Logga in   |  Bli kund
Kavaljer AB SEF Kavaljer Multi A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 140,20 SEK 19,72 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 19,72%
  i år
 • 2,37%
  1 vecka
 • 4,51%
  1 mån
 • 14,83%
  3 mån
 • 5,94 %
  6 mån
 • 1,03%
  1 år
 • 22,79%
  3 år
 • 28,92%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Stor uppsida i Itab givet att besparingarna lyckas - Kavaljer Multi-förvaltare  

  Stor uppsida i Itab givet att besparingarna lyckas - Kavaljer Multi-förvaltare

  Annonserade besparingar bör kunna innebära att Itab inom en treårsperiod åter kan tjäna 300 miljoner kronor efter skatt, enligt Kavaljer Multi-förvaltaren Peter Lindvall. Det skulle betyda minst en kursdubbling från nuvarande nivåer, bedömer han.

  "Även om detaljhandeln är under stor omställning och press så finns det en marknad för Itab. Samtidigt som butiker läggs ned så öppnas det också nya butiker och befintliga butiker skall med jämna mellanrum renoveras", förklarar Kavaljer-förvaltaren.

  Lindvall pekar även på att det finns ett behov av investeringar i nya digitala lösningar.

  "Självutcheckning har ännu inte tagit fart men vi är övertygade om att det kommer bli en standard hos de flesta detaljhandelskedjor då självutcheckning innebär en stor kostnadsbesparing. Itab har kanske det bredaste sortimentet av olika självutcheckningslösningar", kommenterar förvaltaren.

  Fonden Kavaljer Multi, som stigit med 14,2 procent sedan årsskiftet, ökade innehavet i Itab under februari. Aktien har utvecklats positivt i år med en uppgång om 31,9 procent sedan inledningen av året. Detta mot bakgrund av att aktien har gått väldigt svagt på längre sikt.  Taggar:
  #consumergoods   #retail  

 • Flera av portföljbolagen presenterat positiva framtidsutsikter, Bahnhof ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen - Kavaljer Multi  

  Flera av portföljbolagen presenterat positiva framtidsutsikter, Bahnhof ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen - Kavaljer Multi

  Flera av Kavaljer Multis portföljbolag har presenterat positiva framtidsutsikter och haft en stark återhämtning i inledningen av 2019, berättar förvaltaren Peter Lindvall i en kommentar till Finwire. Vidare anses Bahnhof i förvaltarens ögon vara ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen, medan han spår goda marknadsutsikter för butiksinredningsspecialisten Itab.

  Blandfonden Kavaljer Multi utvecklades positivt i februari och steg med 6,7 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14,2 procent i skrivande stund. Det medför att det är den fond som avkastat bäst i sin kategori på Morningstar hittills i år, en bit över listtvåan Naventi Balanserad Flex.

  "Eftersom fonden är liten kan vi ha placeringar av meningsfull storlek i en del mindre och mellanstora bolag med goda tillväxtutsikter och stor värdeökningspotential, som större fonder på grund av sin storlek inte kan ha. Flera av dessa mindre och mellanstora bolag saknar delvis eller helt analytikertäckning och tenderar därför att drabbas av större nedgångar än vad som drabbar aktier i större och mer välbevakade bolag i tider av börsoro", uppger Lindvall och fortsätter:

  "Detta drabbade några av fondens innehav i slutet av 2018 då vi såg en överdriven generell börsnedgång på grund av bland annat konjunkturoro. Flera av dessa bolag har presenterat positiva framtidsutsikter i sina bokslutskommunikéer och haft en stark återhämtning i inledningen av 2019".

  Kavaljer-förvaltaren pekar även på mjukare uttalanden från den amerikanska centralbanken och en förnyad optimism om ett handelsavtal mellan Kina och USA, vilket har bidragit till den generellt positiva börsutvecklingen.

  Två innehav som fonden har ökat i under februari är Bahnhof och Itab.

  Bredbandsoperatören Bahnhof har utvecklats relativt svagt hittills i år med en nedgång om 9,8 procent sedan årsskiftet.

  Den svaga kursutvecklingen sker bland annat mot bakgrund av att Bahnhof överväger att återigen göra Elementica till ett helägd dotterbolag.

  Förvaltaren ser dock ljust på bolaget.

  "Vi anser att Bahnhof med hänsyn till många år av stabil omsättnings- och vinsttillväxt är ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen. Bolagets intäkter är mycket stabila, även vid en eventuell konjunkturnedgång, då bredband kanske är det sista som både företag och privatpersoner drar in på".

  Förvaltarteamet bakom fonden ser också goda möjligheter för Bahnhof att växa ytterligare med molntjänster till företag som vill ha en säkrare lagring av data efter den lagändring (Cloud Act) i USA som ger amerikanska intressen tillgång till innehållet i alla amerikanska molntjänster oavsett var de befinner värden.

  Bolaget anses även ha en stabil och bevisat bra och mycket engagerad ledning med ett stort ägande i bolaget, som nyligen ökats.

  Enligt förvaltaren finns det även uppsida på den värderingsmässiga fronten.

  "Värderingen som var nere på EV/EBIT 14 anser vi vara mycket lågt för så stabilt bolag med goda tillväxtförutsättningar som Bahnhof".

  Vad gäller Elementica förklarar Lindvall att det är liten del av Bahnhof och man ser inte att Elementica kommer att påverka Bahnhofs intjäning på kort sikt.

  "På längre sikt finns det en uppsida i projektet om Bahnhof bestämmer sig för att starta projektet", kommenterar förvaltaren.

  Ett annat innehav som man nyligen har ökat i är Itab. Butiksinredningsspecialisten vände till förlust i fjärde kvartalet och slopade utdelningen, som tidigare meddelats. Samtidigt uppgav bolaget att effektiviseringsprogrammet löper på enligt plan.

  Aktien har till skillnad från Bahnhof utvecklats positivt i år med en uppgång om 31,9 procent sedan inledningen av året. På längre sikt har aktiekursutvecklingen dock varit väldigt negativ för bolaget.

  Kavaljer-förvaltaren ser dock goda utsikter för bolaget.

  "Även om detaljhandeln är under stor omställning och press så finns det en marknad för Itab. Samtidigt som butiker läggs ned så öppnas det också nya butiker och befintliga butiker skall med jämna mellanrum renoveras", förklarar Kavaljer-förvaltaren.

  Han pekar på att det också finns ett behov av investeringar i nya digitala lösningar.

  "Självutcheckning har ännu inte tagit fart men vi är övertygade om att det kommer bli en standard hos de flesta detaljhandelskedjor då självutcheckning innebär en stor kostnadsbesparing. Itab har kanske det bredaste sortimentet av olika självutcheckningslösningar", berättar förvaltaren.

  Det bedöms finnas en betydande uppsida i aktien, givet att företaget lyckas med besparingsprogrammet.

  "Annonserade besparingar bör kunna innebära att bolaget inom en treårsperiod åter kan tjäna 300 miljoner kronor efter skatt, vilket skulle betyda minst en kursdubbling från nuvarande nivåer".  Taggar:
  #consumergoods   #retail   #telecom  

 • Bahnhof ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen, anses ha mycket stabila intäkter - Kavaljer Multi-förvaltare  

  Bahnhof ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen, anses ha mycket stabila intäkter - Kavaljer Multi-förvaltare

  Bahnhof är ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen med mycket stabila intäkter, enligt Kavaljer-förvaltaren Peter Lindvall.

  Fonden Kavaljer Multi har under februari ökat i Bahnhof. Bredbandsoperatören har utvecklats relativt svagt hittills i år med en nedgång om 9,8 procent sedan årsskiftet.

  Den svaga kursutvecklingen sker bland annat mot bakgrund av att Bahnhof överväger att återigen göra Elementica till ett helägd dotterbolag.

  Lindvall ser dock ljust på bolaget.

  "Vi anser att Bahnhof med hänsyn till många år av stabil omsättnings- och vinsttillväxt är ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen. Bolagets intäkter är mycket stabila, även vid en eventuell konjunkturnedgång, då bredband kanske är det sista som både företag och privatpersoner drar in på", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Förvaltarteamet bakom fonden ser också goda möjligheter för Bahnhof att växa ytterligare med molntjänster till företag som vill ha en säkrare lagring av data efter den lagändring (Cloud Act) i USA som ger amerikanska intressen tillgång till innehållet i alla amerikanska molntjänster oavsett var de befinner värden.

  Bolaget anses även ha en stabil och bevisat bra och mycket engagerad ledning med ett stort ägande i bolaget, som nyligen ökats.

  Enligt förvaltaren finns det även uppsida på den värderingsmässiga fronten.

  "Värderingen som var nere på EV/EBIT 14 anser vi vara mycket lågt för så stabilt bolag med goda tillväxtförutsättningar som Bahnhof".

  Vad gäller Elementica förklarar Lindvall att det är liten del av Bahnhof och man ser inte att Elementica kommer att påverka Bahnhofs intjäning på kort sikt.

  "På längre sikt finns det en uppsida i projektet om Bahnhof bestämmer sig för att starta projektet", kommenterar förvaltaren.  Taggar:
  #telecom   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå långsiktig värdetillväxt med en medelhög riskprofil. Under normal marknadsförhållanden kommer fonden på en diskretionär basis investera omkring 60% av fondens tillgångar i globala aktier som handlas på en reglerad marknad och 40% i räntebärande instrument som främst emitterats an svenska emittenter, men även till en mindre del av globala emittenter. Fonden kan välja att avvika från ovanstående genom att investera i aktier för mellan 40-80% av fondens kapital, och i 20-60% räntebärande instrument samt 0-20% i alternativa investeringar när det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Fonden kan välja att uppnå sin mål- och placeringsinriktning med hjälp av derivatinstrument som t ex, men inte uteslutande, terminskontrakt, optioner och swappar. Fonden kan också välja att investera i andra tillåtna investeringsfonder. Ränteexponering kommer att uppnås via investeringar i statsobligationer och företagsobligationer. Fonden kan inte investera mer än 35% av sina tillgångar i obligationer utan kreditbetyg eller vars kreditbetyg är lågt (Standard & Poor’s BBB-). Alternativa investeringar inom infrastruktur, råvaror, riskkapital och hedgefondstrategier kan komma att göras via investeringar i andra tillåtna investeringsfonder. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg, med undantag för den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att återinvesteras i fonden. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. Investering i fonden ska betraktas som en långsiktig investering.

Fondens startår: 2016-05-20 Fondens Bolag: Kavaljer AB FondStorlek: 0,00 milj
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder