Logga in   |  Bli kund

Banner_1.png

Fondnyheter

 • Globala fondförvaltare allt mer optimistiska om tillväxten - Bank of Americas fondenkät  

  Globala fondförvaltare allt mer optimistiska om tillväxten - Bank of Americas fondenkät

  De globala fondförvaltarna har inte på närmare två år varit mer optimistiska om globala BNP-tillväxten än vad de är i dag. Samtidigt är deras kassaandel på den lägsta nivå sedan 2013.

  Det framgår av Bank of Americas månatliga enkät bland 249 fondförvaltare med en total förvaltning på 739 miljarder dollar.

  I studien har frågan ställts om vad förvaltarna tror om tillväxten framöver. Här sköt andelen som tror på förbättrad tillväxt upp med 7 procentenheter till 36 procent.

  På måndagen släppte IMF ekonomiska prognoser som visade att tillväxten väntas öka i år jämfört med 2019, samtidigt som prognoserna var lägre än vad som förutspåddes i oktober.

  Den stora skillnaden för de globala utsikterna är handelsavtalet mellan USA och Kina. Ekonomer ser också en fördröjd effekt av sänkt styrränta från Federal Reserve samt hjälp också från ECB till årets tillväxt.

  Undersökningen visar att förvaltarnas kassaposition ligger kvar på 4,2 procent, vilket är tredje månaden i följd. Inte sedan mars 2013 har nivån varit lägre.

  Gällande allokeringen för globala aktier steg andelen övervikt med en procent till netto 32 procent, vilket är den högsta nivån på 17 månader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Afry/ÅF Pöyry  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Afry/ÅF Pöyry

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i teknikkonsulten Afry, som formellt heter ÅF Pöyry, till 6,82 procent av kapitalet och 5,08 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #industrials   #insider  

 • UBS säljer majoritetsägandet i Fondcenter till Clearstream  

  UBS säljer majoritetsägandet i Fondcenter till Clearstream

  UBS säljer majoritetsägandet i sitt dotterbolag UBS Fondcenter till Clearstream, ett bolag inom Deutsche Börse.

  UBS Fondcenter är en B2B fonddistributionsplattform. Det nya bolaget kommer att ha 230 miljarder dollar under förvaltning.

  Affären väntas slutföras under det andra halvåret. UBS bedömer att affären ger en engångsvinst om 600 miljoner dollar.  Taggar:
  #bank   #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Blackstone får 16 miljarder dollar i förvaltat kapital inom energisektorn i och med ny fond  

  Blackstone får 16 miljarder dollar i förvaltat kapital inom energisektorn i och med ny fond

  Finansjätten Blackstone tar in över 3,9 miljarder dollar till ny fond och får därmed ett sammanlagt förvaltat kapital inom den globala energisektorn på 16 miljarder dollar. Det rapporterar ekonomitidningen Realtid.  Taggar:
  #financials   #privateequity  

 • Indexfond slår aktivt förvaltad i fyra av sex fall för Sverigefonder  

  Indexfond slår aktivt förvaltad i fyra av sex fall för Sverigefonder

  När Dagens Industri har tittat på fondbolag som erbjuder både aktivt förvaltade fonder och indexfonder har indexalternativen överpresterat i fyra av sex fall. Man har valt att titta på breda Sverigefonder med minst tio års historik.

  Länsförsäkringar sticker ut genom att vara det fondbolag där den aktivt förvaltade fonden tydligt överpresterat sin egen indexfond under de senaste tio och fem åren. Förvaltningen av den aktiva, Länsförsäkringar Sverige Aktiv, sköttes fram till mars 2017 av Lannebo fonder.

  Mätt på de senaste tio åren har Handelsbankens aktiva alternativ legat i linje med den passivt förvaltade, medan det i fallen med Swedbank Robur, Nordea, Danske Bank och SEB gått sämre i de aktiv förvaltade Sverigefonderna.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Arden X ökade 2,5 procent i december - MTG steg 7 procent  

  Arden X ökade 2,5 procent i december - MTG steg 7 procent

  Fonden Arden X steg 2,5 procent i december, vilket medför att fonden sedan årsskiftet har avkastat 16,6 procent. Det framgår av en årsrapport från fondens förvaltare Stefan Westin.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att Riksbanken höjde räntan till 0 procent, Boris Johnson vann det brittiska valet samt USA och Kina kom överens om ett fas-1 avtal.

  Westin skriver inledningsvis att man är nöjda med året och avkastningen på 16,6 procent och ser nu med stora förhoppningar på 2020. I årsrapporten kommenterar Westin det viktigaste som hänt varje månad 2019.

  Fonden bytte under februari månad strategi till att endast investera i bolag verksamma inom eSport, spelutvecklare, underleverantörer till dessa samt en del kasino- och bettingbolag. Vidare under mars månad tog man beslutet att endast fokusera på eSport och avyttrade bolag inom kasino- och betting.

  Under maj månad sjönk fonden med 6 procent efter att handelskriget mellan Kina och USA varit i stort fokus vilket påverkade marknaderna negativt.

  Fondens kräninnehav, MTG, har varit i fokus under året. Bland annat ändrades riktkursen i september till 120-130 kronor. Under december månad steg MTG 7 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var MTG, Take-Two Interactive och Nvidia med portföljvikterna 6,5, 5,3 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Så agerade fondspararna under 2019  

  Så agerade fondspararna under 2019

  2019 blev ett gynnsamt år för utvecklingen på aktiemarknaden och även så för fonderna. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årlig avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Fondspararna har valt globalfonder, investmentbolag och mycket USA. Mestadels svenska fondbolag med fokus på hållbarhet.

  Statistik från Fondmarknaden.se visar att fonder med globalt och investmentbolags-fokus varit populära under året 2019. Bland de 20 mest handlade fonderna på Fondmarknaden.se var 9 fonder med globalt fokus, en ökning från fyra stycken jämfört med 2018.

  Även fonder med exponering mot USA har varit populära, en marknad som presterat bra under året. Extra roligt är att kunderna i stor utsträckning valt fonder med bra hållbarhetsvärden. Vi ser att kunderna använder verktygen för att jämföra fonder ur ett hållbart perspektiv som implementerades i början av året, som en parameter när de väljer fonder.

  Dessutom kan man se att fondsparare favoriserat de svenska fondbolagen, endast 2 amerikanska bolag återfinns på listan över de 20 mest handlade fonderna under 2019. När vi tittar på utvecklingen kan vi konstatera att det varit ett bra val och att fondspararna valt bra fonder till sina portföljer.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Fondsparande 2020 – hur ska du agera vid en eventuell ekonomisk vändning?  

  Fondsparande 2020 – hur ska du agera vid en eventuell ekonomisk vändning?

  2019 bjöd på starka börsuppgångar både i Sverige och på ett globalt plan. Flera aktörer hänför detta till att flera politiska orosmoln föll ut bättre än vad marknaden hade befarat. Här finns exempel som Brexit där Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vann valet med betryggande siffror samt att handelskriget mellan USA och Kina inte blossade upp, utan istället ser ut att komma fram till en lösning eller nedtrappning.

  Framöver under 2020 finns även här politiska händelser eller potentiella risker, kanske också risker man i dagsläget inte kan förutse. Dock finns ett antal politiska händelser som kommer att påverka hur 2020 artar sig. Brexit är inte genomfört, men planeras att genomföras vid utgången av januari. Efter det väntar handelsavtal och ytterligare förutsättningar för Storbritannien som fristående land från EU.

  Dessutom är inte handelskonflikten mellan USA och Kina något som kan anses om löst, även om det på sistone gått framåt i frågan och marknaderna lugnats av utvecklingen. Under 2020 sker även presidentval i USA, där flera bedömare tror att ett avgörande steg är vem som blir kandidat för demokraterna och därmed också Donald Trumps motståndare när han söker förnyat förtroende av väljarna i det amerikanska presidentvalet i november.

  Året har även inletts med en del geopolitiska orosmoln, framförallt mellan USA och Iran. I nuläget verkar en upptrappning inte aktuell då både USA och Iran hänvisat till att man inte vill ha en väpnad konflikt. USA har däremot utökat sina sanktioner mot Iran, och Trump har även bett NATO om att bli än mer involverat i mellanöstern.


  Det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig och agera när det stormar på den politiska och ekonomiska fronten. Därför skulle det vara bra att veta hur man ska agera och hantera sin ekonomi om det kommer ett bakslag i marknaden. Primärt handlar det om att försöka förstå sin egen riskvilja och sina egna förutsättningar i det aktuella läget man befinner sig i.


  Hur kan jag då tänka kring min portfölj?
  Det kan vara klokt att se över sitt sparande. Börsen har gått bra under 2019 och risknivån i ditt sparande kan ha förändrats vid en värdeökning. Du kan behöva rebalansera ditt sparande för att behålla din tänka risknivå. Nedan följer lite tips på saker att tänka på:


  •    Gör en årlig översyn av ditt sparande.
  Varför inte ta som vana att göra det vid varje årsskifte? Det kan vara en idé att ta hem lite vinster om man tror på en sämre konjunktur under 2020. Glöm inte att se över alla delar så som pensionssparande och barnens sparande.

  •    Minimalt med pengar på sparkontot
  Att ha en mindre buffert på ett lättillgängligt sparkonto är viktigt men pengar på ett sparkonto utan ränta är en dålig investering i det långa loppet. Eftersom vi ändå har viss inflation så innebär det att pengar som placeras på sparkonto urholkas i värde. Pengar som skall sparas på längre sikt bör placeras så de ges möjlighet att växa.

  •    Se över din risk och fördelning
  Ditt sparmål kanske närmar sig och du kan behöva sänka risken i ditt sparande ju närmare du är att använda dina pengar. Värdeförändringen i din portfölj kan ha ändrat pga. börsuppgång och därmed kan risken i ditt sparande blivit för hög. Gör en översyn för att se att du ligger rätt i förhållande till din sparhorisont och risknivå.

  Mikael Tjäder,
  VD Fondmarknaden.se

 • Fondkommentar december - Stark avslutning på börsåret  

  Fondkommentar december - Stark avslutning på börsåret

  December var en stark börsmånad med tekniksektorn som draglok. Förväntningarna har stigit på ett undertecknande av ett Fas1-avtal mellan USA och Kina. Vidare har den amerikanska centralbanken Fed har fortsatt att pumpa in likviditet i marknaden genom att köpa statsobligationer. För svenskt vidkommande höjde Riksbanken som väntat styrräntan till noll procent efter fem år med minusränta.

  Det enda riktigt stora orosmomentet var den snabbt uppblossande geopolitiska oron mellan USA och Iran. I nuläget verkar en upptrappning inte aktuell då både USA och Iran hänvisat till att man inte vill ha en väpnad konflikt. USA har däremot utökat sina sanktioner mot Iran, och Trump har även bett NATO om att bli än mer involverat i mellanöstern.

  USA
  Den amerikanska centralbanken Fed har från mitten av december pumpat in pengar i marknaden genom att köpa amerikanska statsobligationer. Statistik visar på ett stort samband över hur börsen gått veckovis, jämfört med hur stora obligationsköp som har genomförts. I klartext betyder att den amerikanska centralbanken fortsätter att finansiera en allt större amerikansk statsskuld som möjliggöra att ekonomin kan växa.

  I USA, skakade marknaden snabbt av sig beskedet att Donald Trump ställs inför riksrätt. Marknaden tror inte att presidenten kommer att avsättas eftersom republikanerna har majoritet i senaten som ska rösta om saken.

  Den amerikanska julhandeln var stark, där särskilt näthandeln gick bra. Samtidigt kom den amerikanska sysselsättningssiffran in lite lägre än väntat, vilket tyngde tillfälligt. Börstrenden är dock väldigt stark just nu.

  Europa
  Under månaden var det också ett nyval i Storbritannien där Tories och Boris Johnson fick egen majoritet är det nu klart att landet kommer att lämna unionen den 31 januari. Då mer klarhet kommit i Brexit, steg Tysklands exportförväntningar inom tillverkningsindustrin till den högsta siffran sedan februari, enligt Ifo.

  Uppsvinget i den tyska arbetsmarknaden väntas fortsätta, enligt samma institut som samtidigt uppger att momentumet väntas vara svagare under 2020 än 2019.

  För Sveriges del har det också varit en uppgång med stöd från det positiva börshumöret i USA. Riksbanken höjde som väntat styrräntan till noll procent efter fem år med minusränta.

  Enligt konjunkturbaromentern så har dock den svenska ekonomin gått in i en tydlig avmattningsfas. Avmattningen förstärks av osäkerheten kring Brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021, enligt Konjunkturinstitutet.

  Asien
  December blev även en stark börsmånad i Kina. Ett riktigt vitamintillskott blev beskedet från kinas centralbank som sänker bankernas kapitalkrav. Det handlar om 0,5 procentenhet vilket motsvarar mer än 1000 miljarder kronor. Beskedet fick Kina-börserna att stiga kraftigt.

  Under månaden höjde IMF sin BNP-prognos för innevarande år till 6,0 procent från tidigare 5,8 procent. Detta tack vare det nära förestående fas1-avtalets undertecknande.

  Både det officiella inköpschefsindexet och Caixins index för den kinesiska industrin signalerar fortsatt expansion. Caixin visade dock på en större nedgång än väntat men ligger å andra sidan högre än det officiella som hamnade på oförändrad siffra, strax över expansionsstrecket.

  En svaghet i den kinesiska ekonomin är fortsatt fallande bilförsäljning. I december tappade bilförsäljningen 3,6 procent, jämfört med ett år sedan. Det betyder samtidigt att försäljningen har backat under 18 månader av de senaste 19 månaderna.

  Sammantaget var 2019 ett bra börsår. Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 26 procent, vilket var i paritet med uppgången för tyska DAX. Lite lägre avkastning blev det för Londonbörsen som var upp 12 procent för helåret. Det amerikanska breda indexet var upp 29 procent där tekniktunga Nasdaq presterade ännu bättre. Där slutade uppgången på 35 procent. Kinesiska Shanghai stängde helåret på en marginell uppgång efter att tidigare varit ner kraftigt.

  Inom kort drar rapportsäsongen för det fjärde kvartalet igång. Värderingarna på världens börser har drivits upp genom så kallad multipelexpansion, alltså att p/e-talet stigit. Nu återstår att se om även bolagsvinsterna kan matcha uppgången som vi har bakom oss.

   

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

   

 • Analys Nordamerika - marknaden som styr den globala ekonomin  

  Analys Nordamerika - marknaden som styr den globala ekonomin

  Den amerikanska ekonomin och börsen är världens lokomotiv. Går Wall Street dåligt går oftast även resten av världen dåligt. De senaste åren har dock varit starka och börsuppgången, på engelska bull market, är den längsta någonsin i historien. Kan det fortsätta? Vi har tittat på hur förväntningarna ser ut på Wall Street.

  Ska börsen fortsätta att stiga i Nordamerika måste vinsterna stiga. Annars blir börsen bara dyrare och dyrare i förhållande till vinsterna. En annan faktor som är viktig är den ekonomiska tillväxten i USA och inflationen. Håller sig inflationen i schack kan de låga räntorna bestå vilket traditionellt sett är bra för just börsen.

  Hur ser vinstutvecklingen ut framöver?

  De amerikanska storbolagen, mätt som storbolagsindexet S&P 500, väntas minska sina vinster i det fjärde kvartalet. Enligt data sammanställt av finansinformationsjätten Refinitv väntas vinsterna i det senaste kvartalet ha backat med 0,6 procent jämfört med året innan. Det håller samtidigt inte i sig. Intäkterna väntas stiga med 4,2 procent, vilket signalerar en hälsosam efterfrågan i världens största ekonomi.

  Analytikerkåren är samtidigt mer positiva om framtiden. I det första kvartalet väntas vinsttillväxten vara 6 procent mätt som årstakt och i det fjärde kvartalet 14,4 procent. Historiskt har dock analytikerna alltid varit generellt sett positiva. Mäktiga centralbanken Federal Reserve tycks även vara inställda på fortsatt låga räntor, vilket är positivt för börsen. Vinsterna väntas också ha stöd av en bättre handelsrelation mellan Kina och USA.

  Det fundamentala talar helt enkelt för en fortsatt uppgång i USA. Historiskt har det också varit en bra marknad att investera i.

  Vad tror marknaden själva?

  Aktiemäklarjätten Bank of America Securities gör en analys där man tittar på flödet av kapital. Rapporten heter Flow Show och den indikerar att marknaden är positiv. Inte sedan i mars 2018 har sentimentet så positivt som det är just nu bland investerarna. Bland annat noteras i den senaste rapporten att kapital flödar till cykliska aktier, vilket innebär aktier som knutna till konjunkturen. Kortfattat kan man säga att det ger en indikation om att marknaden tror på en global ekonomisk återhämtning framöver.

  Fundamentala faktorer talar alltså för börsen och många har redan tagit position för en uppgång. Dessutom kommer den amerikanska centralbanken fortsätta att hålla låga räntor.

  Vad talar då emot börsen? Historiskt har analytiker legat högt i sina prognoser. Att vinsttillväxten ligger högt inför det fjärde kvartalet är precis som vanligt. Analytikerna är som kollektiv positiva och framöver kan prognoserna helt enkelt tvingas att justeras ned. Har marknaden redan prisat in förväntningar om en vinstutveckling finns risker på nedsidan om företagen sedan inte når Wall Streets uppskruvade förväntningar.

  Andra faktorer som kan få börsen på fallrepet är ökade geopolitiska spänningar samt handelskonflikter. President Donald Trump siktar in sig på att bli omvald för ytterligare en mandatperiod. Under hans mandatperiod har han dragit igång flera handelskonflikter där relationen till Kina är den som har störst påverkan. Han har även haft konflikter med exempelvis EU och övriga Nafta-länder. Mellanöstern har också varit och är en krutdurk.

  USA går också mot val i år. Trump har inte majoriteten med sig. 52,9 anser att han inte gör ett bra jobb medan 44,8 ger honom tummen upp. Siffrorna är inte katastrofalt mycket sämre än Barack Obamas siffror. Vem han kommer att möta är inte klart. Just nu har Joe Biden högst stöd av konkurrenterna, enligt en sammanfattning hos politiksajten Realclearpolitics.

  Möjligheter
  +   Vinstprognoserna pekar uppåt
  +    Räntan väntas vara fortsatt låg
  +    Historiskt har Wall Street varit en bra investering

  Hot
  -    Höga förväntningar kanske inte nås
  -    Geopolitisk oro kan öka
  -    Politisk risk med presidentval


  Analys producerad i samarbete med nyhetsbyrån Finwire

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Hedgefonder - där fondförvaltarens agerande får genomslag på riktigt  

  Hedgefonder - där fondförvaltarens agerande får genomslag på riktigt

  Hedgefonder har ett bredare mandat än en traditionell fond och kan ta positioner för en större variation av scenarion. De kan till exempel satsa på att värdepapper ska tappa i värde eller ta en position med hävstång, vilket gör att små förändringar kan få ett stort genomslag på både upp- och nedsidan.

  Den franska hedgefondförvaltaren Lyxor asset management skriver i sin senaste marknadsrapport att man tror på Hedgefonder med Kina-fokus. Förvaltaren positionerar sig därför på olika sätta för att kunna dra nytta av vad de kallar “strukturella anledningar” till att marknaden erbjuder attraktiva positioner att ta.

  De ser är bland annat att det globala börsvärdet endast utgörs till 8,5 procent av kinesiska aktier, samtidigt som marknadens BNP står för 16 av globala BNP. Dessutom ser man en privatiserings- och liberaliseringstrend. En öppnare marknad ger hedgefonder mer gynnsamma positioner att ta framöver. Med tiden spås därför allt mer kapital placeras i Kina i såväl riktade strategier och per automatik genom indexförvaltning.

  Rhenman Healthcare Equity L/S, som står för long / short och betyder att den kan ta positioner som gynnas både i upp- och nedgång, är en hedgefond verksamt inom hälsosektorn med fokus på läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och häslovård. Både hälsosektorn och fonden är väldigt tung placerade mot USA, där Rhenman i dagsläget är viktad till hälften.

  Den amerikanska marknaden är en avgörande faktor och branschen är volatil inför valet som nu stundar. Marknaden genomsyras av osäkerhet på hur politiken och policyförslagen kommer se ut efter valet. Generellt så finns det en större oro för demokratiskt styre då branschen befarar lägre vinster än med republikanerna vid makten. Här tror förvaltaren i denna fond på att värderingarna bör gå upp, under förutsättningen att det inte blir vänster-orienterad makt på presidentposten i kombination med backning från senaten från densamma.

  Andra exempel på hedgefonder är Adrigo Small & Midcap L/S som fokuserar på mindre bolag, Brummer Multi-Strategy, Excalibur som fokuserar på räntor och valutor och Aktie-Ansvar Kvanthedge som investerar brett utefter en framarbetad kvantmodell.

  Hedgefonder kan vara en lämplig investering när man har en marknadstro som inte helt överensstämmer med traditionell aktie- eller ränteförvaltning. Här ges man möjlighet att ta positioner mot flera scenarion och undvika att stå utanför marknaden även om man har en negativ marknadstro.

  I hedgefonder har förvaltarna en väldigt stor betydelse då de väljer vilken exponering fonden ska ta. Utvecklingen för traditionella aktiefonder liknar varandra till mångt om mycket och kan få en snarlik utveckling. Hedgefonder däremot behöver inte vara lika tätt korrelerade med marknaden i stort och index av olika slag.

  Artikeln är framtagen av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Grattis till er som valt att investera i våra fondpaket eller Aktiva portföljer under året.  

  Grattis till er som valt att investera i våra fondpaket eller Aktiva portföljer under året.

  Året närmar sig sitt slut och det börjar bli dags att avrunda dina investeringar för året 2019. Till dig som valt att följa våra fondexperter genom att investera i Fondpaketen eller våra Aktivt Förvaltade Portföljer – kan vi bara säga grattis. Med bra analys och möten med förvaltare så har vi under året levererat mycket bra avkastning.

  Fondpaket

  Fondmarknadens fondpaket finns i tre olika riskklasser och är ett enkelt sätt att komma igång med sitt fondsparande. När du väljer ett fondpaket köper du en sammansättning av fonder som vi valt ut, enligt en fördelning som passar din sparhorisont.

  Våra Fondpaket kan agera som en fin grund i ditt sparande. Självklart kan du själv anpassa paketet efter dina önskemål med möjligheten att byta ut, lägga till eller ändra fördelning av fonder.

  Våra fondpaket har under året levererat en mycket bra avkastning:

  Avkastning_fondpaket.png
  Våra fondförvaltare arbetar löpande med att se över fonderna i våra fondpaket och har nu inför årsskiftet genomfört justeringar med nya fonder som är anpassade för rådande marknadsläge. Tänk på att fonderna i ditt paket inte per automatik uppdateras för att vi bytt ut fonder i fondpaketen, detta måste du själv se över.

  Läs mer om fondpaketen

  Aktivt förvaltade portföljer

  Fondmarknadens Aktivt förvaltade portföljer finns i fyra olika riskklasser och passar dig som inte själv vill eller har tid att ta hand om ditt sparande. Du kan luta dig tillbaka och vi sköter helt om dina investeringar i din portfölj som är anpassad efter din risknivå och sparhorisont.

  Våra Aktivt förvaltade portföljer har under året haft en mycket fin riskjusterad avkastning:


  Våra fondförvaltare arbetar löpande med att se över fonderna i våra portföljer och har precis genomfört omallokeringar som stärker portföljerna inför det nya året. Det bästa är att du behöver inte göra någonting! Du kan hela tiden följa utvecklingen i din portfölj på ”Min sida”.

  Läs mer om Aktivt förvaltade portföljer

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1753 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket