Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, USA, Obligationer - Högrisk 26,93 EUR 10,57 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,57%
  i år
 • -0,93%
  1 vecka
 • -0,07%
  1 mån
 • 0,48%
  3 mån
 • 5,40 %
  6 mån
 • 6,85%
  1 år
 • 13,85%
  3 år
 • 27,55%
  5 år
 • 135,62 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i amerikanska företagsobligationer. Den typ av högavkastande räntepapper som fonden investerar i har erhållit låg kreditrating av värderingsinstitut eller så har de ingen rating alls.

Fondens startår: 2006-09-25 Fondens Bolag: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) FondStorlek: 4773,23 milj USD