Logga in   |  Bli kund

Modellportföljer.png

Fondnyheter

 • Manticore och Black-and-White bäst i Brummer Multi-Strategy, som ökade 1,5 procent i juni  

  Manticore och Black-and-White bäst i Brummer Multi-Strategy, som ökade 1,5 procent i juni

  Fonden Brummer Multi-Strategy steg 1,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren beskriver hur oro för en andra virusvåg i juni stod mot stimulanser och förhoppningar.

  "Marknadsvolatiliteten ökade i juni då förhoppningarna om en förbättring av den ekonomiska aktiviteten och fortsatt monetär och skattemässig stimulans tyngdes av oro för en andra våg av virusspridning framförallt i USA samt ökad geopolitisk spänning."

  USA-baserade lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White var de främsta bidragsgivarna.

  "Juni var en bra alfamiljö för bägge strategierna. Den Hongkongbaserade makrofonden Arete bidrog också positivt och tjänade på det stigande guldpriset och relativvärdespositioner inom aktier."

  Lång/kort-kreditstrategin Observatory hade även en stark månad. Även fonden Frost med inriktning på relativvärdespositioner inom räntor och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var positiva bidragsgivare.

  Florin Court, den systematiskt trendföljande strategin, hade en svårare månad med energipositioner som stod för huvuddelen av förlusterna. Systematiska aktiefonden AlphaCrest var ner under månaden medan trendföljande strategin Lynx slutade månaden svagt negativt efter att vinster i aktier utvägdes av valutaförluster.

  Under månaden gjordes inga innehavsförändringar av nämnvärd storlek.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1 (R)  

  Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1 (R)

  (rättelse: I tidigare text står att Enea har Apple TV som kund, det stämmer inte. Bolagets finanschef Björn Westberg förklarar. "Ett exempel på Eneas innovationsförmåga är videooptimeringstjänsten med bland annat nyutvecklat stöd för streamingtjänsten Apple TV+.")

  Fonden Origo Quest 1 steg 2,9 procent i juni, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Juni beskrivs, efter urstarka april och maj, av förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin som en volatil och splittrad månad.

  "Å ena sidan dundrade det in rekordsvaga makrosiffror samtidigt som pandemin fortsatte att öka på global nivå. Å andra sidan valde flera länder och industrier att öppna upp och flera aktivitetsindex och ledande indikatorer vände norrut. Världsindex slutade på +2,5 procent under månaden. Nordiska småbolag hängde på trenden och klättrade 1,7 procent."

  De långa innehaven i fonden fortsatte utvecklas klart bättre än index, medan de korta positionerna som helhet bidrog marginellt negativt. De långa innehaven Musti, Stillfront och Enea stack ut på den positiva sidan.

  Förvaltarna lyfter fram Enea som ett av de bolag som gynnats av strukturella förändringar. Bolaget är dessutom ett bolag där man fyllt på under våren.

  "Från att under många år ha varit beroende av en OS-marknad med negativ tillväxt så har Enea gradvis förflyttat sig upp i värdekedjan, mot öppen källkod, cybersäkerhet och 5G. Inom flera applikationer är bolaget numera global marknadsledare", skriver förvaltarna.

  Vidare tror man att gynnsamma trender kommer fortsätta gynna bolaget.

  "Video har växt snabbt, och med utvecklingen i samhället efter Covid-19 (jobba hemifrån, videomöten, mobil-spel osv) lär den trenden accelerera. Vi gillar också att Eneas produkter bidrar direkt och indirekt till ökad säkerhet, lägre energiförbrukning och minskat koldioxidutsläpp. Vi har köpt mer aktier under våren."

  Vidare bedömer man idag att marknaden kommer fortsätta vara nervös och volatil minst några kvartal till. Kvalitetsskillnaderna mellan bolagen väntas bli mer synliga. "För vår del är det ingen dålig marknad, tvärtom", avslutar förvaltarna.

  Catena, Lindab och Recipharm är största innehav med andelar av fonden på 8,3, 7,9 respektive 7,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo fonder flaggar ner i Addtech  

  Lannebo fonder flaggar ner i Addtech

  Lannebo fonder har den 2 juli minskat innehavet i Addtech till 4,96 procent av aktierna och cirka 3,5 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Innan transaktionen ägde Lannebo fonder 3 434 619 aktier i Addtech och efter transaktionen uppgår antalet till 3 384 815.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1  

  Enea numera global marknadsledare inom flera applikationer, menar förvaltarna på Origo Quest 1

  Fonden Origo Quest 1 steg 2,9 procent i juni, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Juni beskrivs, efter urstarka april och maj, av förvaltarna Stefan Roos och Carl Rydin som en volatil och splittrad månad.

  "Å ena sidan dundrade det in rekordsvaga makrosiffror samtidigt som pandemin fortsatte att öka på global nivå. Å andra sidan valde flera länder och industrier att öppna upp och flera aktivitetsindex och ledande indikatorer vände norrut. Världsindex slutade på +2,5 procent under månaden. Nordiska småbolag hängde på trenden och klättrade 1,7 procent."

  De långa innehaven i fonden fortsatte utvecklas klart bättre än index, medan de korta positionerna som helhet bidrog marginellt negativt. De långa innehaven Musti, Stillfront och Enea stack ut på den positiva sidan.

  Förvaltarna lyfter fram Enea som ett av de bolag som gynnats av strukturella förändringar. Bolaget är dessutom ett bolag där man fyllt på under våren.

  "Från att under många år ha varit beroende av en OS-marknad med negativ tillväxt så har Enea gradvis förflyttat sig upp i värdekedjan, mot öppen källkod, cybersäkerhet och 5G. Inom flera applikationer är bolaget numera global marknadsledare. Ett exempel på Eneas innovationsförmåga är videooptimeringstjänsten med bland annat Apple TV som ny kund. Video har växt snabbt, och med utvecklingen i samhället efter Covid-19 (jobba hemifrån, videomöten,
  mobil-spel osv) lär den trenden accelerera. Vi gillar också att Eneas produkter bidrar direkt
  och indirekt till ökad säkerhet, lägre energiförbrukning och minskat koldioxidutsläpp. Vi har
  köpt mer aktier under våren."

  Vidare bedömer man idag att marknaden kommer fortsätta vara nervös och volatil minst några kvartal till. Kvalitetsskillnaderna mellan bolagen väntas bli mer synliga. "För vår del är det ingen dålig marknad, tvärtom", avslutar förvaltarna.

  Catena, Lindab och Recipharm är största innehav med andelar av fonden på 8,3, 7,9 respektive 7,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catalyst Pharmaceuticals nytt innehav för HealthInvest Small & MicroCap - fonden minskade 3,5 procent i juni  

  Catalyst Pharmaceuticals nytt innehav för HealthInvest Small & MicroCap - fonden minskade 3,5 procent i juni

  Fonden HealthInvest Small & MicroCap A minskade 3,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni investerade fonden i Catalyst Pharmaceuticals, ett bolag som är inriktade mot behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar. Bolaget lanserade under 2019 läkemedlet Firdapse, som behandlar muskelsjukdomen LEMS. Trots redan starka försäljningssiffror för Firdapse ser förvaltaren fortsatt potential för kraftig tillväxt och menar att aktien besitter en attraktiv värdering.

  Angående coronavirusets spridning i USA uttrycker förvaltaren viss oro.

  "Tyvärr blev det under juni månad alltmer uppenbart att USA inte har hanterat COVID-19 på ett optimalt sätt då många amerikanska delstater har hög och okontrollerad spridning av coronaviruset. Risken är överhängande att delstaterna återigen tvingas stänga ned delar av ekonomin då dödstalen antagligen kommer att öka drastiskt i juli, vilket kommer att skada konjunkturkänsliga bolags försäljning och minska konsumenternas optimism ytterligare", skriver förvaltaren.

  Däremot menar förvaltaren att hälsosektorn är förhållandevis okänslig mot ekonomiska svängningar och bör klara sig väl även när ekonomin befinner sig i en långvarig lågkonjunktur.

  Vid månadsskiftet hade fonden 24 aktieinnehav och en nettoexponering på 95 procent.

  Fondens största innehav var Halozyme Therapeutics, Owens & Minor och Supernus Pharmaceuticals, alla med portföljvikten 7,5 procent.

  Störst geografisk exponering hade fonden mot Nordamerika (72 procent portföljvikt).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'värderingarna på kinesiska aktier fortsatt låga' - AGCM Asia Growth ökade 5,7 procent i juni  

  'värderingarna på kinesiska aktier fortsatt låga' - AGCM Asia Growth ökade 5,7 procent i juni

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden trotsade den kinesiska marknaden det politiska omvärldsläget, där spänningarna mellan USA och Kina ökade ytterliggare. Enligt förvaltaren verkar det finnas en fortsatt stark optimism kring länders och ekonomiers återöppnande.

  En av månadens större nyheter kring fondens innehav rör Hongkong-baserade försäkringsbolaget AIA. I juni beviljades bolaget tillstånd för att kraftigt utöka sin verksamhet i fastlandskina.

  Under månaden blev bland andra JD.com och NetEase positiva bidragsgivare till fonden. Båda bolagen sekundärnoterades i juni på Hongkong-börsen och aktierna gick starkt både före och efter respektive notering.

  Förvaltaren nämner avslutningsvis att Kina av bland annat IMF förväntas ha en betydligt mycket starkare BNP-utveckling än exempelvis USA och flera andra industriländer. Samtidgt nämner förvaltaren att värderingarna på kinesiska aktier fortsatt är förhållandevis låga, vilket han under andra halvan av 2020 tror kommer locka fler utländska investerare.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt  

  Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt

  Den svenska börsen började månaden starkt och bara efter första veckan var OMX upp ungefär 6 procent. Sen gick det åt andra hållet och börsen visade minus 1 procent på månaden, det vände dock igen och juni slutade omkring 2 procent upp. Vi kan konstatera att det fortsatt är volatilt, även om det lugnat sig från när det var som värst. Börsen kan ibland uppfattas som uppdelad i två läger, på ena sidan har vi förhoppningarna om en snabb återhämtning när ekonomierna nu börjat öppnas upp, på andra sidan rädslan om ytterligare smittspridning, en andravåg som det talas om. Det är svårt att säga vart vi är på väg, men klart är att många länder skulle få det oerhört tufft om man blev tvungna att återigen stänga ner och be folk stanna hemma.  
   
  Den amerikanska börsen S&P 500 har gått i samma spår som den svenska under juni, S&P 500 var likt OMX upp kraftigt i början av månaden, följt av ett snabbt ras och sedan återhämtning. Även här stannade månadens utveckling på cirka 2 procent. Glädjande är att arbetslöshetssiffrorna fortsätter att sjunka, under maj adderades 2,7 miljoner nya jobb, och under juni hela 4,8 miljoner jobb, den största ökningen under en månad någonsin. Trots detta så ligger arbetslösheten dock kvar på cirka 13 procent.
   
  Gällande smittspridningen av Covid-19 i USA så ser det nu ut öka i många delstater, framförallt i Kalifornien, Texas och Florida. Förhoppningarna är att åtgärderna inte ska behöva vara att återigen stänga ner, utan att istället vidta andra restriktioner för att hålla smittspridningen i styr. Tyvärr skulle det inte vara överraskande om man faktiskt väljer att stänga ner de samhällen där spridningen blir okontrollerad, vilket skulle leda till fler arbetslösa, företag i konkurs och så vidare.  
   
  Priset på guld har succesivt stigit sedan mitten på 2018, och den stundande krisen har gett ytterligare fart. Priset är snart uppe på 1800 dollar per uns, en nivå vi inte sett sedan eurokrisen 2012. Detta kan tolkas som ett tecken på att många inte riktigt tror på den börsuppgång som skett sedan kraschen, då guld ofta kan ses som en tillflyktsort om man är orolig för börsen. Vissa analytiker spår att priset kan nå upp till 2000 dollar per uns inom ett år.
   
  Sammanfattningsvis så står vi fast vid våra tidigare uttalanden när det kommer till risktagande och sparhorisont. Ha en tydlig plan och följ den, det är viktigt att fortsatt tänka på det långa loppet, och inte haka på korta och snabba trender, vare sig om det är att köpa in sig i fonder som rusar i värde, eller paniksälja för att ens investeringar skulle minska i värde under några dagar.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
   

   

 • Tydliga skillnader på de nordiska börserna  

  Tydliga skillnader på de nordiska börserna

  Mitt under rådande coronakris så kan man se tydliga skillnader på de nordiska börserna. Danska börsen har gått bäst i regionen med en uppgång på nästan 6 procent. Sämst har den norska börsen gått som är minus nästan 18 procent.

  Det finns stora skillnader i kompositionen av de nordiska indexen, och detta påverkar såklart hur respektive börs regerar vid börsfall och volatila perioder.

  Fördelningen på de tre största sektorerna i respektive index ser ut som följande:
  Sverige: 37 procent industri, 22 procent bank och 11 procent teknologi.
  Danmark: 50 procent sjukvård & läkemedel, 17 procent industri och 10 procent konsumentvaror.
  Norge: 29 procent olja & gas, 21 procent konsumentvaror och 21 procent bank.
  Finland: 22 procent industri, 21 procent bank och 16 procent basvaror.


  Ser vi då till börsutvecklingen för perioden 31 december till 31 maj för de olika länderna så kan vi se att det skiljer sig ganska mycket, vad beror då detta på?
  OMX Stockholm 30: - 8,02 procent
  OMX Copenhagen 25: 5,83 procent
  OMX Oslo 20: - 17,9 procent
  OMX Helsinki 25: - 7,6 procent


  Sverige och Finland som är tunga inom industri och bank ligger någonstans mitt emellan Norge och Danmark som är de två länder som sticker ut. Detta faller sig ganska naturligt och nedgången känns på många sätt ändå mild med tanke på vad som skett ute i världen i och med Covid-19. Men stödpaketen har hjälpt till och det känns lite som att man tittar mer på 2021 i sina värderingar än 2020 just nu.


  Norge, vars index består av nästan 30 procent olja & gas följt av 21 procent konsumentvaror har haft det otroligt tufft. Oljepriset rasade i mars och låg på bottennivåer, sedan dess har en svag återhämtning skett, men det är fortfarande en bra bit kvar innan oljepriset är tillbaka på normala nivåer, om det någonsin kommer dit igen. Samtidigt har Norge haft hårda restriktioner gentemot sina medborgare vilket hämmat konsumtionen, detta har också haft stor påverkan på indexets dåliga utveckling.

  Danmark som har en väldigt stor del av sitt index mot sjukvårds- & läkemedelssektorn har istället gått väldigt bra. Trots att vi haft en pandemi som härjat så är indexet upp nästan 6 procent. Detta är mycket tack vare bolagen inom sjukvårds- & läkemedelssektorn som haft en stark period. I och med att det i hela världen blivit en enorm efterfrågeökning på diverse läkemedel och framförallt sjukvårdsmaterial så har bolagens produktion gått på högvarv.

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att det skiljer mycket mellan de nordiska ländernas börslägen. Men det finns naturliga anledningar till detta och en lärdom att ta med. Olika länder är bra på olika saker, så är det bara. Och för att skapa sig en bra och långsiktig portfölj så gäller det att diversifiera sig. Visserligen ligger länderna nära varandra rent geografiskt, men investerar man i olika bolag i Norden så får man en bra diversifiering och ofta fina och välskötta bolag som brukar ha god motståndskraft under tuffa tider.

  Möjligheter:
  •    Väldiversifierad region, det finns många fina bolag att investera långsiktigt i.
  •    Om korttidspermittering fungerar: Sverige och svenska bolag ligger då före alla andra i och med att man har personal som kan återkallas till arbete på mycket kort tid.
  •    Framförallt Sverige har haft samhället öppet, om läget kring Covid-19 nu inte förvärras så har företagen större chans att klara sig ur detta på ett bra sätt, och landets ekonomi står sig i det läget också starkare än många andra länder.

  Hot:
  •    Går börsen på konstgjord andning? Vad händer när stimulanserna lättas på?
  •    Om korttidspermittering ej fungerar: Bolagen kan då komma att behöva avskeda mycket personal, vilket visserligen kan vara positivt för ett bolags aktiekurs som då sänker sina kostnader, men negativt för ekonomin i det stora hela.
  •    Sveriges Covid-19 strategi fungerar ej och vi drabbas av en eventuell andra-våg, och måste i så fall införa striktare restriktioner liknande det andra länder redan gjort.
   

  Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-06-08

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

   

 • En annorlunda sommar ger möjligheter  

  En annorlunda sommar ger möjligheter

  Sommaren är nu i antågande och något som de flesta av oss längtat efter länge. Men i år blir det tyvärr inte riktigt som vanligt. När flygen står stilla och vi får planera för en semester på hemmaplan finns det ekonomiska möjligheter att dra nytta av.

  ”Hemester”
  Att semestra hemma gör att du sparar in på resor, boende, restaurangbesök och övriga kostnader som alltid tillkommer med utlandssemester. Att ta vara på sin närmiljö, den svenska Allemansrätten och naturen är både bra för din plånbok och miljön.

  Skatteåterbäringen

  Skatteåterbäringen brukar ofta vara ett bra tillskott på våren och till sommarsemestern. Nu kanske det är ett utmärkt tillfälle att istället spara den? Många har under rådande kris insett värdet av att ha ett bra buffertsparande för oförutsedda händelser. Det är aldrig försent att börja spara, även små summor växer på sikt.

  Sparform

  Oavsett om du sparar till en större semesterkassa nästa sommar, buffert, boende eller till pensionen så är ISK (Investeringssparkonto) vår absolut vanligaste sparform. ISK är gratis att öppna och du betalar ingen skatt på de vinster du gör utan endast en årlig schablonskatt på kapitalet som finns på kontot. Läs mer om ISK här

  Spara i fonder
  Att spara i fonder är ett enklare sätt att spara utan att behöva ha djupgående kunskap om olika aktiebolag. Ett vanligt bankkonto ger oftast ingen ränta och är därmed inget bra alternativ för långsiktigt sparande. Med fonder får du en bättre chans till avkastning, och med ränta-på-ränta effekten växer de snabbare över tid.

  Välja rätt fonder
  Om man vill välja fonder själv så har Fondmarknaden.se Sveriges största fondutbud med cirka 1800 fonder samt verktyg för att hjälpa dig med urvalet. Titta gärna på våra Topp 3 fonder inom varje kategori, så ser du de fonder som vi tycker är bra just nu. Det viktigaste är att du hittar fonder som passar din portfölj och framför allt din riskvilja, så att de speglar din målbild med sparandet. Tycker man att detta är svårt så erbjuder vi två olika tjänster som gör sparandet enklare.

  Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer
  För dig som vill få professionellt stöd i valet av fonder, och inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande finns våra tjänster; Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer.  Dessa är sammansatta av erfarna fondanalytiker som kontinuerligt följer utvecklingen på fondmarknaden och som ser till att portföljen hela tiden är uppdaterad med de fonder som vi anser är bäst just nu, baserat på din riskprofil.


  Läs mer om Aktiva Portföljer

  Läs mer om Modellportföljer

   

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj  

  Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj

  Precis som i april så har börserna fortsatt att stiga under maj. Månadens uppgång på breda stockholmsindexet OMXSPI landade på strax över 5 procent. Det betyder att indexet bara är minus 7 procent under perioden 1 januari – 31 maj. Det kan tyckas underligt att börsen har sån motståndskraft i och med den pågående globala pandemi som fortfarande härjar, men faktum är att Sverige ändå har lyckats bra rent ekonomiskt. Även om många företag drabbats hårt, främst då inom turism, restaurang, hotell, nöje och så vidare, så har vi haft ett öppet samhälle med fortsatt konsumtion. Detta kommer förhoppningsvis leda till en lägre arbetslöshet och färre konkurser än för många andra länder, som haft en total nedstänging av sina samhällen, och nästan hela ekonomier. Vi ska såklart också ta hänsyn till de historiskt stora stödpaketen som självklart bidragit till börsernas starka motståndskraft.


  I Europa har många länder nu börjat lätta på restriktionerna och människor får börja röra sig lite mer fritt i samhällena. Nedstängingarna har dock varit otroligt kostsamma, inte minst för de länder som till mycket lever på turism. Dessa kommer få fortsatta problem då det lär dröja innan resandet är tillbaka på något som liknar normala nivåer.

  Om vi kollar på några europeiska index så ser vi också att de inte alls tagit krisen så bra som till exempel Sverige eller USA. Under samma period, det vill säga årsskiftet till 31 maj så är det tyska indexet DAX minus cirka 14 procent, det engelska indexet FTSE 100 minus 20 procent och europaindexet Euronext 100 är minus 19 procent.

  EU-kommissionen har dock sagt att de vill införa en stödfond på 750 miljarder euro för att hälpa länder i kris. Även ECB säger sig vilja utöka sina stödpaket, och nytt beslut i frågan väntas fattas nu i början på juni.

  Även i USA har börserna gått starkt och årsutvecklingen på indexet S&P 500 liknar utvecklingen på OMXSPI och låg runt minus 7 procent den 31 maj. USA har också drabbats av en oerhörd arbetslöshet och uppgår nu till cirka 40 miljoner nya arbetslösa, och man börjar snart närma sig en arbetslöshet på 20 procent. Flera företag som precis hade börjat öppna upp igen efter de omfattande nedstängingar som varit i USA, har nu tyvärr varit tvugna att stänga igen i och med de stora protester och kravaller som sker runt om i landet.
  Spänningarna i USA är väldigt höga just nu vilket tycks bero på många faktorer. Arbetslösheten är skyhög och människor vill börja jobba igen för att kunna försörja sina familjer, man vill kunna röra sig fritt och börja handla igen, och inte minst så vill man få rättvisa skipat efter den tragiska händelse då en medborgare avled under ett polisingripande. Allt detta tillsammans gör att framtiden ser ostadig ut, det är helt enkelt svårt att reda ut vilken riktning saker och ting kommer ta. Men en sak är säker och det är att USA’s arbetsmarknad kommer behöva tid på sig för att återhämtas.

  Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi fortfarande befinner oss mitt i en stor kris. Vissa länder har hittills klarat av den bättre än andra, men framtiden är fortfarande oviss, och vi vet inte hur morgondagen kommer se ut. Ett antal börser, däribland den svenska, har återhämtat sig bra från bottennoteringarna, och det är bara att hoppas på att vi nu ser en stabilisering och att vi sakta men säkert kan börja återgå till mer normala förhållanden efter sommaren.

  Vi på Fondmarknaden.se vill uppmana till att fortsatt fatta genomtänkta och rationella beslut när det kommer till sitt sparande. Det är viktigt att man skapar sig en plan med lämpligt risktagande och lagom sparhorisont för sin portfölj. Tycker man att detta är svårt, eller känner att man inte har intresse eller tid, så erbjuder vi Aktiv Förvaltning. Du som kund väljer då vilken risknivå och tidshorisont som passar dig, och vi gör sedan löpande förändringar i portföljen baserat på vår marknadssyn. Du kan läsa mer om Aktiv Förvaltning genom att klicka HÄR .


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Modellportföljer - Ett enkelt sätt att spara  

  Modellportföljer - Ett enkelt sätt att spara

  Vi lanserar nu en helt unik tjänst för färdiga modellportföljer med utvalda fonder där du som kund får notiser om portföljen behöver uppdateras.

  Genom att välja en modellportfölj så slipper du själv välja fonder, du väljer endast den risknivå och sparhorisont som passar dig. Våra fondanalytiker väljer sedan en bra sammansättning fonder.

  Om det sker en förändring i den modellportfölj du valt eller om utvecklingen av de ingående fonderna gjort att fördelningen skiljer sig från modellportföljens får du, på din depå, information om att portföljen behöver viktas om (rebalanseras). Du kan då enkelt via en knapptryckning uppdatera din portfölj till den senaste fördelningen. På så sätt kan du enkelt se till att din portfölj håller rätt risknivå över tid samt innehåller fonder som är utvalda av våra fondanalytiker.

  Modellportföljerna är framtagna för dig som vill få professionellt stöd i valet av fonder, men passar även dig som inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande. Våra modellportföljer är sammansatta av erfarna fondanalytiker som kontinuerligt följer utvecklingen på fondmarknaden.
  Modellportföljerna finns tillgängliga för depåtyperna ISK, Fonddepå, Kapitalförsäkringsdepå samt IPS. Kostnaden för tjänsten är 0,4% per år. Om en IPS-depå är under utbetalning är tjänsten inte tillgänglig.

  Logga in och kom igång med ditt sparande idag! • Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi  

  Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi

  Första kvartalet 2020 har minst sagt varit stökigt. Året började starkt och bulltrenden från det starka börsåret 2019 fortsatte. De globala aktiemarknaderna (MSCI World) steg med cirka 3 procent fram till den 20 februari, Stockholmsbörsen (OMXS30) steg under samma period cirka 7 procent.

  Spridningen av Covid-19 ökade ordentligt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 16 procent till den 31 mars. 

  Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi, vi går mot en recession där tillväxten mattas av och en stigande arbetslöshet väntar. Konjunkturinstitutet spår en arbetslöshet på mellan 10-11 procent 2021. Det råder stor osäkerhet i prognoserna, de innehåller ofta olika scenarion och ändras från vecka till vecka. Men en sak är tydlig, vi går mot en djup nedgång och det kan ta flera år att komma tillbaka.

  Den svaga globala efterfrågan, inte minst för kapitalvaror, som är viktiga för Sverige, kommer fortsatt att tynga exporten och företagens investeringar. Industrin står just nu inför stora utmaningar då problem med produktion och import gjort att många företag står still i väntan på leveranser. Detta har resulterat i att många anställda antingen blivit korttidspermitterade eller uppsagda.

  Coronapandemin har gjort att världsekonomin fått ett totalt stopp i efterfrågan av varor och tjänster. Efterfrågan har fallit på grund av de restriktioner som stater infört och på grund av människors förändrade beteende, konsumtionen har minskat drastiskt och investeringar skjuts på framtiden. Skillnaden mellan denna kris och tidigare finanskriser, är att företagen mestadels drabbats inte på grund av sina egna misstag eller problem, utan av att ländernas regeringar valt att stänga ner ekonomin. Detta gör att det finns större anledning för regeringarna att rädda bolag med problem, vilket syns på de enorma stödpaketen.

  Man har förstått att det krävs snabba och kraftfulla beslut för att stötta kapitalmarknaden och dess aktörer. Detta ser marknaden såklart som positivt och är en bidragande orsak till den återhämtning som skett under april och maj. Företagen ropar dock efter mer hjälp med kostnader för personal och hyror för att klara krisen och fler stödpaket är att vänta. Hur utvecklingen framåt blir beror mycket på hur långvarig Coronakrisen blir och hur snabbt människor och företag kan komma tillbaka till en mer normal vardag.

  Möjligheter
  •    Fler åtgärder från centralbanker
  •    Fler lättnader till företag och konsumenter
  •    Ett förbättrat smittspridningsläge

  Hot
  •    En ”andra våg” av covid-19 för de länder som nu lättar på restriktionerna
  •    Ökat antal konkurser och stigande arbetslöshet
  •    Fortsatt låg konsumtion

  Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-05-08

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1731 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket