Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Fjärde AP-fonden flaggar upp i Getinge  

  Fjärde AP-fonden flaggar upp i Getinge

  Fjärde AP-fonden har ökat sitt innehav i medicinteknikbolaget Getinge och äger nu 8,07 procent av kapitalet och 5,04 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #medtech  

 • DNB Health Cares förvaltare ser hälsovård som intressant defensiv investering med god tillväxtpotential - Bakke  

  DNB Health Cares förvaltare ser hälsovård som intressant defensiv investering med god tillväxtpotential - Bakke

  Hälsovårdssektorn har visat stark avkastning under senare år och de underliggande trender som styr efterfrågan på hälsoindustrins produkter och tjänster visar ingen tendens att avta, snarare tvärtom om man frågar Benedicte Bakke, som är en av tre förvaltare av DNB Health Care.

  I takt med att jordens befolkning lever längre och att tillväxtländernas disponibla inkomster ökar samtidigt som man får allt större problem med sjukdomar relaterat till nya levnadsmönster likt de i västvärlden, finns det enorm potential för sektorn, enligt förvaltaren.

  "Det blir vanligare med hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes i takt med att tillväxtmarknaderna blir rikare och tar efter västvärldens levnadsmönster. Detta i kombination med att vi i den utvecklade världen blir allt äldre gynnar sektorn", säger förvaltaren.

  DNB Health Care investerar enligt Bakke i en relativt koncentrerad portfölj om 25-40 bolag, samtliga etablerade företag med god intjäning, starka marknadspositioner och breda intressanta pipelines.

  "Vi undviker binära risker som typiskt finns i mindre bolag som befinner sig tidigt i sin utveckling. Vi försöker hitta bolag som är solida, lönsamma, har goda marknadspositioner och där värderingen ser rimlig ut i förhållande till potentialen.

  Fonden har idag en tonvikt på amerikanska bolag och bland toppositionerna återfinns Johnson & Johnson, Sanofi och Pfizer. Mot bakgrund av sin värdebaserade investeringsstrategi placerar man med en lång investeringshorisont.

  Det finns för närvarande inga nordiska bolag i portföljen, om man bortser från Astrazeneca som åtminstone har en nordisk koppling. Ett bolag man valt bort är Novo Nordisk som förvaltaren menar ser för dyr ut och att det huvudsakligen fokuserar på ett medicinskt område som är under hög prispress.

  Bakke menar att pharma, där man är överviktad, ser relativt attraktivt värderat ut samtidigt som man är underviktad i medicinteknik som anses högt värderat.

  "Vi håller oss till vår strategi som bygger på att hitta intressanta bolag som är billiga i förhållande till marknaden", säger hon.

  I termer av andra trender som hon ser som intressanta inom läkemedelssektorn för närvarande nämns robotisering och artificiell intelligens.

  "Vi ser att dessa tekniker kan skapa stora möjligheter för många av branschens bolag som bland annat kan använda den patientdata de har för att analysera stora datamängder. Det kan potentiellt driva innovation av nya produkter", resonerar Bakke.

  Gällande hotbilder mot sektorn nämner förvaltaren prissättningen av läkemedel i USA som på senare tid kommit lite i skymundan men som kan blossa upp igen inför det kommande kongressvalet i USA.

  Sammanfattningsvis menar Bakke att hälsovårdssektorn står inför en fortsatt kraftig tillväxt drivet av en rad underliggande starka trender. Att sektorn är att betrakta som defensiv, det vill säga att efterfrågan är relativt konjunkturokänslig, ses som ett annat starkt argument, i synnerhet när oron på börsen börjar tillta.

  Per den sista september hade DNB Health Care avkastat 23 procent sedan årsskiftet och överavkastat sitt jämförelseindex, MSCI Health Care, konsekvent under de senaste fem åren inräknat innevarande år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Sverige Kort Ränta får ny delförvaltare  

  Danske Invest Sverige Kort Ränta får ny delförvaltare

  Danske Invest Sverige Kort Ränta har vid sidan av Stefan Rocklind adderat Anders Ohlsson till förvaltningsteamet. Förändringen registrerades den 16 oktober.

  Det framgår av en uppdatering från fonddatabasen Morningstar Direct.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Global Equity Insights steg en procent i september, främsta bidragsgivaren satellitbolaget Aerovironment  

  Allianz Global Equity Insights steg en procent i september, främsta bidragsgivaren satellitbolaget Aerovironment

  Allianz Global Equity Insights AT EUR steg en procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10 procent. Det är bättre än dess jämförelseindex som har ökat med 7,3 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier steg i september då robust amerikansk makrodata rapporterades samt mot bakgrund av att M&A-aktiviteten var god.

  För fondens del var den främsta bidragsgivaren Aerovironment som steg 27 procent. Det efter att den amerikanska tillverkningen av militära småsatelliter tillkännagav förväntningar om en uppgraderingscykel, i ljuset av satsningar på det militära från amerikanskt håll.

  På minussidan återfinns taiwanesiska telekomutrustningstillverkaren Accton Technology som sjönk 22 procent. Aktien påverkades negativt av handelsrelaterad oro. Från förvaltarteamets sida tror man att den motvind som noterats för aktien på sistone kommer vara kortvarig, samt att bolaget står att gynnas inför trender som innebär fler och snabbare datacenter.

  I september köpte man in sig i Entertainment One, CenturyLink och Eicher Motors. Vidare ökades positionerna i Sony och Blue Prism, medan positionsminskningar gjordes i Aerovironment och Covestro.

  Fem innehav avyttrades helt under månaden, däribland Wynn Resorts.

  De största innehaven per utgången av månaden var Aerovironment, Axon Enterprise och Neurocrine Biosciences med portföljvikterna 3,7, 3,7 respektive 3,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Europe Equity Growth Select sjönk 1,9 procent i september, Infineon tyngde  

  Allianz Europe Equity Growth Select sjönk 1,9 procent i september, Infineon tyngde

  Allianz Europe Equity Growth Select AT-EUR sjönk med 1,9 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 1,5 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att europeiska aktier steg något i september. Däremot backade den tyska aktiemarknaden då exportörer fortsätter att påverkas av oro runt högre tullskatt.

  På bolagsnivå var Infineon den främsta negativa bidragsgivaren för fondens del. Aktien fortsätter att påverkas av oro runt halvledarindustrin och valutarörelser. Från förvaltarteamets sida tror man att värdedrivare som elbilar och körassistanssystem är i sin linda, och bedömer att de kan erbjuda tvåsiffrig tillväxt även efter 2019.

  Även Zalando tyngde under månaden efter att ha minskat guidance för helåret efter svagare försäljning, i spåren av det varma sommarvädret.

  Inga positioner såldes under månaden. Däremot köpte man in sig i det danska hälsovårdsföretaget Ambu som anses ha goda marknadsförutsättningar, givet man är den enda leverantören av endoskopiutrustning med engångsanvändning. Företaget anses även ha en skalbar tillverkningsfabrik i Malaysia.

  De största innehaven per utgången av månaden var SAP, Novo Nordisk och Prudential med portföljvikterna 7,4, 4,8 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Europe Equity Growth sjönk 2,1 procent i september, köpt in sig i danska Ambu  

  Allianz Europe Equity Growth sjönk 2,1 procent i september, köpt in sig i danska Ambu

  Allianz Europe Equity Growth A EUR sjönk med 2,1 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,7 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 1,7 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier i eurozonen steg något i september. På makrofronten bekräftade den europeiska centralbanken att man tänker fortsätta med att minska den expansiva penningpolitiken från och med denna månad.

  På bolagsnivå var Infineon den främsta negativa bidragsgivaren för fondens del. Aktien fortsätter att påverkas av oro runt halvledarindustrin och valutarörelser. Från förvaltarteamets sida tror man att värdedrivare som elbilar och körassistanssystem är i sin linda, och bedömer att de kan erbjuda tvåsiffrig tillväxt även efter 2019.

  Även Zalando tyngde under månaden efter att ha minskat guidance för helåret efter svagare försäljning, i spåren av det varma sommarvädret.

  Inga positioner såldes under månaden. Däremot köpte man in sig i det danska hälsovårdsföretaget Ambu som anses ha goda marknadsförutsättningar, givet man är den enda leverantören av endoskopiutrustning med engångsanvändning. Företaget anses även ha en skalbar tillverkningsfabrik i Malaysia.

  Inför framtiden tror man att europeiska aktier kommer fortsätta att leverera attraktiv avkastning, men i takt med att värderingarna ökar kommer mycket av avkastningen bero på aktiva aktieval (alfa).  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Vilken depå ska man välja för sitt fondsparande?  

  Vilken depå ska man välja för sitt fondsparande?

  Det finns flera olika konto- och depåtyper att välja på för den som ska börja spara i fonder. Från en vanlig fonddepå till IPS-depå, ISK(Investeringssparkonto) och KF(Kapitalförsäkringsdepå). De olika typerna har olika för- och nackdelar. Nedan följer en redogörelse så att det blir lättare att välja rätt.

  Den stora skillnaden
  Det är främst på skattesidan som de olika depåerna skiljer sig åt. I ISK och KF beskattas det totala kapitalet, i en fonddepå beskattas reavinster och i ett Individuellt Pensionssparande (IPS) beskattas kapitalet som pension när du tar ut det i framtiden.

  ISK och KF
  Investeringssparkonto(ISK) och Kapitalförsäkringsdepå(KF) är så lika i beskattningen att vi avhandlar dem under samma rubrik. I en ISK beskattas du med vanlig kapitalskatt på en schablonintäkt baserad storleken på ditt kapital och statslåneräntan plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 procent.

  I deklarationen kan den schablonintäkten kvittas mot till exempel räntekostnader, precis som andra kapitalinkomster. Skatten i en KF kallas avkastningsskatt och beräknas på ungefär samma sätt. Där har du dock ingen möjlighet att kvitta i deklarationen.

  Kommer du göra många transaktioner per år, vilket genererar reavinster (och förluster), är ISK och KF utmärkta alternativ. Du slipper att deklarera varje affär och din totala skatt kan, beroende på vilken avkastning du uppnår, bli lägre.

  Skillnaden mellan ISK och KF är att till en KF-depå finns en försäkring kopplad, vilket innebär att du kan välja förmånstagare. Det kan underlätta vid till exempel dödsfall eller vid sparande till barn. Men eftersom det är en försäkring är det tekniskt sett också försäkringsbolaget som äger tillgångarna, vilket om du har aktier innebär att du inte kan rösta vid stämmor eller utnyttja aktieägarförmåner. Sparformerna kan också skilja sig åt på avgiftssidan. För en ISK tillkommer inga avgifter för själva kontot, vilket det kan göra för Kapitalförsäkringen som är kopplad till din KF-depå. Så kolla upp det förhand.

  Fonddepå
  En fonddepå är det klassiska alternativet. Du betalar bara skatt när du realiserar vinster genom att sälja andelar. Planerar du att vara passiv i ditt sparande och inte göra några affärer kan detta över långa tidshorisonter var skattemässigt fördelaktigt jämfört med ISK och KF. Detta eftersom en mindre andel av kapitalet försvinner i skatt varje år och därmed kan dra nytta av ränta på ränta-effekten.

  Skatten som betalas varje år kallas fondskatt och är en vanlig kapitalskatt på en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari. Den intäkten kan i deklarationen kvittas mot till exempel räntekostnader.

  IPS
  Individuellt pensionssparande var fram till den 1 januari 2016 ett väldigt förmånligt sparande för pensionen. Då upphörde avdragsrätten på insättningar, vilket innebär att pengar som sätts in idag dubbelbeskattas eftersom pengarna beskattas som pension när de tas ut efter 55 års ålder.

  Således är IPS inget bra alternativ om du inte tillhör någon av de två undantagsgrupperna: De som inte har en tjänstepension via jobbet och de som är egenföretagare. Då gäller fortfarande avdragsrätten med upp till 35 procent av anställningsinkomsten – näringsverksamheten för egenföretagare – upp till som mest 10 prisbasbelopp.

  Inom din IPS kan du fritt göra omplaceringar. Pengarna beskattas bara när de tas ut.

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev oktober 2018  

  Nyhetsbrev oktober 2018

  Vart i konjunkturen befinner vi oss?

  September månad såg den svenska börsen gå minus och nu inväntar vi bolagens kvartalsrapporter som kommer inkomma under oktober månad. Förväntningarna är fortsatt vinsttillväxt på ca 10 % framåt och för 2019, men det kan stå sig dyrt med större nedgångar för de bolag som inte lyckas leva upp till satta förväntningar.

  Vi fick även se en nedgång av dollarn mot svenska kronan under september, som medverkat till att även världsindex MSCI World gått minus i svensk krona. Det är svårt att för närvarande hitta en marknad som går väldigt starkt och handelskrig, valutaeffekter och råvarupriser står alla för tillfället och balanserar.

  Det finns en klar osäkerhet bland analytikerna vart någonstans i konjunkturen vi befinner oss. Vanligtvis så ser vi starka aktie- och råvarumarknader i slutet av högkonjunkturen, vilket kan öppna för god tillväxt för aktiefonder även framåt.

  Läs hela vår fondkommentar här
   

  Till nyhetbrevet för oktober månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Energifonderna avancerar men lyckas inte hålla takten med oljeprisets ökning  

  Energifonderna avancerar men lyckas inte hålla takten med oljeprisets ökning

  Oljepriset har ökat successivt de senaste fyra åren och handlas nu stadigt över 80 dollar per fat. I skrivande stund ligger oljepriset på drygt 86 dollar per fat. Vissa bedömare menar att 100 dollar-nivån är i sikte. Hur ser prisbilden ut framöver och vilka hur har energifonderna utvecklats i takt med att oljepriset stigit? Finwire har gjort en genomgång.

  En av faktorerna som skruvat upp priset är USA:s sanktioner mot Iran. Landet har helt enkelt tvingats strypa sin export.

  Irans exportmöjligheter försämrades då Indien som är den näst största köparen av olja från Iran gick ut med att de inte planerar att köpa någon mer olja från landet från och med november, enligt Economic Times of India.

  I slutet av september skrev CNBC att Saudiarabien var redo att kompensera bortfallet med att utöka produktionen. Orsaken till att detta planerades i det tysta skulle ha varit för att inte göra de andra Opec-medlemmarna upprörda eftersom en ökad produktion leder till fallande priser och därmed lägre intäkter. Det bör dock nämnas att alla länder inte har kapacitet för en snabb produktionsökning.

  Häromdagen uppgav källor för Reuters att Saudiarabien och Ryssland (som inte är medlem i Opec) ska ha kommit överens om att höja oljeproduktionen.

  Kanske räds Saudiarabien att de delvis måste strypa produktionen för att balansera utbudet i takt med att USA ökar sin produktion.

  En som legat på hårt vid flertal tillfällen för att få ned bränslepriserna, i grunden oljepriset, är USA:s president Donald Trump. Han har gjort påtryckningar för att Saudiarabien ska öka sitt utbud för att kyla ner prisuppgången. Med sig kan man ha att detta sker i en tid då landet står inför det viktiga mellanårsvalet.

  Nu ser det ut som att det kan ha effekt. I alla fall om man får tro en av källorna till Reuters som uppgav att ”saudierna och ryssarna gick med på att förse marknaden med fler fat på ett tyst sätt för att inte få det att se ut som att de gjorde det på Trumps begäran”.

  Irak som är Opecs största producent har dock tidigare flaggat för att leveranserna ska öka. I slutet av september närmades sig landet nya rekordnivåer av export på olja.

  Vad säger då Opec själva? Nyligen reviderade oljekartellen upp sin prognos för efterfrågan på olja fram till år 2020. Då väntas den globala oljekonsumtionen nå 101,9 miljoner fat per dag, vilket är en höjning med 1,2 miljoner fat från förra årets rapport.

  Den norska banken bedömer att Opec inte har samma möjlighet att öka produktionen, ett överskottslager är begränsat, och att export via den amerikanska gulfen fortfarande behövs.

  Hedgefonder är sammanvägt positiva till oljan och har ökat sina långpositioner i olja till den
  högsta nivån på elva veckor, rapporterade Bloomberg för en vecka sedan.

  Rysslands energiminister tror dock att oljeprisets nuvarande nivåer bara är temporärt och tror på ett långsiktigt oljepris på omkring 50 dollar per fat.

  tabell.png

  I sammanställningen blir det tydligt att ett urval av energifonder inte helt har hållit takten med höjningen av oljepriset. Det har dock varit en god idé att investerar i energifonder de senaste tre åren, i jämförelse med Stockholmsbörsens storbolagsindex som slagits av alla nämnda energifonder de senaste tre åren och det senaste året.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Läkemedelsfonder har utklassat Stockholmsbörsen hittills i år  

  Läkemedelsfonder har utklassat Stockholmsbörsen hittills i år

  Läkemedelsfonder har hittills i år stigit med 23,5 procent. Branschen som helhet har utklassat Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 som ökat med 4,8 procent under samma tidsperiod.

  Fondteamet hos Rhenman Healthcare Equity skriver i en marknadsutblick att de ser ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i läkemedelsprisfrågan.


  I den förra månadsrapporten skrev de att hälso- och sjukvårdssektorn har ett p/e-tal på drygt 17,5 vilket kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam, tillägger de. Rhenman Healthcare Equity har hittills i år stigit 27 procent.

  HealtInvest Value Fund A som lyfter fram två stora läkemedelsjättar bland innehaven har stigit 19,2 procent sedan årsskiftet. Läkemedel står för mer än hälften av allokeringen, följt av sjukvårdstjänster. Två bidrag lyfts fram i en månadsrapport; Johnson & Johnson och Merck.

  Johnson & Johnson bedöms ha gynnsamma framtidsutsikter med en vinsttillväxt årligen på 12 procent under en femårsperiod. Aktien anses vara relativt attraktivt värderad om 20 gånger fritt kassaflöde.

  Läkemedelsjätten Merck äger storsäljare Keytruda som är ett immunoterapiläkemedel som är verksamt mot många olika cancerformer. Från förvaltarhåll bedömer man att den redan höga försäljningen av produkten kan komma att fördubblas till 2020, vilket väntas ge ett vinstlyft för Merck.

  En av fonderna som tittar bortom den amerikanska marknaden och är inriktad på småbolag inom hälsosektorn i Asien och Europa är HealthInvest MicroCap Fund som ökat 10 procent hittills i år.

  I en månadsrapport lyfter de fram att den globala hälsovårdssektorn är relativt lågt värderad då den handlas med en rabatt på 14 procent till den globala aktiemarknaden mätt som MSCI World. Detta anser de är ovanligt då hälsosektorn oftast handlas med en tydlig premium om 10-15 procent på grund av sin höga strukturella tillväxt och låga konjunkturkänslighet.

  Medicinsk utrustning står för mer än en fjärdedel av fondens följt av läkemedel och distributörer. Ett innehav som utvecklats bra är det svenska mjukvarubolaget Surgical Science som som sett en stark försäljning av kirurgiska VR-simulatorer till bland annat universitetssjukhus.

  Fondens gigant i branschen som förvaltar drygt 26 miljarder kronor är BGF World Healthscience A2. Den femstjärniga fonden har stigit 27,9 procent hittills i år.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Vart i konjunkturen befinner vi oss?  

  Vart i konjunkturen befinner vi oss?

  September månad såg den svenska börsen gå minus och nu inväntar vi bolagens kvartalsrapporter som kommer inkomma under oktober månad. Förväntningarna är fortsatt vinsttillväxt på ca 10 % framåt och för 2019, men det kan stå sig dyrt med större nedgångar för de bolag som inte lyckas leva upp till satta förväntningar. Vi fick även se en nedgång av dollarn mot svenska kronan under september, som medverkat till att även världsindex MSCI World gått minus i svensk krona. Det är svårt att för närvarande hitta en marknad som går väldigt starkt och handelskrig, valutaeffekter och råvarupriser står alla för tillfället och balanserar. Det finns en klar osäkerhet bland analytikerna vart någonstans i konjunkturen vi befinner oss. Vanligtvis så ser vi starka aktie- och råvarumarknader i slutet av högkonjunkturen, vilket kan öppna för god tillväxt för aktiefonder även framåt.


  Vi har fortsatt inte fått någon ny regering på plats men varken börsen eller räntemarknaden har påverkats nämnvärt. Förväntningarna är att oavsett vilken regering som tillträder så kommer vi att få se en expansiv finanspolitik. De goda statsfinanserna och vår rörliga växelkurs innebär att politiken har en ytterst marginaliserad effekt på dina investeringar i fonder. Långsiktigt så ser Sverigefonder väldigt starka ut.

  Nyckeltal under september:
  Globalindex i svensk krona: -1,37 %
  Svenska börsen: -0,5 %
  Bästa marknad: RTS Ryssland +10,6 %  

  Valutor
  USD/SEK: 8,79, sedan årsskiftet +7,1 %
  EUR/SEK: 10,32, sedan årsskiftet +4,9 %

  Bästa Fonder
  Alla Kategorier: Rhenman Partners - Healthcare Equity RC1 +9,70 %
  Nordamerika: Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund SEK-H1 A +0,21 %
  Europa: Fidelity - Italy Fund A +1,03 %
  Sverige: FCG Fonder AB - PLUS Mikrobolag Sverige Index +3,96 %
  Tillväxtmarknader: HSBC Global Investment Funds - GIF Turkey Equity A +9,64 %
  Räntefonder: Türkisfund - Türkisfund Bond A +7,51 %

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Turkietfonder tog revansch i september, Indien sänke - Fondmarknaden  

  Turkietfonder tog revansch i september, Indien sänke - Fondmarknaden

  Turkietfonder är tveklöst årets stora förlorare, men i september tog dessa fonder revansch och steg på bred front. Även Rysslandsfonder har haft en stark månad, enligt data från Fondmarknaden.

  Turkietfonder gynnades bland annat under månaden av att den turkiska liran stärktes till den högsta nivån sedan mitten på augusti. Sett över året är dock samtliga förlorarfonder de med inriktning mot Turkiet. Flera fonder har noterat nedgångar på över 30 procent.

  Rysslandsfonder går som brukligt bra i tider av stigande oljepris och har under september stigit mot bakgrund av att priset på olja har gått upp till över 83 dollar fatet. Oljepriset har därmed nått ett 4-års högsta, vilket förklaras av beskedet att Opec och dess allierade inte ska höja produktionen.

  Bland förlorarfonder i september märks i princip uteslutande de med inriktning mot Indien. Den indiska aktiemarknaden, uttryckt som S&P BSE Sensex, var svag under månaden och tappade 6,2 procent. Det är den svagaste septembermånaden sedan 2008 då indexet tappade omkring 10 procent.

   

  bast_avkastning_sep.png

  samst_avkastning_sep.png


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1792 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket