Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • Robeco Global Consumer Trends ökade 4,8 procent i februari, stark rapport från Square  

  Robeco Global Consumer Trends ökade 4,8 procent i februari, stark rapport från Square

  Robeco Global Consumer Trends D EUR ökade 4,8 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 13,2 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,2 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att februari var en stark månad där investerarnas oro lättade runt handelskriget, efter ett tidigare högt tonläge från Donald Trump. Eurozonen noterade en tillväxtavmattning i fjol, samtidigt som prognoser visar på endast en marginell förbättring detta år.

  I portföljen hade investeringstemat digitala konsumtionstrenden en blandad månad.

  Företag med exponering mot digitala och mobila betalningar rapporterade styrka hos den underliggande verksamheten.

  Square ökade kraftigt på börsen efter att man rapporterat en intäktstillväxt om 64 procent i det fjärde kvartalet. Teknikbolaget siktar in sig på större bolag, men även bolag som enbart finns på nätet genom en ny mobilfunktion.

  På minussidan finns företag inom spelbranschen, däribland Activision, Take-Two och Nintendo. Activision gav en svag prognos för vinsten detta räkenskapsår.

  Det gjordes ett antal portföljförändringar under månaden.

  Ett nytt innehav är djurhälsovårdsbolaget Zoetis, som anses ha en solid historik vad gäller organisk omsättningstillväxt och marginalexpansion.

  Istället har positionen i Moutai avyttrats, då man från förvaltarhåll väntar sig en tillväxtavmattning.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Mastercard, Visa och Amazon med portföljvikterna 3,2, 2,9 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robeco New World Financial steg 4 procent i februari, upplevt attraktiva värderingar  

  Robeco New World Financial steg 4 procent i februari, upplevt attraktiva värderingar

  Robeco New World Financial E EUR steg 4 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 14,5 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,3 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att inför 2019 är man ganska positiva till fintechsektorn med upplevt goda tillväxtutsikter och lägre värderingar jämfört med inledningen av 2018.

  Samtidigt anser de att situationen runt Brexit är fortsatt oklar, och det råder viss recessionsrelaterad oro på marknaden.

  Man landar dock i att värderingarna är attraktiva och förvaltarteamet har identifierat många intressanta tillväxtmöjligheter.

  Det gjordes många portföljförändringar under månaden.

  Inom investeringstrenden Aging Finance så ökades positionerna i NN Group, Prudential och Macquarie Group medan man reducerade innehaven i Apollo Global och Carlyle Group.

  Fonden gjorde en ny investering i Nasdaq, medan positionerna i BNP Paribas, Worldline och Computershare avyttrades.

  De största innehaven per utgången av månaden var Citigroup, Allianz och Ping An Insurance med portföljvikterna 4, 3,3 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Green Bond steg i februari, strukturell övervikt mot krediter gynnade fonden  

  Allianz Green Bond steg i februari, strukturell övervikt mot krediter gynnade fonden

  Allianz Green Bond - AT3 (H2-SEK) utvecklades positivt i februari med en uppgång om 0,2 procent. Emissionsvolymen avseende gröna obligationer var i linje med januari. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det var en relativt tyst månad för globala statsobligationer. Japanska statsobligationer var undantaget, där yielden på tioåriga statsobligationer backade tillbaka under noll.

  Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under perioden, vilket hänförs till strukturell övervikt mot krediter.

  På bolagsnivå var övervikten mot gröna obligationer utgivna av EDP och Orsted gynnsamma, i likhet med undervikten mot franska OAT.

  På minussidan märktes undervikter mot KFW och EIB.

  Fonden gjorde ett antal investeringar under månaden. Man köpte bland annat nyemitterade obligationer av Stora Enso, DTE Electric, Indonesien och BNP.

  På sekundärmarknaden minskade man bland annat i den tyska storbanken Commerzbank.

  Fonden bibehöll en kortare duration relativt jämförelseindex vid utgången av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ökade 1,5 procent i februari  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ökade 1,5 procent i februari

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained ökade 1,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 10,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 9 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att februari var en mer neutral månad avkastningsmässigt för tillväxtmarknader jämfört med uppåtrekylen i januari.

  Asiatiska marknader fick draghjälp av ljusare utsikter kring handelssamtalen mellan USA och Kina. Dollarn fortsatte även att vara svag, vilket är generellt positivt för tillväxtmarknadsaktier.

  På bolagsnivå var det latinamerikanska PagSeguro och Despegar som var de främsta bidragsgivarna under månaden.

  Det brasilianska fintech-bolaget PagSeguro rapporterade solida kvartalsresultat, med en vinst som hamnade över deras egen guidning för Q4 samt helåret.

  På minussidan märktes sydkoreanska chiptillverkarna SK Hynix och Samsung Electronics. Aktierna pressades återigen efter att prissättningen av DRAM-chip försvagades.

  Som ledande spelare på marknaden anser förvaltarteamet att det fortsatt finns mycket potential i dessa två innehav, och Samsung gynnas även av en attraktiv direktavkastning på strax under 4 procent.

  Fonden ökade innehavet i kinesiska läkemedelsbolaget 3SBio under månaden. Regulatorisk oro har fortsatt haft en tyngande effekt på aktien, trots att mer reglering kommer sannolikt ha en begränsad påverkan på 3SBios innovativa portfölj.

  Istället har positionerna i Despegar och mexikanska Grupo Lala minskats under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Growth ökade 1,5 procent i februari, bra månad för Dassault Systemes  

  Jupiter European Growth ökade 1,5 procent i februari, bra månad för Dassault Systemes

  Jupiter European Growth steg 1,5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 9,8 procent hittills i år. Detta i linje med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att avkastningen under perioden förklaras bäst av enskilda aktier i portföljen.

  På plussidan märktes Dassault Systemes som steg på en stark kvartalsrapport.

  Den organiska tillväxten förbättrades, vilket hjälptes av ökade marginaler och företaget guidade även för solid försäljningstillväxt under 2019.

  Även diagnostikbolaget bioMerieux hade en bra månad på börsen, med en organisk tillväxt strax under 10 procent.

  På minussidan relativt jämförelseindex märktes Wirecard och Deutsche Boerse. Wirecard föll efter att en journalist avslöjat verksamhetsbrister, medan Deutsche Boerse sänkte sina utsikter vad gäller vinsttillväxt.

  Inför framtiden förklarar man att även om europeiska bolag med exponering mot USA generellt har gynnats av en betydande amerikansk skattesänkning, så är man fortsatt noggranna när man utvärderar europeiska bolag med global verksamhet.  Taggar:

 • Jupiter Dynamic Bond steg 0,7 procent i februari, har använt uppgång inom high yield för att minska kreditrisken  

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,7 procent i februari, har använt uppgång inom high yield för att minska kreditrisken

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,7 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 1,7 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att risktillgångar fortsatte att återhämta sig under månaden, där företagsobligationer och high yield-obligationer gick bättre än statsobligationer.

  Mjukare uttalanden från den amerikanska centralbankschefen och andra centralbanker samt större optimism runt handelssamtalen mellan USA och Kina bidrog till ett förbättrat sentiment.

  För fondens del var det allokeringen mot high yield, australienska statsobligationer och tillväxtmarknadsskuld som bidrog mest positivt.

  Inom high yield noterades en positiv utveckling genom hela portföljen, allt ifrån företagskrediter till banker.

  Inför framtiden väljer man att bibehålla sin defensiva hållning, trots uppgången hittills i år. Förvaltarteamet har utnyttjat uppgången i high yield för att minska kreditrisken i portföljen.  Taggar:


Våra fondnyheter

 • Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare  

  Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare

  fondutbildning.png

  Har du svårt att förstå de märkliga kursrörelser som uppstår på börser?

  Vill du förstå börspsykologi och hur det påverkar dig och andra investerare?
  Vill du få insikt i hur man sätter samman en smart fondportfölj?
  Vill du få kunskap om fondstrategier och fungerande beslutsmodeller?
  Eller hur man tar ett helhetsgrepp på alla sina fondinvesteringar?

  Det och mycket annat får du lära dig på denna unika och exklusiva utbildning, som The Council
  erbjuder kunder på Fondmarknaden.se. Kursen riktar sig till privatpersoner som investerar i
  fonder. Kunskaperna kan dock tillämpas för alla typer av investeringsbeslut och finansiella
  instrument. Oavsett kunskapsnivå kommer du att få lära dig nya viktiga insikter om fondstrategier och hur marknadens psykologi fungerar.

   

  Kursledare - Lars-Erik Boström

  Ansvarig för utbildningen är Lars-Erik Boström som har över 20 års erfarenhet av
  portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken Fonder och
  Handelsbanken Kapitalförvaltning. Han är idag Senior Advisor inom kapitalförvaltning på The
  Council. 2015 publicerades hans uppmärksammade bok om marknadspsykologi ”Börsens
  Psykologi - så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Han är Ekonomie
  Magister och auktoriserad finansanalytiker (AFA). Han har hållit ett flertal utbildningar för
  stora institutionella investerare. 

  Se klipp från EFN med Lars-Erik Boström

  Mer information om kursen hittar du här


  Anmäl dig nu!

  De 5 första anmälda får boken ”Börsens Psykologi – så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”.

  Anmälan: https://www.supersaas.se/schedule/The_Council/Fondutbildning
  Kursdagar 2019: 17/4, 24/4, 2/5, 16/5 och 22/5.
  Tid: 17.30-20.30
  Pris: 1495 kr ink moms
  Inkluderar: Föredrag och skriftligt kursmaterial. Kaffe/Te och fikabröd
  Antal: 11 platser per tillfälle
  Plats: The Council, Kungsgatan 56(5tr) i Stockholm. Använd porttelefon
  Betalning: När du gjort din anmälan kommer ett inbetalningskort med e-post.
  Bekräftelse: När du gjort din betalning är anmälan bekräftad. 

   

 • Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars  

  Börsuppgången fortsatte i februari - konjunkturoro inledde mars

  Börsuppgången fortsatte under februari även om euforin i januari dämpades något. Marknaden har nu inprisat en handelsuppgörelse mellan USA och Kina. Sentimentet försämrades i början av mars på en tilltagande konjunkturoro.

  New York-börsen föll fem handelsdagar i rad under den första hela handelsveckan i mars och gav därmed den sämsta amerikanska handelsveckan hittills i år. 

  Marknaden har ännu alltså inte fått någon bekräftelse på att Trump och hans motpart Xi Jinping kommer att landa de sista detaljerna i det handelsavtal som är under utformning. 

  Den amerikanska rapportsäsongen bjöd inte på några negativa överraskningar. Vad gäller den viktiga detaljhandeln steg till exempel Target på sin rapport. Makrostatistik visar dock att den amerikanska privatkonsumtionen nu fallit i månadstakt, vilket har bidragit till det negativa sentimentet.

  Den amerikanska industrin är fortsatt i expansion men de viktiga inköpschefsindexen har i stort inte nått upp till förväntningarna, med undantag av inköpschefsindex för tjänster som enligt ISM stack ut på uppsidan. 

  Konjunkturoron som tilltagit den senaste tiden växte ytterligare med besvikelsen i de amerikanska jobbsiffrorna. Under februari skapades bara 20 000 nya jobb i USA, vilket var en bra bit under marknadens förväntningar på 180 000 nya jobb. 

  Samtidigt har ordföranden för Federal Reserve, Jerome Powell, gått ut och tonat ner riskerna för en recession. Han ser inga skäl till varför ekonomin inte skulle kunna fortsätta att expandera.


  Europa

  Europas investerare har tvingats ta ställning till makrosiffror av blandad karaktär. Eurozonens samlade inköpschefsindex steg mer än väntat i februari medan makrosiffror från Tyskland tynger sentimentet hos investerarna. Bland annat sjönk industriorderingången mer än väntat och även orderingången av maskiner, VDMA, blev en besvikelse. 


  Tillväxtmarknaderna

  Tillväxtmarknadernas starka uppgång i början av året toppade i slutet av februari. Dollarn som hittills fallit och gynnat marknaderna har istället stärkts den senaste tiden. I den negativa vågskålen återfinns också ett stigande oljepris. Enligt de senaste uppgifterna har Saudiarabien planer på att fortsätta produktionsbegränsningarna även under april månad.


  Kina

  Asienbörserna har under månaden stärkts av uppgifter om att handelssamtalen mellan Kina och USA befinner sig i ett slutskede. 

  Uthålligheten i Kinas tillväxt har dock varit ett frekvent samtalsämne. Fjolårets tillväxt på 6,6 procent blev den lägsta tillväxttakten på tre årtionden. Under månaden kom så landet med ett sänkt tillväxtmål för ekonomin till 6,0-6,5 procent för 2019.

  Handelsstatistik under februari tynger sentimentet. Den kinesiska exporten sjönk med en femtedel under månaden, vilket var betydligt sämre än väntat. Samtidigt blev överskottet i den kinesiska handelsbalansen mindre än väntat i februari. 

  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i februari och signalerar fortsatt kontraktion.

  Kinas regering hoppas tillsammans med tidigare lättnader att få fart på tillverkningsindustrin igen, bland annat genom att göra en riktad sänkning av momsen med tre procentenheter. Samtidigt växlar landet upp sina försvarsutgifter. 

  Färsk statistik från bilindustrin tynger. För Kinas del sjönk bilförsäljningen med nära 40 procent i februari, jämfört med månaden innan då nedgången låg på 9,5 procent.

  Ett annat orosmoln som seglat upp på himlen de senaste dagarna att Nordkorea kan komma att skjuta upp missiler eller raketer igen, enligt en amerikansk nyhetstjänst. Trump och den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un misslyckades nyligen med att nå en överenskommelse om nedrustning.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari  

  Kunder sålde amerikanska aktiefonder i februari

  Nordamerikafonder är den kategori som gått bäst hittills i år, enligt en fondöversikt. Bland de tio mest sålda fonderna hos Fondab som driver handelsplatsen Fondmarknaden.se var också fem aktiefonder riktade mot den amerikanska marknaden, vilket tyder på vinsthemtagningar.

  De mest handlade fonderna under februari hos Fondab var Spiltans högräntefond, Morgan Stanleys Global Opportunity Fund och Catellas Hedgefond.

  Stor handel har det också varit i Didner & Gerges Globalfond och SEB:s Nordamerikafond Småbolag.

  Den fond som flest kunder hos Fondab valde att köpa var Öhman Fonders Obligationsfond, Carnegies Sverigefond och Swedbank Roburs Access Global. Av de tio mest köpta fonderna har hälften global karaktär. SPP fonder och Handelsbanken har två fonder vardera i topplistan.

  På säljsidan återfinns SPP Fonders Aktiefond USA i topp, följt av Alliance Bernsteins American Growth Portfolio och Morgan Stanleys US Advantage Fund.

  Av de tio mest sålda fonderna går det alltså att konstatera att hälften amerikanska aktiefonder.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter  

  Analys JAPAN - låg värdering, teknikutveckling och handelsavtal med EU ger möjligheter

  Den japanska aktiemarknaden steg i början av året likt den övriga globala marknaden. Efter en svaghet i slutet av förra året som främst berodde på åtstramningar från den amerikanska centralbanken och den pågående handelskonflikten svängde sentimentet starkt uppåt. Detta när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar i januari.

  Japans BNP steg med 1,4 procent under det fjärde kvartalet, vilket inte var någon överraskning åt något håll. Det är dock en oerhörd förbättring jämfört med nedgången på 2,6 procent i årstakt under det tredje kvartalet.

  Landet brottas dock fortfarande mot bilden av en nation med stagnerande ekonomi och åldrande befolkning. Under januari gick till exempel den japanske premiärministern ut med positiv statistik i ett försök att bryta denna uppfattning.

  Ser potential trots olöst handelskonflikt

  En titt i backspegeln visar till exempel att den japanska automationsbranschen hade ett tufft fjolår efter att 2017 varit exceptionellt bra. Axa som förvaltar en robotech-fond lyfter fram att värderingarna nu har blivit attraktiva och att de räknar med en god orderingång under de kommande kvartalen.

  En titt i Facset visar att p/e-talet för Japan just nu ligger på 12,7. Värderingen har dock kommit upp från 11,1 i slutet av december men är fortfarande lägre än historiska snittet på 14,5. Värderingarna har de facto fallit på ett år då p/e-talet låg på 16,8.

  Det kan jämföras med ett p/e-tal på 15 för Sverige just nu, strax under genomsnittet på 16.

  Axa-förvaltarna är positiva till såväl robotik som automations-sektorn och detta trots den fortsatt olösta handelskonflikten mellan USA och Kina. Det finns en potential för industri och tillverkning, något som kan ge stöd till branschen under de närmaste åren. Samtidigt räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt.

  En katalysator för vidare uppgång är det nya handelsavtal mellan Japan och EU som trädde i kraft den 1 februari. Avtalet innebär att nästan samtliga tullar tas bort. Det är samtidigt de första avtalet mellan de båda sidorna som står för nästan en tredjedel av världens BNP.

  Att utländska bolag höjer priserna i landet kan vara ett tecken på att ekonomin är på uppgång. Coca-Cola höjde till exempel priserna för första gången i landet på 27 år. Det handlar om prishöjningar på mellan 6-10 procent.

  Parallellt med att landets BNP ökat tillväxttakten steg det preliminära inköpschefsindexet (Nikkei) vilket indikerade på fortsatt expansion.

  Landets hushållskonsumtion ökade också med 2,0 procent i januari. Det var en positiv överraskning då analytikerna istället hade räknat med en nedgång om 0,5 procent. Det är också en förbättring jämfört med föregående månad med en uppgång på marginella 0,1 procent.

  Underskottet i den japanska handelsbalansen ökade dock mer än väntat i januari. Främst föll exporten med drygt 8 procent, även importen föll med mindre än en procent. Orderingången av maskiner (kärn) ökade mindre än väntat medan industriproduktionen fortsatte att falla i samma takt som föregående månad.

  Japans arbetslöshet har inte rört sig nämnvärt men har ändå fallit tillbaka till 2,4 procent från tidigare 2,5 procent. De japanska arbetarna ser dock ut att få nöja sig med lägre löneökningar i år. Bolagen gör nu motstånd efter flera års press från regeringen om att dela ut högre löneökningar. Regeringen med premiärministern Shinzo Abes har drivit en kampanj för högre löner för att Japan ska återgå till stabil ekonomisk tillväxt,

  Japan påverkas naturligtvis av Kina där BNP-tillväxten justerats ned för 2019. Den kinesiska staten har genomfört en serie stimulanser där den senare karaktäriseras av en riktad momssänkning med tre procentenheter för industrin.


  Möjligheter

  • Lägre värdering än genomsnitt
  • Nytt handelsavtal med EU
  • Innovation/teknisk utveckling

  Hot

  • Frånvaro av handelsavtal mellan USA och Kina
  • Global konjunkturnedgång
  • Image - åldrande befolkning

   
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto  

  Därför ska man fondspara istället för att ha sparpengar på ett bankkonto

  Att ha sparpengarna på ett bankkonto ger fördelen att du har snabb åtkomst om du behöver pengarna till oförutsedda utgifter. Fördelarna slutar ungefär där och nackdelarna är dock många.


  Bland annat är avkastningen, i detta fallet räntan, nästan obefintlig. Den kompenserar inte heller för inflationen. Ju längre tiden går desto mindre får man för pengarna när priserna stiger, köpkraften på dina sparpengar minskar helt enkelt.

  Genom att spara i aktier ökar värdet över tid och kompenserar för inflationen. För den som har tid och vilja att sätta sig in i enskilda företag ger det stora möjligheter. För den som inte har lust eller tid men ändå vill få en bra värdeökning är fonder ett bra alternativ.

  Genom att investera i fonder får man tillgång till många olika värdepapper utan att behöva köpa dem var för sig. Du behöver inte ägna tid åt att fatta beslut vilka aktier, obligationer, råvaror eller några andra tillgångar du ska köpa och när, förvaltarna sköter det åt dig.

  Genom att månadsspara sprider man också riskerna. Skulle börsen gå minskar förvisso ditt kapital tillfälligt, men med nya insättningar kan du dra nytta av att de investeras i ett läge med lägre värdering. Rent matematiskt går det påvisa att risken sprids avsevärt genom månadssparande. Genom att alltid ha pengarna på börsen, i detta fall fonder, kommer du att vara med på nedgångar men du missar heller de perioder med stark värdeökning.

  Värdepapper som fonderna investerar i ger ofta utdelning. Dessa återinvesteras i fonden. Ju längre tiden går desto mer ränta på ränta-effekt uppstår. Avkastningen tenderar därmed att öka exponentiellt och ökningen blir större för varje år.

  Den som vill ha låga avgifter kan spara i passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder. Det innebär, som namnet antyder, att fonden innehåller värdepapper som efterliknar ett index.

  Den som istället vill att en professionell förvaltare ska sköta handeln med värdepapper i fonden kan välja aktivt förvaltade fonder. Dessa har en högre avgift, ger större möjligheter till avkastning men innebär också en risk att de kan gå sämre än en indexfond.


  Fördelar med fondsparande:

  • Enkelt
  • Du sprider riskerna jämfört med att själv investera i enskilda aktier
  • Avkastning motverkar att pengarna tappar i värde på grund av inflation
  • Ränta på ränta-effekt vid långsiktigt sparande
  • Låga avgifter vid indexnära fonder
  • Bra möjligheter till avkastning med aktiv förvaltning

   

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrev februari 2019  

  Nyhetsbrev februari 2019

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.
  Läs vår fondkommentar här


  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.
  Läs mer

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.
  Läs mer


  Till nyhetbrevet för februari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1769 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket