Logga in   |  Bli kund
 
 

Vart i konjunkturen befinner vi oss?

September månad såg den svenska börsen gå minus och nu inväntar vi bolagens kvartalsrapporter som kommer inkomma under oktober månad. Förväntningarna är fortsatt vinsttillväxt på ca 10 % framåt och för 2019, men det kan stå sig dyrt med större nedgångar för de bolag som inte lyckas leva upp till satta förväntningar. Vi fick även se en nedgång av dollarn mot svenska kronan under september, som medverkat till att även världsindex MSCI World gått minus i svensk krona. Det är svårt att för närvarande hitta en marknad som går väldigt starkt och handelskrig, valutaeffekter och råvarupriser står alla för tillfället och balanserar. Det finns en klar osäkerhet bland analytikerna vart någonstans i konjunkturen vi befinner oss. Vanligtvis så ser vi starka aktie- och råvarumarknader i slutet av högkonjunkturen, vilket kan öppna för god tillväxt för aktiefonder även framåt.


Vi har fortsatt inte fått någon ny regering på plats men varken börsen eller räntemarknaden har påverkats nämnvärt. Förväntningarna är att oavsett vilken regering som tillträder så kommer vi att få se en expansiv finanspolitik. De goda statsfinanserna och vår rörliga växelkurs innebär att politiken har en ytterst marginaliserad effekt på dina investeringar i fonder. Långsiktigt så ser Sverigefonder väldigt starka ut.

Nyckeltal under september:
Globalindex i svensk krona: -1,37 %
Svenska börsen: -0,5 %
Bästa marknad: RTS Ryssland +10,6 %  

Valutor
USD/SEK: 8,79, sedan årsskiftet +7,1 %
EUR/SEK: 10,32, sedan årsskiftet +4,9 %

Bästa Fonder
Alla Kategorier: Rhenman Partners - Healthcare Equity RC1 +9,70 %
Nordamerika: Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund SEK-H1 A +0,21 %
Europa: Fidelity - Italy Fund A +1,03 %
Sverige: FCG Fonder AB - PLUS Mikrobolag Sverige Index +3,96 %
Tillväxtmarknader: HSBC Global Investment Funds - GIF Turkey Equity A +9,64 %
Räntefonder: Türkisfund - Türkisfund Bond A +7,51 %

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.