Logga in   |  Bli kund
SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 166,39 SEK 11,10 % 5 ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 11,10%
  i år
 • 4,10%
  1 vecka
 • 6,68%
  1 mån
 • 26,41%
  3 mån
 • 68,99 %
  6 mån
 • 22,47%
  1 år
 • 21,90%
  3 år
 • 49,25%
  5 år
 • 68,29 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden fo¨rvaltas aktivt och stra¨var efter att uppna° la°ngsiktig va¨rdetillva¨xt av ditt investerade kapital via ett urval av aktier med fokus pa° Sverige och Norden. Urvalet av investeringar baserar sig pa° fundamentalanalys. Fonden avser att uppna° sin ma°lsa¨ttning via att investera i en portfo¨lj huvudsakligen besta°ende av svenska aktier och andra aktierelaterade instrument. Fonden kan ocksa° investera upp till 20 % av sitt kapital i aktier och aktierelaterade instrument i fo¨retag med sa¨te i Norden. I tilla¨gg kan Fonden investera upp till 10 % av kapitalet utanfo¨r Norden och 10 % i penningmarknads instrument och penningmarknadsfonder. Investeringarna kan ocksa° go¨ras indirekt via Finansiella Derivatinstrument ("FDIs"), sa° va¨l som via andra tilla°tna investeringsfonder. Ko¨p och fo¨rsa¨ljning av andelar kan normalt go¨ras varje bankdag i Luxemburg och Sverige, med undantag fo¨r den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att a°terinvesteras i Fonden.

Fondens startår: 2016-05-20 Fondens Bolag: Kavaljer AB FondStorlek: 60,80 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder