Logga in   |  Bli kund
Lannebo Fonder Småbolag
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 94,95 SEK 4,23 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,23%
  i år
 • 0,91%
  1 vecka
 • 0,45%
  1 mån
 • 0,67%
  3 mån
 • -5,88 %
  6 mån
 • 0,54%
  1 år
 • 40,42%
  3 år
 • 98,10%
  5 år
 • 477,20 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Lannebo Småbolag köpte MTG, Nolato och Sobi under november  

  Lannebo Småbolag köpte MTG, Nolato och Sobi under november

  Lannebo Småbolag sjönk med 0,3 procent i november, vilket var bättre än dess jämförelseindex som under samma period föll med 0,8 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland större köp noteras MTG, Nolato och Sobi. Större försäljningar gjordes i Latour, Addtech och Securitas.

  De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Huhtamäki och Castellum med portföljvikterna 5,4, 5 respektive 4,6 procent. Fonden hade 48 innehav vid månadsskiftet.

  Under månaden avslutades rapportperioden.

  "De återstående rapporterna var mestadels solida", skriver förvaltarna Johan Ståhl och Hjalmar Ek.

  Recipharms rapport ansågs stark.

  "Recipharm, som är en kontraktstillverkare av läkemedel, presenterade siffror som stärkte tron på att de senaste årens betydande investeringar börjar bära frukt", skriver förvaltarna.

  Även finska vårdgivaren Terveystalo släppte starka siffror. Förvaltarna tror också på Bravida.

  "Även om byggmarknaden dämpas är Bravidas exponering mot bostadsbyggande begränsat och bolaget har alla förutsättningar att fortsätta konsolidera en fragmenterad marknad."

  Swecos rapport var däremot en liten besvikelse enligt fonden.

  Förvaltarduon lyfter även upp Vitrolife, ett bolag som under perioden hade en kapitalmarknadsdag i Göteborg.

  "Det finns goda möjligheter att fortsätta växa genom breddningen av produktportföljen, en växande underliggande marknad samt högre marknadsandelar. Bolaget levererade även en
  stark kvartalsrapport under månaden."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder har ökat i Bergman & Beving  

  Lannebo Fonder har ökat i Bergman & Beving

  Lannebo Fonder har ökat med 195 000 aktier i teknikhandelskoncernen Bergman & Beving och äger per den 8 november cirka 1,43 miljoner aktier. Innehavet motsvarar 5,21 procent av kapitalet och 3,86 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Lannebo Småbolag sjönk med 6,1 procent i oktober, bra rapport från MTG  

  Lannebo Småbolag sjönk med 6,1 procent i oktober, bra rapport från MTG

  Lannebo Småbolag sjönk med 6,1 procent i oktober, i likhet med dess jämförelseindex. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober blev en röd månad på världens börser. Huvudtemat under den senare delen av månaden var bolagens kvartalsrapporter.

  "De flesta bolagen fortsätter växa väl, men marginalerna tyngs i många fall av kostnadsökningar. Givet den ekonomiska utvecklingen är det inte förvånande att det finns ett tydligt inflationstryck", berättar förvaltarteamet.

  De innehav som presenterade svaga rapporter under månaden var i många fall drabbade av stigande kostnader, däribland Huhtamäki och Duni.

  Hisstillverkaren Alimak presenterade däremot en kvartalsrapport som innehöll en stark orderingång, vilket är viktigt då bolaget har ett par svaga kvartal bakom sig.

  Även MTG levererade en bra rapport där särskilt Viaplay och mobilspelsföretaget Innogames utvecklades väl.

  "Bolagets reklamfinansierade TV-verksamhet bör kunna dra nytta av de högre reklampriser under 2019 som omregleringen av den svenska spelmarknaden sannolikt kommer innebära", kommenterar förvaltarteamet.

  Bland köp under månaden märktes Mycronic, Nolato och Tryg. På försäljningssidan återfinns Tomra och Schibsted.

  De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Trelleborg och Huhtamäki med portföljvikterna 5,6, 4,7 respektive 4,6 procent. Fonden hade 46 innehav vid månadsskiftet.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2013 innebar det ett börsvärde om cirka 48 miljarder kronor. Fonden är aktivt förvaltad. Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Målet är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Fondens startår: 2000-08-04 Fondens Bolag: Lannebo Fonder FondStorlek: 21614,87 milj SEK