Logga in   |  Bli kund

banner_fmse3.png

 

Fondnyheter

 • Pensionsmyndigheten avregistrerar Solidar från premiepensionens fondtorg  

  Pensionsmyndigheten avregistrerar Solidar från premiepensionens fondtorg

  Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Solidar Fonder och avregistrerar fonder kopplade till bolaget från premiepensionens fondtorg. Orsaken är att Pensionsmyndigheten funnit att Solidar inte följer det avtal som finns för fondtorget, enligt ett pressmeddelande.

  Solidar Fonders åtta fonder samt den externt förvaltade fonden Solidar Sicav Global Fokus köpstoppades i december 2017. Anledningen var att Pensionsmyndigheten behövde utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som finns för fondtorget.

  Pensionsmyndighetens utredning visar att bolaget brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten på flera punkter. Bland annat har fondbolaget inte agerat i pensionsspararnas intresse när man valt förvaltningsmodell. Bolaget har dessutom haft ohanterade intressekonflikter och bristande interna regler. Solidar har utöver detta fått allvarlig kritik från Finansinspektionen, där Finansinspektionen i sitt sanktionsbeslut bland annat underkänt fondens förvaltningsmodell.

  Pensionsmyndighetens egen utredning visar dessutom att förvaltningsmodellen, inklusive handeln med det Maltabaserade DS Platforms, varit del av en medveten strategi att handla till en omotiverat högre kostnad i syfte att gynna bolagets ägare snarare än pensionsspararna.

  - De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

  Utöver Solidar Fonders åtta egna fonder så avregistreras även fonden Solidar Sicav Global Fokus, som förvaltas av en annan aktör. Detta då personkopplingar mellan fonden och Solidar gör att även denna fond anses vara olämplig för fondtorget.

  Innehavet i de nio fonder som nu avregistreras uppgår till drygt 16 miljarder kronor och där drygt 67 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonderna. Det innebär att en säljorder skickas på hela innehavet i fonderna. Därefter ska en ordnad avveckling av fondens innehav äga rum med pensionsspararnas bästa för ögonen. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pensionsmyndigheten avregistrerar Solidar från premiepensionens fondtorg  

  Pensionsmyndigheten avregistrerar Solidar från premiepensionens fondtorg

  Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Solidar Fonder och avregistrerar fonder kopplade till bolaget från premiepensionens fondtorg. Orsaken är att Pensionsmyndigheten funnit att Solidar inte följer det avtal som finns för fondtorget, enligt ett pressmeddelande.

  Solidar Fonders åtta fonder samt den externt förvaltade fonden Solidar Sicav Global Fokus köpstoppades i december 2017. Anledningen var att Pensionsmyndigheten behövde utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som finns för fondtorget.

  Pensionsmyndighetens utredning visar att bolaget brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten på flera punkter. Bland annat har fondbolaget inte agerat i pensionsspararnas intresse när man valt förvaltningsmodell. Bolaget har dessutom haft ohanterade intressekonflikter och bristande interna regler. Solidar har utöver detta fått allvarlig kritik från Finansinspektionen, där Finansinspektionen i sitt sanktionsbeslut bland annat underkänt fondens förvaltningsmodell.

  Pensionsmyndighetens egen utredning visar dessutom att förvaltningsmodellen, inklusive handeln med det Maltabaserade DS Platforms, varit del av en medveten strategi att handla till en omotiverat högre kostnad i syfte att gynna bolagets ägare snarare än pensionsspararna.

  - De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

  Utöver Solidar Fonders åtta egna fonder så avregistreras även fonden Solidar Sicav Global Fokus, som förvaltas av en annan aktör. Detta då personkopplingar mellan fonden och Solidar gör att även denna fond anses vara olämplig för fondtorget.

  Innehavet i de nio fonder som nu avregistreras uppgår till drygt 16 miljarder kronor och där drygt 67 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonderna. Det innebär att en säljorder skickas på hela innehavet i fonderna. Därefter ska en ordnad avveckling av fondens innehav äga rum med pensionsspararnas bästa för ögonen. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Corporate Bond A backade marginellt i mars, vidgade kreditspreadar tyngde resultatet  

  JPM Global Corporate Bond A backade marginellt i mars, vidgade kreditspreadar tyngde resultatet

  JPM Global Corporate Bond A (acc) USD backade 0,1 procent under mars, vilket var svagare än fondens jämförelseindex som steg med 0,2 procent under samma period. Sedan årets början är fonden ned 1,8 procent medan index tappat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har företagsobligationer med investment grade-rating sett vidgade spreadar för andra månaden i följd. På kreditsidan noterades nedgångar i spåren av tilltagande politisk oro, skriver förvaltarna.

  Fondens positiva inställning och positionering mot krediter har tyngt resultatet under mars samtidigt som en undervikt i ränterisk bidrog negativt till den relativa avkastningen.

  Under mars har fondens övervikt mot krediter tagits ned till en neutral vikt, detta har gjorts genom att minska exponering mot investment grade-obligationer, samtidigt som man har behållit vikten mot high yield-obligationer.

  Fonden har varit aktiv på primärmarknaden under månaden och bland annat investerat i en obligation utgiven av den amerikanska apotekskedjan CVS.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jämställda Bolag Sverige A bland vinnarna på Alfa Lavals kursuppgång  

  Jämställda Bolag Sverige A bland vinnarna på Alfa Lavals kursuppgång

  Jämställda Bolag Sverige A, en fond som väljer ut bolag efter hur jämställd dess ledning är, har enligt fonddatabasen Morningstar en betydande portföljvikt till Alfa Laval, som efter en stark rapport under måndagen stiger med över 5 procent på Stockholmsbörsen.

  Fondens vikt uppgick till 8,4 procent enligt uppgifter i Morningstar Direct.

  I en kommentar till Finwire skriver fondens förvaltare Christoffer Augustsson:

  "Det är ett bolag vi tror på och det fick bra effekt en dag som denna. De står ut i en stor och tung sektor med en jämställd styrelse. Det borgar för ett kompetent beslutsfattande. Vi hoppas att fler bolag inser affärsnyttan med jämställdhet och att det även börjar synas på ledningsgrupperna."

  Bland andra fonder med stor exponering mot Alta Laval märks Dynamica 80 Sverige (portföljvikt 5,5 procent), Solidar Smart Beta Trend (4,3) och Case Power Play (3,9).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Sahara A ökade med 0,1 procent i mars, tror på ökade investeringsflöden till Saudiarabien  

  FIM Sahara A ökade med 0,1 procent i mars, tror på ökade investeringsflöden till Saudiarabien

  FIM Sahara A steg med 0,1 procent under mars, vilket innebär att fonden stigit med 3,8 procent sedan årets början. Det farmgår av en månadsrapport.

  Placeringarna i Egypten och Kenya avkastade bäst. Fonden ökade tydligt vikten för Egypten under månaden genom att placera i aktier inom fastighets- och hälsovårdssektorn.

  "Läget i Egypten har varit utmanande ända sen arabvåren 2011, men nu är utvecklingen positivare", skriver förvaltaren Hertta Alava.

  Alava understryker vidare att indexleverantören FTSE meddelade att Saudiarabien införs i tillväxtmarknadsindexet. Detta har lett till ökade förväntningar på att även den större indexleverantören MSCI ska fatta samma beslut i början av sommaren. Förvaltaren tror att investeringsflöden till landet kommer att öka redan innan denna tidpunkt och att makroekonomin, som håller på att förbättras, i kombinations med ett pågående ambitiöst reformprogram, ökar landets attraktivitet.

  Den sämsta utvecklingen i portföljen under månaden hade Sydafrika, där särskilt teknikbolaget Naspers uppvisade en nedgång i spåren av fallande kurser för globala teknikbolag. Fonden hade halverat sitt innehav i Naspers-aktien innan nedgången, framgår det av månadsbrevet.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Aramex, Emaar Properties och Naspers.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Artificiell Intelligens A backade med 2,1 procent i mars, bättre än index  

  FIM Artificiell Intelligens A backade med 2,1 procent i mars, bättre än index

  FIM Artificiell Intelligens, som är en aktiefond som investerar globalt med hjälp av artificiell intelligens, tappade 2,1 procent under mars. Det var bättre än fondens jämförelseindex som backade med motsvarande 3,1 procent. Sedan årets början har fonden ökat med 0,8 procent medan index stigit med 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland positiva bidragsgivare under månaden märktes innehavet i det finska skogsbolaget UPM-Kymmene som steg med 8,7 procent, i den negativa vågskålen fanns Carter´s, som tillverkar baby och barnkläder, vars aktie föll med 10,5 procent.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Zoetis, Orkla och Sirius XM Holdings. USA utgjorde den största landsvikten med 72 procent av portföljvikten.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Har du koll på ränta-på-ränta-effekten?  

  Har du koll på ränta-på-ränta-effekten?

  Albert Einstein lär ha kallat ränta på ränta-effekten både för världens åttonde underverk och för den starkaste kraften i universum. För någon som vet vad ränta är och har någon sorts förståelse för själva grundkonceptet, att 10 procents avkastning på 100 kronor gör att du får 110 kronor och att 10 procent på 110 kronor gör att du får 121 kronor och så vidare, verkar det kanske som att Einstein tog i lite väl mycket.

  Det Einstein menade var dock vad effekten gör över väldigt långa tidsserier, för då börjar siffrorna bli väldigt ointuitiva. Ett berömt exempel kommer från Indien där en kung var lyrisk över det nya spelet schack och ville ge en belöning till dess uppfinnare.

  ”Vad vill du ha?” frågade kungen.

  ”Ett riskorn för den första rutan, två för den andra, fyra den tredje och så vidare till brädet tar slut”, svarade uppfinnaren.

  ”Är det allt? Det var blygsamt”, svarade kungen och beordrade sina tjänare att göra i ordning belöningen.
  Riset hämtades och när de gjort upp till ruta 20, och totalt placerat ut 1 miljon riskorn, började kungen svettas. När de nått ruta 30 var det 1 miljard riskorn, på ruta 40 1 000 miljarder och när den 64:e rutan var klar 18 miljarders miljarder, vilket blir ungefär 210 miljarder ton ris. Enligt legenden tillräckligt för att täcka hela Indien i ett metertjockt lager av ris.

  Lärdomen för någon som pensionssparar är att börja tidigt, eftersom man tjänar de mesta av pengarna i slutet. Om du går i pension när du är 65 och börjar pensionsspara när du 25 istället för 30 kommer du att ha 50 procent mer pengar att leva på när du slutar jobba. (Givet att du har en avkastning på 8 procent per år och sparar ett lika stort belopp varje år. Högre avkastning gör skillnaden större och vice versa.)
  På samma sätt kan en liten skillnad i avkastning göra stor skillnad. Skillnaden mellan 7,5 och 8 procent är 15 procent över 40 års sparande. Så var aktiv i dina fondval, tänk på att inte betala för höga avgifter och låt världens åttonde underverk jobba så hårt som möjligt för dig.

  Mikael Tjäder
  VD, Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev april 2018  

  Nyhetsbrev april 2018

  Dragkampen mellan rädsla och girighet 

  Månaden som gick blev i stora drag en fortsättning på den mer volatila miljö som rått sedan slutet av januari. Marknadens fokus på risker är intakt, riskerna i sig har dock ändrats under resans gång. I denna miljö har riskfyllda tillgångar haft svårt att hävda sig, globala aktier var i stort sett oförändrade under mars, medan räntesidan generellt klarade sig bättre.

  Som rubriken antyder är det en dragkamp på marknaden. Den eufori som präglade början på året är nedslagen, men inte försvunnen.

  Tillväxten är fortsatt samordnad och får extra hjälp av en expansiv finanspolitik i USA, vilket kompenserar det faktum att Europa ser ut att plana ut efter ett överraskande starkt 2017.


   
  I detta nummer
  Kollaps för Rysslandsfonder efter sanktioner från USA
   
  Ny Nordamerika analys: Volatiliteten slår tillbaka                                            
   
  Börsturbulens får fondsparare att välja blandfonder, men spridningen i avkastning och risk är stor
   
  Robotrådgivning; bra eller dåligt?
   
  Minskat bostadsbyggande slår mot tillväxten – oklart vad mer
   

  Till nyhetbrevet för april månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Börsturbulens får fondsparare att välja blandfonder, men spridningen i avkastning och risk är stor  

  Börsturbulens får fondsparare att välja blandfonder, men spridningen i avkastning och risk är stor

  Den senaste tidens börsturbulens, som till stor del orsakats av oro kring ett potentiellt eskalerande handelskrig mellan USA och Kina, har fått fondspararna att bli alltmer defensiva i sin exponering, vilket inneburit ett stort inflöde till så kallade blandfonder. Det visar statistik från fondbolagens förening.

  Under årets första tre månader har svenska fondsparare investerat cirka 4 miljarder i blandfonder och samtidigt nettosålt aktiefonder för 700 miljoner.

  Tanken med en blandfond är att förvaltaren dynamiskt ska balansera risken mellan aktier och räntor för att därmed få en lugnare resa än en renodlad aktiefond. En vanligt förekommande kritik är dock att man genom att konstruera en blandfond själv, via en exponering mot en aktieindexfond och en obligationsfond, kan få ner avgiften rejält samtidigt som man inte behöver göra något större avkall på avkastning.

  Enligt Tomas Holmström på Fondmarknaden är det viktigt att förstå vad man investerar i när man väljer en blandfond.

  ”Blandfonder kan ha en stor variation mellan fördelningen av aktie- och ränteexponering. Som sparare så är det viktigt att jämföra fonder sinsemellan och skapa sig en förståelse för exponeringen i den blandfond du har tänkt investera i. Utöver placeringsinriktningen så är det även viktigt att kolla upp om fonden placerar i svenska eller utländska värdepapper för att jämförelsen fonder emellan ska vara rättvis."

  Fonddatabasen Morningstar kategoriserar blandfonder i fyra undergrupper, försiktig, balanserad, flexibel och aggresiv. En slagning i databasen på respektive kategori (SEK) visar att det råder stor spridning i avkastning, till och med inom respektive undergrupp. Som investerare finns det med andra ord anledning att göra en gedigen analys innan man slänger sig in i en blandfond.

  Fondkategori
  Högsta avkastning 2018
  Lägsta avkastning 2018
  Snittavkastning 2018
  Blandfond försiktig          
   +1,1%
   -2,7% -0,2%
  Blandfond balanserad       
   +2,3% -3,4% 
   -0,2%
  Blandfond flexibel          
   +6,7% -3,3%

   -0,4%

  Blandfond aggressiv           
   +2,0% -3,0% +0,1%

  Källa: Morningstar

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Kollaps för Rysslandsfonder efter sanktioner från USA  

  Kollaps för Rysslandsfonder efter sanktioner från USA

  Rysslandsfonder inledde 2018 starkt och följde under årets två första månader med i uppgången för det dollarviktade ryska RTS-indexet. I början på mars hade indexet ökat med 11 procent sedan årsskiftet. Ett stigande oljepris, sjunkande inflation och räntesänkningar från landets centralbank var samtliga faktorer som bidrog till den positiva stämningen.

  I början på april blev det dock tvärstopp. Den ryska börsen föll handlöst den 9 april efter att USA annonserat sanktioner mot en rad affärsmän och ryska bolag. Nedgången för den ryska börsen summerade till drygt 11 procent för dagen när dammet lagt sig, vilket medförde att indexet plötsligt var ned 7 procent på året. Detta medförde att en rad Rysslandsfonder, som tidigare under året kunde stoltserat med nära tvåsiffriga avkastningstal för 2018, istället landade på ett minusresultat för året.

  Även om det är för tidigt att göra en komplett sammanställning av kategorin Rysslandsfonder då alla inte hunnit rapportera siffror, så ger nedan fondsammanställning en fingervisning om hur fondkategorin påverkades av börsfallet.

  Fond
  Utveckling 2018 per 1 april
  Utveckling 2018 per 11 april
  Swedbank Robur Ryssland             
   +7,1%
   -6,1%
  Handelsbanken Rysslandsfond +7.6% -5,0%
  FIM Russia       
   +8,0% -4,1%
  Carnegie Fonder Ryssland       
   +6,9% -4,0%
  Nordea Fonder Ryssland       
   +9,4% -2,8%

   

  I en kommentar till Finwire säger Carnegie Fonders Rysslandsförvaltare Fredrik Colliander att börsfallet slagit brett även om han påpekar att just den fond han förvaltar inte varit exponerad till de värst drabbade bolagen, nämligen de som kontrolleras av affärsmannen Oleg Deripaska.

  "De här sanktionerna visar att amerikanerna är redo att ta i med hårdhandskarna. Tidigare har sanktionerna varit ganska försiktiga men denna gång är de riktade och ganska tuffa. Den nedgång vi ser påminner om det vi såg under Krim-konflikten", säger Fredrik Colliander och fortsätter:

  "Framförallt slår sanktionerna mot Deripaskas tre bolag som alla är listade, men mycket annat är ned också vilket har att göra med att riskpremien för Ryssland stiger. Det introducerar en osäkerhet gällande om ytterligare sanktioner kommer tillkomma och vilka effekterna kommer bli."

  Colliander säger att man inte gjort några direkta justeringar i portföljen till följd av börsfallet.

  "Det är inte mycket vi kan göra, vi får avvakta hur reaktionerna blir under de närmaste dagarna. Det som är unikt med den ryska marknaden är att politisk risk kommer tillbaka lite då och då."

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Ny nordamerika analys: Volatiliteten slår tillbaka  

  Ny nordamerika analys: Volatiliteten slår tillbaka

  Marknaden har nu väckts ur sin slummer och efter ett extremt stabilt 2017 har USA-marknaden till slut backat i en korrigering. Detta borde inte komma som en överraskning. Ända sedan 1930 har S&P upplevt en korrigering på minst tio procent* en gång om året i snitt. Även om toppen för den riskjusterade avkastningen antagligen ligger bakom oss, verkar det lite för tidigt att på det här stadiet betrakta den näst längsta börsuppgången sedan 1929 som förbi. Detta skulle sannolikt kräva en lågkonjunktur i USA, vilket inte är särskilt troligt i det här skedet.

  Ur ett makroekonomiskt perspektiv är det inte någon av de traditionella indikatorerna som pekar på ett nära förestående börsras. Ta till exempel arbetslösheten som nådde en ny lägstanivå under veckan som avslutades den 23 mars 2018. Historiskt har, sedan 1970, arbetslösheten börjat stiga minst sex månader före en recession. Ur detta perspektiv har vi alltså minst två ytterligare kvartal med expansion framför oss. En annan användbar indikator är avkastningskurvan (här spreaden mellan 10-åriga och 2-åriga amerikanska statsobligationer) som har dykt under nollan före de senaste fem lågkonjunkturerna efter 1980. För närvarande är spreaden nära sin lägsta nivå under konjunkturcykeln, men ligger fortfarande betydligt över nollstrecket (runt 50 i slutet av mars 2018).

  Starkaste vinstprognosjusteringarna på minst 35 år

  Det skulle också vara ett mycket märkligt slut på denna haussemarknad med tanke på företagens vinstnivåer. Tack vare skattereformen som initierades i USA i slutet av 2017 har indikatorn på bolagens vinstprognosjusteringar (antalet bolag som höjer sina prognoser för vinsten per aktie i förhållande till dem som sänker sina prognoser) varit den högsta sedan 1983**, över 3 i både januari och februari 2018. Mot bakgrund av detta och en något svagare USA-marknad under första kvartalet 2018 har det framåtriktade 12-månaders P/E-talet för S&P 500-bolagen fallit från över 20 i slutet av december 2017 till en mycket mer rimlig nivå på 16,5, vilket är i linje med det 30-åriga genomsnittet***. Som referenspunkt är den 30-åriga genomsnittliga räntan vid månadsslut för 10-åriga amerikanska statsobligationer 4,82 procent. Aktier verkar därför fortfarande erbjuda en bättre avkastning i förhållande till risk än obligationsmarknaden, där de 10-åriga amerikanska räntorna har problem att nå 3 procent och där kreditinstrumenten erbjuder minimalt skydd mot fallissemang.

  Kommer FED att göra det igen?

  Det finns dock risker med dessa utsikter. För det första är det inte ovanligt att US Federal Reserve agerar som den ”ekonomiska uppgångens slaktare” genom att vara mer hökaktiga än den ekonomiska situationen tål. Vändpunkten för avkastningskurvan ligger förmodligen några räntehöjningar bort. Samtidigt har FED inlett en bantning av sina stödåtgärder som ska ner till 50 miljarder USD per månad i september 2018. Att öka penningmängden under tiden som bankerna försökte återställa sina balansräkningar efter den stora finanskrisen var förstås ett kraftfullt verktyg för att skapa tillväxt i den amerikanska ekonomin. Det finns därför en markant risk att åtstramningen leder till svagare ekonomisk tillväxt under 2019, vilket skulle öka oddsen för en konjunkturnedgång. För det andra har handelskrigsretoriken mellan Kina och USA trappats upp ordentligt. En snabb lösning i denna fråga är nog inte att vänta då protektionism och USA:s handelsunderskott varit viktiga frågor i åratal samtidigt som ingen sida vill visa sig svag. Å andra sidan skulle en kraftig eskalering inte gynna någon, och därför borde rationaliteten segra, men innan dess kan vi nog vänta oss en hel del muskeluppvisning från bägge sidor den närmaste tiden.

  Möjligheter
  • Makroekonomiska indikatorer fortfarande positiva
  • Starkaste vinstprognosjusteringsnivån på 35 år
  • USD-emitterade aktier den mest attraktiva tillgångsklassen

  Hot
  • Risk för ett allt för hökaktigt FED
  • Handelskrigsretoriken kan sänka förtroendet
  • Riskjusterade avkastningen blir sannolikt lägre

      *Källa: BofA Merrill Lynch US Equity & Quant Strategy, S&P, mars 2018
      **Källa: BofA Merrill Lynch Global Quantitative Strategy, MSCI, IBES, mars 2018
      ***Källa: JP Morgan Research, mars 2018

   

  Viktig information
  Detta dokument har endast sammanställts i informationssyfte och ska inte tolkas som ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Detta är inte en rekommendation om någon placeringsstrategisk lämplighet för en viss investerare. Då portföljförvaltaren Pierre Bellot uttryckt åsikter baseras de på de marknadsförhållandena per den 5 april 2018 och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Åsikterna kan skilja sig från de åsikter som andra investeringsspecialister på Invesco har. Tidigare resultat är inte en garanti för framtida avkastning och de kan förändras med tiden. Detta dokument har utfärdats i Sverige av Invesco Asset Management SA (Frankrike), den svenska filialen, Stureplan 4c, 4:e vån., 114 35 Stockholm. Data per den 5 april 2018.

  (Analys producerad av Invesco 2018-04-10)

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Robotrådgivning; bra eller dåligt?  

  Robotrådgivning; bra eller dåligt?

  Utvärdering av robotrådgivning enligt artikel i DI den 9/4;
  Under förra året lanserades det ett flertalet robotrådgivningsmodeller från ett antal marknadsaktörer.
  Di har i artikel den 9/4 gjort en uppföljning av tre av dessa portföljer där inriktningen varit medelrisk, d.v.s. en mix av aktiefonder och räntefonder. Den bästa av dessa modeller kommer från Avanza och heter medel 5, fördelad 82 % aktiefonder och 18 % räntefonder. Utveckling Avanza, sex månader, + 7,5 %.

  En annan av dessa modeller kommer från Nordnet och beskrivs som ”ganska hög risk”. Den är fördelad i 65 % aktieindexfonder och resterande 35 % är fördelad i räntefonder och råvaror. Utveckling, Nordnet, sex månader +2,2 %.

  Fondmarknaden.se
  Vi har sedan många år tillbaka en förvaltningstjänst som heter Aktiv förvaltning, där man kan välja mellan fyra olika riskklasser och där fondmarknaden.se sköter alla fondköp och har löpande bevakning av fondinnehaven. Fonderna väljs utifrån dess riskjusterade avkastning d.v.s. fondernas avkastning och risk, d.v.s. fondernas prestanda. I denna urvalsprocess finns även indexfonder liksom aktivt förvaltade fonder som oftast har en högre avgift än indexfonder. Vi har till vår tjänst över 1800 fonder inom flertalet kategorier och hur står vi, med vår modell för förvaltning, gentemot branschens största aktörer?

  Svar; Bättre!

  Den portfölj som är jämförbar med Avanza och Nordnet heter Aktiv offensiv, som har en fördelning i 75 % breda aktiefonder och 25 % i räntefonder med ett räntefokus på Nordiska börsbolags kreditportföljer.
  Under samma jämförelseperiod som är gjord i DI artikel den 9 april har Aktiv offensiv ökat med hela +11,57 % till en normalrisk för portföljen.

  Så vad lär man sig av detta? Jo använd smarta webbverktyg vid urval av fonder, ställ fond mot fond och hittar man ett mönster där avkastningen både i ett kort och i ett längre perspektiv talar ett tydligt språk, så kan detta vara ett underlag för fondköp. Webbvertygen hittar man på hemsidan och är kostnadsfria att utnyttja. Vill du veta mer om våra aktiva portföljer så kan du läsa mer här eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång, telefon 08-545 186 00.

  Mikael Tjäder
  VD; Fondmarknaden.se


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1812 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket