Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Nordea ska minska Facebook-innehav på grund av Cambridge Analytica-skandalen  

  Nordea ska minska Facebook-innehav på grund av Cambridge Analytica-skandalen

  Nordea Bank har beslutat att avyttra sitt Facebook-innehav i sina hållbarhetsfonder. Detta framgår av en tweet från bankens hållbarhetschef Sasja Beslik.

  Beslutet grundar sig i skandalen kring Cambridge Analytica tidigare under året.  Taggar:
  #financials  

 • Blackrock ser på hållbara investeringar som portföljsskyddare, äventyrar inte heller avkastningen  

  Blackrock ser på hållbara investeringar som portföljsskyddare, äventyrar inte heller avkastningen

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på hållbara investeringar.

  Uppfattningen kring hållbara investeringar är att de inte drar ned avkastningen utan snarare ökar motståndskraften i portföljen.

  Investeringsgruppen inkluderar företag med fokus på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Att ta sikte på dem anser Blackrock kan leda till en mer effektiv resursförbrukning och i samma veva gynna avkastningen. Den högsta belöningen tycks gå att finna på tillväxtmarknaderna, enligt kapitaljätten.

  Det som är Turnills övergripande slutsats kring hållbara investeringar är att man kan med dem skapa en långsiktig portfölj utan att behöva kompromissa med avkastningen.

  Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen backade marginellt i maj, Volvo fortsatt största innehavet  

  GodFond Sverige & Världen backade marginellt i maj, Volvo fortsatt största innehavet

  GodFond Sverige och Världen backade med 0,1 procent under maj, vilket var marginellt svagare än index som var oförändrat. Sedan årets början har fonden stigit med 4,5 procent medan index avkastat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid månadens utgång var de största innehaven Volvo, Nordea och Atlas Copco. Den regionala exponeringen dominerades av Sverige med en vikt om 45 procent. Finans och verkstadsindustri utgjorde de största innehaven på sektornivå.

  Fonden förvaltade strax under en miljard kronor per månadsskiftet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya hållbarhetskrav för AP-fonderna träder i kraft vid årsskiftet  

  Nya hållbarhetskrav för AP-fonderna träder i kraft vid årsskiftet

  Nya hållbarhetskrav för första till fjärde AP-fonden träder i kraft vid årsskiftet och finansmarknadsminister Per Bolund uppger att fonderna hädanefter "ska förvalta kapitalet ansvarsfullt och agera föredömligt". Det rapporterar Dagens Industri.

  Inför ett tidigarelagt regeringsmöte hade finansmarknadsminister Per Bolund från Miljöpartiet under veckan kallat pressen till en träff om de nya hållbarhetskraven. Per Bolund uppger att det kommer vara ett ökat fokus på hållbara investeringar, både för att nå avkastningsmålet och för att nå miljö- och hållbarhetsrelaterade mål.

  Den fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall uppger dock i en intervju med Dagens Industri att den lagtext som förbereds är en beskrivning av hur AP-fonderna jobbar med hållbarhet i dagsläget.

  Enligt Bolund markerar de nya hållbarhetskraven lagstiftning där man för första gången lyfter in hållbarhetsfrågorna i lagtext. Enligt ministern är exempelvis investeringar i kärnvapenbolag inte längre möjliga med den nya lagstiftningen.

  Första till fjärde AP-fonden förvaltar tillsammans ett kapital på 1400 miljarder kronor, enligt Dagens Industri.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fonder   #renewable  

 • Öhman Etisk Index USA A steg med 3,5 procent i maj  

  Öhman Etisk Index USA A steg med 3,5 procent i maj

  Öhman Etisk Index USA A steg med 3,5 procent i maj, vilket är något bättre än jämförelseindexavkastningen om 3,4 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 10,1 procent, också det något bättre än jämförelseindex som stigit med tio procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 5,8, 4,4 respektive 4,1 procent. Fonden hade då 390 aktieinnehav.

  På branschnivå stod teknik för 26,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av sjukvård med 17,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige A backade med 0,8 procent i maj  

  Öhman Etisk Index Sverige A backade med 0,8 procent i maj

  Öhman Etisk Index Sverige A backade med 0,8 procent i maj, samtidigt som fondens jämförelseindex sjönk med 0,4 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 3,1 procent, medan jämförelseindexavkastningen uppgick till fyra procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 7,5, 6,8 respektive 6,2 procent. Det totala antalet aktieinnehav var 63.

  På branschnivå utgjorde dynamisk 48 procent av allokeringen, medan cykliskt och stabilt stod för 42 respektive 10 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Öppettider för kundsupporten under midsommar den 22 juni.  

  Öppettider för kundsupporten under midsommar den 22 juni.

  Kundsupporten är stängd på midsommarafton. Vi har öppet som vanligt från klockan 9.00 på måndag och fram tills dess kan du maila till info@fondmarknaden.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.

  Glad midsommar önskar vi på Fondmarknaden.se!

 • Spara till barn  

  Spara till barn

  Att spara till sina barn eller barn-barn är bra sätt att ge dem en bra start i livet. Kanske kan det bli en kontantinsats till det första boendet eller till en resa för att se världen. Det finns dock flera praktiska frågor att hantera för den som vill börja spara till ett barn.


  De första frågorna är vilken sorts konto som ska användas och i vems namn sparande ska ske, barnets eller ditt eget? Kapitalförsäkring och investeringssparkonto är två bra alternativ för långsiktigt sparande som liknar varandra skattemässigt, eftersom båda beskattas schablonmässigt och att man därför inte behöver betala kapitalvinstskatt eller deklarera sina affärer. Väljer du kapitalförsäkring kan du dessutom välja barnet som förmånstagare, så att de får pengarna vid din bortgång.


  Att spara i sitt eget namn är administrativt mycket enklare än att spara i barnets namn. Sker sparandet i barnets namn måste barnet ha ett eget bankkonto för överföringar till och från fonddepån och det finns även stora begränsningar för dig som sparare i förfoganderätten. Sparar du i ditt eget namn blir det lättare och eftersom du är ägare kan du själv välja när du vill ge bort pengarna.


  Skulle det efter något eller några år bli så att det kommer ytterligare barn att spara till underlättar det också om du har valt att spara i eget namn. Då kan du spara till barnen på samma konto och sedan fördela pengarna rättvist när barnen är gamla nog. Eftersom avkastningen på sparandet kan skilja sig väldigt mycket år från år, kan det bli stor skillnad på beloppen som barnen får efter 18 år om man sparar i separata konton i barnens namn. Detta trots att man sparat lika mycket till båda.


  Med de praktiska bitarna på plats är det dags att avgöra hur sparandet ska gå till. Ett framgångsrikt sparande handlar ofta om att inte sätta sig i situationer där man kan ta dåliga beslut. Därför är det bästa att spara regelbundet, till exempel på månadsbasis. På så vis slipper du avgöra när det är ett bra tillfälle att köpa. En nedgång på börsen blir med ett regelbundet sparande ingen stor sak eftersom du då får mer fondandelar för samma sparpengar.


  Så vad ska man spara i? Fonder så klart. Vilka fonder? Det beror på. Breda indexfonder med låga avgifter är alltid en bra bas. Men eftersom sparandet är långsiktigt behöver det inte vara dumt att röra sig längre ut på riskskalan. För att få en bra riskspridning välj gärna 3-5 olika fonder med olika inriktningar, nedan har vi satt ihop en fördelning som vi tycker kan bra för en långsiktig portfölj. Vi har även plockat fram tre fondförslag i varje del.


  Lycka till med ditt sparande!
  barnspar copy.png


  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Swedbank Roburs nya fond ska investera i bolag som förbättrar världen  

  Swedbank Roburs nya fond ska investera i bolag som förbättrar världen

  Den 29 maj lanserade Swedbank Robur fonden Swedbank Robur Global Impact. Enligt Robur är det den första fonden i sitt slag i Sverige som uteslutande fokuserar på att investera i bolag vars affärsidéer, produkter och tjänster bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till år 2030.

  I en intervju med Swedbanks sajt Aktiellt säger förvaltaren David Stenlund att fonden är ett led i fondbolagets arbete att agera ansvarsfullt.

  ”Som det största svenska fondbolaget ska vi agera ansvarsfullt och bidra till hållbarhet inom de bolag vi äger. De kommande tio åren kommer världsförbättrare vara ett stort investeringstema”, säger han.

  David Stenlund har arbetat i ungefär 15 år med kvantitativ fondförvaltning. Tillsammans med förvaltarkollegan Johan Eriksson, med 20 års erfarenhet, leder han arbetet med att vaska fram cirka 80–150 bolag som bidrar till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

  Urvalet är till en början stort. Global Impact har konstruerat en databas med ungefär 9000 bolag. Förutom fondförvaltningsteamets analys ligger analys från Swedbanks egna hållbarhetsteam till grund för databasen som används. Världsförbättrare delas in i någon av de fyra kategorierna; naturresurser, klimatpåverkan grundläggande behov och hälsa samt möjliggörare.

  Det är breda kategorier och sektorer som spänner över hela världen. Exempelvis har fonden inom kategorin grundläggande behov och hälsa utgått från världens största och mest allvarliga sjukdomar, de mest bortglömda sjukdomarna och de sjukdomar som flest barn världen över drabbas av. Därefter har de sökt efter bolag vars verksamhet syftar till att bota eller lindra någon eller flera av dessa sjukdomar.

  ”För att vi ska investera i ett bolag krävs att minst 15 procent av dess omsättning faller inom någon av de fyra kategorierna. Men snittet för fonden ligger på över 50 procent”, säger David Stenlund.

  Investeringsprocessen börjar med att bolag med verksamhet inom tobak, alkohol, spel, vapen, pornografi och merparten av företagen inom fossila bränslen utesluts. Därefter rensar förvaltarna bort bolag som bryter mot internationella konventioner och normer, exempelvis om de använder sig av barnarbete eller förstör miljön.

  Därifrån identifieras bolag som anses bidra särskilt mycket till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Av dessa investerar fonden slutligen i cirka 100 stycken där fondförvaltarna premierar bra värdering, god vinsttillväxt samt stabila kassaflöden och balansräkningar. Bolagen finns över hela världen, ofta på tillväxtmarknader som till exempel Kina och Indien. Investeringshorisonten är mellan fem och tio år.

  ”För att FN:s mål ska uppnås krävs det fram till år 2030 årliga investeringar på motsvarande 7000 miljarder dollar. Bolagen som fonden investerar i kommer vara med och bidra direkt till de globala hållbarhetsmålen, och därmed vara framtidens vinnare”, säger David Stenlund och avslutar:

  ”Mig veterligen är Swedbank först med en fond som helt dedikerat investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål. En investering i framtidens vinnare är bra både för planeten och plånboken. Det är vi mycket stolta över.”

  Läs mer om fonden här

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Ökat intresse för kinesiska onshore-aktier  

  Ökat intresse för kinesiska onshore-aktier

  Kina utmärker sig positivt bland tillväxtmarknaderna hittills i år. Intresset för den kinesiska aktiemarknaden har varit stort eftersom MSCI numera inkluderar onshore aktier i sina index.

  - För vår del innebär det ett större investerbart univers och förhoppningsvis fler möjligheter att hitta attraktiva bolag vilket gynnar fonden, säger Anne Marie Meldahl på SEB Emerging Markets Fund.

  Länsförsäkringar MSCI Emerging Markets har hittills i år stigit med 6,38 procent varav 3,87 procent utgör de senaste tre månaderna. SEB Emerging Markets Fund har hittills i år ökat med 8,2 procent.

  En annan fond som för ovanlighetens skull förvaltas i Västsverige är Varbergsbaserade Simplicity Kinafond. Hittills i år har fonden stigit med 14 procent, även den har alltså stigit mer än Emerging Markets som helhet.

  - En viktigt händelse under året har varit att presidenten Xi Jinping fått fortsätta som president och därmed har också hans agenda för att öka den finansiella stabiliteten i landet fortsatt, säger Anton Kristansson och fortsätter.

  - Regeringen har även signalerat att de står fast vid att lyckas med tillväxtmålet. Tidigare har många spekulerat om att politiska reformer för finansiell stabilitet kommer innebära en lägre tillväxt framöver, men det verkar som att Kinas regering vill ha balans i det hela vilket marknaden sett som positivt.

  Kristiansson berättar att de varit lyckosamma in investeringarna i flera bolag inom flera sektorer. De har till exempel haft en ganska hög vikt i fastighetsbolag.

  Bland de bästa innehaven i år märks cementproducenten China Resources Cement, mejeribolaget China Mengniu Dairy och Anta Sports som tillverkar sportskor och kläder.

  Hur ser ni på resten av året?

  - Marknaden verkar ha vant sig vid turerna kring Kinas och USA:s handelsdiskussioner, även om dessa säkert kommer fortsätta ha inverkan på börsen beroende på vad de landar i. Landets belåning i förhållande till BNP kommer troligtvis att fortsätta förbättras vilket vore positivt för den finansiella stabiliteten. Tack vare att företagen visat bra tillväxt i rapporterna så har också Hongkongbörsens värdering kommit ner på ganska normala nivåer. P/B-talet för Hong Kong Hang Seng index ligger på ca 1,4 vilket är nära snittet under de senaste 10 åren.

  Vilka är riskerna och möjligheterna?

  - Handelsdiskussioner mellan Kina och USA kommer troligtvis fortsätta att bidra med volatilitet. Vi tror dock att Trumps tariffer är en del av en lite annorlunda förhandlingstaktik och att detta längre fram kommer innebära en öppnare handels mellan länderna. Detta vore egentligen också sunt för ett protektionistiskt Kina och skulle kunna gynna landets omställning från en ekonomi med mycket tunga industrier, legotillverkning och kopieringskultur till en ekonomi mer inriktad på teknologi och starka konsumentbolag. Kina ligger dessutom långt fram inom bioteknik som är en spännande industri med hög tillväxtpotential.

  I och med att USA:s ränta har stigit till attraktiva nivåer så har risken för utflöden från tillväxtländer ökat. Kina har dock en stor valutareserv och oron är låg för att detta skulle ha en större inverkan på Kina.

  Har ni gjort större omplaceringar den senaste tiden och varför?

  - Under 2018 så har vi ökat i konsumentbolag som t.ex. Anta Sports. Anledningen är främst relaterad till företagens prestation men många av dem är också duktiga på att betala tillbaka till sina investerare i form av t.ex. utdelningar vilket vi gillar. Vi har även ökat i materialsektorn, t.ex. genom China Resources Cement och Dongyue Group, då värderingarna i dessa är väldigt låga med tanke på hur lönsamma de är.

  Vi har samtidigt minskat i finansbolag, och vi har länge haft en lägre vikt i finanssektorn än de flesta andra. Många av dessa blev dyra i början av året varpå de lämnades eller viktades ner.

  Är det några särskilda faktorer som du vill lyfta fram?

  - Vi fokuserar på bolagsanalys och makrofaktorer kommer därför bara med i analysen indirekt. Vi tycker dock att det finns väldigt många spännande bolag i Kina som både presterar bra och har vettiga värderingar. Många bolag har en hög tillväxt och hög lönsamhet men har ändå låga värderingar och hög direktavkastning.

  Anne-Marie Meldahl är förvaltare på SEB Emerging Marketsfond berättar att de har fått bra utväxling från fokus på kvalitet och attraktiva värderingar medan de förlorat något på att ha en övervikt mot mindre bolag. Meldahl berättar att de har en långsiktig investeringsstrategi och sällan gör stora omviktningar i portföljen. Detta sker i stället gradvis.

  - Med det sagt har vi senaste tiden ökat exponeringen mot IT-sektorn medan vi minskat mot finans, vilket varit ett sentimentdrivet drag.

  Hur ser du på framtidsutsikterna för fonden?

  - Vad gäller framtiden så är det alltid oerhört svårt att sia om, även om vi är positiva till EM-aktiemarknaden som helhet till följd av mer attraktiva värderingar än på de utvecklade aktiemarknaderna även om de politiska riskerna i området är betydande.

  Tillväxtmarknaderna fortsätter dessutom att vara den viktigaste drivkraften för den globala tillväxten. Det skriver HSBC i en analys daterad till den 30 maj. Den brittiska storbanken radar upp flera positiva faktorer men även en del risker som kan påverka negativt.

  En hög tillväxt, relativt låg inflation och räntor och attraktiva värderingar, särskilt i förhållande till etablerade marknader talar för att investerar i tillväxtmarknader, enligt storbanken.

  Se Tillväxtmarknadsanalysen från HSBC Global Asset Management

  Exempel på hur andra fonder inriktade mot Kina och Emerging Markets gått hittills i år. Avstämingen gjordes i mitten av vecka 23.

  Handelsbanken Kinafond , +14 procent
  Swedbank Robur Kinafond , +11,9 procent
  Nordea Kinafond +14,3 procent
  SEB Asien exkl Japan +9,6 procent
  Skandia Asien +9,2 procent

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Höjda hyror får fastighetsfond att lyfta  

  Höjda hyror får fastighetsfond att lyfta

  Odin Fastigheter har klarat den senaste tidens turbulens på bostadsmarknaden bra. Fonden är till 80-85 procent inriktad mot kommersiella fastigheter och har hittills i år ökat med 7,3 procent.

  Förväntningar på ökade hyresintäkter väger mer än väl upp effekten av högre räntor/avkastningskrav, framgår av en månadsrapport.

  Förvaltare Thomas Nielsen berättar att fonden bland annat gynnats av att Vonovia lade ett bud på Victoria Park som fanns i portföljen. Fonden sålde då av en del av innehavet då aktien handlades till högre kurser än budet samtidigt som man ville minska exponeringen.

  - Vi har också haft en mycket god utveckling i Fabege drivit av solida projekt och en stark Stockholmsmarknad.

  Hur ser ni på den nordiska fastighetsmarknaden generellt framöver?

  - Vi har sett att tillväxten i företag nu alltmer kommer från ökade hyreskostnader. När kontrakten omförhandlas i framtiden kommer det gradvis att bidra till ökad tillväxt för företagen. Och i kombination med goda projektportföljer som bidrar till ökade hyresbara områden och låga räntor ser framtiden ljus ut.

  Har ni gjort några förändringar i portföljen på grund av avmattningen på bostadsmarknaden i Stockholm?

  - Vi har tagit hem vinster i Victoria Park efter erbjudandet från Vonovia, vilket vi tror ger företaget ett verkligt värde. Vi köpte nyligen in i bostadsutvecklaren JM, eftersom vi tror att kombinationen av företagets storlek, solida balans med nettokassa och prissättning som ger en för negativ bild av framtiden skulle kunna bidra till fonden i framtiden.

  Hur ser ni på bostadsbyggandet och hur är ni exponerad i portföljen mot bostadsutvecklare?

  - Starten av bostäder har varit hög, men har försämrats nyligen. Vi tror att detta kan försämras, men ser positivt på utvecklingen på lång sikt. Befolkningstillväxten kommer att vara bra framåt och, som nämnts, exponerades vi nyligen i JM, vilket vi tror kommer att stärkas av den svaghet på marknaden vi nyligen sett. Utöver detta äger vi inte bostadsutvecklare eftersom vi tror att de andra har för mycket skuld för att hantera fluktuationer på marknaden.

  Odin Fastighet är alltså i huvudsak exponerad mot kommersiella fastigheter och i allmänhet har fondförvaltaren kunnat konstaterat att i allmänhet så har erbjudandesidan varit begränsad och i kombination med ökad efterfrågan har de sett högre hyresnivåer som vi tror kommer att fortsätta.

  Vad tror ni om ränteutvecklingen och hur speglar detta förvaltningen?

  - De långa räntorna är nu faktiskt lägre än vid årsskiftet. Det förväntas att de kommer att öka, men 3-4 års genomsnittlig räntebindning ger skydd mot högre räntor. Detsamma är inflationsjusteringen av leasingavtal (ofta högre räntor och högre inflation tillsammans), säger Nielsen och tillägger:

  - Högre räntor betyder också högre avkastningskrav, och om högre hyresnivåer inte räcker till för att kompensera detta, kan värdena på fastigheter minska. Detta kan vara negativt för aktiekurserna, men när sektorerna idag redan är prissatta till 10 procent för substans, är det förmodligen redan förväntat. Å andra sidan ger lägre fastighetsvärden bättre möjligheter att använda det starka kassaflödet för att bli lönsamt i framtiden.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

   

 • Långsiktighet och uthållig tillväxt i fokus för förvaltarna av Didner & Gerge US Small and Microcap  

  Långsiktighet och uthållig tillväxt i fokus för förvaltarna av Didner & Gerge US Small and Microcap

  Didner & Gerge US Small and Microcap lanserades i augusti 2016 som ett alternativ för sparare som vill investera i små och riktigt små bolag på den amerikanska marknaden. Sedan start har fonden utvecklats bättre än sitt jämförelseindex och avkastat knappt 33 procent (april månads utgång).

  I en intervju med nyhetsbyrån Finwire ger förvaltarna bakom fonden, Jessica Eskilsson-Frank och Carl Bertilsson, sin syn på vad som karaktäriserar en intressant investering, vad som gör just deras fond unik och varför USA är en bra marknad för investeringar i småbolag.

  Fokus på marknadsledare med uthållig tillväxt


  Kärnan i förvaltningen består i att identifiera bolag med starka marknadspositioner som kan påvisa uthållig tillväxt. Det innebär inte nödvändigtvis att bolag med den högsta tillväxten historiskt favoriseras utan snarare att man letar välskötta bolag som med stor sannolikhet kan upprepa en god historisk tillväxt och som växer med lönsamhet.

  "Vi brukar tala om uthållig tillväxt. Bolagen vi letar efter är typiskt sett marknadsledande i sina respektive nischer och har en lång historik av god tillväxt kombinerat med en stark ledning. Vi undviker bolag vars marknad är i stor förändring då det gör tillväxten framåt mer svårförutsägbar, därför har vi heller inte många av de populära tech-bolagen i portföljen", säger Eskilsson-Frank och fortsätter:

  "Vi har en lång investeringshorisont, vilket innebär att en investering vanligtvis görs på minst fem års sikt. Det händer att vi säljer bolag tidigare, men då har det ofta att göra med att värderingen nått vad vi anser vara en allt för ansträngd nivå. Om ett bolags utveckling av någon anledning inte följer vår ursprungsanalys är det också föremål för att fundera över en försäljning.

  Fonden har en hög koncentration av innehav och kommer därmed avvika från index över tid, menar Eskilsson-Frank.

  "Vi har ett trettiotal innehav i vår portfölj idag, vilket kan jämföras med index, MSCI US Small Cap, som har närmare 2 000, det är i linje med vår filosofi att varje position ska vara en riktig position och ha betydelse för avkastningen."

  Littelfuse största innehavet

  För att exemplifiera vilken typ av bolag som fonden fokuserar på nämner Bertilsson Littelfuse, ett amerikanskt bolag som tillverkar säkringar för en global marknad.

  "Littelfuse har funnits i knappt 100 år och är marknadsledande inom säkringar globalt. Det har hänt ganska mycket under det senaste decenniet för bolaget som tagit stora steg i takt med att elektronikinnehållet på bolagets slutmarknader ökat. Företagets produkter finns exempelvis i 70 procent av västvärldens bilar, en marknad där elektronik blivit viktigare. Littelfuse har idag en ungefärlig marknadsandel om 50-procent på en nischmarknad trots att väldigt få hört talas om bolaget, åtminstone här i Sverige."

  "Om man kopplar tillbaka till filosofin så handlar det om en marknadsledare som vi kan se växa uthålligt på en relativt stabil marknad med attraktiva tillväxtdrivare", säger Bertilsson. Han pekar också på att man lägger stor vikt vid hur ledningen driver bolaget, I detta sammanhang får gärna grundaren eller ägarfamiljer finnas kvar som ägare och det ska finnas en långsiktighet i styrningen av bolaget.

  Värdering och kvalitet i fokus

  Värdering är också en viktig faktor innan förvaltarna går in i ett bolag.

  "För närvarande skiljer sig inte våra innehav som helhet så mycket från börsen vad gäller värdering på vinstmultiplar. Däremot tycker vi att de bolag vi äger generellt sett har attraktiva affärsmodeller, starka balansräkningar och bra kassaflöden. Vi letar efter bolag som vi tror kan navigera många olika marknadsförutsättningar bra", säger Bertilsson.

  I termer av vad som är att anse som ett småbolag har detta definierats som att motsvara 1 procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde vid investeringstillfället.

  "Vi har för närvarande ett ganska stort spann vad gäller storlek på innehaven i portföljen där det minsta bolaget har ett marknadsvärde på ungefär 200 miljoner dollar och det största på över 6 miljarder dollar."

  USA en bra marknad för småbolag

  Bertilsson och Eskilsson-Frank betonar att det faktum att man sitter i Sverige och förvaltar en USA-fond inte innebär några större praktiska problem.

  "Informationsgivningen och tillgängligheten är god även bland de mindre bolagen. Vi pratar med och besöker våra innehav regelbundet. Vi kan till och med uppleva det som en fördel att vi kommer bort från bruset genom att förvalta på avstånd. Det passar vår förvaltningsstil, och kan göra det enklare att fokusera på de viktigaste långsiktiga drivkrafterna när vi gör vår analys", säger Bertilsson.

  Eskilsson-Frank menar att det finns flera anledningar till att just USA är en bra marknad för småbolag.

  "USA har ett väldigt entreprenörsdrivet klimat och en bra marknad för riskkapital, det ger oss många potentiella investeringskandidater att titta på. Den goda regulatoriska översynen, transparensen och starka ledningen i många företag är något vi uppskattar med just den amerikanska marknaden."

  En annan sak som nämns som positivt för i synnerhet lokala amerikanska småbolag är att de gynnats av nya skattelättnader under Trump-administrationen.

  "Domestika amerikanska småbolag har gynnats mycket av en sänkning av bolagsskatten, då majoriteten av våra bolag har ett fokus på den inhemska marknaden har det varit gynnsamt för portföljen", avslutar Eskilsson-Frank.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

  Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
  Bolag: Didner & Gerge US Small and Microcap Kategorier: mutualfunds


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1820 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket