Logga in   |  Bli kund
Banner_FM.png

Fondnyheter

 • Lannebo-förvaltare går i pension  

  Lannebo-förvaltare går i pension

  Lannebo-förvaltaren Lars Bergkvist går i pension vilket innebär att fonderna Lannebo Sverige, Sverige Plus och Utdelningsfonden framöver kommer att förvaltas av Martin Wallin ensam.

  Någon förändring av strategin är det inte frågan om trots förändringen i förvaltningen.

  - Jag fortsätter på exakt samma sätt med aktiv förvaltning baserad på oberoende, långsiktighet och riskmedvetenhet. Vi har haft ett tight samarbete i sex år och har (och har över tid) haft en stor samsyn kring bolag och hur vi investerar. Så inget förändras i samband med att jag nu tar huvudansvaret. Samtidigt är vi igång med tillsättning av en assisterande portföljförvaltare som ska ha analytisk bakgrund och som kommer att arbeta som stöd med analys för investeringar i samtliga tre fonder som jag ansvarar för, uppger Martin Wallin i en kommentar.

  Lars Bergkvist arbetade på Lannebo i tio år.

  - Jag är 57 år gammal och känner att timingen för reträtt är optimal. På sikt kommer jag på heltid ägna mig åt personliga intressen såsom familj, idrott, natur och resor. Jag kommer vara kvar ett tag till för att säkerställa högsta kvalitet i överlämningen. Därtill har jag åtaganden i valberedningar och kommer att vara fortsatt engagerad i dessa å Lannebo Fonders vägnar fram till våren 2018, uppger han i en kommentar.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #aktier   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Access USA har justerats upp till fem stjärnor hos Morningstar  

  Swedbank Robur Access USA har justerats upp till fem stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har justerat upp fonden Swedbank Robur Access USA från fyra stjärnor till maximala fem. Det visar en uppdatering från Morningstar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CB European Quality Fund D och CB Save Earth Fund D lämnar utdelning på 6 procent  

  CB European Quality Fund D och CB Save Earth Fund D lämnar utdelning på 6 procent

  CB European Quality Fund D och CB Save Earth Fund D kommer att lämna en utdelning om 6 procent i årlig utdelning per den sista oktober. Det uppger företaget i ett meddelande.

  CB European Quality Fund fokuserar på europeiska kvalitativa tillväxtbolag medan CB Save Earth Fund lägger fokus på tillväxtbolag på global basis som gynnas av en eller flera av de tre strukturella megatrenderna förnybar energi, miljöteknik och vatten.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Sverige backade med 0,7 procent i augusti, minskat i Swedbank och Investor  

  Danske Invest Sverige backade med 0,7 procent i augusti, minskat i Swedbank och Investor

  Danske Invest Sverige backade med 0,7 procent i augusti, vilket medför att årets avkastning summerar till 6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver fondbolaget att Stockholmsbörsen sjönk med 0,6 procent i augusti, som varit lite avvaktande efter något svagare halvårsrapporter samt en försvagad dollarkurs. Danske Invest skriver vidare att småbolagen utvecklades svagare än storbolagsindex i augusti.

  I marknadskommentaren kommenterar fondbolaget även ekonomisiffror som kommit in: "Amerikansk makro var fortsatt stödjande, medans amerikansk och global geopolitik var fortsatt negativ. Även Europa kom med stödjande makro, där både preliminära inköpschefsindex för Europa samt tyska delindex signalerade ökad acceleration för ekonomin. I Kina var makrostatistik lite mer delat och där främst industriproduktion samt investeringar var svagare än väntat".

  Fondens tre största innehav vid det föregående månadsskiftet var H&M, Nordea och Swedbank. Fondbolaget skriver att de har minskat deras stora position i Swedbank något, samt minskat deras position i Investor något.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Sverige Fokus backade med 1,2 procent i augusti, köpt Securitas efter marknadsreaktion  

  Danske Invest Sverige Fokus backade med 1,2 procent i augusti, köpt Securitas efter marknadsreaktion

  Danske Invest Sverige Fokus backade med 1,2 procent i augusti, vilket medför att årets avkastning summerar till 6,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondbolaget skriver i en marknadskommentar att Stockholmsbörsen sjönk med 1 procent i augusti. Danske Invest bedömer att aktiekurserna i många fall rörde sig mer än underliggande fundamenta där Oriflame tas upp som ett exempel. Oriflame steg som mest med över 20 procent under rapportdagen men avslutade månaden med en nedgång om 6 procent och var en av fondens negativa bidragsgivare.

  Fondbolaget skriver även att de har köpt Securitas: "Securitas är ett nygammalt innehav i fonden som vi köpte under augusti. Värderingen är låg och vi tycker marknadens oro efter Q2-rapporten är överdriven. Vi ägde aktien under våren, men sålde den i maj på grund av stark kursutveckling i samband med en indexinkludering".

  Fondens tre största innehav var vid det föregående månadsskiftet Volvo, SEB och Swedbank. Fonden har valt att öka deras positioner i Sandvik, Skanska, Swedbank och Essity.  Taggar:

 • Danske Invest Sverige Kort Ränta steg med 0,08 procent i augusti, tror det kan skapas tryck uppåt på räntor  

  Danske Invest Sverige Kort Ränta steg med 0,08 procent i augusti, tror det kan skapas tryck uppåt på räntor

  Danske Invest Sverige Kort Ränta steg med 0,08 procent i augusti vilket medför att årets uppgång summerar till 0,54 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit med 0,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondbolaget skriver i en marknadskommentar att kreditmarknaden har kommit igång efter sommarens lugnare period. I primärmarknaden valde fondbolaget att delta i emissioner för BillerudKorsnäs, Länsförsäkringar Bank, och Ikano Bank. I sekundärmarknaden ökade innehaven i bland annat ICA, Kraftringen, Swedbank Sjuhärad och Arla.

  Under månaden valde fonden att i deras längre räntemandat köpa säkerställda obligationer från Danske Hypotek som nyligen gjorde sin debutemission. Fondbolaget skriver vidare att svenska långräntor har följt utlandet nedåt under månaden och 10-åringen har sjunkit 15 räntepunkter från 0,95 procent till 0,8 procent.

  Avslutningsvis skriver fondbolaget att de tror att den globalt starka tillväxten kommer ge stöd för bland annat mindre duvaktiga centralbanker framgent, vilket bör skapa underliggande tryck uppåt på räntor. Mot denna bakgrund fortsätter Danske Invest att vara kort duration (ränterisk) jämfört med deras index.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Fondnytt från Lannebo, Skagen och East Capital  

  Fondnytt från Lannebo, Skagen och East Capital

  Fondmöte med Lannebo, Skagen och East Capital den 18.9.2017

  De tre förvaltningsbolagen har årligen genomgångar med distributörer i Sverige sedan 10 år tillbaka. Nedan följer en kort resumé vad man från respektive bolag betonar är mest aktuellt just nu;

  Lannebo; lanserade sin Europa Småbolag för nästan ett år sedan som ligger i absoluta toppskiktet i år vad gäller avkastning. Fonden riktar in sig på europeiska småbolag, som av hävd har en större andel av försäljningen på hemmamarknaden, jfr stora bolag. Avkastning, 2017 är hela +23,2 % (index +12,7 %).

  Skagen; Har fått ett tillskott av flera mycket kompetenta förvaltare under året. Bolaget har sedan fem år tillbaka bland annat en global fastighetsfond, Skagen m2 , som i år, haft en avkastning av +6,53 % (index-1,21 %).

  East Capital; bolaget som har varit verksam sedan nittiotalet inom emerging markets, lanserar nu fonden East Capital Sustainable Emerging markets, som är en aktiefond med en koncentrerad kärna till ett färre antal bolag, i länder som bland annat är Kina, Sydkorea, Sydafrika och Taiwan. Fonden kommer på i vårt utbud inom kort.

  Thomas Holmström
  Portföljförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev september  

  Nyhetsbrev september

  Är börsfesten över?
  Är det dags att börja tänka på refrängen och sikta på utgången?
  Verkligheten präglas av en fortsatt ekonomisk expansion, stigande vinster och investerare som knappast är överoptimistiska.

  Läs hela vår fondkommentar här

   

  I denna utgåva presenterar vi tillsammans med FinWire;  

   

  Till nyhetbrevet för augusti månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Japan - små steg i rätt riktning  

  Japan - små steg i rätt riktning

  Sedan vi sist sammanfattade läget i Japan är det inga omvälvande förändringar som skett. Stimulativ finanspolitik och expansiv penningpolitik kvarstår. Det tar tid för genomförda strukturreformer att få effekt och eventuell sådan är svårmätbar. Dock, små steg i rätt riktning tycks ändå vara skönjbara.

  Tillväxt och inflation långsamt på väg uppåt

  Japansk ekonomi fortsätter att växa, om än i måttlig takt. En hög exportefterfrågan från framförallt Kina och euroområdet tillsammans med en stark inhemsk konsumtion har hittills bidragit till att tillväxten under 2017 överraskat positivt. Emellertid tycks inköpschefsindex ha nått sin topp tidigare i år och en eventuell avmattningsfas i den globala ekonomiska cykeln kan leda till en svagare japansk export och en mer dämpad tillväxt under slutet av året och för 2018.

  Bank of Japans (BoJ) inflationsmål på två procent fortsätter att vara ett avlägset mål. Ifall BoJ skulle sänka inflationsmålet eller påbörja en normalisering av sin expansiva penningpolitik när andra centralbanker fortfarande har ett tvåprocentigt mål skulle det kunna leda till ännu en omgång av yen-förstärkning. Det är därför osannolikhet att BoJ skulle genomföra någon policyförändring inom en nära förestående framtid. Å andra sidan finns det heller inget som tyder på att en ökad stimulans vore att vänta just nu. Räntan på japanska tioåriga obligationer hålls vid noll procent och inflationen är långsamt på väg uppåt. Den uppåtgående trenden skulle kunna förstärkas mot slutet av året drivet av högre energipriser.

  Goda vinster i företagen
  Vid en jämförelse har volatiliteten på den japanska aktiemarknaden under 2017 varit betydligt lägre än under 2016 även om en viss ökning har kunnat skönjas under slutet av sommaren. Tillväxten i japansk ekonomi, huvudsakligen drivet både av en stark exportefterfrågan och ökad inhemsk konsumtion, har lett till en god vinstutveckling i de japanska företagen under 2017. Fortsatt låga råvarupriser, framförallt gällande olja, har även bidragit till den goda vinstutvecklingen. Räknat från årsskiftet och fram till och med den sista augusti 2017 har MSCI Japan Index stigit med knappt sex procent i lokal valuta. Sedan slutet av juni har vi dock haft en period av relativ kronförstärkning vilket gör att många japanfonder för en svensk investerare tyvärr ändå är inne på negativt territorium hittills i år. Samma index räknat i svenska kronor har fallit med cirka två procent. I ett relativperspektiv jämfört med europeiska och amerikanska aktier framstår inte värderingen på japanska aktier som speciellt hög.

  Arbetsmarknad och politik
  Japansk arbetsmarknad och i förlängningen de japanska hushållens ekonomi ser fortsatt ljus ut. Arbetslöshetsnivån befinner sig under tre procent och har inte varit så låg på 23 år. Många japanska företag säger sig redan uppleva arbetskraftbrist, en brist som dessutom förväntas öka. Trots att gapet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska tycks lönetillväxten ha stannat av. Regeringens beslut att begränsa övertidsuttaget till i snitt 60 timmar i månaden kommer få gapet att krympa ytterligare och eventuellt kan det leda till ett ökat lönetryck.

  Vi konstaterade i vår förra Japan-bevakning, hösten 2016, att beroende på utgången i det amerikanska presidentvalet skulle amerikansk protektionism kunna komma att utgöra en hämsko för japansk export. I de ekonomiska samtalen som hölls mellan USA och Japan i april framfördes inga sådana krav från amerikansk sida men det gavs uttryck för en önskan om ett bilateralt handelsavtal med Japan. USA kan mycket väl komma att ställa tuffa krav på Japan i syfte att komma tillrätta med underskottet i amerikansk bytesbalans. Nästa omgång samtal kommer sannolikt hållas i oktober men eftersom Trump-administrationen för närvarande fokuserar på en omförhandling av NAFTA-avtalet och har fokus på Kina så kommer förmodligen dessa samtal inte leda till några större nyheter. Den senaste tidens händelser kommer förmodligen förskjuta fokus till säkerhetsläget i regionen, speciellt med tanke på de senaste provokationerna från Nordkorea. Både i ord och handling har Nordkorea visat att inte bara Sydkorea och Seoul är potentiella mål vid en eskalerande konflikt. I stort sett alla länder och områden där Nordkoreas huvudfiende USA har militära baser i Stilla Havsområdet kan vara potentiella mål, så även Japan. I slutet av augusti avfyrade Nordkorea en missil vars bana korsade den japanska nordön Hokkaido och fick de japanska försvarsstyrkorna att skyndsamt förstärka missilförsvaret kring strategiska platser.

  Parlamentsval till det japanska underhuset kommer att hållas innan utgången av 2018. Den senaste tiden har ett antal skandaler kring premiärminister Shinzo Abe och hans regering blossat upp i media och under sommaren har opinionsundersökningar visat på sjunkande popularitetssiffror. Ett eventuellt nederlag för Liberaldemokraterna i valet skulle kunna medföra en total omsvängning från inslagen bana.  

   

  Analys producerad av Öhman, 2017-09-08

   

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Är börsfesten över?  

  Är börsfesten över?

  Är det dags att börja tänka på refrängen och sikta på utgången?

  Verkligheten präglas av en fortsatt ekonomisk expansion, stigande vinster och investerare som knappast är överoptimistiska.

  Ekonomiskt befinner sig världen in en ideal situation där tillväxten fortsätter samtidigt som inflationen är minst sagt dämpad. Samtliga 45 länder som OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete) följer har positiv tillväxt, vilket är första gången sedan 2007. Den extremt lätta penningpolitiken som centralbankerna tillämpar har man inte alltför bråttom att ändra inriktning på.

  På vinstsidan (aktier) går 2017 mot det bästa utfallet på många år och man räknar på en global tillväxt strax över 10 procent.

  På senare tid framstår Japan som ett utropstecken, hemmamarknaden visar livstecken, stigande vinster som slår förväntningarna och bolagen är lågt värderade.

  Vissa ledande indikatorer(konjunktursignaler) har börjat visa sig och tillväxttakten mattas något men allt detta kommer från mycket höga nivåer.

  I ett kort perspektiv kan vi vänta oss en förstärkning av den amerikanska dollarn igen vilket borde gynna vår (svenska) exportmarknad. Detta kan förstärkas av att FED (den amerikanska centralbanken) börjar minska sin balansräkning under hösten och när skall vi i Europa ändra på våra negativa styrräntor?

   

  Bästa fonder augusti månad

  Globalindex (aktier i svensk krona) gick ned med -1,7 % under augusti.

  Bästa enskilda marknader var Ryssland som gick upp hela +5,4 % följt av Brasilien + 5,0% .

  Gemensamt för dessa bägge marknader är att de är mycket volatila dvs de har mycket starka perioder följt av mycket svaga perioder.

  Seligson & Co Russian Prosperity Fund  + 7,75 %

  Nordamerika

  Fonder med inriktning på stora bolag finns högt på alla listor, högst upp på listan är

  Franklin Templeton Franklin U.S. Opportunities Fund SEK-H1 +0,36 %

  Europa

  I Europa dominerar småbolagsfonder fortfarande topplistorna. Bästa Europafond

  Danske Invest Lux Europe Small Cap -0,53 %

  Sverige

  I Sverige finns både storbolagsfonder som småbolagsfonder högt på listorna. Bästa Sverigefond

  Swedbank Robur IP-Aktiefond +0,44 %

  Tillväxtmarknader och alla aktiefonder

  Bästa fond i detta segment är fonder med placeringar i Ryssland. Bästa fond

  Seligson & Co Russian Prosperity Fund + 7,75 %

   

   

  Thomas Holmström
  Portföljförvaltare, Fondamrknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Kenyabörsen faller på oro för nytt presidentval - svenska förvaltarna sitter stilla i båten  

  Kenyabörsen faller på oro för nytt presidentval - svenska förvaltarna sitter stilla i båten

  Den kenyanska börsen tillhör av en av årets verkliga vinnare med en uppgång om 21 procent sedan nyår. Den senaste veckan har dock varit dyster och kurserna i Östafrikas största ekonomi är ned i 5,4 procent, enligt data från finansinformationsbjässen Thomson Reuters. Börsen har inte fallit så ihärdigt sedan i mars. 

  Bakgrunden är ökad politisk oro. I fredags annullerade slutligen högsta domstolen i landet president Uhuru Kenyattas seger i det senaste presidentvalet. Det gör att det kommer att bli ett omval i Kenya. 

  Det finns samtidigt inte någon fond som enbart investerar i Kenya inregistrerad hos Morningstar. 

  Största fonden mätt till förvaltat kapital är på den svenska marknaden JP Morgan Africa Equity . Bland svenska fonder kan nämnas Carnegie Afrikafond , Simplicity Afrika och Nordea Afrikafond

  Simplicity var först ut i Sverige och fondbolaget har haft en fond med inriktning mot den afrikanska kontinenten sedan 2006. Fondbolaget arbetar med strukturerad och modellbaserad förvaltning vilket gör att just presidentvalet inte ger någon större effekt i valet av investeringar. Fondens största exponering finns också mot Afrikas största ekonomi, Sydafrika. Kenya kommer dock på andra plats och exponeringen är cirka 8 procent. Fonden har tappat 0,6 procent i avkastning på grund av nedgången för Kenya. 

  Hans_Bergqvist_Simplicity.jpg

  "Själva valet är inget som påverkar vår förvaltning eller strategi då vi utgår från aktierna/bolagen, inte själva marknaden. Men fortsätter den negativa utvecklingen på börsen och aktiekurserna sjunker så åker ju aktierna ut ur fonden på sikt", säger partnern Hans Bergqvist i en kommentar.  "Det är valutan som spökar för svenska fondsparare. Exempelvis är börsen i Sydafrika upp med 13 procent i lokal valuta och endast 5,5 procent i svenska kronor", fortsätter han.

   


  Carnegie fonder gör inte några förändringar i sin portfölj med anledning av den politiska oron.

  karinfries_carnegie.jpg

  "Vi utvärderar bolag och inte marknader i stort. Det gör att aktierna skall stå på egna meriter och förutsättningarna för våra innehav har inte ändrats bedömer vi utan vi ligger kvar med våra innehav i Kenya. Kenya svarar för cirka 10 procent av fonden och i portföljen finns allt från den lokala börsen till bryggerier. Det är viktigt att komma ihåg att börsen under året gått väldigt starkt. Nedgången är rätt liten", säger Carnegie-förvaltaren Karin Fries i en kommentar och fortsätter.

   

  "Vi ser egentligen ganska positivt på det här för framtiden i Kenya. Även om det blir oroligt på kort sikt så är det faktiskt positivt att högsta domstolen står emot makten och bestämmer sig för att det blir ett nyval. Det minskar risken på längre sikt. När det gäller börsnedgången så påverkas det också av att volymerna är låga i Kenya vilket gör att rörelserna kan bli stora". 

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • AMF:s förvaltare tror fortsatt på aktier trots ökade politiska risker  

  AMF:s förvaltare tror fortsatt på aktier trots ökade politiska risker

  Den senaste tidens nedgång för globala aktier oroar inte förvaltarna på AMF nämnvärt. Orsaken till nedgången menar man stavas ökad politisk risk snarare än alltför ansträngda värderingar. Vad gäller räntor är dessa på väg upp men från mycket låga nivåer. Räntorna bedöms också vara fortsatt låga under överskådlig framtid, vilket talar för risktillgångar som aktier. Det säger förvaltarna Björn Lind, Tomas Risbecker och Johan Moeschlin i en intervju med nyhetsbyrån Finwire.

  bjorn_lind.jpg

  ”Året inleddes väldigt starkt på aktiemarknaderna världen över men under sommarmånaderna har det skakat till. Huvudskälet till detta ser jag som politiska men börserna behövde samtidigt en paus efter en lång tids uppgång”, säger Björn Lind som bland annat förvaltar AMF:s Global- och Nordamerikafonder.


  ”Spänningarna mellan USA och Nordkorea har varit ett orosmoment under senare tid men även osäkerheten kring Trumps förmåga att få igenom ekonomiska reformer har legat som en våt filt över aktiemarknaderna under sommarmånaderna”, fortsätter Lind som dock tror på en fortsatt stark utveckling för världskonjunkturen framöver, vilket han menar ger goda förutsättningar för god vinstutveckling och stigande aktiekurser.

  ”Det är i slutändan ekonomiska fundamentala faktorer som styr och man måste därför se bortom det politiska brus som för närvarande dominerar marknadsutvecklingen”, säger Lind.


  Vad gäller börsens värdering så ligger den något över det historiska genomsnittet, men det ska ses i ljuset av att vi lever i en miljö med exceptionellt låga räntor där det är svårt att hitta avkastning på annat håll, enligt AMF:s Sverigeförvaltare Tomas Risbecker som hävdar att nuvarande värderingsnivåer därför känns motiverade.

  tomas_risbecker.jpg
  ”Det är inte ovanligt att börsen skakar till under sommarmånaderna, men jag ser inte sentimentsförändringen som långsiktig. En del av förklaringen till korrigeringen på slutet är att rapporterna för det första kvartalet kom in väldigt starkt och att förväntningarna inför det andra kvartalet därför blev uppskruvade lite väl snabbt”, säger Risbecker. På frågan om det är någon del av marknaden där värderingarna känns ansträngda svarar Björn Lind att USA är den marknad som känns relativt dyr medan Sverige och Asien ser mer aptitliga ut. Det reflekteras också i allokeringarna för de globala mandaten.


  ”USA är lite dyrare men vi tycker fortfarande att det finns intressanta bolag inom teknologisektorn såsom Google och Apple, även finanssektorn ser intressant ut där både bank och försäkring har aptitliga värderingar”, säger Lind.

  ”Vad gäller Sverige så har värderingarna tidvis varit ansträngda på vissa håll i verkstadssektorn efter att många bolags aktiekurser gått väldigt starkt, men det har korrigerats i den senaste tidens nedgång. Generellt fokuserar vi på bolag snarare än sektorer”, säger Risbecker.

  På frågan om den senaste tidens dollarförsvagning och vilken effekt den kan få på värderingarna säger Risbecker att valutakurser sällan är något som får en avgörande betydelse för bolagens långsiktiga utveckling även om det på kort sikt slår mot svenska exportberoende bolag.

  Vad gäller ränteutvecklingen säger AMF:s ränteförvaltare Johan Moeschlin att räntorna globalt har kommit upp på slutet samtidigt som inflationen tickat upp i Europa framförallt. Det menar han indikerar att vi förmodligen sett botten.

  johan_moeschlin.jpg
   ”Sannolikheten att centralbankerna kommer stimulera ekonomin ytterligare från detta läge känns liten, däremot tror jag inte på en snabb åtstramning. Man kommer vara otrolig försiktig när det gäller att normalisera penningpolitiken”, säger Moeschlin som pekar på att den svenska Riksbanken med all säkerhet kommer följa vad den europeiska centralbanken, ECB, gör.

  Moeschlin menar att man inte ska dra för stora växlar av den senaste tidens uppställ i räntor, han anser att de kvantitativa lättnadsprogram som redan finns sannolikt kommer ligga kvar under lång tid och därmed fortsätta stimulera riskaptiten på en marknad där räntor förblir låga.

  ”Jakten på aktier, krediter och fastigheter kommer fortsätta i en miljö av fortsatt låga räntor, jag ser inte att detta kommer ändras inom överskådlig framtid”, avslutar ränteförvaltaren.


  Jonathan Furelid
  Redaktör, FinWire Investment Funds

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket