Logga in   |  Bli kund
arets_fonder_winners

Fondnyheter

 • Enter Fonder tror att det kan vara lugnet före stormen på aktiemarknaderna  

  Enter Fonder tror att det kan vara lugnet före stormen på aktiemarknaderna

  Enter Fonder skriver i sin senaste marknadsanalys att ett index för global osäkerhet, kallat EPU, var rekordhögt i januari samtidigt som volatiliteten på marknaden tangerar lägstanivåer.

  Det är en ovanlig kombination då höga värden på EPU brukar sammanfalla med hög marknadsvolatilitet, så var fallet exempelvis vid 9/11, Lehman och Eurokrisen, skriver fondbolaget som ställer sig frågan om detta är lugnet före stormen.

  Det som talar emot en sättning på aktiemarknaden menar man är att bolagsvinsterna ger fortsatt stöd, inte bara makrobilden, det är en viktig skillnad mot tidigare år.

  "För första gången sedan 2010 har kurserna stöd av stigande vinster", skriver Enter.

  Vad gäller makrobilden menar man att konjunkturen bottnat och att detta är förklaringen till den senaste tidens börsuppgång snarare än Trump-efffekten.

  Men vad händer om makrobilden försvagas och fokus flyttas till den politiska osäkerheten? Marknaden skulle vara känslig för ett sådant skifte resonerar man, detta då marknadsvolatiliteten borde ligga betydligt högre givet den betydande politiska risken.

  Hittills finns dock få tecken på att makrobilden skulle försämras, menar Enter.

  "Inköpschefsindex (PMI) för februari indikerar fortsatt återhämtning för industrin globalt. Det gäller särskilt för Europa, vars PMI noterade flerårshögsta i februari", skriver fondbolaget.

  Bolagsrapporterna för det fjärde kvartalet har överlag också varit bra med få besvikelser och där de flesta branscher verkar utvecklas i rätt riktning, skriver fondbolaget.

  Vad gäller värdering menar man att P/E-talet för Stockholmsbörsen ligger cirka 20 procent över sin historik, vilket man anser vara en hög premie men inte ovanlig när konjunkturen slår om.

  Fordon (Volvo) och konsument (Electrolux och Husqvarna) menar man ser mest intressant ut givet att värderingspremien i dessa fall är relativt liten samtidigt som sektorerna har bra revideringsstöd.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Starka rapporter och nya trender gynnar tekniksektorn - Danske Bank  

  Starka rapporter och nya trender gynnar tekniksektorn - Danske Bank

  Låg belåningsgrad och starka kassaflöden är något som gör tekniksektorn intressant idag, det säger Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen i en intervju på Danske Invests sajt investorview.se.

  Han menar att många investerare inte har så stor andel teknikaktier trots att teknik är den näst största sektorn i det globala aktieindexet MSCI World All Country med en vikt på cirka 16 procent. Dessutom utgörs 80 procent av marknadsvärdet på teknikaktier av amerikanska bolag vilket strategen menar gör att det finns anledning att vända blicken mot USA om man vill investera i teknik.

  Bland de trender som strategen anser gynna sektorn nämns artificiell intelligens och röststyrning. Han menar att såväl fysiska robotar som mjukvarurobotar börjar slå igenom på allvar och inom området röststyrning tror han på ett viktigt genombrott i närtid.

  ”Vissa företag ligger väldigt långt fram inom röststyrning och ganska snart kommer vi ge muntliga kommandon till apparater i hemmet, som exempelvis teven eller kylskåpet”, säger Lars Skovgaard Andersen.

  För att identifiera framtida trender menar han att det kan vara värt att hålla koll på den yngre generationen då dessa brukar vara snabbast på att ställa om till nya trender.

  ”Det är de som är födda de senaste 20-30 åren som kommer att avgöra hur framtiden ska se ut. De vill ha snabb internetuppkoppling, mer videoinnehåll och är alltid i rörelse. Därför kommer de nya mobilerna att innehålla både virtuell och förstärkt verklighet, så kallad augmented reality”, säger Lars Skovgaard Andersen.

  Om man funderar på en investering i tekniksektorn menar Skovgaard Andersen att man bör hålla sig till etablerade företag istället för att bländas av en liten spelare som kanske imponerar idag men som kanske inte finns kvar imorgon.

  Vad gäller risker menar strategen att det största enskilda hotet mot tekniksektorn är eventuella handelskrig.

  ”Många amerikanska teknikföretag har sin produktion i Kina, och Donald Trump har flaggat för att han tänker flytta hem jobb till USA från bland annat Kina och Mexiko. Om ett handelskrig bryter ut kan det bland annat slå mot amerikanska teknikföretag”, avslutar han.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #tech  

 • Jupiter European Growth steg med 1,2 procent i januari - Deutsche Börse och Wirecard bland vinnarna  

  Jupiter European Growth steg med 1,2 procent i januari - Deutsche Börse och Wirecard bland vinnarna

  Jupiter European Growth ökade med 1,2 procent i januari, vilket var betydligt bättre än fondens jämförelseindex som tappade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltare, Alexander Darwall, skriver att den europeiska ekonomin fortsatte att stärkas under månaden. Inflationssiffror steg över hela Europa och arbetslöshetssiffror föll till den lägsta nivån sedan 2009.

  Bland fondens innehav utmärkte sig Deutsche Börse och Wirecard på den positiva sidan. Vad gäller den förstnämnda så gynnades aktien av ett positivt sentiment kopplat till börsens samgående med Londonbörsen. Wirecards aktie steg i spåren av ett starkt kvartalsresultat.

  Bland andra positiva bidrag märktes Syngenta och Novozymes medan satellittillverkaren Inmarsat och Provident Financial fanns i den negativa vågskålen. Även Novo Nordisk fanns bland förlorarna drivet av negativa framtidsutsikter gällande prissättning av insulin i USA.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Morningstar har släppt nomineringarna till Morningstar Fund Awards 2017  

  Morningstar har släppt nomineringarna till Morningstar Fund Awards 2017

  Fondanalysjätten Morningstar har släppt nomineringarna till Morningstar Fund Awards som belönar fonder som säljs i Sverige inom olika kategorier. Morningstar har valt ut sex kategorier som anses särskilt intressanta för svenska fondsparare och granskat avkastningen under de senaste fem kalenderåren, med tonvikt på 2016. För att hitta de bäst presterande fonderna har en justering för skillnader i risktagande gjorts för att premiera jämn värdeutveckling.

  Utnämningen av vinnarna kommer ske den 13 mars. Nomineringarna finns sammanfattade nedan.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:

 • Carnegie Worldwide Asia - förvaltare tror på Indien trots utmanande värderingar  

  Carnegie Worldwide Asia - förvaltare tror på Indien trots utmanande värderingar

  Förvaltarna bakom fonden Carnegie Worldwide Asia, Allan Christensen och Mogens Akselsen, sätter stor tro till Indien trots att marknaden inte är att anse som billig. Det framkom vid en lunchpresentation hos Carnegie Asset Management, onsdagen den 22 februari.

  "Indien är en stor övervikt i vår portfölj. På många sätt ser Indien ut som Kina gjorde för 10 år sedan, vilket borgar för en stark tillväxt framåt. Det som gör oss positiva till Indien är också den politiska ledningen. Under premiärminister Modi har många bra saker skett. Som exempel kan nämnas det faktum att man försöker komma till rätta med den svarta ekonomin. Den nyligen genomföra demonetariseringsreformen var ett led i detta", säger Christensen.

  Fonden har i spåren av demonetariseringsreformen och den nedgång som sågs på aktiemarknaden i spåren av detta, ökat exponeringen mot Indien. Förvaltarna menar att reformen kommer bringa mer ordning i ekonomin, vilket kommer gynna marknaden på sikt. Däremot är marknaden inte att anse som billig, säger Christensen.

  "Marknaden är inte billig, det innebär att det krävs rejäl vinsttillväxt för att leva upp till förväntningarna".

  Fonden bygger sina exponeringar runt teman, ett sådant tema som man har stor tilltro till för tillfället är vad man kallar "connected cars", vilket innebär teknik som understödjer den nya generationens bilar. Större krav på reducering av utsläpp, ökade säkerhetsföreskrifter och större komfort, driver denna utveckling menar förvaltarna. Detta gynnar i sin tur underleverantörer till denna industri såsom Tung Thih Electronic (navigeringssystem), Kingpak (kretskort), Chin Poon (kretskort) och Sunny Optical (kameralinser).

  Gällande Sunny Optical spelar detta bolag också in i ett tema som fonden haft fokus på under längre tid, nämligen omställningen till smartphones.

  "Vi såg att penetrationen av smartphones ökade kraftigt i den utvecklade delen av världen och ansåg att denna trend skulle komma även till Asien. Vårt sätt att spela detta tema var att titta på vilka komponenter som var troliga att se störst efterfrågan framåt. Vårt val föll bland annat på kameror och den kinesiska tillverkaren av kameralinser, Sunny Optical. Bolaget har en marknadsandel i Kina på 50 procent inom kameror till smartphones och växer kraftigt", säger Christensen.

  Sedan fonden gick in i smartphone-relaterade innehav har dessa positioneringar genererat starka resultatbidrag, man ser dock fortsatt intressanta tillväxtmöjligheter i takt med att mobilindustrin går från ett volymspel till att fokusera på innehåll.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hedgefonder ökade med 1,16 procent i snitt i januari  

  Hedgefonder ökade med 1,16 procent i snitt i januari

  Hedgefonderna inledde året med positiv avkastning. I januari ökade branschen, som förvaltar totalt 3 biljoner dollar, med 1,16 procent, visar en sammanställning från eVestment.

  För den andra månaden i rad hade över 70 procent av hedgefonderna en positiv avkastning på månadsbasis.

  Aktieinriktade fonder gick starkt och redovisade en snittavkastning på 1,77 procent under årets första månad. Lång-kort samt fonder med inriktning på stressade tillgångar fortsatte också upp.

  Bland de som inte nådde upp till positiv avkastning märks makro, managed futures samt valutafonder.  Taggar:
  #hedgefunds  


Våra nyheter

 • Turkiet, Indien och guld vinnare under årets inledning  

  Turkiet, Indien och guld vinnare under årets inledning

  Det har varit en stark start på året för fonder med inriktning mot tillväxtmarknader. Även guldfonder har gått bra i spåren av en positiv utveckling för priset på ädelmetallen.
   
  En ögonblicksbild av de fonder som gått bäst under den senaste 30-dagarsperioden, mätt från 15 februari 2017, ger vid handen att Turkietfonder utvecklats allra bäst, tätt följt av fonder med inriktning mot guldpriset och gruvnäringen. Därefter kommer aktiefonder med inriktning mot Indien.
   
  Vad gäller Turkiet har landet på senare tid gynnats av en återhämtning på aktiemarknaden och börsen har svängt upp betydligt, dock ska detta uppsving ses i ljuset av att turkiska aktier hade ett något besvärligt fjolår. Flera av de Turkietfonder som finns noterade på Fondmarknaden.se har stigit med mellan 10-20 procent under den senaste månaden.
   
  Vad gäller guldfonder har ett stigande pris på ädelmetallen gynnat fonderna. Per den 8 februari noterades guldet för en uppgång på 8 procent sedan årsskiftet vilket var den högsta nivån på 3 månader. Och ska man tro den schweiziska banken UBS ska man sitta kvar på sina guldinvesteringar. 
   
  Gold2.jpg
   
  I en intervju med CNBC:s affärsprogram Squawk Box sade UBS råvaruchef för Asien-Stillahavsområdet Dominic Schnider nyligen att stigande inflation i kombination med en svag dollar kommer gynna guldet.
   
  ”Inflationen kommer att accelerera snabbare än Fed kommer att höja styrräntan. Det är bra för reala tillgångar. Ovanpå det ser vi en svag dollar på bred basis. Den kombinationen har en bra tendens att höja priserna”, sade Dominic Schnider.
   
  I Indien har börsen tagit ett glädjeskutt på slutet, framförallt har utvecklingen varit stark efter att regeringens budgetförslag tolkats positivt av marknaden. I en kommentar till budgeten säger Linda Blom, tillväxtmarknadsförvaltare på FIM Fonder, till nyhetsbyrån Finwire att budgeten andades optimism.
   
  “Budgeten var i mångt och mycket bra och uppfattades av marknaden i stora drag vara i linje med de målsättningar regeringen har på medellång sikt gällande ekonomisk tillväxt.”
   
  Blom menar att det inför budgeten fanns spekulationer om extra stora stimulanser för ekonomisk tillväxt, dessa uteblev dock vilket av marknaden tolkades som positivt. Hon ser även att målet för budgetunderskottet, som för 2017–18 uppgår till 3,2 procent, är att anse som realistiskt och att den långsiktiga målsättningen om ett underskott på 3 procent är inom räckhåll.
   
  Ur aktiemarknadens synvinkel menar hon att det faktum att budgeten inte innehöll förändringar av beskattning på kapitalvinster var en positiv injektion.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Tre intressanta sektorer för 2017  

  Tre intressanta sektorer för 2017

  Danske Bank bedömer att aktiemarknaden under 2017 kommer att visa sig motståndskraftig mot presidentvalet i Frankrike och nya omtumlande policyförändringar med Donald Trump. 

  Det globala uppsvinget och de fundamentala drivkrafterna blir i slutändan övermäktiga och då finns det tre intressanta sektorer som man bör ta sikte på, enligt banken.

  Finans är den första. Där gynnas för närvarande banker av räntemarginalerna samtidigt som Donald Trumps utlovade ändringar i regleringar och skattelättnader kan komma att smitta sig även på finanssektorn. 

  Lars_Skovgaard_Andersen.jpg

  ”Finanssektorn är en sektor som gynnas av trenden just nu, på flera olika sätt”, säger Lars Skovgaard Andersen som är seniorstrateg på Danske Bank om räntorna.


  De långa räntorna har stigit medan de korta fortfarande ligger rekordlågt. Det här gynnar bankernas räntemarginaler eftersom de då kan låna upp till låg ränta och låna ut dem till en högre ränta.

  "Bättre räntemarginaler gör en stor skillnad för bankernas intäkter, och på det stora hela gör en starkare global ekonomi att aktiviteten ökar även för bankerna, genom en ökad utlåning och handel, plus att kunderna inte längre befinner sig under samma press", säger Lars Skovgaard Andersen.

  Vad gäller Donald Trumps löften anser Lars Skovgaard Andersen att de kan komma att gynna alla sektorer.

  ”Om den amerikanska banksektorn dessutom skulle få en mer expansiv reglering kommer det smitta av sig på finanssektorn i resten av världen, eftersom länderna utanför USA måste anpassa sig för att undvika att amerikanska banker får för stora fördelar."

  Vid sidan av finans ser Danske Bank också positivt på olja och läkemedel.

  Den förstnämnda sektorn har efter ett tufft 2016 hamnat på fötterna igen tack vare det globala uppsvinget, vilket har lett till en ökad efterfrågan.

  ”Efter flera år av strikt fokus på kostnaderna kan det innebära ökade intäkter för bolagen och till och med ökade investeringar för de allra starkaste bolagen i sektorn”, säger Lars Skovgaard Andersen.

  För läkemedelssektorn är utsikterna något osäkrare. Det som tidigare har betraktats som en defensiv och säker tillgångshamn har nu blivit högst osäker på grund av flera orsaker.

  Bland dem nämner Danske Bank prispress, hot från Donald Trump om lägre priser på läkemedel och en sektorrotation ut ur defensiva aktier för att finansiera köp inom mer cykliska sektorer, som slog hårt mot läkemedelssektorn under 2016.

  ”När tiderna förändras och en favorit förlorar sitt skimmer, kan det börja röra sig ganska kraftigt, om alla försöker sälja samtidigt. Om det sker kan sektorn pressas alldeles för mycket, och det är just den typen av scenario vi mycket väl kan stå inför idag”, sade Lars Skovgaard Andersen.

  Han tillade hursomhelst att sektorn erbjuder intressanta köpmöjligheter då bolagen har många nya produkter i pipelinen.

  ”Har man bara tålamod så finns det en hel del spännande att se fram emot i sektorn”, avslutar strategen.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 


 • Intervju med årets fondbolag – PriorNilsson  

  Intervju med årets fondbolag – PriorNilsson

  Fondbolaget PriorNilsson uppmärksammades under Fondmarknadens ”Årets Fonder” för sin goda avkastning under 2016 samt för en ytterst konkurrenskraftig riskjusterad avkastningen under de senaste tre åren i fonderna Yield och Realinvest. Fonderna vann kategorierna årets hedgefond och årets Sverigefond.  
   
  I en intervju med nyhetsbyrån Finwire ger PriorNilssons grundare, tillika förvaltare, PO Nilsson, sin syn på vad som gör deras fonder framgångsrika och varför han anser att ”äkta aktiv förvaltning” adderar värde.

  PriorNillsson.jpg
   
  PriorNilsson blev tilldelade utmärkelsen årets fondbolag, vad skulle du säga utmärker er som förvaltningsorganisation?
   
  – Jag skulle säga att vi bedriver en mer aktiv förvaltning än många andra. Jag tycker mig se en skillnad mellan hur stora banker och mindre fondbolag närmar sig förvaltningsarbetet där mindre aktörer generellt har ett mer aktivt förhållningssätt. I vårt fall innebär att vara aktiv att vi fokuserar våra portföljer till ett mindre antal innehav, vilket för oss innebär en större trygghet då vi kan fokusera och på ett mer aktivt sätt följa upp vår syn på bolagen.
   
  – En sak som är viktig att poängtera i detta sammanhang är att vi är helt utan innehav i bolag som vi inte tror på, oavsett vad indexvikten säger.  Tror vi inte på ett bolag så har vi heller inget innehav i aktien. Motsvarande resonemang gäller för bolag som vi tror på, då kan vi ha betydligt större vikt än aktiens andel i index.
   
  PriorNilsson Yield fick pris som årets hedgefond. Vad utmärker strategin, vad var det som gjorde fjolåret så framgångsrikt? Vem passar fonden och varför?
   
  – Yield är en marknadsneutral fond där målet är att skapa en avkastning som är 2-4 procent högre än den korta marknadsräntan. Fonden ska ses som ett alternativ till att ha pengar på bank. Den är till för den som under tid av osäkerhet på börsen vill ha ett likviditetsalternativ. Fonden placerar och blankar aktier i syfte att eliminera marknadsrisken. Det kapital som blir över när denna exponering tagits placeras i statsskuldsväxlar. 
   
  – Det som gjorde fjolåret framgångsrikt var i mångt och mycket att vi lyckades väldigt väl i vår allokering mellan sektorer. Under årets början låg vi med en övervikt mot verkstad, bygg och fastighet. Under sommaren reducerade vi framförallt vikten mot fastighetssektorn då vi ansåg att stigande långräntor skulle bli utmanande för sektorn, istället viktade vi upp råvarubolag. Denna omviktning gynnade våra fonder under årets andra hälft, framförallt efter Trumps valseger.
   
  PriorNilsson Realinvest fick pris som årets Sverigefond. Vad utmärker strategin, vad var det som gjorde fjolåret så framgångsrikt? 
   
  – Realinvest är en fond som köper bolag med en hög andel reala tillgångar. Fastigheter, skog, råvaror och kraft är de sektorer som fonden därför fokuserar på. Fonden har inga geografiska begränsningar. Urvalet av bolag sker på samma sätt som för våra övriga fonder, där vi letar bolag som är attraktivt prissatta utifrån vinsttillväxt. Allokeringen mellan sektorer bestäms av vår syn på omvärlden. Om vi till exempel anser att miljön för fastighetsaktier är bra kommer dessa ha en relativt hög vikt och vice versa. 
   
  – Under fjolåret minskade vi ned fastighetsaktier under sommaren till förmån för skog då vi ansåg att kurserna skenat och att ränteutvecklingen talade emot sektorn på kort sikt.  Det var en stor del av förklaringen till den starka avkastningen under året.
   
  Ni värnar om den aktiva förvaltningen, hur ser du på att passiv förvaltning vinner terräng, vad tror du om framtiden för aktiv förvaltning, kan avgiftsskillnaden motiveras eller kommer aktiva förvaltare få anpassa sig till en ny verklighet?
   
  – Till att börja med kan man säga att det finns två sorters passiv förvaltning. Å ena sidan har du indexfonder vilka inte gör anspråk på något annat än att följa ett index, å andra sidan finns passiva produkter som bygger på en tanke vad gäller hur man bäst ska allokera en portfölj utifrån en given investeringsidé och sedan mekaniskt allokerar portföljen utifrån denna modell. Den senare har vi inget negativt att säga om. Men vad gäller ren indexförvaltning tycker vi att det är fel väg att gå.
   
  – Anledningen till att vi inte ser värdet i ren indexförvaltning är att vi anser att man som kund ska titta på avkastningen efter avgifter. Du vet att en indexfond i bästa fall ger dig index. Om man köper den tanken så skulle det antyda att detta är det enda yrke där det inte finns någon som är bättre än genomsnittet, därför ska du följa index och betala lägsta möjliga avgift. 

  – För mig är det en intellektuell omöjlighet. Om du tänker dig en elev som gör bra ifrån sig på fem matteprov så borde sannolikheten vara högre att han också gör bra ifrån sig på det sjätte. Lite så ser vi på aktiv förvaltning, vi tror att det över tid finns aktörer som konsekvent kan leverera ett övervärde mot index och mer än väl kompensera för skillnaden i avgifter.
   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Nyhetsbrev februari 2017  

  Nyhetsbrev februari 2017

  Bara ett par veckor efter att presidenten installerades i USA börjar vi se konturerna av Trumps ekonomiska politik - ordet heter protektionism. Trump vill omförhandla frihandelsavtalet mellan USA, Canada och Mexico och han vill också syna avtal med flera asiatiska länder. Om detta även drabbar relationen med Kina kan det leda till stora och svåra konsekvenser på flera nivåer.


  I denna utgåva presenterar vi tillsammans med FinWire;  

    
    
    
   
   
  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post:info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

 • Hur blir börsåret 2017 med Trump vid rodret?  

  Hur blir börsåret 2017 med Trump vid rodret?

  Bara ett par veckor efter att presidenten installerades i USA börjar vi se konturerna av Trumps ekonomiska politik - ordet heter protektionism. Trump vill omförhandla frihandelsavtalet mellan USA, Canada och Mexico och han vill också syna avtal med flera asiatiska länder. Om detta även drabbar relationen med Kina kan det leda till stora och svåra konsekvenser på flera nivåer.

  Utöver detta kan en form av gränsskatt införas vilket också är tillväxtdämpande. Gemensamt för åtgärderna är att de är inflationsdrivande och kan leda till högre räntor och en starkare dollar vilket i sin tur kan bromsa tillväxten.

  Samtidigt förväntas det komma förslag om skattesäkningar och infrastruktursatsningar vilket främjar både konsumtionen och tillväxten. Gränsskatten kan vara ett sätt att subventionera skattesänkningarna. Lägger man samman de olika förslagen så är nog slutsatsen att de gynnar den amerikanska ekonomin. Ser man till bolagsrapporterna under de senaste kvartalen så talar de för en positiv konjunkturbild vilket stärkts av pågående rapportsäsong.

  Drivet av bättre ekonomisk utveckling, högre oljepriser och minskad motvind för en starkare dollar, ser vinsterna ut att stiga under 2017. Stigande inflation ger företagen större möjligheter att öka priserna och därigenom kompensera för stigande kostnader. Hotbilden för oss i Europa heter europeisk politik med aktivering av artikel 50 (BREXIT) och politiska viktiga val. 

  Ryssland, Brasilien och guldfonder

  Under januari månad installerades Trump i vita huset. Flera vallöften lades fram vilket gav upphov till ett avvaktande marknadsbeteende. Börserna gick i stort sett i sidled och vi som har SEK som basvaluta fick se kronan att stärkas initialt.

  Nyckeltal för stora börser (SEK); 

  Världsindex jan -0,53 %

  Nordamerika -0,75 %

  Europa -1,23 %

  Tillväxtmarknader +1,49 %

  Sverige +1,2 %

  Under en lång tid har riskaptiten varit påtaglig. Har man tjänat på placeringar i trygga marknader så sneglar man oftast efter det som inte följt med fullt ut i en uppgångsfas.

  Sedan flera år tillbaka har oljeproducerande länder som Ryssland och Brasilien gått en kräftgång med fallande kurser och under föregående år så vände till sist oljepriserna uppåt vilket bidrog till  intresset för placeringar i dessa regioner. Ryssland och Brasilien har växelvis haft stafettpinnen som ledare och under januari 2017 såldes Rysslandsfonder till förmån för fonder som placerar i Brasilien. Samtidigt, med stigande osäkerhet vad gäller hur Trump skall driva sin politik, har många även hittat fonder som placerar i guld och i aktier inom samma råvarusegment. Guldet brukar vara en trygg hamn att placera i mot bakgrund av ett begränsat utbud av råvaran och vid stigande osäkerhet har marknaden köpt guld. Guldet hade en stark period fram till valet i England om Brexit förra året och föll därefter kraftigt tillbaka men just nu är guldet inne i en uppgångsfas, detta som ett svar på osäkerhet och som en fyndmarknad.

  De fonder som har gått starkast under januari månad placerar i guld och i Brasilien. Uppgångarna under månaden ligger i ett intervall av + 7% till + 10 %.

  För den som fortfarande tror på dessa placeringar är rådet att ofta titta på sitt fondkonto och bevaka kursutvecklingen för svängningarna är tvära.

  Vill man på egen hand söka efter vinnarfonder finns en bra länk där det går att finsortera dessa över tid; http://www.fondmarknaden.se/Fonder/Topplistor.aspx


  Thomas Holmström

  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se


   

 • Fortfarande läge att hoppa på Rysslandståget  

  Fortfarande läge att hoppa på Rysslandståget

  Rysslandsfonder var en av fjolårets stora vinnare. Ett stigande oljepris, en starkare rubel och Trumps valseger i USA var alla faktorer som bidrog till en stark utveckling för fonder med inriktning mot landet i öst. Enligt förvaltarduon bakom Alfred Bergs Rysslandsfond, Dan Fredrikson och Mats Wandrell, finns dock mer att hämta.

  ”Ryska aktier är inte dyra sett ur ett historiskt perspektiv, trots den senaste tidens uppgång ser vi fortsatt stor potential”, säger Wandrell.

  Som motivering till fortsatt stigande aktiekurser i Ryssland nämner förvaltarna tre faktorer; oljan, fallande ryska räntor och den höga direktavkastningen. 

  ”Oljan har gått från ett utbudsöverskott till ett utbudsunderskott vilket kommer sätta press uppåt på oljepriset. Vidare kommer den nyligen annonserade produktionsminskningen från Opec och senare även från non-Opec också sätta sina spår där utbudssidan kommer minska ytterligare. Ett högre oljepris ger en starkare rubel vilket är positivt för den ryska börsen även om vi är något underviktade energibolag av försiktighetsskäl”, säger Fredrikson.

   

  Graf_Oljan_Jan2017.png

  olja från utbudsöverskott till utbudsunderskott

  Fallande ryska räntor nämns vidare som en katalysator och som en pådrivande faktor för framförallt konsumtionsbolag i Ryssland.

  Mats Wandrell Alfred Berg.jpg 

  ”Ryssland har fortsatt höga räntor men inflationen har kommit ned till en nivå som vi inte har sett på länge. Styrräntan är idag 10 procent men vi räknar med att den kommer sänkas under nästa år till mellan 8 och 9 procent. Detta medför att den ryska konsumenten mår mycket bättre och att tillväxten tar fart”, säger Wandrell och lyfter fram några sektorer som anses särskilt intressanta i ljuset av detta. 

   

  Mats Wandrell, Alfred Berg 


  ”Konsumtionsrelaterade bolag är den uppenbara vinnaren. Bygg- och fastighetssektorn gynnas också av en starkare konsumtion. Vi ser även positivt på bank och finans. Jordbrukssektorn kan man också titta närmare på givet att mycket produktion har flyttats tillbaka till Ryssland och att efterfrågan stimuleras av en allt mer begränsad import.”

  Den höga direktavkastningen bland ryska bolag nämns slutligen som en anledning till att Ryssland är extra intressant ur ett investeringsperspektiv.

  Dan Fredriksson Alfred Berg.jpg 

  ”Många av de ryska bolagen har en direktavkastning som uppgår till 10 procent. Anledningen till att bolagen kan dela ut så mycket till aktieägarna är att man stärkt sina balansräkningar genom att spara sig ur svåra tider. Det finns nu gott om utrymme för att dela ut pengar”, säger Fredrikson.

   

  Dan Fredriksson, Alfred Berg 


  Som grädde på moset har relationen med USA förbättrats under senare tid poängterar förvaltarduon som tror detta kan få ytterligare positiva effekter på lite sikt.

  ”Den historiskt frostiga relationen med USA har till synes nått en botten och Ryssland har en ambition att den ska bli bättre. Valet av Trump som president kan förmodligen underlätta denna process även om det fortfarande föreligger amerikanska sanktioner mot Ryssland som försvårar ett närmande.”

  Vilka är då riskerna med den ryska aktiemarknaden?

  Wandrell betonar att Ryssland så gott som alltid handlas till en rabatt, bland annat på grund av politiska risker, men tycker sig för närvarande se få orosmoln på den fronten. Istället pekar han på kraftigt stigande globala räntor som den enskilt största riskfaktorn.

  ”Om vi får kraftigt stigande räntor i USA skulle det få negativa konsekvenser för tillväxtmarknader i allmänhet, även om jag ser att Ryssland i detta scenario skulle klara sig relativt bra. En annan risk är om något skulle negativt skulle komma ut från Kina och få investerare att söka sig bort från risk.”

  ”Överlag ser det ovanligt stabilt ut vad gäller utsikterna för Ryssland, men man ska alltid vara medveten om att händelser kan ske som påverkar marknaden. Sammantaget ser vi anledning till optimism trots den mycket starka utvecklingen för ryska aktier under fjolåret. Än är det inte för sent att hoppa på Rysslandståget”, avslutar Wandrell.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket