CB European Quality Fund A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Europafonder 159,09 EUR 10,83 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,83%
  i år
 • 0,74%
  1 vecka
 • 1,78%
  1 mån
 • 8,59%
  3 mån
 • 12,17 %
  6 mån
 • 25,63%
  1 år
 • 43,38%
  3 år
 • 82,31%
  5 år
 • 136,65 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

CB European Quality Fund är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Net Index. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondens startår: 2000-06-02 Fondens Bolag: CB Asset Management AB FondStorlek: 86,59 milj EUR