Sparinvest SICAV Global Value EUR R
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 352,61 EUR 24,28 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 24,28%
  i år
 • -2,41%
  1 vecka
 • 1,97%
  1 mån
 • 14,64%
  3 mån
 • 28,83 %
  6 mån
 • 47,18%
  1 år
 • 24,53%
  3 år
 • 78,00%
  5 år
 • 138,55 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.

Fondens startår: 2001-12-14 Fondens Bolag: Sparinvest S.A. FondStorlek: 541,52 milj EUR