiska onshore-aktier

  Våra nyheter 2018-06-11

  Kina utmärker sig positivt bland tillväxtmarknaderna hittills i år. Intresset för den kinesiska aktiemarknaden har varit stort eftersom MSCI numera inkluderar onshore aktier i sina index.

 • Höjda hyror får fastighetsfond att lyfta

  Våra nyheter 2018-06-11

  Odin Fastigheter har klarat den senaste tidens turbulens på bostadsmarknaden bra. Fonden är till 80-85 procent inriktad mot kommersiella fastigheter och har hittills i år ökat med 7,3 procent.

 • Långsiktighet och uthållig tillväxt i fokus för förvaltarna av Didner & Gerge US Small and Microcap

  Våra nyheter 2018-06-11

  Didner & Gerge US Small and Microcap lanserades i augusti 2016 som ett alternativ för sparare som vill investera i små och riktigt små bolag på den amerikanska marknaden. Sedan start har fonden utvecklats bättre än sitt jämförelseindex och avkastat knappt 33 procent (april månads utgång).

 • Investeringar i tillväxtmarknader

  Våra nyheter 2018-05-31

  Tillväxtmarknaderna fortsätter att vara den viktigaste drivkraften för den globala tillväxten och fortsatt ekonomisk tillväxt vilket ger en starkare grund för ekonomisk stabilitet. Efter en ökning på 37% år 2017, har tillväxtmarknadsaktier fallit marginellt och levererar per den 29:e maj endast -1.2%. Bortsett från volatilitet som man sett på globala marknader har tillgångsklassen även stött på lokal turbulens i länder så som Turkiet, Argentina och Sydafrika. Oljepriserna har även stigit och effekten utav det kan vara både positiv och negativ beroendes på vilket land det är. Därför ska man som investerare fråga sig själv när det är läge att allokera till tillväxtmarknader. För att kunna svara på den frågan, så bör man se hur det historiskt sett ut för tillväxtmarknadsaktier samt de möjligheter och risker som man bör överväga.

 • Fler investeringsmöjligheter för en bättre och hållbar framtid.

  Våra nyheter 2018-05-22

  Intresset för hållbara produkter ökar, så även inom sparaområdet. Genom att spara i Global Impact bidrar du till investeringar i bolag vars verksamheter arbetar för att uppfylla FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling. Dessa bolag producerar produkter och tjänster som hjälper till att göra världen mer hållbar. Global Impact är en aktivt förvaltad temafond som investerar i bolag över hela världen, inklusive tillväxtmarknader. Läs mer om FNs 17 globala mål på nästa sida.

 • Nyhetsbrev maj 2018

  Våra nyheter 2018-05-16

  Volatiliteten är här för att stanna Månaden som gick såg en global uppgång på de flesta börser i takt med att första kvartalets rapporter kommit in. Narrativet i marknaden är att toppen snart är nådd under denna cykel och högkonjunkturen lider mot sitt slut. Volatiliteten har ökat på marknaden och förväntan är att det periodvis kommer vara oroligt.

 

Arkiv

Visa nyheter från