Kategori | Tillväxtmarknadsfonder +5,30% i år

Tillväxtmarknadsfonder

Tillväxtmarknad, från engelska ”emerging markets”, är en term inom finansiell ekonomi för marknader som representeras av utvecklingsländer. Tillväxtmarknader är marknader vars ekonomier under en längre tid växer snabbare än övriga världen. Asien, Latinamerika och Östeuropa är exempel på tillväxtmarknader.

Kina och Indien är de länder som går i spetsen för tillväxtmarknaderna. Kina är nu världens tredje största ekonomi och Indien är på god väg att ta sig in på topp tio. Tillväxtmarknader världen över har upplevt stark ekonomisk tillväxt under ett antal år. Större delen av världens befolkning - mer än 80 % - återfinns på tillväxtmarknader. De flesta av de här människorna är i en ålder när de arbetar och konsumerar som mest. Över 75 % är under 40 år, jämfört med utvecklade länder, där mer än hälften av befolkningen är över 40 år. Den unga arbetskraften bidrar till en blomstrande ekonomisk tillväxt. En konsumentkultur håller på att utvecklas som gör att flera tillväxtmarknader blir allt mer självständiga, eftersom de både kan sälja varor nationellt och handla med andra länder. Tillväxtmarknaderna lägger ner allt mer pengar på stora projekt för att kunna möta energiefterfrågan och ta hand om det ökande antal personer som flyttar till städer.

I kategorin Aktiefonder Tillväxtmarknader har vi samlat fonder som investerar i företag på en eller flera tillväxtmarknader. Tillväxtmarknaderna är inte identiska även om de har en rad gemensamma drag; en stark ekonomisk tillväxt, lägre skuldsättningsgrad, lägre inflation samt överskott i såväl den offentliga sektorn som i bytesbalansen.

Att investera i tillväxtekonomier är alltid förenat med mycket hög risk. De olika tillväxtmarknadsfonderna har vitt skilda placeringsinriktning och risk. Vissa fonder placerar enbart på en specifik tillväxtmarknad medan andra placerar över flera marknader och regioner.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Tillväxtmarknader 2020-03-09
Analys saknas Se hela analysen

 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder

 

Fonder i kategorin Tillväxtmarknadsfonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Nordea Indienfond 297,10 20,19% 6 ej betygsatt Köp  
Evli GEM B 190,97 19,98% 6 ej betygsatt Köp  
East Capital Russia A EUR 101,42 19,04% 6 ej betygsatt Köp  
East Capital Ryssland 1 781,19 19,02% 6 ej betygsatt Köp  
East Capital Russia G SEK 141,64 19,00% 6 ej betygsatt Köp  
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR 21,88 18,85% 6 ej betygsatt Köp  
INVL Baltic Fund 43,22 18,38% 4 ej betygsatt Köp  
Evli Emerging Frontier B 225,31 18,28% 6 ej betygsatt Köp  
Amundi Fds Equity MENA A USD C 184,95 17,81% 5 ej betygsatt Köp  
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq A USD 12,26 17,67% 5 ej betygsatt Köp  
        
Resultat 1-11 av 336
Resultat per sida: