Logga in   |  Bli kund
Kavaljer AB SEF Kavaljer Multi A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 122,67 SEK -8,86 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -8,86%
  i år
 • -2,91%
  1 vecka
 • -5,39%
  1 mån
 • -11,57%
  3 mån
 • -13,01 %
  6 mån
 • -8,51%
  1 år
 • 3,37%
  3 år
 • 14,20%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Kavaljer Multi steg med 1 procent i augusti, fortsatt positiva till aktier  

  Kavaljer Multi steg med 1 procent i augusti, fortsatt positiva till aktier

  Kavaljer Multi steg med 1 procent i augusti, vilket innebär att fonden avkastat 4,3 procent sedan årets början.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att världens börser fortsatte upp under månaden, i spåren av start statistik från framförallt USA. Därutöver har bolagsrapporterna för det andra kvartalet varit starka. BNP-tillväxten i euroområdet fortsatte utvecklas svagt under andra kvartalet, skriver förvaltarna som förväntar sig att tillväxten kommer tillbaka under andra halvåret 2018 och början av 2019.

  Konjunkturindikatorer för tillväxtmarknaderna har gradvis mattats av sedan slutet av 2017. Under augusti har tonen mellan Kina och USA hårdnat vad gäller handelskonflikten, vilket inneburit att börserna på tillväxtmarknaderna har fortsatt att utvecklas svagt under månaden, delger förvaltarna.

  Gällande penningpolitiken förväntar sig fondteamet en normalisering.

  "Efter många år med rekordlåga styrräntor och massiva stimulansåtgärder från centralbankerna ser vi nu en försiktig normalisering från flera centralbanker. Först ut är den amerikanska centralbanken som efter att i somras lämnat styrräntan oförändrad i ett intervall på 1,75-2% förväntas höja två gånger under 2018. Europeiska Centralbanken (ECB) meddelade vid sitt möte i juni att obligationsköpen avslutas i år och att nästa steg blir en räntehöjning.Sveriges Riksbank förväntas höja med 0,25% i december eller februari."

  Fondens aktieandel uppgick till 75,8 procent, vilket är något lägre än vid utgången av juli.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Multi steg med 0,3 procent under maj, Bahnhof och Xano bland vinnarna  

  Kavaljer Multi steg med 0,3 procent under maj, Bahnhof och Xano bland vinnarna

  Kavaljer Multi steg med 0,3 procent under maj, vilket innebär att fonden har stigit med 4,2 procent sedan årets början.

  Bland fondens mest positiva bidrag under månaden fanns innehaven i Bahnhof och Xano. Fondens aktieandel uppgick vid månadens slut till 74 procent, vilket är något lägre än vid utgången av april.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att företagsrapporterna för det första kvartalet visade på en fortsatt god vinstutveckling. Aktiemarknaden visade initialt på en stark utveckling men föll tillbaka mot slutet av månaden efter utspel om importtullar, en ökad politisk osäkerhet i Italien och risk för misstroendeomröstning i Spanien.

  Förvaltarna kommenterar även räntemarknaden där en kraftig uppgång i globala räntor i början av året har ersatts av fallande långräntor i flera länder.

  "Oro för handelskrig, geopolitiska spänningar och den tilltagande politiska krisen i Italien har inneburit nedgångar på räntemarknaden. Stigande inflation i USA under våren har inneburit stigande amerikanska räntor. Riksbankens mjuka signaler vid Riksbanksmötet har pressat ned ränteskillnaden mot Tyskland. Idag ligger en tioårig statsobligation i Tyskland på 0,38 procent och i Sverige på 0,51 procent", skriver de i en kommentar.

  Kavaljer-teamet håller en fortsatt positiv syn på aktier som man anser vara attraktiv värderade.

  "Bristen på intressanta avkastningsalternativ gör att vi inte förväntar oss några stora flöden ut från börserna. 2019 ser ut att bli ännu ett bra år för global tillväxt med fortsatta vinstökningar för börsbolagen. Svenska börsen borde kunna stiga med vinsterna som förväntas stiga med 10 procent 2018", avslutar man månadskommentaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier  

  Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier

  Kavaljer Multi (SEK A) steg med 2,8 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 3,9 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen steg med 4,4 procent under månaden och har avkastat 4,1 procent under året.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare att bolagsrapporterna som presenterades under perioden överlag motsvarade förväntningarna. Marknaderna gynnades av att rädslan för handelskonflikter minskade samtidigt som Nord- och Sydkorea hade framgångsrika samtal om fred och nedrustning. Kronan fortsatte att försvagas under månaden mot såväl euro som dollar, vilket gynnade exportbolagen.

  Fondförvaltarna kommenterar även världsekonomins utveckling där man menar att världshandel och investeringar ökar samtidigt som arbetslösheten är låg vilket medför en fortsatt stark utveckling. Prognosinstitut har samtidigt justerat upp sina prognoser för global tillväxt till 4 procent.

  Gällande ränteutvecklingen skriver man att USA-räntorna har stigit i spåren av ökad inflationsoro medan i Europa och Sverige förväntas fortsatt låga räntor på grund av avsaknad av inflation. Förvaltarna förväntar sig en första höjning från Riksbanken i början av 2019.

  Framöver ser man en fortsatt god vinsttillväxt och anser att aktier är fortsatt attraktivt värderade, speciellt i jämförelse med räntebärande placeringar, varför fonden fortsätter att vara investerad med en hög andel aktier.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå långsiktig värdetillväxt med en medelhög riskprofil. Under normal marknadsförhållanden kommer fonden på en diskretionär basis investera omkring 60% av fondens tillgångar i globala aktier som handlas på en reglerad marknad och 40% i räntebärande instrument som främst emitterats an svenska emittenter, men även till en mindre del av globala emittenter. Fonden kan välja att avvika från ovanstående genom att investera i aktier för mellan 40-80% av fondens kapital, och i 20-60% räntebärande instrument samt 0-20% i alternativa investeringar när det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Fonden kan välja att uppnå sin mål- och placeringsinriktning med hjälp av derivatinstrument som t ex, men inte uteslutande, terminskontrakt, optioner och swappar. Fonden kan också välja att investera i andra tillåtna investeringsfonder. Ränteexponering kommer att uppnås via investeringar i statsobligationer och företagsobligationer. Fonden kan inte investera mer än 35% av sina tillgångar i obligationer utan kreditbetyg eller vars kreditbetyg är lågt (Standard & Poor’s BBB-). Alternativa investeringar inom infrastruktur, råvaror, riskkapital och hedgefondstrategier kan komma att göras via investeringar i andra tillåtna investeringsfonder. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg, med undantag för den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att återinvesteras i fonden. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. Investering i fonden ska betraktas som en långsiktig investering.

Fondens startår: 2016-05-20 Fondens Bolag: Kavaljer AB FondStorlek: 0,00 milj
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder