Logga in   |  Bli kund

Fondpaket_Medelrisk.jpg

Fondnyheter

 • JP Morgan Global Bond Opportunities ökade 0,7 procent i april, handelsspänningar utgör största marknadsrisken  

  JP Morgan Global Bond Opportunities ökade 0,7 procent i april, handelsspänningar utgör största marknadsrisken

  JP Morgan Global Bond Opportunities A (acc) SEKH ökade 0,7 procent i april, medan jämförelseindex backade 0,2 procent. Det medför att fonden är upp 4,6 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man väntar sig att centralbankerna kommer sannolikt avvakta med räntehöjningar så länge som inflationen ligger under målen.

  Under de kommande månaderna väntar man sig tillväxt i linje med den historiska trenden. Kinas ekonomiska stimulanser väntas få ett avtryck på den globala ekonomin under den andra halvan av 2019.

  Förvaltarteamets uppfattning är att handelsspänningar utgör fortsatt den största risken på marknaden.

  Man är fortsatt positiva till fundamenta för krediter, men tillägger att risken i portföljer har reducerats och är medvetna om att värderingsläget är annorlunda idag.

  Fonden utvecklades positivt under perioden.

  High yield-krediter var den främsta bidragsgivaren, där spreadar gick ihop i såväl Europa som USA. Även tekniska faktorer bidrog, som positiva inflöden och det faktum att efterfrågan var högre än utbudet på marknaden.

  En annan ljuspunkt i portföljen är tillväxtmarknadsskuld som gynnades av en global sentimentsförbättring.

  Under månaden har man valt att öka exponeringen mot europeiska perifera statsobligationer. Fondens duration ligger kvar på fyra år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan Global Macro Opportunities utvecklades positivt i april, köpt in sig i tillväxtmarknadsvalutor  

  JP Morgan Global Macro Opportunities utvecklades positivt i april, köpt in sig i tillväxtmarknadsvalutor

  JP Morgan Global Macro Opportunities A EUR utvecklades positivt i april med en uppgång om 1,7 procent, vilket medför att fonden är upp 1,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,1 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader fortsatte att stiga i april, drivet av solid tillväxt och starka finansiella kvartalssiffror från bolag. Detta mot bakgrund av mer duvaktiga centralbanker.

  Risktillgångar fick stöd av förbättrad makrodata. Från förvaltarhåll har man räknat med en motståndskraft hos den globala tillväxten i en miljö med kontrollerad inflation, vilket möjliggör för centralbanker att fortsätta stödja marknaden med expansiv penningpolitik.

  "Detta gynnade portföljen i ljuset av vår ökning den senaste tiden i den totala risken och aktieexponeringen", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fondens långa call-optioner på aktier bidrog positivt, medan fondens långstrategi för den japanska yenen tyngde. På aktiesidan var fondens cykliska komponent gynnsam.

  Förvaltarteamet har under månaden köpt in sig i en korg av tillväxtmarknadsvalutor. Man anser att den nuvarande gynnsamma miljön för risktillgångar reflekteras inte fullt ut ännu i tillgångar på tillväxtmarknader.

  Inför framtiden väljer man att kolla noggrant efter potentiella skiften i viktiga faktorer som kan utgöra ett hot mot en fortsatt uppgång för risktillgångar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan Latin America Equity steg 2,2 procent i april, köpt in sig i Walmart de Mexico med attraktiv avkastningspotential  

  JP Morgan Latin America Equity steg 2,2 procent i april, köpt in sig i Walmart de Mexico med attraktiv avkastningspotential

  JP Morgan Latin America Equity A USD steg 2,2 procent i april, vilket medför att fonden är upp 9,8 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 8,3 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i Latinamerika så avtar tillväxten över hela brädet, och dessutom mer än förväntat.

  "Detta är särskilt sant för Brasilien, där avsaknaden av en återhämtning i BNP-tillväxten och oro runt den sannolika omfattningen av pensionsreformer resulterat i vinsthemtagningar", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Från förvaltarhåll har man alltid trott att reformprocessen i Brasilien kommer att vara utmanande, och man ser fortsatt potential för ytterligare besvikelser på den fronten.

  Mexiko däremot gynnas av den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin, samt av vinsthemtagningar i Brasilien. Förvaltarteamet ser även positivt på månader som april med mindre politiska rubriker i media.

  Fonden utvecklades positivt under månaden, vilket hänförs till såväl aktier som allokeringsbeslut.

  Fonden gynnades av en undervikt mot brasilianska Petrobras. Energiaktien föll på nyheten att bolaget avser sälja sin post på 90 procent i naturgasenheten TAG för 8,6 miljarder dollar.

  Övervikten i retailbolaget Lojas Renner var även en ljuspunkt. Aktien handlades upp på fortsatt expansion i Argentina.

  På minussidan märktes dock exponeringen mot e-handelsjätten Mercadolibre. Aktien utvecklades svagt på börsen efter en stark uppgång i mars.

  Fonden har minskat exponeringen mot det brasilianska uthyrningsbolaget Localiza. Den försäljningslikviden har gått till att initiera en ny position i Walmart de Mexico, som anses erbjuda en hög attraktiv avkastningspotential ihop med ett positivt vinstmomentum. Det är fortsatt dock en av fondens största underviktpositioner.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden Lojas Renner, Grupo Aeroportuario Del Sureste och Mercadolibre. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns Petroleo Brasileiro, Vale och Walmart de Mexico.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på THQ Nordics rapportuppgång, flera positiva förvaltare  

  Vinnarfonderna på THQ Nordics rapportuppgång, flera positiva förvaltare

  THQ Nordic är efter tre timmars börshandel upp en bit över tre procent på börsen, mot bakgrund av kvartalsrapporten som släpptes under morgonen. Det gynnar flera aktivt förvaltade fonder med stora innehav i speljätten, i svenska mått mätt. Vidare är flera förvaltare positiva till kvartalsrapporten.

  I toppen i fondägarlistan, sorterat efter portföljvikt, återfinns Consensus Småbolag. Det var det största innehavet i den fonden per utgången av april, med en portföljvikt om 11,1 procent. THQ Nordic är även ett större innehav i Consensus Sverige Select samt Consensus Lighthouse.

  Därefter kommer Lancelot Avalon, Handelsbanken Sverigefond, Swedbank Robur Ny Teknik och Core Ny Teknik i listan. Portföljvikterna i dessa fall varierade mellan 8,5 till 4,8 procent, i samband med den senaste innehavsrapporteringen för Morningstar.

  Carl Armfelt som ingår i förvaltarteamet för Core Ny Teknik anser att det var en stark kvartalsrapport från THQ Nordic.

  Armfelt bedömer att den viktigaste värdedrivaren för kommande år blir kvaliteten av pågående spelutvecklingsprojekt samt förvärv. Han pekar även på att det kommer bli intressant att följa konsolideringen som sker bland Europas spelutvecklare.

  En annan fond med ett stort innehav är finska Taaleri New Europe. Niko Fagernäs som förvaltar den fonden ställer sig även positiv till kvartalsrapporten, men hade högre förväntningar kring speltiteln Metro Exodus.

  "Det var ganska solida resultat från THQ Nordic, där intäkterna och ebitda-resultatet såg bra ut. Vad gäller Metro Exodus hade jag förväntat mig högre försäljning om jag ska vara ärlig, men det är inte förvånande att spelet verkar missa försäljningsestimaten givet att användarbetyget på Metacritic var ganska lågt för ett Metro-spel", uppger Taaleri-förvaltaren i en kommentar.

  Två andra förvaltare som uttryckt sig positivt om kvartalsrapporten under dagen är Sensor-förvaltaren Stefan Olofsson samt Simon Tarvainen på Strand Kapitalförvaltning. Såväl Sensor Sverige Select som Strand Förmögenhetsfond har stora innehav i det svenska spelbolaget som börsnoterades i slutet av 2016.

  Båda anser att det var en stark kvartalsrapport, och Olofsson uppgav att han skulle inte bli förvånad om aktien når upp mot 300 kronor innan året är slut. Aktien står i skrivande stund en bit över 240-kronors nivån.

  Tarvainen konstaterade att inte heller den här gången hade marknadens förväntningar hängt med, givet att både omsättningen och ebitda-resultatet kom in bättre än väntat.

  Förvaltaren på Strand Kapitalförvaltning förmedlade även att spelutvecklare som THQ Nordic tjänar på att allt fler bolag vill leverera plattformar för spelförsäljning. Därutöver ser han ett fortsatt stort förvärvsutrymme för THQ Nordic, givet nettokassan på två miljarder kronor vid utgången av det första kvartalet.

  Andra aktiefonder där innehavet i THQ Nordic hade en portföljvikt på minst tre procent och som är tillgängliga för svenska småsparare är Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Fondita Nordic Small Cap, Didner & Gerge Småbolag och Evli Swedish Small Cap.

  THQ Nordic redovisade under morgonen en omsättning och ett ebitda-resultat som var högre än väntat under januari-mars vilket är det femte kvartalet. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår fram till sista mars.

  Omsättningen ökade 158 procent till 1 630,5 miljoner kronor (632,9), att jämföra med Bloombergs sammanställning av fyra analytikers estimat som var 1 509 miljoner kronor. Ebitda-resultatet ökade 174 procent till 618,6 miljoner kronor (225,9), med en ebitda-marginal om 38 procent. Väntat ebitda-resultat enligt tre analytiker var 447,7 miljoner kronor.

  Dagens kursuppgång medför att THQ Nordic-aktien är upp runt 68 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • JP Morgan Emerging Markets Small Cap steg mer än index i april, fortsatt positiva till tillväxtmarknadsaktier  

  JP Morgan Emerging Markets Small Cap steg mer än index i april, fortsatt positiva till tillväxtmarknadsaktier

  JP Morgan Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD steg mer än sitt jämförelseindex i april med en uppgång om 1,2 procent, vilket medför att fonden är upp 10,5 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat åtta procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att makrotrender och policyutvecklingar den senaste tiden stödjer optimismen bland investerare, särskilt i USA och i Kina.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt positiva till tillväxtmarknadsaktier i ljuset av rådande värderingar. P/B-talet är fortsatt lägre än det långsiktiga genomsnittsvärdet.

  De tillägger dock att avtagande tillväxt, negativa vinstrevideringar och en stark dollar fortsätter att utgöra risker för uppgången på tillväxtmarknader.

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Fonden gynnades av allokeringen inom kinesiska aktier samt en kombination av undervikt och aktiva aktieval i Sydkorea.

  I Kina var Nexteer Automotive den främsta bidragsgivaren, mot bakgrund av en svag mars månad. Innehavet i 51Job utvecklades även väl, utan några större bolagsspecifika nyheter.

  På minussidan märktes dock hemutrustningstillverkaren Zhejiang Supor. Kombinationen av en förhöjd värdering och kvartalsresultat som var sämre än väntat resulterade i kursnedgång.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden Zhejiang Supor, Vanguard International och Clicks Group. I den andra vågskålen med de största undervikterna återfinns Impala Platinum, Rbl Bank och Li Ning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag utvecklades positivt i april, uppgång på fyra börsmånader summerar till 26,2 procent  

  Tellus Investmentbolag utvecklades positivt i april, uppgång på fyra börsmånader summerar till 26,2 procent

  Tellus Investmentbolag utvecklades positivt i april med en uppgång om 6,6 procent, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 26,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 23,7 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att allt fler och nu senast Ray Dalio, grundare av världens största HF firma, Bridgewater Associates, pekar på att den amerikanska centralbanken inte har lyckats med att öka välfärden för de många.

  Ray Dalio tror att det kan finnas bättre lösningar i den så kallade MMT (modern monetary theory), och säger att en möjlighet kan vara kombinationer av samordnade åtgärder inom penning- och finanspolitik.

  Från förvaltarhåll bedömer man dock att en uppenbar risk med sådana förslag är att politiker får en ännu större makt att producera och allokera pengar och krediter samt styra konsumtion och utgifter.

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Förvaltarteamet har under året dragit ned den bolagsspecifika risken i portföljen och har ökat antalet likaviktade innehav till 27 stycken, från tidigare 19 stycken.

  "Vi har också fortsatt att diversifiera exponeringen mot olika branscher. Men vi har trots ökad branschdiversifiering lyckats väl med bolagsvalen och därmed avkastningen", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Veeva Systems, Intertek Group och 3i Group med portföljvikter om 3,8 procent vardera.  Taggar:


Våra fondnyheter

 • Norden tuffar på  

  Norden tuffar på

  De nordiska börserna har tuffat på hittills i år. Samtliga index pekar uppåt och i toppen av de nordiska länderna finns Stockholmsbörsen med en uppgång om 14,7 procent, bland annat dopad av en svag valuta. Dyraste börsen är Köpenhamn. Tillväxtmässigt väntas de svenska bolagen växa långsammast. Makroekonomiskt är det inte något land som haltar betydligt. Oro finns naturligtvis för handelsfrågan.

  Makroekonomiskt läge
  Det ser generellt ganska bra ut i Norden. Samtliga länder växer och arbetslösheten är låg. Politiskt är det, även om det blir val i Danmark, stabilt. Odin Fonder kallar området för en värld i miniatyr. Norden har nämligen en diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet.

  Ränteläget i de nordiska länderna fortsätter att vara lågt. Sverige har minusränta, Danmark och Finland, som är med i eurosamarbetet, har nollränta medan Norge har en ränta om 1 procent.

  Norge släpper sitt räntebesked nu på torsdag. Förväntningarna är att räntan ligger kvar oförändrad. Handelsbanken har nyligen i en analys pekat på att man förväntar sig att den norska centralbanken skjuter upp sin höjning till i september, istället för i juni.

  Förväntningarna på tillväxten skiljer sig lite åt mellan de olika nordiska länderna. Sverige som är den största ekonomin väntas växa med 1,7 procent i år och 1,8 procent nästa år, ned från 2,5 procent i fjol. Danmarks tillväxt öka till 1,9 procent, från 1,5 procent i fjol. Därefter väntas den falla ned till 1,2 procent, enligt Bloomberg sammanställning.

  Världen i miniatyr
  Börserna i Norden har också stora bolag inom samtliga sektorer, men inte på respektive börs. Sverige har exempelvis en stor finanssektor men vi saknar ett noterat försäkringsbolag. Det är inga problem för det finns i övriga Norden. Norge är exempelvis stora på energi och shipping, vilket är sektorer som är svaga i Finland och Sverige. Finland i sin tur är exempelvis stora på papper och massa.

  Börsutveckling
  Hur har då börserna gått? Stockholmsbörsen har gått starkast med en uppgång på 14,7 procent följt av Köpenhamnsbörsen som stigit 12 procent. På tredje plats kommer Oslobörsen med en uppgång om 8,9 procent. Sist kommer Finland med en börsuppgång på 6,4 procent.

  Den starka utvecklingen innebär inte att man har högst värdering. Enligt Factsets gigantiska databas är p/e-talet högst för Danmark, 17,8. Det har stigit från 14,9 vid årsskiftet och 14,3 i maj i fjol. Sverige har ett p/e-tal på 15, upp från 12,9 vid årsskiftet efter höstens börsturbulens. Vid utgången av förra året var värderingen 14. Oslobörsen är billigast med ett p/e-tal på 12 medan Finland ligger i mitten med 14,1.

  Förväntad vinsttillväxt
  Vinsttillväxten väntas bli högst i Oslo, 22,5 procent. Lägst är den förväntade tillväxten i Sverige vid 8,8 procent. Sverige sticker också ut. Analytikerkollektivet har höjt sina tillväxtprognoser för övriga länder men sänkt den för Sverige. Vid årsskiftet räknade analytikerna med att Sverige skulle växa 9,3 procent.

  Finland har haft en totalt motsatt utveckling. Vårt östliga grannland låg i botten vid årsskiftet med en förväntad vinstökning om 8,7 procent. I dag ligger den vid 13,5 procent.

  Slutsats
  De nordiska börserna väntas på bred front öka sina vinster under det kommande året. Ökningstakten är såklart olika då nationerna har olika näringsliv. Det finns också ett stöd i form av en underliggande ekonomisk tillväxt i samtliga ekonomier. Ränteläget är lågt vilket brukar gynna aktier. Värderingen av börserna sticker inte heller ut. Köpenhamn har dock en värdering som är högre än USA-börserna. 

  Fondmarknaden.se har totalt 51 olika nordiska aktiefonder att välja mellan.

  Möjligheter
  + Låg ränta
  + Stabila ekonomier
  + Bredd i avseende sektorer

  Hot
  - Eskalerande globala handelskonflikter
  - Ökad politisk osäkerhet
  - Fortsatt avmattning av ekonomin

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondmarknaden.se's kunder köpte småbolag och tillväxt i april  

  Fondmarknaden.se's kunder köpte småbolag och tillväxt i april

  Fondmarknaden.se’s kunder köpte på sig tillväxt- och småbolagsfonder under april. I säljlistan återfanns amerikanska fonder samt enskilda tillväxtländer såsom Vietnam, Kina och Indien. Det visar en sammanställning från handelsplatsen.


  Köpsidan toppades av Baltic Fund från INVL Asset Management. Fonden investerar likt vad namnet antyder i de baltiska länderna. På andra plats kommer en europeisk tillväxtfond från Jupiter och på tredje plats US Advantage Fund från Morgan Stanley. Först på femte plats kommer en svensk fond, Spiltans Högräntefond.

  På säljsidan återfanns amerikanska fonder från SPP Fonder, Alliance Bernstein och Morgan Stanley.

  Mest handlade fonder var Cliens Småbolag, Norron Target följt av Spiltan Högräntefond. Det var också en hög aktivitet i PriorNilssons specialfond Realinvest.


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Uber mot börsen sätter fokus på teknik  

  Uber mot börsen sätter fokus på teknik

  Trender kommer och går. Nyligen var det hett för teknikbolagen att stå utanför börsen och söka kapital för egen maskin. Företag som Uber, Spotify, Airbnb, Wework med flera önskade inte någon kvartalshets med rapporter, aktiekurser och krav från marknaden. Det var mer bekvämt att resa pengar i privat miljö.

  Tiderna förändras och nu söker i princip alla sig till Wall Street istället. Flera har redan noterats däribland Lyft, Spotify och Dropbox. Optionerna som de anställda erhåller måste också kunna realiseras någon gång.

  De bjässar som står utanför har i dag tydliga kommunicerade mål om en framtida notering. Inom kort tar Uber plats. Därefter har även aktörer som Airbnb, Pinterest och Wework samtliga flaggat för att man avser söka en notering på Wall Street. Elon Musks rymdprojekt SpaceX är ett av få bolag som inte uppgett att man inom sinom tid kommer att handlas på USA-börserna.

  Uber sätter stämningen i och med att noteringen är så stor och då den inträffar inom kort. Noteringsintervallet är 44-50 dollar per aktie, vilket ger ett börsvärde om 80-90 miljarder dollar. Det är fortsatt en bit från toppen. Apple, Amazon och Microsoft ligger alla på ett börsvärde över 900 miljarder dollar.

  Det kommer också att göra det enklare för sparare att köpa aktier i bolagen. Fidelity var länge en indikator på värderingarna i den privata miljön då fondjätten hade en fond som investerade i de onoterade teknikbjässarna.

  I takt med att bolagen noteras kommer det också att bli enklare och billigare för svenska sparare att spara i bolagen. Indexfonder och vanliga aktiefonder kommer framöver att investera i bolagen när de väl noteras.

  Hur har då teknikfonderna utvecklats i år?

  Fondmarknaden.se har totalt 27 fonder att välja från inom teknikområdet. Samtliga fonder har stigit. Bäst i år har JPMorgan - JPMF US Technology Fund (a) gått med en uppgång om 42,7 procent följt av Threadneedle Lux - Global Technology som stigit 41,1 procent. På tredje plats kommer Franklin Templeton - Technology Fund (acc) som ökat 40,4 procent.

  En intressant ny teknikfond som sedan starten i februari i år levererat en avkastning på 14,36% är fonden TIN Fonder - Core Ny Teknik. Fonden drivs av succéförvaltarna bakom fonden Swedbank Robur - Ny Teknik, Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Av deras månadsrapport framgår det att 40 000 kunder har investerat i fonden sedan starten och totalt placerat över 1 300 miljoner kronor.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Svenska börsbolagen har slagit förväntningarna  

  Svenska börsbolagen har slagit förväntningarna

  Den svenska rapportfloden har redan nått sin kulmen för den här gången. I det första kvartalet har bolagen presterat bättre än väntat i snitt, delvis förklarat av en dopning genom redovisning och en svag svensk krona. I skrivande stund har dock president Donald Trump utlovat nya tariffer i handeln vilket skapat oro runt om i världen.

  I den svenska rapportfloden har 75 rapporter än så länge inkommit där data kan jämföras med förväntningarna hos finansinformationsjätten Factset. Totalt har 44 rapporter varit starkare än väntat och 24 sämre än väntat. Sju stycken hade ett resultat som låg under 1 procent från förväntningarna.

  ”Överlag har rapportsäsongen varit bra, men resultaten har dopats något av IFRS 16-effekter* och den svaga kronan. Verkstadsrapporterna har generellt sett varit något över förväntningarna och framförallt har orderingången sett bra ut. Ericsson överraskade också på uppsidan. H&M var bättre än väntat, men där var förväntningarna extremt lågt ställda. Det som stuckit ut på nedsidan är bankerna, som haft större press på sina räntenetton än väntat”, säger Strands förvaltare David Lindström i en kommentar.

  Den svenska kronan har gynnat den svenska exportindustrin under perioden. Fallet i kronan är nu så stort att det ligger i en nivå med länder som drabbats av statskupp, skrev Nordea nyligen i en analys. Nedgången är dock positiv för börsen.

  Aktiespararnas analyschef Peter Malmqvist skriver i en kommentar att det är tillväxten som sticker ut.

  ”Osäkerheten inför rapportperioden var större än tidigare. De två senaste rapportperioderna hade levererat tillväxt, men klart under förväntan. Nu kan konstateras att utvecklingen detta kvartal var klart bättre än väntat och att tillväxten hoppat upp ett par snäpp jämfört med tidigare.”

  Malmqvist har också räknat på de 40 största bolagens vinsttillväxt. Plockas extremvärden bort har kvarvarande bolag en vinstuppgång om 9 procent. Totalt har 63 procent av komponenterna i undersökningen ökat vinsten. Medianvärdet för tillväxten är 8 procent. Det är enligt analyschefen bättre än de senaste två kvartalen.

  Analytikerkåren har trots att avvikelsen varit åt det positiva hållet inte höjt sina prognoser på bred front. I maj har 38 procent av justeringarna varit uppåt medan 41 procent varit nedåt, enligt Factsets databas. Det var första månaden sedan i januari som snittprognoserna har justerats ned. I april var det 39 procent höjningar och 36 procent sänkningar.

  Hur står sig då Sverige internationellt?
  I USA har vinsterna också utvecklat sig bra och resultaten har varit högre än vad analytikerkåren på Wall Street förväntat sig. Cirka 80 procent av bolagen har släppt sina siffror och inte mindre än 76 procent av bolagen har presterat bättre än väntat, 6 procent i linje och 19 procent har varit sämre än väntat, enligt en sammanställning från Factset. Det är högre än det femåriga snittet.

  Försäljningen har dock varit betydligt sämre. Försäljningen har i snitt varit 0,3 procent bättre än väntat, vilket är sämre än femårssnittet.

  Utsikterna är dock betydligt blekare. Analytikerna räknar med att vinsterna faller i det andra kvartalet för att sedan stiga i det tredje och fjärde kvartalet.


  *Den internationella redovisningsstandarden IFRS 16 trädde i kraft 1 januari 2019. Det innebär att operationell leasing nu måste anges i balansräkning, jämfört med att det tidigare enbart bokfördes i resultaträkningen. Till operationell leasing klassas bland annat kontorshyra (avtal längre än 12 månader) och leasing av bilar. Det här innebär för företag som hyr stor del av sina lokaler att skuldsättning i vissa fall kommer att öka dramatiskt.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Nyhetsbrev april 2019  

  Nyhetsbrev april 2019

  Fokus på positiva nyheter drev börserna vidare uppåt i mars
  Den amerikanska börsen fortsatte att stiga i mars medan uppgångstakten dämpats något sedan botten vid jul. Investerarna får vänta allt längre på ett handelsavtal mellan USA och Kina men positiva signaler därifrån gör att marknaden fortsatt inkasserar att ett avtal går i lås. Oron över en global konjunkturavmattning har dämpats. Positiva makrosignaler i början av april gav fortsatt stöd till börsuppgången. Det har till exempel skapat fler jobb i USA än väntat i mars. Läs mer

  Analys Nordamerika: Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA
  USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. Uppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt. Läs mer


  Fondmarknadens kunder köpte globalfonder i mars
  Bland de tio mest köpta fonderna på Fondmarknaden i mars var fyra globala aktiefonder, ihop med en global obligationsfond. Detta enligt en fondöversikt.

  Kundernas tilltro till globalfonderna sker mot bakgrund av en global tillväxtavmattning, samtidigt som de största centralbankerna nu intagit en mjukare hållning vad gäller potentiella räntehöjningar.  Läs mer

  Hur har det gått för robotrådgivarna jämfört med Fondmarknadens aktiva portföljer?
  Det är goda tider för robotrådgivning just nu, med många satsningar på olika håll och kanter. Lysa, Avanza, Nordnet och Nordea är några av de aktörer som satsar på området.

  Danske Bank har också lanserat sin populära robotrådgivare i Sverige och nyligen har även den norska storbanken DNB startat igång en liknande tjänst, vilket visar på att intresset är stort. Läs mer

  Till nyhetbrevet för april månad


  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA  

  Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA

  USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. Uppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt. Den amerikanska ekonomin väntas växa fortsatt starkt jämfört med många andra delar av världen, även om det finns risk för att ledande indikatorer kan ha toppat. Samtidigt är förväntningarna inför den stundande rapportsäsongen i USA relativt lågt ställda, vilket kan utlösa ytterligare uppgång. Värderingarna som ligger strax under det femåriga genomsnittet är inte heller särskilt höga.

  Räntekurvan har inverterats

  Detta har resulterat i att långräntorna fallit tillbaka väldigt hastigt. Räntekurvan i USA har inverterats för första gången sedan 2007, vilket betyder att den längre 10-årsräntan handlas under 3-månadersräntan. Spreaden mellan just tremånadersräntan och tioårsräntan har uppvisat den historiskt starkaste korrelationen mellan en invertering och en kommande recession. Det finns dock marknadsaktörer som ser positivt på den amerikanska ekonomin, med argumentet att data pekar på att ekonomin i landet är hälsosam.

  Framsteg i handelskriget

  Vidare har det gjorts framsteg vad gäller handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Flera bedömare tror även att ett handelsavtal mellan länderna är närmare efter Mueller-rapporten med ett positivt utfall för den sittande presidenten Donald Trump.

  USA:s och Kinas samtal uppges gå framåt på samtliga punkter. Kina skall även tagit ett kliv för att blidka USA när det gäller tekniköverföring. Detta i ljuset av att USA har anklagat Kina för att stjäla immateriella tillgångar och tvinga amerikanska bolag att genomföra tekniköverföringar. Många bedömare pekar på att ett ingånget handelsavtal kan förbättra konjunkturutsikterna och agera börsbränsle.

  De amerikanska teknikjättarna

  Förutom de makroekonomiska förutsättningarna är det en viktig fråga om de amerikanska teknikbolagen kommer leverera under 2019. IT-sektorn utgör den klart största delen av den amerikanska marknaden, med jättar som Apple, Microsoft och Amazon.

  Ett krav som lyfts upp av den politiska vänsterkanten i USA är att man ska bryta upp teknikjättarna. Dagens stora tech-bolag anser de har för mycket makt över ekonomin, samhället och demokratin i landet. Donald Trump är negativt inställd till det föreslagna konceptet, men i samband med varje skandal uttrycks missnöje globalt. Med ett presidentval på ingång är det tänkbart att liknande förslag lyfts upp igen för att blidka väljare.

  Summering


  Många bedömare är dock fortsatt optimistiska kring den amerikanska ekonomin. Det kombinerat med att sannolikheten ökat för ett handelsavtal mellan USA och Kina talar för ett fortsatt bra sentiment för amerikanska aktier. Vidare är förväntningarna på det första kvartalet för de amerikanska börsbolagen i dagsläget lågt ställda, vilket kan resultera i positiva överraskningar i USA framöver.

  Möjligheter
  + Nedrevideringar av bolagsvinsterna under början av 2019 har medfört lägre förväntningar
  + Den amerikanska ekonomin väntas växa i fortsatt god takt framgent
  + Handelskriget mellan USA och Kina är närmare en lösning

  Hot
  - En avmattning i den amerikanska ekonomin
  - Finns vissa signaler på recession som en inverterad räntekurva, samtidigt kan många ledande indikatorer ha toppat
  - En svag rapportsäsong nu i Q1 med försämrad guidance för helåret

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1756 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket