Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • JPM Emerging Markets Small Cap steg 6,1 procent i januari, ser fortsatt uppgångspotential  

  JPM Emerging Markets Small Cap steg 6,1 procent i januari, ser fortsatt uppgångspotential

  JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD ökade 6,1 procent under januari, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det blev en stark inledning för aktier på utvecklingsmarknaderna där small cap utvecklades relativt något sämre jämfört med bredare index. Det kan jämföras med den avslutande månaden på förra året då small cap-bolagen fortsatte att gå bättre än sina motsvarigheter inom large cap.

  I den positiva vågskålen under januari återfanns aktieval i Taiwan och Mexiko medan aktieval i Rumänien och Brasilien, samt en undervikt på den indonesiska marknaden återfanns i den negativa vågskålen.

  Förvaltarna bedömer att det finns mer att ge på EM-marknaderna trots den starka inledningen på året. Det bedöms finnas potential för mer positiva nyheter främst gällande Kina men även andra marknader. Den senaste försvagningen av den amerikanska dollarn har också gett en relativ styrka till utvecklingsländer.

  På aktienivå gav vitryska EPAM System störst bidrag till avkastningen utan några företagsspecifika nyheter. Uppgången kom dock efter en korrektion i december likt övriga it-sektorn och lyftes också av Luxoft bud på DXC, enligt förvaltarna.

  Bland negativa bidrag återfanns majoriteten på den indiska marknaden, även om Indien överlag bidrog positivt till avskastningen. Detta inför det indiska valet. Shiriram Transport drabbades hårdast på grund av en lägre lånetillväxt.

  Den rumänska banken Transilvania som förra månaden lyftes fram på grund av en av regeringen föreslagen bankskatt återkom i januarirapporten. Om bankskatten genomförs bedömer förvaltarna att den kommer att få en betydande negativ inverkan. Pressen på aktien bestod under månaden och förvaltarna nämner att det råder osäkerhet hur mycket av detta som är inprisat i kursen.

  Fonden har minskat sin position i Arezzo och Lojas Renner under månaden på grund av att värderingen stigit.

  Försäljningen finansierade en ökad position i Moscow Exchange.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Realräntefond steg 0,2 procent under 2018 - positionering för minskade ränteskillnader bidrog positivt  

  Swedbank Robur Realräntefond steg 0,2 procent under 2018 - positionering för minskade ränteskillnader bidrog positivt

  Swedbank Realräntefond ökade 0,2 procent under 2018 och underpresterade därmed mot jämförelseindex som steg 0,4 procent under perioden.

  Fondens position för minskade ränteskillnader mellan korta- och långa reala statsobligationer bidrog positivt: räntan för realränteobligationer med kort löptid blev högre under året men lägre för obligationer med lång löptid. Vid årets utgång var skillnaderna mindre vilket gör att fonden positionerats mer neutralt inför 2019.

  Under 2018 hade fonden innehav i nominella bostadsobligationer och undervikt i reala statsobligationer. Detta gynnade fondens avkastning då förräntningstakten var högre för nominella bostadsobligationer och ränteskillnaden mellan de två tillgångsslagen vid årets slut var ungefär samma som vid årets början.

  Vid två tillfällen under året ägde fonden tyska reala obligationer då förvaltaren ansåg att den tyska så kallade jämviktsinflationen, alltså skillnaden mellan den nominella och reala räntan var attraktivt prissatt jämfört med Sverige på samma löptid.

  Denna positionering var gynnsam vid det första tillfället medan det andra tillfället vid årets slut ännu inte hade genererat något positivt bidrag till avkastningen, men behölls som position i fonden.

  Under året noterades rekordstora ränteskillnader för 10-åriga statsobligationer mellan USA och Tyskland. Detta efter ökade skillnaderna i styrräntor mellan Fed och ECB.

  Den svenska Riksbanken genomförde den första höjningen på sju år och styrräntan höjdes till –0,25 procent av en oenig direktion.

  Den svenska inflationen närmade sig varaktigt inflationsmålet, främst beroende på stigande energipriser medan det underliggande inflationstrycket fortfarande var lägre.

  Trots en stark arbetsmarknad steg svenska löner endast måttligt under året och gav inte heller någon impuls till stigande priser. I spåren av den varma sommaren förväntas högre priser på livsmedel hjälpa Riksbanken mot målet under inledningen av 2019.

  ECB:s minskning av obligationsköpen under året var en av anledningarna till en svagare utveckling för företagsobligationer där ränteskillnaden mot statsobligationer ökade kraftigt.

  Samtidigt fortsatte företagen under året att ge ut stora volymer i kreditmarknaden, vilket ökat risken för en fortsatt ökande ränteskillnad mot statsobligationer, tillägger förvaltaren.

  En svag börsutveckling under hösten ökade oron i marknaden för kreditobligationer ytterligare. För att dämpa oron diskuterar ECB nya lån till europeiska banker som kan komma att minska effekterna av det avslutade programmet för obligationsköp. Den svenska kreditmarknaden påverkades först mot slutet av året av den internationella oron, men inför inledningen av 2019 ser situationen inte gynnsam ut för kreditmarknaden, bedömer förvaltaren.  Taggar:

 • Swedbank Robur Technology steg 4,9 procent under 2018, Microsoft och Mastercard utvecklades bäst  

  Swedbank Robur Technology steg 4,9 procent under 2018, Microsoft och Mastercard utvecklades bäst

  Swedbank Robur Technology hade draghjälp av positionerna i Microsoft och Mastercard under helåret 2018. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Innehav som tappade mest var halvledarbolaget Marvell och det koreanska internetföretaget Naver. I förhållande till jämförelseindex gav Mastercard och Wirecard de största positiva bidragen medan halvledarbolagen Ams och Renesas bidrog mest negativt.

  Sammantaget steg Swedbank Robur Technology 4,9 procent i värde under 2018 och nådde inte upp till utvecklingen för jämförelseindex som ökade 5,3 procent.

  Snabbväxande teknikbolag hade en bättre utveckling i början av året än mogna bolag med låg tillväxt. Förvaltaren nämner specifikt SaaS-bolag, alltså software as a service.

  Börsutvecklingen på tillväxtmarknaderna, där många teknikbolag finns, var dock svag sedan början av året och mot hösten tilltog oron kring de handelspolitiska förvecklingarna mellan USA och Kina.

  Störst portföljvikt vid årets slut var Microsoft, Visa, Google och Mastercard.  Taggar:

 • Swedbank Robur Råvarufond sjönk med 15,6 procent under 2018, bolagsval i energisektorn tyngde  

  Swedbank Robur Råvarufond sjönk med 15,6 procent under 2018, bolagsval i energisektorn tyngde

  Swedbank Robur Råvarufond utvecklades i linje med jämförelseindex under de tre första kvartalet men avslutade året med en negativ avkastning både i absoluta tal och relativt jämförelseindex. Främst var det bolagsval inom energisektorn som tyngde. Det framgår av en kvartalsrapport.

  Swedbank Robur Råvarufond tappade 15,6 procent under 2018, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som minskade 8,1 procent.

  Fondens inriktning inom energisektorn på stora integrerade oljebolag och skifferoljeproducenter i USA var ogynnsam mot slutet av året.

  Främst var det bolagen inom skifferolja och tillväxtbolag med hög skuldsättning som drabbades hårt av höstens snabba prisnedgång på råolja, beskriver förvaltarna.

  Innehaven som hade sämst utveckling var Premier Oil, International Petroleum Corp och Parsley Energy. Positioner som ökade mest i värde var Exxon, BP och Shell. Innehavet i International Petroleum Corp avyttrades under kvartalet. Orsaken är att bolaget gjorde ett större förvärv inom oljesand och därigenom inte passar i fondens inriktning.

  Även metalldelen av fonden avslutade året svagt, tyngd av oro för ett omfattande handelskrig. Detta ledde till negativa prognoser för den framtida konsumtionen av basmetaller och därmed prisfall på basmetallerna.

  Av den senaste kvartalsrapporten framgår även att oron väntas fortsätta under 2019.

  Flera av fondens mer nischade innehav drog ned avkastningen. De sämst avkastande var SSAB, Lucara Diamond och First Quantum Minerals. I den positiva vågskålen återfanns Freeport-McMoran, ArcelorMittal och Steel Dynamics.

  Fonden portfölj innehöll 36 bolag vid årets slut.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari, utvecklingen i handelskriget kommer ha kortsiktigt stor betydelse  

  SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari, utvecklingen i handelskriget kommer ha kortsiktigt stor betydelse

  SPP Aktiefond Sverige steg 7,1 procent i januari vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i likhet med globala aktier kom den kraftiga uppgången efter den betydande korrigeringen i december. Nivåmässigt är svenska aktier tillbaka på nivåerna från oktober/november i fjol.

  Inför framtiden bedömer man att den svenska marknaden följer den globala utvecklingen enligt sitt normala mönster. Den aggregerade globala makrodatan fortsätter att falla.

  "Även konsensusprognoserna för 2019 års BNP-tillväxt fortsätter att justeras ned. Framförallt har de senaste två månadernas nedjusteringar i USA bidragit negativt tillsammans med den negativa trenden i euroområdet och Japan som har pågått ett tag", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  På kort sikt bedömer man att utvecklingen i handelskriget kommer att ha stor betydelse.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Nordea med portföljvikterna 6,2, 5,5 respektive 5,4 procent.

  Industri stod för 30,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 24,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, Electrolux positiv bidragsgivare  

  Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, Electrolux positiv bidragsgivare

  Skandia Sverige Hållbar steg 8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På plussidan utmärkte sig ett flertal innehav.

  "Electrolux har fortsatt sin starka kursutveckling drivet av fortsatta förhoppningar om kommande prishöjningar och sjunkande råvarupriser. Efter månadens sista handelsdag meddelade bolaget att de förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter", berättar fondens förvaltningsteam.

  En annan ljuspunkt var PowerCell som annonserade under januari att bolaget fått en order på två av deras bränslecellssystem från en global tillverkare av byggmaskiner.

  Vestas Wind Systems hade en stark utveckling under perioden. Under slutet av månaden presenterade bolaget en ny generation av vindturbinsteknologi med bland annat kapacitet som är mer anpassad till olika vindomständigheter.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev februari 2019  

  Nyhetsbrev februari 2019

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.
  Läs vår fondkommentar här


  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.
  Läs mer

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.
  Läs mer


  Till nyhetbrevet för februari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare  

  Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare

  Riskviljan hos sparare kom tillbaka under januari, efter en tung avslutning på förra året. Aktiefonder såg det största inflödet. Som grupp gick Nordamerika bäst. Sett till enskilda länder gick Turkiet bäst medan Indien placerar sig i botten bland aktiefonderna. Det framgår av statistik från Fondab som äger och driver handelsplatsen Fondmarknaden.se.

  Under månaden har aktiefonder inriktade på Nordamerika presterat bäst som kategori. Därefter är det påfallande snarlik och positiv utveckling för flera kategorier: I fallande ordning Nordenfonder, Globalfonder, Tillväxtmarknadsfonder, Europafonder och Sverigefonder.

  Turkiet har som enskild geografisk marknad gått bäst medan flera Indienfonder placerar sig på förlorarsidan. Som fondgrupp har hedgefonder gått sämst, men håller sig över nollan. Denna kategori har slagits av räntefonder.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondabs plattform under januari 2019 spretar statistiken något. Listan toppas av Swedbank Robur Access Global, följt av Öhmans Obligationsfond och JP Morgan Global Corporate Bond Fund. Bland mest sålda utmärker sig Case Safe Play följt av Monyx Strategi Balanserad och Öhmans Obligationsfond.

  Enligt fondbolagens förening har nettoinflödet till fonder varit totalt 4,5 miljarder kronor under januari. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Aktiefonder hade som grupp sett det största inflödet med 2 miljarder kronor.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch  

  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.

  Gröna obligationer som är ett samlingsnamn för obligationer där likviden är öronmärkt att gå till investeringar inom miljöområdet har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under 2018.


  Hållbart sparande var även ledordet under Fondmarknadens event Årets Fonder, där varje fond som utses till vinnare i sin kategori nu behöver uppfylla hållbarhetskrav. Samtidigt tas kategorin årets etiska fond bort.

  Det handlar dock om en mer långsiktig trend än så. För nästan tre år sedan började Morningstar med ett hållbarhetsbetyg, ESG; miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Hållbarhetsbetyget mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till dessa faktorer relativt andra fonder i samma kategori.

  Betygsskalan är normalfördelad där de tio procent som är bästa och sämst i kategorin får betyget fem respektive ett i betyg. Betyget 4 och 2 utgörs av 22,5 procent vardera, medan betyget 3 utgörs av resterande 35 procent av fonderna.

  Under hösten lanserade Nasdaq terminer för det OMXS30 ESG-indexet, ett hållbarhetsindex.

  Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga inom just obligationer. En aktör som valt att flytta över hela sin portfölj om 8 miljarder dollar till ESG-investeringar är Chicago, inom både nya och existerande investeringar, som påverkar framför allt obligationsmarknaden.

  En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Investerare i obligationsmarknaden bedömer bolagen som ställer ut företagsobligationerna som köps. För en investerare som agerar i enlighet med ESG är det därför viktigt att förutom pris och risk på obligationen även att bolaget har ett godkänt hållbarhetsarbete.

  Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Obligationsbranschen har varit mer konservativ och det finns ännu ingen motsvarighet hos de stora kreditvärderingsinstituten för räntebärande papper som Morningstar har inom fonder. Men det här kan nu vara på väg att ändras.

  Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

  Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

  Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

  "Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

  Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

  Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

  Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

  Att ta ESG-hänsyn som fond är dock ingen garanti för att höja sin avskastning. I januari rapporterade till exempel Aktie-Ansvar Europa att deras ESG-exkluderingar tyngt relativavkastningen. Fonden steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindex ökade 6,3 procent. Fonden har tagit ställning genom att utesluta branscher som vapen, alkohol och tobak.

  Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder.

  På Fondmarknadane.se har vi tagit ett första steg att synliggöra hållbarhetsaspekten genom att införa Morningstars Hållbarhetsbetyg samt en märkning för låg koldioxidrisk på vår plattform. Den säger långt ifrån allt men det är en bra början för att underlätta för våra kunder att väga in den aspekten i sitt fondsparande.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn  

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.

  Det nya börsåret har i absoluta tal inletts positivt för hälsovårdssektorn, även om den halkat efter något i januari, jämfört med många andra sektorer.

  Handelsavtalsdiskussionerna med Kina påverkar förstås sektorn i viss utsträckning och sentimentet på marknaden, men det finns en del branschspecifika utmaningar.

  Läkemedelspriserna i USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. President Donald Trump har tidigare utlovat att han skulle göra något åt de ökande läkemedelspriserna, men ännu har inget hänt.

  Båda politiska lägren i USA är dock angelägna om att förbättra situationen och till det demokratiska primärvalet strömmar det in kandidater som har olika målsättningar när det kommer till sjukvården. Vissa eftersträvar ett Medicare ska omfatta alla medan andra vill utvidga systemet. Båda vägar kan innebära ett hot för läkemedelsindustrin, som vanligen tjänar mer pengar när den privata sektorn köper in läkemedel.

  Under 2018 minskade förvärvsaktiviteten i hälsovårdssektorn globalt med 5 procent till 308 miljarder dollar. Detta till följd av politisk osäkerhet och nya regleringar. Denna siffra väntas öka till 400 miljarder dollar enligt Baker McKenzie. Vi har redan i år noterat Bristol-Myers Squibb jätteförvärv av Celgene för nästan 700 miljarder kronor, med en budpremie om strax över 50 procent.

  Något som också har blivit allt mer aktuellt är förvärv och avknoppningar med anknytning till riskkapital. Riskkapitalbolagens affärer inom hälsovårdssektorn har mellan 2009 och 2016 tredubblats, och aktiviteten var fortsatt hög under 2017 och 2018.

  Revisionsjätten PwC tror att denna trend kommer att fortsätta under 2019 då många läkemedelsbolag kan komma att överväga försäljningar av icke-essentiella verksamhetsdelar. Fler storaffärer i linje med riskkapitalbolaget KRR:s förvärv av Envision Healthcare kan komma att utannonseras under året.

  För hälsovårdsfonder kan aviserade förvärv resultera i stora värdeökningar, samt potentiellt resultera i uppvärderingar av andra innehav.

  Ser man till exponering mot sektorn för småspararen, finns det många fonder att välja på. C Worldwide Medical Small & Mid Cap har gått väldigt starkt hittills i år och toppar utvecklingen bland branschfonder med en uppgång om 19,8 procent. Även Rhenman Healthcare Equity finns i toppen med en uppgång om 17 procent sedan årsskiftet.


  Möjligheter

  • Digitaliseringen av sjukvården, e-hälsa.
  • Konsolidering i branschen kan medföra lägre kostnadsbas som i slutändan överförs till patienter
  • Stor tillväxtpotential hos utvecklingsekonomier för läkemedelsbolagen

  Hot
  • Höga läkemedelspriser kan medföra politiska motåtgärder
  • Sämre finansieringsmöjligheter för främst mindre läkemedelsbolag vid försämrade konjunkturutsikter
  • En försvagad opinion för ett allmänt sjukförsäkringssystem i USA

   

  Analysen producerad av Finwire

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar  

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.

  Arbetsmarknaden i USA fortsatte att överraska med besked i januari. Antalet nya jobb, 304 000 stycken var den bästa siffran på elva månader och samtidigt den största positiva avvikelsen från analytikernas estimat på tio år. Samtidigt visades att timlöner hölls i schack, med samma tillväxttakt som under föregående månad. Det viktiga inköpschefsindexet för industrin ökade som väntat och flera fondförvaltare bedömer att risken för recession har minskat.

  President Donald Trumps rekordlånga nedstängning av statsapparaten kan dock ha påverkat den ekonomiska tillväxten negativt enligt analytiker. Nedstängningen är en konsekvens av den politiska låsning i kongressen som vägrat godkänna en separat finansiering för en mur mot Mexiko som Trump krävt.

  En annan smolk i glädjebägaren var att leveranserna av tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte att falla i januari, med hela 68 procent jämfört med samma månad föregående år. Det var samtidigt den lägsta siffran i antal enheter och statistiken var ännu sämre än nedgången om 24 procent i december. Det blev även en nedgång i Europa, minus 12,8 procent i januari.

  För Europas del har det varit ömsom vin och ömsom vatten på makronivå. I den negativa vågskålen: Italien har gått in i teknisk recession efter att ha visat negativ tillväxt under två kvartal och EMU:s konjunkturindikator minskade mer än väntat i januari. Samtidigt försämrades affärsklimatindikatorn mer än väntat. I den positiva vågskålen märks en större ökning av det tyska konsumentförtroendet än väntat i februari. Därtill växte den franska ekonomin mer än väntat i årstakt under det fjärde kvartalet. Samtidigt har riskerna för en hård brexit minskat, vilket bättrat på investerarhumöret.

  De amerikanska kvartalsrapporterna har varit starka, men en lägre efterfrågan från Kina har bromsat flera företag - däribland viktiga Atlas Copco-konkurrenten Caterpillar och teknikjätten Nvidia. Färsk statistik från IDC visar att den tongivande techjätten Apple tappat sina kinesiska leveranser med 20 procent i fjolårets fjärde kvartal.

  Noteras bör att det kinesiska lyxsuget inte har dämpats vilket har gynnat de europeiska lyxhusen. Bland annat såg franska LVMH en stark organisk försäljningstillväxt i det senaste kvartalet.

  Den amerikanska centralbankschefen har signalerat att Fed vill avvakta med räntehöjningar efter att ha lämnat räntan oförändrad vid det senaste räntemötet. Sannolikheten för att det istället kan komma att bli en räntesänkning har ökat, enligt flera förvaltare och analytiker.

  För Kinas del har inköpschefsindexen varit i fokus. För industrin ökade det mer än väntat, men nivån är fortfarande under 50 som är gränsen mellan kontraktion och expansion. Den asiatiska handeln har bitvis varit avvaktande när handelssamtalen mellan USA och Kina återupptogs. Ännu har inget konkret kommit ur detta.

  Det finns nu en förväntan om att handelssamtalen ska nå någon form av genombrott när de återupptas senare i veckan. Utsikterna om att ett fullständigt avtal ska vara i hamn innan tidsfristen för att USA ska höja de kinesiska importtullarna från 10 till 15 procent vid månadsskiftet februari/mars ser dock ut att vara minimala. Trump har sagt att han måste träffa Xi Jinping för detta. Ett sådant samtal kan komma att ske i mitten av mars, enligt de senaste signalerna.

  Tillväxtmarknaderna har gått starkt och gynnats av en fallande dollar och ett svagare oljepris, även om de sammantaget inte gått lika bra som den amerikanska börsen.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrevet januari 2019  

  Nyhetsbrevet januari 2019

  Handelskriget fick marknaderna att darra ordentligt
  Det har varit ömsom vin ömsom vatten på börserna i inledningen av januari efter en nedgång om 7 procent i december för OMXS30 och minus 9,2 procent för S&P 500. Hittills i år är uppgången 3,6 respektive 3,4 procent.
  Läs hela vår fondkommentar här
   

  Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar
  Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. 
  Läs mer


  Årets bästa fonder 2018 utsedda
  Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling.
  Läs mer
   

  Nytt hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskmått på Fondmarknaden.se
  Vi har nu glädjen att kunna presenter två mått från Morningstar som skall hjälpa dig som sparare att jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  I fondlistan och på varje enskilld fond hittar du nu ett hållbarhetsbetyg samt en märkning för de fonder som har en låg hållbarhetsrisk.  Till fondlistan

  Dessutom har vi valt att göra om våra fondpaket så att de nu endast innehåller hållbara fonder.
  Läs mer här

   

  Till nyhetbrevet för januari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1775 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket