Logga in   |  Bli kund

Modellportföljer.png

Fondnyheter

 • Enter Småbolagsfond ökade 12,3 procent i juli  

  Enter Småbolagsfond ökade 12,3 procent i juli

  Fonden Enter Småbolagsfond steg 12,3 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Jon Hyltner.

  "Den goda utvecklingen för fonden beror på en kombination av positiv vinstutvecklingen för fondens innehav samt högre värderingsmultiplar. Dessutom har vi lyckats undvika positioner med negativ avkastning i relativt stor utsträckning", skriver Hyltner.

  Några innehav som utmärkte sig extra var AddLife, BHG och Lime som i sina kvartalsrapporter presenterade en stigande vinst mellan cirka 70-280 procent.

  AAK presenterade en svag rapport vilket också återspeglats på aktien.

  Industrivaror och tjänster, teknologi samt hälsovård var fondens största sektorer vid månadsskiftet.

  Fondens största innehav vid utgången månad var Stillfront, BHG och Sdiptech.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enter Select ökade 6,0 procent i juli - Medicovers rapport över förväntan  

  Enter Select ökade 6,0 procent i juli - Medicovers rapport över förväntan

  Fonden Enter Select steg 6 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,2 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Sten Lindquist och Cecilia
  Persson.

  De innehav som genererade bäst avkastning under juli var Nent, Kinnevik, AF Pöyry och Medicover. De som genererade lägst avkastning var Sandvik, Atlas Copco, Essity och AAK.

  Medicover släppte en kvartalsrapport som slog alla förväntningar. Även Nent släppte en stabil rapport vilket fick aktien att stiga.

  Fondens största exponering var mot Industrivaror och tjänster, 44,7 procent, teknologi 14,7 procent följt av finans 11,4 procent.

  Fondens tre största innehav vid vid utgången månad var Nent, Hexagon följt av Volvo med vikterna 5,7, 5,6 respektive 5,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nent och Kinnevik gynnade Enter Select Pro i juli  

  Nent och Kinnevik gynnade Enter Select Pro i juli

  Fonden Enter Select Pro steg 6,1 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,2 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Sten Lindquist och Cecilia
  Persson.

  De innehav som genererade bäst avkastning under juli var Nent, Kinnevik, AF
  Pöyry och Medicover. De som genererade lägst avkastning var Sandvik, Atlas Copco, Essity och AAK.

  Medicover släppte en kvartalsrapport som slog alla förväntningar. Även Nent släppte en stabil rapport vilket fick aktien att stiga.

  Fondens största exponering var mot Industrivaror och tjänster, 45,1 procent, teknologi 14,7 procent följt av finans 10,9 procent.

  Fondens tre största innehav vid vid utgången månad var Nent, Hexagon följt av Kinnevik med vikterna 5,7, 5,6 respektive 5,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 5,5 procent för Enter Sverige i juli  

  Upp 5,5 procent för Enter Sverige i juli

  Fonden Enter Sverige steg 5,5 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Sten Lindquist och Cecilia
  Persson.

  De bolag som gick bäst i juli var Nent, Troax, AF Pöyry och Medicover. De som bidrog minst var
  Sandvik, AAK, Essity och Altas Copco.

  Medicover släppte under juli en kvartalsrapport som slog alla förväntningar. Även Nent släppte en stabil rapport vilket fick aktien att stiga.

  Vi utgången månad hade fonden störst exponering mot industrivaror och tjänster, teknologi följt av dagligvaror med vikterna 49,2, 14,5 respektive 7,6 procent.

  Fondens största innehav vid månadsskiftet var Troax, Hexagon och Volvo med portföljvikterna 6,7, 5,7 respektive 5,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AGCM Asia Growth ökade 0,5 procent i juli - Bank of America ser växande incitament till att investera i tillväxtländer  

  AGCM Asia Growth ökade 0,5 procent i juli - Bank of America ser växande incitament till att investera i tillväxtländer

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 0,5 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

  Bland månadens positiva bidragsgivare fanns kinesiska Haier and Midea, vars kvartalsrapport slog marknadens förväntningar. Bolagets försäljning av luftkonditioneringsprodukter återhämtade sig starkt från vårens fall och priserna på produkterna har på sistone ökat, skriver Rhenman.

  Indonesiska Bank Mandiri hade under juli också en positiv kursutveckling. Landets storstäder har sedan slutet av maj sett lättnader i tidigare lockdown-åtgärder och den ekonomiska aktiviteten har ökat. Enligt förvaltaren har utländska investerare i hög grad återvänt till den indonesiska marknaden, vilket gjort att valutan fortsatt återhämta sig.

  Månadens makrosiffror från Kina var betydligt mycket bättre än väntat, uppger Rhenman. Samtidigt nämner förvaltaren att flertalet ledande investmentbanker i USA förutspår en kraftig försvagning av den amerikanska dollarn. Detta menar man blir en konsekvens av de massiva stimulanserna som gjorts i landets ekonomi. Enligt Bank of America kommer detta skapa ökade incitament att göra investeringar i tillväxtländer, vilket ligger i linje med vad förvaltaren också tror på.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Alibaba, Baidu och Coli med portföljvikterna 9,2, 6,6 respektive 6,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Black-and-White blev enda betydande negativa bidragsgivare - Brummer Multi-Strategy ökade 1,1 procent i juli  

  Black-and-White blev enda betydande negativa bidragsgivare - Brummer Multi-Strategy ökade 1,1 procent i juli

  Fonden Brummer Multi-Strategy steg 1,1 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Patrik Brummer och Mikael Spångberg.

  "Trots höjt tonläge mellan USA-Kina och rekordlåga amerikanska och europeiska tillväxtsiffror för andra kvartalet steg ledande aktieindex, drivna av ökad optimism kring framtagandet av Corona-vaccin samt starkare bolagsrapporter än väntat. På valutamarknaden försvagades den amerikanska dollarn, främst mot andra större valutor, medan obligationsräntor sjönk svagt. Inom råvaror steg priset kraftigt på ädelmetallerna guld och silver samtidigt som energipriser rörde sig sidledes under månaden", skriver förvaltarna.

  Enligt förvaltarna var juli en stark månad för de trendföljande strategierna Florin Court och Lynx, som båda gynnades av stabila trender inom flera tillgångsslag.

  Tech-inriktade aktiefonden Manticore bidrog i juli med positivt alfa, samtidigt som även Observatory, Frost och Lynx Constellation rörde sig i positiv riktning.

  Förvaltarna uppger att lång/kort-aktiefonden Black-and-White blev månadens enda betydande negativa bidragsgivare.

  "Hongkong-baserade makrofonden Arete och systematiska aktiefonden AlphaCrest slutade båda månaden nära noll", skriver förvaltarna.

  Fonden var per utgång av månaden störst allokerad mot Manticore, följt av Black And White och Florin Court med portföljvikterna 22, 18 respektive 15 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nya fonder på Fondmarknaden.se  

  Nya fonder på Fondmarknaden.se

  Under månaden som gått har vi lagt till flertalet nya fonder i vårt utbud på plattformen.

  Bland annat har vi lagt till PriorNilssons två nystartade fonder; PriorNilsson Evolve som startades 1 juni 2020. Fonden har mandat att investera i små och medelstora i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag.  PriorNilsson Balans som lanserades 1 december 2019 placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

  Vi har även under maj och juni lagt till flertalet fonder från Pimco som är ett amerikanskt fondbolag som startades 1971 och är en av världens främsta ränteförvaltare. Se hela utbudet från Pimco

  Ytterligare en ny fond som lanserades i juni 2020 är fonden White Fleet - Finserve Gbl Esports R SEK . Fonden investerar i bolag som är direkt eller indirekt sammankopplade med eSport-sektorn såsom hårdvaru- och mjukvarubolag, spelutvecklare eller företag som sköter sändningar av eSportevent, antingen via TV eller digitala kanaler.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt  

  Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt

  Den svenska börsen började månaden starkt och bara efter första veckan var OMX upp ungefär 6 procent. Sen gick det åt andra hållet och börsen visade minus 1 procent på månaden, det vände dock igen och juni slutade omkring 2 procent upp. Vi kan konstatera att det fortsatt är volatilt, även om det lugnat sig från när det var som värst. Börsen kan ibland uppfattas som uppdelad i två läger, på ena sidan har vi förhoppningarna om en snabb återhämtning när ekonomierna nu börjat öppnas upp, på andra sidan rädslan om ytterligare smittspridning, en andravåg som det talas om. Det är svårt att säga vart vi är på väg, men klart är att många länder skulle få det oerhört tufft om man blev tvungna att återigen stänga ner och be folk stanna hemma.  
   
  Den amerikanska börsen S&P 500 har gått i samma spår som den svenska under juni, S&P 500 var likt OMX upp kraftigt i början av månaden, följt av ett snabbt ras och sedan återhämtning. Även här stannade månadens utveckling på cirka 2 procent. Glädjande är att arbetslöshetssiffrorna fortsätter att sjunka, under maj adderades 2,7 miljoner nya jobb, och under juni hela 4,8 miljoner jobb, den största ökningen under en månad någonsin. Trots detta så ligger arbetslösheten dock kvar på cirka 13 procent.
   
  Gällande smittspridningen av Covid-19 i USA så ser det nu ut öka i många delstater, framförallt i Kalifornien, Texas och Florida. Förhoppningarna är att åtgärderna inte ska behöva vara att återigen stänga ner, utan att istället vidta andra restriktioner för att hålla smittspridningen i styr. Tyvärr skulle det inte vara överraskande om man faktiskt väljer att stänga ner de samhällen där spridningen blir okontrollerad, vilket skulle leda till fler arbetslösa, företag i konkurs och så vidare.  
   
  Priset på guld har succesivt stigit sedan mitten på 2018, och den stundande krisen har gett ytterligare fart. Priset är snart uppe på 1800 dollar per uns, en nivå vi inte sett sedan eurokrisen 2012. Detta kan tolkas som ett tecken på att många inte riktigt tror på den börsuppgång som skett sedan kraschen, då guld ofta kan ses som en tillflyktsort om man är orolig för börsen. Vissa analytiker spår att priset kan nå upp till 2000 dollar per uns inom ett år.
   
  Sammanfattningsvis så står vi fast vid våra tidigare uttalanden när det kommer till risktagande och sparhorisont. Ha en tydlig plan och följ den, det är viktigt att fortsatt tänka på det långa loppet, och inte haka på korta och snabba trender, vare sig om det är att köpa in sig i fonder som rusar i värde, eller paniksälja för att ens investeringar skulle minska i värde under några dagar.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
   

   

 • Så bygger du en bra fondportfölj  

  Så bygger du en bra fondportfölj

  Vilken risk är du villig att ta och hur långt bort är ditt sparmål?
  Byggandet av en bra portfölj börjar alltid med frågan: hur mycket pengar är jag beredd att förlora? Svaret på den frågan kommer att bero dels på vilken tidshorisont du har och dels på din personlighet. För alla människor hanterar att förlora pengar olika. Vissa kan rycka på axlarna åt en nedgång på 50 procent medan andra får magsår av nedgångar på några få procent.

  Historiskt sett har aktier/aktiefonder alltid gått upp på långt sikt. Men de har också alltid haft kortare perioder med nedgångar. I mars fick vi till exempel känna på en ordentlig börsnedgång. Hur hanterade du nedgången? Blev du stressad och sålde av eller hade du is i magen? Det är viktigt att förstå sin egen riskvilja och att ha en tydlig plan för sitt sparande och även i nedgång kunna hålla fast vid den. Om du hade tänkt att använda pengarna nu i vår så gjorde du klokt i att sälja när börsen kraschade men om din sparhorisont var 5-10 år hade det varit bättre att hålla dig till din plan och fortsätta spara löpande. Börsen har i dagsläget återhämtat sig starkt efter tappet i mars.

  Spara regelbundet
  Att hitta det perfekta tillfället att köpa är väldigt svårt, istället för att försöka spekulera i vad som är rätt läge att köpa så kan man månadsspara. När du månadssparar sprider du ut dina inköp över flera tillfällen, och får därigenom ett genomsnittspris som i sin tur ger en jämnare portföljutveckling. Du minskar då risken att råka köpa på toppen och behöva sälja vid en nedgång. Att spara regelbundet har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att sänka risken i sin portfölj.

  Sprid dina risker på fler marknader och branscher
  När du är klar över dina riskpreferenser finns det ett nästa oändligt antal sparprodukter, som till exempel fonder av olika slag, att bygga din portfölj med. Räntefonder har generellt lägre risk än aktiefonder och breda fonder har generellt lägre risk än smala fonder. Genom att sprida dina risker ser du till att din portfölj inte är för exponerad mot någon enskild händelse. Ta enskilda aktier till exempel. En ny reglering inom till exempel diabetesmedicin skulle kunna vara förödande för ett specifikt läkemedelsbolag, och få kursen att dyka, men inte alls påverka ett skogsbolag. Att sprida riskerna, eller diversifiera som det också kallas, innebär att se till att portföljen inte är för exponerad mot enskilda branscher eller regioner. Investerar du i aktiefonder gör en förvaltare jobbet med att välja aktier åt dig. Men du kan fortfarande applicera samma princip på din fondportfölj. Vill du bara ha fonder som investerar i ett visst land eller i vissa branscher? Genom att välja olika länder och olika branscher får du en ännu få bättre riskspridning.

  Hur många fonder ska man ha?
  Det är som sagt viktigt att sprida sina risker men tänk även på att inte ha allt för många innehav, i en fond har du redan exponering mot flera bolag. Du behöver till exempel inte ha allt för många fonder inom samma kategori. Satsa på att ha en till två fonder inom varje kategori. Vi har satt ihop ett exempel på en medelriskportfölj för dig med en sparhorisont på minst 5 - 10 år.

  portfolj.gif

  * Globala aktiefonder brukar normalt sett ha cirka 50 % exponering mot USA


  Avgifter - Ska man välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?
  En viktig sak att hålla kolla på är såklart kostnaden för fonden. Indexfonder är generellt billigare och det finns en anledning till det, dessa fonder följer ett särskilt index och tar inga aktiva beslut, utan ser bara till att fonden speglar just det indexet. Avkastningen för dessa fonder följer alltså indexet, och du behöver då se till att priset för en sådan fond är så låg som möjligt. En Aktivt förvaltad fond har som mål att hela tiden slå sitt index och därför arbetar förvaltarna aktivt med att hitta bolag som är undervärderade och har potential att växa. Även om en aktivt förvaltad fond är dyrare än en indexfond kan det löna sig då avkastningen kan bli högre, om du valt rätt fond och förvaltare. Kom ihåg att avkastningen på fonder alltid redovisas efter avgifter.

  Hållbarhet, lönsamt för framtiden och din plånbok
  En sista sak att tänka på när man bygger sin portfölj är hållbarhet. De flesta fondbolag har idag policys för hållbarhet, det betyder att bolagen ibland väljer bort vissa branscher, som till exempel kolkraft, och genom sitt ägande försöker påverka andra branscher till att bli mer miljövänliga. Så genom att välja hållbara fonder kan du bidra till att påverka världen till det bättre.

  Vilka fonder ska man då välja?
  När du har klart för dig vilken risk du är villig och ta och hur länge du tänkt att spara finns många verktyg som kan hjälpa dig att sätta samman en bra portfölj. Vill du se vilka fonder som Fondmarknaden.se rankar i topp i varje kategori kan du titta närmare på våra Topp 3 fonder. På Fondmarknaden.se finns även färdiga Modellportföljer i olika riskklasser som kan vara ett bra sätt att komma igång, logga in för att läsa mer här. Med våra Aktivt förvaltade portföljer kan du luta dig tillbaka och låta oss göra hela jobbet åt dig, läs mer här.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital. 

   

 • Tydliga skillnader på de nordiska börserna  

  Tydliga skillnader på de nordiska börserna

  Mitt under rådande coronakris så kan man se tydliga skillnader på de nordiska börserna. Danska börsen har gått bäst i regionen med en uppgång på nästan 6 procent. Sämst har den norska börsen gått som är minus nästan 18 procent.

  Det finns stora skillnader i kompositionen av de nordiska indexen, och detta påverkar såklart hur respektive börs regerar vid börsfall och volatila perioder.

  Fördelningen på de tre största sektorerna i respektive index ser ut som följande:
  Sverige: 37 procent industri, 22 procent bank och 11 procent teknologi.
  Danmark: 50 procent sjukvård & läkemedel, 17 procent industri och 10 procent konsumentvaror.
  Norge: 29 procent olja & gas, 21 procent konsumentvaror och 21 procent bank.
  Finland: 22 procent industri, 21 procent bank och 16 procent basvaror.


  Ser vi då till börsutvecklingen för perioden 31 december till 31 maj för de olika länderna så kan vi se att det skiljer sig ganska mycket, vad beror då detta på?
  OMX Stockholm 30: - 8,02 procent
  OMX Copenhagen 25: 5,83 procent
  OMX Oslo 20: - 17,9 procent
  OMX Helsinki 25: - 7,6 procent


  Sverige och Finland som är tunga inom industri och bank ligger någonstans mitt emellan Norge och Danmark som är de två länder som sticker ut. Detta faller sig ganska naturligt och nedgången känns på många sätt ändå mild med tanke på vad som skett ute i världen i och med Covid-19. Men stödpaketen har hjälpt till och det känns lite som att man tittar mer på 2021 i sina värderingar än 2020 just nu.


  Norge, vars index består av nästan 30 procent olja & gas följt av 21 procent konsumentvaror har haft det otroligt tufft. Oljepriset rasade i mars och låg på bottennivåer, sedan dess har en svag återhämtning skett, men det är fortfarande en bra bit kvar innan oljepriset är tillbaka på normala nivåer, om det någonsin kommer dit igen. Samtidigt har Norge haft hårda restriktioner gentemot sina medborgare vilket hämmat konsumtionen, detta har också haft stor påverkan på indexets dåliga utveckling.

  Danmark som har en väldigt stor del av sitt index mot sjukvårds- & läkemedelssektorn har istället gått väldigt bra. Trots att vi haft en pandemi som härjat så är indexet upp nästan 6 procent. Detta är mycket tack vare bolagen inom sjukvårds- & läkemedelssektorn som haft en stark period. I och med att det i hela världen blivit en enorm efterfrågeökning på diverse läkemedel och framförallt sjukvårdsmaterial så har bolagens produktion gått på högvarv.

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att det skiljer mycket mellan de nordiska ländernas börslägen. Men det finns naturliga anledningar till detta och en lärdom att ta med. Olika länder är bra på olika saker, så är det bara. Och för att skapa sig en bra och långsiktig portfölj så gäller det att diversifiera sig. Visserligen ligger länderna nära varandra rent geografiskt, men investerar man i olika bolag i Norden så får man en bra diversifiering och ofta fina och välskötta bolag som brukar ha god motståndskraft under tuffa tider.

  Möjligheter:
  •    Väldiversifierad region, det finns många fina bolag att investera långsiktigt i.
  •    Om korttidspermittering fungerar: Sverige och svenska bolag ligger då före alla andra i och med att man har personal som kan återkallas till arbete på mycket kort tid.
  •    Framförallt Sverige har haft samhället öppet, om läget kring Covid-19 nu inte förvärras så har företagen större chans att klara sig ur detta på ett bra sätt, och landets ekonomi står sig i det läget också starkare än många andra länder.

  Hot:
  •    Går börsen på konstgjord andning? Vad händer när stimulanserna lättas på?
  •    Om korttidspermittering ej fungerar: Bolagen kan då komma att behöva avskeda mycket personal, vilket visserligen kan vara positivt för ett bolags aktiekurs som då sänker sina kostnader, men negativt för ekonomin i det stora hela.
  •    Sveriges Covid-19 strategi fungerar ej och vi drabbas av en eventuell andra-våg, och måste i så fall införa striktare restriktioner liknande det andra länder redan gjort.
   

  Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-06-08

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

   

 • En annorlunda sommar ger möjligheter  

  En annorlunda sommar ger möjligheter

  Sommaren är nu i antågande och något som de flesta av oss längtat efter länge. Men i år blir det tyvärr inte riktigt som vanligt. När flygen står stilla och vi får planera för en semester på hemmaplan finns det ekonomiska möjligheter att dra nytta av.

  ”Hemester”
  Att semestra hemma gör att du sparar in på resor, boende, restaurangbesök och övriga kostnader som alltid tillkommer med utlandssemester. Att ta vara på sin närmiljö, den svenska Allemansrätten och naturen är både bra för din plånbok och miljön.

  Skatteåterbäringen

  Skatteåterbäringen brukar ofta vara ett bra tillskott på våren och till sommarsemestern. Nu kanske det är ett utmärkt tillfälle att istället spara den? Många har under rådande kris insett värdet av att ha ett bra buffertsparande för oförutsedda händelser. Det är aldrig försent att börja spara, även små summor växer på sikt.

  Sparform

  Oavsett om du sparar till en större semesterkassa nästa sommar, buffert, boende eller till pensionen så är ISK (Investeringssparkonto) vår absolut vanligaste sparform. ISK är gratis att öppna och du betalar ingen skatt på de vinster du gör utan endast en årlig schablonskatt på kapitalet som finns på kontot. Läs mer om ISK här

  Spara i fonder
  Att spara i fonder är ett enklare sätt att spara utan att behöva ha djupgående kunskap om olika aktiebolag. Ett vanligt bankkonto ger oftast ingen ränta och är därmed inget bra alternativ för långsiktigt sparande. Med fonder får du en bättre chans till avkastning, och med ränta-på-ränta effekten växer de snabbare över tid.

  Välja rätt fonder
  Om man vill välja fonder själv så har Fondmarknaden.se Sveriges största fondutbud med cirka 1800 fonder samt verktyg för att hjälpa dig med urvalet. Titta gärna på våra Topp 3 fonder inom varje kategori, så ser du de fonder som vi tycker är bra just nu. Det viktigaste är att du hittar fonder som passar din portfölj och framför allt din riskvilja, så att de speglar din målbild med sparandet. Tycker man att detta är svårt så erbjuder vi två olika tjänster som gör sparandet enklare.

  Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer
  För dig som vill få professionellt stöd i valet av fonder, och inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande finns våra tjänster; Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer.  Dessa är sammansatta av erfarna fondanalytiker som kontinuerligt följer utvecklingen på fondmarknaden och som ser till att portföljen hela tiden är uppdaterad med de fonder som vi anser är bäst just nu, baserat på din riskprofil.


  Läs mer om Aktiva Portföljer

  Läs mer om Modellportföljer

   

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj  

  Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj

  Precis som i april så har börserna fortsatt att stiga under maj. Månadens uppgång på breda stockholmsindexet OMXSPI landade på strax över 5 procent. Det betyder att indexet bara är minus 7 procent under perioden 1 januari – 31 maj. Det kan tyckas underligt att börsen har sån motståndskraft i och med den pågående globala pandemi som fortfarande härjar, men faktum är att Sverige ändå har lyckats bra rent ekonomiskt. Även om många företag drabbats hårt, främst då inom turism, restaurang, hotell, nöje och så vidare, så har vi haft ett öppet samhälle med fortsatt konsumtion. Detta kommer förhoppningsvis leda till en lägre arbetslöshet och färre konkurser än för många andra länder, som haft en total nedstänging av sina samhällen, och nästan hela ekonomier. Vi ska såklart också ta hänsyn till de historiskt stora stödpaketen som självklart bidragit till börsernas starka motståndskraft.


  I Europa har många länder nu börjat lätta på restriktionerna och människor får börja röra sig lite mer fritt i samhällena. Nedstängingarna har dock varit otroligt kostsamma, inte minst för de länder som till mycket lever på turism. Dessa kommer få fortsatta problem då det lär dröja innan resandet är tillbaka på något som liknar normala nivåer.

  Om vi kollar på några europeiska index så ser vi också att de inte alls tagit krisen så bra som till exempel Sverige eller USA. Under samma period, det vill säga årsskiftet till 31 maj så är det tyska indexet DAX minus cirka 14 procent, det engelska indexet FTSE 100 minus 20 procent och europaindexet Euronext 100 är minus 19 procent.

  EU-kommissionen har dock sagt att de vill införa en stödfond på 750 miljarder euro för att hälpa länder i kris. Även ECB säger sig vilja utöka sina stödpaket, och nytt beslut i frågan väntas fattas nu i början på juni.

  Även i USA har börserna gått starkt och årsutvecklingen på indexet S&P 500 liknar utvecklingen på OMXSPI och låg runt minus 7 procent den 31 maj. USA har också drabbats av en oerhörd arbetslöshet och uppgår nu till cirka 40 miljoner nya arbetslösa, och man börjar snart närma sig en arbetslöshet på 20 procent. Flera företag som precis hade börjat öppna upp igen efter de omfattande nedstängingar som varit i USA, har nu tyvärr varit tvugna att stänga igen i och med de stora protester och kravaller som sker runt om i landet.
  Spänningarna i USA är väldigt höga just nu vilket tycks bero på många faktorer. Arbetslösheten är skyhög och människor vill börja jobba igen för att kunna försörja sina familjer, man vill kunna röra sig fritt och börja handla igen, och inte minst så vill man få rättvisa skipat efter den tragiska händelse då en medborgare avled under ett polisingripande. Allt detta tillsammans gör att framtiden ser ostadig ut, det är helt enkelt svårt att reda ut vilken riktning saker och ting kommer ta. Men en sak är säker och det är att USA’s arbetsmarknad kommer behöva tid på sig för att återhämtas.

  Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi fortfarande befinner oss mitt i en stor kris. Vissa länder har hittills klarat av den bättre än andra, men framtiden är fortfarande oviss, och vi vet inte hur morgondagen kommer se ut. Ett antal börser, däribland den svenska, har återhämtat sig bra från bottennoteringarna, och det är bara att hoppas på att vi nu ser en stabilisering och att vi sakta men säkert kan börja återgå till mer normala förhållanden efter sommaren.

  Vi på Fondmarknaden.se vill uppmana till att fortsatt fatta genomtänkta och rationella beslut när det kommer till sitt sparande. Det är viktigt att man skapar sig en plan med lämpligt risktagande och lagom sparhorisont för sin portfölj. Tycker man att detta är svårt, eller känner att man inte har intresse eller tid, så erbjuder vi Aktiv Förvaltning. Du som kund väljer då vilken risknivå och tidshorisont som passar dig, och vi gör sedan löpande förändringar i portföljen baserat på vår marknadssyn. Du kan läsa mer om Aktiv Förvaltning genom att klicka HÄR .


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1734 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket