IKC Fastighetsfond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 314,77 SEK 42,26 % 6 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 42,26%
  i år
 • 2,48%
  1 vecka
 • 14,46%
  1 mån
 • 25,94%
  3 mån
 • 46,05 %
  6 mån
 • 78,18%
  1 år
 • 108,73%
  3 år
 • 136,97%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med särskild inriktning mot den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet. 30 procent av fondens tillgångar kan investeras i bygg- och fastighetsrelaterade tillgångar globalt utan geografisk begränsning. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andra andelar i andra fonder. Fonden investerar i företag som förvaltarna bedömer kunna få en gynnsam värdeutveckling. Placeringshorisonten är lång.

Fondens startår: 2015-01-19 Fondens Bolag: IKC Capital AB FondStorlek: 299,19 milj SEK