Logga in   |  Bli kund

Kategori | Tillväxtmarknadsfonder -2,31% i år

Tillväxtmarknadsfonder

Tillväxtmarknad, från engelska ”emerging markets”, är en term inom finansiell ekonomi för marknader som representeras av utvecklingsländer. Tillväxtmarknader är marknader vars ekonomier under en längre tid växer snabbare än övriga världen. Asien, Latinamerika och Östeuropa är exempel på tillväxtmarknader.

Kina och Indien är de länder som går i spetsen för tillväxtmarknaderna. Kina är nu världens tredje största ekonomi och Indien är på god väg att ta sig in på topp tio. Tillväxtmarknader världen över har upplevt stark ekonomisk tillväxt under ett antal år. Större delen av världens befolkning - mer än 80 % - återfinns på tillväxtmarknader. De flesta av de här människorna är i en ålder när de arbetar och konsumerar som mest. Över 75 % är under 40 år, jämfört med utvecklade länder, där mer än hälften av befolkningen är över 40 år. Den unga arbetskraften bidrar till en blomstrande ekonomisk tillväxt. En konsumentkultur håller på att utvecklas som gör att flera tillväxtmarknader blir allt mer självständiga, eftersom de både kan sälja varor nationellt och handla med andra länder. Tillväxtmarknaderna lägger ner allt mer pengar på stora projekt för att kunna möta energiefterfrågan och ta hand om det ökande antal personer som flyttar till städer.

I kategorin Aktiefonder Tillväxtmarknader har vi samlat fonder som investerar i företag på en eller flera tillväxtmarknader. Tillväxtmarknaderna är inte identiska även om de har en rad gemensamma drag; en stark ekonomisk tillväxt, lägre skuldsättningsgrad, lägre inflation samt överskott i såväl den offentliga sektorn som i bytesbalansen.

Att investera i tillväxtekonomier är alltid förenat med mycket hög risk. De olika tillväxtmarknadsfonderna har vitt skilda placeringsinriktning och risk. Vissa fonder placerar enbart på en specifik tillväxtmarknad medan andra placerar över flera marknader och regioner.

 
Utveckling detta år
Kategorins risk
Kategorins risknivå
Risken är beräknad på 36 mån.

Välj fondkategori:

 
Analys

Investeringar i tillväxtmarknader 2018-05-30
Tillväxtmarknaderna fortsätter att vara den viktigaste drivkraften för den globala tillväxten och fortsatt ekonomisk tillväxt vilket ger en starkare grund för ekonomisk stabilitet. Efter en ökning på 37% år 2017, har tillväxtmarknadsaktier fallit marginellt och levererar per den 29:e maj endast -1.2%. Bortsett från volatilitet som man sett på globala marknader har tillgångsklassen även stött på lokal turbulens i länder så som Turkiet, Argentina och Sydafrika. Oljepriserna har även stigit och effekten utav det kan vara både positiv och negativ beroendes på vilket land det är. Därför ska man som investerare fråga sig själv när det är läge att allokera till tillväxtmarknader. För att kunna svara på den frågan, så bör man se hur det historiskt sett ut för tillväxtmarknadsaktier samt de möjligheter och risker som man bör överväga. (Analys producerad av HSBC Global Asset Management 2018-05-30) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Tillväxtmarknadsfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
BTG Pactual - Mexico Equity Fund A 100,93 18,71% ej betygsatt    
Amundi Luxembourg - Amundi Funds Equity ... 151,10 16,22% ej betygsatt    
JPMorgan - JPMF Emerging Middle East Equ... 18,57 15,83% ej betygsatt    
Amundi Luxembourg - Amundi Funds Equity ... 128,58 15,35% ej betygsatt    
JPMorgan - JPMF Emerging Middle East Equ... 21,55 14,00% ej betygsatt    
Franklin Templeton - MENA A 6,51 11,60% ej betygsatt    
First State Investments - Stewart Invest... 6,82 10,93% ej betygsatt    
Nordea Fonder - Ryssland K 144,22 10,54% ej betygsatt    
Franklin Templeton - Thailand Fund (acc)... 30,74 10,53% ej betygsatt    
First State Investments - Stewart Invest... 2,42 10,39% ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 368
Resultat per sida: