Franklin Natural Resources A(acc)USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Energi/Råvaror 6,73 USD 9,20 % 7 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,20%
  i år
 • 3,45%
  1 vecka
 • 11,95%
  1 mån
 • 12,27%
  3 mån
 • 29,25 %
  6 mån
 • 44,79%
  1 år
 • 11,51%
  3 år
 • -7,99%
  5 år
 • -10,61 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier emitterade av företag som är verksamma inom branschen för naturtillgångar och dithörande verksamhet, oavsett företagens storlek och i vilket land de är belägna, även på tillväxtmarknaderna.

Fondens startår: 2007-07-12 Fondens Bolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. FondStorlek: 387,11 milj USD