Logga in   |  Bli kund

SparaSomGava.png

Fondnyheter

 • Marui sålt i Jupiter Japan Select, som ökade 7,6 procent i april  

  Marui sålt i Jupiter Japan Select, som ökade 7,6 procent i april

  Fonden Jupiter Japan Select steg 7,6 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 12,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Trots att Japan återhämtat sig bra har man halkat efter USA och övriga Asien, om man tittar på hur aktiemarknaderna har presterat. Om man tar hänsyn till folkmängd när man jämför dödstal runt om i världen sticker Japan ut som ett av de länder som klarat sig bäst.

  Halvledarindustrin, som var en av de bättre under 2019 fortsatte gynna fonden under månaden.

  Under månaden gick man ur långpositionen man haft i Marui. Fonden tycker bolaget är fint, men oroas bland annat av potentiellt ökande kreditrisk.

  Tiderna är osäkra, men förvaltarna konstaterar även att det japanska bolagen ger prognoser om framtiden i mycket mindre grad än vanligt. Detta har sina förklaringar, men gör ändå att det svårt att sia om framtiden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinsthemtagningar i Jupiter Financial Innovation, som ökade 13,0 procent i april  

  Vinsthemtagningar i Jupiter Financial Innovation, som ökade 13,0 procent i april

  Fonden Jupiter Financial Innovation steg 13,0 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 24,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden slog index rejält under månaden när man fortsatte gynnas av bolag inom betallösningar. PayPal är ett exempel på dessa.

  Generellt har man i fonden sålt av i bolag där aktiepriserna rusat på sistone och köpt i bolag där aktiepriserna sjunkit.

  Bland de innehav som gick bra under månaden är LSE Group ett exempel. Bolaget rapporterade resultat för första kvartalet och gynnades av högre handelsvolymer i aktiehandeln. Dessutom rapporterade man att deras uppköp av Refinitv ska ha fallit ut väl hittils.

  Framöver kommer fonden inom banksektorn att fokusera på banker med stabila finanser och god historik, man drar ner risken inom området.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rekordhög guldexponering i Jupiter Global Absolute Return, som minskade 0,6 procent i april  

  Rekordhög guldexponering i Jupiter Global Absolute Return, som minskade 0,6 procent i april

  Fonden Jupiter Global Absolute Return minskade 0,6 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Generellt gynnades fonden av sina långa positioner, tvärt om drog de korta positionerna ner.

  Per utgången av april hade man 15 procent av fonden exponerad mot guld. Detta är den högsta guldexponeringen i fonden någonsin.

  Fondens nedgång kan till stor glad förklaras av Tesla-innehavet, det var fondens största kortposition. Tesla gick upp efter att bolaget publicerat ett uttalande där man nämner leveranssiffror för första kvartalet.

  Fondens långa position i Serco tillhör ljusglimtarna. Man har vunnit nya och fått förnyande avtal, bland annat på ett sjukhus i Hongkong och färjeverksamhet i Skottland.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stor volatilitet att vänta på marknaden spår Jupiter Dynamic Bond, som ökade 2,5 procent i april  

  Stor volatilitet att vänta på marknaden spår Jupiter Dynamic Bond, som ökade 2,5 procent i april

  Fonden Jupiter Dynamic Bond steg 2,5 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden blev stora mängder likviditet inpumpad i marknaden, vilket drog upp den.

  Fonden gynnades mest av dess innehav med high yield-klassificering. Här var de största emittenterna inom bank, konsumentprodukter och telecom.

  Det enda som drog ner fonden under månaden var dess hedge mot amerikanska dollarn.

  Under månaden fokuserade man på att köpa lite mer trygga papper. Fonden köpte främst in papper med så kallade investment grade rating, som man dessutom bedömer som mer stabila innehav.

  Framöver tror man att det det åter kommer komma stor volatilitet. Detta motiverar man med att värderingarna på börsen efter det stora fallet har återhämtat sig mycket snabbare och större än vad den reella ekonomin har.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AP3 tar in Rikard Forssmed som senior aktieförvaltare  

  AP3 tar in Rikard Forssmed som senior aktieförvaltare

  AP3 meddelar att man har rekryterat Rikard Forssmed till tjänsten som senior förvaltare inom AP3s aktiegrupp.

  Forssmed kommer närmast från Swedbank Robur där han jobbat som portföljförvaltare av deras USA-fond och han har under 18 år på Robur bland annat förvaltat Swedbank Robur Råvarufond samt ansvarat för fondbolagets handel och exekvering av aktier.

  Han tillträder sin tjänst i mitten av september och kommer förvalta ett aktivt aktiemandat med global inriktning.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • UBS Equity European Opportunity Unconstrained - klart starkare än index i år  

  UBS Equity European Opportunity Unconstrained - klart starkare än index i år

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg 7,29 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,11 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,85 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  IT var den sektor som gick bäst i april följt av energibolag. Särskilt bra gick det för bolag inom Cybersäkerhet. Fondens innehav i Sampo steg mycket tack vare att deras innehav i Nordea som redovisade bättre resultat än marknaden förväntat i det första kvartalet.

  De korta innehaven tyngdes av fondens innehav inom industri, hälsovård och material. En del av detta kompenserades genom fondens korta innehav i kommunikation.

  Fonden har i år gått klart bättre än jämförelseindex.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi  

  Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi

  Första kvartalet 2020 har minst sagt varit stökigt. Året började starkt och bulltrenden från det starka börsåret 2019 fortsatte. De globala aktiemarknaderna (MSCI World) steg med cirka 3 procent fram till den 20 februari, Stockholmsbörsen (OMXS30) steg under samma period cirka 7 procent.

  Spridningen av Covid-19 ökade ordentligt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 16 procent till den 31 mars. 

  Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi, vi går mot en recession där tillväxten mattas av och en stigande arbetslöshet väntar. Konjunkturinstitutet spår en arbetslöshet på mellan 10-11 procent 2021. Det råder stor osäkerhet i prognoserna, de innehåller ofta olika scenarion och ändras från vecka till vecka. Men en sak är tydlig, vi går mot en djup nedgång och det kan ta flera år att komma tillbaka.

  Den svaga globala efterfrågan, inte minst för kapitalvaror, som är viktiga för Sverige, kommer fortsatt att tynga exporten och företagens investeringar. Industrin står just nu inför stora utmaningar då problem med produktion och import gjort att många företag står still i väntan på leveranser. Detta har resulterat i att många anställda antingen blivit korttidspermitterade eller uppsagda.

  Coronapandemin har gjort att världsekonomin fått ett totalt stopp i efterfrågan av varor och tjänster. Efterfrågan har fallit på grund av de restriktioner som stater infört och på grund av människors förändrade beteende, konsumtionen har minskat drastiskt och investeringar skjuts på framtiden. Skillnaden mellan denna kris och tidigare finanskriser, är att företagen mestadels drabbats inte på grund av sina egna misstag eller problem, utan av att ländernas regeringar valt att stänga ner ekonomin. Detta gör att det finns större anledning för regeringarna att rädda bolag med problem, vilket syns på de enorma stödpaketen.

  Man har förstått att det krävs snabba och kraftfulla beslut för att stötta kapitalmarknaden och dess aktörer. Detta ser marknaden såklart som positivt och är en bidragande orsak till den återhämtning som skett under april och maj. Företagen ropar dock efter mer hjälp med kostnader för personal och hyror för att klara krisen och fler stödpaket är att vänta. Hur utvecklingen framåt blir beror mycket på hur långvarig Coronakrisen blir och hur snabbt människor och företag kan komma tillbaka till en mer normal vardag.

  Möjligheter
  •    Fler åtgärder från centralbanker
  •    Fler lättnader till företag och konsumenter
  •    Ett förbättrat smittspridningsläge

  Hot
  •    En ”andra våg” av covid-19 för de länder som nu lättar på restriktionerna
  •    Ökat antal konkurser och stigande arbetslöshet
  •    Fortsatt låg konsumtion

  Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-05-08

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Den som spar, den har!  

  Den som spar, den har!

  I tider av oro är det många som ser över sina kostnader och sitt sparande. Man kanske önskar att man sparat mer och konsumerat mindre…? Det är aldrig för sent att börja! Även små förändringar kan göra stor nytta på lite sikt. Här är våra bästa tips:


  1. Gör en budget och håll koll på dina utgifter!
  Se över dina utgifter och gör en budget. Att ha bra koll på inkomster och utgifter är avgörande för att skapa dig en bild av vad du har och hur du vill ha det. Hur mycket pengar spenderar du på mat varje månad? På kläder? Genom att hålla koll på dina utgifter och göra en budget får du bättre koll på din ekonomi. Då blir det lättare att både avstå och unna sig saker och att hålla sig till sin plan.

  2. Börja fondspara!
  Har du pengar på banken utan ränta? Då kan det vara en fördel att placera en del i fonder. Självklart ska du alltid ha en buffert tillgängligt för oförutsedda utgifter, men ligg inte och dräll med för mycket pengar utan ränta. Med fonder får du en bättre chans till avkastning och med ränta-på-ränta effekten växer de snabbare över tid.

  Om du inte är speciellt intresserad av aktier och fonder och inte vill ägna en stor del av din fritid åt dina investeringar, så är det bättre att låta någon annan göra jobbet åt dig. Välj då antingen våra färdiga Modellportföljer eller en Aktivt Förvaltad portfölj, Då tar vår portföljförvaltare hand om din portfölj, och väljer fonder som passar din profil! Läs mer här.

  3. Månadsspara!

  Börja månadsspara, sätt av en summa som du varje månad kan avvara till sparande. Att sparandet dras per automatik, till exempel när lönen kommit, är avgörande för att det faktiskt ska bli av. Annars är det lätt att pengarna går åt till annat. Att månadsspara är också ett jättebra sätt att få ner risken i sina köp, samt att få en långsiktig och bra utveckling. Att köpa lite regelbundet istället för att investera en större summa vid ett tillfälle gör att du får ett bättre genomsnittspris, ibland köper man på toppen och ibland på botten, men för det mesta där emellan.

  4. Sätt upp sparmål!
  Vad drömmer du om? Genom att sätt upp tydliga mål med ditt sparande ger du dig själv förutsättningar att spara på rätt sätt. Att spara till den där resan nästa sommar, eller kanske till altanen man vill bygga, kräver en annan risknivå än till exempel ett pensionssparande eller ett buffertsparande. Genom att ha olika depåer för olika sparmål, blir det lättare att ha koll.

  Generellt gäller att ju längre tidshorisont du har, desto högre risk kan du ta. Sparar du till en semesterresa i juni vill du inte se ditt sparkapital halverat i en börskrasch i maj. Sparar du däremot till pensionen om 40 år, så kommer börskraschen i maj inte att spela lika stor roll.

  5. Pruta på bolåneräntan! Omförhandla!
  Boendekostnaden och boräntan är den enskilt största utgiftsposten för de flesta människor. Någon timmes arbete med att kontakta flera olika banker och förhandla kan i slutändan innebära tusentals sparade kronor. Just nu finns även möjligheten att få amorteringsfritt en period, detta för att stärka människors privatekonomi i dessa svåra tider. Men tänk på att de pengar du spar in genom att inte amortera är bäst att spara om du har möjlighet.

  6. Se över din pension
  Börja med att gå igenom vad du har idag, och hur dina pengar är placerade. Tjänstepension, IPS, PPM med mera, vad har du och hur kan du maximera avkastningen? Har du långt kvar till din pension kan du välja en högre risk än om du endast har några år kvar, då bör du placera dem så säkert du kan med låg risk.

  7. Ta med matlåda och skippa lyx-latten!

  Har du följt råd nummer 1 kommer du se hur mycket pengar som du lägger på lunch varje dag. Om du tar med dig lunch varannan dag till jobbet (90 kr) kommer du att kunna spara nästan 1 000 kr i månaden i fonder. Om du skulle få en avkastning på i snitt 7 procent per år, skulle du efter 5 år ha nästan 74 000 kronor extra på kontot. Hade du istället lagt pengarna på ett bankkonto utan ränta hade du endast haft 60 000 kronor extra.

  Små besparingar i vardagen kan summera till stora besparingar på längre sikt. Om du till exempel köper en liten latte för 32 kronor varje dag på väg till jobbet, kostar det dig 8 352 kronor om året. Den där latten kanske känns som lite vardagslyx, men väntar du med kaffet tills du kommit fram till jobbet istället, så kan du skaffa dig utrymme att spara till riktig lyxig semester istället.

  Som du ser är det inte speciellt svårt att spara framgångsrikt. Några goda vanor och en liten arbetsinsats då och då kan göra stora skillnad. Och sist men inte minst, det viktigaste är som sagt inte hur du sparar, utan att du sparar. Kom igång redan nu, så slipper du tänka på det sen!

  Vad drömmer du om att göra med dina sparpengar?

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Fondkommentar April - Viss återhämtning på världens börser  

  Fondkommentar April - Viss återhämtning på världens börser

  Den svenska börsen OMXS30 steg med nästan 9 procent under april månad och var den 30 april ned cirka 10 procent sedan årsskiftet. En stor del av börsuppgången kan härledas till de stora räddningspaket som både Riksbanken och Regeringen presenterat.

  Riksbanken lämnade sitt penningpolitiska besked den 28 april och meddelade att räntan förblir oförändrad. Man menar att det inte är motiverat att försöka öka efterfrågan just nu när nedgången i ekonomin beror på restriktioner samt oro för smittspridning. Man utesluter dock inte en senare räntesänkning om man skulle anse det var effektivt när vi når återhämtningsfasen av denna kris.

  Man meddelade att man fortsätter med köpen av stats- och bostadsobligationer till och med september 2020. Detta sker inom det rambeslut om köp av värdepapper upp till 300 miljarder kronor som fattades den 16 mars.
  Den svenska regeringens verktyg för att försöka rädda ekonomin riktar sig mestadels mot företagen. Man erbjuder på olika sätt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, sänkta skatter, hyresnedsättningar och så vidare. Regeringen kom också med ett förslag där företag i kris får möjligheten att sätta av pengar från sin skattepliktiga vinst från 2019, till en periodiseringsfond, för att kvitta mot framtida eventuella förluster.

  Läget i Europa är på många ställen långt värre än i Sverige. Vissa länder har drabbats otroligt hårt, både smittmässigt, men även ekonomiskt till följd av nedstängningar av i stort sett hela samhällen. I flera länder i Europa räknar man med att arbetslösheten kan stiga till uppemot 20 procent. Flera länder har nu börjat eller planerar att börja öppna upp samhällena mer och mer, och hur stor skada nedstängningarna faktiskt orsakat återstår att se.

  I USA har börserna återhämtat sig kraftigt med en uppgång på nästan 11 procent under april. Detta trots att arbetslöshetssiffrorna rasat iväg ordentligt. Närmare 30 miljoner människor har registrerats som arbetslösa bara de senaste 6 veckorna, vilket är lika med 18 procent av landets totala arbetskraft.

  Samtidigt som USA jobbar hårt med att hantera nuvarande kris så försöker man också bedriva en presidentvalskampanj. Just nu ser det ut som Donald Trumps enda motståndare är Joe Biden, som visserligen ännu inte blivit utsedd till demokraternas officiella kandidat än. Biden som är 77 år gammal, sitter just nu isolerad i sin källare eftersom han på grund av sin ålder ingår i en riskgrupp. Det skulle bryta mot de restriktioner som finns om han begav sig ut på kampanjarbete, vilket i sin tur skulle kunna ge dålig publicitet och verka omdömeslöst. Trump däremot förväntas som president att jobba och resa trots restriktionerna, vilket möjliggör ett mer traditionellt kampanjarbete. Presidentvalet sker i november och hur annorlunda denna valkampanj blir får vi helt enkelt avvakta och se.

  Den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade i slutet på april ett av sina penningpolitiska möten (Federal Open Market Comittee) där man diskuterar landets finansiella tillstånd. Man kommenterade då att man bibehåller räntan inom intervallet 0 - 0,25 procent och att man inte är intresserad av att sänka räntan till minusnivåer som vissa andra länder gjort. Sverige hade minusränta mellan 2015 – 2020 och höjde räntan till noll i januari i år.

  Oljepriset föll ordentligt under april och nådde rekordlåga nivåer. Den amerikanska WTI-oljan, som ofta används som ett riktmärke för prissättning på oljemarknaden, föll till negativa nivåer, vilket aldrig tidigare skett. Amerikanska oljeproducenter fick alltså under en kort tid betala för att bli av med sin produkt. Oljepriset har sedan återhämtat sig och låg i slutet av april runt 18 dollar fatet, vilket går att jämföra med 2019 då priset låg och svängde mellan 50 – 60 dollar per fat.

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under april skedde en viss återhämtning på världens börser som till mångt och mycket beror på de stödpaket som presenterats. Många länder har den senaste tiden börjat lätta på restriktionerna, om den trenden fortsätter och det visar sig att smittspridningen inte tar ny fart är det en bra början på en återhämtning. För många företag är det tyvärr redan för sent och de har gått omkull, och de som klarat sig har en tuff period att vänta sig framöver. Hur situationen ser ut i framtiden kan vi bara spekulera om, men vi hoppas och tror att det värsta ligger bakom oss, och att världen sakta men säkert börjar återgå till mer normala förhållanden.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nya förbättrade Modellportföljer  

  Nya förbättrade Modellportföljer

  En helt ny tjänst för dig som enkelt vill komma igång med ditt fondsparande och vill ha stöd i valet av fonder. Vi har tagit fram tre modellportföljer i tre olika riskklasser samt en funktion som gör det enkelt att hålla portföljen uppdaterad över tid. När modellportföljen behöver omviktas eller när våra fondanalytiker byter ut fonder eller fördelning får du som kund en notis på din depå och kan med ett knapptryck välja att uppdatera din modellportfölj. Enklare kan det inte bli!

  Ett enkelt sätt att spara

  Modellportföljerna är framtagna för dig som vill få professionellt stöd i valet av fonder, men passar även dig som inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande.

  Våra modellportföljer är sammansatta av erfarna fondanalytiker som kontinuerligt följer utvecklingen på fondmarknaden. Du väljer själv portfölj utifrån din riskvilja och sparhorisont.

  Modellportföljerna finns tillgängliga för depåtyperna ISK, Fonddepå, Kapitalförsäkringsdepå samt IPS. Kostnaden för tjänsten är 0,4% per år. Om en IPS-depå är under utbetalning är tjänsten inte tillgänglig.

  Så funkar det!

  Genom att välja en modellportfölj behöver du inte själv välja fonder, du väljer endast den risknivå och sparhorisont som passar dig. Våra fondanalytiker väljer sedan en bra sammansättning fonder.

  I modellportföljer ingår en omviktningstjänst. Om det sker en förändring i den modellportfölj du valt eller om utvecklingen av de ingående fonderna gjort att fördelningen skiljer sig från modellportföljens får du information om att portföljen behöver viktas om (rebalanseras). Informationen visas på depån i inloggat läge. Du kan då enkelt via en knapptryckning uppdatera din portfölj till den senaste fördelningen.

  På ett enkelt sätt kan du se till att din portfölj håller rätt risknivå över tid samt innehåller fonder som är utvalda av våra fondanalytiker.

  Logga in för att läsa mer

 • Ny tjänst - Spara som gåva  

  Ny tjänst - Spara som gåva

  Starta ett månadssparande till någon du tycker om

  Fondmarknaden.se lanserar en ny tjänst som gör det lättare för dig att starta ett månadssparande till någon annan, kanske ditt barn eller barnbarn, eller någon annan du tycker om.

  Efterfrågan från kunder att enkelt kunna spara till sina barn har gjort att vi nu kan lansera en helt ny tjänst som gör det enklare ett spara från sitt eget bankkonto till en annan persons depå hos Fondmarknaden.se.

  Du kommer igång med tre enkla steg!
  1. Registrera dig själv som kund (om du inte redan är kund)

  2. Välj till vem du vill spara, gör sedan ditt val av fond och belopp samt datum för dragning. Personen du ska spara åt behöver ha en aktiv depå (ISK eller fonddepå) innan du kan lägga upp sparandet.

  3. Signera med BankID.

  Du ändrar enkelt belopp, datum och fonder själv, självklart kan du också lägga till fler fonder när du önskar.Du kan enkelt avbryta månadssparandet om du så önskar. Det går även bra att spara till flera personer.

  Logga in och klicka på knappen ”Spara som gåva” för att komma igång!

  Logga in

 • Kunderna valde räntefonder, global- och branschfonder under mars  

  Kunderna valde räntefonder, global- och branschfonder under mars

  När vi avslutat mars månad, som präglats av kraftiga börsras och sammanställer statistik över hur Fondmarknaden.se´s kunder har agerat under denna tid, kan vi konstatera att mer defensiva fonder toppar köplistan.

  Det är främst räntefonder som står för de defensiva fonderna på listan. Det finns dock lika många aktiefonder när vi tittar på topp 10 handlade fonderna. Mycket handel i globalfonder, t.ex. så toppar Morgan Stanleys Global Opportunity Fund listan och vi hittar även en hel del branschfonder så som TIN Fonder Core ny teknik och Länsförsäkringars Fastighetsfond.

  Vi kan konstatera att många av våra kunder har varit aktiva under perioden och antalet sälj har ökat. Tittar vi på månadssparanden under mars så har kunderna fortsatt spara, ingen förändring i belopp eller antal månadssparanden i mars om man jämför hur det såg ut i januari i år.

  ”Det är glädjande att se att kunderna fortsätter att månadsspara, eftersom det är det bästa sättet att få en långsiktigt bra avkastning på sitt sparande. Nu i oroliga tider och när börsen rör sig mycket är det extra viktigt att hålla sig till sin sparplan och att köpa fonder vid fler tidpunkter för att på det sättet vara med också när börsen vänder upp, säger Mikael Tjäder, VD på Fondmarknaden.se.


  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1730 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket