Fondita Nordic Small Cap B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Små-/medelstora bolag 263,02 EUR 12,23 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,23%
  i år
 • -1,04%
  1 vecka
 • -3,09%
  1 mån
 • -7,09%
  3 mån
 • -2,93 %
  6 mån
 • 18,78%
  1 år
 • 67,10%
  3 år
 • 86,61%
  5 år
 • 300,39 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond investerar sina medel i första hand i små och medelstora nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än tre miljarder euro.

Fondens startår: 1997-09-10 Fondens Bolag: Fondbolaget Fondita AB FondStorlek: 198,43 milj EUR