Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondmarknaden.se utser Årets fonder 2014

2015-01-14

Efter en noggrann sammanvägning presenterar Fondmarknaden.se Årets fonder 2014 inom tolv fondkategorier. Bästa fondbolag, sammanvägt alla kategorier, är SEB som haft ett mycket framgångsrikt år. Man har lyckats allokera sig rätt med den amerikanska dollarns ökade värde inom flera fonder. Ett annat utmärkande mönster är att flera svenska fondbolag varit väl så konkurrenskraftiga i relation till sina utländska konkurrenter. Dessa svenska fondbolag är SPP, Carnegie Fonder och DNB. Utmärkande för våra bedömningar inom kategorin räntefonder är att fonderna skall vara tillgängliga för den gemene spararen både i valuta och med handel. Bästa fond alla kategorier tilldelas SEB - Globalfond - Lux som de tre senaste åren haft en hög avkastning och 2014 levererat 33,2 %. 2014 präglas av att dollarn varit betydelsefull för många fonder under det sista halvåret.  

SEB Globalfond - Lux förvaltas av SEB Quant Portfolio Management team som leds av Ulrika Bergman, hon kommenterar utmärkelsen: ”Förra året blev ett riktigt bra år för våra aktiva globala fonder med SEB Globalfond i spetsen. Framgången för SEB Global under 2014 beror framförallt på att våra innehav mot lite större, mer defensiva och stabila bolag gynnades av en haltande global tillväxt i allmänhet och en utebliven europeisk tillväxt i synnerhet. Med facit i hand var det just faktorer som hög kvalitet och lägre risk som blev de främsta  bidragande orsakerna till att fonden gick betydligt bättre än marknaden.”

Årets fonder 2014 på Fondmarknaden.se

Bästa fond alla kategorier: SEB Globalfond - Lux  
Bästa fond i kategorin Räntefonder: Danske Invest Lux - Global Corporate Bonds A-Sek H
Bästa fond i kategorin Globalfonder: SEB Globalfond - Lux
Bästa fond i kategorin Tillväxtmarknadsfonder: DNB - Asian Small Cap
Bästa fond i kategorin Sverigefonder: Carnegie Fonder - Småbolagsfond
Bästa fond i kategorin Europafonder: SEB - Europafond Småbolag - Lux utd
Bästa fond i kategorin Nordamerikafonder: Fidelity - FF - America Fund A USD
Bästa fond i kategorin Japanfonder: Aberdeen Internat. Fund Managers Ltd. - Japanese Smaller Companies Fund
Bästa fond i kategorin Nordenfonder: Storebrand - Delphi Nordic
Bästa fond i kategorin Etikfonder: SEB - Etisk Globalfond
Bästa fond i kategorin Branschfonder: SEB - Bioteknikfond - Lux utd
Bästa fond i kategorin Hedgefonder: Catella - Hedgefond

På Fondmarknaden.se har följande kriterier granskats för årets vinnare i olika fondkategorier 2014:

• Avkastning under 2014
• Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna*
• Risknivå
• Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
• Årets fonder 2014 har utsetts bland de 1553 fonder som handlas på Fondmarknaden.se

*) Sverigefonden är baserad på de senaste 35 månaderna p.g.a. av fondens startdatum.
Källa: Data inhämtad 2015-01-08 från Morningstar.se samt i förekommande fall från fondbolagens respektive hemsidor.


Motiveringar

Bästa fond alla kategorier: SEB - Globalfond - Lux
2014: 33,2 %

Vi har utsett SEB - Globalfond - Lux till årets fond alla kategorier. Under 2014 gick fonden upp med 33,2 %. Fonden placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher och regioner. Fonden kan utnyttja optioner och terminskontrakt. Fonden skall normalt vara fullinvesterad och endast ha transaktionslikviditet. Fonden ger ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. De senaste åren har fonden avkastat 20,46 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 5,72 % vilket ger den en Sharpekvot om 3,07.  

SEB Globalfond - Lux förvaltas av SEB Quant Portfolio Management team som leds av Ulrika Bergman,  hon kommenterar utmärkelsen: ”Förra året blev ett riktigt bra år för våra aktiva globala fonder med SEB Globalfond i spetsen. Framgången för SEB Global under 2014 beror framförallt på att våra innehav mot lite större, mer defensiva och stabila bolag gynnades av en haltande global tillväxt i allmänhet och en utebliven europeisk tillväxt i synnerhet. Med facit i hand var det just faktorer som hög kvalitet och lägre risk som blev de främsta  bidragande orsakerna till att fonden gick betydligt bättre än marknaden. Det är riktigt glädjande att vår långsiktiga förvaltningsmodell som teamet här på SEB successivt byggt upp sedan 2010 verkligen gjorde skillnad under ett förhållandevis svårt förvaltningsår som 2014 till slut blev. Det visar att det går skapa en bra långsiktig avkastning till lägre risk för våra sparare även efter avgifter. Därtill har svenska fondandelsägare som placerat i fonden gynnats av en kraftigt fallande svensk krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn. Framåt ser vi fortsatt tillväxtoro och mer volatilitet i marknaderna vilket vi bedömer vi är väl positionerade i fonden inför.”

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 20,46 %, Standardavvikelse: 5,72 %, Sharpekvot: 3,07


Bästa fond i kategorin Räntefonder: Danske Invest Lux - Global Corporate Bonds A-Sek H
2014: 9,2 %

Vi har utsett Danske Invest Lux - Global Corporate Bonds A-Sek H till årets Räntefond. Under 2014 gick fonden upp med 9,2 %. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer och räntebärande papper som är noterade eller som handlas på en reglerad marknad. Minst 75 % av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. De senaste tre åren har fonden avkastat 11,20 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 3,63 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,85.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 11,20 %, Standardavvikelse: 3,63 %, Sharpekvot: 2,85


Bästa fond i kategorin Globalfonder: SEB - Globalfond - Lux
2014: 33,2 %

Vi har utsett SEB - Globalfond - Lux till årets Globalfond och årets fond alla kategorier. Under 2014 gick fonden upp med 33,2 %. Fonden placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher och regioner. Fonden kan utnyttja optioner och terminskontrakt. Fonden skall normalt vara fullinvesterad och endast ha transaktionslikviditet. Fonden ger ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. De senaste åren har fonden avkastat 20,46 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 5,72 % vilket ger den en Sharpekvot om 3,07.  

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 20,46 %, Standardavvikelse: 5,72 %, Sharpekvot: 3,07


Bästa fond i kategorin Tillväxtmarknadsfonder: DNB - Asian Small Cap
2014: 48,8 %

Vi har utsett DNB - Asian Small Cap till årets Tillväxtmarknadsfond. Vinnande fond i kategorin har haft ett betydligt lägre utgångsläge än sina närmaste konkurrenter men varit bättre det senaste året. Under 2014 gick fonden upp med 48,8 %. Fonden placerar i Fjärran Östern, exkl. Japan, i små och medelstora bolag. Fondens placeringsstrategi är en utpräglad "bottom up" strategi. Detta innebär att fonden inriktar sig på att finna köpvärda bolag oavsett vilket land bolaget är lokaliserat. Fördelningen mellan länder kan variera och ibland kommer inte vissa länder att vara representerade. De senaste tre åren har fonden avkastat 21,33 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 15,76 % vilket ger en Sharpekvot om 1,11.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 21,33 %, Standardavvikelse: 15,76 %, Sharpekvot: 1,11


Bästa fond i kategorin Sverigefonder: Carnegie Fonder - Småbolagsfond
2014: 36,4 %

Vi har utsett Carnegie Fonder - Småbolagsfond till årets Sverigefond. Under 2014 gick fonden upp med 36,4 %. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna. De senaste tre åren har fonden avkastat 25,23 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 12,98 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,43.

Teknisk data 35 månader
Genomsnittsavkastning: 25,23 %, Standardavvikelse: 12,98 %, Sharpekvot: 2,43Bästa fond i kategorin Europafonder: SEB - Europafond Småbolag - Lux utd
2014: 21,6 %

Vi har utsett SEB - Europafond Småbolag - Lux utd till årets Europafond. Under 2014 gick fonden upp med 21,6 %. Fonden har som mål att ge långsiktig kapitaltillväxt med en väl avvägd risknivå. Fonden förvaltas aktivt med fokus på småbolag i Europa. De senaste tre åren har fonden avkastat 23,24 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 9,43 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,18.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 23,24 %, Standardavvikelse: 9,43 %, Sharpekvot: 2,18


Bästa fond i kategorin Nordamerikafonder: Fidelity - FF - America Fund A USD
2014: 42,9 %

Vi har utsett Fidelity - FF - America Fund A USD till årets Nordamerikafond. Under 2014 gick fonden upp med 42,9 %. Fonden syftar till att skapa kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj med inriktning mot amerikanska bolag. Förvaltaren väljer företag som erbjuder attraktiva grundläggande värden och som erbjuder intressanta möjligheter till kapitaltillväxt. De senaste tre åren har fonden avkastat 25,87 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 7,50 % vilket ger den en Sharpekvot om 3,01.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 25,87 %, Standardavvikelse: 7,50 %, Sharpekvot: 3,01


Bästa fond i kategorin Japanfonder:  Aberdeen Internat. Fund Managers Ltd. - Japanese Smaller Companies Fund
2014: 34,3 %

Vi har utsett Aberdeen Internat. Fund Managers Ltd. - Japanese Smaller Companies Fund till årets Japanfond. Under 2014 gick fonden upp med 34,3 %. Fonden har som mål att kombinera avkastning och tillväxt genom att främst investera i aktier i mindre företag som är baserade i Japan eller som har en stor del av sin verksamhet där. Som mindre företag betraktas företag som värderas till högst 250 miljarder yen vid investeringstillfället. De senaste tre åren har fonden avkastat 20,37 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 12,60 % vilket ger den en Sharpekvot om 1,32.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 20,37 %, Standardavvikelse: 12,60 %, Sharpekvot: 1,32Bästa fond i kategorin Nordenfonder: Storebrand - Delphi Nordic
2014: 24,7 %

Vi har utsett Storebrand - Delphi Nordic till årets Nordenfond. Under 2014 gick fonden upp med 24,7 %. Fonden är aktivt förvaltad och placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend- och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag inom minst fem sektorer. Under perioder när förvaltaren upplever stor osäkerhet på marknaden kan upp till 20 procent av portföljen placeras i kontanter. De senaste tre åren har fonden avkastat 27,63 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 13,02 % vilket ger den en Sharpekvot om 1,86. 

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 27,63 %, Standardavvikelse: 13,02 %, Sharpekvot: 1,86

 

Bästa fond i kategorin Etikfonder: SEB - Etisk Globalfond
2014: 31,0 %

Vi har utsett SEB - Etisk Globalfond till årets Etikfond. Under 2014 gick fonden upp med 31,0 %. SEB Etisk Globalfond har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden förvaltas aktivt och investerar globalt. Fonden beaktar i sina placeringar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden beaktar även kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. De senaste tre åren har fonden avkastat 19,93 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 6,97 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,46. 

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 19,93 %, Standardavvikelse: 6,97 %, Sharpekvot: 2,46


Bästa fond i kategorin Branschfonder: SEB - Bioteknikfond - Lux utd
2014: 59,5 %

Vi har utsett SEB - Bioteknikfond - Lux utd till årets Branschfond. Under 2014 gick fonden upp med 59,5 %. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden förvaltas aktivt och investerar globalt, företrädesvis i USA, med fokus på bolag inom bioteknologisektorn. De senaste tre åren har fonden avkastat 44,35 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 14,35 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,56.  

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 44,35 %, Standardavvikelse: 14,35 %, Sharpekvot: 2,56Bästa fond i kategorin Hedgefonder: Catella - Hedgefond
2014: 8,2 %

Vi har utsett Catella - Hedgefond  till årets Hedgefond. Under 2014 gick fonden upp med 8,2 %.
Catella - Hedgefond är en nordisk, multistrategi och lågriskhedgefond. Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. Fondens medel kan vara placerade i aktierelaterade fondpapper, räntebärande fondpapper samt derivatinstrument. Placering i derivatinstrument sker som ett led i fondens placeringsinriktning. De senaste tre åren har fonden avkastat 7,12 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 2,41 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,37.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 7,12 %, Standardavvikelse: 2,41 %, Sharpekvot: 2,37

För mer information kontakta:

Marcus Ehrenpreis, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18
Thomas Holmström, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 17
Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud på över 1500 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn. 

Årets fond är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Aretsfonder_nyhet_animation_fmgrabakgrund.gif