Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Trude ökade i juli - tror emissioner kommer att gå bra framöver  

  Trude ökade i juli - tror emissioner kommer att gå bra framöver

  Hedgefonden Trude, som är en lång/kort kredithedgefond, ökade med 0,97 procent under juli och fonden är nu ned 0,4 procent sedan årsskiftet.

  Under månaden utvecklade sig kreditobligationer starkt. Framförallt har obligationer av typen "Investment Grade" gått starkt med stöd av ECB:s kreditköpsprogram CSPP. Högavkastande obligationer har gått något svagare, men visat en positiv avkastning, skriver fondbolaget i en månadsrapport.

  "Det är fortfarande få nyemissioner av kreditobligationer och sannolikt väntar emittenter ut semesterperioden. Vi förväntar oss att kommande emissioner kommer gå bra", skriver fondbolaget.

  Större investerare har problem att hitta poster i marknaden vilket gör att man är hänvisade till emissioner.

  Krediter är ett annat område som hedgefonden tror kommer att fortsatt utvecklas starkt.

  I övrigt skriver fondbolaget att det är dags att inse att penningpolitiska stimulanser har nått vägs ände och att det är dags för finanspolitiken att ta över.

  "Detta är något vi förväntar oss att se även i Europa och Sverige, vilket gör statsobligationer mindre intressanta".

  Fonden kommer att fortsätta att ta en exponering mot krediter och valet faller på obligationer med lägre beta. Framöver kommer bolaget också att delta i emissioner.


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Excalibur ökade med 0,41 procent - tror på höjningar från Fed  

  Excalibur ökade med 0,41 procent - tror på höjningar från Fed

  Den aktivt förvaltade räntehedgefonden Excalibur ökade med 0,41 procent i juli. Hittills i år är avkastningen -0,15 procent.

  Fonden drog fördel av positioneringen inför högre räntor i USA.

  "Det är fortsatt vår hållning att den amerikanska ekonomins återhämtning är så pass robust att Federal Reserve kommer att leverera fler räntehöjningar än vad som är prissatt i marknaden. Enligt vårt synsätt blir det efterhand Fed´s bedömning att fortsatta försiktiga räntehöjningar är det mest rationella beslutet när de dubbla målen om full sysselsättning till stabila priser närapå är uppfyllda", skriver förvaltaren Thomas Pohjanen i en kommentar.

  Han pekar dock på att den balansgång som Fed nu måste hantera är besvärlig.

  När det gäller valutamarknderna var månaden mer att betrakta som en vänta och se månad. Volymerna och rörelserna påverkades också av semestrarna.


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Fondavgifterna faller i Sverige och Europa - Sverige på tredje plats  

  Fondavgifterna faller i Sverige och Europa - Sverige på tredje plats

  Sverige plockar hem brons i Europa när det gäller fondavgifter. Endast Schweiz och Nederländerna har lägre avgifter än fonderna i Sverige, uppger Fondbolagens förening med hänvisning till data från fondinformationsjätten Morningstar.

  Fondavgifterna faller över hela Europa. I Sverige har den genomsnittliga avgiften fallit från 1,09 procent 2013 till 0,94 procent idag. Snittet i Europa är 1,27 procent. Ute i Europa har dock sänkningen varit stor. 2013 var avgiften i snitt 1,43 procent. Bäst är Schweiz med i snitt 0,65 procents avgift följt av Nederländerna med 0,71 procent.

  ”Sverige har en fondmarknad som präglas av högt konsumentskydd och en väl fungerande konkurrens. Svenska fondsparare kan välja mellan fonder från många olika fondbolag och länder. Därför är det glädjande att se att Morningstars analys bekräftar att de avgifter som fondspararna betalar sjunker över hela linjen. Sen får man inte heller glömma de stora rabatter som fondbolagen ger inom premiepensionen och tjänstepensionen”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond ökade med 2,82 procent - har höjt aktievikten  

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond ökade med 2,82 procent - har höjt aktievikten

  Ålandsbanken Premium 79 ökade med 2,82 procent i juli, vilket går att jämföra med jämförelseindex som under samma period ökade 3,86 procent.

  "Vi är fortsatt positionerade enligt ett kapitalbevarande läge. Vår försiktiga vy har stärkts efter resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Konsekvenserna är fortfarande oklara och osäkerheten kommer med största sannolikhet att synas på framåtblickande indikatorer kommande månader", skriver kapitalförvaltaren i en månadskommentar.

  Fondbolaget ser en stor risk för att investeringsviljan sjunker och att man kommer att vänta med investeringar som inte är direkt nödvändiga. Detta kombinerat med att aktiemarknaderna redan är högt värderade gör att fallhöjden är betydande, menar Ålandsbanken.

  Inom aktier bedömer man Norden som det mest attraktiva området. Aktiemässigt har man en övervikt mot Norden medan man underviktar övriga geografiska områden. Vid månadsskiftet låg aktieandelen på 28 procent, vilket är sju procentenheter högre än vid utgången av juni. Fonden har kompletterat med guld och silver i portföljen. Inom räntor är det undervikt mot kreditrisk och fonden föredrar säkrare statsobligationer både med kort och lång löptid.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade med 1,98 procent  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond ökade med 1,98 procent

  Ålandsbanken Premium 50 ökade med 1,98 procent i juli, vilket går att jämföra med jämförelseindex som under samma period ökade 2,76 procent.

  "Vi är fortsatt positionerade enligt ett kapitalbevarande läge. Vår försiktiga vy har stärkts efter resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Konsekvenserna är fortfarande oklara och osäkerheten kommer med största sannolikhet att synas på framåtblickande indikatorer kommande månader", skriver kapitalförvaltaren i en månadskommentar.

  Fondbolaget ser en stor risk för att investeringsviljan sjunker och att man kommer att vänta med investeringar som inte är direkt nödvändiga. Detta kombinerat med att aktiemarknaderna redan är högt värderade gör att fallhöjden är betydande, menar Ålandsbanken.

  Inom aktier bedömer man Norden som det mest attraktiva området. Aktiemässigt har man en övervikt mot Norden medan man underviktar övriga geografiska områden. Vid månadsskiftet låg aktieandelen på 20 procent, vilket är fem procentenheter högre än vid utgången av juni. Fonden har kompletterat med guld och silver i portföljen.


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Nyhetsbrev augusti 2016  

  Nyhetsbrev augusti 2016

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för augusti. Vi ger dig en summering av utveckling under juli månad, resultatet av den engelska omröstingen om att lämna EU som initialt gav en kraftig sättning som vi inte sett på många år, men sedan kom återhämtningen med besked. Varför?

  Vi bjuder även på en intressant intervju med Fredrik Cygnaeus Försäljningschef i Norden på Invesco.

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

   

 • Brexit och efterspelet  

  Brexit och efterspelet

  Inför den engelska omröstningen om att vara eller icke vara kvar i EU i slutet av juni månad, antog vi att vissa marknader skulle te sig mer volatila än andra ifall vi fick ett ”lämna EU”-resultat (Brexit). De marknader som vi hade i åtanke var de som ligger närmast England vad gäller handel d.v.s. de mogna marknaderna i väst. Resultatet har vi läst om och om igen under sommaren och vi fick initialt en kraftig sättning som vi inte sett på många år, men sedan kom återhämtningen med besked. Varför?  Sannolikt har investerarna varit försiktiga under ett tag före Brexit, vilket skapade ett lättnadsrally när pengar började att strömma in i marknaderna. Därtill kom ekonomiska data som överraskade speciellt i världens största ekonomi - USA, vilket bidrog positivt. En konsekvens av Brexit är att vi också får se låga räntor, längre i framtiden, vilket är positivt för värderingar och val av tillgångsklasser.

  Index för globala aktier steg under juli månad med +5,9 % i svenska kronor.

  Framöver, hur ser det ut? Frågeställningarna är många. Hur blir EU efter Brexit? Först när förhandlingarna om villkoren för ett utträde kommer till kännedom kan man göra mer exakta bedömningar om effekter för alla de parter som har England som måltavla. En sak är klar; osäkerhet i England skapar lägre investeringar vilket får en dämpande effekt i landet. Den Engelska centralbanken har nyligen också sänkt sin styrränta för första gången på många år i syfte att öka inhemsk efterfrågan.

  Fler frågor om framtiden; vart tar oljepriset vägen? Efter en rekyl uppåt i vintras har det numera börjat gå ned. Hur slår det i förlängningen vid ett lågt oljepris mot prissättningen på krediter? Valet i USA i höst; vem vinner och kan det skapas handelshinder mot lågprisimport från Mexiko och Kina?  Och slutligen; tillståndet i den näst största ekonomin, Kina, hur ser det ut framåt?

  Frågetecknen är många; i vågskålen har vi i den ena skålen extremt låga räntor och i den andra vågskålen många frågetecken. Osäkerhet skapar volatilitet så vi kan räkna med stora slag i marknaden framöver.

  Bäst utveckling alla fondkategorier
  Bland vinnarfonderna under juli månad hittar vi fonder som placerar i de segment som varit föremål för stora vinsthemtagningar under året och även tidigare perioder. Läkemedelsfonder, råvarufonder bioteknik finns högt på listan. Bästa fonder (1 månad):

  Carnegie Asset Management – Carnegie Global Healthcare Fund + 17,11 %
  Allianz Global Investors – Allianz Global Metals and Mining + 14,32 %
  Pictet – Biotech –P +13,57 %
  Neptune Asset Management – Japan Opp Fund +13,56 %
  UBS Asset Management – Equity Fund-Biotech P + 13.5 %

  Nordamerika
  Högt upp på listan i Nordamerika finner vi en återkomst av småbolagsfonder vars segment tidigare i år varit föremål för vinsthemtagningar. Bra macrostatistik från USA ligger bakom den starka marknaden. Räkna med att den amerikanska centralbanken höjer räntan under året vilket ger en starkare valuta (USD). Nordamerikafonder med bäst utveckling (1 månad):

  JPMorgan – JPM US Small Cap Growth (a) +11,66 %
  Legg Mason – Legg Mason Royce US Small Cap Opp Fund +11,08 %
  Allianz Global Investors – Allianz US Small Cap Equity +10,9 %
  Credit Suisse – CS (Lux) USA Value Equity Fund +10,37 %
  UBS Asset Management – Equity Fund – Small Cap USA +10,01 %

  Europafonder
  I kölvattnet efter den engelska folkomröstningen och med en stark USA börs följer den europeiska marknaden efter I i samma fotspår. Marknaden uppvisar stor spridning i olika Europafonder, Tyskland, som enskild marknad, ligger i topp men i vår listning skall Europafonder även representera andra innehav. Europafonder med bäst utveckling (1 månad):

  Danske Invest Lux – Europe Small Cap +10,97 %
  JPMorgan – JPMF Europe Small Cap (a) +9,17 %
  JPMorgan – Europe Focus (a) +9,17%
  Evli Fondbolag – Europa + 9,06 %
  Amundi Luxemburg – Amundi Funds Equity Euroland Small Cap +8,9 %

  Sverigefonder
  Småbolagsfonderna dominerar stort I i Sverige över listan med toppfonder för juli månad. Avkastningen ligger på samma nivåer som europafonderna uppvisar. Sverigefonder med bäst utveckling (1 månad):

  Catella – Småbolagsfond +10,87 %
  Cerberus AB – SEF Mimer Sverige + 10,03 %
  Spiltan Fonder – Aktiefond Dalarna +9,99 %
  Insiderfonder AB – Inside Sweden +9,87 %
  Handelsbanken Fonder AB – Svenska Småbolag +9,44 %

  Tillväxtmarknadsfonder
  Inom tillväxtmarknadsfonder återfinns en rad olika länder-fonder med Indien som måltavla högst på listan. De fonder som visar på en bredd i sin placering och som har gett bäst avkastning under månaden är;

  Russel Investments – Acadian Emerging Markets Equity UCITS II +11,71 %
  JPMorgan – JPMF Emerging Markets Equity (a) +10,31 %
  JPMorgan – Emerging Markets Equity (a) +10,27 %
  Fidelity – Emerging Europe,  Middle East and Afrika Fund +10,16 %
  Movestic – Globala Tillväxtmarknader +10,12 %

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se
  2016-08-12

 • Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?  

  Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?

  Marknaderna hade inte prisat in att det skulle bli ett Brexit, och reagerar som förväntat med tanke på resultatet av folkomröstningen med ökad volatilitet, fallande aktiemarknader och högre spreadar på kreditmarknaden.

  Det som alltid har gällt och fortfarande gäller är att osäkerhet skapar stora rörelser och det är lätt att ta fel beslut i ett sådant rådande klimat.

  Om Storbritanniens val om utgång ur EU är en isolerad händelse och inte leder till en ytterligare fragmentering av EU, kommer det att få en begränsad inverkan på de finansiella marknaderna.

  Så hur bör man agera i sitt sparande?
  Vi rekommenderar att du behåller din nuvarande investeringsstrategi, då det är mycket osäkert hur marknaderna kommer att reagera på kort sikt. Är du i behov av ditt kapital inom kort, är rekommendationen att sälja dina aktier och fonder. Är du långsiktig och har ett månadssparande i aktier och fonder så bör du fortsätta med samma strategi. Det är alltid lätt att sälja sina innehav men tidpunkten för att köpa igen kan vara svår att hitta. Ingen som har sålt av sitt innehav vill missa tåget när det börjar att gå upp igen.

  För dig som tänker gå in i marknaden och köpa, rekommenderar vi att det görs med jämna mellanrum för att utnyttja de svängningar som vi just nu upplever. Med facit i hand tror vi att man har gjort en bra affär om man tittar i backspegeln om ett år.

   
  Stockholm 2016-06-28

  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev juni 2016  

  Nyhetsbrev juni 2016

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för juni. Vi ger dig en summering av utveckling under maj månad, samt risker och möjligheter inför sommarens stora händelse; den engelska folkomröstningen om ett utträde ur EU den 23 juni. Vad händer vid ett Brexit respektive Bremain?

  Vi bjuder även på en intressant intervju med Hertta Alavas, Förvaltare på FIM Fonder samt en färsk nordamerika analys, producerad åt oss av Invesco.

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande  

  Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande

  http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/stark-tro-pa-europafonder/

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket