Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • JPM Emerging Markets Opportunities slog index i februari, lyckades med aktievalen på kinesiska marknaden  

  JPM Emerging Markets Opportunities slog index i februari, lyckades med aktievalen på kinesiska marknaden

  JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD ökade 1,2 procent under årets andra månad vilket var 1 procentenhet bättre än jämförelseindex. Fonden överavkastade indexet tack vare aktieval på den kinesiska marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiemarknaden steg på ökad optimism från makrodata men även på en positiv ton gällande handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Därtill lättnader inom penningpolitiken, finanspolitiska stimulanser och måttliga förväntningar på räntehöjningar i USA.

  Teknikaktier fanns bland de aktier som gick bäst under månaden. BOE Technology och Luxchare Precision som tillverkar komponenter till smartphones gynnades av utsikter inom makro och efterfrågan som var mindre bearish.

  Försäkringsbolag som AIA, China Life och Ping An steg på ett förbättrat investeringssentiment. Marknaden såg också tecken på motståndskraftig konsumtion. En annat innehav som lyfts fram är Alibaba som fonden är överviktad i. Det inhemska aktierallyt såg också uppgångar i A-aktier som Hangzhou Hikvision, Jiangsu Brewery och Midea.

  Banksektorn hade en svag utveckling. Ryska Sberbank såg korrektion i linje med den breda marknaden på förnyade sanktioner från USA. Sydafrikanska FirstRand föll i takt med att Randen, landets valuta tappade i värde. Försvagningen hade sin orsak i räddningen av statsägda Eskom där utsikterna för ett sämre kreditvärde steg.

  Aktiemarknaden i Brasilien såg en andhämtningspaus efter den starka uppgången tidigare.

  På landsnivå gav exponeringen mot Indonesien motvind. På negativa flöden i februari så tyngdes akter som Bank Central Asia. Övervikten i Astra International påverkade också avkastningen negativt på ett anmärkningsvärt svagt fjärde kvartal som kännetecknades av högre kostnader än väntat.

  I en framåtblick skriver förvaltarna att det finns utrymme för mer uppsida inom emerging markets givet positiva nyheter inom handelsbråket mellan USA och Kina. Positivt är även trenden mot en större flexibilitet inom den amerikanska penningpolitiken.

  Värderingarna ligger nära 10 procent under det historiska genomsnittet vilket ses som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta en position på marknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM China A (acc) USD slog index rejält i februari, lyfter fram iQiyi och Weibo i stark tekniksektor  

  JPM China A (acc) USD slog index rejält i februari, lyfter fram iQiyi och Weibo i stark tekniksektor

  JPM China A (acc) USD ökade 7,9 procent under februari vilket var 4,2 procentenheter bättre än index under samma period. Fonden överpresterade index både på grund av enskilda aktieval och sektorallokering. Det framgår av en månadsrapport.

  Tekniksektorn var den största bidragande orsaken till överavkastningen, så väl inom internetrelaterat, som hård- och mjukvara.

  BOE Technology och Luxchare Precision som tillverkar komponenter till smartphones gynnades av utsikter inom makro och efterfrågan som var mindre bearish.

  Innehav relaterat till internet betalade sig också. Sektorn bedöms ha bottnat och förvaltarna räknar med högre avkastning och stigande förväntningar på fundamenta.

  Innehav som iQiyi och Weibo märks bland de portföljbolag som gick bäst under månaden.

  Även innehav inom mjukvara hade en positivt utveckling. I månadsrapporten nämns Beijing Thunisoft och Kingdee International.

  Därtill hade aktieval inom hälsovård en bra utveckling.

  Fastighetsutvecklare föll på svag försäljning. Innehav som var negativt för avkastningen var Country Garden, China Vanke och COLI. Förvaltarna tillägger dock att dessa aktier är de som de föredrar inom sektorn och som är positionerade för att ta marknadsandelar.

  Andra bolag i den negativa vågskålen var en nollvikt i China Life och Yum China som slog resultatförväntningarna i det fjärde kvartalet. Den jämförbara försäljningen och marginalerna steg för bolaget.

  I framtidsutsikterna skriver förvaltarna att det har varit en kraftig svängning från översålda nivåer i den panikartade investerarmiljön i slutet av fjolåret. Den genomsnittliga värderingen ger fortsatt stöd till aktier och det märks motståndskraftig konsumtion och en stödjande policymiljö.

  Att MSCI fyrdubblat vikterna inom kinesiska A-aktier borde ge stöd till det positiva sentimentet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America Equity föll men slog index, lyfter fram Mercadolibre och Localiza  

  JPM Latin America Equity föll men slog index, lyfter fram Mercadolibre och Localiza

  JPM Latin America Equity A USD sjönk 2,5 procent under årets andra månad vilket var bättre än jämförelseindex som föll 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieval bidrog positivt till avkastningen medan tillgångsallokeringen var negativ.

  Innehavet i argentinska e-handelsbolaget Mercadolibre hade en bra utveckling efter positiva kvartalssiffror. Ett annat innehav som lyfts fram i positiva ordalag är biluthyrningsbolaget Localiza.

  Fondens undervikt inom materialsektorn var en hämsko på utvecklingen. Inom samma sektor var fonden underviktad mot Vale tyngde utvecklingen. Aktien steg på järnmalmspriser som steg, samtidigt som efterfrågan ökade.

  I den negativa vågskålen märks innehavet i det brasilianska resebolaget CVC. Rapporten var en blandad kompott då tillväxten inom top-line var positivt medan marginalerna föll på ökade marknadsföringskostnader. Förvaltarna vidhålelr dock den positiva inställningen till innehavet då det kan dra nytt av en uppgång för den brasilianska ekonomin.

  Under månaden sålde fonden sin position i Fleury inom hälsovårdssektorn. Fonden tog återigen en post i det braslianska bryggeriet Ambev.

  I en framåtblick skriver förvaltarna att det finns utrymme för mer uppsida inom emerging markets givet positiva nyheter inom handelsbråket mellan USA och Kina. Positivt är även trenden mot en större flexibilitet inom den amerikanska penningpolitiken.

  Värderingarna ligger nära 10 procent under det historiska genomsnittet vilket ses som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta en position på marknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Africa Equity steg marginellt i februari, ser ytterligare potential inom emerging markets, i synnerhet Kina  

  JPM Africa Equity steg marginellt i februari, ser ytterligare potential inom emerging markets, i synnerhet Kina

  JPM Africa Equity A (acc) perf USD ökade 0,1 procent under årets andra månad och tangerade därmed jämförelseindex under samma period.

  Aktieval inom kommunikationstjänster bidrog positivt till avkastningen. Det gjorde även en övervikt i kenyanska Safaricom och en undervikt i sydafrikanska MTN och Vodacom. Andra positiva inslag var en undervikt i guldbolag som Centamin, IAMGold och Endeavour.

  I den negativa vågskålen märks en undervikt i Ghanabaserade Kosmos Energy som rusade 25 procent på positiva resultat för helåret 2018. En övervikt inom den sydafrikanska konsumentsektorn bidrog också negativt till avkastningen.

  Förvaltarna uppmärksammar att det är fondens aktieval som ger landsexponeringen. Sydafrika utgör den största exponeringen i absoluta tal. Förvaltarna har hittat flera intressanta investeringsmöjligheter i Kenya och Nigera, men även på de mindre marknaderna i Mali och Tanzania.

  Under månaden har fonden sålt av Dischem och köpt Kosmos Energy, baserat på en köprekommendation i egen regi.

  I en framåtblick skriver förvaltarna att det finns utrymme för mer uppsida inom emerging markets generellt och Kina i synnerhet. Ytterligare stöd kan komma från dollarn, utifrån hur den utvecklat sig den senaste tiden.

  Värderingarna ligger nära 10 procent under det historiska genomsnittet vilket ses som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta en position på marknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond ökade 1,6 procent i februari, tror på fortsatt strukturomvandling av den europeiska bankmarknaden  

  Tellus Bank och Finansfond ökade 1,6 procent i februari, tror på fortsatt strukturomvandling av den europeiska bankmarknaden

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, ökade 1,6 procent i februari, vilket innebär att avkastningen hittills i år är 7,1 procent. Det kan jämföras med jämförelseindex som ökat 0,4 procent under samma tidsperiod.

  Fonden har Amundi MSCI Euro Bank som proxy för den europeiska banksektorn som stigit 10,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Swedbankskandalen skapade oro på den svenska bankmarknaden men trots det blev februari en stark månad för sektorn, likt aktiemarknaden i sin helhet.

  I Tyskland inledde de problemtyngda bankerna Deutsche Bank och Commerzbank fusionssamtal.

  "Det finns naturligtvis alltid risker med sammanslagningar där två svaga spelare skapar en större svag spelare men självklart är kostnadssynergierna stora. En fortsatt strukturomvandling av den europeiska bankmarknaden är något vi tror kommer att vara en fortsatt drivande kraft", skriver förvaltarna i en kommentar.

  De främsta bidragsgivarna för fondens del under månaden var det norska försäkringsbolaget Storebrand och den norska banken DNB. De innehav som bidrog mest negativt till avkastningen var Swedbank och därtill den spanska banken Caixabank.

  Fonden har sålt Caixabank under månaden, vilket såldes med förlust. Fonden har inte gjort några nyinvesteringar under månaden.

  "Vi närmar oss utdelningssäsongen och de mycket höga direktavkastningar som sektorn erbjuder tor vi kommer att påverka kursutvecklingen positivt under den kommande perioden. Vi tror även att Swedbank behåller sin utdelning trots eventuella framtida böter. Att göra något annat vore att indirekt erkänna sin skuld", skriver förvaltarna bland annat i en kommentar.

  Aktieandelen ökade till 74 procent vid utgången av februari, vilket är en uppgång med två procentenheter på en månad. Därmed var aktieandelen tillbaka på december månads nivåer.

  De största innehaven per utgången av månaden var Resurs, Storebrand och Nordea med portföljvikterna 7,1, 7,0 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas steg 3,7 procent i februari, har inte gjort några större förändringar i portföljen  

  Tellus Midas steg 3,7 procent i februari, har inte gjort några större förändringar i portföljen

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, ökade 3,7 procent i februari. Fondens två referensobjekt har under samma period stigit 3,9 procent respektive sett en oförändrad utveckling. Det framgår av en månadsrapport.

  Precis som i januari blev februari en mycket stark månad för aktiemarknaderna. Förvaltarnas ståndpunkt som egentligen inte har ändrats är att de ser en avmattning i den globala konjunkturen, men de bedömer att det inte blir tal om någon lågkonjunktur.

  Riskfaktorn är fortsatt handelskrig mellan USA och Kina.
  "Ju längre det pågår desto mer skada gör det för ekonomin och Kina är det land som påverkas mest negativt", menar förvaltarna som också tar upp Feds mer duvaktiga hållning kring räntan, vilket gett en skjuts uppåt för börserna. Vad gäller vinstestimaten är de fortsatt något höga, vilket investerare sannolikt redan diskonterat.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att anledningen till att fonden inte nådde lika hög avkastning som Europa Stoxx 600 var att de inte hade full exponering mot aktiemarknaden. Statsskuldväxlar fortsätter att ge en negativ avkastning och i januari uppgick avkastningen för en tremånaders statsskuldväxel till -0,02 procent.

  De aktier som bidrog mest positivt till utvecklingen under februari var livsmedelsbolaget Bayn Europe som tillverkar sötningsmedel. Bolaget gjorde en nyemission under månaden och kursen mer än fördubblades. Den andra starka bidragsgivaren var Storytel.

  I den negativa vågskålen återfinns specialapoteksbolaget Medios samt Wirecard som just nu skakas av en påstådd korruptionsskandal i Singapore.

  "Tiden får utvisa om det stämmer eller om det bara är illasinnade rykten, men en utredning pågår", kommenterar förvaltarna.

  Under månaden har förvaltarna inte sålt något bolag i sin helhet och har heller inte gjort några nyinvesteringar under månaden.

  I februari ökade aktieandelen till 70 procent från 67 procent för en månad sedan, vilket i sin tur är tre procentenheter högre än i december.

  De största innehaven per utgången av månaden var Temenos, Green Landscaping och Solarpack med portföljvikterna 5,9, 5,7 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars  

  Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars

  Börsuppgången fortsatte under februari även om euforin i januari dämpades något. Marknaden har nu inprisat en handelsuppgörelse mellan USA och Kina. Sentimentet försämrades i början av mars på en tilltagande konjunkturoro.

  New York-börsen föll fem handelsdagar i rad under den första hela handelsveckan i mars och gav därmed den sämsta amerikanska handelsveckan hittills i år. 

  Marknaden har ännu alltså inte fått någon bekräftelse på att Trump och hans motpart Xi Jinping kommer att landa de sista detaljerna i det handelsavtal som är under utformning. 

  Den amerikanska rapportsäsongen bjöd inte på några negativa överraskningar. Vad gäller den viktiga detaljhandeln steg till exempel Target på sin rapport. Makrostatistik visar dock att den amerikanska privatkonsumtionen nu fallit i månadstakt, vilket har bidragit till det negativa sentimentet.

  Den amerikanska industrin är fortsatt i expansion men de viktiga inköpschefsindexen har i stort inte nått upp till förväntningarna, med undantag av inköpschefsindex för tjänster som enligt ISM stack ut på uppsidan. 

  Konjunkturoron som tilltagit den senaste tiden växte ytterligare med besvikelsen i de amerikanska jobbsiffrorna. Under februari skapades bara 20 000 nya jobb i USA, vilket var en bra bit under marknadens förväntningar på 180 000 nya jobb. 

  Samtidigt har ordföranden för Federal Reserve, Jerome Powell, gått ut och tonat ner riskerna för en recession. Han ser inga skäl till varför ekonomin inte skulle kunna fortsätta att expandera.


  Europa

  Europas investerare har tvingats ta ställning till makrosiffror av blandad karaktär. Eurozonens samlade inköpschefsindex steg mer än väntat i februari medan makrosiffror från Tyskland tynger sentimentet hos investerarna. Bland annat sjönk industriorderingången mer än väntat och även orderingången av maskiner, VDMA, blev en besvikelse. 


  Tillväxtmarknaderna

  Tillväxtmarknadernas starka uppgång i början av året toppade i slutet av februari. Dollarn som hittills fallit och gynnat marknaderna har istället stärkts den senaste tiden. I den negativa vågskålen återfinns också ett stigande oljepris. Enligt de senaste uppgifterna har Saudiarabien planer på att fortsätta produktionsbegränsningarna även under april månad.


  Kina

  Asienbörserna har under månaden stärkts av uppgifter om att handelssamtalen mellan Kina och USA befinner sig i ett slutskede. 

  Uthålligheten i Kinas tillväxt har dock varit ett frekvent samtalsämne. Fjolårets tillväxt på 6,6 procent blev den lägsta tillväxttakten på tre årtionden. Under månaden kom så landet med ett sänkt tillväxtmål för ekonomin till 6,0-6,5 procent för 2019.

  Handelsstatistik under februari tynger sentimentet. Den kinesiska exporten sjönk med en femtedel under månaden, vilket var betydligt sämre än väntat. Samtidigt blev överskottet i den kinesiska handelsbalansen mindre än väntat i februari. 

  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i februari och signalerar fortsatt kontraktion.

  Kinas regering hoppas tillsammans med tidigare lättnader att få fart på tillverkningsindustrin igen, bland annat genom att göra en riktad sänkning av momsen med tre procentenheter. Samtidigt växlar landet upp sina försvarsutgifter. 

  Färsk statistik från bilindustrin tynger. För Kinas del sjönk bilförsäljningen med nära 40 procent i februari, jämfört med månaden innan då nedgången låg på 9,5 procent.

  Ett annat orosmoln som seglat upp på himlen de senaste dagarna att Nordkorea kan komma att skjuta upp missiler eller raketer igen, enligt en amerikansk nyhetstjänst. Trump och den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un misslyckades nyligen med att nå en överenskommelse om nedrustning.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari  

  Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari

  Nordamerikafonder är den kategori som gått bäst hittills i år, enligt en fondöversikt. Bland de tio mest sålda fonderna hos Fondab som driver handelsplatsen Fondmarknaden.se var också fem aktiefonder riktade mot den amerikanska marknaden, vilket tyder på vinsthemtagningar.

  De mest handlade fonderna under februari hos Fondab var Spiltans högräntefond, Morgan Stanleys Global Opportunity Fund och Catellas Hedgefond.

  Stor handel har det också varit i Didner & Gerges Globalfond och SEB:s Nordamerikafond Småbolag.

  Den fond som flest kunder hos Fondab valde att köpa var Öhman Fonders Obligationsfond, Carnegies Sverigefond och Swedbank Roburs Access Global. Av de tio mest köpta fonderna har hälften global karaktär. SPP fonder och Handelsbanken har två fonder vardera i topplistan.

  På säljsidan återfinns SPP Fonders Aktiefond USA i topp, följt av Alliance Bernsteins American Growth Portfolio och Morgan Stanleys US Advantage Fund.

  Av de tio mest sålda fonderna går det alltså att konstatera att hälften amerikanska aktiefonder.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter  

  Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter

  Den japanska aktiemarknaden steg i början av året likt den övriga globala marknaden. Efter en svaghet i slutet av förra året som främst berodde på åtstramningar från den amerikanska centralbanken och den pågående handelskonflikten svängde sentimentet starkt uppåt. Detta när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar i januari.

  Japans BNP steg med 1,4 procent under det fjärde kvartalet, vilket inte var någon överraskning åt något håll. Det är dock en oerhörd förbättring jämfört med nedgången på 2,6 procent i årstakt under det tredje kvartalet.

  Landet brottas dock fortfarande mot bilden av en nation med stagnerande ekonomi och åldrande befolkning. Under januari gick till exempel den japanske premiärministern ut med positiv statistik i ett försök att bryta denna uppfattning.

  Ser potential trots olöst handelskonflikt

  En titt i backspegeln visar till exempel att den japanska automationsbranschen hade ett tufft fjolår efter att 2017 varit exceptionellt bra. Axa som förvaltar en robotech-fond lyfter fram att värderingarna nu har blivit attraktiva och att de räknar med en god orderingång under de kommande kvartalen.

  En titt i Facset visar att p/e-talet för Japan just nu ligger på 12,7. Värderingen har dock kommit upp från 11,1 i slutet av december men är fortfarande lägre än historiska snittet på 14,5. Värderingarna har de facto fallit på ett år då p/e-talet låg på 16,8.

  Det kan jämföras med ett p/e-tal på 15 för Sverige just nu, strax under genomsnittet på 16.

  Axa-förvaltarna är positiva till såväl robotik som automations-sektorn och detta trots den fortsatt olösta handelskonflikten mellan USA och Kina. Det finns en potential för industri och tillverkning, något som kan ge stöd till branschen under de närmaste åren. Samtidigt räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt.

  En katalysator för vidare uppgång är det nya handelsavtal mellan Japan och EU som trädde i kraft den 1 februari. Avtalet innebär att nästan samtliga tullar tas bort. Det är samtidigt de första avtalet mellan de båda sidorna som står för nästan en tredjedel av världens BNP.

  Att utländska bolag höjer priserna i landet kan vara ett tecken på att ekonomin är på uppgång. Coca-Cola höjde till exempel priserna för första gången i landet på 27 år. Det handlar om prishöjningar på mellan 6-10 procent.

  Parallellt med att landets BNP ökat tillväxttakten steg det preliminära inköpschefsindexet (Nikkei) vilket indikerade på fortsatt expansion.

  Landets hushållskonsumtion ökade också med 2,0 procent i januari. Det var en positiv överraskning då analytikerna istället hade räknat med en nedgång om 0,5 procent. Det är också en förbättring jämfört med föregående månad med en uppgång på marginella 0,1 procent.

  Underskottet i den japanska handelsbalansen ökade dock mer än väntat i januari. Främst föll exporten med drygt 8 procent, även importen föll med mindre än en procent. Orderingången av maskiner (kärn) ökade mindre än väntat medan industriproduktionen fortsatte att falla i samma takt som föregående månad.

  Japans arbetslöshet har inte rört sig nämnvärt men har ändå fallit tillbaka till 2,4 procent från tidigare 2,5 procent. De japanska arbetarna ser dock ut att få nöja sig med lägre löneökningar i år. Bolagen gör nu motstånd efter flera års press från regeringen om att dela ut högre löneökningar. Regeringen med premiärministern Shinzo Abes har drivit en kampanj för högre löner för att Japan ska återgå till stabil ekonomisk tillväxt,

  Japan påverkas naturligtvis av Kina där BNP-tillväxten justerats ned för 2019. Den kinesiska staten har genomfört en serie stimulanser där den senare karaktäriseras av en riktad momssänkning med tre procentenheter för industrin.


  Möjligheter

  • Lägre värdering än genomsnitt
  • Nytt handelsavtal med EU
  • Innovation/teknisk utveckling

  Hot

  • Frånvaro av handelsavtal mellan USA och Kina
  • Global konjunkturnedgång
  • Image - åldrande befolkning

   
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto  

  Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto

  Att ha sparpengarna på ett bankkonto ger fördelen att du har snabb åtkomst om du behöver pengarna till oförutsedda utgifter. Fördelarna slutar ungefär där och nackdelarna är dock många.


  Bland annat är avkastningen, i detta fallet räntan, nästan obefintlig. Den kompenserar inte heller för inflationen. Ju längre tiden går desto mindre får man för pengarna när priserna stiger, köpkraften på dina sparpengar minskar helt enkelt.

  Genom att spara i aktier ökar värdet över tid och kompenserar för inflationen. För den som har tid och vilja att sätta sig in i enskilda företag ger det stora möjligheter. För den som inte har lust eller tid men ändå vill få en bra värdeökning är fonder ett bra alternativ.

  Genom att investera i fonder får man tillgång till många olika värdepapper utan att behöva köpa dem var för sig. Du behöver inte ägna tid åt att fatta beslut vilka aktier, obligationer, råvaror eller några andra tillgångar du ska köpa och när, förvaltarna sköter det åt dig.

  Genom att månadsspara sprider man också riskerna. Skulle börsen gå minskar förvisso ditt kapital tillfälligt, men med nya insättningar kan du dra nytta av att de investeras i ett läge med lägre värdering. Rent matematiskt går det påvisa att risken sprids avsevärt genom månadssparande. Genom att alltid ha pengarna på börsen, i detta fall fonder, kommer du att vara med på nedgångar men du missar heller de perioder med stark värdeökning.

  Värdepapper som fonderna investerar i ger ofta utdelning. Dessa återinvesteras i fonden. Ju längre tiden går desto mer ränta på ränta-effekt uppstår. Avkastningen tenderar därmed att öka exponentiellt och ökningen blir större för varje år.

  Den som vill ha låga avgifter kan spara i passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder. Det innebär, som namnet antyder, att fonden innehåller värdepapper som efterliknar ett index.

  Den som istället vill att en professionell förvaltare ska sköta handeln med värdepapper i fonden kan välja aktivt förvaltade fonder. Dessa har en högre avgift, ger större möjligheter till avkastning men innebär också en risk att de kan gå sämre än en indexfond.


  Fördelar med fondsparande:

  • Enkelt
  • Du sprider riskerna jämfört med att själv investera i enskilda aktier
  • Avkastning motverkar att pengarna tappar i värde på grund av inflation
  • Ränta på ränta-effekt vid långsiktigt sparande
  • Låga avgifter vid indexnära fonder
  • Bra möjligheter till avkastning med aktiv förvaltning

   

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrev februari 2019  

  Nyhetsbrev februari 2019

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.
  Läs vår fondkommentar här


  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.
  Läs mer

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.
  Läs mer


  Till nyhetbrevet för februari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare  

  Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare

  Riskviljan hos sparare kom tillbaka under januari, efter en tung avslutning på förra året. Aktiefonder såg det största inflödet. Som grupp gick Nordamerika bäst. Sett till enskilda länder gick Turkiet bäst medan Indien placerar sig i botten bland aktiefonderna. Det framgår av statistik från Fondab som äger och driver handelsplatsen Fondmarknaden.se.

  Under månaden har aktiefonder inriktade på Nordamerika presterat bäst som kategori. Därefter är det påfallande snarlik och positiv utveckling för flera kategorier: I fallande ordning Nordenfonder, Globalfonder, Tillväxtmarknadsfonder, Europafonder och Sverigefonder.

  Turkiet har som enskild geografisk marknad gått bäst medan flera Indienfonder placerar sig på förlorarsidan. Som fondgrupp har hedgefonder gått sämst, men håller sig över nollan. Denna kategori har slagits av räntefonder.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondabs plattform under januari 2019 spretar statistiken något. Listan toppas av Swedbank Robur Access Global, följt av Öhmans Obligationsfond och JP Morgan Global Corporate Bond Fund. Bland mest sålda utmärker sig Case Safe Play följt av Monyx Strategi Balanserad och Öhmans Obligationsfond.

  Enligt fondbolagens förening har nettoinflödet till fonder varit totalt 4,5 miljarder kronor under januari. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Aktiefonder hade som grupp sett det största inflödet med 2 miljarder kronor.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1768 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket