Strand Småbolagsfond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Sverigefonder 5088,06 SEK 12,90 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,90%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 8,64%
  1 mån
 • 10,51%
  3 mån
 • 33,83 %
  6 mån
 • 68,49%
  1 år
 • 85,20%
  3 år
 • 150,77%
  5 år
 • 354,63 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden vänder sig till de investerare som vill ha en exponering mot nordiska små och medelstora, noterade bolag. Huvudsakligen sker investeringarna i mogna och finansiellt stabila bolag. Fondens medel investeras i aktier och räntebärande instrument. Blankning och derivatstrategier får användas i förvaltningen och fonden får också placera medel i kreditinstitut. Aktievikten varierar normalt mellan 70 och 100 procent.

Fondens startår: 2007-02-01 Fondens Bolag: Strand Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 825,71 milj SEK